Foreningen SkateMusicPark Århus har følgende bestyrelsesmedlemmer: Kontakt: Hanne Staahlnacke Skovvejen Århus C Tel:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen SkateMusicPark Århus har følgende bestyrelsesmedlemmer: Kontakt: Hanne Staahlnacke Skovvejen 57 8000 Århus C Tel: 4025 6283"

Transkript

1 SkateMusicPark på Godsbanen Hensigten med denne skrivelse er etableringen af en SkateMusicPark i Århus med inden- og udendørs skate- og musikfaciliteter, og derudover faciliteter for en lang række andre aktiviteter, så som parkour, streetbasket, streetfodbold, streetdance osv. Formålet med etableringen af SkateMusicPark er at tilfredsstille et stort og længe akkumuleret behov for faciliteter til disse aktiviteter, men SkateMusicPark er mere end det. SMP er et væsentligt element i at tune Århus til at blive Kulturhovedstad 2017, det er en vitaliserende del af det samlede Kulturproduktionscenter, og ikke mindst er det en generator af liv og aktivitet i de store offentlige byrum i området omkring Godsbanen. Vi står overfor at kunne skabe helhedsfaciliter på Godsbanen der imødekommer ungdommen som den er i dag, hvor kropslig udfoldelse, musik, selvorganisering og fællesskab er i højsæde. En lang række interessenter har fulgt projektet gennem flere år, herunder Lokale- og Anlægsfonden, Bønnelycke Arkitekter, Morten Albæk (tidligere Danske bank, nu Vestas), Idrætssamvirket, Anders Glahn (Ungdomsskolerne i Århus) og Erhverv Århus. En række interessenter har fulgt projektet gennem det sidste år: Dansk Flygtningehjælp, Formand for Kier-fonden Erik Højsholt, Århus Idrætshøjskole, FOF og mange enkeltstående personer. De centrale i samarbejdet er ASS (Århus Skatescene), DGI Østjylland, DMF (Dansk Musikerforbund), hiphop-festivalen Århus Took It og Bønnelycke Arkitekter. Foreningen SkateMusicPark Århus har følgende bestyrelsesmedlemmer: Hanne Staahlnacke: Kim Stær: Søren Jessen: Lotte Jensen: Henning Winther: Kasper Mølgaard: Lars Kiehn: Initiativtager ASS, aktiv skater ASS, aktiv skater Bestyrelsesmedlem DGI Østjylland Århus took it, leder af Rap n Dance Bestyrelsesmedlem DGI Østjylland Formand Dansk Musikerforbund Århus Kontakt: Hanne Staahlnacke Skovvejen Århus C Tel: Baggrund for SkateMusicPark-konceptet

2 Ungdomskulturen favner mange forskellige unge i dag. En stor del dyrker fritidsaktiviteter, som kan udøves ved eksisterende kultur - og idrætsinstitutioner og faciliteter. Dog er der i dag større og større udfordringer med hensyn til at tage sig af børn og unge, som af den ene eller anden grund falder uden for det etablerede fritids- og kulturliv. Denne voksende gruppe børn og unge udøver idræts- og fritidsaktiviteter, som de selv organiserer og som udøves på gader, i parkeringskældre og andre offentlige arealer, fordi der ikke findes andre tilbud til dem. Udfordringen er at engagere disse unge og give dem nogle rammer at udfolde sig i, et frirum, hvor de kan styrke selvværd, dyrke deres interesse og de interessebestemte venskaber som er basale elementer i et godt ungdomsliv og som kan støtte børn og unge i at blive engagerede og aktive samfundsborgere. Vi ser disse udfordringer og udviklingen af seriøse og perspektivrige kultur- og fritidstilbud til disse børn og unge som en udviklingsopgave, som skal løses nationalt såvel som lokalt i samarbejde mellem udøvere, erhvervsliv, foreninger og myndigheder. SkateMusicPark er en del af svaret på det store behov for fritidsaktiviteter, som giver unge frirum, og faste rammer at udfolde deres aktiviteter i. Samtidig kan SkateMusicPark-konceptet medvirke til at sætte Århus på Europakortet indenfor kulturinnovation og fysisk og kunstnerisk udfoldelse på børn og ungeområdet.

3 Kort om skateboarding og andre streetaktiviteter Skateboarding er en kultur, som siden sin start i 1960 erne har udviklet sig til at være dels en udbredt sportsgren, som bl.a. omfatter disciplinerne Vertskating, Streetskating, Parkskating, Minirampeskating, Bowlskating og Poolskating, dels en livsstil og vital subkultur. Som decideret sport er skateboarding blevet noget som dyrkes på internationalt eliteplan, såvel som en fritidsaktivitet og kultur, der tæller mange udøvere blandt børn og unge; alene i Danmark er der 2800 medlemmer i 26 klubber fordelt rundt om i landet. Det skønnes at børn har et skateboard. Såvel Skateboarding som musik er en del af streetkulturen, som derudover også tæller bl.a. streetbasket, streetfodbold, streetdance, streetart, parkour osv. Tendenser Streetmiljø i Danmark Skaterne organiserer sig i foreninger og arbejder for bedre faciliteter på lige vilkår med andre sportslige og kulturelle interessefællesskaber. Skatere i Haderslev og Århus arbejder p.t. for at etablere indendørs skatefaciliteter. Gam3 etablerer Streetmekka i København Danmarks første skatelejr for piger fandt sted august 2006 i Odense. Arrangørerne er to piger på 17 år. Skateforeningerne afholder skate-konkurrencer, der indoptager elementer fra den øvrige streetkultur; f.eks. street art, dans, gadefodbold og street-basket. Musikmiljø i Danmark Tendenserne i undergrundsmusikken peger i retning af reggae, punk, hiphop og systemkritiske singersongwritere. Musikmiljøerne i undergrunden har i stigende grad behov for udfoldelse på egne præmisser. Musikmiljøet er i stigende grad kommercielt orienteret bl.a. på grund af den politiske bevågenhed omkring musikken som en vigtig eksportvare. Desuden har organiseringen af de regionale spillesteder betydet at de mellem-kendte bands har fået bedre muligheder for at optræde, mens undergrundsbands fortsat har uopfyldte behov for scener.

4 Vision Visionen er at: Skabe et lokalt selvejende skate-anlæg med uden og indendørs faciliteter. Udvikle og udvide Århus kulturelle og urbane landskab med en ny gruppe udøvere: skatere, streetbasketspillere, streetfodboldspillere, parkourudøvere m.m. Skabe en scene hvor udfoldelsesmulighederne er mangfoldige for upcoming musik, streetdance såvel som mulighed for større arrangementer. Indgå samarbejde og evt. partnerskaber med virksomheder og andre organisationer Skabe rummelighed for den brede skare af skatere såvel som for eliteudøvere. Give skatere og andre grupper medindflydelse på de faciliteter, som skabes. Netværk Design, etablering og drift af SkateMusicPark Århus sker i et samarbejde/netværk mellem skatere, fonde, private virksomheder, offentlige myndigheder, skate- og musikforeninger,

5 spillesteder, fritidsklubber og SFO er samt ungdomsskoletilbud. Det har først og fremmest været vigtigt at skabe et godt netværk tæt på skatemiljøet, som også omfatter samarbejdspartnere, der traditionelt ligger langt fra streetkulturen. En af styrkerne i netværket er kombinationen af interessenter, som omfatter de kommende brugere; skatere, såvel som kommunale og private interessenter. Denne kombination af interessenter giver mulighed for på én gang at få viden om de ønsker, som skatere og musikere har i forhold til et anlæg og derved skabe tillid til at unge fra streetmiljøet får det, som de ønsker og på egne præmisser, samtidig med at der skabes netværk til folk, som allerede har skabt eller er ved at skabe skatefaciliteter med gennemtænkt design af ramper mv. Det er vigtigt at pointere at ekspertisen på området ligger i skate-, street- og musikmiljøerne. Resultater og anbefalinger Nedenfor beskrives de vigtigste resultater og anbefalinger i forbindelse med projektforberedelsen af SkateMusicPark Århus. Centrale resultater: Samarbejdsrelationer med kræfter, der arbejder for skabelse af skate- og streetfaciliteter som f.eks. SkateCity i Haderslev og Streetmekka/GAM3 i København. Samarbejdsrelationer med aktører, der arbejder for at organisere skateboarding i foreninger og en Union Dialog med interessenter i den offentlige sektor, så som Lokale og anlægsfonden, Idrætssamvirket, Dansk Musikerforbund, og DGI-Århusegnen. Gennem dialogen er det lykkedes at skabe en lokalt forankret proces, med udsyn og samarbejdsmuligheder. Centrale anbefalinger Det er væsentligt for projektets videre udvikling af der afsættes midler til projektledelse, konsulenter og arkitekter mhp SkateMusicPark-projektets næste fase. Skabelse af et formaliseret landsdækkende samarbejde mellem aktører, der arbejder for og med etablering af skate faciliteter såvel som organisering af skateboarding som en sport. Der bør ses nærmere på pigers interesse og behov i forbindelse med etableringen af en SkateMusicPark.

6 Anlægsbudget Musikanlæg og -udstyr, scene(1) Skateanlæg indendørs, anlæg af streetbasket og -fodbold (2) Skateanlæg udendørs, anlæg af basket-fodbold(2) Skitseoplæg fra arkitekt (3) Konsulent lyd/skating (3) Inventar, lydisolering (4) Indretning af kontor, væreområde mv. (4) Lederløn 1 år før åbning (5) ½ års løn til netværksdannelse (5) Anlæg i alt (6) Bemærkninger til anlægsbudget: 1. Ifølge Anders Nielsen, Bob Production er tallet et realistisk bud på hvad der skal afsættes til et anlæg, der kan klare mange brugere samt kan spille stedet op. 2. Med udgangspunkt i Copenhagen Skateparks anlægsudgifter er det hvad det koster inkl. håndværkerløn. 3. Skitseoplæg og endelige budgetter fra arkitekt, lyd, skatearkitekt. Honorarer under processen. 4. Indretning og inventar kan gå i mange retninger og må derfor afvente arkitektens skitseoplæg. 5. Lederløn i opstartsfasen. Denne er placeret i anlægsbudgettet da her er tale om engangsudgift. Pengene tænkes søgt hos integrationsministeriet. Lønningerne bruges til netværksdannelse med de unge. Netværket er ligeledes vigtigt i forbindelse med at få rekrutteret frivillige samt vedligeholdelse af kommunikation med områdets eksisterende institutioner og projekter. Generelt ønskes der en stab af SkateMusicPark- samarbejder der i Århus danner team for videreudvikling, såvel som anlægget ønsker sparring med Lokale- og Anlægsfonden under processen. (se i øvrigt bilag 1) 6. Der er mange ubekendte faktorer. Her gøres opmærksom på at f.eks. anlæg af park, renovering af hal inkl. opvarmning af hal (løsning på indeklima) ikke er indeholdt i budgettet.

7 Driftsbudget pr. år Indtægter: Entré (1) Konkurrencer (2)

8 Musik- og scenearrangementer, barindtægt, (3) SFO og klubber, haludlejning (3) Indtægter i alt Udgifter: Lokaleomkostninger (4) Leje Varme, vand, renovation El Forsikringer Rengøring og vedligehold Lokaleomkostninger i alt Administration (4): Fastnet, mobiler og netforbindelser Kontorartikler PR Revision Administration i alt Lønninger Leder Medarbejder til bl.a. scenebooking, bogholderi, pedelfunktion Barpersonale v/ arrangement Lønninger i alt Udgifter i alt (5) Årligt driftstilskud fra kommune/stat(5) Bemærkninger til driftsbudget: 1. Budgettet forudsætter 1000 betalende gæster pr. uge, der hver betaler 20 kr. i entré, hvilket svarer til 142 betalende gæster om dagen. Desuden forudsættes samarbejde med klubber, skoler og andre institutioner i området. For at sikre, at det er gaden der flytter indenfor, betales der et engangs-dagsbeløb, uanset hvilken facilitet man benytter sig af. Klippekortfunktion med prisreduktion for unge der ønsker at komme tit, er en mulighed. 2. Alle der deltager i konkurrence (Skateboarding) betaler et fast beløb. 3. Stedet tænkes alkoholfrit til daglig. Scenedelen kan dog give ekstra indtægt i form af barsalg. Ved entre på 40 kr. og ved afholdelse af 10 arr. uden alkohol ( v/100 deltagende), 6 arr. med alkohol (ikke spiritus), entre v/300 deltagere. Bar-indtægt v/ 6 årlige arr. Det påtænkes at få ekstra indtægter via samarbejde med skoler og klubber i området. Derudover kan hallen lejes ud til arrangementer, og dermed skabe initiativ for arrangementer (upcoming arrangører) i området. 4. Anslåede tal 5. Dette samlede budget bygger på tal udarbejdet ved beliggenhed og halleje ved Bazar Vest. Der skal derfor tages forbehold, og skal tænkes som en indikation med udgangspunkt i regulære tal fra Copenhagen Skatepark. Tillige kan det oplyses at Copenhagen Skatepark forventer et tilskud i 2010 på 1,9 million pa, og at kommende Streetmekka på Vesterbro netop har opnået kommunalt tilskud på 3,2 million pa.

9

10 Bilag 1

* C?5?D E )" $$ $"$$ $$ % &" $ $ # $ % "" " $"' "' $ $$ (" $ ' " ' # $! " # " $$ " " " " $ "" " $ $" $# " " $ )" * " ) $# $ % " " $ $# + # "

* C?5?D E ) $$ $$$ $$ % & $ $ # $ %   $' ' $ $$ ( $ '  ' # $!  #  $$     $   $ $ $#   $ ) *  ) $# $ %   $ $# + # * C?5?D E )" $$.66" "66DDD6$6?5?D ( 4D'4F'45! " "# $" $"# "" $ " "# $ " # $ $ $" # " " $"$$ $$ % &" $ $ $ $# # $$ $ # " " $ % $$ "! $# ""# # $ % "" " $"' "' $ $$ (" $ ' " ' # $! " # " $$ " " " " $ "" "

Læs mere

50 forslag til en sports- og fritidspolitik

50 forslag til en sports- og fritidspolitik Århus Kommune Sport og Fritid Vestergade 55 8000 Århus C Århus d. 8. maj 2008 50 forslag til en sports- og fritidspolitik er endog meget glade for konstruktivt at indgå i et samarbejde med Sport og Fritid

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Forord Idræts- og fritidspolitikkens tilblivelse bygger på tematiserede åbne dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes

Læs mere

Forslag til vision for byudviklingsprojektet på Solbakken i Vordingborg:

Forslag til vision for byudviklingsprojektet på Solbakken i Vordingborg: Forslag til vision for byudviklingsprojektet på Solbakken i Vordingborg: PANTEREN 'Panteren er Vordingborg OG regionens nye oplevelsessted for kultur, idræt, uddannelse og erhverv Slogan: Panteren giver

Læs mere

Aktiv fritid for alle børn og unge - Herning-modellen

Aktiv fritid for alle børn og unge - Herning-modellen Aktiv fritid for alle børn og unge - Herning-modellen Baggrund Herning Kommune er kendetegnet ved et stærkt foreningsliv, med varierede muligheder for et aktivt fritidsliv for kommunens børn og unge. Langt

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Foreningsfitness

Hornbæk Idrætsforening Foreningsfitness 1 Hornbæk Idrætsforening Foreningsfitness - Et lokalt Fitnesscenter Hornbæk Idrætsforening - Hornbæk Fitness er et lokalt forankret og foreningsbaseret motionscenter, der vil blive etableret på Idrætsanlægget

Læs mere

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen og de udendørs arealer DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Indhold

Læs mere

Musikkens amatører bør behandles professionelt. Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark

Musikkens amatører bør behandles professionelt. Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark Musikkens amatører bør behandles professionelt Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark Statens Musikråd 2002 2 Statens Musikråd Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark Indhold 5 Forord 8 Kommissorium

Læs mere

Offentlig Privat Samarbejde

Offentlig Privat Samarbejde Offentlig Privat Samarbejde om udvikling af streetkulturen Streetkulturen har stort potentiale i Danmark. Skal potentialet udvikles kræves det samarbejde mellem det offentlige og en række private aktører.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 25-02-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

Åbning af parkourbanen 2011. Statusrapport for fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune 2011. Dok. 52346/12

Åbning af parkourbanen 2011. Statusrapport for fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune 2011. Dok. 52346/12 Åbning af parkourbanen 2011 Statusrapport for fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune 2011 Dok. 52346/12 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1. INDLEDNING...3 Læsevejledning... 3 2. STATUS

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne...

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne... Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget 2014-2018 ALDERSROGADE VORES KVARTER 2 Aldersrogade vores kvarter Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget Indhold 1. Resumé...

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 BKU@roskilde.dk www.roskilde.dk ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde

Læs mere

Analyse på fremtidssikring af Kulturhuset Pavillonen Rapport

Analyse på fremtidssikring af Kulturhuset Pavillonen Rapport Analyse på fremtidssikring af Kulturhuset Pavillonen Rapport Norddjurs Kommune 1. juni 2015 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Projekt Fremtidssikring af Kulturhuset Pavillonen... 4 1.2 De kulturpolitiske rammer...

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

TIRSDAG d. 5. NOVEMBER BYBÆKSKOLEN Kl. 19.00

TIRSDAG d. 5. NOVEMBER BYBÆKSKOLEN Kl. 19.00 I dette nummer af KULTURNYT fortæller de partier, der stiller op til valget d. 19. november om deres syn på kulturpolitik i Furesø kommune. Alle partier er blevet bedt om at besvare 3 spørgsmål: 1. Hvad

Læs mere

Årsrapport 2002. www.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger. Idrætssamvirket Århus

Årsrapport 2002. www.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger. Idrætssamvirket Århus Årsrapport 2002 www.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus Du og din idrætsforening er altid velkomne til gratis at få

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet

Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet - Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Hang Out og KVINFOs mentornetværk

Læs mere

Om adgang. Ole Skjerk. Evaluering af Det Idrætspolitiske Idéprogram IV. Institut for Idræt Københavns Universitet

Om adgang. Ole Skjerk. Evaluering af Det Idrætspolitiske Idéprogram IV. Institut for Idræt Københavns Universitet Om adgang Ole Skjerk Evaluering af Det Idrætspolitiske Idéprogram Om adgang Ole Skjerk Evaluering af Det Idrætspolitiske Idéprogram IV Institut for Idræt Københavns Universitet Om adgang Evaluering af

Læs mere

Odense kommunes seniorlivspolitik. Udgivet af: Ældre- og Handicapforvaltningen Odense Kommune Illustrationer: www.madebymakers.dk

Odense kommunes seniorlivspolitik. Udgivet af: Ældre- og Handicapforvaltningen Odense Kommune Illustrationer: www.madebymakers.dk Odense kommunes seniorlivspolitik Udgivet af: Ældre- og Handicapforvaltningen Odense Kommune Illustrationer: www.madebymakers.dk Odense kommunes seniorlivspolitik Ideer til handling Ideer til handlinger

Læs mere

Høringssvar fra borgerne i Sennels

Høringssvar fra borgerne i Sennels Høringssvar fra borgerne i Sennels Indhold Forord... 3 Høringssvarets hovedpunkter... 3 Landsbyen: Det stærkeste våben mod affolkning... 3 LØSNINGSFORSLAG:... 3 THY-Skolen... 3 1: Konsekvenser af udviklingsplanens

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C. hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR

Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C. hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR marts 2014 Høring af analyse af fritids- og ungdomsskoleområdet ÅUF takker for invitationen

Læs mere