Hvorfor sociale historier?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvorfor sociale historier?"

Transkript

1 Hvorfor sociale historier? Sociale historier er: Små historier der beskriver sociale situationer - Hvad sker der? Informerer om, hvad personen gør, tænker og føler i en situation Giver anvisning på, hvordan man skal optræde i situationen - Hvad gør man?

2 Sociale historier - hvordan opstod de? Udviklet af Carol Gray i Sidste bog: "The new social story book" Inkl. Cd sociale historier - til fri brug eller tilpasning/inspiration Birgit Willué Jensen & LineSJrovtjeig AHt,AU I'3 Hvorfor sociale historier? * «Autistiske børn mangler følelsen af spontant at føle sig hjemme i de andres verden. Deres forståelse for interaktioner står langt tilbage for deres rationelle intelligens. Kilde: Bauer, 1(2006) Birgit Willuto Jensen 1 Line Sfoavtftrg

3 Hvorfor sociale historier? Central Kohærens; Hjernens evne til at skabe overblik og uddrage det vigtige af en given situation og kontekst Personer med ASF har tendens til en svag central kohærens og dette = alternativ kognitiv stil De sociale historier kan afdække manglende relevant information om andres perspektiver og sociale signaler Birgit Willi«Jensen & Line Skovtprg I AN<.A<;i.i<5 Ideer til emner: Forandringer/ændringer i program elier Misforståelser/fejl Følelser; fx hvad er behageligt for andre mennesker, hvorfor kan det være en god idé at smile, hvad vil det sige at være glad, hvad kan man gøre når man er ked af det. Særlige højtider; gaver, fester Birgit Willum Jensen & Line SKovbjbrg 3

4 Ideer til emner: Hvordan skal jeg forttotøelnpif andre; fx venner, voksne, fremmede, familie...fe^f. -* Hvad er det bedste at gøre hvis jeg fårslt Hvad vil det sige at jeg skal øve mig Birgit Willi«Jensen«LA.Ni >/V.1 17'' ; Line Skovtferg Hvorfor sociale historier? De gør de muligt... at dele viden om en stor mængde begreber, samværsformer og situationer på en meningsfuld og præcis måde Skrives tilpasset den enkelte persons forudsætninger og stil på en venlig og ikke fordomsfuld måde Birgit Willui Jensen & Line Skovtj»rg

5 j Kommunikativ adfærd v. normaltbegavede med ASF Mangel på spontan fornemmelse for social adfærd.» 'A'vswstfi:-."'' Svært ved gensidig samtale og bygge : videre på andres udsagn ' -.!ini'5k:sgc;r for snwwre emn;u der kan i il,.di«') ^nya<jomoiii i dot sociale Birgit Willuljji Jensen & % Line Skovt^rg Hvorfor sociale historier? Formål: At hjælpe barnet til at forstå/aflæse en social situation At finde nye og mere hensigtsmæssige muligheder Birgit Willi«! Jensen«Line Sfcovtjbrg ' fe 1 >! 1 5

6 OM AT AFBRYDE. NOGLE GANGE NÅR 2 PERSONER TALER SAMMEN, VII JFG GODT SPØRGE OM NOGET. NÅR 2 TALER SAMMEN, ER DET IKKE RART AT BLIVE AFBRUDT. DET ER PÆNT AT VENTE MED AT SPØRGE, TIL DE 2 ANDRE FR FÆRDIGE MED AT TALE. JEG VIL FORSØGE AT VENTE MED AT SPØRGE, TIL DE 2 ANDRE ER FÆRDIGE MED AT TALE. SÅ VIL DE VÆRE GLADE FOR AT TALE MED MIG OG SVARE >A MINE SPØRGSMÅL. 8ir3itWillufl Jenstn'^% ' ; I Ai-i'W.OM" Line Skovtjjbrg Målsætninger: Lære rutiner i hverdagen Klare forandringer i rutiner Kontakt til andre på en social acceptabel måde Hjælp til at omsætte viden til praktisk handlen Hjælp til at skelne mellem fiktion og virkelighed At behandle problemadfærd Opdele et mål i begribelige trin Birgit Willuft Jensen & Line Skovborg 12 6

7 1' [ i 1, i j Hej Her er et lille brev til dig om tanker. Dti skal vide, at der er stor forske! på tanker og handlinger, i Mennesker kan tænke på mange ting, uden det bliver til virkelighed. i \ Du kan tænke på at spise en pizza, selv om der ikke er nogen > pizza. Du kan tænke på, at du vil give din mor en gave, selv om du ikke i gor det. i Du kan tænke på en dejlig sommerdag, selvom det er vinter. i Man har lov til at tænke lige, hvad man vil. ] Tanker og dromme bliver ikke til virkelighed af sig selv. j Hvis du har lyst til en pizza, bliver du nodt til at beslutte die for. at lave en pizza, kobe ind ti! det og gå i gang. j Hvis du gerne vil give din mor en gave, bliver du nødt ti! at \ beslutte dia for at kobe gaven, tage ud i byen, gå ind i en 1 forretning, betale, pakke gaven ind og give hende den, i Nogle gange kan man have ubehagelige tanker eller dromme. De! bliver heller ikke til virkelighed afsig selv. - j Hvis du har ubehagelige tanker, er det en god idé, at snakke med en voksen om det. Så kan den voksne hjælpe die med at beslutte at tankerne ikke skal blive til virkelighed. Birgit Will JfJensgri 8. ; Line Skov % 9 1 AiM<"i/'V-' «L13 ' : Sprog og tænkning Sprog har desuden funktion vedr.: Som selvregulering Tankens værktøj: kontrollerer og vedligeholder opmærksomhed, memorere, genkaldelse, katalogisering, planlægning, problemløsning, selvrefleksion BirgitWillu^ Jensen* i, j,. 14 Line Skovtjferg *

8 Hvorfor sociale historier? Hjælper eleven til: Et større perspektiv At korrigere misforståelser Tydeliggør sociale ledetråde Forudsige begivenheder Planlægge handlinger Støtte hukommelsen Birgit Willi«Jensens < l AM<V\<>;*5' Line SJsovljerg Jag hedder Benjamin og går i C-Wassen. Jeg er vild med af spille computer. Nogle gange sr det lidt svært. Så bliver jeg gal. AR6H ' P&:.. De voksne vil ikke have, at jeg råber. Så bliver de sure, og jeg må ikke spille computer længere. 'ffi^bpi Jeg kan prøve på at lave være med at blive gal. Jeg kan tænke på, at jeg måske vinder næste gang jeg spiller computer. Det er dejligt.i H6 8

9 Når man bliver sur Nogen gange bliver jeg sur. Jeg bliver sur når driller. Jeg bliver sur når og. Vt>>> driller. Når jeg bliver sur, må jeg gerne række tunge. Birgit Willi* Jensen S Line Skovbjerg Jeg må også gerne skælde ud. Når jeg skælder ud, kan jeg sige: "Jeg kan ikke lide dig når du driller, Så i Jeg kan også hente en voksen. Jeg kan også lade som ingenting. 9

10 Kort refleksionsrum: - Hvilke tanker er der indtil nu sat i k<"ib UUO UI«? - Er du blevet forstyrret eller bekræftet i særlige pointer? - Hvilke? Birgit j bu i Jensen*» r 1! 20 Line S&ovt&rg 10

11 Hvordan kommer man i gang? Analyser den situation som den sociale historie skal omhandle - Hvor? Hvad? Hvordan? Tag altid afsæt i personens oplevelse/forståelse af situationen Birgit WilluH Jensen & I ine Skoi&rg I Al-i'.AC ;L21 * Der kan være forskellige mål: -For at anerkende præstationer + fejre succes -For at forklare, berolige og forberede kommende begivenheder -For at ændre adfærd Birgit Willum Jensen«. «LineSkovfcfcrg : ' -'"! 22' 11

12 3 særlige obs-punkter if. Gray: Hver social historie har en titel der repr. emnet Der skrives i 1 og/3.pers- udsagn Qeg, han hun, den, det) Sproget er akkurat, præcist og indeholder ikke "installation af følelser" som fx "Så vil du have det sjovt" Birgit Willi«Jensen & Line SJWvtjsrg Relevant at bruge gentagelse, rim og rytme "Det er i orden at jeg er gal som en tiger- Det vigtige er, hvad jeg gør og hvad jeg siger

13 De 4 grundlæggende sætningstyper: Beskrivende sætninger Titei + introduktion Perspektiverende sætninger Dirigerende sætninger Kontrollerende sætninger Krop Konk, usion Birgit Willutfa Jensen & Line Skovt$rg AM< ia(il 25' De beskrivende sætninger er information om: Hvor forekommer situationen? Hvem er med i situationen? Hvad gør de? Hvorfor gør de det? Hvornår begynder og slutter situationen? Eksempel: 110 klasse er mange elever 1 aroejilsprakuk om sommeren BirgHWWuliJenscn'& Line Sfcovrjbrg 26 13

14 Eksempel - Beskrivende sætninger: Jeg går på Bakkeskolen. Min lærer hedder Karin. Vi er mange børn i Karins klasse. Vi er mange børn, som vil svare på Karins spørgsmål. Det er svært for Karin at høre, hvis alle børn svarer på samme tid. Birgit Willuå Jensen & Line SkDvtjsrg De perspektiverende sætninger er information om: -Andre personers: Tanker Følelser Reaktioner Eksempel: Nogle medrarliejdere er snakkesaglige, andre foretrækker at være siule, når de arbejder

15 Eksempel - Perspektiverende sætninger: Når jeg kender svaret på Karins spørgsmål, rækker jeg hånden op. Så kan Karin se, at jeg vil svare. Ofte er vi flere, som vil svare på samme spørgsmål. Peter, Mette og Jakob rækker også hånden op, for at vise Karin, at de vil svare. Vi må skiftes til at svare på spørgsmålene. Karin bestemmer, hvem af os der skal svare. Når det er min tur til at svare, siger Karin mit navn. BirgitWilliln Jensen & Line Skovbjerg I AN<,A(.29 ' Dirigerende sætninqer/direktive sætninger: Anviser hvad der forventes af barnet i situationen Jeg vil forsøge... Jeg vil prøve Eksempel - Dirigerende/direktiv sætning: Jeg vil forsøge at vente med at svare, til Karin har sagt mit navn. Birgit Willufli Jenseni&i i. i, ;. Line Skovbjerg *. 15

16 Kontrollerende sætninger: Støtter barnet i f.eks. at fastholde en adfærdsændring Eksempel - kontrollerende sætning: Karin bliver glad, når jeg kan vente med at svare, til det bliver min tur. Birgit Willute Jensen & I AM-.,v ;> 81 Line Skovbjerg Den grundlæggende formel for sætningskonstruktion: 0-1 vejledende sætning (fx jeg vil prøve at huske...) Formel = for 2-5 beskrivende sætninger og /eller perspektiverende sætninger sætningskonstruktion (fx På min skole er der...nogle børn i klassen vil gerne...) Birgit Wi«ujj>Jens n,øj ' LineSkovUjerg 16

17 Retningslinier til ODSkriften: Historien skrives i 1.person nutid, så barnet 1* 1 oplever sig selv som hovedperson. m Sproget skal være tilpasset barnets forståelsesniveau. Historien skrives i korte sætninger Højest 1 direktiv sætning for hver 2-5 beskrivende/perspektiverende sætning Undgå kategoriske ord som; altid, aldrig, o.lign. Anvend i stedet f.eks.: ofte, som regel, somme tider De direkte sætninger formuleres positivt " ÆH" é, Birgit WHluÉ Jensøn * LineSkoioierg '' ^ ^ V 1 AMC,AAl 33 Brug af sociale historier: Vælg et roligt sted Sid ved siden af - eller lidt bag ved barnet Fokus skal være på historien - undgå indblanding Historien læses/gennemgås i tid op til situationen Gennemgangen fortsætter så længe der er behov Historien opbevares, så den er tilgængelig for personen Birgit VSfillul Jensén & AM, 34 Line Stovtoferg 17

18 Justering: Hvis historien ikke har god/ønsket effekt: Analyser situationen igen Præciser de beskrivende og perspektiverende sætninger Tilpas målsætningen Overvej justering af gennemgang af historien if. til tidspunkt, sted og frekvens BirgitWilluÉl Jensqn & Line Skovtfsrg t l ANA A' A35'' : Eks, på to-deling af arbejde med social historie: Mindre børn der er bange for telefonlyde - Birgit Willi* Jensen & Line Sjsovrjérg 18

19 1. Hvad er en telefon? en telefon er et elektrisk apparat. ; Nogle gange bruger mennesker telefonen til at tale tued avukrt fw.ennesker. Nogle gange ringer vuenneskerpa" telefotoets. jeg kan høre telefonen ringe. Tsette fortæller ndg, at nogen ringer. Lyden er uventet. Nflrtelefonen bliver taget, holder dew-op tued at ringe. Telefonen er stille det w.este af tiden. Birgit Willi^ Jensen & Line Skovborg LANGAGI Hvad er uventede lyde? t>er er iw.ange lyde. Nogle lyde overrasker n-dg. per er n-tange uventede lyde. t--- %*, i f ' k Nogle uventede lyde er: telefon-er, ringeklokker, hunde der gør, glas dergayl stykker, støvsugere, døre der snakker, bilhorn og torden. pisse lyde er t orden. jeg vil forsøge at v^re rolig, nayjeg hører uventede lyde. r>e voksne kan fortælle kulg, hvornår lydene stopper. " jr- " v Birgit Willi* Jensan;& Line Skovbjerg ' /.i^t,'\;...38 ' 19

20 At lære at tygge tyggegummi Jeg er ved at lære om, hvordan mennesker tygger tyggegummi. Nogle gange er tyggegummi pakket ind i papir. Det holder tyggegummiet rent. Det er vigtigt at tage tyggegummiet ud af papiret før det puttes i munden. Når tyggegummiet er brugt op, smides det væk. Når jeg er færdig med at tygge tyggegummi må jeg smide det i skraldespanden. Mange mennesker som fx min mor, far og bedsteforældre, ved godt hvordan man tygger tyggegummi. Hvis jeg har spørgsmål for at lære mere om at tygge tyggegummi kan de godt hjælpe mig. Birgit Will«Jensen & line Skot (je, Arbejd selv ud fra opskrift og case: 1. Vælg en case 2. Beskriv kort personens karakteristika og problemstillingen 3. Beskriv målet med den sociale historie 4. Lav en social historie 5. Fremlæg for holdet Birgit Willi* Jensen & Line Skovtjsrg 20

21 Eksempler fra bogen:" Afdækningen af den skjulte sociale kode" - «*; ; " BirgitVVillttfl JcnsBn& i Al M ia',i 41 ; Line Skovbjerg Eksempler fra bogen:" Afdækningen af den skjulte sociale kode" Tabel 4.1 Eksempler på ufuldstændige sætninger ' Hensigten med ufuldstændige sætninger (fæ/diggores af fokuspersonen) Tllfojelse al inlormallon I den beskrivende sætning i overensstemmelse med fokuspersonens viden og erfaring Eksempler pi sætninger i i ' ' '.. - /..i De andre elevel pa mit matemalikhold er: Fastlæggelse af andres perspektiver "Når eg husker al lage mit snavsede toj med ud af badeværelse, vil min lanillic hllvp Klargoring af hvad der vil være hensigtsmæssigt, al andre gc-r I en samarbejdssætning "NAr pg lavpr pn fp)l i mine lektier, kan far foislag om en hensigtsmæssig adfærd i en anvisende sætning "Noi andre spiller hoj musik pa mil væielse, kan jeg prove al huske al Birgit Willum Jensen &, Line Skovbjsrg >» < i A 42

22 i Eksempler fra bogen:" Afdækningen af den skjulte sociale kode" BirQiiniTiuH'JUISBII b Lre Sko.ofe i I. ANGAGK43" Eksempler fra bogen:" Afdækningen af den skjulte sociale kode" Birgit WiiluÉ Jensen & Line Skovbfferg : 44 22

23 Eksempler fra bogen:" Afdækningen af den skjulte sociale kode" 23

24 Eksempler fra bogen:" Afdækningen af den skjulte sociale kode" Line Skovtyerg Rim og rytme Særligt hensyn til bogstavelig sprogforståelse Med symboler Med illustrationer (fia elev, fra voksen) Ufuldstændige sætninger Opdelt soc Histone Valgmuligheder Ledsaget af objekter Benyt af en eller flere af disse elementer i enten Den sociale histone i har skrevet I forbindelse med en ny social histone til samme elev Med oprids af regler fra klassen Birgit Willuf Jensen«, i Line Skovborg -^g? i /'K',.-'.<,'48' 24

25 Sådan noget kan være vanskeligt at forstå Naturbeskyttelse truer rocken Stadig flere rockmusikere frygter de amerikanske myndigheder, som er gået til kamp imod instrumenter fremstillet af truede træarter.»for nylig dukkede fire betjente op under en Neil Young-koncert i Los Angeles og flåede guitaren ud af hænderne på ham midt under en halvanden time lang guitarsolo«, fortæller en forfærdet koncertgænger.»neil opdagede det ikke selv og fortsatte i tre kvarter mere, men for os, der havde betalt for at hare ham spille, var det en temmelig tom fornemmelse«, fortæller koncertgængeren. Til gengæld har flere udtrykt stor begejstring over en tilsvarende aktion imod den rumænske panflajtespiller Gheorghe Zamfir. I øvrigt mener jeg at den nye fedtskat er dybt urimelig, fordi den rammer alle os, der i forvejen ligger ned i sofaen. Jeg sendte ganske vist min kone ned på Kentucky Fried Chicken for at hamstre mågevinger, dagen før skatten trådte i kraft. Men dem spiste jeg allerede samme dag, og så var vi jo lige vidt. Verner Delleholm, statsaut. peristalliker (tidl. ringmuskulatør), Vanløse Breaking news Statsminister Helle Thorning-Schmidt snsker selv at stå I spidsen for det nyoprettede ATSministerium. Birgit Willum Jensen^ I,<\N(,/v.,i 49 Line Skovl 25

26 Litteraturliste Sociale historier Gray, Carol: Creating Social Stories for Young Children Carol Gray: My Social Stories Book Gray, Carol: Writing Social Stories with Carol Gray Gray, carol, et al.: The New Social Story Book Gray; Carol: Comic Strip Conversations Fullerton, Ann et al: Higher Functioning Adolescents and Young Adults with Autism Howley, Marie & Arnold, Eileen: Afdækningen af den skjulte sociale kode. * Autismeforlaget.

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk Konflikthåndtering 1 !" # # 2 Hvorfor arbejde med konflikter? De er uundgåelige frugtbare og smertelige Man kan lære at håndtere dem bedre og dermed minimere vold og lidelser, spare tid, penge og energi.

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2 1 Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg PLAN FOR DEN NÆSTE TIME: Introduktion til CCC-2 Scoring af CCC-2

Læs mere

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme.

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. Få eller have 1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. 2) Få bruger man om en forandring eller udvikling. Derfor er det næsten altid få, når årsagen til forandringen er nævnt

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Introduktion til KAT-kassen

Introduktion til KAT-kassen Introduktion til KAT-kassen - Kognitiv Affektiv Træning SIKON 16. april 2012 Kirsten Callesen Psykolog, e-mail: kca@psyk-ressource.dk Hypotese om disconnectivity 1. Anderledes forbindelser mellem de forskellige

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

PROBLEMADFÆRD OG LEDSAGENDE FORSTYRRELSER. Demetrious Haracopos Center for Autisme

PROBLEMADFÆRD OG LEDSAGENDE FORSTYRRELSER. Demetrious Haracopos Center for Autisme PROBLEMADFÆRD OG LEDSAGENDE FORSTYRRELSER Demetrious Haracopos Center for Autisme Håndtering af problemadfærd og ledsagende af forstyrrelser Hos mennesker med autisme, ADHD og andre psykiske lidelser Af

Læs mere

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver 1 2 Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver Den der er Klar Af stressrådgiver og mentaltræner Thomas Pape Den der er forberedt, ved hvad man får karakter for, oplever at processen er god. Tændt

Læs mere

Årsagsmodel Der er behov for at kende de underliggende årsager for at finde de rigtige adfærdsmæssige mål!

Årsagsmodel Der er behov for at kende de underliggende årsager for at finde de rigtige adfærdsmæssige mål! Miljø Årsagsmodel Der er behov for at kende de underliggende årsager for at finde de rigtige adfærdsmæssige mål! Neurologiske forskelle Hjerne Kognitive vanskeligheder Tænkning Adfærdsmæssige symptomer

Læs mere

Cooperative Learning i børnehaveklassen.

Cooperative Learning i børnehaveklassen. Cooperative Learning i børnehaveklassen. Af Jette Stenlev Første gang offentliggjort i Skolestart nr. 1, 2007 Flere og flere lærere også i skolens yngste klasser begynder at anvende Cooperative Learning

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Gode studievaner på hf

Gode studievaner på hf Gode studievaner på hf Indholdsfortegnelse Forord... side 2 Kulturen på VUC... side 3 Vær aktiv... side 4 Lav en arbejdsplan... side 4 Find din læringsstil... side 5 Ting tager tid... side 6 Sprogets koder...side

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Tysk forretningskultur

Tysk forretningskultur Tysk forretningskultur Gør dig ligeværdig med din tyske forretningspartner: Tænk som en tysker og sæt dig ind i reglerne Kultur Sprog Gensidig forståelse HØXBROE CONSULTING v. Birgitte Høxbroe www.hoexbroe-consulting.com

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Den Sproglige Udvikling

Den Sproglige Udvikling Den Sproglige Udvikling Tilegnelsen af tale og sprog er komplekse færdigheder og alligevel forstår babyer ord og hele sætninger, længe før de kan tale. Hvad det ekstraordinære er, er at babyer op til en

Læs mere

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast)

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Peter Vermeulen, PhD Autisme Centraal, Gent, Belgium, 2014 Baggrund: Spørgeskemaet Autisme-Good-Feeling er et uformelt assessment værktøj. Formålet med værktøjet

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Gode råd til kattens adfærd

Gode råd til kattens adfærd Gode råd til kattens adfærd Adfærdsproblemer hos katte Ind imellem udvikler kattens adfærd sig til at blive et problem for familien. Det kan være frustrerende, at katten pludselig bliver urenlig eller

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Eksempel 7B: Kasper 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER

Eksempel 7B: Kasper 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER ksempel 7B: Kasper ksemplet består af tre LA-beskrivelser, som bygger på hændelsesforløb, der finder sted inden for relativ afgrænset periode. Disse tre beskrivelser samt andre kilder danner grundlag for

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Assertiv kommunikation hos os

Assertiv kommunikation hos os Assertiv kommunikation hos os Formål: Varighed: Deltagere: Formålet med øvelsen er at introducere en virksom tilgang til kommunikation, der kan styrke den enkeltes evne til og mod på at udtrykke følelser,

Læs mere

Registreringsskema børnehaveklasse (individuel)

Registreringsskema børnehaveklasse (individuel) Registreringsskema børnehaveklasse (individuel) PILOT 3 > REGISTRERINGSSKEMA > 1 Rim Dato: INDEN DU GÅR I GANG Beskrivelse af testen Denne test siger noget om barnets lydlige opmærksomhed. Barnet skal

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier Opsamling og kobling Sprogpakken Understøttende sprogstrategier & Hvad er centralt for børns sprogtilegnelse (jf. dag 1) At den voksne: skaber et rigt og varieret e sprogligt g miljø får barnet til at

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 OM DE VOKSNE, DER KAN HJÆLPE DIG 12 OM AT SIGE SIN MENING OG FÅ AT VIDE, HVAD DER SKAL

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

Konflikter og konflikttrapper

Konflikter og konflikttrapper Konflikter og konflikttrapper Konflikter er både udgangspunkt for forandring og for problemer i hverdagen. Derfor er det godt at kende lidt til de mekanismer, der kan hjælpe os til at få grundstenene i

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

At lære at skrive - hvad vil det sige?

At lære at skrive - hvad vil det sige? At lære at skrive - hvad vil det sige? Mange ting at lære Når man skriver, skal man have sin viden, sine erfaringer, tanker og følelser ned i de små tegn på papiret, så andre derefter kan få noget ud af

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde.

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Sporarbejde for begyndere Sakset fra nettet, oversat fra tysk af Finn Kristiansen Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Det er fuldstændig underordnet

Læs mere

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000.

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: Hu Hej - Vild med dyr - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. LET-tallet Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. Langt de fleste letlæsningsbøger i Danmark er i dag»lix'et«, det vil sige, at

Læs mere

Intro Den kognitive Børnesamtale

Intro Den kognitive Børnesamtale Intro Den kognitive Børnesamtale Marts 2012 Christina Sommer www.psyk-ressource.dk cso@psyk-ressource.dk tlf. 31664661 Børn med og uden diagnoser * Autisme og Aspergers Syndrom - GUA * ADHD og ADD (opmærksomhedsforstyrrelse)

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

Styrk de særligt sensitive børn

Styrk de særligt sensitive børn Styrk de særligt sensitive børn Særligt sensitive børn er på godt og ondt mere påvirkede af det omgivende miljø. De er blandt de mest fagligt og socialt stærke børn, når de trives i et miljø. Men føler

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Samværets betydning på højskolen. Oplæg til debat og udvikling på skolerne

Samværets betydning på højskolen. Oplæg til debat og udvikling på skolerne Samværets betydning på højskolen Oplæg til debat og udvikling på skolerne Introduktion På disse slides finder I ideer til, hvordan I på højskolen kan tage fat på drøftelser og udvikling vedrørende samværet

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Postregistrering Eksamensprojekt i Programmering C Lavet af: Frantz Furrer Svendborg Erhvervsskole HTX Vejleder: Claus Borre

Postregistrering Eksamensprojekt i Programmering C Lavet af: Frantz Furrer Svendborg Erhvervsskole HTX Vejleder: Claus Borre Postregistrering Eksamensprojekt i Lavet af: Frantz Furrer Vejleder: Claus Borre Side af 4 Titelblad: Skolens navn: Svendborg Tekniske Gymnasium - Rapport: Rapportens titel: Postregistrering Side antal:

Læs mere

PAform 14201/ Copyright ProKomm, 1997, All rights reserved

PAform 14201/ Copyright ProKomm, 1997, All rights reserved Adfærd side 1 Point 1..tror ikke, at du har forstand på det du laver..vil gerne løse mine opgaver i fællesskab med andre..skal nok hjælpe til - selv om jeg næsten ikke har tid..synes der gerne må ske noget

Læs mere

Emotionel modtagelighedsanalyse

Emotionel modtagelighedsanalyse Emotionel modtagelighedsanalyse Denne analyse skal hjælpe dig til en erkendelse af din følelsesmæssige modtagelighed. Igennem dine egne svar, får du en indsigt i din modtagelighed for følelser - der er

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Om at indrette sproghjørner

Om at indrette sproghjørner Om at indrette sproghjørner - og om lederarbejdet i sprogarbejdet Edith Ravnborg Nissen Fra læseføl til læsehest Principper for interaktion Det er vigtigt, at pædagogen reflekterer over, hvordan han/hun

Læs mere

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer 4. 7. klasse Land: Indonesien, 2012 Sprog Indonesisk tale, danske undertekster Censur Ej fastsat af Medierådet Original titel Cahaya Instruktion Jean Lee Varighed 10 min Niveau 4. 7. klasse Fag Dansk,

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Aldersopdeling. For at opnå størst mulig sammenhæng og tryghed for børnene, vil det være de samme voksne der følger gruppen fra mini til maxi.

Aldersopdeling. For at opnå størst mulig sammenhæng og tryghed for børnene, vil det være de samme voksne der følger gruppen fra mini til maxi. Aldersopdeling. Vi har valgt at dele børnene op i aldersgrupper i en del af børnehaveåret, som et alternativ til stuearbejdet. Ved at variere imellem de to inddelinger, mener vi, at vi opnår de bedste

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Dyret i dig - Menneskers og dyrs kropssprog

Dyret i dig - Menneskers og dyrs kropssprog Dyret i dig - Menneskers og dyrs kropssprog Lærerark - baggrundsviden Hvad bruger mennesker kropssprog til? Vores kropssprog siger noget om vores indre stemning. Trækker man f.eks. vejret hurtigt, er man

Læs mere

1. december 2011 v. Britt Riber

1. december 2011 v. Britt Riber 1. december 2011 v. Britt Riber Dagens program Opfølgning på psykologikonferencerne Hensigtsmæssig interaktion med ængstelige patienter Psykologikonferencerne Øvelse: Tal sammen to og to. Vælg en fra en

Læs mere

Netværksmødet. Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010. Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen

Netværksmødet. Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010. Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Netværksmødet Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010 Betingelser for at forandring lykkedes Forstyrrelse Forstyrrelsen skal være tilpas Tid til eftertanke Anerkendelse / værdsættelse Problem- og Mangeltænkning

Læs mere

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014 Sunde tanker Det værste er ikke, når det sker, men tanken om det, der skal ske. Når det bygger sig op... 7. maj 2014 Når det er sket, så bliver jeg lettet. Niels Baden, psykolog Citat fra klient i fobibehandling,

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER MOBBET.DK Mobbet.dk har til formål at tilbyde en række værktøjer til modvirning af mobning i alle dens afskygninger. Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. UNDERVISNINGSMATERIALE

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation 1 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation Dokumenttype Lokal instruks Titel Lokal instruks for afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer. Hvordan viden om den enkeltes

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Aspergertilpasset pædagogik. Elisabeth Møller Jensen Underviser i biologi og kemi Herning HF og VUC 28/11 2013

Aspergertilpasset pædagogik. Elisabeth Møller Jensen Underviser i biologi og kemi Herning HF og VUC 28/11 2013 Aspergertilpasset pædagogik Elisabeth Møller Jensen Underviser i biologi og kemi Herning HF og VUC 28/11 2013 Aspergerpædagogik Stress - typer og konsekvenser Faktorer, som kan udløse stress hos aspergere

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

SPØRGESKEMA OM TÆNDER OG TRIVSEL

SPØRGESKEMA OM TÆNDER OG TRIVSEL SPØRGESKEMA OM TÆNDER OG TRIVSEL Datoen i dag: / / dag måned år 1. Er du en dreng eller en pige? Dreng Pige 2. Hvornår blev du født? / / Alder dag måned år 3. Når du tænker på dine tænder eller din mund,

Læs mere

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Start samtalen med pigerne idag! Start samtalen en kort introduktion Denne bog er skrevet med ét formål. Formålet er at give dig de redskaber der skal til, for at møde mennesker. Hverken mere eller mindre.

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

KLAR TALE OM AFSKEDIGELSER!

KLAR TALE OM AFSKEDIGELSER! TekSam Årsdag, Odense Congress Center KLAR TALE OM AFSKEDIGELSER! i forhold til tilbageværende medarbejdere Helle Kryger Aggerholm Center for Virksomhedskommunikation Dias 2 Agenda Baggrund og fokus Hvad

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet Inspirationshæfte Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard www.mortenmusik.dk +45-28 40 66 95 morten@mortenmusik.dk Indhold Indledning...

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk Lærervejledning 5 nye emner er bygget op omkring emnerne: hverdag, lokalområde, sundhed, fester og miljø. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside,,

Læs mere

Nyhedsbrevsindhold NYHEDSBREVSINDHOLD GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE. Udarbejdet af webdanmark.com

Nyhedsbrevsindhold NYHEDSBREVSINDHOLD GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE. Udarbejdet af webdanmark.com Nyhedsbrevsindhold GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE Udarbejdet af webdanmark.com SØNDERHØJ 7 DK- 8260 VIBY J F: +45 7020 1629 INFO@WEBDANMARK.COM INTERNET BUSINESS EXPERTS Indhold 1. VÆRD AT

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere