Muligheder & dokumentation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Muligheder & dokumentation"

Transkript

1 1 Muligheder & dokumentation Lidt inspiration til fælles debat

2 Service info Jan Astrup Partner AM-online & AM-gruppen Mobil: Mail: CV Cand.merc. I styring og ledelse HR Chef - Linak IT Chef TDC Ejer Govisual Partner AM-gruppen 2 2

3 3 Agenda Den sætter I faktisk!!!! Men ellers: Kundskab er vejen frem Jeres udfordringer Ledelsens fokus Fokus - Hånd og Hånd Hvor og hvordan sætter vi ind? Data indsamling Hvilke problemer kan vi så løse i fællesskab?

4 4 1. Tyskeren ser 2. Danskeren ser 3. Forskellen er lokalkendskab

5 5 4. Havnen er ikke farlig kun for dem, som ikke kender den!

6 6 UDFORDRINGERNE OG MULIGHEDERNE!!!!!

7 7 Øvelse: hvor er i gode henne? + fortæl hvorfor

8 Udfordringer, som stadig bliver vigtigere Har vi den fornødne oplæring og instruktion af vore medarbejdere/kollegaer? - Ved chauffører, skibsbesætninger, håndværkere og andre eksterne på havnen, hvordan man færdes og arbejder sikkert på en havn? - Fremstår vi som en sikker havn for kunder og deres kunder?

9 Udfordringer, som stadig bliver vigtigere fordi Det store HVORFOR! Styr på sikkerhed.er vigtig parameter for internationale kunder Kæde ansvar princippet breder sig Selv kineserne har fokus på det. Signalværdi internt & eksternt Certificering Omkostningerne ved en arbejdsulykke Potentiale i at have styr på det rent økonomisk AM er også blevet en økonomisk konkurrenceparameter, når der kæmpes på marginalerne

10 Truslerne består blandt andet i Udenlandske chauffører på området Fremmed håndværkere Gamle hr. jensen på cykel De nye De gamle Når de gamle rotter driller de nye Alle disse folk skaber fare, når de er i nærheden af truck, kran, lastbil osv. Eller arbejder alene Uagtsom Sløser med sikkerheden osv.

11 13 Hvorfor SIKKER ADFÆRD? Sikker adfærd og en god sikkerhedskultur er sammen med de øvrige HSE aktiviteter fundamentet for kvalitet, pålidelig drift, effektivitet og reducerede omkostninger. Når det enkelte individ, gruppen og organisationen tilsammen har en proaktiv sikkerhedsadfærd, så kortlægges, vurderes, reduceres og elimineres risici løbende. Dermed skabes fundamentet for en sikkerhedskultur, hvor alle aktivt bidrager til at styrke virksomhedens fundament, herunder kvalitetsforbedringer, høj pålidelighed, effektiv produktion og reducering af omkostningerne.

12 14 Sikker adfærd er også En stor kilde til besparelser gennem Nedsat sygefravær Bedre trivsel Færre ulykker Sikker adfærd og det øget fokus og ændring af kulturen kan også bruges til Fokus på dagligdagen så de små gevinster høstes Bedre logistik Ideer til besparelser/forbedringer

13 15 Øvelse Hvad angår AM hvor er I så henne?

14 16 Sikkerhedsprofiler AM-Gruppen har beskrevet 7 forskellige sikkerhedsprofiler, som optræder i de fleste organisationer: Vagn Vovehals Frida Forsvar Torben Tekniker Finn Forsigtig Dorte Demokrat Hans Håndhæver Minna Minestryger

15 17 Vagn Vovehals Udfører vellykkede, men farefulde aktiviteter Ofte rutineret (faglært), som vurderer lav eller ingen risiko ved arbejdsprocesserne Ser ikke risici ved farer Risici opdages sjældent eller for sent Accepterer småskader Tager risici Overholder kun sikkerhedsreglerne, når der er håndhævere Årsagerne til ulykker opfattes som hændeligt uheld

16 18 Frida Forsvar Defensiv holdning til sikkerhed og arbejdsmiljø Ser risici som en del af arbejdsprocesserne Accepterer en væsentlig risiko Passivitet i forhold til at kortlægge risici og ændre forholdene Forsvarer egen og andres risikable adfærd Forsvarer og fastholder gerne nuværende tilstand Bidrager sjældent med et bud på, hvordan arbejdet kan organiseres bedre og mere sikkert

17 19 Torben Tekniker Sikkerhedsopfattelsen er baseret på ekspertkulturen Opfatter at sikkerheden er i orden, når eksperternes råd og vejledning følges Sikkerhed er sikring af maskiner Gode til tekniske vurderinger af maskiner og arbejdsprocesser Opfatter arbejdsprocesserne som sikre, hvis kravene i arbejdsmiljøloven følges Afvejer omkostninger ved sikkerhed i forhold til mulig risikoreduktion Er maskinen i orden, så er det den ansatte som er årsagen til uheld

18 20 Finn Forsigtig Ofte nyansatte eller ansatte, som har oplevet kollegaer blive udsat for en ulykke eller nærved-ulykke Opfatter arbejdspladsen som risikobetonet Bange for risiciene og udviser derfor størst mulig sikker adfærd Udviser til en vis grad passivitet og tager sjældent initiativ til at ændre forholdene på arbejdspladsen Tænker på personlig beskyttelse og anvender de anbefalede værnemidler

19 21 Dorte Demokrat Aktiv holdning til sikkerhed og arbejdsmiljø Ser farer og kan kortlægge risici Aner der er forskellige valgmuligheder i forhold til reducering af risici Aktiv i forhold til at kortlægge risici og kommer gerne med forslag til at ændre på forholdene Mener at kollektiv risikominimering er midlet til sikkerhed Forventer at alle bliver inddraget og hørt og at løsninger nås i et samarbejde Arbejder på at alle bidrager og alle tager et ansvar

20 22 Hans Håndhæver Klassisk opfattelse af arbejdsmiljøorganisationen og sikkerhedsarbejdet Ofte arbejdsledere og medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen Aktiv holdning til sikkerhed og arbejdsmiljø Mener at risici opstår, når ansatte opfører sig forkert og har derfor fokus på menneskelig adfærd Oplever at lov og orden skal opretholdes blandt de ansatte Mener at adfærdsafvigelser skal medføre sanktioner Forsøger at påvirke den enkelte til sikker adfærd

21 23 Minna Minestryger Engageret og ambitiøs Proaktiv holdning til sikkerhed og arbejdsmiljø Tænker hele tiden på at forbedre sikkerheden Forholder sig hele tiden til, hvordan arbejdspladsen kan blive mere sikker Arbejder på at reducere risici (fjerne minerne) Har en bred opfattelse af årsagerne til ulykker og inddrager både tekniske, systemiske og menneskelige forhold ved risikovurdering Kan føle sig som Tordenskjolds soldater

22 24

23 25 Hvad er SIKKER ADFÆRD 4 Niveauer? SA 1 SA 2 SA 3 SA 4 Den ansatte er ubevidst inkompetent Tænker ikke over risikoen Adfærd i forhold til sikkerhed er defensiv Den ansatte udfører vellykke, men farefulde aktiviteter Den ansatte er bevidst inkompetent Tænker over risikoen, men reagerer ikke Adfærd i forhold til sikkerhed er passiv Den ansatte er erfaren, mester arbejdet, men tager risici Den ansatte er bevidst kompetent Tænker over risikoen og reagerer på opfordring Adfærd i forhold til sikkerhed er aktiv Den ansatte udviser størst mulig sikker adfærd Den ansatte er ubevidst kompetent Tænker hele tiden risikoen og reagerer selvstændigt Adfærd i forhold til sikkerhed er proaktiv Den ansatte forholder sig til, hvordan arbejdspladsen kan blive mere sikker

24 26

25 27 OPSAMLING AF DATA!!!!! En lille kommune fortælling.

26 28 Fokus på observationer Når fokus øges på observationer så vil antallet af uheld falde

27 29 Hvad kan de opsamlede data bruges til? 1. SIKKERHEDSDIALOGER 2. HANDLINGSPLANER 3. PENGENE BRUGES RIGTIGT OG MÅLRETTET 4. OSV. Brug af Easy værktøjet hos arbejdstilsynet case

28 30 LØSNING AF FORSKELLIGE PROBLEMSTILLINGER PÅ HAVNEN!!!

29 31 Hvad kan vi ellers løse med teknologien? Jeg har lånt lidt af Jettes eksempler.

30 Sikker adfærd - hvorfor? Årsager til ulykker Fordeling i forhold til antal anmeldte ulykker: Intern transport - 7 % Fald og snublen i samme niveau 17 % Manuel håndtering af mennesker og emner 25 % Fald til lavere niveau 6 % De fire ulykkestyper udgør over 54 pct. af alle anmeldte arbejdsulykker, 42 pct. af alle dødsulykker og 55 pct. af alle andre alvorlige ulykker. Kendetegnet for de fire ulykkestyper er, at maskiner og tekniske hjælpemidler spiller en meget lille rolle. 32

31 Sikker adfærd - hvorfor? Det tilsyneladende ufarlige Fx: En kasse der skal flyttes En stige man står på En våd eller fedtet plet Shit happens 33 33

32 34 LØSNING AF FORSKELLIGE PROBLEMSTILLINGER PÅ HAVNEN!!! LVM eksempel Lindpro eksempel Studie eksempel

33 Synlighedsbeklædning (Advarselsbeklædning) Klasse 3 beklædning kan godt bestå af 2 stykker klasse 2 beklædning fx bukser samt jakke eller vest, der bruges sammen Krav om klasse 2 for tilsynsførende, der overvåger arbejder, som kræver klasse 3 beklædning Krav om klasse 1 beklædning for besøgende under ledsagelse ved færden i områder, som kræver klasse 2 eller klasse 3 beklædning HUSK: Synlighedsbeklædning ikke yder beskyttelse ved en evt. påkørsel. Sikre kun, at føreren af køretøjet får længere tid at reagere på. 35

34 Alenearbejde Problemstillinger Tilkaldevagt uforudsigeligheden af det som venter én usikkerhed og utryghed Frygten for ulykker + tanken om, hvis ulykken sker, er der ingen hjælp tilstede utryghed og anspændthed Tanken om, at du alene skal træffe svære beslutninger uden mulighed for sparring usikkerhed og stress 36

35 Alenearbejde Arbejdsopgaver, hvor alenearbejde ikke må foregå (ikke udtømmende liste): ved fare for nedstyrtning i lukkede rum og kanaler områder uden radiokontakt arbejde, inspektion, tømning og reparation i siloanlæg kedelarbejde, hvor kedel er i drift brønde og tunneller arbejde fra lift røgdykning kloakarbejde i brønde reparationsarbejde ved syre- og ammoniakanlæg arbejde i ingeniørgange, hvor der ikke er mulighed for radiokontakt arbejde på og ved ammoniaklagre særlige reparationsarbejder uden for normal arbejdstid tragtrensning på kultransport uden for normal arbejdstid pram- og skibsmodtagelse (kulkraftværker) arbejde i skorstene arbejde i halmkanaler og lign. arbejde med adskillelse af syre eller ludholdige systemer arbejde i fyrbox, askefiltre og lign. arbejde i fjernvarmebrønde modtageområder med nedstyrtningsfare større brandslukning 37

36 Instruktion og oplæring Arbejdsmiljølovgivning Grundsten Instruktion og oplæring af medarbejderen Tilsyn/Kontrol med medarbejderen 38

37 39 Instruktion og oplæring Arbejdstilsynet har øget fokus på mangelfuld instruktion og oplæring Et konkret påbud følges nu oftere op med et følgepåbud vedr. mangelfuld instruktion Antal påbud vedr. mangelfuld instruktion Tredobling af påbud for mangelfuld instruktion og oplæring fra 2011 til 2013 Det er nyansatte som kommer til skade! Der er lige så stor risiko for, at du kommer til skade på din første arbejdsdag som de følgende fire uger til sammen Kilde: Arbejdsmiljøviden, september 2014

38 Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet Oplæring og instruktion skal være: Tilstrækkelig og hensigtsmæssig! Ikke noget mindstekrav til form og varighed/omfang Oplæring og instruktion skal være tilpasset: Konkret arbejdsopgave Arbejdets art Den ansatte forudsætninger Uddannelse/faglige kompetencer Alder Rutine Sprog 40

39 Instruktion og oplæring En arbejdsmiljømæssig udfordring!!! - inkl. dokumentationen herfor Hvornår er instruktionen god nok? Har medarbejderen forstået instruktionen? Hvem er kompetent til at give instruktionen? Hvor detaljeret skal der instrueres? Hvordan dokumenterer vi, at instruktionen er givet? Hvordan dokumenterer vi, at instruktionen er forstået? 41

40 Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet NY vejledning fra Arbejdstilsynet, januar 2015: At-vejledning Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet Oplæring: Proces, hvor den ansatte tilegner sig viden og indøver færdigheder Instruktion: Målrettet besked eller ordre om, hvordan den ansatte skal udføre en bestemt opgave Tilsyn: Kontrol og evt. fejl og mangler skal påtales og rettes 42

41 43 Portal løsning

42 Instruktion og oplæring Skal altid være mundtlig! Generel instruktion Tjekliste til instruktion og oplæring Personalehåndbog/-folder Arbejdspladsbrugsanvisninger til kemi Brugsanvisninger til maskiner Maskinkort til maskiner kort brugervejledninger/instruktioner Daglig/opgavespecifik planlægning og instruktion 44

43 Tilsyn med arbejdet hvordan? Det daglige - det uformelle tilsyn på vores vej rundt Vigtigt: Ikke at lukke øjne for usikre forhold og uforsvarlig adfærd Manglende påtale = stiltiende accept Vigtigt: Ros den sikre adfærd, for det vi sætter fokus på vokser! Grib medarbejderen i at gøre det rigtige og sig det 45

44 Instruktion og tilsyn ved underleverandører Ledelsesretten betydning ift. underleverandører og lejet personale Leverandør med egen ledelsesret (ansatte fra en fremmed virksomhed) Havnen har oplysningspligt om risici ved arbejdet og interne regler Leverandøren har instruktions- og tilsynspligten Leverandør, som arbejder under Havnen s ledelsesret (lejet arbejdskraft) Havnen har instruktions- og tilsynspligten 46

45 Sikkerhedsskiltning Skilteskoven vokser 47

46 48 Hændelser Fysiske såvel som psykiske hændelser skal registreres Kæmpe potentiale i den bløde side LVM video og Arla

47 Tak fordi i lyttede og jeres input! Jan Astrup Partner Mobil: Mail: 49 49

Strategiske arbejdsmiljøperspektiver

Strategiske arbejdsmiljøperspektiver Juni 2015 Carsten Ditlefsen, MBA, partner og direktør i AM-Gruppen Definitioner at skabe en samvirken af mål og midler Kilde: Fakta om arbejdsmiljø 2013, side 71 at skabe en samvirken af mål. Ved at nå

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Undgå ulykker Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Indhold Forord 3 Arbejdsulykker skal forebygges 4 En målrettet indsats Ansvar og kultur Hvad

Læs mere

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20 Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 20 Forord Dette dokument er en guideline til arbejdsmiljøcertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/OHSAS 18001:

Læs mere

Dagsorden til HAMiU-møde tirsdag d. 23. september 2015 kl. 13:00 til 15:00

Dagsorden til HAMiU-møde tirsdag d. 23. september 2015 kl. 13:00 til 15:00 Lars Brodersen 11. september 2015 Dagsorden HAMiU-møde d. 23. september 2015 Dagsorden til HAMiU-møde tirsdag d. 23. september 2015 kl. 13:00 til 15:00 Sted: HR-afdelingens store mødelokale, F3-42 1. Godkendelse

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsulykker Sikkerhedskultur

Forebyggelse af arbejdsulykker Sikkerhedskultur Forebyggelse af arbejdsulykker Sikkerhedskultur 4 4.1 Ændring af sikkerhedskulturer NUL ARBEJDSULYKKER NUL ARBEJDSULYKKER er et kampagnesamarbejde mellem Arbejdstilsynet og Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ Udgivet af: Dansk Metal Miljø- og Socialsekretariatet April 2008, 1. oplag Redaktion: Jan Toft Rasmussen Design og tryk: Schultz Grafisk / 568174 Foto: Harry

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Ulykker En vejledning med metoder og løsningsforslag ved nærved-ulykker. Fra UPS til OBS

Ulykker En vejledning med metoder og løsningsforslag ved nærved-ulykker. Fra UPS til OBS Ulykker En vejledning med metoder og løsningsforslag ved nærved-ulykker Fra UPS til OBS Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail:

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Håndbog om arbejdsmiljøledelse

Håndbog om arbejdsmiljøledelse Håndbog om arbejdsmiljøledelse Bearbejdning af På sporet af arbejdsmiljøledelse Small Risk 2005 BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR KPMG Introduktion - til håndbog om

Læs mere

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM arbejdsmiljøorganisationens arbejde med indeklima i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren, den offentlige administration og finanssektoren Indholdsfortegnelse Et

Læs mere

Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøarbejde i små og mindre rengøringsvirksomheder

Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøarbejde i små og mindre rengøringsvirksomheder Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøarbejde i små og mindre rengøringsvirksomheder Januar 2001 Udarbejdet for Branchearbejdsmiljørådet for Service og Tjenesteydelser af Karin Mathiesen og Peter Hasle

Læs mere

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM sikkerhedsorganisationens arbejde med indeklima i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren, den offentlige administration og finanssektoren Indholdsfortegnelse Et

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere