det var absolut ærgerligt at få bestilt mere mad, end det var nødvendigt, det koster jo alt sammen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "det var absolut ærgerligt at få bestilt mere mad, end det var nødvendigt, det koster jo alt sammen."

Transkript

1 December 04 ÅRGANG 4 NUMMER 25 BEMÆRK: Gormsgade Esbjerg - Tlf NYT Tilbageblik: Var der så nok rødbeder? Juletraktementet løb af stablen den 3. december, og toastmaster Erik H.K. kunne konstatere en tilmelding af 34 interesserede seniorer - vi modtog dog kort forinden lige et par afbud - så der blev bestilt mad til omkring 30 personer (for som vi ved, der plejer jo altid af være rigeligt). Bl.a. Ane og Svetlana havde sørget for juleudsmykning. Jørgen kom med kalenderlysdekoration og julehumør. Arne, Erik, Laust, Boddy m.fl. stod for anretning af borde, stole etc. Og selve anretningen af maden var også her kommet i trygge hænder, idet Anders D. - som jo er branchekendt - med stor velvilje påtog sig denne krævende opgave. Vi opfordrer endvidere medlemmerne til - i julefredens navn - at returnere deres nøglekort til de tidligere foreningslokaler - så vort system igen kan føres ajour. Jo - der var altså nok af rødbeder, men også alt andet slog rigeligt til. Ja alt i alt var det et godt lille arrangement, som formand Ove Jensen kunne byde de fremmødte velkommen til. Der var kun et reelt minus nemlig at 3 af de tilmeldte overhovedet ikke viste sig - måske bør vi indføre tilmeldingsgebyr, for det var absolut ærgerligt at få bestilt mere mad, end det var nødvendigt, det koster jo alt sammen. Men som sagt - der var rødbeder nok og arrangementet forløb stille og roligt - og for nogle enkeltes vedkommende til ud omkring de små timer. Evalueringen vil nok vise, at traktementet var godt og fint, men snapsen var lidt rigeligt rationeret, ligesom der godt kunne have været en enkelt øl eller to mere i kassen. Jo de nye lokaler blev indviet på en god og tryg måde. Udvalgene har so far været ret aktive, nogle af gruppemedlemmerne er atter jobramte, medens de øvrige nu drosler lidt ned her i julemåneden. Specielt synliggørelsen af foreningen gennem personlig kontakt er i denne måned nok mere til gene for virksomhederne, så vi vil i stedet koncentrere os om tilrettelæggelse af strategier m.v. og så lige dette at finde os rigtigt til rette i de nye omgivelser. Sluttelig ønskes I alle en glædelig jul og et godt arbejdsbringende nyt år! Og så trækker vi atter i arbejdstøjet fra p.f.v. Arly Runge ESE: - eller brug mail-adressen. Rask må det gå..! Vi er jobsøgere med erfaring og rutine, klar til nye udfordringer. BESTYRELSEN: Ove C. Jensen, tlf , Laust J. Bendixen, tlf , Vivi M. Iversen, tlf , Erik Hilmar Kragh, tlf , Svend Brandt, tlf , Redaktionelt ved Arly R. INDHOLD: Rødbeder nok? side 1 Formanden side 2 Kort over vor nye adresse side 3 Lempede regler for frivilligt arb. side 4 Noter fra nettet side 5 Nyhedsbrev 25 december 2004 Side 1

2 Formanden har ordet: Et fromt juleønske - vækst i nyskabelse af arbejdspladser Året er ved at rinde ud - et nyt og livsbekræftende vinker forude. Vi skal dog lige forinden have julen overstået - modtage/give nogle gode gaver - være sammen med familie og venner. Jeg vil her lidt omvendt sige, hvad jeg IKKE ønsker mig: at der bliver flere ledige end de , som desværre er kommet til her under den nuværende regering at de ledige partout skal kostes rundt i ørkesløs aktivering efter princippet: der skal ydes før der nydes. Jeg vil gerne bytte som om dette at være ledig arbejdssøgende er en nydelse at de såkaldt andre aktører, der nu laver AF s arbejde, bevarer samme standard. Nej håbet og ønsket her må blive forventningen om en bedre kvalitet og at det er de selv samme gode aktører, der via en konform strategi tager sig af hele forløbet og ikke er individualistisk indstillede! tiden stort set selvfinansierende) - og de vil havde folk hængende i systemet til de bliver 68 (ja her savnes der nok en del økonomisk konsekvensberegning, idet folk på dagpenge er dyrere end folk på anden overførselsindkomst) - de vil på sigt også sænke væksten i dagpengesatsen (skal ikke følge den gældende pris- og lønudvikling. Det skal jo kunne betale sig at arbejde - hvor jobbene er er her sagen ganske uvedkommende!). Personligt har vi ledige seniorer ikke kendskab til områder med længere tids efterspørgsel på ny arbejdskraft, og hvis sådanne ellers skulle findes er det nok selvskabte problemstillinger som ligger bagved - såsom manglende vilje til efteruddannelse af personalet, uddannelse af nye og manglende synliggørelse af udbud vedr. jobmuligheder såvel internt som eksternt. Disse unge (kommende seniorer) kan da sagtens sidde som årige og ønske disse gode gaver for andre. De har endnu ikke prøvet et virkeligt reelt arbejde med forsørgerpligter, økonomiske forpligtelser etc. Og da slet ikke som nogle af os andre fra en anden mere krævende tid - uden de hjælpemidler og ny teknik der i dag forefindes! Der er et ord, der hedder nedslidning. Nej så lad os hellere beholde den her regering. - Men uanset regeringsfarve er politikerne nok alle lige gode til at skjule de reelle ledighedstal. Lad os bevare efterlønnen! Folk skal have lov til selv at vælge! Der er nok, der tvinges til at gå på efterløn grundet ledighed i en moden alder, så faktum er reelt at jobbene bare ikke er der! Skab dem først og hold dermed på sigt også flere seniorer i gang længere! Oplevelsen er alt for ofte, at det ikke er den/de samme personer, som følger en gennem hele kontaktforløbet. Nogle har oplevet 4-5 (ja endda flere endnu) forskellige kontaktpersoner. De ledige orker på sigt ikke at skulle fortælle deres succeshistorie igen og igen uden der sker nogen konstruktiv feedback. De oplever for tit, at aktøren blot er til stede nærmest for pengenes skyld! Men hvordan kan en underviser/kontaktperson også bevare gejsten, når han/hun ikke ved, om det der er påbegyndt, nu også får en fornuftig brugbar afslutning. Jeg forstår godt, at de seniorer, der deltager i disse kontaktforløb, syntes det er spild af tid. Jeg ved heller ikke, hvor mange der reelt kommer i job. For det er lysten, der driver værket! Når folk melder sig ind i ESE, er det netop lysten til at komme i job igen, der klart er til stede. Det er nok også derfor, at vi også gennem år 2004 har fået fjernet ca. 40 af vore medlemmer fra listen over ledige. Disse nu primært registreret som jobramte. Det kan godt være, at den nu siddende regering fostrer flere ledige, og med alle mulige midler prøver at pynte på de reelle ledighedstal. Men at høre nye unge politikere og visse ungdomsgrupper på Handelsgymnasierne m.v. udrykke deres nye ideer - ja det er sgu uhyggeligt du. De vil afskaffe efterlønnen (med Men nej - i stedet flyttes stadig flere job ud af Danmark via outsourcing. (udflagning og hvad det nu ellers kaldes, ja kært barn har jo mange navne) med det resultat, at der tabes endnu flere lokale arbejdspladser, og disse mennesker skal så også forsørges. Udflytningen har ifølge statistikkerne betydet tab af ca arbejdspladser blot inden for det sidste år. Hvad er der så af gode ønsker for den kommende tid? at vi må få tilgang af flere nye medlemmer, og at flere må komme i reelle job at vi vil trives i vore nye lokaliteter (lige over for en kirkegård, som jo altid er sidste station - dog endnu ikke for de aktive seniorer i ESE) og finde et job og herefter få et godt nyt arbejdsliv. Så kan vi snakke om hvilestedet en anden gang. Personligt ønsker jeg mig nok igen bøger og sokker ja altså lidt i stil med sidste år måske lidt konservativ men dette ikke i ESE regi, der er der fart på - også i det nye år! Glædelig jul. Ove C. Jensen Nyhedsbrev 25 december 2004 Side 2

3 Kort-oversigt over vor nye adresse: Her er vort nye kontor i Gormsgade se cirklen på kortet - buslinie 3 holder i Frodesgade (umiddelbart efter passagen af Stormgade) og buslinie 1 i Stormgade og det er i meget kort gåafstand fra vor adresse - desuden ligger der en forholdsvis god P-plads ved Frodesgade bag FOA og Deloitte. Afstand fra banegården knapt 1½ km svarende til ca min. gang. Et stille udlæg Efter den afsluttede flytning - nå ja en flytning, som kom lidt rigelig stille i gang - men så ellers accelererede meget kraftigt op i omdrejninger dagene 22. og 23. november blev det så tid til at indvie de nye lokaler med vor traditionsrige julefrokost. Dette arrangement berammet til afholdelse den 3. december. Vi havde lagt dette i trygge hænder, idet Erik Hilmar Kragh havde påtaget sig hvervet som toastmaster, og han havde hurtigt allieret sig med Arne K. og Anders D. omkring indkøb, bordpyntning, bespisning m.v. Selve projekt flytning kom lidt trægt i gang, og kun en ihærdig indsat af Arne K., Boddy Rasmussen og Arly gjorde at lokalerne i Gormsgade fremtrådte nymalede og indbydende for vore flyttefolk. På el-området svævede Jørgen P. her og der og alle vegne, og han forstod til fulde at trække på de rigtige personer, når han manglede bistand i forbindelse med oprettelse af netværk, nedtagelse af armaturer, opsætning af samme, linieføring af ledningsnet m.v. Ja uden hans indsats og engagement var vi nok stadig på stadiet med stearinlys og snailmail. Projektleder Peter L. S. kunne snart konstatere, at der var sket en grov frasortering af overflødigt inventar. Han fik fredag hurtigt shanghajet en del seniorer til at virke som flyttefolk for bortskaf- Nyhedsbrev 25 december 2004 Side 3

4 felse af det frasorterede, for nu skulle det netop gå rask, idet vi jo skulle have renset tæpper, inden vi begyndte at flytte vort eget møblement ind på plads. Det kom her nok til at gå en smule hektisk, idet tæpperne først blev renset mandag den samme dag som vi påbegyndte flytningen fra Exnersgade. Tirsdag den 23. flyttede vi så det sidste efter af kontortiden var overstået. Ved selve flytningen deltog faktisk en god del af vore ledige seniorer - nye såvel som gamle medlemmer - med godt humør, mange gode ideer og ikke mindst engagement: Og selv om de her ikke er nævnt ved navns nævnelse, så var deres indsats absolut også uvurderlig. Det var bare super aktivitet fra bl.a. Niels, Laust, Poul, Gunnar, Sven, Ove m.fl. Nogle havde heldigvis ledige trailere - ja vi er vel det jyske trailerfolk - og så gled ellers en lind strøm af ESE møblement gennem byens gader mod vort nye domicil. Sideløbende foregik desuden den almene rengøring af vore nye lokaler - Ane M. C., Mona F. og Henny N. var her blandt de mest engagerede aktører - så alt kom meget hurtigt til at være rimeligt repræsentativt trods flytterodet. Onsdag den 24. nov. forløb med at få tingene sat endeligt på plads - have besøg af telefonfolkene fra TDC for at få vort kommunikationssystem op at køre, og torsdag var kontoret atter åbent, som om intet var hændt, men der foregik dog stadig almen oprydning og klargøring - såsom opsætning af nye persienner, gardiner, fordeling af mapper, papirer etc. Ja sådan lidt af alt det løse, der jo altid forekommer i forbindelse med omrokeringer. Jørgen P. og Arly R. arbejdede sideløbende med at få hele vort netværk op at stå, og desuden var Jørgen P. dybt engageret i reetableringen af vort alarmsystem, så der var altså nok af arbejdsopgaver, der endnu skulle løses. Ja frivilligt arbejde kan man jo aldrig få nok af! Og her det uvilkårligt man tænker på Jacob Haugaards sentens: Hvis arbejdet er så sundt, så giv det til de syge, samt Piet Heins de 3 T er - Ting Ta r Tid eller det gode gamle ordsprog: Den der ager med stude kommer jo også frem. Arly Runge Nyt fra Beskæftigelsesministeriet nr. 11 November 2004: Til orientering: Lempede regler for frivilligt arbejde (kopi) Fremover kan flere på dagpenge og efterløn give en hjælpende hånd i idrætsforeninger og hjælpeorganisationer uden at blive trukket i dagpenge eller efterløn. Den 1. december 2004 træder nye regler i kraft om frivilligt, ulønnet arbejde for medlemmer af en a-kasse. Dagpenge- og efterlønsmodtagere får fra 1. december 2004 bedre muligheder for at deltage i frivilligt, ulønnet arbejde. Den dag træder nye regler nemlig i kraft på området. Regeringen: Reglerne må ikke være barriere for frivilligt arbejde Regeringen besluttede i forsommeren 2004, at reglerne skulle ændres for at give det frivillige arbejde bedre betingelser. Det skete efter, at en række frivillige organisationer havde peget på, at reglerne var en barriere, der hindrede dagpenge- og efterlønsmodtagere i at deltage i frivilligt, ulønnet arbejde i foreningerne. Arbejde, der kan udbydes som almindeligt lønarbejde, kan dagpenge- og efterlønsmodtagere fortsat udføre i fire timer om ugen i gennemsnit uden at blive trukket i dagpengene eller efterlønnen. Det er også fortsat en forudsætning, at det frivillige, ulønnede arbejde som udgangspunkt udføres i Danmark. De nye regler Efter de nye regler kan en revisor på efterløn for eksempel føre regnskabet for den lokale badmintonklub. Og en maler på dagpenge kan deltage i det årlige frivillige arbejde med at male spejderhytten. Grænsen går dér, hvor arbejdet normalt ville blive udført mod betaling. Efterlønneren er altså revisor og har dermed en uddannelse, der er relevant for det frivillige, ulønnede arbejde med at føre regnskabet for badmintonklubben. Alligevel bliver der fremover ikke trukket i hans efterløn for arbejdet med regnskabet i badmintonklubben. Forudsætningen er blot, at arbejdet også ville kunne udføres af en person med en anden eller slet ingen uddannelse, og at arbejdet ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde. Fra 1. december 2004 kan flere dagpenge- og efterlønsmodtagere give en hjælpende hånd i for eksempel sociale væresteder uden at blive trukket i deres ydelser. Foto: Claus Bjørn Larsen, Scanpix. Arbejde med drift og vedligeholdelse Hvis arbejdet har at gøre med den primære drift og vedligeholdelse, bliver der som udgangspunkt trukket i dagpenge eller efterløn fra den første time. Nyhedsbrev 25 december 2004 Side 4

5 Hvis arbejdet med den primære drift og vedligeholdelse altid er blevet udført af ulønnet arbejdskraft, og hvis arbejdet i lignende foreninger også udføres af ulønnet arbejdskraft, bliver dagpengeog efterlønsmodtagere ikke trukket i deres ydelser. Efter de nye regler kan dagpenge- og efterlønsmodtagere lave lejlighedsvist vedligeholdelsesarbejde uden at blive trukket i deres ydelser. Forudsætningerne er, at arbejdet svarer til almindelig vedligeholdelse og reparationer i eget hjem, at det ikke er almindeligt at ansætte lønnet arbejdskraft til den form for opgaver, og at man ikke tidligere har brugt lønnet arbejdskraft til at løse opgaverne. Eksempler er den årlige hovedrengøring af klubhuset eller maling af spejderhytten. Dagpenge- og efterlønsmodtagere bliver fortsat trukket i deres ydelser, hvis de laver dagligt rengøringsarbejde eller håndværksopgaver, der kræver en autoriseret håndværker. Det kan for eksempel være el- og vvs-arbejde. Fri adgang til beredskabsforbund Fremover kan dagpenge- og efterlønsmodtagere frit deltage i aktiviteter i Beredskabs-Forbundet, uden at det får betydning for deres ret til ydelser. Frivilligt arbejde Frivilligt, ulønnet arbejde er aktiviteter som for eksempel: Aktiviteter i Beredskabs-Forbundet Forefaldende aktiviteter som for eksempel at servere eller lave mad i sociale cafeer, medborgerhuse og væresteder Aktiviteter som for eksempel at sortere tøj i humanitære organisationer Aktiviteter i hjemmeværn Besøgsven Deltage i kulturelle foreninger som for eksempel amatørteatre Ekspedere i genbrugsbutikker under blandt andre Røde Kors Samle ind til nødhjælpsorganisationer Træner i foreninger, hvor det ikke er sædvanligt at ansætte lønnede trænere Lettere omsorgsopgaver som for eksempel at aflaste pårørende til syge i eget hjem Spejderleder Rådgivning, for eksempel telefonrådgivning, der ikke kræver eller forudsætter særlig uddannelse. Læs mere Du kan læse mere om de nye regler om frivilligt, ulønnet arbejde i pjecen Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.?. Pjecen er ved at blive revideret og bliver lagt på Arbejdsdirektoratets hjemmeside, når de nye regler træder i kraft. Pjecen beskriver både de generelle regler og har også et afsnit med konkrete eksempler til idrætsområdet, kulturområdet, det kirkelige område og det humanitære område. NOTER FRA NETTET Byggesektoren er grundlag for sort arbejde Jydske Vestkysten, Erhverv Danmark Side 2, 1. december 2004 Ifølge Claus Larsen, der er forsker ved Rockwoolfondens Forskningsenhed, er det inden for bygge og anlægsbranchen, at det sorte arbejde er mest udbredt. Han udtaler: "Større byggerier og anlægsarbejder er meget vanskelige at udføre som sort arbejde. Det er til gengæld ikke tilfældet, når det drejer sig om mindre opgaver som eksempelvis ombygning eller renovation af en bolig. Her er der meget lettere spil for både købere og udbydere af det sorte arbejde". Erfaring fra arbejdsmarkedet skal tælle med i studiet Politiken, Forside, 1. sektion side 12 og 2. sektion side 11, 3. december 2004 Regeringen foreslår, at erfaring skal tælle med på en uddannelse, så man kan komme hurtigere igennem studiet, hvis man kan noget i forvejen. "Vi har store ambitioner med det her. Langt de fleste kan mere, end de har formelle papirer på. Det er kompetencer, de har opnået på arbejdsmarkedet, gennem efteruddannelse eller måske som formand for idrætsforeninger. Der skal være mulighed for, at de reelle kompetencer skal tælle med, hvis man ønsker en formel uddannelse", siger undervisningsminister Ulla Tørnæs (V), der sammen med videnskabsminister Helge Sander (V), økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) og kulturminister Brian Mikkelsen (K) står for en redegørelse om sagen. Forslaget bliver især relevant for ufaglærte med mange år på arbejdsmarkedet og kurser i bagagen, der kan tælle med i en egentlig uddannelse.socialdemokraterne og Landsorganisationen i Danmark (LO) er glade for forslaget. Men Socialdemokraternes uddannelsesordfører, Carsten Hansen, mener, at det skal følges op af flere penge til uddannelsesstederne.politiken bringer også en kronik om emnet, og den er skrevet af de fire ministre bag redegørelsen. Lavere løn til politikere Jyllands-Posten, side 4, 3. december 2004 Der bliver lagt op til, at landets regionspolitikere skal have mindre i løn, og at der skal være færre af dem. Det fremgår af regeringens lovforslag, der blev offentliggjort i onsdags. Godt nytår! Nyhedsbrev 25 december 2004 Side 5

ESE: www.esbjergseniorerhverv.dk eller brug mail-adressen. Vise mænd og deres julehilsen til de svage DECEMBER 02 ÅRGANG 2 NUMMER 13

ESE: www.esbjergseniorerhverv.dk eller brug mail-adressen. Vise mænd og deres julehilsen til de svage DECEMBER 02 ÅRGANG 2 NUMMER 13 DECEMBER 02 ÅRGANG 2 NUMMER 13 Exnersgade 18-6700 Esbjerg - Tlf. 75 13 08 36 - Email: esbjerg-senior-erhverv@tdcadsl.dk Formanden har ordet: Vise mænd og deres julehilsen til de svage I en travl juletid

Læs mere

Nu har de så haft chancen for netop at få nogle svar på såvel dit som dat. Det må I da kunne gøre bedre seniorer!

Nu har de så haft chancen for netop at få nogle svar på såvel dit som dat. Det må I da kunne gøre bedre seniorer! OKTOBER 02 ÅRGANG 2 NUMMER 11 Exnersgade 18-6700 Esbjerg - Tlf. 75 13 08 36 - e-mail: esbjerg-senior-erhverv@tdcadsl.dk Formanden har ordet: Friske nye gamle kræfter igen på banen Det hjælper med nye gamle

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Gormsgade 102-6700 Esbjerg - Tlf. 75 13 08 36 Åben dagligt 9.00-13.00 Email: ese@nypost.dk

Gormsgade 102-6700 Esbjerg - Tlf. 75 13 08 36 Åben dagligt 9.00-13.00 Email: ese@nypost.dk Februar/juni 07 ÅRGANG 6 NUMMER 33 Gormsgade 102-6700 Esbjerg - Tlf. 75 13 08 36 Åben dagligt 9.00-13.00 Email: ese@nypost.dk Foreningsorientering: Mange forskellige tiltag og diverse ændringer er foretaget

Læs mere

2 Torsdag den 15. januar 2015 (F 8) Afstemningen er sluttet. Titlen på den anmeldte sag vil fremgå af www.folketingstidende.dk (jf. ovenfor).

2 Torsdag den 15. januar 2015 (F 8) Afstemningen er sluttet. Titlen på den anmeldte sag vil fremgå af www.folketingstidende.dk (jf. ovenfor). Torsdag den 15. januar 2015 (D) 1 42. møde Torsdag den 15. januar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 8 [afstemning]: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 Ensomme gamle mænd Grundloven til debat Vision for folkeoplysningen TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 s 2 LEDER Du kan kende os på, at vi vil dig noget! Forleden landede kulturministerens

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

En rigtig god kommune

En rigtig god kommune 12/2014 ÅRGANG 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 03 - Gladsaxe Oplysnings Forbund nyder god opbakning: En rigtig god kommune Samarbejde mellem folkeskolen og aftenskolerne Debat

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Læs bl.a. om: Kampen mod skimmel fortsætter. Karlemoseparken - stedet du flytter tilbage til Sortér dit affald. Paradis på Sletten

Læs bl.a. om: Kampen mod skimmel fortsætter. Karlemoseparken - stedet du flytter tilbage til Sortér dit affald. Paradis på Sletten ejlighedsvis AJuli 2011 Til beboerne i Boligselskabet Sjælland, Hvalsø Boligselskab, Solrød Boligselskab & Fjordbo Læs bl.a. om: Kampen mod skimmel fortsætter Karlemoseparken - stedet du flytter tilbage

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

SE magasinet. Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4. Lukket på grund af succes? Læs side 7. Udgivet af Senior Erhverv maj 2013

SE magasinet. Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4. Lukket på grund af succes? Læs side 7. Udgivet af Senior Erhverv maj 2013 SE magasinet Udgivet af Senior Erhverv maj 2013 Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4 Lukket på grund af succes? Læs side 7 SE Magasinet - maj 2013 Side 3 Leder Side 5 Danmark skal

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

God seniorpraksis i Randers-området. Bevaring af erfaring

God seniorpraksis i Randers-området. Bevaring af erfaring God seniorpraksis i Randers-området Bevaring af erfaring Det er nu, der skal handles! Randers som vækstcenter er den fælles overskrift, som Randers Kommune har valgt at give en række aktiviteter, som sikrer,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

I dette nummer: Tøjaften Ungdommens Juleturnering 60+ fredagsholdet og meget mere

I dette nummer: Tøjaften Ungdommens Juleturnering 60+ fredagsholdet og meget mere Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 48 December 2014 Nr. 4 I dette nummer: Tøjaften Ungdommens Juleturnering 60+ fredagsholdet og meget mere Den 29. november afholdtes Ungdommens Juleturnering.

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012 Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening STATS PENSIONISTEN Nr. 4 NOVEMBER 2012 Leder: Der er plads til forbedringer i 2013 Generation Y Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Statspensionisternes

Læs mere