Et Egnsteater i Kulturregion Vadehavet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et Egnsteater i Kulturregion Vadehavet"

Transkript

1 Et Egnsteater i Kulturregion Vadehavet 1 Et Egnsteater i Kulturregion Vadehavet Projektrapport Maj 2012

2 . Indhold Resumé s. 3 Forslag til etablering af et egnsteater i Kulturregion Vadehavet s. 4 Forudsætninger og rammer s. 6 Undersøgelsens resultater: Egnsteaterlovgivning s. 8 4 forskellige egnsteatre i praksis s. 9 Respons fra sparringspartnere s.17 Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Projektmodning: Et egnsteater i Kulturregion Vadehavet Milepælsplan Bekendtgørelsen om egnsteatre Kommuner i Danmark med egnsteatre. Egnsteateraftale og evaluering af Mungo Park, Kolding. Egnsteateraftale og evaluering af Randers Egnsteater. Egnsteateraftale og evaluering af Carte Blanche, Viborg. Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro ( Evaluering er endnu ikke foretaget) Samlet oversigt over sparringspartneres respons.

3 Et Egnsteater i Kulturregion Vadehavet 3 Resumé: Regionens kulturelle behov: Det sociokulturelle landskab forandres i disse år i Kulturregion Vadehavet og medfører behov for et langt mere nuanceret kulturelt udbud til den nye type af ressourcestærke tilflyttere. Det er på tide at Sydvestjylland får sit eget teater for alle borgere; børn, unge og voksne på linje med andre større danske byer. Kulturel identitet og sammenhængskraft: Kulturregion Vadehavet har specielt i Varde og Esbjerg kommuner et helt unikt og blomstrende amatør- og vækstlag og 2 professionelle enmands-teatre, som mangler opbakning ( Barkentins Teater, Ribe og Teater Blik, Fanø). Regionen mangler et fast kulturelt og økonomisk forankret professionelt producerende teater, som udvikler kunstneriske og kulturelle kompetencer, der udbydes i hele Kulturregionen Vadehavet dels med turnerende forestillinger, dels som katalysator for lokale kulturaktører. Et egnsteater vil desuden tiltrække dygtige kultur- og scenekunstpersonligheder til Kulturregion Vadehavet. Egnsteatret skal virke som producent af nyskabende og eksperimenterende teater af professionel kvalitet, medvirke til skærpelse af den kulturelle profil i Kulturregion Vadehavet og inspirere de kulturelle vækstlag til øget kvalitet og samarbejde. Et egnsteater er med andre ord katalysator for kulturel identitet og sammenhængskraft i Kulturregion Vadehavet. Opbakning blandt kultur- undervisnings og amatørmiljøer: Der er bred enighed blandt sparringspartnere i kultur- og undervisningsmiljø om behovet og de kulturelle gevinster ved etableringen af et egnsteater. Af researchen blandt dette projekts sparringpartnere ses store muligheder for synergi- og samarbejdsmuligheder med en bred vifte af kulturmiljøet i Kulturregion Vadehavet. Desuden ses samarbejdsmuligheder og -ønsker mellem et egnsteater og undervisnings- og læringsmiljøer i Esbjerg og Kulturregion Vadehavet. F.eks. folkeskoler, daginstitutioner, UC Syd, gymnasier/hf og specialinstitutioner. Ligeledes fremhæves etableringen af et egnsteater som et behov i 5 af de i alt 6 fokusgrupper i den igangværende Kulturpolitik-proces i Esbjerg Kommune. Årlig kommunal driftsudgift netto: Udgift til kommuner i Kulturregion Vadehavet pr. år netto: *) *) Forudsætning: At teatrets lokalitet er kommunalt ejet, dvs. kommune modtager statens huslejetilskud.

4 . Forslag til etablering af et egnsteater i Kulturregion Vadehavet: Med baggrund i vores undersøgelser blandt eksisterende egnsteatre og blandt lokale, regionale og nationale sparringspartnere, opstilles følgende koncept for etablering af et egnsteater i Kulturregion Vadehavet. Struktur: Et egnsteater med en fast kunstnerisk stab bestående af 1 kunstnerisk leder, 4 faste skuespillere og et administrativt/teknisk team bestående af administrative medarbejder, teknikere og en scenograf. En mulighed er et administrativt samarbejde mellem egnsteatret, Den Nye Opera og Esbjerg Ensemble. Denne rapport peger ikke på konkrete kunstnere/teatre, som kunne udgøre et kommende egnteater, da det i undersøgelsens løb har vist sig nødvendigt at afvente Kulturregionens parters indstillinger til projektet før konkrete kontakter påbegyndes. Kunstnerisk profil: Et egnsteater med kunstnerisk mod og kant, som producerer og præsenterer nyskabende scenekunst for og med børn, unge og voksne i Kulturregion Vadehavet. Et egnsteater med solid lokal forankring og med national og international gennemslagskraft. Et egnsteater med fast ensemble som kan skabe og videreudvikle teatrets kunstneriske profil og kulturpædagogiske virke og tilknytning Teater Blik: Vejen Rundt til region Vadehavet. Lokalitet: Styregruppen anser det for naturligt, at egnsteateret placeres i Kulturregion Vadehavets største by; Esbjerg. Egnsteatret overordnede behov: 1 fleksibelt scenerum med plads til 150 personer og prøvesal, samt omklædningsfaciliteter, administration, værksteder og foyer. Det er tilrådeligt, at det er en kommunalt ejet bygning, som ombygges til egnsteater, da kommunen efterfølgende vil modtage huslejeindtjeningen ( statsrefusion). Forslag til lokaliteter: 1. Huset i Esbjerg tilbygning til det nuværende Huset, så der bygges et fleksibelt scenerum med plads til 150 personer, og prøve sal, samt omklædningsfaciliteter, administration og værksteder. Således skal det stadig fungere som hus for studerende/unge, samtidig med at det også er egnsteater. ( Fordele: Beliggenhed midt i byen, tæt på bibliotek, gode parkeringsforhold, synergimuligheder med studerende/unge-aktiviteter og biblioteket.)

5 Et Egnsteater i Kulturregion Vadehavet 5 2. Tilbygning til Tobakken: Der bygges ovenpå Tobakkens nuværende hovedbygning, således at der på byens bedste udsigt ud over havnen etableres en teatersal med plads til 150 personer og omklædnings faciliteter. I etagen umiddelbart under ( den nuværende øverste etage) etableres 2 prøve-sale. Værksteder etableres i bygningen ved Store sal. Administration, cafe og teknik fælles med Tobakken. ( Fordele: Teaterrummet vil være et attraktivt rum, som når det ikke bruges til teater/kulturelle formål, vil kunne udlejes pga. den storslåede udsigt). 3. Et andet kommunalt ejet hus/ centralt beliggende i Esbjerg by ombygges til teater med ovennævnte faciliteter, f.eks: Østbo, Exners gade, Esbjerg. Sydvestjydsk Museums nuværende magasiner i 2-3 etager på Tobakken i Esbjerg. Bestyrelse Egnsteatrets bestyrelse skal have repræsentanter fra Kulturregionenes kommuner, fra det lokale Kulturliv, fra det nationale scenekunstneriske miljø og fra erhvervslivet. I alt 5 personer. Økonomi: Et samlet offentligt driftstilskud på kr. 7 mio. kr. vil give egnsteatret gode muligheder for at etablere sig kunstnerisk i hele regionen med både nyskabende og eksperimenterende professionelle forestillinger af høj kvalitet og samtidigt kunne fungere som dynamo og brobygger i det kulturelle landskab og skabe synergi på tværs. Der vil kunne ansættes i alt 8-9 medarbejdere, heraf 1 kunstnerisk leder og 4 faste skuespillere i det kunstneriske ensemble, som både skal fungere som skuespillere og teater-/kunstpædagoger i samarbejdsprojekter. Samlet offentligt tilskud kr ,- Heraf: Statsligt driftstilskud ( 41 % refusion) kr ,- Kommunalt driftstilskud netto( Kulturaftalens kommuner) kr ,- * *I henhold til egnsteaterbekendtgørelsen kan et huslejetilskud på max. 15 % af det samlede offentlige drifts-tilskud ydes af staten svarende til kr ,- Barketins Teater: Møgfuglen

6 . Forudsætninger og rammer: Ønsket om et egnsteater har eksisteret meget længe i Esbjerg. Især den store nationale børneteaterfestival, som blev afholdt i Esbjerg i 2010 for totalt udsolgte huse, bragte fokus på behovet for at bringe det sprudlende og succesfulde børne- og ungdomsteater permanent til Kulturregion Vadehavet. Ønsket om et egnsteater har igennem tiden resulteret i oprettelsen af Den Nye Opera under egnsteaterlovgivningen. Den Nye Opera har musikdramatik specielt opera, som sit kunstneriske felt. I modsætning hertil sigter dette projekt mod behovet for et egnsteater, som er både ord- og kropsteater, et eksperimenterende teater for alle borgere, som producerer forestillinger, som spilles stationært og rundt i alle kroge af Kulturregion Vadehavet. Dette er muligt, da en teaterproduktion er langt billigere at producere og turnere med end opera. Egnsteatret er samtidig katalysator for kulturaktiviteter for både børn, unge og voksne i hele Kulturregion Vadehavet. Dette konkrete projekt modnings arbejde opstod som en udløber af en diskussion i Musikhusets bestyrelse om behovet for et professionelt nyskabende teater i Kulturregion Vadehavet. Styregruppen bag projektmodningsarbejdet : Gertrud Exner ( repræsentant for de professionelle teatre i Kulturregion Vadehavet) Torben Seldrup ( repræsentant for Kulturhusene i Kulturregion Vadehavet) Mads Stendorf ( Sekretær ) Turi Malmø ( repræsentant for amatør- og semiprofessionelle teatermiljøer og projektleder) Denne rapport er udarbejdet af Turi Malmø med styregruppens sparring. Formål: Projektet har til formål at undersøge og afklare muligheder og evt. problemer i etableringen af et egnsteater. Således har undersøgelsen omfattet: 1. Research af egnsteaterlovgivning,- og intentioner, samt egnsteater-kontrakter. Teater Grundkurset, Esbjerg Kulturskole: Mutant 2. Research af egnsteaterpraksis på 4 meget forskellige egnsteatre; Mungo Park, Kolding, Randers Egnsteater, Carte Blanche, Vibor og Black Box Theatre, Holstebro. 3. Interviews med en række med lokale, regionale og nationale interessenter og sparringspartnere. Det har været vigtigt for styregruppen at undersøge så bred en vifte af sparringspartnere som muligt for at opnå den bedst mulige lokale/regionale forankring og ejerskab til et kommende egnsteater.( Se bilag 1 ) Projektet har arbejdet ud fra følgende milepælsplan: September januar 2012: Arbejdsgruppen etableres og projektets arbejdsplan ( milepæle) fastlægges endeligt. Research af egnsteaterlovgivning og praksis.

7 Et Egnsteater i Kulturregion Vadehavet 7 Februar april 2012: Research og sparring Arbejdsgruppen foretager research hos alle sparringsgrupper Dvs. afholder møder, indsamler information. Research og besøg på 4 udvalgte egnsteatre Research på Børne- og ungdomsteaterfestivalen i Ringsted April maj 2012: Projektforslag + budget udarbejdes og fremsendes ultimo maj 2012 for de 4 Vadehavskommuner og sekretariatet for Kulturregion Vadehavet. September- november 2012: Justeringer i projektet i forhold til respons fra Vadehavskommuner ( efter budgetforhandlinger) og Kulturministerium. Aftaler med kommune/kommuner om lokalitet. December 2012 Marts 2013: Kontakt til relevante kunstnere /teatergrupper, som skal befolke det nye egnsteater i Vadehavet. Udarbejdelse af egnsteateraftale. Marts 2013: Forslag til egnsteateraftale fremsendes til Kunststyrelsen. Januar 2014: ( Se bilag 2) Egnsteateret slår dørene op. Åben Dans: Jeg ved, hvor din hus den bor.

8 . Egnsteaterlovgivning: Et egnsteater defineres i bekendtgørelsen som: Et professionelt producerende teater, der udbyder forestillinger hen over teatersæsonen(..) Et egnsteater skal have minimum 2 produktioner årligt, et fast spillested, lokal forankring og være finansieret helt eller delvist af en eller flere kommuner. Et egnsteaters primære opgave er at producere teater for voksne, børn og unge, dansetater, musikteater, opera, performanceteater eller eksperimenterende teater. Turnévirksomhed kan indgå i egnsteaterets aktiviteter, men en del af virksomheden skal være stationær. Egnsteatrene skal endvidere bidrage til at udvikle scenekunsten i det lokalmiljø, de er forankret i. Bekendtgørelsen blev sidst revideret i maj 2007 og fungerer som en refusionsordning fra stat til kommune. ( Se bilag 4) Refusionsordninger er organiseret som en pulje, dvs. at procentsatsen for refusion varierer med antallet af egnsteatre. Der eksisterer pt. 30 egnsteatre i Danmark. ( Se bilag 5 for oversigt og geografisk placering). Procentsatsen for statsrefusion til egnsteatre fastsættes hver år i forbindelse med finansloven og er pt. på 41 %. En forudsætning for at kunne modtage statsrefusion er: At egnsteateret godkendes af Kunst-rådet som opfyldende egnsteater-definitionen. At egnsteatrets vedtægter godkendes af kommune(r) og Kunstråd. At der er indgået 4-årig egnsteateraftale om driftstilskud til det enkelte teater. Staten yder desuden tilskud til husleje på max. 15 % af det samlede offentlige driftstilskud. 4 forskellige egnsteatre i praksis: Der findes i dag 30 egnsteatre Danmark. Disse egnsteatre har bl.a. skabt grobund for en hel unik tradition for børne og ungdomsteater, som blomstrer i alle andre dele af Danmark end den sydvestjydske og som desuden er blevet er en kolossal eksport-succes. Danmark har en helt speciel tradition for at lave ærligt teater for børn, unge og voksne, som med seriøsitet, humor, vildskab og poesi møder sit publikum i øjenhøjde. Det danske børne- og ungdomsteatermiljø har ganske simpelthen verdensklasse. Dansk børne- og ungdomsteater er af en sådan kvalitet at det medfører en international bevågenhed, som landsdelsscener og Det Kongelige Teater slet ikke kan følge med til. I scenekunstudvalgets rapport Veje til udvikling fra april 2010 hedder det bl.a: Børneteatret er altså noget så sjældent som en kunstnerisk, dansk eksportsucces Kulturminister Uffe Elbæk udtalte i april 2012: I børneteatret er en stor stor hemmelig succes. Når man rejser rundt ude omkring i verden, møder man folk, der fremhæver dansk børneteater og det er pga. af vores store børne- og ungdomsteatertradition. Der er således meget god grund til at sørge for at borgerne i Kulturregion Vadehavet kan få del i hele denne kulturelle rigdom ved at etablere et egnsteater i regionen.

9 Et Egnsteater i Kulturregion Vadehavet 9 Vi har besøgt 4 meget forskellige egnsteatre: Mungo Park, Kolding Randers Egnsteater Carte Blanche, Viborg Black Box Theatre, Holstebro Disse egnsteatre er valgt pga. deres vidt forskellige kunstneriske profil og organisationsform. Fokuspunkter for research på de 4 egnsteatre er: 1.Teatrets etablering og fysiske rammer. 2. Teatrets kunstneriske profil. 3. Teatrets personale struktur. 4. Teatrets økonomi. 5. Evt. Anbefalinger til etablering af et egnsteater Alle budgetmæssige tal i dette afsnit hidrører til året For egnsteater-aftaler og -evaluering af de enkelte egnsteatre, se bilag 6. Mungo Park, Kolding: Abekongen

10 . Mungo Park, Kolding: Etablering og fysiske rammer: Eksisteret siden Søsterteater Mungo Park i Allerød, Koldings gamle hovedbibliotek, som er totalt ombygget til teaterdrift. Teatret ligger i bymidten og består af: 1 scenerum med plads til ca. 300 tilskuere, fleksibel publikumsopbygning. 1 Prøvesal Cafe og foyerscene Værksteder og omklædnings- og bade faciliteter for medarbejdere. Administration Struktur: 9 fastansatte: 1 kunstnerisk leder, 4 skuespillere, 1 administrativ leder, 1 bogholder/sekretær, 1 teknisk leder og 1 tekniker. Bestyrelse: 5 personer sammen sat fra kommunens midte og det scenekunstneriske miljø. Økonomi : Samlet offentligt tilskud: kr ,- heraf udgør kommunalt driftstilskud kr ,- Anlægsudgifter: kr.25.mio kr. til total ombygning af det gamle bibliotek disse anlægsudgifter blev betalt af en lokal privat sponsor, som samtidigt indgik en aftale en aftale med Kolding kommune, som indebærer en kommunal forpligtelse til at drive teater minimum 12 år. Kunstnerisk profil: Teatrets kunstneriske profil er nyskabende og modig med forestillinger for både børn, unge og voksne og teatret har i sin korte levetid høstet stor ros for sine nyskabende forestillinger, bl.a. med rod i lokale hændelser ( Seest, 2008). Mungo Park Kolding er et repertoire- og ensembleteater, der præsenterer nyskreven dramatik skabt af landets mest talentfulde skuespillere, instruktører og dramatikere. Mungo Park, Kolding kalder sig selv for Koldings og Sydjyllands eget teaterhus, samt det største og mest producerende teater syd for Århus og vest for Odense. Mungo Park Kolding er et dynamisk væksthus og et kulturelt fyrtårn, der modarbejder fejhed og berøringsangst og tager fat i lokale problemstillinger, som går i stærk og direkte dialog med publikum. Et teater, som tager publikum og mennesker alvorligt som en god ven, der aldrig lefler, men siger tingene ligeud med kærlighed og respekt ( Teatrets kunstneriske leder på hjemmesiden). Mungo Park Kolding udveksler forestillinger med sit søsterteater og kan dermed opføre det dobbelte antal forestillinger af, hvad teatret selv kan producere. Mungo Park, Kolding har ligeledes igangsat spændende samarbejdsprojekter med forskellige typer af institutioner, f.eks. 2011: En institution for udviklingshæmmede med besøg og arbejde med skuespillere på institutionen og brugernes besøg på teatret. Anbefalinger: Teatrets ledelse understregede nødvendighed af egen scene og prøvefaciliteter for at kunne fungere som et dagligt arbejdssted for skuespillere og instruktører, altså et levende scenekunstnerisk arbejdsmiljø.

11 Et Egnsteater i Kulturregion Vadehavet 11 Randers Egnsteater: Etablering og fysiske rammer: Siden år 2000 og er Danmarks største egnsteater. Egne bygninger i kanten af bymidten i umiddelbar forbindelse med Værket, Musik og Teaterhuset i Randers kvadratmeter, fordelt på: 2 teatersale med plads til hhv. 220 personer og 100 personer. 1 prøvesal Omklædningsfaciliteter værksted Foyer og cafe Randers Egnsteater: Hesten Administrationskontorer. Desuden har teatret 4 etværelses lejligheder i nærheden af teateret til udenbys medarbejdere/turnerende teatre. Den nære beliggenhed ved Værket medfører samarbejde om både teknik og lokaler. Struktur: 16 fuldtidsansatte; 1 kunstnerisk leder 5 skuespillere 5 adminstrativt ansatte 5 teknikere freelance-ansatte. Selvstændig fond med en bestyrelse på 11 personer, der tæller både politikere og teaterinteresserede borgere med forskellige fagligheder. Økonomi: Samlet offentligt tilskud: kr ,- heraf kommunalt tilskud kr netto, desuden bidrager en lang række sponsorater til teatrets økonomi. Anlægsudgifter til teatrets lokaliteter: Kommune og private sponsorer. Randers egnsteaters lokaler er ombygget i flere omgange med en meget stor andel af privat sponsorstøtte. Kunstnerisk linje: Et egnsteater, som tilbyder publikum, både børn og voksne, et bredt, kvalitativt og professionelt udfordrende udbud af egenproduktioner og gæstespil. Ifølge egnsteaterkontrakten skal Randers Egnsteater bl.a. bidrage til at skabe sammenhængskaft og identitet i den nye kommune.

12 . Teatret har desuden mange sideaktiviteter, heriblandt amatørteater, kor, drama- og teaterpædagogiske projekter på skoler osv. Alle teatrets tiltag tilstræbes at være af kompromisløs kvalitet. Randers Egnsteaters vision er at præsentere kvalitets teater for alle i Randers kommune. Ved vores besøg understregede Teatrets leder Peter Westphael vigtigheden af at skabe aktiviteter som fremmer at kommunens borgere føler et medejerskab til egnsteatret. Anbefalinger: Også Randers egnsteater understregede, at egne lokaler er en forudsætning for at kunne skabe kvalitets teater. Peter Westphael understregede vigtigheden af at bringe teatret ud til alle kommunens borgere med forskellige tiltag både forestillinger og teaterpædagogiske projekter i skoler, børnehaver, osv. Endvidere har Randers Egnsteater gode erfaringer med sponsor-kontakter i forbindelse med anlæg. Desuden understregede han mulighederne i at skabe kontakter til private sponsorer, men ligeledes vigtigheden af, at et egnsteater aldrig må blive scenekunstnerisk afhængigt af private sponsorer. Fra erfaringer med samarbejde med Musik og Teaterhuset Værket fremhævede Peter Westphael, at man bør være opmærksom på, at der kan være et sammenstød imellem et egnsteater og et koncert/teaterhus, idet et koncert/teaterhus er gearet til afvikling, mens et egnsteater er gearet til produktion. Dette medfører 2 forskellige organisationsformer, som ikke uden videre er forenelige. Carte Blanche: Skyggen af tid

13 Et Egnsteater i Kulturregion Vadehavet 13 Carte Blanche, Viborg Etablering og fysiske rammer: Etableret 2004 som en del af Viborg Kommunes satsning på børnekultur. Lokaler i det gamle kaserneområde i Viborg. Hele det gamle kaserne område er transformeret til et kulturelt centrum, som udover egnsteateret Carte Blanche rummer Dramaskole, Børnekulturelt center Kulturprinsen, Pædagogseminariet, Animationsskolen, samt en børnehave. Carte Blanche råder over et fleksibelt scenerum, dvs uden fast publikumsopbygning med plads til ca. 150 personer, som teatret har førsteret til og som dernæst benyttes af Dramaskolen og desuden kan lånes af amatørteaterforeninger. Desuden egen: Prøvesal Værksted Omklædningsfaciliteter Administrationsfaciliteter Møderum Struktur: Teatret har 4 fuldtidsansatte: 1 kunstnerisk leder 1 administrativ leder 1 pr-medarbejder 1 tekniker. Carte Blanche hyrer således freelance skuespillere og andet kunstnerisk personale fra produktion til produktion og har ikke fastansatte skuespillere. Bestyrelse: 7 personer fra hhv. Byrådets midte, det lokale teatermiljø, medlemmer af Kulturprinsen, medarbejderrepræsentanter og nationale scenekunst-personligheder. Økonomi: Samlet årligt offentligt tilskud på kr ,- heraf kommunalt tilskud kr ,-. Kunstnerisk profil: Carte Blanche blev etableret som en del af Viborg Kommunes satsning på børnekultur, heriblandt etableringen af et børnekulturelt udviklingscenter kaldet Kulturprinsen. Carte Blanche skal ifølge sin egnsteaterkontrakt virke som producent af eksperimenterende teater af professionel kvalitet i kommunen, medvirke til skærpelse af den kulturelle profil i kommunen og inspirere de kulturelle vækstlag til øget kvalitet og samarbejde. Desuden skal teatret manifestere sig som en udadvendt og dynamisk kulturinstitution, der er forankret i kommunens særlige interesse for udviklingen af det børnekulturelle felt. Teatret præsenterer årligt 2 forestillinger pr år samt installationer i samarbejde med museer, center for børnekulturel udvikling m.fl. Desuden har teatret tæt kontakt til andre teatre i udlandet og deltager i internationale teaterprojekter bl.a. i år et teater for og med unge støtte af EU med 1.5 mil. kr.

14 . Anbefalinger: Teatrets administrative leder, Thorkild Andreassen, lagde i sine kommentarer til os vægt på, at Carte Blanches driftsbudget er svært at få til at hænge sammen. Det sætter nogle grænser for, hvad egnsteatret kan medvirke i, på trods af egnsteaterkontraktens krav om teatret som udadvendt kulturel dynamo, da der ikke er i driftsbudgettet er råd til faste skuespillere/teaterpædagoger. Carte Blanche: Vandspejling

15 Et Egnsteater i Kulturregion Vadehavet 15 Black Box Theatre, Holstebro: Etablering og fysiske rammer: Holstebro kommune driver 3 teatre under egnsteaterlovgivning; Nordisk Teaterlaboratorium (Odin), Operaen i Midten og Black Box Theatre. Black Box Theatre blev etableret i 2010 og er en integreret del af Holstebro Musikteater og - kongrescenter både lokalemæssigt og økonomisk og har som følge heraf adgang til: 2 scene rum med plads til hhv personer og ca. 500 personer. Administration, billetslag, marketing håndteres af Musikteatret Holstebro. Struktur: Black Box Theatre har intet fast ensemble. 1 fasttilknyttet instruktør Administrativ leder fælles med Holstebro Musikteater og Holstebro Kongres center. Alt kunstnerisk og teknisk personale hyres ind til hver enkelt forestilling. Bestyrelse: Bestyrelsen er sammensat af 5 personer; 2 medlemmer udpeget af Musikteatret Holstebros Fond efter forudgående godkendelse af Holstebro Byråd, 2 medlemmer udpeget af byrådet og endelig formanden for Fonden Newco ( ejendomsselskab). Økonomi: Samlet offentligt driftstilskud: kr , heraf kommunalt tilskud kr ,- Black Box Theatre får tilført tilskud fra hhv. Holstebro Musikteater og kongrescenter. Dette medfører højere statstilskud og disse interne tilskud tilbagebetales herefter som tjenester imellem de interne selskaber. Dette er en tilskuds-tænkning, som rejser mange løftede øjenbryn blandt landets øvrige egnsteatre, da det udhuler egnsteaterpuljen, som er solidarisk tænkt. Der er da også røster på Kulturministerielt plan, som arbejder for at standse denne mulighed for at malke statstilskuddet til egnsteatrene. Kunstnerisk profil: Black Box har ikke en formuleret kunstnerisk linje ud over, at der i egnsteateraftalen for Black Box Theatre står anført, at teatret primært vil arbejde med musikdramatiske produktioner, både af traditionel og eksperimenterende karakter. Der er tillige en forpligtelse til at en del af virksomheden skal have særligt fokus på børn og unge. Black Box Theatre har ingen konkrete forpligtelser til en aktiv kulturel forankring i

16 . lokalområdet, teatrets forestillinger bliver som udgangspunkt vist i Musikteatret i Holstebro og turnerer i samarbejde med koncerthusene i Danmark. BBT har et samarbejde med Dansk Talentakademi, musik- og teaterlinjen. Teater Refleksion: Kasse Madsen

17 Et Egnsteater i Kulturregion Vadehavet 17 Respons fra sparringspartnere: Vi kan se en højnelse af det teaterfaglige niveau. Et egnsteater kan kun være et løft og en gulerod for vore unge teatertalenter og teknikere, som animerer dem til at blive/komme tilbage til vores egn og dermed højne scenekunstmiljøet og gavne den kulturelle profil. Og egnsteatret kan gøre brug af vores systue, som er én af landets bedste.. ( Bestyrelsen fra 7 kanten, Varde) Et egnsteater vil have en frugtbart afsmittende effekt på hele vores felt og vil åbne op for, at vi kommer væk fra mainstream og får mere eksperimenterende scenekunst, - forestillinger med mere kant. Etableringen af et egnsteater bør være en bevidst mertilførsel af kulturmidler. ( Esbjerg Amatørteaterråd) Den Ny Opera bakker 100% op om endnu et producerende teater i Esbjerg. Det vil have stor betydning for det scenekunstneriske miljø, fagligheden og dermed for et bredere publikumsgrundlag bl.a. børn og unge ( Lars Ole Mathiasen, Den Nye Opera) Det er vigtigt, at egnsteateret kommer rundt og spiller i alle kroge af Kulturregion Vadehavet. Egnsteateret skal tænkes ind nu, hvor der tænkes overordnet kulturpolitik i Esbjerg Kommune for ikke at blive en gøgeunge. ( Anette B. Lindgaard, Esbjerg Kommunes biblioteker) Det sociokulturelle landskab ændres i regionen lige nu vi tiltrækker en ny type borgere med helt andre kulturelle interesser og behov. Her spiller egnsteatret en væsentlig rolle. ( Birger Kledahl, Musik og Teaterhusets venner) Kommunerne skal gøre op med sig selv, om man vil have et egnsteater og er villig til at støtte det. Det må være drivkraften bag et egnsteater og ikke økonomisk tænkning! ( Henrik Køhler, leder af Teatercentrum) Man skal udpege en kunstner, som har frihed til at arbejde/udvikle teatret for at sikre kvalitet. ( Christiane Finsen, Esbjerg Kunstmuseum) Et egnsteater gør tre ting: 1. Skaber fokus på hele det scenekunstneriske område 2. Skaber profilering af Kulturregion Vadehavet på landsplan i det daglige 3. Tilfører ekstra statsmidler til regionen. ( Carsten Wittrock, tidligere egnsteaterkonsulent i Kulturministeriet) Man kan argumentere, at når Vestjysk Symfoniorkester er sparet væk, så kunne et egnsteater være en kompensation. ( Axel Momme, rektor VMKS)

18 . Følgende institutioner og grupperinger har været sparringpartnere: Teatercentrum, København ( Henrik Køhler) Barkentins Teater, Ribe Esbjerg Kommunes Amatørteaterråd 7 kanten, Varde Esbjerg Kommunes biblioteker Carsten Wittrock, tidligere egnsteaterkonsulent, kunststyrelsen. Den Nye Opera Tobakken, regionalt spillested Musik og Teaterhusets venner Vestjysk Musik Konservatorium og Skuespillerskole Esbjerg kunstmuseum Skolescenen i Esbjerg Udgangspunkterne for samtalerne med disse sparringspartnere var spørgsmålene: 1. Hvilke muligheder ser du/i for dig/ jer i et egnsteater? 2. Hvad vil et egnsteater betyde for vores region bredere set? 3. Ser du nogle problemer i et egnsteater? a. for din organisation? b. mere generelt? 4. Andre ting, du/ I ser som vigtige for etableringen af egnsteatret? Generelt har vi i styregruppens kontakt med sparringspartnerne oplevet en forbløffende positiv respons på ideen om at etablere et egnsteater i Kulturregion Vadehavet. Tiden og det kulturelle og kunstneriske miljø er modent til et egnsteater, som beskæftiger sig bredere med scenekunst end musikdramatikken og især opera, som Den Nye Opera præsenterer på fornemste vis. Alle adspurgte ser det som en markant værdiforøgelse for kulturlivet i vores region og som meget berigende for det scenekunstneriske miljø. Det vurderes, at et professionelt producerende teater vil højne fagligheden og dermed skabe et langt bredere publikumsunderlag. De fleste sparringspartnere ser mange samarbejdsmuligheder mellem deres daglige aktiviteter og et kommende egnsteater. Således ser sparringspartnerene et egnsteater som en potentiel kulturel dynamo, som vil kunne fungere som en brobygger mellem Teater MY: Små Skridt forskellige dele af kulturlivet, bl.a. mellem amatører og professionelle.

19 Et Egnsteater i Kulturregion Vadehavet 19 Ligeledes fremhæver nogle sparringspartnere, at et egnsteater kan spille en væsentlig rollei give tilbud til de borgere, som det ændrede sociokulturelle landskab potentielt kan bringe til Sydvestjylland, ligesom et egnsteater vil øge opmærksomheden på Kulturregion Vadehavet på landsplan. (For oversigt over alle sparringspartneres besvarelse i stikordsform, se bilag 6.) Gennemgående træk fra sparringspartneres syn på etableringen af et egnsteater: 1. Der er behov for et selvstændigt og uafhængigt teater egnsteater. 2. Egnsteatret bør have en stærk kunstnerisk profil med kant. Til dette vurderes det som meget vigtigt at egnsteatret har en stærk kunstnerisk leder og et fast ensemble af skuespillere. 3. Egnsteatret skal spille forestillinger decentralt i hele Kulturregion Vadehavet, 4. Egne lokaler. Et kommende egnsteater skal have egne lokaler med eget scenerum, prøvesal, for at have kontinuerlig arbejdsro til hver dag at kunne arbejde med at kunne producere kvalitetsteater. Dette vil også give egnsteateret mulighed for at samarbejde med f.eks. amatørscener om opførelser og konsulent- Teatret Møllen: Linedanseren bistand og at tiltrække gæstespil. 5. Kulturregion Vadehavets kommuner skal ville et egnsteater, dvs. man skal tilføre nye penge for at oprette et egnsteater. Det kan ikke gøres ved at tage pengene fra allerede eksisterende tilbud i kommunerne, man skal være villig til at bruge nye penge. Desuden skal man også være bevidst om, at egnsteatret får ordentlige økonomiske og lokalemæssige vilkår fra starten og ikke etableres med et for skrabet budget, som forhindrer egnsteateret i at skabe kvalitets-oplevelser til store og små borgere. 6. Der er mange muligheder for synergi mellem et kommende egnsteater og de eksisterende kulturtilbud, her nogle eksempler: a. Den Nye Opera ser synergimuligheder i et kunstnerisk samarbejde mellem DNO og et egnsteater, samt i administrativt samarbejde f.eks. om marketing og PR måske sammen med Esbjerg ensemblet også. b. Amatørteatrene ser mange muligheder for samarbejde : Egnsteateret fungerer som dynamo og egnsteatrets ensemble som konsulent for egnsteatrene. Egnsteatret kan fungere som spillested for amatørteatrenes forestillinger, samt for professionelle gæstespil. c. Vestjysk Musik Konservatorium og Skuespillerskole ser muligheder for samarbejde mellem konservatoriestuderende og skuespillerelever og egnsteatret. d. Kulturskolens Grundkurser er oplagte samarbejdspartnere for et kommende egnsteater. e. Biblioteket ser muligheder for at egnsteateret og biblioteket kompletterer hinanden.

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen

Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 Købe Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 10. november

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater

Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater 2017-20 1. Aftaleparter Randers EgnsTeater og Randers Kommune, Favrskov Kommune og Lemvig Kommune. 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om egnsteatre

Udkast til bekendtgørelse om egnsteatre Udkast til bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15, stk. 5, 15 a, stk. 3, 15 b, stk. 5 og 15 d, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 4. juni 2012 som ændret ved lov nr. 458

Læs mere

Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro

Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro 1.1.2018-31.12.2020 Godkendt i bestyrelsen 16. december 2016 FORSLAG til godkendelse i Holstebro Kommune Red. 6.1.2017/LG Jnr. nr. 20.01.02-P27-1-16 Slots-

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Kolding. Egnsteateraftale mellem By- og. Mungo Park Kolding. Kolding Kommune 6000 Kolding

Kolding. Egnsteateraftale mellem By- og. Mungo Park Kolding. Kolding Kommune 6000 Kolding og studieby. Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005337003 Kommune 6000 Mungo Park Udviklingsforvaitningen og Nytorv 11 Egnsteateraftale mellem By- og Ko mm un Aftalen omhandler Kommunes tilskud

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre BEK nr 759 af 24/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2013-017151 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om egnsteatre

Læs mere

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes juni 2009 af teaterlov (Teaterloven). om egnsteatre (Egnsteaterbekendtgørelsen), hjemlet i lovbekendtgørelse nr. 780 af den 23. Nærværende aftale er indgået i henhold til bekendtgørelse nr. 1404 af den

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Og Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) S!de i a 7 Egnsteateraftale mellem Foreningen Team Teatret og Herning Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om scenekunst

Bekendtgørelse af lov om scenekunst LBK nr 30 af 14/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2013-019456 Senere ændringer til forskriften LOV nr 458 af 14/05/2014

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM Egnsteateraftale vedr. Teatret OM 1. Aftaleparter Teatret OM (herefter kaldt teatret) og Ringkøbing-Skjern Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Aah/ Aftale mellem. Egnsteater Furesø og Furesø Kommune. Slettet: Slettet: 14:43:00 Slettet: 14:23: :38:36

Aah/ Aftale mellem. Egnsteater Furesø og Furesø Kommune. Slettet: Slettet: 14:43:00 Slettet: 14:23: :38:36 Aah/19.3.2012 Aftale mellem Egnsteater Furesø og Furesø Kommune 1 Egnsteateraftale mellem Det musikdramatiske Egnsteater Furesø (herefter kaldt teatret) og Furesø Kommune (herefter kaldt kommunen) For

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater 1. Aftaleparter Den selvejende institution Bornholms Teater (herefter kaldt teatret) Teaterstræde 2 3700 Rønne CVR: 28179669 og Bornholms Regionskommune (herefter

Læs mere

Egnsteateraftale Mellem Holstebro Kommune og Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret 1. januar december 2020 Udgave til politisk godkendelse

Egnsteateraftale Mellem Holstebro Kommune og Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret 1. januar december 2020 Udgave til politisk godkendelse Egnsteateraftale Mellem Holstebro Kommune og Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret 1. januar 2017 31. december 2020 Udgave til politisk godkendelse 1. Aftaleparter Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret

Læs mere

LiMFJORDSIEA1REr. Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016. Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

LiMFJORDSIEA1REr. Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016. Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V LiMFJORDSIEA1REr Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Limfjordsteatret d. 7. nov. 2012 Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016 Hermed fremsender vi den endelige

Læs mere

EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV. Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann

EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV. Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann Maj 2015 INDLEDNING 12.december, 2013, indgik Svendborg Kommune, Kulturministeriet og BaggårdTeatret ny egnsteateraftale

Læs mere

Små Storbyteatre. Sundheds- og Kulturudvalget Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Små Storbyteatre. Sundheds- og Kulturudvalget Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 4. Små Storbyteatre 2015-059705 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og kulturudvalget drøfter planerne for små storbyteatre i aftaleperioden 2017-20. Drøftelserne danner baggrund

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Egnsteateraftale mellem Teaterkompagniet og Syddjurs Kommune

Egnsteateraftale mellem Teaterkompagniet og Syddjurs Kommune Egnsteateraftale mellem Teaterkompagniet og Syddjurs Kommune Sagsid: 11/34174 1. september 2012 Sagsbehandler: Frank Reeckmann Chefkons. Kultur og Udvikling fre@syddjurs.dk Egnsteateraftale for perioden

Læs mere

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar. Statens Kunstråds høringssvar vedr. Teaterudvalgets rapport 28. juni 2010 Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes juni 2009 af teaterlov (Teaterloven). om egnsteatre (Egnsteaterbekendtgørelsen), hjemlet i lovbekendtgørelse nr. 780 af den 23. Nærværende aftale er indgået i henhold til bekendtgørelse nr. 1404 af den

Læs mere

Kulturskolen Syddjurs. September 2014

Kulturskolen Syddjurs. September 2014 Kulturskolen Syddjurs September 2014 Indhold 1. Navn og status... 3 2. Formål... 3 3. Indhold... 3 4. Kulturskolens ledelse og daglige drift... 3 5. Bestyrelsens sammensætning... 4 6. Bestyrelsen opgaver

Læs mere

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution Formand Egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune 2013- Holbæk * Kommune Kontraktindehaver: Navn og adresse Ejerforhold Holbæk Teaters tegningsberettigede person(er) Holbæk Teaters vedtægter

Læs mere

Egnsteateraftale mellem. Teater Cantabile 2. Vordingborg Kommune. For perioden

Egnsteateraftale mellem. Teater Cantabile 2. Vordingborg Kommune. For perioden Egnsteateraftale mellem Teater Cantabile 2 og Vordingborg Kommune For perioden 01.01.17 31.12. Aftalen er indgået i henhold til bekendtgørelse om Lov om scenekunst LBK nr. 30 af 14/01/2014, og Bekendtgørelse

Læs mere

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Der er et stort behov og ønske om højere vægtning af vækstlaget i det københavnske teatermiljø: Der er brug for en scene og et miljø, der sikrer og skaber

Læs mere

Scenarier for et egnsteater i Silkeborg Kommune

Scenarier for et egnsteater i Silkeborg Kommune Scenarier for et egnsteater i Silkeborg Kommune Black Box Theatre Indholdsfrotegnelse 1 Forord.... 4 2. En kulturdynamo der gentænker teateroplevelsen... 7 3. Egnsteatret kan styrke kvaliteten på teaterområdet....

Læs mere

Bevillingssystemer i Danmark

Bevillingssystemer i Danmark Bevillingssystemer i Danmark Mandag den 18. januar 2016 kl. 9-12 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon 33 88 80 31 www.dansehallerne.dk

Læs mere

FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/ /2008

FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/ /2008 FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/2005 2007/2008 FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/2005 2007/2008 Udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Onsdag den 27. januar 2016 kl. 9-11 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag til Lov om ændring af teaterloven (Udmøntning af aftale om en række ændringer på teaterområdet

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Kulturudvalget Drøftelse Ib Christensen Henvendelse fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst vedrørende små storbyteatre i Aarhus Kommune. Baggrund:

Læs mere

Driftsaftale om grundlag for drift i perioden

Driftsaftale om grundlag for drift i perioden Udkast version 6-23.10.12 Himmerlands Teater Driftsaftale om grundlag for drift i perioden 1.1.2013 31.12.2016. 1. Aftalepartnere: Den selvejende institution Himmerlands Teater Mariagerfjord Kommune 2.

Læs mere

Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele

Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele Del 1: Egnsteater i Thisted Kommune Thy Teater er Thisted Kommunes ubetinget største leverandør af professionel scenekunst. Med 109 forestillinger i 2010 og 120 forestillinger

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS kompetencecenter kompetencecenter for DanSk ScEnEkUnST Et kompetencecenter er tænkt som et supplement til eksisterende konstruktioner og organisationer, der hjælper scenekunsten

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven 2011/1 LSF 98 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. Fremsat den 29. februar 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 12. juni 2012. Bekendtgørelse af lov om scenekunst. 4. juni 2012. Nr. 526.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 12. juni 2012. Bekendtgørelse af lov om scenekunst. 4. juni 2012. Nr. 526. Lovtidende A 2012 Udgivet den 12. juni 2012 4. juni 2012. Nr. 526. Bekendtgørelse af lov om scenekunst Herved bekendtgøres lov om scenekunst jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 23. juni 2009 med de ændringer,

Læs mere

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune ÅBENT UDBUD Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016 Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune KONTAKTINFORMATION Udbuddet varetages af Center for Kultur og Borgerservice i Næstved Kommune. Tilbud

Læs mere

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik Forord Kultur- og Idrætsudvalget Indledning Allerød kommunes kulturhistorie går langt tilbage. Allerød er første gang nævnt i kilderne i år 1260 som Alryth. Al er

Læs mere

REGIONALTEATRE: Forslag til en kvalitetssikring

REGIONALTEATRE: Forslag til en kvalitetssikring KOLOFON INDHOLD Forslag til en kvalitetssikring og nyorganisering af egnsteatrene 3 Indledning Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af kulturministeren Kunststyrelsen, april 2006 Kunststyrelsen Kongens

Læs mere

Den nye kulturaftale opererer med to årlige ansøgningsterminer: den 15. marts og den 15. september, sidste gang den 15. marts 2018.

Den nye kulturaftale opererer med to årlige ansøgningsterminer: den 15. marts og den 15. september, sidste gang den 15. marts 2018. Den 26. juni 2015 Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 De fire vadehavskommuner har siden sidste sommer været klar til forhandlinger med Kulturministeriet om en ny kulturaftale for perioden 2015-2018. Seneste

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016

Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016 Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016 Undersøgelsen vedrører sæsonen 2015/2016. Det betyder, at indberetningen skal omfatte aktiviteter i perioden 1.7-2015 til 30.6-2016. Formålet

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Kl. 14.45: Gruppedialog med Lene Bak vedr. evaluering af Garantiordning og Turnénetværket REFERAT

Kl. 14.45: Gruppedialog med Lene Bak vedr. evaluering af Garantiordning og Turnénetværket REFERAT 28. januar 2016 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 28 22. januar 2016 Tidspunkt: Kl. 8.30 18.00 Sted: Mødelokale 8, stuen Kl. 13.00-14.30: Møde med Lene og Nicole om 7 egnsteaterevalueringer

Læs mere

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER 1 BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m 2. UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole får ca. 6200

Læs mere

Aftale mellem. det selvejende. Egnsteater Undergrunden. og Furesø Kommune CVR/SE:

Aftale mellem. det selvejende. Egnsteater Undergrunden. og Furesø Kommune CVR/SE: CVR/SE: 34 55 88 41 og Furesø Kommune Egnsteater Undergrunden det selvejende Aftale mellem vej seva lue ring) (Tiltrådt af Fureso Kommunes Byråd 28.11.2012 med teknisk justering: 29.8.2012 Regnskabsår

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Om Formidlingsordningens pulje 3

Om Formidlingsordningens pulje 3 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Januar 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Driftsaftale om grundlag for drift i perioden

Driftsaftale om grundlag for drift i perioden Udkast version 4-26.7.12 Himmerlands Teater Driftsaftale om grundlag for drift i perioden 1.1.2013 31.12.2016. 1. Aftalepartnere: Den selvejende institution Himmerlands Teater Mariagerfjord Kommune 2.

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019 VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019 Samtidig med, at en ny aftale med Aalborg Kommune træder i kraft pr. 1.1.2016, sker der væsentlige ændringer på Det Hem lige Teater. Teatrets grundlægger og mangeårige kunstneriske

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

REGIONALTEATRE: Forslag til en kvalitetssikring

REGIONALTEATRE: Forslag til en kvalitetssikring KOLOFON INDHOLD Forslag til en kvalitetssikring og nyorganisering af egnsteatrene 3 Indledning Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af kulturministeren Kunststyrelsen, april 2006 Kunststyrelsen Kongens

Læs mere

Strategiplan og plan for kunstnerisk aktivitet for Teatret Undergrunden 2017-2020

Strategiplan og plan for kunstnerisk aktivitet for Teatret Undergrunden 2017-2020 Strategiplan og plan for kunstnerisk aktivitet for Teatret Undergrunden 2017-2020 Undergrunden vil i en ny aftaleperiode 2017-2020 bestræbe sig på at blive et centrum for musikteater på højst mulige kvalitetsniveau,

Læs mere

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015 Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene Rammeaftale 2012-2015 RAMMEAFTALE FOR ODENSE TEATER DEN SYDDANSKE LANDSDELSSCENE FOR PERIODEN 2012-15 Indholdsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen

Læs mere

- et teater for hele Sønderjylland og Sydslesvig

- et teater for hele Sønderjylland og Sydslesvig Notat med forslag om etablering af Sønderjyllands Teater - Møllen et teater for Sønderjylland og Sydslesvig med fokus på børneteatret TEATRET MØLLEN - et teater for hele Sønderjylland og Sydslesvig Den

Læs mere

Notat til Kulturudvalgets temamøde om dans, tirsdag den 29. april KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune

Notat til Kulturudvalgets temamøde om dans, tirsdag den 29. april KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune Notat til Kulturudvalgets temamøde om dans, tirsdag den 29. april 2014 Side 1 af 5 Aarhus Kommune yder driftstilskud til de to dansescener: Det lille storbyteater Bora Bora Dans og visuelt teater Granhøj

Læs mere

13. Kultur- og Fritidsudvalget

13. Kultur- og Fritidsudvalget 13. Kultur- og Fritidsudvalget ------------ overslag ---------- Udvalget for Kultur og Fritid 91.922 92.524 93.406 94.598 93.967 93.883 Kulturel virksomhed 38.136 35.350 39.136 40.250 39.666 39.582 Bibliotek

Læs mere

Kulturpolitik i Kolding

Kulturpolitik i Kolding Kolding Kommunes Kulturpolitik 2016-2017 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpolitik i Kolding 2016-2017 - kulturdynamik og fællesskab Forord...2 Kultur i Kolding...3 Kulturpolitiske

Læs mere

Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner) for perioden 01.01.

Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner) for perioden 01.01. Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner) for perioden 01.01.09 til 31.12.11 Side 2 INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler

Læs mere

Der er ikke et lovmæssigt grundlag, der forpligter Roskilde Kommune til at yde tilskud til kulturelle foreninger. Kriterier:

Der er ikke et lovmæssigt grundlag, der forpligter Roskilde Kommune til at yde tilskud til kulturelle foreninger. Kriterier: Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Driftsaftale 2016-2017 Roskilde Teater 1. oktober 2015 Mellem Roskilde

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. teatret Dansk Rakkerpak

Egnsteateraftale vedr. teatret Dansk Rakkerpak Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk Egnsteateraftale vedr. teatret Dansk Rakkerpak 1. Aftaleparter Dansk Rakkerpak (herefter

Læs mere

Udkast til Forslag. til. Lov om ændring af lov om scenekunst

Udkast til Forslag. til. Lov om ændring af lov om scenekunst Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om scenekunst (Revision af egnsteaterordningen) 1 I lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 4. juni 2012, som ændret ved 16 i lov nr. 458 af 8.

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m2. BYENS HUS BYENS BYGGERI UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium og Skuespiluddannelsen

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m 2. UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole får ca.

Læs mere

NOTAT. Spørgsmål og svar om ny teaterstruktur

NOTAT. Spørgsmål og svar om ny teaterstruktur Spørgsmål og svar om ny teaterstruktur Hvad er baggrunden for beslutningen om en ny teaterstruktur? I KbhT s strategi for 2015/16-2018/19 konstaterede bestyrelsen i maj 2015, at det økonomisk kun lige

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Egnsteateraftale mellem Ishøj Byråd & Ishøj Teater S/I. For perioden 1.1.2012 31.12.2015

Egnsteateraftale mellem Ishøj Byråd & Ishøj Teater S/I. For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Ishøj Byråd AFTALE Dato 11. februar 2011 Sagsbehandler: John Romlund Telefon: 43 57 71 10 Email: jrk@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: DRIFTAFTALE 2012-2015 Egnsteateraftale mellem Ishøj Byråd & Ishøj

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Kulturplan 2013. Kulturafdelingen November 2012

Kulturplan 2013. Kulturafdelingen November 2012 Kulturplan 2013 Kulturafdelingen November 2012 Indhold Indledning... 1 Om processen... 3 Kultur-vision, overordnede temaer, strategier og indsatsområder... 4 Bilag - Idé-katalog fra fokusgrupperne...

Læs mere

Resultatberetning for 2014

Resultatberetning for 2014 beretning for KOMEDIEHUSET Indhold Brand...3 Mission...3 Vision...3 beretning for...4 Opgørelse over implementeringsgraden af Strategiske for...6 Nøgletal...8 2 Dramatisk begravelse til Middelalderfestival

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION 1: Navn og hjemsted Institutionens navn er "Det Hem'lige Teater". Det Hem'lige Teater er en selvejende institution. Det Hem'lige Teaters hjemsted er Aalborg Kommune.

Læs mere

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni 2012 for Esbjerg Kommune Forord Esbjerg Kommune er begunstiget med et stærkt kulturliv, der rummer en mangfoldighed af engagerede kulturaktører.

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Kulturministeriet, mindre sektoranalyse

Kulturministeriet, mindre sektoranalyse STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Kulturministeriet, mindre sektoranalyse Der er gode grunde til, at visse opgaver på Kulturministeriets område er lagt ud til amter og kommuner.

Læs mere

Aben Osvald deler æbler ud efter en fore stilling. Foto / Ditte Valente

Aben Osvald deler æbler ud efter en fore stilling. Foto / Ditte Valente S idste år inviterede Batida børn fra 24 lokale skoler og institutioner i teatret. Formålet var at få en forsmag på stationær teaterdrift og at styrke netværket i lokalmiljøet. Citaterne i denne folder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven 1/14 L 139 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af teaterloven. (Revision af egnsteaterordningen). Fremsat den 31. januar 2007 af kulturministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af teaterloven

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Steder: KTK-grunden, Sigurdsgade den fine gamle bygning overfor. Undersøg om Giv rum kan finde egnede lokaler?

Steder: KTK-grunden, Sigurdsgade den fine gamle bygning overfor. Undersøg om Giv rum kan finde egnede lokaler? Navn på projektet: Ansvarligt medlem: Deltagere fra arbejdsgruppen: Formål med projektet: Dato for afholdelse af projektet: PROJEKTBESKRIVELSE Det kreative væksthus Jon Jackson Klaus, Malthe, Christoffer

Læs mere