Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2012"

Transkript

1 Danske Banks generalforsamling 2013 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2012 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Planche 1: Bestyrelsens beretning Planche 2: Generalforsamling 2013 Generalforsamlingen er bankens øverste myndighed, og det er her, at aktionærerne kan gøre deres indflydelse gældende. Det er også her, at bestyrelsen har lejlighed til at redegøre for koncernens forretningsmæssige udvikling, og mere specifikt resultatet for det forgangne år, over for virksomhedens ejere. Dem er der cirka af og dermed er Danske Bank en af de danske virksomheder med den bredeste aktionærkreds. Det er der naturligvis grund til at være stolt af som bestyrelsesformand. Jeg er også glad for, at så mange af jer er mødt frem, men - mellem os - også for, at det ikke er alle, der har valgt at møde op. For med så stor en aktionærkreds, ville det være svært at finde et sted, der er stort nok. Det er i øvrigt 3. gang vi afholder generalforsamlingen her i Tivoli Congress Center jeg håber, I synes godt om det. 1

2 Planche 3: Vi følger planerne med øget kundefokus og effektivitet 2012 har på mange måder været et særligt år. Det har været et travlt og hårdt år, men også et vendepunkt for Danske Bank. Det har været et exceptionelt travlt år med et meget højt aktivitetsniveau, mange store forandringer, en ny organisation og ny strategi. Det er nødvendigt, for at vi kan tilpasse banken til de forandringer, der sker i omverdenen og levere stærke økonomiske resultater til gavn for både kunder og aktionærer. Verden er ikke, som den har været, og det bliver den heller aldrig igen. Derfor bliver Danske Bank også nødt til at forandre sig, hvis vi skal realisere virksomhedens fulde potentiale. Og det skal vi. Det skylder vi vores kunder, vores medarbejdere og ikke mindst jer, vores aktionærer har også været et hårdt år med svære makroøkonomiske vilkår, lavere rating fra de internationale kreditbureauer, ny regulering og megen debat og megen kritik. Den finansielle sektor spiller en helt afgørende rolle for samfundsøkonomien, og det er både godt og naturligt, at omverdenen interesserer sig for, hvordan vi sikrer en sund sektor og forholder sig til, hvordan vi driver vores forretning. Som Danmarks største bank er det helt naturligt, at vi, med de store forandringer vi gennemfører, bliver et centralt omdrejningspunkt for interessen. Vi synes ikke, alt det, der er blevet fremført, er lige sobert eller korrekt for den sags skyld, men vi deltager gerne i debatten og lytter til de synspunkter, der fremføres, 2

3 ligesom vi også gerne selv kommer på banen med vores egne. Vi har ingen ambitioner om at stille alle tilfredse dertil er holdningerne og forventningerne til os alt for forskellige og ofte modstridende. Men vi har en ambition om at leve op til vores forpligtelse til først og fremmest at drive en sund, kundeorienteret og konkurrencedygtig bank. Det gavner både kunderne, aktionærerne og ikke mindst samfundet. Endelig har 2012 også været et vendepunkt for banken: Der er tegn på, at de makroøkonomiske forhold lysner og forhåbentligt kan vi snart lægge den finansielle krise endegyldigt bag os. Og selvom der er lang vej endnu, og der kommer bump på vejen, så er der trods alt grund til at være tilfreds med, at Danske Bank i 2012 leverede det bedste resultat siden finanskrisen begyndte i Vi har øget indtjeningen og samtidig fået styr på nedskrivningerne. Resultaterne er stadigt langt fra tilfredsstillende, men 2012 var et skridt fremad og med iværksættelsen af den nye strategi, New Standards, er jeg ikke i tvivl om, at vi er på rette vej. Jeg vil senere redegøre nærmere for den nye strategi, som bestyrelsen og direktionen i tæt samarbejde har vedtaget og taget hul på i Herunder forklare hvorfor den er det helt rigtige for både vores kunder og vores aktionærer. Men inden jeg gør det, vil jeg først tage et tilbageblik på vores finansielle resultater for Der er ingen tvivl om, at vi fortsat er langt fra at levere de resultater, man med rette kan forvente som aktionær i Danske Bank. Der er heller ingen tvivl om, at selv om vi gør meget på både indtjenings- og omkostningssiden, så er vores resultater også delvist et spejl af de gældende økonomiske vilkår i samfundet. 3

4 Planche 4: Fortsat sløv BNP vækst i Europa i 2012 Både herhjemme og i udlandet var 2012 et vanskeligt år. Væksten i Europa kører i slæbegear, og mange lande er tvunget ud i spareplaner og økonomiske reformer. Det præger også økonomien i de lande, koncernen opererer i. I Danmark, som fortsat er vores største marked, var der således en samlet tilbagegang i økonomien på 0,6 procent i Forbrugerne er generelt tilbageholdende med at bruge penge som følge af lav forbrugertillid, og virksomhederne holder igen med investeringerne. Begge dele er med til at holde væksten på et meget lavt niveau. Samtidig så vi i sommeren 2012, hvordan en række lande i Sydeuropa oplevede skyhøje renter på statsgældsudstedelser. Det lagde et nedadgående pres på renterne i Nordeuropa, fordi investorerne søgte tilflugt i mere sikre havne, herunder de skandinaviske lande. Selv om det som udgangspunkt er positivt, at der er stor tillid til økonomierne i vores del af verden, må vi desværre også se i øjnene, at den meget lave rente ikke hjælper bankerne med at komme fri af krisen. For når renten er så lav, og forskellen mellem indlåns- og udlånsrenten snævres ind, betyder det, at bankerne får sværere ved at opretholde en rimelig indtjening. 4

5 I løbet af andet halvår begyndte tilliden så småt at vende tilbage til de finansielle markeder, hvilket har givet fornyet håb om en snarlig tilbagevenden til mere normaliserede markedsforhold. Men det skvulper stadig lidt frem og tilbage, og selv om vi generelt er blevet lidt mere optimistiske, må vi sige, at også 2013 tegner til at blive et år med fortsat lav vækst på de markeder, hvor vi opererer. Planche 5: Hovedpunkter i 2012 regnskabet Ser vi på overskrifterne i regnskabet for 2012 er der især fire forhold, det er værd at hæfte sig ved: - Bundlinjen er forbedret med 3 mia. kr. sammenlignet med året før og nettoresultatet landede således på 4,7 mia. kr. - Nedskrivningerne er nu de laveste siden finanskrisen begyndte, og de har været faldende gennem hele året. - På trods af det forbedrede nettoresultat er egenkapitalforrentningen dog fortsat for lav med kun 3,7 procent - Endelig vil jeg fremhæve bankens kapital- og likviditetssituation, som er styrket betydeligt Går vi et spadestik dybere i regnskabet, vil jeg især fremhæve de mange indtjeningsfremmende initiativer, banken har sat i søen, og som nu for alvor begynder at vise en effekt. Planche 6: Generelt er der indtægtsfremgang 5

6 Indtægterne steg således med 10 pct. og forbedringen kom primært fra stigende nettorente- og gebyrindtægter samt handelsindtægter. Nettorenterne steg som følge af de prisreguleringer, vi har gennemført, selvom en del af dem blev neutraliseret af de lavere renter fra centralbankerne og faldende indlånsmarginer. Handelsindtægterne steg med 22 procent, hvilket især skyldes et meget højt aktivitetsniveau i starten af året og på trods af vanskeligere vilkår efter nedjusteringen af bankens kreditvurdering i 2. kvartal. Desuden er indtjeningen fra forsikringsaktiviteterne i Danica også øget, hvilket skyldes et godt investeringsresultat, og at vi havde mulighed for at indtægtsføre udskudte risikotillæg fra tidligere år. Planche 7: Stigende indtægter i Danske Bank Markets og Danske Capital Særligt to områder har vist fremgang: Danske Bank Markets har gjort det fremragende med et resultat tæt på 4,5 mia. kr. Den kundedrevne aktivitet lå på et højt niveau og var meget tilfredsstillende, især inden for rente- og valutaprodukter samt kapitalmarkedsaktiviteterne. Danske Capital havde også et tilfredsstillende år med en resultatfremgang på 20%. Den afkastafhængige indtjening var på over 400 mio. kr. og dermed fordoblet i forhold til Den samlede portefølje under forvaltning udgør 687 mia. kr., hvilket er en stigning på 81 mia. kr. siden Heraf udgør nysalg 29 mia.kr. Planche 8: Omkostninger påvirket af omstrukturering, men som planlagt Omkostningerne er en anelse højere end 2011, men er påvirket af en række engangsomkostninger. Hvis man renser for disse, er den underliggende 6

7 omkostningsudvikling faldende. Som jeg vil komme tilbage til senere, har vi løbende reduceret antallet af filialer, ligesom vi har reduceret antallet af stillinger som følge af, at vi har fået mere effektive arbejdsgange. Det er vigtigt, at vi holder fast i den stramme omkostningsstyring, da det er en væsentlig forudsætning for, at vi kan nå vores langsigtede mål. Planche 9: Laveste nedskrivningsniveau siden finanskrisens start Et område, hvor vi tydeligst kan måle temperaturen på, hvordan økonomien har det lige nu, er vores nedskrivninger på udlån, der sidste år var 5 procent lavere end i Vi kunne i fjerde kvartal rapportere om faldende nedskrivninger for 4. kvartal i træk, og dermed begynder vi forhåbentlig at se en ende på de meget høje og kedelige nedskrivninger, der har hæmmet indtjeningen i de seneste fem år. Når vi taler nedskrivninger, er det værd at hæfte sig ved, at vi for Irlands vedkommende sidste år meldte klart ud, at vi her ser en ende på de massive tab, vi har haft. Vi har tidligere meddelt, at nedskrivningerne i Irland forventes at udgøre 5,0 7,0 mia. kr. i perioden april 2012 og frem til udgangen af Denne forventning fastholder vi. I perioden april 2012 til ultimo 2012 har vi nedskrevet 4,1 mia. kr., og vi forventer yderligere omkring 2,5 mia. kr. i nedskrivninger i perioden Planche 10: Samlet set en solid resultatfremgang trods vanskelige vilkår Samlet ender regnskabet med en pæn resultatfremgang på ca. 3 mia. kr. Forrentningen af egenkapitalen lander på 3,7 pct., hvilket, som allerede nævnt, naturligvis ikke er tilfredsstillende og et godt stykke væk fra vores 2015 målsætning. Men vi ser det som et skridt i den rigtige retning. I år tager vi endnu et skridt og forventer et samlet nettoresultat på mellem 7,5 og 10 mia. kr., hvilket svarer til en 7

8 forrentning af egenkapitalen på mellem 5,5 og 7,0 pct. Når det gælder likviditeten og solvensen har vi gjort store fremskridt: Vi har en kernekapitalprocent på 14,5% og solvens på 21,3. Vores overdækning i forhold til minimumskravet udgør nu 84 mia. kr. eller næsten ligeså meget som selve kravet, der er på 90 mia. Samtidig har vi øget 12-måneders likviditeten med over 100 mia. kroner siden sidste år hvilket er meget stærkt. Samlet må vi sige, at Danske Bank er mere likvid og solvent, og står meget stærkere end for et år siden. Planche 11: Ny strategi lanceret klare mål frem mod 2015 Som sagt var 2012 et ualmindeligt travlt år. Ikke mindst fordi Eivind Kolding kun havde siddet i direktørstolen i kort tid, da han og den øvrige direktion indledte en strategiproces. Jeg kan vist roligt sige, at det har været et omfattende stykke arbejde, der her er udført. Vi har været hele vejen rundt, og der har ikke været nogen hellige køer. Processen, der blev gennemført i tæt samarbejde med bestyrelsen, førte til, at vi i slutningen af oktober lancerede strategien New Standards. Den tager udgangspunkt i den simple konstatering, at vilkårene for at drive bank har ændret sig fundamentalt. Hvis vi skal realisere det fulde potentiale i Danske Bank, og det skal vi, er det helt nødvendigt, at vi tilpasser os de nye vilkår. Det ville være direkte uansvarligt, hvis vi ikke tog bestik af de ændrede makroøkonomiske vilkår, de mere uforudsigelige finansielle markeder, den teknologiske udvikling, ændringerne i den måde kunderne bruger os på, den skærpede konkurrence og den øgede statslige regulering, vi arbejder under og de deraf følgende øgede omkostninger. 8

9 Det ville formentlig give anledning til mindre opmærksomhed og debat, hvis vi undlod at foretage de ændringer, vi er i gang med. Men det ville ikke skabe en bedre og mere tidssvarende bank med stærke forretningsmæssige resultater. Og det er nu engang vores opgave at sikre, at banken bliver bedre, stærkere og mere konkurrencedygtig og skaber langsigtede værdier for både kunder og aktionærer. Som de fleste af jer sikkert har bemærket, lancerede banken i forlængelse af den nye strategi også en større marketingkampagne. Den er der sagt og skrevet meget om, og jeg skal derfor kun knytte et par få bemærkninger til den her i dag. Formålet med kampagnen var at konstatere det helt simple, at vilkårene for at drive bank har forandret sig grundlæggende, og at vi derfor også bliver nødt til at forandre os. Det budskab er rigtigt, og det står vi ved fordi det er sådan, det er. Men vi må også konstatere, at kampagnen - i hvert fald i Danmark blev misforstået, og at vi blev tillagt motiver og budskaber, som vi slet ikke havde. Det ville vi gerne have været foruden, men det kan vi ikke lave om på nu. Nu koncentrerer vi os om at smøge ærmerne op og gennemføre strategien, der både er rigtig og nødvendig for at skabe en endnu bedre, stærkere og mere konkurrencedygtig bank og samtidig forklare kunderne de konkrete forandringer, den indebærer. Strategien har et klart formål: Vi skal være den mest betroede finansielle partner for vores kunder. Konkret er målene, at vi vil være i top to, når det gælder 9

10 kundetilfredsheden blandt vores primære kundegrupper. Og hvad angår de finansielle resultater vil vi, målt på egenkapitalforrentning, være blandt de tre bedste af de seks store nordiske banker. De to mål hænger naturligvis sammen. Kompetente og engagerede medarbejdere og tilfredse kunder er den eneste vej til at skabe fornuftige resultater. Det er ambitiøse målsætninger. Men strategien er tilsvarende klar og stærk, og jeg har en stærk tiltro til, at vi når det. Strategien slår fast, at Danske Bank fortsat skal være en universal bank på vores nordiske hjemmemarked, og at vi derudover fastholder vores øvrige strategisk vigtige forretningsenheder Danica og Danske Capital. Men strategien indebærer også, at vi ikke vil foretage flere opkøb, og at vi, når det kan lade sig gøre, vil skille os af med det, vi kalder Non Core aktiviteterne i Irland. Som jeg også sagde sidste år, er der ingen tvivl om at en del af de opkøb, vi foretog før krisen, ikke var fornuftige. Det kan vi se med den viden, vi har nu i bagklogskabens herligt klare lys. Opkøbene har kostet virksomheden og vores aktionærer dyrt. Det kan vi tale længe om, men vi kan ikke lave det om. Derimod kan vi sikre os, at vi fremover har fokus på at gøre den forretning, vi har, bedre og stærkere fremfor at tilføje nyt. Og det er det, vi gør. Vores mission er at sætte nye standarder inden for alle vores forretningsenheder. Hvert forretningsområde har en omfattende og detaljeret strategi for, hvad det betyder for deres område. Det vil føre for vidt at gennemgå alle detaljerne her, men der er en række overskrifter, der er fælles for dem alle: Kunder er forskellige og har forskellige behov. Det skal vores ydelser afspejle i langt højere grad. 10

11 Verden er kompleks, og vores kunder har brug for den bedste rådgivning. Den skal vi være endnu bedre rustede til at give. Vi skal fortsat være de bedste, når det gælder udnyttelsen af nye teknologiske muligheder og udviklingen af digitale services. Vi skal styrke vores medarbejderes kompetencer og skabe en mere resultatorienteret kultur Vi skal forenkle vores processer og beslutningsgange, så vi bliver mere effektive det er både godt for vores kunder og vores omkostningsniveau Vi skal være endnu mere åbne og transparente, når det gælder de vilkår, vi tilbyder vores kunder, og den måde vi driver vores forretning på. Vi er allerede anerkendt for at være blandt de allermest åbne virksomheder, når det gælder informationer til vores aktionærer og investormiljøet. Det skal vi fortsat være og også dér vedblive at følge med tiden og sætte nye standarder. De nye standarder skal samlet set bidrage til, at vi bliver en mere tidssvarende, konkurrencedygtig bank, der gennem stærke kompetencer og tætte relationer med kunderne leverer præcis den rådgivning, de har brug for så effektivt som muligt. Om noget har det seneste år vist, at der er mange forventninger og holdninger til, hvordan Danske Bank skal drives. Ofte er holdningerne dog modstridende. På den ene side findes der eksempelvis politikere og meningsdannere, der ikke synes det er rimeligt, hvis vi tjener for mange penge. De mener derfor, at vi generelt bør sætte priserne ned og endda forære visse produkter væk. Samtidig stiller de samme politikere og myndighederne høje krav til, hvor godt polstrede vi skal være, så vi kan modstå eventuelt kommende kriser. Men en sådan polstring kræver jo, at vi har en 11

12 fornuftig indtjening, og desuden er jeg sikker på, at aktionærerne også gerne ser et afkast på deres investering. At få enderne til at mødes kan kun lade sig gøre, hvis vi sørger for at sætte en fornuftig pris på vores ydelser og holde omkostningerne nede. I øvrigt er det en misforståelse, at der skulle findes noget, der er gratis. Hvis der er nogen kunder, der ikke betaler, det et produkt koster, så er der altså kun de andre kunder til at samle regningen op. Sandheden er, at vi - og alle andre banker bliver nødt til at tjene penge. Det er nu en gang forudsætningen for at kunderne, investorerne, aktionærerne og alle andre har tillid os og vores forretning. Ingen kan have tillid til en bank, der ikke er sund og solid. Og hvis der er noget, vi har lært af finanskrisen, så er det, hvad der sker, når tilliden til bankerne forsvinder. Det får hele det finansielle system til at fryse til, hvilket har store konsekvenser for hele samfundet. Som I ved, er sandheden også, at Danske Bank gennem de seneste 5 år har tjent for få penge, hvilket vores aktionærer har betalt en meget høj pris for. Derfor er det også vigtigt for aktionærerne, at vi får en bedre indtjening. Det opnår vi KUN ved at have førsteklassesprodukter, rimelige priser, kompetente og motiverede medarbejdere og sidst men ikke mindst tilfredse kunder og det er præcist det, som strategien handler om. Planche 12: Ny organisation rykker beslutninger tættere på kunderne 12

13 Strategien stiller store krav til vores kompetencer, og den måde vi arbejder på. Derfor gennemførte vi i 2012 en omfattende organisationsændring. Vi er gået fra at have landeorganisationer til nu at have forretningsenheder på tværs af landegrænserne. Det sikrer, at vi kommer tættere på vores kunder og træffer forretningsmæssige beslutninger i en tættere dialog. Samtidig gennemførte vi i slutningen af året en omfattende rebranding i 7 lande, så nu hedder vi Danske Bank i alle markeder. Det var første skridt i den nye strategi. Vi er også i gang med en omfattende effektiviseringsproces, der sikrer, at vi udnytter vores ressourcer bedst muligt og udnytter de teknologiske muligheder til at gøre arbejdsgangene lettere og sikre hurtigere beslutninger og processer. Det betyder også, at vi - som vi allerede har fortalt - gradvist vil reducere antallet af medarbejdere med i alt 2000 stillinger. En stor del af disse vil kunne ske ved naturlig afgang og frivillige aftrædelser, men desværre har vi ikke kunnet undgå også at gennemføre afskedigelser. Det er altid beklageligt, når virksomheder må sige farvel til gode og loyale medarbejdere. Det er desværre helt nødvendigt, at vi ligesom alle andre virksomheder sørger for at antallet af medarbejdere passer til de opgaver, der skal løses. Også her må vi insistere på, at det eneste ansvarlige er at sørge for at drive en så effektiv virksomhed som muligt kun derigennem kan vi tilbyde vores kunder de konkurrencedygtige priser, der gør, at de er tilfredse og bliver hos os. Dette er, som nævnt, også nøglen til at skabe de forretningsmæssige resultater, der skal til for, at omverdenen kan have tillid til, at vi er en sund og solid virksomhed også på sigt. Sådan er det for alle virksomheder også for Danske Bank. 13

14 Gennem store investeringer i den faglige udvikling af vores medarbejdere har vi desuden taget hul på en markant opjustering af vores kompetencer, så vi er rustede til at levere den kompetente rådgivning, vores kunder har brug for. Danske Bank koncernens flere end medarbejdere arbejder hårdt hver dag for at sikre, at strategien bliver ført ud i livet. Deres indsats, kompetencer, erfaring og kontakt med kunderne er helt afgørende for, at vi lykkes. Planche 13: Nyt kundeprogram er lanceret i Danmark Særligt de ændringer, strategien har medført inden for privatforretningen i Danmark har fået en del opmærksomhed i løbet af de seneste måneder. Lad mig indledningsvist fastslå, at Danske Bank fortsat er en bank for alle. Men det betyder ikke, at alle kunder skal behandles ens for de har forskellige behov. Det er vist ingen overdrivelse, hvis jeg siger, at vores nye kundeprogram i Danmark har fået en lidt hård fødsel i medierne. Kunderne derimod, har i store træk taget godt i mod det, når vi har fået lov at forklare, hvad det betyder på mere end overskriftsniveau. Kundeprogrammet er en meget vigtig del af den nye strategi. Formålene er: At sørge for at kunderne får den rådgivning og de ydelser, der passer til, hvem de er og den situation, de er i. I gamle dage blev alle kunder behandlet ens og 14

15 alle fik tilbudt det samme. Det er gammeldags og giver kunderne en dårligere oplevelse. Et andet formål er at belønne de kunder, der samler al deres forretning hos os. Sådan er det i de fleste andre virksomheder jo mere du eksempelvis handler i Brugsen, jo flere point får du. Sådan er det også i Danske Bank nu. Vi belønner de mest loyale kunder ved at give dem flere fordele og bedre priser. Med det nye kundeprogram kan alle se, hvem der får adgang til hvilke fordele, og hvad der skal til for at opnå det samme. Det synes vi er rimeligt og et stort fremskridt. Endelig har det været et formål at skabe en større sammenhæng mellem det, det koster for os at levere de enkelte ydelser, og det kunderne faktisk betaler. Vi har været helt ærlige om, at vi i alt for mange år har foræret alt for mange produkter væk. Det er ikke kundernes skyld men udelukkende vores ansvar. Det er naturligvis uholdbart i længden og som sagt før, er der jo kun andre kunder til at betale det, som nogen slipper for. Det er ikke fair for nogen. Derfor siger vi ærligt med det nye kundeprogram, at alle kunder som udgangspunkt skal betale for de ydelser, de bruger i banken. Samtidig gør vi det stadigt mere enkelt at benytte sig af vores selvbetjeningsløsninger og digitale muligheder, så man undgår at betale for meget. Med kundeprogrammet har vi en klar forretningsmodel, som er gennemskuelig for kunden; man kan tydeligt se, hvad man betaler, og hvad man får for sine penge i Danske Bank. Jo mere forretning, man samler hos os, jo flere fordele kan vi tilbyde. Det er fair for kunderne og det er fair for banken. 15

16 Planche 14: Kundeprogrammets første måneder viser gode resultater Som sagt er de fleste kunder glade for de nye muligheder, når de får dem forklaret ordentligt. Faktisk er vi allerede tæt på at have rundet de første kunder, der har tilmeldt sig. Det er gået hurtigere, end vi havde regnet med og bekræfter, at vi er på rette vej. Der er selvfølgelig også kunder, der har valgt at forlade os. De fleste er nogen, der allerede i forvejen havde en anden bank som primær bank dvs. at de har lukket gamle inaktive konti. Vi er altid kede af, hvis der er kunder, der vælger os fra, men det er samtidig et udtryk for, at konkurrencen i banksektoren virker efter hensigten. Vi kan dog heldigvis også se, at kundeprogrammet trækker ny forretning til. Planche 15: Kunderne bruger banken på nye måder Over de seneste år er der sket store ændringer i den måde kunderne bruger banken. Stadigt færre kunder kommer fysisk i filialen, og de fleste kun i forbindelse med rådgivningsmøder. Antallet af kassetransaktioner i Danmark er faldet dramatisk i de seneste fire år, mens brugen af vores markedsledende digitale services omvendt er steget markant. Det ville være uholdbart og helt uansvarligt, hvis vi ikke tog konsekvensen af den udvikling og sørgede for at tilpasse os den nye virkelighed. Der er ingen andre end kunderne til at betale for de omkostninger, der er forbundet med at drive filialerne, og derfor har vi i de senere år sammenlagt en række filialer og afskaffet 16

17 kassefunktionerne i andre. Vi ved godt, at det visse steder kan give lidt ekstra ventetid ved kasserne. Derfor har vi gjort meget for at hjælpe vores kunder over på de nye digitale løsninger. Vi har holdt undervisningsmøder for ældre i brug af netbank, og vi er i gang med at udvikle en særlig brugervenlig version af netbanken, kaldet Letbank. Vi har også for nylig forlænget vores samarbejde med Post Danmark, så kunderne kan foretage bankforretninger i Post Danmarks flere hundrede postkontorer. Derudover etablerer vi over de kommende år en række nye og innovative rådgivningscentre, hvor der vil være fokus på de krav og ønsker, kunderne har til en moderne bank. I mediedebatten er der nogen, der har ment, at vi burde holde alle filialer åbne og have kassefunktioner i dem alle sammen. Men det samme argument gælder her: Vi bliver nødt til at tilpasse os den ny virkelighed og være så effektive, at vi kan være konkurrencedygtige. Planche 16: Stort fokus på skræddersyede løsninger til erhvervskunder Det er ikke kun i bankens privatforretning, der sker store forandringer. Vi vil også være små- og mellemstore virksomheders foretrukne erhvervsbank. For at opnå den position udvikler vi en række rådgivningskoncepter skræddersyet til forskellige typer virksomheder. Målet er, at kunderne oplever, at vi har et tilbud, der 17

18 passer præcis til deres behov og som hjælper dem med at udnytte potentialet i deres virksomhed. Danske Banks størrelse gør, at vi i langt større grad, end det har været tilfældet tidligere kan stille bankens mange og dygtige specialister til rådighed for de erhvervskunder, der har brug for særlige produkter eller specialiseret rådgivning. De kompetencer og produkter, som tidligere blev brugt af de allerstørste kunder, tilbyder vi nu i en tilpasset form til de mellemstore virksomheder. Som et eksempel vil vi over de kommende år hjælpe en række mellemstore danske erhvervsvirksomheder med nye finansieringsmuligheder i form af erhvervsobligationer og på den måde sikre, at de finansielt får flere tangenter at spille på. Planche 17: Nummer 1 hos C&I-kunder i Danmark De største erhvervskunder og institutioner vil også i større grad opleve at blive mødt af strategisk helhedsrådgivning og sparring frem for at blive præsenteret for enkeltprodukter. Vi skal kort sagt levere værdiskabende løsninger med strategisk sigte og ikke bare produkter. En betingelse for succes hos de største kunder er at opnå deres tillid. Dette er kun muligt, hvis vi kan levere finansielle produkter af den højeste kvalitet. Det handler i sidste ende om, at kunderne oplever, at vi skaber værdi for dem. Det handler om at etablere og bevare langsigtede relationer. 18

19 Det gør vi, når vi med vores stærke cash management-setup hjælper en virksomhed med at optimere sit cash flow. Vi leverer værdi, når vi sørger for, at en virksomhed får direkte adgang til kapitalmarkederne ved at udstede erhvervsobligationer, der sikrer billig og forudsigelig finansiering. Eller når vores børsmæglere hjælper en pensionskasse med at sikre, at den kan møde sine fremtidige forpligtelser. Der er heldigvis mange, som mener, at vi på mange områder er ganske kompetente. Vi er samlet set kåret som den bedste bank i Danmark for de største virksomheder og institutionelle investorer. Det er vi stolte af, men vi skal blive endnu bedre. Vores øgede fokus på strategisk rådgivning og holistiske løsninger skal bidrage til, at vi kan fastholde vores topplacering på det danske marked, mens det skal gøre os endnu mere konkurrencedygtige i den nordiske kamp om de største kunder. Kort sagt så er vi i fuld gang med at skabe en mere tidssvarende, effektiv og konkurrencedygtig bank, der giver kunderne mulighed for at få præcis de ydelser, der passer til dem til en rimelig og gennemskuelig pris. Den udvikling vil fortsætte i de kommende år og er en stor del af New Standards strategien. Planche 18: Bankens rating skal forbedres En meget væsentlig årsag til, at vi har lanceret en ambitiøs og forandringskrævende strategi er, at det er nødvendigt alene som følge af de konstant stigende krav, omverdenen stiller til Danske Bank. 19

20 Uanset om vi taler Basel-komiteen, EU, Finanstilsynet eller ratingbureauerne, varsler de alle som een skrappere krav til bankerne. Vi skal både polstre os med mere kapital og generelt være stærkere på likviditeten. Det overordnede formål med det hele er det svært at være uenig i: Vi skal have stærkere banker, så vi undgår en gentagelse af det finansielle sammenbrud, der ramte verden i Men de skrappe krav indføres på et tidspunkt, hvor der er lavvækst i Europa og i Danmark, og det er svært for bankerne at manøvrere i både at skulle leve op til skrappere krav fra myndighederne samtidig med, at der fra politisk hold er et ønske om, at bankerne skal være med til at sætte mere gang i hjulene gennem øget udlån. I Danske Bank har vi heldigvis et godt udgangspunkt. Vi er nu i flere tests fra de europæiske bankmyndigheder blevet bekræftet som en af de mest kapitalstærke banker i Europa. Og på likviditetssiden har vi gennem hele krisen haft en solid overdækning i forhold til lovens krav. Vi har i vores strategi lagt en klar plan for, hvordan vi skal imødegå de krav, der forventeligt kommer fra EU til bankernes kapital og likviditet, og faktisk opfylder vi allerede nu de krav til kapital og likviditet, som ventes at blive en realitet fra Men at det sommetider ikke er nok alene at leve op til myndighedernes krav, var sommeren 2012 et klart eksempel på. Danske Bank oplevede her med få dages mellemrum at få sænket sin rating af to ud af bankens tre ratingbureauer. For det ene kreditvurderingsbureaus vedkommende var nedgraderingen et led i en større revision, 20

21 hvor flere end hundrede europæiske banker fik sænket deres kreditkarakter. Ligesom de fleste af os husker det fra skolen, er det aldrig sjovt at få sænket sin karakter. I dette tilfælde skete det endda på et tidspunkt, hvor der fortsat var stor usikkerhed omkring udviklingen i Sydeuropa. For Danske Bank betød nedgraderingen, at vi i andet kvartal måtte se en nedgang i vores indlån. Heldigvis var nedgangen langt mindre end ventet. Men nedgraderingen var en klar påmindelse om, at Danske Bank ikke må vige en tomme fra den nuværende kurs, hvor indtjeningen gradvist skal øges frem mod Planche 19: Kapitaludvidelse et skridt på vejen til forbedret rating En lavere rating betyder, alt andet lige, højere finansieringsomkostninger. Da dette er med til at begrænse effekten af de indtjeningsfremmende initiativer, som jeg lige har forklaret om, så har vi iværksat initiativer, der hurtigst muligt skal forbedre vores rating. For at accelerere dette, besluttede bestyrelsen i oktober at foretage en kapitaludvidelse på godt 7 mia. kr. Det siger sig selv, at det ikke umiddelbart er populært hos aktionærerne at udstede nye aktier og da slet ikke på et tidspunkt, hvor der ikke har været tilfredsstillende afkast i en årrække. Derfor vil jeg også gerne benytte lejligheden til her at takke for den solide opbakning, vi fik fra de aktionærer, der deltog i købet af de nye aktier. Det har været med til at skabe det nødvendige grundlag for, at banken kan komme tilbage til de 21

22 ratingniveauer, hvor vi mener, at vi hører hjemme. Kort efter kapitaludvidelsen fik vi den første positive tilbagemelding fra Standard & Poors, der ændrede sine udsigter for banken fra stabil til positiv. Som I kan se af indkaldelsen til dagens generalforsamling, foreslår bestyrelsen igen i år, at der ikke udbetales udbytte. Set i lyset af kapitaludvidelsen og arbejdet med at retablere vores rating tror jeg, at der er forståelse herfor hos de fleste aktionærer. Men når det er sagt, er det naturligvis ikke tilfredsstillende, at vi som børsnoteret virksomhed nu ikke har været i stand til at udbetale udbytte til vores aktionærer i fem år. Jeg sagde sidste år, at der ikke må herske tvivl om, at det er vores mål hurtigst muligt at vende tilbage til at udbetale udbytte. Det er det stadig. Men også det afhænger af, at vi leverer resultater, der er meget stærkere, end det vi præsterede i Samtidig hører det med til historien, at aktiekursudviklingen har udviklet sig positivt gennem 2012 og sluttede året 31 pct. højere end ved årets begyndelse. Det er klart bestyrelsens målsætning, at vi med de indtjeningsplaner, der er lagt, snarest kan genoptage udbyttebetalingerne, forhåbentlig allerede for i år. Men det afhænger selvfølgelig også af den makroøkonomiske situation, og hvordan kravene fra myndighederne til kapital ender med at se ud. Planche 20: Bestyrelsesforhold 22

23 Som det fremgår har 2012 været et travlt år for bestyrelsen. Vi har siden sidste års generalforsamling holdt 19 møder, og dertil kommer arbejdet i de forskellige bestyrelsesudvalg. Jeg vil derfor også benytte lejligheden til at sige tak til hele bestyrelsen for samarbejdet i det forgangne år. En særlig tak skal lyde til de tre medlemmer af bestyrelsen, der ikke genopstiller. I har hver især bidraget væsentligt med indsigt, erfaring og engagement igennem de år, I har været med. Vi skal senere vælge nye bestyrelsesmedlemmer, så det vil jeg komme tilbage til. Dog vil jeg sige, at der har været et meget grundigt forarbejde med at finde frem til de foreslåede kandidater. De er udvalgt i forlængelse af en grundig bestyrelsesevaluering, således at vi sikrer, at vi har præcis de rette kompetencer og den bestyrelsessammensætning, der er nødvendig for at lede en finansiel koncern af Danske Banks størrelse. Netop bestyrelsers sammensætning er noget, der diskuteres meget i disse år. Det er også et emne, der tidligere har været oppe her på generalforsamlingen, og et emne vi så sent som på det seneste bestyrelsesmøde behandlede. Planche 21: Nye mål for flere kvinder i Danske Banks ledelse Lad mig slå det fast, så ingen er i tvivl: Vi er i bestyrelsen tilhængere af diversitet på tværs af for eksempel køn, nationalitet og kompetencer. Når det kommer til internationalisering og faglige kompetencer, tør jeg godt sige, at vi allerede nu har en af de mest diversificerede bestyrelser blandt de nordiske finanskoncerner. Men andelen af kvinder i bestyrelsen er ikke høj nok. Det erkender vi. 23

24 Derfor har bestyrelsen besluttet, at vi skal øge indsatsen for at få flere velkvalificerede kvinder ind i den øverste ledelse. Det er ikke noget, vi kan gøre fra den ene dag til den anden. Omvendt udvides feltet af kvindelige topledere og professionelle bestyrelsesmedlemmer i disse år. På den baggrund har vi sat os et mål om, at mindst 25 procent af Danske Banks generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i 2017 skal være kvinder. De skal ikke vælges, fordi de er kvinder men fordi, vi som virksomhed ganske enkelt ikke kan undvære den erfaring, den viden og de egenskaber, der udspringer af en diversificeret bestyrelse. Planche 22: Aflønningspolitik Bestyrelsen lægger op til en uændret politik for aflønning i indeværende regnskabsår, og det er dermed en fortsættelse af den linje, generalforsamlingen gav sin klare opbakning til sidste år. Aflønningen af koncernens bestyrelse, direktion og medarbejdere skal sikre, at vi kan fastholde og tiltrække dygtige og kompetente folk. Samtidig skal aflønningsstrukturen afspejle ambitionen om en langsigtet værdiskabelse for koncernen i alle dele af organisationen, og det mener jeg, den nuværende aflønningspolitik sikrer. 24

25 Vi er meget transparente omkring vores aflønning faktisk nok en af de mest transparente virksomheder herhjemme. Det skal vi fastholde, for kun gennem åbenhed kan vi undgå mytedannelser om aflønningen i Danske Bank. Jeg vil derfor også henvise generalforsamlingen til note 8 i regnskabet for 2012, hvor bestyrelsens og direktionens aflønning i 2012 fremgår i detaljer. Lad mig dog kort redegøre for hovedtendenserne i aflønningen for bankens øverste ledelse. Bestyrelsen har i 2012 haft samme honorering som i 2011, og der er således ikke ændret i det basishonorar, der fremgår af aflønningspolitikken. Hertil kommer uændrede tillæg for formands-, næstformands, udvalgs- og udvalgsformandsposter. Bestyrelsen lægger op til også i 2013 at fastholde det aktuelle niveau for honorering af bestyrelsesmedlemmer. På sidste års generalforsamling redegjorde jeg også for, at der i direktionen i 2012 var sket en tilpasning af lønniveauet, så det i højere grad afspejlede det niveau, der er gældende i andre virksomheder af Danske Banks størrelse. Den samlede aflønning til direktionen udgjorde sidste år 58,4 mio. kr. Bestyrelsen mener, at vi nu har et passende aflønningsniveau for direktionen. Derfor har bestyrelsen vedtaget ikke at regulere direktionens aflønning i Det gælder både det faste vederlag og direktionens bonusramme, der udgør 20% af det faste vederlag. 25

26 Bestyrelsen har endnu ikke taget stilling til direktionens aflønning i Det vil først ske i slutningen af Planche 23: Bestyrelsens fokusområder i 2013 Lad mig afslutningsvist komme ind på nogle af de temaer, direktionen og bestyrelsen kommer til at arbejde med i år. Som jeg nævnte før, har vi et meget klart fokus. Vi skal sikre, at vi i løbet af året gradvist får løftet indtjeningen, og vi skal arbejde målrettet for at hæve bankens rating. Sidstnævnte er vi dog ikke selv herre over, da det er ratingbureauerne, der suverænt afgør, hvilke kreditkarakterer, de vil uddele. Men vi føler os overbeviste om, at de tiltag, vi allerede har lanceret og vil lancere, vil løfte vores indtjening til et niveau, hvor vi inden for en overskuelig tidshorisont vil kunne udløse en højere kreditkarakter. Som jeg tidligere har været inde på, så er tilfredse kunder en forudsætning for, at vi kan nå vores målsætninger. Dette gælder ikke mindst i Danmark, hvor vi arbejder målrettet på at vende udviklingen gennem forbedret rådgivning og service. Et område, som utvivlsomt vil tage en del af vores tid på kommende bestyrelses- og direktionsmøder, er regulering. Det nye kapitalkravsdirektiv, der efterhånden har været undervejs i nogle år, ventes at blive præsenteret senere på året. Som tidligere nævnt forventer vi, at vi allerede nu vil kunne leve op til de nye krav på grund af bankens meget solide kapitalsituation. Der er ingen tvivl om, at de nye regler vil 26

27 sætte mange banker under pres. Men omvendt skaber vi et langt mere sikkert og stabilt finansielt system, som alle kan have tillid til. Og tillid er en helt afgørende parameter for, at vi kan drive bank på kommercielle vilkår. Tillid er også omdrejningspunktet for det arbejde, regeringens særlige SiFi-udvalg netop har lagt frem. SiFi står for Systemically Important Financial Institutions eller på dansk systemisk vigtige finansielle institutter, og udvalget har netop i den forgangne uge udpeget seks institutter som systemisk vigtige, heriblandt Danske Bank. Det er i sig selv ikke så overraskende i og med, at vi er Danmarks største bank. Det, der er langt mere interessant, er de finansielle og reguleringsmæssige krav, som udvalget har foreslået skal følge med titlen. I de kommende måneder skal vi drøfte rapportens konklusioner i regi af Finansrådet. Selv om vi forventer at kunne leve op til de nye kapitalkrav, er det dog samtidig vores vurdering, at kravene ligger lidt i den høje ende i forhold til det, vi havde ventet. Det er vigtigt at fastholde balancen mellem at sikre finansiel stabilitet på den ene side og undgå at stille så skrappe krav på den anden side, at det risikerer at gå ud over væksten i samfundet. Vi vil også bruge 2013 til at sikre en tæt opfølgning på eksekveringen af New Standards-strategien. Det er som sagt en meget gennemarbejdet strategi, men som det 27

28 er med alle strategier, kan der opstå behov for små justeringer undervejs, og det vil vi adressere løbende. Som jeg startede med at sige var 2012 et både travlt og hårdt år. Men også et vendepunkt, hvor vi tog store afgørende skridt i retning mod at blive en bedre, stærkere og mere konkurrencedygtig bank, der leverer langsigtet værdi for vores kunder, vores aktionærer og for det samfund vi er så stor en del af. Det er det, der er opgaven. Der er stadig udfordringer på vejen, og der er lang vej igen men vi har sat kursen, og vi er faktisk kommet rigtigt godt fra start. Tak for opmærksomheden. Planche 24: Disclaimer 28

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os.

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dansk Banks vision: Recognised as the most trusted financial partner Danske Banks mission: "Setting new standards in financial services" Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Marts 2017 16. marts 2017 Politik for aktivt ejerskab At være en aktiv ejer indebærer for Foreningen Nykredit, at foreningen deltager aktivt i at sikre en

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Årsrapport 2017 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Pressemeddelelse årsrapport 2017 2 Rekordregnskab i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse holder

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse 1. halvår 2010 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Markant kundetilgang og tilfredsstillende primær drift Middelfart Sparekasse fik mere end

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Nye kapitalkrav efter finanskrisen

Nye kapitalkrav efter finanskrisen Nye kapitalkrav efter finanskrisen Her kan du læse om de konkrete stramninger i allerede vedtagne kapitalkrav, som er indført siden finanskrisen, og som har medført, at -koncernen skal forøge sin egentlige

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank.

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank. 1 Danske Banks generalforsamling 2015 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2014 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Kære aktionærer, Så er der igen gået et år, siden jeg sidst

Læs mere

REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 7. APRIL 2016

REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 7. APRIL 2016 REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 7. APRIL 2016 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Realkreditten er en institution i Danmark. For det meste tager vi den for givet. Det

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE, 5. OKTOBER 2016

REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE, 5. OKTOBER 2016 REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE, 5. OKTOBER 2016 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Når vi løfter blikket og ser på verden omkring os, må vi konstatere, at det er vanskelige

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. På sidste års generalforsamling kunne der fremlægges det første positive resultat

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK DANMARKS NATIONALBANK FINANSIEL REGULERING OG DEN FINANSIELLE SEKTORS UDFORDRINGER Nationalbankdirektør Hugo Frey Jensen Indlæg på PWC finanskonference Disposition Indtjeningen i danske kreditinstitutter

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Aflønningsrapport for Danica koncernen 2016 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Delårsrapporten 1. kvartal 2015

Delårsrapporten 1. kvartal 2015 28-04-2015 1 Delårsrapporten 1. kvartal 2015 Historisk høj indtjening god start på året 29. april 2015 28-04-2015 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Indtægter Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Samråd i ERU d.15. november 2016 om realkreditsektorens bidragssatser mv.

Samråd i ERU d.15. november 2016 om realkreditsektorens bidragssatser mv. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER Click here to enter text. [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Samråd i ERU d.15. november 2016

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab 2007 - Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 RESUMÉ AF H1 2007 Resumé af 1. halvår 2007 - Resultatet

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Realkreditinstitutterne har siden finanskrisen hævet deres bidragssatser markant over for både

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Nykredit fremsætter anbefalet købstilbud på Forstædernes Bank. Pressemøde - mandag den 15. september 2008

Nykredit fremsætter anbefalet købstilbud på Forstædernes Bank. Pressemøde - mandag den 15. september 2008 Nykredit fremsætter anbefalet købstilbud på Forstædernes Bank Pressemøde - mandag den 15. september 2008 Velkomst og baggrund v/ koncernchef Peter Engberg Jensen, Nykredit Nykredit fik en henvendelse Bestyrelse

Læs mere

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Dansk økonomi er for alvor tilbage på vækstsporet. Det private forbrug

Læs mere

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 24. februar 2003 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): Resumé: DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER I en ny strømlining af de forskellige økonomiske processer

Læs mere

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Finanstilsynet 26. oktober 2011 Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S I dette notat perspektiveres Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 9. marts 2011 AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Indledning 2010 har været præget af en yderst udfordrende markedssituation og faldende priser. På trods af dette

Læs mere