Miljøbevidstgørelse i bufferzonen til Gran Reserva Biológica Indio Maíz Nicaragua 2. fase

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøbevidstgørelse i bufferzonen til Gran Reserva Biológica Indio Maíz Nicaragua 2. fase"

Transkript

1 Projektdokument Marts 2003 Miljøbevidstgørelse i bufferzonen til Gran Reserva Biológica Indio Maíz Nicaragua 2. fase Nepenthes & Fundación del Río & MECD Nepenthes PO Box 5102 Odensegade 4B 8000 Århus C

2 PROJECT IDENTIFICATION (English) Country: Sector: Project title: Implementing organisations: Duration: Nicaragua Environment / education Environmental Education in the Bufferzone of the Gran Reserva Biológica Indio Maíz, Nicaragua. Nepenthes, Denmark, and Fundación del Río, Nicaragua. 4 years Starting date: 1 st July, 2003 Project budget: Danida contribution: DKK DKK The project is the second phase of a project aimed at increasing the awareness of the importance of wise and sustainable use of the natural ressources and the protection of the environment. The project implements environmental education in the schools and among young people in the buffer zone west of the Gran Reserva Biológico Indio Maíz in the south eastern corner of Nicaragua. The direct target group i school children and young people between 7 and 20 years old. The target group in this rather large and inaccesible area is being reached through the teachers and local promoters employed by the project. The project is collaborating with the government through MECD on implementing and finding methods and strategies for the new subject in the school curriculum called environment and natural resources. The project provides courses and workshops for teachers and follow up visits by the local promoters trained by the project. 33 teachers will terminate their formal education thus increasing the rate of professional teachers to 80%. Youth groups formed during the first phase, will be trained in various environmental activities and local sustainable productions. As an incentive for participating in the youth groups, sport tournaments and traditional dancing will be organised. Included in the project is institutional support for Fundación del Río on organizational issues, further project possibilities, and financial sustainability. Fundación del Río will revise its strategies and instutional setup. The following project document is in Danish. For further information please contact: Vibeke Tuxen, Nepenthes, Tel: (45) , Fax: (45) , 2

3 Kort over projektområdet Kort over den Sydøstlige Biosfære i Nicaragua. Projektet Miljøbevidstgørelse i Nicaragua arbejder i El Castillo kommune ved grænsen til det biologiske reservat Indio Maiz. Se tillige bilag 5. 3

4 INDHOLD PROJECT IDENTIFICATION (English)...2 Kort over projektområdet...3 INDHOLD...4 FORKORTELSER BAGGRUND KONTEKST Karakteristik af projektområdet Værtslandets strategi Projektets institutionelle ramme PROJEKTETS BERETTIGELSE Problemer der kræver opmærksomhed Forventet situation ved projektets afslutning Målgrupper Særlige hensyn Institutionelle aftaler Muligheder for støtte fra den nicaraguanske regering Begrundelser for Danida støtte Projektets varighed OVERORDNET UDVIKLINGSMÅL PROJEKTFORMÅL FORVENTEDE RESULTATER AKTIVITETER STRATEGI...19 Miljøbevidstgørelse på skolerne...20 Ungdomsgrupper...21 Netværket...21 Småvirksomheder...21 Læreropgradering...23 Nepenthes input...23 Personale...24 Infrastruktur...25 Fundación del Río INPUTS FORUDSÆTNINGER RICISI ORGANISERING OG PROJEKTADMINISTRATION...28 Ansvarsområder for Fundación del Río...28 Ansvarsområder for Nepenthes...28 Projektets administration PROJEKTETS BÆREDYGTIGHED INDIKATORER OG VERIFIKATIONSMETODER MONITORERING OG EVALUERING...31 Rapporter Evalueringer BUDGET OG FINANSIERING BOGHOLDERI OG REVISION

5 18. FORELØBIG IMPLEMENTERINGSPLAN...35 Bilag Logframe...38 Bilag Detaljeret budget...38 Bilag Noter til detaljeret budget...38 Bilag Tillæg til strategi: Biavl i Rio San Juan...38 Bilag 4A...38 Tillæg til strategi: Projektoplysning i Danmark. Adoptér et papegøjetræ...38 Bilag Descripción de cargos del proyecto y perfil profesional (spansk)...38 Bilag Kort over projektområdet...38 Bilag Manual y Procedimientos para la Elaboración de Informes para Nepenthes...38 Bilag Fundación del Río, relevante samarbejdsaftaler

6 FORKORTELSER CBM CODESO CONADES Danida DKK FDR MECD MARENA NERA ONG / NGO OTR PMS SI A PAZ Corredor Biológico Mesoamericano (Den mellemamerikanske Korridor) Comisión de Desarrollo Sostenible (Netværk af alle organisationer og institutioner som arbejder med bæredygtig udvikling i Rio San Juan) Consejo Nacional de Desarrollo (Netværk af offentlige institutioner og private organisationer) Danish International Development Agency Danske kroner Fundación del Río Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (Ministeriet for undervisning, kultur og sport) Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Miljøministeriet) Nucleos Educativos Rurales Autónomos (Selvstændige undervisningsenheder i landområder) Organización No Gubernamental / Non-governmental Organisation Oficina de Titulación Rural Proyecto Manejo Sostenible en la Zona de Amortiguamiento en la Municipalidad de El Castillo (PASMA subcomponente 5ª) Sistema Integrado de Areas Protegidas para la Paz (Internationalt bufferzoneprojekt til La Gran Reserva Indio Maíz) 6

7 1. BAGGRUND Den første fase af projektet Miljøbevidstgørelse i Nicaragua i bufferzonen til reservatet Indio Maíz, blev udført mellem januar 1999 og december 2001, siden forlænget til juni Projektet havde til formål at styrke bevidstheden og kendskabet til god brug og bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne og beskyttelse af miljøet. Målgrupperne var børn og unge mellem 7 og 20 år. Projektet har på den ene side arbejdet med at implementere den formelle miljøbevidstgørelse i folkeskolerne i El Castillo kommune, og på den anden side at fremme frivillige ungdomsgrupper i landsbyerne til organisering omkring miljø-, kultur- og sportsaktiviteter. Projektet er nu i en mellemfase på et år til juni Fundación del Río blev oprettet i 1990 efter borgerkrigen med det formål at få den nye regering til at fokusere på miljøet i sin planlægning. Grundlæggerne var tidligere ansatte i miljøministeriet, hvor de dannede konceptet og projektet SI A PAZ (Sistema Integrado de Areas Protegidas para la Paz) som en strategi for udvikling og naturbeskyttelse i det sydøstlige Nicaragua. Med regeringsskiftet i 1990 måtte de forlade den offentlige administration og oprettede Fundación del Río for at arbejde sammen med civilbefolkningen om samme koncept. Dette arbejde førte i 1994 til oprettelsen af projektet PMS (Proyecto Manejo Sostenible en la Zona de Amortiguamiento en la Municipalidad de El Castillo) til fremme af bæredygtig land- og skovbrugsudvikling i El Castillo kommune. Projektet blev finansieret af Danida og implementeret i et samarbejde mellem MARENA (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales), OTR (Oficina de Titulación Rural), El Castillo kommune og Fundación del Río. Indeværende projekt til miljøbevidstgørelse i Nicaragua blev defineret komplementært til PMS projektet til at arbejde med børn og unge i det samme projektområde. På trods af projekternes komplementære karakter har samarbejdet imellem dem ikke fungeret. Ydermere skiftede den daværende leder på PMS Fundacion del Rio (FDR) ud med en anden NGO som partner på projektet i FDR har i flere omgange forsøgt at opretholde den kontakt imellem projekterne, som blev etableret ved Nepenthes besøg i projektområdet, men uden held. Der har dog kun været få tilfælde af overlap i projekternes arbejde, og der er med den nye leder aftalt et tættere samarbejde i projektets 2. fase. I løbet af første fases 3 år har projektet udviklet og implementeret et sammenhængende program for udvikling af miljøbevidstgørelse i folkeskolerne. Der eksisterer undervisningsmaterialer, der er tilpasset områdets miljømæssige og sociale betingelser, og som kan bruges til at fortsætte den teoretiske miljøbevidstgørelse og de praktiske aktiviteter. Projektet har samarbejdet med det regionale lærerseminarium i Juigalpa om at 1 Danidas Annual Sector Review Report fra 2001 skriver for sub-komponent 5A: The sub-component has suffered severely from an erratic and personalized style of management by the expatriate CTA, who seems neither to have fully understood the strategic framework for the sub-component, nor the needs for continuity and sistematization of experiences. (ASR 2001, p.19) 7

8 udvikle kurser og debatter for skolelærere, som derved har styrket kapaciteten til at gennemføre miljøbevidstgørelsen på skolerne. Ungdomsgrupperne har vist stor motivation. I løbet af projektet er der blevet etableret stærke relationer mellem Fundación del Río og de unge i kommunen, hvilket har ført til uafhængige initiativer hos de unge for at påvirke og ændre brugen af landsbyernes naturressourcer. Den anden fase af projektet vil fokusere på at konsolidere og sprede indsatsen for at beskytte miljøet i El Castillo kommunes del af bufferzonen til Indio Maíz reservatet. Et af projektets formål er at udvide og konsolidere resultaterne for miljøbevidstgørelsen på skolerne. Et andet formål er at udvikle arbejdet med ungdomsgrupper ved at iværksætte bæredygtige indkomstskabende aktiviteter og samtidig fokusere på indflydelse på lokalt og nationalt niveau omkring udviklingspolitik og bevarelse af naturressourcerne. Anden fase vil fortsat styrke de unge til at øve indflydelse på miljøet i deres lokalområder både ved hjælp af praktiske aktiviteter såsom affaldsindsamling og oprettelse af mindre beskyttede områder og ved hjælp af politisk pres på beslutningstagere. Derudover vil der blive arbejdet med sammenhængen mellem brug af naturressourcerne og indkomstskabende produktion. Projektet vil munde ud i skabelsen af et antal småvirksomheder organiseret og styret af de foretagsomme unge, og fokusere på empowerment af de lokale grupper til deltagelse i beslutningerne omkring brugen af naturressourcer i deres landsbyer. Danida gennemførte i februar 2003 en kombineret evaluering af første fase og appraisal af anden fase af projektet (Nepenthes & Fundación del Río Project Environmental Education in Nicaragua, Review and Appraisal Report. March 2003). Der foreligger tillige rapporter fra projektets interne evalueringer. 2. KONTEKST 2.1 Karakteristik af projektområdet Miljøbevidstgørelsesprojektet finder sted i El Castillo kommune, i Río San Juan provinsen. Det dominerende økosystem i projektområdet er tropisk regnskov. I området findes som beskyttede områder en del af landets største og mest betydningsfulde naturreservater, såsom miljøreservatet Indio Maíz, det historiske fæstningsmonument Inmaculada Concepción de María, Reservatet Wawashan, Cerro Silva, Refugio de Vida Silvestre del San Juan og naturreservatet Punta Gorda. Alle disse er en del af det for nyligt oprettede Reserva de la Biosfera del Sureste. Disse beskyttede områder udgør et stort potentiale for bevarelse af biodiversiteten, for udviklingen af skovbrug og for bæredygtig økoturisme. 8

9 Et andet karakteristika ved regionen er et stort territorium med lav befolkningstæthed, hvor landsbyerne ligger spredt ligesom husene indenfor hver landsby faktorer der vanskeliggør tilgængeligheden. De socioøkonomiske og miljømæssige problematikker er ens i hele området, hvor de følgende problemer kan fremhæves: landbruget breder sig på bekostning af de tilbageværende tropiske regnskove, gennem traditionelle landbrugsmetoder som rydning, træhugst og afbrænding og indførsel af græsning, hvormed jorden udpines. Stigende arbejdsløshed i El Castillo kommune på grund af den midlertidige lukning af fabrikken der producerer olie af afrikansk palme, hvilket betyder at plantagearbejderne emigrerer til Costa Rica for at søge arbejde. Der er stigende tendens til at afskove områder for at dyrke subsistensafgrøder. Ekstrem fattigdom; El Castillo kommune er blandt de fattigste i landet, befolkningen har dårlige livsbetingelser med ingen eller lav adgang til sundhedsvæsen, uddannelse, anstændige huse, veje, energi og drikkevand. Der er store immigrationsstrømme mod El Castillo kommune af folk der søger land for at dyrke i den resterende skov eller indenfor de beskyttede områder. Prognoserne indikerer at størstedelen af immigranterne stammer fra El Castillos tilstødende kommuner. Migration til Costa Rica for at søge midlertidigt arbejde som landarbejdere i banan-, kaffe- sukkerrørs- og andre plantager. Af disse sæsonemigranter er størstedelen unge og familiefædre, hvilket med tiden medfører en transkulturation af bufferzonens befolkning, tab af national identitet og manglende værdsættelse af den lokale egn. Svage offentlige institutioner der afspejles i utilstrækkelig basal service såsom sundhed, bolig, uddannelse, veje og infrastruktur; og desuden ringe kapacitet i institutionerne for at beskytte naturressourcerne samt manglende tilbøjelighed til at anvende miljølovgivningen. Der eksisterer miljølovgivninger, men ikke de juridiske rammer der skal sikre procedurerne til at udføre dem og idømmelse af straf. Befolkningen er ikke vant til at kræve håndhævelse af deres individuelle eller miljømæssige rettigheder. 2.2Værtslandets strategi Den nicaraguanske stat har oprettet et sammenhængende beskyttet område, Reserva de la Biósfera Indio Maíz, som for nyligt er blevet udvidet til at omfatte alle beskyttede områder i det sydøstlige Nicaragua. Der udarbejdes forvaltningsplaner og zonering for områdernes beskyttelse. 9

10 I år 2000 vedtog Nicaraguas regering en lov for at indføre faget miljø og naturressourcer i primaria og secundaria skolegangen. Formålet er at bevidstgøre børn og unge i hele landet om miljø og bæredygtig udvikling, og faget er stadigt ved at blive udviklet. CONADES (Consejo Nacional de Desarrollo), et koordinerende råd for bæredygtig udvikling, sikrer at både offentlige og private institutioner og NGO er deltager i processen med at udvikle faget ud fra de erfaringer der ligger på landsplan. Dette har givet NGO er med miljøerfaring, og ikke mindst FDR, et vigtigt rum for at deltage. El Castillo Skole og en skole i San Carlos er i kraft af projektet blevet udvalgte til pilotskoler for faget miljø og naturressourcer. FDR har spillet en aktiv og god rolle i udviklingen af faget i pilotfasen. På nationalt niveau har der været åbenbar interesse fra MECD (Ministerio de Educación, Cultura y Deportes) for at integrere miljøbevidstgørelsen i uddannelsesprogrammerne og man har udvidet ministeriets samarbejde med NGO er med erfaring indenfor temaet. Der er defineret indhold og udviklet materialer fro faget, men af økonomiske årsager vil faget kun blive implementeret på en mindre del af landets skoler. Den Nationale Plan for Uddannelse fremhæver som 2. punkt, at Uddannelse er kreativ og skaber af menneskets sociale, miljømæssige, etiske, civile, humanistiske og kulturelle værdier, orienteret mod styrkelsen af den nationale identitet. 2.3 Projektets institutionelle ramme Fundación del Río vil være ansvarlig for gennemførelsen af projektet i samarbejde med MECD og CONADES. MECD på nationalt niveau arbejder på at integrere miljøtemaer i de offentlige uddannelsesprogrammer som en transversal akse fra 1.til 4. klasse i folkeskolen og indføre faget miljø og naturressourcer fra 5. klasse i primaria skolen til 5. år i secundaria. Med MECD El Castillo udarbejdes arbejds- og undervisningsplaner, og det forventes at MECD helt vil overtage implementering og monitorering af miljøundervisningen i kommunen. Med decentraliseringen af skoleundervisningen er der blevet oprettet såkaldte NERAs (Nucleos Educativos Rurales Autonomos), som er en slags skolebestyrelser med deltagelse af skoledirektører, forældre, repræsentanter for erhvervsliv m.m. i området. Der er oprettet en NERA for hver 500 skoleelever uanset antal skoler. CONADES er et Råd for Bæredygtig Udvikling, og består af såvel repræsentanter for staten som repræsentanter for landets civilsamfund, og CONADES er bindeled mellem offentlige og private organisationer. P.t. fremmer CONADES udviklingen af faget miljø og naturressourcer sammen med MECD og de af landets NGO er, der har erfaring med miljøbevidstgørelse. El Castillo kommune samarbejder med projektet om indførelse af miljørigtige initiativer i landsbyerne. Kommunen har f.eks. to steder stillet jord til rådighed til oprettelse af 10

11 beskyttede områder i landsbyer. Kommunen har ligeledes stillet en kontaktperson til rådighed for ungdomsgrupperne. Danida finansierer projektet i samme kommune Proyecto Manejo Sostenible en la Zona de Amortiguamiento en la Municipalidad de El Castillo (PMS). Hvor indeværende projekt arbejder med børn og unge i alle kommunens 42 landsbyer, støtter PMS den voksne del af befolkningen til bæredygtig produktion i de 8 landsbyer, der ligger tættest på reservatet. Nepenthes har afholdt møder med den nye leder af PMS og med ambassaden med henblik på koordinering af aktiviteter mellem de to projekter, og efter Danidas Annual Sector Review 2003 vil projektet tage kontakt til den danske ambassade med henblik på en nærmere specificering af samarbejde og koordinering. 3. PROJEKTETS BERETTIGELSE 3.1 Problemer der kræver opmærksomhed Projektområdets overordnede problem er befolkningens marginaliserede situation, fattigdom og det svækkede miljø i bufferzonen, der hænger sammen med uegnede produktionsformer og områdets dårlige landbrugsmæssige betingelser. Problemerne hænger først og fremmest sammen med en stor befolkningstilvækst og følgende pres på skovene, med lave familieindkomster og dårlige livsbetingelser, der igen indvirker negativt på presset på naturressourcerne. Projektet fokuserer på at forbedre miljøbevidstheden og befolkningens forståelse for at forbedre relationen imellem menneske og miljø. Projektet imødekommer hovedsageligt følgende problemer: Den lave ydelse og ringe variation i landbrugsproduktionen. Uhensigtsmæssige landbrugsmetoder, mangel på et veludviklet marked og lav værdisætning af skoven medfører omfattende skovfældning og lave indkomster. Dette betyder i sidste ende fattigdom, ustabile familier og sidenhen emigration. En høj børnedødelighed der skyldes ringe hygiejniske forhold, samt manglende tradition for personlig hygiejne og for at holde omgivelserne rene. Dette hænger først og fremmest sammen med befolkningens lave uddannelsesniveau og manglen på sociale programmer. Konsekvensen er øget fattigdom, ustabilitet og stærke tendenser til migration i søgen efter alternativer for overlevelse og bedre levevilkår. 3.2 Forventet situation ved projektets afslutning Ved afslutningen af projektets anden fase forventes det at: Børn og unge i El Castillo kommune har nationalparken Indio Maíz som en del af deres identitet, en identitet som borgere i bufferzonen til nationalparken, og hvis vision baserer sig på naturressourcerne, deres beskyttelse og bæredygtige 11

12 udnyttelse. De unge vil være synlige og i kraft af deres organisering vil blive hørt af de forskellige beslutningssektorer. Miljøbevidstgørelse vil udgøre en integreret del af undervisningen på alle kommunens skoler, styret og monitoreret af MECD. Den socioøkonomiske situation blandt de unge deltagere i projektet vil være forbedret og der vil være mere stabilitet i de involverede familier. Dette betyder at de unge vil have større kapacitet til at styre og vedligeholde produktioner på en økonomisk og miljømæssigt bæredygtig måde, og være organiseret omkring et antal småvirksomheder. Erfaringerne vil blive evalueret og systematiseret af personalet og deltagerne i projektet og vil blive benyttet til planlægning og udvidelse i fremtiden. FdR vil spille en vigtigere rolle med større tilstedeværelse som en civilsamfundsorganisation, der arbejder med bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne i Nicaragua. Organisationen vil have øget sin indflydelse på den offentlige dagsorden i kraft af sine institutionelle relationer, kampagner, lobbyisme og information til den generelle befolkning. I særdeleshed vil organisationen have fremmet et fokus på temaer omkring miljøbevidstgørelse i skolerne, samt på fremtidige problemer omkring finansiering og monitorering af den formelle miljøundervisning. Desuden vil FDR besidde den fornødne erfaring til at udvide aktiviteterne omkring alternative produktioner, med det formål at styrke stabiliteten og den socioøkonomiske situation i Nicaraguas sydøstlige region. 3.3 Målgrupper Projektets overordnede målgruppe er de borgere i El Castillo kommune i bufferzonen til biosfærereservatet Indio Maíz. En direkte målgruppe er 146 lærere fra de 63 skoler i El Castillo kommune, der vil være med til at udvikle processer til vurdering og konsolidering af metoder for miljøbevidstgørelse fra projektets første fase. Lærerne vil være det primære middel til at nå frem til den endelige modtagergruppe af børn fra landsbyerne i bufferzonen, omkring elever i alderen 5 til 17 år. De er nybyggere fra familier med knappe ressourcer, som lever af subsistenslandbrug, og som har meget ringe adgang til lønarbejde i området. Derfor har de meget lave familieindkomster, hvilket tvinger dem til at rejse periodevist til Costa Rica for at tjene penge. Individuelle og organiserede unge i El Castillo kommune udgør endnu en del af den direkte målgruppe. Omkring 500 unge af begge køn på mellem 14 og 25 år vil deltage i miljøbevidstgørelsen i projektets anden fase. De stammer fra forskellige landsbyer i den sydøstlige region, er i gang med primær og sekundær skolegang og har som hovedinteresse at få en teknisk eller professionel karriere og arbejde. Størstedelen har tidligere rejst til Costa Rica for at arbejde og har ikke lyst til blot at dyrke jorden. De er organiserede og 12

13 vil gerne etablere sig i deres landsbyer og have større indflydelse på beslutningerne om deres landsbyers og kommunes fremtid. Indirekte vil projektet komme disse børns og unges familier til gode, og på et generelt niveau vil projektet gavne hele befolkningen i landets sydøstlige område. 3.4 Særlige hensyn Projektet tager udgangspunkt i, at et menneske skal kunne tage vare på sig selv før det kan tage vare på naturen. Derfor differentieres der i forhold til børnenes alder, således at de små børn lærer personlig hygiejne for senere hen og sideløbende at lære om regnskovens naturlige miljø, bæredygtig produktion i landbrugene og skovproduktion. For en stor del af befolkningen er det uvant selv at kunne træffe beslutninger over sin tilværelse, hvorfor der også undervises i borgerrettigheder og menneskerettigheder som en del af miljøbevidstgørelsen. Sæsonmigrationen til Costa Rica efter lønarbejde er en del af livet for de unge mænd i kommunen. Derfor er kvinderne mere stabile i landsbyerne, men til trods for dette tager kvinderne ikke del i landsbyernes mere overordnede beslutninger. Projektet vil lægge vægt på en større integration af kvinder i ungdomsgrupperne og deres empowerment, for at de kan lede ungdomsbevægelsen og skabe mere stabilitet i organisationerne og i udviklingsprocesserne. Der vil desuden blive arbejdet med forældrene, for at de kan værdsætte og styrke de unge kvinders deltagelse i uddannelses-, kapacitets- og organisationsprocesserne, og samtidig få større tiltro til deres døtre. Den høje mobilitet i befolkningen såvel indenfor som udenfor landets grænser og manglen på kulturelle rødder i landsbyerne medvirker til, at organiseringen omkring naturressourcerne, som udgør det største udviklingspotentiale, er så svag. Derfor vil projektet fortsat påvirke børn og unge til at skabe en kulturel identitet, som er rodfæstet i landets sydøstlige del og forsvaret af naturressourcerne. 3.5 Institutionelle aftaler Miljøbevidstgørelsesprojektet bygger på et samarbejde mellem MECD og Fundación del Río på lokalt plan samt med MECD og CONADES på nationalt plan. MECD har vist vilje til at udvikle miljøbevidstgørelsesprocesserne, undervisningsmateriale og praktiske aktiviteter i skolernes køkkenhaver. For øjeblikket samarbejder Fundación del Río med MECD i El Castillo gennem en treårig aftale, fra 1999 til 2001 for at udvikle miljøbevidstgørelse i El Castillo kommune. I projektets 2. fase vil der blive udarbejdet en ny samarbejdsaftale. Der vil blive etableret aftaler og forpligtelser mellem ungdomsgrupperne og/eller de individuelle unge for udvikling af projektets aktiviteter. 13

14 Projektet vil fortsat koordinere med MARENAs Direktorat for Miljøbevidstgørelse. Fundación del Río arbejder sammen med MARENA om at udvikle faget miljø og naturressourcer og i departementets miljøkommission i Río San Juan. Der eksisterer samarbejde med andre NGO er i området, der udvikler produktionsog/eller uddannelsesprojekter, hvor miljøbevidstgørelse udgør en komponent som for eksempel Guises de Montaña, ASDEVERDE og Asociación de Salud Comunitaria. Sammen med Fundación FUCAGUA i det nordlige Honduras i bufferzonen til to beskyttede områder gennemfører Nepenthes et miljøbevidstgørelsesprojekt, som arbejder med miljøbevidstgørelse af lærere og elever. Der vil blive etableret procedurer for kontinuerlige udvekslinger af erfaring og koordinering. 3.6 Muligheder for støtte fra den nicaraguanske regering Projektet vil blive udført i tæt samarbejde med MECD i El Castillo og lærerseminariet i Juigalpa. Begge har kapacitet til udvikling af miljøundervisning og stiller deres undervisnings- og tekniske personale til rådighed MECD s kapacitet på miljøundervisning er styrket og en proces er indledt i første fase for at de gradvist overtager ansvaret for miljøundervisningen på skolerne i kommunen. Derved sikres aktiviteternes bæredygtighed. MECD s afdeling i El Castillo har fået nye anlæg og en multifunktionel aula til undervisningsudvikling. Den tekniske kapacitet er begrænset af den hurtige udskiftning af personale og manglen på transportmidler til tilsyn af skolerne. Med den nye administrative struktur Núcleos Educativos Rurales Ampliados, NERA er det tekniske personale befriet for en stor administrativ byrde som er overgået til lederne af de forskellige NERA. Denne forandring skulle give bedre tid til supervision og teknisk ledsagelse. Der er stor interesse for udførelsen af dette projekt hos MECD i El Castillo, hos borgmesteren i El Castillo og hos CONADES. Projektet anses at have betydning for udviklingen af kommunen, regionen og hele landet. I januar 2002 udpegede staten 32 pilotskoler i landet til at indføre miljøundervisning på landsplan. To af disse er El Castillo skole og en skole i San Carlos kommune, hvor Fundación del Río har hovedkontor. Fundación del Río spiller en meget aktiv rolle i udformningen af miljøundervisningen, da det er den organisation, som har den længste erfaring på området. CONADES er et bindeled mellem staten, erhvervslivet og NGO erne nedsat af staten. CONADES hjælper NGO erne til at komme igennem til staten med deres erfaringer og forslag. Fundación del Río arbejder godt sammen med CONADES. 3.7 Begrundelser for Danida støtte Nicaragua er et af Danidas 15 programsamarbejdslande, udvalgt i 1993 på grund af sin store fattigdom og behovet for at genopbygge landet efter borgerkrigen i 80 erne. I denne periode støttede Danida landet via danske NGO er og direkte igennem 14

15 langtidslån. Indeværende projekt bidrager med sine formål, resultater og aktiviteter til Danidas landestrategi for Nicaragua for perioden , hvori miljø og forvaltning af naturressourcer udgør en af de tre sektorkoncentrationer: Valget af miljøsektoren er begrundet i de alvorlige miljømæssige problemer Nicaragua står overfor. De mest presserende er skovødelæggelse, stigende pres på kystområderne, stort forbrug af kunstgødning og pesticider, ukontrolleret udledning af spildevand, farligt affald og overudnyttelse af vandressourcerne. (Afsnit 6.2.3, s. 27) Den danske bistand vil blive givet med henblik på at støtte de nicaraguanske bestræbelser på at etablere en økologisk, økonomisk og socialt bæredygtig udvikling for de fattige befolkningsgrupper, som lever i områderne omkring regnskovsreservatet Indio Maíz. (Afsnit 6.2.3, s. 28) Det Danidafinansierede PMS projekt arbejder i El Castillo kommune med at sikre skøder på jord til bønder, genplantning af skov og teknisk assistance indenfor landbrug og skovlandbrug. Miljøbevidstgørelsesprojekt komplementerer PMS projektet både med hensyn til målgrupper og emner for bevidstgørelsen. Projektets første fase er et eksempel på, at konkrete projektaktiviteter i et bestemt område via fortalervirksomhed danner baggrund for udformningen af miljøbevidstgørelse i hele landet. Projektets personale, det regionale MECD og lokale skolelærere bidrager og bliver hørt med deres erfaringer og holdninger på landsplan. Metoder og materialer bliver tilpasset andre lokalområder og brugt på landsplan. Nepenthes har 20 års erfaring med miljøbevidstgørelse af børn og unge i Danmark, og denne erfaring bruges i projektet. På Osa halvøen i Costa Rica har Nepenthes og Fundación Neotrópica opført Tropical Youth Center (Centro Juvenil Tropical) for miljøbevidstgørelse af områdets børn og unge. Projektpersonale og skolelærere fra El Castillo har besøgt Centret to gange, ligesom costarikanerne har besøgt FDR. I Honduras arbejder Nepenthes med miljøbevidstgørelse sammen med NGO en FUCAGUA. I det nordøstlige Costa Rica finansierede danskere (hovedsageligt børn og unge) via Nepenthes opkøbet af et skovområde imellem de to nationalparker Reserva Barra Colorado og Parque Nacional Tortuguero. Nepenthes og Neotrópica har gennemført et bufferzoneprojekt i det område, der støder op til Tortuguero nationalparken. De to parker udgør sammen med Gran Reserva Indio Maíz det internationalt beskyttede område SI A PAZ, som således ligger i både Costa Rica og Nicaragua. 3.8 Projektets varighed Projektet vil have en varighed af fire år og der forventes søgt en tredje fase på yderligere tre til fire år til at brede projektets erfaringer og aktiviteter ud til en større del af bufferzonen, samt konsolidere og afrunde arbejdet med ungdomsgrupperne i El Castillo kommune. 15

16 4. OVERORDNET UDVIKLINGSMÅL I kraft af øget bevidsthed og aktiv økonomisk handlen og fortalervirksomhed hos børn og unge i bufferzonen til la Gran Reserva Biológica Indio Maíz, er presset på det biologiske reservat lettet samtidigt med, at en økonomisk udvikling er sat i gang, og miljøet i bufferzonen er styrket. Dette forventes opnået gennem øget bevidsthed om produktionssystemer og indkomstskabende aktiviteter, der er tilpassede den tropiske regnskov, om regnskovens økologiske systemer, om værdien af artsrigdom, om følgerne af menneskenes ødelæggelse af det naturlige miljø og om at handle aktivt til fordel for mennesker og miljø. 5. PROJEKTFORMÅL 1. Miljøbevidstgørelse gennemført på såvel praktisk som teoretisk niveau i El Castillo kommunes primaria og secundaria skoler gennem en konsolidering af miljøaktiviteterne samt faget miljø og naturressourcer. 2. Ungdommen er bedre trænet og uddannet, og deltager i den lokale økonomi med udvikling af alternativ bæredygtig produktion. 3 Fundación del Ríos forvaltning og indflydelse for at fremme udviklingen af bæredygtige strategier i det sydøstlige Nicaragua er styrket. 6. FORVENTEDE RESULTATER 1.1 Resultaterne fra første fase til miljøbevidstgørelse på skolerne er konsoliderede. 1.2 Faget miljø og naturressourcer er integreret i pensum for primaria og secundaria undervisning i El Castillo kommune lærere har færdiggjort deres læreruddannelse. 2.1 Der er dannet et netværk blandt unge til at styrke den sociale og kulturelle identitet, og som bidrager til lokalforvaltningen i El Castillo kommune og til forsvaret af naturressourcerne. 2.2 En undersøgelse over mulige bæredygtige produktioner og deres markeder gennemført unge er trænede i organisering omkring småvirksomheder der skaber indkomst til familierne. 2.4 Ca. 500 unge på de 5 secundaria skoler har styrket interesse for miljøforbedringer og bæredygtig produktion. 2.5 Unge i El Castillo kommune har øget deres uddannelsesniveau og styrket deres udviklingsmuligheder. 2.6 Erfaringerne og resultaterne fra de unges småvirksomheder er systematiseret og evalueret med henblik på udvidelse i fremtiden. 16

17 3.1 Organisationen har styrket sin kapacitet i udviklingen og gennemførelsen af dens strategier for den sydøstlige del af landet og indflydelse på nationalt niveau. 3.2 Organisationen er bedre repræsenteret i nationale og mellemamerikanske sammenhænge og samarbejder med aktører der indvirker på den bæredygtige udvikling. 3.3 Der er pres på beslutningstagere for beskyttelse af miljøet og bæredygtig forvaltning af naturressourcerne. 3.4 Strategi for udbredelse af miljøbevidstgørelse til andre områder af bufferzonen udarbejdet. 7. AKTIVITETER 1.1 Resultaterne fra første fase til miljøbevidstgørelse på skolerne er konsoliderede lejrskoler om året gennemføres for at styrke børns og unges bevidsthed om regnskovens biologi Fremme og styrke køkkenhaver på skolerne og i hjemmene i kommunen. Konsolidere den den agro-økologiske produktion i skolerne og i elevernes hjem Gennemføre festivaller og miljøkonkurrencer på skolerne Styrke resultaterne for bedre hygiejne på skolerne og i landsbyerne Sikre at MECD løbende overtager implementeringen af skoleaktiviteterne. 1.2 Faget miljø og naturressourcer er integreret i pensum for primaria og secundaria undervisning i El Castillo kommune Sikre at MECD og CONADES tildeler FDR myndighed til at indføre og bedømme faget miljø og naturressourcer i El Castillo kommune Udvikle en samarbejdsaftale mellem MECD og FdR for at indarbejde faget miljø og naturressourcer i El Castillo kommune Udvikle og indføre faget miljø og naturressourcer, træne lærerne og styrke relevante aktiviteter lærere har færdiggjort deres læreruddannelse Støtte lærerne til at færdiggøre deres studier. 2.1 Der er dannet et netværk blandt unge til at styrke den sociale og kulturelle identitet, og som bidrager til lokalforvaltningen i El Castillo kommune og til forsvaret af naturressourcerne Iværksætte kulturelle og sportslige aktiviteter med de unge Iværksætte festivaller og årlige udvekslinger mellem de unge Uddanne de unge i miljøtemaer og -lovgivning Styrke ungdomsnetværket organisatorisk og med deltagelse i nationale netværk Bygge og etablere et ungdomshus hvor de unge kan mødes og bl.a. lave radio om miljøtemaer. 2.2 En undersøgelse over mulige bæredygtige produktioner og deres markeder gennemført Ansætte en ekstern konsulent, som gennemfører undersøgelsen af bæredygtige indskomstgivende produktioner. 17

18 unge er trænede i organisering omkring småvirksomheder der skaber indkomst på familiebasis Træne 90 unge i at analysere og skabe muligheder for indtægter, der bygger på de lokale ressourcer Træne 90 unge i virksomhedsledelse Teknisk træning indenfor specifikke områder såsom økoturisme, tømrerarbejde, håndværksarbejde, ikke-tømmer produkter, skovforvaltning og miljøfaciliteter Støtte 90 unge i grupper eller individuelt til at oprette småvirksomheder Facilitere handelsrelationerne mellem småvirksomhederne og markedet på lokalt og nationalt niveau. 2.4 Ca. 500 unge på de 5 secundaria skoler har styrket interesse for miljøforbedringer og bæredygtig produktion Et baselinestudie vedr. unges interesse og handlemuligheder for miljø og bæredygtig produktion vil blive gennemført Udarbejde undervisningsmateriale og træne secundarialærere i at undervise i miljøproblematikker Afholde konkurrencer som Min rene gård på de fem secundariaskoler i projektområdet. 2.5 Unge i El Castillo kommune har øget deres uddannelsesniveau og styrket deres udviklingsmuligheder Styrke unges uddannelsesønsker og muligheder ved at 60 unge om året opnår stipendium til secundaria og 72 unge opnår stipendium til voksenundervisning på primaria Etablere kriterier og samarbejdsaftaler mellem de involverede unge og FDR omkring adgangen til stipendier. 2.6 Erfaringerne og resultaterne fra de unges småvirksomheder er systematiseret og evalueret med henblik på udvidelse i fremtiden Gennemføre systematisk evaluering af resultaterne og erfaringerne for småvirksomhederne Udarbejde en metode for fremtidigt arbejde med indkomstgivende aktiviteter for unge Udbredelse af resultaterne og erfaringerne på lokalt, regionalt og nationalt niveau. 3.1 Organisationen har styrket sin kapacitet i udviklingen og gennemførelsen af dens strategier for den sydøstlige del af landet og indflydelse på nationalt niveau Specialister støtter bestyrelsen med rådgivning i strategilægning, beslutningsveje og faglige temaer Revidere og aktualisere organisationens strategi og følge op på den Udarbejde en finansiel strategi for FDR Udarbejde en plan for formidling og dokumentation af organisationens mision, resultater og erfaringer. 18

19 3.1.5 Udgivelse af tidsskriftet El Tucan 2 gange årligt Udgivelse af 2 artikler om året i nationale aviser, 1 plakat, 1 video og 6 nationale radiospots. 3.2 Organisationen er bedre repræsenteret i nationale og mellemamerikanske sammenhænge og samarbejder med aktører der indvirker på den bæredygtige udvikling Deltage i udviklingen af strategier og politikker for den sydøstlige del af landet. Beskrive indledende status for FDR s indflydelse i lokalområdet Fastholde MECD i dets arbejde frem mod en beskyttelse af miljøet og bæredygtig forvaltning af naturressourcerne Udarbejde 4 artikler om året om miljøundervisning med fokus på resultater og problemer En kampagne med deltagelse af offentlige og private institutioner og organisationer Erfaringsudveksling med andre projekter og organisationer, 2 nationale udvekslinger og 2 internationale. 3.3.Der er pres på beslutningstagere for beskyttelse af miljøet og bæredygtig forvaltning af naturressourcerne Iværksætte udbredelseskampagner og kurser om projektets succes er med offentlige myndigheder i bufferzonen som særlig målgruppe Erfaringsudveksling med andre projekter og organisationer. 3.4 Strategi for udbredelse af miljøbevidstgørelse til andre områder af bufferzonen udarbejdet Udarbejde et dokument til planlægning af fremtidige samarbejder mellem FDR og Nepenthes i bufferzonen til Det biologiske reservat Indio Maíz. 8. STRATEGI Anden fases strategi bygger på erfaringerne og resultaterne fra første fase. FDR har i første fase arbejdet med to pilotskoler i processen til at indføre faget miljø og naturressourcer. Der vil blive bygget videre på dette samarbejde med MECD og på de opbyggede erfaringer. Deltagelsen af NGO er er vigtig i processen for at sikre at indførelsen af faget inkluderer deres erfaringer, og for at den udarbejdede metode bliver tilpasset landets og befolkningens forskelligheder. CONADES spiller en rolle i processen som rådgivende organ, og udgør et rum for dialogen mellem staten og de ikke-statslige organisationer fra civilsamfundet. 2. fase vil derudover udvide ungdomsgruppernes politiske arbejde ved at styrke deres kulturelle og miljømæssige identitet, fremme konkrete aktiviteter for et bedre miljø og etablere bæredygtig produktioner for at motivere de unge til at blive i deres lokalområde og kæmpe for det. Enkelte erfaringer med unges produktion er opbygget i første fase. 19

20 Miljøbevidstgørelse på skolerne Projektaktiviteterne fra første fase på skolerne i El Castillo kommune fortsætter og konsolideres i anden fase, således at de forventes at fortsætte i sig selv fremover. Lærerne overtager selv hele miljøundervisningen, efterhånden som projektpersonalet trækker sig tilbage. Der uddeles undervisningsmaterialer og der arbejdes for at MECD overtager ansvaret for materialerne. Antallet af skoler vil blive udvidet til at dække hele kommunen, og der vil sammen med skoledirektørerne og lærere blive udviklet en strategi for spredning af metoderne for miljøundervisning. NERA erne (skolebestyrelserne), som har den besluttende myndighed på skoleområdet, vil blive draget ind, og der koordineres med andre projekter, som arbejder indenfor samme område eller komplementært til projektets aktiviteter. Lærernes brancheforening vil blive styrket for at give lærerne større samlet indflydelse på projektets strategier, og derved sikre en større ejerskabsfølelse og tilegnelse af aktiviteterne. Som i første fase tager miljøundervisningen udgangspunkt i der, hvor børnene er. Det vil sige, at de små klasser lærer at tage vare på sig selv, f.eks. i form af bedre hygiejne, samtidigt med at de lærer at tage vare på skolen, f.eks. ved affaldssortering og naturen. Det sker ud fra en filosofi om, at det barn der ikke kan tage vare på sig selv, heller ikke vil kunne tage vare på naturen. De større klasser lærer også om børns rettigheder for at tilskynde til at føle handlekraft, retten til at have en holdning til fordel for miljøet og retten til at blive hørt Lejrskolecentret El Quebracho har vist sig i første fase at være en stor succes for både lærere og elever, og der vil fortsat blive afholdt mindst 20 kurser om året. Festivaller konkurrencer og kultur er med til at give befolkningen en identitet hen imod naturbeskyttelse og for Det biologiske reservat Indio Maíz. Konkurrencer skolerne imellem ved f.eks. hvert år at udpege skolen med den bedste hygiejne, den reneste skole og den flotteste køkkenhave, stimulerer både elever, lærere og forældre. Samtidigt er konkurrencerne et redskab til en gang om året at følge op på baseline studiet, og de giver MECD et redskab til løbende at monitorere miljøbevidstgørelsen på skolerne. Første fase viste, at det kan være svært at få skolens køkkenhaver passede i sommerferien, hvorfor en del af disse er overgået til forældre. Dette har vist sig at stimulere udbredelsen af køkkenhaverne, hvorfor familiekøkkenhaver vil blive mere udbredte i 2. fase. 70 familier dyrker nu køkkenhaver, og der vil blive arbejdet med metoder for selvspredning af aktiviteten, f.eks. at børn forpligter sig til at lære andre børn, hvordan man gør. Det har vist sig, at et fokus på at køkkenhaverne tilhører børnene selv har motiveret forældrene til at deltage og bakke op, især mødrene er engagerede. Når denne fase er slut, vil en hel generation (8 skoleår) af skolebørn have lært om værdierne af de naturlige ressourcer og have en forståelse for, hvorfor de er så bevaringsværdige. 20

21 Ungdomsgrupper Efter tre års arbejde med ungdomsgrupper i El Castillo kommune har projektet opnået et godt kendskab til de unges vilkår, behov og ønsker. Som resultat af projektet er de unge organiserede i 10 grupper omkring miljømæssige, kulturelle og sportslige aktiviteter. Organisationerne er uformelle og flade i struktur, hvor alle i gruppen er med til at træffe beslutninger. Den formelle organisering blev forsøgt i første fase, men grupperne viste sig at gå ned, hvis lederen svigtede, mens den uformelle struktur har vist sig at holde bedre. De aktiviteter, der har været gennemført af de unge har ikke blot forbedret miljøet i deres landsbyer men har også bevirket at de unge i dag er mere synlige som borgere med en dagsorden. Samtidig har de et større kendskab til deres rettigheder og tiltro til deres egne evner til at lede og opnå ting som individer og i et fællesskab. De unge styrkes i selvtilliden og i selv at tale deres sag overfor relevante myndigheder. Netværket Der bliver bygget en fast social platform op med de unge igennem sport, folkedans, teater og andre kulturelle aktiviteter, og dermed dannes et forum for at udvide deres miljømæssige viden og bevidsthed. Grupperne vil blive styrkede i organisering, og det netværk, der er skabt imellem grupperne (Comisión Juvenil Municipal), vil blive styrket til at udgøre en permanent basis for arbejdet. Der vil således blive etableret et ungdomshus i Boca de Sábalos, hvor de unge blandt andet vil opbygge en lokal radiostation for ungdommen, hvor de unge vil arbejde med sociale og miljømæssige emner. Netværket Comisión Juvenil Municipal vil blive opbygget som en forening der vil stå som ejer af ungdomshuset. Der underskrives vedtægter og en klausul om husets og radioudstyrets anvendelse, og ved projektets afslutning skrives et overdragelsesdokument der sikrer, at hus og radioudstyr også fremover vil være til de unges disposition og hverken indgå i FDRs eller kommunens brug til øvrige aktiviteter. De unges bibliotek, som de byggede op i første fase, vil indgå som en del af netværkets aktiver. Småvirksomheder I anden fase vil projektet udnytte den tillid, der er mellem de unge indbyrdes og mellem de unge og FDR til at oparbejde en række indkomstskabende aktiviteter der kan bidrage til en socioøkonomisk stabilitet i landsbyerne. Øget stabilitet styrker interessen for at beskytte det område befolkningen bor i. Projektet søger at opnå dette gennem et antal småvirksomheder der kan komplementere subsistenslandbrugsproduktionen. Ideen er at småvirksomhederne vil øge befolkningens forståelse for naturressourcernes værdi på lang sigt, og at befolkningen bliver bevidst om sammenhængen mellem beskyttelse og anvendelse af naturressourcerne til social og økonomisk indtjening. Aktiviteterne vil således udgøre et fundament for en fortsat fremtidig udvikling af lokale produktioner for at forbedre den socioøkonomiske situation i El Castillo kommune. Ved projektets start vil der blive gennemført et feasibility studie af bæredygtig lokal produktion. Specifikke TOR udarbejdes, og undersøgelsen vil indeholde en analyse af marked, organisation, kapacitet, produktionsgang m.m. for mulige bæredygtige produktioner. Den vil blive foretaget af en ekstern konsulent og indgå som basis for igangsættelsen af de indkomstgivende aktiviteter. Undersøgelsen koordineres ligesom de 21

22 efterfølgende aktiviteter - med PMS, som også planlægger markedsanalyser for alternative produktioner i bufferzonen. Der vil ligeledes ved projektets start blive gennemført en baseline undersøgelse til at vurdere de unges niveau for viden, interesse og aktiviteter for miljøet generelt i kommunen. Undersøgelsen vil danne grundlag for løbende monitorering af arbejdet med de unge. De unges egen viden om miljøet er udgangspunkt for at skabe en bevidsthed om, at et sundt miljø er foreneligt med indkomstskabende aktiviteter. Ideen er, at projektet med udgangspunkt i de unge skal demonstrere, at der findes indkomstgivende muligheder i områdets egne ressourcer, og at området i kraft af disse kan opnå stabilitet. Ungdomsgrupperne hjælper også til med miljøbevidstgørelsen på skolerne. Og ungdomsorganiseringen vil udgøre en vigtig akse, således at de unge kan fungere som aktører overfor beslutningsinstanserne og den økonomisk magt. De indkomstgivende aktiviteter vil blive koordineret med PMS, således at de to projekter komplementerer hinanden frem mod det fælles mål om bæredygtig udvikling i bufferzonen. Projektet har tre underfaser af træning og styring. (i) Generel kapacitetsopbygning af de unge, der inkluderer undervisning i planlægning og styring af økonomiske aktiviteter. Desuden en mere generel kapacitetsopbygning ved at styrke at de unge afslutter 6. klasse og påbegynder secundaria niveau. (ii) Kapacitetsopbygning indenfor specifikke områder opdelt i 4 eller 5 forskellige produktionstemaer som for eksempel biavl, tømmerarbejde, håndarbejde, ikke-tømmer produktion og økoturisme. (iii) Ledelse, administration og forvaltning af småvirksomheder. Der vil fortsat blive lagt et kønsspecifikt fokus, hvor aktive grupper af kvinder integreres i småvirksomhederne. Kvindernes organisering styrkes hvilket forventes at føre til stigende familieindkomster. Om nødvendigt vil der blive skabt rene kvindeungdomsgrupper for at sikre kvindernes deltagelse. Projektets indkomstskabende aktiviteter vil variere alt efter hvilket geografisk område der arbejdes i. Langs skoven vil der blive arbejdet med bæredygtig udnyttelse af skovens produkter, langs floden med de muligheder floden giver i form af turister, eksterne markeder og transport. Inde i landet vil der blive arbejdet med f.eks. biavl til det lokale og eksterne marked, da honning og voks er produkter hvor transporten er nem og holdbarheden er lang.s Markedsføring vil udgøre en del af aktiviteterne, og de unge vil blive trænede i selv at opsøge og finde markeder for deres produkter. Der vil blive arbejdet hen imod en organisering af småvirksomhederne, som virker i praksis, og som derfor endnu ikke er defineret. Organiseringsformen skal bidrage til spredningseffekten af aktiviteterne. De unge der modtager støtte fra projektet, forpligter sig til at give deres opsamlede viden og erfaringer videre. Projektets anden fase vil ligeledes fortsætte de kulturelle og organisatoriske aktiviteter, der styrker sammenholdet i landsbyerne og dermed bidrager til øget social stabilitet. Der dyrkes sport, danses folkedans og spilles teater over miljøtemaer. Ungdomsgrupperne arbejder 22

23 med at gøre nogle af disse aktiviteter indkomstgivende. De unge vil deltage i det ungdomsnetværk der eksisterer på nationalt niveau i landet. Læreropgradering I første fase arbejdede projektet med opgradering af uuddannede skolelærere i kommunen. Alle uddannede lærere påbegyndte uddannelsen, og 30 lærere afsluttede den. Men da uddannelsen er 6 årig, er 33 af disse lærere endnu ikke færdige med uddannelsen. Projektet vil derfor støtte disse uuddannede lærere med transport og ophold til deres kurser på seminariet i Juigalpa og San Carlos. Samtidigt benytter projektets personale lejligheden til at undervise i miljøbevidstgørelse på seminariet. Der udfærdiges kontrakter med de deltagende lærere, hvorved disse forpligter sig til at undervise mindst to år på den samme skole efter endt uddannelse. MECD forventes at følge op på kontrakterne. Nepenthes input Nepenthes vil i projektets anden fase bidrage med træning af lokale unge bønder i biavl ud fra bæredygtige principper, der næsten udelukkende anvender lokale materialer, hvorfor startomkostningerne er meget små og spredningseffekten derfor bedre. Både honning og voks udnyttes, samtidigt med at biernes bestøvning forventes at øge udbyttet for en række afgrøder. Annex 3 er en uddybning af denne aktivitet. Samarbejdet imellem Nepenthes og FDR vil blive udbygget i 2. fase. Nepenthes vil bidrage med sin 20-årige viden og erfaring indenfor lobbyarbejde og formidling og med sine kontakter til det internationale marked for alternative og certificerede produkter. Dertil kommer en viden på skovområdet til sammen med FDR at se på muligheder for udvikling af andre aktiviteter til skovens bevarelse i Rio San Juan. Dette kan være aktiviteter til at fremme FSC certificering, alternativ udnyttelse af skovens ressourcer eller muligheder for CO 2 udveksling. Nepenthes og FDR vil sammen se på udbredelsen af illegal tømmerhugst og formidle viden om denne ud i Nicaragua og Danmark samtidigt med, at der ses på illegal tømmerhugst i Honduras. Nepenthes frivillige vil hjælpe med aktiviteter som at hjælpe ungdomsgrupperne med at lave radio indenfor miljøtemaer i lokalområdet, forbedring af naturstien som blev lavet i 1. fase, og bidrage til udviklingen af undervisningsmaterialer ud fra Nepenthes egne erfaringer. Der er derfor lagt en rejse om året ind til Nepenthes frivilliges eller danske studerendes input til projektet. Arbejdet vil være ulønnet, og de frivillige vil formidle om projektet og dets aktiviteter i Danmark i skrift og billede. Nepenthes repræsentant i Mellemamerika vil tillige styrke organisationen på områder, hvor der er behov, f.eks. til udvikling af økonomisk bæredygtighed og rådgive bestyrelsen i organisation og beslutningstagning. Der vil derudover ikke blive lagt midler ind til at styrke FDR organisatorisk, idet organisationen forventes at have nået et niveau, hvor den selv kan opdatere sine strategier, udvikle beslutningsveje m.m. 23

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Vedr. udkast til "Malaysian-Danish Country Programme for Environmental Assistance, 2002-2006"

Vedr. udkast til Malaysian-Danish Country Programme for Environmental Assistance, 2002-2006 DANCED - Miljøstyrelsen Att. Einar Jensen Strandgade 29 1401 København K København, den 4. maj 2001 Vedr. udkast til "Malaysian-Danish Country Programme for Environmental Assistance, 2002-2006" Tak for

Læs mere

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser.

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Denne deklaration følger den europæiske vision om, at alle

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

NGO-synspunkter på Danmarks miljøbistand til udviklingslande

NGO-synspunkter på Danmarks miljøbistand til udviklingslande Januar 1999 NGO-synspunkter på Danmarks miljøbistand til udviklingslande - Kommentarer fra 92-gruppen i forbindelse med MIKA-redegørelsen og den forestående debat i Folketinget om den danske miljøbistand

Læs mere

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016 Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Ekstern evaluator: Nanna Schneidermann, Ph.D. i antropologi, schneidermanns@gmail.com Introduktion Dette er en slutevaluering af projektet Foreningsunderstøttelse,

Læs mere

GG strategi 17. august Forord

GG strategi 17. august Forord GG strategi 17. august 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET

HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET 2013-2016 ELEMENTER I STRATEGIEN HVORFOR? UDFORDRINGER BEHOV HVAD? VISION AFGRÆNSNING HVEM? MÅLGRUPPER UDGANGSPUNKT HVORDAN?

Læs mere

Hvad er bæredygtighed? Brundtland

Hvad er bæredygtighed? Brundtland Hvad er bæredygtighed? Brundtland 2... 24. januar 2014 Bæredygtighed Er ikke et videnskabeligt faktuelt begreb, men et normativt princip, ligesom f.eks. Lovgivning Er baseret på en grundtanke om naturlige

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 Udenrigsministeriet antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 BEVILLINGSNOTITS bevillingsnummer AFR/2012/ titel Styrkelse af afrikanske unges rettigheder og muligheder for

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder Inger Kærgaard FSC -mærkede udgivelser - papir fra ansvarlige kilder Hvorfor vælge FSC-mærket papir? FSC-mærket er verdens hurtigst voksende mærkningsordning til bæredygtigt træ og papir. Ved at købe og

Læs mere

Dialoger i Projekter

Dialoger i Projekter For at ville må du vide! Demokrati i Projekter Bind I Dialoger i Projekter Nils Bech Indhold Bevar og forny! 3 To s-kurver og 14 dialoger Formål og mål, metoder og midler er ingredienser til at skabe RETNING.

Læs mere

Nepenthes Programkoncept

Nepenthes Programkoncept Nepenthes Programkoncept I forbindelse med programansøgning til Danida Bæredygtig Naturressourceforvaltning i Latinamerika REVIDERET Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...3 2. Kontekst...3 3. Programmets

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi

Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi VI TÆNKER LANGSIGTET VI HAR MANGE STØTTER VI ARBEJDER BREDT VI ER TIL STEDE I AFRIKA VI RÅDGIVER OM UDFORDRINGER VI UNDERSTØTTER VERDENSMÅLENE BØRNEfonden har i

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Dagtilbud Nordøst AFTALE NOVEMBER 2014

Dagtilbud Nordøst AFTALE NOVEMBER 2014 < Dagtilbud Nordøst AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed. Fremover skal skolebestyrelsen også som del af den åbne skole fastsætte principper for samarbejder

Læs mere

Sport som middel til at komme videre for unge uden uddannelse eller arbejde

Sport som middel til at komme videre for unge uden uddannelse eller arbejde Sport som middel til at komme videre for unge uden uddannelse eller arbejde Hvorfor er programmet relevant? Reduktionen af social betinget ulighed i sundhed blandt unge mennesker, er en af de mest afgørende

Læs mere

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet FAGBESKRIVELSE Praktik Bilag 1 Praktik Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet Fagets identitet Faget praktik har en grundlæggende betydning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

RESUMÉ... I FORKORTELSER... II INTRODUKTION... III DEL A: NATIONAL KONTEKST OG PROBLEMANALYSE...

RESUMÉ... I FORKORTELSER... II INTRODUKTION... III DEL A: NATIONAL KONTEKST OG PROBLEMANALYSE... Projektdokument September 2008 Bæredygtig Turisme i Nicaragua - et samarbejde mellem Fundación del Río, CANTUR/Río San Juan og Nepenthes Nepenthes Postboks 5102 Odensegade 4 B 8100 Århus C Att. Karin Elisabeth

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for overordnede

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

International mobilitet (IT)

International mobilitet (IT) International mobilitet (IT) Formål Der er masser af gode grunde til at tage til udlandet på et praktikophold. To af disse grunde er den sprogindlæring og " interkulturelle kompetenceudvikling, der som

Læs mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) < Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Værdiskabelse i et regionalt perspektiv

Værdiskabelse i et regionalt perspektiv Socialt Entreprenørskab Værdiskabelse i et regionalt perspektiv Lise Bisballe liseb@ruc.dk ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning CSE: Forskning, uddannelse og vidensdeling

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Den foreslåede D.U.C Human Resource Development Center vil blive placeret i Monico Namagunga, Mukono Destrict uganda.

Den foreslåede D.U.C Human Resource Development Center vil blive placeret i Monico Namagunga, Mukono Destrict uganda. D.U.C CVR-nummer: 36997001 Yusuf Matovu Jyllandsgade 56. St 7000 Fredericia Denmark phone: 0045 60173826 E-mail : Academyduc@outlook - Website: http://www.duchrdc.dk/ - Video: https://www.youtube.com/watch?v=3k6urhaeqac

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Projektoplysninger vedrørende Projekt ID

Projektoplysninger vedrørende Projekt ID Projektoplysninger vedrørende Projekt ID Projektets formål Projektets formål er at styrke nydanskeres deltagelse i demokratiske processer, herunder det brede fritids- og foreningsliv. Ydermere har projektet

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 < Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen )

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen ) PARTNERSKABSAFTALE Indgået mellem Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby (følgende benævnt DIF ) og Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg (følgende benævnt Kommunen

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse.

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Læreplan Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Danmark uden affald i 2022 er regeringens udspil. Den er Renovation med

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne

Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne AP Møller projektet Hvilken information er givet til medarbejderne? Ledelserne på skolerne har orienteret personalet om AP Møller ansøgningen.

Læs mere