Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum:"

Transkript

1 Classic Race Aarhus FORRETNINGSBETINGELSER 2016 Classic Race Aarhus (CRAA) er en velgørende fond med det formål at støtte børns trafiksikkerhed i Østjylland samt støtte udvikling af grøn teknologi til automobilbranchen, på baggrund af indtægter genereret ved afholdelse af Classic Race Aarhus. Det er derfor af stor betydning for fonden i videst muligt omfang at gardere sig mod uforudsete hændelser og omkostninger. Nærværende Forretningsbetingelser er gældende for alle aftaler, herunder ordrebekræftelser, indgået af eller med Classic Race Aarhus. Enhver aftale, herunder ordrebekræftelser, har alene gyldighed parterne i mellem, såfremt aftalen er udarbejdet på skriftligt grundlag og underskrevet af begge parter. Almindelige forretningsbetingelser indeholder følgende punkter: 1. Arrangement i eget telt 2. Udstillere/salgssteder 3. Goodlook Street 4. Eksponering 5. Generelt 6. Leverandør til Classic Race Aarhus 1. Arrangement i eget telt: Telt og udstyr: Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum: Fredag kl Lørdag og søndag kl Teltet kan alene benyttes om fredagen, såfremt hele weekenden er booket af samme samarbejdspartner, og skal være meddelt CRAA senest 3 uger forinden. Teltet vil være indrettet fra CRAA s side med borde, stole, fadølsanlæg, køleskab m.v. Forplejning og servicering: Al forplejning og servicering har CRAA outsourcet til forskellige restauratører, som dækker hvert sit område. Samarbejdspartneren kontraherer selv med den pågældende restauratør. Side 1 af 5

2 Drikkevarer: Samarbejdspartneren er forpligtet til at købe drikkevarer gennem CRAA. 3 uger forud for arrangementet vil samarbejdspartneren få en henvendelse fra CRAA om bestilling af drikkevarer. Drikkevarer leveres til teltet sammen en følgeseddel. Pris for drikkevarer er vejledende udsalgspris + 20 %. Ekstra bestilling af drikkevarer er muligt under arrangementet, ligesom overskydende drikkevarer i ubrudte pakninger tages retur. Ekstra bestillinger og returvarer vil faktureres med et tillæg på 10 %. Det er vigtigt, at samarbejdspartneren sikrer sig kopi af leverance- og returfølgeseddel. Servicemedarbejder: CRAA har en servicemedarbejder tilknyttet teltet. Denne servicemedarbejde vil være jeres kontaktperson i forhold til praktiske ting: Udstyr i teltet, drikkevarer, strøm, renholdelse etc. 2. Udstillere/salgssteder: Opstilling og nedtagning: Opstilling af telte, udstillinger mv. kan påbegynde torsdag d. 26. maj 2016 kl. 8.00, eller efter nærmere aftale, og skal være afsluttet senest torsdag den 26. maj 2016 kl Nedtagning af telte, udstillinger mv. kan tidligst påbegynde 30 min. efter sidste løbs afslutning søndag d. 29. maj 2016 og skal være afsluttet senest mandag den 30. maj 2016 kl Udstillinger på Strandvejen skal dog være nedtaget senest søndag d. 29. maj 2016 kl Evt. ekstra omkostninger i forbindelse med installationer og udstyr til standen eller teltet er CRAA uvedkommende og kan ikke faktureres gennem Classic Race Aarhus. Elektricitet: Det påhviler hver enkelt samarbejdspartner at medbringe forlængerledninger, stikdåser mv., alt i det nødvendige omfang til brug i samarbejdspartnerens egne telte. CRAA foranlediger, at der er tilgang til 220V inden for en radius af 50 meter. Strøm er 1x10 amp. 230 v. Udgift til elforbrug afholdes af samarbejdspartneren og således ikke CRAA. CRAA opsætter el-målere, idet elforbrug faktureres særskilt til markedspris. Vand: Der er ikke adgang til rindende vand og evt. myndighedskrav om rindende vand påhviler samarbejdspartneren at indhente. Side 2 af 5

3 Mad og drikke: Der må ikke serveres eller sælges mad og drikkevarer ud over det, som er aftalt i kontrakten. Såfremt der i kontrakten indgår aftale om levering af drikkevarer, skal samarbejdspartneren sikre at modtage kopi af leverancesedler således kontrol af den efterfølgende levering er mulig. Samarbejdspartnere, som ifølge kontrakten må sælge drikkevarer, må ikke modtage CRAA drikkebilletter som betaling. Disse vil ikke blive honoreret. 3. Goodlook Street: Goodlook Street er en attraktiv del af Classic Race Aarhus, som arbejder målrettet og kontinuerligt mod et mere tidstypiske look. Omdrejningspunktet for dette er Goodlook Street, gaden i Mindeparken, hvis stande og boder skal fremstå tidstypisk fra perioden 1940 erne til 1960 erne. Samarbejdspartnerne med boder, telte og lignende forpligter sig til, at den enkeltes stand fremstår i retro og tidstypisk design, samt at personalets påklædning stemmer overens hermed. Til telte i Goodlook Street leveres en træfacade som er u-dekoreret. Facaden skal af stadeholderen dekoreres med tidstypiske skilte eller grafisk design, som udtrykker standens indhold. Ligeledes skal teltets indvendige dekoration fremstå tidstypisk. Ved flerårig aftale kan udstiller selv opbevare den dekorerede facade. CRAA lægger stor vægt på, at Goodlook Street får et retro udtryk og beder i den anledning stadeholdere sende en skitse af facaden samt en kort beskrivelse af standens interiør til CRAA snarest muligt og senest den 20. april 2016, således at standens og personalets udtryk på forhånd kan afstemmes med CRAA. Såfremt samarbejdspartneren ikke opfylder ovennævnte vilkår, kan CRAA uden varsel og kompensation flytte standen til en anden placering, herunder udenfor for Goodlook Street. 4. Eksponering: Ved køb af eksponering (bannere mv.) er de aftalte priser, medmindre andet angives i ordrebekræftelsen, ekskl. selve produktionen af bannere mv. Bannere til opsætning skal være leveret til CRAA senest mandag den 18. maj 2016 kl og være afhentet igen senest fredag den 3. juni 2016 kl CRAA påtager sig herudover ikke ansvar for bannerne. Side 3 af 5

4 5. Generelt: Forsikring: CRAA har generelt forsikret arrangementet som arrangør, ligesom CRAA har forsikret lejet materiale/materiel. Det påhviler hver enkelt samarbejdspartner selv at tegne egne forsikringer, alt i henhold til samarbejdspartneres egen vurdering, herunder f.eks. antallet af gæster, tyveri af udstillingsmateriale mv. Renholdelse: For CRAA er renholdelse en væsentlig del af arrangementet. CRAA har derfor et større korps af frivillige hjælpere på dette område. Det påhviler samarbejdspartneren til stadighed at holde det lejede areal rent og pænt samt at opsamle eget affald i poser. Poserne skal ved dagens afslutning placeres ved nærmeste kørevej, hvor de vil blive afhentet af CRAA. Kørsel: Det er ikke tilladt at køre i området uden for de normale og afmærkede køreveje. Der må ikke under nogen omstændigheder uden skriftlig tilladelse fra CRAA ske kørsel på græsset. Overtrædelse heraf vil medføre erstatningsansvar over for Aarhus Kommune og/eller CRAA. Et evt. erstatningsansvar i anledning heraf skal afholdes fuldt ud af føreren af bilen. Vi gør opmærksom på at beskadigelse af træer, såvel stammer som kroner, ligeledes vil medføre erstatningsansvar. Al kørsel i området og på banen i perioden fra torsdag den 26. maj 2016 kl og til søndag den 29. maj 2016 kl er ikke tilladt uden skriftlig køretilladelse fra CRAA. Enhver henvisning fra CRAA officials skal efterkommes. Informationsmøde: Der afholdes informationsmøde for samarbejdspartnere Mandag d. 23. maj 2016, kl i Mindeparken Her vil der være praktisk information om opstilling, nedtagning, ind- og udkørsel, armbånd/billetter etc. CRAA opfordrer derfor kraftigt til at deltage. Side 4 af 5

5 Armbånd og Billetter: Samarbejdspartnere har de billetter/armbånd til rådighed, som der er aftalt i ordrebekræftelse. Er der ikke anført noget i ordrebekræftelse herom, kan der købes billetter i forsalg online eller der kan købes billet ved indgangene til dagspris. Billetter giver udelukkende adgang i arrangementets åbningstid. Der opereres ikke med fribilletter. Samarbejdspartnerens medarbejdere skal bære synligt armbånd udstedt af og udleveret af CRAA. Armbånd giver medarbejderen ret til at passere indgangen ved Oddervej og Filtenborg Plads tidligere end indgangene åbner for publikum. Armbånd vil blive udleveret i forbindelse med udstillermøde som finder sted mandag d. 23. maj 2016 kl Billetter til brug for gæster, jfr. ordrebekræftelsen vil blive sendt elektronisk til samarbejdspartnerens kontaktperson i perioden den april 2016 eller hurtigst mulig efter at kontraktforhold er opfyldt. Købte billetter til CRAA tages ikke retur. Øvrig information om billetter findes på CRAA.dk Aflysning: CRAA er ikke erstatningspligtig ved aflysning af arrangementet som følge af kommunale bestemmelser, myndighedspåbud eller lignende, vejrlig eller force majeure, det være sig ved aflysning såvel før som under arrangementet. Betalingsbetingelser: Alle beløb opgøres, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af parternes aftale, i danske kroner ekskl. moms. Ved for sen betaling er CRAA berettiget til renter og gebyrer i henhold til rentelovens bestemmelser. Tvister: Eventuelle tvister afgøres i overensstemmelse med dansk ret. Værneting er Aarhus. 6. Leverandører til Classic Race Aarhus Classic Race Aarhus gør opmærksom på, at der ved et hvert køb/bestilling udover forud aftalte kontraktlige forhold, skal foreligge skriftlig rekvisition, eller anden form for ordrebekræftelse, gerne elektronisk men skal være forsynet med rekvisitionsnummer. Fakturering vedrørende Classic Race Aarhus eventen maj 2016 skal være CRAA i hænde senest 20 dage efter afvikling. Side 5 af 5

6 Faktura skal være forsynet med CRAA reference: Navn og evt. rekvisitionsnummer Faktura stiles til: Classic Race Aarhus Fond Rudolfgårdsvej Viby J. CVR-nr FORBEHOLD: Classic Race Aarhus Fond tager forbehold for trykfejl, moms- og afgiftsændringer samt leveringssvigt. Side 6 af 5

GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TAP1

GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TAP1 GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TAP1 Nedenstående bestemmelser er gældende ved leje af TAP1. 1. Det lejede og brugen Lejen omfatter leje af aftalte arealer samt timeforbrug i forbindelse med TAP1 s

Læs mere

KALUNDBORGMESSEN 2015 En af Sjællands største messer arrangeres af

KALUNDBORGMESSEN 2015 En af Sjællands største messer arrangeres af KALUNDBORGMESSEN 2015 En af Sjællands største messer arrangeres af Kalundborgegnens Erhvervsråd og er en FORBRUGERMESSE bygget op om konceptet LAV BUDGET messe. Messen bliver afholdt i Kultur- og Idrætshallerne

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TERMINALERNE

GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TERMINALERNE GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TERMINALERNE Nedenstående bestemmelser er gældende ved leje af TERMINALERNE. 1. Det lejede og brugen Lejen omfatter leje af aftalte arealer samt timeforbrug i forbindelse

Læs mere

BUSINESS2BUSINESS TRÆF 2015 B2B HÅNDBOG. Med venlig hilsen

BUSINESS2BUSINESS TRÆF 2015 B2B HÅNDBOG. Med venlig hilsen B2B HÅNDBOG Med venlig hilsen Kalundborgegnens Erhvervsråd Vestre Havneplads 1B - 4400 Kalundborg - Mail: info@59550055.dk - Telefon 59 55 00 55 1 B2B HÅNDBOG INDHOLD For bestilling af stand - er det en

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

Generelle vilkår for Service

Generelle vilkår for Service Generelle vilkår for Service 1. Generelt Disse generelle vilkår gælder for alle aftaler om serviceydelser. For hver af NetDesigns serviceydelser gælder produktspecifikke vilkår i supplement til nærværende

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Generelle vilkår og betingelser Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Version 1.1. Ikrafttrædelse pr. 8. juni 2012 På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Udkast til KONTRAKT. køb og leje. kaffemaskiner og kaffeautomater. Gældende for delaftale 2. mellem. REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden)

Udkast til KONTRAKT. køb og leje. kaffemaskiner og kaffeautomater. Gældende for delaftale 2. mellem. REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) Udkast til KONTRAKT om køb og leje kaffemaskiner og kaffeautomater Gældende for delaftale 2 mellem REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) og [NAVN PÅ LEVERANDØREN] (herefter benævnt Leverandøren)

Læs mere

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 For køb og levering af varer For køb og levering af teknisk udstyr For køb og udførelse af tjenesteydelser 1. Generelt 1.1 Hvor intet andet er anført i INTEGOs indkøbsordre

Læs mere

Udkast til KONTRAKT. levering af. Hardware til digitale skilte, infoskærme, digitale standere og skærme til patientstuer. mellem

Udkast til KONTRAKT. levering af. Hardware til digitale skilte, infoskærme, digitale standere og skærme til patientstuer. mellem Udkast til KONTRAKT om levering af Hardware til digitale skilte, infoskærme, digitale standere og skærme til patientstuer mellem REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) og [NAVN PÅ LEVERANDØREN] (herefter

Læs mere

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Den 19. og 20. juni 2015 1 Indhold 1. Udstillingens omfang og karakter... 3 2. Bestilling og fordeling af stande... 3 3. Standleje... 4 4. Tildeling

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem Rammeaftale i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt kommunen) og [Leverandør] [Adresse] [Postnr.,

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Clear Channel Danmark A/S 2014 Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Gældende pr 1.01.2014 1. GENERELT Disse vilkår er gældende for alle aftaler om levering af ydelser, medmindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned.

30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned. Ligahockey ApS Hvidovrevej 446 2650 Hvidovre Frederiksberg, den 13-04-2011 Tilbud på leje af Toiletvogn til Ligahockey ApS Som aftalt fremsende jeg hermed tilbud på leje af nedenstående: Antal Beskrivelse

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale om agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet mellem: Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere