Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014"

Transkript

1 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st Åbyhøj Tlf.: Att.: Christian Schacht-Magnussen Den J.nr. : Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Aarhus har i mail af den 24. juni 2013 fremsendt udkast til beskæftigelsesplan 2014 til beskæftigelsesregionen. Den 26. juni 2013 har Beskæftigelsesregion Midtjylland og Jobcenter Aarhus drøftet de beskæftigelsespolitiske udfordringer og mål for indsatsen på de fire indsatsområder, som beskæftigelsesministeren udmeldte i brev af 1. marts Beskæftigelsesregionens bemærkninger skal være kommunen i hænde senest den 31. august, jf. 13 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 340 af 22. marts 2013 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Overordnet vurdering af beskæftigelsesplan 2014 Overordnet vurderer beskæftigelsesregionen, at jobcentrets beskæftigelsesplan 2014 giver en dækkende beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer, jobcentret står over for i Jobcentret har i den forbindelse inddraget de beskæftigelsesmæssige udfordringer, som er indgået i de drøftelser, som jobcentret og beskæftigelsesregionen løbende har haft, herunder om resultatrevisionen for 2012 og beskæftigelsesplanen for Beskæftigelsesregionen vurderer, at beskæftigelsesplanen beskriver en indsats i forhold til borgere og virksomheder, som ligger i god forlængelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer. Beskæftigelsesplanen lever efter beskæftigelsesregionens opfattelse ikke op til ovennævnte bekendtgørelses indholdsmæssige krav, da der ikke er fastlagt konkrete niveauer for de landsdækkende beskæftigelsespolitiske mål. Ministeren har bl.a. udmøntet 23, stk. 2 i lov nr. 731 af 15/06/2010 om ansvaret for og styringen af aktive beskæftigelsesindsats i bekendtgørelsen nr. 340 af 22. marts 2013 af samme navn, hvoraf det af 11 fremgår, at beskæftigelsesplanen

2 udarbejdes efter en skabelon udformet af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Den er for 2014 sendt til kommunen den 3. juni Af skabelonen fremgår, at kommunen skal opstille konkrete niveaumål for alle fire beskæftigelsespolitiske mål. Det fremgår endvidere, at målene skal formuleres, så man både kan se forventet niveau i 2014 og udvikling fra 2012 til Beskæftigelsesregionen har tidligere drøftet problematikken med Jobcenter Aarhus i forbindelse med jobcenterets beskæftigelsesplan for 2012, i resultatrevisionen for 2012 og på dialogmøderne. I det følgende kommenteres kort udvalgte dele af beskæftigelsesplanen med hovedvægt på de fire beskæftigelsespolitiske mål. 1. Kommunens udmøntning af ministerens mål Mål 1: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Beskæftigelsesplanen har fokus på en indsats, der skal motivere og forberede unge på offentlig forsørgelse til at gå i gang med ordinær uddannelse. Beskæftigelsesregionen finder det positivt, at beskæftigelsesplanen for 2014 har øje for, at indsatsen ikke først starter, når den unge modtager offentlig forsørgelse, men at indsatsen for at motivere og forberede den unge på uddannelse starter langt tidligere. Beskæftigelsesplanen sætter også særlig fokus på at de familiemæssige forhold, herunder at den dårlige arbejdsmarkedstilknytning for forældrene til unge med en ikke-vestlig baggrund, har betydning for jobcentrets videre arbejde med de unge på offentlig forsørgelse. Beskæftigelsesregionen finder det desuden positivt, at planen indeholder en tidlig, tværfaglig og helhedsorienteret indsats med fokus på uddannelse for unge, og beskæftigelsesregionen ser i særlig grad frem til at følge etableringen af flere virksomhedsskoler og etableringen af kontaktvejlederordningen med henblik på at reducere frafaldet. Endeligt finder beskæftigelsesregionen det positivt, at beskæftigelsesplanen indeholder en differentieret indsats, hvor der tages højde for de forskellige målgrupper i ungeindsatsen. I beskæftigelsesplanen anføres, at uddannelsesgraden for unge skal pr. december 2014 ligge højere i Aarhus end i gennemsnittet af 6-byerne. Beskæftigelsesregionen har foreslået et niveau på 24,7% i december 2014 for ministermålet. Dette niveau vil Beskæftigelsesregionen anvende i den løbende opfølgning på udviklingen i mål 1 i Jobcenter Aarhus. 2/5

3 Mål 2: Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen til førtidspension kommer hovedsageligt fra lange sygedagpengeforløb, ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse. Fremadrettet må det ligeledes forventes, at en række førtidspensionister vil komme fra ressourceforløb. Beskæftigelsesregionen finder det positivt, at der i beskæftigelsesplanen er indeholdt en indsats, der sigter mod en tidlig indsats, hvor der arbejdes på tværs af forvaltninger. Beskæftigelsesregionen finder det endvidere positivt, at der i beskæftigelsesplanen er indeholdt en indsats, der er målrettet forebyggelse og identifikation af risikogrupperne for førtidspension. Herunder ser Beskæftigelsesregionen frem til resultaterne af beskæftigelsesindikatorprojektet. Endelig finder beskæftigelsesregionen det positivt, at jobcentret i sin plan har fokus på inddragelse af virksomhederne i indsatsen og et særligt fokus på at bremse tilgangen til førtidspension i den relativt store gruppe af indvandrere med ikkevestlig baggrund. I beskæftigelsesplanen anføres, at tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 2014 ligge lavere i Aarhus end i gennemsnittet af 6-byerne målt som andelen af befolkningen. Beskæftigelsesregionen har foreslået et niveau for målet, hvor tilgangen til førtidspension skal begrænses til 823 personer i december 2014 (rullende år), svarende til et fald på 15,5% fra december 2012 til december Dette niveau vil Beskæftigelsesregionen anvende i den løbende opfølgning på udviklingen i mål 2 i Jobcenter Aarhus. Mål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt Beskæftigelsesplanen har fokus både på en tidlig forebyggende indsats over for ledige og en målrettet indsats for at få langtidsledige i job igen. Beskæftigelsesregionen bemærker, at jobcentret har fokus på den relativt store gruppe med højtuddannede langtidsledige og at indsatsen i forhold til dagpengemodtagerne tilrettelægges i samarbejde med a-kasserne. Samtidig indeholder beskæftigelsesplanen fokus på en målrettet og virksomhedsrettet aktiveringsindsats. Særligt har beskæftigelsesregionen bemærket, at jobcentret har inddraget jobrotation i sin indsats. 3/5

4 Et særligt fokusområde i beskæftigelsesplanen er den tætte opfølgning på ledige, som er i risiko for ophør af dagpengeret, uddannelsesydelse eller den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. I denne forbindelse ser Beskæftigelsesregionen frem til at se resultaterne af indsatsen i f.h.t. at anvende emnebanker og jobrotation for at få langtidsledige i job igen. I beskæftigelsesplanen anføres, at antallet af langtidsledige skal pr. december 2014 ligge lavere i Aarhus en i gennemsnittet af de øvrige 6-byer målt som andel af befolkningen. Beskæftigelsesregionen har foreslået et niveau for målet, hvor antallet af langtidsledige begrænses til personer i december 2014, svarende til et fald på 19,1% fra december 2012 til december Dette niveau vil Beskæftigelsesregionen anvende i den løbende opfølgning på udviklingen i mål 3 i Jobcenter Aarhus. Mål 4: Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesplanen har fokus på, at samarbejdet med virksomhederne skal medvirke til, at jobcentret får et øget kendskab til virksomhedernes jobåbninger og jobmuligheder, så indsatsen over for de ledige målrettes, og de ledige kommer hurtigere i job. Beskæftigelsesregionen finder det positivt, at der i beskæftigelsesplanen er beskrevet en strategi for virksomhedssamarbejdet, der tager højde for differentierede behov i virksomhederne og at jobcenteret har behov for at differentiere sit samarbejde med virksomhederne i forhold til forskellige målgrupper. I beskæftigelsesplanen anføres, at samarbejdsgraden skal pr. december 2014 være højere i Aarhus end i gennemsnittet af 6-byerne. Desuden anføres et lokalt mål om at andelen af praktik/løntilskud på private virksomheder skal pr. december 2014 være højere i Aarhus end i gennemsnittet af 6-byerne. Beskæftigelsesregionen er opmærksom på, at målemetode og datagrundlag ikke har været til stede ved beskæftigelsesplanens udarbejdelse. Beskæftigelsesregionen kan dog ikke vurdere om målsætningen for mål 4. er ambitiøs, da der ikke er opstillet et konkret niveau for det beskæftigelsespolitiske mål. 4/5

5 2. Andet Der er ikke anført et budget for beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesregionen går ud fra, at dette skyldes, at det på nuværende tidspunkt ikke har været muligt at opstille et sådant, og at det senere fremsendes til orientering til regionale beskæftigelsesråd sammen med den endelige beskæftigelsesplan. Med venlig hilsen Palle Christiansen regionsdirektør 5/5

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning s. 3 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 s. 4 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer s. 7 Overordnede udfordringer s. 7 Konjunkturudviklingen s.

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2015... 3 2 Den overordnede udfordring... 6 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Aarhus Kommune. Beskæftigelsespolitiske mål for Aarhus Kommune samt de konkrete indsatser og resultatmål

Beskæftigelsesplan 2015 Aarhus Kommune. Beskæftigelsespolitiske mål for Aarhus Kommune samt de konkrete indsatser og resultatmål Beskæftigelsesplan 2015 Aarhus Kommune Beskæftigelsespolitiske mål for Aarhus Kommune samt de konkrete indsatser og resultatmål 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Aarhus kommunes beskæftigelsespolitik i en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 1 Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning og indhold i beskæftigelsesplanen... 5 3. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015... 6 4. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Ringsted Kommune Beskæftigelsesplan 2014 - med forbehold for Byrådets godkendelse af virksomhedsmål. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beskæftigelsespolitik

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015.

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015. Kapitel 1 - Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Om BeskæftigelsespIanen for 2015: Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015. Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere