Velkommen til AutoVidencenter Vejle, Lastvognsuddannelsen August 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til AutoVidencenter Vejle, Lastvognsuddannelsen August 2012"

Transkript

1 Velkommen til AutoVidencenter Vejle, Lastvognsuddannelsen August 2012 Informationer om skolen AutoVidencenter Vejle har adressen Boulevarden 36,7100 Vejle og er en afdeling under Syddansk Erhvervsskole. Skolen udbyder en bred vifte af erhvervsuddannelser, AMU kurser, tekniske gymnasiale uddannelser og overbygningsuddannelser på de videregående teknikeruddannelser og har afdelinger i både Odense og Vejle. Henning W. Jakobsen er uddannelsesleder for AutoVidencenter Vejle og kan træffes pr. telefon ved at ringe til skolens omstilling på tlf , eller pr. mail Hovedforløb For at starte på et hovedforløb for mekanikeruddannelsen skal du have indgået en uddannelsesaftale (lærekontrakt) med en virksomhed. Denne aftale kan indgås før, under og efter grundforløbet. Skolen følger op med vejledning i forhold til din uddannelsessituation også efter du er færdig på grundforløbet. Hvis du ikke har en uddannelsesaftale, vil du blive indkaldt til opfølgningsmøder på skolen ca. hver anden måned. Læretiden består af en vekslen mellem praktik og skoleophold. Praktikdelen foregår på det værksted, hvor du har indgået kontrakt. Skoledelens forløb og længde afhænger af, under hvilket speciale du har indgået kontrakt. Råd og vejledning omkring uddannelsesaftale: Armela K. Midzic, uddannelsessekretær Morten Caspersen, virksomhedskonsulent Studievejledningen, Vejledning Studievejleder Ida Larsen Studievejleder Lotte Hansen Telefon: Træffetid: mandag kl til og fredag kl til Du kan henvende dig til vejlederen med de forskellige spørgsmål og problemer du har. Vejlederen kan hjælpe med spørgsmål vedr. f.eks. SU Uddannelsesspørgsmål Praktikplads og uddannelsesaftaler Praktik i udlandet Specialpædagogiske hjælpemidler Mentorordning, psykologordning mm. Vejlederen hjælper og vejleder gerne om stort og småt og er underlagt tavshedspligt.

2 Løn Fra den dag du indgår en uddannelsesaftale er du ansat og lønnet af virksomheden. Lærlingelønnen fastsættes af branchens overenskomst, og du kan kontakte Dansk Metal for at undersøge den gældende overenskomst. Bus/Transport Når du har en uddannelsesaftale, betaler din virksomhed for dine transportudgifter når du skal på skole, hvis du har mere en 20 km. i transport om dagen. Taksten er hvad der svarer til den offentlige transport. Elevråd For hvert nyt hold der starter, vælger elevgruppen en repræsentant til afdelingens elevråd. Repræsentanterne fungerer som elevernes taleorgan i afdelingen, og kan viderebringe ønsker og ideer til afdelingens ledelse. Sygemelding Hvis du er syg, skal du meddele dette til www mellem kl og kl på telefonnummer Bliver du syg i løbet af en undervisningsdag, skal du meddele din lærer at du tager hjem. Såfremt fraværsperioden ikke kan vurderes, skal der ringes hver dag. Ved længerevarende sygdom kan skolen bede om en lægeerklæring. Praktik i udlandet Du har mulighed for at komme i praktik i udlandet. Du kan vælge at komme i et kortere praktikforløb eller simpelthen finde din læreplads i et andet land. Hvis du går på grundforløbet, kan du komme i praktik i udlandet på samme måde som man normalt kommer i praktik her i Danmark. Praktikken er ulønnet, men du kan få betalt dine rejseomkostninger frem og tilbage til praktikstedet. Vi hjælper dig med at planlægge praktikforløbet, hvis du gerne vil prøve at komme i praktik i udlandet. Hvis du har læreplads i Danmark kan du blive udstationeret i en periode. Du skal selvfølgelig aftale det med din danske virksomhed og du skal finde en virksomhed som vil ansætte dig i praktikperioden. Du får din danske lærlingeløn med dig i praktikperioden og din danske arbejdsgiver får refunderet hele eller dele af lønudgiften. Du kan også få dækket rejseudgifterne til og fra praktikvirksomheden. Hvis du gerne vil vide mere om praktik i udlandet kan du søge på og AER på Du kan også kontakte vejlederen i afdelingen. Autovidencenter Vejle Ordensreglement på adressen Mødepligt Der er mødepligt på uddannelsen. Det betyder at du skal møde hver morgen, være her hele dagen og selvfølgelig deltage aktivt. For at bestå et fag kræves det at du er her og laver de opgaver, du får tildelt af din underviser. Læs mere om skolens overordnede ordensreglement på Et uacceptabelt fravær kan medføre ændring af din uddannelsesplan og uddannelseslængde og i værste fald bortvisning fra skolen, men altid efter aftale med virksomheden Fritagelse fra undervisning: Fritagelse gives i specielle tilfælde som mærkedage i nærmeste familie, køreprøve, teoriprøve, glatbanekørsel, speciallæge og lignende. Fritagelse fra undervisning søger du hos læreren eller afdelingslederen.

3 Læge og tandlægebesøg og lignende skal som hovedregel placeres uden for undervisningstiden. Ved fritagelse til læge, tandlæge og lignende skal du bagefter dokumentere, at konsultationen har fundet sted. Hvis du har en læreplads skal du meddele fravær både hos din arbejdsgiver og på skolen. Ved sygdom og fravær kontakter skolen altid dit uddannelsessted. Vedligeholdelse af skolens udstyr og lokaler: Afdelingsværksteder (daglig vedligeholdelse): Gulve fejes. Værktøj låses inde. (Også i pauserne). Olie/rensebakker tømmes, rengøres og sættes på plads. Arbejdsborde aftørres for olie. Papir og andet, der har været brugt til aftørring, lægges i korrekt container. Manglende papir, håndsæbe, håndrens og beskyttelsescreme hentes på lager. Biler, der er ude, køres ind, og alle biler aflåses. Vinduer, døre og porte aflåses. Det sikres at lånt værktøj/udstyr fra lager forefindes og eventuelt er aflåst i skab. Lys og andet strømforbrugende udstyr (motortestere, PC`ere og andet) slukkes. Afslutning på værksted (og når det skønnes nødvendigt): Gulve vaskes. Arbejdsborde rengøres, og skuffer tømmes. Håndvaske rengøres og affaldskurve tømmes. Biler gøres kundeklare, rengøres ved vask eller polering. Defekter på biler repareres. Værktøj optælles og kontrolleres af lærer. Udstyrsmangler noteres og afleveres til afdelingsleder. Teorilokaler(daglig vedligeholdelse): Stole sættes på plads. Vinduer lukkes, og alle hasper sættes på. Gardiner trækkes fra, så vagtværn hurtigt kan kontrollere vinduerne. Papir og andet, der flyder på gulvet, samles op. Lys og andet strømforbrugende udstyr (motortestere, PCère og andet) slukkes. Påklædning og sikkerhed: Af hensyn til din personlige sikkerhed, skal du være iført fornuftig påklædning i værkstederne. Arbejdsbukser skal være i rimelig vidde. Du skal bruge sikkerhedssko i værkstederne Arbejdsjakke eller skjorte skal slutte tæt om håndled samt slutte til kroppen. Dvs. dit tøj skal passe dig. Undgå brug af ringe, smykker og andet, som maskiner kan gribe fat i. Har du langt hår, skal det være bundet op eller du skal have hårnet på. Du skal altid bruge beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm, hvis der er fare for at beskadige øjnene.

4 Rygning, mad og mobiltelefoner mm.: Rygning er kun tilladt udendørs. Indtagelse af mad og drikkevarer er ikke tilladt i undervisningslokalerne. Mobiltelefoner skal være afbrudte i undervisningstiden med mindre andet er aftalt med læreren. Din lærer skal godkende at du forlader undervisningen. Du må ikke forlade skolen i pauserne uden forudgående tilladelse. Det er bortvisningsgrundlag at være påvirket af eller at medbringe/ indtage alkoholiske drikke eller narkotiske stoffer og lignende. Overtrædelse af skolens ordensreglement og sikkerhedsforskrifter kan medføre bortvisning fra skolen. Forsikring: Hvis du kommer til skade under værksteds undervisningen, er du omfattet af forsikringen i den virksomhed, som du har indgået uddannelsesaftale med. Hvis du derimod ikke har nogen uddannelsesaftale er du forsikret gennem skolen. Bemærk: skolens forsikring dækker kun under arbejde i værksteder og ikke ved tilskadekomst i pauser og teori undervisning. Her dækker kun din private ulykkesforsikring. Det er klogt at tegne en ansvarsforsikring. Skolens forsikring dækker nemlig ikke, hvis du forvolder skade på andre eller på skolens inventar. Det samme gælder, hvis du får stjålet personlige ejendele som f.eks. tøj, bil, knallert, cykel, taske og lommeregner. Udlån til elever Syddansk Erhvervsskole har biblioteker for erhvervsuddannelserne og teknisk gymnasium i både Vejle og Odense. Her har du som elev, kursist og medarbejder adgang til bøger, tidsskrifter og andet materiale. Bibliotekerne formidler faglig viden til Syddansk Erhvervsskoles elever, kursister og medarbejdere. På bibliotekerne er der indrettet rum til såvel gruppearbejde som individuel fordybelse. Bibliotekerne er samtidig porten til alle Danmarks biblioteker. Via bibliotek.dk kan vi hjælpe dig med at fremskaffe nøjagtig det materiale, du søger. Så snart din levering er klar, får du besked herom i en mail fra biblioteket. På Syddansk Erhvervsskole i Vejle, er der et bibliotek for erhvervsuddannelserne. Det ligger på Boulevarden 36 ved Auto og servicerer hele Syddansk Erhvervsskole

5 På biblioteket har du adgang til bøger og anden litteratur inden for din uddannelse. Bibliotekets åbningstider Tirsdag kl Torsdag kl Fredag kl Lånekort Dit lånekort til biblioteket er det gule sygesikringsbevis send en mail til for at melde dig ind. For yderligere oplysninger om biblioteket kontakt: Jette Greve Hougesen, Bibliotekar, tlf / , Mobil , mail I løbet af uddannelsen kan der blive tale om, at du låner udstyr eller bøger med hjem fra skolen. Du skal erstatte lånt udstyr, bøger og andet, såfremt du ikke leverer det tilbage i samme stand, som ved udlevering. Kantiner i Vejle Vi har to kantiner CafeNoden og CafeTine Kantinernes åbningstider Mandag torsdag 7:45 12:30 13:30 14:00 Fredag 7:45 12:30

6 Pausetider auto: Formiddagspause: kl. 09:45 10:15 Middagspause: kl. 11:45 12:20 Leveregler: Behandl alt udstyr og inventar med henblik på maksimal levetid. Benyt altid sæde- og skærmovertræk ved arbejde på biler. Vis interesse for alle dine fag. Vær et godt eksempel for dine kammerater og tænk på energi og miljø. Efter og videreuddannelse Hos AutoVidencenter Vejle har vi et bredt sortiment af kurser i vores efter og videreuddannelsesafdeling. Når du er færdiguddannet vil der være rig mulighed for at specialisere og udvikle dig ved at benytte kursustilbuddene. Kontakt til skolen: Syddansk Erhvervsskole: AutoVidencenter Vejle Henriette Kronvold Støckel Administrationssekretær / primær kontaktperson Primær kontaktperson Henning Jakobsen Afdelingsleder Ansvarlig for afdelingen Michael Pappe Teamkoordinator/ Kontaktperson vedr, faglærer uddannelse og lærere Mads Christian og konsulent. Kontaktperson vedr. Christensen Besøger værksteder efteruddannelse og lærlingeuddannelse Morten Caspersen Virksomhedskonsulent Kontaktperson vedr. Nye elever, uddannelsesaftaler og SKP Kim Sørensen efteruddannelse Kontaktperson vedr. efteruddannelse Jannie Sørensen Uddannelsessekretær Kontaktperson vedr. elever. Planlægger elevens skoleophold m.m. Armela Kafedzic Midzic Uddannelsessekretær Modtager og registrerer uddannelsesaftaler Erik Vinjegaard Skolehjemsbestyrer Leder af skolehjemmet / /

7 Kørselsvejledning AutoVidencenter Vejle Boulevarden 36, 7100 Vejle

8 Boulevarden 36, 7100 Vejle : Personvognsuddannelsescenter 2: Lastvognsefteruddannelsescenter 3: Lastvognuddannelsescenter Ansatte på AutoVidencenter Vejle Lastvognsafdeling og efteruddannelsescenter Afdelingsleder Henning W. Virksomheds konsulent Teamkoordinat or Jan Jensen Kim Tommy Bjarne Olsen Bjarne Esben Overlærer Bjarne Lean konsulent

9 Jakobsen Morten Michael Pape Sørensen Ditlevsen Qvortrup Lausted Henningsen Mads Caspersen Andersen Christensen

velkomm n til AutoVidencenter Fyn på Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle

velkomm n til AutoVidencenter Fyn på Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle velkomm n til AutoVidencenter Fyn på Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle UDDAnnElSEnS OpbyGninG AnDrE informationer OrDEnS reglement kontakt OG notater Velkommen til AutoVidencenter Fyn og Syddansk Erhvervsskole.

Læs mere

Elevhåndbog for Landbrugsskolen & Gartnerskolen på Selandia 2007

Elevhåndbog for Landbrugsskolen & Gartnerskolen på Selandia 2007 Elevhåndbog for Landbrugsskolen & Gartnerskolen på Selandia 2007 Velkommen til Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse, Landbrugsskolen & Gartnerskolen, Jernbjerggaard. Alle på Landbrugsskolen

Læs mere

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 1 Indhold Indledning................................. 3 Skoleaftale................................. 3 Uddannelsens varighed og indhold.................... 3 Varighed.........................................

Læs mere

Elevhåndbog. HG Handelsskolens Grunduddannelse

Elevhåndbog. HG Handelsskolens Grunduddannelse Elevhåndbog Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere... 3 Uddannelsesvejleder... 3 Elevadministration...

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG FOR TEKNISK SKOLE

ELEVHÅ NDBOG FOR TEKNISK SKOLE ELEVHÅ NDBOG FOR TEKNISK SKOLE Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider... 3 Sygemelding...

Læs mere

Studiehåndbog 2015/2016 Handelsskolen Viborg

Studiehåndbog 2015/2016 Handelsskolen Viborg Studiehåndbog 2015/2016 Handelsskolen Viborg 1 Velkommen til alle nye elever på Handelsskolen Viborg Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog Til elever og forældre Skolepraktik Håndbog Krav til skolepraktikelever www.praktikpladsen.dk du skal være synlig og have en opdateret profil Elevplads.dk praktikpladssøgningen skal registreres Egnet egnet

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1 Elevhåndbog august 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Skolen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere...

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

Studiehåndbog. 2014/15 House of Technology

Studiehåndbog. 2014/15 House of Technology Studiehåndbog 2014/15 House of Technology Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule nervøsitet

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16. AutoTeknisk Center

Studiehåndbog 2015/16. AutoTeknisk Center Studiehåndbog 2015/16 AutoTeknisk Center 1 Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule nervøsitet

Læs mere

Erhvervsuddannelser. Elevinformation 2011-2012. www.rhs.dk

Erhvervsuddannelser. Elevinformation 2011-2012. www.rhs.dk Erhvervsuddannelser Elevinformation 2011-2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelser...4 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Studiemiljøaktiviteter...6 Studiemiljøudvalg

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16. Hotel- & Restaurantskolen

Studiehåndbog 2015/16. Hotel- & Restaurantskolen Studiehåndbog 2015/16 Hotel- & Restaurantskolen 1 Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule

Læs mere

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST.

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Kære nye praktikcenterelev Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Håndbogen giver en orientering om de vigtigste regler gældende

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16

Studiehåndbog 2015/16 Studiehåndbog 2015/16 1 Velkommen på gf.1 Velkommen til dig, der starter på gf.1. Du bliver elev på Mercantec, som er en teknisk/merkantil skole, hvor vi uddanner inden for erhvervsuddannelserne, et teknisk

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Ordensregler & pra ktiske oplysninger Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000 sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Januar 2011 1 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende

Læs mere

VELKOMMEN TIL HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE

VELKOMMEN TIL HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE EUD STUDIEHÅNDBOG VELKOMMEN TIL HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE Du skal nu i gang med en erhvervsrettet uddannelse, hvor målet er at blive uddannet til erhvervslivet. Inden for de fleste fag er der gode jobmuligheder,

Læs mere

Skolepraktik HÅNDBOG

Skolepraktik HÅNDBOG Skolepraktik HÅNDBOG Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA regler:...4-5

Læs mere

Elevhåndbog eux 2015/2016

Elevhåndbog eux 2015/2016 Elevhåndbog eux 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Sådan er det at starte...5 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Elevråd...6 Fredagscafé...6 Fester...6

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

Elevinformation 2012/2013. www.rhs.dk

Elevinformation 2012/2013. www.rhs.dk Elevinformation 2012/2013 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Studiemiljøaktiviteter...6 Studiemiljøudvalg og elevråd...6

Læs mere

Praktikcenter HÅNDBOG

Praktikcenter HÅNDBOG Praktikcenter HÅNDBOG 2015 Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA

Læs mere

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Indholdsfortegnelse Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny eux-elev på Viborg Tekniske Gymnasium opleve, at der er meget, du

Læs mere

Skolepraktik HÅNDBOG 2015

Skolepraktik HÅNDBOG 2015 Skolepraktik HÅNDBOG 2015 Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Personalehåndbog WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER

Personalehåndbog WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Personalehåndbog TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Test WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER Indhold Introduktion... 3 Ansøgninger... 3 Arbejdstid... 3 Brand og anden

Læs mere