Forslag til plan for Akutberedskabet i Nordvestjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til plan for Akutberedskabet i Nordvestjylland"

Transkript

1 Forslag til plan for Akutberedskabet i Nordvestjylland Marts 2010 Region Midtjylland Skottenborg Viborg

2 1. Resume Planens ramme og disposition Afstandsmæssige udfordringer De væsentlige principper i tilrettelæggelsen af det akutte beredskab Kvalitet Nærhed Tryghed Afvejning af kvalitet, nærhed og tryghed i denne plan Det nuværende akutberedskab i Thyborøn, Harboøre og Lemvig Almen praksis/vagtlæger Præhospitalt beredskab Det kommunale redningsberedskab Relevante nøgletal for området omkring Thyborøn, Harboøre og Lemvig Det fremtidige akutberedskab i Thyborøn, Harboøre og Lemvig Almen praksis/vagtlæger Akuthuset Opgaver i Akuthuset Bemanding af Akuthuset Faciliteter i Akuthuset Visitation og kvalitetssikring Præhospitalt beredskab Det kommunale redningsberedskab Akutklinik i Holstebro Helikoptertjeneste

3 1. Resume Planen for akutberedskabet i Nordvestjylland indebærer følgende: Der etableres et døgnåbent akuthus i Lemvig, som er bemandet med sygeplejersker uddannet som enten behandlersygeplejerske eller akutsygeplejerske. Der vil være lægefaglig backup fra vagtlægen/akutbilslægen. I akuthuset varetages mindre skader og lettere sygdomstilstande, ligesom der vil foregå prøvetagning mhp. senere udredning og behandling. Akuthuset vil organisatorisk være en del af Akutafdelingen på hospitalet i Gødstrup. Akutbilen i Lemvig vil have base i Akuthuset, og er døgndækkende og lægebemandet. Akutbilslægen indgår som en del af den lægefaglige backup for de opgaver, som løses i akuthuset. Den præhospitale ordning i Lemvig skal udvikle sig i takt med lokale og regionale erfaringer. Målet er, at akutbilerne i Region Midtjylland skal være udstyret ens og arbejde efter de samme retningslinier, således at de i udgangspunktet kan dække hinandens områder. Dette er samtidig udgangspunktet for den gennemgang af de præhospitale ordninger i Region Midtjylland, som vil finde sted i løbet af de kommende år med henblik på at harmonisere ordningerne. Der etableres en akutklinik i Holstebro (8-22), hvor mindre skader kan behandles af behandlersygeplejersker, som har lægefaglig back-up. Akutklinikken vil organisatorisk være en del af akutafdelingen i Gødstrup. Med henblik på at sikre en tilstrækkelig tryghed i yderområderne herunder særligt i den nordvestlige del af Region Midtjylland forudsættes der etableret en national helikoptertjeneste. 3

4 2. Planens ramme og disposition Med beslutningen om Akutplanen for Region Midtjylland blev der vedtaget en gennemgribende ændring af hospitalsvæsenets akutstruktur. Det centrale omdrejningspunkt i Akutplanen for Region Midtjylland er etableringen af 5 fælles akutmodtagelser. På de fælles akutmodtagelser skal alle akutte uselekterede patienter modtages. Dette bidrager til at sikre kvaliteten i diagnostikken og behandlingen af de akutte patienter, som har brug for en bred vifte af lægefaglige kompetencer, og avanceret udstyr for at fastlægge sygdom og videre behandling. Med beslutningen om placering af et nyt hospital i Gødstrup er det fastslået, at disse 5 fælles akutmodtagelser er beliggende i hhv. Århus, Viborg, Randers, Horsens og Gødstrup. Placeringen af et nyt hospital i Gødstrup giver imidlertid nogle afstandsmæssige udfordringer for den nordvestlige del af Region Midtjylland, hvor der pga. de geografiske forhold vil være langt til den nærmeste fælles akutmodtagelse. For borgerne i det nordvestlige hjørne af Region Midtjylland vil der således være 88 km. til den nærmeste fælles akutmodtagelse. Afstanden til den nærmeste fælles akutmodtagelse fra Thyborøn-Harboøre området vil være længere end nogen andre steder i regionen - bortset fra afstandene fra øerne og til en fælles akutmodtagelse. I området omkring Thyborøn-Harboøre er der dermed nogle særlige afstandsmæssige udfordringer. Region Midtjylland har arbejdet med at sikre akutberedskabet i denne del af regionen igennem udvidelse af akutbilsordningen i Lemvig fra at være sygeplejebetjent til at være lægebetjent. Desuden er Region Midtjylland som opfølgning på Finanslovsaftalen for 2010 blevet anmodet om at udarbejde en plan for akutbetjeningen mv. i Gødstrup. Konkret fremgår det af Finanslovsaftalen for 2010: På baggrund af Regionsrådets sygehusplan og efter vurdering i regeringens ekspertpanel vedrørende fremtidens sygehusstruktur har regeringen udmeldt og Dansk Folkeparti konstateret, at et nyt sygehus i Gødstrup indgår i den samlede, fremtidige sygehusstruktur i Danmark. I lyset heraf finder regeringen og Dansk Folkeparti, at der er behov for at sikre de konkrete forudsætninger for en betryggende sygehusbehandling, akutbetjening og præhospital indsats i Holstebro og det øvrige Nordvestjylland. Planen skal være Regeringen i hænde senest d. 1. juni Planen for akutberedskabet i Nordvestjylland består overordnet af to dele beskrivelse af planens ramme og beskrivelse af planens indhold. For det første beskrives i afsnit 3 de særlige afstandsmæssige udfordringer, som gør sig gældende i området omkring Thyborøn, Harboøre, Lemvig. I afsnit 4 beskrives de principper hhv. kvalitet, nærhed og tryghed, som er væsentlige i tilrettelæggelsen af et akutberedskab, samt vægtningen af disse i denne plan. Det konkrete forslag til etablering af et akutberedskab i Nordvestjylland beskrives i den resterende del af planen. 4

5 Således beskrives i afsnit 5 og 6 det nuværende og fremtidige akutberedskab i området omkring Thyborøn, Harboøre og Lemvig. Omdrejningspunktet i det fremtidige akutberedskab i dette område er etableringen af et Akuthus i Lemvig. I afsnit 7 beskrives etableringen af en akutklinik i Holstebro, som har åbent fra kl Dette er en konsekvens af byggeriet af et nyt akuthospital i Gødstrup, som vil erstatte RH Holstebro og RH Herning. Endelig beskrives i afsnit 8, at etableringen af en national helikopterordning er en forudsætning for at sikre trygheden i yderområderne f.eks. også i det nordvestjyske område. 5

6 3. Afstandsmæssige udfordringer I Region Midtjylland bor der 1,2 mio. indbyggere. Regionen er kendetegnet ved, at befolkningstætheden er særlig stor i den østlige del, hvorimod den vestlige del er mere tyndtbefolket. Således er cirka halvdelen af befolkningen i Region Midtjylland bosiddende på den østlige side af E45. Der er ligeledes betydelige forskelle i befolkningstallet mellem de enkelte kommuner i regionen. Omkring 59% af befolkningen i regionen bor i en af de 6 største kommuner: Århus, Randers, Viborg, Herning, Silkeborg eller Horsens 1. På baggrund af præmissen om et befolkningsunderlag på indbyggere pr. fælles akutmodtagelse er placeringen af de fremtidige 5 fælles akutmodtagelser i regionen blandt sket under hensyntagen til den korteste afstand for flest mulige indbyggere også under inddragelse af den forventede befolkningstilvækst. Langt den største del af regionens indbyggere har en fælles akutmodtagelse inden for en afstand af ca. 50 km. Dette gælder også for indbyggerne omkring Holstebro by. For en lille andel af Region Midtjyllands borgere, som bor i yderområderne, vil der være en fælles akutmodtagelse inden for 70 km. Som det fremgår af nedenstående figurer findes disse afstande især på Djursland i Østjylland og i dele af Vestjylland. Figur 1: Afstande mellem byer i Vestjylland og Østjylland og en fælles akutmodtagelse Afstande i Vestjylland: Thyborøn Gødstrup: 88 km Harboøre Gødstrup: 78 km Lemvig Gødstrup: 66 km Hvide Sande Gødstrup: 67 km Hvidbjerg Gødstrup: 67 km Sønder Bork Gødstrup: 62 km Struer Gødstrup: 49 km Hvidbjerg Thisted (RN): 48 km Holstebro N Gødstrup: 36 km Holstebro C Gødstrup: 33 km Afstande i Østjylland: Sletterhage Fyr - Randers: 64 km Øerne (Ebeltoft Vig) Randers: 63 km Grenaa Randers: 60 km Ebeltoft Randers: 57 km Ryomgaard Randers: 36 km Kilde: Krak Som det fremgår ovenfor, er der i Region Midtjylland ingen afstande mellem et geografisk område og en fælles akutmodtagelse som er sammenlignelig med afstanden fra Thyborøn- Harboøre området og til det nye hospital i Gødstrup på 88 km (bortset fra afstandene på Samsø). Dette er samtidig baggrunden for, at der i nærværende plan for akutberedskabet i Nordvestjylland rettes et særligt fokus på dette område. Thyborøn-Harboøre, med cirka 4000 indbyggere 2, er beliggende i Lemvig Kommune. Lemvig Kommune er samtidig en af regionens mindste kommuner, hvis indbyggertal på ca Undersøgelsen: Hvordan har du det Pr. 1. januar Kilde Danmarks Statistik 6

7 udgør 1,8% % af regionens samlede indbyggertal. Regionshospitalet Lemvig er beliggende i Lemvig by, hvor der bor ca indbyggere. 4. De væsentlige principper i tilrettelæggelsen af det akutte beredskab 4.1. Kvalitet Det centrale i Akutplanen for Region Midtjylland, som blev vedtaget d. 27. oktober 2007 er, at den skal bidrage til at højne kvaliteten i behandlingen af den akutte patient. Dette skal bl.a. ske ved, at modtagelsen af de akutte, uselekterede patienter samles i de fælles akutmodtagelser på de 5 hospitaler, som er udpeget til at varetage denne funktion dvs. I Randers, Horsens, Århus, Viborg og Gødstrup. Samarbejdet på tværs af specialer ved modtagelsen af den akutte patient, skal sikre, at den rette diagnose stilles og behandling igangsættes hurtigere end i dag. Forudsætningen herfor er, at der døgnet rundt er speciallæger inden for de største akut-specialer til stede i akutmodtagelserne. Det er samtidig en forudsætning for akutstrukturen, at der er et tilstrækkeligt befolkningsunderlag for at udføre den specialiserede behandling på de fælles akutmodtagelser. Samlingen af de akutte uselekterede patienter på de fælles akutmodtagelser betyder, at der i hele landet og i Region Midtjylland bliver længere mellem de hospitaler, som kan modtage patienter til akut behandling. Etableringen af de fælles akutmodtagelser med det formål at sikre den højeste kvalitet i såvel udredning og behandling har med andre ord betydning for nærheden Nærhed I Sundhedsstyrelsens rapport Et styrket akutberedskab slås det fast, at kvalitet må gå frem for nærhed, når det drejer sig om de patienter, som har akut sygdom eller større skader. Der er imidlertid også en række patienter, som har skader af en sådan karakter, at de kan behandles på akutklinikker i nærområdet. På akutklinikkerne varetages netop behandlingen af de mindre skader. Akutklinikkerne er placeret tæt på patienterne, og deres tilstedeværelse betyder dermed også, at patienterne spares for de lange transporter, når det ikke er nødvendigt af hensyn til behandlingens kvalitet. Med Akutplanen er det allerede besluttet, at der som en del af den nye akutstruktur, etableres akutklinikker i Grenaa, Ringkøbing, Skive og Silkeborg Tryghed Tryghed i borgernes opfattelse af det akutte beredskab fordrer, at hjælpen er nær, hvis behovet opstår. I tidligere tiders hospitalsstruktur var tryghed ensbetydende med nærhed som følge af antallet af hospitaler. Hospitalsstrukturen i Danmark og i Region Midtjylland har imidlertid været under hastig forandring igennem den seneste årrække. Antallet af hospitalsmatrikler i Region Midtjylland, hvorpå der modtages akutte patienter er på 20 år gået fra 17 til 5 3. Som ovenfor nævnt har dette en nær sammenhæng med de stigende krav til kompetencer og udstyr for at sikre kvaliteten i den akutte behandling. 3 Der modtages i medfør af beslutning med Akutplanen også akutte medicinske patienter på RH Silkeborg 7

8 En række forskellige undersøgelser af sammenhængen mellem afstande og behandlingskvalitet viser dog også, at transportafstanden for selv svært syge patienter ikke er afgørende for overlevelsen. Det afgørende er, hvornår den kvalificerede hjælp når frem og behandlingen kan påbegyndes. Derfor er det en væsentlig forudsætning, at der parallelt med samlingen af den akutte behandling på de fælles akutmodtagelser, sker en opgradering af de præhospitale beredskaber, så det sikres, at hjælpen hurtigt kan komme frem til borgerne. Dette kan være i form af etablering af akutbilsordninger, som det er besluttet med Akutplanen. På samme vis slås det i Akutplanen fast, at der i den præhospitale indsats ligeledes skal indgå et helikopterberedskab som supplement til den landbaserede præhospitale indsats Afvejning af kvalitet, nærhed og tryghed i denne plan Akutplanen for Region Midtjylland er som nævnt vedtaget med det formål at sikre kvaliteten i den akutte behandling, hvilket bl.a. skal ske igennem samling af udredning og behandlingsindsatsen på færre hospitaler. Et tillæg til Akutplanen, hvilket nærværende plan skal betragtes som, skal have et indhold, så de kvalitetsforbedringer, som netop opnås gennem Akutplanens beslutning om samling af den akutte behandling på de fælles akutmodtagelser, fortsat sikres for hele regionens borgere. Derfor er det et omdrejningspunkt, også for denne plan, at modtagelse af de akutte uselekterede patienter sker på de fem fælles akutmodtagelser i regionen. For den vestlige del af Region Midtjylland vil modtagelse af akutte uselekterede patienter ske på den fælles akutmodtagelse i Gødstrup. På ovenstående baggrund har denne plan derfor til formål dels at sikre trygheden igennem de præhospitale ordninger og dels at tilvejebringe en service i den nordvestlige del af regionen, hvor der er en særlig afstandsmæssig udfordring. Denne service baserer sig på, at nogle behandlinger af skader og tilstande godt kan foregå tæt på borgerne, uden at det har betydning for kvaliteten. 8

9 5. Det nuværende akutberedskab i Thyborøn, Harboøre og Lemvig I det følgende beskrives det nuværende akutberedskab i Thyborøn, Harboøre og Lemvigområdet Almen praksis/vagtlæger Som det vil være tilfældet fremadrettet, og som det ligeledes forholder sig i dag, udreder og behandler almen praksis de almene sygdomme og skader. Adgangen til den specialiserede akutte behandling, som ikke visiteres via 112, visiteres via den praktiserende læge. Aktuelt (pr. marts 2010) er de alment praktiserende læger i området organiseret som følger: I Thyborøn er der 2 praktiserende læger organiseret i 2 lægepraksisser. I Lemvig er der i dag 9 praktiserende læger organiseret i 8 lægepraksisser. De er alle beliggende på Regionshospitalet Lemvig. Der er desuden 2 praktiserende læger i Bøvlingbjerg. Udenfor de praktiserende lægers åbningstid kl og i weekenden kontaktes vagtlægen, som i den øvrige del af Vestjylland, hvis der opstår akutte almene sygdomstilstande eller lettere akutte skader. Hvis der vurderes at være behov for konsultation, er det muligt at åbne vagtlægekonsultationen på Regionshospitalet Lemvig. Dette sker efter behov. I praksis er det dog ofte sådan, at patienter, som selv kan transportere sig, henvises til vagtlægekonsultationen på Regionshospitalet Holstebro. Vagtlægen aflægger også hjemmebesøg. I 2009 aflagde lægevagten 1533 hjemmebesøg til patienter i Lemvig Kommune inden for den såkaldte B-vagt, som dækker nat samt søn- og helligdage (jf nøgletal afsnit 5.4). Som det ligeledes fremgår af nøgletallene afsnit 5.4 er der væsentligt flere hjemmebesøg i et udkantsområde som området omkring Thyborøn, Harboøre og Lemvig end i den østjyske del af Region Midtjylland. Det er ligeledes kendetegnede for områder, hvor der er lang afstand til en skadestue, at der som udgangspunkt vil være forholdsvis flere vagtlægebesøg end skadestuebesøg end i områder med kort afstand til en skadestue. Både praktiserende læger og vagtlæger foretager viderevisitation af patienter, som har brug for akut specialiseret behandling. Patienter, som kan behandles på skadestuen, visiteres, efter kontakt til hospitalsvisitationen, til skadestuen på Regionshospitalet Holstebro. I nattid omdannes skadestuen på Regionshospitalet Holstebro til en akutklinik, og der kan f.eks. ikke behandles større brud, brækkede ben og lignende, som visiteres til RH Herning. De praktiserende læger/vagtlægen viderevisiterer endvidere patienter med akutte sygdomme til behandling på Akutafdelingen inden for Hospitalsenheden Vest Præhospitalt beredskab Regionens præhospitale indsats i området udgøres for det første af ambulanceberedskabet med ambulancestationer beliggende i Lemvig og Struer. Dernæst er der etableret en døgndækkende lægebemandet akutbil med base på Regionshospitalet Lemvig. Beslutningen om at etablere en døgndækkende lægebemandet akutbil med base i Lemvig blev truffet af Regionsrådet i forbindelse med beslutning af placeringen af et kommende hospital i 9

10 Gødstrup i juni Det var beslutningen, at der skulle etableres en døgndækkende lægebemandet akutbil, når hospitalet i Gødstrup stod færdigt. Den døgndækkende lægebemandede akutbil i Lemvig er siden blevet fremrykket og opstartet pr. 1. september Endelig er der i Region Midtjylland en række såkaldt lokalt afgrænsede præhospitale ordninger, som i de tidligere amter har suppleret ambulancetjenesten og eventuelle akutbilsordninger. I Thyborøn har denne ordning karakter af en førstehjælpsordning, hvor hjemmeplejen/hjemmesygeplejersker kan støtte den regionale præhospitale indsats. Disse ordninger finansieres delvist kommunalt og delvist regionalt Det kommunale redningsberedskab Det kommunale redningsberedskab udgøres i området af en brandstation i Thyborøn, som dækker et af de tre slukningsdistrikter i Lemvig Kommune. Det kommunale redningsberedskab skal bl.a. kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Redningsberedskabet udfører desuden brandsyn på brandsynspligtige objekter. Redningsberedskabet holder kurser i elementær førstehjælp og elementær brandbekæmpelse mv Relevante nøgletal for området omkring Thyborøn, Harboøre og Lemvig Som det fremgår af ovenstående har sikringen af det akutte beredskab i området omkring Thyborøn, Harboøre og Lemvig et særligt fokus i denne plan pga. den særligt lange afstand herfra og til den fælles akutmodtagelse i Gødstrup. I nedenstående faktabokse er der angivet en række faktuelle oplysninger for hospitalsaktivitet, almen praksis og vagtlægeaktivitet, samt præhospital aktivitet gældende for Lemvig Kommune, som dækker området omkring Thyborøn, Harboøre og Lemvig. Figur 2: Nøgletal Nøgletal: Hospitalsaktivitet i 2009 for borgere i området omkring Thyborøn, Harboøre og Lemvig Antal skadestuepatienter: I alt (4,6 pr. døgn) Heraf på RH Holstebro: (3,2 pr. døgn) Heraf på RH Herning: 339 (0,9 pr. døgn) Resterende hospitaler i RM og udenfor RM: 188 (0,5 pr. døgn) Antal skadestuepatienter fordelt på døgnet RH Herning og RH Holstebro: RH Herning o 08-22: 253 (0,7 pr. døgn) o 22-08: 83 (0,2 pr. døgn) RH Holstebro o 08-22: (3 pr. døgn) o 22-08: 41 (0,1 pr. døgn) Antal akutte indlæggelser fordelt på døgnet RH Herning og RH Holstebro: RH Herning o 08-22: (2,7 pr. døgn) o 22-08: 201 (0,6 pr. døgn) o I alt (3,3 pr. døgn) RH Holstebro o 08-22: (4 pr. døgn) o 22-08: 265 (0,7 pr. døgn) o I alt: (4,7 pr. døgn) Antal udskrivninger af akut indlagte patienter: Resterende hospitaler i RM: 244 (0,7 pr. døgn) Øvrige hospitaler i landet: 65 (0,2 pr. døgn) Kilde: InfoRM & PAS-systemet 10

11 Nøgletal: Almen praksis/vagtlægeaktivitet i 2009 for borgere i området omkring Thyborøn, Harboøre og Lemvig Antal konsultationer hos almen praksis/vagtlæge Dagtid (08-16): (214 pr. døgn) A-vagt: 937 B-vagt: 893 Estimeret gennemsnitligt antal konsultationer pr. døgn i både A- og B-vagt: 5 Antal hjemmebesøg i vagttiden (16-08): A-vagt: Estimeret gennemsnitligt antal konsultationer pr. døgn i både A- og B-vagt: 7 B-vagt: I en kommune med et tilsvarende indbyggertal ca (Odder) er det estimerede gennemsnitlige antal konsultationer pr. døgn i både A- og B-vagt: 3 A-vagt defineres som: hverdage 16-22, 8-20 på lørdage og 8-20 på grundlovsdag, juleaften og nytårsaften (når denne ikke falder på en søndag) B-vagt: alle andre tidspunkter. Kilde: Primær Sundheds Datavarehus Nøgletal: Aktivitet i det præhospitale beredskab i 2009 for borgere i området omkring Thyborøn, Harboøre og Lemvig Antal kørsler med Akutbilen i Lemvig i 2009: 741 (2 pr. døgn) (Antallet af kørsler i 2008: bemærk opstart af døgndækkende lægebemandet akutbil pr. 1. september 2009) Gennemsnitlige responstider* for 2009 ( ) ved kørsel 1: Gamle Lemvig Kommune: 9,0 min Gamle Thyborøn-Harboøre Kommune: 15,4 min. *Disse tal vil snarest blive opdateret med responstal for 1. kvartal 2010 Kilde: Sundhedsplanlægning samt Præhospitalet 11

12 6. Det fremtidige akutberedskab i Thyborøn, Harboøre og Lemvig Den nedenstående beskrivelse af det fremtidige akutberedskab for Thyborøn, Harboøre og Lemvig området skal ses i forhold til de nuværende muligheder for at modtage akut behandling i området. Tilrettelæggelsen af akutberedskabet i Region Midtjylland baserer sig (jf. Akutplanen) på Sundhedsstyrelsens anbefalinger om samling af de akutte uselekterede patienter i en fælles akutmodtagelse, hvor der er sikret en bred repræsentation af de lægefaglige specialer med henblik på at sikre kvaliteten i udredning og behandling af patienten. Udgangspunktet for etablering af de fælles akutmodtagelser er samtidig et ønske om at opøve tilstrækkelig erfaring, hvorfor der anbefales et patientunderlag på mellem indbyggere for hver fælles akutmodtagelse. Disse anbefalinger har Region Midtjylland lagt til grund for vedtagelsen af Akutplanen, hvorfor det er besluttet at etablere 5 fælles akutmodtagelser. Etableringen af et Akuthus i Lemvig ændrer ikke ved, at den uselekterede akutte patient altid skal behandles på den nærmeste fælles akutmodtagelse Almen praksis/vagtlæger Som i dag vil der være praktiserende læger i både Lemvig og Thyborøn. De praktiserende læger er den primære indgang i sundhedssektoren, idet de behandler og udreder de almene akutte sygdomme og skader, ligesom de visiterer til den akutte specialiserede behandling, når der ikke er tale om 112-kald. Almen praksis vil inden for rammerne af det fremtidige akutte beredskab i området have mulighed for, efter forudgående visitation, at viderevisitere bestemte patienttyper til behandling eller med henblik på prøvetagning i Akuthuset i Lemvig (uddybes nedenfor). Etablering af Akuthuset i Lemvig vil endvidere muliggøre en mere fast brug af lægevagtskonsultationen på stedet. Som det fremgår af afsnit 5.3 (nøgletal for almen praksis/vagtlæge) aflægger vagtlægerne i området et stort antal hjemmebesøg, hvis man sammenligner med f.eks. frekvensen af hjemmebesøg i den østjyske del af regionen. Med etableringen af et velfaciliteret Akuthus med gode diagnostiske muligheder vil nogle af disse hjemmebesøg kunne konverteres til konsultationer. Samlet vil det betyde, at der vil være patienter, som ellers skal transportere sig til den foreslåede fremtidige akutklinik i Holstebro eller Regionshospitalet i Gødstrup, som kan behandles i Akuthuset i Lemvig. Øvrige uselekterede akutte patienter viderevisiteres i overensstemmelse med den nuværende praksis til akutafdelingen, som i dag befinder sig på hhv. RH Holstebro og RH Herning, men som fremtidigt vil være i Gødstrup Akuthuset Akuthuset i Lemvig vil være hjemsted for en række fagpersoner, som alle er en del af akutberedskabet i området. Akuthuset i Lemvig yder på døgnbasis en service til borgerne i det nordvestjyske område, når der på baggrund af en lægefaglig forudgående visitation vurderes, at den akutte skade eller tilstand har en karakter, som ikke nødvendiggør visitation til den fælles akutmodtagelse på Regionshospitalet i Gødstrup, men i stedet kan varetages lægefagligt forsvarligt lokalt. 12

13 Opgaver i Akuthuset De patienter, som kan behandles i Akuthuset, vil altid være visiteret hertil via en forudgående lægefaglig visitation. Der vil alene være tale om patienter, hvor sygdommen eller tilstanden ikke vurderes at være af en karakter, som nødvendiggør visitation til den fælles akutmodtagelse i Gødstrup. Opgaverne i Akuthuset omfatter behandling af lettere skader, lettere sygdomstilstande, og omfatter desuden enkel prøvetagning i forbindelse med vurdering og behandling. I det følgende oplistes en række eksempler på, hvilke patientgrupper, som denne afgrænsning omfatter. Oplistningen er ikke udtømmende, og skal tages som udtryk for generelle betragtninger, idet det ALTID vil være en lægelig visitation, der afgør, om en patient visiteres til Akuthuset i Lemvig Eksempler på skader, som kan behandles i Akuthuset Behandling af de lettere skader lokalt sparer borgerne i området for transport. Der er i Region Midtjylland allerede etableret en række erfaringer med varetagelse af mindre skader på akutklinikkerne. På denne baggrund vurderes nedenstående at være eksempler på, hvilke skader, der ville kunne behandles i Akuthuset med udgangspunkt i de faciliteter og personalemæssige kompetencer, som er til rådighed (jf. afsnit & 6.3.3): - Næseblødning - Mindre flænger og sår, som kan behandles og afsluttes med limning eller suturering - Mindre brandsår - Fjernelse af overfladiske fremmedlegemer - Øjenskylning efter forurening af kemikalier mv. evt. videre til øjenlæge - Behandling af insektbid, skovflåt, brandmænd - Primær vurdering og evt. færdigbehandling af forstuvninger og mindre komplicerede brud på brystkasse, kraveben, over- og underekstremitet. Der udarbejdes specifikke retningslinier for hvilke brud, der kan færdigbehandles. Alle røntgenbilleder beskrives af ortopædkirurg/røntgenlæge i tilknyttede akutmodtagelse via overførsel af billeder. Alle notater på patienter med røntgenoptagelser i vagttiden gennemgås af den ansvarlige ortopædkirurg den efterfølgende dag Eksempler på tilstande, som kan behandles i Akuthuset Patienter med behov for vurdering af en akut almen medicinsk tilstand kontakter som udgangspunkt den praktiserende læge/vagtlægen. Hvis den praktiserende læge/vagtlægen vurderer, at der er behov for akut specialiseret behandling, visiteres patienten til den fælles akutmodtagelse på Regionshospitalet i Gødstrup. Den praktiserende læge/vagtlægen kan beslutte, at denne behandling i stedet kan foretages med udgangspunkt i de faciliteter og personalemæssige kompetencer, der er til stede i Akuthuset i Lemvig. Der vil som udgangspunkt være tale om visitation af patienter med allerede kendte tilstande, hvor det lægefaglige hensyn ikke nødvendiggør en transport til den fælles akutmodtagelse på Regionshospitalet Gødstrup. På denne baggrund er nedenstående oplistning eksempler på tilstande, som vil kunne behandles i Akuthuset i Lemvig: - Hypoglykæmi ved kendte diabetespatienter - Væsketilskud til ældre mennesker ved kendt årsag - IV-antibiotika til ældre mennesker i forbindelse med lungebetændelse, erysipelas (rosen) eller urinvejsinfektion (en lægefaglig vurdering skal kunne udelukke komplicerende tilstande) 13

14 - Inhalationer af bronkiedilaterende midler (astmamedicin) mhp. vurdering af effekt og evt. behov for indlæggelse - Patienter, som har været indlagt og siden har fået en åben indlæggelse med aftale om, at de på daglig basis møder op for at modtage afsluttende IV-antibiotikabehandling - Kroniske hæmatologiske patienter, som har brug for planlagt blodtransfusion, og som ikke har kendte komplicerende tilstande Akuthuset som vagtlægekonsultation Der er som en del af det nuværende akutberedskab i området en vagtlægeordning, hvor der som nævnt er mulighed for at åbne vagtlægekonsultation på Regionshospitalet Lemvig efter behov. Med etableringen af Akuthuset i Lemvig vil konsultation hos vagtlægen på stedet være en del af tilbuddet til borgerne i området. Vagtlægen vil ikke være fast tilstede på matriklen, idet der også foretages hjemmebesøg. Behandlersygeplejersen og vagtlægen selv har imidlertid mulighed for at tilbyde patienterne, at de kan møde op i konsultationen, og personalet kan dermed lade konsultationerne indgå i planlægningen. Vagtlægen vil have faciliteterne i Akuthuset til rådighed i forbindelse med undersøgelse af lægevagtspatienterne. Det må, som tidligere nævnt forventes, at etableringen af et Akuthus vil betyde, at en del af de hjemmebesøg, som vagtlægerne i dag aflægger i området vil kunne omlægges til vagtlægekonsultationer Bemanding af Akuthuset Akuthuset i Lemvig vil døgnet rundt være bemandet med sygeplejersker, som er efteruddannet som enten behandlersygeplejersker eller akutsygeplejersker. Dette betyder, at sygeplejersken har autorisation til selvstændigt at kunne behandle og afslutte en række forskellige patienttilstande og skader, når dette sker med lægefagligt backup. De sygeplejersker, som skal bemande Akuthuset i Lemvig skal desuden have særlige kompetencer til at betjene det akutte analyselaboratorium samt foretage røntgenoptagelser ved mistanke om mindre brud og lignende. Sygeplejersken er ansat på den fælles akutmodtagelse på Regionshospitalet i Gødstrup, og der vil være en fast gruppe af sygeplejersker, som på skift bemander Akuthuset i Lemvig, og arbejder i den fælles akutmodtagelse. Dette er afgørende for at opretholde de nødvendige faglige kompetencer. Der vil på døgnbasis være lægefaglig backup i Akuthuset. Den lægefaglige backup sikres dels gennem vagtlægens løbende tilstedeværelse med udgangspunkt i vagtlægekonsultationen, dels igennem tilstedeværelsen af den læge, som bemander Akutbilen, som fremtidigt vil få base i Akuthuset i Lemvig (som i dag) evt. i kombination med almen praksis i dagtid. Der vil være en telemedicinsk forbindelse til den fælles akutmodtagelse i Gødstrup Faciliteter i Akuthuset Akuthuset i Lemvig vil være veludstyret med henblik på at muliggøre behandling af de nedenstående skader og tilstande, samt foretage mindre opgaver vedrørende udredning. I Akuthuset vil der således kunne tages blodprøver og udføres såvel EKG som almindelige røntgenundersøgelser af hjerte, lunger og knogler samt planlagte og akutte blodtransfusioner. EKG-optagelsen kan transmitteres telemedicinsk til såvel Århus Universitetshospital, Skejby, som til Regionshospitalet i Gødstrup. 14

15 I analyseøjemed er der et akut analyselaboratorium, som kan betjenes af sygeplejersker og læger. Blodprøver, som ikke kan analyseres på det udstyr, som findes i Akuthuset, sendes til analyse på Regionshospitalet i Gødstrup. Med henblik på beskrivelse af billeder vil der desuden være etableret mulighed for billedoverførsel til Akutafdelingen på Regionshospitalet i Gødstrup. Der er endvidere installeret overvågnings og genoplivningsudstyr. Som det er beskrevet ovenfor vil der være nogle patienter, hvis ukomplicerede sygdomstilstande kan varetages i Akuthuset enten i udgangspunktet eller som opfølgning på behandling, som f.eks. er foretaget på en fælles akutmodtagelse. For at muliggøre denne behandling vil der i Akuthuset blive etableret et antal hvilestole. Tilbuddet om ophold i en af Akuthusets hvilestole, retter sig således mod patienter, der har brug for kortvarigt opsyn/hvile, og ikke et kontinuerligt sundhedsfagligt opsyn. Ophold i en hvilestol vil kunne ske i en række forskellige tilfælde. Ophold i hvilestol vil typisk rette sig mod patienter, som har brug for kortvarig hvile efter at have modtaget IV-antibiotika, blodtransfusion eller lignende. Der kan i tråd hermed være tale om patienter, som afventer hjemtransport. I sjældne tilfælde vil f.eks. ældre mennesker, som er blevet modtaget i Akuthuset sidst på aftenen med henblik på behandling for lavt blodsukker eller for en lettere skade, efter endt behandling, kunne tilbydes overnatning i en hvilestol, hvis dette er begrundet i sociale forhold Visitation og kvalitetssikring Visitation af akutte patienter til Akuthuset i Lemvig vil foregå som i den øvrige del af Region Midtjylland. Det betyder, at de praktiserende læger/vagtlægerne visiterer relevante patienter til Akuthuset Lemvig efter fastlagte visitationsretningslinier. Ved indlæggelse af akutte uselekterede patienter på den fælles akutmodtagelse kontaktes hospitalsvisitationen i Gødstrup Præhospitalt beredskab Regionens præhospitale indsats i området vil udgøres af ambulanceberedskabet med ambulancestationer beliggende i Lemvig og Struer. Dernæst vil der være en døgndækkende lægebemandet akutbil med base i Akuthuset. Den lægelige bemandede akutbil kan bidrage til at sikre, at hjælpen når hurtigt frem til borgerne i akutte og livstruende situationer. Den tid, som det tager, før en borger med brug for akut hjælp, får kvalificeret lægefaglig behandling er afgørende for overlevelsen. Men akutbilen i området er den kvalificerede lægefaglige bistand inden for rækkevidde, hvilket bidrager med øget tryghed i befolkningen. Med udgangspunkt i lægens kompetencer og akutbilens udstyr kan der iværksættes øjeblikkelig behandling f.eks.: Kan lægen ved svært syge og tilskadekomne patienter foretage ultralydsundersøgelse på skadesstedet eller under ambulancetransporten, så det afklares om der er væske eller blødning i maven, brysthulen eller hjertesækken. Dette kan hjælpe med at stille en mere præcis diagnose tidligt i forløbet og sikre, at patienten transporteres til det hospital, som har kompetencerne til at give den rette behandling. Ligeledes kan informationerne fra ultralydsundersøgelsen videregives til personalet på det hospital, som modtager patienten, så der kan indledes behandling straks ved patientens ankomst. Dette er afgørende i tilfælde, hvor der er behov for f.eks. blodtransfusioner eller akut operation. 15

16 Kan lægen udføre livreddende behandling ved hjertestop eller svær sygdom eller allergisk reaktion med livstruende påvirkning af vejrtrækningen eller blodkredsløbet. Behandlingen kan være indgift af medicin direkte i blodårene (intravenøst) eller vha. knogleskrue (intraossøst). Ligeledes kan lægen sikre luftpassagen (intubere) og påbegynde respiratorbehandling. Som nævnt ovenfor udgør den lægelige bemanding af akutbilen til dels den lægefaglige backup for den sygeplejebaserede behandling, som vil blive tilbudt som en del af Akuthuset i Lemvig. Den præhospitale ordning i Lemvig skal udvikle sig i takt med de lokale og regionale erfaringer. Målet er, at akutbilerne i Region Midtjylland skal være udstyret ens og arbejde efter de samme retningslinier, således at de i udgangspunktet kan dække hinandens områder. Dette er samtidig udgangspunktet for harmoniseringen af de præhospitale ordninger, som iværksættes i løbet af Det kommunale redningsberedskab Med henblik på at styrke den præhospitale indsats særligt i området omkring Thyborøn og Harboøre foreslås det at påbegynde en dialog med Lemvig Kommune omkring etablering af et samarbejde mellem det kommunale redningsberedskab og det regionale præhospitale beredskab. Brandstationen i Thyborøn, og det mandskab, som bemander stationen, vil være udgangspunktet for en styrkelse af den præhospitale indsats med udgangspunkt i det kommunale redningsberedskab. 16

17 7. Akutklinik i Holstebro Som erstatning for RH Herning og RH Holstebro vil der blive etableret et nyt hospital i Gødstrup. Afstanden fra Holstebro til den fælles akutmodtagelse i Gødstrup vil herefter være ca. 35 km (jf. figur 1). Det er en forudsætning for at sikre høj kvalitet i udredning og behandling, at alle akutte uselekterede patienter indbringes til de fælles akutmodtagelser. Der vil imidlertid være en række patienter, som har skader af en sådan karakter, at de med fordel kan behandles på en akutklinik, og dermed spare køreturen til den fælles akutmodtagelse. Der vil derfor blive ibrugtaget en akutklinik i Holstebro, som har åbent 8-22, når det nye hospital i Gødstrup står klart. Akutklinikken i Holstebro opbygges på baggrund af erfaringerne med akutklinikker i den øvrige region, samt naturligvis med udgangspunkt i erfaringerne med den nuværende akutklinik i Holstebro. På akutklinikken varetages således behandlingen af mindre skader - eksempelvis behandling af større sår, der kræver lokalbedøvelse, færdigbehandling af ukomplicerede brud samt behandling af lette ankel og knæleds forstuvninger. Der kan foretages mindre røntgenoptagelser af eksempelvis fod/ankel, hænder, underarme og brystkassen. Vurdering af røntgenbilleder kan enten ske på den pågældende hospitalsmatrikel eller på hospital med fælles akutmodtagelse via telemedicinsk opkobling. Behandling på akutklinik kræver forudgående visitation (dvs. der er tale om en såkaldt lukket skadefunktion). Med henblik på at sikre, at patienten får den rette behandling på rette niveau er det afgørende, at der sker en præcis og pålidelig visitation af patienten. En præcis og pålidelig visitation skal dels sikre, at småskader m.v. kan behandles på akutklinikken og dermed tager fra i forhold til akutmodtagelsen, dels skal visitationen sikre, at større skader kommer direkte til den fælles akutmodtagelse. I akutklinikken vil basisbemandingen være specialuddannede behandlersygeplejersker med generel instruktion fra den fælles akutmodtagelse, som akutklinikken er koblet op på (Akutafdelingen i Gødstrup). Den lægefaglige back-up skal afklares nærmere. Der er veletablerede erfaringer fra den nuværende akutklinik i Holstebro med hensyn til samarbejdet med almen praksis/vagtlægen. I øjeblikket er der to akutbiler hhv. bemandet med lægebil og sygeplejerske, som er tæt knyttet til varetagelsen af hospitalsfunktioner på RH Holstebro. Akutbilerne vil udvikle sig i takt med erfaringerne. 8. Helikoptertjeneste Planens to første elementer hhv. etablering af et akuthus i Lemvig og en akutklinik i Holstebro retter sig mod behandling af patienter med ukomplicerede skader og lidelser. Patienter, hvis sygdom eller skade er ukendt og dermed måske mere kompliceret, skal altid udredes og behandles på de fælles akutmodtagelser. Når patienter bliver akut og potentielt livstruende syge, skal hjælpen hurtigt frem. Derfor er der med base i akuthuset i Lemvig også en døgndækkende, lægebemandet akutbil. 17

18 I forhold til de særlige afstandsmæssige udfordringer, som findes i den nordvestlige del af regionen i området omkring Thyborøn- Harboøre vurderes det imidlertid hensigtsmæssigt at supplere denne landbaserede præhospitale indsats med en lægehelikoptertjeneste. Formålet med en lægehelikoptertjeneste er, at den skal sikre patienter i yderområder hurtig lægelig præhospital diagnostik og behandling ved at bringe speciallæger til sygdomsstedet/skadestedet, og at patienterne hurtigt kan bringes til rette hospital f.eks. til højt specialiserede afdelinger. På den måde sikres hurtig specialbehandling f.eks. ballonbehandling ved blodprop i hjertet og neurokirurgisk behandling på Traumecentret ved alvorlige hovedskader. Forsvarets redningshelikoptere er først og fremmest til søredning. De kan ikke flyve direkte til et skadessted, men hvis de ikke er optaget af andre opgaver, kan de anvendes til at overflytte patienter mellem hospitaler. Som det fremgår af bilaget landsdækkende lægehelikopterordning i Danmark til Sundhedsstyrelsens rapport om det akutte beredskab, benyttes de lægebemandede helikoptere i vore nabolande til at varetage den præhospitale lægelige indsats. Fra grænsen og til Hamburg er der således 4 lægehelikoptere. Med en lægehelikopter kan opnås samme fordele i tyndt befolkede egne, som der opnås med bilbaserede løsninger i større byer. Samtidig sikres hurtig transport over lang afstand, og fra øer og øde egne af landet. 4 De helikoptere, som lande omkring Danmark har erfaring i at benytte som en del af den præhospitale indsats er små, lette helikoptere, der ved alarmering, kan være hurtigt i luften dvs. i løbet af et par minutter og kan lande tæt på sygdomsted/skadested i modsætning til Forsvarets større og tungere redningshelikoptere. Helikoptere har desuden, modsat akutbilerne, den fordel, at de hurtigere kan komme til et sygdomssted/skadessted, fordi de bevæger sig i luftlinje og ikke skal følge vejene, og fordi de bevæger sig hurtigere end en bil 5. Dette betyder, at responstiden er meget kort. Sundhedsstyrelsen anbefaler i bilaget til rapporten (se note), at der primært vælges en dagtidsordning for lægehelikoptertjenesten, men der er ikke umiddelbart noget teknisk til hinder for, at der kan foretages flyvninger døgnet rundt. Det er således en forudsætning for etableringen af en tilstrækkelig tryghed i udkantsområderne, og dermed en forudsætning for nærværende plan for akutbetjeningen i Nordvestjylland, at der etableres en national helikoptertjeneste. 4 Bilag 6: Landsdækkende lægehelikopterordning i Danmark. Bilag til Sundhedsstyrelsens rapport Et styrket akutberedskab, I bilaget Landsdækkende lægehelikopterordning i Danmark. Bilag til Sundhedsstyrelsens rapport Et styrket akutberedskab, 2007 antages det, at en helikopter flyver med ca. 210 km i timen. Dette vil variere afhængig af den valgte helikoptertype. 18

Region Midtjyllands akutplan

Region Midtjyllands akutplan Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Ulfborg d. 14. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Hvidbjerg d. 12. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014

Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014 Baggrund Region Midtjylland og

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Udkast til: Notat vedrørende den præhospitale indsatskapacitet i Region Midtjylland 2012

Udkast til: Notat vedrørende den præhospitale indsatskapacitet i Region Midtjylland 2012 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87285000 Udkast til: Notat vedrørende den præhospitale indsatskapacitet i Region Midtjylland 2012 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Aktiviteten i akutklinikkerne

Aktiviteten i akutklinikkerne Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Aktiviteten i akutklinikkerne Spareplanens spor 1: Akutområdet, forslag nr.2 om omlægning

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Erika Frischknecht Christensen, lægelig chef Præhospitalet www.regionmidtjylland.dk Der var engang http://www.genealogy-samsoe.dk/

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Troels Martin Hansen Overlæge, Akutlægebilen Århus www.regionmidtjylland.dk 1-1-2 opkald 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

Tfiidt regionmidtjylland

Tfiidt regionmidtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.reglonmicltjylland.dk Tfiidt regionmidtjylland Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v.

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Regionsrådet Kommunalbestyrelsen Dato: 29. september 2010 Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMLBJ Sags nr.:

Læs mere

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstyregruppen Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i

Læs mere

Præ-hospital betyder før-hospital

Præ-hospital betyder før-hospital Overlevelseskæden - eller den præhospitale kæde og AMK-vagtcentralen Hospitalsudvalget 8. februar 2010 v/ Erika Frischknecht Christensen www.regionmidtjylland.dk Præ-hospital betyder før-hospital Bruges

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

Holstebro Kommunes og Struer Kommunes høringssvar på Region Midtjyllands spareplan for budget 2016 på sundhedsområdet

Holstebro Kommunes og Struer Kommunes høringssvar på Region Midtjyllands spareplan for budget 2016 på sundhedsområdet Region Midtjylland Att. Regionsrådet Skottenborg 26 8800 Viborg Holstebro Kommunes og Struer Kommunes høringssvar på Region Midtjyllands spareplan for budget 2016 på sundhedsområdet Holstebro Kommune og

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

PLO s politik på akutområdet.

PLO s politik på akutområdet. PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 10-04-2010 Sagsnr. / Dok.nr. 2009-7786 / 330203 PLO s politik på akutområdet. 1. Indledning. Det akutte beredskab i det danske sundhedsvæsen er til debat for tiden.

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til strukturplan

Region Nordjyllands udkast til strukturplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til strukturplan Region Nordjylland har den 26. februar 2007 sendt Udkast til strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens

Læs mere

Region Midtjylland har i forbindelse med høringen af Sundhedsstyrelsens rapport gennemført en proces, der har involveret specialerådene og %!&!$ +!

Region Midtjylland har i forbindelse med høringen af Sundhedsstyrelsens rapport gennemført en proces, der har involveret specialerådene og %!&!$ +! %!&!$ '&!()* +!,$ -.&/! """!#$!! Regionsrådet skal påpege, at anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen vil betyde, at der er borgere, der vil få langt til akutmodtagelse. I den forbindelse er det nødvendigt,

Læs mere

Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger Evolution eller revolution Konference, Sundhedsstyrelsen og Lægeforeningen 19. januar 2007 Lone de Neergaard Enheden for Planlægning, Sundhedsstyrelsen Disposition

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Driftsrapportering for 2015

Driftsrapportering for 2015 Driftsrapportering for 2015 Indledning Driftsrapporteringen dækker den landsdækkende akutlægehelikopters første hele driftsår. Rapporten vil beskrive udviklingen i aktivitet, flyvningernes fordeling i

Læs mere

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBE- REDSKABS ARBEJDE - SAMMENFATNING

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBE- REDSKABS ARBEJDE - SAMMENFATNING STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBE- REDSKABS ARBEJDE - SAMMENFATNING UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB NOVEMBER 2010 Kolofon Status for udvalget om det præhospitale akutberedskabs

Læs mere

Informationsmøde 22. marts kl. 18-20 Holstebro

Informationsmøde 22. marts kl. 18-20 Holstebro Informationsmøde 22. marts kl. 18-20 Holstebro Udvidet samarbejde på akutområdet mellem almen praksis og regionen i 2012 www.regionmidtjylland.dk Program Orientering om aftalen Samarbejde i akutklinikkerne

Læs mere

Ansøgning om midler til nære Sundhedstilbud i Grenaa

Ansøgning om midler til nære Sundhedstilbud i Grenaa Ansøgning om midler til nære Sundhedstilbud i Grenaa Region Midtjylland og Norddjurs Kommune søger hermed i fællesskab om tilskud til nære sundhedstilbud fra puljen til etablering af lægehuse og sundheds-

Læs mere

Høringssvar fra Overlægerådet vedrørende rapport om akutberedskab i Danmark

Høringssvar fra Overlægerådet vedrørende rapport om akutberedskab i Danmark Chefgruppen Att. Elsa Lund-Larsen Planlægningsafdelingen OUH Overlægerådet Formand Kontakt: Birte Hansen Obel birte.hansen@ouh.fyns-amt.dk Direkte tlf. 6541 2673 28. januar 2007 Side 1/6 Høringssvar fra

Læs mere

Bilag 2: Samarbejde i akutklinikkerne

Bilag 2: Samarbejde i akutklinikkerne Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag 2: Samarbejde i akutklinikkerne I bilag 2 beskrives samarbejdet

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Akutbetjening i almen praksis

Akutbetjening i almen praksis Akutbetjening i almen praksis Peter Magnussen Formand for PLO s Akutudvalg 1 Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende almen praksis 1. Et Landsdækkende telefonnummer til vagtlægeordningen. 2. Al henvendelse

Læs mere

3) Har man tænkt over de epidemiologiske forhold (eks influenzaborgere der blandes med syge AMA pt er)

3) Har man tænkt over de epidemiologiske forhold (eks influenzaborgere der blandes med syge AMA pt er) Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 191 Dato: 14. december 2013 Stillet af: Finn Rudaizky (O) Besvarelse udsendt den: 19. december 2013 Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning

Læs mere

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem 04-07-2013 Samarbejdsaftale om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning imellem Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Baggrund og formål

Læs mere

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Baggrund Regionsrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2010 at igangsætte en kortlægning af det samlede akutområde med henblik

Læs mere

Her vil sygehusene stå klar med hjælp

Her vil sygehusene stå klar med hjælp Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Her vil sygehusene stå klar med hjælp Regionsrådet i Region Syddanmark November 2008 0 1 Indhold: Side 3 Tak for hjælpen Side 4 Visionen Side 5 Sundhedsstyrelsens

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser.

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. ! ""# $ % $ &'% Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der

Læs mere

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet Region Midtjylland Koncernøkonomi Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 4. maj 2015 Sagsnummer 15-011296 Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands

Læs mere

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser N O T A T 14-05-2012 Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser 1. Indledning Regionerne indfører, på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til et styrket akutberedskab fra 2007,

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende den akutte patient i den præhospitale indsats

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende den akutte patient i den præhospitale indsats Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende den akutte patient i den præhospitale indsats Marts 2007 Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Resumé og anbefalinger... 3 1. Indledning...

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

Fremtidens akutbetjening

Fremtidens akutbetjening Fremtidens akutbetjening Juni 2005 Indledning Den Almindelige Danske Lægeforening har sammen med Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger udarbejdet dette forslag for

Læs mere

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Det fremgår af hospitalsplanen

Læs mere

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB December 2015 Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lovgivning 3 1.2 Opgaver 3 1.3 Den kørende lægevagt 4 2. LEDELSE 4 3. ORGANISATION 4 3.1 Snitflader

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Koncerndirektionen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 25. november 2008 Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Det følgende er en kort beskrivelse af resultatet af det gennemførte

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr.

Læs mere

Notat - Fortroligt. Forslag om lægebemanding af akutbilen i Lemvig

Notat - Fortroligt. Forslag om lægebemanding af akutbilen i Lemvig Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Notat - Fortroligt Forslag om lægebemanding af akutbilen i Lemvig Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87285000 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Forretningsudvalget

Læs mere

Akutlægehelikopter i Jylland

Akutlægehelikopter i Jylland Akutlægehelikopter i Jylland v/ Jes Søgaard Anne Brøcker Susanne Reindahl Rasmussen Marie Brandhøj Wiuff Dansk Sundhedsinstitut Pressemøde Viborg d. 16. april 2012 16. april 2012 1 Akutlægehelikoptere

Læs mere

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Den seneste revision af de regionale servicemål blev vedtaget af regionsrådet den 24. august 2011. Udviklinger såsom lovgivningsændringer og ændrede

Læs mere

Et sammenhængende akutsystem

Et sammenhængende akutsystem N O T A T 17-12-2009 Et sammenhængende akutsystem 1. Indledning Nærværende notat beskriver regionernes forslag til et fremtidigt sammenhængende akutsystem. Forslaget koncentrerer sig om den regionale del

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

Akut Kardiologi Hvordan?

Akut Kardiologi Hvordan? Akut Kardiologi Hvordan? Klinikermøde 13. december 2016 www.regionmidtjylland.dk Vision for de akutte patientforløb Rette hjælp på rette tidspunkt en fælles opgave! De akut syge patienter får den rette

Læs mere

Tema vedrørende Førsteindsatsen

Tema vedrørende Førsteindsatsen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Notat (Perspektiveringer af den fremtidige præhospitale indsats) www.regionmidtjylland.dk Tema vedrørende Førsteindsatsen

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Særligt udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen Uddannelse i FAM. Region Syddanmark, 6.

Særligt udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen Uddannelse i FAM. Region Syddanmark, 6. Særligt udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen Uddannelse i FAM Region Syddanmark, 6. april 2010 Fælles akutmodtagelse på sygehuset Fælles regional referenceramme for

Læs mere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere Et nyt korps af 112-førstehjælpere I Region Midtjylland skal der etableres et korps af frivillige 112-førstehjælpere, som kan rykke ud ved mistanke om hjertestop og sikre borgerne hurtig og relevant førstehjælp,

Læs mere

Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen Fælles HMU og AL-møde Mandag den 10. januar 2011 www.regionmidtjylland.dk Baggrund for arbejdet med omstillingsplanen Regionsrådet besluttede den 17. november 2010,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008. til Regionsrådets møde den 2.

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008. til Regionsrådets møde den 2. Region Midtjylland Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 23 Bilag: Konkrete tilretninger som følge af godkendelse

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Fremtidens akutstruktur

Fremtidens akutstruktur Oplæg d. 16. juni, DI. Nye hospitaler i Region Midtjylland. V. Kontorchef i Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, Flemming Bøgh. www.regionmidtjylland.dk Fremtidens akutstruktur 5 akuthospitaler 4 akutklinikker,

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE. Bilag 1. Beskrivelse af regionernes indsats og planer på det præhospitale område

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE. Bilag 1. Beskrivelse af regionernes indsats og planer på det præhospitale område STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE Bilag 1. Beskrivelse af regionernes indsats og planer på det præhospitale område Udvalget om det præhospitale akutberedskab November 2010

Læs mere

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst Dagsorden Forretningsudvalget 24. september 2012, Kl. 09.00 AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Orientering om akutudvalgets anbefalinger vedrørende ventetider

Læs mere

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Til Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning 6. marts 2007 Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Nedenstående høringssvar er udformet af: Dansk Cardiologisk Selskab

Læs mere

STYRKET AKUTBEREDSKAB

STYRKET AKUTBEREDSKAB STYRKET AKUTBEREDSKAB - planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen 2007 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark Styrket akutberedskab - planlægningsgrundlag

Læs mere

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser.

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser. !!" # $ # %&$ Med akutplan for Region Midtjylland er det fastlagt, at der skal være fælles akutmodtagelser 5 steder i regionen på Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet

Læs mere

Udkast til nødplan for Regionspsykiatrien Vest

Udkast til nødplan for Regionspsykiatrien Vest Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Udkast til nødplan for Regionspsykiatrien Vest Det

Læs mere

NYT REGIONSHOSPITAL VEST

NYT REGIONSHOSPITAL VEST Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 585 Offentligt UDBYGNINGSMULIGHEDER - REGIONSHOSPITAL HOLSTEBRO NYT REGIONSHOSPITAL VEST THISTED THYBORØN HOBRO LEMVIG SKIVE VIBORG RANDERS GRENÅ THORSMINDE

Læs mere

Kontakt til skadestue og politi på Brogården

Kontakt til skadestue og politi på Brogården Kontakt til skadestue og politi på Brogården Information om kontaktinfo til: Læge, vagtlæge, skadestue og politi når du laver aktiviteter på Brogården Sådan skal du gøre, hvis du eller en deltager bliver

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge.

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig lægedækningshøring 2016 Der skal ifølge overenskomsten om almen praksis foretages

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2010 og for 2011 ved udgangen af januar måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2010 og for 2011 ved udgangen af januar måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. marts 2011 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2010 og for 2011 ved udgangen af januar måned 1 bilag Amager Amager

Læs mere

Tema 1: Akutområdet og det præhospitale område

Tema 1: Akutområdet og det præhospitale område Introduktion... 2 1. Omlæg. til subakutte tider og udvikling af tværsektorielle indsatser... 4 2. Omlægning af akutklinikker til enheder, der varetager diagnostiske ydelser... 7 3. Reduktion og nivellering

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Baggrund: Af brev fremsendt fra Region Midtjylland den 27. november 2007 fremgår følgende:

Baggrund: Af brev fremsendt fra Region Midtjylland den 27. november 2007 fremgår følgende: LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 29. juni 2015 Notat vedrørende 112-kald i tidligere Thyborøn Harboøre Kommune Baggrund: Af brev fremsendt fra Region Midtjylland den 27. november 2007 fremgår følgende:

Læs mere

Vi skal være beredt!

Vi skal være beredt! Vi skal være beredt! Videndeling i sygehusbyggeri Focusområde 4: FAM s betydning for sygehusbyggeri Ole Mølgaard, Region Midtjylland Niels Erik Jørgensen, Region Hovedstaden Disposition 1. Opgaven, organisering

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Oversigt over høringssvar Sundhedsstyrelsens akutrapport.

Oversigt over høringssvar Sundhedsstyrelsens akutrapport. Afdeling: Udarbejdet af: Acadrebruger Journal nr.: 07/118 E-mail: Acadreemail Dato: 17. april 2007 Telefon: Notat Oversigt over høringssvar Sundhedsstyrelsens akutrapport. Indkomne høringssvar. Der er

Læs mere

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Juni 2008 Et styrket og udbygget akutberedskab i børne- og ungdomspsykiatrien Regionerne er for øjeblikket i gang med at udvikle viften

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008 Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin Juni 2008 Disposition Formål Baggrund Funktionsområder Uddannelse Kompetencer Organisation/lokalisation Fremtid Formål Formålet med dette nye fagområde har været

Læs mere

Tidlig Indsats på Tværs

Tidlig Indsats på Tværs F O R D I G D E R S K A L A R B E J D E M E D T I T - P R O J E K T E T : Tidlig Indsats på Tværs For særligt sårbare medicinske borgere i Thisted Kommune og Morsø Kommune Morsø Kommune Hvad er Tidlig

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende skadeklinikker/ skadestuevisitation

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende skadeklinikker/ skadestuevisitation Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende skadeklinikker/ skadestuevisitation Marts 2007 Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Resumé og anbefalinger... 3 1. Indledning... 7 1.1.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Region Midtjylland Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 26 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Tværsektorielt Callcenter. Et samarbejdsprojekt mellem Almen praksis, de tre kommuner i Midtklyngen og Akutafdelingen HE Midt.

Tværsektorielt Callcenter. Et samarbejdsprojekt mellem Almen praksis, de tre kommuner i Midtklyngen og Akutafdelingen HE Midt. Tværsektorielt Callcenter Et samarbejdsprojekt mellem Almen praksis, de tre kommuner i Midtklyngen og Akutafdelingen HE Midt. Tværsektorielt Callcenter 1 årigt projekt Formål: Udbrede kendskabet til de

Læs mere

Region Hovedstadens nye akutberedskab

Region Hovedstadens nye akutberedskab Region Hovedstadens nye akutberedskab Akutbehandling - når det gælder Den rigtige hjælp til den rigtige patient første gang Hovedpunkter Region Hovedstadens akutberedskab Det præhospitale område, herunder

Læs mere