Vælg Vallensbæk. Fakta om: Henrik Rasmussen Alder 42 år Opvokset i Vallensbæk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vælg Vallensbæk. Fakta om: Henrik Rasmussen Alder 42 år Opvokset i Vallensbæk"

Transkript

1 Vælg Vallensbæk

2 Fakta om: Henrik Rasmussen Alder 42 år Opvokset i Vallensbæk Borgmester siden 2010 Medlem af Folketinget og viceborgmester Formand for teknisk udvalg Medlem af kommunalbestyrelsen siden 1994 Formand for Væksthus Hovedstaden Næstformand i interimsbestyrelsen Vores Rens A/S Næstformand i Vestegnens kulturinvesteringsråd Bestyrelsesmedlem i HOFOR A/S, VEKS og Vestforbrændingen Medlem af repræsentantskabet i HMN Selvstændig erhvervsdrivende Bygningskonstruktør 1998 Den Kgl. Livgarde Bygnings- & inventarsnedker 1990 Haslev Idrætsefterskole 1988 Egholmskolen Vælg Vallensbæk Vallensbæk er en bæredygtig kommune med korte kommandoveje, hvor der tænkes i nye løsninger på alle områder. I Vallensbæk tager vi udgangspunkt i dine behov som borger, og vi arbejder hele tiden på at skabe de bedste muligheder for alle os, der bor her. Derfor har du i Vallensbæk glæde af et spændende og varieret udbud af fritidsaktiviteter og med anerkendte sportsfaciliteter som f.eks. ridecentret, havnen og golfbanen, matcher vi de større kommuner og mere til. Vallensbæk er nært knyttet til Strandparken og de grønne omgivelser, som bliver brugt rekreativt og er med til at skabe smukke rammer for et aktivt fritidsliv. Det er her, vi færdes trygt. Vi dyrker nærheden og fællesskabet, vi hjælper hinanden, så vi skaber de rammer, der giver os mulighed for at leve det sunde liv. Lad os fortsætte det i fremtiden. Dit Vallensbæk i ord og billeder Jeg er glad for og stolt over at præsentere dig for Vallensbæk i ord og billeder. Denne bog giver et aktuelt billede af det Vallensbæk, vi som politikere og borgere sammen bidrager til at styrke og udvikle. Læs mere om alle de forskellige tiltag på sundhedsområdet, f.eks. Fars Køkkenskole og se billederne af de mange aktiviteter, der binder vores by sammen for både børn og voksne. Rigtig god fornøjelse! Indholdsfortegnelse Vi vælger Vallensbæk 3 Det hele menneske i fremtidens boligby 5 Børn og unge 11 Forening og fritid 17 Sundhed 23 Ældre og seniorer 25 Byudvikling og klimatilpasning 29 Veje og infrastruktur 35 Henrik Rasmussen Borgmester (C) Borgerservice og erhvervsfremme 37 Resultater, der tæller 39 3

3 Ny letbane langs Ring 3 Det hele menneske i fremtidens boligby Under overskriften Det hele menneske i fremtidens boligby har vi i kommunen udarbejdet en vision for byens udvikling helt frem til En vision, der beskriver, hvordan vi ønsker at Vallensbæk Kommune skal bevares og udvikle sig i en periode, hvor stadigt flere borgere vælger Vallensbæk, som basen i deres liv. Visionen er lavet af kommunens politikere, borgere og foreninger og er et stærkt værktøj i arbejdet med at udvikle Vallensbæk, så vi kan tilbyde vores borgere et sundt og aktivt liv nu og om tyve år. Det er vigtigt, at vi i udviklingen af vores by har fokus på at styrke de kvaliteter, vi alle sammen kender Vallensbæk for: En fantastisk natur, tæt på storbyens muligheder og med en central placering i Øresundsregionen. Det er kvaliteter, som gør Vallensbæk til et godt sted at bo. Som boligby er det vigtigt, at vi tilbyder et trygt og attraktivt Vallensbæk med gode skoler, institutioner og fritidsfaciliteter. Et Vallensbæk, hvor borgerne trives, er sunde og tager ansvar for sig selv og sine medmennesker og et Vallensbæk med gode transportmuligheder og optimale forhold for virksomheder. Det er med denne vision i ryggen, at dine kommunalbestyrelsesmedlemmer i samarbejde med vores administration, styrer, planlægger og udvikler nye aktiviteter, tiltag og tilbud til glæde for alle borgere. De fem hoved visioner i kommuneplansstrategien Et dynamisk arbejdsliv og fleksibel service af høj kvalitet. Et grønt landsbyliv med central beliggenhed Sundhed og forebyggelse Ildsjælenes paradis Et udviklende børne- og ungeliv. Åbning af Sundhedshuset i nord Rundtur med nye borgere Kulturhavn 2013 Digitalkunst ved stationen 4 5

4 Udbygning af Egholmskolen Ombygning af Pilehaveskolen Udviklingen af kommunens likviditet (Likvidbeholdning ultimo året) 2010: -17 mio. kr. 2011: 31 mio. kr. 2012: 50 mio kr. 2013: 74 mio kr. 2014: 43 mio kr. Vejlegårdsparken Nødvendig økonomistyring Også Vallensbæk blev ramt af den økonomiske krise, der gennem de seneste år har påvirket de kommunale budgetter. Vi er meget opmærksomme på altid at have en sund og robust økonomi med penge i kassen, så uforudsete udgifter ikke går ud over den service, kommunen skal og vil levere. Men samtidig er vi også opmærksomme på at prioritere vores udgifter, så vi får mest mulig velfærd for pengene. Gennem de seneste fire år er vi blevet dygtigere til at prioritere og vi er åbne om, hvordan, hvorfor og hvornår vi prioriterer. Vi ved, at det billigste ikke altid er det bedste, så både blandt medarbejderne i administrationen og kommunalbestyrelsesmedlemmerne er der fokus på, hvordan vi ved at tænke nyt, anderledes og innovativt kan skabe økonomiske fordelagtige løsninger, der ikke går på kompromis med det serviceniveau, vi gerne vil have at kommunen skal levere. Som borgmester er jeg klar over, at det kræver tilvænning at arbejde inden for stramme budgetter, og den brede opbakning er vigtig. Derfor er jeg stolt af, at det i 2013 er lykkedes at indgå aftale om et samlet budgetforlig. Det er en styrkelse af demokratiet, at den samlede kommunalbestyrelse står bag kommunens økonomiske prioriteringer. Det kræver politisk mod, tålmodighed og samarbejde. Budgettal - udviklingen af driftsudgifter pr. indbygger Korr. budget 2013 Budget 2014 (sep. 2013) Driftsudgifter kr kr. Indbyggere Driftsudgifter pr. indbygger - Vallensbæk Driftsudgifter pr. indbygger - Landsgennemsnit Befolkningsprognose Børn og unge (0-17 år) Arbejdsstyrken (18-67 år) Ældre (67+ år) Beskatningsgrundlag pr. indbygger: 2007: kr. 2008: kr. 2009: kr. 2010: kr. 2011: kr. 2012: kr. 2013: kr. 6 7

5 Vestegnens naturdag Ny virkelighed nye samarbejder Hvis vi vil gøre tingene smartere, er samarbejde en nødvendighed. Derfor arbejder vi hele tiden på at skabe nye tilbud og løsninger i samarbejde med andre. F.eks. er Vestegnens Kulturuge blevet til i et samarbejde mellem Vallensbæk, Ishøj, Høje Taastrup, Albertslund, Glostrup, Rødovre og Hvidovre Kommuner. Tilsvarende arbejder vi aktivt på at forhindre skybrudsskader i klimasamarbejdet med en række kommuner, og vi laver it kurser sammen med lokale virksomheder og Ældresagen. Andre eksempler på samarbejde er det lovbundne samarbejde med Ishøj Kommune og der er mange flere. Det brede samarbejde Partier indgået i budgetforlig ud af 15 KB medlemmer 2011 O,0V og C. i alt 10 KB medlemmer 2012 A,F,V og C i alt 14 KB medlemmer 2013 A,F,O,V og C i alt 15 KB medlemmer 2014 A,F,O og C i alt 14 KB medlemmer Så få gange har C stemt sager igennem alene Den konservative gruppe har brugt sit flertal 12 gange ud af i alt 132 afstemninger de sidste fire år. Musikskolens jubilæumsfest Petanquebanerne Klimasikring ved Rævebo 8 Sankt Hans ved Vallensbæk havn 9

6 Børn og unge Daginstitutionernes idrætsdag Svømmeundervisning i børnehaverne Med børne- og ungepolitikken Det hele barn sætter vi turbo på at skabe bedre brobygning fra daginstitution til skole, fritidsordning, ungdomsskole og musikskole, og senere fra skole til uddannelsesmiljø. Vi er særligt opmærksomme på at sikre vores børn og unge en tryg overgang mellem de forskellige trin: Opstarten i vuggestuen, fra vuggestue til børnehave, brobygningen mellem børnehave og skole samt overgangen til ungdomsuddannelser. Derfor har vi f.eks. allerede nu ansat undervisningsassistenter, som skal være med til at sikre kontinuitet og tryghed. Vi vil have tre skoler, hvor store og små sammen skaber nye og fælles læringsmiljøer. Det entydige mål er, at vores unge kommer fagligt dygtige, socialt stærke og uddannelsesparate ud efter 9. klasse, så de bliver klar til et krævende arbejdsmarked. Leg og udfordringer i Amalieparken I marts 2012 åbnede vores nye daginstitution Amalieparken dørene for 120 børn. Amalieparken er en moderne og energirigtig bygning med et godt indeklima og en fleksibel indretning, som giver plads til leg og læring. Legepladsen har masser af sjov for både de mindste og de største. Der er anlagt cykelbane, vandbane, legeområde, bakker og terræn, som skaber små rum samtidig med, at vores pædagoger kan bevare overblikket. Legepladsen har også udfordrende klatreredskaber med dertil hørende faldunderlag i genanvendelsens ånd lavet af materiale fra udtrådte gummisko. eller skal til at gennemgå energirenoveringer, så vi får ni energirigtige og rummelige institutioner med plads til vores børns trivsel. Hver institution har sin egen pædagogiske profil, og en af institutionerne, Amalieparken har nu madordning efter ønske fra forældrene og bestyrelsen. Endelig har alle institutioner fået bevilliget penge til at bygge nye legepladser, inspireret af legemiljøet i Amalieparken. I nogle af daginstitutionerne, bl.a. Nøddeboparken, kan du allerede nu se den nye legeplads. Digitalisering i dagtilbud I år har vi startet et stort projekt omkring digitalisering i dagtilbud. Netop fordi IT i dag er en stor del af den måde, vi arbejder og agerer på, kan vi ikke være for tidligt ude med at lære vores børn at være kreative og kritiske i brugen af IT. Vores pædagoger er i gang med uddannelse, så de bliver bedre til at understøtte børnenes digitale læring og inddrage IT i det pædagogiske arbejde. Alle institutioner får en startpakke, som kan udvides efterhånden, som behovet viser sig, og alle dagplejerne har fået ipads, som kan støtte læring og forældresamarbejde. BørneIntra bruges nu i alle institutioner, og fremover vil vi have særligt fokus på, hvordan dette digitale redskab kan være med til at sikre bedre kommunikation mellem forældre og pædagoger om børnenes hverdag og den pædagogiske udvikling. Daginstitution Amalieparken Som det første byggeri i Danmark har vi i Amalieparken brugt genanvendelige natursten. Udover det miljømæssige perspektiv, har stenene den fordel, at de giver et lavt energiforbrug og et godt indeklima. Huset er indrettet med CO2-styret ventilation og lys, som regulerer sig selv alt efter om solen skinner eller det regner. Institutionerne renoveres Kommunens øvrige otte institutioner har netop gennemgået Daginstitutioner: Investering i legepladser Nøddeboparken har fået ny legeplads i Alle øvrige daginstitutioners legepladser (undtagen Stien) er blevet renoveret. Der har været afsat kr. til dette i hvert af årene

7 Elevkunst på Vallensbæk Skole Investeringerne i IT udstyr på skolerne Interaktive tavler på alle skolerne for 2,7 mio. kr. Kraftig udvidelse af det trådløse netværk på alle tre skoler, så alle elever kan være på nettet samtidig. Det giver eleverne mulighed for at tage eget IT-udstyr med og bruge det på lige fod med skolernes eget udstyr. Samtidig får eleverne mulighed for at bruge en onlineudgave af Microsofts programpakke uden selv at skulle købe eller installere noget. Løbende udskiftning af det eksisterende udstyr. Forsøg på Vallensbæk Skole som digital skole i de kommende tre år. Investeringer på skolerne Vallensbæk Skole 20 mio. kr. (afsluttet i 2006) Egholmskolens ud-og ombygning - 30 mio. kr. (projektet er i gang) Pilehaveskolen 21 mio. kr. (i projektfasen) En samlet plan for fremtidens folkeskole i Vallensbæk Den nye folkeskolereform lægger op til store ændringer i den skole, vi kender i dag. Vores tre skoler er langt i arbejdet med at skabe fremtidens folkeskole. F.eks. ligger vores skoler allerede i dag over minimumstimetallet, og vi underviser allerede i dag i engelsk fra første klasse. Ligeledes har vi forsøg med tolærerordninger for at optimere undervisningsforløbet og understøtte differentieret undervisning. Vi skal forblive på forkant med udvikling af skolen. Men det er også vigtigt, at vi har tydelige mål for skoleområdet, så skolebestyrelserne sammen med lærere og ledere selv kan arbejde inden for disse rammer til at udvikle skolerne. Vi vil sætte ekstra fokus på kompetenceudvikling til skolens lærere og fagpersoner, ligesom vi med uddannelse skal arbejde for at styrke skoleledernes ledelsesrum. Musikskolen og Ungdomsskolen skal tænkes mere ind i skolens planlægning og være en større del af vores børn og unges hverdag, men det er også vigtigt, at de unges deltagelse i Musikskolens og Ungdomsskolens tilbud er præget af lyst og frivillighed. Renovering af skoler Gennem de sidste par år har vi prioriteret at renovere vores skoler og institutioner, så de lever op til nuværende og kommende miljø- og energikrav. Under ESCO-renoveringerne har vi udviklet skolemiljøer, som ikke bare kan rumme alle Vallensbæks børn, men som også lever op til ønskerne om moderne læringsmiljøer, tværfagligt samarbejde og udvikling. Vi har netop påbegyndt en større renovering af Egholmskolen, og Pilehaveskolen følger snart efter. Derudover har skolerne fået penge til forbedring af udearealerne, så sport og leg bliver sjovere for vores børn. Digitale tavler Med implementering af digitale tavler i alle vores klasselokaler er vi kommet et skridt nærmere målet om at skabe spændende og interaktiv undervisning med udgangspunkt i den teknologi, vores børn allerede kender og bruger dagligt. Nu bringer vi teknologien ind i klasseværelser. Vores lærere bliver undervist i at udnytte tavlernes potentiale, så de kan kombinere traditionel tavleundervisning med f.eks. quiz og videoer og trække på internettets mange muligheder. De digitale tavler er første skridt i en større målsætning om, at alle vores skoler skal være helt digitale i løbet af de næste fem år. Forskellen mellem minimumstimetallet og undervisningstimetallet på skolerne Klasse Vallensbæk Kommune Undervisningsministeriets minimumstimetal inden skolereformen 71,66 76, Folkeskolens afgangsprøver 9. klasse Vallensbæk Landsgennemsnit Afgangseksamen pr. juni Dansk, retstavning 5,87 6,9 5,4 6,4 Dansk, skriftlig fremstilling 5,51 6,15 5,5 6,3 Dansk, mundtlig 6,68 7,46 7,0 7,4 Dansk, orden 5,18 6,37 5,3 5,8 Dansk, læsning 5,24 7,0 5,0 6,5 Matematik, færdigheder 7,99 7,5 7,7 6,9 Matematik, problemløsning 6,79 6,9 6,9 6,2 Engelsk, mundtlig 7,19 7,91 6,9 7,3 Fysik/kemi 6,31 5,69 5,8 6,1 Digitale tavler 12 Skolernes idrætsdag Børnekulturuge på Pilehaveskolen på Egholmskolen 13

8 Vallensbæk Ungdomsskole Vallensbæk Rideskole Ungdomsskolen Vallensbæk Ungdomsskole har i mere end 50 år arbejdet for at skabe spændende og tidssvarende tilbud til byens unge. Ungdomsskolen tilbyder en lang række aktiviteter fra knallertkørekort til bolchekogning, og i år kan man som noget helt nyt lære at bygge LEGO-robotter. Det er også muligt at blive juniorpædagog, tage et babysitterkursus eller lære, hvordan man kan undervise ældre borgere i brugen af IT. Ungdomsskolen har to klubber, hvor vores unge kan mødes med deres venner og få sig en sludder med personalet. Musikskolen På Vallensbæk Musikskole har der altid været tradition for, at samspil er en integreret del af undervisningen. Det handler ikke kun om musikken, det handler også om at styrke eleverne socialt og støtte op omkring børnenes udvikling som kulturelt dannede, nysgerrige og innovative mennesker. Musik stimulerer indlæring, og derfor har vi taget et skridt videre og arbejder nu målrettet med, at alle børn skal møde musikken i daginstitutioner og på skoler. Derfor arrangerer musikskolen nu forårskoncerter på skolerne og institutionerne i samarbejde med musikskolen, ligesom der er morgensang, musikevents og korsang, blot for at nævne et par af de ting, der er iværksat. Tilfredse børn og brugere Vi har i 2012/2013 gennemført en brugerundersøgelse blandt forældre til børn i Vallensbæks skoler og daginstitutioner. Langt størstedelen af forældrene er overordnet set tilfredse med Vallensbæks tilbud, og undersøgelsen viser samtidig en række fokuspunkter, som vi skal styrke over de kommende år. Vores ambition er at skabe Danmarks bedste folkeskole. Vi sætter nu ind for at styrke kommunikation mellem institutioner og forældre. Vi bruger resultaterne af undersøgelsen i vores arbejde med at kvalificere vores tilbud til børn og unge, og i 2014 gennemfører vi endnu en tilfredshedsmåling, så vi hele tiden er på forkant med ønsker og behov. at fjerne fokus fra det enkelte barn. Vi har flyttet flere penge til specialundervisning ud på skolerne, så de selv kan planlægge undervisningen, og i samarbejde med fagpersoner og skoleledere har vi lagt en plan for, hvordan vi fremover udfaser specialklasserne og inkluderer elever med særlige behov i den almene undervisning. Skolerne har fået tilknyttet en ressourcevejleder, og vores lærere modtager undervisning i at skabe inkluderende læringsmiljøer og undervisningsdifferentiering. Bedre skolefritidsordninger Der skal være større sammenhæng mellem skole- og fritidstilbud, så der skabes sammenhæng og helhed i børnenes liv. Derfor har vi fokus på at skabe attraktive tilbud i vores skolefritidsordninger. Vores børn skal nyde at komme i en SFO, hvor der sker noget aktivt og kreativt, og hvor de trygt kan tilbringe timerne efter skolen. Særligt femte- og sjetteklasserne har behov for mere varierede tilbud, og derfor arbejder vi lige nu på at få lavet nye aktiviteter målrettet denne aldersgruppe. Børnekulturuge Sommercamp Med Sommercamp skaber vi et helt unikt og spændende institutionsprojekt, hvor vores børn mødes på tværs af institutioner og får nye oplevelser i sommerferien. Vi har blandt andet haft cirkusuge, temadage om sundhed og madlavning, stenalderdag og udflugter til historiske steder. Trods en naturlig skepsis i starten er Sommercamp i dag et attraktivt tilbud, som udvikles i samarbejde med børnenes forældre. Sommercampen varede fire uger det første år, men efter ønske fra forældrene tilbyder vi nu tre ugers sommercamp. Bedre udskoling og mere uddannelsesvejledning 93 procent af Vallensbæks unge tager en ungdomsuddannelse. Vores børn skal være så glade for skolen, at de får lyst til at søge videre på en ungdomsuddannelse. Derfor skal vi skabe en bedre udskoling, hvor vores elever møder passende udfordringer og bliver klogere på, hvilken retning de skal vælge i livet. Efter kommunalreformen er Uddannelsesvejledningen fjernet fra skolerne og udlagt i UU-centre. Vi arbejder på, at der stadig skal være mulighed for at få en god og individuel studievejledning lokalt på skolerne, enten fra en dedikeret vejleder eller fra lærerne, der efterfølgende vil kunne målrette undervisningsforløbet til den enkelte elevs studieønsker. Partnerskabsaftale skal give praktikpladser Vallensbæk Kommune har indgået partnerskab med Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole, UU-center Syd og Ishøj Kommune omkring praktikpladser. Aftalen skal bidrage til, at flere unge fra Vallensbæk kommer i gang med en uddannelse inden for byggefagene. Inklusion Folkeskolen skal have plads til alle børn, der kan inkluderes. Derfor har vi haft fokus på, hvordan vi kan styrke inklusionen af børn med særlige behov i vores almene folkeskoleklasser uden 14 Vallensbæk Musikskole 15

9 Samarbejde mellem frivillige Forening og fritid Vi har et stærkt foreningsliv i kommunen, og det er i høj grad foreningernes fortjeneste, at vi i dag har store arrangementer som f.eks. Vallensbæk Rundt, hvor byens borgere mødes til motion med efterfølgende hygge. Derudover arrangerer kommunen sammen med kirken Gadekærskoncerter, og Musikskolen har fejret sit 40 års jubilæum med en stor udendørs koncert. Mange af disse aktiviteter kunne ikke blive til uden de mange frivillige ildsjæle, der brænder for foreningerne og for Vallensbæk. Idrætscenteret Der er stor efterspørgsel på vores faciliteter i og omkring Idrætscenteret, og vi følger udviklingen tæt for hele tiden at have kapacitet nok. Arealerne med kunststoffodboldbanerne udvides, så vi får endnu bedre træningsforhold. Indgangsområdet er ved at blive renoveret, og vi vil modernisere omklædningsfaciliteterne, så de bliver mere tidssvarende og lever op til den stadig stigende brug af Idrætscenteret. Nyt Dressuranlæg Vallensbæk Ridecenter er et af de største og mest attraktive ridecentre i landet. Etableringen af Ringstedbanen betød desværre, at vi var tvunget til at nedlægge dressuranlægget, og vi har siden arbejdet på at få en erstatning. Takket være en kæmpe indsats fra alle i og omkring ridecenteret har vi nu fået næsten fire mio kr. fra Staten til at anlægge et nyt dressuranlæg på Ridecenterets område. Det er planen, at det nye dressuranlæg står klar i Kolonihaverne Vallensbæk Kano og Kajakklub Antal foreninger og medlemmer Strandhaven

10 Vallensbæk rundt Lystfiskere ved Vallensbæk strand Vallensbæk Ridecenter Den digitale kunsthal skaber tryghed Den gamle stationstunnel er transformeret. Den ellers mørke gennemgangstunnel bliver ombygget til verdens første interaktive kunsthal. Den 1. marts 2014 åbner kunsthallen med en spændende udstilling. Det betyder ikke bare, at tunnelen er blevet tryggere at færdes i; vi får også nogle interessante kunstneriske forstyrrelser i vores travle hverdag på et af de mest befærdede steder i Vallensbæk. Gennem samarbejde med forskellige kunstnere skal projektet have lov til at udvikle sig over flere år. Det skal være kunst, der placerer sig på landkortet og Vallensbæk er den første, der kaster sig ud i et projekt som dette. Projektet følges af en ph.d-studerende, som forsker i digital kunst i det offentlige rum. Naturlegepladsen Naturlegepladsen ved Golfsvinget er en stor succes. Her er der bålhytte, overdækning og svævebane, som benyttes flittigt af både institutioner og børnefamilier. Naturlegepladsen er åben for alle og et godt sted at holde f.eks. børnefødselsdag i naturen. Nøgler til toiletterne kan lånes i Borgerservice. Gadekærskoncerter De populære gadekærskoncerter er efterhånden blevet en tradition for mange borgere, og de bliver bedre år for år. Gadekærskoncerterne arrangeres af Menighedsrådet i samarbejde med Vallensbæk Kommune, og hvert år optræder Vallensbæk Kirkes Kor sammen med populære kunstnere. I år var det musicalstjernen Tomas Ambt Kofod, der tryllebandt publikum sammen med kirkekoret og et ti mand stort orkester. Og som en ekstra overraskelse gav skuespiller og komiker Preben Kristensen et ekstranummer for de mere end besøgende. Havnen Især om sommeren er Vallensbæk Havn et livligt sted og et yndet udflugtsmål for børnefamilier såvel som for lystsejlere fra både Vallensbæk og andre byer. I samarbejde med Havnebestyrelsen har vi udvidet fællesarealet omkring Havnekiosken, så vi i dag har et egentligt torv med plads til flere besøgende gæster. Den nye, åbne indretning giver bedre udsyn til de mange aktiviteter i Sejlklubben og Kano- og Kajakklubben, og med bomme til at regulere trafikken er det også blevet sikrere at bevæge sig rundt i havnearealet. Gadekærskoncerten i landsbyen 18 19

11 Billedtekst Aften på Vallensbæk Havn Frivillige kræfter Julemarkedet og Frivillig Fredag er blot to eksempler på tiltag, som samler kommunen, foreningerne og de frivillige kræfter. Over hundrede frivillige fra 20 foreninger eller grupper stillede op med aktiviteter, hjælp eller stand til Frivillig Fredag, og gæsterne kunne bl.a. opleve ansigtsmaling, show og café. Resultatet af det gode samarbejde blev et overflødighedshorn af tilbud og muligheder til alle aldre. Kommunalbestyrelsessalen, mødefløjen, foyeén og torvet var kædet sammen og fyldt af besøgende med interesse for det frivillige foreningsliv i Vallensbæk. F.eks. fik Hjerteforeningen målt blodtryk på 60 personer, og Spejderne skønner, at de fik besøg af ca. 70 potentielle nye spejderbørn til lune skumfiduser og popcorn over bål. Integrationstænketanken Sammen med en række stærke unge kvinder har vi etableret en Integrationstænketank, hvor vi diskuterer kulturelle forskelle og lærer, hvordan vi kan skabe spændende arrangementer for voksne og nye fritidsforeninger for unge, så alle føler, at de har en tryg opvækst og et spændende liv i Vallensbæk. De frivillige i Integrationstænketanken har bl.a. skabt en forældrecafé med foredrag om sundhed, skole og forældresamarbejde og etableret en lektiecafé på biblioteket. De frivillige i Integrationstænketanken blev i 2012 indstillet til Social- og Integrationsministeriets Integrationspris for deres arbejde i Vallensbæk. Børnekulturugen Børnekulturugen i uge 37 gav vores børn mulighed for at få nogle gode kulturoplevelser. Alle skoler, institutioner og foreninger var en del af ugen, og børnene fik mulighed for at prøve kræfter med dans, maling, teater og musik. Børnekulturugen lå samtidig med Vestegnens Kulturuge, så der var rige muligheder for oplevelser i kulturens tegn. Kultursamarbejdet på Vestegnen Vi har meget spændende kultur på Vestegnen Vestvolden fortæller en 120 år gammel historie om Københavns befæstningsanlæg og giver samtidig rige muligheder for oplevelser i naturen. Vestskoven er et godt udgangspunkt for både vandreture og museumsbesøg, og i uge 37 afholdt Vallensbæk Vestegnens Kulturuge sammen med seks andre Vestegnskommuner. Vallensbæk lagde vand til projektet og inviterede bl.a. nabokommunerne til dyst i en regatta, og de mange frivillige og foreningerne bidrog til at gøre Vestegnens Kulturuge til et vellykket arrangement. Vallensbæk sø og Vandskiklub Vallensbæk strand 20 Kulturhavnen 21

12 Sundhed Gå med I Vallensbæk ønsker vi at styrke sundheden gennem øget forebyggelse. Det vil bl.a. ske med udgangspunkt i en helt ny sundhedsprofil og de nationale forebyggelsespakker. Sundhed på alle hylder Vores sundhedsafdeling har en hel palette af tilbud, som på hver sin måde styrker sundheden, gerne på en sjov og inspirerende måde. Blandt de mange tilbud er sund mad i folkeskolerne, rygestopkurser, indsats mod rusmidler, Ung Motionsven, Madskole for seniorer, Fod på Livsstilen, Fars Køkkenskole, Blodtrykspatruljen, Blodsukkerpatruljen, Løb med DGI, Gang i Vallensbæk, Kostgruppen med Køkkenskolen og Videokogebogen. Med Viva Vallensbæk på Facebook, er det blevet endnu nemmere for vores borgere at få inspiration til sunde aktiviteter og dele aktiviteter i kommunen. Der gøres også en stor indsats for borgere med kroniske sygdomme, og der er planlagt forløbsprogrammer for KOL-, diabetes- og demenspatienter. Næste skridt er forløbsprogrammer for hjertekar- og kræftpatienter. Feel the power Feel the power er en indsats for overvægtige unge i sjette til niende klasse, som sætter fokus på sport, motion og madlavning. De unge har individuelle samtaler med sundhedsplejen og deltager i motions- og madlavningsarrangementer, hvor de sammen med forældrene får råd og vejledning til en sundere livsstil. 2/3 af deltagerne har tabt sig eller holdt vægten samtidig med at de skød i vejret. Fars Køkkenskole En gang om måneden tropper fædre og børn op på en for nogle temmelig uvant legeplads nemlig køkkenet. Vallensbæk Kommune og Nordeafonden står bag projektet, som ikke bare styrker båndet mellem far og børn, men også giver fædre inspiration til sund madlavning i hverdagen. Fars Køkkenskole har været så stor en succes, at vi planlægger at gennemføre 45 kurser over de næste tre år. Sundhedshus i nord Vi ønsker at skabe større sammenhæng mellem private, frivillige og offentlige aktører på sundhedsområdet. Derfor er vi stolte over vores nye Sundhedshus i Vallensbæk Nord, hvor læger, sygeplejersker og frivillige foreninger som f.eks. Diabetesforeningen og Hjerteforeningen samarbejder om at gøre Vallensbæk sundere. Sundhedshuset huser også træning for borgere, som har behov for vedligeholdelsestræning efter endt genoptræningsforløb. Lokal sponsorgave Løb med DGI I Sundhedshuset er der: - To praktiserende læger og en sygeplejerske, - Forskellige sundhedstilbud til borgene f.eks rygestopkurser, diætvejledning og patientskoler. Her kan man møde demenskoordinatoren, sundhedsplejen og mange flere fra Center for Sundhed og Forebyggelse. - Der er selvtræning for borgere, der er visiteret til det. Med eget nøglekort kan der selvtrænes fra kl alle ugens dage (udvides til kl i budget 2014) - De frivillige foreninger kan booke mødelokalet til deres arbejde og møder med borgerne. 22 Fars Køkkenskole 23

13 Pensionistskovtur Bosjökloster Ældre og seniorer Også i Vallensbæk er antallet af ældre stigende, og vi skal holde fokus på, at vi har de helt rigtige tilbud, så vi kan tilbyde den nødvendige støtte. Derfor følges de årlige befolkningsprognoser også nøje. De fleste af vores ældre borgere klarer sig selv og lever et aktivt liv, men når vores gennemsnitlige levealder stiger, stiger behovet for god og værdig hjælp og pleje naturligvis også. I Vallensbæk er hjemmeplejen højt værdsat, og de tilfredshedsundersøgelser, som vi gennemfører hvert andet år, viser heldigvis stadig en samlet tilfredshed på hele 92 %. Lige nu har vi særligt fokus på at sikre, at den visiterede hjælp også er den hjælp, den enkelte reelt oplever leveret. Den rette bolig på det rette tidspunkt Vallensbæks to områder med ældreboliger rummer i alt 140 boliger fordelt med 40 i Pilehavehus og 100 i Rønnebækhus samt 10 plejeboliger i plejeenheden Rønnebo. I 2009 byggede vi Højstruphave med 24 demensboliger, seks plejeboliger og seks aflastningsplejeboliger, og umiddelbart peger vores befolkningsprognoser på, at vi vil kunne klare efterspørgslen på ældre- og plejeboliger et godt stykke ud i fremtiden men behovet for plejeboliger følges tæt. Antal plejeboliger 24 plejeboliger til demente, 16 plejeboliger og 6 aflastningsplejeboliger. Antal ældreboliger Pilehavehus: 40 boliger. Rønnebækhus: 100 boliger heraf to aflastningsboliger. 24 Seniorhuset Korsagergård 25

14 Bustur Seniorhuset Korsagergårds værksted Stuerne i Seniorhuset Korsagergård EDB undervisning Velfærd og selvværd to sider af samme sag Vi skal levere en omsorgsfuld og værdig hjælp hver gang, der er brug for det. Det må vi aldrig slække på. Men velfærd gør det ikke alene. Vi skal også have fokus på bedre livskvalitet og selvværd gennem forebyggelse og genopbygning af borgernes egne ressourcer, og det skal naturligvis ske i tæt samarbejde med borgeren. Med enkle ændringer og særlige hjælpemidler, kan en række borgere i større udstrækning klare sig selv. Det er naturligvis godt for borgeren men også for samfundet i det hele taget. Seniorhuset Korsagergård både inde og ude Seniorhuset på Korsagergård byder i dag på et hav af muligheder og tilbud til borgere over 60 år og førtidspensionister, ofte med brugerne selv som primus motor, når de mange aktiviteter skal føres ud i livet. Der laves smykker og tasker, og der kartes og spindes uld af egen avl, der bl.a. omsættes til smukke trøjer. Der sys, males og kniples, og der laves mad, hygges og spilles kort. Der er italienske, franske og spanske temadage, fisketure og ture til diverse muséer og andre spændende steder, og der er ture til Bakken og rejser rundt i Danmark. Der kan spilles billard og bordtennis, og der er seniordans, slægtsforskning, hjælp med edb og meget, meget mere og så er der alt det, som brugerne ikke har fundet på endnu. Snart bygger vi et Orangeri med masser af lys og planter, som giver mulighed for et næsten ude-liv, også når vejret ikke egner sig. Det var også Seniorhuset, der i år stod for den dejlige pensionistskovtur til Bosjökloster Gods og Park i Sverige. Også gode aktiviteter for de mindre stærke borgere For de borgere, der af helbredsgrunde ikke har mulighed for at benytte Seniorhuset på Korsagergård, har vi skabt et hyggeligt og velfungerende aktivitetscenter i stueetagen i Rønnebækhus, og i Højstruphave har vi indrettet et særdeles velegnet daghjem for borgere, hvis hukommelse er begyndt at svigte. Hertil kan borgere fra hele kommunen visiteres til daglige adspredelser og hyggelige måltider, samtidig med at deres familier aflastes i en svær dagligdag. Uden frivillige går det slet ikke Vi har årelang tradition for godt og frugtbart samarbejde med frivillige der yder en meget stor social indsats for Vallensbæks svage borgere, bl.a. i form af Ældresagens besøgsvenner, tryghedsopkald, sorg- og netværksgrupper, stavgang og bisidderordning. Kommunens Ældreråd står for relevante foredrag og indkøbsture, Vallensbæk Seniorklub har også en række gode tilbud til kommunens seniorer, ligesom LIONS Club i Vallensbæk inviterer til pensionistfest en gang om året. I samarbejde med Vallensbæk Kommune står LIONS også for den store og velbesøgte Sankt Hans fest ved Vallensbæk Havn. Nøgletal Social- og sundhedsområdet: Samlet budget for 2014: 260,5 mio. kr. Antal ansatte pr. 1. maj 2013: I Hjemmeplejen: 59 medarbejdere svarende til 46,62 årsværk. I plejeboliger: 69 medarbejdere svarende til 52,56 årsværk. Sygeplejersker: 12 (dækker både fritvalgs- og plejeområdet) svarende til 11 årsværk. Fællesområdet: 26 elever og fire medarbejdere svarende til 26,58 årsværk. Hertil kommer et antal medarbejdere ansat af de private leverandører, der leverer hjemmepleje i Vallensbæk. Pris for madservice: Hjemmeboende borgere: Maxbeløb for én hovedret er i Danmark sat til 48 kr. pr. dag. I Vallensbæk leverer vi både en hovedret, en bi-ret og salat for 48 kr. Diætkost og specialkost for småtspisende koster ikke ekstra. Borgere i plejeboliger: Maxbeløb for madservice er i Danmark sat til kr. pr. måned. I Vallensbæk koster det kr. pr. måned. Vask, husholdningsartikler og vinduespudsning koster 420 kr. pr. måned

15 Byudvikling og klimatilpasning Regnvandsbassin Rævebo Vallensbæk er en by i rivende udvikling, og derfor er det essentielt, at vi fokuserer på de konsekvenser byggerier har for både økonomi og miljø. Men vi skal også have fokus på det æstetiske indtryk. Det er vigtigt, at vi gennem anlægsarbejdet understøtter og fremhæver vores smukke natur. Fordi vi ligger så tæt på kysten, er det også vigtigt, at vi fokuserer på klimakonsekvenserne af vores udbygninger og anlægsarbejder. Derfor har vi renoveret samtlige af kommunens regnvandsbassiner, så de er mere effektive i forbindelse med f.eks. skybrud, men samtidig fremstår smukke at færdes omkring og er en positiv tilføjelse til lokalmiljøet. Vi skal ligeledes sikre, at der for Vallensbæks nuværende og kommende borgere er mulighed for at finde bolig til alle faser af ens liv. Dette skal gøres ved at sikre en balance mellem antallet af ejerboliger, udbuddet af lejeboliger og almene boliger. Vallensbæk mose Promenadebåndet i Vallensbæk Nord Regnvandsbassin Vejlegårdsparken Mere tryghed ved biblioteket Som reaktion på, at flere borgere har oplevet uro og utryghed på og omkring Stationstorvet, har vi ansat en vagt til at patruljere og sikre tryghed og ro i området i bibliotekets åbningstider. Ligeledes er vi aktivt involveret i DSB s og BaneDanmarks forestående renovering af Vallensbæk Station, hvor det er vores mål, at stationstunnellen både bliver et tryggere sted at færdes og en bedre oplevelse for pendlerne. Vi bygger nye, overdækkede cykelstativer til pendlerne, og med den digitale kunsthal installerer vi skærme og lys i tunnelen, så stationstunnellen bliver et rum for nye oplevelser frem for blot en gennemgangsrute. Indsatsen mod vold virker I Vallensbæk er antallet af gaderøverier faldet drastisk. I løbet af 2012 oplevede vi kun tre anmeldelser, og voldsanmeldelser er generelt faldet med en tredjedel i forhold til året før. Esco (energirenovering) investeringer pr. bygning Daginstitutionen Løkkebo 6.5 mio. Daginstitutionen Nøddeboparken 4.7 mio. Daginstitutionen Stien 6.4 mio. Daginstitutionen Syvhøjvænge 3.2 mio. Egholmskolen 15.8 mio. Pilehaveskolen 16.7 mio. Vallensbæk Skole 9.3 mio. Idrætscentret og Tennishal 11.3 mio. Musikskolen 2.1 mio. Ridecentret 1.0 mio. Klub Nordmark, Byggeren, fjernvarme 10.5 mio. 28 Regnvandsbassin Nordmarken 29

16 Det er dejligt at se, at vores anstrengelser og målrettede arbejde bærer frugt. Det tætte samarbejde med nærpolitiet, samt den store indsats på gadeplan, særligt SSP-indsatsens forebyggende arbejde med Vallensbæks unge, har ledt til at der i løbet af hele 2012 kun skete en enkelt anmeldelse af vold blandt unge under 18 år og blot en enkelt voldsanmeldelse iblandt unge mellem 18 og 25 år. Da kommunens forebyggende arbejde i høj grad har været rettet mod disse to målgrupper, er det glædeligt at se positive resultater i indsatsen mod kriminalitet. Promenadebåndet Promenadebåndet, hvor vi har lavet udendørs fitnessredskaber, springvand, grønne arealer og legeområder, marker afslutningen på boligudbygningen i Vallensbæk Nordmark og bruges i dag flittigt af børn og voksne. Ny butik i Nordmarken Oprindeligt var arealet syd for Firkløverparken planlagt til et syvetagers hus som afslutning på Firkløverparken. Vi mente dog ikke, at det passede ind i det øvrige byggeri, og vi solgte derfor grunden til LIDL, der i dag har opført en butik tegnet af Henning Larsens Tegnestue. Butikken er meget besøgt, og beboerne i området har virkelig taget butikken til sig. For at komme den øgede lastbiltrafik i området til livs, har vi efterfølgende indført standsningsforbund på Blomsterengen, og i dag er det kun lastbiler med ærinde på Blomsterengen, som har adgang til området. Grundejerforeninger I et ønske om at skabe tættere samarbejde og bedre kommunikation, har vi taget initiativ til årlige møder mellem kommunen og Vallensbæks grundejerforeninger. Disse møder har været en gevinst for kommunen, da vi har fået mange kvalificerede input og forslag til forbedringer af vores kommune. Grundejerforeningerne er gode sparringspartnere inden for områder som f.eks. lokalplanlægning, trafikforhold, vedligeholdelse og klimaspørgsmål, og vi glæder os til at fortsætte dialogen. Et samlet Agenda 21-råd Agenda 21 er et verdensomspændende initiativ, hvis mål er at sikre, at både jordens nuværende befolkning og deres efter- kommere kan leve et liv med mulighed for at få opfyldt deres generelle behov. I Vallensbæk er målet med Agenda 21 at arbejde for en bæredygtig og miljørigtig kommune. Ansvaret er fælles, og kommunen vil gå forrest med gode eksempler på bæredygtige løsninger, som kan være til gavn for både den enkelte og for fremtidens generationer. Med den nye Agenda 21-strategi fra 2011 har vi styrket dialogen omkring miljøet og grønne tiltag ved at danne Agenda 21-rådet. I dette råd drøfter politikerne natur- og miljøspørgsmål med repræsentanter fra natur- og miljøorganisationer som f.eks. Dansk Naturfredningsforening og Friluftsrådet. Agenda 21-strategien beskriver, hvordan vi her i kommunen vil arbejde med Agenda 21 bl.a. ved hjælp af en aktiv borgerinddragelse. Grønt Regnskab Hvert år udarbejder kommunen et grønt regnskab for at holde øje med kommunens totale påvirkning på miljøet. Vallensbæk er klimakommune, og vores mål er at spare på el, varme og vand. I alt skal kommunens energiforbrug nedbringes med 31% over de næste 13 år, og vi er allerede godt på vej. Vallensbæk Landsby Firkløverparken og Solsikkehusene Rønnebækhus Strandhaven Åhaven Amalieparken 31

17 Bedre energi og bygningsvedligeholdelse Siden 2010 har vi investeret godt 80 mio. kroner i at energirenovere alle skoler og størstedelen af daginstitutionerne i kommunen. Dette har givet et bedre og sundere indeklima og besparelser på lys, vand og varme, da bygningerne nu har fået lysfølere, varmestyring og vandsparere. Bygningerne har ligeledes vedligeholdelsesmæssigt og driftsøkonomisk fået et løft, som i mange tilfælde var tiltrængt. ESCO-renoveringerne fortsætter de næste år. Samtidig med energirenoveringen af skoler og daginstitutioner har vi omlagt varmeforsyningen og energirenoveret Idrætscentret, Musikskolen og Ridecentret, og vi har ligeledes energioptimeret Vandskihuset, Naturlegepladsen og Tennishallen samt renoveret begge kommunens svømmehaller. Klimatilpasning Gennem de seneste år har vi oplevet et væsentligt ændret nedbørsmønster, hvilket har givet en række ubehagelige overraskelser i form af bl.a. oversvømmelser i boliger m.v. Vi har derfor investeret 7 mio. kr. alene til klimaforbedringer i området omring Store Vejleå, og vi arbejder samtidig på at klimaforbedre langs vores veje, så veje og grønne områder kan aflede større mængder vand end tidligere. Spildevandscenter Avedøre I/S og Vallensbæk Kommune samarbejder bredt og tværfagligt om klimatilpasningstiltag og om at udvikle løsninger til at afhjælpe fremtidens afvandingsproblemer. Sammen afprøver vi en række forskellige landskabsbaserede regnvandsløsninger. Pæne vejmiljøer og giv et praj Vi ønsker, at kommunens vejmiljøer skal fremstå pæne og vel vedligeholdte, og veje og grønne områder vil fortsat være et fokusområde for os. Derfor er kommunens afdeling, Vej og Park, i gang med at kortlægge alle fortove, cykelstier og vejbaner i kommunen, så vi meget præcist kan prioritere vedligeholdelsen i forhold til vores økonomi. Kortlægningen skal sikre, at vi kan prioritere dér, hvor det gør mest gavn. I 2013 lancerede vi med samme formål Giv et praj et initiativ, der skal sikre, at vi alle i Vallensbæk kan give kommunen et praj om steder, som har behov for opfølgning ved eksempelvis huller i vejen. Giv et praj findes også som mobil-app. Blomsteropsatser i byen Pumpehuset ved Store Vejleå 32 Vallensbæk gadekær 33

18 Vallensbæk Torvevej Veje og infrastruktur Vallensbæk Strandvej Med Ringstedbanen, letbanen og fortsat udvikling af trafiksikre og smukke veje i Vallensbæk kan man roligt sige, at der er sket udvikling i byens infrastruktur. Det er vigtigt, at vi fortsat udvikler med respekt for omgivelserne. Det gælder både i forhold til at sikre den nødvendige støjsikring og i forhold til forskønnelse af vores vejarealer. Vallensbæk torvevej nedbygges til to spor Vi er i dialog med ejerne af Stationscentret om at understøtte en udvikling af et endnu mere levende og aktivt center. I forbindelse med dette, arbejder vi på at indsnævre vejbanerne på den overdimensionerede Vallensbæk Torvevej, hvilket vil give plads til at udvide Stationscentret og udvikle Egholmskolen. Også Strandesplanaden og Vallensbækvej i Nordmarken er for brede i forhold til brugen af disse og kan med fordel indsnævres. Ringvejen skal udvikles i forbindelse med etableringen af den nye letbane. Esplanaden fra Brøndby til Stationstorvet er alt for bred, og der køres alt for stærkt på vejen. Vi vil derfor arbejde for at gøre vejen mindre, så den primært fungerer som en lokal vej for lokal trafik. Selvom hastigheden i dag er 50 km/t skal vejen tilpasses bykørsel og derfor kun være tosporet. Bedre skolevej på Gl. Køge Landevej Idéen om mere sikker skolevej opstod på et dialogmøde med grundejerforeninger og borgere i området. Vi vil derfor lave bedre krydsningsmuligheder for skolebørn, der skal på tværs af Gl. Køge Landevej for enden af Egholmvej. En bredere helle, fodgængerovergang og en indsnævning af vejen skal gøre skolevejen bedre for de børn, som dagligt krydser Gl. Køge Landevej fra strandsiden. Støj og Ringstedbane Selvom vi længe har kæmpet mod jernbanen gennem Vallensbæks grønne kile, blev den desværre en realitet. Derfor arbejder vi nu på at få skabt den nødvendige støjafskærmning mod boligområderne både i syd og nord. Et så stort projekt som Ringstedbanen burde automatisk medføre støjafskærmning til de berørte områder, men dette sker desværre ikke. Vi kæmper derfor for, at der bliver etableret effektiv støjafskærmning langs Ringstedbanen i Vallensbæk og mener, at det er Statens projekt og ikke borgerne i Vallensbæk, der skal finansiere dette. Letbanen Letbanen er en ambitiøs investering i den kollektive trafik i Vallensbæk og i hele regionen. Letbanen vil på sin vej fra Ishøj til Lyngby køre gennem Vallensbæk langs med Søndre Ringvej. Letbanen kan nok bedst sammenlignes med en lydsvag sporvogn, som kommer til at køre på den sydlige side af Ringvejen, med stationer ved Vallensbæk Station og Bækkeskovvej. Letbanen vil afløse de eksisterende busser langs ruten og vil være et både mere behageligt og mere miljøvenligt alternativ til busserne. Vi vil arbejde for at støjsikre letbanen langs boligområderne på strækningen og undgå ekspropriation af boliger til fordel for Letbanen. Derfor arbejder vi for, at Letbanen placeres midt i vejen, så vi samtidig indsnævrer Ringvejen på strækningen i Vallensbæk. Hvis alle kommuner, Regionen og staten siger ja, vil Letbanen stå færdig i S-tog Når letbanen efter planen er klar i , vil Vallensbæk Station blive et trafikalt knudepunkt i omstigningen mellem letbane og S-tog. Derfor har kommunalbestyrelsen sendt et høringssvar til Trafikstyrelsen, hvor vi argumenterer for, at S-togets linje E som i dag kører uden stop mellem Ny Ellebjerg og Ishøj til den tid bør stoppe i Vallensbæk. Dette vil give den korteste rejsetid, hvis man f.eks. skal fra Lyngby til Ny Ellebjerg. 34 Ny Letbane 35

19 Fremtidens borgerhus under ombygning Borgerservice og erhvervsfremme Visionstegning af Deltapark Vi arbejder på at være en attraktiv kommune for etablerede virksomheder såvel som for iværksættere, og vil derfor gerne gøre mere for disse virksomheder. Da kommunen er centralt placeret tæt på København og er knudepunkt for motorveje, ringvej og offentlige transportmidler, oplever vi også erhvervsmæssig interesse for kommunen. F.eks. har det nye erhvervscenter i Essex Park skaffet flere arbejdspladser i kommunen. Arbejde er for de fleste et væsentligt fundament for det gode liv. Vi sætter derfor stor pris på, at det over de seneste trefire år er lykkedes os at skabe godt 300 nye arbejdspladser i kommunen. Virksomhedernes Dag på Arken For tredje år i træk har Det Lokale Beskæftigelsesråd og Jobcentret inviteret til Virksomhedernes Dag på kunstmuseet Arken. Sidste gang var temaet CSR virksomhedernes sociale ansvar. På dagen kunne erhvervsfolk, ledere, iværksætter og kommunens medarbejdere møde hinanden, få inspiration omkring det sociale ansvar og netværke med hinanden. I kølvandet på en vellykket virksomhedsdag arbejder vi på at skabe tættere bånd mellem virksomhederne og jobcentret, bl.a. ved at samarbejde med en række brancheambassadører, som kan rådgive Jobcentret til at blive bedre til at matche ledige til virksomhederne. Forhåbentlig vil brancheambassadørerne også medvirke til at skabe flere praktikpladser for unge og ledige. Udvidelsen af åbningstider i Fremtidens Borgerhus Personlig betjening - Generel service - Hjælp til selvbetjening - Bibliotekar støtte - Adgang til alle faciliteter Man-Tors Fredag Lørdag Telefonbetjening - Generel service - Hjælp til selvbetjening Man Ons Torsdag Fredag Selvbetjening (Åbent Borgerhus) - Adgang til faciliteter, såsom møde- og læserum Man Fre Lør Søn

20 Vestegnens naturdag Konservative resultater, der tæller - Orden og stabilitet i kommunens drift og økonomi - Nedbringelse af den kommunale gæld - Udvidelse af åbningstiderne i borger- og biblioteksservice med 32 timer ugentligt nye private arbejdspladser - Ny daginstitution - Renovering af de øvrige institutioner - Nye legepladser på institutionerne - Forsøg med fleksible åbningstider - Udvidelse og ombygning af Egholmskolen til en fire sporet skole - Ombygning af Pilehaveskolen med nyt kombi-bibliotek - Engelsk fra 1. klasse - To-lærerforsøg i 6. klasse - Digitalt netværk og tavler til alle brugere på skolerne - Tidlig indsats for børn og familier med særlige behov - Nyt tilbud for de unge fra 5 6 klasse - 93 % unge tager en ungdomsuddannelse - Lav ungdomskriminalitet og styrket forebyggende SSP arbejde - Forældretilfredshedsundersøgelser og elevtrivselsundersøgelse - Nye planer for centerdannelse ved Stationstorvet - Digital kunsthal ved stationen - Vagt ved centret - Letbanen langs Ring 3 til DTU, Lyngby - En ekstra kunststof-fodboldbane på idrætsanlægget - Renovering af omklædningsrum på idrætscentret - Klimainvesteringer ved Store Vejleå for 7 mio. til sikring mod skybrud - Energirenoveringer for godt 80 mio. af kommunale ejendomme - Renovering af alle kommunens regnvandsbassiner - Grønt regnskab med resultater - Nyt promenadebånd i Vallensbæk Nordmark - Målrettede plejeplaner i boligområder - Arbejder for mindre støj - Vallensbækvej drosles ned til to spor - Strandesplanaden og sydlige del af Vallensbæk Torvevej bygges om for trafiksikkerheden - Sundhedshus i Vallensbæk Nordmark - Fokus på frivillighed - Løb med DGI - Gå med - Fars køkkenskole - Værdig og omsorgsfuld hjemmehjælp og hjemmepleje - Hjælp-til-selvhjælp og øget selvværd - Flere tilbud til +60 årige - bl.a i Seniorhuset Korsagergård - Øget indsats for tilgængelighed til bygninger og faciliteter - Øget brug af hinandens ressourcer på tværs af generationer Naturlegepladsen Kunststofbanen ved idrætscentret Vælg Vallensbæk er udgivet af Det Konservative Folkeparti i Vallensbæk, november Coverfotos: Jørgen Bresson Øvrige fotos: Jørgen Bresson, Ingolf Mathiesen, Mogens Kallesø, Henrik Rasmussen, Sisse Blay. Design: Blay Grafisk Tegnestue. Tryk: Elite Tryk A/S. Oplag: eksemplarer. Trykt på miljøgodkendt papir. Udgivelsen af denne brochure er udelukkende finansieret af frivillige bidrag og kontingenter fra vores mere end 350 medlemmer og ved overskud fra arrangementer i Club C opsparet gennem de sidste fire år. Vi takker vores medlemmer for deres støtte og opbakning. Kommunen har opført Vallensbæk Kano- og Kajakklubs nye 38 klubhus på Vallensbæk Havn, som summer af aktivitet hele året. 39

21

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

VALLENSBÆKNU. Færre lukkedage BORGMESTERENS NYTÅRSUDTALELSE. Nyt vandselskab. På jagt efter NATUROPLEVELSER 6. MODERNISERING AF EGHOLMSKOLEN Bagsiden

VALLENSBÆKNU. Færre lukkedage BORGMESTERENS NYTÅRSUDTALELSE. Nyt vandselskab. På jagt efter NATUROPLEVELSER 6. MODERNISERING AF EGHOLMSKOLEN Bagsiden VALLENSBÆKNU NUMMER 1 22. JANUAR 2013 VALLENSBAEK.DK 01 BORGMESTERENS NYTÅRSUDTALELSE Færre lukkedage MODERNISERING AF EGHOLMSKOLEN Bagsiden Nyt vandselskab På jagt efter NATUROPLEVELSER 6 Boliger i AMALIEPARKEN

Læs mere

VALLENSBÆKNU. Det skal være sjovt at komme til træning BUDGET2014. DEN DIGITALE KUNSTHAL Bagsiden. Fremtidens Borgerhus ER ÅBNET 12

VALLENSBÆKNU. Det skal være sjovt at komme til træning BUDGET2014. DEN DIGITALE KUNSTHAL Bagsiden. Fremtidens Borgerhus ER ÅBNET 12 VALLENSBÆKNU NUMMER 9 18. NOVEMBER 2013 VALLENSBAEK.DK 09 BUDGET2014 DEN DIGITALE KUNSTHAL Bagsiden Det skal være sjovt at komme til træning Fremtidens Borgerhus ER ÅBNET 12 Jul i VALLENSBÆK 16-17 Korrekt

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

VISION & STRATEGI. 50 % by, 70 % natur, 120 % Albertslund. en by for børnene, det grønne og fællesskabet GRØNT LIV NYSGERRIGT LIV SUNDT LIV ARBEJDSLIV

VISION & STRATEGI. 50 % by, 70 % natur, 120 % Albertslund. en by for børnene, det grønne og fællesskabet GRØNT LIV NYSGERRIGT LIV SUNDT LIV ARBEJDSLIV VISION & STRATEGI en by for børnene, det grønne og fællesskabet GRØNT LIV 50 % by, 70 % natur, 120 % Albertslund NYSGERRIGT LIV SUNDT LIV ARBEJDSLIV Kom med, børn og voksne! Ud i byen! Vi lærer noget nyt

Læs mere

God sommer VALLENSBÆKNU. Sommerens åbningstider. Håndholdt vejledning til Vallensbæks unge KRÆFTRAMTE HJÆLPER HINANDEN 11

God sommer VALLENSBÆKNU. Sommerens åbningstider. Håndholdt vejledning til Vallensbæks unge KRÆFTRAMTE HJÆLPER HINANDEN 11 VALLENSBÆKNU NUMMER 05 16.-17. JUNI 2015 VALLENSBAEK.DK 05 Håndholdt vejledning til Vallensbæks unge God sommer SANKTHANSAFTEN Bagsiden Sommerens åbningstider MADMOR FOR 100 UNGDOMSSEJLERE 3 BEDRE RAMMER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/39. Om Ishøj...3/39. Ishøj den grønne port...5/39. Ishøj en del af Fingerbyen...

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/39. Om Ishøj...3/39. Ishøj den grønne port...5/39. Ishøj en del af Fingerbyen... Indholdsfortegnelse kommuneplan 2009...1/39 Om Ishøj...3/39 Ishøj den grønne port...5/39 Ishøj en del af Fingerbyen...6/39 Ishøj i tal...7/39 Samarbejde med andre kommuner...8/39 Vestegnssamarbejdet...9/39

Læs mere

VALLENSBÆKNU. Sportscafeen. er mere end bare en cafe BORGMESTERENS NYTÅRSUDTALELSE. Forårets arrangementer i Fremtidens Borgerhus FOLKEUNIVERSITET I

VALLENSBÆKNU. Sportscafeen. er mere end bare en cafe BORGMESTERENS NYTÅRSUDTALELSE. Forårets arrangementer i Fremtidens Borgerhus FOLKEUNIVERSITET I VALLENSBÆKNU NUMMER 01 20.-21. JANUAR 2015 VALLENSBAEK.DK BORGMESTERENS NYTÅRSUDTALELSE 01 Forårets arrangementer i Sportscafeen er mere end bare en cafe 20 ÅR MED AMATØRTEATER Bagsiden FOLKEUNIVERSITET

Læs mere

VALLENSBÆKNU SOMMERGYMNASTIK. SANKTHANS Bagsiden Sommerens åbningstider. Vi skal kæmpe FOR DE SVAGESTE 3. Sundhedsmøder har GJORT EN FORSKEL 9

VALLENSBÆKNU SOMMERGYMNASTIK. SANKTHANS Bagsiden Sommerens åbningstider. Vi skal kæmpe FOR DE SVAGESTE 3. Sundhedsmøder har GJORT EN FORSKEL 9 VALLENSBÆKNU NUMMER 5 18. JUNI 2013 VALLENSBAEK.DK 05 SANKTHANS Bagsiden Sommerens åbningstider SOMMERGYMNASTIK Vi skal kæmpe FOR DE SVAGESTE 3 Sundhedsmøder har GJORT EN FORSKEL 9 Ungdomskriminaliteten

Læs mere

Plan & Agenda 21 strategi 2008

Plan & Agenda 21 strategi 2008 1 Plan & Agenda 21 strategi 2008 Kolofon Plan & Agenda 21 strategi 2008 Udgivet af Faxe Kommune - Januar 2009 Plan & Agenda 21 strategien er udarbejdet i perioden 2006 til 2008. Forslaget til strategien

Læs mere

VALLENSBÆKNU. Samlet indsats fra 0-18 år. Orangeri på Seniorhuset. Sommeravis tag ud og gem VALLENSBÆK NU FYLDER 30 ÅR

VALLENSBÆKNU. Samlet indsats fra 0-18 år. Orangeri på Seniorhuset. Sommeravis tag ud og gem VALLENSBÆK NU FYLDER 30 ÅR VALLENSBÆKNU NUMMER 04 12.-13. MAJ 2015 VALLENSBAEK.DK VALLENSBÆK NU FYLDER 30 ÅR 04 Orangeri på Seniorhuset Sommeravis tag ud og gem GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED Bagsiden Samlet indsats fra 0-18 år ENGAGERET

Læs mere

Mogens Gade. Tekster fra 2007

Mogens Gade. Tekster fra 2007 www.mogensgade.dk Tekster fra 2007 Positive vinde over Jammerbugten... 2 Børn og unge på dagsordenen... 2 Middelmådighed under lavmålet!... 3 Fremtidens infrastruktur i Jammerbugt Kommune... 4 En landdistriktspolitik

Læs mere

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 HUSUMKVARTERET ska ha et løft Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 2 Oktober 2009 Husumkvarteret Oktober 2009 3 Husum- et handlekraftigt

Læs mere

Valgprogram 2010-2013. En kommune med en nysgerrig og åben tilgang. Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal

Valgprogram 2010-2013. En kommune med en nysgerrig og åben tilgang. Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal En kommune med en nysgerrig og åben tilgang Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal Vi skal aktivt påvirke befolknings- og boligsammensætningen Engageret og anerkendende

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere

Sundhedsafdelingens årsrapport

Sundhedsafdelingens årsrapport Sundhedsafdelingens årsrapport 2010 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning side 05 Direktionens strategiplan side 07 Tandplejen side 09 Sundhedsplejen side 21 Seniorhuset Korsagergård side 27 Demenskoordinatoren

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

VALLENSBÆKNU VELKOMMEN I SKOLE. Valg til ældrerådet. Efterårets aktiviteter i Fremtidens Borgerhus DET HELE BYGGER PÅ FÆLLESSKABET 8 OPLEV DIN

VALLENSBÆKNU VELKOMMEN I SKOLE. Valg til ældrerådet. Efterårets aktiviteter i Fremtidens Borgerhus DET HELE BYGGER PÅ FÆLLESSKABET 8 OPLEV DIN VALLENSBÆKNU NUMMER 6 5. AUGUST 2014 VALLENSBAEK.DK Efterårets aktiviteter i Fremtidens Borgerhus 06 VELKOMMEN I SKOLE FREMTIDENS BORGERHUS Bagsiden Valg til ældrerådet DET HELE BYGGER PÅ FÆLLESSKABET

Læs mere

AMA RØSTEN. Amager - KUNSTENS Ø

AMA RØSTEN. Amager - KUNSTENS Ø UDGIVES AF AMA RØSTEN 16. ÅRGANG NR. 85 MARTS 2015 Amager - KUNSTENS Ø Amager er igennem årene blevet betegnet på mange forskellige måder. Tænk, hvis Amager foruden LORTEØ, BILØ og MUSIKØ også kunne blive

Læs mere

Danmarks bedste Bo-kommune i 2018. Fra Vision til Handling

Danmarks bedste Bo-kommune i 2018. Fra Vision til Handling Danmarks bedste Bo-kommune i 2018 Fra Vision til Handling Vi tager medansvar for forandringer og vi har modet til at gennemføre dem Visionsplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af bestyrelsen

Læs mere

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram 2014-2017 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for

Kommuneplan 2013-2025 for Kommuneplan 2013-2025 for www.kommuneplan.horsholm.dk Indholdsfortegnelse samlet Fakta om Hørsholm Hovedstruktur Retningslinjer for arealanvendelse Rammer for lokalplanlægning Øvrigt indhold 1 Kommuneplanen

Læs mere

Aftale om budget 2011 for Københavns Kommune

Aftale om budget 2011 for Københavns Kommune 17. september 2010 Aftale om budget 2011 for Københavns Kommune København skal som en moderne storby på en og samme tid tage hånd om det liv, københavnerne lever nu og den fremtid, som byens børn skal

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen: 18. marts 2013 Godkendt af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

Planstrategi 2015. - og Den Grønne Dagsorden

Planstrategi 2015. - og Den Grønne Dagsorden Solrød Kommune planstrategi 2015 Planstrategi 2015 - og Den Grønne Dagsorden Solrød Kommune Planstrategi 2015 Forord Vi skal være en dynamisk kommune det bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet.

Læs mere