Behovsanalyse til en webbaseret idéportal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behovsanalyse til en webbaseret idéportal"

Transkript

1 Behovsanalyse til en webbaseret idéportal Februar 2013 Region Hovedstaden Behovsanalyse til en webbaseret idéportal En kvalitativ undersøgelse af potentielle brugeres behov til en kommende webbaseret idéportal Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

2 Behovsanalyse til en webbaseret idéportal En kvalitativ undersøgelse af potentielle brugeres behov i forhold til en kommende webbaseret idéportal Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser for Koncern Organisation og Personale i Region Hovedstaden Evalueringskonsulent Charlotte Støy Evalueringskonsulent Annette Hallum Knudsen Student Sofie Dencker Enhedschef Marie Fuglsang ISBN: Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Behovsanalyse til en webbaseret idéportal. En kvalitativ undersøgelse af potentielle brugeres behov i forhold til en kommende webbaseret idéportal, Rapporten findes på: Henvendelser vedrørende undersøgelsen til: Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej Frederiksberg Tlf.: Februar 2013

3 3 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Baggrund Formål Metode 4 2 Resultater Medarbejdere Ledere Patienter og pårørende 14 3 Opsamling på anbefalinger 17 4 Bilag Bilag 1: Inspiration Bilag 2: Interviewguide 20

4 4 1 Introduktion 1.1 Baggrund Regionsrådet i Region Hovedstaden besluttede i Budget 2012 at afsætte midler til at opstarte et indledende arbejde med oprettelsen af en webbaseret idéportal, hvor ansatte, patienter og pårørende kan henvende sig for at få den hjælp, de har brug for til at aflevere og komme videre med idéer til at skabe udvikling i sygehusvæsenet. Som led i det indledende arbejde blev det besluttet at udarbejde en behovsanalyse, som kortlægger ønsker og krav til en kommende webbaseret idéportal blandt potentielle brugere. Nærværende rapport udgør en central del af denne behovsanalyse. Rapporten er udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser (EfB) på vegne af styregruppen, som er sammensat af deltagere fra henholdsvis Videncenter for Innovation og Forskning (VIF), Koncern Organisation og Personale (KOP), It, Medico og Telefoni (IMT) og repræsentanter fra hospitalsdirektionerne. 1.2 Formål Formålet med undersøgelsen er at indsamle viden om ledere, medarbejdere, patienter og pårørendes behov, ønsker og forventninger i forhold til en kommende webbaseret idéportal, herunder: Hvilke behov har brugerne i forhold til, hvad den webbaserede idéportal skal kunne? Hvilke behov har brugerne i forhold til anvendelse af den webbaserede idéportal? Hvilke behov har brugere i forhold til aflevering af idéer? Hvilke behov har brugerne i forhold til lancering af den webbaserede idéportal? 1.3 Metode Undersøgelsens deltagere Undersøgelsen er en kvalitativ undersøgelse. Den består af fire fokusgruppeinterview, herunder to fokusgruppeinterview med medarbejdere, og ét fokusgruppeinterview med ledere samt ét fokusgruppeinterview med patienter og pårørende. Medarbejderne er udvalgt i forhold til spredning på køn, alder, faggrupper, erfaring, specialer og klinikere/ikke klinikere (med repræsentation i forhold til regional sammensætning blandt medarbejdere på kliniske/ikke kliniske specialer). Der har deltaget i alt 18 medarbejdere fra Region Hovedstaden. Lederne er udvalgt i forhold til spredning på køn, alder, ledelsesniveau, specialer og klinikere/ikke klinikere (med repræsentation i forhold til regional sammensætning blandt ledere på kliniske/ikke kliniske specialer). Der har deltaget ti ledere fra Region Hovedstaden. Patienterne og de pårørende er udvalgt i forhold til spredning på køn, alder, ligelig fordeling mellem patienter og pårørende, (eller evt. lille overvægt af patienter), patienter/pårørende der har været i forbindelse med forskellige specialer og kompetencer inden for it. Der har deltaget seks patienter og pårørende, som er rekrutteret via Enhed for Patientsikkerhed i Region Hovedstaden, Danske Patienter samt Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet.

5 Fokusgruppeinterview og analyse Fokusgruppeinterviewet er valgt som metode for at afdække brugernes behov og synspunkter i forhold til en webbaseret idéportal og for at uddybe disse forhold. Samtidig er denne metode en fordel at anvende, da flere brugere deltager på samme tid, hvilket kan inspirere til nye idéer. Alle fire fokusgruppeinterview er foregået i EfB s lokaler og har varet omkring to timer per interview. Fokusgruppeinterviewene er gennemført efter en semistruktureret interviewguide (jævnfør bilag 2: Interviewguide). Fokusgruppeinterviewene er lydoptaget efter brugernes accept, og EfB har skrevet referater af interviewene. Referaterne er herefter gennemgået og analyseret med udgangspunkt i en opsummerende, meningskondenserende analyse af brugernes behov.

6 6 2 Resultater Resultaterne er opbygget således, at pointer vedrørende undersøgelsens primære målgruppe, medarbejdere, først bliver gennemgået. Efterfølgende bliver pointer vedrørende undersøgelsens sekundære målgrupper, ledere og patienter samt pårørende, gennemgået. 2.1 Medarbejdere Medarbejderne har en række behov, ønsker og forventninger i forhold til en kommende webbaseret idéportal (bliver herefter benævnt som idéportal). Disse bliver beskrevet i det følgende afsnit Behov i forhold til hvad den webbaserede idéportal skal kunne Overordnet har medarbejderne behov for, at idéportalen skal kunne flere ting på én gang. Definition og formål Medarbejderne fortæller, at de har behov for, at begrebet idé bliver defineret, for at de kan undgå at være i tvivl om, hvad en idé er. Derudover har medarbejderne behov for at kende formålet med idéportalen, således at de kan anvende idéportalen efter hensigten. Idéportal til at afgive idéer og få idéer Medarbejderne har behov for, at de både kan afgive idéer til og få idéer på idéportalen. At afgive idéer er centralt for medarbejderne, fordi de har behov for at komme af med deres gode løsninger på konkrete problemer og på ting, de har udviklet. Medarbejderne har ligeledes behov for, at kunne afgive idéer til regionen, hvis der er ting, som de ønsker, at regionen skal tage særligt hånd om. At afgive idéer kan eksempelvis foregå ved, at medarbejderne indberetter idéerne skriftligt på idéportalen. (Dette bliver uddybet i afsnit Behov i forhold til aflevering af idéer). At få idéer er vigtigt for medarbejderne, da de har behov for og synes det er interessant at blive inspireret til og have gavn af idéer fra andre kolleger. På denne måde kan medarbejderne undgå at bruge tid på selv at finde løsninger på eventuelle problemer. At få idéer kan fx være ved, at idéportalen indeholder en søgemaskine med et søgefelt, hvor medarbejderne kan søge efter idéer. Idéportal som socialt fagligt medie Medarbejderne beskriver, at de har behov for, at idéportalen er et socialt fagligt medie. Dette betyder, at de ønsker at modtage information om, at der er kommet nye relevante idéer for dem. For at håndtere dette foreslår medarbejderne, at de fx kan få automatiske beskeder om nye idéer, fx som en , pop-up meddelelse eller notifikation (fx tilsvarende en opdatering på Dette muliggør, at de kan blive oplyst om, at der er kommet en ny relevant idé om, hvad andre hospitaler gør for at håndtere problemet, eller at de som ophavsmænd til en idé, får besked om, at de har fået en kommentar til deres idé. Et forslag til at kunne praktisere dette er, at medarbejdere kan tilmelde sig deres særlige interesser for udvalgte temaer og idéer. På denne måde kan medarbejdere på tværs af hospitaler få viden om nye idéer vedrørende et fælles interessefelt. Derudover foreslår medarbejderne, at de kan tilmelde sig, hvis de ønsker at deltage i det videre arbejde med idéerne.

7 7 Idéportal til at læse, kommentere og linke til idéerne Medarbejderne har behov for, at idéportalen har liv. Idéportalen har liv ved, at idéerne kan ses og læses offentligt. Når medarbejderne beskriver, at idéer skal være offentlige, henviser de til to niveauer: Offentligt i regionen og offentligt i hele landet. Medarbejderne pointerer, at idéportalen ikke bør blive afgrænset til regionen, da det er oplagt at dele idéerne med hele landet. Idéportalen har ligeledes liv ved, at den bliver brugt, fx ved at der er brugere, der skriver på den, at de tre nyeste idéer bliver præsenteret på forsiden, og at siden løbende skifter indhold og billeder. Derudover ønsker medarbejderne, at der er mulighed for, at alle kan kommentere på idéerne for at udvikle disse. Medarbejderne skal ligeledes kunne linke til idéerne. At linke til idéerne betyder for medarbejderne, at de skal kunne give idéerne en elektronisk henvisning til et andet elektronisk dokument eller tjeneste, således at de og andre kan reklamere for idéerne, og så idéerne er lette at sende rundt til interesserede parter. Idéportal til at efterspørge idéer Ifølge medarbejderne skal idéportalen være i en form, så ledelsen bag idéportalen, regionsrådspolitikere eller medarbejdere kan efterspørge idéer til særlige problemer eller områder. Med denne funktion vil medarbejdere få mulighed for at komme med input til løsninger på problemer eller selv få input til emner og idéer Behov i forhold til anvendelse af den webbaserede idéportal For at medarbejderne vil anvende idéportalen, er der en række behov, som idéportalen skal opfylde. Samtidig er der en række forhold og problematikker, der er vigtige for medarbejderne, at regionen håndterer. Er det tilstrækkelige ressourcer til at udvikle og drifte idéportalen? Medarbejderne problematiserer, hvorvidt der i regionen er afsat tilstrækkelige ressourcer til at udvikle og drifte idéportalen. For at anvende idéportalen vil de have sikkerhed for, at regionen vil afsætte de nødvendige ressourcer til at udvikle, drifte og vedligeholde teknikken og systemerne til idéportalen. Er der ikke nok ressourcer til idéportalen, mener medarbejderne ikke, at det giver mening at anvende og implementere den. Opbyg idéportalen på et kendt system eller et system, der allerede eksisterer Medarbejderne er bekymrede for, at idéportalen ikke bliver udviklet og opbygget på et system, der allerede eksisterer i forvejen. Dette vil ifølge medarbejderne være en fordel dels for at spare penge og dels for, at systemet er genkendeligt for medarbejderne. Som et eksempel på et system, der allerede eksisterer, og som med fordel vil kunne anvendes til håndtering af idéer, bliver foreslået som mulig løsning. Tag idéerne alvorligt, håndter dem og giv feedback For at medarbejderne vil anvende idéportalen, har de behov for at opleve, at idéerne bliver taget alvorligt af personalet fra idéportalen og regionsledelsen. Dette sker blandt andet ved, at medarbejderne fra idéportalen er professionelle og kompetente fagfolk med viden om håndtering af idéer. At idéerne bliver taget alvorligt betyder ligeledes, at idéerne ikke forsvinder i et sort hul, men at medarbejdernes idéer løbende bliver håndteret af personalet fra idéportalen fx hver uge. Hvis ikke dette sker, forventer medarbejderne, at de fremadrettet ikke kommer til at anvende idéportalen. Ifølge medarbejderne skal håndteringen af idéer være baseret på åbenhed over for alle idéer også kritiske idéer. En fordel vil være, at flere ansatte fra idéportalen skal godkende idéerne, så

8 8 ikke én ansat bremser idéen. Medarbejderne er bange for, at idéportalen bliver en digitaliseret syltekrukke, hvor idéerne bliver opbevaret og først efter lang tid bliver håndteret. I forbindelse med håndtering af idéer har medarbejderne behov for, at idéerne bliver læst af personalet fra idéportalen, hvorefter ophavsmanden til idéen får feedback på idéen. Feedbacken skal bestå af en tilbagemelding fra personalet fra idéportalen i form af en eller andet skriftligt materiale, som indeholder en bekræftelse på modtagelsen af idéen. Feedbacken kan ifølge nogle medarbejdere også bestå af en offentlig skriftlig tilbagemelding på idéportalen med det formål, at alle interesserede kan følge med i feedbacken. Uanset formen af feedbacken ønsker medarbejderne, at feedbacken bliver givet af en person fra idéportalen med navn og kontaktinformationer, så medarbejderne har mulighed for at kontakte vedkommende. Derudover er det et væsentligt behov for medarbejderne, at feedbacken indeholder en forklaring på, hvorfor/hvorfor ikke det er muligt at gå videre med idéen. Feedbacken skal endvidere være baseret på gennemsigtighed i beslutningsprocessen omkring varetagelsen af idéer, således at medarbejderne kan følge med i, hvor langt idéen er kommet i beslutningsprocessen. Hvis det er muligt at gå videre med idéen, ønsker medarbejderne, at idéen bliver videregivet til andre hospitaler, samt at de bliver inddraget i den videre proces fx ved at blive indkaldt til arbejdsgruppemøder vedrørende idéen, hvor idéen kan blive udviklet. Hjælp til at komme videre med idéer Medarbejderne har behov for, at idéportalen hjælper dem til at komme videre med deres idéer. Dette kan blandt andet være i forbindelse med, at medarbejderne har behov for støtte til at sikre dialog med relevante ledere og direktioner i regionen. Denne hjælp ønsker medarbejderne, fordi nogle medarbejdere oplever, at ledere, mellemledere og øverste ledelse i regionen kan være med til at stoppe deres idéer, hvis de ikke synes om idéen. Hvis idéerne skal udleves og udbredes, har medarbejderne behov for, at de bliver støttet i denne proces. Samtidig med dette ønsker de at blive støttet i at få idéerne tilstrækkelig højt op i systemet, og at der er et netværk omkring dem til at støtte processen. Hvis ikke dette sker, har medarbejderne en oplevelse af, af idéerne ikke bliver spredt. Hjælp til at komme videre med idéer kan ligeledes omfatte, at medarbejderne har behov for at få viden om, hvor og hvordan de kan komme videre med deres idéer. Dette behov eksisterer, da nogle medarbejdere oplever, at de står i situationer, hvor de personligt selv er nødt til at gå videre med udvikling og patentering af idéer, da de bliver afvist af deres respektive ledelser. Andre medarbejdere har dog gode oplevelser med deres ledere og tillidspersoner i forbindelse med at komme videre med deres idéer og beskriver, at de derfor ikke har behov for støtte i denne proces. Medarbejderne fortæller fx, at de ofte taler med deres nærmeste ledere eller kolleger om idéen, og derefter går de i gang med idéen og prøver den af. Behandlingen af den første idé er afgørende En faktor, der udover de ovennævnte, har indflydelse på omfanget af anvendelse af idéportalen, er det første indtryk medarbejderne får, når de afleverer deres første idé på idéportalen. Hvis medarbejderne ikke modtager feedback og brugbare tilbagemeldinger på deres første idé, vil de ikke bruge idéportalen fremadrettet. En anden faktor er, at medarbejderne har behov for aner-

9 9 kendelse af deres idéer. Anerkendelse kan blive givet fx ved at linke til ophavspersonens gode idé (se afsnit Behov i forhold til hvad den webbaserede idéportal skal kunne) til Dagens Medicin, andre tidsskrifter eller ved at kåre årets bedste idé, som skal vises på forsiden af idéportalen. Legitimitet og evaluering For at medarbejderne vil anvende idéportalen, har de behov for, at idéportalen har legitimitet. Dette betyder for medarbejderne, at de kan stole på idéportalen, og at ledere, direktører eller andre autoriteter i regionen ser idéerne. Endvidere ytrer medarbejderne, at de har behov for, at der bliver lavet evalueringer af idéportalen med det formål, at den øverste ledelse i regionen bliver informeret om, hvilken effekt idéportalen har. Omfanget af anvendelse af idéportalen afhænger af flere faktorer Som beskrevet ovenfor, er der flere faktorer, der har indflydelse på, i hvilket omfang medarbejderne forventer at anvende idéportalen. Jo flere faktorer og behov, der bliver imødekommet vedrørende idéportalen, jo større sandsynlighed er der for, at medarbejderne vil anvende den. Andre faktorer, som har indflydelse på omfanget af medarbejdernes anvendelse af idéportalen er, hvilke behov de har i forhold til at aflevere idéer. Dette bliver beskrevet i det følgende afsnit Behov i forhold til aflevering af idéer Tilgængelig, brugerorienteret og enkel idéportal For det første har medarbejderne behov for, at adgangen til idéportalen ikke er besværlig. En medarbejder beskriver, at det skal være sådan, at man bare skal logge på, og så kommer det relevante frem. For det andet er det nødvendigt, at idéportalen er meget tilgængelig, brugerorienteret og enkel for, at medarbejderne kan og vil aflevere deres idéer. For medarbejderne er det afgørende, at idéportalen er opbygget simpelt, at den giver et godt overblik, og at den er hurtig og let at navigere rundt på. Dette kan fx være ved at have tydelige opdelinger på forsiden og en god søgefunktion. Idéportalen skal være så brugerorienteret, at alle fagpersoner i en afdeling uden særlige itkompetencer skal kunne aflevere deres idéer. Aflevering af idéer på idéportalen må derfor ikke forudsætte, at medarbejderne skal på kurser i at anvende idéportalen. En medarbejder beskriver eksempelvis, at den skal være lettere at anvende end Den Blå Avis hjemmeside, hvor en anden medarbejder foreslår, at idéportalen eksempelvis skal svare til Aflevering af idéer via forskellige kommunikationsveje Medarbejderne har behov for, at idéerne kan blive afleveret via forskellige kommunikationsveje. En kommunikationsvej er, at medarbejderne kan aflevere idéer skriftligt. Andre kommunikationsveje er, at medarbejderne ønsker at aflevere idéer via film og/eller billeder. Dette er for at imødekomme forskellige præferencer blandt medarbejderne. Således vil der være mulighed for, at de medarbejdere, som kan have svært ved at formulere sig på skrift, ligeledes kan og tør indsende deres idéer på anden vis. Indhold, udformning og udseende af idéportalen For at medarbejderne vil anvende idéportalen, skal idéportalens indhold, udformning og udseende være overskueligt, sagligt, seriøst, af høj kvalitet og må ikke være populistisk. En medarbejder nævner, at et eksempel på en hjemmeside, der virker saglig og overskuelig, er

10 10 Indholdet på idéportalen vil ifølge medarbejderne være overskueligt, hvis indholdet bliver struktureret og opdelt i hovedgrupper fx ved hjælp af faneblade, som alle kan forstå. Medarbejderne foretrækker, at idéer bliver opdelt temamæssigt, således at indholdet af idéportalen bliver brugbart for medarbejderne. Hvis der er mange temaer og idéer foretrækker medarbejderne, at disse fx er ordnet alfabetisk, så de er nemme at overskue. Medarbejderne forestiller sig, at det kan være en udfordring, at idéportalen er et sted for alle idéer, da idéer omhandler mange forskellige niveauer i regionen og mange forskellige temaer. Som en medarbejder fortæller, kan den indeholde alt fra medicinsk udstyr til sammenlægningsproblemer. Udseendet på idéportalen skal være fri for støj. Dette betyder ifølge medarbejderne, at der ikke må være animationer og pop-up ting, der forvirrer, på idéportalen. I forhold til den skriftlige kommunikationsvej har medarbejderne nogle behov til idéportalens udseende, som de ønsker, bliver opfyldt. Aflevering af idéen skal kunne foregå ved visning af kun ét skærmbillede. På dette skærmbillede foreslår medarbejderne, at de kan udfylde en skabelon til aflevering af idéer med felter vedrørende: Indhold, hvem er du, tekst om idéen, løsningsforslag til idéen, vedhæft film, vedhæft billede og vedhæft andre filer. Derudover bør der være knapper, så det fremgår klart, hvem idéen er relevant for fx læger, sygeplejersker og administration. Medarbejderne beskriver, at det er væsentligt, at de ikke er tvunget til at udfylde samtlige felter i skabelonen, da denne struktur er ufleksibel. Dog er et forslag, at medarbejderne som minimum skal afgive et løsningsforslag til idéen, så idéportalen ikke bliver en brokkekasse, hvor brugere afgiver klager bestående af brok frem for at afgive idéer, der indeholder konkrete løsningsforslag. Beskyttelse af medarbejdere og idéer Medarbejderne fortæller, at de har behov for, at det er muligt at aflevere idéer anonymt for at beskytte medarbejderne. Alternativt skal medarbejderne kunne vælge, at offentligheden ikke må se, hvem der har afleveret idéen. Dette skyldes, at medarbejderne oplever, at der er idéer, der kan være farlige at bringe på banen. I forhold til at medarbejderne skal aflevere idéer, forventer de desuden, at der vil være beskyttelse af deres idé såfremt, at medarbejderen ønsker dette. Dette kan blandt andet blive praktiseret ved at give medarbejderen patent på idéen. Tilgang til idéportalen hjemmefra og via app Medarbejderne har behov for, at de har adgang til idéportalen hjemmefra, da mange ikke sidder ved en computer i løbet af deres arbejdsdag. De foreslår at kunne tilgå idéportalen via en app således, at medarbejderne nemt kan komme på idéportalen via tablets eller smartphones, som mange medarbejdere anvender. Ifølge medarbejderne, vil det desuden være hensigtsmæssigt, hvis de kan tilgå idéportalen ved hjælp af et link til idéportalen via regionens intranet, arbejdspladsens intranet eller startside. Censurering Et andet behov er, at medarbejderne har brug for, at der bliver taget ansvar for at holde idéportalen i gang og opdateret, men også at idéportalen bliver censureret for relevante forhold. Med censurering mener medarbejderne, at nogle idéer vil have fordel af at blive censureret på grund af idéens indhold, karakter eller på grund af forsøg på markedsføring af idéen.

11 Behov i forhold til lancering af den webbaserede idéportal Lancering via kampagne Medarbejderne har behov for, at idéportalen bliver lanceret ved hjælp af en kampagne, der oplyser om, at idéportalen eksisterer. Kampagnen skal bestå af flere kanaler. For det første ønsker medarbejderne, at kampagnen finder sted via en internetbaseret kanal. Dette bør være via intranettet som en nyhed. Idéportalen skal være placeret et centralt og markant sted på intranettet, med en fast plads med et stor og indbydende felt. Medarbejderne forventer, at der bliver udsendt s til alle medarbejdere i regionen med information om, at idéportalen er opstartet. For det andet ønsker medarbejderne, at kampagnen udbredes via en fysisk kanal. Det fysiske skal bestå af, at regionen skal opsætte plakater og roll-ups på afdelinger, kantiner, venteværelser mm., som er målrettet medarbejdere, men også patienter og pårørende. Dette er på grund af, at ikke alle medarbejdere i deres arbejdsdag bruger computer. Som supplement til dette skal der være nogle nøglepersoner fx superbrugere af idéportalen fysisk tilstede i en afgrænset periode ved nogle af plakaterne, som kan rådgive og uddele flyers om idéportalen. For det tredje foreslår medarbejderne, at idéportalen bliver lanceret i nyhederne, Lorry, radiospots, plakater ved busstoppesteder mm., hvis patienter og pårørende skal bruge den fx som kampagnen om akuttelefonen 1813 i regionen. Derudover foreslår medarbejderne, at lanceringen bør indeholde en konkurrence blandt brugerne for at appellere til, at alle målgrupper anvender idéportalen. Husk at medtænke kulturen Medarbejderne fortæller, at kulturen på hospitalerne spiller en stor rolle i forhold til, hvorvidt idéportal vil blive anvendt eller ej. Derfor skal regionen i lanceringen af idéportalen medtænke kulturen. Medarbejderne oplever, at kulturen omkring behandling og udvikling af idéer i øjeblikket hovedsagligt består af, at medarbejderne går til den nærmeste ledelse med deres idéer. For at en idé bliver til noget, er det vigtigt, at lederen er med på idéen. Med etablering af idéportalen betragter nogle af medarbejderne det som om, at der ikke er tillid til de nærmeste ledere, fordi de eventuelt ikke altid vil være med på idéer. Medarbejderne oplever således, at idéportalen kan være et tegn på mistillid til mellemlederne. Pas på idéportalen ikke bliver glemt i mængden af nye initiativer Andre medarbejderne fortæller, at de umiddelbart ikke tror, at de har særlige behov i forhold til lanceringen, da regionens kommunikationsmedarbejdere som regel håndterer dette fint. Medarbejderne ser en risiko for, at idéportalen bliver glemt, og at den vil være vanskeligt at genfinde, når de skal bruge den på et senere tidspunkt. Udfordringen ligger i, at nogle medarbejdere oplever, at der i regionen ikke bliver fulgt op på nye initiativer. Opfølgning og fastholdelse af idéportalen er derfor vigtigt. Da der kan gå lang tid imellem, at medarbejderne har en idé, der er klar til at blive videreudviklet, har medarbejderne behov løbende at blive mindet om, at idéportalen findes. Ifølge medarbejderne kan dette fx ske fra mellem to måneder til to år efter, at idéportalen er lanceret for at medarbejderne ikke glemmer idéportalen.

12 Ledere Dette afsnit beskriver ledernes behov, ønsker og forventninger til idéportalen. Nogle af behovene er sammenfaldende med medarbejdernes behov, og andre er ikke Behov i forhold til hvad den webbaserede idéportal skal kunne Bekymring vedrørende etablering af idéportalen Lederne udtrykker bekymring for, om der med idéportalen bliver brugt penge på noget, der ikke har værdi. De fortæller, at regionen kunne håndtere idéer meget enklere og billigere end ved at etablere en idéportal. Dette kunne eksempelvis være ved at udmelde til regionens medarbejdere, at de kan sende s, hvis de har gode idéer. Lederne fortæller, at regionen skal mene det alvorligt, hvis der skal etableres en idéportal, og at regionen skal gøre sig klart, hvorvidt den overhovedet ønsker at modtage idéer. Endvidere kan lederne være nervøse for, om idéportalen og dens personale bliver overbebyrdet af at skulle besvare henvendelser mm. Bekymring for manglende effekt af idéportalen Lederne oplever, at idéportalen virker urealistisk, fordi den er endnu et tiltag, som regionen trækker ned over hovedet på ledere og medarbejdere. De er bekymrede for, at de skal forholde sig til et nyt initiativ, som der ikke kommer det store ud af. En leder udtrykker bekymringen med at kalde idéportalen for et symptom på et ledelsesproblem, og at regionen på ny giver lederne og medarbejderne et bolsje at sutte på, imens at der ikke bliver taget stilling til de virkelige problemer. Bekymring for et udenoms bottom-up system En anden bekymring blandt lederne er, hvordan regionen vil forholde sig til konsekvenserne af idéportalen, som de beskriver som et udenoms bottom-up system. Et udenoms bottom-up system er ifølge lederne, at idéerne bliver indsendt til idéportalen udenom lederne. Nogle af lederne anser det som et problem, at der bliver etableret et system, der går udenom lederen, da der kan opstå tillidsproblemer i afdelingerne på grund af, at medarbejderne ikke går direkte til lederen med deres gode idéer, men i stedet afleverer idéerne til idéportalen. Idéportal som vidensbank og udviklingsplatform Lederne har ligesom medarbejderne behov for, at idéportalen skal kunne flere ting. Dette begrunder de med, at der er forskellige niveauer af idéer fx at nogle idéer bliver brugt lokalt, mens andre idéer bliver brugt centralt, hvilket kræver forskellige funktioner af idéportalen. Lederne ønsker derfor, at idéportalen dels skal være en vidensbank, der samler gode idéer, og dels skal være en udviklingsplatform, hvor gode idéer kan blive videreudviklet. Derudover betragter lederne det som en fordel, hvis lederne kan tilmelde sig eller abonnere på idéer, der er relevante for dem. Idéportal til at få sparring på idéer Derudover har lederne behov for at få sparring på deres idéer, hvis de står med nogle konkrete udfordringer. Denne sparring kunne eksempelvis være fra andre hospitaler, brancher eller erhvervslivet. Eftersom lederne har disse behov, foreslår de, at idéportalen bør være landsdækkende, således at flere aktører har mulighed for at deltage i udviklingen af idéerne. Lederne beretter tilmed om, at de ønsker, at der bliver opslået emner på idéportalen i forhold til, hvad regionen ønsker idéer til.

13 Behov i forhold til anvendelse af den webbaserede idéportal Feedback på alle idéer Ligesom medarbejderne, beskriver lederne, at det er essentielt, at de får feedback på alle idéer. Feedbacken skal indeholde en tilbagemelding om, hvorvidt idéen er god, hvorvidt idéen vil blive brugt til noget, og hvad der sker med idéen, når denne er afgivet til idéportalen, idet idéerne ikke må forsvinde i et sort hul. Lederne har behov for, at de kan spore deres idéer for at kunne følge med i, hvor langt idéerne er i processen. Hvis lederne modtager feedback på deres idéer, forventer lederne, at de vil anvende idéportalen. Håndter ledernes bekymringer og påmind om idéportalen Hvis lederne skal anvende idéportalen, har de behov for, at regionen håndterer ledernes bekymringer (jævnfør afsnit Behov i forhold til hvad den webbaserede idéportal skal kunne). Det er derfor meget vigtigt med en klar definition af, hvad regionen vil med idéportalen, og hvad ophavsmændene til idéerne kan forvente at få ud af at anvende den. Hvis disse forhold ikke bliver håndteret af regionen, er der risiko for, at lederne ikke kommer til at anvende idéportalen. For at øge sandsynligheden for at lederne vil anvende idéportalen, ønsker de løbende at blive mindet om, at idéportalen eksisterer. Dette kan fx blive håndteret ved, at regionen sender dem e- mails om ugens gode idé, hvor regionen oplyser om idéportalen, selve idéen og hvad regionen har brugt idéen til. Lederne fortæller, at regionen bør starte i det små og se, hvorvidt idéportalen virker. Hvis idéportalen viser sig at være et virksomt redskab, beskriver lederne, at de automatisk vil anvende den og udbrede kendskabet om den til andre ledere og medarbejdere i regionen Behov i forhold til aflevering af idéer Idéportalen skal være simpel og brugervenlig Det skal være simpelt og brugervenligt. Tre klik med musen, så er du inde og så slut. Citatet illustrerer, at lederne tilsvarende medarbejderne ønsker, at aflevering af idéer til idéportalen skal være enkel og nem. Idéportalen skal samtidig være let at finde, da lederne ikke har tid til at lede efter den. Den kan med fordel ligge på forsiden af hospitalernes intranet og/eller blive tilgået med en app. Om indholdet, udformningen og udseendet af idéportal fortæller lederne, at idéportalen skal være let tilgængelig og let overskuelig Behov i forhold til lancering af den webbaserede idéportal Gode eksempler og klar udmelding om formål med idéportalen I forbindelse med lancering af idéportalen, har lederne behov for, at der foreligger eksempler på gode idéer på idéportalen for, at de kan blive inspireret til, hvordan udformningen af deres egne idéer skal være. Samtidig med dette ønsker lederne, at der som en del af lanceringen kommer en udmelding fra topledelsen i regionen, som i en meddelelse fx en til alle medarbejdere og ledere, der fortæller, hvad formålet med idéportalen er.

14 Patienter og pårørende Dette afsnit præsenterer patienternes og de pårørendes behov, ønsker og forventninger til idéportalen. Nogle af behovene er sammenfaldende med medarbejdernes og ledernes behov, og andre er ikke Behov i forhold til hvad den webbaserede idéportal skal kunne Bekymring for manglende videndeling på tværs af regionerne Patienterne og de pårørende udtrykker bekymring i forhold til, at regionen ikke taler sammen med de andre regioner om, hvordan idéportalen bliver etableret. Hvis regionerne taler sammen, kan de udveksle erfaringer og videndele med hensyn til etableringen af idéportalen. Hvis ikke bekymringen bliver taget seriøst, vil der jævnfør patienterne og de pårørendes bekymring sandsynligvis ske det samme som med EPJ (elektronisk patientjournal), hvilket betyder, at alle regioner forsøger at udvikle deres egne systemer i stedet for at bruge og lære af hinanden. Et eksempel på at håndtere denne bekymring blandt patienterne og de pårørende er, at idéportalen skal bliver etableret på et centralt niveau i sundhedsvæsenet fx gennem Sundhedsstyrelsen. Idéportal til at aflevere, kommentere på og linke til idéer Patienterne og de pårørende har behov for, at idéportalen er et sted, hvor de kan aflevere deres idéer til sygehusvæsenet på tværs af forskellige sygdomsgrupper for, at både patienter, pårørende, medarbejdere og politikere i sygehusvæsenet kan læse og implementere deres idéer og erfaringer. Derudover har de behov for, at idéportalen har liv ved at fx andre patienter eller fagprofessionelle offentligt kan kommentere på og linke til deres indsendte idéer, da de kan have gode perspektiver på idéerne. Nogle patienter og pårørende ytrer, at de har ikke behov for, at der er en mulighed for at kommentere på idéer, da dette eventuelt kan medføre, at idéerne vil blive skudt ned af andre brugere Behov i forhold til anvendelse af den webbaserede idéportal Gode eksempler på idéer på portalen Generelt forventer patienterne og de pårørende, at de vil anvende idéportalen. For at fremme anvendelsen af idéportalen skal denne, ifølge patienterne og de pårørende, indeholde eksempler på ideer fra brugere, der er blevet implementeret. Således kan de se, at det faktisk betaler sig at indsende idéer. Desuden foretrækker patienterne og de pårørende, at der er et indholdspunkt i idéportalen, der handler om rettigheder og muligheder i regionen i forhold til generelle patientrettigheder og ventetider mm., da dette er et vigtigt redskab for dem. Patienterne og de pårørende har desuden brug for, at idéerne bliver læst, og at de modtager et svar på idéerne. (Dette bliver uddybet i afsnit Behov i forhold til aflevering af idéer). Hent inspiration fra andre sektorer Et andet forhold, der kan fremme anvendelsen af idéportalen, er, at regionen ved etableringen af idéportalen eksempelvis kan hente inspiration ved at se nærmere på skole-hjem-samarbejdet på folkeskoleområdet. Her oplever patienterne og de pårørende, at der er plads til at afgive nye idéer og have en dialog med de professionelle. Hvis patienterne og de pårørende skal anvende idéportalen, ønsker de at have en tilsvarende funktion i sygehusvæsnet. Dette er på grund af, at de oplever, at personalet ikke har tid til, at særligt pårørende kan stille alle de spørgsmål, som de

15 15 ønsker. Bliver dette håndteret, kan det være med til at sikre et mere sammenhængende patientforløb samt en større anvendelse af idéportalen Behov i forhold til aflevering af idéer Forud for aflevering af idéer Forud for aflevering af idéer til idéportalen er det først og fremmest centralt for patienterne og de pårørende, at idéportalen er nem at finde. Derudover har patienterne og de pårørende behov for, at de på idéportalen kan læse, hvad baggrunden for idéportalen er, og at der er formularer, hvor de kan skrive deres idéer. Patienterne og de pårørende beskriver derudover, at der på grund af deres idéers forskellige kategorier og niveauer, bør være mulighed for at aflevere idéerne direkte til en specifik afdeling, afdelingsledelse, hospitalsledelse, regionsrådet eller sygdomsområde. Feedback på idéer Når patienterne og de pårørende afleverer idéer, har de brug for feedback fra regionen på deres indsendte idéer. Patienterne og de pårørende har behov for, at feedbacken består af et mundtligt eller skriftligt svar fra eksperter. Det er centralt, at de i feedbacken får at vide, at idéen er modtaget, læst, hørt og hvorvidt regionen finder idéen relevant og brugbar. Andre patienter og pårørende vil være tilfredse med et automatisk svar, da de mener, at det vil være for tidskrævende for eksperterne at besvare alle henvendelser. Uanset måden eksperterne afgiver feedback på, har patienterne og de pårørende behov for, at eksperterne, dagligt vurderer idéerne, og at idéerne bliver sendt videre til rette personer. Dette forudsætter, at eksperterne har kompetencer til at håndtere idéerne. Et andet behov er, at patienterne og de pårørende skal have mulighed for, at få tilsendt en kopi per efter aflevering af idéen, da det er rart for dem selv at have idéen på skrift. Aflevering af idéerne kan eksempelvis foregå på samme måde, som ved indrapportering af utilsigtede hændelser. Mulighed for at følge idéerne Et ønske til aflevering af idéerne er endvidere, at patienterne og de pårørende har behov for, at de kan følge samtalen omkring idéen. Fx har de behov for, at de kan gå ind på idéportalen dagligt og se, hvad der sker med idéerne. Efter aflevering af idéen ønsker patienter og pårørende, at de bliver inddraget i eksempelvis brugerpaneler vedrørende idéen på de enkelte hospitaler. Ifølge patienterne og de pårørende er brugerpaneler en anvendelig metode til at videreføre idéer. Sikkerhed, anonymitet og censur Sikkerhed er et vigtigt element, når patienterne og de pårørende skal aflevere deres idéer. Et forslag til at håndtere sikkerheden er, at brugerne logger på med NemID. Det er vigtigt, at patienter og pårørende kan aflevere idéer både med og uden navn, da det kan være et ønske at afgive idéer anonymt. Derudover foreslår de, at der skal være censur på idéerne, fordi nogle brugere vil have interesse I at brokke sig over en medarbejder mm. på idéportalen, hvilket patienterne og de pårørende ikke oplever som gavnligt. Indhold, udformning og udseende af idéportalen I relation til idéportalens indhold, udformning og udseende beskriver patienterne og de pårørende, at idéportalen skal være enkel, let tilgængelig og overskuelig. Den må ikke være forvirrende, og der skal ikke være mange valgmuligheder og punkter, så de skal klikke en masse rundt. Idé-

16 16 portalen må ikke have mange bevægelser og animationer, og patienterne og de pårørende har behov for, at den skal være i et meget let forståeligt sprog. Idéportalen skal være en rolig hjemmeside i venlige, afdæmpede, varme farver, og skal ikke stå med kliniske blå farver. Teksten på idéportalen skal være med en font-størrelse, der skal kunne ses og læses af svagtseende. Derudover skal idéportalen være intuitivt opbygget. Afledte konsekvenser af aflevering af idéer Patienterne og de pårørende fortæller, at aflevering af idéer kan være forbundet med afledte konsekvenser. Eksempelvis beskriver en patient, at allerede når man som patient eller pårørende afleverer sin idé på idéportalen, vil nogle kunne opleve, at de kommer i gang med en helingsproces, da afleveringen af sin idé til sundhedsvæsenet kan have en placebo-effekt. Blandt andet derfor er det et godt initiativ med oprettelsen af idéportalen set fra et patient- og pårørendeperspektiv Behov i forhold til lancering af den webbaserede idéportal Lancering via hospitaler og links I forhold til lancering af idéportalen beskriver patienterne og de pårørende, at de har behov for, at blandt andet hospitalerne påtager sig ansvaret for at fortælle dem om idéportalen. Dette kan eksempelvis være med en opfordring til at bruge idéportalen ved skriftlige henvendelser fra sundhedsvæsenet fx i indkaldelsesbreve. Det skal være muligt at kunne linke til idéportalen fra regionens forskellige hjemmesider fx fra hospitalernes hjemmeside, Dansk Selskab for Patientselskab, patientforeninger osv. Lancering via forskellige kommunikationskanalers Ved lanceringen af idéportalen foreslår patienterne og de pårørende, at regionen skal reklamere for idéportalen via forskellige kommunikationskanaler. Dette kan eksempelvis være på infotv er på hospitalerne. Andre forslag er plakater i venteområderne på hospitalerne, annoncer i Søndagsavisen, tv-udsendelserne fx Godmorgen Danmark, Godaften Danmark og Lorry. En pårørende fortæller endvidere om erfaringer med en innovativ kommunikationskanal (fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed), som vedkommende har hørt anvendt ved en lancering af en anden kampagne. Kommunikationskanalen indebærer at anvende fx frisører og andre faggrupper med høj grad af kundekontakt som kommunikationskanaler til at få udbredt budskabet om en ny kampagne.

17 17 3 Opsamling på anbefalinger I dette afsnit bliver medarbejdernes, ledernes samt patienternes og de pårørendes vigtigste anbefalinger ved etablering af idéportalen opsamlet på tværs af undersøgelsens brugere. Behovene er struktureret efter undersøgelsens formål, men er efterfølgende opstillet i punkter i tilfældig rækkefølge og er derfor ikke angivet i forhold til prioriteringer. Behov i forhold til hvad den webbaserede idéportal skal kunne At regionen definerer et klart formål med idéportalen. At idéportalen bruges til at afgive idéer, få idéer og efterspørge idéer. At idéportalen bruges til at læse, kommentere og linke til idéer. At idéportalen har liv. At idéportalen giver mulighed for at angive, hvis brugerne vil være med på idéer, høre mere om idéer, videreudvikle idéer eller implementere idéer. Behov i forhold til anvendelse af den webbaserede idéportal At regionen håndterer brugernes bekymringer vedrørende idéportalen. At idéportalen kun skal etableres, hvis der er nogen, der tager stilling til idéerne. At regionen afsætter tilstrækkelige ressourcer til idéportalen, så den bliver et brugbart værktøj. At regionen opbygger idéportalen på et system, der er kendt eller allerede eksisterer. At idéerne ikke forsvinder i et sort hul. At brugerne får feedback på alle idéer. At feedbacken indeholder en beskrivelse af, hvorfor/hvorfor ikke det er muligt at gå videre med idéen, og hvor langt idéen er kommet, så det er muligt at følge den. At regionen tager hånd om idéerne. At idéportalen hjælper brugerne med at komme videre med deres idéer fx ved at give sparring på idéer. At der er kompetence bag styringen af idéportalen til at føre idéerne igennem. At idéportalen har legitimitet fx ved, at en højt placeret person fra regionen ser idéerne eller er ansat i idéportalen. Behov i forhold til aflevering af idéer At idéportalen er nem at finde. At aflevering af idéer foregår simpelt og brugervenligt. At aflevering af idéer foregår via forskellige kommunikationsveje. At indhold, udformning og udseende af idéportalen er sagligt, let tilgængeligt og let overskueligt. At idéportalen har letforståelig skriftlig og mundtlig sprog og kommunikation. At idéportalen sikrer sikkerhed, anonymitet og censur hvis behov for dette. Behov i forhold til lancering af den webbaserede idéportal At idéportalen indeholder eksempler på gode idéer. At regionen lancerer idéportalen ved hjælp af en kampagne, der er målrettet de forskellige brugere af idéportalen. At kampagnen anvender forskellige kommunikationskanaler. At regionen medtænker kulturelle barrierer.

18 18 4 Bilag 4.1 Bilag 1: Inspiration For at visualisere og få afdækket brugernes konkrete behov i forhold til, hvordan en idéportal eksempelvis kan se ud, har EfB valgt i den sidste del af fokusgruppeinterviewet kort at præsentere Region Nordjyllands idéportal (www.ideklinikken.dk) Medarbejdere Positive oplevelser af Idéklinikken: Siden er god. Siden signalerer seriøsitet. Siden er indbydende, overskuelig og informativ. Sidens udseende er godt og pænt. Siden er delt op i kasser og i faneblade. Siden giver mulighed for at ringe. Det viser, at der er personer bag siden. Siden gør, at det er nemt at komme af med idéer. Blanketten til idéer har mange spørgsmål. Det bliver en bedre idé, hvis man bliver spurgt til flere ting. Dermed er idéen bedre gennemtænkt, end hvis idéerne bare er kort beskrevet. Negative oplevelser af Idéklinikken: Siden er kedelig. Siden mangler et let tilgængeligt søgefelt. Siden skal kunne være på ét skærmbillede. Siden viser umiddelbart ikke, hvad det handler om. Siden viser ikke, hvem Idéklinikken repræsenterer? Hvem er de? Hvad laver de? Siden er for kompliceret. Siden kræver, at brugeren skal kunne formulere sig godt. Blanketten til idéer ligner en genoptræningsplan. Blanketten til idéer fylder for meget, og man skal beskrive for meget. Det er for omfattende. Der er ikke brug for alle felter. Kun hvem er du, billede og fil. Eller kun beskrivelse af idé og hvilket problem det vil løse, da det er kort og konkret. Blanketten til idéer er det næste skridt ikke første skridt, hvor man bare skal af med idéen. Blanketten til idéer mangler en vejledningsknap, hvor man kan få mere information om udfyldelsen af felterne fx med hjælpespørgsmål. Det er svært at komme ind og læse om andre idéer. Vidensdeling-funktionen er ikke god. Siden har ikke plads til mindre idéer. Siden er for svær for en person, der ikke er god til computer. Siden vil ikke være god til patienter og pårørende. Siden har ikke et debatforum. Siden mangler kommentarer til idéerne.

19 Ledere Negative oplevelser af Idéklinikken: Blanketten til idéer er for omfattende. Blanketten til idéer skal være meget mere simpel at udfylde. Fx skal den indeholde færre felter Patienter og pårørende Positive oplevelser af Idéklinikken: Siden har gode illustrationer fx, at elpæren viser, hvor brugere skal trykke, hvis de har en idé. Siden har link til Facebook, hvilket muliggør, at patientforeninger kan linke til siden. Siden giver mulighed for at skrive en mail i stedet for at udfylde blanketten til idéer. Negative oplevelser af Idéklinikken: Siden viser ikke, hvorvidt den udelukkende er for personale eller også patienter og pårørende. Sidens kickstart af ideerne -tekst er for ambitiøs. Siden viser ikke, hvor brugerne skal gå hen med deres små idéer. Siden mangler feedback på idéerne, da brugerne ikke vil nøjes med læse idéer, men også har behov for at læse feedbacken i form af svar, dialog, debat og lignende. Blanketten til idéer har for mange kasser, der skal udfyldes, hvilket kan virke uoverskueligt.

20 4.2 Bilag 2: Interviewguide 20

21 21

22 22

23

24 Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej Frederiksberg

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Onkologisk

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Onkologisk På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Onkologisk Klinik En organisationsanalyse efter Planetree-modellen Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser På vej til mere patientcentreret

Læs mere

Feedbackmøder. Region Hovedstaden. En metode til at høre patienters oplevelser direkte. Feedbackmøder April 2015

Feedbackmøder. Region Hovedstaden. En metode til at høre patienters oplevelser direkte. Feedbackmøder April 2015 Feedbackmøder April 2015 Region Hovedstaden Feedbackmøder En metode til at høre patienters oplevelser direkte Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Feedbackmøder En metode til at høre

Læs mere

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Radioterapiklinikken En organisationsanalyse efter Planetree-modellen Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser På vej til mere patientcentreret

Læs mere

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Finsencentret En organisationsanalyse efter Planetree-modellen Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser På vej til mere patientcentreret pleje

Læs mere

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Radioterapiklinikken En organisationsanalyse efter Planetree-modellen Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser På vej til mere patientcentreret

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Klinik for

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Klinik for På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi En organisationsanalyse efter Planetree-modellen Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser På vej

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Socialsygeplejerske for lighed i sundhed

Socialsygeplejerske for lighed i sundhed Herlev Hospital Evaluering af projekt Socialsygeplejerske 2013 Region Hovedstaden Socialsygeplejerske for lighed i sundhed Evaluering af projekt Socialsygeplejerske Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 5.1. Patientsikkerhedsloven... 5 5.2. Hvad er en utilsigtet hændelse?...

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - November 2014 Nationale resultater g tror, det kunne gøres lettere og lysende,

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Hæmatologisk Klinik En organisationsanalyse efter Planetree-modellen Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser På vej til mere patientcentreret

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet?

Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? En undersøgelse af seks forskellige patientgruppers samt pårørendes oplevelser af, hvad der er vigtigt for dem, når de har kontakt med det

Læs mere

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse Inspirationskatalog til borgerinddragelse 1. Forord Syddjurs Kommune har valgt at lave pågældende inspirationskatalog med henblik på i fremtiden at kunne inddrage borgerne i Kommunen på den mest optimale

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Dansk Sundhedsinstitut Juni 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere