Indhold. Ledelsens beretning. p Grundlaget for visitering til kommunikationscentrene er forskelligt fra kommune til kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Ledelsens beretning. p Grundlaget for visitering til kommunikationscentrene er forskelligt fra kommune til kommune."

Transkript

1 Årsberetning 2008

2 Indhold Ledelsens beretning Indledning ved landsformand Søren Dalmark Indledning ved landsformand Søren Dalmark... 3 Det politiske arbejde...4 Lokalafdelinger... 5 Udvalg...6 Samarbejde...6 Kommunikation... 7 Aktiviteter...8 Sekretariatet...10 Høreforeningens Tolkeformidling Økonomi Ledelse og udvalg Ekstern repræsentation Fonde og legater Med kommunalreformen blev høreomsorgen lagt ud til kommunerne, og i løbet af 2008 blev konsekvenserne tydelige: p Grundlaget for visitering til kommunikationscentrene er forskelligt fra kommune til kommune. p Nogle kommuner har valgt selv at påtage sig opgaven med specialundervisning. p En række kommuner har indført en administrativ praksis i forbindelse med bevillingen af høreapparater. Disse kommuner er dermed et yderligere forsinkende led i høreapparatbehandlingen. Lokalafdelingerne har mærket udviklingen gennem et øget pres fra medlemmer, der oplever en forringet høreomsorg. Det er vigtigt, at vi i Høreforeningen ikke giver op over for de besværligheder, kommunalreformen har medført på høreområdet, men lægger pres på politikerne både landsdækkende og lokalt. Jeg håber, vi kan være med til at sætte høresagen på dagsordenen ved det kommende regions- og kommunevalg. I 2009 vil det være en af Høreforeningens hovedopgaver at lancere et forslag til en samlet løsning for en høreomsorg, hvor al ekspertise er samlet, til gavn for borgerne. høreforeningen

3 Det politiske arbejde Lokalafdelinger Det Sociale Tolkeprojekt Den 11. april lukkede Velfærdsministeriet midlertidigt for socialtolkning. Siden har Høreforeningen sammen med resten af styregruppen (Danske Døves Landsforbund og Foreningen af Danske DøvBlinde) arbejdet for at få åbnet for tolkningen igen det skete delvist den 15. maj, men med kraftige beskærelser. En overgang kunne man ikke få socialtolkning til arrangementer i Høreforeningen, undtagen til bestyrelsesmøder. Det fik Høreforeningen ændret, og i efteråret kunne man igen få tolkning til Høreforeningens arrangementer, dog med en tidsgrænse på maksimalt tre timers tolkning pr. arrangement. Det er stadig usikkert, hvordan reglerne for fordeling af socialtolkning bliver i I 2010 skal socialtolkning ikke længere være et projekt, men bliver en permanent ordning. Rammerne for den permanente ordning skal på plads i løbet af Udover Høreforeningens pres fra centralt hold har lokalafdelingerne været meget aktive med at kontakte politikere, den lokale presse mv. Ventelister Der er fortsat uacceptabelt lange ventetider på høreapparatbehandling i offentligt regi, men nogle regioner har reageret på det med hjælpeordninger. Region Sjælland har indgået en aftale med tre ørelæger, der aflaster de tre offentlige høreklinikker, og i Region Syddanmark er to private forhandlere med til at udlevere høreapparater. Det er nødvendigt, at der bliver gjort noget aktivt for at begrænse problemet her og nu. På kort sigt kan aftaler med private forhandlere være en løsning, men Høreforeningens holdning er, at der skal uddannes og ansættes flere medarbejdere i det offentlige høresystem for at sikre fremtidens offentlige høreapparatbehandling. Manglende sammenhæng i behandlingen I Danmark bliver høreapparater fejlagtigt opfattet som tekniske hjælpemidler, og høreapparatbehandlingen hører derfor under serviceloven, der administreres af kommunerne. Internationalt er høreapparater klassificeret som medicinsk udstyr (medical device). Høreforeningen arbejder på, at dette også kommer til at gælde i Danmark, for med en status som medicinsk udstyr vil høreapparater høre under sundhedslovgivningen, der administreres af regionerne. Høreforeningen har haft foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg, hvor flere politikere var meget lydhøre for forslaget om at flytte høreapparater over i sundhedslovgivningen. Desuden har vi haft et møde hos Danske Regioner, som ligeledes er interesseret i, at opgaven henføres til sundhedsområdet. I 2008 fik Høreforeningen kendskab til to sager, hvor man fra kommunens side har indført en administrativ praksis, hvor kommunen skal bevilge høreapparaterne. Dette er en yderligere forsinkende faktor for borgere, der skal have høreapparat. Høreforeningen har henvendt sig til de relevante kommuner samt til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Folketingets Sundhedsudvalg for at få ændret denne praksis. Teleslynger Høreforeningen har formandskabet for Nordisk Høreskadedes Samarbejdskomité, NHS, i perioden I forlængelse af en beslutning på NHS s generalforsamling 2007 har Høreforeningen forfattet en skrivelse til alle producenter af høreapparater, der udleveres i Norden. Henvendelsen er en kraftig opfordring til at sikre telespole som standard i alle høreapparater med den begrundelse, at langt de fleste hjælpemidler forudsætter, at høreapparaterne er udstyret med telespole. Der er modtaget tilbagemelding fra to høreapparatproducenter, der lover at vedblive med at producere høreapparater med telespole. Dog forbeholder de sig retten til også at producere høreapparater uden telespole, idet brugernes krav om små og diskrete høreapparater ikke kan imødekommes, hvis der er krav om, at ALLE høreapparater skal have telespole. Tekstning Tekstning af alle DR og TV2s programmer er en af foreningens mærkesager. Folketinget har vedtaget, at alle programmer på de to public servicekanaler skal tekstes i Dermed har Høreforeningen ændret fokus fra antallet af tekstede udsendelser til kvaliteten af tekstningerne. Det nuværende tale-til-tekst-system skal forbedres. Høreforeningen følger udviklingen tæt. I 2008 bl.a. med en artikel og et interview med tv-direktør i DR, Lars Grarup, i hørelsen nr. 10, hvor Lars Grarup lover, at DR vil leve op til målet om 100 % tekstning i FNs Handicapkonvention I den danske oversættelse af FNs Handicapkonvention er begrebet deaf oversat til døv. Begrebet rummer altså ikke mennesker med nedsat hørelse. I Sverige, Norge, Finland og på Færøerne har man oversat deaf med begreber, der også rummer mennesker med nedsat hørelse. Høreforeningen arbejder på at få ændret den danske oversættelse. I 2008 kom der for alvor gang i lokalafdelingernes aktiviteter. Der er blevet holdt mange lokale arrangementer, og fantasien har været stor i de forskellige lokalafdelinger, men fremmødet har været svingende. Nogle lokalafdelinger lagde en masse kræfter i et arrangement blot for at konstatere, at fremmødet blev meget ringe, mens andre havde gode erfaringer med at slå sig sammen med nabokommunerne og i fællesskab stå for et arrangement. årsberetning 2008 høreforeningen

4 Udvalg Samarbejde Kommunikation Også udvalgene har været aktive, først og fremmest med deres politiske arbejde, men enkelte har også afholdt arrangementer. Menièreudvalget holdt det første Menièretræf ud fra en ambitiøs plan om at holde Menièretræf i hver region i løbet af en femårig periode. Hørehæmmede børns forældreudvalg holdt et velbesøgt landskursus i august med 70 tilmeldte familier. Høreforeningen står ikke alene om arbejdet med at styrke høresagen. Vi samarbejder med andre organisationer i både Danmark og Norden. De, som vi primært har samarbejdet med i 2008, er: DH (Danske Handicaporganisationer) NSH (Det Nordiske Samarbejdsorgan for Handicapspørgsmål) Specialkonsulenterne DTHS (Sammenslutningen af danske tale-, høre- og synsinstitutioner DTHS) DMAS (Dansk Medicinsk Audiologisk Selskab) Hear it / hoerelse.info Hjemmesiden Arbejdet med at skabe undersider til alle lokalafdelingerne på har medført en større omtænkning af hjemmesiden. Oprettelsen af de 90 lokale undersider har medført, at vi skal skifte til et nyt styresystem. Her er valget faldet på samme system, som DH (Danske Handicaporganisationer) bruger og har gode erfaringer med. FU/HB har besluttet, at der ikke skal være en tredeling af hjemmesiden, som det ellers har været planlagt. I stedet kommer en todeling: Selve hjemmesiden, der er tilgængelig for alle, og en underside, hvor alle tillidsfolk får adgang. Den nuværende side For medlemmer bliver fjernet. hørelsen Der har været nogle diskussioner om, hvorvidt det er for dyrt for foreningen med det nuværende antal årlige udgivelser af medlemsbladet hørelsen. FU/HB har besluttet, at bladet fortsat skal udkomme 10 gange årligt, netop fordi det er den direkte kontakt til medlemmerne. Redaktionen har samtidig forhandlet en bedre aftale med trykkeriet, så omkostningerne er blevet lidt mindre. Nu findes der oplysningsmateriale om tinnitus, menière, børn og forældre, døvblevne og om regler for teleslyngeanlæg. Desuden er forarbejdet til foldere om netværksgrupper, Cochlear Implant, unge og skrivetolkning i gang, så de kan blive trykt først i Synlighed Høreforeningen er i medierne flere gange hver uge. Oftest i de lokale aviser, hvor lokalafdelingerne er gode til at få omtalt deres arrangementer eller komme med et (lokal)politisk opråb. Foreningen har også optrådt i landsdækkende medier med større politiske sager. Det har handlet om nedskæringer i Det Sociale Tolkeprojekt og om kommunernes håndtering af høreapparater. Mellem jul og nytår var vi i mange medier med advarsler om, at hørelsen kan tage skade af nytårsfyrværkeri. På støjområdet har en af de større sager været mp3- afspillere, der udgør en trussel mod særligt de unges hørelse. Landsformand Søren Dalmark har bl.a. været gæst i TV2's Go morgen Danmark og på Nova FM (tidligere TV2 Radio) for at tale om risikoen ved at lytte til musik for højt og for længe. Af sparegrunde blev der desuden skiftet distributør af hørelsen, så Citymail står for levering i de store byer. Det gav i starten nogle problemer med distributionen, men antallet af fejl er minimeret, og kvaliteten af distributionen er nu på samme niveau som Post Danmark. Trykte materialer Med overgangen til den nye struktur i foreningen, herunder nyt navn og logo, blev det nødvendigt at trykke en række foldere, der præsenterer de områder, vi dækker. årsberetning 2008 høreforeningen

5 Aktiviteter Netværksdannelse Projekt Netværk er en stor succes. I starten bestod netværksgrupperne primært af mennesker i den erhvervsaktive alder, men efterspørgslen fra andre medlemmer var stor, og nu er det et tilbud til alle Høreforeningens medlemmer uanset alder og lyd- og høreproblemer. Kursusaktivitet Der har været stor interesse for kurserne, og i alt har 225 medlemmer benyttet sig af muligheden for at deltage i Høreforeningens kurser. Heraf deltog 141 i kurser for tillidsvalgte. 84 deltog i de almene interessekurser. Skoletjenesten Støjkasserne har været meget efterspurgte blandt landets skoler, og kasserne er oftest booket lang tid i forvejen. Derfor er der løbende indkøbt flere Støjkasser, så vi nu har 20 kasser mod fire kasser, da projektet startede op i skoleåret 2005/2006. Sekretariatet bruger mange ressourcer på kasserne. Arbejdet omfatter bl.a. pakning og udsendelse af breve og kasser, anskaffelse af materialer og udarbejdelse af fondsansøgninger for at skaffe økonomi til projektet. Tegneserien Ka du høre det rocker? er ved at være brugt op, og der skal laves en ny version i Ungdomslejr UL 2008 Høreforeningen gennemførte UL 2008 i samarbejde med EarVision, og igen i 2008 var ungdomslejren for de 18 til 35-årige med høreproblemer en succes. UL 2008 blev primært sponsoreret af EarVision by Widex. Derudover har Lars Mogensen (far til en af deltagerne)/ firmaet innova i/s og Høreforeningen bidraget økonomisk til, at lejren kunne gennemføres. Deltagerne på UL 2008 gav efterfølgende udtryk for, at de havde fået stort fagligt og personligt udbytte af at deltage. Virksomhedsmedlemskaber For at få flere indtægtskilder blev der i efteråret åbnet for virksomhedsmedlemskab af Høreforeningen. Et virksomhedsmedlemskab koster årligt og giver bl.a. virksomheden ret til en fast visning på foreningens hjemmeside og i decemberudgaven af hørelsen, ligesom virksomheden modtager fem eksemplarer af hver udgivelse af hørelsen. På baggrund af erfaringerne med kampagnen i 2007, hvor Høreforeningen uden større udbytte kontaktede store virksomheder, har foreningen kontaktet mindre virksomheder med tilknytning til høresagen og/eller Høreforeningen. Det tager længere tid, da landsformand Søren Dalmark ofte tager personlig kontakt til virksomhederne, men giver også bedre resultater. Kampagnen fortsætter i Nytårsfyrværkeri Beskyttelse af hørelsen indgår ikke i den nationale fyrværkerikampagne. Derfor har foreningen kontaktet kampagnen og er i dialog med dem om at få hørelsen med i kampagnen i For at gøre folk opmærksom på at de skal passe på deres hørelse nytårsaften, sendte Høreforeningen pressemeddelelser ud, både fra central side med landsformand Søren Dalmark som afsender, og lokalt over en fælles skabelon. Det var en stor succes, og mange aviser bragte pressemeddelelserne. Det førte også til omtale i DRs radioavis den 31. december. Børnehaveprojektet Allerede i barndommen er det vigtigt at passe på sin hørelse. Især da der er et meget højt støjniveau i børnehaverne. Høreforeningen er gået i gang med et projekt, en slags Karius og Baktus for ørerne, som skal lære børnehavebørn at passe på deres hørelse. Projektet skal indeholde et teaterstykke, en historie og forslag til aktiviteter i børnehaven. Vejledningsteam Høreforeningens vejledningsteam består af fem medarbejdere, der kan give kvalificerede svar om forskellige lyd- og høreproblemer samt om muligheder og rettigheder gennem det offentlige. Vejledningsteamet bliver i stigende omfang kontaktet af medlemmer og andre med lyd- og høreproblemer samt offentligt ansatte, der ønsker indblik i høreområdet for at hjælpe en borger. årsberetning 2008 høreforeningen

6 Sekretariatet Høreforeningens Tolkeformidling Økonomi Medlemssystemet Der har været en del problemer med medlemssystemet, men ved årets udgang så det ud til, at det ville komme til at fungere. Personale I årets løb har der været en del udskiftninger på sekretariatet. Personalet bestod i december 2008 af: Sekretariatsleder Ledelsessekretær Bogholder Regnskabsmedarbejder Kommunikationsansvarlig Webmedarbejder Kontorassistent Kursuskonsulent Medlemsafdeling Tolkeformidler Tolkeformidler Projekt Netværk, projektmedarbejder Projekt Netværk, projektmedarbejder Pia Mikkelsen Birgit Rasmussen Jane Hochheim Birgit Hansen Mette Bønneland Mette Lundgaard Birgitte Colberg Malene Brandt (barsel frem til 15. januar 2009) Helle Simonsen Ulla Monrad Lisbeth Helgogaard Joan Klindt Johansen Ane Schneidermann En grøn smiley signalerer, at Høreforeningen har orden i arbejdsmiljøet og ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet. Domicil I 2011 skal Høreforeningen flytte ud til et nyt domicil, bygget og ejet af Danske Handicaporganisationer (DH). Ambitionen med byggeriet er at skabe verdens bedst tilgængelige kontorbyggeri. I processen med at skabe et byggeri, der lever op til ønsker fra både ansatte og brugere i de mange handicaporganisationer, er der nedsat en række arbejdsgrupper. Ansatte på sekretariatet har været involveret i denne proces, ligesom Hjælpemiddel- og Tilgængelighedsudvalget medvirker i processen med at gøre bygningen optimalt tilgængelig. Udbud Tolkninger på SU-området kom i udbud i efteråret Høreforeningens tolkeformidling deltog og kom gennem det første nåleøje og har derigennem fået ret til at indsende et egentligt tilbud i Regnskab 2008 Indtægter Udgifter Resultat Høreforeningens økonomiske nøgletal for 2008 Indtægter Kontingent inkl. gaver til lokalafd Tips- & Lottomidler Arv modtaget i Gaver Annonceindtægter + portostøtte Refusioner f.eks sygedagpenge Renter Øvrige indtægter inkl. momsrefusion Overførte hensættelserne I alt: Udgifter Kontingent og gaver til lokalafd Hørelsen Kursusaktivitet Administration Personaleomkostninger inkl. FU-honorar Mødeudgifter politisk arbejde Projekt Netværk Skoletjeneste/støjkasser Informationsmaterialer I alt: En stor del af medarbejderne er deltidsansatte, og de 13 ansatte svarer til 10,5 fuldtidsansatte. Resultat Arbejdsmiljø I oktober fik Høreforeningens sekretariat uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet, som vurderede, at sekretariatet har orden i arbejdsmiljøet. Derfor fik Høreforeningen en grøn smiley, som vises i oversigten på Arbejdstilsynets hjemmeside. Tips og Lotto Aftalen skal fornyes og er til godkendelse i organisationerne i slutningen af februar 2009, virkning fra 1. januar Undersøgelse af Høreforeningens udgifter og indtægter For at få en mere stabil økonomi har FU i efteråret nedsat en taskforcegruppe, der skal kigge på udgifter og indtægter. Desuden er der en gruppe, der konkret arbejder med at skaffe flere indtægter til Høreforeningen. 10 årsberetning 2008 høreforeningen 11

7 Ledelse og udvalg Ekstern repræsentation Hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen består af 22 medlemmer: Fire medlemmer fra hver af de fem regioner, samt landsformand og næstformand. Landsformand: Søren Dalmark Næstformand: Ole Matthesen Sanne Lauridsen Lars Bo Ammitzbøll Bjarne Dueholm Jens Præstegård Jan Krogså Bolette Østberg Judith Hansen Lisbeth Persson Preben Fruelund Emanuel Pechüle-Christensen Jens Troldahl Keld Hansen Svend P. Kristensen Karl Dirksen Svend Stennicke Larsen Boris Hemmingsen Fritz Larsen Karl Erik Jensen Kristian Hansen Ib Petersen Heraf er valgt et Forretningsudvalg bestående af syv personer: Søren Dalmark Ole Matthesen Sanne Lauridsen Lars Bo Ammitzbøll Bjarne Dueholm Jens Præstegård Jan Krogså Der er følgende interne udvalg: 1 Tinnitusudvalget 1 Menièreudvalget 1 CI-udvalget 1 Døvblevneudvalget 1 Høreudvalget 1 Hørehæmmede børns forældreudvalg 1 Ungdomsudvalget 1 Hjælpemiddel- og Tilgængelighedsudvalget 1 Brugerkontaktudvalget 1 Arbejdsmarkedsudvalget 1 Støj- og Forebyggelsesudvalget 1 Kursus- og Uddannelsesudvalget Bestyrelsen for Castberggårds Feriecenter: Ole Matthesen Brugerpanel vedr. Cityringen (Metroen rundt om København): Carsten Hussing Castberggårds repræsentantskab: Ole Matthesen, Svend P. Kristensen Center for Døve: Søren Dalmark Center for Høretab (tidligere Nyborgskolen) - bestyrelsen: Jens Præstegård Danske Handicaporganisationers (DHs) repræsentantskab: Søren Dalmark og Ole Matthesen Danske Handicaporganisationers (DHs) socialpolitiske udvalg: Formand Søren Dalmark DSBs handicappanel: Carsten Hussing Døve og Hørehæmmedes Oplysningsforbund: Malene Brandt, Karl Dirksen (formanden for Kursusudvalget er født suppleant) European Federation of Hard of Hearing (EFHOH): Søren Dalmark Følgegruppe for projekt Bevar Dit Arbejde (Castberggård): Merete Birk Nielsen Følgegruppe for Teknisk Audiologisk Laboratorium (TAL): Søren Dalmark International Federation of Hard of Hearing (IFHOH): Søren Dalmark Nordisk Audiologisk Selskab (NAS): Søren Dalmark, Judith Hansen Nordisk Høreskadedes Samarbejdskomité (NHS): Søren Dalmark, Ole Matthesen, Pia Mikkelsen Nyborgskolen Uddannelsesudvalg: Jens Præstegård samt en repræsentant fra Ungdomsudvalget Pengeinstitutternes Handicap-kontaktudvalg: Søren Dalmark Projekt Tegnkom: Følgegruppe: Pia Mikkelsen Udviklingsgrupper: Ulla Monrad, Peter Lundh, Lonneke Nørrung Referencegruppen vedr. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC): Overordnet Søren Dalmark Projektgruppe: Rosana Schleusener, Lisbeth Lüdemann Projektgruppe CI-børn: Flemming Wang Jensen Det Sociale Tolkeprojekt: Søren Dalmark og Ulla Monrad Videnscenter for hørehandicap: Formand for bestyrelsen Søren Dalmark og Sanne Lauridsen 12 årsberetning 2008 høreforeningen 13

8 Fonde og legater Fællesfonden: Forretningsudvalget Forskningsfondet til studier vedr. tunghørhed og døvhed: Landsformand Søren Dalmark (fonden er ekstern) Ingeborg og Emanuel Jensens Mindelegat: Landsformand Søren Dalmark (ekstern - Høreforeningen får tildelt legatportion) (FU tager stilling til ansøgninger) Ellen og Ebba Andreasens fond: (kan ikke søges) Høreforeningens landsformand Høreforeningens næstformand Repræsentant fra Forretningsudvalget Jens Peter Jørgensen og hustrus Mindelegat (HBF-fonden): Høreforeningens landsformand (Søren Dalmark) Høreforeningens næstformand (Ole Matthesen) Hørehæmmede børns forældreudvalgets formand (Helle Larsen) FU-medlem tilknyttet HBF-udvalget (Jens Præstegård) Ménière- og Tinnitusfonden: Forretningsudvalget Betty Margrethe Pedersen, Nørre Nebels Fond til støtte af døvblevne patienter: Landsformand Søren Dalmark En repræsentant fra Varde Lokalafdeling Høreforeningen Årsberetning 2008 Udgivet maj 2009 af: Høreforeningen Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre Landsformand: Søren Dalmark Tlf Grafisk design: Jane Hjo Møller Tryk: Formula A/S Trykt i 200 eksemplarer 14 årsberetning 2008 høreforeningen 15

9 høreforeningen kløverprisvej 10 b, 1.s 2650 hvidovre

Årsberetning Høreforeningen

Årsberetning Høreforeningen Årsberetning Høreforeningen Indhold Indledning.................................. 3 Det politiske arbejde............................ 4 Foto: Steen Evald Kronprins Frederik er Høreforeningens protektor

Læs mere

årsberetning 2007 Høreforeningen Årsberetning 2007 Udgivet april 2008 af: Høreforeningen Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Landsformand: Søren Dalmark

årsberetning 2007 Høreforeningen Årsberetning 2007 Udgivet april 2008 af: Høreforeningen Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Landsformand: Søren Dalmark Årsberetning 2007 årsberetning 2007 Høreforeningen Årsberetning 2007 Udgivet april 2008 af: Høreforeningen Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Landsformand: Søren Dalmark Tlf. 36 75 42 00 www.hoereforeningen.dk

Læs mere

Årsberetning Høreforeningen

Årsberetning Høreforeningen Årsberetning Høreforeningen Indhold Indledning 2 Kort nyt 3 Det politiske arbejde 5 En stor frivillig indsats 8 Medlemstilbud 10 Samarbejde 13 Kommunikation 13 Sekretariatet 14 Høreforeningens Tolkeformidling

Læs mere

2006 har på mange måder været et begivenhedsrigt år for Høreforeningen.

2006 har på mange måder været et begivenhedsrigt år for Høreforeningen. Årsberetning 2006 2006 har på mange måder været et begivenhedsrigt år for Høreforeningen. Den altoverskyggende opgave har været færdiggørelsen af den ny struktur, som blev vedtaget i efteråret, herunder

Læs mere

Årsberetning. Fonde og legater. Høreforeningen

Årsberetning. Fonde og legater. Høreforeningen Årsberetning Høreforeningen 2012 Fonde og legater Høreforeningen har bestyrelsesmedlemmer i følgende fonde og legater: Fællesfonden: Forretningsudvalget Bevilget i alt 28.200 kr. i legater i 2012 Jens

Læs mere

Garanti, reparation, justering, udskiftning

Garanti, reparation, justering, udskiftning 1 Nyt høreapparat Du har fået nyt høreapparat enten på en offentlig høreklinik eller på en privat høreklinik. Din høreklink står for udlevering af høreapparatet samt tilpasning, justering og vejledning

Læs mere

Vejledning for høreapparatbrugere

Vejledning for høreapparatbrugere Kommunikationscentret Vejledning for høreapparatbrugere 1 2 Nyt høreapparat Du har fået nyt høreapparat enten på en offentlig høreklinik eller på en privat høreklinik. Din høreklink står for udlevering

Læs mere

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent.

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent. Referat af ungdomsudvalgsmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17 20:00 Høreforeningen, Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup (Lige ved Høje Tåstrup station, http://handicaporganisationerneshus.dk/)

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

Kære medlem. Esbjerg og Fanø lokalafdeling Karl Erik Jensen Formand

Kære medlem. Esbjerg og Fanø lokalafdeling Karl Erik Jensen Formand Kære medlem Efter en tid med sne, kulde og ikke mindst glatte veje er vi nu gået ind i et nyt år med mere normale vejrforhold for os danskere. Så godt nytår til dig og din familie. Vi mærker stadigt, at

Læs mere

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse 0 1 års rapport 1 års rapport - Find vej i hørejunglen, med netværksgruppen som GPS http://www.hoereforeningen.dk/netvaerksgrupper Netværk kan give styrke til at klare de høremæssige udfordringer jobmæssigt

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat til 3. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 12. juni 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Kære medlem. Esbjerg og Fanø lokalafdeling Karl Erik Jensen Formand

Kære medlem. Esbjerg og Fanø lokalafdeling Karl Erik Jensen Formand Kære medlem Så kom foråret med mange flotte solskinstimer og dermed også for mange tid til at være aktiv i haven eller på altanen. Også for lokalforeningen er det tid til at være aktiv og det er vi blandt

Læs mere

Kære medlem Først vil jeg ønske dig og din familie et rigtigt godt nytår med en stor tak for den store opbakning, der er til bestyrelsens arbejde.

Kære medlem Først vil jeg ønske dig og din familie et rigtigt godt nytår med en stor tak for den store opbakning, der er til bestyrelsens arbejde. Kære medlem Først vil jeg ønske dig og din familie et rigtigt godt nytår med en stor tak for den store opbakning, der er til bestyrelsens arbejde. Nu nærmer vi os hurtigt årsmødet/generalforsamlingen (den

Læs mere

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION 2 VEJLEDNING HOVEDKONTOR: CENTER FOR KOMMUNIKATION Brahmsvej 8 7400 Herning Tlf.: 96 28 49 00, Fax:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab August 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilskud til privat behandling for høretab 13. august 2012 RN A307/12

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE

HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE Forkortet udgave nov. 2010 HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE - kendskab til og tilfredshed med den kommunale høreomsorg blandt brugere af høreapparat - Udarbejdet af sundhedskonsulent Åse Skytte, SundhedscenterStruer.

Læs mere

4. årgang maj 2010 nr. 2

4. årgang maj 2010 nr. 2 Kære medlem Esbjerg og Fanø Kommuners lokalafdeling På forsiden kan du se et billede fra Island som er taget dengang, hvor vulkaner ikke var i udbrud og asken ikke havde bredt sig til det meste af Europa.

Læs mere

Lærervejledning. Høreforeningens støjkasser

Lærervejledning. Høreforeningens støjkasser Lærervejledning Høreforeningens støjkasser Lærervejledning side 1 af 12 Indhold 03 Sådan bruger du Høreforeningens støjkasse i undervisningen 03 Oversigt over emner 04 Tak til Sponsorer 05 Gennemgang af

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Sol, regn og blæst et tegn på at efteråret er godt på vej. Det er vi også med dette medlemsblad.

Sol, regn og blæst et tegn på at efteråret er godt på vej. Det er vi også med dette medlemsblad. Kære medlem Sol, regn og blæst et tegn på at efteråret er godt på vej. Det er vi også med dette medlemsblad. Bestyrelsen er i gang med at arrangere Store Høredag den 3. november 2012 (se mere inde i bladet)

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden 12. Forretningsudvalgsmøde den 30. april 2013 Side 1

Dagsorden 12. Forretningsudvalgsmøde den 30. april 2013 Side 1 Dagsorden 12. Forretningsudvalgsmøde den 30. april 2013 Side 1 Referat af 12. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 30. april 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre

Læs mere

Oplægsholdere Rasmus Alenkær (folkeskolelærer, autoriseret psykolog, PhD med speciale i inklusion) Gert Ravn (Delta Technology & Consultancy)

Oplægsholdere Rasmus Alenkær (folkeskolelærer, autoriseret psykolog, PhD med speciale i inklusion) Gert Ravn (Delta Technology & Consultancy) Landskursus 2014 Landskursus er hele familiens mulighed for at få faglig viden, kompetencer, inspiration, netværk og fornyet energi til hverdagen med et barn med høretab. En hverdag som stiller mange krav

Læs mere

Formandens beretning 2006/2007

Formandens beretning 2006/2007 Formandens beretning 2006/2007 Af Anne Mose, formand Så står vi her igen og det er tid til at se tilbage på, hvad det sidste år har bragt. Det har været et travlt år for decibel. Vi har længe ønsket at

Læs mere

Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts 2014 Formand Ida Jørgensen, Autismeforeningen bød velkommen.

Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts 2014 Formand Ida Jørgensen, Autismeforeningen bød velkommen. Danske Handicaporganisationer Kolding v/ formand Ida Merethe Jørgensen Mobil: 61867915 E-mail: idjo50@hotmail.com Hjemmeside: www.handicap.dk/lokalt/kolding Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts

Læs mere

Batterierne modtager du direkte til din bopæl inden for få dage. Du og din familie ønskes en rigtig god sommer. Venlig hilsen Karl Erik Jensen formand

Batterierne modtager du direkte til din bopæl inden for få dage. Du og din familie ønskes en rigtig god sommer. Venlig hilsen Karl Erik Jensen formand Kære medlem Billedet på forsiden viser Vesterhavet på en lun og dejlig dag i pinsen. Vi regner også med godt vejr, når vi inviterer på sensommerudflugt lørdag den 31. august. Turen går op langs vestkysten.

Læs mere

Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15, Egedal Rådhus

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Kære medlem. Esbjerg og Fanø lokalafdeling Karl Erik Jensen Formand

Kære medlem. Esbjerg og Fanø lokalafdeling Karl Erik Jensen Formand Kære medlem Vi startede det nye år med hård frost, så vi kan vel roligt sige, at vi i en periode har levet i en kold tid. Men i skrivende stund ser det heldigvis ud til, at foråret er ved at gøre sit indtog

Læs mere

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning Ungdomsuddannelse (STU) STU-Erhverv STU-Ungdom Klubtilbud ASK Ungdomsvejledningen Læse Ordblindeundervisning It-hjælpemidler AVU-hold Hjælp til uddannelsen Høre Cochlear implant Hørelse på jobbet Lydoverfølsomhed

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 12. maj 2015 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat af 14. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 18. juni 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Vedtægter for Træsektionen

Vedtægter for Træsektionen Vedtægter for Træsektionen INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse,

Læs mere

www.virksommekvinder.dk 2014 1

www.virksommekvinder.dk 2014 1 www.virksommekvinder.dk 2014 1 De 4 Hv-ord: 1.Hvem er VIRKSOMME kvinder? 2.Hvad gør VIRKSOMME kvinder? 3.Hvor findes VIRKSOMME kvinder? 4.Hvordan opnår Vk resultater? www.virksommekvinder.dk 2014 2 Hvem

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet.

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet. Åben træffetid (TT) Borgere, der efter afsluttet tilpasning af høreapparat oplever problemer med apparat eller øreprop. Borgere, der har behov for rådgivning og vejledning i forbindelse med hørenedsættelse.

Læs mere

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger Referat af 23. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 17. juni 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Referat fra MAF Danmarks generalforsamling. Afholdt den 21. marts 2015 i Bethania, Hillerød

Referat fra MAF Danmarks generalforsamling. Afholdt den 21. marts 2015 i Bethania, Hillerød Referat fra MAF Danmarks generalforsamling Afholdt den 21. marts 2015 i Bethania, Hillerød Generalforsamlingen begyndte kl. 13.00 og sluttede kl. 14.00 Formand Arne Puggaard bød velkommen og foreslog Niels

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Valg af dirigent: Christian Gravesen Valg af referent: Frank Nielsen Ingen indsigelser. Lovlig varslet Bestyrelsens Beretning for 2014 Viborg Flyveklub Lør.

Læs mere

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen & UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen Formålet med de to foreninger er at skabe klarhed mellem UU-ledernes politiske arbejde i Lederforsamlingen af de 47

Læs mere

Forebyggelsesudvalget 1. april 2014

Forebyggelsesudvalget 1. april 2014 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 L 94 Bilag 16 Offentligt HØPAs foretræde ved Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 1. april 2014 OPLÆG VED FORMAND, CAND.MED., BJARNE HANSEN Høreapparatbehandlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK.

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. 1: Navn og hjemsted. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK, oprindeligt De Samvirkende Omsorgsklubber i Danmark, er en selvejende institution,

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Husk du kan se billeder fra turene på www.hoereforeningen.dk/esbjerg under information - det skete i lokalafdelingen.

Husk du kan se billeder fra turene på www.hoereforeningen.dk/esbjerg under information - det skete i lokalafdelingen. Kære medlem Efter en forrygende sommer og et forhåbentligt dejligt efterår, er vi nu på banen igen med et medlemsblad. Billedet på forsiden er fra vores forårstur til Fanø, og du kan læse mere om arrangementet

Læs mere

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014 Menièretræf Herning d. 15.03.2014 Tilbud til menièreramte fra kommunikationscenter Program: Præsentation Center for Kommunikation Pædagogiske tilbud Andre rehabiliteringstilbud - Serviceloven - Hjælpemidler

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Radio og Tv-nævnet Årsberetning 2005

Radio og Tv-nævnet Årsberetning 2005 Radio og Tv-nævnet Årsberetning 2005 1. Opstart Radio og TV Nævnet blev nedsat i henhold til den ny Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004 om radio- og tv-virksomhed, som trådte i kraft den 1.

Læs mere

Rapportering for 2014 vedrørende aftale mellem AMGROS, Danske Regioner og DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium TAL

Rapportering for 2014 vedrørende aftale mellem AMGROS, Danske Regioner og DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium TAL Årsrapport 2014 DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Danske Regioner Marts 2015 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej 24 5000

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali.

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Mandag den 26. maj 2014 kl 19.00 i Danafrika Kultur, Ndr. fasanvej 192-194. kld. 2000 Frederiksberg med dagsordenen: 1) Valg af dirigent

Læs mere

Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.30 Referat

Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.30 Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.30 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning Godt nytår og velkommen til arbejdet

Læs mere

Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N

Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N Hvordan får du et høreapparat Har du problemer med din hørelse, skal du kontakte en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme for at få undersøgt,

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Mandag d. 24. august 2015, kl. 17:00-19:00 Søllerødgade 33, Nørrebro Tilstede: Jakob, Anja, Anna, Henriette, Marianne, Yanaba (Pia Hegner

Læs mere

DAGSORDEN OG VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 27.11.2013 KL. 10.00 15.00

DAGSORDEN OG VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 27.11.2013 KL. 10.00 15.00 Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN OG VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 27.11.2013 KL. 10.00 15.00 STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, 3. 2720 VANLØSE TLF. 3524 0750 FAX 3536 1136 158 GODKENDELSE

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. tirsdag den 20. april 2010 på Kold college

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. tirsdag den 20. april 2010 på Kold college Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg tirsdag den 20. april 2010 på Kold college I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Niels Lange Jørgensen

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Esbjerg og Fanø Lokalafdeling. 7. årgang marts 2013 nr. 1

Esbjerg og Fanø Lokalafdeling. 7. årgang marts 2013 nr. 1 Esbjerg og Fanø Lokalafdeling 7. årgang marts 2013 nr. 1 Kære medlem Som billedet fra Hjerting Strandpromenade på forsiden viser, er vejret i 2013 startet med stolpe op og stolpe ned. Vi har indtil nu

Læs mere

Referat af generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.06

Referat af generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.06 Referat af generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.06 Tilstede: 5 fra bestyrelsen og 19 medlemmer. Præcis klokken 19.06 bød formanden de mange fremmødte velkommen til generalforsamlingen 2013.

Læs mere

Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N

Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N Hvordan får du et høreapparat Har du problemer med din hørelse, skal du kontakte en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme for at få undersøgt,

Læs mere

Poul-Henrik Appelqvist, formand for BUS, BUS repræsentant i Rudersdal Folkeoplysningsudvalg og repræsentant for 2. Birkerød Gruppe, DDS

Poul-Henrik Appelqvist, formand for BUS, BUS repræsentant i Rudersdal Folkeoplysningsudvalg og repræsentant for 2. Birkerød Gruppe, DDS Referat af bestyrelsesmøde hos Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS) i Rudersdal Kommune tirsdag den 11. september 2012 hos DDS Birkegruppen Til stede: Poul-Henrik Appelqvist, formand for BUS,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C.

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Referat af ordinær generalforsamling i NeMo Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00 Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Deltagere: Der var mødt 11 stemmeberettigede medlemmer op. Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere