SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder"

Transkript

1 SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske virksmheder Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse: Cand.ling.merc ved Cpenhagen Business Schl Oktber sider tegn

2 Denne kandidatafhandling er udført i fællesskab, g hvert afsnit er afstedkmmet efter en fælles diskussin. Dette gør, at gruppens t medlemmer sm udgangspunkt har en ensartet pfattelse af afhandlingen sm helhed g står inde fr alle afhandlingens sider.

3 INDHOLDFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION PROBLEMFELT PROBLEMFORMULERING BEGREBSDEFINITION AFGRÆNSNING METODISK TILGANG INDDRAGELSE AF FORBRUGERADFÆRDSTEORI VIDENSKABSTEORETISK RAMME INDUKTIV OG DEDUKTIV METODE TEORETISK TILGANG EMPIRI RELIABILITET OG VALIDITET AF INDSAMLET EMPIRI MÅL MED KANDIDATAFHANDLINGEN KANDIDATAFHANDLINGENS STRUKTUR SITUATIONSANALYSE FOR MARKETING FARVEL TIL MARKETING SOM VI KENDTE DET KAMPEN OM OPMÆRKSOMHED DET FRAGMENTEREDE MEDIEBILLEDE FRA MASS MARKET TIL EN MASSE MARKEDER NYE SPILLEREGLER FOR MARKETING ONLINE MARKETING KOMMUNIKATION MARKETING FLYTTER ONLINE TRADITIONEL VS. ONLINE MARKETING TANKEGANG SOCIAL MEDIA INTERAKTION HVAD ER SOCIAL MEDIA? SOCIAL MEDIA EN PARAPLYBETEGNELSE FOR FACEBOOK OG LIGNENDE WEBSITES? EN KOMMUNIKATIV BETRAGTNING SOCIAL MEDIA TOOLS BLOGS SOCIALE NETVÆRK MICROBLOGS WIKIS CONTENT COMMUNITIES FORA RATINGS OG REVIEWS GAMING HISTORIEN BAG SOCIAL MEDIA TILBAGE TIL FREMTIDEN HVOR UDBREDT ER SOCIAL MEDIA? HVAD ER DET, DER DRIVER SOCIAL MEDIA? STYRKEN I DE SVAGE FORBINDELSER SPREDNING AF BUDSKABER NÅR FORBRUGEREN HJÆLPER MED AT OPBYGGE REACH FREMTIDEN FOR SOCIAL MEDIA FORBRUGEREN OG SOCIAL MEDIA PROFIL AF SOCIAL MEDIA BRUGEREN DE DIGITALE INDFØDTE BEHOV FORBRUGERADFÆRD TILLID OG RELATIONER... 52

4 4.6 FORBRUGERENS KØBSPROCES OG SOCIAL MEDIA SOCIAL MEDIA MARKETING MINDSET HVAD BESTÅR DET NYE MINDSET AF? DELTAGELSE DIALOG TRANSPARENS DELING OPSUMMERING MARKETINGPOTENTIALET FOR VIRKSOMHEDERNE SOCIAL MEDIA SOM EN DEL AF PRODUKTET WISDOM OF CROWDS OG CROWDSOURCING KONTROLTAB OMKOSTNINGSFORDELE SOCIAL MEDIA TIL RESEARCH OVERVÅGNING AF SOCIAL MEDIA DIGITALE FODAFTRYK OG SOCIAL GRAPH SOCIAL MEDIA SOM ANNONCERINGSPLATFORM DISPLAYANNONCERING VIRAL MARKETING APPLIKATIONER SOCIAL MEDIAS INPUT TIL MARKETING PROCESOPTIMERING EFFEKTMÅLING AF SOCIAL MEDIA MARKETING SOCIAL MEDIA I PRAKSIS FORELØBIGE HYPOTESER OG OBSERVATIONER UNDERSØGELSERNES GENNEMFØRELSE SPØRGESKEMAETS STIKPRØVEUDVÆLGELSE UDFORMNING AF SPØRGESKEMA UDSENDELSE AF SPØRGESKEMA SIGNIFIKANSTEST AF SPØRGESKEMA DYBDEINTERVIEWS UDVÆLGELSE AF EKSPERTER DYBDEINTERVIEWS GENNEMFØRELSE PRÆSENTATION OG DISKUSSION AF UNDERSØGELSERNES FINDINGS ANBEFALING TIL DANSKE VIRKSOMHEDER SOCIAL MEDIA MARKETING MATRIX KONKLUSION PERSPEKTIVERING

5 FIGUROVERSIGT FIGUR 1: KLASSISK KOMMUNIKATION (INTERNET SOM KANAL)... 3 FIGUR 2: VIDENSPRODUKTIONSPROCESSEN... 5 FIGUR 3: TILGANG TIL KANDIDATAFHANDLINGEN... 8 FIGUR 4: STRUKTUR FIGUR 5: REACH & RICHNESS FIGUR 6: ONLINE MARKETING FORECAST US FIGUR 7: FORDELING I ANNONCEBUDGET I DANMARK FIGUR 8: S-O-R MODELLEN FIGUR 9: KOMMUNIKATIONSMØNSTRE FIGUR 10: SOCIAL MEDIA TOOLS FIGUR 11: ALDERSFORDELING BLANDT DANSKERE PÅ FACEBOOK OG TOTALBEFOLKNING FIGUR 12: UDVIKLINGEN AF SOCIAL MEDIA PÅ INTERNETTET FIGUR 13: UGENTLIG ANDEL AF BESØG TIL FACEBOOK.COM & GOOGLE.COM FIGUR 14: SOCIOCENTRISK SOCIALT NETVÆRK FIGUR 15: BROBYGGENDE SVAG FORBINDELSE FIGUR 16: TRE TILGANGE TIL VÆRDIBEREGNING AF NETVÆRK FIGUR 17: FORECAST US INTERAKTIV MARKETING SPEND FIGUR 18: ONLINE SOCIALISERING FIGUR 19: DEN SOCIAL TEKNOGRAFISKE PROFIL FIGUR 20: MASLOWS BEHOVSPYRAMIDE FIGUR 21: MENINGSKONSTRUKTION FIGUR 22: OPLEVEDE RISICI FIGUR 23: DEN TRADITIONELLE KØBSTRAGT FIGUR 24: DEN FISKEFORMEDE KØBSPROCES FIGUR 25: BALANCERINGEN AF TOOLS OG MINDSET FIGUR 26: PRINCIPPERNE I SOCIAL MEDIA MARKETING MINDSET FIGUR 27: TRE SYN PÅ VÆRDISKABELSESPROCESSEN FIGUR 28: DE TRE OVERORDNEDE FORRETNINGSMÅL FIGUR 29: PLC KURVEN OVER SOCIAL MEDIA MARKETING FIGUR 30: UDSENDELSESFORLØB FIGUR 31: SVARPROCENT FIGUR 32: SPØRGEGUIDE FIGUR 33: FORDELING AF ANVENDELSEN AF SOCIAL MEDIA I BEGGE BASER FIGUR 34: FREMTIDIG INVESTERING I SOCIAL MEDIA FIGUR 35: FREMTIDIGE PLANER FOR ANVENDELSE AF SOCIAL MEDIA FIGUR 36: SOCIAL MEDIA AKTIVITETER FIGUR 37: VÆRDISKABELSE PÅ SOCIAL MEDIA FIGUR 38: SOCIAL MEDIAS EGNETHED TIL TEST AF NYE TILTAG EL. NYE PRODUKTER FIGUR 39: ANVENDELSE AF RATINGS OG REVIEWS FIGUR 40: SOCIAL MEDIA MARKETING MATRIX

6 EXECUTIVE SUMMARY Scial media marketing in Denmark An analysis f scial media and its usage within Danish businesses. Tday the traditinal marketing mdel is being challenged and it seems marketing is lsing its effectiveness. Marketers are facing great challenges with declining trust frm cnsumers, a prliferatin f media causing a fragmented media picture and digital technlgies that give cnsumers mre cntrl f their media time and mre leverage ver businesses. In this thesis we argue that the emergence f scial media we have witnessed in recent years is cnsidered t hld new pprtunities t turn arund marketing effectiveness descending curve. The thesis examines which rle scial media can play in future marketing strategies f Danish businesses. Scial media can functin as new marketing and cmmunicatin tls that facilitate scial interactin between individuals frm which marketers can create and ffer new value prpsitins t their cnsumers. We tk ur starting pint in an analysis f scial media frm which we deduced that scial media can be seen as the stem frm f the Internet, and with basis in netwrk thery we discvered that scial media netwrks are able t intensify diffusins, thus enabling a higher reach fr businesses marketing. On the basis f existing cmmunicatin and cnsumer behavir thery we fund that cnsumers psychlgical needs can be satisfied thrugh scial media, which lead us t discver that scial media als hld a scial instrumentality. Frm this analysis f cnsumers and scial media we deduced that scial media marketing requires a new mindset, as value prpsitin is crucial. Cnsequently, we identified fur basic principles a scial media marketing mindset shuld hld. The principles are sharing, participating, transparency and dialgue which in interactin create value fr cnsumers. Mrever we shw hw scial media deliver ptential fr ptimizing existing marketing prcesses, as scial media can strengthen value creatin and delivery. We fund three main areas where scial media deliver this pprtunity fr value prpsitin: scial media as part f the prduct; scial media fr research; and scial media fr advertising.

7 The literary and theretical analysis enabled us t put frward bservatins and hyptheses, which we sught t validate by empirically examining hw Danish businesses use scial media fr marketing. The examinatin cnsisted f a quantitative survey f Danish businesses as well as qualitative interviews with scial media experts. We fund that Danish cmpanies are very fcused n the use f scial media tls but are nt capable f balancing the use f tls with the right scial media marketing mindset. This led us t the cmpsitin f a mdel that serves as a guideline fr cmpanies wh wish t successfully use scial media fr marketing. The mdel shws businesses hw they psitin themselves with their scial media marketing, and prvides advice n hw t repsitin the business t succeed with scial media marketing. The thesis argues that scial media shuld be integrated as a cntinuus part f the businesses verall tactical and strategical marketing plans. Scial media shuld therefre nt slely be cnsidered as a new channel r media in which businesses can expse cnsumers fr their marketing messages, but merely serve as a supplement t already existing marketing activities prviding increased invlvement t and frm cnsumers. In this way scial media can cntribute t slve the challenges the traditinal marketing mdel is facing.

8 1. INTRODUKTION Tell me and I will frget Shw me and I may remember Invlve me and I will understand Cnfucius 450 f.kr. I 1983 blev en af internettets grundpiller lagt, da dmænenavnsystemet (DNS 1 ) blev lanceret. Det var gså det år, vi selv km til verden, g det kan således siges, at vi tilhører den håndfuld af årgange, der er vkset p side m side med internettet. I mdsætning til årgangene, der km før s g vksede p helt uden at gå på nettet, g årgangene, der er kmmet efter, g vkser p i en verden, der knstant er nline, så har vi fulgt udviklingen g fte stået midt imellem det nye g det gamle. Fr nu at blive ved 80 er nstalgien kan det j siges m vres årgang, at vi er ikke rigtigt nline, vi er ikke rigtigt ffline, vi er både-g g hverken enten eller. Måske netp derfr har vi fundet det plagt at kaste s ver et emne, der gså ligger i gråznen imellem det kendte g det ukendte, det nye g det gamle. Og det er lige præcis her, vi finder spørgsmålet m, hvrdan virksmhederne skal gribe scial media an. Fænmenet scial media er vkset frem med en hastighed, der har gjrt det næsten umuligt at følge med g bevare verblikket. Det er ikke mere end 4 år siden, at Facebk slet ikke eksisterede med mindre du gik på universitet i USA, g i dag er der fem Facebk prfiler fr hver 10. dansker (Danmarks Statistik 2010; CheckFacebk 2010). Da fjernsynet km frem, tg det 50 år at nå en udbredelse på 50 milliner seere, det tg kun Twitter 2 år at pnå 50 milliner brugere! (Qualman 2010). Det er ikke kun frdi, det går stærkt, at vi har interesse fr emnet. Vi er verbevist, m at scial media er kmmet fr at blive. Der er nget dybt fascinerende ver, den måde udviklingen på internettet har hjulpet mennesker med at kmmunikere med hinanden g pbygge relatiner g fællesskaber, der verskrider gegrafiske g kulturelle grænser. Der er nget meget menneskeligt ver dette g, sm vres research har vist, var det i høj grad dette aspekt, der var en af de grundlæggende tanker bag udviklingen af Wrld Wide Web. Men en ting er hvad scial media vil tilbyde s sm privatpersner, nget helt andet er, hvad scial media vil tilbyde s, når vi en dag sidder i rllen sm marketingansvarlige. 1 Dmain Name System. 1

9 Er scial media blt en ny frm fr TV kanal, eller er vi med scial media vidner til det næste naturlige udviklingstrin i dialgen imellem prducent g frbruger? Og i så fald, hvrdan bør virksmhederne frhlde sig til dette? Det har været utrligt spændende at frdybe s i en analyse af, hvrdan virksmheder kan mstille sig til den udvikling, vi selv har været en del af, g sm vi finder så fascinerende, g vi håber, at denne behandling af emnet kan være en hjælp til at tage det næste skridt frem. 1.1 PROBLEMFELT Over de sidste år af det 21. århundrede g p til i dag har vi plevet en markant fragmentering af det mediebillede sm virksmheden har skullet frhlde sig til, når den skal markedsføre sine prdukter g ydelser. Det stigende antal af afsendere g budskaber vi sm knsekvens ser i dag, har medført en frandring i frbrugerens frhld til markedsføring. Markedsanalytiker Eric Schmitt fra Frrester Research påviser i et studie, hvrdan effektiviteten i traditinel marketing er faldet markant i takt med at flere g flere prducenter af mere g mere identiske prdukter, alle kæmper m de samme frbrugeres pmærksmhed g penge (Schmitt 2004). En undersøgelse fretaget af mediebureauet Mediacm viser, at den gennemsnitlige dansker udsættes fr marketingbudskaber m dagen (Gundersen 2010). Det er måske ikke så underligt, at budskaberne ikke har samme effekt sm fr 50 år siden, eller at mdtagerne mister tilliden til afsenderne g tager et mere aktivt g kritisk standpunkt verfr massekmmunikatin end tidligere. Det er en paradksal situatin, sm markedsførere i høj grad selv har skabt, hvr de mange muligheder fr at ekspnere frbrugeren fr budskaber har ført til en situatin, hvr frbrugeren er mindre mdtagelig verfr budskaberne. Et centralt mdrejningspunkt fr udviklingen i det nye frhld til frbrugeren er udviklingen af internettet g det medfølgende glbale marked. Kunder hs den lkale bilfrhandler kan i dag sammenligne priser ver hele landet g i andre lande, samt tale med andre kunder g høre m deres plevelse, før de selv beslutter sig fr et køb alt sammen faciliteteret af internettet. Skønt udviklingen på internettet allerede gik stærkt, så har de sidste års finanskrise kun øget denne prgressin, sm adm. direktør fr Megafn Asger Nielsen fr nyligt skrev i magasinet Markedsføring: Online er på bare t år gået fra at være en spændende mediegruppe uden den stre budgetbetydning, til at være den ubetinget største mediegruppe målt på markedsføringskrner (Nielsen 2010a: 7). Flere undersøgelser (Frrester Research 2009; Ecnsultancy 2010a) peger på, at internettet sm medie tilbyder et nyt ptentiale fr at genskabe tilliden hs frbrugeren g bygge nye relatiner 2

10 mellem virksmhed g frbruger, der er mere relevante, mtiverende g invlverende. Her kan det være vigtigt at skelne imellem relatinens frm g medium. Et traditinelt virksmhed-frbrugerfrhld kan sagtens placeres i et digitalt medie uden at den ændrer sin traditinelle frm. Det er i vervejende grad det, vi har set på internettet de sidste 10 år. Virksmhederne har taget deres reklamer g lavet dem m til bannere, tekstlinks eller websites g placeret dem på internettet med en frventning m, at dette ville udnytte ptentialet i det nye medie. Figur 1: Klassisk kmmunikatin (internet sm kanal) Kilde: Egen tilvirkning, baseret på Ebbesen & Haug 2009: 14. Naturligvis har denne tilgang sin berettigelse på samme måde sm reklamer (uden andre effekter end talen) kan fungere i radi, g simpel kmbinatin af billede g lyd kan fungere på tv det er bare ikke det samme sm at udnytte ptentialet i mediet. Det tyder på, at internettet g internettet sm annnceringsmedie er kmmet fr at blive, g selvm vergangen fra analg til digital ikke er verstået endnu, så viser tal fra flere analysehuse, at det er ngle væsentlige mlægninger, der sker i marketingbudgetterne (Frrester Research 2009; Dansk Oplagskntrl 2010; Ecnsultancy 2010a). I dag er scial media, eksempelvis de sciale netværk Facebk g Twitter, et ppulært mråde inden fr digital marketing g kmmunikatin, frdi platfrmen gør interaktin mulig. Ifølge Danmarks Statistik er 42% af danskerne tilknyttet en scial netværkstjeneste, g Danmark rangerer blandt de største Facebk-natiner i verden (Danmarks Statistik 2009: 22; CheckFacebk 2010). Den stre udfrdring fr markedsførere er derfr at finde ud af, m der er et reelt ptentiale i scial media g i så fald, hvrdan scial media bedst inkrpreres i deres strategi. Så fr at psummere, så har markedsførere i dag en str udfrdring i at fange frbrugerens pmærksmhed, g når det endelig lykkedes, er det vanskeligt at vende denne pmærksmhed til en frbedring i frbrugerens relatin til virksmhedens prdukt eller brand. Flere studier peger dg på det digitale medie sm en del af løsningen på denne udfrdring, frdi det netp dér er 3

11 muligt at føre, eller endda bare facilitere, en dialg med frbrugerne, hvr de aktivt interagerer med hinanden g virksmhedernes brand (Millward Brwn 2010; Nielsen BrandLift 2010). Men hvrdan bør virksmhederne gribe dette an? 1.2 PROBLEMFORMULERING Med afsæt i venstående prblemfelt er der udfrmet følgende prblemfrmulering samt underspørgsmål, sm vil danne udgangspunkt fr denne kandidatafhandling. Afhandlingens sigte er at fretage: En analyse af scial media g deres anvendelse i danske virksmheder med henblik på at afdække hvilken rlle de kan spille i virksmhedernes marketingstrategi. Herunder vil vi adressere g besvare følgende underspørgsmål: Hvad er scial media, g hvrfr har vi det? Hvad er frbrugerens mtivatin fr anvendelsen af scial media? Hvilken betydning har scial media fr marketing? Hvad er scial medias marketingptentiale fr virksmheder? Hvrdan anvender danske virksmheder scial media i deres marketing? Analyse g besvarelse af disse underspørgsmål gør s i stand til at afdække g pstille en række anbefalinger til danske virksmheder mkring anvendelsen af scial media marketing (SMM 2 ). 1.3 BEGREBSDEFINITION Der findes adskillige definitiner g frsøg på afklaringer af, hvad begrebet scial media dækker ver. Fr indledningsvis at give vres grundpfattelse af begrebet, definerer vi scial media sm: Teknlgiske medier, der faciliterer menneskers sciale interaktin med hinanden. En nærmere analyse af begrebet g dets anvendelighed behandles i afsnit 3. 2 Kandidatafhandlingen vil fremadrettet benytte frkrtelsen SMM, når der refereres til scial media marketing. 4

12 1.4 AFGRÆNSNING Nærværende kandidatafhandling vil mhandle SMM i Danmark udfra et virksmhedsstrategisk synspunkt, mere specifikt fra et BtC virksmhedssynspunkt g afhandlingen vil udelukkende tage udgangspunkt i stre danske BtC virksmheder. Vi er pmærksmme på, at danske BtC virksmheder spænder ver mange differentierede prdukter g ydelser, men det ligger uden fr denne kandidatafhandlings fkus, at analysere hvrdan scial medias ptentiale varierer på et specifikt prduktniveau. Afhandlingen fkuserer på scial media fra et marketing perspektiv g vil ikke betragte scial medias ptentiale fr andre dele af rganisatinen (såsm Human Ressurces brug af scial media i rekruttering). Kandidatafhandlingen vil behandle handlingsparametrene i marketingmixet, i det mfang det findes relevant, men fkus fr afhandlingen er scial medias egnethed i relatin til prmtin. Da scial media endnu er i den tidlige intrduktinsfase, hvr det er vanskeligt at finde knkrete afkastberegninger, afgrænser vi s fra en knkret evaluering af det øknmiske ptentiale. 1.5 METODISK TILGANG I det følgende vil den metdiske tilgang til afhandlingen blive gennemgået. Der lægges vægt på den videnskabsteretiske tilgang, g hvrledes denne spiller ind på valg af teretikere, fr at påpege hvilke implikatiner, det skaber fr tilvalg g fravalg af fkusmråder. Indenfr samfundsvidenskaben er det ikke muligt at pstille frklaringer på samme måde sm ved naturvidenskaben, hvr frklaringerne er kausalt determinerede, men i stedet er frklaringer i samfundsvidenskaben scialt knstruerede (Andersen 2005: 34), g frklaringer vil derfr være ceteris paribus eller alt andet lige. En vidensprduktinsprces vil fte bestå af de elementer, der illustreres i figur 2. Figur 2: Vidensprduktinsprcessen Kilde: Egen tilvirkning, baseret på Andersen 2005: 24. 5

13 Kblingerne mellem disse elementer består af diverse frmer fr analyse, tlkning g syntese. Hvrledes dette er grebet an i denne kandidatafhandling, uddybes i det følgende INDDRAGELSE AF FORBRUGERADFÆRDSTEORI Scial media er per definitin et mråde, der berører den sciale adfærd mennesker har med hinanden, g det er derfr nødvendigt at inddrage teri, der kan hjælpe s med at belyse denne adfærd. Der er frskellige tilgange til analyse g krtlægning af frbrugerens adfærd. Ifølge Andersen kan der skelnes mellem behaviristiske, kgnitivistiske eller frtlkningsmæssige tilgange til frbrugeren (Andersen 1990: ). Behavirismen antager, at frbrugere vil udvise respns på stimuli, dermed er den ydre bjektive verden i stand til at betinge adfærd hs levende væsener (Andersen 1990: 114). Kgnitiv psyklgi er en styringstankegang, da der i kgnitiv psyklgi menes, at den ydre verdens stimuli er mediteret af den mentale aktivitet i hjernen, g frbrugeren gennemgår infrmatinsbehandlingsprcesser i hjernen, hvr intellektet vil styre krppen (Andersen 1990: 115). Kgnitiv psyklgi g behavirisme er psitivistiske tilgange til frbrugeradfærd (Andersen 1990: 117). Frtlkningsvidenskaben derimd er mere pst-psitivistisk g hermeneutisk frtlkende. I frtlkningsvidenskaben frsøges det at bryde med ydre-styringstankegangen. I stedet undersøges meningssammenhænge frem fr kausalsammenhænge, sm gør sig gældende i behavirisme g kgnitiv psyklgi. Den frtlkningsvidenskabelige tilgang til frbrugeren gør denne medansvarlig fr den verden, hun lever i (Andersen 1990: 143). Tilgangen til frbrugeren i denne kandidatafhandling er frtlkningsmæssig. I stedet fr at frudsige frbrugeradfærd mener vi, at der skal skabes frståelse fr frbrugerne, der ikke længere primært anses sm værende ydrestyret, men i stedet bør anses fr i høj grad at være styret af egne følelser g tanker gså i deres færden på scial media. Frbrugerne anses sm værende individer, der søger identitet g anerkendelse gennem frbruget. Frbrugerne indgår i sciale relatiner, hvr selve frbruget bliver en udtryksfrm, sm de kan udtrykke status g identitet igennem (Arnuld g Thmpsn 2005: 871), hvilket scial media kan bidrage til (jf. afsnit 4). Dette scikulturelle paradigme, hvr der lægges vægt på, at frbrugerne er individer, der er præget både af mgivelserne g interne knflikter, mdstridende hldninger g ambivalens, medfører, at frbrugeren er et langt mere fragmenteret g kmpliceret fænmen at 6

14 undersøge end den grundlæggende erhvervsøknmiske antagelse m den ratinelle frbrugertype kaldet ecnmic man (Gabriel & Lang 1995: 91) VIDENSKABSTEORETISK RAMME Fr at belyse den videnskabsteretiske ramme fr denne kandidatafhandling yderligere, inddrages Ib Andersens (2005) metdelære, der skelner mellem 3 frskellige videnskabsteretiske rammer; den empirisk-analytiske (psitivistisk), frtlkningsviden samt den kritiske teri. Denne kandidatafhandling tager udgangspunkt i det frtlkningsvidenskabelige paradigme, sm har rødder i den filsfiske traditin hermeneutikken, der betyder frtlkningskunst eller frtlkningslære (Andersen 2005: 158). Ifølge Andersen (1990) er de grundlæggende antagelser i det frtlkningsvidenskabelige paradigme, at det subjektive meningsindhld frtlkes, g at der ikke altid kan nås frem til sikker viden m generelle terier m årsagssammenhænge udelukkende via empiriske iagttagelser. Sm mdsætning hertil findes det psitivistiske paradigme, der tager udgangspunkt i, at frskning skal kmme frem til alment gyldige årsagssammenhænge, g at disse udelukkende skal testes vha. empiriske iagttagelser (Andersen 1990: 151). Prblemfrmuleringen lægger p til en frtlkningsvidenskabelig tilgang, da der søges en frtlkning g frståelse af hvilken rlle scial media kan spille i danske virksmheders marketingstrategi INDUKTIV OG DEDUKTIV METODE Der benyttes både induktiv g deduktiv metde, idet de samfundsvidenskabelige studier fte er vævet ind i hinanden g fregår samtidigt i prcessen (Andersen 2005: 41), hvilket gså er tilfældet fr nærværende kandidatafhandling. Den deduktive metde kmmer til udtryk, når der ud fra eksisterende litteratur m scial media, branding, kmmunikatin g netværksteri samt anden udvalgt litteratur frsøges at frklare, hvrdan g hvrfr frbrugere agerer sm de gør, hvad scial media er, g hvrfr vi plever et paradigmeskifte i dag. Det er på baggrund af eksisterende teri, litteratur g empiri, at det har været muligt at udarbejde spørgeguiden til gennemførelsen af interviewene (jf. bilag 1), samt spørgeskemaets pbygning (jf. bilag 2). Kritikken af deduktin er ifølge Andersen, at den er selvbekræftende, frdi frskeren kun ser de egenskaber, der bekræfter hendes egne frdmme eller allerede eksisterende terier (Andersen 1990: 136), g dette har været i vres bevidsthed ved tlkningen af empiri. Den induktive metde kmmer især til udtryk, når egne undersøgelser bidrager med ny viden til den eksisterende scial media litteratur samt frbruger- g kmmunikatinsteri. 7

15 Den videnskabsteretiske ramme er altså styrende fr, hvilken metde empirien er blevet frembragt på. Herunder illustreres tilgangen til denne kandidatafhandling. Figur 3: Tilgang til kandidatafhandlingen Kilde: Egen tilvirkning. Afhandlingen er pbygget således, at der fretages en analyse af scial media, frbrugeren g anvendelsen af SMM ved inddragelse af teri g eksisterende litteratur på mrådet. Casestudier anvendes til at illustrere analysens findings. Herefter pstilles analysens fremkmne hypteser g bservatiner. Disse hypteser g bservatiner søges efterfølgende be- eller afkræftet via egen empiri i frm af et kvantitativt survey g kvalitative ekspertinterviews. Efterfølgende fretages en diskussin af resultaterne, sm munder ud i en anbefaling til virksmheder, der ønsker at benytte scial media til marketing. Endeligt resulterer dette i en knklusin på prblemstillingen. 1.6 TEORETISK TILGANG Scial media er et relativt nyt frskningsmråde, hvrfr den eksisterende teri på mrådet endnu er begrænset. Litteraturen indenfr scial media vkser dg hastigt i takt med den stigende interesse fr mrådet. Litteraturen bærer præg af, at scial media sm frskningsmråde er på et tidligt stadie, g at der trds emnets ppularitet endnu findes få videnskabelige bearbejdninger g redegørelser, der understøtter litteraturens argumentatin. Der tages frbehld fr, at der freligger en vis bias i den eksisterende litteratur m scial media, da frfatterne på den ene side besidder en str viden g bidrager til frståelsen af mrådet g på den anden side beskæftiger sig prfessinelt med knsultatin til virksmheder mkring scial medias eksistensberettigelse. Videnskabelige terier kan være med til at frklare frhldene i mverdenen g til at angive hensigtsmæssige handlemuligheder, men samtidig kan handlinger gså skabe erkendelse g ny grbund fr viden g udvikling. Videnserkendelse vil fte ske frskudt, da viden g frskning pstår efter et medies udvikling. På den måde kan frfatternes beskrivelse af scial medias udvikling g 8

16 deres argumentatin danne grundlag fr fremtidig frskning g teri. Sm Aristteles teri m vidensdannelse freslår, så pstår teri gennem praktisk udførelse g erkendelse (Furley 1999: 50). På trds af litteraturens stadig praktiske karakter mener vi, at dette kan bidrage til frståelsen af SMM, men bør suppleres med eksisterende teri. Afhandlingen vil derfr have sit afsæt indenfr følgende teretiske ståsteder: Kmmunikatinsteri Netværksteri Frbrugeradfærdsteri Kmmunikatinsteri inddrages med henblik på at frklare afsender/mdtager frhldet, samt hvrledes en virksmheds marketing kmmunikatin g PR påvirkes. Netværksteri inddrages fr at skabe en dybere frståelse fr dynamikken i netværk på scial media. Frbrugeradfærdsteri inddrages fr at belyse den bagvedliggende mtivatin fr brug af scial media. Endvidere bruges terien til at afdække, hvrledes frbrugerens købsprces kan påvirkes af scial media. Med udgangspunkt i disse teretiske ståsteder suppleret med scial media litteraturen, dannes grundlaget fr afhandlingens hypteser g bservatiner. 1.7 EMPIRI I metdeafsnittet fastlagde vi, at den metdiske tilgang til denne kandidatafhandling er frtlkningsvidenskabelig. Der arbejdes ud fra den interpretivistiske pfattelse af, at der ikke findes en bserverbar verden uafhængigt af frskeren, g at resultater g frtlkning af indsamlet empiri kan præges af frfatternes måde at se verden g scial media på. Denne påvirkning af resultaterne ud fra eget verdenssyn kaldes frfrståelse (Andersen 1990: 174). Den videnskabsteretiske verbevisning bærer præg af scialknstruktivisme, da vi mener kulturelle idealer er scialt knstruerede. Men afhandlingen er dg ikke udelukkende præget af scialknstruktivismen, da det fra et pragmatisk synspunkt accepteres, at der findes en materiel g fysisk verden, sm eksisterer uafhængigt af sansningen af den. I situatinsanalysen fr scial media har vi fremskaffet registerdata g sekundær empiri mkring scial media samt i et mindre mfang frskningsdata, da der findes begrænset frskning på mrådet. Den primære empiri består af frskelligartede undersøgelser i frm af statiske surveystudier samt 9

17 multiple casestudier. Derudver er der gennemført kvalitative interviews med eksperter indenfr scial media. Det statiske survey eller spørgeskemaundersøgelsen bruges til at krtlægge stre danske virksmheders erfaringer med SMM. Der blev udsendt et standardiseret spørgeskema til virksmheder, der er udvalgt sm en repræsentativ stikprøve fr stre danske virksmheder. Den primære empiri benyttes til at sandsynliggøre g frtlke de hypteser mkring scial media, der er fremkmmet i den teretiske analyse. I frlængelse af den teretiske analyse inddrages multiple casestudier, der anvendes til illustratin af virksmheders tilgang til scial media. Der er fretaget dybdegående, semi-strukturerede, kvalitative interviews med scial media eksperter, sm benyttes til at sandsynliggøre de pstillede hypteser samt skabe frståelse fr scial media g de taktiske g strategiske muligheder, de tilbyder. Derudver er resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen blevet diskuteret med seks eksperter (jf. bilag 3). Til ekspertinterviewene blev en spørgeguide udarbejdet g benyttet (jf. bilag 1). Ifølge Andersen er metdetriangulering hensigtsmæssig i en samfundsvidenskabelig undersøgelse sm denne (Andersen 2005: 164). Vi har valgt metdetriangulering til at belyse prblemstillingen, da de valgte undersøgelsesmetder vurderes at supplere hinanden gdt i frhld til prblemstillingen RELIABILITET OG VALIDITET AF INDSAMLET EMPIRI I videnskabelige undersøgelser stilles krav til reliabilitet g validitet. I det følgende redegøres fr, hvrdan disse begreber relaterer sig til vres undersøgelser. Reliabiliteten (eller trværdigheden) refererer til knsistensen g pålideligheden af frskningsresultater, g i hvilken grad et resultat kan reprduceres på andre tidspunkter g af andre frskere (Kvale & Brinkmann 2009: 352), hvilket betyder, at situatinen skal være den samme fr alle respndenter (Kvale & Brinkmann 2009: 271). På ngle mråder anses det i denne kandidatafhandling sm vanskeligt, frdi det frudsætter de eksakt samme frhld. I de kvalitative interviews er det prblematisk at frudsætte statiske frhld, da et gdt kvalitativt interview ikke kan standardiseres fuldstændigt (Kvale & Brinkmann 2009: 277), da det kræver en interaktin mellem interviewer g respndent, sm ikke kan genskabes mellem en anden interviewer g respndent på et andet tidspunkt. Endvidere er det ikke sikkert, at samme spørgsmål pfattes på samme måde af frskellige respndenter. Under udførelse g bearbejdning af empirien har vi været pmærksmme på, hvrdan interviewer samt de stillede spørgsmål kan påvirke respndenternes svar. Fr spørgeskemaundersøgelsen gælder det, at skemaets pbygning har været det samme fr alle de deltagende virksmheder, g at spørgsmålene ikke var ledende. 10

18 Undersøgelsernes gyldighed kan måles i frhld til deres validitet. Validitet i samfundsvidenskaberne henviser fte til, m en metde rent faktisk undersøger det, den fregiver at undersøge (Kvale & Brinkmann 2009: 352). Validitet refererer dermed i interviews til sandheden, rigtigheden g styrken af et udsagn. En gyldig slutning er krrekt udledt af sine præmisser, g et gyldigt argument er frnuftigt, velbegrundet, frsvarligt, stærkt g verbevisende (Kvale & Brinkmann 2009: 272). Validiteten defineres fte ved spørgsmålet: Måler vi det, vi trr vi måler? (ibid). Validitet er en kntinuerlig prces, hvr alle faserne af undersøgelsen bør valideres, således at validering fregår i alle faser af frskningsprcessen fra tematiseringen, undersøgelsesdesignet, spørgeskemaets gennemførelse, interviewet, analysen g til rapprteringen. 1.8 MÅL MED KANDIDATAFHANDLINGEN Frmålet med denne kandidatafhandling er gennem en frtlkningsvidenskabelig tilgang at belyse, hvrdan SMM bør gribes an af danske virksmheder. Er der er et reelt ptentiale fr marketingafdelingen g i så fald, hvri ligger dette ptentiale? Teknlgien g platfrmene i dag gør det enkelt fr virksmheder, at prette et kmmentarfelt på websites, en prfil på et scialt netværk, micrblgge m.m. (jf. s. 29), men kunsten med SMM er at skabe samtale, deltagelse g engagement fra både brugere g medarbejdere, g afhandlingen søger derfr et svar på hvrdan scial media frankres i virksmhedernes arbejde. I sidste ende ønskes det, at kandidatafhandlingen kan anvendes af virksmheder på BtC-markedet, der vil benytte SMM aktivt i deres strategi. Det er målet at kandidatafhandlingen skal bidrage med en række anbefalinger, sm disse virksmheder kan anvende i deres marketingstrategi. Kandidatafhandlingen skal anskueliggøre, hvilken indsats der kræves af virksmheder, hvis de vil benytte sig af SMM. Til dette frmål har vi pstillet en mdel, der viser hvrdan virksmheder bør psitinere sig fr at få det ptimale ud af SMM. 11

19 1.9 KANDIDATAFHANDLINGENS STRUKTUR Herunder illustreres, hvrledes de enkelte afsnit i afhandlingen bidrager til besvarelse af venstående prblemfrmulering. Figur 4: Struktur Kilde: Egen tilvirkning. 12

20 2. SITUATIONANALYSE FOR MARKETING Når fagmrådet fr marketing g kmmunikatin betragtes i dag, kan der knstateres et tydeligt skifte i fkus g frudsætninger fr fagmrådet. Dette er gældende uanset, m vi betragter Danmark eller et hvilket sm helst andet sted i verden. Dette skifte er ikke længere helt nyt, det er en frandring, der har, kunne bserveres de sidste år, men gså en frandring, der har taget til i hastighed, mfang g knsekvens, g i dag tydeligt kan bserveres i både faglitteraturen, fagpressen g i dialg med de anfægtede fagflk. 2.1 FARVEL TIL MARKETING SOM VI KENDTE DET Krt sagt så er vi i stigende grad på vej væk fra den måde, vi tidligere tænkte g udførte marketing. Det kan diskuteres, m vi ser et dramatisk sammenbrud af de traditinelle mdeller g metder (hvilket ngle frfattere påstår), men der lader til at være knsensus m, at vi i hvert fald plever et paradigmeskifte ift. de krav, muligheder g udfrdringer sm marketingafdelingen står verfr. Flere frskere, frfattere g såkaldte guruer inden fr marketing har givet deres bud på, hvad dette paradigmeskifte betyder, hvilke knsekvenser det har, g hvad der skal til fr at virksmheden kmmer igennem det. Sergi Zyman, den tidligere CMO fr Cca-Cla, kaldte det i 1999 The end f marketing as we knw it (Zyman 1999). På samme måde har frfatterne bag Cluetrain Manifest prklameret The end f business as usual (Levine, Lcke, Searls & Weinberger 2000), g markedsfører Seth Gdin betegner i bgen Purple Cw (2003) skiftet sm the clapse f the TVindustrial cmplex (Gdin 2003: 13). Selvm der naturligvis er frskelle i disse (g de mange andre) frtlkninger af ændringerne indenfr marketing g kmmunikatin, så er der gså en række ligheder, sm går igen g igen: Markedsføring, eller rettere den måde virksmheder markedsførte sig på tidligere, bliver mindre g mindre effektiv. Antallet/vlumen af nye medieplatfrme er steget markant, g det fragmenterede mediebillede rummer langt flere kanaler fr kmmunikatin. Magtfrhldet imellem frbruger g virksmhed har ændret sig. Frbrugeren kræver g tager mere g mere kntrl. Markedsføring bliver mere g mere vigtig blt i en anden frm. 13

21 Det ligger uden fr denne kandidatafhandlings rammer fuldstændigt at beskrive disse ændringer g årsagerne bag, men der en tydelig frbindelse til en række udviklingsfrhld, der i høj grad er drevet af glbalisering g digitalisering, g sm påvirker samtlige P er i det klassiske marketingmix: Prdukter bliver lettere g billigere at fremstille g kpiere på et glbalt marked, g udvalget af alternativer eller substituerende prdukter lader til at vkse dag fr dag. Det bliver stadig vanskeligere at få et prdukt til at fremstå unikt, g sm knsekvens sælges g markedsføres mange prdukter i dag sm brands, der tilskrives emtinelle værdier (Weber 2009: 18). Prisen kan ikke længere fastsættes ud fra lkalmarkedet, fr lkalmarkedet er blevet et glbalt marked, hvr frbrugeren har fuld gennemskuelighed i priser fr ethvert alternativ. Virksmheden skal knkurrere med andre prducenter g fte med frbrugernes videresalg til hinanden, g dialgen m, hvad der er en rimelig pris, er flyttet ud i vertikale søgemaskiner 3 sm Kelk, PriceRunner g Mmnd (FDIM 2010a; Børsen 2010a; FDIH 2010: 4). Place g distributin frandres, når en nline butik med et lager i fjernøsten er i direkte knkurrence med den lkale skbutik g har samme adgang til frbrugeren ver internettet. I takt med at mere handel flytter nline ændres nærhedsprincippet markant, g knkurrenten er nu kun en gglesøgning g et klik væk (Nielsen 2010b; FDIH 2010). Prmtin g strt set al kmmunikatin kæmper m at trænge igennem et hav af støj fra andre tilsvarende budskaber til frbrugeren, der har mindre g mindre tid g tillid til virksmhedernes massekmmunikatin (Edelman 2010; Nielsen Wire 2009). Det klassiske marketingmix har gennem tiden fået en række tilføjelser af frskellig udlægning. Den mest benyttede er Bm & Bitners (1981) teri m de 7 p er, der er en videreudvikling af McCarthys marketingmix (1960), g består af tilføjelsen af Peple, Physical Evidence g Prcesses. De 3 p er i det udvidede marketingmix anvendes fte til servicevirksmheder fr at belyse de mere uhåndgribelige facetter af en ydelse, g disse P er er gså påvirket af frandringerne i markedet: Peple (virksmhedens medarbejdere) er blevet en mere essentiel del af den ydelse en virksmhed udbyder. Det er blevet vigtigere fr virksmheden at have medarbejdere, der er i stand til at håndtere den direkte kntakt med frbrugeren g give dem en knkurrencedygtig service. Internettet g, sm vi vil påvise, specielt scial media, er i høj grad med til at nedbryde barriererne mellem individer i virksmheden g individer i frbruger-målgruppen, g det kan således siges, at Peple er blevet meget mere synlige. 3 Vertikale søgemaskiner er søgemaskiner, der fkuserer på en given branche, prdukttype eller infrmatinsmråde. F.eks. er der rejsesøgemaskiner, sm Mmnd, der finder den bedste pris til rejsende på tværs af alle rejseselskaber g prissammenligningswebsites sm Kelk g PriceRunner, der lader frbrugeren se samtlige tilgængelige prisalternativer på en given vare. 14

22 Physical Evidence handler m, hvilke signaler virksmhedens fysiske fremtning udsender. I dag er det ikke blt virksmhedens fysiske butik/kntr, der reflekterer virksmhedens eller brandets kvalitet, men i ligeså høj grad virksmhedens virtuelle fremtning i frm af website g nline tilstedeværelse, g denne virtuelle fremtning er ikke altid en, virksmheden selv har kntrl ver. Prcesses, g de systemer virksmheden har udviklet fr at servicere kunden bedre, er under stadig frandring grundet den teknlgiske udvikling. Teknlgien kan lette g effektivisere prcesser mellem virksmhed g frbruger. Prcesses er i dag et yderst vigtigt parameter, da den service, virksmhederne tilbyder, kan være vanskeligere at kpiere end selve prduktet, g da parameteret i højere grad end tidligere indgår i frbrugerens beslutning m at handle. Vi vil berøre de frskellige aspekter af marketingmixet, men da evnen til at kmmunikere virksmhedens ffering til frbrugeren fte er den primære funktin fr marketingafdelingen, er det primære fkus i kandidatafhandlingen lagt på prmtinparameteret. Dette fkus på prmtinparameteret skal ses i lyset af, at det kmmunikative parameter er en del af en kmpleks integratin med de øvrige handlingsparametre, g spiller ind på andre facetter af virksmhedens marketingmix (jf. s. 72). 2.2 KAMPEN OM OPMÆRKSOMHED Traditinelt set har marketing prmtin fkuseret på at fange frbrugerens pmærksmhed. Opmærksmheden giver mulighed fr at placere et budskab i kundens bevidsthed eller underbevidsthed, sm i sidste ende helst skulle få kunden til at fretage en knkret handling - fte et køb (sm vi kender fra den klassiske AIDA-mdel, Ktler 2000: 556). Den primære måde at gøre dette på har histrisk været gennem reklame, reklame g gerne lidt ekstra reklame. Hvis reklamen ikke kunne frmå at skabe pmærksmhed g sætte gang i købsflwet, ville reklamen være fejlet. På blt sekunder eller begrænset plads må en TV reklame eller en printannnce frmå at være tilpas unik g interessant fr at vinde frbrugerens pmærksmhed. Dette virker fr så vidt ganske fint 4, men der pstår et naturligt prblem, når markedet pludseligt fyldes med reklamer, der alle prmverer relativt identiske prdukter til identiske priser med samme tilgængelighed. Svaret på denne udfrdring har været en kamp m hvem, der kunne reklamere mest i det verkmmunikerede marked mest højlydt, flest steder, flest gange, mest knsistent (Dansk Oplagskntrl 2010; Schmitt 2004). Dette frhld førte ifølge Seth Gdin til det selvfrstærkende system han kalder The TV-Industrial Cmplex (Gdin 2003: 13). Fr at markedsføre sine prdukter kører virksmhed X med højest muligt GRP 5 tryk. Dette medfører større kendskab g købsinteresse fr prduktet, hvilket fører til større 4 Tilbage i 1965 havde frbrugeren et TV-reklame recall på 35%. Dette tal er nu faldet til under en tredjedel af det (Schmitt 2004: 6). 5 Grss Rating Pint, den ttale andel af persner (12 år+), der ekspneres fr reklamen (Dinesen 2008: 115). 15

23 msætning. Overskuddet fra denne msætning placeres så i mere TV ekspnering, g på den måde pstår et symbitisk kredsløb. Vinderne på denne arena er naturligvis de stre brands (g medierne), der frtsat kan hælde milliner i annncering. Seth Gdin betegner denne traditinelle marketingtilgang Interruptin Marketing marketing bestående af reklamer, der i sin kamp fr at pnå frbrugerens pmærksmhed først g fremmest har til frmål at frstyrre frbrugeren i en given situatin. Skønt vi ikke er fuldstændig enige i Gdins nget ensidige pfattelse af push marketing, da vi er af den pfattelse, at det er muligt at eksekvere push marketing kntekstuelt, så det har mere relevans, er vi dg meget enige i princippet i hans Permissin Marketing. Grundidéen i permissin marketing er at pbygge relatiner til frbrugeren, hvr der pnås implicit eller eksplicit tilladelse til at ekspnere denne fr virksmhedens budskab, sm vil være mere effektivt, end hvis budskabet kmmunikeres udelukkende i massemedierne. I dag er markedet vermættet af massekmmunikerede budskaber g deres kamp fr pmærksmhed. En undersøgelse fra Mediacm peger på, at en frbruger i gennemsnit ekspneres fr budskaber fra annncer hver dag (Gundersen 2010). Det er her vi finder kernen i markedsførerens prmtinudfrdring i dag. Sm det sker med al anden støj, så har reklamebudskaberne nået et niveau, hvr frbrugeren simpelthen ignrerer dem, g lader dem blive baggrundsstøj. Dette burde ikke være kmmet sm en verraskelse. Når vi har en verprduktin af en ting i markedet, så må det naturligvis medføre et fald i de kmpnenter sm denne ting knsumerer 6 g reklamebudskaber knsumerer pmærksmhed. Overekspnering i markedet har altså medført, at frbrugerne er blevet mindre mdtagelige verfr virksmhedernes budskaber, g dermed reduceres reklamens effektivitet (Schmitt 2004: 6). 2.3 DET FRAGMENTEREDE MEDIEBILLEDE Frbrugerens faldende pmærksmhed er ikke den eneste udfrdring. Mulighederne fr at kmmunikere i det traditinelle medielandskab har gså ændret sig. Før hen var mediebilledet dmineret af TV, print g radi, g virksmhederne markedsførte sig ved brug af massekmmunikatin i en håndfuld af primære medier i hver kanal. Den teknlgiske udvikling førte dg gennem 80 erne g 90 erne til en eksplsin i medier i hver kanal (specielt TV), g i dag har udbredelsen af internettet ført til både flere g nye medier, der har 6 Dette frhld g betydningen fr frbrugerens pmærksmhed blev allerede beskrevet i 1969 af Herbert Alexander Simns (1969), Designing Organizatins fr an Infrmatin-Rich Wrld g i 2001 blev knsekvensen af dette fr reklame g virksmhedskmmunikatin behandlet i Thmas Davenprts g Jhn Becks The Attentin Ecnmy (Davenprt & Beck 2001). 16

24 givet frbrugerne et hav af muligheder fr, hvrdan g hvrnår de er tilgængelige fr en reklameekspnering 7. Kmmunikatinen i massemedier har hidtil gså været præget af, at budskabet ikke kunne være fr kmpliceret, når det samtidig skulle nå bredt ud. Evans g Wurster (1997; 1999) har i ver et årti undersøgt, hvrdan internettet har påvirket dette trade-ff, g vi mener, at deres teri er relevant fr scial media, da trade-ff et mindskes på scial media. Evans g Wurster argumenterer, at virksmheden ffline kun kan henvende sig til et begrænset antal mdtagere, hvis kmmunikatinen skal være rig på indhld (richness). Omvendt må der skæres væsentligt ned på budskabets kmpleksitet, hvis der vil nås ud til mange mdtagere (reach). Mdel (a) g (b) i figur 5 illustrerer henhldsvis det traditinelle trade-ff, g hvrdan det ændres nline. Figur 5: Reach & Richness Kilde: Egen tilvirkning, baseret på Evans & Wurster Internettet har betydet, at det traditinelle trade-ff udviskes, da internettet muliggør både høj reach g høj richness, g efter vres pfattelse gør dette sig især gældende på scial media. Danskernes mediefrbrug har gså ændret sig sm følge af det fragmenterede mediebillede, g det er de traditinelle medier, der står fr skud. En reklamefrbrugsundersøgelse viser, at TV, print g utdr alle er i nedgang, samtidig med at frbruget på internettet er stigende (Dansk Oplagskntrl 2010). Den mderne frbruger læser avisen på internettet, handler på internettet g ser TV på internettet. Internettet er blevet en mere g mere integreret del af frbrugerens hverdag. I gennemsnit tilbringer hver dansker ver 15 år dagligt 57 minutter fran disse digitale medier, hvilket 7 I 1951, da TV sending km til Danmark fandtes der kun én dansk TV kanal; Danmarks Radi, sm sendte 1 time 3 gange i ugen (DR 2010). Der skulle gå frem til 1988, før der km en knkurrent på markedet; TV2 (TV2 2010). Siden da har vi plevet en vækst i TV kanaler, g i dag findes der ca. 26 udelukkende danske TV kanaler, g derudver har rigtig mange danskere gså adgang til et strt antal udenlandske TV kanaler (MediaVejviseren 2010). 17

25 gør internettet til det 3. største medie kun snævert vergået af TV g radi (DR Mediefrskning 2009: 46). Publikummet fr TV-annncering er blevet mindre g mindre pmærksmt, g det er endda blevet muligt at se reklamefri TV. En nylig eurpæisk undersøgelse fra Micrsft Advertising afslører, at frbrugeren er blevet medie-multitasker, g at en meget str andel af TV-seere retter deres pmærksmhed md internettet under reklamepauserne (Micrsft Advertising 2009). Da frbrugerne har fået mulighed fr at udtrykke deres behv g præferencer fr medieknsumering mere individuelt i denne internetalder, samtidig med at det er blevet vanskeligere at fange frbrugerens pmærksmhed gennem de traditinelle massemedier, må vi knstatere at massekmmunikatinens æra, hvr virksmheden kunne kmmunikere med hele sin målgruppe ved at placere en reklame i primetime på landets primære TV kanal, uigenkaldeligt er frbi. 2.4 FRA MASS MARKET TIL EN MASSE MARKEDER I 2004 udgav magasinet Wired en artikel af Chris Andersn ved navn The Lng Tail. Artiklen beskriver et skifte i, hvrdan vi sm frbrugere knsumerer prdukter, nyheder, underhldning, ja strt set alt. Andersns artikel er interessant, frdi den påstår at markedet i den såkaldte Lng Tail er et lige så (g i ngle tilfælde mere) prfitabelt marked sm det traditinelle blckbuster marked 8. I frhld til marketing g specielt reklame vil Lng tail terien betyde, at hvr vi traditinelt har fkuseret på en håndfuld tpmedier, frdi de når ud til et bredt publikum, så er effekten ved at gå ud i en meget bredere samling af nichemedier mindst lige så str g måske meget mere mkstningseffektiv (de mindre medier er billigere samtidig med, at deres publikum er mere fkuseret). Dette frhld har i følge Andersn altid eksisteret latent, men det er gennem internettets evne til at tilbyde frbrugeren adgang til et bredere udvalg af medier, at det i dag bliver realiseret. Dengang der var få kanaler g begrænset plads på butikshylderne, var det kun et lille udvalg af det samlede srtiment, sm frbrugeren havde adgang til. Dette udvalg er naturligvis udgjrt af de bedste prdukter 9, men der er en selvfrstærkende effekt i, at de prdukter, der fremstilles sm de bedste, er dem, der bliver set mest g derfr mest efterspurgt. Det er ikke nødvendigvis på grund af deres kvalitet, men frdi de nu engang, er de prdukter, frbrugeren har kendskab til. Frdi disse hit -, eller blckbuster - prdukter netp blev ekspneret fr alt g alle, var det vigtigt, at de havde en bred appel. The Lng Tail peger på, at frbrugeren i dag i høj grad takket være internettet, har væsentligt lettere adgang til resten af det samlede prduktudvalg, g at dette har ført til en vksende interesse, efterspørgsel g msætning af de prdukter, der tidligere aldrig så dagens lys den såkaldte Lng Tail. Det betyder, ikke at nye massemarkeder pstår, men 8 Denne artikel g beskrivelse af Lng tail terien uddybede Chris Andersn senere i bgen The Lng Tail (2008). 9 Det er kun de bedste histrier, du ser i nyhederne, kun de bedste film i bigrafen, kun de bedste bøger i bghandleren sv. 18

26 derimd at der pstår en masse små nichemarkeder, hvr de prdukter, der ikke har bred appel, men appellerer til en mindre mere specifik målgruppe, vinder frem. I følge The Lng Tail udgør disse nichemarkeder et samlet ptentiale, der kan måle sig med g i ngle brancher udknkurrere, hit -prdukterne, g flere g flere peger på, at det er i nicherne at fremtidens marketing kmmunikatin skal finde sted (Gdin 1999; Chaney 2009). 2.5 NYE SPILLEREGLER FOR MARKETING Disse ændringer, dalende pmærksmhed, fragmentering af mediebilledet g en verekspnering af knkurrerende budskaber betyder, at virksmhederne er nødt til at revurdere, hvrdan de kan markedsføre sig g kmmunikere effektivt med frbrugeren. I stigende grad freslår mediefrskerne, at virksmheder bør undgå interruptin marketing g anlægge en mere pull-rienteret tilgang til frbrugeren (Dinesen 2008). Efter vres pfattelse bør interruptin marketing ikke fuldkmmen frkastes, da det er muligt at lave interruptin marketing, der har relevans g kan placeres knstekstuelt. Selvm interruptin marketing bliver mindre effektivt, må vi stadig erkende, at det dg har en effekt g en plads i det kgnitive frløb, sm virksmheden ønsker, at frbrugeren skal gennemgå det frløb, der gerne skulle ende i et salg g i en glad g lyal kunde. Det der i højere grad gør sig gældende nu er, at virksmhederne skal være klar, når frbrugeren vil i dialg g marketingeksperterne er enige m, at i den nye marketingvirkelighed baseres brandet på den dialg, du har med dine kunder (Weber 2009: 17; Ktler, Kartajaya & Setiawan 2010: 170). Med internettet g andre nye medier har vi fået ngle kanaler til kmmunikatin, sm er afgørende anderledes. Det er massemedier, men samtidig er det medier til dialg g interaktivitet med en masse nicher g individer. Det er således ikke kun kmmunikatin fra den ene til de mange, men gså fra de mange til den ene g en g en imellem (jf. figur 9, s. 28). 2.6 ONLINE MARKETING KOMMUNIKATION Begrebet nline marketing, sm det anvendes i denne kandidatafhandling, dækker ver al frm fr marketing, der fretages gennem nlinekanalen g ud fra den definitin er nline marketing en disciplin, der vinder mere g mere frem i takt med, at udfrdringerne i de traditinelle medier bliver mere g mere markante (Frrester Research 2009; Andersen 2010). Online marketing spænder ver en bred vifte af aktiviteter sm f.eks. marketing, søgemaskinemarketing (SEM), søgemaskineptimering (SEO), viral marketing, banner annncering, ppc 10 annncering, affiliate marketing g meget mere. Disse frskellige nline muligheder fr 10 Pay per click. 19

27 markedsføring kan ved første øjekast virke sm blt en række frskellige, digitale kanaler, der blt skal supplere, eller erstatte de gamle reklamemedier. Dette er dg en kritisk misfrståelse, der ikke frhlder sig til nlinekanalen ud fra dennes præmisser, men blt betragter den sm en ny kanal fr gamle aktiviteter. Hvr traditinelle marketingbudskaber i TV, print g radi primært var rettet md de tidlige stadier i kundens købsprces, så er nline medierne i stand til effektivt at pnå dialg gennem hele kundens købscyklus g i frhld til virksmheden. Det betyder, at ngle digitale medier er bedre til at varetage et stadie i en dialg frem fr andre, hvilket er en styrke, men samtidig stiller det gså krav m, at virksmheden frhlder sig til hvilket stadie kunden er i, g anvender medierne passende ift. dette, hvilket er en udfrdring. Ud fra denne betragtning giver nline marketing virksmhederne en bedre mulighed fr at kmmunikere mere effektivt, relevant g ne-t-ne med deres kunder, men stiller krav m, at dette bliver gjrt rdentligt. Sm en kanal tilpasser nlinekanalen sig mere frbrugerens behv end f.eks. TV (du vælger selv, hvrnår g hvr du f.eks. læser din eller går på g virksmheden kan her få adgang til de nicher g frbrugerfællesskaber, sm pstår i den nye, frbundede, digitale verden. Et af de særlige kendetegn ved det digitale medie er interaktin (Chaffey, Ellis-Chadwick, Mayer & Jhnstn 2009: 31) g en frbrugerdreven pull i stedet fr push tilgang (Hllensen 2006: 344). Der er andre afgørende karakteristika ved de digitale medier, bl.a. er målbarhed g en væsentligt krtere time t market t aspekter, der fte fremhæves (Sterne 2000: 7). Disse er dg begge aspekter, der gdt nk fungerer bedre digitalt, end de gør analgt, men sm sådan j ikke er nye aspekter. Derimd er interaktinen i det digitale medie nk nget helt nyt g måske endda det væsentligste karakteristika ved mediet. En kampagne, der vil udnytte det fulde ptentiale i mediet, er derfr nødt til at indehlde et interaktinselement MARKETING FLYTTER ONLINE De fleste virksmheder er i dag pmærksmme på, at hvis kunden skal mødes g ekspneres fr virksmhedens marketingbudskaber, må virksmhederne have en tilstedeværelse der, hvr kunden befinder sig g det er stadig ftere nline. Virksmhederne flytter i stigende grad dele af deres frretning nline 11, g erkendelsen af den digitale virkelighed afspejles i marketingbudgetterne, hvr nline investeringen er markant stigende. Frrester Research har fr nyligt lavet et frecast ver nlinemediernes udvikling baseret på amerikanske virksmheders marketingbudgetter. Det frventes, at nline marketing vil vkse fra at udgøre 12% af virksmhedernes samlede marketingbudget i 2009 til at udgøre 21% i Fra er antallet af registrede dk.dmæner steget med ver 2000% (Andersen 2010). 20

28 Nedenfr illustreres den stigende investering i nline marketing ud af virksmhedens samlede marketingbudget. Figur 6: Online marketing frecast US Kilde: Egen tilvirkning, baseret på Frrester Research Det tyder på, at den udvikling sm Frrester Research frudser fr USA, gså vil ske i Danmark. Ifølge Dansk Oplagskntrl (2010) udgjrde internetannncering i 2009 en fjerdedel af annncebudgettet i Danmark, g reklameanalytiker Ole E. Andersen estimerer, at vi kan frvente at se denne andel vkse yderligere de kmmende år. Han frudser, at internettets markedsandel vil peake i 2015 ved 37%. Figur 7: Frdeling i annncebudget i Danmark Kilde: Egen tilvirkning, baseret på Dansk Oplagskntrl 2010 g Andersen I lyset af at ingen mediegruppe i Danmark histrisk set har haft mere end 35% andel af annncemarkedet (Andersen 2010), g at Danmark desuden ligger fran USA i frhld til internetfrbrug g penetratin (OECD 2010), mener vi, at dette frecast er plausiblet. En 2010 trendanalyse fra TNS Gallup knstaterer desuden, at mediekanalerne vil blive endnu skarpere adskilt fremver, g at nline marketing vil trække budgetter fra de traditinelle medier (Geerthsen 2010). Der er ingen tvivl m, at virksmheder, der endnu ikke har fkus på nline, vil kmme bagud g bør begynde at frhlde sig til den nye scene fr marketing. Sm Michael Prter udtrykker det: The key questin is nt whether t deply internet technlgy cmpanies have n chice if they want t stay cmpetitive but hw t deply it (Michael Prter i Chaffey 2009: XIII). 21

29 Selvm nlinekanalen vinder indpas i virksmhedernes marketingstrategi, vækker de samlede spendingtal fr mediegrupperne stadig undren hs marketingeksperter g brancheanalytikere. Analysevirksmheden emarketer, der fretager trendanalyser ver den digitale udvikling indenfr medier g marketing, finder det mærkværdigt, at selv på udviklede markeder tilfalder der internettet en påfaldende lav andel af det samlede annncebudget i frhld til den tid, frbrugerne tilbringer nline (emarketer 2006). På kmmunikatinsvirksmheden Bysteds Gå-hjem-møde m scial medier udtalte nline marketingekspert Mikkel Ne Westh, at frklaringen på virksmhedernes nget tøvende reaktin ift. at investere i nlinekanalen kan findes i det faktum, at nlinekanalen er uprøvet terræn (Bysted 2010). Selvm internettet efterhånden har en del år bag sig, er der rigtig mange virksmheder, der endnu ikke helt frstår sig på dette nye medie, der er i knstant udvikling, g det er rimeligt at stille spørgsmålet m, hvrvidt virksmheden er tilstrækkeligt tilstede nline. I sin bg The Next Evlutin f Marketing: Cnnect With Yur Custmer by Marketing With Meaning sætter marketingstrateg Bb Gilbreath fkus på, hvrdan de virksmheder, der investerer i nline, kan få større udbytte af det digitale ptentiale. Han mener, at marketingafdelinger, reklamebureauer g mediebureauer går til de digitale muligheder ud fra det samme "interruptin mindset", sm de anvender ffline g at det frhindrer mange virksmheder i at udnytte ptentialet. Ngle virksmheder bryder dg med dette traditinelle mindset g får derved det ptimale ud af deres nline indsats 12. Det er ikke længere nk at skabe et prdukt, der skal frbedre kundens liv g så bruge den stre megafn g råbe til dem, at de skal købe prduktet. Online markedsførere må derfr have fkus på at tilbyde kunden værdi g mening i deres markedsføring fr dermed at kunne gøre sig frtjent til kundens pmærksmhed, tillid g lyalitet TRADITIONEL VS. ONLINE MARKETING TANKEGANG Online marketing adskiller sig på ngle punkter fra traditinel marketing g medfører et anderledes marketingmix (eller en anden brug af det traditinelle mix) end det, virksmhederne hidtil har haft, i det handlingsparametrene varierer. Værdikæden ser anderledes ud, g tilgangen til frbrugeren er væsentlig mere pull-rienteret nline (Hllensen 2006: 347). Det handler m at være tilstede, når frbrugeren har behvet g med et budskab, der passer til det specifikke behvsstadie g (hvis vi skal inddrage Gilbreaths meaningful marketing) i en frm, der i sig selv er værdiskabende. 12 Nike har med deres Nike+ løbesite nikerunning.cm frmået dette. På sitet kan løbere lgge ind g indlæse løbetider fra en chip, der sidder i Nike løbesken, g følge deres træningsudvikling. Nike laver desuden frskellige tiltag fr løberne, såsm belønninger fr frbedrede løbetider etc. Nike+ engagerer dermed frbrugerne på sitet efter selve købstransaktinen, g mtiverer g skaber frbindelser mellem frbrugerne g ikke mindst brandet (Gilbreath 2010: 99). 22

30 Fr at frstå præcis hvad der menes med at være tilstede på hvert behvsstadie, er det nødvendigt at se lidt nærmere på de trin eller stadier, sm frbrugeren bevæger sig igennem i den sekventielle købsprces. Tidligere da virksmhederne markedsførte sig gennem analgmedier, handlede marketing m det at få frbrugere til at tænke nget, fr at kunne få dem til at gøre nget. 1. Virksmheden viste frbrugeren en reklame. 2. Virksmheden håbede, at reklamen ville påvirke frbrugerens hldning ift. et givet prdukt. 3. Virksmheden håbede, at det førte til et køb. Men der er sket ngle grundlæggende ændringer i købsadfærden, der gør, at psyklgien i denne mdel g den traditinelle pfattelse af købsprcessen ikke længere hlder stik. Figur 8: S-O-R mdellen Kilde: Egen tilvirkning, baseret på Andersen, Jensen, Jepsen Schmalz & Trjel 2005: 123. Målgruppen er blevet sværere at påvirke, da dennes adfærd er en helt anden i dag. Ekspneringen finder stadig sted individuelt i stimuli. Derimd finder bearbejdningen g selekteringen hs frbrugeren ftere g ftere sted scialt i de interpersnelle relatiner. Referencegruppen placerer sig derfr nærmere i rganisme (sm illustreret i figur 8). Skal frbrugeren påvirkes, må pfattelsen af frbrugerens købsprces retænkes, frdi det er ngle helt andre parametre, der påvirker frbrugerens købsadfærd i dag (uddybes i afsnit 4). Det er ikke alt ved nline marketing, der er nyt fr markedsførerne. Ngle dele af nline marketing fungerer delvist på samme måde sm traditinel marketing, sm f.eks. bannerannncer, der fte anvendes sm traditinelle print- g TV-reklamer, g marketing, der anvendes sm traditinel direct marketing. Selv her giver internettets mulighed fr interaktin, persnalisering g effektmåling ngle væsentlige anderledes muligheder fr disse t kmmunikatinsfrmer. Søgemaskinemarketing er en relativ ny gren indenfr nline marketing, der udnytter nlinekanalens muligheder fr at tilpasse et budskab til frbrugerens situatin. På den ene side handler søgemaskinemarketing m, at virksmheden skal kunne findes, når kunderne vil i dialg, på den anden side handler det m at være der med det rigtige budskab, når frbrugeren siger (til Ggle) jeg har brug fr et par nye sk. I dag eksisterer ny teknlgi til at gøre dette ud fra en pull tilgang. Denne frm fr marketing eksisterede ikke før 1995, men kan egentlig betragtes sm en 23

31 videreudvikling af den traditinelle tankegang m at have en annnce i telefnbgen eller lignende. Disse tre redskaber banner, g søgemaskinemarketing har den tætteste frbindelse til bradcast tidens måde at få virksmhedens budskab ud til frbrugeren. Det er gså de tre, der er de mest udbredte marketing redskaber på internettet i dag. Vi ser dg gså en tendens, der går i retning af en endnu mere interaktiv frm fr markedsføring, enten ved helt nye tiltag sm Nikes brugerinvlvering i prduktudvikling af deres løbesk, eller i frm af en genplivning af wrd f muth marketing sm det eksisterede før massemedierne, der nu får nyt, frstærket liv i digital frm. I internetbgen The Cluetrain Manifest (2000) frsøgte Rick Levine, Christpher Lcke, Dc Searls g David Weinberger fr første gang at fastlægge grundlæggende regler fr virksmhedens tilstedeværelse på internettet. Frfatterne pstillede 95 grundlæggende regler, g regel nr.1 lyder: Markets are cnversatins Og i The Digital Handshake (2009) bygger internet marketing knsulenten Paul Chaney videre på denne regel ved at tilføje at: Marketing is participatin in these cnversatins Dette udsagn dækker ver en tilgang til marketing, der i langt højere grad invlverer frbrugeren i både udfrmningen g spredningen af budskaber, g sågar gså i prduktudvikling, prissætning g distributin. Det lyder måske skræmmende, men virksmheder sm Amazn, Apple, ebay, Ggle, Dell g Starbucks (Sctt 2007; Weber 2009; Ebbesen & Haug) har indset, at det er her genetableringen til frbrugerens pmærksmhed g tillid skal skabes, ikke i nye annnceringsmuligheder, men i en direkte g prigtig dialg. 2.7 SOCIAL MEDIA INTERAKTION Indenfr de sidste 3-5 år har frskellige sciale netværk sm Facebk g YuTube indtaget en central rlle i mediebilledet. Alene i ktber 2009 brugte danskere ver 15 år i gennemsnit 57 minutter per dag på internettet, hvilket er en stigning på 12% ift. samme måned året før (DR Mediefrskning 2009: 37). Hele 70% af den stigning stammer fra Facebks fremgang (ibid). Det tyder på, at hvis virksmhederne vil møde frbrugeren der, hvr frbrugeren bruger sin tid, så er det vanskeligt at kmme uden m disse netværk. Frbrugerne har taget gdt imd scial media, netp frdi de pfylder en række af de behv, den mderne frbruger har (jf. afsnit 4.3, s. 49) mkring invlvering, interaktin g relevans. Frbrugerne vil interagere g ifølge marketingekspert g frfatter af Marketing t the Scial Web Larry Weber vil de brands, der frstår at tilbyde kunderne det, blive de stærke brands: 24

32 The strnger the dialgue the strnger the brand; the weaker the dialgue, the weaker the brand (Weber 2009: 36). Vi plever i dag, at virksmheder i stigende grad indtænker sciale platfrme i deres marketingstrategi (Ecnsultancy 2010a: 25), men anvendelsen af disse medier samt udnyttelsen af mulighederne i den nye sciale verden kræver nget mere end blt at allkere en pulje penge til at køre en bannerkampagne på Facebk. Der er ngle andre udfrdringer frbundet med brugen af de nye medier, g fra tid til anden ser vi gså, hvrdan et tiltag på de nye medier kan løbe løbsk g ende helt galt Dette så vi eksempelvis med Visit Denmarks Karen-kampagne i

33 3. SOCIAL MEDIA Sm beskrevet i fregående afsnit er fænmenet scial media i dag et af de helt stre buzzwrds indenfr marketing g kmmunikatin. Det er nyt, det vkser hurtigt g vldsmt frem, g sm med så mange andre buzzwrds g trends indenfr marketingterien kan det være vanskeligt at finde en tydelig frklaring på, hvad der egentligt menes med begrebet, g hvrvidt det reelt er et vigtigt begreb eller bare en buzz ende døgnflue? 3.1 HVAD ER SOCIAL MEDIA? Sm vi har fremhævet tidligere, har marketingafdelinger gennem de seneste t årtier måtte frhlde sig til relativt mange markante ændringer, der har fundet sted på relativt krt tid. En af de mest markante af disse er den nye særdeles netværksfrbundne frbruger. Frbrugerne er begyndt at tale sammen i en grad g i et mfang, vi ikke tidligere har plevet. De hlder løbende netværket pdateret, de finder sammen i interessefællesskaber, g de giver hinanden kmmentarer g feedback (Dinesen 2008: 16). Det er muligt, at den mderne frbruger, der i dag lever i en mere integreret glbal verden, har et større behv end tidligere fr at indgå i fællesskaber, der giver en plevelse af identitet g tilhørsfrhld. Der er dg ingen tvivl m, at muligheden fr at gøre dette i høj grad er drevet af udviklingen på internettet. Gennem de seneste 10 år g specielt de sidste 3-4 år har vi set en vldsm vækst indenfr internetteknlgier, der lader frbrugerne kmmunikere, udstille, dele, kmmentere g på andre måder interagere med hinanden. Denne udvikling på internettet betegnes fte sm web 2.0 g de understøttende teknlgier sm scial media. Men hvad er scial media helt knkret? Et simpelt spørgsmål kan det synes, men efterhånden sm der dukker stadigt flere g nye frmer fr scial media p, findes der mange pfattelser af, hvad der helt knkret ligger i begrebet scial media, hvrfr det alligevel er værd at reflektere lidt ver dette spørgsmål. Der findes ikke ngen entydig definitin på, hvad scial media er. Til gengæld er litteraturen spækket med adskillige betragtninger af begrebet, g tilmed mange bud på mskrivninger af selve betegnelsen, f.eks. Scial Sftware (Jhannsen 2010), Scial Web (Weber 2009) g Scial Cmputing (Frrester Research 2009) SOCIAL MEDIA EN PARAPLYBETEGNELSE FOR FACEBOOK OG LIGNENDE WEBSITES? Når der ikke er ngen veletableret, entydig definitin på et begreb, mener vi, at det fte kan være frdelagtigt at anvende praksiseksempler til at illustrere betydningen af begrebet. Dette princip gør sig gså gældende fr scial media, g derfr sætter flere lighedstegn imellem begrebet, g de 26

34 knkrete værktøjer g platfrme, der er knyttet til begrebet sm f.eks. Facebk, YuTube eller Twitter. På Gå-hjem-mødet m den sciale rganisatin hs knsulentvirksmheden Scialsquare beskrev Martin Sønderlev Christensen g Magnus Christenssn hvrdan de fte møder denne pfattelse hs danske virksmheder (Scialsquare 2010). I princippet er der ikke nget galt ved denne frm fr definitin, så længe den skaber frståelse. Prblemet er dg bare, at hvis scial media udelukkende skal frstås sm en række nline systemer g websites, så bliver det vanskeligt, at vurdere hvrnår et nyt system er eller ikke er en del af scial media begrebet. Skal vi parbejde en frståelse, der er dyb nk til, at vi kan identificere frretningsmuligheder knyttet til scial media, så er vi gså nødt til at finde en definitin, der går lidt dybere g udleder den fælles essens af disse systemer, platfrme g værktøjer, sm vi alle kan blive enige m, er manifestatiner af scial media begrebet. Det er vres pfattelse, at der må anlægges et bredere syn på fænmenet scial media, et der ikke blt mfatter den nye teknlgi, men gså mfatter den fundamentale ændring i frbrugernes sciale adfærd. Teknlgierne er en uadskillelig del af begrebet, men vi mener, at scial media mere skal frstås sm en bestemt adfærd, der er muliggjrt af teknlgi end sm bare teknlgien i sig selv. Sm de t analytikere fra Frrester Research Charlene Li g Jsh Bernff skriver i Grundswell, der er betegnelsen, de bruger til at definere den ændring i adfærd, scial media medfører: A scial trend in which peple use technlgies t get the things they need frm each ther, rather than frm traditinal institutins like crpratins (Li & Bernff 2008: 9) EN KOMMUNIKATIV BETRAGTNING Hvis vi ikke skal fkusere blindt på værktøjerne g teknlgien, så må vi vende s md det sciale i begrebet. Scial media frsker Dan Zarrella freslår i sin nye bg The Scial Media Marketing Bk (2010), at den bedste frståelse af begrebet scial media pnås ved at se på det industrielle medieparadigme, vi kender. Traditinelle medier sm TV, print g radi består udelukkende af envejs statiske bradcast teknlgier, hvr scial media tilføjer andre kmmunikatinstyper sm tvejs- g mange-til-mange kmmunikatin. Clay Shirky, underviser g frsker ved Interactive Telecmmunicatins Prgram ved New Yrk University, afklarer i sin bg Here Cmes Everybdy (2008) gså scial media begrebet ved inddragelse af disse kmmunikatinsmønstre, sm alle understøttes på internettet, jf. figur 9. 27

35 Figur 9: Kmmunikatinsmønstre Kilde: Egen tilvirkning. Zarrellas g Shirkys betragting af begrebet scial media er således baseret på den kmmunikative ramme, sm bliver skabt via scial media, g deres redegørelse fr begrebet kan sammenfattes til en ganske simpel definitin: Scial media er de medier, der understøtter mange-til-mange kmmunikatin. Det vi finder interessant ved denne betragtning g måde at definere begrebet på er, at den tager udgangspunkt i, hvrdan vi sm brugere anvender scial media, g ikke så meget i mediernes egne præmisser. Denne tanke føres gså videre hs Larry Weber, der beskriver scial media sm en nline platfrm, hvr individer med samme interesse kan mødes g dele tanker, kmmentarer g meninger med hinanden (Weber 2009: 4). Det er altså ikke kun et spørgsmål m mange-til-mange kmmunikatin, det er en bestemt frm fr mange-til-mange kmmunikatin, der ifølge Weber er det kendetegnende karakteristika. På trds af Webers anvendelse af begrebet Scial Web frem fr scial media har vres definitin af scial media dets afsæt ud fra ngenlunde samme pfattelse. Vi definerer begrebet scial media således: Teknlgiske medier, der faciliterer menneskers sciale interaktin med hinanden. Disse medier er sm regel åbne g netværksdrevne. På den ene side et medie, hvr individet kan blive ekspneret fr andres budskaber g ekspnere andre fr sine, g på den anden side en platfrm, der gør individet i stand til at deltage i dialger med andre. Der kan pstilles en række grundlæggende karakteristika ved scial media; Scial media er åbne alle er inviteret til at skabe indhld Scial media faciliterer interaktin Scial media invlverer netværket - der er mulighed fr at give feedback på indhld Scial media faciliterer cmmunitydannelse - brugere psøger dialg med andre med 28

36 samme interesser. Scial media skaber frbundethed websites, sciale netværk g persner frbindes via scial media Tilsammen betyder disse træk, at brugere nemt kan deltage i samt dele g skabe indhld til et givent scialt medie. Der er altså tale m en type medier, hvr brugere kan kmbinere indhld i frm af tekst, billede g lyd fra flere kilder i en frm, der tillader, at indhldet senere kan rekmbineres af andre brugere. Således er brugeren i scial media både (med)prducent, redaktør g læser på samme tid (Bindslev & Frda 2006: 1). Samtidig er mediet i langt højere grad end traditinelle medier afhængigt af brugernes medvilje på disse præmisser YuTube fungerer ikke, hvis der ikke er ngen, der uplader videer, Digg har ingen værdi uden aktive brugere, der rater nyheder, g Facebk er ikke et netværk, hvis dine venner ikke deltager. Accepterer vi denne definitin g de bagvedliggende frudsætninger, så er det tydeligt, at scial media ikke er medier i en traditinel frstand. Det betyder, at virksmhederne er nødt til at finde en ny kmmunikatinsstrategi fr, hvrdan de skal være tilstede på scial media arenaen det er ikke nk at betragte det sm endnu et website, der kan fyldes med bannerannncer, eller en udvidelse af virksmhedens website. 3.2 SOCIAL MEDIA TOOLS Sm nævnt er det ikke usædvanligt, at finde begrebet scial Figur 10: Scial media tls media sidestillet med en række specifikke nline teknlgier, g selvm vres definitin af begrebet løsriver sig fra de knkrete teknlgier (da disse kan, g højst sandsynligt vil, videreudvikle sig g/eller blive erstattet af andre), så er det stadig på sin plads at give en krt beskrivelse af de mest grundlæggende scial media tls 14. Det vil i høj grad gså være den knkrete hldning til g brug af disse tls sm vi senere i kandidatafhandlingen undersøger fr at afdække danske virksmheders brug af scial media. Kilde: Egen tilvirkning BLOGS En blg defineres nrmalt sm en internetbaseret persnlig jurnal eller dagbg, der i alle henseender fungerer sm et lille web site. I 1997 pstd termen weblg, kmbinatin af rdene web g lg, der med tiden blev frkrtet til Blg (Zarrella 2010: 11). En blg er en slags cntent 14 Der findes pt. andre mindre betydelige tls, men vi har valgt at fkusere på de i august 2010 mest betydende g udbredte tls. 29

37 management system (CMS), sm gør det muligt at udgive krte artikler kaldet indlæg (Sctt 2007: 46). Via en blg kan der linkes til andre blgs eller websites, hvr brugerne kan finde mere infrmatin m et givent emne. Udbydere af gratis blgging sftware er f.eks. Wrdpress.cm g Blgger.cm, g er alle udviklet, så de er simple at bruge. Ngle særlige kendetegn ved en blg er: 1. Omvendt krnlgisk rækkefølge af blgindlæg - de seneste indlæg ligger ftest øverst (Sctt 2007: 46). 2. Indhldet rganiseres ved brug af kategrier g tags af indhldet. 3. Frfatteren/frfatterne kntrllerer g administrerer alt indhld på blggen. 4. Læserne har fte mulighed fr at uplade kmmentarer til blggen (Sctt 2007: 46). 5. Den persnlige ufrmelle stil en blg er skrevet i (Bareft & Szab 2010: 69). Blgs er et gdt center fr virksmhedernes andre SMM aktiviteter, da de kan integreres med strt set alle andre SMM tls (Zarrella 2010: 9), g det er muligt at være i dialg med frbrugere uden fr virksmhedens netværk i mdsætning til sciale netværk 15. Blgs bruger mekanismen RSS (Really Simple Syndicatin) 16 fr at infrmere læserne m nye indlæg g pdateringer (Weber 2009). Det gør det nemmere fr besøgende at følge med i strømmen af infrmatiner på blggen. Der skelnes fte mellem frskellige typer af blgs; persnlige, emnespecifikke el. business blgs (Bareft & Szab: 48): 15 På sciale netværk er dialgen frudsat at deltagerne er i samme netværk. 16 RSS betyder rigtig simpel syndikering eller let pdateringsstrøm. RSS er en betegnelse, sm bruges m en familie af filstandarder baseret på XML-data. 30

38 PERSONLIGE BLOGS De kan beskrives sm en dagbg; en frtælling m et individs liv eller interesser. EMNESPECIFIKKE BLOGS De er mere jurnalistiske g mhandler et bestemt emne sm f.eks. mde, plitik el. SMM. Denne type blg pdateres sm regel hyppigere end den persnlige blg. BUSINESS BLOGS De er skrevet af g fficielt asscieret med en virksmhed. De kmbinerer fte branche- g virksmhedsnyheder. Ifølge Danmarks Statistik læser hver tredje danske internetbruger 17 blgs, mens knap hver femte internetbruger selv skriver blgindlæg (Danmarks Statistik 2009: 54). Der er registrerede blgs i Danmark, hvraf cirka halvdelen er aktive (Bøgh-Andersen 2009) SOCIALE NETVÆRK Sciale netværk er frbrugerdrevne sites eller media g beskrives fte sm en af hvedkræfterne ved web 2.0, da disse sites i høj grad giver frbrugerne kntrl ver indhldet. Sciale netværk kan defineres sm en scial media platfrm, der gør det muligt fr brugere at blive frbundet i et netværk g interagere med hinanden (Newsn, Hughtn & Patten 2008). Online sciale netværksplatfrme kan sidestilles med 80 ernes elektrniske pslagtavler (BBS) (Zarrella 2010: 53) (jf. s. 37). Sciale netværks ppularitet skyldes den mderne frbrugers ønske/behv m at være frbundet med andre (jf. afsnit 4), g frdi de appellerer til vres samle instinkt (Rettberg 2008: 73). De sciale netværk giver gså virksmhederne mulighed fr at interagere med deres kunder. Ngle af de mest velkendte sciale netværk sites er Facebk g Myspace (Weber 2009: 208). Der findes gså andre ppulære frbrugerdrevne media, sm f.eks. LinkedIn, der er et prfessinelt scialt netværk eller danske Art, et netværk site primært fr børn g unge. De frskellige sciale netværk indehlder unikke egenskaber, g brugernes frventninger til kmmerciel adfærd på de enkelte sciale netværksplatfrme varierer (Zarrella 2010: 53). Fælles fr alle sciale netværk er dg handlingen, at individer frbindes med hinanden. 17 En internetbruger er defineret ved at have anvendt internettet indenfr de sidste tre måneder. 31

39 Sciale netværk har udviklet sig til at være en nyhedsstrøm, hvr individet præsenteres fr nyheder fra sit netværk men i stigende grad gså nyheder fra brands. Det at nyheder fra brands pludselig er i samme strøm sm nyheder fra det private netværk gør, at frbrugeren ekspneres fr budskaber i en situatin, hvr de er mdtagelige verfr input (Micrsft Advertising 2010). Fra slut 2008 til slut 2009 steg brugen af sciale netværk fra 27% til 42% blandt årige danskere ifølge Danmarks Statistik (Danmarks Statistik 2010). Kønsfrdelingen blandt brugerne på det i Danmark mest benyttede sciale netværk Facebk 18 er meget lig ttalbeflkningen med 48% kvinder g 52% mænd (jf. bilag 4). Af figur 11 fremgår det, at danskere ver 55 år er underrepræsenterede på Facebk, ligeså vel sm persner under 13 år er det. Derimd er de yngre målgrupper fra årige verrepræsenterede. Figur 11: Aldersfrdeling blandt danskere på Facebk g ttalbeflkning Kilde: Egen tilvirkning, baseret på bilag 4. Dermed er målgruppen fr scial media primært persner fra 14 år g p til 54 år, sm vi mener, må anses fr at være en relativ bred målgruppe. Et særligt karakteristika ved sciale netværk er, at de fte inkluderer applikatiner små prgrammer med enkel funktinalitet, såsm spil, kalendere, eller værktøjer specielt Facebk er kendt fr dette. Det interessante ved applikatinerne er, at de både giver mulighed fr at skabe værdi fr frbrugerne (Telmre har en applikatin, hvr du kan finde andre Telmrekunder, sm du kan ringe gratis til, g Ttalkredit har en applikatin, hvr du kan beregne, hvr meget du kan spare på varme ved islering af dit hus), uden at frbrugeren nødvendigvis skal finde ind på virksmhedens website % af de, der benytter sciale netværkstjenester, anvender Facebk, hvilket gør det til det mest benyttede i Danmark (Danmarks Statistik 2009: 22). 32

40 3.2.3 MICROBLOGS Micrblgs er en slags blg, der prindeligt var udviklet md SMS-services hvrfr længden på indlæg er begrænset, sm f.eks. Twitter, der er det abslut førende micrblgging website, hvr brugere kan sende pdateringer på max. 140 tegn til mangfldige platfrme. Micrblgging er et værktøj, der kmbinerer elementer af blgging med Instant Messaging (IM) 19 g scial netwrking (Mayfield 2008: 27). Oprindeligt var denne 140 tegn grænse sat så pdateringerne, gså kaldet tweets, ville matche længden på en SMS besked (Zarrella 2010: 33). Denne begrænsning har affødt en række egenskaber, etiketter g adfærd, der er unikt fr Twitter. Twitter er særligt egnet til at give krte pdateringer af frskellig art. Brugen af Twitter varierer, g tweets kan indehlde alt fra prmvering af et nyt blgindlæg, annncering af et givent arrangement/event g links til frskellige nyhedshistrier. I stil med sciale netværk, linker brugerne gså her til hinanden g danner et netværk. Det er let at få et verblik ver tweets fra ens netværk. Den integrerede søgemulighed i Twitter gør, at virksmheder har let ved at følge eventuel brandmtale. 90% af alle Twitter interaktiner fretages ikke via Twitter websitet, men gennem SMS beskeder fra mbiltelefnen, Instant Messaging eller via en PC applikatin sm f.eks. Twitterific (Mayfield 2008: 27). Desuden er det muligt at abnnere på pdateringer via RSS. Twitter er endnu ikke så udbredt i Danmark, g en undersøgelse baseret på, hvilken lkatin brugerne har angivet på Twitter, viser at der i marts 2010 var danskere med en Twitter prfil, men heraf er kun halvdelen aktive 20 (Bøgh-Andersen 2010). DRs rapprt m medieudviklingen fr 2009 angiver desuden, at Twitter-brugerne typisk er mænd mellem 20 g 40 år, der har en længerevarende uddannelse g er bsiddende i København (DR Mediefrskning 2009: 39). 19 Er en frm fr direkte tekstbaseret kmmunikatin, der fregår real time via nline tjenester (eksempelvis Messenger) % har prettet sig på Twitter, men har endnu ikke skrevet et eneste indlæg. 50% har skrevet færre end 10 indlæg. 17% har skrevet flere end 100 indlæg. Under 3% har skrevet flere end 1000 indlæg (Bøgh-Andersen 2010). 33

41 3.2.4 WIKIS En wiki er en nline scial encyklpædi hvis indhld skabes i samarbejde, da det er muligt fr besøgende at tilføje g redigere dets indhld (Sankar & Buchard 2009: 47). En wiki kan være præcis så privat eller så ffentligt tilgængelig, sm skaberne ønsker, den skal være. Den mest kendte wiki er nline-encyklpædien Wikipedia, sm blev startet i 2001 g i alt samlet har 15 milliner artikler (Ecnsultancy 2010b: 48), g ca af disse artikler er danske (Wikipedia 2010a). Wikipedia har ca registrerede danske brugere, hvraf blt 11% reelt er aktive brugere 21 (ibid) CONTENT COMMUNITIES Cntent cmmunities minder lidt m sciale netværk i deres pbygning, idet brugere tilmelder sig netværket, pretter en prfil g pbygger et nline netværk. Men til frskel fra sciale netværk fkuserer cntent cmmunities på at dele meget specifikke frmer fr indhld, f.eks. i frm af billeder, videer eller linksamlinger. Det mest velkendte cntent cmmunity er videdelingswebsitet YuTube (Mayfield 2008: 6). Flickr, der handler m billeddeling, g scial bkmarkingwebsitet Delicius, hvr fretrukne links deles, er gså eksempler på ppulære cntent cmmunities. Dg er disse endnu ikke så stre i Danmark sm YuTube. 38% af danske internetbrugere har anvendt internettet til at uplade selvskabt indhld med henblik på at dele det med andre (Danmarks Statistik 2009: 54), g YuTube har ca. 1,7 milliner danske brugere, hvilket gør YuTube.cm til det fjerde mest besøgte site i Danmark (DR Mediefrskning, 2010: 41; Alexa.cm ). Flickr ligger på en 36. plads, mens Delicius ikke er at finde på listen ver mest besøgte danske sites (Alexa.cm 2010) FORA Fra eller diskussinsfra giver brugeren mulighed fr at deltage i nline diskussiner g debatter, sm ftest er tilknyttet et specifikt emne eller interesse (Mayfield 2008: 6). De fleste fra er en indbygget del af et tilknyttet website, men ngle er enkeltstående enheder. Fra benævnes fte det ældste scial media værktøj (Zarrella 2010: 147), da fra eksisterede før termen scial media pstd, g er stadig et effektivt g ppulært element i nline fællesskaber. I mdsætning til andre 21 En aktiv bruger er en bruger, der har fretaget mindst én handling indenfr den seneste måned (Wikipedia 2010a). 22 Alexa.cms pgørelse ver besøgstal er baseret på brugere, der har installeret Alexa tlbar. Vi har hldt Alexa.cms tal p imd tallene fra DR Mediafrskning (2009) g FDIMs liste ver de 300 mest besøgte internetmedier i Danmark. Tallene er meget lig hinanden, g derfr vurderer vi, at Alexa.cms tal er valide. 34

42 typer scial media, hvr der findes få meget stre sites, findes der tusindvis af ppulære fra på internettet (eksempelvis debatfra på Jubii.dk, Bilbasen.dk, Sl.dk, Kattevenner.dk, Eksperten.dk). Ifølge Danmarks Statistik har 49% af de danske internetbrugere deltaget på chatsider eller fra (Danmarks Statistik 2009: 54) RATINGS OG REVIEWS Ratings g reviews handler m at give brugerne mulighed fr at vurdere g kmmentere på websitets indhld. Flere websites integrerer et ratings g reviews element, g er en betydelig bestanddel af scial media landskabet. Det er vigtigt, frdi den mderne frbruger i højere grad har tillid til andre frbrugere frem fr reklamer, g en frbrugers review af et givent prdukt kan dermed øge virksmhedens trværdighed. En glbal Nielsen undersøgelse fra 2009 viser, at 70% af frbrugerne har tillid til andre frbrugeres nline reviews, til sammenligning har blt 62% tillid til TV reklamer (Nielsen Wire 2009). 86% af de danske internetbrugere mellem år anvender desuden internettet til at søge infrmatin m prdukter eller ydelser (Danmarks Statistik 2009: 54). Frbrugerens stigende tillid til hinanden frem fr virksmheder har ført til at der findes virksmheder der udelukkende bygger deres frretning på ratings g reviews sm f.eks. TripAdvisr 23. Det er disse websites der har affødt integratinen af ratings g reviews muligheden GAMING Sidst men ikke mindst er der nline spil. Over de sidste år er det blevet mere g mere almindeligt, at cmputerspil kan spilles nline, g spillerne kan dermed spille sammen eller md hinanden på tværs af gegrafiske afstande. På den ene side er disse måske ikke rigtige scial media, da de er snævert fkuserede på spilplevelsen i det knkrete spil, men på den anden side er der eksempler på, hvrdan spil sm Wrld f Warcraft har dannet ramme m kncerter g kllabrative prjekter mellem frbrugere g virksmheder. Online spil indehlder fte de elementer, vi har defineret sm karakteristika ved scial media, g det er plagt, at relatiner, der bygges p i spilverdenen (f.eks. den bil en spiller kører i, eller det tøjmærke en spilkarakter går med), let kan krydse ver i den virkelige verden. 3.3 HISTORIEN BAG SOCIAL MEDIA TILBAGE TIL FREMTIDEN Fr at have et slidt grundlag fr en undersøgelse af virksmheders brug g udbytte af scial media, er det vigtigt først at frstå baggrunden fr mediefrmens pståen. 23 Websitet hvr frbrugere kan udveksle erfaringer mkring rejser ved brug af ratings g reviews. Det kan f.eks. være anmeldelse af et htel el. aktivitet. 35

43 Allerede tilbage i 1990 erne, da Wrld Wide Web 24 (www) var et nyt g endnu ganske uudfrsket medie, var der diskussin m ptentialet fr, hvad den nye internetudvikling kunne føre til. Den udvikling, vi ser nu, g sm scial media er en essentiel del af, afspejler meget af den tids debat, visiner g idealer (Mayfield 2008: 7). Sm grundlæggeren af Wrld Wide Web, Tim Berners Lee har udtalt: I had (and still have) a dream that the Web culd be less f a televisin channel and mre f an interactive sea f shared knwledge. I imagine it immersing us as a warm, friendly envirnment made f the things we and ur friends have seen, heard, believe, r have figured ut. I wuld like it t bring ur friends and clleagues clser, in that by wrking n this knwledge tgether we can cme t better understandings (Tim Berners Lee 1995, i Evans 2008: XIX). Visinen fr internettet var altså at skabe interaktive platfrme, hvr brugerne kan kmme tættere på hinanden g dele viden, plevelser g erfaringer med hinanden. Scial media indehlder rigtig mange af de elementer, egenskaber g funktinaliteter Tim Berners Lee allerede tilbage i 1990 erne så sm internettets ptentiale, g dette tyder derfr på, at scial media ikke er helt så nyt sm det fte anses fr eller i hvert fald kan der findes tydelige spr i internettets udvikling, der har dannet rammerne fr det, der i dag udgør scial media. Det er derfr fristende at betragte scial media sm internettets grundfrm. De mest essentielle led i udviklingen illustreres i figur 12, g redegøres fr i det følgende. Figur 12: Udviklingen af scial media på internettet Kilde: Egen tilvirkning, baseret på bilag I denne sammenhæng skelnes der imellem internettet g Wrld Wide Web (www). Hvr internettet har en længere histrie sm en kmmunikatinskanal, der ld datamater g senere cmputere udveksle infrmatiner uden at de fysisk skulle frbindes, så var det først i 1990 erne, www blev udviklet sm et virtuelt netværk, hvr alle kunne brwse igennem, eller selv publicere g dermed bidrage til den dagligt vksende, enrme mængde af indhld. I dag skelnes der sjældent imellem begreberne www g internettet, g derfr er det gså kun på dette punkt, at vi i denne kandidatafhandling laver den terminlgiske krrekte distinktin imellem de t begreber. 36

44 Bulletin Bard Systems & internetfra I slutningen af 1970 erne pstår de første Internet Bulletin Bard Systems (BBS) en ny elektrnisk versin af pslagstavlen. BBS er den første frm fr websites, der gør det muligt fr brugerne at lgge på g interagere med hinanden, mend i betydeligt tungere temp end det er muligt i dag. Mdsat nutidens website er det endnu ikke muligt at hyperlinke 25 fra BBS til BBS, derimd skal frbindelsen afbrydes g genetableres, når brugeren vil fra et BBS til et andet. Dette er dg stadig en ny kmmunikatinsfrm, hvr en dialg bliver hængende på internettet g kan udvikle sig ver tid. I 1979 bygger t universitetsstuderende videre på dette g danner Usenet, en service hvr brugere får mulighed fr at uplade indhld i frm af artikler, sm andre brugere kan give feedback på. Meget af det vi ved m internettet i dag, g ligeledes den terminlgi, der eksisterer indenfr internettet g scial media, er affødt af Usenet. Tim Berners Lee prmverede faktisk lanceringen af Wrld Wide Web på Usenet (Zarrella 2010: 147). Op igennem 1980 erne pstår flere g flere elektrniske fra, men det er nødvendigt at kende det pågældende fra i frvejen, det er først i start 1990 erne med udviklingen af Wrld Wide Web, hyperlinks g søgemaskiner, at brugen af internetfra glider ud i den bredere beflkning. Det bliver starten på en digital dialg, der er frtsat frem til i dag. Internetchat, IM sites g datingsites Fra de tidlige fra lærer frbrugerne hurtigt, at internettet kan bruges til at bygge en digital br ver fysiske afstande. Services sm ICQ 26 g andre Instant Messaging systemer vinder frem, g fænmenet internetchat bliver etableret. Vi lærer, at vi kan tale med hinanden ver internettet uden vldsmme telefnregninger eller dårlig frbindelse, g vi kan tale flere med hinanden samtidig. Websites, der har til frmål at hjælpe persner med at finde andre de kan tale med begynder at dukke p g de mest prminente g de første, der får bygget en slid frretningsmdel mkring denne service bliver slut 1990 ernes datingsites, der må betragtes sm de første, dg nget simplificerede, udgaver af sciale netværk. Det er på disse datingsites, at vi ser udviklingen af mange af de funktiner, vi kender fra de ppulære sciale netværk, der eksisterer i dag, prettelse af detaljerede brugerprfiler med billede g mulighed fr at skabe frbindelser g skrive til andre brugere. 25 Hyperlinks er et af de karakteristika der adskiller internettet g Wrld Wide Web. 26 ICQ (I Seek Yu) var det første Instant Messaging prgram, sm pnåede bred succes, g var gså det første prgram, sm nåede 100 milliner brugere. 37

45 Dt.cm virksmhederne På nuværende tidspunkt er internettet en guldgrube, g de såkaldte dt.cm virksmheder pstår g indhenter millinbeløb i investeringer fra dag til dag. Denne udvikling ender i det såkaldte dt.cm crash, hvr markedet styrter sammen g en markedsværdi på 5 billiner dllars frsvinder i periden 2000 til 2002 (Darcy 2010). Det bemærkelsesværdige er dg, at en håndfuld virksmheder verlever kllapset g faktisk frtsætter med at klare sig lige så gdt, eller endda bedre end før. Yah! g Ggle frtsætter deres udvikling af søgemaskinemarkedet, g Amazn, ebay g Craigslist bliver anerkendt sm fuldstændigt dminerende indenfr hver deres marked. Fælles fr disse virksmheder er, at de bygger deres frretning på det princip, at det er frbrugeren der giver indhldet g værdien i virksmhedens prdukt ingen aktiv frbruger, intet værdifuldt prdukt. Disse sites giver frbrugeren mulighed fr at ytre sin mening, selv sælge eller efterspørge prdukter, g hjælpe andre frbrugere med at finde frem til det de søger. Der skal gå yderligere 3-4 år før dette princip rigtigt vinder frem sm web 2.0, men disse virksmheders succes er tydelig. Amazn, ebay, Craigslist, Yah! g Ggle får flere g flere kunder hver dag, kunder der aktivt deltager g bidrager til virksmhedernes prdukt. Cmputerspil g SMS Det er værd at nævne, at samtidig med at denne udvikling finder sted, drevet af en række innvative, nye virksmheder, så bliver flere af disse aspekter med at kmmunikere g interagere med hinanden ver internettet et bærende element i udviklingen inden fr cmputerspilsbranchen; spil, hvr spillerne arbejder sammen, taler med hinanden g møder nye spillere i et virtuelt spilunivers på internettet, bliver en kæmpe industri. Skydespillet Dm er et af de første multiplayer spil, g netp multiplayer-delen gør Dm til frgængeren fr en hel del nlinespil (Wikipedia 2010b). Senere kmmer hldspil, hvr interaktin med andre spillere er nødvendig, sm Cunter Strike, der stadig er relativt ppulært i Danmark med mkring danske spillere (Majcher 2010). Det er meget sandsynligt, at en af drivkræfterne bag den hurtige vækst i scial media ver de sidste 4 år, har været at dele af beflkningen allerede var bekendte med digital interaktin fra spilverdenen. Et andet element, der har påvirket en langt større del af beflkningen (fr ikke at sige strt set alle), g på samme måde kan siges at have frberedt frbrugeren på scial media er udbredelsen af 38

46 SMS kmmunikatin. I dag frventer vi i høj grad, at persner i vres private netværk er tilgængelige via SMS kmmunikatin på strt set hvilket sm helst tidspunkt. Private hjemmesider, blgs g cmmunities sm Art, Myspace, LinkedIn Op md midten af sidste årti er Larry Webers Scial Web en kendsgerning, g med begrebet web 2.0 markeres en ny tidsalder på internettet, hvr frbrugeren læser g kmmenterer på blgs, fakta kan findes på Wikipedia, den unge generatin samles på Art, g det er muligt at kmmunikere med bands på MySpace, samtidig med der fregår ulvlige dwnlads g deling af musik på Pirate Bay g mange har endda eget privat website. Scial interaktin på internettet er så småt ved at være en fast del af den måde mange mennesker skaber g vedligehlder fællesskaber. Det er nu tydeligt, at virksmhederne er nødt til at frhlde sig til denne trend, g enkelte sm f.eks. LEGO pdager en helt ny måde at kmme i dialg med deres kunder på gennem scial media (jf. s. 64). Udviklingen af web 2.0 Fra midten af sidste årti g frem til i dag frtsætter udviklingen. YuTube viser s, hvrdan vi deler, g lader s underhlde af hinandens videer, g Flickr gør det samme fr billeder. Fra 2007 ruller Facebk feberen ind ver Danmark, g tre år senere er der en Facebk prfil fr hver anden dansker (Danmarks Statistik 2010; CheckFacebk 2010). Med udviklingen af den næste generatin af mbiltelefner får flere g flere frbrugere adgang til scial media knstant. Vi ser i stigende grad, at relatiner har et scial media aspekt, g faktisk starter et stigende antal længerevarende frhld g ægteskaber nline (Pew Research Center 2006). Vi bruger hinandens viden til at understøtte vres købsbeslutninger, g fr første gang siden internettets start er ikke længere den primære årsag fr at gå nline (Ecnsultancy 2010b: 7). Frbrugerne har taget scial media til sig, g spørgsmålet er, m virksmhederne vil g kan møde dem, hvr de er, g m de virksmheder, der ikke kan, har en fremtid. Sm udviklingen indikerer, er scial media ikke pstået fra den ene dag til den anden g er sådan set slet ikke så nyt igen. Scial media kan spres helt tilbage til de første Internet Bulletin Bards, g meget tyder på, at scial media måske er hele tanken bag internettet. Ngle af de største virksmheder har i dag bygget deres frretning p mkring brugergenereret indhld (eksempelvis Amazn, ebay, Art), hvilket må være en indikatin på, at scial media er kmmet fr at blive. 3.4 HVOR UDBREDT ER SOCIAL MEDIA? Scial medias cementering hs frbrugerne afspejles i den udbredelse, scial media har pnået. Frbrugerne har været exceptinelt hurtige til at adptere g finde anvendelsesmetder fr scial 39

47 media, hvr erhvervslivet kun lige er begyndt at bruge dem (Dinesen 2008: 15). Dette er ikke kun en vag frmdning. Ser vi på adptinen g udbredelsen af de tidligere kmmunikatinsteknlgier, så er den hastighed, frbrugeren har taget internettet til sig markant højere (Qualman 2010). Et eksempel på dette er Facebk. Facebk blev lanceret sm et medie alle kunne tilgå i 2006 g har i juli 2010 rundet 500 milliner aktive brugere 27 verden ver (Ecnsultancy 2010b: 25) g vkser med ca. 21 milliner m måneden 28. I marts 2010 verhalede Facebk Ggle i antallet af ugentlige website besøg (jf. figur 13), hvrmed Facebk.cm blev verdens mest besøgte website, g dermed verdens største medie ud fra betragtningen af et medies størrelse er en afspejling af, hvr strt et antal frbrugere, mediet når ud til. Figur 13: Ugentlig andel af besøg til Facebk.cm & Ggle.cm Kilde: Egen tilvirkning, baseret på Dugherty Glbalt set læser mere end 384 milliner mennesker blgs (77% af alle internetbrugere), g 184 milliner har selv startet en blg (Sankar & Buchard 2009: 43). Twitter har mere end 14 milliner registrerede brugere, g YuTube har ver 100 milliner visninger m måneden. Frbrugerne er frbundet med hinanden sm aldrig før. Sm tallene afslører, er mange af de nævnte sciale netværk blevet til rigtigt stre medier, sm frbrugerne bruger meget tid på. Med hvad er det, der er drivkraften bag scial media? 3.5 HVAD ER DET, DER DRIVER SOCIAL MEDIA? Netværksteri kan bidrage til at give en frståelse af netværk g de relatiner, der skabes mellem individer i scial media. Samfundet er g har altid været et kmplekst scialt netværk (Barabási 2002: 6), men i de senere år er terierne m netværk blevet aktualiseret g i den grad styrket af udviklingen af internettet g digitalt baserede kmmunikatinsværktøjer (Castells 2004: 221). Den amerikanske netværksfrsker Albert-Laszl Barabási redegør i bgen Linked (2002) fr, at 27 Cirka 250 milliner brugere anvender Facebk dagligt. 28 Egen beregning baseret på tal fra Ecnsultancy (2010b) g Facebk Presserum (2010a), der viser at i december 2009, var der 350 milliner aktive brugere på Facebk, g i juli 2010 var der 500 milliner aktive brugere. 40

48 netværk sm internettet ikke blt er en smart g knstrueret måde at kmmunikere på, men snarere er en grundlæggende matematisk struktur eller en slags naturlv fr hele vres virkelighed; lige fra naturens måde at gr på via cellestruktur i menneskekrppen, til måden vi bevæger s rundt på, når vi er til ccktailparty (Bay & Ralund 2006: 149). Ifølge Barabási handler netværksteri i vervejende grad m netværk mellem mennesker g frbindelser, g ikke kun m cmputernetværk. Netværk kan bruges aktivt til at fremme bestemte frmål g dagsrdener (Barabási 2002), g kan illustreres således: Figur 14: Scicentrisk scialt netværk Kilde: Egen tilvirkning. Figur 14 illustrerer et scialt netværk. Scial netværksteri handler m relatiner eller frbindelser. Netværkets frbindelser er illustreret ved linjer, der er krtere, j stærkere relatinen er. Et netværk er derfr bestående af stærke g svage frbindelser. Lise har dermed en stærk frbindelse til hendes brr g en svag frbindelse til Carl. Lises netværk kan gså have relatiner til hinanden, g det er det, der gør, at de alle er en del af et scicentrisk scialt netværk eller blt scialt netværk STYRKEN I DE SVAGE FORBINDELSER Figur 14 illustrerede, at Lise har en svag frbindelse til Carl. Carl er gså en del af et stærkt scialt netværk g danner dermed nedenstående netværksdiagram. 41

49 Figur 15: Brbyggende svag frbindelse Kilde: Egen tilvirkning. Indenfr netværkskmmunikatin skelnes fte mellem stærke g svage frbindelser. Det skyldes bl.a. Mark Granvetters teri m sciale netværk fra 1973, The Strength f Weak Ties styrken i svage frbindelser (Granvetter 1973) 29. I litteraturen er Granvetters teri fte blevet debatteret g udfrdret med ideen m, at styrken i et individs netværk ligger i de stærke netværk (Krackhardt 1992; Cleman 1988; Cleman 1990), men vi er enige med Granvetter i, at stærke netværk rummer en vis begrænsning i lyset af, at stærke netværk må være af frhldsvis små størrelser, da det er begrænset, hvr mange persner et individ kan scialisere sig intensivt med (Granvetter 1973: 1375). Stærke frbindelser udgør individets nære netværk, de fr hvem det er vigtigt at hlde frbindelsen. Svage frbindelser er enten mennesker individet er direkte frbundet til, men kun svagt (f.eks. bekendtskaber individet ser en gang imellem eller ens kiskmand eller fjerne fætter), eller gså kan de være de frbindelser, individet har gennem andre stærkere frbindelser (Bay 2009: 148). Ifølge Granvetters teri er det de svage frbindelser, der er de interessante, g de der giver netværksmennesket mulighed fr at udvide sit netværk g gør s stærkere stillet. I sin 1983 pdatering pinterer Granvetter, at det er de svage frbindelser, der binder netværket sammen, g er helt centrale i spredning af infrmatiner. Der er værdi i at skabe svage brbyggende frbindelser sm Lises frbindelse til Carl i figur 15. Scial media handler m netværk. Det er væsentligt fr frståelsen af scial media, at det at netværke strt set handler m at skabe, vedligehlde g udnytte svage frbindelser. Svage frbindelser kan prethldes via alle medier, SMS, , Instant Messaging eller sidst, men ikke mindst, scial media. Det tidligere nævnte LinkedIn er et gdt eksempel på et nline relatinskncept, der handler m at frmalisere svage frbindelser. 29 Granvetters teri blev pstillet med udgangspunkt i analyser af, hvrdan stærke g svage frbindelser kan bruges i jbsøgning. Terien er siden hen blevet anvendt til at illustrere frbindelser i netværk. 42

50 De svage led er de interessante, frdi det er gennem svage led, at du får adgang til ny viden, perspektiv g muligheder, hvrimd dine stærke led deler de samme perspektiver, muligheder g vidensgrundlag sm dig SPREDNING AF BUDSKABER NÅR FORBRUGEREN HJÆLPER MED AT OPBYGGE REACH Netværksfrskeren Barabási har undersøgt alverdens frmer fr netværk g fundet, at de strt set alle er ens pbygget. Der er få "led" i netværket, der har mange frbindelser videre i systemet g mange kntakter, der næsten ingen frbindelser har videre. Sm Granvetters teri freslår, spredes budskaber gennem de individer i et netværk, der har svage frbindelser til andre netværk. Det tyder altså på, at spredningen af budskaber fregår mest effektivt gennem de få individer i netværket, hvis frbindelser spænder ver flest mulige netværk. I The Tipping Pint (Gladwell 2000) frsøger Malclm Gladwell at afdække de prcesser, der gør, at budskaber spredes g kan danne trends ver hele verden. Gladwell pinterer, at det væsentligste aspekt er den rlle, en lille gruppe af pininsledere spiller fr at starte en viruslignende spredning af et budskab. Gladwell betegner dette sm The Law f the Few (Gladwell 2000: kap. 2). The success f any kind f scial epidemic is heavily dependent n the invlvement f peple with a particular and rare set f scial gifts (Gladwell 2000: 33). Gladwell har inspireret af Rgers Diffussin f Innvatins teri (Rgers 2003) bserveret, at det kræver innvatører at skabe nye idéer g tanker, g hvrdan det kræver pininsledere at frmidle dem til den brede beflkning. Betydningen af spredningen i netværk, g hvad værdien i at være i netværk består af, kan betragtes ud fra netwrk value gvernance laws, sm søger at påvise, hvrdan værdien stiger alt efter hvilken type netværk, der kmmunikeres til. Disse netwrk value gvernance laws angiver den ptentielle fundementale værdi i et netværk på basis af, hvrdan deltagerne i netværket er frbundne (Evans 2008: 50). 43

51 Figur 16: Tre tilgange til værdiberegning af netværk Kilde: Egen tilvirkning, baseret på Evans 2008: Hvis princippet i disse lve følges (jf. figur 16), så er værdien i frm af hvr mange, der kan nås, såkaldt reach, altså en del højere i Reeds lv, end den er i Sarnffs. Sarnff bestemmer værdien ud fra en envejskmmunikatin, Metcalfe tilføjer en-til-en pespektivet i et netværk med mange deltagere, mens Reed bygger videre på dette g tilføjer en dimensin med grupper i netværket, hvilket er tæt på den frm fr netværk, vi ser på scial media i dag (Evans 2008: 53). Reeds lv m en-til-mange eller mange-til-mange freskriver altså, at der er højere værdi i disse typer netværk, frdi styrken i at frbrugere interagerer med frbrugere simultant med anden kmmunikatin ikke skal undervurderes (Ktler, Kartajaya & Setiawan 2010: 64). På den måde kan der være en str værdi i scial media, da der kan pnås højere reach end ved envejskmmunikatin eller en-til-en kmmunikatin. Betydningen af, at mange er frbundne, g reach er høj, indebærer samtidig, at frbrugerne kan få større indflydelse (Ktler, Kartajaya & Setiawan 2010: 64). Samlet set er der altså et frsknings g litteratur krpra, der beskæftiger sig med, hvrdan budskaber g viden kan spredes gennem netværk, g hvilke frdele, der kan pnås ved denne metde. Det betyder, at selvm fænmenet scial media er nyt, så er netværksaspektet et mråde, der allerede er kendt, g vi kan med frdel bruge betragtningerne herfra til at vurdere ptentialet i scial media. 3.6 FREMTIDEN FOR SOCIAL MEDIA Ved at betragte scial media sm det naturlige næste stadie i internettets udvikling, et stadie sm har været under pbygning siden internettets begyndelse, g sm bygger på ngle grundlæggende principper fr scial interaktin g netværkskmmunikatin, så mener vi, at det er rimeligt at frvente, at scial media er kmmet fr at blive. Det betyder, at virksmheden er nødt til at definere sin strategi fr tilstedeværelsen på scial media, g den strategi må, sm en strategi fr hvrdan virksmheden skal lytte til, indgå i g 44

52 facilitere en dialg blandt g med dens kunder g andre interessenter, høre til i marketingafdelingen. Dette er ikke kun vres betragtning. Frrester Research frventer i deres frecast fr US interaktive marketing spend, at investeringen i scial media de næste 4 år vil stige med 34% år ver år en stigning, der er dbbelt så høj sm den frventede stigning fr nline marketing generelt g 3 gange så høj sm marketing, der stadig er anerkendt sm den mest effektive marketing kanal (Direct Marketing Assciatin 2009). Figur 17: Frecast US interaktiv marketing spend Kilde: Frrester Research Denne udvikling peger på, at virksmhederne føler, at de skal løbe stærkt fr at indhente udviklingen på scial media, g det kan derfr være rimeligt at stille spørgsmålstegn ved, m udviklingen vil frtsætte. Det er naturligvis vanskeligt at spå m, men der er en række faktrer, der taler fr en frtsat udvikling fr scial media. Først g fremmest indikerer Reeds lv (jf. afsnit 6), at værdien af et netværk vkser ekspnentielt med netværkets størrelse, hvrfr de sidste t års vækst i netværksplatfrme sm Facebk g sharing sites højst sandsynligt vil føre til, at disse platfrme bliver mere værdifulde fr frbrugerne. Derudver er dette årtis teenagere g kmmende vksne frbrugere alle pvkset med scial media, g det er rimeligt at frvente, at disse digitale indfødte (jf. s. 49) vil integrere scial media endnu mere i deres privat- g arbejdsliv, end hvad vi har set p til i dag. Mbiltelefner har længe været den primære kanal til at hlde kntakten til familie, venner g arbejde, g scial media er først lige nu begyndt at glide ver på mbiltelefnen. Sm en naturlig udvikling heraf, tilgår frbrugerne i stigende grad i dag gså scial media websites via deres mbiltelefn. Denne udvikling har medført, at de fleste ppulære sciale netværk allerede har lavet en mbilapplikatin af deres tjeneste, g mange nye scial media websites skabes specifikt til 45

53 mbilbrug. En nylig undersøgelse fra det internatinale PR bureau Ruder Finn (2010) viser, at frbrugerne flittigt benytter sig at scial media via mbil g er mere sciale, end når scial media tilgås via cmputer, jf. figur 18. Figur 18: Online scialisering Kilde: Ruder Finn Sidst men ikke mindst er de frskellige platfrme begyndt at lave integratiner til hinanden g dermed nedbryde barriererne fr brugen af scial media. Før, når brugere ville pdateres via sine frskellige sciale netværk, skulle disse tilgås gennem de enkelte websites. Fr eksempel når brugeren ville tilgå sit netværk på Facebk, skulle hun lgge på Facebk websitet. Det samme gjrde sig gældende fr de andre sciale netværk sm f.eks. Twitter g LinkedIn. I dag er de sciale netværk begyndt at smelte sammen på en sådan måde, at det gør brugernes sciale liv nget mindre kmpliceret. Udviklingen af integratiner mellem de frskellige platfrme gør, at brugerne let kan lave et tweet, uplade et billede eller skrive en kmmentar på tværs af de frskellige platfrme g dermed gøre det lettere at samle sin sciale prfil, såkaldt scial graph (jf. afsnit 6). Ifølge analytikere fra Frrester Research vil der i de kmmende år være fkus på at få platfrmene til at spille sammen g danne et slags netværk af scial media (Weber 2009: 227). 46

54 4. FORBRUGEREN OG SOCIAL MEDIA I det følgende vil frbrugeren g scial media blive diskuteret ud fra bl.a. frbrugeradfærdsteri i et frsøg på at frklare, hvilke behv scial media tilfredsstiller, g hvad det er hs frbrugeren, der har drevet det i afsnit 2 beskrevne paradigmeskift. Dette er interessant at undersøge, frdi det er vigtigt at frstå den grundliggende adfærd g de bagvedliggende behv, frbrugeren søger tilfredsstillet via scial media, hvis en virksmhed ønsker at anvende scial media strategisk til værdiskabelse. Hvad er grunden til, at scial media er blevet så udbredt? I det frrige afsnit så vi, hvrdan netværksteri påviser den styrke, der kan være i netværk, men det frtæller ikke, hvad der initialt tiltrækker en ny bruger til netværket. Dybest set handler det m, at frbrugeren via scial media har fået en ny g meget effektiv måde at tilfredsstille behv. Kmmunikatin mellem mennesker har altid eksisteret. Lige siden hm habilis p til i dag, har kmmunikatin g interaktin fundet sted, men aldrig tidligere har det været muligt at kmmunikere, sm i dag. I 1999 blev det skrevet i Cluetrain Manifest 30. The Internet is enabling cnversatins amng human beings that were simply nt pssible in the era f mass media (Levine, Lcke, Searls & Weinberger 2000: XII). Dermed angives det, at internettet har muliggjrt et behv, sm ikke kunne tilfredsstilles på samme måde før internettets tid, g i dag, 11 år efter dette blev skrevet, har fremkmsten af scial media givet muligheden fr at tilfredsstille dette behv endnu bedre vilkår. 4.1 PROFIL AF SOCIAL MEDIA BRUGEREN Før det uddybes, hvad denne tilfredsstillelse bunder i, vil vi frsøge at krtlægge, hvad prfilen er fr brugerne af scial media. Dette er relevant at krtlægge, da det kan være nødvendigt fr virksmheder, at have en frståelse fr, hvad frbrugerne fretager sig på scial media, g hvilken prfil de har. Tidligere i kandidatafhandlingen redegjrde vi fr de demgrafiske prfiler fr brugerne på de mest udbredte scial media tls, men hvad er den verrdnede prfil fr brugerne på scial media? Der har været flere frsøg indenfr de seneste år på at klarlægge en prfil fr brugerne på scial media. I blandt disse værktøjer er Li & Bernffs scial tekngrafiske stige udvalgt til denne kandidatafhandling, frdi den bygger på et slidt datagrundlag indsamlet af Frrester Research. Med udgangspunkt i mange af de data, de har samlet gennem årene, har Frrester Research udviklet et værktøj, der krtlægger frbrugeres scial tekngrafiske prfil. Den inddeler frbrugere i 30 Cluetrain Manifest blev publiceret på et website i 1999, g blev først udgivet i bgfrm i

55 seks niveauer efter deres aktivitetsniveau på scial media. Frrester Research har i Skandinavien kun undersøgt Sverige, men vi har valgt at anvende mdellen til prfileringen. Anvendelsen finder sted med det lille kulturelle frbehld, at Sverige har en lidt anderledes kultur end Danmark, men da penetratinen af scial media er den samme i begge lande 31 g demgrafien fr brugerne på de mest udbredte sciale netværk er strt set ens 32, er det vres pfattelse, at Sverige g Danmarks brug af scial media ligner hinanden 33. Brugertypernes prcentvise frdeling er illustreret i figur 19. Figur 19: Den scial tekngrafiske prfil Kilde: Egen tilvirkning, baseret på Li & Bernff 2008: 43 g Frrester At prfilen fremgår det, at såkaldte inaktive er placeret på det første trin. Disse anvender sjældent scial media g er dermed ikke videre interessante sm målgruppe. På andet trin er tilskuere sm størstedelen (59%) af frbrugerne tilhører. Det tredje trin er freningsmennesker, sm vedligehlder en prfil g besøger sciale netværkstjenester. På fjerde trin findes samlere, sm er den mindste gruppe, da kun 8% tilhører denne. På femte trin er kritikere, der bidrager med indhld på frskellige scial media. På sjette g mest invlverende trin er skabere, der uplader g skaber eget indhld. Frbrugere kan gdt fungere på flere af disse trin samtidigt. Den scial tekngrafiske prfil illustrerer, hvilke aktiviteter frbrugerne gør brug af i deres behvstilfredsstillelse via scial media. Prfilerne synliggør hvilke frventninger, virksmheder kan have til frbrugernes adfærd g deres grad af invlvering på scial media. Da en vervejende del er tilskuere, bør virksmheder fkusere deres scial media indsats på aktiviteter rettet md disse, 31 Ifølge en nrsk artikel er 45% af danskerne på Facebk, imd 43% af svenskerne (Brakstad 2010), se desuden bilag Tal fra Statiska Centralbyrån (den svenske pendant til Danmarks Statistik) g CheckFacebk.cm(statistikker med bruger demgrafi, hentet direkte fra Facebk.cm) viser, at demgrafisk ligner Facebk brugerne i DK g SE hinanden, desuden er der ngenlunde samme ver- g underrepræsentatin (jf. bilag 4). 33 Der er visse uligheder mellem Danmark g Sverige ift. internetbrug, da Danmark tpper i adgang g brug af internettet i de skandinaviske lande (Andersen 2010), men vi mener stadig, at der grundet de i teksten nævnte argumenter g den gegrafiske nærhed mellem Sverige g Danmark, er sammenligningsgrundlag fr de t lande. 48

56 men samtidig være pmærksmme på, at disse kan flytte sig g måske allerede tilhører ngle af de andre grupper. 4.2 DE DIGITALE INDFØDTE Gennemførelsen af behvstilfredsstillelsen via scial media er frskelligartet alt efter hvilken generatin, frbrugeren tilhører. I øjeblikket vkser en generatin p, sm er født midt i en teknlgisk revlutin (Bay & Ralund 2006; Mney & Rllins 2008; Qualman 2009; Prensky 2001), g denne generatin er dermed vkset p med digitale medier, sm en naturlig del af hverdagen. De kaldes gså de digitalt indfødte, mens tidligere generatiner kan betegnes sm digitale immigranter (Prensky 2001: 2). Fr denne generatin af digitale indfødte er internettet g de digitale platfrme ikke bare en smart måde at kmmunikere på, det er et livsvilkår, sm de blt fungerer i (Bay 2009: 20), g bruger til at tilfredsstille de samme grundlæggende behv, sm de digitale immigranter. Frskellen er, at fr de digitale immigranter er dette en ny måde at kunne kmmunikere på. Mens det fr de digitale indfødte blt er en naturlig del af deres livsverden g en naturlig måde at tilfredsstille behv på, sm i fremtiden, når denne generatin g de følgende vkser p, vil præge frbrug, tankegang g behvstilfredsstillelse i endnu højere grad end det gør i dag (Shirky 2010: 123). 4.3 BEHOV Hvad bunder behvstilfredsstillelsen i, g hvrdan kan den frklares? Ud fra en eksistentiel tankegang har Maslw med sin behvspyramide (jf. figur 20) beskrevet individets mtivatiner i et hierarkisk system, hvr de frskellige behv er underrdnede de andre. Figur 20: Maslws behvspyramide Kilde: Egen tilvirkning, baseret på Andersen Behvspyramiden er relevant, frdi den er et gdt fundament fr analyse af behvstilfredsstillelse (Andersen 2008: 13), g den giver indikatiner m, hvilke behv, individet søger pfyldt. I frhld til SMM er Maslws teri velegnet, frdi den viser, at det ikke udelukkende er rent ratinelle g funktinelle mtiver, der styrer frbrugeres adfærd. Når det ikke længere er kampen fr pfyldelse 49

57 af de rent basale funktinelle behv, der driver én, så er det kampen fr at få nget ud af livet, g de emtinelle mtivatiner driver behvstilfredsstillelsen. Scial media er med til at tilfredsstille psyklgiske behv i tppen af pyramiden (sciale, eg g selvrealiseringsbehv), da scial media er med til at reflektere frbrugerens livsstil, hldninger g værdier i et samfund, hvr det i stigende grad ses at behvene fr accept g relatiner, prestige g status samt selvudvikling g udnyttelse af individuelle muligheder søges pfyldt. Denne behvstilfredsstillelse kan ligeledes ses i den adfærd, den scial tekngrafiske prfilering afspejlede (jf. figur 19). Freningsmenneskets behv (hvr især vedligehldelsen af prfiler dminerer) peger i retning af behv fr accept g relatiner, men gså prestige, g status kan aflæses i adfærden. Behvet tilskuerne søger tilfredsstillet kan være et scialt behv fr relatiner, mens skaberne g kritikerne bevæger sig mere indenfr spektret med selvrealisering. Nu da vi har afdækket de fundamentale behv, er det ligeledes relevant at undersøge scial media ud fra mere mediespecifikke behv, fr at pnå en bedre frståelse fr de bagvedliggende mtivatiner. Medier er i dag i stadig større grad mdtagerstyret g medievalget baseres på, hvad frbrugerne bruger mediet til, g under hvilke frhld, de bruger det (Andersen 1996: 88). Dette får mere betydning i takt med det paradigmeskifte, vi beskrev i afsnit 2, da det stigende medieudbud nødvendiggør en selektiv ekspnering, g en stigende fragmentering i beflkningen gør det vanskeligere at nå frbrugerne via masseprducerede medier (Andersen 2006: ). Endelig kræver kritiske g bevidste frbrugere i højere grad indhld, sm har relevans fr den enkelte, hvilket stiller krav til medierne m at undgå, at frbrugerne plever en verfld af unødvendig medieekspnering (ibid). Betragtes behvstilfredsstillelsen ud fra uses g gratificatin-terien, sm har fkus på mdtageren frem fr afsenderen, er det muligt at identificere de frskellige behv scial media kan tilfredsstille. Ifølge uses g gratificatin er det sciale situatiner g psyklgiske karakteristika, der mtiverer behvet fr brugen af et medie, g mtiverer visse frventninger til mediet. Frbrugeren af mediet spiller en aktiv rlle i valget g brugen af medier, samt i kmmunikatinsprcessen, g brugerne er målrienterede i deres mediebrug (Katz & Blumler 1974: 510). Scial media kan anskues ud fra uses g gratificatin-terien ved at inddrage Katz g Blumlers sammenfatning af fire typer af behvstilfredsstillelse, sm vi mener, er meget dækkende fr den måde scial media anvendes i dag. Infrmatin: Søge råd, blive rienteret m begivenheder, lære m.m. Persnlig identitet: Opnå selverkendelse, frstærke persnlige værdier m.m. Integratin g scial interaktin: Lære m andres betingelser, mulighed fr at relatere sig til andre, finde ud af at spille sin rlle, etablere basis fr scial interaktin m.m. Underhldning: Afslapning, flugt fra hverdagens prblemer, udfylde tiden m.m. (Katz & Blumler 1974: ). 50

58 Det kan diskuteres, m uses g gratificatins-terien er ved at frældes, i den udstrækning at der bliver stigende vægt på signalværdi g mindre på nytteværdi. Men vi mener, at terien er anvendelig, da den giver en gd frståelsesramme fr markedskmmunikatin, g kan derfr være med til at frklare behvet fr scial media, da scial media kan bidrage til tilfredsstillelsen af de fire identificerede behv. I frlængelse af uses g gratificatins, er det interessant at inddrage teri m mediernes instrumentalitet, sm freslår, at frbrugerne danner rutiner fr medier, srterer infrmatin efter relevans g laver deres egne mentale regler fr, hvrdan infrmatinen vælges fr at ptimere frbruget (Nielsen 1996: 36). Der findes tre frmer fr instrumentalitet: Handlingsinstrumentalitet - hvr infrmatinssøgningen er bevidst g aktiv, samt gør det muligt at beslutte, planlægge g udføre handlinger (Lund 1972: 59-60). Generel instrumentalitet hvr rienteringen er rettet md mverdenen g det sciale, g ser infrmatinssøgningen sm en frberedelse til at håndtere fremtidige situatiner g prblemer (Lund 1972: 62-64). Direkte instrumentalitet - hvr infrmatinssøgningen anses fr at være passiv med det frmål at pnå mentale lystbetnede tilstande (Lund 1972: 68-69). Et medie kan pfylde alle tre instrumentaliteter samtidigt (Nielsen 1996: 36), g sættes dette i relatin til scial media, vil scial media kunne dække alle tre frmer fr behvstilfredsstillelse i frskellige situatiner. I lyset af udviklingen vi har set siden Lund pstillede disse instrumentaliter i 1972, hvr deling g interaktin spiller en stadig vigtigere g vigtigere rlle, g medierne inddrages i langt højere grad til disse interpersnelle udvekslinger, giver det anledning til pstilling af en fjerde instrumentalitet, en såkaldt scial instrumentalitet. Scial instrumentalitet hvr frbrugeren har brug fr medier til at dele begivenheder g plevelser med hinanden. Denne er t-sidet, ét er at dele begivenheder med andre, nget andet er, at individer sidder sammen g er sciale via interaktin ver scial media. Scial media tilfredsstiller både fundamentale behv øverst i behvspyramiden samtidig med at de mere mediespecifikke behv, sm intellektuel stimulering, følelsesmæssig tilfredsstillelse, persnlig identitet g lyst til underhldning, mtiverer frbrugeren i anvendelsen af scial media. Derudver kan scial media tilfredsstille individets behv fr interpersnelle relatiner, invlvering g interaktin. Ovenstående belyser scial medias rlle sm behvstilfredsstiler, men hvrdan er det mere specifikt, at scial media spiller ind på frbrugeradfærden? 51

59 4.4 FORBRUGERADFÆRD Fr at kmme tættere på, hvad baggrunden fr frbrugeradfærden er i frbindelse med scial media, tager vi bl.a. udgangspunkt i Giddens teri m det mderne samfund. Selvm Giddens ikke specifikt beskæftiger sig med hverken markedskmmunikatin eller frbrugerkultur, så kan Giddens teri være med til at kaste lys på den kmpleksitet, der kendetegner den mderne frbruger. I kraft af det paradigmeskifte vi plever (jf. afsnit 2), g det pstmderne samfund vi befinder s i, er identitetsskabelse blevet en kntinuerlig g refleksiv prces, hvri individet hele tiden knstruerer den frtælling, sm udgør vedkmmendes identitet (Giddens 1996: 70), g denne knstruktin kan scial media bidrage til. Pstmdernistisk frbrugeradfærdsfrskning lægger således vægt på individets behv fr at skabe identitet gennem frbrug (Belk 1988; Furnier 1998; Arnuld & Thmsn 2005). Denne retning indenfr frbrugeradfærdsfrskning anser frbrugere sm meningssøgende g meningsskabende subjekter, der er indlejret i frskellige scikulturelle sammenhænge. Sm vi redegjrde fr i afsnit 1, er vi tilhængere af denne måde at anskue frbrugeren på. Frbrugere kan ikke længere anskues udelukkende fra det traditinelle marketing perspektiv, sm individer med en fast identitet, der kan placeres i et fast segment. Belks (1988) teri mkring det udvidede selv prøver at frklare, hvrdan selvidentitet g frbrug hænger sammen frdi ejendele er en str del af, hvem frbrugerne er g reflekterer deres identitet (Belk 1988: 139). Netp denne refleksin af identitet er scial media med til at fremme hs frbrugeren, frdi frbrugeren via scial media kan vise mverdenen, hvem hun er, g dermed signalere tilhørsfrhld g ønsket identitet. Frbrugernes kntinuerlige knstruktin af identitet via frbrug betyder, at frbrugsgder ikke blt frbruges fr deres materialistiske g funktinelle frmål, men i høj grad fr deres symblske værdi fr den enkelte frbruger. Således er det frbrugerne - g ikke virksmhedernes marketingafdelinger - sm skaber frbrugsgdernes symblske merværdi. Med scial media er denne tendens blevet endnu stærkere, frdi scial media har givet frbrugerne en stærk stemme, hvr frbrugeren er en del af den symblske merværdis skabelse g samtidig skaber sin egen identitet via denne. 4.5 TILLID OG RELATIONER Samtidig med at identitetsskabelse finder sted, pbygges der relatiner til brands, g det er scial media en vigtig del af fr både frbruger g virksmhed. I dag er frbrugere skeptiske verfr virksmheder g deres budskaber (Chaney 2009: 3), g har i højere grad tillid til deres netværk g de virksmheder, de har en relatin til (Chaney 2009: 4). Furnier (1998), sm tager udgangspunkt i en antrpmrficeret frestilling m brandet sm en persn med hvem frbrugeren indgår i frskellige relatiner med (Ringgaard 2010: 42), anvendes i det følgende til at skabe en frståelse 52

60 fr den adfærd, der gør at frbrugere pbygger disse relatiner til brands 34. Relatiner sm scial media er med til at frstærke eller frværre, alt efter hvrdan virksmheden håndterer sin kmmunikatin til frbrugerne. En af Furniers centrale pinter er, at frbrugeren ikke bare kpierer g vertager brandets identitet, men snarere synes at frhandle dets betydning i frhld til både individuelle g sciale livsprjekter (Ringgaard 2010: 40). Denne frhandling illustreres i figur 21, der er en del af en større mdel, sm illustrerer relatinernes kvalitet g dennes effekt på relatinens stabilitet. Det viste udsnit er en visualisering af knstruktinen af mening: Figur 21: Meningsknstruktin Kilde: Furnier 1998: 366. Figuren viser, at brandets betydning pstår i mødet mellem brandets adfærd (dvs. hvad brandet gør, herunder eksempelvis hvrdan det kmmunikerer g handler i frskellige kntekster såsm scial media) g frbrugerens adfærd. Furnier hævder, at det er brandets adfærd, der i mødet med frbrugerens adfærd, knstituerer muligheden fr at knceptualisere brand g frbruger sm partnere i et dyadisk frhld (Furnier 1998: 345). Dermed dynamiserer Furnier brandets betydning g gør frbrugeren til en aktiv medprducent af dets værdiunivers. Furnier placerer dermed frbrugeren sm den centrale aktør. Claus Buhl (2005) tilslutter sig denne pfattelse g betegner således frbrugerne sm medprducenter, med udtrykket prsumers (Buhl 2005: 21). Dette er blevet endnu mere tydeligt med scial media, hvr frbrugere g brands indgår i interaktiner g via disse, skaber identiteter fr både brand g frbrugere. Det er ikke givet, hvilken relatinsfrm et bestemt brand indbyder til det er snarere frbrugeren, der knstruerer relatinen på baggrund af psyklgiske, scikulturelle g relatinelle bevæggrunde (Furnier 1998: 367). Furniers frskning understreger dermed frbrugerens aktive rlle i meningsprduktinen: What matters in the cnstructin f brand relatinship is nt simply what managers intend fr them, r what brand images cntain in the culture, but what cnsumers d with brands t add meaning in their lives (Furnier 1998: 367). Furniers relatinsteretiske tilgang til begrebsdannelsen af et brand ppririterer dermed frbrugeren i knstruktinen af brandets betydning. Det er virksmheden, der ejer prduktet, men 34 Furnier er relevant at inddrage på baggrund af hendes længerevarende g anerkendte frskning indenfr brandrelatiner. 53

61 det er frbrugeren, der ejer brandet (Buhl 2005: 16). Et brand er således et resultat af en interessentinnvatin (Buhl 2005: 22) eller en meningsknstruktin (Furnier 1998). Netp frbrugerens betydning er vigtig at anerkende, når virksmheder vil pbygge relatiner g netværk på scial media, da frbrugeren har en større magt i dag end ngensinde g frbrugeren vil søge relatiner funderet på tillid (Chaney 2009: 3). Ydermere mener Furnier at fr at frbrugere g brands kan have en relatin til hinanden, så må der være indbyrdes afhængighed g tillid (Furnier 1998: 344). Brand cmmunities er en del af scial media, g frbrugeren spiller ligeledes en væsentlig g altafgørende rlle i disse. Muniz g O Guinns teri m brand cmmunities (2001) påviser sammenhængen mellem brand, kultur g individuel identitet, g inddrages her fr at undersøge, hvrdan scial media er med til at definere brands 35. Muniz g O Guinn beskriver brandcmmunities sm: specialized, nn-gegraphically bund cmmunity, based n a structured set f scial relatins amng admirers f a brand (Muniz & O Guinn 2001: 412). Muniz g O Guinn argumenterer fr at brand cmmunities har en aktiv dynamisk funktin, hvr brandets identitet bliver scialt frhandlet g knstrueret. Brand cmmunities ses sm bidragsydere til selve brandets grundlæggende sciale knstruktin g spiller dermed en vigtig rlle i frhld til brandets arv g identitet (Muniz & O Guinn 2001: 428) g er altså med til at skabe brandet. De platfrme sm scial media i dag stiller til rådighed - heriblandt brand cmmunities - gør, at vi er gået fra et passivt frbrug til aktiv reklame eller brandskabelse (Ebbesen & Haug 2009: 19). Dette sker, når frbrugere vælger at gøre et brand/prdukt til en del af deres identitet ved at vise det til mverdenen g netværket via scial media, eksempelvis ved at blive en del af et brand cmmunity på fra eller Facebk. Muniz g O Guinn, Belk g Furniers terier understøtter dermed alle, at individets identitet skabes via frbrug, men gså at brandets identitet skabes via et dynamisk frhld til frbrugeren, g argumentet her er, at dette frhld i dag i høj grad findes på scial media. 4.6 FORBRUGERENS KØBSPROCES OG SOCIAL MEDIA I det fregående har vi fkuseret på hvilke behv scial media tilfredsstiller g redegjrt fr, hvrdan de indgår i g spiller en rlle fr frbrugeradfærd. I det følgende vil vi fkusere mere knkret på hvrdan købsprcessen i dag er influeret af scial media. Fr at se på den nye rejse frbrugere i dag begiver sig ud på, når de gennemgår en købsprces anvendes Li & Bernff (2008) g Mney & Rllins (2008). Li g Bernff giver en beskrivelse af det 35 Muniz g O Guinn inddrages i analysen, da de anses sm blandt de førende indenfr frskning i brand cmmunities, g fte fremhæves g citeres i videnskabelige artikler m emnet. 54

62 marked, virksmheder pererer på i dag, g tegner et billede af frbrugerne g deres nline ageren. Mney g Rllins bygger videre på Li g Bernffs terier m købsprcessen ved at udvikle en ny mdel fr denne. Frfatterne har efter vres pfattelse str viden m emnet SMM, hvrfr vi finder dem g deres mdeller anvendelige til belyse købsprcessen i scial media. Købsprcessen er i dag påvirket ikke bare af virksmheders budskaber, men i ligeså høj grad af de netværk, frbrugerne indgår i (Chaney 2009; Frrester Research 2009; Qualman 2009; Evans 2008). I Cluetrain Manifest udtrykkes det: Peple in netwrked markets have figured ut that they get far better infrmatin and supprt frm ne anther than frm vendrs (Levine, Lcke, Searls & Weinberger 2000: XIII). Yderligere viser flere undersøgelser, at når det kmmer til frbrug, så stler frbrugere i langt højere grad på familie g venner end på virksmhederne (Edelman 2010; Nielsen Wire 2009). Tillid er dermed blevet en væsentlig faktr, g scial media kan være med til at pbygge tillid, frdi det er platfrme, hvrpå frbrugeren, kan kmme i kntakt med andre frbrugere, der kan sige gd fr brandet. Det massive infrmatinsverflw frbrugere i dag er udsat fr (jf. s. 16), bevirker at frbrugere trækker på netværket g en sm mig (Dinesen 2008: 89), frdi frbrugere har udviklet en tiltagende skepsis til virksmheders budskaber kmmunikeret i massemedier (Evans 2008: 14), g frdi scial media er stedet, hvr frbrugeren kan ty til en sm mig. Scial medias funktin i købsprcessen bliver derfr i stigende grad central fr frbrugeren. Scial media er på den måde ikke udelukkende en behvstilfredsstiller, men en hjælp til bearbejdning af stimuli i købsprcessen. Scial media benyttes således gså af frbrugeren til at nedbringe de plevede risici (jf. figur 22), sm er de influerende faktrer på invlveringen i et prdukt. Figur 22: Oplevede risici Kilde: Egen tilvirkning, baseret på Andersen, Jensen, Jepsen, Schmalz & Trjel 2003: 148. Hvis prduktet er et højinvlveringsprdukt, dvs. et prdukt, hvr frbrugerens invlveringsgrad i købet er høj, eksempelvis ved køb af pc eller bil, vil frbrugeren i højere grad frsøge at undgå de plevede risici. Ved at spørge m andre har prøvet prduktet/virksmheden samt dele g 55

63 udveksle erfaringer, kan frbrugeren nedbringe den plevede risik ved et prdukt/en virksmhed. Vi mener frbrugere især benytter scial media til at nedsætte den øknmiske (betales den rette pris?) g den funktinelle (købes en defekt vare?) risik, når de spørger netværket til råds, via sciale netværk, ratings g reviews, fra sv. Det, der er så altafgørende i dag er, at frbrugerne i scial media har en platfrm, hvr de øjeblikkeligt kan høre m erfaringer fra venner g familie. Derfr er det gså vigtigt fr virksmheder at være til stede på scial media, pbygge frhld her g følge med i hvad netværket siger (Ebbesen & Haug 2009: 68). Figur 23: Den traditinelle købstragt Kilde: Egen tilvirkning, baseret på Li & Bernff 2008: 101. Hvis vi ser på den traditinelle købstragt (jf. figur 23) så drives frbrugeren ind i den ene ende gennem awareness aktiviteter eller push marketing (Li & Bernff 2008: 101), g går derefter igennem de efterfølgende stadier (vervejelse, præference, handling, lyalitet), g skulle fra et virksmhedssynspunkt gerne kmme ud på den anden side sm en lyal kunde. Marketingafdelingerne har ikke traditinelt megen indflydelse i de mellemliggende faser fra awareness til køb, men situatinen i dag er en anden, end den var, da købstragten blev skabt. Indflydelsen fra scial media i dag er stærkest netp i disse mellemliggende faser (ibid), g derfr er den traditinelle købstragt ikke længere tilstrækkelig til at illustrere den købsprces, frbrugere reelt gennemgår. Mney g Rllins freslår en erstatning fr den traditinelle købstragt g argumenterer fr, at vi er gået fra en købstragt til en fiskefrmet købsprces (Mney & Rllins 2008: 85). 56

64 Figur 24: Den fiskefrmede købsprces Kilde: Egen tilvirkning, baseret på Mney & Rllins 2008: 86. I dag er det nærmere et fiskefrmet frløb frbrugeren gennemgår sm illustreret i figur 24. Åbningen er først g fremmest ikke ligeså bred sm i den traditinelle tragt, da awareness kmmunikatin kan være meget mere målrettet i scial media. Dermed fregår al aktiviteten i midten af frløbet i stedet fr i starten (Mney g Rllins 2008: 84). Frbrugeren gør brug af sit netværk g scial media til at søge støtte g vejledning g nedsætte den plevede risik frem md en eventuel købsbeslutning. Det er ikke længere en lineær prces, men en prces med flere facetter, g sm er understøttet af multikanaler. Frbrugeren bliver således mere afhængig af den vidensdeling g influens, der pstår i scial media (Mney & Rllins 2008: 87). I dette afsnit har vi undersøgt hvilke behv, der ligger bag frbrugerens anvendelse af scial media. Scial media kan være med til at tilfredsstille frskellige behv. Behv, sm bunder i sciale, eg g selvrealiseringsbehv, g i frlængelse af dette så vi, hvilke instrumentaliteter scial media besidder. Derudver redegjrde vi fr sammenhængen mellem det identitetsskabende frbrug, brand relatiner, g den centrale betydning disse har i brugen af scial media. Slutteligt belyste vi scial medias funktin i købsprcessen g hvrdan scial media benyttes, sm en måde at nedsætte de plevede risici på. 57

65 5. SOCIAL MEDIA MARKETING MINDSET I de fregående afsnit har vi flere steder påpeget behvet fr, at marketingafdelingen bevæger sig væk fra push-tilgangen i marketing - g i stedet bør fkusere mere på frbrugeren - fra prductcentric til custmer-centric. I dette afsnit vil vi frsøge at redegøre fr, hvrdan den tidligere beskrevne udvikling marketingdisciplinen gennemgår, g den måde hvrpå scial media vinder indpas i vrt samfund, gså påvirker tilgangen til marketing. I bgen Marketing 3.0 fremsætter Philip Ktler, Hermawan Kartajaya g Iwan Setiawan deres syn på den udfrdring, marketing står verfr. De mener, at skiftet vi står verfr i dag indebærer, at markedet ikke alene er custmer-centric, det er values-driven (Ktler, Kartajaya & Setiawan 2010: 6). Med values-driven mener Ktler, Kartajaya & Setiawan, at virksmheder bevæger sig mere imd at skulle perere på markedet i samspil med et lyalt netværk (Ktler, Kartajaya & Setiawan 2010: XII). Det bliver derfr af større betydning at kunne skabe en enestående værdi fr kunder g interessenter, der udspringer af virksmhedens missin, visin g værdier (ibid). Scial media er en medvirkende faktr til dette, frdi teknlgierne har muliggjrt interaktivitet g frbundethed (Ktler, Kartajaya & Setiawan 2010: 5-7). Hvis virksmheder ønsker at integrere scial media i deres marketingstrategi, handler det ikke blt m at kunne anvende de teknlgiske redskaber, men ligeså meget m at tilgå marketing ud fra et nyt mindset. Figur 25: Balanceringen af tls g mindset Kilde: Egen tilvirkning. Sm figuren herver viser, så er det altså nødvendigt at anvende de nye tls g det nye marketing mindset i samspil fr at gøre brug af SMM. De nye tls er tidligere blevet præsenteret g beskrevet (jf. afsnit 3.2, s ), men hvad består det nye marketing mindset af? 58

66 5.1 HVAD BESTÅR DET NYE MINDSET AF? Flere i scial media litteraturen har frsøgt at give deres definitin af hvad scial media betyder fr virksmheder g deres frretning. I Wikinmics 36 (2006) beskriver Tapsctt g Williams fire grundlæggende principper being pen, peering, sharing, acting glbally 37, sm værende nye grundsætninger i frretningsstrategier, der er afgørende fr virksmheder på et marked, hvr frbrugerne har større indflydelse end tidligere (Tapsctt & Williams 2006: 20-21). Li & Bernhff angiver listening, talking, energizing, supprting, embracing 38, sm værende de mråder, virksmheder skal have fkus på i deres frretningsstrategi, g kmmunikatin, frdi det verrdnet er nødvendigt at engagere sig sm virksmhed (Li & Bernff 2008: 69). Ktler, Kartajaya & Setiawan mener, sm tidligere nævnt, at marketing er blevet values-driven g er en mere sfistikeret frm fr custmer-centric marketing (Ktler, Kartajaya & Setiawan 2010: 21), hvr frbrugeres g interessenters mulighed fr deltagelse i værdiskabelsen bliver essentielt fr marketing (Ktler, Kartajaya & Setiawan 2010: 7), da frbrugere får stadig større magt i frm af deres netværk (Ktler, Kartajaya & Setiawan 2010: 64). En fjerde erklæring m scial media bidrager Clay Shirky med. Han angiver, at enhver succesfuld virksmhed på scial media har pnået succes pga. den kmplekse fusin i mellem trværdige prmises (løfter), effektive tls g bargains (aftaler g idéer), der anerkendes i netværket (Shirky 2008: 260). Disse frskellige definitiner g erklæringer bidrager hver især med relevante pinter g ståsteder, der har inspireret s til at pstille nedenstående mdel ver det nye marketing mindset et scial media marketing mindset. Figur 26: Principperne i scial media marketing mindset Kilde: Egen tilvirkning. Sm det illustreres, er værdiskabelse centralt i det nye marketing mindset. SMM handler ikke m at nå frbrugeren i en ny kanal, eller fange deres pmærksmhed med nye teknlgiske gimmicks, men m at skabe værdi fr frbrugeren (Ktler, Kartajaya & Setiawans value-driven g Gilbreaths 36 En teri, hvr deling af viden er bærende (Dinesen 2008: 59). 37 Åbenhed, udveksling, jævnbyrdigt samarbejde g glbal deltagelse. 38 Lytte, tale, pmuntre, støtte g mfavne. 59

67 meaningful marketing jf. s. 22), g denne værdi er der netp mulighed fr at frembringe i sammenspillet mellem principperne deltagelse, dialg, transparens g deling. Hvis virksmhederne ikke frmår at skabe denne værdi fr frbrugeren i deres scial media aktiviteter, vil SMM ikke fungere. Det er derfr vigtigt at frstå, hvad der helt knkret ligger i principperne i det nye marketing mindset DELTAGELSE Virksmheden frventes at være aktivt deltagende. Der er en frventning m, at virksmheder ikke blt er passivt lyttende, men deltager aktivt på scial media. En undersøgelse fretaget af det amerikanske analysehus Cne viser, at 89% af scial media brugerne i USA frventer, at virksmhederne ikke blt har en scial media tilstedeværelse, men gså aktivt interagerer med frbrugerne på scial media (Cne 2009: 3). Hvis frbrugeren deltager i virksmhedens scial media aktiviteter, så vil de gså have en frventning til virksmhedens deltagelse. Når en virksmhed indikerer, at de er tilstede på scial media f.eks. i frm af et banner eller ved prettelse af prfil i sciale netværk, skabes der en frventning hs frbrugeren m, at virksmheden gså deltager aktivt g er tilgængelig fr frbrugeren på scial media. Virksmheder må huske på, at deres scial media aktiviteter højst sandsynligt ikke frmår at pnå den fulde effekt med mindre, de aktivt deltager, da deltagelsen g den interaktin, de får med frbrugerne herigennem er betydningsfuld fr de relatiner, der pbygges imellem frbruger g virksmhed. Det tager tid at pbygge relatinerne g kræver samtidig, at SMM frankres i virksmhedernes daglige arbejde. Det er afgørende fr SMM, at virksmhedens aktiviteter understøttes af grundigt frarbejde, en general aktiv deltagelse g invlvering DIALOG Virksmhedens marketing g kmmunikatin bør være dialgbaseret g søge at integrere frbrugeren. Nutidens frbrugere stiller i stigende grad krav m, at de kan kmme i dialg med virksmhederne g vil med str sandsynlighed gå til en knkurrent, hvis virksmheden ikke frmår at tilbyde samme mulighed fr dialg. Sm vi så i afsnit 4 vil frbrugeren have indflydelse. Vi befinder s i en afgørende tid, hvr manglen på tillid til anerkendte virksmheder har resulteret i, at frbrugerne anser ligesindede sm den bedste kilde til infrmatin (Chaney 2009: 5). Ved at facilitere gensidig dialg mellem frbruger g virksmhed g frbrugere imellem aktiveres virksmhedens mest trværdige frtalere. Denne integratin af frbrugeren er med til at styrke relatinen mellem frbrugeren g brandet. 60

68 Virksmheden bør ligeledes huske på, at det at lave dialgbaseret marketing er en dynamisk prces, sm ikke er begrænset til bestemte kampagneperider, men derimd fregår kntinuerligt. Sm stifter af branchesitet Kmmunikatinsfrum, Timme Bisgaard Munk udtalte, da vi interviewede ham mkring SMM: Den gde samtale stpper j aldrig (bilag 6). Fr virksmheder betyder det, at dialg g integratin af frbrugeren bliver en nødvendig del af SMM strategien TRANSPARENS I tilstedeværelsen på scial media bør virksmhederne udvise transparens verfr deres frbrugere g andre interessenter. Tillid g gennemsigtighed er blevet væsentlige faktrer fr virksmheders mdømme, der vægter ligeså højt fr frbrugeren sm kvaliteten af den ydelse eller det prdukt virksmheden tilbyder (Edelman 2010: 6). Transparens fra virksmhedens side skaber dermed trværdighed verfr frbrugeren, frdi det tvinger virksmheder til at agere sm de kmmunikerer. Ved at virksmheden frit udlægger den infrmatin, der er relevant fr frbrugerne, har virksmheden mulighed fr at frbedre eller styrke relatinen til deres frbrugere (Ktler, Kartajaya & Setiawan 2010: 173). Det betyder ikke, at virksmheder skal eller bør ffentliggøre al nuværende frtrlig infrmatin, det handler m, at virksmheden skal være ærlig g prigtig i sin tilstedeværelse på scial media (Wmma 2005) DELING Tidligere har virksmheder arbejdet ud fra en tankegang m, at frretningsgange kun var et internt anliggende. Scial media udfrdrer hele denne adfærd, sm virksmheder har været vant til (Dinesen 2008: 17). Virksmhederne har traditinelt haft en grundlæggende lukkethed mkring interne frretningsgange. De bør gå væk fra siltankegangen, g i stedet fkusere på at dele g udveksle viden. Ved at have fkus på deling kan innvatinen styrkes, da virksmhedens interessenter, får mulighed fr at bidrage med deres viden g input. I scial media fregår en vidensudveksling, hvr virksmheden må være indstillet på at præmissen fr vidensdeling er, at hvis de vil mdtage viden, må de være indstillet på gså at bidrage med viden. Ligeledes bør virksmheder søge at integrere elementer, der muliggør denne deling eksempelvis gennem fildeling. 5.2 OPSUMMERING De fire principper vi har identificeret bør være kernen i virksmhedens ageren på scial media. Samtidig er det vigtigt hele tiden at hlde sig fr øje, at der skal være en knkret værdi fr frbrugeren i sammenspillet mellem disse principper transparens g deling er generende støj, hvis 61

69 de ikke skaber værdi. Denne værdi, de fire principper i samspil skaber fr frbrugeren, bliver efter vres bedste verbevisning en nødvendig del af SMM. 62

70 6. MARKETINGPOTENTIALET FOR VIRKSOMHEDERNE Sm vi har redegjrt fr, bør scial media tls supprteres af et nyt marketing mindset fr at virksmhederne kan få det fulde udbytte af SMM. Det er ikke nødvendigvis en let øvelse g derfr er det rimeligt at spørge, hvad det helt knkret er, en virksmhed kan få ud af at arbejde med scial media g hvri marketingptentialet ligger fr de danske virksmheder? Der kan identificeres tre verrdnede mråder, sm kan belyse scial medias marketingptentiale fr danske virksmheder: Scial media sm en del af prduktet Scial media til research Scial media til annncering Efter en analyse af venstående mråder vil vi diskutere deres bidrag g input til marketing prcesptimering. 6.1 SOCIAL MEDIA SOM EN DEL AF PRODUKTET Marketing på scial media handler i høj grad m at nå frbrugere mere effektivt (Weber 2009: 21), men det handler stadig m at pbygge g vedligehlde relatinen til frbrugerne (ibid). En af de måder, virksmheder kan gøre dette er ved at anskue scial media sm en del af det prdukt, virksmheden tilbyder WISDOM OF CROWDS OG CROWDSOURCING Inddragelsen af scial media har gjrt, at marketingaktiviteterne har fået en ny g unik mulighed fr at blive suppleret g drage nytte af såkaldt kllektiv intelligens. Kllektiv intelligens er ikke et nyt begreb, allerede i 1911 blev fænmenet bserveret af Wheeler (Dinesen 2008: 33), men grunden til, at tyngden af kllektiv intelligens er blevet så str i dag er, at scial media har skabt en platfrm, hvr kllektiv intelligens har fået en større stemme (ibid), da scial media kan facilitere interaktin g samspil mellem individer. Kllektiv intelligens kan defineres sm værende en gruppe af individer, der med deres individuelle indsats medvirker til at løse en pgave eller prblemstilling, g det er nget, der kan vise sig at være yderst attraktivt fr en virksmhed. Grundet den ptentielle attraktivitet fr virksmheder, ser vi, at flere virksmheder benytter crwdsurcing (Dinesen 2008: 43), sm er betegnelsen fr en samarbejdsfrm, hvr ressurcerne hs en gruppe af brugere anvendes til at få løst g afhjælpe et prblem. Crwdsurcing kan dermed anvendes til at effektivisere eksisterende frretningsgange, såsm kundeservice. 63

71 Eksempelvis benytter mbilselskabet Telmre delvist crwdsurcing, når de benytter en Facebkside til kundeservice. Kunderne kan stille g få besvaret spørgsmål på Facebk i stedet fr at ringe til Telmre. Samtidig kan frbrugerne interagere g hjælpe hinanden indbyrdes, g fte har de andre kunder besvaret spørgsmålet, før kundeservicemedarbejderne behøver kmme på banen. Ifølge Telmre er dette en str hjælp, ligesm tilstedeværelsen på scial media gså tilfører brandværdi til virksmheden (Hansen 2010a). Flere virksmheder benytter gså den kllektive intelligens til wisdm f crwds (Dinesen 2008: 43), g har pdaget værdien i dette (Dinesen 2008: 59), da det kan øge innvatin g knkurrencedygtighed (Tapsctt & Williams 2006: 20; Dinesen 2008: 60). Wisdm f crwds er inddragelsen af den kllektive mening i en gruppe ved eksempelvis prduktudvikling, hvr frbrugerne kan give deres bidrag i frm af alt fra ideer til meninger, g på den måde kan innvatinen i en virksmhed styrkes. Eksempelvis anvender LEGO wisdm f crwds g crwdsurcing i deres prduktudvikling, g fremhæves fte i scial media g anden marketing litteratur fr deres brandcmmunities, der inddrager frbrugerne i strt mfang til prduktudvikling g innvatin (Shau & Muniz 2002; Antrini 2007; Weber 2009; Krnberger 2010; Li & Bernff 2008). Sm vi så i afsnit 4 (jf. afsnit 4.5, s. 54), er frbrugerne via scial media dermed med til at definere LEGOs brand. Frtalere fr wisdm f crwds g crwdsurcing mener, at den hastige teknlgiske udvikling med bl.a. scial media, hvr alle kan kmme til rde, bevirker at virksmheder bliver nødt til at åbne p (Tapsctt & Williams 2006: 21), g retænke deres frretningsgange, så de kan drage nytte af den innvative styrke (Dinesen 2008: 61). Scial media kan dermed være med til at udvikle en virksmhed g dens prdukter, g kan være med til at ændre den måde, virksmhederne anskuer deres tilgang til prduktudvikling, kundekntakt etc KONTROLTAB Virksmheder ønsker i bund g grund, at frbrugere skal købe deres prdukt, g frbrugere ønsker at have nget at sige i frhld til de prdukter, de køber. Sm vres analyse af frbrugeradfærdsteri har vist (jf. s. 55), anvender frbrugerne scial media til at nedsætte den plevede risik. Frbrugerne vil have magten, g ønsker ikke længere at være passive mdtagere, men derimd aktivt invlverede deltagere (Chaney 2009: 17). Sm vi så i afsnit 4 (jf. s. 51) har scial media en scial instrumentalitet der tilfredsstiller et scialt behv hs frbrugeren. Ved at invlvere frbrugerne kræver det, at virksmhederne slipper kntrllen g deler ejerskabet ver brandet med frbrugerne (Chaney 2009: 17). Netp det at slippe kntrllen g være åbne kan gså være en barriere fr virksmheder, da rdet ikke kun gives til psitive kunder, men gså kritikere (Bareft & Szab 2010: 120). Indhld på internettet kan ikke sådan lige trækkes tilbage 64

72 igen, g med den åbenhed scial media indebærer følger et vist ansvar fr både virksmheder g individuelle. What happens in Vegas stays n YuTube (Qualman 2009: 42). Virksmhederne arbejder ikke længere udelukkende med den kntrllerbare kmmunikatin, de traditinelt har været vant til (Sctt 2007: 147) g al mtale gd sm dårlig ffentliggøres. Dette indebærer et kntrltab fr virksmheden, men det betyder ikke at virksmhederne mister al kntrl. Dg afgiver de en str del af kntrllen, frdi de ingen indflydelse har på anden kmmunikatin, end den de selv leverer (Dinesen 2008: 142). Det er frståeligt, at virksmheder frygter, at inddragelse af frbrugere vil påvirke dem g deres brand negativt, men scial media litteraturen er enige i, at en sådan frygt fte vil være ubegrundet (Chaney 2009: XII; Sctt 2007: 47). Afgivelsen af kntrl kan virke skræmmende fr en virksmhed, men dette er frudsætningen fr at være på scial media (jf. afsnit 5). En virksmhed, der har frstået dette, g sm SMM litteraturen fte nævner er Dell (Ebbesen & Haug 2009; Dinesen 2008; Zarrella 2010; Chaney 2009; Weber 2009; Evans 2008; Li & Bernff 2008; Bareft & Szab 2010). Dell har haft succes med at bruge scial media til deres frdel (Zarella 2010: 3). Dell startede med en blg, herefter etablerede de en IdeaStrm 39, g er i dag gså til stede på Twitter, Facebk, Flickr, såvel sm de har deres eget cmmunity. Dell startede med at anvende scial media efter en utilfreds kunde startede en blg kaldet Dellhell.cm (Dinesen 2008: 148; Li & Bernff 2008: 205). Dellhell.cm fik str tilslutning fra andre utilfredse kunder, g det tvang Dell til at udarbejde en scial media strategi, der byggede på være at åben, at tale g ikke mindst at lytte til kunderne (Li & Bernff 2008: 208). Dell anvender i dag scial media til både prduktudvikling, kundeservice g lyalitetsskabende aktiviteter. Det Dell har frmået at gøre, er at anvende scial media aktivt i deres strategi, sm bygger på at vise transparens til mverdenen g indgå i dialg med deres frbrugere, g inddrage dem i frskellige dele af værdiskabelsesprcessen. Dells afgivelse af kntrl har skabt lyalitet hs deres frbrugere g medvirket til en værditilførsel til Dells brand (Li & Bernff 2008: 205) OMKOSTNINGSFORDELE Udver den innvative styrke g den øgede værditilførsel, der i det venstående er blevet redegjrt fr, så har anvendelsen af brugernes bidrag gså en mkstningsfrdel (Ck 2008: 63). Scial media sm en del af prduktet er med til at reducere mkstninger frbundet med de venfr beskrevne aktiviteter, såsm prduktudvikling, kundeservice g andre lyalitetsskabende aktiviteter. Reduktinen af udgifter kan ske ved eksempelvis at autmatisere eller lette de 39 Dell IdeaStrm er et Idea Managent system, hvr interessenter kan skrive deres hldninger g ideer, vurdere g kmmentere på ideerne sm Dell i sidste ende kan anvende i deres fremtidige udvikling. 65

73 eksisterende arbejdsgange gennem selvbetjening, bedre digital kundeservice g anden håndtering af interessenter (Gade 2010). Udver mkstningsreduceringen, der kan pnås ved at lade den kllektive intelligens bidrage til virksmheder, så viser et nyligt studie fra Fuchs, Prandelli & Schreier (2010), at det kan betale sig fr virksmhederne at invlvere frbrugerne g give dem ejerskab på prdukter, virksmheder g brands. Studiet er interessant at inddrage, da det er et af de første, der videnskabeligt har undersøgt betydningen af at invlvere frbrugeren. Fuchs, Prandelli & Schreier påviser, at ved at bemyndige magt til frbrugerne, såkaldte empwerment strategies, pnås en større efterspørgsel på virksmhedens prdukt blandt de, der har deltaget i prduktudviklingen, da disse frbrugere får et psyklgisk ejerskab (Fuchs, Prandelli & Schreier 2010: 65). Dette psyklgiske ejerskab bevirker en stærkere efterspørgsel af disse prdukter, frem fr de prdukter frbrugerne ikke føler ejerskab til (ibid). Fuchs, Prandelli & Schreier peger på t aspekter, sm mindsker denne øgede efterspørgsel blandt de bemyndigede frbrugere. Den første er, hvis det endelige prdukt ikke ender med at blive frbrugernes præference. Det andet er, hvis frbrugerne ikke føler sig kvalificerede g kmpetente nk til at tage beslutningen, de er blevet bemyndiget. Det virksmheder gså bør være pmærksmme på, når de anvender kllektiv intelligens til marketingaktiviteter er, at et cmmunity kan udvikle en så stærk ejeskabsfrnemmelse, at det kan resultere i, at frbrugerne ikke er åbne ver fr radikale ændringer (Fuchs, Prandelli & Schreier 2010: 77). Fuchs, Prandelli & Schreier påviser med deres frskning en øknmisk frdel ved at knytte relatiner nline g give frbrugerne mere magt, idet psyklgisk ejerskab af prduktet øger frbrugernes willingness t pay med næsten 50% (Fuchs, Prandelli & Schreier 2010: 70) Det er stadig relativ ny frskning g kun udført i frbindelse med et prdukt, men vi anser det sm sandsynligt, at dette gør sig gældende fr flere typer af prdukter g virksmheder. 6.2 SOCIAL MEDIA TIL RESEARCH Via scial media kan virksmheder lære frbrugeren at kende g har mulighed fr at pnå nem adgang til infrmatiner, trends, præferencer g hldninger, hvilket medfører at scial media indehlder et ptentiale i frhld til research. En str del af danske frbrugere anvender i dag scial media, g alt hvad individer fretager sig på internettet inkl. scial media, genererer en str mængde rådata, sm kan frtælle nget m enkeltpersners præferencer g pførsel. Dataen fremkmmer bl.a. af de netværk vi beskrev i afsnit 3, da frbrugerens frbindelser i de frskellige sciale netværk kan muliggøre en prfilering af grupper af frbrugere, jf. scial graph på s. 68. Denne data kan bruges til at finde frem til de persner, der er interesserede i bestemte services eller prduktkategrier, g data kan bruges til at krtlægge frbrugeradfærd. Begge disse mråder er værdifulde fr en virksmhed at få indsigt i. Herunder identificeres g diskuteres de frskellige research muligheder frbundet med scial media. 66

74 6.2.1 OVERVÅGNING AF SOCIAL MEDIA På internettet g ikke mindst scial media er brandmnitring blevet betydeligt lettere end det var tidligere, g det er nu muligt at følge mtalen af brands g pdage, hvad frbrugere siger m virksmheder g deres knkurrenter løbende g i real time (Li & Bernff: 2008: 81). Ved at vervåge scial media kan virksmheder få insights i frbrugerens hldninger, sm de bl.a. anvender fkusgrupper etc. til i dag, g disse insights kan anvendes i eksempelvis prdukt- g kmmunikatinsudvikling (Li & Bernff 2008: 79). I g med frbrugerne er blevet mere pmærksmme på, hvad deres netværk mener m prdukter g lignende, er fkuseringen g anvendelsen af scial media til at diskutere g tale m virksmheder g deres prdukter øget (Li & Bernff: 2008: 81). Med en øget fkusering på scial media bliver det afgørende at analysere g frstå frbrugerne g de samtaler, de fører med hinanden, gså kaldet cnversatin tracking. Da samtalerne, der følges ikke fregår i fastlagte rammer, men er spredt i hele scial media universet på tværs af netværk, er det nødvendigt at have systemer, der kan vervåge g frtlke disse samtaler. Der findes i dag systemer, sm kntinuerligt vervåger scial media, g sm endda er i stand til at tlke m samtalerne er psitive eller negative (eksempelvis Meltwater Grup g Nielsen BuzzMetrics). Dette kan igen bruges til insights m frbrugerne, frretningsudvikling, prduktudvikling, justering af markedsføringen etc., meget lig ngle virksmheders anvendelse af traditinelle markedsanalyser. En anden måde hvrpå virksmhederne kan pnå insights er via scial bkmarking, sm er velegnet til brandmnitring (Bareft & Szab 2010: 249), frdi scial bkmarkers tagger links med beskrivende nøglerd, der gør at virksmheder kan søge g se på disse nøglerd, g finde ud af hvrledes frbrugerne beskriver g kategriserer virksmhedernes g knkurrenternes prdukter (Bareft & Szab 2010: 249). På trds af de muligheder scial bkmarking ifølge litteraturen indebærer, ser vi dg ikke det samme ptentiale endnu fr virksmheder på det danske marked, pga. af en endnu begrænset udbredelse af scial bkmarking i Danmark 40 (Alexa.cm 2010). Der er dermed mange muligheder fr vervågning af scial media. Overvågningen kan anvendes i vidt mfang, hvis virksmhederne har systemer til dette. Sådanne systemer er relativt lette at anskaffe, g mange af dem er gratis, eksempelvis Ggle alerts 41 eller Mdeblg Zeitgeist 42. Men det er ikke kun til vervågning, at scial media kan bruges til research, det er gså anvendeligt til at lære den faktiske frbrugeradfærd at kende. 40 Der er ingen scial bkmarking sites, der ligger på Alexa.cms liste ver mest besøgte sites i Danmark. I USA ser tendensen anderledes ud, da scial bkmarking sites Digg g Delicius er at finde på listen. 41 Overvågningssystem hvr du kan mdtage pdateringer m de nyeste Ggle søgeresultater indenfr det emne, du ønsker at vervåge. Der eksisterer ligeledes gså vervågningssystemer fr blgs (verskrift.dk, technrati.cm), micrblgging (search.twitter.cm), fra (zhift.cm) g sciale netværk (samepint.cm). 42 Overvågningssystem sm mnitrerer mtale af 166 mdevaremærker på danske mdeblgge. 67

75 6.2.2 DIGITALE FODAFTRYK OG SOCIAL GRAPH Overalt hvr frbrugerne bevæger sig på nettet, efterlader de digitale fdspr, sm kan bruges af virksmheder i marketingstrategien, frdi virksmhederne kan indhente viden m, hvr målgruppen færdes, g hvad der interesserer dem. Digitale fdspr er al aktivitet g interaktin, sm individet deltager i. Det er muligt at krtlægge hvilke netværk frbrugerne bevæger sig på, hvem de er i netværk med, hvad der interesserer dem, gså kaldet en scial graph. Scial graph er krtlægningen af de netværk individet indgår i (Iskld 2007). På eksempelvis Facebk kan virksmheder købe infrmatinen, g dermed få al infrmatin m en persn, lige fra billeder, statuspdateringer, interesser, alder, køn. Den data virksmheder kan få fra scial media, g de metrics, de får herfra, inkluderer dermed den individuelle brugers præferencer, aktiviteter, sciale, øknmiske g demgrafiske plysninger. Hele denne strøm af data kan pdateres real time, g virksmhederne kan dermed gså kntakte frbrugere, fr hvem de har relevans i real time 43. Eftersm digital interaktin bliver mere udbredt, er det blevet mere enkelt g tilgængeligt at indsamle infrmatin mkring frbrugere, frdi de i langt højere grad efterlader de digitale fdspr g scial graph i takt med stigningen i brugen af scial media. Virksmhedernes mulighed fr at følge individets adfærd ud fra dennes webbrwsing adfærd 44 betyder, at virksmhederne kan finde ud af, hvem de skal ekspnere fr deres budskab g hvrnår. Med de data mkring brugerne, der genereres på internettet, er det muligt at effektivisere en virksmheds marketingaktiviteter, frdi disse data kan gøre målretningen af en kampagneaktivitet temmelig præcis. Dermed kan virksmhederne ud fra denne nline adfærd vælge hvilke frbrugere, der skal ekspneres fr virksmhedens budskab, såkaldt behaviral targeting 45. Behaviral targeting indebærer, at annnceringen målrettes efter brugernes faktiske adfærd, g målet med det er at øge relevansen af annnceringen. Grundet den udbredte brug af scial media blandt internetbrugere g de mange scial media metrics, er scial media ganske nyttige til at indsamle den data, der kræves fr at benytte behaviral targeting. Scial media giver mulighed fr at indsamle knkret demgrafisk data, sm kan gøre targeting endnu mere præcis. Behaviral targeting kan anvendes, hvad enten der er tale m displayannncering, tekstannncer, etc. Grundet frbrugernes tidsfrbrug på scial media,,g frdi det er muligt at registrere hvilken adfærd frbrugerne har på disse g dermed anvende behaviral targeting her, er der mange virksmheder, der anvender scial media til annncering. 43 Eksempelvis kan Tubrg sende en besked til alle, der er til Grøn Kncert, sm har angivet dette på Twitter. 44 Dvs. de sider de besøger. 45 Behaviral targeting gør det muligt at målrette budskaber md brugeren, baseret på dennes nline histrik, f.eks. ver de sidste 30 dage. Det kunne f.eks. være, hvilke søgninger brugeren har fretaget, websites besøgt, hvilke bannere vedkmmende har set g/eller respnderet på frudsat at de besøgte steder understøtter teknlgien (Gdske 2007). 68

76 6.3 SOCIAL MEDIA SOM ANNONCERINGSPLATFORM Annncering på scial media er blevet et mråde, der msætter fr mange penge (Allingestrup 2010), ikke mindst frdi, det er muligt at ramme målgruppen ret præcist pga. den venfr beskrevne behaviral targeting (Ostrynski 2010). Det er en af grundene til, at scial media sm annnceringsplatfrm i dag benyttes af et stigende antal virksmheder (ibid). Desuden er der i scial media ptentiale fr at pnå en høj reach af annnceringen i kraft af de netværk, scial media udgør (jf. s. 43). Vi mener, at de tre vigtigste typer af annncering, der kan drage frdel af scial medias frskellige netværk g den værdi, der udspringer af disse er, displayannncering, viral marketing g applikatiner. I det følgende vil disse frskellige typers anvendelse g mulige ptentiale på scial media blive gennemgået DISPLAYANNONCERING Sm vi har set flyttes mere g mere af frbrugerens tid nline, g tiden brugt på scial media er vkset så meget, at scial media i dag er den primære årsag til at frbrugerne er på internettet (Nielsen Wire 2010). Det betyder naturligvis at traditinel displayannncering, såsm bannerannncer, kan pnå en høj ekspnering på scial media. På trds af den høje ekspnering stiller scial media litteraturen spørgsmålstegn ved scial medias velegnethed til denne type af annncering (Weber 2009: 13; Sctt 2007: 20; Evans 2008: 73). Argumentet i litteraturen er, at displayannncering er en typisk envejskmmunikatin, g endnu en måde hvrpå en virksmhed kan pushe budskaber til frbrugerne. I de fregående afsnit redegjrde vi fr, hvrdan traditinel marketing ikke længere har den samme effektivitet sm tidligere, samt hvrdan frbrugere i dag efterlyser gennemsigtighed, interaktin g medbestemmelse til selv at vælge, hvad de ekspneres fr. Sm udgangspunkt mener vi ligeledes ikke, at displayannncering på websites sm Facebk m.v. kan betegnes sm SMM. Det er traditinel marketing på medier, der lægger p til et andet mindset (jf. s. 58), g det er vres pfattelse at annncøren risikerer at annncerne har en mindre effekt, eller i værste fald vil blive pfattet negativt. Ved at anvende displayannncering på scial media sender virksmheden et signal m, at de har en scial tilstedeværelse sm rækker ud ver annnceringen. Dette skaber en frventning hs frbrugeren m, at virksmheden er tilgængelig fr interaktin via de sciale platfrme, hvr annnceringen har fundet sted. Sm McLuhan udtrykker i Understanding Media (1964): The medium is the message (McLuhan 1964: 8). 69

77 Hvis virksmheder vil anvende displayannncering, bør de sørge fr, at den faktiske plevelse indfrier disse frventninger. Ved ANZMAC præsenterede 3 frskere fra Queensland University f Technlgy et paper mkring reklame på scial media. Frskerne knkluderede i tråd med venstående, at SMM kræver en anden frm fr marketing, da push marketing på scial media i høj grad generer brugerne på sciale netværk, hvis ikke der skabes en værdi fr frbrugeren (Keller, Kerr & Drennan 2009). Vi mener stadig, at displayannncering har sin berettigelse på scial media. Sm det tidligere er redegjrt fr, så indehlder scial media sites sm regel mulighed fr at lave targeting, ved at anvende de data sm websitet har m brugerne. På denne måde kan en annncør målrette sin annnce på Facebk md f.eks. kvinder i aldersgruppen år i Vejle. Denne mulighed fr mere målrettet annncering medfører naturligvis muligheden fr at øge annnceringens effektivitet, eller fr at undersøge hvrdan frskellige segmenter reagerer på samme annnce. Eksempelvis har Q8s danske marketingafdeling brugt denne metde til at finde ud af hvilken demgrafisk målgruppe, der reagerede mest favrabelt ver fr deres annnce, g kunne ud fra dette tilpasse annncen yderligere (Rune Varnaa, bilag 6). Scial media medfører dermed ngle spændende g frdelagtige muligheder, fr målretning g ptimering af annncering på scial media, men annncering i sig selv vil ikke være med til at skabe værdi fr frbrugeren i frhld til det nye marketing mindset VIRAL MARKETING En anden type af scial media annncering er viral marketing, der bygger på wrd f muth (WOM), men det fregår på internettet (Gldsmith 2002: 3). Denne frm fr WOM på internettet (Chaffey, Ellis-Chadwick, Mayer & Jhnstn 2009: 556) kaldes derfr gså wrd f muse (Gdin 2001: 39). WOMs effektivitet har qua internettet plevet en markant ændring. I løbet af ganske krt tid kan et budskab spredes til flere tusinde mennesker via , søgemaskiner g ikke mindst scial media sm YuTube g Facebk. I mdsætning til traditinel WOM, hvr budskabet kun kan vergives fra én persn til en anden g kun verlever, så længe det videregives, så kan et ppulært budskab på internettet selv tiltrække nye frbrugere, f.eks. ved at figurere på frskellige blgs eller ende på en liste ver mest sete videer på YuTube. Det er med andre rd internettet g i høj grad scial media, der er den drivende kraft bag den effekt sm viral marketing har. Viral marketing har en høj grad af brugerinvlvering, sm er det, der skaber spredningen g derfr kan relatinen mellem frbruger g brand styrkes. Flere har frsøgt at krtlægge, hvad der frårsager spredningen (Gladwell 2000; Gdin 2001; Salzman & Matathia 2003), g alle tager mere eller mindre udgangspunkt i Rgers teri m Diffusins f 46 Australian & New Zealand Marketing Academy Cnference. 70

78 Innvatins (2003). I følge Gdin, Gladwell g Salzman & Matathia er det afgørende fr viral marketing, at virksmheder sætter en del ressurcer ind på, at nå ud til pininsdannerne, da de har den nødvendige sciale slagkraft til at sprede g legitimere budskabet. Udver dette pinteres gså vigtigheden af, at have et budskab, der er værd at videresende, et budskab med såkaldt stickyness (Gladwell 2000; Gdin 2001; Heath & Heath 2007). Frdelen ved viral marketing, hvis virksmheden frmår at finde pininslederne g have et budskab med stickyness, er muligheden fr at få et budskab ud til et strt antal mennesker (jf. s. 43). Denne stre reach kan dg gså blive en ulempe, hvis kampagnen udvikler sig negativt g får dårlig mtale, hvilket i sidste ende kan påvirke brandet g resultere i negativ WOM. Scial media er en vigtig bidragsyder i viral marketing, da det er her spredningen sker, g fr en virksmhed er der mulighed fr ptentielt at få høj ekspnering, øge relevans g trværdighed i det at spredning sker i netværk. Frbrugerne vil fte være mere åbne verfr budskaber sendt til dem via frbindelser i deres netværk end budskaber, der er kmmunikeret i massemedierne, g det kan medføre en øget lyalitet til virksmheden (Griffin 2002: 152) APPLIKATIONER Applikatiner (jf. s. 32) på scial media kan drage frdel af den virale spredning idet de fungerer sm en frm fr annncering. Grundlæggende er det muligt at lave det samme med applikatiner sm på et kampagnewebsite. Frskellen består i, at det i applikatiner fregår i et univers sm brugeren har erfaring med, g det er derfr ikke nødvendigt at prette en ny prfil. Frdele ved applikatiner på scial media er netp deres virale ptentiale g integratin med eksisterende brugerdata. Muligheden fr at tilgå plysninger m brugeren g dennes netværk kan være med til at skabe en bedre brugerplevelse. Den data, der psamles gennem applikatiner m frbrugerne vil typisk være mere detaljeret g præcis, end data psamlet gennem eksempelvis tracking på et kampagnewebsite. Yderligere er der fte på scial media eksisterende kanaler, der gør det let fr brugerne at sprede applikatinen til deres netværk - igennem eksempelvis invitatiner, ntifikatiner, integrerede annncer, vægpslag m.m.. Med et netværk på i gennemsnit 130 venner per Facebk bruger (Facebk Presserum 2010b) er dette særdeles velegnet til at skabe viral spredning. 70% af Facebk brugerne benytter sig hver måned af applikatiner, g i øjeblikket er der aktive applikatiner på Facebk (Ecnsultancy 2010b: 25). Applikatinens integratin sm en del af frbrugerens netværk er med til at bygge en relatin til brandet, g kan tilføre brandet værdi, frdi annnceringen er kntekstuel. 71

79 6.4 SOCIAL MEDIAS INPUT TIL MARKETING PROCESOPTIMERING Vi har nu gennemgået hvrdan scial media kan være med til at effektivisere eksisterende frretningsgange via crwdsurcing g hvrdan virksmheder kan pnå innvative frdele g styrke prduktudviklingen via wisdm f crwds. Vi bserverede desuden hvrdan frbrugerens digitale fdspr samt scial graph kan skærpe g bidrage med ny viden i virksmheders research. Slutteligt så vi hvrdan scial media kan være med til at gøre annncering mere kntekstuel, effektiv g trværdig fr frbrugeren. Ovenstående bidrager til at vise hvrdan scial media kan repræsentere en mulighed fr værditilførsel til virksmhederne, fra udviklingen af prduktet til salg. Prcessen fra skabelsen af en prduktidé til salg af prduktet på markedet, kaldes fr værdiskabelsesprcessen, frdi prduktet i denne peride skal pnå den værdi, sm gør det værd at investere i fr frbrugeren (Ktler & Keller 2009: 36). Afhængigt af den pågældende virksmheds marketingstrategi vil frbrugeren have større eller mindre indflydelse på værdiskabelsen. Således vil en virksmhed med et traditinelt syn placere frbrugeren sidst i prcessen sm den inaktive mdtager af ydelsen, g har derfr ikke fkus på at skabe interaktin med frbrugeren. Vi har retænkt den traditinelle marketingmdel i frhld til denne værdiskabelsesprces g frsøgt mere knkret at vise, hvrdan det gennemgåede marketingptentiale scial media rummer kan bidrage til denne prces. Figur 27: Tre syn på værdiskabelsesprcessen Kilde: Egen tilvirkning, mdel (a)+(b) baseret på Ktler & Keller 2009: 36. Sm det fremgår af figur 27 vil frbrugeren i mdel (a) først medtages i sidste del af prcessen, hvr prduktet sælges, g kmmunikatinen imellem de t parter starter først, når virksmheden 72

80 frsøger at sælge prduktet ved hjælp af effektiv push markedsføring. Kmmunikatinen bliver en envejsprces, hvr frbrugeren er relativt passiv, g kun sidst i prcessen bliver frbrugeren en del af prcessen (Ktler & Keller 2009: 36-38). Selvm det kan argumenteres, at frbrugeren i ngle tilfælde gså inddrages indledningsvis i segmenteringsbetragtningerne, så er denne inddragelse mere en bservatin g analyse, end det er en egentlig feedback g samarbejdsrelatin. Tager vi den ændrede frbrugeradfærd g paradigmeskiftet i betragtning, sm gennemgået i afsnit 2 g 4, anses en sådan anskuelse af frbrugeren ikke fr effektiv på det marked virksmhederne knkurrerer på i dag. En mderne anskuelse af frbrugerens værdi fr prcessen vil derimd skabe værdien ud fra frbrugeren, g vil derfr arbejde ud fra mdel (b) i figur 27. Tankegangen er, at frbrugerne ligger inde med afgørende viden mkring, hvad markedet mangler (Ktler & Keller 2009: 37). Marketing starter allerede inden prduktinen af prduktet, idet research g interaktin med frbrugerne er nødvendige fr at lære, hvilke prdukter de efterspørger eller mangler. Marketing frtsætter herefter igennem hele prcessen g frem til frbrugerens pst-købsvaluering af prduktet. I denne fase fkuserer virksmheden på at indsamle brugbar feedback fra frbrugerne, fr igen at kunne udvikle sig. Vi deler den mderne pfattelse af værdiskabelsesprcessen, g mener, at det er i denne type prces, virksmheden har mulighed fr at anvende scial media til at ptimere allerede eksisterende prcesser. Via scial media er frbrugeren med i hele prcessen, sm det illustreres i mdel (c) i figur 27, er det en kntinuerlig prces, hvr værdiskabelse g levering integreres frtløbende i alle faser fra kundesegmentering til prmtin. Sm det fremgår kan adskillige af handlingsparametrene i marketingmixet (jf. s. 14) påvirkes ved inddragelse af scial media sm en del af værdiskabelsesprcessen. På den måde satser virksmhederne på de lyalitetsskabende marketingaktiviteter, sm scial media repræsenterer (såsm kundeservice, specielle tilbud g generel dialg m alt fra prduktudvikling til kmmunikatin), g kan dermed pbygge relatiner til frbrugeren igennem værdiskabelsesprcessen. Disse relatiner betyder, at frbrugeren bedre kan identificere sig med virksmhedens brand, sm vi redegjrde fr i afsnit 4, g det er bl.a. heri ptentialet ligger, da dette bør udmønte sig i en psitiv effekt grundet en øget lyalitet. 73

81 7. EFFEKTMÅLING AF SOCIAL MEDIA MARKETING Vi har redegjrt fr scial medias ptentiale g argumenteret fr, at virksmheder med frdel kan anvende SMM sm en del af prduktet g til research af frbrugere samt applikatiner g viral marketing. Fr at synliggøre frretningsværdi g return-n-investment fr virksmhedens scial media aktiviteter, er det afgørende at kunne fretage effektiv måling (Zarrella 2010: 205), da spørgsmålet m ROI vil være centralt fr enhver virksmhed g i enhver frretningsbeslutning (Dinesen 2008: 132). Ved IIH Nrdics webanalysearrangement Web Analytics Wednesday frtalte webanalytiker Jacb Kildebgaard at SMMs ROI fte efterlyses, da mange virksmheder sætter spørgsmålstegn ved, hvrvidt det er muligt at måle eller ej (IIH Nrdic 2010). Mange argumenterer at i scial media pnås de største resultater ved at invlvere frbrugerne gennem dialg. Det er årsagen til at der indenfr SMM fte tales m return-n-invlvement sm fundamentet fr returnn-investment (Slis 2010: 355). Det er dg tydeligt i litteraturen at den gyldne standard ikke er fundet endnu, g diskussinen m hvad den rigtige tilgang g metde er, er derfr en str del af debatten m scial media. Fr kan virksmhederne verhvedet måle værdien af en relatin? Det kan være vanskeligt at måle en direkte ROI fra indsatsen på scial media, når det drejer sig m andet end displayannncering. Ved displayannncering kan virksmheder sm bekendt måle ekspneringen (impressins), direkte respns (klik g klikrater) g resultaterne afledt af kampagnen (knverteringer g knverteringsrater), det er typisk fr nline aktiviteter, at der anvendes disse direkte målbare resultater, hvilket kan give en væsentligt større sikkerhed ved vurderingen af aktivitetens effekt, end virksmhederne traditinelt har haft (Chaffey, Ellis-Chadwick, Mayer & Jhnstn 2009: 584). Dette gør det relativt enkelt at måle effekten af displayannncering på scial media. Derimd kan de dialgbaserede g invlverende aktiviteter på scial media være vanskelige at måle, eksempelvis viser en amerikansk undersøgelse at 37% af virksmheder mener ROI måling er af altafgørende betydning, men hele 61% af de virksmheder, der måler ROI på scial media, vurderer deres indsats på mrådet sm værende dårlig (Ecnsultancy 2010a: 42). Virksmhederne indikerer dermed, at de finder det vanskeligt at måle ROI på scial media, på trds af, at det er vigtigt fr dem. Det kan umiddelbart virke vanskeligt at måle, hvad effekten af en Facebkgruppe er, g flere i scial media litteraturen hælder derfr gså til, at der skal tænkes mere returnn-invlvement/engagement (Weber 2009; Bareft & Szab 2010), da det er vanskeligt at finde frem til en eksakt ROI (Sctt 2007:44). Det interessante ved nline marketing generelt er, det giver den direkte, målbare kntakt til g invlvering af frbrugerne. De virksmheder, der frstår at skabe g udnytte denne kntakt, får tilført en værdi (Dinesen 2008: 135). At kunne engagere g invlvere frbrugere er derfr ifølge return-n-invlvement tanken et ganske relevant parameter at måle på. 74

82 Return-n-invlvement tilhængere freslår at i det nye scial media landskab, er det er svært at måle værdien af en relatin i den gamle mdel (Qualman 2009: 155, Chaney 2009: 212). Returnn-invlvement beskriver i stedet, hvrdan virksmheder ved at engagere sig i sine brugere kan få invlveringen igen. Meget sm i den analg frretningsverden, hvr rygter m gd service, kan få tilfredse kunder g deres venners venner til at vende trfast tilbage efter flere prdukter g flere gde plevelser. Virksmheder, der laver scial media kampagner, bør derfr retænke den traditinelle return-ninvestment tankegang en smule, når der skal vurderes, hvrvidt en indsats er gdt givet ud. At få reelle effektmålinger fra scial media er ikke umuligt, da nline j netp er kendetegnet ved utrlig mange metrics (jf. s. 68), men det kræver, at virksmheden har en fastlagt strategi fr sine SMM aktiviteter. Selvm det er meget svært at måle scial media succes sm en værdi, der kan gøres p i krner g øre, er måling g kntinuerlige justeringer vejen frem fr SMM. Det virksmheder først g fremmest bør gøre er, at definere hvilke mål de ønsker pfyldt med deres SMM, sm det gså er tilfældet med traditinel marketing (Weber 2009: 31). Det handler ikke m blt at være til stede, men m at deltage med et frmål. Jim Sterne har siden 1994 arbejdet med effektmåling af nline marketingaktiviteter g har skrevet flere bøger herm, g anses i nline marketing verdenen sm værende førende inden fr feltet. Vi anvender Sternes seneste bg Scial Media Metrics sm basis fr at vurdere muligheden fr effektmåling på scial media, da vi mener, Sternes tidligere arbejde 47 viser, han har en slid viden m nline effektmåling. Sterne mener, at hvis virksmheder vil kunne måle en effekt fra scial media, er det essentielt at have specifikke frretningsmål fr scial media indsatsen (Sterne 2010: 4). Derfr skal virksmhederne definere mål, identificere hvilke metrics, der kan repræsentere disse mål g bestemme hvilke værktøjer, der skal anvendes til målingen af de identificerede metrics, før de går i gang med målingen (ibid). Digital marketing kan måles på langt de fleste mråder, g kan det ikke måles, er det muligt på basis af eksempler, at estimere tallene på samme måde sm med målinger af seertal på TV (Hansen 2010b). Sterne angiver, at der er tre mål med digital markedsføring, jf. figur 28. Figur 28: De tre verrdnede frretningsmål De tidligere mtalte metrics brugt til research (jf. s. 68) kan alle være med til at måle effekten af scial media indsatsen. Trafik fra scial media såsm Twitter, Facebk, m.v. til eget website kan måles, g på virksmheders websites kan der måles på, m Kilde: Egen tilvirkning, baseret på Sterne 2010: Web Metrics (2002), Wrld Wide Web Marketing (2001), Custmer Service and the Internet (2000), What Makes Peple Click (1997) g Marketing (2000). 75

83 trafikken fra sciale medier udmønter sig i MWA (Mst Wanted Actin) 48. Disse målinger kan alle fretages med et webanalysesystem sm f.eks. Ggle Analytics 49, men er kun relevante, hvis de reelt er en KPI, fr det frmål du har (IIH Nrdic 2010). Det er muligt at måle effekten af SMM på samme måde sm PR g kmmunikatinsansvarlige har gjrt det i tidligere dage, måske endda mere effektivt frdi det er muligt at sætte tal på mtalen, da den sker nline (Sterne 2010: 200). Der er sm tidligere mtalt flere gratis tjenester, der kan anvendes til at vervåge scial media g sm kan vise, hvr virksmhedsnavn, prduktnavne m.v. mtales (jf. s. 67). Dette kan bruges til en vurdering af effektiviteten af virksmhedens SMM aktiviteter. Effekten kan gså vurderes g måles ud fra, hvrdan virksmheders eksisterende data såsm brandmålinger, frbrugertracking, henvendelser til kundecenter g øvrige trendindikatrer pfører sig efter implementeringen af SMM (Evans 2008: 93), hvilket j fte gså vil være måden, hvrpå en traditinel brandingkampagne måles. På den måde er reach, frequency g trafik stadig relevante at se på, men indflydelse, sentiment analysis 50 g mtale er gså vigtige faktrer i scial media metrics (Sterne 2010: 78). Men verrdnet må der huskes på, at SMM adskiller sig fra den traditinelle marketing, g derfr kan det gså være svært at måle effekten af at invlvere frbrugerne, da det ikke er nget, der tidligere er gjrt i samme mfang. Vi har nævnt, at scial media litteraturen freslår at tænke mere i return-n-invlvement. SMM handler i høj grad m langsigtede invlverende g lyalitetskabende tiltag fra virksmhedens side, g derfr virker ideen med return-n-invlvement sm meget frnuftig ud fra, hvad vi tidligere har redegjrt fr, men vi mener, at virksmhederne bør pstille knkrete mål fr, hvad invlveringen skal bidrage til g måle ud fra disse, g ikke blt acceptere at der ikke kan måles en effekt af scial media. Effektmåling på scial media er derfr på ngle mråder lettilgængeligt, men på andre mråder kræver det arbejde g vanskeliggøres af, at det er en ny tilgang til frbrugerne, men samtidig hjælper de nline metrics med at få målbare resultater. Sm vi i det fregående har fremhævet, kræver effektmåling derfr fastlagte KPI er fr virksmhedens scial media indsats g klare strategier g målsætninger fr, hvad virksmheden vil have ud af invlveringen. Det er vres pfattelse, at effekten af scial media må kunne måles ligeså vel sm ffline aktiviteter, der søger at øge brandinvlvering. 48 Køb, bestillinger, tilmelding til nyhedsbrev etc. 49 Ggle Analytics er en webanalyseløsning, der giver mfattende indsigt i webstedstrafik g effektiviteten af eksempelvis marketing, g anvendes til at analysere trafikdata. 50 Teknlgi, der muliggør analyse af nline samtaler ved at tilskrive udsagn psitiv eller negativ værdi. 76

84 8. SOCIAL MEDIA I PRAKSIS I frlængelse af den litterære g teretiske analyse vil t danske cases inddrages. De t cases har til frmål at illustrere, hvr vigtigt det er indledningsvis at gøre sig klart, at SMM kræver et nyt marketing mindset (jf. s. 58). Den første case illustrerer, hvrfr det er essentielt at adptere et nyt marketing mindset i anvendelsen af SMM. Udfaldet af ikke at skabe værdi fr frbrugeren i virksmheders anvendelse af scial media kan føre til stærke reaktiner fra frbrugeren, hvis dennes frventninger ikke indfries, g i sidste ende resultere i at indsatsen fejlslår. Den anden case illustrerer, hvrdan en virksmhed ved at indtænke det nye marketing mindsets principper m deltagelse, dialg, transparens g deling (jf. figur 26, s. 59) frmår at udnytte ptentialet i scial media g er et eksempel på, hvrledes disse principper fungerer sm succeskriterier fr SMM. CASE 1 I efteråret 2009 startede supermarkedskæden SuperBest en business blg fr at håndtere krisen mkring mpakningen af kød. SuperBest lancerede blggen med en invitatin g pfrdring til dialg, men frmåede ikke at deltage i dialgen efter det nye marketing mindsets principper. En bred vifte af kilder, bestående af medier 51, scial media eksperter 52 g blgsfæren 53, har vurderet, at blggen ikke tilførte brugeren værdi, da SuperBest førte dialg med standardiserede svar, g indlæggene var meget verrdnede g defensive. Dermed udviste SuperBest ingen transparens, hvilket gså afspejles i deres psætning af rammer fr dialgen. Flere af de scial media eksperter vi har interviewet i frbindelse med denne kandidatafhandling har peget på, at det blandt andet ikke var muligt at føre dialg mkring de enkelte butikker (der skulle brugeren derimd henvende sig i sin lkale 51 Plitiken.dk, SuperBest lukker fr kunde-brk,(sheikh 2010); Huset Markedsføring, Fra kød-skandale til blg-skandale, (Ingemann 2009). 52 Digitaletanker.dk, SuperBest ville ha blg uden brk nu lukker de blggen, (Haug 2009); Scialsquare.dk, Når rganisatiner lukker g slukker fr muligheder på nettet (Kristensen 2010). 53 Demib.dk, SuperBest gider ikke hører på kunderne lukker deres blg (Svendsen 2010); dseneste.dk, SuperBest gør det rigtige: lukker blggen, (Hansen 2009). 77

85 butik), g desuden var SuperBest ikke interesserede i den dårlige feedback, sm scial media gså kan byde på (se nedenstående screen sht fra blggen, før den blev lukket ned). SuperBest gav dermed først frbrugerne en invitatin til dialg med løftet m, at de ville blive hørt g lyttet til fr derefter ikke at gøre alvr af invitatinen. Da ledelsen, sm primært std fr blggens indlæg, ikke frmåede at takle den dårlige feedback, blev det besluttet at lukke blggen ned. Det at SuperBest valgte at lukke blggen, tyder på, at den strategi, der lå bag prettelsen af blggen (akut krisestyring), verså nødvendigheden af at skabe værdi fr brugeren på scial media. At åbne en blg g pbygge relatiner til ens brugere er en langvarig prces, g derfr kan virksmhederne ikke frvente at pstarten af en blg, er det rette tl til akut krisestyring. En blg kan sagtens anvendes til krisestyring, men det kræver at virksmheden allerede har etableret relatinerne, g samtidigt at blggen har en værdi fr frbrugeren 54. En anden ting, sm vi gså har debatteret på Gå-hjem-mødet m sciale medier (Bysted 2010), var SuperBests sparsmme bidrag af indlæg på blggen, der indikerer en manglende frståelse fr, at dialg i scial media er en kntinuerlig dynamisk prces (jf. s. 60). Den manglende frståelse fr dette afspejles gså i den måde, SuperBest afviklede blggen på, hvr de skrev at blggen ville vende tilbage, men det gjrde den aldrig. 54 Et eksempel på en virksmhed, der har frmået at gøre dette, er SAS Facebk prfil, der fungerede sm krisestyringstl under periden med askeskyen (april 2010), der betød stre frsinkelser g aflysninger fr flytrafikken. 78

86 Beslutningen m at lukke blggen uden ngen frm fr kmmunikatin til deres læsere afspejler den manglende frståelse, frdi den gde dialg stpper j aldrig (Timme Bisgaard Munk, bilag 6). CASE 2 Designvirksmheden Nrmann Cpenhagen har set ptentialet i scial media, g er med Michael Rying i spidsen sm marketingansvarlig gået ver til udelukkende at anvende scial media til deres markedsføring, g har fået integreret scial media i hele frretningen. Med udgangspunkt i aspekterne i det nye marketing mindset g med fkus på at skabe værdi fr brugeren, mener vi, Nrmann har frmået at udnytte ptentialet i de frskellige scial media aktiviteter. De har blandt andet skabt et brand cmmunity via deres Facebk prfil, hvr der lægges p til brugerinvlvering g ligeværdig dialg. Et eksempel herpå ser vi, når Nrmann beder brugerne m kreativt input fr brugen af deres prdukter. Dette illustrerer, hvrdan Nrmann har pbygget relatiner g styrker dem ved at invitere til dialg. Samtidig pnår Nrmann en relativ str reach, frdi de har venner på deres virksmhedsprfil, der ekspneres fr prduktet. Derudver ekspneres netværket til de 30 persner, sm deltager i dialgen m vaskebaljen (jf. venstående billede) gså fr prduktet, g giver mulighed fr at pnå en viral effekt. 79

87 Et andet eksempel på Nrmanns brug af scial media er deres inddragelse af brugerne til prduktudvikling såsm navngivning af nye prdukter. Ovenstående eksempel stammer fra Nrmanns blg. Nrmann søgte derudver gså at skabe dialg med brugerne på tværs af scial media platfrmene ved at inddrage Facebk g Twitter. Nrmann mdtg ver 100 kreative frslag g havde samtidig en masse gd dialg med frbrugerne under g efter denne aktivitet. Nrmann har brugt den innvative styrke, der ligger i wisdm f crwds (jf. s. 63), g giver frbrugerne en følelse af brandejerskab. Nrmans scial media aktiviteter er kendetegnet ved at skabe værdi fr frbrugeren gennem principperne i det nye marketing mindset (deltagelse, dialg, transparens g deling). Michael Rying understreger: Alt skal sm udgangspunkt være åbent g transparent g det gælder m at være engageret, hvis man sm virksmhed vil deltage på de sciale medier (Rying 2010). Nrmann deltager kntinuerligt ved at bidrage med indlæg, interagere med brugerne g er åbne verfr feedback, psitiv såvel sm negativ. I marts 2010 mdtg Nrmann Cpenhagen FDIHs E-handelsprisen 2010 fr sciale medier fr deres vellykkede arbejde med scial media 55. De t cases illustrerer fr s det vigtige i, at erkende at SMM skaber frventninger hs frbrugeren, der kræver en helhjertet indsats. Uden det rette SMM mindset g anvendelse af scial media tls vil virksmheders aktiviteter højst sandsynligt fejle, sm vi så det hs SuperBest. 55 Det er ikke et kriterium fr succesfuld SMM, at virksmheden udelukkende anvender scial media i deres markedsføring. 80

88 9. FORELØBIGE HYPOTESER OG OBSERVATIONER Optil nu har vi behandlet g analyseret begrebet scial media samt dets betydning g ptentiale fr virksmheders marketingstrategi. Ud af dette har vi udledt seks freløbige hypteser g bservatiner, sm kandidatafhandlingen vil søge at be- eller afkræfte via primær empiri. H&O 1: Det bliver vanskeligt fr danske virksmheder at agere/kmmunikere på markedet uden brug af scial media I dag står virksmheder verfr en markant udfrdring, idet at den enkeltes virksmheds share f vice bliver mindre g mindre, samtidig med at marketing bliver mere g mere vigtigt på et marked, hvr vlumen af medier er steget markant. Dette resulterer i, at effektiviteten af kmmunikatin i massemedier er faldende (jf. s. 16). På samme tid er frbrugerens tillid til virksmhedernes budskaber svækket, g frbrugere stler på deres netværk frem fr virksmhederne (jf. s. 14). Scial media bliver således i stigende grad anvendt til alle faser i købsprcessen. Virksmhedens anvendelse af scial media kan derfr være ensbetydende med en knkurrencemæssig frdel, g virksmheder, der verser dette ptentiale, vil få vanskeligere knkurrencevilkår. H&O 2: Succesfuld SMM kræver et scial media marketing mindset Traditinel marketing anskuer frbrugeren sm en passiv mdtager af virksmhedens budskaber, men da frbrugeren i dag ønsker at være aktivt invlverede deltagere, sm virksmheden lytter til g kmmunikerer ligeværdigt med, er denne traditinelle tilgang til frbrugeren ikke tilstrækkelig. Fr at pnå succesfuld SMM må virksmhederne adptere et nyt marketing mindset, der har fkus på frbrugeren g interaktinen med denne. Kilde: Egen tilvirkning, jf. s. 61. H&O 3: SMM handler m værdiskabelse fr frbrugeren I samspillet mellem principperne i det nye marketing mindset deltagelse, dialg, transparens, g deling - pstår der en værdi fr frbrugeren (jf. s. 59). Det er denne værdiskabelse, sm afgør frbrugerens relatin til virksmheden. J mere værdi frbrugeren plever, j stærkere bliver relatinen til virksmheden g brandet, g dermed kan frbrugerens lyalitet til virksmheden øges. Uden denne værdiskabelse vil virksmhedens SMM ikke fungere. 81

89 H&O 4: Virksmheder kan pnå frdele via Wisdm f crwds g crwdsurcing Ved at åbne p fr deres frretningsgange får virksmheder tilgang til en ressurce, der uden scial media ellers ikke ville være mulig at tilgå; wisdm f crwds. Wisdm f crwds bidrager til innvatin g prduktudvikling. Scial media kan facilitere interaktin g samspil mellem individer g muliggør, at disse individer kan bidrage med deres kllektive intelligens. Den kllektive intelligens kan ligeledes benyttes i crwdsurcing, sm kan bidrage til en effektivisering af frretningsgangene. Ved at benytte sig af den innvative styrke wisdm f crwds g crwdsurcing besidder, øger virksmheden sin knkurrencedygtighed på et marked, hvr innvatin g udvikling er vigtige parametre fr virksmhedernes markedsandele. De virksmheder, der evner at udnytte effektiviseringsptentialet, vil kunne reducere mkstninger frbundet med eksisterende frretningsgange. H&O 5: Scial media øger trværdigheden af budskaber Budskaber spredt via netværk i scial media vil frekmme mere trværdige fr mdtageren end ved massekmmunikatin. Frbrugere har større tillid til deres netværk af ligemænd, end de har til virksmheder sm afsendere, g derfr vil budskaber spredt via WOM mdtages med større interesse g tiltr. Hvis der samtidig pnås en viral effekt, så resulterer dette i et højt reach, g virksmheder vil derfr have mulighed fr, at deres budskab får en høj ekspnering g mdtages sm værende pålideligt. H&O 6: Det er muligt fr virksmheder at måle afledt effekt af SMM. Scial media metrics giver en unik mulighed fr at få viden m frbrugernes faktiske adfærd. Dette gør virksmheder i stand til tracke effekten af scial media aktiviteter. Kmbineret med vervågning af scial media, hvr det er muligt at få insights m frbrugerens hldninger g adfærd, kan virksmheder aflæse hvilken effekt SMM har. Men frud fr denne effektmåling kræver det, at virksmheder frmulerer klare strategier, g definerer hvilke mål, de ønsker at pnå med deres SMM. Det er ikke muligt at se en effekt, hvis ikke virksmhederne ved, hvilke parametre de vil rykke sig på. 82

90 10. UNDERSØGELSERNES GENNEMFØRELSE Frmålet med at udføre undersøgelserne har været at pbygge et empirisk grundlag til afdækning af danske virksmheders brug af SMM g frtlke de pstillede hypteser mkring scial media SPØRGESKEMAETS STIKPRØVEUDVÆLGELSE Ppulatinen fr undersøgelsen er stre danske virksmheder, g der er fretaget en spørgeskemaundersøgelse hs i alt 236 danske BtC virksmheder. Undersøgelsens t stikprøver består af: Virksmheder på Børsens tp 1000 liste, baseret på msætning (Børsen 2010b). Virksmheder på FDIMs tp 300 liste, baseret på antal besøgende på internet-udgivelser (FDIM 2010). Baggrunden fr at inddrage t stikprøver i undersøgelsen skyldes en frventning m, at kunne finde frskelle g ligheder imellem stikprøverne, da det er vres pfattelse, at undersøgelsens stikprøver kan placeres i t frskellige faser på PLC kurven ver SMM; henhldsvis intrduktinsfasen g vækstfasen. Figur 29: PLC kurven ver scial media marketing Kilde: Egen tilvirkning. Sm det illustreres af figur 29, frmdes det, at FDIM virksmheder sm nlinemedier vil være længere fremme med deres SMM. Denne frmdning skyldes, at FDIM virksmheder angiveligt er tilstede nline, da deres prdukter/ydelser i høj grad er virtuelle g digitale g til dels eksisterer på basis af en nline tilstedeværelse. Efter vres bedste verbevisning vil FDIM virksmhederne være mere aktive nline g være mere fremsynede end Børsen virksmhederne, sm vi anser fr at være mere traditinelt ffline funderede virksmheder. Med udgangspunkt i de t stikprøver blev BtB virksmheder screenet fra, da det ligger uden fr denne kandidatafhandlings fkus at undersøge BtB virksmheder. Screeningen resulterede i en liste på i alt 561 virksmheder. 83

91 10.2 UDFORMNING AF SPØRGESKEMA Spørgeskemaets spørgeramme er inspireret af den amerikanske undersøgelse Value f Scial Media Reprt 56 fra februar 2010 fretaget af Ecnsultancy i samarbejde med Online Marketing Summit (Ecnsultancy 2010a). Undersøgelsen er interessant, frdi der gives et validt billede af amerikanske virksmheders anvendelse af SMM, hvrfr vi fandt den inspirerende til udarbejdelsen af vres undersøgelse på det danske marked. I den indledende fase af udarbejdelsen af spørgeskemaet er der ligeledes gennemført t ekspertinterviews med henblik på at få inspiratin til, at få alle relevante mråder afdækket. Rune Varnaa g Christie Stauning Andersen beskæftiger sig begge med knsulentbistand til danske virksmheder indenfr mrådet nline marketing g SMM specifikt (jf. bilag 3), g deres kendskab til danske virksmheders prblemstillinger med g generelle pfattelse af scial media er derfr relevant fr vres undersøgelse. Spørgeskemaet blev pilttestet hs tre af stikprøvens virksmheder, g tilpasset fr dets frståelighed g flw fr at undgå frafald af undersøgelsens respndentbase UDSENDELSE AF SPØRGESKEMA Fr at sikre højst mulig svarprcent blev de 561 virksmheder kntaktet telefnisk, så vi kunne få kntakt til den rette persn, der ville være i stand til at besvare et spørgeskema mkring SMM i virksmheden. Dette blev dels gjrt fr at være sikker på, at spørgeskemaet landede i den rigtige indbakke i første frsøg, dels fr at kunne gøre mailen til respndenterne persnlig, dvs. henvende sig til disse med deres navn. Derfr var det nødvendigt at få permissin til at sende spørgeskemaet, da det skulle udsendes via SurveyXact, der er Rambølls nline spørgeskemasystem, g uden permissin ville vres udsendelse muligvis være i knflikt med EUs anti-spamlvgivning 57. I tilfælde af dubletter på listerne, blev hver anden systematisk tildelt Børsen listen g hver anden FDIM listen. Vi afsatte hver 10 arbejdsdage til at indhente permissins, g gjrde dette ver en peride på 3 uger. Det genererede i alt 469 adresser, g dermed havde vi pnået permissin fra i alt 278 af Børsen virksmhederne g 191 af FDIM virksmhederne. Vi benyttede s af en kntaktfrm, sm vi justerede efter de 4 første pkald, da vi på dette tidspunkt havde lært hvilken måde, vi bedst km i kntakt med de relevante parter (jf. bilag 7). Til kntaktfrmen g de telefniske henvendelser benyttede vi s af Andersens (2005: 140) råd ang. telefniske henvendelser, der bl.a. indbefatter krte g tydelige angivelser af frhld mkring undersøgelsen, deriblandt angivelse af frmål, frhld mkring annymitet g ffentliggørelse af resultater etc. 56 Undersøgelsen består af 400 respndenter fra amerikanske bureauer g virksmheder, g afdækker den amerikanske brug af scial media marketing pdelt på bureausiden g virksmhedssiden. 57 Anti-spamlvgivningen fra EU (7(1) direktiv 2000/31/EC, paragraf 6 g 7 fra 2002 (EUR-Lex 2010). 84

92 Vi har anvendt SurveyXact til psætning g udsendelse af undersøgelsen. Vi valgte elektrnisk udsendelse af spørgeskemaet, da det er en effektiv måde at nå ud til mange respndenter, g administratinen er enklere (Andersen 2005: 175). Vi har eksempelvis meget nemt kunne vervåge hvr mange, der har besvaret, g hvem, der skulle have påmindelser. Desuden har respndenten ved elektrnisk udsendte spørgeskemaer gd tid til besvarelsen, da det er muligt at genptage et ikke afsluttet skema, hvis respndenten har måtte afbryde (Andersen 2005: 173). Derudver er analysen af data efterfølgende nemmere, da al data er indtastet i systemet af respndenten selv (Andersen 2005: 173), g derved undgås gså fejlindtastninger m.m. (Jensen 2010: 30). Vi udsendte spørgeskemaet ad flere mgange, så vi løbende kunne justere stikprøvens størrelse, hvis ikke vi pnåede en tilfredsstillende svarprcent. Vi valgte nsdag kl sm udsendelsestidspunkt. Udsendelsestidspunktet er valgt ud fra vres erfaringer med åbningsrater gennem marketing 58. Vi udsendte en mail til de, der ikke havde afsluttet eller endnu ikke påbegyndt skemaet med en venlig påmindelse m undersøgelsen den efterfølgende tirsdag kl (jf. bilag 8). Udsendelsesfrløbet er illustreret i figur 30. Figur 30: Udsendelsesfrløb Kilde: Egen tilvirkning. Udsendelsestidspunkt, påmindelse g lukning var planlagt efter at sikre en ptimale svarprcent. Udver udsendelsestidspunkt var både respndentmailen (jf. bilag 9) g den pfølgende mail (jf. bilag 8) udarbejdet med henblik på at pnå højst mulig svarprcent. Subject line på udsendelsesmailen var knstrueret, så den var sigende, fængende g desuden begrænset til 50 karakterer, da krtere subject lines utperfrmer de længere g sikrer højere åbningsrater (Jensen 2009). I udfrmningen af mails har vi fulgt Andersens råd m bl.a. at gøre mailen krt g præcis, angive frmålet med undersøgelsen, gøre frhldene mkring annymitet klart, angive tidsfrbruget fr respndenten m.m. (Andersen 2005: 139). Derudver blev der givet et incitament fr at besvare spørgeskemaet i frm af mulighed fr at få tilsendt rapprt ver undersøgelsens resultater samt den færdige kandidatafhandling ved gennemførelse af spørgeskemaet. 58 Desuden bekræfter CRM manager Christian Steengaard fra Danske Spil g Marcm Lead Christina Wright Ottesen fra Micrsft, at udsendelse midt i ugen mkring middagstid giver den højeste åbningsrate. 85

93 Figur 31: Svarprcent Kilde: Egen tilvirkning. Vi pnåede en svarprcent på ca. 50% i begge stikprøver, hvilket vi anser sm aldeles tilfredsstillende, da dette er en relativt høj svarprcent fr nline spørgeskemaundersøgelser (Jensen 2010: 30), g det blev derfr ikke nødvendigt at justere stikprøven SIGNIFIKANSTEST AF SPØRGESKEMA Der er valgt at betragte g analysere signifikans på de af spørgeskemaundersøgelsens resultater, sm har en interessant sammenhæng ved hjælp af en Chi 2 test med et knfidensinterval på 95% (jf. bilag 10) DYBDEINTERVIEWS UDVÆLGELSE AF EKSPERTER Der er afdækket seks frskellige prfiler til undersøgelsens dybdeinterviews. Da SMM endnu er et relativt uudfrsket g mdiskuteret felt, finder vi det nødvendigt at inddrage eksperter fra ulige mråder indenfr kmmunikatin g marketing fr at kunne afdække de frskellige aspekter. Vi har udvalgt frskellige prfiler (jf. bilag 3) til undersøgelsen, der hver især bidrager med frskellig viden, sm resulterer i en alsidig analyse DYBDEINTERVIEWS GENNEMFØRELSE De semi-strukturerede interviews tg udgangspunkt i nedenstående spørgeguide. Figur 32: Spørgeguide Kilde: Egen tilvirkning, bilag 1. 86

94 Semi-strukturerede interviews er karakteriseret ved, at spørgsmålenes rækkefølge er fastlagt på frhånd, men selve frmuleringen af spørgsmålene er ikke nødvendigvis fastlagt på frhånd (Kvale & Brinkmann, 2009: 133). Vi har arbejdet ud fra en spørgeguide, sm illustreret i figur 32, hvr vi havde nteret en række relevante emner, men selve frmuleringen af spørgsmålene pstd i løbet af interviewene. Hele spørgeguiden findes i bilag 1. 87

95 11. PRÆSENTATION OG DISKUSSION AF UNDERSØGELSERNES FINDINGS Spørgeskemaundersøgelsen har undersøgt t stikprøver. Den første stikprøve er Børsen virksmhederne; de mere traditinelt funderede virksmheder, udvalgt fra Børsens tp 1000 liste ver største virksmheder i Danmark (målt på msætning). Den anden stikprøve er FDIM virksmhederne; de mere nline funderede virksmheder, udvalgt fra FDIMs liste ver de 300 mest besøgte internetmedier i Danmark (jf. s. 83). Der blev arbejdet ud fra en frmdning m frskelle imellem de t stikprøvers erfaring med scial media marketing (jf. s. 83), g spørgeskemaundersøgelsen bekræfter antagelsen m, at FDIM virksmhederne er længere fremme på PLC kurven fr SMM end Børsen virksmhederne. De anvender i signifikant højere grad scial media (jf. bilag 10, s.1), sm det illustreres nedenfr. Figur 33: Frdeling af anvendelsen af scial media i begge baser Kilde: Egen tilvirkning, bilag 2. Der er derudver signifikant frskel imellem Børsen g FDIM virksmhederne ift. hvr længe de har anvendt scial media (jf. bilag 10, s. 2), da FDIM virksmhederne har anvendt scial media i længere tid end Børsen virksmhederne. Ud fra spørgeskemaundersøgelsen g ekspertinterviews søges det at be- eller afkræfte de af afsnit 9 pstillede hypteser g bservatiner. H&O 1: Det bliver vanskeligt fr danske virksmheder at agere/kmmunikere på markedet uden brug af scial media Der er en generel enighed blandt de interviewede eksperter m, at massekmmunikatin i stigende grad er blevet mindre effektiv g udfrdres af fremkmsten af scial media. En del eksperter udtrykker samtidig nødvendigheden af at møde frbrugeren, hvr denne er, g at 88

96 virksmheder i dag må nå til erkendelse af, at kmmunikatin i højere grad fungerer på frbrugerens præmisser: brugerne har j lige pludselig fået en magt g en stemme, sm virksmhederne skal tage alvrligt på en helt ny måde (Astrid Haug, bilag 6). Denne erkendelse indebærer samtidig en frståelse fr det samfund, frbrugeren fungerer i i dag, hvr behvstilfredsstillelsen er præget af de relatiner frbrugeren indgår i. Vi lever mere g mere i et netværkssamfund (Rune Varnaa, bilag 6) Rune Varnaa g Trine-Maria Kristensen pinterer, at scial media vil få en stigende betydning fr virksmhedernes knkurrencedygtighed g peger på, at fremtidig innvatin mere g mere vil være båret af scial media (bilag 6). Ngle af eksperterne stiller sig dg tvivlende verfr, hvr vidt scial media er egnet fr alle virksmheder (Rune Varnaa, bilag 6). Både Rune Varnaa g Astrid Haug påpeger, at før virksmheder anvender SMM, bør de undersøge på hvilken måde, det kan være relevant fr dem g deres frretningsmråde. Astrid Haug tilføjer: Virksmhederne skal ikke bare gøre det, frdi de andre gør det (Astrid Haug, bilag 6). Dermed er det nødvendigt at afveje relevansen fr ens virksmhed her g nu, selvm flere af eksperterne frudser, at scial media vil blive en stadig mere nødvendig del af virksmhedens kmmunikatin g ageren på markedet. Hvis virksmhederne gså vil være her m år, så kan de lige så gdt tage fat på det g gøre det (Christie Stauning Andersen, bilag 6). Sm det fremgår af figur 34, tyder det på, at danske virksmheder gså ser scial media sm en vigtig bestanddel i fremtidens marketing. Overrdnet vil størstedelen af alle de undersøgte virksmheder, der i dag anvender scial media, øge investeringen i SMM. Det er samtidig interessant, at signifikant flere af FDIM virksmhederne end Børsen virksmhederne vil lade investeringen i SMM frblive uændret (jf. bilag 10, s. 2). At flere af FDIM virksmhederne vil lade investeringen frblive uændret, kan tilskrives deres placering i PLC kurven, hvilket betyder, at flere FDIM virksmheder har fundet et tilpas leje. Dette giver samlet et billede af, at virksmhederne har anerkendt, at scial media i stadig større grad bliver nødvendigt i markedsføringen. 89

97 Figur 34: Fremtidig investering i scial media Frudser du, at I indenfr det næste år, vil øge eller mindske investeringen i markedsføring via scial media? (kun 1 svar g kun stillet til virksmheder, der anvender scial media). Kilde: Bilag 2. Vi ser et lignende billede hs Børsen virksmheder, der ikke anvender scial media, da en vervejende del af disse har planer m at anvende scial media i fremtiden (jf. figur 35). Derimd har de af FDIM virksmhederne, der ikke anvender scial media i mindre grad planer m at anvende SMM. Vi har en frmdning m, at de FDIM virksmheder, der ikke anvender scial media er laggards 59 g derfr mindre adptinsvillige. I begge baser ses en relativ str andel, der svarer ved ikke. Vi antager, at dette kan tilskrives en usikkerhed hs virksmheder, der ikke anvender scial media, mkring hvad SMM indebærer, sm gør, at de hverken vil angive de ønsker at anvende SMM i fremtiden, ej heller afskrive scial media. Figur 35: Fremtidige planer fr anvendelse af scial media Har I planer m at anvende scial media i fremtiden? Med fremtiden menes der indenfr der næste år? (kun 1 svar g kun stillet til virksmheder, der ikke anvender scial media). Kilde: Bilag 2. I interviewene med scial media eksperterne km det frem, at mange af eksperter anså scial media sm en vigtig part i virksmhedernes fremtidige kmmunikatinsstrategi, g ligeledes ser vi i 59 Ifølge Rgers er Laggards de sidste til at adptere en innvatin, g deres adptinsprces er relativ langtrukken (Rgers 2003: 284). 90

98 spørgeskemaundersøgelsen en klar tendens til, at en del af virksmhederne anser scial media sm en nødvendighed i fremtiden. Ud fra vres ekspertinterviews g vres spørgeskemaundersøgelse mener vi, at kunne bekræfte, at det bliver vanskeligt fr danske virksmheder at agere/kmmunikere på markedet uden brug af scial media. H&O 2: Succesfuld SMM kræver et scial media marketing mindset I vres interviews med eksperterne km det tydeligt frem, at den traditinelle marketing tankegang ikke kan verføres til virksmhedernes arbejde med scial media. Den frm fr kmmunikatin, der fregår på scial media handler m dialg g interaktivitet (Timme Bisgaard Munk, bilag 6), g derfr er envejskmmunikatinen, sm præger traditinel marketing, ikke måden hvrpå virksmheder bør kmmunikere på scial media. Det der gør sig gældende, fr at markedsføring ngle gange går galt på sciale medier, er frdi, markedsføring dybest set er en envejskmmunikatin (Peter Østergaard Sørensen, bilag 6). Virksmheden har altid været vant til denne envejskmmunikatin, g udfrdringen fr dem bliver derfr at finde ud af, hvrdan de nu skal kmmunikere. Hvis man tager en traditinel kampagne g tænker, nu skal vi gså have nget scial på, fungerer det ikke. Hvis du skal lave en kampagne på sciale medier, så skal du tænke den scial (Astrid Haug, bilag 6). Astrid Haug er ikke den eneste, der taler m at SMM kræver nget andet end traditinel marketing. Christie Stauning Andersen taler m, at virksmheder skal pføre sig på en anden måde på scial media, g Peter Østergaard Sørensen mener, scial media kræver en ligeværdig dialg mellem individer. Eksperterne mener, at mange danske virksmheder mangler at nå til erkendelse af, at SMM ikke er det samme sm traditinel marketing. Spørgeskemaundersøgelsen indikerer gså dette, da vi på tværs af baserne ser, at t af virksmhedernes primære SMM aktiviteter er banner g tekstannncering (jf. figur 36), hvilket tyder på, at de danske virksmheder stadigvæk ser scial media sm et sted fr envejskmmunikatin. 91

99 Figur 36: Scial media aktiviteter Der tales meget m scial media i dag, g herunder er der listet ngle frskellige scial media aktiviteter, der kan indgå i en virksmheds nlinestrategi. Du bedes angive, m jeres virksmhed anvender ngle af disse (gerne flere svar, g kun stillet til virksmheder, der anvender scial media). Kilde: Bilag 2. Det er interessant, at det er denne frm fr envejskmmunikatin, der fylder relativt meget hs virksmhederne i deres SMM, sammenlignet med eksempelvis blgaktivitet, sm i højere grad ville kunne pfylde frmålet mkring lyalitet g relatinspleje, sm en str andel af virksmhederne angiver sm frmålet med SMM aktiviteterne (jf. bilag 2, s. 5). Det tyder på, at virksmhedernes øvrige primære frmål med SMM; øge brandkendskab g trafik til site, kmmer til at stå i vejen fr lyalitet g relatinspleje. En anden SMM aktivitet, der dminerer hs de danske virksmheder, er prettelse g vedligehldelse af prfil på sciale netværk, g i lyset af at allkeringen af tid til SMM er begrænset (jf. bilag 2, s. 17), indikerer det, at virksmhederne mangler frståelse fr de principper vi angav i SMM mindset. Sammenhldes virksmhedernes SMM aktiviter med frmålet m at skabe lyalitet/relatinspleje (jf. bilag 2, s. 17), kunne det tyde på, at virksmhederne gerne vil fremstå sm fkuserede på lyalitet g relatinspleje, men ikke er bevidste m, hvrdan de knkret skal være det. Det er derfr vres pfattelse, at de danske virksmheder endnu ikke har adpteret et nyt marketing mindset, sm er nødvendigt fr at kunne drage fuldt udbytte af scial media. Scial media eksperterne giver ganske enstemmigt udtryk fr, at SMM kræver en anden tilgang til marketing, end virksmheder hidtil har anvendt, g spørgeskemaundersøgelsen påviser, at virksmhederne endnu ikke har adpteret et SMM mindset. I undersøgelserne finder vi således bekræftelse på, at succesfuld SMM kræver et nyt marketing mindset. 92

100 H&O 3: SMM handler m værdiskabelse fr frbrugeren Et gennemgående emne, der er fremkmmet i undersøgelsens ekspertinterviews, er frbrugernes frventning til virksmheder på scial media, g samtlige eksperter fastslår, at værdiskabelse fr frbrugeren er kernen i SMM. De mener, at frbrugerne ikke har interesse i virksmheder på scial media, med mindre de plever at få tilført værdi af en eller anden art (Astrid Haug; Peter Østergaard Sørensen; Christie Stauning Andersen, bilag 6). Der skal bygges en reel værdi ind i en virksmheds tilstedeværelse på sciale medier (Rune Varnaa, bilag 6). Dette afspejler sig gså i resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen, hvr vi kan se, at de virksmheder, sm bruger scial media til at skabe mere værdi fr frbrugeren gså finder scial media mere velegnet (jf. bilag 11). Der kan bserveres en signifikant frskel mellem FDIM g Børsen virksmhederne ift. hvr mange virksmheder, der tilbyder deres kunder ngle særlige plevelser via scial media. FDIM virksmhederne ligger signifikant højere (jf. bilag 10, s. 3). Dette, mener vi, kan hænge sammen med, at det kan være nemmere at skabe værdi på scial media med de virtuelle g digitale prdukter, sm FDIM virksmhederne udbyder. Figur 37: Værdiskabelse på scial media Tilbyder I jeres kunder ngle særlige plevelser via scial media? Sm eksempelvis My Starbucks Idea, hvr Starbucks kunder kan skrive deres hldninger g idéer, vurdere g kmmentere på idéerne, sm virksmheden i sidste ende kan anvende i deres fremtidige udvikling (kun 1 svar g kun stillet til virksmheder, der anvender scial media). Kilde: Bilag 2. Dette indikerer, at hvis det er svært at se, hvilken værdi virksmheden kan give frbrugeren på scial media, så vil virksmhederne heller ikke finde scial media velegnede. Til dette tilføjer Astrid Haug at: værdiskabelsen ikke nødvendigvis handler m prduktet (bilag 6). Den merskabte værdi kan tage udgangspunkt i brugssituatinen såvel sm i kmplementære/ relaterede prdukter. 93

101 Ud fra eksperternes tilkendegivelse af, at SMM i høj grad handler m at skabe værdi fr frbrugeren, g virksmhedernes erfaringer med g hldninger til velegnetheden, mener vi at kunne bekræfte H&O 3. H&O 4: Virksmheder kan pnå frdele via Wisdm f crwds g crwdsurcing Alle eksperter peger på, at én af scial medias helt stre frcer er den innvatinsstyrke, der ligger i at være i kntakt med frbrugere g interessenter. Eksperterne har frskellige udlægninger af, hvad frdelen i wisdm f crwds er. Trine-Maria Kristensen har fkus på den innvatinskraft, virksmheder kan få ud af at have en relatin til sine brugere: kimen til al innvatin ligger i at lytte til sit marked g tale med sine brugere (bilag 6). Peter Østergaard Sørensen tager fat i et lidt andet aspekt, idet han fkuserer mere på den mulighed, der er fr at hjælpe hinanden: Jeg trr, det at hjælpe hinanden, det er et sted, hvr der virkelig er nget at hente, frdi man vil gerne hjælpe hinanden (bilag 6). Astrid Haug påpeger, at tvejs-dynamikken via nettet kan bruges til at pnå frdele ved at få input, der kan bidrage til at gøre virksmhedernes prdukt bedre, g mener, at virksmheder bør lave et Idea Management System (bilag 6). I tråd med dette angiver Christie Stauning Andersen: at virksmheder kan bruge det sm en del af deres udvikling af deres rganisatin g prdukt (bilag 6). Eksperterne siger samstemmigt, at virksmheder skal inddrage frbrugerne g være åbne ver fr disse, frdi de kan få adgang til en str mængde viden, de ellers ikke ville kunne få tilgang til. På trds af dette afslører vres spørgeskemaundersøgelse, at det blt er 18% af Børsen virksmhederne g 26% af FDIM virksmhederne, hvis frmål med brugen af scial media er at lave test af nye tiltag el. nye prdukter (jf. bilag 2, s. 5). Det ses dg, at blandt de virksmheder, der laver test af nye tiltag el. nye prdukter, mener næsten alle, at scial media er velegnet til dette, jr. figur

102 Figur 38: Scial medias egnethed til test af nye tiltag el. nye prdukter Hvr enig er du i, at scial media er velegnet til at lave test af nye tiltag el. nye prdukter? (kun et svar g kun stillet til virksmheder, der anvender scial media til test af nye tiltag el. nye prdukter). Kilde: Bilag 2. FDIM virksmhederne er i signifikant højere grad meget enig i velegnetheden af scial media (jf. bilag 10, s. 3) til at lave test af nye tiltag el. prdukter. Det kan ses sm et tegn på, at j større erfaringen er med scial media, j mere velegnet finder virksmheder scial media til prduktudvikling. At tid g erfaring er en vigtig faktr, hvis virksmheder ønsker, at udnytte ptentialet i wisdm f crwds eller crwdsurcing medgiver Christie Stauning Andersen: det er ikke nget, man bare lige gør, gså frdi man faktisk skal til at tænke en helt anden struktur ind i virksmheden (bilag 6). Således ser vi, at scial media eksperterne fremhæver scial medias ptentiale fr at skabe innvatin g effektivisering i virksmhederne, samtidig peger spørgeskemaundersøgelsen på, at virksmhederne gså finder scial media velegnet til dette. På baggrund af vres empiri mener vi derfr at kunne bekræfte, at virksmheder kan pnå frdele via wisdm f crwds g crwdsurcing. H&O 5: Scial media øger trværdigheden af budskaber Der er en generel enighed blandt eksperterne m, at trværdighed spiller en stadig større rlle fr frbrugeren, g scial media er med til at synliggøre, hvilke virksmheder frbrugeren kan have tillid til. Dette sker ikke mindst i kraft af de netværk, frbrugeren indgår i, hvr brugergeneret indhld kan være med til at give frbrugeren en yderligere tiltr til virksmhederne. Peter Østergaard Sørensen beskriver det sm frnemmelsen af at få mere trværdigt g relevant indhld, frdi det kan kbles på ngle individer, sm frbrugeren har en reference til (bilag 6). Det er interessant at se, at næsten halvdelen af FDIM virksmhederne g en fjerdedel af Børsen virksmhederne anvender ratings g reviews, frdi dette indikerer, at der er en værdi i at lade frbrugere udveksle erfaringer g viden. Vi frmder, at denne værdi består i, at ratings g reviews tilfører virksmheden trværdighed. FDIM virksmhedernes signifikant højere anvendelse af ratings 95

103 g reviews afspejler til dels deres nline eksistensgrundlag, men gså deres længere erfaring med SMM. Figur 39: Anvendelse af ratings g reviews Angiv venligst m jeres virksmhed anvender ratings g reviews? (gerne flere svar g kun stillet til virksmheder, der anvender scial media). Kilde: Bilag 2. Rune Varnaa understreger, at trværdigheden til virksmheder øges, når mennesker vi har tiltr til anbefaler virksmheden (bilag 6). På samme måde fungerer det, når virksmhedens budskaber afsendes af en persn, sm frbrugeren har tiltr til g ikke fra en virksmhed. Ud fra eksperternes udsagn g virksmhedernes anvendelse af ratings g reviews, finder vi bekræftelse på, at scial media øger trværdigheden af budskaber. H&O 6: Det er muligt fr virksmheder at måle afledt effekt af scial media. Vi kan knstatere, at en hel del af de danske virksmheder måler effekten af deres aktiviteter på scial media, henhldsvis 56% hs Børsen virksmhederne g 70% hs FDIM virksmhederne. Der er dg stadig en relativ str andel, der ikke måler deres scial media indsats, g at effektmålingen er et prblematisk mråde fr de danske virksmheder, afspejler de åbne kmmentarer i spørgeskemaundersøgelsen. Til spørgsmålet m, hvad der skal til, fr at scial media vil spille en større rlle hs virksmhederne, svarer flere, at det skal være muligt at måle effekten: Vi skal blive mere bekendt med hvilken effekt sciale medier har, g hvrdan man udnytter det bedst muligt (bilag 12). At det bliver muligt at måle en knkret effekt af det (bilag 12). Bedre kendskab til effekten (bilag 12). Mere målbar g effektiv ROMI (bilag 12). Der er dermed delte hldninger i de danske virksmheder m, hvrvidt det er muligt at måle effekten af SMM. 96

104 Ngle af eksperterne angiver, at virksmheder bliver nødt til at pstille mål fr, hvad de vil betragte sm succeskriterier fr den pågældende aktivitet (Astrid Haug; Christie Stauning Andersen, bilag 6). De samme eksperter påpeger samtidig, at det er vanskeligt at finde ud af, hvad den eksakte værdi SMM bidrager med er (Astrid Haug; Christie Stauning Andersen, bilag 6). Prblemet i at finde den eksakte værdi, påpeger Timme Bisgaard Munk gså; det er meget usikkert at få at vide, hvad ROI er på sciale medier (bilag 6). Peter Østergaard Sørensen mener, at der findes masser af muligheder fr at måle afledt effekt af scial media; det kmmer j an på måleparametrene (bilag 6). Det er især de mindre håndgribelige værdier (eks. værdien af en relatin), eksperterne er usikre på, m der kan måles effekt af. Ngle mener, det burde kunne lade sig gøre, på samme måde sm virksmheder måler effekt af PR (Trine-Maria Kristensen, bilag 6), mens andre siger, at de bløde værdier ikke nødvendigvis kan måles (Christie Stauning Andersen, bilag 6). Vi finder det interessant, at der gså blandt eksperterne er så delte meninger m effektmåling af scial media. Denne splittelse hs både virksmheder g eksperter tyder på, at der hersker en usikkerhed m, hvrdan virksmhederne kan vurdere deres SMM aktiviteter. På baggrund af vres empiri mener vi hverken at kunne be- eller afkræfte denne hyptese, da den giver anledning til yderligere research. 97

105 12. ANBEFALING TIL DANSKE VIRKSOMHEDER Undersøgelserne har vist, at danske virksmheder i dag ligger i ngle yderpsitiner i frhld til deres brug af scial media til marketing. Vi ser, at de enten får fkuseret meget på de teknlgiske redskaber scial media nu engang er, men ikke får adpteret et nyt marketing mindset, eller gså har de mindsettet med sig, men ikke tilstrækkelige ressurcer i frm af tid/penge, til at få implementeret de nødvendige scial media tls. Fkuseringen på tls afspejles bl.a. i anvendelsen af banner- g tekstannncering på scial media (jf. bilag 2, s. 3), g de få ressurcer afsat til SMM. At der er flere, der har mindsettet, men ikke fkus på tls, tilkendegiver flere af respndenterne i spørgeskemaundersøgelsen, g dette plever vres interviewede eksperter gså. Når virksmheder befinder sig i disse yderpsitiner, skabes der ikke værdi fr frbrugeren, g det kan frhindre pnåelse af succesfuld SMM. Fr virksmheder, der ikke frmår at skabe et balanceret fkus på de tilgængelige scial media tls kmbineret med det rette scial media mindset, vil det være vanskeligt at pnå et afkast fr deres indsats. Denne bservatin har givet anledning til at pstille en mdel, sm virksmheder kan bruge til at krdinere deres indsats på scial media g søge at skabe balance mellem fkus på scial media tls g scial media mindset. Virksmhederne kan identificere deres psitinering, idet mdellen placerer virksmhederne i en matrix af arketyper. Ud fra denne placering, kan virksmhederne m nødvendigt justere deres fkus, så de har mulighed fr at pnå succes med SMM. Mdellen skal betragtes sm en knceptuel ramme, der illustrerer, hvrdan virksmheder kan kmme på rette spr med deres SMM SOCIAL MEDIA MARKETING MATRIX Der er pstillet 7 råd til adpteringen af scial media mindset g ligeledes 7 råd til anvendelsen af scial media ts (jf. s. 99). Hvert råd virksmheden følger, svarer til et pint på aksen i figur 40 (jf. s. 100). Henad x-aksen er mindset rådene, g pad y-aksen er tls rådene. Rådene vægter g rangerer ligeligt, dvs. ingen råd betragtes sm vigtigere end andre. Den mest attraktive placering i matrixen pnås ved at pnå syv pint på begge akser. Hvis en virksmhed eksempelvis har tre pint på x-aksen g fire pint på y-aksen (dvs. følger tre mindset råd g fire tls råd), ligger den placeret i den mest attraktive kvadrant, men med mulighed fr at frbedre sin psitinering. 98

106 7 RÅD TIL SOCIAL MEDIA MINDSET: A. Udvis transparens På scial media er åbenhed g gennemsigtighed vigtige principper, sm virksmheden må sørge fr er tilstede. Skab g indtænk derfr transparens i pbygningen af scial media indsatsen, så det er tydeligt, hvem der er afsender, hvad frmålet er, g hvad data bruges til. B. Udvis engagement Virksmheder skal investere den nødvendige tid i deres SMM, da det er en kntinuerlig prces, sm kræver deltagelse ver lang tid fra virksmhedens side. C. Del viden g lær af netværket Vidensdeling er en hjørnesten i SMM. Derfr skal scial media indsatsen ske på en præmis m, at virksmheden vil dele viden med sine frbrugere. Til gengæld vil virksmheden selv kunne pnå vigtig viden fra frbrugerne ved denne invlvering. D. Læg p til dialg g interagér i dialgen Sm virksmhed på scial media er det vigtigt at lægge p til dialg med frbrugerne g interagere med disse, g lytte til, hvad de siger. E. Definér en klar scial media strategi med fkus på at skabe værdi fr frbrugeren Gør det på frhånd klart, hvad det er fr en value prpsitin, du kan tilbyde dine frbrugere ved at være på scial media. Hvis ikke du har en strategi fr hvad dette kan være, g hvrdan det skal udmønte sig fr frbrugeren, bør du ikke anvende scial media til markedsføring. F. Find pininsledere, der kan sprede dit budskab Tænk ind i din strategi, at indhldet skal være interessant, nærværende g have en høj stickyness g ikke være fr kmmercielt. Led efter de vigtige pininsledere på dit frretningsmråde på scial media, der evt. vil kunne sprede budskabet fr dig. G. Overvej både prdukt g brugssitatin Tænk ikke udelukkende prdukt, men gså m der i brugssituatinen er nget, der kan skabe værdi fr frbrugeren. Hvis der er nget i brugssituatinen, der kan kmme et naturligt fællesskab ud af, er det evt. det, du skal satse på frem fr selve kerneydelsen. 7 RÅD TIL SOCIAL MEDIA TOOLS: A. Mål effekten af dine scial media aktiviteter Implementér værktøjer til at måle effekten af dine scial media aktiviteter via de mange metrics, scial media kan tilbyde. B. Opdatér fte på scial media Sørg fr at pdatere jævnligt til dit netværk. Ved at have en jævn frekvent pdatering, har dine frbrugere en reasn why til at være i netværk med dig. Men lad være med at spamme. C. Giv mulighed fr kmmentarer/uplad Gør det rent teknisk muligt, at frbrugerne kan kmmentere på indhld, interagere, uplade, give rating g reviews. D. Definér en klar strategi fr scial media tls Ikke alle scial media tls er nødvendigvis lige relevante fr virksmheden, afvej derfr relevansen af de enkelte tls fr din virksmhed. Undersøg hvad de frskellige tls kan bidrage med til virksmhedens frretning, g definér hvad de skal bidrage til. E. Vær i netværk g hav mange frbindelser Vær tilstede g bliv en del af netværk, der er relevante fr virksmheden, g hvr denne kan pnå mange frbindelser, så virksmheden kan drage nytte af de svage frbindelser g pnå en mulig høj reach. F. Skab synergi i brugen af scial media tls Indtænk hvrdan virksmheden kan pnå en synergieffekt imellem den generelle nline tilstedeværelse g scial media tilstedeværelse. Benyt muligheden til at integrere de frskellige scial media delefunktiner (eksempelvis Facebk Like buttn, Tweet This), der gør det let fr frbrugeren at tilvælge virksmheden. G. Brug de muligheder tls har til at lære nget m dine frbrugere Indsaml data fra scial media via de eksisterende muligheder langt de fleste scial media sites tilbyder, g brug denne data til at lære mere m din frbruger. 99

107 TOOL NØRD TYPE Tl Nørden er virksmheder, der har meget fkus på scial media tls. Virksmheden har typisk iværksat mange scial media aktiviteter, men benytter sig ikke af scial media marketing mindsettet. KONSEKVENS Knsekvensen af denne placering er, at virksmheden ikke vil få et rentabelt afkast på den investerede tid g de penge, der er investeret i scial media. LØSNING Tl Nørden bør øge sit fkus på scial media marketing mindsettet g følge de pstillede mindset råd fr at bevæge sig md leder-kvadranten. Et eksempel på en Tl Nørd er virksmheden X, der anvender en bred vifte af scial media tls (Facebk, Twitter, blg, ratings g reviews), men de mangler scial media mindsettet. De ved hvrdan de frskellige tls skal bidrage til deres frretning, men ser ingen effekt, da de ikke skaber værdi fr frbrugeren i deres tilstedeværelse på scial media. Figur 40: Scial media marketing matrix LEDER TYPE Lederen er virksmheder, der følger flest ud af de pstillede råd, g frstår at scial media marketing succes pnås ved balancering af scial media tls g scial media marketing mindset. KONSEKVENS Knsekvensen af denne placering er, at virksmheden plever en psitiv effekt g pnår et afkast. LØSNING Keep up the gd wrk! (g husk på at det skal frtsætte) Et eksempel på en Leder er virksmheden Nrmann, der anvender scial media tls (blg, Facebk, Twitter m.m.) i samspil med et scial media marketing mindset (jf. s. 82). BRØLER TYPE I Brøler-kvadranten placeres de virksmheder, der frsøger sig med scial media uden at have fkus g strategi fr hverken tls eller mindset. Det vil typisk være virksmheder, der lidt frhastet påbegynder en halvhjertet scial media aktivitet. KONSEKVENS Knsekvensen af den placering er, at virksmheden ikke pnår det fulde udbytte g ptentiale, der ligger i scial media marketing. De af rådene virksmheder følger, er ikke tilstrækkeligt. Med mindre virksmheden har fkus på at begynde at følge flere af rådene, bør indsatsen indstilles. LØSNING Hvis Brøleren ønsker at ændre sin placering til Leder-kvadranten, skal virksmheden følge minimum 3 af både mindset g tls råd fr scial media. Et eksempel på en Brøler er virksmheden SuperBest (jf. s. 80), der pfyldte få af de pstillede råd fr scial media tls g scial media mindset i prettelsen af deres blg. Kilde: Egen tilvirkning. DRØMMER TYPE Drømmeren er virksmheder, der har meget fkus på scial media marketing mindsettet. Typisk vil disse virksmheder have det rette scial media marketing mindset, men vil mangle den rette eksekvering ved hjælp af tls i sin brug af scial media marketing. KONSEKVENS På trds af drømmerens stre frståelse fr scial media marketing mindsettet vil virksmhedens scial media indsats ikke pnå nævneværdig effekt. LØSNING Drømmeren bør øge sit fkus på scial media marketing tls, g følge de pstillede tls råd fr at bevæge sig md Leder-kvadranten. Et eksempel på en Drømmer er virksmhed Y, der har en blg, sm bærer præg af engagement, transparens g værdiskabelse fr frbrugeren. Virksmheden mangler en klar scial media tls strategi g anvender ikke den tilgængelige data fr scial media. 100

108 13. KONKLUSION Kandidatafhandlingen har analyseret scial media g deres anvendelse i danske virksmheder fr at afdække, hvilken rlle scial media kan spille i marketingstrategien. Scial media er et meget mdiskuteret g ppulært mråde i dag. De teknlgiske redskaber kan facilitere menneskers sciale interaktin med hinanden g rummer en mulighed fr at genvinde den pmærksmhed g tillid hs frbrugeren, sm virksmheder i stigende grad har vanskeligt ved at prethlde. En æra med virksmheder, der udelukkende kan pushe budskaber g anvende envejskmmunikatin, lader til at være slut. Med et fragmenteret g verfyldt mediebillede ønsker frbrugerne i stigende grad at blive talt med g ikke til, g de sciale platfrme indehlder netp muligheden fr dette. Scial media er vkset hurtigt frem g blevet en vigtigere del af frbrugerens verdensbillede, men i lyset af internettets udvikling er denne fremkmst ikke så verraskende. Visinen fr internettet har fra begyndelsen været at skabe interaktive platfrme, hvr brugerne kan kmme tættere på hinanden g dele viden, plevelser g erfaringer med hinanden. Det tyder derfr på at det scial media, vi plever i dag, i bund g grund kan betragtes sm internettets grundfrm. Selvm m fænmenet scial media er nyt, så peger vres analyse på, at netværksaspektet er et mråde, der allerede er kendt. Kmmunikatinsmønstret på scial media er netværksbaseret g består af stærke g svage frbindelser. Det er de svage frbindelser, der binder netværket sammen g er centrale i spredningen af infrmatiner g budskaber. Mange-til-mange aspektet i scial media muliggør, at virksmheder kan pnå en høj reach med deres SMM. Den høje reach repræsenterer en værdi fr virksmheden, g samtidigt giver frbindelserne i netværket en magt til frbrugerne. Fr frbrugerne er denne magt en af mtivatinsfaktrerne fr anvendelsen af scial media, da den kan medvirke til at nedsætte frbrugerens plevede risik. Ligeledes tilfredsstiller scial media fundementale behv hs frbrugeren (mkring accept g identitet, samt prestige, status g selvudvikling), men gså mere mediespecifikke behv, hvr scial media især repræsenterer en scial instrumentalitet, der er med til at give frbrugeren en værdi i anvendelsen af scial media. Virksmheder, der ønsker at anvende scial media til marketing, bør være pmærksmme på denne behvstilfredsstillelse g søgen efter værdi hs frbrugeren, da det kræver nget andet end traditinel marketing. Virksmhederne bør adptere et SMM mindset, der tager afsæt i fire 101

109 principper; deltagelse, dialg, transparens g deling. Det centrale er, at virksmheden har fkus på at skabe værdi fr frbrugeren, g det er i samspillet mellem disse principper at værdien pstår. Vres analyse af kmmunikatins-, netværks- g frbrugeradfærdsteri peger på, at der er et reelt ptentiale i scial media til marketing, g at scial media kan være med til at mdbalancere g måske endda bremse den nedadgående kurve, vi ser fr marketings effektivitet. Kandidatafhandlingen har afdækket, hvrledes scial media kan prcesptimere marketing igennem tre knkrete mråder; Scial media sm en del af prduktet Scial media til research Scial media til annncering Virksmheder kan pnå frdele ved at udnytte det ptentiale, der ligger i netværket i frm af wisdm f crwds g crwdsurcing. Wisdm f crwds kan øge virksmheders innvative styrke g bidrage til prduktudviklingen, g crwdsurcing kan effektivisere eksisterende frretningsgange. Scial media rummer gså nye muligheder fr research. I kraft af de teknlgiske redskaber scial media er, kan virksmheder tracke frbrugerens faktiske adfærd samt mnitrere g få insights m frbrugerens hldninger g præferencer. Virksmheder kan annncere på de sciale platfrme, g der findes gde muligheder fr at ptimere annnceringen via scial media, frdi det er muligt at målrette annncerne. Derudver kan virksmhederne øge trværdigheden af deres budskaber, frdi budskaber spredt via netværk vil frekmme mere trværdige fr mdtageren end ved massekmmunikatin. Det er essentielt at frstå, at annncering via scial media ikke i sig selv tilvejebringer ngen værdi fr frbrugeren, da kmmunikatinen ikke invlverer g integrerer frbrugeren, sm er en grundpræmis fr ageren på scial media. Vi mener derfr ikke, annncering alene kan betragtes sm SMM. Virksmhederne bør være pmærksmme på, at annnceringen kan føre til en frventning hs frbrugeren m, at virksmheden har en scial media tilstedeværelse, hvr der skabes et rum fr deltagelse, dialg, transparens g deling. Vi har yderligere undersøgt, hvrdan virksmheder kan måle en afledt effekt af SMM. Vi bserverede, at hvis en virksmhed frmulerer en klar SMM strategi med tydeligt definerede mål, 102

110 bør virksmheden kunne måle effekt ved hjælp af de tracking g mnitreringsmuligheder scial media indebærer. Vres empiri har hverken kunne be- eller afkræfte denne bservatin, g vi må derfr knkludere, at effektmåling på scial media er et mråde, der kræver yderligere research. Vres analyse af danske virksmheders brug af scial media har vist, at virksmhederne ser ptentialet i scial media, g anser dem sm en vigtig bestanddel i fremtidens marketing, da størstedelen af virksmhederne vil øge investeringen i SMM. Det lader dg til, at der er en barriere fr at få udløst dette ptentiale, idet virksmhederne mangler en frståelse fr hvrdan de skal agere på scial media. I lyset af at danske virksmheders primære frmål med SMM er lyalitetsg relatinspleje, er det bemærkelsesværdigt at størstedelen af virksmhederne laver traditinel marketing på scial media i frm af banner- g tekstannncer. Sammenhldes dette med den begrænsede allkering af ressurcer til SMM, tyder det på, at danske virksmheder mangler en fkuseret strategi, der balancerer scial media tls g scial media mindset. En tilstedeværelse på scial media vil kunne have en betydning fr virksmheders knkurrencedygtighed. Vres analyse af scial media g deres anvendelse i danske virksmheder har vist, at det kan blive vanskeligt fr virksmheder at kmmunikere g agere på markedet uden brug af SMM. Et fragmenteret mediebillede g vigende tillid til virksmheder har resulteret i, at traditinel marketing har mistet nget af sin effektivitet, g scial media kan være en medvirkende faktr til at genprette dette eller måske endda bremse den udvikling. Ressurceallkering er et aspekt, virksmhederne bør tage behørigt hensyn til. SMM kræver dedikering af ressurcer, frdi det er en kntinuerlig g tidskrævende prces, g succesen af virksmhedens SMM vil være frbundet med de ressurcer i frm af tid g penge, virksmheden kan g vil allkere hertil. Scial media skal indtænkes sm en frtløbende del af den verrdnede taktiske g strategiske plan fr virksmhedens marketing. Scial media er derfr ikke udelukkende en ny kanal eller et nyt medie til at ekspnere frbrugeren fr budskaber, men mere en integreret del af de frskellige aspekter, der indgår i virksmhedens marketingplan. Scial medias rlle i marketingstrategien bliver dermed et supplement til allerede eksisterende marketingaktiviteter (såsm prduktudvikling, kunderelatin, prmtin), der bidrager med et øget fkus på frbrugerrelatiner g innvatin. 103

111 14. PERSPEKTIVERING Da SMM er et nyt g multifacetteret mråde, er der i sagens natur flere aspekter, der kunne have været plagte at belyse yderligere. Vi har naturligvis måtte afgrænse s fra ngle af disse perspektiver, både fr at hlde fkus g blive indenfr kandidatafhandlingens rammer, men vi vil stadig gerne fremhæve fem knkrete perspektiver, vi mener, er plagte fr yderligere behandling DET ØKONOMISKE ASPEKT En af de ændringer, der er sket indenfr marketing, er et øget fkus på rentabilitet. Marketing accuntability er i høj grad et begreb, der har vundet frem i takt med, at marketing har indtaget en mere prminent rlle i virksmheden. Derfr er det gså nærliggende, at stille det knkrete spørgsmål m, hvilken effekt den øgede brugerinvlvering g de stærkere frbrugerrelatiner, sm der diskuteres i denne kandidatafhandling, har på virksmhedens bundlinje. Med andre rd; hvad er ROI fr SMM, g hvrdan beregnes g påvises dette aspekt? Det er helt bevidst, at vi har afgrænset s fra dette øknmiske aspekt af SMM, da mrådet endnu er på så tidligt et stadie, at det er vanskeligt at kmme med knkrete afkastberegninger, uden at det i sig selv bliver en mindre afhandling. Vi anser dg stadig ROI g afkastberegning sm yderst relevante aspekter af SMM, g det kunne være interessant at påvise en reel sammenhæng imellem en virksmheds SMM indsats g et faktisk afkast/utput. Fuchs, Prandelli & Schreiers frskning (sm vi diskuterede i afsnit 6.1.4) kan betragtes sm et skridt på vejen i frhld til at udregne g påvise den mnetære effekt af brugen af SMM. I betragtning af at flere undersøgelser, bl.a. vres egen, peger på stigende investering i scial media, så må afdækningen af den øknmiske effekt betragtes sm et yderst relevant emne fr videre frskning, da vi endnu ikke kan pege på et studie, der entydigt viser, hvrdan frbindelsen mellem stærkere relatiner g øget frtjeneste skabes g anvendes i budgetplanlægningen SOCIAL MEDIAS INDTRÆNGNINGSTID På baggrund af den markante udbredelse af scial media vi har set ver en ganske krt årrække, hvr mange frbrugere hastigt har adpteret scial media, g gjrt dem til en del af deres verdensbillede, så virker det nærliggende at antage, at denne adptin vil sprede sig til virksmhederne. Selvm antagelsen er nærliggende, har vi dg en frmdning m, at scial medias indtrængningstid g virksmhedernes adptin af scial media vil vare nget længere, end den vi plever hs frbrugerne. I vres spørgeskemaundersøgelse så vi frskudte adaptinsfaser i de t stikprøver, g vi mener, det kunne være interessant at fretage undersøgelsen i samme peride i 2011, fr at se hvad indtrængningstiden fr scial media reelt er. I under- 104

112 søgelsen km vi frem til, at mange af virksmhederne mangler det rette mindset g allkering af ressurcer i deres anvendelse af scial media marketing. Vi frmder at denne inklusin af scial media i virksmheders marketingbudget samt mstillingen til et nyt mindset, kan være en længerevarende prces, sm vil resultere i en relativ lang indtrængningstid fr scial media i de danske virksmheder (hvis prdukter ikke er virtuelle g digitale nlineydelser) ER SOCIAL MEDIA FOR ALT OG ALLE? Kandidatafhandlingen har afgrænset sig fra, at undersøge hvrledes scial medias ptentiale kan variere på tværs af prduktgrupper g målgrupperne fr disse. Dg mener vi, at netp dette mråde kan være relevant i afdækningen af scial medias ptentiale fr den enkelte virksmhed, men vi mener, at en sådan afdækning vil kræve et selvstændigt studie. Vi er af den verbevisning, at scial media ikke nødvendigvis er fr enhver virksmhed, da egnetheden må afhænge af virksmhedens prdukt, målgruppe g ressurcer. I vres research til denne kandidatafhandlingen er vi ikke stødt på studier, der peger på, at der er sammenhæng mellem type af prdukt g egnetheden af scial media marketing fr virksmheden. Vi frmder dg, at virksmheder, der beskæftiger sig med prdukter, der tilfredsstiller de mere psyklgiske behv (i Maslws behvspyramide), vil have nemmere ved at skabe værdi med scial media, end virksmheder hvis prdukter tilfredsstiller fysilgiske behv TEKNOLOGISKE MULIGHEDER Vi redegør i kandidatafhandlingen fr, hvrdan det er vres pfattelse, at scial media sm de er i dag, kan betragtes sm internettets rigtige frm. Men denne pfattelse indebærer ikke, at udviklingen af de teknlgiske sciale platfrme stpper på det stadie, hvr vi befinder s i dag, tværtimd. Fr at drage en parallel til et andet velkendt medie, så kan det argumenteres, at selvm TV med adgang til flere kanaler kan betragtes sm TV ets rigtige frm - frem fr den frm der eksisterede i Danmark i 50 erne, da TV et km frem med kun en kanal - så betyder dette ikke, at TVs udvikling stppede ved at have flere kanaler. Derimd har TV frtsat udviklingen med digitale videptagere sm eksempelvis TIVO, der kan ptage prgrammer g tilrettelægge sendefladen efter den individuelles behv. Vi trr ligeledes, at vi ved scial media vil se et udviklingsstadie, der kmmer efter grundfrmen. Vi plever allerede dette så småt med getagging såsm FurSquare g integreringen af scial media på de mbile platfrme, sm gør, at scial media g interaktinen finder sted real time, g bliver endnu mere dynamisk g aktiv end eksempelvis en statuspdatering alene på Facebk. Vi frudser, at de sciale aspekter vil udvikle sig til en endnu mere aktiv interaktin, hvr deltagere skal frhlde sig til, hvr de befinder sig, g hvad de fretager sig i situatinen. Der findes i dag eksempler på det, der kaldes augmented reality, hvr frbrugeren kan tilgå den kllektive viden m eller hldninger til en situatin eller et prdukt. Et eksempel er Rbtvisin, der gør det muligt fr en iphne ejer at 105

113 betragte gadebilledet gennem sin telefn g dermed få plysninger fra det sciale netværk m, hvilke butikker der er interessante, hvr langt der er til den nærmeste cafe, g hvem af dine venner, der er lige rundt m hjørnet. Den teknlgi vil i den nærmeste fremtid blive udvidet til, at du kan se, hvrdan en halskæde vil klæde dig, hvrdan et ur ser ud på din arm, eller hvad dit netværk ved m den bygning, du står fran, men ikke kan huske navnet på BEGREBET SOCIAL MEDIA Selve terminlgien i begrebet scial media g betydningen af både scial g media favner ver nget, der måske er fr bredt til, at det er muligt at have en ensartet pfattelse af begrebet. Sm kandidatafhandlingen har vist, anvender danske virksmheder i vervejende grad scial media på samme måde, sm de anvender andre, mere traditinelle medier til markedsføring, g vi har set, at det sciale aspekt endnu ikke bliver rigtigt udnyttet. Vi mener, at denne nget ubalancerede anvendelse af scial media (hvr der primært fkuseres på scial media tls eller media g i mindre grad på scial media mindset el. scial ), kan hænge sammen med, at rdet media signalerer nget frkert, der kan give anledning til en pfattelse af, at scial media blt er et medie på samme måde sm TV. Scial media er ganske rigtigt et medie men det er gså meget mere. Scial medias sigte er samtidig at facilitetere menneskers sciale interaktin med hinanden. Vi mener derfr, at det ville være relevant at undersøge, hvrdan selve mediebegrebet pfattes, g m det egentligt er tidssvarende. Begrebet stammer fra en tid, hvr kmmunikatinen mellem virksmhed g frbruger var væsentlig anderledes, g det er meget muligt, at de digitale medier (g selv TV har i dag en række interaktive elementer) kræver en redefinering af selve mediebegrebet, g hvrdan vi arbejder med dem i marketingplanen. 106

114 LITTERATURLISTE BØGER Andersen, F. R., Jensen, B. W., Jepsen, K., Schmalz, P. & Trjel, T. (2003). Internatinal Markedsføring. Nykøbing F.: Trjka. Andersen, H. (1990). Videnskabsteri g metdelære: bd. 2 erhvervsøknmi. København: Samfundslitteratur. Andersen, I. (2005). Den skinbarlige virkelighed: m vidensprduktin inden fr samfundsvidenskaberne (3. udg ed.). Frederiksberg: Samfundslitteratur. Andersen, O. E. (1996). Kvalitative mediekendetegn. I Grønhldt, L., Hansen, F. & Christensen, L. B. (red.), Medieplanlægning: Metder g struktur i Danmark (s ). Frederiksberg: Samfundslitteratur. Andersen, O. E. (2006). Kvalitative mediekendetegn. I Grønhldt, L., Hansen, F. & Christensen, L. B. (red.), Markedskmmunikatin Metder g mdeller i medieplanlægning g reklamestyring, 2. udgave (s ). Frederiksberg: Samfundslitteratur. Andersen, O. E. (2008). Hvrdan planlægger du din medieindsats?. Frederiksberg: Ventus Publishing. Andersn, C. (2008). The Lng Tail: Why the Future f Business is Selling Less f Mre. Revised and Updated Editin. New Yrk: Hyperin. Barabási, A. L. (2002). Linked: The New Science f Netwrks. Cambridge: Perseus Publishing. Bareft, D. & Szab, J. (2010). Friends with Benefits: A Scial Media Marketing Handbk. San Francisc, CA: N Starch Press. Bay, M. & Ralund, J. (2006). Generatin Netværk. København: DR Multimedie. Bay, M. (2009). Hm Cnexus. København K: Gyldendal Business. Bm, B. H. & Bitner, M., J. (1981). Marketing Strategies and Organisatin Structures fr Service Firms. I Dnnelly, J. and Gerge, J.R. (red), Marketing f Services (s ). Chicag, IL: American Marketing Assciatin. Buhl, C. (2005). Det lærende brand. København K: Børsens Frlag. Castells, Manuel (2004). Why Netwrks Matter. I McCarthy, H., Miller, P. & Skidmre, P., Netwrk Lgic: Wh Gverns in an Intercnnected Wrld?, (s. 221). Lndn: Dems. Chaffey, D., Ellis-Chadwick, F., Mayer, R. & Jhnstn, K. (2009). Internet Marketing: Strategy, Implementatin and Practice. Harlw: Pearsns Educatin Limited. Chaffey, D. (2009). E-business and E-cmmerce Management: Strategy, Implementatin and Practice (4th ed.). Harlw: Financial Times / Prentice Hall.

115 Chaney, P. (2009). The Digital Handshake: Seven Prven Strategies t Grw Yur Business Using Scial Media. Hbken, N.J.: Wiley. Cleman, J. (1990). Fundatin f Scial Thery. Cambridge: Harvard University Press. Davenprt, T. & Beck, B. (2001). The Attentin Ecnmy: Understanding the New Currency f Business. Bstn: Harvard Business Schl Press. Dinesen, K. (2008). Frbrugeren i førersædet: Kmmunikatin g ledelse efter web 2.0 i the pull sciety. København: Gyldendal Business. Ebbesen, A. & Haug, A. (2009). Lyt til elefanterne. København K: Gyldendal Business. Evans, D. (2008). Scial Media Marketing : An Hur a Day. Indianaplis, Ind.: Wiley. Furley, D. (1999). Frm Aristteles t Augustine. Lndn: Rutledge. Gabriel, Y. & Lang, T. (1995). The Unmanageable Cnsumer: Cntemprary Cnsumptin and Its Fragmentatin. Lndn: Sage. Giddens, A. (1996). Mdernitet g Selvidentitet. København: Hans Reitzel. Gilbreath, B. (2010). The Next Evlutin f Marketing: Cnnect with Yur Custmers by Marketing with Meaning. New Yrk: McGraw-Hill. Gladwell, M. (2000). The Tipping Pint: Hw Little Things Can Make a Big Difference. Lndn: Little, Brwn and Cmpany. Gdin, S. (1999). Permissin Marketing: Turning Strangers Int Friends and Friends Int Custmers. New Yrk: Simn & Schuster. Gdin, S. (2001). Unleashing the Ideavirus. New Yrk: Simn & Schuster. Gdin, S. (2003). Purple Cw: Transfrm Yur Business by Being Remarkable. Lndn: Penguin Grup. Gldsmith, R. (2002). Viral Marketing: Get Yur Audience t D Yur Marketing fr Yu. Lndn: Prentice Hall. Griffin, J. (2002). Custmer Lyalty: Hw t Earn It, Hw t Keep It (2nd ed.). Chichester: Jhn Wiley and Sns Ltd. Heath, C. & Heath, D. (2007). Made T Stick. New Yrk: Randm Huse. Hllensen, S. (2006). Marketing Planning: A Glbal Perspective. Berkshire: McGraw-Hill Educatin. Katz, E. & Blumler, J., G. (1974). The Uses f Mass Cmmunicatins: Current Perspectives n Gratificatin Research. Beverly Hills: Sage. Ktler, P. (2000). Marketing Management: The Millennium Editin. New Jersey: Prentice Hall. Ktler, P. & Keller, K. L. (2009). Marketing Management (12th ed.). Upper Saddle River: Pearsn Educatin. Ktler, P., Kartajaya, H. & Setiawan, I. (2010). Marketing 3.0. Hbken: Jhn Wiley and Sns Inc. Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Interview: Intrduktin til et håndværk (2. udg ed.). Kbh.: Hans Reitzels Frlag.

116 Krackhardt, D. (1992). The Strength f Strng Ties: The Imprtance f Phils in Organizatins. I Nhria, N. & Eccles, R. (red), Netwrks and Organizatins: Structure, Frm, and Actin (s ). Bstn, MA: Harvard Business Schl Press. Levine, F., Lcke, C., Searls, D. & Weinberger, D. (1999): The Cluetrain Manifest. New Yrk: Perseus Publishing. Li, C. & Bernff, J. (2008). Grundswell: Winning in a Wrld Transfrmed by Scial Technlgies. Bstn, MA: Harvard Business Press. Lund, A. (1972). Mediakvalitet: Hur flk läser tidningar. Skånetryck. McCarthy, J. (1960). Basic Marketing: A Managerial Apprach. Hmewd, IL: Irwin. McLuhan, M. (1964). Understanding the Media: The Extensins f Man. New Yrk: McGraw Hill. Mney, K. & Rllins, N. (2008). The Open Brand. Berkeley: New Riders. Newsn, A., Hughtn, D., & Patten, J. (2008). Blgging and Other Scial Media: Expliting the Technlgy and Prtecting the Enterprise. Farnham, UK: Gwer Publishing Limited. Nielsen, M. (1996). Mediegruppesammenligninger. I Grønhldt, L., Hansen, F. & Christensen, L., B. (red.), Medieplanlægning: Metder g struktur i Danmark (s ). Frederiksberg: Samfundslitteratur. Qualman, E. (2009). Scialnmics. Hbken, N.J.: Wiley. Rettberg, J. W. (2008). Blgging: Digital Media and Sciety Series. Cambridge: Plity Press. Rgers, E. M. (2003). Diffusins f Innvatins. New Yrk: Free Press. Salzman, M. & Matathia, I. (2003). Buzz: Harness the Principles f Influence and Create Demand. New Yrk: Jhn Wiley and Sns Ltd. Sankar, K. & Buchard, S. A. (2009). Enterprise Web 2.0 Fundamentals. Indianaplis: Cisc Press. Sctt, D. M. (2007). The New Rules f Marketing and PR: Hw t Use News Releases, Blgs, Pdcasts, Viral Marketing and Online Media t Reach Yur Buyers Directly. Hbken, N.J.: Wiley. Shirky, C. (2008). Here Cmes Everybdy: Hw Things Happen When Peple Cme Tgether. Lndn: Penguin Grup. Shirky, C. (2010). Cgnitive Surplus: Creativity and Genersity in a Cnnected Age. Lndn: Penguin Grup. Slis, B. (2010). Engage: The Cmplete Guide fr Brands and Businesses t Build, Cultivate, and Measure Success in the New Web. Hbken, N.J.: Wiley. Sterne, J. (2000): E-metrics: Business Metrics fr the new ecnmy. Cambridge: Netgenesis Crp. Sterne, J. (2010). Scial Media Metrics: Hw t Measure and Optimize Yur Marketing Investment. Hbken, N.J.: Wiley. Tapsctt, D. & Williams, A., D. (2006).Wikinmics: Hw Mass Cllabratin Changes Everything. Lndn: Atlantic Bks.

117 Weber, L. (2009). Marketing t the Scial Web: Hw Digital Custmer Cmmunities Build Yur Business (2nd ed.). Hbken, N.J.: Wiley. Zarrella, D. (2010). The Scial Media Marketing Bk. Sebastpl: O Reilly Media. Zyman, S. (1999). The End f Marketing as We Knw It. New Yrk: HarperCllins Publishers. E-BØGER Mayfield, A. (2008). What is Scial Media?. icrssing. Hentet d. 3. marts 2010 fra FORSKNINGSUDGIVELSER Antrini, Y. M. (2007). Brand Cmmunity Innvatin. An Intrinsic Case Study f the Adult Fans f LEGO Cmmunity. Samfundslitteratur Publishers, PhD-Series Keller, L., Kerr, G. & Drennan, J. (2009). Try Hard : Attitudes t Advertising in Online Scial Netwrks. Cnference Paper. Australian and New Zealand Marketing Acedemy Cnference Hentet d. 20. september 2009 fra Simns, H. A. (1969). Designing Organizatins fr an Infrmatin-Rich Wrld. Pennsylvania: Carnegie Melln University. VIDENSKABELIGE ARTIKLER Arnuld, E. J. & Thmpsn, C. J. (2005). Cnsumer Culture Thery: Twenty Years f Research, Jurnal f Cnsumer Research, 31, Belk, R. W. (1988). Pssessins and the Extended Self. Jurnal f Cnsumer Research,15 (2), s Cleman, J. (1988). Scial Capital in the Creatin f Human Capital. Jurnal f Scilgy, 94, s Ck, S. (2008). The cntributin Revlutin: Letting Vlunteers build Yur Business. Harvard Business Review. Octber, s Evans, P. & Wurster, T. S. (1997). Strategy and the New Ecnmics f Infrmatin. Harvard Business Review, 75 (5), s Evans, P. & Wurster, T. S. (1999). Getting Real abut Virtual Cmmerce. Harvard Business Review, 77 (6), s Furnier, S. (1998): Cnsumers and Their Brands: Develping Relatinships Thery in Cnsumer Research. Jurnal f Cnsumer Research, 24, Fuchs, C., Prandelli, E. & Schreier, M. (2010). The Psychlgical Effects f Empwerment Strategies n Cnsumers Prduct Demand. Jurnal f Marketing, 74 (1), s

118 Granvetter, M. S. (1973). The Strength f Weak Ties. American Jurnal f Scilgy,78 (6), s Granvetter, M. S. (1983). The Strength f Weak Ties: A Netwrk Thery Revisited. Scilgical Thery, 1, s Krnberger, M. (2010). Hw Brand Cmmunities Influence Innvatin and Culture. Market Leader, Quarter, 3, s Muniz, A. M. Jr. & O Guinn, T. C. (2001). Brand Cmmunity. Jurnal f Cnsumer Research, 27, s Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Hrizn, 9(5), s Schau, H. J. & Muniz, A. M. Jr (2002). Brand Cmmunities and Persnal Identities: Negtiatins in Cyberspace. Advances in Cnsumer Research, 29(1), s RAPPORTER Cne (2009) Cne Cnsumer New Media Study. Hentet d. 14. September 2010 fra ew_media_survey_brand_marketing_fact_sheet.pdf Danmarks Statistik (2009). Beflkningens brug af internet. Hentet d. 19. maj 2010 fra Direct Marketing Assciatin, DMA (2009). Pwer f Direct: ecnmic-impact study. Hentet d. 2. juli 2010 fra DR Mediefrskning (2009). Medieudviklingen Hentet d. 19. august 2010 fra Ecnsultancy (2010a). Value f Scial Media. Kan rekvireres. Ecnsultancy (2010b). Scial Media Statistics. Kan rekvireres. Edelman(2010) Edelman Trust Barmeter Executive Summary. Hentet d. 10. september 2010 fra FDIH (2010). Dansk e-handelsanalyse. Freningen fr Distance- g Internethandel, 2. kvartal Kan rekvireres. Frrester Research (2009). Tp Scial Cmputing Predictins fr 2010: Scial Cmputing Gains Credibility And Accuntability. Kan rekvireres. Micrsft Advertising (2009). Meet Eurpe s media multi-taskers The rise f simultaneus TV and internet cnsumptin acrss Eurpe. Hentet d. 2. august 2010 fra Nielsen BrandLift (2010). Understanding the value f scial media impressins. Nielsen & Facebk. Hentet d. 15. september 2010 fra us.nielsen.cm/cntent/nielsen/en_us/reprt_frms/understanding-the-value-f-a-scial-media- Impressin-A-Nielsen-and-Facebk-Jint-Study.html

119 Nielsen (2010b, jun). Glbal Trends in Online Shpping A Nielsen Glbal Cnsumer Reprt. Hentet d. 2. september 2010 fra OnlineShppingTrendsJune2010.pdf Millward Brwn (2010, jan). Brands + Cnsumer + Scial media: What marketers shuld knw abut wh s getting scial & why. Kan rekvireres. Pew Research Center (2006). The Pew Internet & American Life Prject: Online Dating. Washingtn. Hentet d. 2. september 2010 fra Schmitt (2004). Left Brain Marketing. Frrester Research. Kan rekvireres. GÅ-HJEM-MØDER Bysted (2010, 22. apr). Sciale medier g frretningen: Medieevlutin eller frretningsrevlutin? IIH Nrdic (2010, 18. aug). Web Analytics Wednesday. Scialsquare (2010, 8. sep). Den sciale rganisatin. ARTIKLER Allingestrup, M. (2010, 25. aug). Facebks værdi hamrer i luften. Business.dk Hentet d. 21. september 2010 fra Andersen, O.E. (2010, aug). Internettet vil ikke æde hele reklamebudgettet. Tid & Tendenser, nr. 5. Bindslev, J. & Frda, J. (2006, feb). Web 2.0 = PR 2.0?. Kmmunikatinsfrum.dk. Hentet d. 14. maj 2010 fra Brakstad, T. H. (2010, 18. jul). Nrge ute av Facebk-tppen. E24.n. Hentet d. 14. september 2010 fra Børsen (2010a, 6. aug). Dansk søgemaskine banker verdens største. Børsen.dk. Hentet d. 2. juli 2010 fra Darcy, J. (2010, 3. maj). Dt Cm Crash Survivrs & Casualties. Wallstnatin.cm. Hentet d. 22. august 2010 fra emarketer (2006, 8. dec). Online Ad Spending t Outpace Overall Ad Market Grwth. emarketer.cm. Hentet d. 17. juli 2010 fra Gade, M. (2010, 17. feb). Manuel til digital strategi. Kmmunikatinsfrum.dk. Hentet d. 21. juni 2010 fra Geerthsen, T. (2010, 9. mar). Trends Online marketing frem fr reklamekrner i traditinelle medier. E-reactr.dk. Hentet d. 2. august 2010 fra markedsf%c3%b8ring/trends-%e2%80%93-nline-marketing-frem-fr-reklamekrner-i-traditinelle-medier- 354.html Gundersen, R. (2010, 6. apr). Utraditinelle medier vkser frem. Business.dk. Hentet d. 22. juni 2010 fra

120 Hansen, A. H. (2010a, 12. jul). Virksmheder fejler på Facebk. DR. Hentet d. 13. juli 2010 fra Ingemann, S. (2009, 26. nv). Fra kød-skandale g til blg-skandale. Markedsfring.dk. Hentet d. 20. august 2010 fra Jensen, J. M. (2010). Spørgeskemaets veje g vildveje. Market Magazine, 42, s Nielsen, A. H. (2010a, 11. jan). Online alene i frnt. Markedsføring, Trends 2010, s. 7. Ostrynski, N. (2010, 11.maj). Facebk gd til markedsføring. Business.dk. Hentet d. 21. september fra Ringgaard, S. (2010). Frbrug skaber identitet. Market Magazine, 42, s Sheikh, J. (2010, 27. jan). SuperBest lukker fr kundebrk. Plitken.dk. Hentet d. 20. august 2010 fra WEBSITES Alexa.cm (2010). Tp sites by cuntry. Alexa.cm. Hentet d. 24. september 2010 fra Bøgh-Andersen, S. (2009). Den danske blgsfære ved udgangen af årtiet. Overskrift.dk. Hentet d. 4. september 2010 fra Bøgh-Andersen, S. (2010). Twitter statistik fr Danmark. Overskrift.dk. Hentet d. 4. september 2010 fra Børsen (2010b). Tp 1000 liste ver største danske virksmheder. Tp1000.dk. Hentet d. 2. april 2010 fra CheckFacebk (2010). Ttal Users. CheckFacebk.cm. Hentet d. 25. september 2010 fra Danmarks Statistik (2010). Statistikbanken. Statistikbanken.dk. Hentet d. 24. september 2010 fra Dansk Oplagskntrl (2010). Reklamefrbrugsundersøgelsen D.dk. Hentet d. 31. august 2010 fra Dugherty, H. (2010). Facebk Reaches Tp Ranking in US. Hitwise.cm. Hentet d. 19. september 2010 fra tm_campaign=feed%3a+hitwise%2fus+%28hitwise+intelligence+us%29 DR (2010). DRs histrie fra dr.dk. Hentet d. 24. september 2010 fra EUR-Lex (2010). Meddelelse fra Kmmissinen til Eurpa-Parlamentet, Rådet, det Eurpæiske Øknmiske g Sciale Udvalg g Reginsudvalge m bekæmpelse af spam, spyware g skadeligt sftware. Eur-lex.eurpa.eu. Hentet d. 2.april 2010 fra

121 Facebk Presserum (2010a): Tidslinie fr Virksmheden. Facebk.cm. Hentet d. 29. august 2010 fra Facebk Presserum (2010b): Statistikker. Facebk.cm. Hentet d. 29. august 2010 fra FDIM (2010). Tp 300 liste ver mest besøgte internetmedier. Fdim.dk. Hentet d. 2. april 2010 fra Frrester (2010). What's The Scial Techngraphics Prfile Of Yur Custmers? Frrester.cm. Hentet d. 25. september 2010 fra Gdske, C. (2007). Behaviural targeting. Mediacm.dk. Hentet d. 28. august 2010 fra Hansen, S. (2009). SuperBest gør det rigtige, lukker blggen. dseneste.dk. Hentet d. 20. august 2010 fra Hansen, P. U. (2010b). Digital Marketing Manager. Smm.dk. Hentet d. 15. september 2010 fra Haug, A. (2010.) SuperBest ville ha blg uden brk. Digitaletanker.dk. Hentet d. 20. august 2010 fra Iskld, A. (2007). Scial Graph: Cncepts & Issues. Readwriteweb.cm Hentet d. 15. juli 2010 fra Jensen, M. W. (2009). 5 stærke regler til at ptimere emnefeltet i din marketing. PetsandPlumbers.cm. Hentet d. 5. april 2010 fra regler-til-at-ptimere-emnefeltet-i-din- -marketing Jhannsen, A. (2010). Blg m strategisk rådgivning m webkmmunikatin g scial sftware. Andreasjhannsen.dk. Hentet d. 2. juli 2010 fra Kristensen, T. M. (2010). Når rganisatiner lukker g slukker fr muligheder på nettet. ScialSquare.dk. Hentet d. 20. august 2010 fra Micrsft Advertising (2010). Scial Media Advertising. Advertising.micrsft.cm. Hentet d. 2. august 2010 fra Nielsen Wire (2009). Glbal Advertising: Cnsumers Trust Real Friends and Virtual Strangers the Mst. Nielsen.cm. Hentet d. 23. august 2010 fra Nielsen Wire (2010). What Americans D Online: Scial Media And Games Dminate Activity. Nielsen.cm. Hentet d. 24. juli 2010 fra MediaVejviseren (2010). Danske TV-statiner i Danmark. MediaVejviseren.cm. Hentet d. 24. september 2010 fra

122 Majcher, C. (2010). DM i cmputerspil. AOK.dk. Hentet d. 10. september 2010 fra OECD (2010). OECD Internet Wrld Stats. Internetwrldstats.cm. Hentet d. 15. september 2010 fra Qualman (2010). Scial Media Revlutin 2 (Refresh). Scialnmics.net. Hentet d. 21. september fra Ruder Finn (2010). Mbile Intent Index. Ruderfinn.cm. Hentet d. 14. juli 2010 fra Svendsen, M. (2010). SuperBest gider ikke hører på kunderne lukker deres blg. DeMib.dk. Hentet d. 20. august 2010 fra TV2 (2010). Histrie. TV2.dk. Hentet d. 24. september 2010 fra Wikipedia (2010a). Statistik. Da.wikipedia.rg. Hentet d. 25. september 2010 fra Wikipedia (2010b). Dm. Da.wikipedia.rg. Hentet d. 25. september 2010 fra Wmma (2005). Cde f Ethics. Wrd f muth marketing assciatin. Wmma.rg. Hentet d. 18. september 2010 fra DIVERSE Rying, M. (2010). Interview med Michael Rying 17. Maj Tilsendt på mail fra Michael Rying. Kan rekvireres.

123

124 BILAGSMAPPE Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse: Cand.ling.merc ved Cpenhagen Business Schl Oktber sider tegn

125 SPØRGEGUIDE BILAG 1 SOCIAL MEDIA HVAD ER DET? Definitin af begrebet scial media Anvendelsesmuligheder Scial media i dag Scial media i fremtiden Effektive scial media aktiviteter Effektmåling FORBRUGEREN OG SOCIAL MEDIA Scial medias ppularitet hs frbrugeren Scial media sm behvstilfredsstiller Frbrugeren i kntakt med virksmheder på scial media DANSKE VIRKSOMHEDER OG DERES BRUG AF SOCIAL MEDIA Fravælgelse af scial media Nybegynder på scial media Gde g dårlige cases fr danske virksmheders brug af scial media Succeskriterier fr scial media marketing DISKUSSION AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSENS RESULTATER Danske virksmheders anvendelse af scial media Frmålet fr brug af scial media hs danske virksmheder Grad af egnethed ift. frmål med aktiviteter blandt danske virksmheder Investering i scial media hs danske virksmheder Måling af scial media marketing aktiviteter hs danske virksmheder Begrundelse fr fravalg af scial media hs danske virksmheder Danske virksmheders syn på scial media i fremtiden

126 BILAG 2 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN Kun 1 svar & stillet til alle Sp. 1 Hvilken branche tilhører jeres virksmhed? (Vælg den branche, du umiddelbart synes passer bedst) Krydset med: Type/branche Børsen virksmheder FDIM virksmheder I alt Autmbil 6,4% 2,1% 4,7% Detailhandel 12,8% 2,1% 8,5% Elektrnik 3,5% 1,1% 2,5% Energi 6,4% 0,0% 3,8% Engrshandel 2,8% 0,0% 1,7% Finans 19,9% 4,2% 13,6% FMCG 5,0% 0,0% 3,0% IT & Teleindustri 7,1% 7,4% 7,2% Medicinal 5,0% 1,1% 3,4% Medier 7,1% 65,3% 30,5% Møbelindustri 2,8% 0,0% 1,7% Service/knsulent 0,7% 2,1% 1,3% Tekstilindustri 3,5% 0,0% 2,1% Transprt 3,5% 1,1% 2,5% Underhldning 2,8% 5,3% 3,8% Anden: 10,6% 8,4% 9,7% I alt

127 Sp. 2 Hvilken af de følgende beskriver bedst den afdeling du sidder i? (kun 1 svar) Krydset med: Type/branche BILAG 2 Kun 1 svar & stillet til alle Børsen virksmheder FDIM virksmheder I alt HR 0,7% 0,0% 0,4% Infrmatin/kmmunikatin 18,4% 14,7% 16,9% IT 0,7% 4,2% 2,1% Marketing 71,6% 38,9% 58,5% Online 7,8% 32,6% 17,8% Anden: 0,7% 9,5% 4,2% I alt Sp. 3 Hvilke scial media anvender I til markedsføring? (gerne flere svar) Krydset med: Type/branche Gerne flere svar & stillet til alle Børsen virksmheder FDIM virksmheder I alt Chatfrums 6,4% 8,4% 7,2% Eget cmmunity 17,1% 44,2% 28,1% Facebk 53,6% 76,8% 63,0% LinkedIn 5,0% 8,4% 6,4% MySpace 1,4% 1,1% 1,3% Twitter 15,0% 40,0% 25,1% Yutube 31,4% 25,3% 28,9% Anden: 5,7% 5,3% 5,5% Anvender ikke scial media til markedsføring 35,0% 13,7% 26,4% I alt

128 BILAG 2 Gerne flere svar & stillet til alle Sp. 3 (KATEGORIER SAMMENSLÅET) Hvilke scial media anvender I til markedsføring? (gerne flere svar) Krydset med: Type/branche Børsen virksmheder FDIM virksmheder I alt Anvender 65,0% 87,4% 74,0% Anvender ikke scial media 35,0% 13,7% 26,4% I alt Gerne flere svar & kun stillet til virksmheder, der anvender scial media Sp. 4 Der tales meget m scial media i dag, g herunder er der listet ngle frskellige scial media aktiviteter, der kan indgå i en virksmheds nlinestrategi. Du bedes angive m jeres virksmhed anvender ngle af disse: (Gerne flere svar) Krydset med: Type/branche Børsen virksmheder FDIM virksmheder I alt Bannerannncer 76,9% 69,5% 73,4% Tekstannncer 51,6% 50,0% 50,9% Micrblgging/Twitter 20,9% 46,3% 32,9% Oprettelse g vedligehldelse af prfil på sciale netværk 52,7% 75,6% 63,6% Videdeling 35,2% 39,0% 37,0% Business blg 28,6% 23,2% 26,0% Aktivitet på andre blgge 17,6% 19,5% 18,5% Ratings & reviews 26,4% 45,1% 35,3% Bruger-research 16,5% 17,1% 16,8% Pdcasts 5,5% 9,8% 7,5% Widgets/applikatiner 22,0% 29,3% 25,4% Anden: 2,2% 6,1% 4,0% I alt

129 Sp. 5 Hvr længe har I anvendt scial media? (kun 1 svar) Krydset med: Type/branche BILAG 2 Kun 1 svar & kun stillet til virksmheder, der anvender scial media Børsen virksmheder FDIM virksmheder I alt Under 3 mdr. 7,7% 2,5% 5,3% 3-6 mdr. 22,0% 8,8% 15,8% 7-12 mdr. 22,0% 20,0% 21,1% Over 1 år 42,9% 66,2% 53,8% Ved ikke 5,5% 2,5% 4,1% I alt Kun 1 svar & kun stillet til virksmheder, der anvender scial media Sp. 6 Hvr velegnet mener du scial media marketing er fr jeres virksmhed/prdukt? Vurdér på en skala fra 1-5, hvr 1 er "meget velegnet" g 5 er "slet ikke velegnet" (kun 1 svar) Krydset med: Type/branche Børsen virksmheder FDIM virksmheder I alt 1 meget 30,8% 38,8% 34,5% 2 20,9% 25,0% 22,8% 3 33,0% 23,8% 28,7% 4 15,4% 11,2% 13,5% 5 slet ikke 0,0% 1,2% 0,6% I alt

130 BILAG 2 Gerne flere svar & kun stillet til virksmheder, der anvender scial media Sp. 7 Hvad er frmålet med jeres brug af scial media? (Gerne flere svar) Krydset med: Type/branche Børsen virksmheder FDIM virksmheder I alt At yde kundeservice/supprt 28,9% 23,8% 26,5% At sælge gennem scial media 36,7% 37,5% 37,1% At skabe lyalitet/relatinspleje 77,8% 81,2% 79,4% At følge mtalen af vres brand (brandmnitrering) 36,7% 40,0% 38,2% At kunne annncere 38,9% 40,0% 39,4% At lave test af nye tiltag el. nye prdukter 17,8% 26,2% 21,8% At indsamle data m frbrugere/markedet (market intelligence) 15,6% 21,2% 18,2% At rekruttere medarbejdere g andre HR frmål 14,4% 6,2% 10,6% At øge kendskab til vres brand 77,8% 73,8% 75,9% At styrke vres PR 50,0% 51,2% 50,6% At øge trafikken til vres site 66,7% 86,2% 75,9% Ønsker ikke at plyse 0,0% 0,0% 0,0% Andet: 3,3% 5,0% 4,1% I alt

131 BILAG 2 Kun 1 svar & kun stillet til virksmheder, der anvender scial media til at yde kundeservice supprt Sp. 7a Hvr enig er du i, at scial media er velegnede til følgende frmål fr jeres virksmhed? - At yde kundeservice/supprt Krydset med: Type/branche Børsen virksmheder FDIM virksmheder I alt Meget enig 38,5% 21,1% 31,1% Enig 53,8% 52,6% 53,3% Hverken enig/eller uenig 7,7% 10,5% 8,9% Uenig 0,0% 0,0% 0,0% Meget uenig 0,0% 5,3% 2,2% Ved ikke 0,0% 10,5% 4,4% I alt Kun 1 svar & kun stillet til virksmheder, der anvender scial media til sælge gennem Sp. 7a Hvr enig er du i, at scial media er velegnede til følgende frmål fr jeres virksmhed? - At sælge gennem scial media Krydset med: Type/branche Børsen virksmheder FDIM virksmheder I alt Meget enig 15,2% 16,7% 15,9% Enig 36,4% 40,0% 38,1% Hverken enig/eller uenig 36,4% 33,3% 34,9% Uenig 12,1% 6,7% 9,5% Meget uenig 0,0% 3,3% 1,6% Ved ikke 0,0% 0,0% 0,0% I alt

132 BILAG 2 Kun 1 svar & kun stillet til virksmheder, der anvender scial media til at skabe lyalitet/relatinspleje Sp. 7a Hvr enig er du i, at scial media er velegnede til følgende frmål fr jeres virksmhed? - At skabe lyalitet/relatinspleje Krydset med: Type/branche Børsen virksmheder FDIM virksmheder I alt Meget enig 42,0% 44,6% 43,3% Enig 50,7% 52,3% 51,5% Hverken enig/eller uenig 2,9% 1,5% 2,2% Uenig 4,3% 0,0% 2,2% Meget uenig 0,0% 0,0% 0,0% Ved ikke 0,0% 1,5% 0,7% I alt Kun 1 svar & kun stillet til virksmheder, der anvender scial media til at følge mtalen af deres brand Sp. 7a Hvr enig er du i, at scial media er velegnede til følgende frmål fr jeres virksmhed? - At følge mtalen af vres brand (brandmnitrering) Krydset med: Type/branche Børsen virksmheder FDIM virksmheder I alt Meget enig 36,4% 37,5% 36,9% Enig 54,5% 43,8% 49,2% Hverken enig/eller uenig 6,1% 18,8% 12,3% Uenig 3,0% 0,0% 1,5% Meget uenig 0,0% 0,0% 0,0% Ved ikke 0,0% 0,0% 0,0% I alt

133 BILAG 2 Kun 1 svar & kun stillet til virksmheder, der anvender scial media at kunne annncere Sp. 7a Hvr enig er du i, at scial media er velegnede til følgende frmål fr jeres virksmhed? - At kunne annncere Krydset med: Type/branche Børsen virksmheder FDIM virksmheder I alt Meget enig 31,4% 28,1% 29,9% Enig 51,4% 59,4% 55,2% Hverken enig/eller uenig 17,1% 6,2% 11,9% Uenig 0,0% 6,2% 3,0% Meget uenig 0,0% 0,0% 0,0% Ved ikke 0,0% 0,0% 0,0% I alt Kun 1 svar & kun stillet til virksmheder, der anvender scial media til at lave test af nye tiltag el. nye prdukter Sp. 7a Hvr enig er du i, at scial media er velegnede til følgende frmål fr jeres virksmhed? - At lave test af nye tiltag el. nye prdukter Krydset med: Type/branche Børsen virksmheder FDIM virksmheder I alt Meget enig 12,5% 57,1% 37,8% Enig 68,8% 28,6% 45,9% Hverken enig/eller uenig 18,8% 14,3% 16,2% Uenig 0,0% 0,0% 0,0% Meget uenig 0,0% 0,0% 0,0% Ved ikke 0,0% 0,0% 0,0% I alt

134 BILAG 2 Kun 1 svar & kun stillet til virksmheder, der anvender scial media til at indsamle data m frbrugerne/markedet Sp. 7a Hvr enig er du i, at scial media er velegnede til følgende frmål fr jeres virksmhed? - At indsamle data m frbrugere/markedet (market intelligence) Krydset med: Type/branche Børsen virksmheder FDIM virksmheder I alt Meget enig 28,6% 58,8% 45,2% Enig 50,0% 23,5% 35,5% Hverken enig/eller uenig 14,3% 17,6% 16,1% Uenig 0,0% 0,0% 0,0% Meget uenig 0,0% 0,0% 0,0% Ved ikke 7,1% 0,0% 3,2% I alt Kun 1 svar & kun stillet til virksmheder, der anvender scial media til at rekruttere medarbejdere g andre HR frmål Sp. 7a Hvr enig er du i, at scial media er velegnede til følgende frmål fr jeres virksmhed? - At rekruttere medarbejdere g andre HR frmål Krydset med: Type/branche Børsen virksmheder FDIM virksmheder I alt Meget enig 30,8% 0,0% 22,2% Enig 61,5% 60,0% 61,1% Hverken enig/eller uenig 7,7% 40,0% 16,7% Uenig 0,0% 0,0% 0,0% Meget uenig 0,0% 0,0% 0,0% Ved ikke 0,0% 0,0% 0,0% I alt

135 BILAG 2 Kun 1 svar & kun stillet til virksmheder, der anvender scial media til at øge kendskab til deres brand Sp. 7a Hvr enig er du i, at scial media er velegnede til følgende frmål fr jeres virksmhed? - At øge kendskab til vres brand Krydset med: Type/branche Børsen virksmheder FDIM virksmheder I alt Meget enig 41,4% 42,4% 41,9% Enig 47,1% 47,5% 47,3% Hverken enig/eller uenig 11,4% 6,8% 9,3% Uenig 0,0% 1,7% 0,8% Meget uenig 0,0% 0,0% 0,0% Ved ikke 0,0% 1,7% 0,8% I alt Kun 1 svar & kun stillet til virksmheder, der anvender scial media til at styrke deres PR Sp. 7a Hvr enig er du i, at scial media er velegnede til følgende frmål fr jeres virksmhed? - At styrke vres PR Krydset med: Type/branche Børsen virksmheder FDIM virksmheder I alt Meget enig 42,2% 48,8% 45,3% Enig 48,9% 41,5% 45,3% Hverken enig/eller uenig 6,7% 9,8% 8,1% Uenig 2,2% 0,0% 1,2% Meget uenig 0,0% 0,0% 0,0% Ved ikke 0,0% 0,0% 0,0% I alt

136 BILAG 2 Kun 1 svar & kun stillet til virksmheder, der anvender scial media til at øge trafiken til deres website Sp. 7a Hvr enig er du i, at scial media er velegnede til følgende frmål fr jeres virksmhed? - At øge trafikken til vres website Krydset med: Type/branche Børsen virksmheder FDIM virksmheder I alt Meget enig 33,3% 44,9% 39,5% Enig 56,7% 39,1% 47,3% Hverken enig/eller uenig 8,3% 10,1% 9,3% Uenig 1,7% 2,9% 2,3% Meget uenig 0,0% 1,4% 0,8% Ved ikke 0,0% 1,4% 0,8% I alt Kun 1 svar & kun stillet til virksmheder, der anvender scial media til andre frmå end de nævnte Sp. 7a Hvr enig er du i, at scial media er velegnede til følgende frmål fr jeres virksmhed? Krydset med: Type/branche Børsen virksmheder FDIM virksmheder I alt Meget enig 100,0% 75,0% 85,7% Enig 0,0% 0,0% 0,0% Hverken enig/eller uenig 0,0% 25,0% 14,3% Uenig 0,0% 0,0% 0,0% Meget uenig 0,0% 0,0% 0,0% Ved ikke 0,0% 0,0% 0,0% I alt

137 BILAG 2 Kun 1 svar & kun stillet til virksmheder, der anvender scial media Sp. 8 Hvr enig er du i, at scial media generelt er velegnede til det følgende? Du bedes ikke tænke på din egen virksmhed her, men hvr egnede du mener scial media er generelt set. - At yde kundeservice/supprt Krydset med: Type/branche Børsen virksmheder FDIM virksmheder I alt Meget enig 26,1% 15,0% 19,0% Enig 39,1% 28,7% 32,5% Hverken enig eller uenig 15,2% 30,0% 24,6% Uenig 17,4% 18,8% 18,3% Meget uenig 2,2% 5,0% 4,0% Ved ikke 0,0% 2,5% 1,6% I alt Kun 1 svar & kun stillet til virksmheder, der anvender scial media Sp. 8 Hvr enig er du i, at scial media generelt er velegnede til det følgende? Du bedes ikke tænke på din egen virksmhed her, men hvr egnede du mener scial media er generelt set. - At sælge gennem scial media Krydset med: Type/branche Børsen virksmheder FDIM virksmheder I alt Meget enig 6,5% 12,5% 10,3% Enig 30,4% 30,0% 30,2% Hverken enig eller uenig 43,5% 31,2% 35,7% Uenig 19,6% 21,2% 20,6% Meget uenig 0,0% 3,8% 2,4% Ved ikke 0,0% 1,2% 0,8% I alt

138 BILAG 2 Kun 1 svar & kun stillet til virksmheder, der anvender scial media Sp. 8 Hvr enig er du i, at scial media generelt er velegnede til det følgende? Du bedes ikke tænke på din egen virksmhed her, men hvr egnede du mener scial media er generelt set. - At skabe lyalitet/relatinspleje Krydset med: Type/branche Børsen virksmheder FDIM virksmheder I alt Meget enig 34,8% 33,8% 34,1% Enig 52,2% 47,5% 49,2% Hverken enig eller uenig 10,9% 16,2% 14,3% Uenig 2,2% 2,5% 2,4% Meget uenig 0,0% 0,0% 0,0% Ved ikke 0,0% 0,0% 0,0% I alt Kun 1 svar & kun stillet til virksmheder, der anvender scial media Sp. 8 Hvr enig er du i, at scial media generelt er velegnede til det følgende? Du bedes ikke tænke på din egen virksmhed her, men hvr egnede du mener scial media er generelt set. - At følge mtalen af brands (brandmnitrering) Krydset med: Type/branche Børsen virksmheder FDIM virksmheder I alt Meget enig 26,1% 28,7% 27,8% Enig 58,7% 46,2% 50,8% Hverken enig eller uenig 13,0% 18,8% 16,7% Uenig 2,2% 2,5% 2,4% Meget uenig 0,0% 1,2% 0,8% Ved ikke 0,0% 2,5% 1,6% I alt

139 BILAG 2 Kun 1 svar & kun stillet til virksmheder, der anvender scial media Sp. 8 Hvr enig er du i, at scial media generelt er velegnede til det følgende? Du bedes ikke tænke på din egen virksmhed her, men hvr egnede du mener scial media er generelt set. - At kunne annncere Krydset med: Type/branche Børsen virksmheder FDIM virksmheder I alt Meget enig 19,6% 13,8% 15,9% Enig 37,0% 52,5% 46,8% Hverken enig eller uenig 26,1% 22,5% 23,8% Uenig 13,0% 6,2% 8,7% Meget uenig 2,2% 2,5% 2,4% Ved ikke 2,2% 2,5% 2,4% I alt Kun 1 svar & kun stillet til virksmheder, der anvender scial media Sp. 8 Hvr enig er du i, at scial media generelt er velegnede til det følgende? Du bedes ikke tænke på din egen virksmhed her, men hvr egnede du mener scial media er generelt set. - At lave test af nye tiltag el. nye prdukter Krydset med: Type/branche Børsen virksmheder FDIM virksmheder I alt Meget enig 17,4% 22,5% 20,6% Enig 50,0% 40,0% 43,7% Hverken enig eller uenig 26,1% 25,0% 25,4% Uenig 4,3% 11,2% 8,7% Meget uenig 0,0% 0,0% 0,0% Ved ikke 2,2% 1,2% 1,6% I alt

140 BILAG 2 Kun 1 svar & kun stillet til virksmheder, der anvender scial media Sp. 8 Hvr enig er du i, at scial media generelt er velegnede til det følgende? Du bedes ikke tænke på din egen virksmhed her, men hvr egnede du mener scial media er generelt set. - At indsamle data m frbrugere/markedet (market intelligence) Krydset med: Type/branche Børsen virksmheder FDIM virksmheder I alt Meget enig 13,0% 20,0% 17,5% Enig 43,5% 37,5% 39,7% Hverken enig eller uenig 30,4% 26,2% 27,8% Uenig 8,7% 10,0% 9,5% Meget uenig 0,0% 1,2% 0,8% Ved ikke 4,3% 5,0% 4,8% I alt Kun 1 svar & kun stillet til virksmheder, der anvender scial media Sp. 8 Hvr enig er du i, at scial media generelt er velegnede til det følgende? Du bedes ikke tænke på din egen virksmhed her, men hvr egnede du mener scial media er generelt set. - At rekruttere medarbejdere g andre HR frmål Krydset med: Type/branche Børsen virksmheder FDIM virksmheder I alt Meget enig 17,4% 13,8% 15,1% Enig 37,0% 28,7% 31,7% Hverken enig eller uenig 30,4% 35,0% 33,3% Uenig 10,9% 15,0% 13,5% Meget uenig 0,0% 2,5% 1,6% Ved ikke 4,3% 5,0% 4,8% I alt

141 BILAG 2 Kun 1 svar & kun stillet til virksmheder, der anvender scial media Sp. 8 Hvr enig er du i, at scial media generelt er velegnede til det følgende? Du bedes ikke tænke på din egen virksmhed her, men hvr egnede du mener scial media er generelt set. - At øge kendskab til vres brand Krydset med: Type/branche Børsen virksmheder FDIM virksmheder I alt Meget enig 26,1% 35,0% 31,7% Enig 63,0% 51,2% 55,6% Hverken enig eller uenig 10,9% 12,5% 11,9% Uenig 0,0% 1,2% 0,8% Meget uenig 0,0% 0,0% 0,0% Ved ikke 0,0% 0,0% 0,0% I alt Kun 1 svar & kun stillet til virksmheder, der anvender scial media Sp. 8 Hvr enig er du i, at scial media generelt er velegnede til det følgende? Du bedes ikke tænke på din egen virksmhed her, men hvr egnede du mener scial media er generelt set. - At styrke vres PR Krydset med: Type/branche Børsen virksmheder FDIM virksmheder I alt Meget enig 34,8% 36,2% 35,7% Enig 52,2% 41,2% 45,2% Hverken enig eller uenig 10,9% 20,0% 16,7% Uenig 2,2% 1,2% 1,6% Meget uenig 0,0% 0,0% 0,0% Ved ikke 0,0% 1,2% 0,8% I alt

142 BILAG 2 Kun 1 svar & kun stillet til virksmheder, der anvender scial media Sp. 8 Hvr enig er du i, at scial media generelt er velegnede til det følgende? Du bedes ikke tænke på din egen virksmhed her, men hvr egnede du mener scial media er generelt set. - At øge trafikken til websites Krydset med: Type/branche Børsen virksmheder FDIM virksmheder I alt Meget enig 30,4% 37,5% 34,9% Enig 52,2% 46,2% 48,4% Hverken enig eller uenig 10,9% 12,5% 11,9% Uenig 2,2% 3,8% 3,2% Meget uenig 2,2% 0,0% 0,8% Ved ikke 2,2% 0,0% 0,8% I alt Kun 1 svar & kun stillet til virksmheder, der anvender scial media Sp. 9 Hvr mange timer vil du tr, I i jeres virksmhed ugentligt bruger på jeres scial media marketing? (kun 1 svar) Krydset med: Type/branche Børsen virksmheder FDIM virksmheder I alt Under 1 time 27,6% 17,5% 22,8% 1-2 timer 19,5% 26,2% 22,8% 3-4 timer 8,0% 27,5% 17,4% 5-10 timer 10,3% 15,0% 12,6% timer 5,7% 6,2% 6,0% timer 2,3% 1,2% 1,8% + 30 timer 6,9% 3,8% 5,4% Ved ikke 16,1% 2,5% 9,6% Ønsker ikke at plyse 3,4% 0,0% 1,8% I alt

143 BILAG 2 Kun 1 svar & kun stillet til virksmheder, der anvender scial media Sp. 10 Hvr meget vil du tr, I brugte på markedsføring via scial media i 2009? Du bedes udelukkende tænke på direkte mkstninger g ikke arbejdstimer etc. (Kun 1 svar ) Krydset med: Type/branche Børsen virksmheder FDIM virksmheder I alt Under kr. 44,8% 56,2% 50,3% kr. 9,2% 18,8% 13,8% kr. 11,5% 3,8% 7,8% kr. 3,4% 1,2% 2,4% kr. 2,3% 3,8% 3,0% kr. 0,0% 0,0% 0,0% Over kr. 0,0% 0,0% 0,0% Ved ikke 13,8% 5,0% 9,6% Ønsker ikke at plyse 14,9% 11,2% 13,2% I alt Kun 1 svar & kun stillet til virksmheder, der anvender scial media Sp. 11 Frudser du at I indenfr det næste år, vil øge eller mindske investeringen i markedsføring via de scial media? (kun 1 svar) Krydset med: Type/branche Børsen virksmheder FDIM virksmheder I alt Vil øge væsentligt 19,8% 16,2% 18,1% Vil øge 60,5% 43,8% 52,4% Vil frblive uændret 19,8% 37,5% 28,3% Vil mindske 0,0% 1,2% 0,6% Vil mindske væsentligt 0,0% 1,2% 0,6% I alt

144 BILAG 2 Kun 1 svar & kun stillet til virksmheder, der anvender scial media Sp. 12 Benytter I eksterne knsulenter til jeres arbejde med scial media? (kun 1 svar) Krydset med: Type/branche Børsen virksmheder FDIM virksmheder I alt Ja 60,5% 25,0% 43,4% Nej 39,5% 75,0% 56,6% I alt Gerne flere svar & kun stillet til virksmheder, der anvender scial media Sp. 13 Hvilke afdelinger er invlverede i jeres arbejde med scial media marketing? (Gerne flere svar) Krydset med: Type/branche Børsen virksmheder FDIM virksmheder I alt HR 10,5% 1,2% 6,0% Infrmatin/kmmunikatin 44,2% 28,7% 36,7% IT 10,5% 25,0% 17,5% Marketing 88,4% 67,5% 78,3% Online 40,7% 57,5% 48,8% Anden: 14,0% 20,0% 16,9% I alt Kun 1 svar & kun stillet til virksmheder, der anvender scial media Sp. 14 Tilbyder I jeres kunder ngle særlige plevelser via scial media? Sm eksempelvis My Starbucks Idea, hvr Starbucks kunder kan skrive deres hldninger g idéer, vurdere g kmmentere på idéerne, sm virksmheden i sidste ende kan anvende i deres fremtidige udvikling. (kun 1 svar) Krydset med: Type/branche Børsen virksmheder FDIM virksmheder I alt Ja, det gør vi 17,4% 36,2% 26,5% Nej, men vi vervejer det 52,3% 41,2% 47,0% Nej, det gør vi ikke 30,2% 22,5% 26,5% I alt

145 BILAG 2 Kun stillet til virksmheder, der svarede Ja, det gør vi i sp. 14 Sp. 15 Du har angivet, at I tilbyder jeres kunder ngle særlige plevelser via sciale medier. Hvad tilbyder I? (beskriv venligst) Krydset med: Type/branche Dette er et åbent spørgsmål, se svarene i bilag 12. Kun 1 svar & kun stillet til virksmheder, der anvender scial media Sp. 16 Måler I effekten af jeres aktiviteter på scial media? (kun 1 svar) Krydset med: Type/branche Børsen virksmheder FDIM virksmheder I alt Ja 56,8% 70,0% 62,7% Nej 44,2% 30,0% 37,3% I alt Kun 1 svar & kun stillet til virksmheder, der måler effekten af deres aktiviteter på scial media Sp. 17 Hvrdan måler I effekten af jeres aktiviteter på scial media? (gerne flere svar) Krydset med: Type/branche Børsen virksmheder FDIM virksmheder I alt Øget trafik til vres side 70,8% 96,4% 84,6% Øget salg/knvertering 37,5% 37,5% 37,5% ROI fra marketing 27,1% 14,3% 20,2% Antal brugere på scial media 66,7% 71,4% 69,2% Kundetilfredshed g lyalitet 20,8% 16,1% 18,3% Brandgenkendelse 25,0% 12,5% 18,3% Andet: 8,3% 3,6% 5,8% I alt

146 BILAG 2 Gerne flere svar & kun stillet til virksmheder, der ikke anvender scial media Sp. 18 Hvad er grunden til I ikke anvender scial media? (gerne flere svar) Krydset med: Type/branche Børsen virksmheder FDIM virksmheder I alt Manglende budget 10,4% 7,7% 9,8% Manglende persnale til at varetage pgaven 41,7% 46,2% 42,6% Manglende frståelse fr scial media 25,0% 7,7% 21,3% Mener traditinel marketing er tilstrækkeligt 10,4% 23,1% 13,1% Manglende muligheder fr at måle ROI 14,6% 15,4% 14,8% Scial media er ikke egnede til vres virksmhed/branche 25,0% 38,5% 27,9% Andet: 29,2% 38,5% 31,1% I alt Kun svar & kun stillet til virksmheder, der ikke anvender scial media Sp. 19 Har I planer m at anvende scial media i fremtiden? Med fremtiden menes der indenfr det næste år. (kun 1 svar) Krydset med: Type/branche Børsen virksmheder FDIM virksmheder I alt Ja 43,8% 23,1% 39,3% Nej 14,6% 38,5% 19,7% Ved ikke 41,7% 38,5% 41,0% I alt Sp. 20 Hvad skal der til, fr at scial media vil spille en større rlle fr jer? (beskriv venligst) Krydset med: Type/branche Stillet til alle Dette er et åbent spørgsmål, se svarene i bilag

147 BILAG 2 Stillet til alle Sp. 21 Tusind tak fr din hjælp, sm vi sætter str pris på! Hvis du ønsker at mdtage den færdige rapprt med resultater fra undersøgelsen g/eller den færdige kandidatafhandling, bedes du krydse af samt angive navn g adresse herunder, så vil det blive sendt til dig. Såfremt du ikke ønsker at mdtage rapprten, trykker du bare på afslut. Krydset med: Type/branche Børsen virksmheder FDIM virksmheder I alt Ja tak, vil gerne have resultater fra denne spørgeskemaundersøgelse tilsendt Ja tak, vil gerne have den færdige kandidatafhandling tilsendt (ktber 2010) 90,6% 97,4% 93,5% 75,5% 76,9% 76,1% I alt

148 BILAG 3 EKSPERTINTERVEWS PROFILER RUNE VARNAA Cand.ling.merc. fra Cpenhagen Business Schl. Rune er direktør i knsulentafdelingen hs Tracewrks, der leverer sftware g knsulentydelser indenfr nline marketing. Tidligere har han bl.a. arbejdet sm senirknsulent hs det digitale bureau Creuna. Rune har en brændende passin fr digital kmmunikatin g markedsføring, g den frandring internettet bærer med sig. Rune har derfr gså fulgt udviklingen indenfr scial media på tæt hld. Rune er desuden undervisningsassistent ved HD studiet på Cpenhagen Business Schl g cand.merc. studierne på Aarhus Schl f Business. Interview fretaget d. 23. marts 2010 kl. 19 (bilag 6). CHISTIE STAUNING ANDERSEN Cand.it. i design, kmmunikatin g medier fra IT-Universitetet med speciale i scial media. Stifter af virksmheden Netseeds. Hs Netseeds hjælper Christie kunder med succes i scial media gennem rådgivning g eksekvering. Desuden er Christie fredragshlder g arrangør af kurser mkring brugen af scial media. Interview fretaget d. 15. april 2010 kl. 10 (bilag 6). ASTRID HAUG Cand.mag. i Medievidenskab fra Århus Universitet med speciale m internettets rlle i den amerikanske valgkamp Astrid sidder i dag sm Cmmunity manager hs Berlingske Tidende. Derudver er Astrid ekstern lektr på Rskilde Universitets Master i Prfessinel Kmmunikatin, paneldeltager i DR2 Deadlines Prpagandisterne samt fredragshlder. Medfrfatter af bgen Lyt til elefanterne digital kmmunikatin i praksis (2009). Interview fretaget d. 27. maj 2010 kl. 13 (bilag 6). 1

149 BILAG 3 TIMME BISGAARD MUNK Ph.d. i Internet Scilgi fra Københavns Universitet. Timme frsker i, hvrdan man bedst g mest effektivt laver vidensdeling gennem vidensprtaler. Startede i 1999 Kmmunikatinsfrum.dk (branchefrum fr kmmunikatinsmedarbejdere), hvr han i dag sidder sm direktør/redaktør. Timme har igennem flere år undervist på Københavns Universitet, Cpenhagen Business Schl g desuden arbejdet sm prjektleder i kmmunikatinsvirksmheden Advice A/S. Interview fretaget d. 4. juni 2010 kl. 10 (bilag 6). TRINE-MARIA KRISTENSEN Cand.scient.sc. (PR) fra Rskilde Universitet. Fra 2005 til juli 2010 medstifter af g partner i knsulentvirksmheden Scialsquare. Scialsquare hjælper rganisatiner med at tænke strategisk mkring den frandring, sm det sciale internet er udtryk fr, g få scial media tænkt ind i virksmhedernes webprjekter. I dag er Trine-Maria freelancer g fredragshlder med hvedvægt på scial media i PR g kmmunikatinsarbejde. Medfrfatter af bgen Weblgs (2007). Interview fretaget d. 8. juni 2010 kl. 13 (bilag 6). PETER ØSTERGAARD SØRENSEN Cand.cmm. (Samfundsfag g kmmunikatin) fra Rskilde Universitet Peter er Lektr på Danmarks Medie- g Jurnalisthøjskle, linjen fr TV- g medietilrettelæggelse (primært inden fr nye medier), web-tv, mbil, scial media mv. Derudver underviser Peter gså på Medieprduktin g Ledelse, Interaktivt Design g Update Diplmuddannelsen. Peter har desuden været tilknyttet DR i mange år, sm bl.a. IT redaktør i DR undervisning. Interview fretaget d. 22. juni 2010 kl (bilag 6). 2

150 BILAG 4 PENETRATION OG DEMOGRAFI AF FACEBOOKBRUGERE Penetratin Danmark 51% Danmark kønsfrdeling CheckFacebk Danmarks Statistik Mænd ,3% Mænd ,7% Kvinder ,7% Kvinder ,3% I alt ,00% I alt ,00% Danmark aldersfrdeling CheckFacebk Danmarks Statistik < ,9% < ,75% ,9% ,33% ,7% ,93% ,6% ,93% ,5% ,86% ,3% ,59% ,3% ,46% ,8% ,15% I alt ,0% I alt ,00% Penetratin Danmark Sverige 51% 49% Sverige kønsfrdeling CheckFacebk Statistiska Centralbyrån Mænd ,53% Mænd ,82% Kvinder ,47% Kvinder ,18% I alt ,00% I alt ,00% Sverige aldersfrdeling CheckFacebk Statistiska Centralbyrån < ,80% < ,54% ,10% ,85% ,70% ,52% ,80% ,38% ,80% ,67% ,00% ,03% ,90% ,59% ,90% ,43% I alt ,00% I alt ,00% Kilde til dette er Statistikbankerne i Danmark g Sverige samt CheckFacebk.cm.

151 BILAG 5 KILDER TIL TIDSLINIEN Alle kilder er hentet 6. september Amazn.cm Art BBS Amazn.cm abut: Hmepage/b?ie=UTF8&nde= Wikipedia: n.cm Om Art: prt/?fc=0&tab=5 Wikipedia: Wikipedia: n_bard_system SearchCIO-Midmarket.cm Definitins: tin/0,,sid183_gci213807,00.html Blgger Blgger abut: Wikipedia: er_(service) Cunter Strike Wikipedia: er-strike Craigslist Craigslist Factsheet: ctsheet Wikipedia: ist Dating.dk ebay Dating.dk: Wikipedia: g.dk ebayinc wh: Wikipedia: Facebk Flickr Fra Facebk presserum: php?id= #!/press/inf.ph p?factsheet Wikipedia: k Flickr abut: Wikipedia: Wikipedia: et_frum

152 BILAG 5 ICQ ICQ abut: l Wikipedia: MySpace MySpace: Wikipedia: ce Online gaming Wikipedia: _(vide_game) RSS Wikipedia: SMS Wikipedia: messaging Usenet Wikipedia: t The Pirate Bay Wikipedia: rate_bay TripAdvisr Wikipedia: visr Twitter Wikipedia: Wikipedia Wikipedia: dia Wrdpress Wikipedia: ress Wrld f Warcraft Wikipedia: _f_warcraft www Wikipedia: Wikipedia: erners-lee Yah! Wikipedia: YuTube Wikipedia: be

153 BILAG 7 KONTAKTFORM Nedenstående illustrerer et eksempel på kntaktfrmen fr rekruttering af undersøgelsens respndentbaser. Visse afvigelser g tilpasninger kunne frekmme fr at matche virksmhedens pbygning g desuden placering af scial media aktiviteter i rganisatinen. Sm venstående figur viser, var strategien at kmme i kntakt med marketingafdelingen. Baggrunden fr dette var ikke frdi, vi nødvendigvis gik ud fra, at scial media arbejdet lå her, men frdi vi antg, at vi ville pnå en bedre dialg ved at tale med marketing frem fr receptinen g dermed øge muligheden fr at rekruttering af den rette respndent.