SVANNINGE HALLEN I FORANDRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SVANNINGE HALLEN I FORANDRING"

Transkript

1 SVANNINGE HALLEN I FORANDRING

2 Fra hal til idræts og aktivitets center. Sekundære haller i kommunerne er nød til at tænke i forandring. Svanninge hallen er en traditionel rundbue hal fra midt 70 erne med standardmål på 20x40 meter, med en afstand på mindre end 6 km til et kommende Faaborg Idrætscenter med 2 haller, anneks, svømmehal og flere mødelokaler, er det nødvendigt at tænke nyt. I et tæt samarbejde med Faldsled Svanninge SG&I, hvis motto er idræt for alle, er der tænkt i nye baner for brugen af en idrætshal. Fitness, Spinning, Pilates, Boksercise, aerobic og mere gymnastik i hallen er nødvendigt for at imødekomme brugernes ønsker til nye idrætter. Dette ikke nødvendigvis i stedet for de traditionelle idrætter, som vi gerne ser fortsætte. Nye brugere stiller også andre krav til faciliteterne når idrætten skal dyrkes. Fleksible haller 20x40 meter kan bruges på mange måder, ikke kun som et stort rum. Det er derfor bydende nødvendigt at der tænkes i inddeling af hallen, således flere idrætter kan være i gang samtidig. Denne tankegang er også med til at skabe mere trafik i hallen og øge mængden af brugere i hallen. Forebyggende sundheds center understøtte Faaborg-Midtfyns Kommunes intentioner om investering i korrekt motion og kost. Svanninge hallen skal være andet og mere end et sted hvor man kommer ind og dyrker idræt i x antal minutter og så suser hjem igen. Zoneterapi, idrætsmassage, fitness for specielle grupper ( hold for f.eks rygpatienter, genoptræning) og måske endda med kostvejledning som led i en livsstilsændring eller af sundhedsmæssige årsager. Dette er blot nogle af de tiltag der er på bedding. I dag arbejder FS fitness allerede sammen med Faaborg Rygcenter, har henvisninger til/fra zoneterapeut og massør. Desuden kan hallen via sit engagement i sund kost projekt være med til at lære brugerne gode kostvaner. Tilpasses ændret fritidsstrategi fra hal til aktivitetscenter. Svanninge hallen får i fremtiden behov for at kunne tiltrække nye kunder i butikken som kan bidrage positivt til hallens økonomiske drift. Mødelokaler der står tomme og kun en halv hal i brug af gangen tjener ikke penge, men koster penge. Det er derfor vigtigt at få aktiveret de døde m2. Dette skal gøres således de bliver positive aktive m2 som kan genere kroner i kassen. Samtidig har Faaborg Midtfyn Kommune lanceret en ambitiøs fritidsstrategi som Svanninge hallen agter at leve fuldt og helt op til, idet det vurderes at der er mange gode perspektiver i den fremlagte strategi. Optimere aktive Km2. Alle m2 skal være aktive, sådan at forstå at mødelokaler er noget der stilles op fra gang til gang. Spinning lokalet bruges også til pilates, mave baller lår hold etc. Ud over at alle m2 er aktive, skal der være stor tilgængelighed til faciliteterne.

3 Lokalområdets samlingspunkt. Hallen som omdrejningspunkt for lokalsamfundet. Svanninge hallen skal være lokalområdets mødested ikke kun for dem der dyrker idræt, men også for dem som måske gerne vil springe over at skulle lave mad selv en aften, men i stedet få et sundt og godt måltid mad til en rimelig pris, i hyggeligt samvær med andre. Hallen skal også være et sted hvor man kan komme selvom der er 2 timer til man skal dyrke idræt, så kan man sidde og hygge, lave lektier eller få sig lidt sundt at spise i stedet for et usundt alternativ fra den lokale brugs (erfaringer viser at sodavand og chips/slik er de foretrukne indkøb). Central placering i forhold til Dagplejen / Børnehaven / SFO / Skolen. Svanninge hallen er i dag et stort aktiv for skole og SFO, dagpleje og børnehave bruger den kun i begrænset omfang, dog er der antydninger af at de sidstnævnte ønsker at bruge hallen mere end de gør i dag. Hallen ligger i umiddelbar nærhed af de 3 institutioner (mindre end 100 meter), hvilket gør at brugen af hallen naturligt indgår i deres planlægning. Vigtig for fastholdelse af lokal- og landsbysamfundets befolkningstal / tilvækst. Svanninge hallen er et yderst vigtigt aktiv for lokalsamfundet, dels som et sted hvor der dyrkes de traditionelle idrætter, men også for at dyrke de nye idrætter der kommer til. Bredden i idræts tilbuddene er stor og totalt er der indløst 1107 medlemskaber i FS. Det sociale liv i foreningen og hallen gør det til en attraktiv enhed for de lokale og et godt sted for tilflyttere at udvide deres nye netværk. Del af Svaneøgleprojektet / etablering af udendørs Fitness ved Kunstgræsbanen. Svanningehallens udvidelse er en del af helhedsprojektet Svaneøglen. Til dette projekt hører bl.a. Kunstgræsbanen, Foreningsfitness i hallen, Udendørs Fitness ved Kunstgræsbanen og i Falsled, modernisering af Skolens udearealer, Sund mad og fredags cafe. Der opstilles fitness redskaber fra Norwell Form Function på arealer, der ligger tæt op ad kunstgræsbanen. Svaneøglen

4 Hallens aktiviteter. Daglig base for Faaborg-Midtfyns Kommunes Mønsterforening FS. Årets forening i 2008 Faaborg Midtfyn kommune Faldsled Svanninge SG&I har hallen som daglig base til foreningens mangeartede aktiviteter. Foreningen arbejder struktureret med at udvikle de nye idrætter (Fitness, Spinning, Boksercise, Bootcamp etc.) i takt med etableringen af en kunstgræsbane og benyttelsen af FMK.Halbooking.dk i både forenings og halregi. Foreningen er yderst aktiv i brugen af hallens rum og med udvidelsen vil brugen kunne øges yderligere. Møde og samlingspunkt for Dagplejen i lokalsamfundet. Hallen er et ideelt sted også for dagplejen, dels fordi der er god plads til børnene, men også for at starte deres motoriske træning så tidligt som muligt. Skovdagplejen er i dag en aktiv bruger af hallen. Børnehave, SFO, Skole Hallen er det naturlige aktivitets sted for de omkringliggende institutioners børn. Ældreidræt for pensionister Senior idrætten nyder brugen af hallen til stå op til noget godt, hvor omkring 80 ældre dyrker gymnastik, spiller badminton og slutter formiddagen af med en kop kaffe og en hjemmebagt bolle i hallens cafe. Værestedet (idrætsfritidsklub på foreningsbasis) Svanninge hallen har i samarbejde med FS i sæsonen 08/09 opstartet værestedet som en fritidsklub for 4-9 klasse fra kl gange ugentligt, på foreningsbasis med forældre som de frivillige hjælpere. Ca. 20 børn deltog og projektet skulle have fortsat i 2010 men forældre opbakningen var der ikke så projektet holder pause i et år. Move on - Samarbejde mellem flere aktører. Er et samarbejde mellem SFO, skolen, Ulbølle idrætsefterskole og Faldsled Svanninge SG&I sættes der fokus på idræt og bevægelse. Eleverne fra Ulbølle deltager som et led i deres uddannelse til idræts hjælpeinstruktører, og laver planlægning af enkelte af idrætsaktiviteterne, SFO en og FS SG&I laver i fællesskab plan for resten af forløbene. Der vil være både idrætsaktive og inaktive børn tilstede i timerne. Ved at udøve idræt sammen styrkes de sociale bånd mellem børnene og deres respekt for hinanden vokser. På den måde bringes sundhed og sociale færdigheder sammen. Børnene deltager i Move on i tidsrummet mellem dog kun 1 time af gangen.

5 Omdrejningspunkt og base for kunststofbane. Faldsled Svanninge SG&I driver Faaborg Midtfyn kommunes første 11 mands kunstgræsbane. Svanninge hallen er også her en aktiv spiller, idet hallens omklædningsrum benyttes, ligesom hallens Cafe selvfølgelig også benyttes af kunstgræsbanens brugere. Med kunstgræsbanen er der også signaleret fodbold i fremtiden, og det kan spilles udendørs hele året rundt. Med fodbold året rundt kommer der endnu flere brugere i hallen, da mange af de udefra kommende klubber som lejer banen også benytter omklædningsrum. Allerede efter nogle få måneder har flere udefra bemærket cafeen med de gode sunde alternativer. I forbindelse med talent træninger, samlinger og baneudlejning iøvrigt, kan der efter behov laves aftale omkring bespisning med hallens cafe. Base for FS Fitness. Faldsled Svanninge SG&I åbnede den 1/ et fitness center i et af hallens tidligere mødelokaler. Ikke optimale forhold men behovet var tilstede og med en udbygning af hallen i sin vorden blev der startet op. Det har vist sig at være rigtigt set godt 120 har meldt sig ind i centerets første 3 mdr. trods et lokale på beskedne ca. 60 m2. 3 Spinninghold er kommet op at køre også i et tidligere mødelokale, hvor der også dyrkes pilates. Lokalerne matcher ikke brugernes forventninger til moderne idrætsfaciliteter, så mange ser frem til større og mere tidssvarende lokaler. Del af Faaborg-Midtfyn Kommunes halbooking. Svanninge hallen var sammen med Midtfyns fritidscenter de første til at tage FMK halbooking til sig og bruge systemet. Faldsled Svanninge SG&I var den første forening til at benytte foreningsmodulerne. Formålet med halbooking systemet er at udnytte hallens ledige timer optimalt, samt give brugerne let afgang til at booke sig til idræt af forskellig art. Fredagscafe Fredagsspisning i hallen er blevet et hit, børnene er færdige med fodbold træningen, far og mor henter eller har brugt ventetiden i Fitness centeret. Menuen står på nakkesteg stegt som vildt m/kartofler og mager sovs samt fri salatbar. Pris kr. 50,- - dette er ikke fremtidsscenarier i Svanninge hallen men en fast fredagsoplevelse for alle, som husker at melde sig til spisning. Fredagsspisning er ikke kun om fredagen men også tirsdag og onsdag igennem hele indendørssæsonen. De svage børn skal med og gøres stærke. Med nye rammer og rum kan der etableres idrætstilbud rettet mod de idrætssvage børn, som bare gerne vil røre sig men ikke er til konkurrence idræt eller ønsker at være med i kampen om at spille sig på holdet. Denne gruppe gøres der meget for at bevare i Faldsled Svanninge SG&I, og det er et stort ønske at få pladsen til at lave hold for multi-idræt. En anden gruppe som vi gerne vil kunne gøre mere for, er de ikke motoriske og ofte bogligt svage børn. Via samarbejde med skole, SFO, og kommune tror vi på at vi kan gøre en forskel for disse børn ved at tilbyde idræt der matcher deres behov. Idrætstilbuddet skal være skruet sammen således det er sjovt, udfordrende og udviklende for den enkelte. På denne måde tro vi på at vi kan løfte de unge og give dem mere selvtillid og også styrke dem således de får nemmere ved at indlære.

6 Tegninger: om- og tilbygning. Kort beskrivelse af ombygning, FS Fitness som fleksibel døgnaktivitet Ombygningen skal dels huse Fitness, et større aktivitetsrum som skal kunne bruges til mindre holdidrætter, møder etc. Fitness er hurtigt blevet populært trods meget små lokaler i opstartsfasen. Medlemmerne nyder godt af at der er åbent fra kl ligesom der er mange der efterspørger holdidrætterne. Fitness delen er en af nøglerne til fremtidens hal med tilbud brugerne efterspørger. Tilbygning med køkken/kantinelokaler. Udvidelsen med et større og mere centralt placeret cafe område, vil bidrage til det sociale liv i hallen. Et område som der er særlig fokus på specielt i forhold til de unge vagabonder, idrætsudøvere i års alderen som ofte falder fra. Den sunde kost profil, med egenproduceret mad har trange kår i et køkken der er opbygget omkring pommes frites, toast og pølser. Et nyt køkken vil betyde rationel arbejdsgang, og tilladelse til at producere mad til forsamlinger i et omfang der passer fint med brugernes behov. Handicap indretning og tiltag. Når der tænkes nyt skal der også tænkes handicap tilgængelighed og med Cafeen i stueetagen og en tribune der kan rumme kørestole, er der på besøgssiden lavet nye tiltag. Omklædningsrummene bliver ikke udført som handicap omklædning men en lettere handicappet vil sagtens kunne anvende Svanninge hallen idet alt ligger i stueetagen, dog med undtagelse af Fitness delen. Sanering af trafikale ind- og udkørselsforhold i samarbejde med Skole / SFO & Børnehave. I forbindelse med ombygningen er der en positiv dialog i gang mellem hallen og Skole/SFO omkring de trafikale forhold på og omkring hallens parkeringsplads. Det er optimalt at få lavet en helhedsløsning som passer ind i begge institutioners behov. Opgradering af sydgavl til vedligeholdelsesfri udførelse. Hallens gavle er i ringe stand og i forbindelse med en kommunal renovering af disse, er det ønskværdigt at specielt sydgavlen renoveres så den bliver så vedligeholdelses fri som muligt. Det vil for hallen være mere attraktivt at investere renoveringspenge i energibesparende foranstaltninger end renovere facader.

7 Sundhed også i hallens cafe FRA POMMES FRITES TIL SUND KOST ET PILOTPROJEKT MELLEM Projektets overordnede mål og bærende ide I Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi er det et overordnet mål at sikre gode rammer for borgernes sundhed. Optimale muligheder for idrætsdeltagelse skal suppleres af gode muligheder for sund kost, således at overvægt og livsstilssygdomme kan forebygges. I forhold til kost er det et konkret mål, at Faaborg-Midtfyn Kommune er friturefri zone i år Alle idrætshaller, som modtager kommunale tilskud, skal indføre sund kost og fjerne usundt sortiment fra hylderne senest i år For at realisere dette mål er herværende projekt igangsat. Gennem implementering af sund kost i 2 projekthaller, er det målet at gøre erfaringer, udvikle koncepter og skabe kontakter, som opstilles i katalogform, således at det bliver muligt for alle andre idrætshaller i Faaborg- Midtfyns Kommune at gennemføre en succesfuld implementering af sund kost senest i år 2011.

8 Hvad er sund kost? Sund kost er sat på dagsorden i mange sammenhænge og der florerer mange forskellige begrebsdannelser om sund kost. I herværende projekt er udgangspunktet fødevarestyrelsen 8 officielle kostråd og begrebet sund kost vil blive anvendt således: Sund kost er en bestræbelse på at: - minimere fedtindtag - minimere sukkerindtag - optimere adgang til rene, kolde og ikke-sukkerholdige drikkevarer - optimere adgang til frugt - optimere adgang til grøntsager - udskifte det traditionelle sukkerholdige sliksortiment med sundere snacks Med et dynamisk sund kost begreb er det muligt for alle haller at arbejde konstruktivt med kostomlægninger. Hallerne vil hermed blive målt på deres evne til kreativt og innovativt at udvikle et sundere kostsortiment, som matcher kundernes behov og ønsker frem for at blive målt på om der er 1 eller 2 gram sukker i et produkt. Formål: projektets bærende ide Svanninge hallen Cafeen i Svanninge Hallen skal være et lokalt centrum for fællesskaber og samvær. Hvis denne ambition skal indfries, er det tvingende nødvendigt at den udbudte kost er velsmagende, vel tilberedt, præsenterer sig godt og har en sund profil. Sund kost skal være det nye, det særegne og det anderledes, som gør det interessant for borgere i Svanninge at komme i cafeen. For de brugere som allerede kommer i hallen, er det målet at sikre, at endnu flere også benytter tilbuddene i cafeen. For de borgere som ikke hidtil er kommet i Svanninge Hallen og i cafeen er det målet at tiltrække disse via nye idrætsaktivitetstilbud med fokus på fitness og sundhed samt via tilbud om sund kost som en naturlig del af idrætsoplevelsen. Sund kost i cafeen i Svanninge Hallen skal overordnet bidrage til borgernes sundhed. Konkret skal sund kost medvirke til at tiltrække nye og flere brugere til hallen samt medvirke til at skabe sammenhængskraft i lokalmiljøet. Endvidere er det interessant at undersøge om sund kost tiltagene i hallen kan udbredes til skole og institutioner i nærområdet.

9 Grøn energi til hallerne! Forsøge at udvikle et pilotprojekt på fremadrettede grønne tiltag på kommunens haller. I forbindelse med projekteringen og materialevalg af hal renovering/ombygning er det vigtigt at vi er så visionære som muligt i forhold til at benytte energirigtige løsninger. Dette være på både ventilation, varmegenvinding og selve klimaskærmen. Vinter- sommerenergi! Det ville være interessant om vi i forbindelse med renoveringen eller på længere sigt vil kunne etablere foranstaltninger, der gør at vi har grøn energi til at trække en del af vores energiforbrug både sommer og vinter. Plusenergi fra Fitnessmaskiner Fremadrettet ide som bør tænkes ind ved køb af nyt udstyr til Fitness afdelingen. Økonomi / Budget / Finansiering. Etablering af budget Se vedlagte Kort beskrivelse af finansieringsmuligheder Hallens egen likviditet kan ikke løfte projektet. Det er derfor nødvendigt at søge fonde. Dette forventes dog ikke være tilstrækkeligt hvorfor der ligeledes arbejdes på at optage lån til byggeriet. Dette finansieres via øgede lejeindtægter i hallen som er på plads i forbindelse med udvidelsen af Fitness, ligesom gl. lån konverteres til lavere forrentede lån.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Korinth aktivitetscenter

Korinth aktivitetscenter Korinth aktivitetscenter - Mødestedet vi er fælles om i Korinth. Ambitionen er at udvikle de fysiske rammer, så de favner bredde og elite, høj puls og hvilepuls, inde og ude, organiseret og selvorganiseret

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Sundhedspolitik på daginstitutioner og skoler i Norddjurs Kommune.

Sundhedspolitik på daginstitutioner og skoler i Norddjurs Kommune. Sundhedspolitik på daginstitutioner og skoler i Norddjurs Kommune. Den overordnede plan på Skolebestyrelsen på Østre Skole har valgt sundhed som særligt indsatsområde i 2006-2008. Bestyrelsen har sammen

Læs mere

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Forord 00 01 Forord Baggrunden for idemappen Børn og unge bruger meget tid uden for hjemmet. Mange bruger meget fritid

Læs mere

EVALUERING AF GYMNASTIKHALLER. Rapport 2015

EVALUERING AF GYMNASTIKHALLER. Rapport 2015 EVALUERING AF GYMNASTIKHALLER Rapport 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 1.1 Gymnastikkens rum 1.2 Gymnastik - idrætsdiciplin, bevægelse og leg 1.3 Tre forskellige gymnastikhaller 1.4 En evaluering

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune Halanalyse 2014 Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune 2011 Side 2 af 36 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 3 Indledning og metodisk fundament... 5 Befolkningsgrundlag

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

KLUBMANUAL version 1.0

KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD BOOK ONLINE OG SPIL NÅR DU HAR TID SUNDT, SJOVT OG SOCIALT KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD MANUAL Forord....3 Hvad er Fodbold fitness?....4 Baggrunden for Fodbold Fitness...4 Tidshorisont....6 Landsdækkende

Læs mere

Forretningsplan. for Auning Idræts- og Kulturcenter FEBRUAR 2011 WEB-VERSION [1]

Forretningsplan. for Auning Idræts- og Kulturcenter FEBRUAR 2011 WEB-VERSION [1] Forretningsplan for Auning Idræts- og Kulturcenter WEB-VERSION Side 2 - Indledning Side 3 - Vision 2015 for AIK Side 4 - Mission for AIK Side 5 - AIK-værdier Side 6 - Information Side 7 - Dialog Side 8

Læs mere

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen og de udendørs arealer DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Indhold

Læs mere

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000.

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000. Nr. Fagchefens prioritering 12 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 20 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 21 3 Børne- og Uddannelsesudvalget 22 12 Børne- og Uddannelsesudvalget 23 18 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE TRÆNINGSHUSET ETAPE 2. Det eksisterende Træningshuset set fra nordvest.

PROJEKTBESKRIVELSE TRÆNINGSHUSET ETAPE 2. Det eksisterende Træningshuset set fra nordvest. PROJEKTBESKRIVELSE TRÆNINGSHUSET ETAPE 2 Det eksisterende Træningshuset set fra nordvest. JUNI 2012 Indhold 1. Indledning... 3 2. Træningshuset Etape 2 Idé, vision og frivillighed... 3 2.1. Historien bag

Læs mere

sundere Mad i IdrætsLivet

sundere Mad i IdrætsLivet Partnerskab og interventionsprojekt til sundere Mad i IdrætsLivet Kort om projektet SMIL skal være startskuddet på en national kulinarisk og sund revolution i de danske idrætsfaciliteter. SMIL vil skabe

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

Formandens beretning 2009.

Formandens beretning 2009. Formandens beretning 2009. Året 2008 har været året hvor mange har været i gang med at planlægge Viby Idrætsforenings 100 års fødselsdag, som er den 23. september 2009. Det er en stor indsats der er ydet

Læs mere

Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen

Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen Indledning og baggrund 2 De eksisterende anlæg Anlæggets placering i området 3 Nuværende indendørs faciliteter 3 Anlæggets styrker og svagheder 3 Indendørs

Læs mere

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen

Læs mere

Høringssvar fra borgerne i Sennels

Høringssvar fra borgerne i Sennels Høringssvar fra borgerne i Sennels Indhold Forord... 3 Høringssvarets hovedpunkter... 3 Landsbyen: Det stærkeste våben mod affolkning... 3 LØSNINGSFORSLAG:... 3 THY-Skolen... 3 1: Konsekvenser af udviklingsplanens

Læs mere

Bold & Bevægelse. leg bevægelse sundhed - sport. børn unge voksne seniorer. hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år

Bold & Bevægelse. leg bevægelse sundhed - sport. børn unge voksne seniorer. hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år Bold & Bevægelse leg bevægelse sundhed - sport børn unge voksne seniorer hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år Projektbeskrivelse Bold & bevægelse på Herlufsholm Idrætscenter Der etableres

Læs mere

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen For Dus Tornhøj. Udarbejdet skoleåret 2006-2007 Aalborg Øst Bydelen Aalborg Øst er en ung bydel, der blev planlagt i midten af 1960 erne. Aalborg havde på det tidspunkt boligproblemer og man ville give

Læs mere

LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP. Landsbyplan 2007-2020. Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk

LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP. Landsbyplan 2007-2020. Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP Landsbyplan 2007-2020 Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk en er udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne Henvendelse angående Landsbyplanen Lokalrådsformand

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

PROJEKT MERE FOR FLERE

PROJEKT MERE FOR FLERE PROJEKT MERE FOR FLERE Den østlige del af Vejle kommune er et typisk boområde, hvor mange mennesker flytter til, for at bo i et attraktivt miljø med masser af natur og alligevel tæt på storbyerne Vejle,

Læs mere

* C?5?D E )" $$ $"$$ $$ % &" $ $ # $ % "" " $"' "' $ $$ (" $ ' " ' # $! " # " $$ " " " " $ "" " $ $" $# " " $ )" * " ) $# $ % " " $ $# + # "

* C?5?D E ) $$ $$$ $$ % & $ $ # $ %   $' ' $ $$ ( $ '  ' # $!  #  $$     $   $ $ $#   $ ) *  ) $# $ %   $ $# + # * C?5?D E )" $$.66" "66DDD6$6?5?D ( 4D'4F'45! " "# $" $"# "" $ " "# $ " # $ $ $" # " " $"$$ $$ % &" $ $ $ $# # $$ $ # " " $ % $$ "! $# ""# # $ % "" " $"' "' $ $$ (" $ ' " ' # $! " # " $$ " " " " $ "" "

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE l KULTUR & FRITID. Helhedsplan for idrætsområdet 2015-2019

SOLRØD KOMMUNE l KULTUR & FRITID. Helhedsplan for idrætsområdet 2015-2019 SOLRØD KOMMUNE l KULTUR & FRITID Helhedsplan for idrætsområdet 2015-2019 Vedtaget af Solrød Byråd august 2014 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 2 HELHEDSPLANENS ORGANISERING... 3 METODE... 3 HELHEDSPLANENS

Læs mere