SINDs PÅRØRENDERÅDGIVNING... 5 Organisationsplan... 5 Vore primære aktiviteter er... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SINDs PÅRØRENDERÅDGIVNING... 5 Organisationsplan... 5 Vore primære aktiviteter er... 6"

Transkript

1 Årsberetning 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD SINDs PÅRØRENDERÅDGIVNING... 5 Organisationsplan... 5 Vore primære aktiviteter er... 6 STYREGRUPPEN/ÅRSMØDE... 6 Styregruppens sammensætning... 6 Årsmøde... 7 DEN DAGLIGE DRIFT... 7 Ansatte og frivillige... 7 Frivillige... 8 Personalemøder... 9 RÅDGIVNINGSTILBUD... 9 Telefonrådgivning/Åben Rådgivning/Juridisk rådgivning... 9 Telefonrådgivning... 9 Juridisk rådgivning/socialrådgiver funktionen ANDRE YDELSER Bisidderfunktionen Konsulentfunktionen Undervisning Selvhjælpsgrupper KURSER OG EFTERUDDANNELSE PR OG INFORMATIONSARBEJDE Markedsføring og PR PR med Diana Benneweis Annoncer REGION MIDT Lukkede grupper for voksne Unge grupper Projekt: Børn af alvorligt psykisk syge Undervisning af personale og pårørende i Region Midt KOMMUNER I REGION MIDT Aarhus Kommune Randers Kommune Viborg Kommune Herning Kommune Silkeborg Kommune Odder Kommune

3 Favrskov Kommune Skive Kommune Frederiksberg Kommune SAMARBEJDSPARTNERE Landsforeningen SIND SIND lokalforening Aarhus Aarhus Kommune Øvrige samarbejdspartnere PROJEKTER Bedsteforældreprojekt (Bedsteforældre og børnebørn Bobb)/Børn af psykisk syge Frivillige reservebedster Bedsteforældrekurser Bedsteforældrekursus i Region Hovedstaden Samtaler, børne- og forældregrupper Forældregruppe Samtaler Underretninger SIND Erhverv Netværksgrupper Filmprojekt: En anderledes barndom Peer support ØKONOMI

4 FORORD 2013 blev et år med forandringer. Anne Margrethe Gad Jørgensen (AMGJ) trak sig efter 10 år som leder og 1. november tiltrådte Marianne Kaye Cohen som ny leder af SINDs Pårørenderådgivning i Aarhus. Det var også et år med nye udfordringer, idet vi påbegyndte 3 nye projekter samt en ny åben rådgivning i Viborg. Det ene projekt var næsten en fortsættelse af vores børnegruppeprojekt, hvor vi har børn af forældre med psykiske vanskeligheder som fokusmålgruppe. Det andet var målgruppen Børn af alvorligt psykisk syge, et projekt der afvikles sammen med Psykiatrisk Hospital i Randers. Derudover fik vi en bevilling til at lave en undervisningsfilm; filmen blev lavet i samarbejde med Batavia Media. Såvel det faste personale som de frivillige har ydet en særdeles stor indsats for at løfte de forskellige arbejdsbyrder. At arbejdsbyrden har været høj i 2013 ses tydeligt ud fra de ydelser vi har ydet, samt den stigning der har været i telefonrådgivningen, samtaler og gruppeforløb. SINDs Pårørenderådgivning har tilsammen haft 3544 telefon- og mailrådgivninger og 558 åbne rådgivninger. Vi har i alt afviklet 23 gruppeforløb fordelt på: 5 børnegrupper 1 åbent gruppeforløb for børn i Randers 1 forældregruppeforløb 3 bedsteforældregrupper 3 netværksgrupper 8 voksengrupper (heraf 2 i Silkeborg) 2 ungegruppeforløb En stor tak til frivillige og ansatte og held og lykke med det nye job til Marianne Kaye Cohen. Anne Margrethe Gad Jørgensen 4

5 SINDs PÅRØRENDERÅDGIVNING SINDs Pårørenderådgivning er siden 1991 en juridisk enhed med egne vedtægter, økonomi, sekretariat og daglig ledelse. SINDs Pårørenderådgivning har et tæt samarbejde med Landsforeningen SIND og SIND Lokalforening Aarhus. Hovedformålet for SINDs Pårørenderådgivning er at rådgive, vejlede, støtte og undervise pårørende til mennesker med psykiske vanskeligheder. Således er et væsentligt aspekt af vores arbejde at forebygge psykiske og sociale problemer gennem vores tilbud til børn, unge og voksne. Vi deltager gerne i den offentlige debat vedrørende emner, som har relevans for mennesker med psykiske vanskeligheder og deres pårørende, ligesom vi deltager i arbejdsgrupper og lignende såvel i kommunen som i regionen. Desuden kvalificerer vi vores egne frivillige til at blive rådgivere og/eller undervisere. Rådgivningens arbejde dokumenterer vi gennem rapporter og evalueringer. Organisationsplan: RÅDGIVNING BØRNEGRUPPER UNGE/VOKSEN- GRUPPER STYREGRUPPEN LEDER NETVÆRKS- GRUPPER SINDERHVERV BOBB PROJEKT FILM SEKRETÆR 5

6 Vore primære aktiviteter er: Rådgivning: Telefonrådgivning Åben individuel rådgivning Samtaler med forældre og børn ned til 3 år Gruppetilbud: Børne og ungegrupper (6 18 år) Ungegrupper (18 30 år) Voksengrupper - forældre, ægtefællegrupper Netværksgrupper til forældre med psykisk syge børn Bedsteforældregruppe Seniorgruppen Derudover tilbyder SINDs Pårørenderådgivning bisidderfunktion, juridisk rådgivning, psykoedukation, frivilligkurser, undervisning og foredrag. STYREGRUPPEN/ÅRSMØDE Styregruppen er Pårørenderådgivningens øverste myndighed. Der har i alt været afholdt 6 styregruppemøder i Møderne har været præget af diskussioner om de nye vedtægter, som er vedtaget i Landsforeningen SIND. Samt ansøgninger til daglig drift. Styregruppens sammensætning De valgte og udpegede medlemmer til styregruppen er følgende: Styregruppeformand: Tinna Boesdal Næstformand: Uffe Dahl Pårørenderepræsentant: Jane Kølsen Pårørenderepræsentant Simon Eilrich Repræsentant for SIND: Tove Tolstrup Driftsområdechef i Aarhus Kommune: Niels Schwartz Oversygeplejerske: Valborg Iversen (ophørt ) Oversygeplejerske: Elsebeth Vesterheden (udpeget BUC Region Midt) Daglig leder: Suppleanter: Anne Margrethe Gad Jørgensen/Marianne Kaye Cohen Birgit Ilona Andersen Jens Westergaard Kisten Strandbygaard Knudsen 6

7 Årsmøde Den 19. februar 2013 blev der holdt Årsmøde i Brugercafeen. Man diskuterede hvordan, man bedst styrker Den Landsdækkende Telefonrådgivning samt har fokus på de frivillige. Fokusområdet i 2013 skulle være vedtægtsændringer. DEN DAGLIGE DRIFT Den daglige drift varetages af lederen, fastansatte og faste frivillige medarbejdere. De daglige arbejdsopgaver for lederen består af driftsfunktioner med personaleledelse, rådgivning, økonomi og fundraising samt et tæt samarbejde med styregruppens formand. Derudover deltager hun i møder med Psykiatrisk Hospital i Risskov og Randers. I kommunalt regi deltager hun i møder med Aarhus, Randers, Viborg, Horsens, Silkeborg, Favrskov, Syddjurs og Skanderborg Kommune. Den 1. november tiltrådte Marianne Kaye Cohen, som ny leder. Marianne har en baggrund som leder for Faglig Udvikling i Sociale forhold og beskæftigelse, Social psykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus kommune. Ansatte og frivillige Daglig leder Anne Margrethe Gad Jørgensen (ophørt ) Marianne Kaye Cohen (tiltrådt ) Sekretær Lena Høegh Jannie Koldbye Rasmussen Voksengruppeledere Lisbeth Vad-Nielsen Joan Stæhr Ann-Dorthe Pedersen Birgit Østergaard Jensen Ungegruppeleder Lisbeth Vad-Nielsen Børnegruppeledere /Ledere i Bedsteforældreprojekt Joan Stæhr Ann-Dorthe Pedersen Gruppeleder I Kbh. Signe Hjortkjær Varetagelse af samtaler i projekterne Camilla Lykke Nielsen Projektleder SIND Erhverv Ann-Charlotte Nellemann Udviklingskonsulenter: Jens Lundgaard Thomsen Andreas Kilden Morten Lind Pedersen (ophørt ) Derudover er der ser ca. 12 frivillige knyttet til SIND Erhverv i Aarhus og 10 på Frederiksberg. Åben rådgivning/telefonrådgivning Anne Marie Steenild Mette Skovbo Hjordsvar Henrik Bach Poulsen Joan Stæhr Anne Margrethe Gad Jørgensen 7

8 Ann-Dorthe Pedersen Birgit Østergaard Jensen Juridiske rådgivere (Frivillige) Uffe dahl Palle Eli Jensen Der har i 2013 været tilknyttet 35 frivillige medarbejdere i rådgivningen Rådgivere i Randers Birgit Østergaard Jensen Der har været tilknyttet 3 frivillige rådgivere i Randers Rådgivere i Silkeborg Gruppeledere Rådgivere i Herning Der er tilknyttet 1 frivillig Rådgivningen i Viborg Der har været 14 frivillige i Viborg Bogholder Interne revisorer (frivillig) Grafisk medarbejder (frivillig) Løntilskudsmedarbejdere Praktikant Pr. og temaaftner (frivillig) Supervisor Birgit Østergaard Jensen Betina Duelund, Dorthe Hedegaard, Birgit Østergaard Jensen Anne Margrethe Gad Jørgensen Lone Westergaard Hanne Westergaad Uffe Gad Jørgensen Birgit Illone Andersen Anne Louise Agerskov Maria Østergaard Kirsten Nielsen Hanna Hvidtfeld Frivillige SINDs Pårørenderådgivning har haft tilknyttet 60 frivillige igennem Fordelt på projekter og satellitter. Telefonrådgivningen har haft ca. halvdelen af vores frivillige medarbejdere ansat. De resterende har fordelt sig på SIND erhverv, gruppeforløb, kontorarbejde, undervisning, temaaftener, deltagelse ved messer og konferencer. Der er 2-4 faste frivillige i de forskellige geografiske områder. Vores erfaring med frivillige er, at der altid er nogle, der trækker sig, fordi de enten ikke er afklarede med deres egen situation, eller fordi det arbejde, vi tilbyder, ganske enkelt er for overvældende. Vi må også i enkelte tilfælde fortælle en frivillig, at han/hun ikke er egnet. Hvilket selvfølgelig skal gøres yderst professionelt og med en vægtig begrundelse. Der ydes et stort frivilligt arbejde i SINDs Pårørenderådgivning. Selv om man er ansat på et fast timetal, lægger de ansatte mange frivillige timer i organisationen. 8

9 Der er en voksende tendens til, at unge søger ind i SINDs Pårørenderådgivning for at få det frivillige arbejde på deres C.V. De unge frivillige, som oftest er studerende, er stræbsomme og målbevidste unge mennesker, der ved, hvad de vil have, men også hvad de kan yde. Det betyder, at vi fokuserer mest på fagligheden frem for princippet om at være pårørende. Personalemøder Vi afholder personalemøder den 1. tirsdag i hver måned. Dette blev udvidet til 2 timer da Marianne Kaye Cohen tiltrådte som ny leder. Den første tirsdag i hver måned har alle gruppelederne supervision. Den første onsdag har alle individuelle rådgivere supervision. Der er mødepligt til supervision. RÅDGIVNINGSTILBUD Telefonrådgivning/ Åben Rådgivning/Juridisk rådgivning I SINDs Pårørenderådgivning rådgiver vi personligt og telefonisk. Åbningstiden er: Mandag-fredag og Søndag Åben rådgivning i Aarhus: Mandag-torsdag 13-17, fredag efter aftale. Juridisk rådgivning efter aftale. Telefonrådgivning Telefonrådgivningen er nu en fast forankret del af Den Landsdækkende Telefonrådgivning (DLT). Den første og vigtigste kontakt til SINDs Pårørenderådgivning er gennem telefonen i den faste åbningstid. Der har i alt været 3544 henvendelser i rådgivningen en stigning på over 50 % siden Telefonrådgivningen er nu udvidet til også at yde støtte til mennesker med psykiske vanskeligheder. Antal telefon rådgivninger Den åbne rådgivning har haft 558 samtaler en stigning på ca. 25 %, fordelt på rådgivningen og projekter; denne stigning skyldes til dels at vi igen har fået økonomi til at gennemføre samtaler. 9

10 Antal åbne rådgivninger Jf. Psykiatrifondens hjemmeside: kommer Hver anden dansk familie i kontakt med behandlingssystemet. Psykiske sygdomme og problemer volder store menneskelige lidelser for patienter og pårørende. Derfor er det vigtigt med den rigtige viden og den rigtige behandling - på det rette tidspunkt. Den store stigning i henvendelser til SINDs Pårørenderådgivning taler for sig selv. Der er et stigende behov for rådgivningstilbud, og vi kan se på statistikken at der kommer flere og flere henvendelser fra Københavnsområdet og Sjælland, og der er flere personer med en psykisk lidelse, der har henvendt sig i år. Vi har i SINDs Pårørenderådgivning erfaring for, at kompetent og målrettet rådgivning, som regel kan afværge, formindske og af og til forhindre alvorlige ulykker, menneskelige tragedier og katastrofer, som kan følge i kølvandet på psykisk sygdom. Vi ved også, at professionel rådgivning på det rigtige tidspunkt kan afhjælpe tilbagefald hos den psykiske syge samt forebygge psykisk sygdom hos de pårørende. Vi tilbyder en målrettet professionel individuel rådgivning, hvor vi med afsæt i de pårørendes aktuelle livssituation og personlige ressourcer rådgiver om hjælpe- og henvisningsmuligheder for pårørende og for psykisk syge. Vi hjælper pårørende og personer med psykiske lidelser videre fx til psykolog, egen læge, psykiatrisk skadestue, psykiatriske specialenheder, speciallæge, lokalpsykiatri, socialforvaltning, skole, familiebehandling, daginstitution, statsforvaltning, Mødrehjælpen, præst, pengeinstitut og retshjælp. Den åbne rådgivning er altid bemandet med to-tre personer, en uddannet rådgiver samt en til to frivillige. Der skal være to personer tilstede, dels fordi vi ikke ved hvem eller hvor mange, der kommer ind ad døren, dels fordi der skal være en kollega at vende problemstillingen med, hvis situationen har været vanskelig. I den åbne rådgivning får vi henvendelser fra pårørende, som kommer uanmeldt, dels henvist fra psykiatrisk hospital, dels fordi de er i en akut krisesituation. Andre ringer, inden de møder op. 10

11 En gruppe henvender sig telefonisk eller i den åbne rådgivning for at få en bisidder med til et møde på hospitalet eller i kommunen. De sidste henvendelser kræver meget tid samt omstillingsparathed fra de personer, som er på kontoret. Vi oplever at problematikkerne bliver mere og mere komplekse. De hjælpemuligheder der gives af samfundet er lovbestemte, og der gælder således en lang række regler og love for, hvad man kan få hjælp til, og hvordan denne hjælp kan/skal gives. Endvidere findes der en række bestemmelser for, hvordan kommunernes praksis skal tilrettelægges, så man tager mest muligt hensyn til borgerne og deres forudsætninger. Mange, der har brug for hjælp føler sig af gode grunde tvivlrådige. Derfor har SIND Pårørenderådgivning oprustet på den socialfaglige og socialretlige rådgivning, da vi erfarer et stigende antal rådsøgende, der ud over at have psykiske vanskeligheder også får sociale problemer, og herigennem får behov for kommunal indsats. Ud over den telefoniske rådgivning, har vi indført en praksis med at besvare og rådgive pr. mail, da vi har erfaring for, at det ofte er mere hensigtsmæssigt at få denne rådgivning på skrift. Mailrådgivningen kan f.eks. handle om: Spørgsmål om hvilke hjælpe- og støttemuligheder, der findes i lovgivningen til mennesker med psykiske vanskeligheder. Hvordan man klager over en afgørelse. Socialfaglig feed-back på klager over behandling og afgørelser. Kontakt til kommuner ved oplevelse af fastlåste situationer, eller hvor der vurderes at være hjælp behov, herunder også underretninger. Information om gældsanering, retshjælp mv. Juridisk rådgivning/socialrådgiver funktionen Den juridiske rådgivning i SINDs Pårørenderådgivning har et stigende antal henvendelser. Vi får flere og flere forespørgsler i sager, som kræver et grundigt lovgivnings researcharbejde. Disse opgaver bliver primært varetaget af vores to socialrådgivere eller de 2 frivillige jurister. Cirka hver tredje henvendelse kræver juridisk faglig bistand. Vi har hjulpet med klager over afgørelser efter den eksisterende danske lovgivning indenfor det psykiatriske område, det socialretslige område, det familieretslige område og konkurslovgivning. Vi udfærdiger sociale underretninger efter Lov om Social service der involverer både voksne og børn. Vi forsøger at samarbejde med de berørte mennesker i udarbejdelsen af underretninger, og somme tider skal der handles hurtigt. ANDRE YDELSER Bisidderfunktionen SINDs Pårørenderådgivning har haft mange bisidninger i år. Nogle bisidninger har rådgivningen varetaget og andre har vi koordineret med bisidder korpset, som vi har i det Landsdækkende regi. At være bisidder er et meget omfattende arbejde. Der kræves et formøde med den pårørende, således at den, der er bisidder, kender problemstillingen. Selve mødet varer ofte 1-2 timer. Efter mødet er der igen en evaluering af mødet samt udarbejdelse af et skriftligt notat til internt brug. Hvis der ikke er en referent med til mødet. Dvs. en enkelt bisidning kan kræve 6-8 timer pr. gang. 11

12 Da bisidderfunktionen er så tidskrævende, forsøger vi i stedet at klæde de pårørende på til møderne med systemet. I den forbindelse har vi har sammen med Landsforeningen SIND afholdt et kursus for 35 frivillige bisiddere. Det foregik den marts i Middelfart. Konsulentfunktionen Konsulentfunktionen har i 2013 været internt i SIND. Daglig leder og psykolog Birgit Østergaard har sparret med SIND Ungdom om at etablere ungegrupper i Ålborg. Hvilket resulterede i at Birgit Østergaard også superviserede de unge gruppeledere. Birgit Østergaard har desuden været konsulent/debrifer i forskellige afdelinger i SIND. Børnegruppelederne har været konsulenter for Psykiatrifondens nye ansatte med henblik på at opstarte børnegrupper i København. Anne Margrethe Gad Jørgensen har været konsulent på en masterafhandling vedrørende dokumentation af tilbud fra frivillige organisationer. Undervisning SINDs Pårørenderådgivning har i 2013 varetaget en del undervisning og oplæg sammen med de andre organisationer i DE9. Vi har undervist nyansatte på Aarhus Universitetshospital Risskov 4 gange i 2013, og nye social- og sundheds (sosu) medarbejdere 3 gange. Desuden har vi undervist nye sosu elever på Aarhus Socialog Sundhedsskoles afdeling i Silkeborg, samt undervist uddannede sosu assistenter på efteruddannelse. Derudover har vi undervist medarbejdere i Psykiatrien Region Midtjylland på videreuddannelse 2 gange. Vores børnegruppeledere har vejledt og undervist sygeplejerske-, journalist- og socialrådgiverstuderende i alt 6 gange. Vi har også stadig en aftale med Socialrådgiverskolen om praktikanter fra studiet. Første halvdel af 2013 havde vi Maria Østergaard i praktik, hvor Anne Marie Steenild var praktiklærer. På Alléskolen i Aarhus har vi sammen med en pårørende undervist 40 udsatte unge. Vi bidrog også aktivt på Folkemødet på Bornholm 2013, hvor vi underviste og deltog i debatter omkring temaet børn som pårørende. Selvhjælpsgrupper Der har som sædvanlig været selvhjælpsgrupper, som har mødtes i lokalerne på Nørre Allé 31. Der er altid en frivillig erfaren pårørende med i introduktionen til selvhjælps- og gruppeforløbet, ligesom der altid er et åbent tilbud om hjælp fra en af vores terapeuter, hvis gruppen får problemer. KURSER OG EFTERUDDANNELSE SINDs Pårørenderådgivning har deltaget i afholdelsen af 3 kurser marts blev der afholdt kursus for frivillige bisiddere. Kurset blev afholdt af Landsforeningen SIND og afviklet i fællesskab med SINDs Pårørenderådgivning. Anne Margrethe Gad Jørgensen var underviser på og medansvarlig for kurset. Derudover har der været afholdt et kursus for frivillige i De Frivilliges Hus i Viborg 5. oktober, hvor 9 frivillige deltog. Dette kursus blev fulgt op med et weekendkursus på 12

13 Vandrehjemmet i Viborg november med i alt 17 deltagere. Ud fra evalueringsskemaerne var alle tre kurser en succes. PR OG INFORMATIONSARBEJDE Markedsføring og PR Der sendes løbende både opfordret og uopfordret materiale ud til interesserede. Vores foldere er sendt til praktiserende læger, præster og bedemænd i bl.a. Aarhus, Silkeborg, Syd- og Norddjurs. I fællesskab med DE9 har vi igen i år udleveret vore hovedbrochurer til alle afdelinger på Aarhus Universitetshospital Risskov. Vi sender løbende relevante brochurer ud til lokalpsykiatriske centre i Aarhus. Derudover sender vi løbende materiale ud til lokalpsykiatrien. PR med Diana Benneweis Diana Benneweis og Anne Margrethe Gad Jørgensen har holdt 4 foredrag sammen. Det ene foredrag var til en større En af os kampagnen i Region Hovedstaden, et andet var på Bornholm. SINDs Pårørenderådgivning deltog med 3 personer i Folkemødet på Bornholm; hvor der i år var dobbelt så mange deltagere som før. Igen i år var cirkus Benneweis optræden i Hospitalsparken en stor succes; der var som sædvanligt ca. 500 tilskuere. Et arrangement, som giver os masser af gratis PR. Annoncer SINDs Pårørenderådgivning har igen i 2013 haft massiv annoncekampagne i de forskellige blade. REGION MIDT Vores hovedydelse for Region Midt har været gruppeforløb og undervisning. Lukkede grupper for voksne Vi har i 2013 afviklet 6 gruppeforløb for voksne pårørende. 5 voksengrupper og 1 gruppe/kursus for bedsteforældre til børnebørn med psykiske vanskeligheder, gruppeleder Annette Bugge Dias. I de 5 voksengrupper har der været 45 deltagere fordelt på: 1 gruppe for forældre til børn med psykiske vanskeligheder over 25 år 1 ægtefællegruppe 1 gruppe for forældre til børn over 25 år med psykiske vanskeligheder (afsluttes april 2014), gruppeleder Birgit Østergaard 1 gruppe for pårørende over 30 år der er søskende til eller barn af forældre med psykiske vanskeligheder, gruppeleder Ann-Dorthe Pedersen Gruppefordelingen er således opdelt, dels efter relation til den i familien med psykiske vanskeligheder og dels efter alder. Formålet med denne relations- og alders opdeling beror på erfaring med de pårørendes tilkendegivelse af genkendelighed i hinandens historier og vilkår. Mange af deltagerne oplever at de finder et tiltrængt frirum i grupperne, hvor de kan dele erfaringer med ligestillede og opleve sig hørt og forstået. 13

14 Vi oplever fortsat stor søgning til voksengruppetilbuddene, der er således 41 pårørende på venteliste til grupper i Ungegrupper Gruppeformen er egentlig tænkt som en slow open gruppe, hvor den enkelte deltager tilbydes 12 eller 24 sessioner. Slow/open Ungegruppen har kørt kontinuerligt over hele 2013 med 19 deltagere. Formål: At støtte og rådgive unge pårørende til sindslidende At give unge mulighed for at møde andre, der har haft lignende oplevelser At give unge indsigt i, hvad psykiske vanskeligheder hos pårørende, har betydet for deres liv At give unge redskaber til at ændre handlemønstre, så de får andre muligheder for at mestre deres liv At rådgive de unge til at få mere eller anden hjælp og støtte, hvis der er behov for dette Indhold: Der er ingen dagsorden til møderne, alle bidrager med egne erfaringer, gode råd og støtte. Det er det, de unge oplever som problemer, der danner grundlag for det, der tales om det kan være: Konkrete problematikker i forhold til den pårørende, der har psykiske vanskeligheder Aktuelle problematikker, som den unge oplever i sin hverdag f.eks. o At være i sociale sammenhænge o At klare studie / arbejde o At have eller turde få en kæreste o Selv at have psykiske vanskeligheder o Problemer med selvværd o At turde stille krav og acceptere egne behov o Spekulationer om selv at få børn o Uenighed, forskelligt syn på og konflikter i familien om den i familien med psykiske vanskeligheder o Usikkerhed på, hvordan og hvad man kan fortælle omverden om det at være pårørende til en sindslidende Forsamtaler: Der afholdes 1-2 forsamtaler med de unge, disse er af 1 times varighed. Når en ung henvender sig aftales der samtale indenfor kort tid. Der kan være en ventetid på et gruppetilbud. Afhængig af den unges behov, kan der tilbydes individuelle samtaler i ventetiden. Projekt: Børn af alvorligt psykisk syge Der har i forbindelse med et nyt projekt Børn af alvorligt psykisk syge været afholdt adskillige samarbejdsmøder med Regions Hospitalet i Randers, vedrørende samarbejde om gruppeforløb til børn af alvorligt psykisk syge. Gruppeforløbet, som har løbende optag, har siden august haft 11 børn heraf 6 piger og 5 drenge. 14

15 Undervisning af personale og pårørende i Region Midt Forældre i OPUS har fået undervisning og information 4 gange. OPUS har selv en stor ekspertise, men personalet mener, at det er gavnligt at inddrage Portræt af en pårørende set i pårørendeperspektivet. Anne Margrethe Gad Jørgensen har igen undervist 2 gange på kompetenceuddannelsen for ansatte i Regionen. Repræsentantskabet for patienter og pårørende i DNU panelet (Det nye Universitetshospital) fortsætter. Der har været afholdt møder med ledende sygeplejerske Valborg Iversen fra Regionshospitalet i Randers med henblik på at afvikle børnegrupper i fællesskab. Der blev søgt og givet penge til et 2 årig projekt, og siden august har vi afviklet et gruppeforløb med i alt 11 børn. Forløbet er med løbende optag. KOMMUNER I REGION MIDT Igen i år har SINDs Pårørenderådgivning deltaget i arbejdsgrupper og udvalg i flere kommuner. I 2013 er det Randers og Viborg, som har trukket meget på vores kompetence. Aarhus Kommune Anne Margrethe Gad Jørgensen har deltaget i en del møder med Aarhus Kommune. I Socialforvaltningen, som vi har et særdeles godt samarbejde med, har hun deltaget i møder med bruger/ pårørendeorganisationer, og siddet som medlem af Styregruppen for styrket recoveryorientering. Pladsen er overtaget af Marianne Kaye Cohen. Vi har derudover deltaget i 3 møder med børnegruppelederne i Socialpsykiatrien og Udsatte Voksne i Aarhus Kommune. Der er afholdt 3 møder med afdelingen for Familie, Børn og Unge. Vi har udarbejdet en aftale med hensyn til at afvikle gruppeforløb for børn under 10 år, og fortsætter samarbejdet med Ungdomscentret om at afvikle gruppeforløb for unge mellem år. Ligeledes har vi en aftale om at afvikle netværksgrupper, som er et tilbud til forældre der har psykisk syge børn. Det gode samarbejde med Magistraten for Sundhed og Omsorg fortsætter, vi har holdt 3 styregruppemøder i Bobb projektet. Jane Kølsen har været repræsentant for SINDs Pårørenderådgivning i Aarhus Kommune Sundhed/Omsorgs Frivilligråd, men har valgt at trække sig. Den vigtigste arbejdsopgave her er tildeling/fordeling 2 gange om året af 18 midler til de mange ansøgninger, der indkommer fra organisationer, der anvender frivillig "arbejdskraft". SIND Erhverv startede året med et besøg hos Rådmand Hans Halvorsen og hans stab, det blev efterfølgende fulgt op af informationsmøder med funktionschefer i relevante afdelinger i kommunen. Hvilket resulterede i tilladelse til at samarbejde med jobkonsulenterne i Aarhus om formidling af stressvejledning og aftercare. 15

16 Der har været et yderst succesfyldt samarbejde med Fremskudt Sagsbehandling i Risskov. De frivillige vejledere har vist sig at være et rigtigt godt supplement til det aktuelle projekt, der tager sig af hurtig indsats til 1. gangs indlæggelser. Samarbejdet fik stor opmærksomhed og SIND Erhverv blev indbudt til at sidde i panel med bl.a. Direktør for Sociale forhold og beskæftigelse Erik Kastrup-Hansen til den store temadag om samskabelse, der blev afholdt den 28. oktober 2013 i DGI huset i Aarhus med deltagelse af ca. 700 medarbejdere og inviterede. Randers Kommune Randers har egen rådgivning hver mandag, som varetages af to frivillige: Kerstin Nielsen og Louise Malling og af Birgit Østergaard, psykolog i SPR. Randers rådgivningen har holdt åben alle mandage kl 14 18, dog har vi haft lukket i skoleferier. I perioden 12. november november 2013 har der været 28 personlige rådgivnings samtaler og 7 telefon rådgivninger. Der arbejdes stadigt lokalt på at udbrede kendskabet til Rådgivningen. Personalet har deltaget i: kvartalsmøder med ledelsen for Sundhedscenteret og andre frivillige patientforeninger 3 gange arbejdet med at lave en ny psykiatriplan for Randers kommune (5 stormøder og 2 møder i referencegruppen.) møder med psykiatrisk afdeling på sygehuset Frivilligdagen d. 28. september I samarbejde med de andre patientforeninger i Sundheds centeret har der desuden været afholdt en række Informations/café møder. Derudover sidder Anne Margrethe Gad Jørgensen i udsatterådet i Randers Kommune, denne plads er overtaget af Marianne Kaye Cohen. Anne Margrethe Gad Jørgensen har også været med i en gruppe nedsat af udsatterådet, hvor temaet var udsatte børn. Dette arbejde udmunder i at SINDs Pårørenderådgivning har lovet at undervise på 5 skoler i Randers Kommune. Viborg Kommune Den 1. september fik Viborg sin egen rådgivning. Rådgivningen har åbent den første og sidste mandag i måneden mellem kl Der har vist sig et behov for vores tilbud. Vi har indtil 31. december 2013 haft 25 henvendelser pr. telefon og , heraf 8 åbne rådgivninger og 3 bisidninger. En ydelse, der er yderst tidskrævende, da der ud over selve bisidningen skal afholdes et møde såvel før og efter. Der er afholdt 4 møder med socialdirektøren og chefen for psykiatrien, og Anne Margrethe Gad Jørgensen har deltaget i tre dialogmøder og en temadag. Rådgivningen har taget kontakt til Kommunen for at få lokaler i det nye Sundhedscenter, og vi får lokaler i det nye Sundhedscenter 1. marts 2014, der herefter vil have åbent hver mandag. Allerede fra starten af året har SIND Erhverv haft et lovende samarbejde med Sven Preisel og 16

17 Afdelingen for Erhvervsafklaring og Opfølgning Nørremarken. Vi har udarbejdet fælles ansøgninger, og SINDs Pårørenderådgivning skal uddanne frivillige vejledere/mentorer, som kan støtte op om deres borgere. Vi har afholdt 2 kurser for frivillige og havde 14 frivillige i alt, heraf er der 8 kompetente frivillige, der fortsat gerne vil yde en indsats. Herning Kommune Åben rådgivning i Herning har i løbet af 2013 haft en stabil tilgang af henvendelser og afholdte rådgivningssamtaler. Disse varetages af Birgit Østergaard, psykolog i SIND SPR og frivillig psykolog Irene Kirk. Rådgivningen er åben én mandag i måneden. I 2013 har der været 32 henvendelser, heraf 18 rådgivningssamtaler, et gennemsnit på 2 samtaler pr. gang. Silkeborg Silkeborg har i 2013 været velbesøgt i den månedlige Åbne rådgivning, der foregår én gang i Silkeborg Frivilligcenters lokaler. De personlige pårørenderådgivningssamtaler varetages af Birgit Østergaard, psykolog i SIND Pårørenderådgivning. Der har været 40 henvendelser i løbet af året, heraf 35 fra Silkeborg borgere. Der har i gennemsnit været 2 samtaler i den åbne rådgivning pr. gang. Birgit Østergaard deltager tillige i kvartals-psykiatri-netværksmøder med deltagere fra Psykiatriens Hus og frivilligforeninger. I Silkeborg afvikles i et samarbejde mellem SIND Silkeborg og SINDs Pårørenderådgivning desuden gruppeforløb for voksne pårørende. Tovholder for gruppeforløbene er Susan Steen, lokalformand for SIND i Silkeborg. Gruppeledere er Betina Duelund, psykiatrisk sygeplejerske og terapeut, og Dorthe Hedegaard, psykiatrisk sygeplejerske og terapeut, med supervision fra Birgit Østergaard. I 2013 har der atter været afviklet 2 gruppeforløb for voksne pårørende. Nye grupper er planlagt til start ultimo Odder Kommune I Odder er der en selvstændig rådgivning ved Hanne Westergaard og Ian Mason. Dialoggruppen i Odder ophørte i januar 2013, da der ikke længere var den udvikling i den, som gav energi til at drive den videre. Nogle få af deltagerne i dialoggruppen gav udtryk for, at de stadig var meget glade for støtten de fik, men de ønskede ikke at fortsætte som selvhjælpsgruppe, der kunne have været en løsning for dem. Der har været afholdt 10 rådgivninger i den åbne rådgivning, der finder sted en gang om måneden, og som lille by, får Hanne en del henvendelser fra borgere, der får individuel rådgivning uden for den månedlige åbningstid. Egentlig bisidder funktion har der ikke været i Der har været afholdt 2 borgermøder. Det første med titlen Autisme Spektrum forstyrrelse og det andet med titlen Inklusion i Folkeskolen og daginstitutioner, arrangeret i samarbejde med PsykInfo. 17

18 Favrskov Kommune Der har været stor aktivitet i Favrskov Kommune. Vi har i fællesskab afholdt 3 møder med familieafdelingen i Favrskov Kommune samt afviklet 2 børnegruppeforløb og et forældregruppeforløb. Skive Kommune Skive Kommune fylder stadig ret meget i vores rådgivning. Anne Margrethe Gad Jørgensen har været bisidder for en forælder to gange. Møderne blev afholdt på Psykiatrisk Hospital i Viborg. SPR har derudover været inviteret til og deltaget i to møder i det nye Frivillige Hus i Skive. Frederiksberg Kommune Som noget ganske nyt har SIND Erhverv skabt en rigtig god relation ind i kommunen med henblik på kommende samarbejde. Frederiksberg kommune har mange projekter kørende i disse år, så vi er godt tilfreds med at blive budt ind i varmen trods de mange konkurrenter. SAMARBEJDSPARTNERE Der er et godt og frodigt samarbejde med DE9. Desværre er der ikke bevilliget økonomi til en fortsat daglig leder, derfor måtte vi tage afsked med Morten Lind Pedersen 1. december. Landsforeningen SIND Vores samarbejdet med Landsforeningen er udbytterigt. Vi har samarbejdet om ansøgninger, uddannelse af frivillige, og er sammen med PU påbegyndt at udarbejde en arvepjece. Men den Landsdækkende telefonrådgivning har nok fyldt mest. SINDs Pårørenderådgivning har været i København, Hillerød og Odense, hvor vi på et dagskursus har fremlagt vores faglige tilgang til rådgivningen. SIND lokalforening Aarhus Der er et fint samarbejde med SIND Kredsforeningen Aarhus. Tove Tolstrup og Anne Margrethe Gad Jørgensen har afholdt flere møder herunder også telefonmøder. Lokalforeningen SIND Hillerød, Psykologrådgivningen og Stoppestedet Odense er vores faste samarbejdspartnere i den Landsdækkende telefonrådgivning. Aarhus Kommune Er og bliver vores vigtigste samarbejdspartner i kommunalt regi. Øvrige samarbejdspartnere Er som nævnt Viborg, Randers Odder, Silkeborg, Herning, Hedensted, Favrskov, og Nord Djurs Kommune. Samarbejdet strækker sig fra deltagelse i fastlagte temadage og møder eller vedrørende afvikling af voksen- og børnegrupper eller individuelle samtaler. Vi arbejder hårdt på at få nye samarbejdsrelationer, som kan medføre driftsaftaler, jf. den vi har med Aarhus Kommune. 18

19 Vi deltager stadig i et netværk sammen med Mødrehjælpen, Lut (Lokalpsykiatriens udrykningstjeneste), politiets Chikanekontor, og repræsentanter for Bostedet Ellengårde og Holmstrupgaard har atter gjort brug af vores ekspertise. PROJEKTER Bedsteforældreprojekt (Bedsteforældre og børnebørn Bobb)/Børn af psykisk syge Projektet er støttet af Social og Integrationsministeriet og gennemføres i samarbejde med Ældresagen og Aarhus Kommunes Magistrat for Sundhed og Omsorg. Projektet kører i 4 år og startede i sommeren Børn, der er i familie med en sindslidende, savner ofte tæt kontakt til andre voksne. De går tit meget alene med deres følelser og tanker og kan føle sig ensomme også selvom der er mange mennesker omkring dem. Mange bedsteforældre oplever, at det er svært at støtte deres barnebarn. Derfor sætter SINDs Pårørenderådgivning som de første i Danmark fokus på bedsteforældres rolle som pårørende til børn med en psykisk syg i familien. Det sker ved at tilbyde et kursus for bedsteforældre i, hvordan de støtter deres børnebørn bedst muligt i en hverdag, der kan være vanskelig. Projektet, såvel som kurset, er delt i to: Ét for bedsteforældre, som har børnebørn, der er pårørende. Ét for personer i bedsteforældregenerationen, som ønsker at støtte et barn, som er pårørende dvs. en frivillig reservebedste. Projektets formål er at give bedsteforældre mere viden om, hvad det betyder for et barn at være pårørende til en sindslidende, give dem redskaber til bedre at kunne støtte deres barnebarn og føle sig mere sikre på at tage en mere aktiv rolle i forhold til barnebarnet. Projektet evalueres af Center for Folkesundhed og Kvalitet, CFK. Frivillige reservebedster Kurset for frivillige reservebedster med 23 deltagere er afsluttet. 18 deltagere var efter forløbet interesserede i at blive frivillig reservebedste for et barn. For 2 deltageres vedkommende, var der usikkerhed om, hvorvidt det var hensigtsmæssigt at de fik kontakt til et barn og der var derefter 16 aktuelle frivillige reservebedster. Der har været 17 afsluttende samtaler med kursusdeltagerne, hvor to gruppeledere fra SIND Pårørenderådgivning har deltaget. Der har været samtaler med 10 familier, der ønsker en reservebedste til deres barn og 9 matchsamtaler. 9 børn har fået kontakt til en eller et par frivillige reservebedster. I november afholdte vi et netværksmøde for alle reservebedsterne. Der har været opfølgning på samarbejdet imellem familien og reservebedsterne, i form af opringning eller møder. Bedsteforældrekurser Der har været afholdt 3 bedsteforældrekurser i år, hvoraf det ene er afholdt i Region Hovedstaden. Vi har fra hold 3 valgt at lave forsamtaler med alle, som ønsker at deltage i kurset, for at få en bedre afklaring af forventninger til kurset og finde ud af om det er dét kursus, bedsteforældrene har brug for. Der har været afholdt 25 forsamtaler. I alt har 31 bedsteforældre været i gruppe. Bedsteforældre 19

20 som har haft brug for det, enten fordi de stod på venteliste til kurset eller ikke kunne overskue et kursus har haft mulighed for at få samtaler. Der har været afholdt 37 samtaler med bedsteforældre. SIND Pårørenderådgivning har hjulpet flere bedsteforældre med at kontakte den Kommune som barnebarnet bor i, for at familien kunne få mere hjælp. På de seneste kurser, har der været flere bedsteforældre som har mistet kontakten til deres barnebarn på grund af den psykiatriske diagnose. Det har været et stort savn og bedsteforældrene har været fyldt med bekymring i forhold til deres barnebarn. Bedsteforældrene har fået mulighed for at møde andre i samme situation, og tale åbent om dilemmaet som kan være et stort tabu. Flere har fået hjælp til, hvordan de kan genoptage kontakten. Bedsteforældrekursus i Region Hovedstaden I samarbejde med SIND Region Hovedstaden har vi oprettet et bedsteforældrekursus. Psyk Info Region Hovedstaden har lånt os lokaler til det første forløb. Forløbet havde et opstartsmøde i august og der blev hurtigt fyldt op på holdet. Samtaler, børne- og forældregrupper Der har i alt været afviklet 5 lukkede børnegruppeforløb, hvor 29 børn har deltaget. Børnene fordeler sig på 22 piger og 7 drenge. Grupperne har været afholdt i Favrskov, Syddjurs, Randers og Aarhus Kommune, samt et i samarbejde med Regionspsykiatrien i Randers, hvor der siden starten af august har deltaget 11 børn, fordelt på 6 piger og 5 drenge, i børnegruppen. Dette forløb har modsat vores andre forløb haft løbende optag. Forældregruppe Parallelt med et af børnegruppeforløbene har vi gennemført et gruppeforløb for børnenes forældre. 9 forældre deltog i forløbet, heraf 4 forældrepar og en deltog uden sin samlever. Forældrene fordeler sig på 8 biologiske forældre og en bonus forælder. Samtaler Der i alt er ydet 238 samtaler, som fordeler sig på: Forældrerådgivning 66 Familiesamtaler 86 Individuelle samtaler 86 Der er i børneprojektet ydet samtaler med 136 børn; heraf 54 drenge og 82 piger. De 123 af børnene har en forældre med en psykisk sygdom/psykisk handikap og 14 af børnene er søskende til et barn med psykisk sygdom/handikap. Ved nogle af samtalerne har flere børn deltaget sammen. Der har i 2013 været 33 afbud/udeblivelser fra samtaler. Underretninger Der er i forbindelse med gruppeforløb og samtaler sendt 11 underretninger vedrørende bekymringer for børn og unge. Samt flere henvendelser til politi og Aarhus Kommunes Støttekontaktpersonsordning. 20

21 Gruppelederne har endvidere deltaget i: Psykiatrinetværksmøder Netværksmøde med andre børne- og ungdomsorganisationer Tværs Danmarks Radio Samarbejdsmøder med CFK Deltagelse ved 10 års jubilæum i "Team børn af psykisk syge" i psykiatrien i Region Nordjylland, Aalborg Medvirket til undervisningsfilm i samarbejde med Batavia Media Møde med forskningsenheden Region Midtjylland Psykiatri Møde med Børns Voksen Venner SIND Erhverv 2013 Et spændende år for innovationsprojekt SIND Erhverv, der har suppleret stressvejledningen med et nyt produkt aftercare til psykisk sårbare, der skal tilbage til job eller uddannelse. Undersøgelser viser, at 2 ud af 3 raskmeldte depressionsramte får tilbagefald, når de skal tilbage til arbejde. Overgangen fra syg til rask er brat og kan virke stærkt angstfremkaldende, primært fordi systemet her mangler et sikkerhedsnet. Vore vejledere kan bistå med den menneskelige kontakt og opbakning, der kan sikre at overgangen fra syg til rask bliver den bedst mulige. Vi har dermed udvidet vores målgruppe til at omfatte psykisk sårbare, dels fordi vi oplever, at der er en vis forventning til os, der udspringer af vores tilknytning til SIND, dels fordi vi læner os op ad SINDs mission - men da vi hedder SIND Erhverv, er det os magtpåliggende at der er arbejdsmarkeds perspektiv i de ydelser, vi tilbyder. SIND Erhverv har ud over et samarbejde med Aarhus Kommune haft kontakt til den psykiatrifaglige lægekonsulent og deltaget i lægernes 12-mands gruppe (efteruddannelsesforum) for, at fortælle om deres projekt. SIND Erhverv har desuden samarbejdet med private virksomheder som Falck Healthcare i København og i Aarhus. De har fra start været en seriøs partner i forhold til at videreudvikle stress vejledning til at omfatte aftercare. Vi arbejder ud fra et recovery-orienteret syn på mennesker og sindslidelser. Derfor er vi skeptiske overfor anvendelsen af kronicitet i beskrivelsen og prognosen for sindslidende. Vi har bevæget os fra et syn på sindslidelser som noget statisk til et mere dynamisk perspektiv, som samtidig inddrager individets eget syn på lidelsen. Det afspejler sig i vore vejlederes tilgang til borgerne. Fokus er på at afdække og møde den enkeltes egne behov og ressourcer. De fire vigtige faktorer for en vellykket personlig recovery er ofte alle i spil i en vejledingssituation: Håbet, udviklingen af en positiv selvidentitet, afklaring af målsætninger og formål med tilværelsen og endelig udviklingen af evnen til at tage personligt ansvar for egen sårbarhed og situation. SIND Erhverv var inviteret til at deltage i CFK Folkesundhed og Kvalitetsudviklings store projekt om udvikling af nye veje til inklusion af sindslidende gennem frivillig indsats. Derudover har SIND Erhverv været i kontakt med: LEV, der ønskede et samarbejde omkring deres kommende KLAP III projekt, der dog i første omgang skal udvikles til deres primære målgruppe, 21

22 Cabi, Center for Arbejdsmarkeds Beskæftigelse Indsats, Virksomhedsnetværket Vinsa, Projekt IPS i København, den socialøkonomiske virksomhed, Væksthuset, der har åbnet muligheden for et nærmere samarbejde i 2014 Andre aktører Jens Peder Jensen fra Midt LAB, der har ydet en stor og frivillig konsulentydelse i 2013 SIND Erhvervs vejlederteam Vest er fysisk placeret i Aarhus på Skovagervej og i Nørre allé. Der er pt.10 engagerede vejledere, der yder hjælp til stressramte borgerere. Vi tilbyder 5-10 samtaler til borgere der enten er i arbejde eller er sygmeldte fra jobbet eller en uddannelse. Tilbagemeldingerne har været over forventning, og en positiv artikel i Lokalavisen udløste så mange henvendelser at vi var nødsaget til at sætte borgerne på venteliste, til der blev en vejleder ledig. SIND Erhvervs vejlederteam ØST har til huse i SIND Frederiksbergs lokaler og har dermed glæde af SINDs gode renommé og dygtige frivillige. Vejlederteamet tæller pt. 8 vejledere, med forskellige bagrunde, der spænder fra læge til coach, men som alle er bekendt med forskellen på faglig og medmenneskelig vejledning. Vi tager uddannelse af frivillige meget seriøst. Der afholdes temamøder med oplæg, og vi har netop besluttet at supervision med psykologer er obligatorisk for vejlederne - dels for at sikre vejlederne - dels for at kvalitetssikre projektet. Lokalavisen har bragt 2 artikler om vejlederteamet, en med fokus på vejledernes store indsats, en med fokus på brugerne af ydelserne. Se artikler i lokalaviser på Frederiksberg og i Aarhus i bilag. Netværksgrupper Netværksgruppeprojektet er skabt og afvikles i samarbejde med Aarhus Kommunes Ungdomscenter, under Socialministeriets pulje til familier med børn med psykiske vanskeligheder. Projektet løber over en 4 årig periode fra november 2011 til Overordnet projekt- og budgetansvarlig er Marianne Kaye Cohen, daglig leder i SINDs Pårørenderådgivning, i samarbejde med Poul Petersen, Aarhus Kommunes Ungdomscenter. Projekttovholder/daglig ledelse, Birgit Østergaard, SPR. Netværksgruppernes målgruppe er forældre med børn under 25 år med psykiske vanskeligheder eller psykiske handicap. Da der var søgt og bevilliget midler fra et tidligere Netværksprojekt kunne vi starte en ekstra netværksgruppe i Randers juni 2012, varetaget af Birgit Østergaard og Dorte Østergaard Jacobsen, stud.psych. og frivillig i SINDs Pårørenderådgivning. Projektet blev afsluttet april Derudover har vi i 2013 afviklet 3 Netværksgrupper. Den første afviklet i SPR regi ved Birgit Østergaard og Dorte Østergaard Jacobsen og den anden i Ungdomscenter regi ved Jonas Friedrichsen og Lise Loft Larsen, psykolog og frivillig i SPR. Tredje gruppe startede i Randers 22

23 september 2013 og fortsætter ind i 2014 med afslutning i maj måned, ved Birgit Østergaard og frivillig stud. psych. Louise Malling. Der er planlagt start for 2 nye grupper i 2014 efter samme skabelon som 2013, begge grupper med forventet start i februar måned. 1 gruppe for forældre til børn under 18 år i Ungdomscenter regi ved Jonas Friedrichsen, psykolog og Lise Loft Larsen, psykolog og frivillig i SPR, samt 1 gruppe i SPR regi ved Birgit Østergaard og Dorte Østergaard Jacobsen for forældre til børn mellem 18 og 25 år. Ministeriet har ekstern evaluering på det samlede projekt, hvoraf vi udgør 1 ud af 7 projekter i samme pulje. Som noget nyt har vi i 2012 udviklet vores egne interne spørgeskemaer med før og efter måling med fokus på de pårørende, dvs. forældrenes belastningsgrad, sygemelding og trivsel. Denne interne evaluering løber frem til projektets afslutning i Filmprojekt: En anderledes barndom Med støtte fra Ministeriet for Børn og Undervisning har SINDs Pårørenderådgivning sammen med Batavia Media, udarbejdet en undervisningsfilm ˮEn anderledes Barndomˮ. Filmen er opdelt i 5 mindre sekvenser; 3 sekvenser fortæller om det at være barn af forældre med psykiske vanskeligheder, én hvor en børnegruppeleder fortæller om, hvad man kan gøre for disse børn, og én hvor en psykiater fortæller generelt om psykiske sygdomme. Den 28. februar 2014 vil der være premiere på filmen. Peer support Et nyt projekt i samarbejde med Aarhus, Favrskov, Viborg, Randers og Herning kommuner, hvor SINDs Pårørenderådgivning tilbyder Virtuel støtte til borgere med psykiske vanskeligheder. Støtten ydes af en person, der er kommet videre i livet efter selv at have haft det vanskeligt psykisk. Opgaven er at supplere den professionelle bostøtteindsats via støtte og vejledning til borgere tilknyttet projektet. Kontakten foregår enten over chat eller skype. ØKONOMI SINDs Pårørenderådgivning har fået støttet af Social og Integrationsministeriet til Bedsteforældreprojektet, Ministeriet Sundhed og Forebyggelse har støttet Børn som pårørende til psykisk syge og Børn som pårørende til alvorligt syge forældre. Ministeriet for børn og undervisning har støttet vores undervisningsfilm ˮEn anderledes Barndomˮ. Derudover støtter Socialforvaltningen i Aarhus Kommune os med et driftstilskud. Magistraten Sundhed og Omsorg støtter ligeledes med et fast tilskud. Dertil kommer 18 midler fra Randers, Silkeborg, Holstebro, Ikast Brande, Favrskov, Herning, Syddjurs, Viborg og Odder. Unge- og voksengruppeforløb er støttet af Region Midt, som også sponsorerer vore lokaler på Psykiatrisk Hospital Risskov. Den Landsdækkende Telefonrådgivning er støttet af Landsforeningen SIND. 23

Årsberetning 2012. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen

Årsberetning 2012. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen 1 Årsberetning 2012 Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen 2 Indholdsfortegnelse DEN DAGLIGE DRIFT... 5 Fastansatte og faste frivillige medarbejdere... 5 Styregruppen/Årsmøde... 7 Styregruppens sammensætning...

Læs mere

SIND PÅRØRENDERÅDGIVNING... 5 Organisationsplan... 5 Vore primære aktiviteter er... 5

SIND PÅRØRENDERÅDGIVNING... 5 Organisationsplan... 5 Vore primære aktiviteter er... 5 Årsberetning 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... 4 SIND PÅRØRENDERÅDGIVNING... 5 Organisationsplan... 5 Vore primære aktiviteter er... 5 STYREGRUPPEN/ÅRSMØDE... 6 Styregruppens sammensætning... 6 Årsmøde...

Læs mere

2011 var et blandet år med såvel meget stille som hektiske perioder for DE9.

2011 var et blandet år med såvel meget stille som hektiske perioder for DE9. Årsberetning 2011 Til behandling på generalforsamlingen d. 7. juni 2012 Indledning 2011 var et blandet år med såvel meget stille som hektiske perioder for DE9. Presset på det psykiatriske område fortsatte

Læs mere

Årsberetning 2011. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen

Årsberetning 2011. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen 1 Årsberetning 2011 Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen 2 Indholdsfortegnelse SINDs PÅRØRENDERÅDGIVNING... 3 DEN DAGLIGE DRIFT... 4 Fastansatte og faste frivillige medarbejdere... 4 Styregruppen/Årsmøde...

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Årsberetning 2009. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen

Årsberetning 2009. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen Årsberetning 2009 Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen Indholdsfortegnelse SIND s PÅRØRENDERÅDGIVNING... 2 DEN DAGLIGE DRIFT... 4 Fastansatte og faste frivillige medarbejdere... 4 Styregruppen/Generalforsamling...

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Vedtægter for foreningen SIND Pårørenderådgivning

Vedtægter for foreningen SIND Pårørenderådgivning Vedtægter for foreningen SIND Pårørenderådgivning 1. Foreningens navn er SIND Pårørenderådgivning. 2. Foreningens formål: SIND Pårørenderådgivnings formål er: at tilbyde pårørende til sindslidende rådgivning,

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2016

Nyhedsbrev Juni 2016 Nyhedsbrev Juni 2016, Formand Sommerferien er begyndt for skolerne. Det betyder også, at ferietiden begynder for rigtig mange mennesker - og det betyder, at de frivillige i Bedre Psykiatri Aarhus vil holde

Læs mere

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Information og inspiration til dig, der er tæt på psykisk sygdom Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SIND Landsforeningen

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Årsberetning for året 2013.

Årsberetning for året 2013. Årsberetning for året 2013. Indledning. Vores landsforening har fået nyt medlemssystem og det har betydet at man har fået ryddet lidt op i medlemslisterne, så i år har vi her i Østjylland 1138 medlemmer

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ).

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ). Regionshuset Viborg Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Psykiatri og Social Planlægningsafdelingen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Midtvejsevaluering

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Årsberetning 2012. Netværk og arrangementer:

Årsberetning 2012. Netværk og arrangementer: Årsberetning 2012 Netværk og arrangementer: Vi har nu 12 netværk fordelt over vores kreds, så det netop afsluttede Netværksprojekt som vi fik midler fra Socialministeriet til at lave, har båret frugt.

Læs mere

SIND PÅRØRENDERÅDGIVNING... 7 Organisationsplan... 7 Vore primære aktiviteter er... 7

SIND PÅRØRENDERÅDGIVNING... 7 Organisationsplan... 7 Vore primære aktiviteter er... 7 Årsberetning 2015 Zebrarer er udprægede flokdyr. Hvis en zebra bliver syg, holdes den ude af flokken, og fortsætter isoleringen over tid, vil den dø. Mennesker er også afhængige af fællesskabet, og vi

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 VIL DU HAVE HJÆLP TIL AT BLIVE RØGFRI? I Region Midtjylland findes der flere muligheder for at få gratis hjælp til at blive røgfri. Denne pjece giver dig et overblik

Læs mere

SIND's På rø ren de råd giv ning

SIND's På rø ren de råd giv ning SIND's På rø ren de råd giv ning Idé Aktiviteter til brug i børnegrupper kata log for børn med psykisk syge forældre Udarbejdet af Joan Stæhr SIND s Pårørenderådgivning 2006 Journal nr.: 87131-0988 Dette

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Årsberetning 2012. Selvhjælp Fredericia-Middelfart. Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13.

Årsberetning 2012. Selvhjælp Fredericia-Middelfart. Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13. Årsberetning 2012 Selvhjælp Fredericia-Middelfart Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13.00 Middelfart, Bakkehuset, Assensvej 100, 5500 Middelfart.

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår 2017 - Undervisning for alle Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Om Recovery-skolen og peer-undervisning Recovery er et ord venligst udlånt

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Statusrapport for TUBA Stevns

Statusrapport for TUBA Stevns Stevns Kommune Center chef - Tina Mørk & Afsnitsleder - Thomas Jakobsgaard Statusrapport for TUBA Stevns Den 27. januar 2017 I TUBA er vi rigtig glade for at kunne tilbyde rådgivning og terapi, til børn

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Nyhedsbrev September 2009 nr. 23 Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Netværkslokomotivet har den 1.august indgået aftale med Kompetence Midt om at deltage i indsatsen for at

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE

STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE Et recoveryorienteret jobstøtteprojekt for fleksjobgodkendte borgere med psykiske lidelser. Vi vil sikre mennesker med en psykisk lidelse en plads på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Samarbejdsaftale FRIVILLIGKOORDINATOR SOM BINDELED MELLEM FRIVILLIGCENTER FREDERICIA OG VOKSENSERVICE FEB Fokus på Din Indgang

Samarbejdsaftale FRIVILLIGKOORDINATOR SOM BINDELED MELLEM FRIVILLIGCENTER FREDERICIA OG VOKSENSERVICE FEB Fokus på Din Indgang Samarbejdsaftale FRIVILLIGKOORDINATOR SOM BINDELED MELLEM FRIVILLIGCENTER FREDERICIA OG VOKSENSERVICE FEB 2017 Fokus på Din Indgang 1 Behov for bindeled I løbet af vores liv, kan vi i kortere- eller længerevarende

Læs mere

Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet

Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 Hvem er de pårørende?... 4 Formålet med pårørendesamarbejde...

Læs mere

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation Tove Bech, ledende socialrådgiver, Region Hovedstadens Psykiatri Susanne Kragh, specialkonsulent, Københavns Kommune

Læs mere

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden august 2010 til december 2011 finansieret

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Årsberetning 2013. Redaktionsgruppen Anna Lütken Annie Karen Petersen Kirsten Pedersen, kasserer Kirsten Pedersen, sekretær

Årsberetning 2013. Redaktionsgruppen Anna Lütken Annie Karen Petersen Kirsten Pedersen, kasserer Kirsten Pedersen, sekretær Årsberetning 2013 Redaktionsgruppen Anna Lütken Annie Karen Petersen Kirsten Pedersen, kasserer Kirsten Pedersen, sekretær Opsætning og tryk Selvhjælp Fredericia-Middelfart Årsberetning 2013 Selvhjælp

Læs mere

Overgange mellem sektorer

Overgange mellem sektorer Overgange mellem sektorer Det vides fra en lang række erfaringer fra praksis samt fra undersøgelser, at overgange mellem sektorer hyppigt medfører informationstab og mangel på sammenhæng. I værste fald

Læs mere

Samarbejdet. mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark

Samarbejdet. mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark Samarbejdet mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark En god relation mellem patient og behandler er en forudsætning for at blive rask METTE HARTMANN Patient Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

Peer-støtte. - når erfaringer gør en forskel! Viborg - Aarhus -Randers

Peer-støtte.  - når erfaringer gør en forskel! Viborg - Aarhus -Randers Peer-støtte - når erfaringer gør en forskel! www.peermidt.dk Viborg - Aarhus -Randers Ligestillet støtte-piece-2.indd 1 15-11-2016 08:29:37 LIGESTILLET STØTTE -EN VEJ TIL RECOVERY LIGESTILLET STØTTE HVAD

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Peer-støtte. SINDs ønsker til udviklingen af peer-støtte i kommuner og regioner. En folder fra SINDs Brugerudvalg

Peer-støtte. SINDs ønsker til udviklingen af peer-støtte i kommuner og regioner. En folder fra SINDs Brugerudvalg Peer-støtte SINDs ønsker til udviklingen af peer-støtte i kommuner og regioner. En folder fra SINDs Brugerudvalg SIND ønsker, at peer-støtte løbende styrkes i Danmark i dialog med borgere og pårørende

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

ÅRSBERETNING. om Lokalafdelingens virksomhed BEDRE PSYKIATRI Aarhus Lokalafdeling af BEDRE PSYKIATRI - Landsforeningen for pårørende

ÅRSBERETNING. om Lokalafdelingens virksomhed BEDRE PSYKIATRI Aarhus Lokalafdeling af BEDRE PSYKIATRI - Landsforeningen for pårørende ÅRSBERETNING om Lokalafdelingens virksomhed 2014 Skrevet af: Kristian Buhr, formand Lise Buhr, næstformand Heidi Christensen, bestyrelsesmedlem Thyge Buhr, bestyrelsesmedlem Lykke Garding, bestyrelsesmedlem

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema. Styrket indsats for børn og unge som pårørende

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema. Styrket indsats for børn og unge som pårørende Sagsnr. 1-1012-113/1 Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Styrket indsats for børn og unge som pårørende Vær opmærksom på, at dette skema ikke må overskride et omfang på 10 sider, skrevet i Times New Roman

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. Retspsykiatrisk afsnit P5

TIL PÅRØRENDE. Retspsykiatrisk afsnit P5 TIL PÅRØRENDE Retspsykiatrisk afsnit P5 Velkommen til pårørende! Retspsykiatrisk afsnit P5 byder dig velkommen som pårørende. Denne pjece er en information til dig, som pårørende og om, hvad du kan forvente

Læs mere

Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016

Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016 Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016 Børn af forældre med psykisk sygdom - eller udsatte af andre årsager Region Midtjylland Regionspsykiatrien Vest Bevar Barndommen. Nøglepersonkursus Baggrund for

Læs mere

Nøglepersonkursus 2014 vedrørende

Nøglepersonkursus 2014 vedrørende Nøglepersonkursus 2014 vedrørende Børn af forældre med psykisk sygdom - eller udsatte af andre årsager Bevar Barndommen Regionspsykiatrien Vest Baggrund for kurset Det er naturligt, at børn påvirkes, når

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland,

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, hvor det er blevet sværere at være en familie med et barn med autisme eller at være voksen med autisme.

Læs mere

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009.

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Dagsorden for den fælles del: 1) Status på 3-partsforhandlingerne i region og kommunerne 2) Status på genoptræningsområdet 3) Danske fysioterapeuters

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Kristian Buhr, Formand Lokalafdelingens regnskabsår følger kalenderåret. For bestyrelsen begynder det nye år med generalforsamlingen, som jo blev afholdt den 24. februar. Den er omtalt

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Koordinator for sorggrupper Kræftens Bekæmpelse. Koordinator for sorggrupper for børn og unge

Koordinator for sorggrupper Kræftens Bekæmpelse. Koordinator for sorggrupper for børn og unge Koordinator for sorggrupper Kræftens Bekæmpelse d Koordinator for sorggrupper for børn og unge Børn og unge, som mister, har brug for sorggrupper Hvert år mister 4.000 danske børn og unge én af deres forældre.

Læs mere

Gruppesamtaler - en mulig vej fra fastlåshed til bevægelse. Støtte til og træning i at sætte ord på din egen situation

Gruppesamtaler - en mulig vej fra fastlåshed til bevægelse. Støtte til og træning i at sætte ord på din egen situation Annalene Eskerod, Netværket, Socialforvaltningen, Aarhus Kommune, www.netvaerketaarhus.dk Gruppesamtaler - en mulig vej fra fastlåshed til bevægelse Støtte til og træning i at sætte ord på din egen situation

Læs mere

WEB-OMBOOKING. ScreeningsNyt. Nyhedsbrev med information om kræft-screeningsprogrammerne i Region Midtjylland. Nyt om Brystkræftscreening side 2

WEB-OMBOOKING. ScreeningsNyt. Nyhedsbrev med information om kræft-screeningsprogrammerne i Region Midtjylland. Nyt om Brystkræftscreening side 2 ScreeningsNyt Nr. 02 - Marts 2011 WEB-OMBOOKING ScreeningsNyt Nyhedsbrev med information om kræft-screeningsprogrammerne i Region Midtjylland Nyt om side 1 Nyt om side 2 Regionshospitalet Randers Afdeling

Læs mere

Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 september 2013

Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 september 2013 Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 september 2013 I denne handleplan beskrives, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at realisere de målsætninger, der er nedfældet i psykiatriplan

Læs mere

Distriktspsykiatrien Maribo

Distriktspsykiatrien Maribo Distriktspsykiatrien Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Aktivitetens titel Pusterummet - et projekt for pårørende

Aktivitetens titel Pusterummet - et projekt for pårørende Aktivitetens titel Pusterummet - et projekt for pårørende Når et menneske får kræft rammes ikke kun familien men alle i den kræftramtes omgangskreds. Sygdommen påvirker ofte andres liv både praktisk, socialt

Læs mere

Tillid, Tryghed og Troværdighed

Tillid, Tryghed og Troværdighed Tillid, Tryghed og Troværdighed Samarbejde med pårørende i Psykiatrien, Distrikt Holbæk Sengeafsnit O, Holbæk Birkevænget 7, Indgang V2 4300 Holbæk Tlf. 5948 4725 Sengeafsnit Birkehus Annebergparken 62

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme.

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme. 4. Hospitalsenheden Horsens-Brædstrup 4.1. Geriatrisk Team 4.2. Palliativt Team 4.3. Iltsygeplejerske 4.4. KOL Case manager 4.5. Gerontopsykiatrisk Team 18. januar 2013 GERIATISK TEAM Teamets funktion/

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

TILBUD OG RÅDGIVNING

TILBUD OG RÅDGIVNING Kræftens Bekæmpelse Region Midtjylland TILBUD OG RÅDGIVNING til kræftpatienter og pårørende Region Midtjylland Velkommen hos Kræftens Bekæmpelse Hvis du eller en af dine nærmeste får kræft, er det naturligt

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Nyhedsbrev September 2014

Nyhedsbrev September 2014 Nyhedsbrev September 2014, Formand Efter en rigtig god sommer er efteråret kommet over os Det betyder også mere indeliv, hvilket giver os mulighed for at løse nogle af de opgaver, vi har givet os selv.

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2014

Nyhedsbrev Juni 2014 Nyhedsbrev Juni 2014, Formand Metrologerne kalder månederne juni, juli og august for sommernånederne: I år kan vi også godt sige, at sommeren begyndte med juni måned, og snart er ferien over os alle. I

Læs mere

Hvad er projektets baggrund og idé? Indførelse af Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast-brande Kommune.

Hvad er projektets baggrund og idé? Indførelse af Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast-brande Kommune. Projektkontrakt Dato og versionsnr.: 3-2 juni 2015 Socialpsykiatrisk Center Syd Socialpsykiatrisk Center Nord Projekt: Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast- Brande kommune 2015 Projektejer: Claus Hejlskov

Læs mere

Kvalitetsstandard for På sporet af en løsning

Kvalitetsstandard for På sporet af en løsning Kvalitetsstandard for På sporet af en løsning Udarbejdet af: Ulrik Skyum Christensen Dato: 22-02-2015 Version nr.: 2.0 Kvalitetsstandard for På sporet af en løsning Område På sporet af en løsning i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Maribo

Psykiatrisk Klinik Maribo Psykiatrisk Klinik Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

En indledende orientering om projektets tilblivelse samt projektets organisationsplan ved børnesocialrb

En indledende orientering om projektets tilblivelse samt projektets organisationsplan ved børnesocialrb Præsentation af projekt vold i familien ved Skanderborg kommune En indledende orientering om projektets tilblivelse samt projektets organisationsplan ved børnesocialrb rnesocialrådgiver og projektmedarbejder

Læs mere

Nyhedsbrev September 2016

Nyhedsbrev September 2016 Nyhedsbrev September 2016, Formand Ifølge kalenderen har det været efterår i en månedstid. Dog har vi fortsat sommertid, og det har det faktiske vejr levet op til. Det ændrer ikke på, at vi har passeret

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv Årsrapport 2011 I.O.G.T. Rådgivning i Svendborg I.O.G.T Rådgivning i Svendborg er en del af den verdensomspændte organisation I.O.G.T.`s sociale arbejde.

Læs mere

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger Kapitel 11 HAR DU BRUG FOR NOGEN AT TALE MED ELLER SAVNER DU HJÆLP TIL at KOMME VIDERE MED DIT LIV? vigtige adresser og telefonnumre Alle disse rådgivninger er gratis at benytte. Du kan ringe, chatte eller

Læs mere

Et helt liv for alle mennesker

Et helt liv for alle mennesker Et helt liv for alle mennesker Principprogram for DE9 Juni 2009 FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND Skovagervej 2,Århus

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2014

Nyhedsbrev Marts 2014 Nyhedsbrev Marts 2014 Kristian Buhr, Formand Med dette nyhedsbrev tager vi informationsmæssigt fat på et nyt foreningsår, hvor nye opgaver ligger foran os. Vi har p.t. ansøgninger om midler til projekter

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Kommunal borgerrådgiver

Kommunal borgerrådgiver Kommunal borgerrådgiver Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober, at administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Information og samtykkeerklæring

Information og samtykkeerklæring Information og samtykkeerklæring Vedrørende undersøgelse af psykiatribrugeres vurdering af deres psykiatriske behandling Du er hermed inviteret til at deltage i en spørgeundersøgelse omhandlende psykiatribrugeres

Læs mere

Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe

Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe Kristian Buhr Velkommen til Bedre Psykiatri Aarhus tilbud på Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe Med denne pjece vil vi oplyse om, hvilke tilbud vi har til pårørende til personer med en psykisk

Læs mere

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende VETERAN STRATEGI For tidligere udsendte og deres pårørende VETERANSTRATEGI FOR RANDERS KOMMUNE Med veteranstrategien vil Randers Kommune anerkende veteraner for den indsats, de har ydet for det danske

Læs mere