VesterBo. Nr. 1 / JUNI Beboerblad for boligforeningen VesterBo BOLIG FORENINGEN VESTERBO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VesterBo. Nr. 1 / JUNI 2011. Beboerblad for boligforeningen VesterBo BOLIG FORENINGEN VESTERBO"

Transkript

1 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 1 / JUNI 2011 Beboerblad for boligforeningen VesterBo ny direktør nøglen til nøgler vil du spille dart husleje

2 Leder Det sidste blad. Fagbo udtræder sandsynligvis af boligkontoret Århus og så er der ansat en ny direktør Af Robert Thorsen Du sidder med det sidste Vesterbo blad i hånden, men fortvivl ej, vi kommer tilbage med et fælles blad for alle organisationer i boligkontoret(bkå). Den 22. marts stemte repræsentantskabet i Fagbo ja til forhandlinger med Statsbo og dermed udtræden af BKÅ. 1. maj er Morten Homann ansat som direktør i BKÅ og jo, han er tidligere medlem af folketinget. Nyt blad Bestyrelsen i Vesterbo har besluttet, i samarbejde med de andre organisationer i BKÅ, at udgive et fælles blad. Bladets indhold og form kommer sandsynligvis til at ligne det du sidder med i hånden. Oplægget til beslutningen indeholder mange af de emner og måder vi indtil nu har lavet blad på primært et blad til beboerne, samt af og om beboerne. Redaktionsudvalgets medlemmer indtræder i den nye fælles redaktion og får altså direkte adgang til at fortsætte, i samarbejde med de andre redaktioner. Altså på linje med grundideen, der har været i Vesterbo bladet, indtil nu. Redaktionen vil gerne takke alle som gennem tiderne har bidraget med indlæg eller ideer til indhold i bladet og selvfølgelig vil vi gerne takke alle jer læserne, som gennem årene har læst og fuldt bladet. Vi glæder os til at skrive til jer i det nye blad. Boligkontorets blad har endnu ikke fået navn, men første udgave forventes at kommer efter sommerferien. Skulle du sidde inde med den bedste ide til navn eller blot gerne vil have en artikel i første nummer så kontakter du blot redaktionen på eller skriver et brev til BKÅ s blad att.: redaktøren. Fagbo Boligkontoret mister sandsynligvis en af sine organisationer, i løbet af året eller senest ved udgangen af Fagbo nedsatte i efteråret 2010, som de andre organisationer, et fusionsudvalg. Dette udvalg indstillede til Fagbos bestyrelse at organisationen skulle søge fusionen udenfor BKÅ. Den 22. marts gav repræsentantskabet i Fagbo sin opbakning til, at bestyrelsen indledte forhandlinger med Boligorganisationen Statsbo om fusion. Det er selvfølgelig med stor beklagelse, at vi andre i BKÅ har måtte tage Fagbos beslutning til efterretning. Repræsentantskabet i Fagbo gav udtryk for tillid til, at bestyrelsen for Fagbo har det fulde overblik over konsekvenserne. Dette bør man også håbe, da materialet til repræsentantskabet var yderst mangelfuldt og manglede totalt de økonomiske konsekvenser, ud over at momsen ville falde bort. Konsekvenserne for BKÅ er væsentlige og vil medføre, at der skal reduceres i medarbejderantallet. I skrivende stund er der ikke udarbejdet en plan for reduktionen, men det er mit håb, at der kan indgås aftale om overdragelsestilbud, til medarbejder som ønsker, at følge Fagbo over i den nye organisation. Ny direktør til Boligkontoret Efter en lang proces med mange kvalificerede ansøgninger har bestyrelsen i BKÅ ansat Morten Homann pr. 1. maj. Morten kommer fra en lederstilling i Landbrugets rådgivningscenter i Skejby. Her har han haft det ledelsesmæssige ansvar for skatteafdelingen. Det er dog nok mest fra folketinget, at man husker Morten. Indtil 2007 var Morten medlem af folketinget og her var bl.a. boligpolitikken et af de områder han beskæftigede sig mest med. Vi vil gerne i Vesterbo byde velkommen og glæder os til et spændende samarbejde. Læserne kan se frem til meget mere information fra Morten, da lederpladsen i det nye blad netop er tiltænkt direktøren i BKÅ. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle beboere, valgte og ansatte i Vesterbo en god sommer og endnu en gang tak for de mange indlæg til bladet. 02

3 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Indhold LEDEREN 02 ny direktør 05 trappevask bowling nøglen til boliger 10 spørg juristen 12 leo bro 14 vil du spille dart? kloster cafeen giver appetit på seniorlivet 18 husleje forsikring 22 Varmemestre, Administrationen og Afdelingsbestyrelser 23 hjælp er så svært et ord VesterBo nr. 1, JUNI 2011 Beboerblad for boligforeningen VesterBo, Brendstrupgårdsvej 7, 8200 Århus N Bladet udkommer 3 gange årligt. Oplag 3150 stk. Redaktion: Robert Thorsen, formand, ansvarshavende, Berit Jørgensen, bestyrelsesmedlem Luise Zielinski, afd.bestyrelsesmedlem, afd. 1-2 Martin Løvendahl, afd. bestyrelsesmedlem, afd. 3 Layout og tryk: Zeuner Grafisk as. Forside: Afdeling 20 - Løgten, årets afdeling 2010/

4 Manglede du i april måned? bladet Så er du blot en af mange som har undret sig over, at det blad du står med i hånden ikke kom på gaden i april måned, som beskrevet i sidste nummer (december 2010). Årsagen er enkel manglende tid i redaktionen! Men allerede fra september er vi på gaden igen, til den tid i fællesskab med de andre organisationer i Boligkontoret Århus. Dette blad er under produktion og da vi nu er langt flere i redak- tionen og har fået hjælp fra boligkontoret, så vil vi gerne love, at udgivelsestidspunktet holder. Redaktionen på VesterBo bladet vil gerne sige tak for årene der er gået, tak for alle artiklerne og indsatsen fra mange beboere og folkevalgte, speciel tak til den gamle redaktør, Ruddy Jensen, som genoplivede bladet og var med frem til sidste udgave. Vi ses i det nye blad. læserbreve Læserbreve, indlæg og idéer efterlyses Er der efter din mening en artikel der bør skrives, en person der bør interviewes eller et emne der bør behandles, vil redaktionen gerne høre fra dig, og så kan det være vi tager dit emne op. Du kan også bidrage med din egen artikel, et læserbrev eller andet du finder relevant for bladet. Skriv eller send dit indlæg til Boligkontoret Århus, Brendstrupgårdsvej 7, 8200 Århus N Eller mail det til: Indlæg til næste blad skal være os i hænde senest den 1. august 4

5 Ny Direktør Efter en lang proces, der startede i september måned 2010, har boligkontorets bestyrelse nu skrevet kontrakt med Morten Homann. Han starter som ny direktør for Boligkontoret Århus 1. maj Han mødte den 25. marts medarbejderne i administrationen og fortalte lidt om sig selv. Robert Thorsen supplerede ved at fortælle om ansættelsesforløbet. Processen Bestyrelsen i BKÅ tegnede profilen til stillingen i løbet af efteråret, hvor man havde en givtig og afklarende evaluering. Vi fik herpå hele 116 ansøgere til stillingen med mange velkvalificerede ansøgere iblandt. Med BL som rådgiver blev der i første omgang udvalgt 17 kandidater. Ansættelsesudvalget fravalgte yderligere 6 ansøger og 11 gik videre til samtaler i første runde. ordførerposter, ligesom han i flere år har siddet i Folketingets Boligudvalg. Morten kunne berolige med at han har meldt sig ud af SF for år tilbage :-) Tag godt imod ham! På vores hjemmeside kan du læse den mere formelle pressemeddelelse, der også er sendt ud til en række medier. Efter anden samtalerunde faldt valget på Morten. Dels fordi han matcher profilen, dels fordi bestyrelsen tror at Morten er den rette på posten både på kort sigt med de aktuelle udfordringer vi står over for, og på lang sigt, hvor Boligkontoret Århus skal finde sig selv igen, samt (eller: ligeledes) arbejde videre med de visioner og mål BKÅ har opsat. Om Morten Morten er 37 år og uddannet cand.scient.pol. fra Århus Universitet. Han kommer fra en stilling som skattechef ved Dansk Landbrugsrådgivning og han har også politiske erfaringer med i bagagen. Som medlem af folketinget for SF har han påtaget sig flere Vesterbo / nummer 3 / DECEMBER

6 Trappe vask Afdeling 10 i Frydenlund har fået styr på det med trappevasken! Takket være en ihærdig indsats fra denne skribent, som kom i afdelingsbestyrelsen i Sammen med afdelingsbestyrelse og administration tog han udfordringen op, og så fik de dén ged barberet. Af Ian Egede Pedersen Udsagn fra beboere, som f.eks. Jeg har altid passet min del af trappevasken, men mine naboer gør intet for at holde trappen ren!, Folk er jo skide ligeglad med, hvordan trappen ser ud! og Hvor svært kan det være at vaske trappen?, var udslagsgivende i spørgsmålet om, hvorvidt der skulle ske noget for at højne vores afdelings udseende af trappeopgangene. Og det skulle der! Det var efterhånden blevet kutyme, at man var ligeglad med trappeopgangen. Mange vaskede ikke trappen, samtidig med at flere opbevarede genstande på trappesatsen, hvilket man ikke må pga. brandfaren. I årenes løb havde der været mange klager til bestyrelsen om trappevask. Desværre havde man ikke kunnet ændre nogle beboers dårlige holdning til trappeopgangene, muligvis fordi der manglede nogle redskaber, og at man ikke satte tingene i system. I sommeren 2009 gik bestyrelsen i tænkeboks! Skrap kontrol og konsekvenser Resultatet blev en løsning som inddrog Vesterbo, bestyrelsen i afd. 10 og beboerne, som alle nok havde været skyld i den efterhånden dårlige situation. Bestyrelsen kom frem til, at der skulle gøres hovedrent i alle opgange efterfulgt af løbende kontrol af beboernes overholdelse af trappevask, og endelig skulle der være en konsekvens for de beboere, som ikke overholdte trappevasken eller lod genstande stå på trappesatsen. Man oprettede således et trappeudvalg, som skulle gå kontrol og finde en rimelig standard for rengøringsniveauet i afdelingen. Trappesynet skulle foretages så tæt på den månedlige skiftedag som muligt, så vi var sikre på, at alle overtog en ren trappe. Så kunne ingen sidst på måneden undskylde sig med, at de havde modtaget en beskidt trappe. Dermed blev mulige konflikter naboerne Det er tydeligt, at denne trappeafsats ikke er blevet vasket. Trappeudvalget tog et billede for at kunne bevise det. imellem også løst. Alle ville nu modtage en ren trappe, som skulle holdes i den kommende måned. Konsekvensen af ikke at aflevere en ren trappe, var et krav om ekstern rengøring, som skulle betales af den glemsomme beboer. Billeder som dokumentation Forslaget om betaling af ekstern rengøring blev fremsat af Boligkontoret. Bestyrelsen var i begyndelsen noget skeptisk. Var det nu lovligt at opkræve betaling for ydelsen, og hvordan ville beboerne nu takle, at de skulle betale for, at et firma kom og gjorde rent, fordi de havde glemt det. Det var desuden noget af en magt at give bestyrelsen. Vi i bestyrelsen diskuterede dette livligt, men kom frem til at det var for afdelingens bedste med denne løsning. Desuden mente vi, at det var vigtigt at sikre dokumentation af trappens tilstand vha. billeder ved trappesyn, og at man til hvert et tidspunkt kunne tage en snak med de pågældende beboere om evt. uenigheder. Kun en måtte foran hoveddøren Hvad angår beboernes genstande på trappesatsen, valgte bestyrelsen at håndhæve de generelle ordensregler i afdelingen, nemlig at kun dørmåtten måtte ligge foran hoveddøren. Havde beboerne genstande på trappen ved kontrollen fik de besked om, at det udgør en brandfare, og at de skulle fjerne det omgående. 6

7 Konsekvensen for ikke at fjerne det er, at varmemesteren kommer forbi en af de efterfølgende dage og fjerner tingene. Genstandene ville derefter blive opbevaret hos varmemesteren i tre uger, hvorefter det bliver smidt ud, hvis beboeren ikke har henvendt sig. Holdningsændring og fælles ansvar De først par måneder blev der uddelt mange påkrav om ekstern rengøring. Enkelte måneder var der op mod tolv lejere, der fik påkrav! Nogle af påkravene blev accepteret stiltiende, mens andre beboere kontaktede bestyrelsen og var uenige i vores afgørelse. Efter at have talt med beboerne og forklaret situation om manglende trappevask samt ved hjælp af vores billeder kunne de fleste beboere anerkende, at de nok ikke havde gjort rent. Nogle gav os endda ret i, at det var i orden med påkravet, trods de helst ikke ville op med pengene. Andre beboere forsøgte med undskyldninger om, hvorfor de lige netop i denne måned ikke havde gjort rent. Men her stod bestyrelsen fast og henviste til, at man selv havde ansvar for at bytte sin trappevask med en anden beboer eller evt. få en bekendt til at gøre rent, hvis det ikke var muligt for beboeren selv. Vi tog dog hensyn til folk som evt. havde været på sygehuset eller lignende. Det begyndte at stå meget klart for beboerne, at bestyrelsens intentioner ikke kun var at uddele påkrav, men også at højne beboernes fællesansvar for trapperne. Ligeledes begyndte beboerne at forstå, at der var lige regler for alle, om du så har boet i afdelingen i 30 år eller 30 dage, så skulle trapperne vaskes. Der begyndte at ske en holdningsændring. Færre og færre påkrav blev givet, og trappeopgangene begyndte at se meget pænere ud. Genialt! Beboerstøtte til afdelingsmødet Trappesyn havde stået på i ca. 6 måneder, da der var beboermøde i Bestyrelsen havde et ønske om, at der skulle være beboere i trappeudvalget, som var med til at beslutte påkrav og sikre at ordningen fungerede og var til gavn for vores afdeling. Der var flere som meldte sig på banen, hvilket var meget glædeligt. Til mødet var selve ordningen også lagt op til diskussion. Diskussionen var god. Der blev vist billeder af forskellige påkrav og beboerne kunne få et indtryk af, hvor meget der skulle til for at udløse ekstern rengøring. Bestyrelsen havde en fornemmelse af, at beboerne generelt syntes, at det var et godt tiltag, vi havde sat i gang. Alt i alt så har ordningen fået den ønskelige effekt. Alle i afdelingen har formået at ændre holdningen til trappeopgangene, således der igen er kommet en fælles forståelse for, at trappen er en del af alles hjem. Vi er gået fra at have beskidte opgange med brandfare til at have rene opgange, hvor vi alle kan færdes sikkert og uden at hade naboen for ikke at bidrage til fællesskabet. Faktisk kom der så meget opmærksomhed på det med trappevask, at der blev stillet forslag om at betale for trappevask over huslejen og få et firma til at stå for det. Det blev sendt til urafstemning og vedtaget. Frydenlund kunne ikke få valgt en afdelingsformand ved afdelingsmødet i 2011, og derfor kunne de ikke få afdelingsbestyrelse. Nej, nej, nej, det må man ikke! Kun måtten må være foran døren alt andet giver brandfare. Beboerne fik besked om, at det ville blive fjernet af varmemesteren, hvis de ikke selv gjorde det. Her skulle trappeudvalget næsten have lup for at se snavset, så beboeren troede måske, at han/hun kunne snige sig uden om denne måned. Men billedet beviser, at trappen ikke var blevet rengjort. Vesterbo / nummer 1 / JUNI

8 bowling Bowling 2011 Der var en fornøjelelse at afholde bowling turnering lørdag d. 12. marts Vi var omkring 151 personer til at spille, hvilket forløb stille og roligt. Der mangler altid nogle til turneringen, så i år måtte vi også bytte lidt rundt på spillerne. Banerne svigtede ikke, så også her var arrangementet vellykket. Vil vil gerne sige tak til alle som spillede eller fandt vej til Bowling Fun i Viby. Ligeledes takkes hjælperne for deres indsats i løbet af dagen. Husk næste år (2012) er der bowling d. 17. marts. Fritidsudvalget Finale A Bane Afd Hold Navn Point Placering Anne - Erik - Jørgen /2 1 Claus - Lou - Martin Johnny - Etvin - Morten Afd. 8 - Nydamsparken, Afd Chr. Molbechsvej/Kaalundsvej, Afd. 6 - Kongsvang Finale B Bane Afd Hold Navn Point Placering 4 1/2 2 Kim - Kurt - Lars Mette - Egiel - Erik Tonni - Hans Jørgen - Rie Afd Chr. Molbechsvej/Kaalundsvej, Afd. 3 - Helge Rodesvej, Afd Hjelmagerparken Finale C Bane Afd Hold Navn Point Placering Birthe - Jonna - Rene Allan - Anders - Evelyn Charlotte - Jeanette - Sevgi Afd Nørreskovvej/Hinnerup, Afd Frydenlund 8

9 bowling Højeste score point: Betina, Afd Lindhomparken 9

10 10

11 Nøglen til boliger Nu skal du kun søge bolig ét sted: På AARHUSbolig.dk den fælles venteliste for alle aarhusianske boligorganisationer og Ry Andelsboligforening. Én venteliste og ét gebyr 1. marts åbnede den nye store lejeplads, der samler byens almene boliger på en fælles hjemmeside. Samarbejdet mellem de 16 boligorganisationer er unikt i Danmark og er en stor fordel for dig, der søger bolig. Du skal kun stå på én central venteliste for at få adgang til boliger i Aarhus-området. Og du skal kun betale ét gebyr: 100 kr. om året. Til sammenligning skal man fx betale 2100 kr. for at stå på venteliste til alle almene boliger i Odense. Med den nye venteliste sagde vi samtidig farvel til vores egen Aarhusbo.dk, der også rent teknisk sang på sidste vers. Den store forskel Det bliver ikke umiddelbart nemmere at få en bolig. Men det bliver nemmere og billigere at søge bolig. Hvis du allerede står på ventelisten har du nu adgang til at søge på tværs af alle aarhusianske boligorganisationer uden at betale ekstra. Og som ny i byen skal du som nævnt kun skrive dig op ét sted, ligesom du kun skal betale ét beskedent gebyr. Samtidig giver den nye hjemmeside et samlet overblik, når du søger. Ud fra dine søgekriterier får du alle relevante resultater frem på én gang - på tværs af alle boligorganisationer. Du skal altså ikke bekymre dig om du nu også har husket at søge i fx Boligforeningen 10. marts Nøgler i bybilledet Den formelle åbning af AARHUSbolig.dk foregik på ARoS 1. marts. kl. 12 med taler af kredsformand John Jensen, Rådmand Laura Hay og Søren Høgsberg, som er formand for det nye AARHUSbolig-samarbejde. - Med AARHUSbolig byder byen velkommen til folk udefra. Og jeg tror også, at siden vil få flere aarhusianere til at søge en almen bolig: Find det område du vil bo i, søg efter en bolig, læn dig tilbage og en dag dukker der et tilbud op. Nemt, enkelt og overskueligt, fortalte Søren Høgsberg inden han søsatte kampagnen for AARHUSbolig med nøglen som det genkendelige element. Første trin var at sende ca. 30 medarbejdere ud i byen for at sprede det gode budskab via 5000 nøgler fordelt tilfældigt på cykler, indkøbsvogne, dørhåndtag, cafeer osv. En tabt nøgle fanger de flestes opmærksomhed og et lille mærkat på hver nøgle henviser finderne til AARHUSbolig.dk. En utraditionel, sjov og effektiv event, der også gav en del omtale i både presse og debatfora. Samtidig gik håndværkere i gang med at hænge 50 m2 store bannere op på bygningsgavle ved VeriCenteret, Kalmargade, Silkeborgvej og Randersvej. Alt i mens ejendomsfunktionærer og frivillige satte opslag op i opgange og supermarkeder, hvor man på gammeldags facon kan trække en snip af med webadressen til den nye portal. - AARHUSbolig har kunden i centrum og sætter god service over indbyrdes forskelle mellem boligorganisationer. Med samarbejdet viser vi vejen frem, og jeg er sikker på at flere byer vil kopiere vores model, slutter Søren Høgsberg. 11

12 SPØRG JURISTEN Spørg Juristen Det er ikke ualmindeligt, at vi alle fra tid til anden stopper op og undrer os over et eller andet, som vi ikke umiddelbart kan finde et fornuftigt svar på. I den forbindelse er spørgsmål af juridisk karakter ofte dem, som volder de største problemer. En stor del af disse spørgsmål er du ikke den eneste, som sidder inde med. Derfor har du nu mulighed for at skrive ind og få svar på disse spørgsmål i denne læserbrevkasse. Du må gerne være anonym, blot redaktionen er bekendt med, hvem du er. Hvad kan beboere og bestyrelsen gøre ved støjende naboer? I sidste nummer behandlede jeg, hvad man som beboer og bestyrelse kan gøre, hvis naboen ikke vasker trappen. Et andet spørgsmål, som jeg ofte får fra beboere er, hvad de kan gøre ved deres meget støjende naboer. Jeg vil derfor i denne artikel give alle VesterBo s beboere indsigt i, hvad du kan gøre, og hvad der sker, hvis du har en støjende nabo. Lad det være sagt med det samme, os der bor i lejlighed, må leve med at kunne høre naboernes rumsteren engang imellem. Omvendt må vores naboer også finde sig i, at vi engang imellem støjer. Det hører med til boligformen, at søndagsfrokosten med familien forstyrres lidt af, at overboen støvsuger sit stuegulv. Og de fleste som bor i lejlighed har da også vænnet sig til sine naboer. Man lægger ikke mærke til naboens rumsteren medmindre den pludselig bliver usædvanlig støjende. I sådanne tilfælde er det normalt ikke kun en enkelt beboer, som har lagt mærke til den megen støj, men også de andre naboer, hvis lejligheder grænser op til»støjforureneren«. Hvad kan der så klages over? I princippet er der ingen grænse for, hvad der kan klages over, men for at der kan skrides ind overfor støjen, må den kunne karakteriseres som en overtrædelse af ordensreglerne. Vær opmærksom på, at de kan være forskellige fra afdeling til afdeling, ligesom den er forskellig for private udlejningsejendomme og almene lejeboliger. Ifølge Vesterbos generelle ordensregler, skal beboere vise særligt hensyn i tidsrummet fra kl til I nogle boligorganisationer må beboere ikke tage bad, spille høj musik eller foretage andre larmende aktiviteter i et nærmere afgrænset tidspunkt om natten, hvor naboerne sover. Vi skal se om der er tale om jævnlige eller sjældne overtrædelser af ordensreglerne og intensiteten. Er det noget som sker meget sjældent, vil dette normalt ikke kunne berrettige til en klage. Men bliver man vækket hver nat af meget høj musik er det en anden sag. En sådan adfærd hverken kan eller skal nogen beboer finde sig i. Samtale fremmer forståelsen! Lad mig med det samme fraråde alle straks at klage til afdelingsbestyrelsen eller Boligkontoret. En mindelig samtale, uden straks at henvise til husordensregler eller komme med trusler om at begynde en klagesag, vil løse de fleste problemer. Får det nyforelskede par at vide, at deres natlige aktiviteter i soveværelset tydeligt kan høres i de omkringliggende lejligheder, er det normalt nok til, at der bliver udvist et større hensyn. Ordene:»Det troede vi ikke, I kunne høre, men tak for påmindelsen!«vil med det samme mere eller mindre løse støjgenerne. Når naboen er ligeglad Kommende beboere kan glæde sig I enkelte tilfælde vil beboere komme ud til flotte gavlhuse med store glaspartier ud for, at deres nabo mod naturen er revnende og formiddagssolen ligeglad 12

13 Stud jur. Martin Westy Løvendahl svarer på spørgsmål om lejeret, der er af almen interesse for alle beboere i VesterBo. Send dit spørgsmål til VesterBo bladet. med, at man venligt påtaler, at vedkommende støjer usædvanligt meget. Det kan ende med at de kan blive udsat af lejligheden. Det tager lang tid at få behandlet en sag i boligretten og det er dyrt på grund af udgifter til advokat. Bor man op og ned at sådan en støjforurener er mit råd, at du skriver ned, hvornår vedkommende støjer: eks. den 2. maj mellem kl spillede vedkommende høj musik. Når du kan se, at dette gentager sig ofte, har du noget konkret, som du kan fremvise bestyrelsen eller Boligkontoret. Hvis andre i opgangen også føler sig generet, bliver din sag forstærket, hvis disse også noterer tidspunkterne og sammen med dig indgiver en klage. Det er bedst med selvstændige klager og ikke en underskriftsindsamling. Støjklagesagens indledning Et godt sted at begynde er ved at henvende sig til afdelingsbestyrelsen. Bestyrelsen skal handle neutralt, og hvis bestyrelsen lader sagen gå videre til Boligkontoret, er det fordi, at bestyrelsen opfatter sagen så alvorlig, at de mener, den bør for beboerklagenævnet. Det er herefter alene en sag mellem Boligkontoret og støjforureneren. Før det når så langt kan en samtale mellem bestyrelsen og beboeren give beboeren det rette indtryk, at dette er noget som bliver taget alvorligt, og kan ende med en opsigelse. Boligkontorets rolle i en støjklagesag Der er lavet en klagevejledning som kan ses på Når Boligkontoret har modtaget en klage efter ovenstående vejledning, orienteres bestyrelsen, hvis den ikke véd det i forvejen. Boligkontoret vurderer på baggrund af klagen / klagerne om der er grundlag for at give en påtale eller en advarsel. Der sendes brev over hvad der klages over og denne adfærd skal bringes til ophør. Hvis der er tale om en advarsel fremgår det også at sagen kan blive indbragt for beboerklagenævnet. Det kan også forekomme, at Boligkontoret ikke kan behandle en klage. Det kan være situationer med naboer klager gensidigt over hinanden. Der opfordrer administrationen til de selv indbringer sagen for beboerklagenævnet. Fortsætter overtrædelserne samler Boligkontoret den nødvendige dokumentation for at kunne indbringe en sag for beboerklagenævnet. Beboerklagenævnet kan afvise sagen, give en advarsel eller en betinget advarsel. Hvis der meddeles en betinget opsigelse kan Boligkontoret indbringe sagen for boligretten med påstand om opsigelse eller ophævelse af lejemålet, hvis der kommer nye klager over samme forhold. Det er meget sjældent det sker, da det varer lang tid og er dyrt. Boligkontoret forsøger at få lejeren til at opsige lejemålet frivilligt. Hvis en sag indbringes for boligretten kan man enten tabe eller vinde sagen. Selvom man vinder sagen er det ikke givet boligretten er enig i overtrædelsen er så alvorlig at lejemålet skal opsiges/ophæves. Om nødvendigt kan udsættelsen ske ved hjælp af politi og fogeden. Retspraksis Jeg vil afslutningsvist nævne hvilke støjgener, som har medført, at beboere med rette er blevet opsagt. I en dom fra 1994 havde beboeren gentagne gange holdt fester med et meget højt støjniveau. Boligretten fandt, at antallet af fester og omfanget klart oversteg, hvad der lejlighedsvist må påregnes i forbindelse med familiebegivenheder og andre fester (jul, nytår mm.). Herefter blev opsigelsen af beboeren tilladt. I en dom fra 1999, var der gentagne gange blevet støjet i en lejlighed, forårsaget af en tidligere ægtefælle under dennes besøg i lejemålet. Her havde beboeren på grund af disse støjgener fået sit lejeforhold gjort betinget i beboerklagenævnet. Fordi støjgenerne forsatte kunne beboeren med rette opsiges. Forsiden af klagevejledningen på 13

14 Leo Bro`s reception 23. marts 2011 Den 12. maj 1981 var der en tidligere murermester på 35 år, udlært på Mors, gift mand med 2 børn der søgte en ledig stilling som varmemester i Lindholmparken. Han kunne tiltræde med det samme og allerede den 17. juni startede han sit nye erhverv til den fornemme løn af kr. 9315,23. Af Johnny Lillethorup 6 år senere meddeler han gudhjælpemig at han ønsker at opsige sin stilling. Jeg skal ikke indlade mig i spekulationer om, hvor han så kunne være og hvem der ellers ville ansætte ham. Men rejste, det gjorde han. Der skulle gå et par måneder og måske lidt mere end man havde regnet med, før han dukkede op og bad om en anbefaling. Inspektøren den gang var ikke så snu som i dag. Så han forfattede en anbefaling som var alt for svær at komme uden om. Og da man et par måneder senere manglede en varmemester i Rydevænget, ja så fangede bordet og han var ansat igen. Og nu skulle han have kr Manden jeg snakker om er Leo Bro. Og for kort tid siden modtag jeg hans anden opsigelse til foreningen. Denne gang efter næsten 30 år. Og jeg ville ønske at det var mig der denne gang skulle lave hans anbefaling. Leo er indbegrebet af Vesterbo. Han har altid været stolt af at bære Vesterbo logoet på brystet. Ja sjovt nok så er han nok den eneste med logoet på brystet. Opgaver der for andre virker ligegyldige, tager Leo med et smil. Indsigt og videbegærlig er han på alt hvad der rører sig. Hjælpsom og al opofrende til både familie, venner og kollegaer. Hans tilgang til opgaverne er præget af et stort engagement og logisk overblik. Som varmemester har han serviceret afdelingen med stor omhu. Betjent lejerne upartisk uden at de dog var i tvivl om hvem der herskede. Rydevængets lejere troede at afdelingen var deres. Det er den først nu. For indtil nu er den drevet som Leos egen. Da jeg startede i Vesterbo, var det faktisk som afløser her i Rydevænget. Det var ikke en nem tid. Leo har nemlig den egenskab, at han aldrig bliver træt af rutiner. Det gør jeg. Men hatten af for Leo plus, at dengang var det ham der bestemte og ikke mig(og sådan er det nok stadig). Der var til gengæld andre der havde det fint med Leos rutiner. Ja jeg tror sågar at Sanne er med til at udforme dem selv. Fordelen ved rutiner og forretningsgange er at tingende bliver lavet. Det fungerer. Og når man så samtidig har overskud til udvikling, ja så kører det. Dog tror jeg at Sanne har haft en blødgørende effekt på Leo. Der har da også stadig været tidspunkter hvor vi ikke altid var enige. Og så er det jo godt at jeg altid har ment, at det er mig der har ret. Vores uenigheder har været meget små og egentlig aldrig skabt diskussioner. Og det til trods for at Leo i en meget lang periode var tillidsmand for alle Vesterbos ejendomsfunktionærer. At stille op til hvervet som tillidsmand og fungere som sådan i mange år fortæller også lidt om Leo som person. At bringe sig selv i fokus fra begge sider kræver sin mand. Og når så Carl Danielsen er chef forhandler på den anden side af bordet, så er der virkelig brug for skjulte kræfter. Men tillidshvervet er også noget andet. Vesterbo har altid haft en ånd, en fælles ånd. Jeg mærkede det med det samme da jeg startede. Ånden er opstået af mange forskellige faktorer. I Vesterbo var der et par enkelte personer omkring ejendomsfunktionærerne til at skabe denne ånd. Og jeg vil vove den påstand at sige, at der var du en af dem. Nu er det så tid til at abdicere, som det hedder i de kredse. Tronen skal videregives til andre kræfter. Og der vil jeg da gerne lige trække jeres opmærksomhed lidt væk fra Leo, for at præsentere afdelingens nye varmemester. Vi har fået den glæde at kunne indsætte Peter på tronen. Peter siger selv at han kan løfte 14

15 15

16 Tale ved Leo Bro s afskedsreception 23/ Af organisationsformand Robert Thorsen arven og jeg ved at han kan. Så et stort velkommen til Peter. Men som sagt har jeg modtaget Leo anden opsigelse. Snart sidder jeg vel og laver hans anbefaling. Og så være det ikke længe før end han er ansat igen. Jeg har i hvert fald købt en gps til dig fra foreningen. Jeg har sørget for at alle afdelingens adresser nemt kan indtastes, sådan at du hele sommeren og hvornår du ellers har lyst til at hjælpe os, kan finde vej. Hele denne reception er sikkert tiltænkt som en festdag, men faktisk syntes jeg er det er sgu lidt vemodigt. Det er en stor institution som kortvarigt forlader os. Jeg håber du får en lige så taknemmelig chef derhjemme, som jeg har været her. Jeg vil bede alle om at rejse sig og udbringe Leo et trefoldigt leve. Kære Leo, kære gæster 30 år er gået siden du første gang udførte arbejde for Vesterbo, mange år i tal og mange år af et arbejdsliv. Man forstår godt, når man tænker på dig, at du nu gerne vil leve den tredje alder på anden vis, du kan se frem til et velfortjent otium og forhåbentligt rigtige mange år, med et andet og måske mere spændende liv. Men jeg er sikker på, at Vesterbo og ikke mindst afdelingerne her i Herredsvang godt kunne tænke sig nogle flere år med dig som styrmand på broen. Sådan skal det ikke være og vi må jo prøve om vi kan leve med det, men det giver dog nogen trøst, at du ikke længere skal rydde op efter andre og ikke længere hører på undertiden dårlige ideer fra afdelingsbestyrelser og ikke mindst hører på ejendomsinspektører som ved alt, bare ikke lidt det der er gældende og virksom her i Herredsvang spøg til side du vil blive savnet! 16 Skulle du komme til at savne os, ja så er du hermed medlem af seniorklubben, hvor du kan få frisket gamle minder op og følge din arbejdsplads på sidelinjen. Jeg sad i går og kigge lidt i min 25 år jubilæumstale til dig og her fandt jeg ord som Loyal, stabil, ansvarlig (både personligt og fagligt), respekt (både for og dig og din for beboerne), at gøre en forskel og være fremme i skoene, var nogle af ordene jeg fandt. Jeg er sikker på de stadigvæk er gældende og skulle du have brug for en anbefaling til dit otium, ja så skriver vi vil gerne nedskrive dette. Du har jo arbejdet som mere en varmemester jeg bruger bevist ordret, da du jo tilhører generationen med varmester og gårdmænd, det kan så godt være, at ejendomsservicetekniker giver mere i løn, men respekten står mere om varmemesteren og gårdmanden og respekt ja den fik du også som tillidsmand. Jeg vil gerne på Vesterbos vegne sige dig tak for dit virke som tillidsmand, det er normalt ikke et job man får mange roser for og derfor er vigtigt og godt, at der er mennesker som dig, der vil påtage sig dette job. Jeg vil også ønsker dig hel og lykke med dit otium. Jeg vil sige dig tak for dine mange års arbejde for Vesterbo, vi har også en lille gave fra alle os til dig. Og sidst men ikke mindst et trefoldigt leve for Leo.

17 Vil du spille dart i klub? Dartklubber i boligforeninger kan optages i dartforening Af Berit Jørgensen Foreningen, B.F. Dart kreds 5, optager dartklubber fra boligforeninger i Århus. For tiden har de ni klubber med i alt 28 hold, men der er plads til flere. Klubberne kommer fra forskellige afdelinger i boligforeninger i Århus. Klubben har tre divisioner, og de nyeste hold starter altid i den laveste division og kan derfra kæmpe sig op i rækkerne. Foreningen laver en turneringsplan, så alle hold i den samme division spiller mod hinanden mindst én gang ude og én gang hjemme. Én gang i året er der kamp om at blive Aarhusmester. For at blive medlem af foreningen skal klubben og det enkelte hold betale beløb på hhv. 500 og 250 kr. Og for det, kan man deltage i stævner og møde andre ligesindede og få sig en god snak om, hvad der sker for tiden i boligforenings regi og lignende. Det er også muligt at få gode fifs fra de erfarne spillere. Foreningen har primært voksne medlemmer, men der er også nogle juniorspillere. Og jo lavere division man spiller i, jo mere hygge er der plads til, for den hårde konkurrence begynder først i de højere divisioner. Har du lyst til at spille dart, så find nogle gode naboer og andre i afdelingen og få afdelingsbestyrelsen til at hjælpe med et lokale (20 kvm skulle være nok). Så kan I begynde jeres træning og melde jer under fanerne i B.F. Dart kreds 5. Du kan læse mere om foreningen på deres hjemmeside. Kontakt Jens Clausen på tlf eller på mail: Hjemmeside: 17

18 KlosterCaféen giver appetit på seniorlivet KlosterCaféen har fået en opsøgende medarbejder, som her fortæller om, hvad KlosterCaféen kan tilbyde seniorer. Af Dorte Mariager Skov Når man forlader jobbet, mister ægtefællen eller oplever modgang, kan det være svært at finde glæden ved livet. Man kan miste initiativ og livslyst, isolere sig og i værste fald blive deprimeret. KlosterCaféen er et godt sted at møde nye mennesker og få inspiration til en aktiv hverdag. KlosterCaféen er en del af Klostergade Centret, som er hjemsted for ca. 50 klubber og foreninger, som tilbyder en lang række aktiviteter. Derudover huser Klostergade Centret Foreningsbutikken, som formidler frivilligt arbejde. Selve Caféen er en socialøkonomisk virksomhed, hvor frivillige seniorer hver dag tilbereder og serverer god mad til overkommelige priser. Når man er alene, kan det være en overvindelse, at gå ind af døren et nyt sted. Derfor har KlosterCaféen ansat mig som opsøgende medarbejder. Mit navn er Dorte Mariager Skov, og jeg inviterer gerne på en kop kaffe i Caféen og en rundvisning i huset. Jeg kan også komme på besøg hos dig og fortælle om Klostergade Centret og de muligheder huset rummer, hvad enten du har lyst til at arbejde som frivillig, gerne vil i gang med at dyrke en interesse eller bare har lyst til at møde nye mennesker. Der er masser af hygge i Klostercaféen. Dette billede er taget, da KlosterCaféen fyldte 1 år. 18

19 KlosterCaféen har åben mandag- torsdag 9-15 og fredag 9-14 Du finder KlosterCaféen lige mellem Føtex og Klostertorv på Klostergade 37, 8000 Århus C Se ugens menu på hjemmesiden: og klik på KlosterCaféens logo. Du kan også kontakte Dorte ved at ringe til hende på tlf eller bare spørg efter hende, når du besøger Klostercaféen! Dorte Mariager Skov er opsøgende medarbejder for Klostercaféen. læserbrev Der kom et brev D dumpede der et brev ind af min postkasse fra kommunen, der stod: Du er blevet gammel, vi kommer og besøger dig. Jeg havde set at min afdeling, Reginehøj, v/ Iris og Lilian, havde inviteret til julefrokost i selskabslokalet. Da jeg stod med brevet i hånden om at jeg var blevet Gammel tænkte jeg. Der må du da med, omgående på opfordring, meldte jeg mig til. Det var med blandede følelser da jeg sammen med Martha gik der ned, men det varede ikke længe, for hvilken en frokost - dejligt humør, et godt naboskab, Ja alt var perfekt. Derfor en stor Tak til Iris og Lilian for en god dag, Tak jeres store arbejde. Med venlig hilsen. Martha Orla Wagtmann Advarsel : Hvis alt går vel, kommer jeg til sommerudflugten, for nu har jeg jo bevis på at jeg er blevet gammel. 19

20 Beboerforum inviterer til fyraftensmøde Onsdag den 15. juni kl i Kulturhus Herredsvang, Kappelvænget 2, 8210 Aarhus V. Mønsterbryder Lisbeth Zornig Andersen, formand for Børnerådet, fortæller med udgangspunkt i sin egen historie om at klare sig igennem og få uddannelse og godt job trods en problemfyldt barndom med omsorgssvigt og tvangsfjernelse. Lisbeth giver sit bud på, hvordan omgivelserne kan hjælpe de svigtede og udsatte børn og unge. Fyraftensmødet er planlagt af styregruppen bag Beboerforum, som er et netværk etableret af Det Boligsociale Fællessekretariat - Du kan tilmelde dig ved Trine Schmidt Nielsen på e-post: eller tlf.: senest tirsdag den 14. juni. Der vil være mulighed for at købe kaffe og vand. Det er gratis at deltage. Fyraftensmødet er støttet af BEBOERFORUM mødestedet for almene beboere 20

21 Husleje I januar måned blev det kommende års husleje fastsat på de ordinære afdelingsmøder. Nedenfor er vist en tabel over huslejen pr. kvardratmeter pr. år. Som det fremgår af stigningsprocenterne er der forholdsvis store stigninger Stigninger i huslejen kommer til dels fra betaling af moms på administration, som er indført pr. 1/ Dette betyder at administrationsbidraget er steget forholdsvis meget. Forhøjelsen af administrationsbidraget er moms, bortfald af refusion af lønsum og i begrænset omfang afvikling af rabat på bidraget til Vesterbo. Det ses bedst ved at sammenligne bidraget til boligkontoret. Det steg fra kr. i 2010 til kr. til Stigningen udgør 618 kr. hvoraf ca. 550 kr. skyldes moms på administrationsbidraget. Resten skyldes pris og lønstigninger. Afdeling Leje indtil 1/ Leje efter 1/ Stigning i % Afd.1/2-Chr.Molbechsvej/Kaalundsvej ,00 Afd.3-Helge Rodesvej, Århus V ,00 Afd.4-Hammershusvej 34-56, Århus V ,00 Afd.5-Hammershusvej 58-80, Århus V ,50 Afd.6-Kongsvang, Viby J ,00 Afd.7-Institution, Århus C ,00 Afd.8-Nydamsparken, Århus N ,50 Afd.9-Reginehøj, Århus N ,50 Afd.90-Institution, Århus N ,00 Afd.10-Frydenlund, Århus V ,50 Afd11-Lindholmparken, Århus N ,50 Afd.91-Institution, Århus N ,00 Afd.12-Nørreskovvej 1-23, Hinnerup ,00 Afd.13-Herredsvang, Århus V ,00 Afd.14-Nørreskovvej , Hinnerup ,00 Afd.15-Skelager, Århus N ,00 Afd.16-Halsti, Århus C ,00 Afd.17-Istedgade, Ungdomsbolig, Århus C ,00 Afd.18-Fredensgade, ældrebolig, Hinnerup ,50 Afd.19-Virupvej,Ungdomsbolig, Hjortshøj ,00 Afd.20-Hjelmagerparken,Løgten ,00 Afd.21-Mosevænget, Hammel ,00 Afd.22-Herredsvang, ungdomsbolig ,00 Afd.23-Vistofteparken, Sabro ,00 Afd.24-Ranunkelvej , Sabro ,00 Afd.25-Skejbyparken, Århus N ,00 Afd.26-Fredensgade, ældrebolig, Hinnerup ,00 Afd.27-Ryttervej, Hammel ,00 Afd.28-Ranunkelvej , Sabro ,00 Afd.29-Rønnevangen, Sabro (Ny afd. Under opførsel) ca

22 forsikring Når du mindst venter det Husk indboforsikringen. Boligafdelingens forsikring dækker ikke beboernes private ejendele. Selv om mange beboere gardere sig ved at stille deres opmagasinerede ejendele på hylder 30 centimeter over gulv i kælderog pulterrum, kan det alligevel gå galt. Efter en hård vinter kan tøvejr give oversvømmelser f.eks. via kloaknettet. Her kan spildevand komme retur, hvis det kommunale kloaknet ikke kan klare de store mængder vand. Selv om der ofte gribes ind tidligt, er det vanskeligt at holde store mængder vand ude og endnu vanskeligere, at få det ud igen efter det er trængt ind i kælder eller skure. Når vandet så trækker sig tilbage efterlader det ofte et nedslående resultat med beboernes ting og sager vandskadet og ødelagt. Ofte viser det sig, at mange beboere har valgt at spare pengene til indboforsikringen. Men det er en dum ide. Forsikringer får man oftest brug for, når man mindst venter det. Og man kan ikke forlade sig på, at det dækker afdelingen nok. Boligafdelingens forsikring dækker kun selve ejendommen og det nagelfaste tilbehør. Den enkelte beboer har ansvaret for sit eget indbo, såfremt det skades i forbindelse med oversvømmelse, brand/røgskader, tyveri og så videre. Indboforsikringer fås fra omkring 900 kroner om året og de penge er hurtigt tjent ind, hvis uheldet kommer. Og det gør det ofte når du mindst venter det. 22

23 Træffetider Afdelingsbestyrelsen Afdeling 1-2 Kålunds- og Molbechs Vej Formand: Luise Zielinski. Første tirsdag i hver måned kl i kld., Chr. Molbechs Vej 7-9. Afdeling 3 Helge Rodes Vej Formand: Elsebeth Nielsen. Første tirsdag i hver måned kl i kld., Helge Rodes Vej 25 tv. hen mod gavlen. Afdeling 4 Charlottehøj Formand: Vita Jensen. Første mandag i hver måned kl i kælderen ved nr. 52 (følg skiltet ved beboerlokalet) Afdeling 5 Charlottehøj Formand: Leif Nielsen Første mandag i hver måned kl i bestyrelseslokalet under nr. 68. Afdeling 6 Kongsvang Formand: Henrik Autzen. Første tirsdag i måneden kl i best.lokalet, Uffesvej 1, kld. Afdeling 8 Nydamsparken Formand: Michael Frederiksen. Første mandag i måneden kl i bestyrelseslokalet, der ligger i kældergangen mellem Nydamsvej 4 og Nydamsparken. Afdeling 9 Reginehøj Formand: Torben Andersen. Første mandag i måneden kl i mødelokalet i blok C (indgang gennem vaskeriet mellem nr. 25 og 27) Afdeling 10 Frydenlund Formand: Stefan Jensen. Første tirsdag i hver måned kl i afdelingsbestyrelseslokalet, Fuglebakkevej 74, kælderen. Afdeling 11 Lindholmparken Formand: Tage Pedersen. Første mandag i hver måned kl i afdelingsbestyrelseslokalet i nr. 19C, ud mod P-pladsen. Afdeling 12 Ådalsparken, Hinnerup Formand: Inger Garde. Første tirsdag i måneden kl i lokalet i nr. 7. Afdeling 13 Rydevænget Formand.: Inge-Lise Andersen. Første torsdag i hver må ned kl i kld., Rydevænget 65. Afdeling 14 Ådalsparken, Hinnerup Formand: Chistopher Nielsen. Første mandag i hver måned kl i udvalgslokalet i gård 5. Afdeling 15 Skelagervej Formand: Leon Wagtmann. Første torsdag i hver måned kl i Fælleshuset. Træffes på adressen, pr. tlf. eller . Afdeling 16 Hallssti Formand: Jørn Holm Bendtsen. Træffetid ikke fast, henvendelse kan ske til formanden på tlf Afdeling 17 Istedgade Formand: Mette Bjerre Direkte henvendelse Afdeling 18 Fredensgade, Hinnerup Kontaktperson: Inger Garde. Tlf Afdeling 19 Viruplund, Hjortshøj Formand: Kathrine Wichmann Henv. direkte til formanden. Afdeling 20 Tinghøjen, Løgten Formand: Hans Jørgen Krickhahn Første onsdag i hver måned kl til i Fælleshuset, Hjelmagerparken 410. Afdeling 21 Mosevænget, Hammel Formand: Jette Møller. Første torsdag i hver måned kl i Fælleshuset Afdeling 22 Torpe- og Kappelvænget Formand: Andreas Langvad. Henv. direkte til formanden. Afdeling 23 Vistoftparken, Sabro Formand: Joan Christensen. Direkte henvendelse Afdeling 24 Ranunkelvej, Sabro Formand: Gert Düring. Første tirsdag i måneden kl på Den Pædagogiske Legeplads, Vistoftevej 30. Afdeling 25 Skejbyparken Formand: Tom Thyrring. Første mandag i hver måned kl i mødelokalet i kælderen. Afdeling 26 Østergade, Hinnerup Kontaktperson: Henning Lindhof. Henv. direkte til kontaktperson Afdeling 27 Ryttervej, Hammel Formand: Karin Margrethe Andersen. Direkte henvendelse Afdeling 28 Ranunkelvej, Sabro Kontaktperson: Anne Olesen Henv. direkte til kontaktperson Varmemestrene Alle varmemestre har træffetid mandag til fredag kl De vil desuden kunne træffes på telefon i samme tidsrum. Afdeling 1-2 og 7: Chr. Molbechs Vej l Jørgen Albertsen Afdeling 3 og 25: Helge Rodes Vej 21, kld Orla List Afdeling 4: Hammershusvej 44, kld. Allan Lund Afdeling 5: Hammershusvej 64, kld. Kjeld Albertsen Afdeling 6: Uffesvej 4, kld. Vagn Jeppesen Afdeling 8: Vorregårds Allé 129, kld. René Wolf Afdeling 9: Reginehøjvej 53 Jens Eriksen Afdeling 10: Høgevej 29, kld. Erik Lund Afdeling 11: Lindholmvej 8B Roger Prindsholm Afdeling 12 og 26: Nørreskovvej 15, st. Kaj Pedersen Afdeling 13: Rydevænget 71, kld. Leo Bro Afdeling 14 og 18: Nørreskovvej 47 Tom Kjøller Afdeling 15: Skelagervej 210 Lorens Nielsen Afdeling 16 og 17: Hallsti 19 kld. Morten Andersen Træffes kun man-, ons- og fredag. Tirs- og torsdag, besked på telefonen. Afdeling 19: Viruplund ved vaskekld. Tirsdag kl Toni Christiansen Afdeling 20: Hjelmagerparken 410 Toni Christiansen Afdeling 21 og 27: Mosevænget 2 Søren Møller Sørensen Træffetid for personlig henvendelse tirsdag og torsdag. Afdeling 22: Torpevænget/Kappelvænget Leo Bro Træffes i Rydevænget 71, kld. Afdeling 23, 24 og 28: Vistoftparken 106 Jesper Langballe Kl Administrationen Brendstrupgårdsvej 7, 8200 Århus N Telefon Telefax teknisk afdeling Telefax udlejning Telefax bogh./ledelsessekr www-adresse: adresser Udlejning Bogholderi..... Teknisk afd..... Telefontider Mandag-onsdag Torsdag Fredag Ekspeditionstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag Tilkaldelse af uopsættelig hjælp uden for normal arbejdstid Skulle der udenfor normal arbejdstid opstå problemer i lejlighederne der kræver uopsættelig hjælp kan følgende håndværksfirmaer kontaktes: El: Hasle El VVS: Flemming Sørensen VVS Kloak:Risskov Kloak Service Elevator: Schindler Elevatorer eller det tlf.nr. der er opgivet på elevator. Glas: Århus Glarmesteri Bemærk: Du skal være opmærksom på, at vagtordningen kun må bruges til uopsættelig hjælp. For at eksempel kan du komme ud for at: en plade på komfuret ikke virker køkkenvasken er stoppet et toilet ikke kan skylle ud en sikring er sprunget Dette er ikke ting, du skal bruge vagtordningen til, da det ikke er uopsættelige fejl. Du kan stadig bruge komfuret selv om en plade er itu, vand fra køkkenet kan hældes i toilettet, en sikring bør du selv kunne skifte, og toilettet kan skylles ud med en spand vand. 23

24 Hjælp er så svært et ord Tak er kun et fattigt ord, siger man. Det modsatte af tak kunne være hjælp. Er det så et rigt ord? I hvert fald kan det være svært at bruge ordet. Også selvom det er det, man har brug for! Af Berit Jørgensen Det var en mørk og stormfuld februaraften i vinterferien. En søndag aften, hvor den stive kuling havde sendt folk inden døre hele dagen. Jeg havde feriebarn på besøg og vi sad og hyggede os foran tv et. Hyggen blev forstyrret lidt af stemmer udenfor. Hallo, blev der sagt gentagne gange. Hallo, hallo Jeg bor i stueetagen og er vant til folks snak foran mit vindue, så jeg reagerer ikke. Stemmen fortsætter. Den lyder som en ung kvindes, og jeg tænker, at hun nok vil i kontakt med nogle af de yngre mennesker i opgangen. Efter et stykke tid letter jeg en halv balde fra sofaen og kaster et blik ud på gaden. Den er tom og vindblæst. Nå, så var stemmen nok gået igen. Men så begynder det at gjalde igennem bygningen som om et menneske kaster sig mod en dør. Jeg bliver nervøs. Åbner altandøren. Ser lys i kælderskakten. Det lyder som om en kvinde er ved at blive overfaldet. Jeg råber: Hvad foregår der!? Ja, det er mig, jeg ligger her og er faldet, siger stemmen fra før. Det har jeg ikke tid til Jeg lader feriebarn være feriebarn og drøner ud af døren. Og dér, dér neden for kældertrappen ligger Lilly, som bor i et par opgange ved siden af. Det er altså ikke en ung kvindes stemme, jeg har hørt. Lilly har ligget her, siden jeg hørte de første hallo er. Hun er ved godt mod, og vil bare gerne hjælpes op. Men hun kan ikke bevæge sig. Slet ikke. Jeg vil ringe efter Falck. Men dét dur ikke, for hun er ved at lave mad og har slet ikke tid til at vente på, at de kommer og henter hende. Hun kan jo ikke bare efterlade sådan et køkken. Andre naboer bliver hidkaldt og en af dem ved, at man endelig ikke må flytte på folk, hvis de kan risikere at have brækket bækkenet. Så vi får fat i Falck. Jeg når lige akkurat at få ryddet det meste af maden i Lillys køkken væk, inden Falck kører af sted med hende. Opereret på sin fødselsdag Der var vitterlig meget mad, for som jeg senere fandt ud af hun var ved at gøre klar til sin fødselsdag dagen efter. Den endte hun med at fejre på sygehuset i stedet for. Hun havde brækket lårbenet og blev opereret på sin fødselsdag. Lilly havde stået i køkkenet og kokkereret (og at bedømme ud fra de foreløbige resultater, som jeg pakkede væk den søndag aften, er hun bestemt ikke uden evner). Så skulle hun lige snakke med Ellen i min opgang, ville slå smutvej gennem kælderen og tog derfor ikke noget overtøj på. Men da hun skulle op ad kældertrappen udenfor, var foden smuttet, og hun var endt neden for trappen på den kolde cement. Hun havde råbt hallo ud i den kolde, mørke og især tomme aften. Men der var ingen, som kunne hjælpe. Til sidst havde hun banket hårdt på kælderdøren, som hun lige præcis kunne nå. Eftertanke Bagefter var jeg lidt rystet, for hvad nu hvis hun ikke havde haft kræfter til at slå på døren? Jeg havde hørt hende, men havde ikke reageret. Der var ikke andre hjemme i min opgang, som kunne have hørt hendes hamren på døren. Jeg sonderede mig frem til, at jeg ville have reageret straks, hvis jeg havde hørt ordet hjælp i stedet for ordet hallo. Indtil videre har jeg fortalt Lilly og de fleste i min opgang, at de skal huske at råbe hjælp i sådan en situation. Hallo antyder ikke, at der er Lilly Jensen har lært at råbe om hjælp, efter hun måtte fejre sin 91 års fødselsdag på sygehuset. noget galt, så råb hjælp hvis du har brug for hjælp. Hjælp er et uvant ord for mange af os. Men vi skal øve os i at sige det. Og vi skal øve os i at bede om hjælp. Det er nemlig meget nemmere at hjælpe, når folk beder om det. Ikke kun når det er akut, men generelt i vores hverdag.

REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010

REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010 REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010 X Robert Thorsen Bestyrelsesformand X Lars Hansen Næstformand X Heidi Bindløv Bestyrelsesmedlem X Hans-Jørgen Krickhahn Bestyrelsesmedlem

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Procedure for behandling af klagesager

Procedure for behandling af klagesager Procedure for behandling af klagesager? Boligforeningen AlmenBo afd. 15 I AlmenBo modtages rigtig mange klager på årsbasis. Afdelingsbestyrelsen i AlmenBo s afdeling 15, Frydenlund, har derfor udarbejdet

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011. Næstformand

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011. Næstformand REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011 X Robert Thorsen Bestyrelsesformand Lars Hansen Næstformand X Heidi Bindløv Bestyrelsesmedlem X Hans-Jørgen Krickhahn Bestyrelsesmedlem X Henrik

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009

FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009 FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009 Så er tiden kommet, hvor vi afholder vores årlige afdelingsmøde (generalforsamling) og som det har været tradition de sidste par gange, afholdes

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen. 8. kreds

Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen. 8. kreds Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen 8. kreds 2 Indledning Danmarks almene boliger har igennem tiden været en meget væsentlig del af løsningen, når borgere med en anden baggrund

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Ingenting Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. En historie om økonomi og kærlighed

Ingenting Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. En historie om økonomi og kærlighed Ingenting Første udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM En historie om økonomi og kærlighed Benjamin Dahlerup (C) 2014 Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Mia Falck bestyrelsesmedlem X Per Hasager bestyrelsesmedlem

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Stykket mellem den første og den anden samtale

Stykket mellem den første og den anden samtale Stykket mellem den første og den anden samtale (Thomas har også forladt lokalet, nok for at gå på toilettet. Deres evaluering af ham starter først lidt inde, Thomas er ikke kommet tilbage endnu) [00:31:24.11]

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Nyhedsavisen Afdeling 27 3. årgang nr.3 oktober 2015

Nyhedsavisen Afdeling 27 3. årgang nr.3 oktober 2015 Nyhedsavisen Afdeling 27 3. årgang nr.3 oktober 2015 Efterår. Så er det efterår, vi har lagt sommeren bag os, er kommet frem til oktober. Oktober med rusk, blæst og regn. Bladene falder af træerne, det

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Nyhedsbrev. Beboermøde. 20. september kl. 19:00 I fælleshuset No 106

Nyhedsbrev. Beboermøde. 20. september kl. 19:00 I fælleshuset No 106 Når man griller i sin have, bør man tage det fornødne hensyn til sine naboer, det er jo ikke alle der bryder sig om at få røgen lige ind i enten soveværelse eller stue. Derfor vær venlig at tage hensyn

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 106 - Sønderager Godkendt på afdelingsmøde den 07.09.2017 ETAGEBOLIGER Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 3 Affaldssortering... 3 Støjgener... 3 Parabol...

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 4 til afdelingsbestyrelserne: Sådan behandles klager fra beboere i DUAB s afdelinger

DUAB-retningslinie nr. 4 til afdelingsbestyrelserne: Sådan behandles klager fra beboere i DUAB s afdelinger Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 4 til afdelingsbestyrelserne: Sådan behandles klager fra beboere i DUAB s afdelinger Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling.

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling. April 2013 Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling BRØNDBYPARKEN Afdeling. 3 I Danmark bor hver 5. familie i en almen bolig, hus, lejlighed

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Hvad er retsgrundlag ved en husordens sag

Hvad er retsgrundlag ved en husordens sag Husordenssager Hvad er retsgrundlag ved en husordens sag Husorden, se vedlagte for en tilfældig VIBO-afdeling Lov om leje af almene boliger Retspraksis inden for boligretssager Forskellige typer af husordenssager

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Brøndby 2007 v/ Formand: Freddy Rasmussen 1 Opsigelsen - 3 måneders

Læs mere

Lejer kan blive boende for evigt

Lejer kan blive boende for evigt Indsigt Pas på med fremleje af ejerbolig: Lejer kan blive boende for evigt Et stigende antal boligejere udlejer deres bolig for en tid. Men de risikerer, at lejeren ikke kan opsiges, og at de selv mister

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Husorden Hørgården 3

Husorden Hørgården 3 Husorden 1-1035 Hørgården 3 Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 16. september 2016 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse beboere afdeling 32

Tilfredshedsundersøgelse beboere afdeling 32 Tilfredshedsundersøgelse beboere afdeling 32 Publiceret af Heidi Hvam Svar status Ikke svaret Afvist Ufuldstændig Gennemført 96 43,8% 0, 8,3% 47,9% Informationer (Sæt et X på hver linie) 19,1% 21,3% 10,6%

Læs mere

Procedure for behandling af klagesager

Procedure for behandling af klagesager Procedure for behandling af klagesager I Ringgårdens administration modtager vi rigtig mange klager alt i alt behandler vi omkring 150 klagesager om året. Det er klager om emner, som hører under husordenen

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

FALKEPOSTEN. december

FALKEPOSTEN. december FALKEPOSTEN december 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Sommer og sol har indtaget Titanparken. Det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra

Læs mere

om at klage sådan skal du gøre

om at klage sådan skal du gøre om at klage sådan skal du gøre 02 om Om at klage Heldigvis lever de fleste beboere i fsb fredeligt side om side. Heldigvis tager de fleste hensyn til naboen på den anden side af væggen. Og heldigvis kan

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Tre måder at lyve på

Tre måder at lyve på Tre måder at lyve på Skrevet af Ghita Makowska Rasmussen Sted: Café Blomsten i Nyhavn Personer: Et forhold fra fortiden Tid: ns fødselsdag 1 Scene En mand ankommer på en café. Tjekker. Går igen. Kommer

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 Vi vil gerne med denne lille folder ønske dig/jer velkommen til afd. 6. og håber du/i vil falde godt til. I denne folder vil du finde de fleste oplysninger, der er brug

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak Om at klage af cand. jur. Arne Donsbak Godt naboskab efter fælles regler En boligafdeling er et mini-samfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden. For at skabe et godt bomiljø er det nødvendigt

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere