ET AFGØRENDE ÅR. Og vi har kunnet fortsætte det gode arbejde med at

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ET AFGØRENDE ÅR. Og vi har kunnet fortsætte det gode arbejde med at"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2014

2 ET AFGØRENDE ÅR Årets mål om at få balance i Danes Worldwides økonomi lykkedes, og foreningen fik ny visuel identitet. Undervisningstilbuddene blev styrket og Sommerskolen udvidet. Og så blev loven om dobbelt statsborgerskab vedtaget var et afgørende år for Danes Worldwide. Det var året, hvor vores mål om at få balance i foreningens økonomi skulle indfries. Bestyrelsen traf i årene beslutning om, at vi skulle investere os ud af den daværende krise, der kendetegnede vores organisation: Ukendt brand, for få ressourcer til at vækste og for få produkter på hylderne. Det har medført, at vi i de seneste år haft flere udgifter end indtægter, hvilket er blevet dækket ved at gøre indhug i foreningens kapital. Det er naturligvis ikke en holdbar situation på sigt, og derfor har vi sat alle sejl ind på at nå målet om at gå i plus. Og det er lykkedes. Årets overskud er på kr. Samtidig har vi i de seneste år qua kapitalindsprøjtningen, samt gavmilde fonde haft muligheden for at konsolidere os som foreningen for globalt orienterede danskere: Vi har styrket vores undervisningstilbud, så vi dels har en bredere vifte, dels er helt fremme med teknologien. Vi har udvidet Sommerskolen, så vi kan tilbyde pladser til stort set alle interesserede elever. Vi har fået ny, moderne visuel identitet og vi har væsentligt styrket vores kommunikation til medlemmerne i de seneste år. Vi har udvidet medlemsskaren ved at tilbyde virksomhedsmedlemskaber og sponsorater. Og vi har kunnet fortsætte det gode arbejde med at kæmpe for vores mærkesager. Det var en glad dag, da loven om dobbelt statsborgerskab blev vedtaget i december Vores strategi for de kommende år er baseret på to ben : Undervisning på den ene side og Danes Worldwide som en medlemsdreven organisation på den anden side. Det vil betyde en yderligere vækst indenfor undervisningsområdet, hvor vi fortsat har fokus på såvel Online Danskundervisning som på Sommerskolen. Og det vil også betyde, at vi samler alle øvrige medlemsaktiviteter i én søjle på sekretariatet, så mærkesager, medlemsrådgivning, netværk, boliger og kommunikation ligger sammen i en blok. Og endelig skal vi også i de kommende år holde balancen i økonomien. Vi ser frem til endnu nogle spændende år med fuld fart på Danes Worldwide! Michael Metz Mørch Bestyrelsesformand Anne Marie Dalgaard Generalsekretær 2

3 GENERALFORSAMLING 2014 Et markant forbedret resultat og en lov om dobbelt statsborgerskab på vej var blandt de gode nyheder på Danes Worldwides ordinære generalforsamling den 13. maj 2014 i Asia House. BERETNING Formanden aflagde bestyrelsens beretning og konstaterede bl.a., at det at melde sig ind i en forening for mange ikke står øverst på indkøbslisten. Foreninger kæmper i dag med at skabe et medlemsgrundlag, og derfor er det godt for Danes Worldwide, at man har det store undervisningsområde. Repræsentantkorpset fremstår i dag med en yngre gennemsnitsalder end tidligere, da mange nye yngre kræfter er kommet til, konstaterede formanden. Også inden for corporate membership arbejdes der ihærdigt for at skabe nogle gode relationer mellem større og mindre virksomheder og Danes Worldwide. Om foreningens hovedmærkesag, dobbelt statsborgerskab, kunne formanden ligeledes bringe godt nyt. Et lovforslag ventes vedtaget i løbet af 2014 med ikrafttrædelse i Formanden annoncerede, at foreningen vil holde en større medlemsfest, når dobbelt statsborgerskab er blevet vedtaget. REGNSKAB OG BUDGET Revisor påpegede, at der i 2013 var sket en væsentlig forbedring af foreningens resultat resultatet var på kr. mod kr. i Yderligere var resultatet for 2013 forbedret i forhold til budgettet med kr. hvilket i det hele taget var en markant forbedring. Thomas Bustrup, direktør i Dansk Industri, som nyt bestyrelsesmedlem. Afstemningen var foregået elektronisk forud for bestyrelsesmødet, og Thomas Bustrup var valgt. Derudover genvalgte generalforsamlingen PwC som revisor. DANES WORLDWIDES BESTYRELSE PR. 1. JANUAR 2015: Formand Michael Metz Mørch Næstformand Generalkonsul Carsten Dencker Nielsen Medlemmer Cand. oecon. Kirsten Smedegaard Andersen Lektor Inge Gorm Hansen Tidl. direktør Jens M. Jensen, Spanien Adm. dir. Lars Bernhard Jørgensen Generalkonsul Jens Olesen, Brasilien Formand for Eksportkreditfonden Bent Pedersen Direktionssekretær Marianne Hostrup Richter Redaktør Julie Schmiegelow Ambassadør Freddy Svane, Indien Generalsekretær Bodil Mørkøv Ullerup (udtrådt pr. 1. september 2014) Dir. Thomas Bustrup, Dansk Industri VALG AF BESTYRELSE M.M. Hele bestyrelsen var valgt på generalforsamlingen i 2013 og derfor ikke på valg. Samtidig havde bestyrelsen foreslået 3

4 DANES SOMMERSKOLEN 441 børn og unge i alderen 9-17 år deltog i Sommerskolen Ud over skolens eget program var Sommerskolen også vært for Folkeskolens 200-års fødselsdag (Skole200), hvor vi bl.a. fik besøg af undervisningsministeren og musikeren Wafande. Årets sommerskole blev afholdt fra den 13. juli til den 1. august 2014 på de tre velkendte skoler: Bernstorffsminde, Vejstrup og Ryslinge alle på Fyn. Og endnu engang slog vi rekorden med det største antal elever i skolens 33-årige historie: nemlig i alt 441, hvoraf 250 havde været sommerskoleelever tidligere. Vi er rigtig glade for, at så mange elever vælger at vende tilbage år efter år, men naturligvis glæder det os samtidig, at 191 af eleverne i 2014 var nye ansigter som forhåbentlig vender tilbage de kommende år. Ligesom både hun og Sommerskolens bestyrelsesformand, Carsten Dencker Nielsen, talte ved skoleafslutningerne den 1. august. PERSONALE 53 lærere og aktivitetsledere var ansat på Sommerskolen heraf var 22 gengangere. Det har været tendensen de senere år, at ca. halvdelen har været med i teamet før, mens halvdelen er nye, uprøvede kræfter. Det giver en fin dynamik, som både elever og undervisere nyder godt af. Blandt lærerne er der både færdiguddannede lærere og lærerstuderende. Hovedparten af lærerne har linjefag i dansk og/eller dansk som andetsprog. De lærerstuderende har afsluttet dansk som linjefag på seminariet. Aktivitetslederne er ofte faguddannede inden for fx idræt, musik og design og står for aktiviteter i elevernes fritid - om eftermiddagen, om aftenen og i weekenden. Aktiviteterne spænder bredt: Fra sport og friluftsliv over madlavning og drama til spilcafé og kreative værksteder. KOORDINERING OG LEDELSE Sommerskolens koordinator, Solveig Engberg, var på barsel i Hendes job som koordinator blev derfor overdraget til Paw Kraglund. Paws erfaring som afdelingsleder i 2012 og 2013 medvirkede til, at såvel planlægning som afviklingen af Sommerskolen forløb uden problemer. Som det har været kotyme de senere år, var der to afdelingsledere på hver af de tre skoler. Også her kørte de respektive parløb upåklageligt. Igen i år fungerede generalsekretær Anne Marie Dalgaard som skoleleder. Det er skolelederen, der har det overordnede ansvar for Sommerskolen. For at sikre en tæt dialog med afdelingsledere, undervisningsteams, aktivitetsledergrupper og skolernes faste personale, besøgte Anne Marie Dalgaard de tre skoler undervejs i forløbet. ÅRETS TEMA SKOLEN I 200 ÅR Danes Worldwide og Sommerskolen havde i år stor fornøjelse af det tætte samarbejde med organisationen Skole200, som havde til formål at fejre den danske grundskoles 200- års jubilæum. Skolen i 200 år blev helt naturligt det gennemgående tema i 2014 på alle tre skoler, og alle faggrupper bidrog positivt til det fælles tema. Den 29. juli 1814 underskrev Kong Frederik d. 6. en række skolelove, der fastslog undervisningspligt for alle danske børn. Selve jubilæumsdagen lå tilfældigvis lige midt i Sommerskolens program, nemlig den 29. juli. I samarbejde med Skole200 fik vi markeret dagen på behørig vis. I strålende sol og med Dannebrog blafrende mod den blå sommerhimmel blev dagen markeret på Sommerskolens afdeling i Ryslinge, hvor samtlige sommerskoleelever var samlet. Der var naturligvis fællessang og taler af undervisningsminister Christine Antorini, professor i dansk skolehistorie Ning de Coninck-Smith og vores egen generalsekretær i Danes Worldwide Anne Marie Dalgaard. Efter den officielle markering blev dagen fejret med kæmpe lagkage, balloner og koncert og fællessang med den 4

5 (FOTO - konfirmationsholdet) danske rapper Wafande, som til lejligheden havde skrevet en ny fødselsdagssang: Tasken på ryggen. Vi gentager succesen med et nyt konfirmationshold i 2015, hvor vi udvider antallet af pladser til 15. FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVE (FSA) 34 elever var indstillet til at gå op til folkeskolens afgangsprøve (FSA) i dansk. Opgaverne er særligt udviklet af Undervisningsministeriet til Sommerskolens elever, og censor er ligeledes beskikket af Undervisningsministeriet. De elever, der går til afgangsprøver, arbejder særlig hårdt med danskundervisningen i de tre uger, Sommerskolen varer. Men der bliver dog også tid til at deltage i ture og udflugter samt til at være sammen med de mange kammerater på skolen. Folkeskolens afgangsprøve kan åbne mange døre for eleverne siden hen. Fx kan FSA-prøven ligge til grund for optagelse på en dansk, videregående uddannelse. Derudover kan prøven indgå i vurderingen af den enkelte elevs tilknytning til Danmark. Det kan have betydning for de børn, som er født og opvokset uden for Danmark, og som søger om bevarelse af dansk statsborgerskab, før de fylder 22 år. KONFIRMATION MED SUCCES IGEN For anden gang tilbød vi konfirmationsundervisning til de årige elever på Sommerskolen i Vejstrup med afsluttende konfirmation. Konfirmationsundervisningen var en stor succes, og de ni konfirmander og deres forældre var rigtigt glade for forløbet. Selve konfirmationen foregik fredag den 1. august i Vejstrup kirke, hvor familie og venner fyldte kirken for at fejre de unge mennesker. Igen i år var det cand. theol. Lizette Harritsø, der stod for undervisningen. Lizette er til dagligt ansat som præst i Helsingør Stift og meget vellidt både blandt elever og kolleger. Aktivitetsleder Morten Saxild-Hansen supporterede Lizette Harritsø bl.a. ved ekskursioner og andre aktiviteter. Konfirmationsforberedelsen udgør ca. 75 % af undervisningen for de tilmeldte elever, så det er et ret koncentreret forløb, hvor eleverne lærer hinanden rigtig godt at kende. SOMMERSKOLEN I MEDIERNE Årets Sommerskole havde et indgående samarbejde med børneavisen Kids News, der produceres af Berlingske. Avisen besøgte Sommerskolen på Bernstorffsminde, hvor fire elever blev interviewet om deres oplevelse med sommerskoleforløbet. Det blev til en artikel i august samt en video på avisens hjemmeside. En stor gruppe af eleverne fra Bernstorffsminde besøgte også avisen i København og fik således en godt indblik i det store arbejde bag redaktionen og produktionen af en avis. Fejringen af skolens 200 års-jubilæum blev også dækket af flere medier herunder TV2/FYN, som lavede et fødselsdagsindslag, der blev bragt samme aften. Alle forældre til de implicerede elever har naturligvis godkendt deres børns deltagelse i programmer og optagelser. Sommerskolen er et tre ugers skoleophold for udlandsdanske børn i alderen 9 til 17 år. Formålet med Sommerskolen er at give danske børn, som til hverdag er bosat i udlandet, kendskab til og positiv interesse for dansk sprog, kultur og historie. Samtidig giver det børnene mulighed for at få gode venner og skabe et socialt netværk på tværs af landegrænser. Den første sommerskole blev afholdt i 1981 med deltagelse af 31 elever. Antallet af elever er siden steget år for år, og i 2014 havde vi 441 elever, hvoraf lidt over halvdelen var gengangere. Eleverne var fordelt efter alder på tre efterskoler henholdsvis Bernstorffsminde, Ryslinge og Vejstrup. 5

6 DANES UNDERVISNING I alt 465 elever fulgte i 2014 Online Danskundervisningen. Og så blev Dansk for begyndere Danes Worldwides nyeste undervisningstilbud klar til at gå i luften ved årets slutning. PROGRAMMER I skoleåret har vi produceret foreløbigt fem programmer, hvor eleverne har lært om bl.a. Mælkeproduktion, Skolehistorie, Herrnhut-stjernen, Vadehavet og Ungdomsjournalisme. Der bliver produceret endnu et undervisningsprogram. Programmerne giver eleverne mulighed for at få formidlet dansk kultur og historie på en interessant måde, der er målrettet til dem. FØRSKOLEPAKKERNE Lær dansk med Sofus og Signe, som er sprogstimuleringsmaterialer til de 3-5-årige, vil i 2015 gennemgå en justering. I samarbejde med en sprogspecialist vil vi gennemgå materialet, der forventes at kunne holde i ca. to år, hvorefter materialet må forventes at skulle igennem en større udvikling. FOLKESKOLELOVEN AF 1814 JUBILÆ- UMSÅR 200 ÅR I 2014 havde den danske folkeskole 200-års jubilæum. Online Danskundervisning indledte i den forbindelse allerede i 2013 et samarbejde med sekretariatet for Skole200, hvor vi til skoleåret producerer et undervisningsprogram om skolen i 200 år. Programmet vil blive vist til vores egne elever og folkeskoleklasser i hele Danmark i skoleåret LITTERATURUNDERVISNING I 2014 er der arbejdet på, at gøre litteraturundervisningen i 7. til 9. klasse mere målrettet mod undervisningskonceptet, hvor eleverne sidder alene. Derfor har det ikke være optimalt med grundbøger, der har et socialkonstruktivistisk læringssyn, herudover skulle de også suppleres med ekstra tekster, for at leve op til kanonlitteraturens krav. DIKTATER Som et led i den videre udvikling af streaming på abc.danes. dk, er der i 2014 udviklet diktater til 7., 8. og 9. klasse. Det har fungeret tilfredsstillende, og der vil blive arbejdet videre i dén retning. Der er ligeledes blevet udviklet endnu flere små film, som kan hjælpe eleverne til at forstå opgaverne mv. DANSK FOR BEGYNDERE Projektet Dansk Light fik ændret navn til Dansk for begyndere og blev desuden programmeret til at gå i luften den 1. januar 2015 med den første del, der skal brugerafprøves. I opstartsfasen kræver det en del test både af børn i forskellige aldersgrupper, men også i forhold til internetforbindelser rundt i verden. Eleverne vil opnå et kendskab til dansk sprog og kultur, så de får bedre mulighed for at udvikle det danske tilhørsforhold ud fra deres flerkulturelle baggrund. Med et kendskab til dansk sprog og kultur vil børnene på sigt kunne bidrage til det danske samfund. GRUPPEUNDERVISNINGEN Gruppeundervisningen havde 77 elever i Det er en betydelig fremgang fra tidligere års undervisning. Eleverne får sendt et personligt opgavehæfte otte gange om året og kan streame undervisningsprogrammer fra abc.danes.dk. De tre lærer/retter-teams: Carina og Mathilde, Line og Laura samt Emil og Lasse. 6

7 DANES MÆRKESAGER Lovforslaget om dobbelt statsborgerskab blev omsider vedtaget i Derudover satte vi fokus på bl.a. Justitsministeriets lange sagsbehandlingstider. Så lykkedes det omsider. I flere år har Danes Worldwides hovedmærkesag været kampen for dobbelt statsborgerskab, som rigtig mange medlemmer har håbet på. Gennem lobbyvirksomhed og deltagelse i den offentlige debat har foreningen været kraftigt medvirkende til, at dobbelt statsborgerskab for danskere nu bliver en realitet. I efteråret 2014 blev loven fremsat, og torsdag den 18. december 2014 var der 3. (og sidste) behandling af loven om dobbelt statsborgerskab. Loven blev vedtaget med stort flertal med stemmer fra regeringen (Socialdemokraterne og de Radikale), Venstre, SF, Enhedslisten og Liberal Alliance. Vedtagelsen af loven blev fejret med et glas champagne på Christiansborg, hvor generalsekretær Anne Marie Dalgaard naturligvis også var til stede. Loven om dobbelt statsborgerskab træder i kraft den 1. september LANGE SAGSBEHANDLINGSTIDER Vi sætter i øjeblikket ekstra fokus på de lange sagsbehandlingstider, som mange udlandsdanskere oplever hos danske myndigheder. I den forbindelse bad vi medlemmerne om at dele deres negative erfaringer med os. En hel del henvendte sig med eksempler på urimeligt lange ventetider. Det sker bl.a. hos SU-Styrelsen og Pensionsstyrelsen. I begyndelsen af 2014 fik Danes Worldwide en række henvendelser om problematikken med meget lange sagsbehandlingstider på op til 16 måneder i Justitsministeriet, når unge danskere i udlandet søger om at bevare deres danske statsborgerskab. På den baggrund henvendte foreningen sig i foråret 2014 til Folketingets Ombudsmand og gjorde opmærksom på problemet. Et af resultaterne blev, at ministeriet nu har ændret reglerne for ansøgning. Hvor man tidligere skulle være fyldt 21 år, kan man nu søge allerede fra det 20. år. Ombudsmanden har i øvrigt bedt Justitsministeriet redegøre for en række kritikpunkter i forbindelse med ministeriets sagsbehandling og procedurer i indfødsretssager. Denne undersøgelse er fortsat i gang ved redaktionens afslutning. Loven om dobbelt statsborgerskab er vedtaget. På Christiansborg ses bl.a. Venstres Jan E. Jørgensen (med slips) og generalsekretær Anne Marie Dalgaard. 7

8 DANES RÅDGIVNING Flere nye rådgivere og en enkelt udskiftning prægede Og som noget helt nyt var der online rådgivning via Facebook. Danes Worldwides rådgivning er et poulært og meget benyttet medlemstilbud. 315 henvendelser blev det til i 2014, og mange spørgsmål kunne besvares af sekretariatets juridiske medarbejder. Og som noget nyt lancerede vi online rådgivning via Facebook. En række onsdage i foråret 2014 sad vores rådgivere på skift klar til at chatte online med facebookbrugerne, supporteret af marketingkoordinator Stine Lyng Jørgensen. Både medlemmer og ikke-medlemmer fik mulighed for at søge råd og vejledning i løbet af de ca. to timer, eksperterne var på. Et spændende tiltag, som muligvis vil blive gentaget. NY ADVOKAT Efter mange år i Danes Worldwides ekspertpanel valgte advokat Thomas Færch i efteråret 2014 at trække sig fra panelet pga. arbejdspres. Vi har været rigtig glade for samarbejdet med Thomas og siger tusind tak for hans indsats. Hans afløser er Michael Møller Nielsen, som er advokat og leder af afdelingen for ansættelsesret i advokatfirmaet Lund Elmer Sandager. Han er cand.jur. fra Københavns Universitet i 2005 og begyndte sin karriere som ansat i en fagforening, men har siden 2007 arbejdet i advokatbranchen. Michael er specialiseret inden for arbejdsret, herunder international arbejdsret og udlændinges ret til at arbejde i Danmark. Han rådgiver også om generelle erhvervsretlige forhold, samt køb og salg af fast ejendom, lejeret og andre juridiske spørgsmål forbundet med at flytte ud af eller tilbage til Danmark. PENSIONSRÅDGIVER I EKSPERTPANELET I foråret 2014 fik vores ekspertpanel endnu et medlem. Det drejer sig om Michael Thomsen, som er Danes Worldwides nye pensionsrådgiver. Michael er chefkonsulent i Danske Banks skatteafdeling, hvor han primært rådgiver om pension, investering og køb og salg af fast ejendom ikke mindst for de kunder, som bor eller skal bo i udlandet eller udlændinge, som kommer til Danmark. Inden han kom til Danske Bank i 2008, var han en årrække ansat hos store danske revisionsfirmaer som KPMG og PwC. NYE KULTURRÅDGIVERE Efter flere år som Danes Worldwides kulturrådgiver valgte Lena Lauridsen af give stafetten videre til nye kræfter. Det betød, at vi i 2014 fik hele to nye til at varetage opgaven. Det drejer sig om: Henry Zinglersen, CEO og partner i konsulentfirmaet MindLab Global Solutions. Henry har primært fokus på International Business Coaching og Repatriation Coaching for udstationerede/hjemvendte ledere og medarbejdere, samt Multinational Leadership Team Coaching for internationale ledergrupper og teams. Henry faciliterer det internationale samarbejde og strategic alignment i multinationale organisationer. Henry har arbejdet med globalisering af ledere, ledergrupper og organisationer igennem mere end 15 år og i over 85 lande verden over, og han har selv været udstationeret i Hong Kong, Dubai, Spanien, UK og USA. Han er uddannet cand.merc. i International HRM fra Handelshøjskolen i København. Lene Rindom, culture & relocation-specialist og seniorkonsulent hos MindLab Global Solutions og Aperian Global. Lene leverer kulturtræning og rådgivning vedrørende ud - og hjemstationering samt indstationering. Siden 1998 har hun specialiseret sig i at hjælpe familier og børn, der er på vej til et nyt land, med at forstå kulturen og minimere det kulturchok og de udfordringer, som ofte kommer med en international flytning. Derudover arbejder hun med kulturmødet og det interkulturelle samarbejde. Lene bor i Danmark, men har rejst og arbejdet i det meste af verden. Desuden er hun forfatter til flere bøger/ træningsredskaber brugt til undervisning af børn og unge, som er på vej til et nyt land. 8

9 DANES NETVÆRK Deltagerantallet blev mere end fordoblet ved Danes Worldwides golfturnering. Årets repræsentant blev kåret i New York, og så skød vi en julekampagne i gang. ÅRETS REPRÆSENTANT 2014 Det blev Jens Winther Andersen, Danes Worldwides repræsentant i New York, der løb med titlen Årets Repræsentant Jens Winther Andersen har gjort et stort arbejde for at gøre Danes Worldwide synlig i New York-området og de omkringliggende stater. Det ihærdige arbejde har bl.a. resulteret i en stigning i antallet af elever på vores onlineundervisning i dette område i USA. Det overvældende fremmøde til mødet i Scandinavian House er også en del af Jens fortjeneste, idet han har gjort et stort arbejde og været aktiv i sit netværk. Den 23. juni holdt Jens Winther Andersen på vegne af Danes Worldwide et indlæg ved et arrangement afholdt af Generalkonsulatet i New York i anledning af den danske justitsminister Karen Hækkerups besøg. Ved mødet blev der især talt om den nyligt indgåede politiske aftale om dobbelt statsborgerskab, men Jens Winther Andersen havde også lejlighed til at nævne andre af Danes Worldwides mærkesager. SUCCESRIG GOLFTURNERING For andet år i træk kunne Danes Worldwide invitere foreningens golfentusiaster og deres venner med en tur på greenen ved The Scandinavium nord for København. Flere end 40 deltagere den yngste var 11 år, den ældste rundet de 85 var trukket i golftøjet for at dyste mod hinanden. Ud over golfturneringens vandrepokal spillede alle om hovedpræmien: en golftaske med tilhørende golfhandsker og håndklæde. Men takket være en række sponsorer var der også præmier til 2., 3., 4. og 5. pladsen. Med et deltagerantal, der var mere end fordoblet fra 2013 til 2014, tyder alt på, at Danes Worldwides golfturnering bliver en årligt tilbagevendende begivenhed. 9

10 Af Anton Frank. FREDENSBORGHUSENE Fredensborghusene fejrede sin 50-års fødselsdag den 3. oktober 2014 ved en velbesøgt reception. BESTYRELSEN Der er i 2014 sket en række ændringer i bestyrelsen. Erik Nørgaard, der var beboerrepræsentant, ønskede ved beboermødet den 23. januar 2014 at udtræde af beboerudvalget og ligeledes af bestyrelsen. Svend Hald Kristensen blev ved den efterfølgende konstituering af beboerudvalget valgt som formand for beboerudvalget og afløste Erik Nørgaard som bestyrelsesmedlem. Mads Bo Andersen, der var udpeget af Danes Worldwide blandt beboerkredsen, afgik ved døden den 6. marts Danes Worldwide udpegede efterfølgende fhv. salgschef Arne Lind til bestyrelsen. Efter næsten ni års bestyrelsesarbejde ønskede Niels Jørgen Frank at udtræde af bestyrelsen og blev i september 2014 afløst af cand.ling.merc. Vibeke Nyborg. Ved årsskiftet 2014/15 består bestyrelsen herefter af bestyrelsesformand Bent Pedersen, næstformand Inge Gorm Hansen, Vibeke Nyborg og Arne Lind, alle udpeget af Danes Worldwide. Desuden af Henning Petersen, der repræsenterer Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige og ældre og Svend Hald Kristensen som repræsentant for beboerne. VEDTÆGTSÆNDRING Justitsministeriet, Civilstyrelsen har den 28. november 2014 godkendt en ny vedtægt for bebyggelsen. Den væsentligste ændring er en udvidelse af antal bestyrelsesmedlemmer fra seks til syv, hvoraf Danes Worldwide udpeger de fem. Heraf er et medlem fortsat fra beboerkredsen. Desuden fastsættes det i vedtægterne, at en lejer, der er medlem af beboerudvalget ikke samtidig kan være medlem af Fredensborghusenes bestyrelse. Dette medfører, at beboerne med virkning fra det førstkommende beboermøde den 22. januar 2015 skal vælge et bestyrelsesmedlem ved direkte valg. Det forventes, at Danes Worldwide i løbet af første halvår 2015 vil udpege et nyt bestyrelsesmedlem, således at bestyrelsen når op på syv medlemmer. 10

11 NY ADMINISTRATOR Efter indgåelse af en administrationsaftale med ADVO- DAN, Helsingør med virkning fra 1. januar 2014 har bestyrelsen fortsat haft fokus på at nedbringe de samlede administrationsomkostninger. Dette har bl.a. afstedkommet, at revisionsopgaven har været i udbud, og at Revisionsfirmaet Kallermann A/S, Helsingør er blevet valgt til ny revisor for bebyggelsen. Overlevering af administrationen til ADVO- DAN har vist sig at være væsentligt mere arbejdskrævende end forventet, grundet de særlige aftaler og forhold, der gør sig glædende for Fredensborghusene, også problemer med Nets indførelse af nye systemer har bidraget til forsinkelsen. Endelig overtagelse af administrationen er aftalt til 1. februar Bestyrelsen har i årets løb sikret en god og fornuftig løsning på Fredensborghusenes økonomiske forhold, således at dagligdagens økonomiske udfordringer fortsat kan løses på det rette grundlag. MANUAL OM RESTAURERING Endvidere har året bragt en positiv udvikling i relation til Kulturstyrelsen, idet vi forventer, at der i marts måned 2015 vil blive udgivet en manual, der bl.a. vil indeholde bestemmelser for fremtidig restaurering samt for en modernisering af køkkener og badeværelser. Manualen vil forventelig medføre en lettelse i de administrative henvendelser til og godkendelser fra Kulturstyrelsen. Manualen, der betales af Kulturstyrelsen, udføres i en koordineret proces mellem arkitekt Lise Juel, Kulturstyrelsen og Fredensborghusene. Udarbejdelsen af manualen samt en efterfølgende udarbejdelse af en handlingsplan for restaurering af bebyggelsen vil være nødvendige forudsætninger for bestyrelsens henvendelser til fonde om støtte til arbejdet med Fredensborghusene. Bestyrelsen vil dog i begyndelsen af 2015 ansøge en fond om støtte til dækning af udgifter til bistand i forbindelse med udarbejdelse af et projekt, der kan danne basis for henvendelse til flere større fonde. Der har i løbet af året været ud- og indflytninger i 11 gårdhavehuse og fem rækkehuse. Det er det største antal, der nogensinde på et år har været konstateret siden bebyggelsens begyndelse. Det har medført en betydelig udgift for Fredensborghusene, men samtidig kan vi glæde os over, at mere end 20 % af husene i årets løb er blevet opdateret til en god vedligeholdsmæssig standard. Ventetiden for tildeling af en bolig i Fredensborghusene er faldet i årets løb, og er nede på ca. syv år for såvel gårdhavehuse som rækkehuse. Indvendig vedligeholdelse af boligerne påhviler ifølge lejekontrakten lejerne. I 2015 påregner bestyrelsen at begynde en regelmæssig gennemgang af den indvendige vedligeholdelse af boligerne, dette for at undgå at fraflyttende lejere eller eventuelt den fraflyttende lejers dødsbo ikke kan betale istandsættelsesudgifter i forbindelse med fraflytningen. Bestyrelsen forventer, at gennemgangen af boligernes indvendige vedligeholdelse sker over en årrække. REGULERING AF HUSLEJE M.M. Bestyrelsen har påbegyndt en drøftelse af formen for fremtidige huslejestigninger i Fredensborghusene. Huslejen blev sidst reguleret pr. 1. januar I dag reguleres lejen efter lejelovens 47 - det lejedes værdi. Som den nuværende ordning praktiseres, medfører den væsentlige huslejestigninger med års mellemrum, alternativt kunne der overvejes en pristalsregulering, der vil betyde mindre årlige reguleringer. Bestyrelsen anerkender det store arbejde Beboerudvalget udfører til gavn for beboerne og bebyggelsen. Beboerudvalget har bl.a. sammen med administrationen udarbejdet kravsspecifikationer til et it-system til bestilling af spisebilletter. Systemet forventes at blive taget i brug omkring primo februar 2015 og vil efter implementering medføre betydelige administrative lettelser. Fredensborghusenes Venner har igen i det forløbne år betænkt bebyggelsen med midler til nyindkøb og istandsættelse af inventar, hvilket bestyrelsen er taknemlig for. Den selvejende Institution Fredensborghusene består af 77 boliger og et center med restaurant, selskabslokaler og ni værelser, tegnet af arkitekt Jørn Utzon og opført i begyndelsen af 1960erne. Fredensborghusene er anerkendt internationalt som en arkitektonisk kulturarv, hvorfor en total fredning blev gennemført i INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 11

12 DANES KOMMUNIKATION OG MARKEDSFØRING I kommunikationsteamet har der i 2014 været fokus på marketing og sociale medier. En ny marketingkoordinator og en ditto webmaster har fået kendskabet til Danes Worldwide i vejret. Og så blev den nye visuelle identitet implementeret. At øge kendskabet til en organisation som Danes Worldwide er ikke noget, man gør over night; det kræver et langt, sejt træk. Og samtidig kan resultatet ikke umiddelbart måles og vejes, og effekten mærkes først på længere sigt. Med ansættelsen af marketingkoordinator Stine Lyng Jørgensen blev markedsførings-indsatsen intensiveret; et område som længe har haft for få ressourcer i Danes Worldwides regi. En række tiltag som fx online rådgivning via Facebook (se side x), sommerskolekampagne og forskellige andre tiltag, der har været medvirkende til at sætte fokus på Danes Worldwide og gøre foreningen langt mere synlig i offentligheden. ANNONCERING PÅ GOOGLE OG FACEBOOK Et af de vigtigste tiltag inden for markedsføring har været annoncering på de sociale medier. Vi annoncerer gennem Google Adwords for både Online Danskundervisning, Sommerskolen og Danes Worldwide på udvalgte markeder. De fleste kampagner har været målrettet danskere bosat i udlandet, men vi har også kampagner målrettet globale danskere i Danmark. Vores annoncer er vist gange og har ført til, at 358 nye udlandsdanskere potentielle kunder har besøgt vores website. I gennemsnit finder 90 udlandsdanskere frem til Danes Worldwide via Google-annonceringen pr. uge. Desuden er vi nu til stede på Google, når folk søger på ord som udlandsdansker, flytte til udlandet, online dansk, danskundervisning online osv. Annonceringen resulterede i øget salg af Online Danskundervisningen. STØRRE SYNLIGHED I UDLANDET Derudover har Stine arbejdet med at skabe større synlighed blandt danskere i udlandet på nøje udvalgte søgeord kaldet SEO. SEO er en forkortelse for Search Engine Optimization og er et udtryk for, hvor synlig en hjemmeside er i søgemaskinerne. Hjemmesiden bliver gennemgået af robotter fra søgemaskinerne jævnligt. De afgør, hvor relevant hjemmesiden er for specifikke søgninger og dermed placeringen i den organiske søgning. 75% af de, som søger, ser ikke side to i søgeresultaterne. Derfor er placeringen i søgemaskinerne af afgørende betydning. SEO er en kontinuerlig proces, der kræver målretning. Man kan ikke ligge i toppen af Google på en lang række søgeord, men vi arbejder på Online Danskundervisning, online dansk, udlandsdansker samt at fastholde vores flotte første plads på Sommerskolen. På Google kan man se, at Danes Worldwide siden opstart på søgeudtrykkene danskundervisning online og online danskundervisning er rykket fra at ligge langt nede på side to, til nu at ligge flot på side et (position otte og ni). Dog kan placeringerne ændre sig dag for dag afhængig af konkurrenters aktiviteter. Arbejdet skal ugentligt vedligeholdes. SOMMERSKOLE-KAMPAGNE I foråret 2014 kørte Stine også i en målrettet kommunikation omkring Sommerskolen, herunder et særligt nyhedsbrev, Facebook-annoncering til udvalgte segmenter samt direct mails til udvalgte målgrupper. Kampagnen virkede efter hensigten: til start var der 399 tilmeldte elever på Sommerskolen, og kampagnen resulterede i i alt 441 tilmeldte samt en venteliste. DANES WORLDWIDE PÅ FACEBOOK Også Facebook (og andre sociale medier som fx LinkedIn) kom i fokus, da vores nye web-redaktør, Sørine Bang-Møller, tiltrådte i februar og tog fat på opgaven. Det betød, at Danes Worldwides synlighed ikke mindst på Facebook blev betydeligt øget. Ved udgangen af 2014 var vi nået op på følgere, hvilket er en stigning på 84 % i forhold til sidste år. Og heldigvis er det kun en meget lille procentdel, der vælger at melde sig fra siden igen. Ud over stor synlighed har Facebookopslagene direkte 12

13 resulteret i 13 nye elever på vores Online Danskundervisning og mere end klik på hjemmesiden På nuværende tidspunkt har vi opnået at nå ud til ca personer for enkelte opslag og har i gennemsnit nået over personer pr. opslag. Det er især opslag med billede eller links, der når ud til flest. Alt i alt har Facebook-arbejdet været en succes. Ikke mindst takket være en målrettet og koordineret indsats fra Sørines side. CORPORATE MEMBERS 2014 bød på kontakt med rigtig mange virksomheder med henblik på corporate membership. Pál Jauernik og Anne Marie Dalgaard har holdt adskillige møder med nuværende firmaer med corporate membership-aftaler for at tjekke produkterne, høre tilbagemeldinger samt fastholde deres medlemskab. Anne Marie Dalgaard og Pál Jauernik har været på adskillige virksomhedsbesøg, hvor vi over for mobility/ personalefolk har præsenteret foreningens corporate aftaler. I løbet af året er der indgået mange nye aftaler. Endelig blev det årlige seminar om ud- og hjemstationering, i samarbejde med Dansk Industri (DI), en succes med over 50 deltagere. Det betød, at mange nye firmaer blev præsenteret for vores produkter. DI fik særdeles positiv tilbagemelding i deres evaluering. En af årsagerne til at justere logoet er bl.a. hensynet til mobile platforme som mobiltelefoner og tablets, som flere og flere gør brug af. Her er tydeligheden og enkelheden i det grafiske udtryk af stor betydning. Samtidig vil vi gerne blive ved med at være en dynamisk og moderne forening, der ser fremad. Ud over det nye logo indeholder den nye visuelle identitet også en ny farveskala, nyt billedmateriale og en ny skrifttype. Skrifttypen hedder The Wave og er designet af Jonas Heckscher, som er en del af designbureauet e-types. Bureaet har bl.a. høstet flere priser for Berlingskes gennemgribende re-design for nylig. Endelig har Jens og Rasmus designet en række små vignetter, som skal anvendes i forbindelse med brochurer og magasinet DANES. NYT BROCHUREMATERIALE I forbindelse med implementeringen af Danes Worldwides nye visuelle identitet, fik vi også opdateret vores brochurer og givet dem en ny indpakning: NY VISUEL IDENTITET I 2014 fik Danes Worldwide en ny visuel identitet. Den nye visuelle identitet er skabt af de grafiske designere Jens Dan Johansen og Rasmus Brøndsted. Jens har tidligere løst designopgaver for foreningen, og han og Rasmus har forstået at løfte opgaven med kreativitet og præcision. Fx har det gamle logo Piet Heins Danmarksglobus fået en ansigtsløftning, som indebærer, at logoet er blevet re-designet, så det ikke alene er mere tidsvarende, men også peger ud i fremtiden. Men naturligvis med respekt for Piet Heins originale idé. Som det fremgår af billederne herover, har både den generelle brochure og corporate membership-brochuren fået en ansigtsløftning. Derudover fik vi også fremstillet nye plakater, flyers og lign., så alt vores salgs- og pr-materiale nu har fået samme look. DANES WORLDWIDE I MEDIERNE Danes Worldwide blev i 2014 omtalt 80 gange i diverse trykte og elektroniske medier ifølge mediedatabasen Infomedia. Til sammenligning blev foreningen nævnt 49 gange i medierne i 2013, 71 i 2012, 85 i 2011 og ca. 60 gange i Især regeringens lovforslag om accept af dobbelt statsborgerskab og vedtagelsen af selvsamme i Folketinget i slutningen af året var baggrund for mediernes interesse. Men også en lang række helt andre historier, hvor Danes Worldwide var en oplagt kilde at kontakte, fandt vej til spalterne. 13

14 EN RÆKKE EKSEMPLER PÅ MEDIER OG VALG AF RUBRIKKER I 2014: Politiken (forsidehenvisning): rejser ud for at arbejde Politiken: Bureaukrati bremser unges rejser Agenda: Tusindvis af danskere arbejder i udlandet Berlingske: Jubel over aftale om dobbelt statsborgerskab Berlingske: Familien holder danskerne herhjemme Uvm.dk (Ministeriet for Børn og Unge): Skolens 200-års fødselsdag blev fejret med lagkage, sang og festtaler Fyens Stiftstidende: Odensepige er advokat på Manhattan Berlingske Nyhedsbureau: Internationale danskere jubler over aftale om dobbelt statsborgerskab DenKorteAvis.dk: Dobbelt statsborgerskab er på vej: Hvor vil loyaliteten ligge? Kristeligt Dagblad: Stort tillykke til skolen. Den fylder 200 år i dag TheLocal.dk: Denmark passes dual citizenship bill Business.dk: Polen går langt for at få succes Transporttidende.com: DI: Sådan får I succes med global mobilitet Jyllands-Posten: Studerende udlandsdanskere bliver tabt i oversættelsen Kids News (Berlingske): Danske børn på besøg i Danmark MEDIEOMTALE 2014 FORDELT OVER MEDIE- TYPER: Alle medier (80) Landsdækkende dagblade (15) Regionale dagblade (19) Lokale ugeaviser (1) Fagblade og magasiner (3) Nyhedsbureauer (3) Webkilder (22) MEDLEMSMAGASINET DANES Magasinet DANES udvikler sig løbende, og det væsentligste nye i 2014 var, at DANES sidetal nu er oppe på typisk i alt 60 sider, samt at udgivelsen fra nummer 6/december blev relanceret i et helt nyt layout inklusiv integrering af foreningens overordnede nye visuelle identitet. Langt den største del af den feedback, der i løbet af 2014 er kommet til redaktionens kendskab, er positiv. Redaktionen planlægger i 2015 at iværksætte en læserundersøgelse og at afsøge mulighederne for fremover at få magasinet sat i løssalg blandt en række danske kiosker med en særlig international profil. Tak til vores sponsorer og samarbejdspartnere Som almennyttig forening modtager Danes Worldwide ingen former for tilskud til vores aktiviteter. Derfor er den sponsorstøtte, vi får fra forskellige danske fonde og virksomheder af uvurderlig betydning for vores arbejde. Vi vil derfor benytte denne lejlighed til at rette en stor tak for Danes Worldwides sponsorer i 2014: Danske Markets Inc., Carlsberg, Arla Foods, The Copenhagen New York, Det Danske Generalkonsulat i New York for støtte til vores tur til og arrangementer i USA. For vores undervisningsaktiviteter: Undervisningsministeriet, samt et anonymt medlem, der sponse rede to ophold på Sommerskolen. Og ikke mindst tak til Ole Kirk s Fond, Oticon Fonden og LB Fonden for deres støtte. 14

15 DANES SEKRETARIATET Den 21. februar gik sommerskolekoordinator Solveig Engberg på barselsorlov. Som vikar for Solveig blev Paw Kraglund ansat. Han og Carina Kjær Busk koordinerede arbejdet i forbindelse med Sommerskolen. Paw har fra 2012 været afdelingsleder på Sommerskolen på Bernstorffsminde. Han er uddannet lærer fra Aarhus Lærerseminarium med linjefagene dansk, geografi, idræt og historie. Vores nye webmaster, Sørine Bang-Møller, blev ansat i midten af februar. Sørine læser international virksomhedskommunikation på Syddansk Universitet og har erfaring med kommunikationsarbejde fra bl.a. DR P3. I slutningen af marts blev Stine Lyng Jørgensen ansat i en 30 timers-stilling som marketingkoordinator. Stine er uddannet cand. merc. i Marketing Communications fra CBS og får til opgave at synliggøre Danes Worldwides arbejde overfor nuværende og potentielle medlemmer. Tidligere har hun arbejdet med kommunikation og marketing hos DTU i Danmark, Make It Social i Skotland og Kiruna Sleddog Tours i Sverige. 1.maj fik sekretariatet ny juridisk medarbejder, nemlig Josephine Kjøller, som afløser Sisse Hasbo. Josephine læser jura på Københavns Universitet, hvor hun i september begyndte på kandidatstudiet. Hun har tidligere arbejdet som studentermedhjælper i Arbejdstilsynet og hos advokatfirmaet Bech-Bruun. 1.september blev Jeppe Jensen ansat som studentermedhjælper på projektet Dansk for begyndere. Jeppe har en læreruddannelse fra Blaagaard Seminarium i København og er nu i gang med et IT-kandidatstudie på Aalborg Universitets afdeling i København med fokus på Human-Computer Interaction. Laura K. Severinsen blev ansat som retter den 1. oktober. Laura læser til lærer på Frederiksberg Seminarium på 3. år. Hun har afsluttet faget dansk med aldersspecialisering og læser nu tysk og samfundsfag. Desuden har hun en bachelor i sociologi fra Københavns Universitet, hvor hun bl.a. læste et semester på University of Leeds. 15

16 MØDER, REJSER, ARRANGEMENTER OG SEMINARER 7. januar deltog generalsekretær Anne Marie Dalgaard i Dronningens Nytårskur. 30. januar afholdt Danes Worldwide for tredje år i træk i samarbejde med Dansk Industri et seminar om ud- og hjemstationering. Seminaret foregik i Industriens Hus, og flere end 50 danske virksomheder deltog. Udover generalsekretær Anne Marie Dalgaard og DI s chefkonsulenter, var der oplæg fra bl.a. Danske Bank, Haldor Topsøe og Carlsberg februar lagde Senior Corporate Advisor Pal Jauernik vejen forbi München, hvor han talte ved månedens møde i DABGO (Danes Abroad Business Group Online). Danes Worldwide og DABGO har gennem længere tid intensiveret samarbejdet, og det er på den baggrund, at Pal fik mulighed for at deltage i mødet og fortælle om foreningen. 10. marts repræsenterede kommunikationskonsulent Jesper Malmose Danes Worldwide ved et seminar i Kolding arrangeret af det Hamburg-baserede advokatfirma Nordkron. Temaet var Få succes på det tyske marked og henvendte sig til virksomheder, der gerne vil have foden inden for i Tyskland januar var generalsekretærerne for Danes Worldwides nordiske søsterorganisationer samlet her i sekretariatet i København til det årlige fælles møde. På mødet drøftede man bl.a. muligheden for samlet at forhandle rabatordninger hjem til fordel for de respektive foreningers medlemmer, fundraising, global mobility og meget andet. 23. marts og 12. april afholdt Fredensborghusenes Venner i samarbejde med Danes Worldwide åbent hus. Rigtig mange Danes Worldwide-medlemmer deltog i arrangementet. Fra sekretariatet deltog marketingmedarbejder Stine Lyng Jørgensen og kommunikationskonsulent Jesper Malmose januar afholdt Undervisningsministeriet konference i Bella Center om udvikling af den nordiske skole. Konferencen så bl.a. på de styrker og udfordringer, som skolen står over for. Fra Danes Worldwide deltog lærer Emil Rolsted april afholdt organisationen Europeans Through out The World (ETTW) bestyrelsesmøde i Bruxelles. Generalsekretær Anne Marie Dalgaard deltog i mødet, hvor medlemslandenes repræsentanter bl.a. drøftede valget til Europaparlamentet den 25. maj. Fra 30. maj til 7. juni var Senior Corporate Advisor Pal Jauernik i USA for at mødes med nogle af de mange danskere, der bor og arbejder på den amerikanske østkyst. Over 16

17 100 personer var mødt frem i Scandinavia House i New York. USA-turen omfattede bl.a. også et besøg i Princeton hos Novo Nordisk. Og i Boston mødtes Pal med foreningens repræsentant i og andre danskere i området oktober afholdtes Danmarks største HR-messe, Træfpunkt Human Resources, i Øksnehallen i København. Danes Worldwide var repræsenteret på stand 180, og vi kunne glæde os over, at rigtig mange besøgende viste interesse for foreningen. 4. november i London var dobbelt statsborgerskab også det emne, som mange danskere i London-området gerne ville høre om. Der blev derfor stillet rigtig mange gode spørgsmål til generalsekretær Anne Marie Dalgaard ved et møde i Den Danske Kirke i London. Ca. 60 personer deltog i mødet, der var et fællesarrangement med Den Danske Kirke, ambassaden og DJØF i London. Over tre dage holdt Udenrigsministeriet træf for alle Danmarks honorære konsuler, og onsdag den 25. juni holdt Anne Marie Dalgaard et oplæg om Danes Worldwide; i denne forbindelse med hovedvægten lagt på dobbelt statsborgerskab og andre af vores mærkesager. Anne Marie Dalgaard benyttede lejligheden til at opfordre til et tættere samarbejde mellem Danes Worldwide og konsulerne hvilket blev meget positivt modtaget af de ca. 300 tilstedeværende. 29. juli blev folkeskolens 200-års fødselsdag blev fejret efter alle kunstens regler på Sommerskolen i Ryslinge med deltagelse af undervisningsminister Christine Antorini og en række indbudte gæster samt alle sommerskolelever, lærere og aktivitetsledere. 6. november tog Anne Marie Dalgaard fra London videre til Bruxelles, hvor hun havde møde med danske Nato- og forsvarsansatte i Belgien. Interessen for Danes Worldwides mange produkter og tilbud var stor. 1. august var der afslutning på de tre sommerskoler på Bernstorffsminde, i Vejstrup og i Ryslinge. De 441 elever sagde farvel til hinanden og for manges vedkommende også på gensyn til næste år. 18. september var 75 danskere i Luxembourg mødt frem, da Danes Worldwide og Den Danske Kirke i Luxembourg inviterede til netværksarrangement den. Generalsekretær Anne Marie Dalgaard var hovedtaler og orienterede bl.a. om seneste nyt om dobbelt statsborgerskab, herunder Danes Worldwides høringssvar. 7. november deltog generalsekretæren i bestyrelsesmøde og generalforsamling i organisationen Europeans Through Out The World (ETTW). Her drøftede deltagerne bl.a. en ny europæisk emigrationspolitik, som ETTW som interesseorganisation forsøger at få indflydelse på. 17

18 REGNSKAB DANES WORLDWIDE Resultatopgørelse 1. januar 31. december Indtægter Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger, ej fordelt andel Af og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat Resultatdisponering Forslag til resultatdisponering Overført resultat

19 Balance 31. december AKTIVER Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Andre værdipapirer og kapitalandele Andre tilgodehavender Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver PASSIVER Kapitalkonto Kursregulering, værdipapirer Overført resultat Egenkapital Mellemregning Den Danske Sommerskole Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver

20 REGNSKAB SOMMERSKOLEN Resultatopgørelse 1. januar-31. december Indtægter Udgifter Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat Resultatdisponering Forslag til resultatdisponering Hensat til senere uddeling Overført resultat

21 Balance 31. december AKTIVER Mellemregning Danes Worldwide Andre tilgodehavender Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver PASSIVER Grundkapital Overført resultat Egenkapital Hensættelser til fremtidige formål Hensatte forpligtelser Anden gæld Forudbetalte elevindtægter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver

22

FOKUS PÅ UNDERVISNING

FOKUS PÅ UNDERVISNING 1 D A N S K S A M V I R K E FOKUS PÅ UNDERVISNING Årsberetning 2013 A N S K S A M V I R K Danes Worldwide 2 DANES WORLDWIDE ÅRSBERETNING 2013 Fokus på undervisning 2013 var et år med fokus på vores undervisningsaktiviteter.

Læs mere

en målrettet indsats Årsberetning Danes Worldwide

en målrettet indsats Årsberetning Danes Worldwide 1 D A N S K S A M V I R K E en målrettet indsats Årsberetning 2012 Danes Worldwide 2 DAnes worldwide årsberetning 2012 En målrettet indsats 2012 var det første år med den nye strategi for styrkelse af

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Mogens Lønborg, formand

Mogens Lønborg, formand C3 s beretning 1 2 Indholdsfortegnelse De bevidste karrieremål og karrierevalg :: formandens beretning side 5 En businessplan bliver til :: direktørens beretning side 6 Drømmejob på rekord tid :: karriererådgivning

Læs mere

DANES MAGASINET FOR GLOBALE DANSKERE

DANES MAGASINET FOR GLOBALE DANSKERE DANES MAGASINET FOR GLOBALE DANSKERE 04 TEMA: FORENINGENS EKSPERTPANEL 26 TROELS KLØVEDAL Danmarks globetrotter til søs fortæller om sin kærlighed til Sydhavsøerne og Djursland 25 BEVARELSE AF STATSBORGERSKAB

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Danes Magasinet for globale danskere

Danes Magasinet for globale danskere Danes Magasinet for globale danskere 01 Tema: FORENINGENS ildsjæle 12 Succes i Californien Et personligt portræt af en usædvanelige kunstener og unik entreprenøren 38 Journalist blandt ekstremister Interview

Læs mere

Alzheimerforeningen Årsberetning 2013

Alzheimerforeningen Årsberetning 2013 Alzheimerforeningen Årsberetning 2013 Alzheimerforeningen Ny Kongensgade 20 st. tv. DK 1557 København V Tlf.: 3940 0488 post@alzheimer.dk www.alzheimer.dk Alzheimerforeningens protektor: Hendes Kongelige

Læs mere

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013 Indhold Program... 3 Praktiske oplysninger... 5 Dagsorden... 6 Formandens beretning... 8 Direktørens beretning...

Læs mere

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN VISION // At sikre de bedst mulige fredningspolitiske, juridiske og økonomiske vilkår for ejere og brugere af fredede

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011-12

Bestyrelsens beretning 2011-12 Beretning 2011 2012 Bestyrelsens beretning 2011-12 Krisen koster på mange planer, men først og fremmest er det jo vores brugere der bliver ramt. De får ikke den hjælp, de skal have ifølge loven og må betale

Læs mere

Beretning 2011/2012. danmarks almene boliger

Beretning 2011/2012. danmarks almene boliger Beretning 2011/2012 bl danmarks almene boliger BOLIGEN har de seneste år gennemgået en betydelig forandring. Fra at være et oplysningsorgan er bladet blevet en aktør i samfundsudvikling. Udover at referere

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Repræsentantskabsmødet holdes jf. indkaldelse af 27. maj 2014 onsdag, den 20. august 2014 kl. 13.00-17.00 på Hotel Nyborg Strand,

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

INDHOLD FORENINGENS MÅLSÆTNING OG ORGANISATION KIRKELIGE ANLIGGENDER PERSONALE MEDLEMSSERVICE STYRELSE OG STRUKTUR ÅRSMØDE

INDHOLD FORENINGENS MÅLSÆTNING OG ORGANISATION KIRKELIGE ANLIGGENDER PERSONALE MEDLEMSSERVICE STYRELSE OG STRUKTUR ÅRSMØDE ÅRS RAPPORT 2015 INDHOLD KIRKELIGE ANLIGGENDER Dåbsprocenten falder, og derfor sætter vi nu fokus på, hvad vi som menighedsråd kan gøre. side 4 PERSONALE Det var ikke nogen nem opgave, som vores forhandlere

Læs mere

2011 i glimt. Foto: Jakob Carlsen. Foto: Jakob Carlsen. Motiv: Leif Sylvester Petersen. Foto: Jakob Carlsen. Foto: Henrik Kastenskov/Fotoco

2011 i glimt. Foto: Jakob Carlsen. Foto: Jakob Carlsen. Motiv: Leif Sylvester Petersen. Foto: Jakob Carlsen. Foto: Henrik Kastenskov/Fotoco Årsberetning 2011 2011 i glimt Foto: Henrik Petit Foto: Jakob Carlsen Velkommen, Deres Majestæt! Hendes Majestæt Dronningen, Gigtforeningens protektor, deltog ved fejringen af foreningens 75-års jubilæum

Læs mere

Landsmøde 2012. Dagsorden

Landsmøde 2012. Dagsorden Landsmøde 2012 Dagsorden Landsmøde2012 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen af at udsende dagsorden til FDFs Landsmøde, der finder sted på Hotel Nyborg Strand fra den 9.-11. november 2012.

Læs mere

Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskemedier.dk/nyheder/nyhedsbrev

Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskemedier.dk/nyheder/nyhedsbrev NYHEDSBREV UGE 19 2012 Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskemedier.dk/nyheder/nyhedsbrev NYT FRA REDAKTIONEN Næste nyhedsbrev udkommer den 25.maj Grundet Kristi Himmelfartsdag udkommer

Læs mere

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Generalforsamling Iflg. foreningens vedtægter skal formanden, fagudvalgene, landskasserer, redaktør og forretningsfører aflægge deres beretninger/regnskaber og

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter?

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA NYT Prostatacancer Patientforeningen Juni 2008 Nr. 2-2008 Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA havde ministerbesøg på sit årsmøde, som refereres her

Læs mere

BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen. Nr 2. 2010

BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen. Nr 2. 2010 DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 2. 2010 Per Stig Møller afløser Carina Christensen som kulturminister BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen Forsidefoto:

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund GENERALFORSAMLING 2009 Billedkunstnernes Forbund Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Lørdag den 7. november 2009, kl. 14.00-18.00 Gammel Dok, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk Strandgade 27

Læs mere