SINDs PÅRØRENDERÅDGIVNING... 5 Organisationsplan... 5 Vore primære aktiviteter er... 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SINDs PÅRØRENDERÅDGIVNING... 5 Organisationsplan... 5 Vore primære aktiviteter er... 6"

Transkript

1 Årsberetning 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD SINDs PÅRØRENDERÅDGIVNING... 5 Organisationsplan... 5 Vore primære aktiviteter er... 6 STYREGRUPPEN/ÅRSMØDE... 6 Styregruppens sammensætning... 6 Årsmøde... 7 DEN DAGLIGE DRIFT... 7 Ansatte og frivillige... 7 Frivillige... 8 Personalemøder... 9 RÅDGIVNINGSTILBUD... 9 Telefonrådgivning/Åben Rådgivning/Juridisk rådgivning... 9 Telefonrådgivning... 9 Juridisk rådgivning/socialrådgiver funktionen ANDRE YDELSER Bisidderfunktionen Konsulentfunktionen Undervisning Selvhjælpsgrupper KURSER OG EFTERUDDANNELSE PR OG INFORMATIONSARBEJDE Markedsføring og PR PR med Diana Benneweis Annoncer REGION MIDT Lukkede grupper for voksne Unge grupper Projekt: Børn af alvorligt psykisk syge Undervisning af personale og pårørende i Region Midt KOMMUNER I REGION MIDT Aarhus Kommune Randers Kommune Viborg Kommune Herning Kommune Silkeborg Kommune Odder Kommune

3 Favrskov Kommune Skive Kommune Frederiksberg Kommune SAMARBEJDSPARTNERE Landsforeningen SIND SIND lokalforening Aarhus Aarhus Kommune Øvrige samarbejdspartnere PROJEKTER Bedsteforældreprojekt (Bedsteforældre og børnebørn Bobb)/Børn af psykisk syge Frivillige reservebedster Bedsteforældrekurser Bedsteforældrekursus i Region Hovedstaden Samtaler, børne- og forældregrupper Forældregruppe Samtaler Underretninger SIND Erhverv Netværksgrupper Filmprojekt: En anderledes barndom Peer support ØKONOMI

4 FORORD 2013 blev et år med forandringer. Anne Margrethe Gad Jørgensen (AMGJ) trak sig efter 10 år som leder og 1. november tiltrådte Marianne Kaye Cohen som ny leder af SINDs Pårørenderådgivning i Aarhus. Det var også et år med nye udfordringer, idet vi påbegyndte 3 nye projekter samt en ny åben rådgivning i Viborg. Det ene projekt var næsten en fortsættelse af vores børnegruppeprojekt, hvor vi har børn af forældre med psykiske vanskeligheder som fokusmålgruppe. Det andet var målgruppen Børn af alvorligt psykisk syge, et projekt der afvikles sammen med Psykiatrisk Hospital i Randers. Derudover fik vi en bevilling til at lave en undervisningsfilm; filmen blev lavet i samarbejde med Batavia Media. Såvel det faste personale som de frivillige har ydet en særdeles stor indsats for at løfte de forskellige arbejdsbyrder. At arbejdsbyrden har været høj i 2013 ses tydeligt ud fra de ydelser vi har ydet, samt den stigning der har været i telefonrådgivningen, samtaler og gruppeforløb. SINDs Pårørenderådgivning har tilsammen haft 3544 telefon- og mailrådgivninger og 558 åbne rådgivninger. Vi har i alt afviklet 23 gruppeforløb fordelt på: 5 børnegrupper 1 åbent gruppeforløb for børn i Randers 1 forældregruppeforløb 3 bedsteforældregrupper 3 netværksgrupper 8 voksengrupper (heraf 2 i Silkeborg) 2 ungegruppeforløb En stor tak til frivillige og ansatte og held og lykke med det nye job til Marianne Kaye Cohen. Anne Margrethe Gad Jørgensen 4

5 SINDs PÅRØRENDERÅDGIVNING SINDs Pårørenderådgivning er siden 1991 en juridisk enhed med egne vedtægter, økonomi, sekretariat og daglig ledelse. SINDs Pårørenderådgivning har et tæt samarbejde med Landsforeningen SIND og SIND Lokalforening Aarhus. Hovedformålet for SINDs Pårørenderådgivning er at rådgive, vejlede, støtte og undervise pårørende til mennesker med psykiske vanskeligheder. Således er et væsentligt aspekt af vores arbejde at forebygge psykiske og sociale problemer gennem vores tilbud til børn, unge og voksne. Vi deltager gerne i den offentlige debat vedrørende emner, som har relevans for mennesker med psykiske vanskeligheder og deres pårørende, ligesom vi deltager i arbejdsgrupper og lignende såvel i kommunen som i regionen. Desuden kvalificerer vi vores egne frivillige til at blive rådgivere og/eller undervisere. Rådgivningens arbejde dokumenterer vi gennem rapporter og evalueringer. Organisationsplan: RÅDGIVNING BØRNEGRUPPER UNGE/VOKSEN- GRUPPER STYREGRUPPEN LEDER NETVÆRKS- GRUPPER SINDERHVERV BOBB PROJEKT FILM SEKRETÆR 5

6 Vore primære aktiviteter er: Rådgivning: Telefonrådgivning Åben individuel rådgivning Samtaler med forældre og børn ned til 3 år Gruppetilbud: Børne og ungegrupper (6 18 år) Ungegrupper (18 30 år) Voksengrupper - forældre, ægtefællegrupper Netværksgrupper til forældre med psykisk syge børn Bedsteforældregruppe Seniorgruppen Derudover tilbyder SINDs Pårørenderådgivning bisidderfunktion, juridisk rådgivning, psykoedukation, frivilligkurser, undervisning og foredrag. STYREGRUPPEN/ÅRSMØDE Styregruppen er Pårørenderådgivningens øverste myndighed. Der har i alt været afholdt 6 styregruppemøder i Møderne har været præget af diskussioner om de nye vedtægter, som er vedtaget i Landsforeningen SIND. Samt ansøgninger til daglig drift. Styregruppens sammensætning De valgte og udpegede medlemmer til styregruppen er følgende: Styregruppeformand: Tinna Boesdal Næstformand: Uffe Dahl Pårørenderepræsentant: Jane Kølsen Pårørenderepræsentant Simon Eilrich Repræsentant for SIND: Tove Tolstrup Driftsområdechef i Aarhus Kommune: Niels Schwartz Oversygeplejerske: Valborg Iversen (ophørt ) Oversygeplejerske: Elsebeth Vesterheden (udpeget BUC Region Midt) Daglig leder: Suppleanter: Anne Margrethe Gad Jørgensen/Marianne Kaye Cohen Birgit Ilona Andersen Jens Westergaard Kisten Strandbygaard Knudsen 6

7 Årsmøde Den 19. februar 2013 blev der holdt Årsmøde i Brugercafeen. Man diskuterede hvordan, man bedst styrker Den Landsdækkende Telefonrådgivning samt har fokus på de frivillige. Fokusområdet i 2013 skulle være vedtægtsændringer. DEN DAGLIGE DRIFT Den daglige drift varetages af lederen, fastansatte og faste frivillige medarbejdere. De daglige arbejdsopgaver for lederen består af driftsfunktioner med personaleledelse, rådgivning, økonomi og fundraising samt et tæt samarbejde med styregruppens formand. Derudover deltager hun i møder med Psykiatrisk Hospital i Risskov og Randers. I kommunalt regi deltager hun i møder med Aarhus, Randers, Viborg, Horsens, Silkeborg, Favrskov, Syddjurs og Skanderborg Kommune. Den 1. november tiltrådte Marianne Kaye Cohen, som ny leder. Marianne har en baggrund som leder for Faglig Udvikling i Sociale forhold og beskæftigelse, Social psykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus kommune. Ansatte og frivillige Daglig leder Anne Margrethe Gad Jørgensen (ophørt ) Marianne Kaye Cohen (tiltrådt ) Sekretær Lena Høegh Jannie Koldbye Rasmussen Voksengruppeledere Lisbeth Vad-Nielsen Joan Stæhr Ann-Dorthe Pedersen Birgit Østergaard Jensen Ungegruppeleder Lisbeth Vad-Nielsen Børnegruppeledere /Ledere i Bedsteforældreprojekt Joan Stæhr Ann-Dorthe Pedersen Gruppeleder I Kbh. Signe Hjortkjær Varetagelse af samtaler i projekterne Camilla Lykke Nielsen Projektleder SIND Erhverv Ann-Charlotte Nellemann Udviklingskonsulenter: Jens Lundgaard Thomsen Andreas Kilden Morten Lind Pedersen (ophørt ) Derudover er der ser ca. 12 frivillige knyttet til SIND Erhverv i Aarhus og 10 på Frederiksberg. Åben rådgivning/telefonrådgivning Anne Marie Steenild Mette Skovbo Hjordsvar Henrik Bach Poulsen Joan Stæhr Anne Margrethe Gad Jørgensen 7

8 Ann-Dorthe Pedersen Birgit Østergaard Jensen Juridiske rådgivere (Frivillige) Uffe dahl Palle Eli Jensen Der har i 2013 været tilknyttet 35 frivillige medarbejdere i rådgivningen Rådgivere i Randers Birgit Østergaard Jensen Der har været tilknyttet 3 frivillige rådgivere i Randers Rådgivere i Silkeborg Gruppeledere Rådgivere i Herning Der er tilknyttet 1 frivillig Rådgivningen i Viborg Der har været 14 frivillige i Viborg Bogholder Interne revisorer (frivillig) Grafisk medarbejder (frivillig) Løntilskudsmedarbejdere Praktikant Pr. og temaaftner (frivillig) Supervisor Birgit Østergaard Jensen Betina Duelund, Dorthe Hedegaard, Birgit Østergaard Jensen Anne Margrethe Gad Jørgensen Lone Westergaard Hanne Westergaad Uffe Gad Jørgensen Birgit Illone Andersen Anne Louise Agerskov Maria Østergaard Kirsten Nielsen Hanna Hvidtfeld Frivillige SINDs Pårørenderådgivning har haft tilknyttet 60 frivillige igennem Fordelt på projekter og satellitter. Telefonrådgivningen har haft ca. halvdelen af vores frivillige medarbejdere ansat. De resterende har fordelt sig på SIND erhverv, gruppeforløb, kontorarbejde, undervisning, temaaftener, deltagelse ved messer og konferencer. Der er 2-4 faste frivillige i de forskellige geografiske områder. Vores erfaring med frivillige er, at der altid er nogle, der trækker sig, fordi de enten ikke er afklarede med deres egen situation, eller fordi det arbejde, vi tilbyder, ganske enkelt er for overvældende. Vi må også i enkelte tilfælde fortælle en frivillig, at han/hun ikke er egnet. Hvilket selvfølgelig skal gøres yderst professionelt og med en vægtig begrundelse. Der ydes et stort frivilligt arbejde i SINDs Pårørenderådgivning. Selv om man er ansat på et fast timetal, lægger de ansatte mange frivillige timer i organisationen. 8

9 Der er en voksende tendens til, at unge søger ind i SINDs Pårørenderådgivning for at få det frivillige arbejde på deres C.V. De unge frivillige, som oftest er studerende, er stræbsomme og målbevidste unge mennesker, der ved, hvad de vil have, men også hvad de kan yde. Det betyder, at vi fokuserer mest på fagligheden frem for princippet om at være pårørende. Personalemøder Vi afholder personalemøder den 1. tirsdag i hver måned. Dette blev udvidet til 2 timer da Marianne Kaye Cohen tiltrådte som ny leder. Den første tirsdag i hver måned har alle gruppelederne supervision. Den første onsdag har alle individuelle rådgivere supervision. Der er mødepligt til supervision. RÅDGIVNINGSTILBUD Telefonrådgivning/ Åben Rådgivning/Juridisk rådgivning I SINDs Pårørenderådgivning rådgiver vi personligt og telefonisk. Åbningstiden er: Mandag-fredag og Søndag Åben rådgivning i Aarhus: Mandag-torsdag 13-17, fredag efter aftale. Juridisk rådgivning efter aftale. Telefonrådgivning Telefonrådgivningen er nu en fast forankret del af Den Landsdækkende Telefonrådgivning (DLT). Den første og vigtigste kontakt til SINDs Pårørenderådgivning er gennem telefonen i den faste åbningstid. Der har i alt været 3544 henvendelser i rådgivningen en stigning på over 50 % siden Telefonrådgivningen er nu udvidet til også at yde støtte til mennesker med psykiske vanskeligheder. Antal telefon rådgivninger Den åbne rådgivning har haft 558 samtaler en stigning på ca. 25 %, fordelt på rådgivningen og projekter; denne stigning skyldes til dels at vi igen har fået økonomi til at gennemføre samtaler. 9

10 Antal åbne rådgivninger Jf. Psykiatrifondens hjemmeside: kommer Hver anden dansk familie i kontakt med behandlingssystemet. Psykiske sygdomme og problemer volder store menneskelige lidelser for patienter og pårørende. Derfor er det vigtigt med den rigtige viden og den rigtige behandling - på det rette tidspunkt. Den store stigning i henvendelser til SINDs Pårørenderådgivning taler for sig selv. Der er et stigende behov for rådgivningstilbud, og vi kan se på statistikken at der kommer flere og flere henvendelser fra Københavnsområdet og Sjælland, og der er flere personer med en psykisk lidelse, der har henvendt sig i år. Vi har i SINDs Pårørenderådgivning erfaring for, at kompetent og målrettet rådgivning, som regel kan afværge, formindske og af og til forhindre alvorlige ulykker, menneskelige tragedier og katastrofer, som kan følge i kølvandet på psykisk sygdom. Vi ved også, at professionel rådgivning på det rigtige tidspunkt kan afhjælpe tilbagefald hos den psykiske syge samt forebygge psykisk sygdom hos de pårørende. Vi tilbyder en målrettet professionel individuel rådgivning, hvor vi med afsæt i de pårørendes aktuelle livssituation og personlige ressourcer rådgiver om hjælpe- og henvisningsmuligheder for pårørende og for psykisk syge. Vi hjælper pårørende og personer med psykiske lidelser videre fx til psykolog, egen læge, psykiatrisk skadestue, psykiatriske specialenheder, speciallæge, lokalpsykiatri, socialforvaltning, skole, familiebehandling, daginstitution, statsforvaltning, Mødrehjælpen, præst, pengeinstitut og retshjælp. Den åbne rådgivning er altid bemandet med to-tre personer, en uddannet rådgiver samt en til to frivillige. Der skal være to personer tilstede, dels fordi vi ikke ved hvem eller hvor mange, der kommer ind ad døren, dels fordi der skal være en kollega at vende problemstillingen med, hvis situationen har været vanskelig. I den åbne rådgivning får vi henvendelser fra pårørende, som kommer uanmeldt, dels henvist fra psykiatrisk hospital, dels fordi de er i en akut krisesituation. Andre ringer, inden de møder op. 10

11 En gruppe henvender sig telefonisk eller i den åbne rådgivning for at få en bisidder med til et møde på hospitalet eller i kommunen. De sidste henvendelser kræver meget tid samt omstillingsparathed fra de personer, som er på kontoret. Vi oplever at problematikkerne bliver mere og mere komplekse. De hjælpemuligheder der gives af samfundet er lovbestemte, og der gælder således en lang række regler og love for, hvad man kan få hjælp til, og hvordan denne hjælp kan/skal gives. Endvidere findes der en række bestemmelser for, hvordan kommunernes praksis skal tilrettelægges, så man tager mest muligt hensyn til borgerne og deres forudsætninger. Mange, der har brug for hjælp føler sig af gode grunde tvivlrådige. Derfor har SIND Pårørenderådgivning oprustet på den socialfaglige og socialretlige rådgivning, da vi erfarer et stigende antal rådsøgende, der ud over at have psykiske vanskeligheder også får sociale problemer, og herigennem får behov for kommunal indsats. Ud over den telefoniske rådgivning, har vi indført en praksis med at besvare og rådgive pr. mail, da vi har erfaring for, at det ofte er mere hensigtsmæssigt at få denne rådgivning på skrift. Mailrådgivningen kan f.eks. handle om: Spørgsmål om hvilke hjælpe- og støttemuligheder, der findes i lovgivningen til mennesker med psykiske vanskeligheder. Hvordan man klager over en afgørelse. Socialfaglig feed-back på klager over behandling og afgørelser. Kontakt til kommuner ved oplevelse af fastlåste situationer, eller hvor der vurderes at være hjælp behov, herunder også underretninger. Information om gældsanering, retshjælp mv. Juridisk rådgivning/socialrådgiver funktionen Den juridiske rådgivning i SINDs Pårørenderådgivning har et stigende antal henvendelser. Vi får flere og flere forespørgsler i sager, som kræver et grundigt lovgivnings researcharbejde. Disse opgaver bliver primært varetaget af vores to socialrådgivere eller de 2 frivillige jurister. Cirka hver tredje henvendelse kræver juridisk faglig bistand. Vi har hjulpet med klager over afgørelser efter den eksisterende danske lovgivning indenfor det psykiatriske område, det socialretslige område, det familieretslige område og konkurslovgivning. Vi udfærdiger sociale underretninger efter Lov om Social service der involverer både voksne og børn. Vi forsøger at samarbejde med de berørte mennesker i udarbejdelsen af underretninger, og somme tider skal der handles hurtigt. ANDRE YDELSER Bisidderfunktionen SINDs Pårørenderådgivning har haft mange bisidninger i år. Nogle bisidninger har rådgivningen varetaget og andre har vi koordineret med bisidder korpset, som vi har i det Landsdækkende regi. At være bisidder er et meget omfattende arbejde. Der kræves et formøde med den pårørende, således at den, der er bisidder, kender problemstillingen. Selve mødet varer ofte 1-2 timer. Efter mødet er der igen en evaluering af mødet samt udarbejdelse af et skriftligt notat til internt brug. Hvis der ikke er en referent med til mødet. Dvs. en enkelt bisidning kan kræve 6-8 timer pr. gang. 11

12 Da bisidderfunktionen er så tidskrævende, forsøger vi i stedet at klæde de pårørende på til møderne med systemet. I den forbindelse har vi har sammen med Landsforeningen SIND afholdt et kursus for 35 frivillige bisiddere. Det foregik den marts i Middelfart. Konsulentfunktionen Konsulentfunktionen har i 2013 været internt i SIND. Daglig leder og psykolog Birgit Østergaard har sparret med SIND Ungdom om at etablere ungegrupper i Ålborg. Hvilket resulterede i at Birgit Østergaard også superviserede de unge gruppeledere. Birgit Østergaard har desuden været konsulent/debrifer i forskellige afdelinger i SIND. Børnegruppelederne har været konsulenter for Psykiatrifondens nye ansatte med henblik på at opstarte børnegrupper i København. Anne Margrethe Gad Jørgensen har været konsulent på en masterafhandling vedrørende dokumentation af tilbud fra frivillige organisationer. Undervisning SINDs Pårørenderådgivning har i 2013 varetaget en del undervisning og oplæg sammen med de andre organisationer i DE9. Vi har undervist nyansatte på Aarhus Universitetshospital Risskov 4 gange i 2013, og nye social- og sundheds (sosu) medarbejdere 3 gange. Desuden har vi undervist nye sosu elever på Aarhus Socialog Sundhedsskoles afdeling i Silkeborg, samt undervist uddannede sosu assistenter på efteruddannelse. Derudover har vi undervist medarbejdere i Psykiatrien Region Midtjylland på videreuddannelse 2 gange. Vores børnegruppeledere har vejledt og undervist sygeplejerske-, journalist- og socialrådgiverstuderende i alt 6 gange. Vi har også stadig en aftale med Socialrådgiverskolen om praktikanter fra studiet. Første halvdel af 2013 havde vi Maria Østergaard i praktik, hvor Anne Marie Steenild var praktiklærer. På Alléskolen i Aarhus har vi sammen med en pårørende undervist 40 udsatte unge. Vi bidrog også aktivt på Folkemødet på Bornholm 2013, hvor vi underviste og deltog i debatter omkring temaet børn som pårørende. Selvhjælpsgrupper Der har som sædvanlig været selvhjælpsgrupper, som har mødtes i lokalerne på Nørre Allé 31. Der er altid en frivillig erfaren pårørende med i introduktionen til selvhjælps- og gruppeforløbet, ligesom der altid er et åbent tilbud om hjælp fra en af vores terapeuter, hvis gruppen får problemer. KURSER OG EFTERUDDANNELSE SINDs Pårørenderådgivning har deltaget i afholdelsen af 3 kurser marts blev der afholdt kursus for frivillige bisiddere. Kurset blev afholdt af Landsforeningen SIND og afviklet i fællesskab med SINDs Pårørenderådgivning. Anne Margrethe Gad Jørgensen var underviser på og medansvarlig for kurset. Derudover har der været afholdt et kursus for frivillige i De Frivilliges Hus i Viborg 5. oktober, hvor 9 frivillige deltog. Dette kursus blev fulgt op med et weekendkursus på 12

13 Vandrehjemmet i Viborg november med i alt 17 deltagere. Ud fra evalueringsskemaerne var alle tre kurser en succes. PR OG INFORMATIONSARBEJDE Markedsføring og PR Der sendes løbende både opfordret og uopfordret materiale ud til interesserede. Vores foldere er sendt til praktiserende læger, præster og bedemænd i bl.a. Aarhus, Silkeborg, Syd- og Norddjurs. I fællesskab med DE9 har vi igen i år udleveret vore hovedbrochurer til alle afdelinger på Aarhus Universitetshospital Risskov. Vi sender løbende relevante brochurer ud til lokalpsykiatriske centre i Aarhus. Derudover sender vi løbende materiale ud til lokalpsykiatrien. PR med Diana Benneweis Diana Benneweis og Anne Margrethe Gad Jørgensen har holdt 4 foredrag sammen. Det ene foredrag var til en større En af os kampagnen i Region Hovedstaden, et andet var på Bornholm. SINDs Pårørenderådgivning deltog med 3 personer i Folkemødet på Bornholm; hvor der i år var dobbelt så mange deltagere som før. Igen i år var cirkus Benneweis optræden i Hospitalsparken en stor succes; der var som sædvanligt ca. 500 tilskuere. Et arrangement, som giver os masser af gratis PR. Annoncer SINDs Pårørenderådgivning har igen i 2013 haft massiv annoncekampagne i de forskellige blade. REGION MIDT Vores hovedydelse for Region Midt har været gruppeforløb og undervisning. Lukkede grupper for voksne Vi har i 2013 afviklet 6 gruppeforløb for voksne pårørende. 5 voksengrupper og 1 gruppe/kursus for bedsteforældre til børnebørn med psykiske vanskeligheder, gruppeleder Annette Bugge Dias. I de 5 voksengrupper har der været 45 deltagere fordelt på: 1 gruppe for forældre til børn med psykiske vanskeligheder over 25 år 1 ægtefællegruppe 1 gruppe for forældre til børn over 25 år med psykiske vanskeligheder (afsluttes april 2014), gruppeleder Birgit Østergaard 1 gruppe for pårørende over 30 år der er søskende til eller barn af forældre med psykiske vanskeligheder, gruppeleder Ann-Dorthe Pedersen Gruppefordelingen er således opdelt, dels efter relation til den i familien med psykiske vanskeligheder og dels efter alder. Formålet med denne relations- og alders opdeling beror på erfaring med de pårørendes tilkendegivelse af genkendelighed i hinandens historier og vilkår. Mange af deltagerne oplever at de finder et tiltrængt frirum i grupperne, hvor de kan dele erfaringer med ligestillede og opleve sig hørt og forstået. 13

14 Vi oplever fortsat stor søgning til voksengruppetilbuddene, der er således 41 pårørende på venteliste til grupper i Ungegrupper Gruppeformen er egentlig tænkt som en slow open gruppe, hvor den enkelte deltager tilbydes 12 eller 24 sessioner. Slow/open Ungegruppen har kørt kontinuerligt over hele 2013 med 19 deltagere. Formål: At støtte og rådgive unge pårørende til sindslidende At give unge mulighed for at møde andre, der har haft lignende oplevelser At give unge indsigt i, hvad psykiske vanskeligheder hos pårørende, har betydet for deres liv At give unge redskaber til at ændre handlemønstre, så de får andre muligheder for at mestre deres liv At rådgive de unge til at få mere eller anden hjælp og støtte, hvis der er behov for dette Indhold: Der er ingen dagsorden til møderne, alle bidrager med egne erfaringer, gode råd og støtte. Det er det, de unge oplever som problemer, der danner grundlag for det, der tales om det kan være: Konkrete problematikker i forhold til den pårørende, der har psykiske vanskeligheder Aktuelle problematikker, som den unge oplever i sin hverdag f.eks. o At være i sociale sammenhænge o At klare studie / arbejde o At have eller turde få en kæreste o Selv at have psykiske vanskeligheder o Problemer med selvværd o At turde stille krav og acceptere egne behov o Spekulationer om selv at få børn o Uenighed, forskelligt syn på og konflikter i familien om den i familien med psykiske vanskeligheder o Usikkerhed på, hvordan og hvad man kan fortælle omverden om det at være pårørende til en sindslidende Forsamtaler: Der afholdes 1-2 forsamtaler med de unge, disse er af 1 times varighed. Når en ung henvender sig aftales der samtale indenfor kort tid. Der kan være en ventetid på et gruppetilbud. Afhængig af den unges behov, kan der tilbydes individuelle samtaler i ventetiden. Projekt: Børn af alvorligt psykisk syge Der har i forbindelse med et nyt projekt Børn af alvorligt psykisk syge været afholdt adskillige samarbejdsmøder med Regions Hospitalet i Randers, vedrørende samarbejde om gruppeforløb til børn af alvorligt psykisk syge. Gruppeforløbet, som har løbende optag, har siden august haft 11 børn heraf 6 piger og 5 drenge. 14

15 Undervisning af personale og pårørende i Region Midt Forældre i OPUS har fået undervisning og information 4 gange. OPUS har selv en stor ekspertise, men personalet mener, at det er gavnligt at inddrage Portræt af en pårørende set i pårørendeperspektivet. Anne Margrethe Gad Jørgensen har igen undervist 2 gange på kompetenceuddannelsen for ansatte i Regionen. Repræsentantskabet for patienter og pårørende i DNU panelet (Det nye Universitetshospital) fortsætter. Der har været afholdt møder med ledende sygeplejerske Valborg Iversen fra Regionshospitalet i Randers med henblik på at afvikle børnegrupper i fællesskab. Der blev søgt og givet penge til et 2 årig projekt, og siden august har vi afviklet et gruppeforløb med i alt 11 børn. Forløbet er med løbende optag. KOMMUNER I REGION MIDT Igen i år har SINDs Pårørenderådgivning deltaget i arbejdsgrupper og udvalg i flere kommuner. I 2013 er det Randers og Viborg, som har trukket meget på vores kompetence. Aarhus Kommune Anne Margrethe Gad Jørgensen har deltaget i en del møder med Aarhus Kommune. I Socialforvaltningen, som vi har et særdeles godt samarbejde med, har hun deltaget i møder med bruger/ pårørendeorganisationer, og siddet som medlem af Styregruppen for styrket recoveryorientering. Pladsen er overtaget af Marianne Kaye Cohen. Vi har derudover deltaget i 3 møder med børnegruppelederne i Socialpsykiatrien og Udsatte Voksne i Aarhus Kommune. Der er afholdt 3 møder med afdelingen for Familie, Børn og Unge. Vi har udarbejdet en aftale med hensyn til at afvikle gruppeforløb for børn under 10 år, og fortsætter samarbejdet med Ungdomscentret om at afvikle gruppeforløb for unge mellem år. Ligeledes har vi en aftale om at afvikle netværksgrupper, som er et tilbud til forældre der har psykisk syge børn. Det gode samarbejde med Magistraten for Sundhed og Omsorg fortsætter, vi har holdt 3 styregruppemøder i Bobb projektet. Jane Kølsen har været repræsentant for SINDs Pårørenderådgivning i Aarhus Kommune Sundhed/Omsorgs Frivilligråd, men har valgt at trække sig. Den vigtigste arbejdsopgave her er tildeling/fordeling 2 gange om året af 18 midler til de mange ansøgninger, der indkommer fra organisationer, der anvender frivillig "arbejdskraft". SIND Erhverv startede året med et besøg hos Rådmand Hans Halvorsen og hans stab, det blev efterfølgende fulgt op af informationsmøder med funktionschefer i relevante afdelinger i kommunen. Hvilket resulterede i tilladelse til at samarbejde med jobkonsulenterne i Aarhus om formidling af stressvejledning og aftercare. 15

16 Der har været et yderst succesfyldt samarbejde med Fremskudt Sagsbehandling i Risskov. De frivillige vejledere har vist sig at være et rigtigt godt supplement til det aktuelle projekt, der tager sig af hurtig indsats til 1. gangs indlæggelser. Samarbejdet fik stor opmærksomhed og SIND Erhverv blev indbudt til at sidde i panel med bl.a. Direktør for Sociale forhold og beskæftigelse Erik Kastrup-Hansen til den store temadag om samskabelse, der blev afholdt den 28. oktober 2013 i DGI huset i Aarhus med deltagelse af ca. 700 medarbejdere og inviterede. Randers Kommune Randers har egen rådgivning hver mandag, som varetages af to frivillige: Kerstin Nielsen og Louise Malling og af Birgit Østergaard, psykolog i SPR. Randers rådgivningen har holdt åben alle mandage kl 14 18, dog har vi haft lukket i skoleferier. I perioden 12. november november 2013 har der været 28 personlige rådgivnings samtaler og 7 telefon rådgivninger. Der arbejdes stadigt lokalt på at udbrede kendskabet til Rådgivningen. Personalet har deltaget i: kvartalsmøder med ledelsen for Sundhedscenteret og andre frivillige patientforeninger 3 gange arbejdet med at lave en ny psykiatriplan for Randers kommune (5 stormøder og 2 møder i referencegruppen.) møder med psykiatrisk afdeling på sygehuset Frivilligdagen d. 28. september I samarbejde med de andre patientforeninger i Sundheds centeret har der desuden været afholdt en række Informations/café møder. Derudover sidder Anne Margrethe Gad Jørgensen i udsatterådet i Randers Kommune, denne plads er overtaget af Marianne Kaye Cohen. Anne Margrethe Gad Jørgensen har også været med i en gruppe nedsat af udsatterådet, hvor temaet var udsatte børn. Dette arbejde udmunder i at SINDs Pårørenderådgivning har lovet at undervise på 5 skoler i Randers Kommune. Viborg Kommune Den 1. september fik Viborg sin egen rådgivning. Rådgivningen har åbent den første og sidste mandag i måneden mellem kl Der har vist sig et behov for vores tilbud. Vi har indtil 31. december 2013 haft 25 henvendelser pr. telefon og , heraf 8 åbne rådgivninger og 3 bisidninger. En ydelse, der er yderst tidskrævende, da der ud over selve bisidningen skal afholdes et møde såvel før og efter. Der er afholdt 4 møder med socialdirektøren og chefen for psykiatrien, og Anne Margrethe Gad Jørgensen har deltaget i tre dialogmøder og en temadag. Rådgivningen har taget kontakt til Kommunen for at få lokaler i det nye Sundhedscenter, og vi får lokaler i det nye Sundhedscenter 1. marts 2014, der herefter vil have åbent hver mandag. Allerede fra starten af året har SIND Erhverv haft et lovende samarbejde med Sven Preisel og 16

17 Afdelingen for Erhvervsafklaring og Opfølgning Nørremarken. Vi har udarbejdet fælles ansøgninger, og SINDs Pårørenderådgivning skal uddanne frivillige vejledere/mentorer, som kan støtte op om deres borgere. Vi har afholdt 2 kurser for frivillige og havde 14 frivillige i alt, heraf er der 8 kompetente frivillige, der fortsat gerne vil yde en indsats. Herning Kommune Åben rådgivning i Herning har i løbet af 2013 haft en stabil tilgang af henvendelser og afholdte rådgivningssamtaler. Disse varetages af Birgit Østergaard, psykolog i SIND SPR og frivillig psykolog Irene Kirk. Rådgivningen er åben én mandag i måneden. I 2013 har der været 32 henvendelser, heraf 18 rådgivningssamtaler, et gennemsnit på 2 samtaler pr. gang. Silkeborg Silkeborg har i 2013 været velbesøgt i den månedlige Åbne rådgivning, der foregår én gang i Silkeborg Frivilligcenters lokaler. De personlige pårørenderådgivningssamtaler varetages af Birgit Østergaard, psykolog i SIND Pårørenderådgivning. Der har været 40 henvendelser i løbet af året, heraf 35 fra Silkeborg borgere. Der har i gennemsnit været 2 samtaler i den åbne rådgivning pr. gang. Birgit Østergaard deltager tillige i kvartals-psykiatri-netværksmøder med deltagere fra Psykiatriens Hus og frivilligforeninger. I Silkeborg afvikles i et samarbejde mellem SIND Silkeborg og SINDs Pårørenderådgivning desuden gruppeforløb for voksne pårørende. Tovholder for gruppeforløbene er Susan Steen, lokalformand for SIND i Silkeborg. Gruppeledere er Betina Duelund, psykiatrisk sygeplejerske og terapeut, og Dorthe Hedegaard, psykiatrisk sygeplejerske og terapeut, med supervision fra Birgit Østergaard. I 2013 har der atter været afviklet 2 gruppeforløb for voksne pårørende. Nye grupper er planlagt til start ultimo Odder Kommune I Odder er der en selvstændig rådgivning ved Hanne Westergaard og Ian Mason. Dialoggruppen i Odder ophørte i januar 2013, da der ikke længere var den udvikling i den, som gav energi til at drive den videre. Nogle få af deltagerne i dialoggruppen gav udtryk for, at de stadig var meget glade for støtten de fik, men de ønskede ikke at fortsætte som selvhjælpsgruppe, der kunne have været en løsning for dem. Der har været afholdt 10 rådgivninger i den åbne rådgivning, der finder sted en gang om måneden, og som lille by, får Hanne en del henvendelser fra borgere, der får individuel rådgivning uden for den månedlige åbningstid. Egentlig bisidder funktion har der ikke været i Der har været afholdt 2 borgermøder. Det første med titlen Autisme Spektrum forstyrrelse og det andet med titlen Inklusion i Folkeskolen og daginstitutioner, arrangeret i samarbejde med PsykInfo. 17

18 Favrskov Kommune Der har været stor aktivitet i Favrskov Kommune. Vi har i fællesskab afholdt 3 møder med familieafdelingen i Favrskov Kommune samt afviklet 2 børnegruppeforløb og et forældregruppeforløb. Skive Kommune Skive Kommune fylder stadig ret meget i vores rådgivning. Anne Margrethe Gad Jørgensen har været bisidder for en forælder to gange. Møderne blev afholdt på Psykiatrisk Hospital i Viborg. SPR har derudover været inviteret til og deltaget i to møder i det nye Frivillige Hus i Skive. Frederiksberg Kommune Som noget ganske nyt har SIND Erhverv skabt en rigtig god relation ind i kommunen med henblik på kommende samarbejde. Frederiksberg kommune har mange projekter kørende i disse år, så vi er godt tilfreds med at blive budt ind i varmen trods de mange konkurrenter. SAMARBEJDSPARTNERE Der er et godt og frodigt samarbejde med DE9. Desværre er der ikke bevilliget økonomi til en fortsat daglig leder, derfor måtte vi tage afsked med Morten Lind Pedersen 1. december. Landsforeningen SIND Vores samarbejdet med Landsforeningen er udbytterigt. Vi har samarbejdet om ansøgninger, uddannelse af frivillige, og er sammen med PU påbegyndt at udarbejde en arvepjece. Men den Landsdækkende telefonrådgivning har nok fyldt mest. SINDs Pårørenderådgivning har været i København, Hillerød og Odense, hvor vi på et dagskursus har fremlagt vores faglige tilgang til rådgivningen. SIND lokalforening Aarhus Der er et fint samarbejde med SIND Kredsforeningen Aarhus. Tove Tolstrup og Anne Margrethe Gad Jørgensen har afholdt flere møder herunder også telefonmøder. Lokalforeningen SIND Hillerød, Psykologrådgivningen og Stoppestedet Odense er vores faste samarbejdspartnere i den Landsdækkende telefonrådgivning. Aarhus Kommune Er og bliver vores vigtigste samarbejdspartner i kommunalt regi. Øvrige samarbejdspartnere Er som nævnt Viborg, Randers Odder, Silkeborg, Herning, Hedensted, Favrskov, og Nord Djurs Kommune. Samarbejdet strækker sig fra deltagelse i fastlagte temadage og møder eller vedrørende afvikling af voksen- og børnegrupper eller individuelle samtaler. Vi arbejder hårdt på at få nye samarbejdsrelationer, som kan medføre driftsaftaler, jf. den vi har med Aarhus Kommune. 18

19 Vi deltager stadig i et netværk sammen med Mødrehjælpen, Lut (Lokalpsykiatriens udrykningstjeneste), politiets Chikanekontor, og repræsentanter for Bostedet Ellengårde og Holmstrupgaard har atter gjort brug af vores ekspertise. PROJEKTER Bedsteforældreprojekt (Bedsteforældre og børnebørn Bobb)/Børn af psykisk syge Projektet er støttet af Social og Integrationsministeriet og gennemføres i samarbejde med Ældresagen og Aarhus Kommunes Magistrat for Sundhed og Omsorg. Projektet kører i 4 år og startede i sommeren Børn, der er i familie med en sindslidende, savner ofte tæt kontakt til andre voksne. De går tit meget alene med deres følelser og tanker og kan føle sig ensomme også selvom der er mange mennesker omkring dem. Mange bedsteforældre oplever, at det er svært at støtte deres barnebarn. Derfor sætter SINDs Pårørenderådgivning som de første i Danmark fokus på bedsteforældres rolle som pårørende til børn med en psykisk syg i familien. Det sker ved at tilbyde et kursus for bedsteforældre i, hvordan de støtter deres børnebørn bedst muligt i en hverdag, der kan være vanskelig. Projektet, såvel som kurset, er delt i to: Ét for bedsteforældre, som har børnebørn, der er pårørende. Ét for personer i bedsteforældregenerationen, som ønsker at støtte et barn, som er pårørende dvs. en frivillig reservebedste. Projektets formål er at give bedsteforældre mere viden om, hvad det betyder for et barn at være pårørende til en sindslidende, give dem redskaber til bedre at kunne støtte deres barnebarn og føle sig mere sikre på at tage en mere aktiv rolle i forhold til barnebarnet. Projektet evalueres af Center for Folkesundhed og Kvalitet, CFK. Frivillige reservebedster Kurset for frivillige reservebedster med 23 deltagere er afsluttet. 18 deltagere var efter forløbet interesserede i at blive frivillig reservebedste for et barn. For 2 deltageres vedkommende, var der usikkerhed om, hvorvidt det var hensigtsmæssigt at de fik kontakt til et barn og der var derefter 16 aktuelle frivillige reservebedster. Der har været 17 afsluttende samtaler med kursusdeltagerne, hvor to gruppeledere fra SIND Pårørenderådgivning har deltaget. Der har været samtaler med 10 familier, der ønsker en reservebedste til deres barn og 9 matchsamtaler. 9 børn har fået kontakt til en eller et par frivillige reservebedster. I november afholdte vi et netværksmøde for alle reservebedsterne. Der har været opfølgning på samarbejdet imellem familien og reservebedsterne, i form af opringning eller møder. Bedsteforældrekurser Der har været afholdt 3 bedsteforældrekurser i år, hvoraf det ene er afholdt i Region Hovedstaden. Vi har fra hold 3 valgt at lave forsamtaler med alle, som ønsker at deltage i kurset, for at få en bedre afklaring af forventninger til kurset og finde ud af om det er dét kursus, bedsteforældrene har brug for. Der har været afholdt 25 forsamtaler. I alt har 31 bedsteforældre været i gruppe. Bedsteforældre 19

20 som har haft brug for det, enten fordi de stod på venteliste til kurset eller ikke kunne overskue et kursus har haft mulighed for at få samtaler. Der har været afholdt 37 samtaler med bedsteforældre. SIND Pårørenderådgivning har hjulpet flere bedsteforældre med at kontakte den Kommune som barnebarnet bor i, for at familien kunne få mere hjælp. På de seneste kurser, har der været flere bedsteforældre som har mistet kontakten til deres barnebarn på grund af den psykiatriske diagnose. Det har været et stort savn og bedsteforældrene har været fyldt med bekymring i forhold til deres barnebarn. Bedsteforældrene har fået mulighed for at møde andre i samme situation, og tale åbent om dilemmaet som kan være et stort tabu. Flere har fået hjælp til, hvordan de kan genoptage kontakten. Bedsteforældrekursus i Region Hovedstaden I samarbejde med SIND Region Hovedstaden har vi oprettet et bedsteforældrekursus. Psyk Info Region Hovedstaden har lånt os lokaler til det første forløb. Forløbet havde et opstartsmøde i august og der blev hurtigt fyldt op på holdet. Samtaler, børne- og forældregrupper Der har i alt været afviklet 5 lukkede børnegruppeforløb, hvor 29 børn har deltaget. Børnene fordeler sig på 22 piger og 7 drenge. Grupperne har været afholdt i Favrskov, Syddjurs, Randers og Aarhus Kommune, samt et i samarbejde med Regionspsykiatrien i Randers, hvor der siden starten af august har deltaget 11 børn, fordelt på 6 piger og 5 drenge, i børnegruppen. Dette forløb har modsat vores andre forløb haft løbende optag. Forældregruppe Parallelt med et af børnegruppeforløbene har vi gennemført et gruppeforløb for børnenes forældre. 9 forældre deltog i forløbet, heraf 4 forældrepar og en deltog uden sin samlever. Forældrene fordeler sig på 8 biologiske forældre og en bonus forælder. Samtaler Der i alt er ydet 238 samtaler, som fordeler sig på: Forældrerådgivning 66 Familiesamtaler 86 Individuelle samtaler 86 Der er i børneprojektet ydet samtaler med 136 børn; heraf 54 drenge og 82 piger. De 123 af børnene har en forældre med en psykisk sygdom/psykisk handikap og 14 af børnene er søskende til et barn med psykisk sygdom/handikap. Ved nogle af samtalerne har flere børn deltaget sammen. Der har i 2013 været 33 afbud/udeblivelser fra samtaler. Underretninger Der er i forbindelse med gruppeforløb og samtaler sendt 11 underretninger vedrørende bekymringer for børn og unge. Samt flere henvendelser til politi og Aarhus Kommunes Støttekontaktpersonsordning. 20

21 Gruppelederne har endvidere deltaget i: Psykiatrinetværksmøder Netværksmøde med andre børne- og ungdomsorganisationer Tværs Danmarks Radio Samarbejdsmøder med CFK Deltagelse ved 10 års jubilæum i "Team børn af psykisk syge" i psykiatrien i Region Nordjylland, Aalborg Medvirket til undervisningsfilm i samarbejde med Batavia Media Møde med forskningsenheden Region Midtjylland Psykiatri Møde med Børns Voksen Venner SIND Erhverv 2013 Et spændende år for innovationsprojekt SIND Erhverv, der har suppleret stressvejledningen med et nyt produkt aftercare til psykisk sårbare, der skal tilbage til job eller uddannelse. Undersøgelser viser, at 2 ud af 3 raskmeldte depressionsramte får tilbagefald, når de skal tilbage til arbejde. Overgangen fra syg til rask er brat og kan virke stærkt angstfremkaldende, primært fordi systemet her mangler et sikkerhedsnet. Vore vejledere kan bistå med den menneskelige kontakt og opbakning, der kan sikre at overgangen fra syg til rask bliver den bedst mulige. Vi har dermed udvidet vores målgruppe til at omfatte psykisk sårbare, dels fordi vi oplever, at der er en vis forventning til os, der udspringer af vores tilknytning til SIND, dels fordi vi læner os op ad SINDs mission - men da vi hedder SIND Erhverv, er det os magtpåliggende at der er arbejdsmarkeds perspektiv i de ydelser, vi tilbyder. SIND Erhverv har ud over et samarbejde med Aarhus Kommune haft kontakt til den psykiatrifaglige lægekonsulent og deltaget i lægernes 12-mands gruppe (efteruddannelsesforum) for, at fortælle om deres projekt. SIND Erhverv har desuden samarbejdet med private virksomheder som Falck Healthcare i København og i Aarhus. De har fra start været en seriøs partner i forhold til at videreudvikle stress vejledning til at omfatte aftercare. Vi arbejder ud fra et recovery-orienteret syn på mennesker og sindslidelser. Derfor er vi skeptiske overfor anvendelsen af kronicitet i beskrivelsen og prognosen for sindslidende. Vi har bevæget os fra et syn på sindslidelser som noget statisk til et mere dynamisk perspektiv, som samtidig inddrager individets eget syn på lidelsen. Det afspejler sig i vore vejlederes tilgang til borgerne. Fokus er på at afdække og møde den enkeltes egne behov og ressourcer. De fire vigtige faktorer for en vellykket personlig recovery er ofte alle i spil i en vejledingssituation: Håbet, udviklingen af en positiv selvidentitet, afklaring af målsætninger og formål med tilværelsen og endelig udviklingen af evnen til at tage personligt ansvar for egen sårbarhed og situation. SIND Erhverv var inviteret til at deltage i CFK Folkesundhed og Kvalitetsudviklings store projekt om udvikling af nye veje til inklusion af sindslidende gennem frivillig indsats. Derudover har SIND Erhverv været i kontakt med: LEV, der ønskede et samarbejde omkring deres kommende KLAP III projekt, der dog i første omgang skal udvikles til deres primære målgruppe, 21

22 Cabi, Center for Arbejdsmarkeds Beskæftigelse Indsats, Virksomhedsnetværket Vinsa, Projekt IPS i København, den socialøkonomiske virksomhed, Væksthuset, der har åbnet muligheden for et nærmere samarbejde i 2014 Andre aktører Jens Peder Jensen fra Midt LAB, der har ydet en stor og frivillig konsulentydelse i 2013 SIND Erhvervs vejlederteam Vest er fysisk placeret i Aarhus på Skovagervej og i Nørre allé. Der er pt.10 engagerede vejledere, der yder hjælp til stressramte borgerere. Vi tilbyder 5-10 samtaler til borgere der enten er i arbejde eller er sygmeldte fra jobbet eller en uddannelse. Tilbagemeldingerne har været over forventning, og en positiv artikel i Lokalavisen udløste så mange henvendelser at vi var nødsaget til at sætte borgerne på venteliste, til der blev en vejleder ledig. SIND Erhvervs vejlederteam ØST har til huse i SIND Frederiksbergs lokaler og har dermed glæde af SINDs gode renommé og dygtige frivillige. Vejlederteamet tæller pt. 8 vejledere, med forskellige bagrunde, der spænder fra læge til coach, men som alle er bekendt med forskellen på faglig og medmenneskelig vejledning. Vi tager uddannelse af frivillige meget seriøst. Der afholdes temamøder med oplæg, og vi har netop besluttet at supervision med psykologer er obligatorisk for vejlederne - dels for at sikre vejlederne - dels for at kvalitetssikre projektet. Lokalavisen har bragt 2 artikler om vejlederteamet, en med fokus på vejledernes store indsats, en med fokus på brugerne af ydelserne. Se artikler i lokalaviser på Frederiksberg og i Aarhus i bilag. Netværksgrupper Netværksgruppeprojektet er skabt og afvikles i samarbejde med Aarhus Kommunes Ungdomscenter, under Socialministeriets pulje til familier med børn med psykiske vanskeligheder. Projektet løber over en 4 årig periode fra november 2011 til Overordnet projekt- og budgetansvarlig er Marianne Kaye Cohen, daglig leder i SINDs Pårørenderådgivning, i samarbejde med Poul Petersen, Aarhus Kommunes Ungdomscenter. Projekttovholder/daglig ledelse, Birgit Østergaard, SPR. Netværksgruppernes målgruppe er forældre med børn under 25 år med psykiske vanskeligheder eller psykiske handicap. Da der var søgt og bevilliget midler fra et tidligere Netværksprojekt kunne vi starte en ekstra netværksgruppe i Randers juni 2012, varetaget af Birgit Østergaard og Dorte Østergaard Jacobsen, stud.psych. og frivillig i SINDs Pårørenderådgivning. Projektet blev afsluttet april Derudover har vi i 2013 afviklet 3 Netværksgrupper. Den første afviklet i SPR regi ved Birgit Østergaard og Dorte Østergaard Jacobsen og den anden i Ungdomscenter regi ved Jonas Friedrichsen og Lise Loft Larsen, psykolog og frivillig i SPR. Tredje gruppe startede i Randers 22

23 september 2013 og fortsætter ind i 2014 med afslutning i maj måned, ved Birgit Østergaard og frivillig stud. psych. Louise Malling. Der er planlagt start for 2 nye grupper i 2014 efter samme skabelon som 2013, begge grupper med forventet start i februar måned. 1 gruppe for forældre til børn under 18 år i Ungdomscenter regi ved Jonas Friedrichsen, psykolog og Lise Loft Larsen, psykolog og frivillig i SPR, samt 1 gruppe i SPR regi ved Birgit Østergaard og Dorte Østergaard Jacobsen for forældre til børn mellem 18 og 25 år. Ministeriet har ekstern evaluering på det samlede projekt, hvoraf vi udgør 1 ud af 7 projekter i samme pulje. Som noget nyt har vi i 2012 udviklet vores egne interne spørgeskemaer med før og efter måling med fokus på de pårørende, dvs. forældrenes belastningsgrad, sygemelding og trivsel. Denne interne evaluering løber frem til projektets afslutning i Filmprojekt: En anderledes barndom Med støtte fra Ministeriet for Børn og Undervisning har SINDs Pårørenderådgivning sammen med Batavia Media, udarbejdet en undervisningsfilm ˮEn anderledes Barndomˮ. Filmen er opdelt i 5 mindre sekvenser; 3 sekvenser fortæller om det at være barn af forældre med psykiske vanskeligheder, én hvor en børnegruppeleder fortæller om, hvad man kan gøre for disse børn, og én hvor en psykiater fortæller generelt om psykiske sygdomme. Den 28. februar 2014 vil der være premiere på filmen. Peer support Et nyt projekt i samarbejde med Aarhus, Favrskov, Viborg, Randers og Herning kommuner, hvor SINDs Pårørenderådgivning tilbyder Virtuel støtte til borgere med psykiske vanskeligheder. Støtten ydes af en person, der er kommet videre i livet efter selv at have haft det vanskeligt psykisk. Opgaven er at supplere den professionelle bostøtteindsats via støtte og vejledning til borgere tilknyttet projektet. Kontakten foregår enten over chat eller skype. ØKONOMI SINDs Pårørenderådgivning har fået støttet af Social og Integrationsministeriet til Bedsteforældreprojektet, Ministeriet Sundhed og Forebyggelse har støttet Børn som pårørende til psykisk syge og Børn som pårørende til alvorligt syge forældre. Ministeriet for børn og undervisning har støttet vores undervisningsfilm ˮEn anderledes Barndomˮ. Derudover støtter Socialforvaltningen i Aarhus Kommune os med et driftstilskud. Magistraten Sundhed og Omsorg støtter ligeledes med et fast tilskud. Dertil kommer 18 midler fra Randers, Silkeborg, Holstebro, Ikast Brande, Favrskov, Herning, Syddjurs, Viborg og Odder. Unge- og voksengruppeforløb er støttet af Region Midt, som også sponsorerer vore lokaler på Psykiatrisk Hospital Risskov. Den Landsdækkende Telefonrådgivning er støttet af Landsforeningen SIND. 23

Årsberetning 2012. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen

Årsberetning 2012. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen 1 Årsberetning 2012 Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen 2 Indholdsfortegnelse DEN DAGLIGE DRIFT... 5 Fastansatte og faste frivillige medarbejdere... 5 Styregruppen/Årsmøde... 7 Styregruppens sammensætning...

Læs mere

Årsberetning 2011. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen

Årsberetning 2011. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen 1 Årsberetning 2011 Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen 2 Indholdsfortegnelse SINDs PÅRØRENDERÅDGIVNING... 3 DEN DAGLIGE DRIFT... 4 Fastansatte og faste frivillige medarbejdere... 4 Styregruppen/Årsmøde...

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Tema: DE9 INFO. Rollen som pårørende NR. 4 2009 DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND

Tema: DE9 INFO. Rollen som pårørende NR. 4 2009 DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND DE9 INFO DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND NR. 4 2009 Tema: Rollen som pårørende Skovagervej 2 8240 Risskov Århus Universitetshospital, Risskov Indgang 65, st.th www.de9.dk

Læs mere

OCD. tøtteforeningen for sindslidende i Randers regionen. DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland

OCD. tøtteforeningen for sindslidende i Randers regionen. DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland NYHEDSBREV Nr. 1 September 2006 DE9 FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND Skovagervej 2 8240 Risskov Psykiatrisk Hospital Bygning 23 stuen th. www.de9.dk info@de9.dk Pårørendepolitikken

Læs mere

DE9 INFO. TEMA: Samarbejde NR. 7 2013 DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND

DE9 INFO. TEMA: Samarbejde NR. 7 2013 DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND DE9 INFO DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND NR. 7 2013 TEMA: Samarbejde DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland LEDER Velkommen hos DE9

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

TEMA: B rn som pårørende

TEMA: B rn som pårørende DE9 INFO DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND NR. 6 2012 TEMA: B rn som pårørende DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland LEDER Frivillighedsåret

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

bedre psykiatri 1 2006 tema RECOVERY NYT: Søskende-netværk Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Konkrete forslag

bedre psykiatri 1 2006 tema RECOVERY NYT: Søskende-netværk Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Konkrete forslag 5 8 16 NYT: Søskende-netværk Har du en søster eller bror, der er sindslidende, kan du måske hjælpe en anden med det svar, han eller hun søger efter Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Patienternes ressourcer

Læs mere

Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet

Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 Hvem er de pårørende?... 4 Formålet med pårørendesamarbejde...

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

1. Foreningens formål. 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 2011. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus. 4. Formandens beretning

1. Foreningens formål. 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 2011. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus. 4. Formandens beretning Årsberetning 2013 1 Årsberetning 2013 Indholdsfortegnelse 1. Foreningens formål 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus 4. Formandens beretning 5. Grupper

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012

Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012 Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012 Hjælp til Selvhjælp, Fredensgade 14, 7400 Herning Telefon 97 21 65 88 herning@hjaelptilselvhjaelp.dk - www.hjaelptilselvhjaelp.dk Hvem er vi? Hjælp til Selvhjælp

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

1. Foreningens formål. 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 2014. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus

1. Foreningens formål. 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 2014. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus Årsberetning 2014 1 Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse 1. Foreningens formål 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus 4. Formandens beretning 5. Grupper

Læs mere

årsberetning 2009 Konsulentområdet

årsberetning 2009 Konsulentområdet årsberetning 2009 Konsulentområdet Indhold Indledning... 3 Tendenser indenfor konsulenternes rådgivningsområde i 2009... 4 DØVBLINDEKONSULENTERNE Om konsulentordningen for mennesker med døvblindhed....

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

Statusrapporter. Pårørende i Psykiatrien

Statusrapporter. Pårørende i Psykiatrien Statusrapporter Pårørende i Psykiatrien Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet i psykiatrien Oktober 2009 "Pårørende i Psykiatrien" Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. For børn, unge, deres familier og netværk i Ringkøbing-Skjern Kommune

Hjælp til selvhjælp. For børn, unge, deres familier og netværk i Ringkøbing-Skjern Kommune Hjælp til selvhjælp For børn, unge, deres familier og netværk i Ringkøbing-Skjern Kommune 1 2 Forord Kataloget er udviklet på tværs af de faglige organisationer i Ringkøbing- Skjern Kommune, og i samarbejde

Læs mere

Frivillige. Giv en gave med mening Se vedlagte løsblad TEMA

Frivillige. Giv en gave med mening Se vedlagte løsblad TEMA DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 4-2012 TEMA Frivillige Den væsentligste årsag til, at jeg er frivillig, er at man giver noget af sig selv til et andet menneske, men får meget mere tilbage. Giv en

Læs mere

NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN

NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 April 2002 Årgang 2 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Inge Schmidt Layout:

Læs mere

HVEM GØR HVAD? Et oversigtshæfte over tilbud til socialt udsatte i Aalborg Kommune 16. udgave - 2015. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen

HVEM GØR HVAD? Et oversigtshæfte over tilbud til socialt udsatte i Aalborg Kommune 16. udgave - 2015. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Et oversigtshæfte over tilbud til socialt udsatte i Aalborg Kommune 16. udgave - 2015 HVEM GØR HVAD? Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Udgivet af: Center for Voksne, Badehusvej 1, 1., 9000 Aalborg

Læs mere

Resumé og konklusioner samt Del 3 er udarbejdet af Center for evaluering og Del 1, 2, 4 og 5 er udarbejdet af projektgruppen.

Resumé og konklusioner samt Del 3 er udarbejdet af Center for evaluering og Del 1, 2, 4 og 5 er udarbejdet af projektgruppen. 2 Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt v/ Cand.psyk. Birgitte Ahlgreen og Fyns Amts Børne- og Ungerådgivning Vestfyn v/ Cand.psyk Kim Juul Larsen og

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere