Indhold. Ledelsens beretning. p Grundlaget for visitering til kommunikationscentrene er forskelligt fra kommune til kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Ledelsens beretning. p Grundlaget for visitering til kommunikationscentrene er forskelligt fra kommune til kommune."

Transkript

1 Årsberetning 2008

2 Indhold Ledelsens beretning Indledning ved landsformand Søren Dalmark Indledning ved landsformand Søren Dalmark... 3 Det politiske arbejde...4 Lokalafdelinger... 5 Udvalg...6 Samarbejde...6 Kommunikation... 7 Aktiviteter...8 Sekretariatet...10 Høreforeningens Tolkeformidling Økonomi Ledelse og udvalg Ekstern repræsentation Fonde og legater Med kommunalreformen blev høreomsorgen lagt ud til kommunerne, og i løbet af 2008 blev konsekvenserne tydelige: p Grundlaget for visitering til kommunikationscentrene er forskelligt fra kommune til kommune. p Nogle kommuner har valgt selv at påtage sig opgaven med specialundervisning. p En række kommuner har indført en administrativ praksis i forbindelse med bevillingen af høreapparater. Disse kommuner er dermed et yderligere forsinkende led i høreapparatbehandlingen. Lokalafdelingerne har mærket udviklingen gennem et øget pres fra medlemmer, der oplever en forringet høreomsorg. Det er vigtigt, at vi i Høreforeningen ikke giver op over for de besværligheder, kommunalreformen har medført på høreområdet, men lægger pres på politikerne både landsdækkende og lokalt. Jeg håber, vi kan være med til at sætte høresagen på dagsordenen ved det kommende regions- og kommunevalg. I 2009 vil det være en af Høreforeningens hovedopgaver at lancere et forslag til en samlet løsning for en høreomsorg, hvor al ekspertise er samlet, til gavn for borgerne. høreforeningen

3 Det politiske arbejde Lokalafdelinger Det Sociale Tolkeprojekt Den 11. april lukkede Velfærdsministeriet midlertidigt for socialtolkning. Siden har Høreforeningen sammen med resten af styregruppen (Danske Døves Landsforbund og Foreningen af Danske DøvBlinde) arbejdet for at få åbnet for tolkningen igen det skete delvist den 15. maj, men med kraftige beskærelser. En overgang kunne man ikke få socialtolkning til arrangementer i Høreforeningen, undtagen til bestyrelsesmøder. Det fik Høreforeningen ændret, og i efteråret kunne man igen få tolkning til Høreforeningens arrangementer, dog med en tidsgrænse på maksimalt tre timers tolkning pr. arrangement. Det er stadig usikkert, hvordan reglerne for fordeling af socialtolkning bliver i I 2010 skal socialtolkning ikke længere være et projekt, men bliver en permanent ordning. Rammerne for den permanente ordning skal på plads i løbet af Udover Høreforeningens pres fra centralt hold har lokalafdelingerne været meget aktive med at kontakte politikere, den lokale presse mv. Ventelister Der er fortsat uacceptabelt lange ventetider på høreapparatbehandling i offentligt regi, men nogle regioner har reageret på det med hjælpeordninger. Region Sjælland har indgået en aftale med tre ørelæger, der aflaster de tre offentlige høreklinikker, og i Region Syddanmark er to private forhandlere med til at udlevere høreapparater. Det er nødvendigt, at der bliver gjort noget aktivt for at begrænse problemet her og nu. På kort sigt kan aftaler med private forhandlere være en løsning, men Høreforeningens holdning er, at der skal uddannes og ansættes flere medarbejdere i det offentlige høresystem for at sikre fremtidens offentlige høreapparatbehandling. Manglende sammenhæng i behandlingen I Danmark bliver høreapparater fejlagtigt opfattet som tekniske hjælpemidler, og høreapparatbehandlingen hører derfor under serviceloven, der administreres af kommunerne. Internationalt er høreapparater klassificeret som medicinsk udstyr (medical device). Høreforeningen arbejder på, at dette også kommer til at gælde i Danmark, for med en status som medicinsk udstyr vil høreapparater høre under sundhedslovgivningen, der administreres af regionerne. Høreforeningen har haft foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg, hvor flere politikere var meget lydhøre for forslaget om at flytte høreapparater over i sundhedslovgivningen. Desuden har vi haft et møde hos Danske Regioner, som ligeledes er interesseret i, at opgaven henføres til sundhedsområdet. I 2008 fik Høreforeningen kendskab til to sager, hvor man fra kommunens side har indført en administrativ praksis, hvor kommunen skal bevilge høreapparaterne. Dette er en yderligere forsinkende faktor for borgere, der skal have høreapparat. Høreforeningen har henvendt sig til de relevante kommuner samt til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Folketingets Sundhedsudvalg for at få ændret denne praksis. Teleslynger Høreforeningen har formandskabet for Nordisk Høreskadedes Samarbejdskomité, NHS, i perioden I forlængelse af en beslutning på NHS s generalforsamling 2007 har Høreforeningen forfattet en skrivelse til alle producenter af høreapparater, der udleveres i Norden. Henvendelsen er en kraftig opfordring til at sikre telespole som standard i alle høreapparater med den begrundelse, at langt de fleste hjælpemidler forudsætter, at høreapparaterne er udstyret med telespole. Der er modtaget tilbagemelding fra to høreapparatproducenter, der lover at vedblive med at producere høreapparater med telespole. Dog forbeholder de sig retten til også at producere høreapparater uden telespole, idet brugernes krav om små og diskrete høreapparater ikke kan imødekommes, hvis der er krav om, at ALLE høreapparater skal have telespole. Tekstning Tekstning af alle DR og TV2s programmer er en af foreningens mærkesager. Folketinget har vedtaget, at alle programmer på de to public servicekanaler skal tekstes i Dermed har Høreforeningen ændret fokus fra antallet af tekstede udsendelser til kvaliteten af tekstningerne. Det nuværende tale-til-tekst-system skal forbedres. Høreforeningen følger udviklingen tæt. I 2008 bl.a. med en artikel og et interview med tv-direktør i DR, Lars Grarup, i hørelsen nr. 10, hvor Lars Grarup lover, at DR vil leve op til målet om 100 % tekstning i FNs Handicapkonvention I den danske oversættelse af FNs Handicapkonvention er begrebet deaf oversat til døv. Begrebet rummer altså ikke mennesker med nedsat hørelse. I Sverige, Norge, Finland og på Færøerne har man oversat deaf med begreber, der også rummer mennesker med nedsat hørelse. Høreforeningen arbejder på at få ændret den danske oversættelse. I 2008 kom der for alvor gang i lokalafdelingernes aktiviteter. Der er blevet holdt mange lokale arrangementer, og fantasien har været stor i de forskellige lokalafdelinger, men fremmødet har været svingende. Nogle lokalafdelinger lagde en masse kræfter i et arrangement blot for at konstatere, at fremmødet blev meget ringe, mens andre havde gode erfaringer med at slå sig sammen med nabokommunerne og i fællesskab stå for et arrangement. årsberetning 2008 høreforeningen

4 Udvalg Samarbejde Kommunikation Også udvalgene har været aktive, først og fremmest med deres politiske arbejde, men enkelte har også afholdt arrangementer. Menièreudvalget holdt det første Menièretræf ud fra en ambitiøs plan om at holde Menièretræf i hver region i løbet af en femårig periode. Hørehæmmede børns forældreudvalg holdt et velbesøgt landskursus i august med 70 tilmeldte familier. Høreforeningen står ikke alene om arbejdet med at styrke høresagen. Vi samarbejder med andre organisationer i både Danmark og Norden. De, som vi primært har samarbejdet med i 2008, er: DH (Danske Handicaporganisationer) NSH (Det Nordiske Samarbejdsorgan for Handicapspørgsmål) Specialkonsulenterne DTHS (Sammenslutningen af danske tale-, høre- og synsinstitutioner DTHS) DMAS (Dansk Medicinsk Audiologisk Selskab) Hear it / hoerelse.info Hjemmesiden Arbejdet med at skabe undersider til alle lokalafdelingerne på har medført en større omtænkning af hjemmesiden. Oprettelsen af de 90 lokale undersider har medført, at vi skal skifte til et nyt styresystem. Her er valget faldet på samme system, som DH (Danske Handicaporganisationer) bruger og har gode erfaringer med. FU/HB har besluttet, at der ikke skal være en tredeling af hjemmesiden, som det ellers har været planlagt. I stedet kommer en todeling: Selve hjemmesiden, der er tilgængelig for alle, og en underside, hvor alle tillidsfolk får adgang. Den nuværende side For medlemmer bliver fjernet. hørelsen Der har været nogle diskussioner om, hvorvidt det er for dyrt for foreningen med det nuværende antal årlige udgivelser af medlemsbladet hørelsen. FU/HB har besluttet, at bladet fortsat skal udkomme 10 gange årligt, netop fordi det er den direkte kontakt til medlemmerne. Redaktionen har samtidig forhandlet en bedre aftale med trykkeriet, så omkostningerne er blevet lidt mindre. Nu findes der oplysningsmateriale om tinnitus, menière, børn og forældre, døvblevne og om regler for teleslyngeanlæg. Desuden er forarbejdet til foldere om netværksgrupper, Cochlear Implant, unge og skrivetolkning i gang, så de kan blive trykt først i Synlighed Høreforeningen er i medierne flere gange hver uge. Oftest i de lokale aviser, hvor lokalafdelingerne er gode til at få omtalt deres arrangementer eller komme med et (lokal)politisk opråb. Foreningen har også optrådt i landsdækkende medier med større politiske sager. Det har handlet om nedskæringer i Det Sociale Tolkeprojekt og om kommunernes håndtering af høreapparater. Mellem jul og nytår var vi i mange medier med advarsler om, at hørelsen kan tage skade af nytårsfyrværkeri. På støjområdet har en af de større sager været mp3- afspillere, der udgør en trussel mod særligt de unges hørelse. Landsformand Søren Dalmark har bl.a. været gæst i TV2's Go morgen Danmark og på Nova FM (tidligere TV2 Radio) for at tale om risikoen ved at lytte til musik for højt og for længe. Af sparegrunde blev der desuden skiftet distributør af hørelsen, så Citymail står for levering i de store byer. Det gav i starten nogle problemer med distributionen, men antallet af fejl er minimeret, og kvaliteten af distributionen er nu på samme niveau som Post Danmark. Trykte materialer Med overgangen til den nye struktur i foreningen, herunder nyt navn og logo, blev det nødvendigt at trykke en række foldere, der præsenterer de områder, vi dækker. årsberetning 2008 høreforeningen

5 Aktiviteter Netværksdannelse Projekt Netværk er en stor succes. I starten bestod netværksgrupperne primært af mennesker i den erhvervsaktive alder, men efterspørgslen fra andre medlemmer var stor, og nu er det et tilbud til alle Høreforeningens medlemmer uanset alder og lyd- og høreproblemer. Kursusaktivitet Der har været stor interesse for kurserne, og i alt har 225 medlemmer benyttet sig af muligheden for at deltage i Høreforeningens kurser. Heraf deltog 141 i kurser for tillidsvalgte. 84 deltog i de almene interessekurser. Skoletjenesten Støjkasserne har været meget efterspurgte blandt landets skoler, og kasserne er oftest booket lang tid i forvejen. Derfor er der løbende indkøbt flere Støjkasser, så vi nu har 20 kasser mod fire kasser, da projektet startede op i skoleåret 2005/2006. Sekretariatet bruger mange ressourcer på kasserne. Arbejdet omfatter bl.a. pakning og udsendelse af breve og kasser, anskaffelse af materialer og udarbejdelse af fondsansøgninger for at skaffe økonomi til projektet. Tegneserien Ka du høre det rocker? er ved at være brugt op, og der skal laves en ny version i Ungdomslejr UL 2008 Høreforeningen gennemførte UL 2008 i samarbejde med EarVision, og igen i 2008 var ungdomslejren for de 18 til 35-årige med høreproblemer en succes. UL 2008 blev primært sponsoreret af EarVision by Widex. Derudover har Lars Mogensen (far til en af deltagerne)/ firmaet innova i/s og Høreforeningen bidraget økonomisk til, at lejren kunne gennemføres. Deltagerne på UL 2008 gav efterfølgende udtryk for, at de havde fået stort fagligt og personligt udbytte af at deltage. Virksomhedsmedlemskaber For at få flere indtægtskilder blev der i efteråret åbnet for virksomhedsmedlemskab af Høreforeningen. Et virksomhedsmedlemskab koster årligt og giver bl.a. virksomheden ret til en fast visning på foreningens hjemmeside og i decemberudgaven af hørelsen, ligesom virksomheden modtager fem eksemplarer af hver udgivelse af hørelsen. På baggrund af erfaringerne med kampagnen i 2007, hvor Høreforeningen uden større udbytte kontaktede store virksomheder, har foreningen kontaktet mindre virksomheder med tilknytning til høresagen og/eller Høreforeningen. Det tager længere tid, da landsformand Søren Dalmark ofte tager personlig kontakt til virksomhederne, men giver også bedre resultater. Kampagnen fortsætter i Nytårsfyrværkeri Beskyttelse af hørelsen indgår ikke i den nationale fyrværkerikampagne. Derfor har foreningen kontaktet kampagnen og er i dialog med dem om at få hørelsen med i kampagnen i For at gøre folk opmærksom på at de skal passe på deres hørelse nytårsaften, sendte Høreforeningen pressemeddelelser ud, både fra central side med landsformand Søren Dalmark som afsender, og lokalt over en fælles skabelon. Det var en stor succes, og mange aviser bragte pressemeddelelserne. Det førte også til omtale i DRs radioavis den 31. december. Børnehaveprojektet Allerede i barndommen er det vigtigt at passe på sin hørelse. Især da der er et meget højt støjniveau i børnehaverne. Høreforeningen er gået i gang med et projekt, en slags Karius og Baktus for ørerne, som skal lære børnehavebørn at passe på deres hørelse. Projektet skal indeholde et teaterstykke, en historie og forslag til aktiviteter i børnehaven. Vejledningsteam Høreforeningens vejledningsteam består af fem medarbejdere, der kan give kvalificerede svar om forskellige lyd- og høreproblemer samt om muligheder og rettigheder gennem det offentlige. Vejledningsteamet bliver i stigende omfang kontaktet af medlemmer og andre med lyd- og høreproblemer samt offentligt ansatte, der ønsker indblik i høreområdet for at hjælpe en borger. årsberetning 2008 høreforeningen

6 Sekretariatet Høreforeningens Tolkeformidling Økonomi Medlemssystemet Der har været en del problemer med medlemssystemet, men ved årets udgang så det ud til, at det ville komme til at fungere. Personale I årets løb har der været en del udskiftninger på sekretariatet. Personalet bestod i december 2008 af: Sekretariatsleder Ledelsessekretær Bogholder Regnskabsmedarbejder Kommunikationsansvarlig Webmedarbejder Kontorassistent Kursuskonsulent Medlemsafdeling Tolkeformidler Tolkeformidler Projekt Netværk, projektmedarbejder Projekt Netværk, projektmedarbejder Pia Mikkelsen Birgit Rasmussen Jane Hochheim Birgit Hansen Mette Bønneland Mette Lundgaard Birgitte Colberg Malene Brandt (barsel frem til 15. januar 2009) Helle Simonsen Ulla Monrad Lisbeth Helgogaard Joan Klindt Johansen Ane Schneidermann En grøn smiley signalerer, at Høreforeningen har orden i arbejdsmiljøet og ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet. Domicil I 2011 skal Høreforeningen flytte ud til et nyt domicil, bygget og ejet af Danske Handicaporganisationer (DH). Ambitionen med byggeriet er at skabe verdens bedst tilgængelige kontorbyggeri. I processen med at skabe et byggeri, der lever op til ønsker fra både ansatte og brugere i de mange handicaporganisationer, er der nedsat en række arbejdsgrupper. Ansatte på sekretariatet har været involveret i denne proces, ligesom Hjælpemiddel- og Tilgængelighedsudvalget medvirker i processen med at gøre bygningen optimalt tilgængelig. Udbud Tolkninger på SU-området kom i udbud i efteråret Høreforeningens tolkeformidling deltog og kom gennem det første nåleøje og har derigennem fået ret til at indsende et egentligt tilbud i Regnskab 2008 Indtægter Udgifter Resultat Høreforeningens økonomiske nøgletal for 2008 Indtægter Kontingent inkl. gaver til lokalafd Tips- & Lottomidler Arv modtaget i Gaver Annonceindtægter + portostøtte Refusioner f.eks sygedagpenge Renter Øvrige indtægter inkl. momsrefusion Overførte hensættelserne I alt: Udgifter Kontingent og gaver til lokalafd Hørelsen Kursusaktivitet Administration Personaleomkostninger inkl. FU-honorar Mødeudgifter politisk arbejde Projekt Netværk Skoletjeneste/støjkasser Informationsmaterialer I alt: En stor del af medarbejderne er deltidsansatte, og de 13 ansatte svarer til 10,5 fuldtidsansatte. Resultat Arbejdsmiljø I oktober fik Høreforeningens sekretariat uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet, som vurderede, at sekretariatet har orden i arbejdsmiljøet. Derfor fik Høreforeningen en grøn smiley, som vises i oversigten på Arbejdstilsynets hjemmeside. Tips og Lotto Aftalen skal fornyes og er til godkendelse i organisationerne i slutningen af februar 2009, virkning fra 1. januar Undersøgelse af Høreforeningens udgifter og indtægter For at få en mere stabil økonomi har FU i efteråret nedsat en taskforcegruppe, der skal kigge på udgifter og indtægter. Desuden er der en gruppe, der konkret arbejder med at skaffe flere indtægter til Høreforeningen. 10 årsberetning 2008 høreforeningen 11

7 Ledelse og udvalg Ekstern repræsentation Hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen består af 22 medlemmer: Fire medlemmer fra hver af de fem regioner, samt landsformand og næstformand. Landsformand: Søren Dalmark Næstformand: Ole Matthesen Sanne Lauridsen Lars Bo Ammitzbøll Bjarne Dueholm Jens Præstegård Jan Krogså Bolette Østberg Judith Hansen Lisbeth Persson Preben Fruelund Emanuel Pechüle-Christensen Jens Troldahl Keld Hansen Svend P. Kristensen Karl Dirksen Svend Stennicke Larsen Boris Hemmingsen Fritz Larsen Karl Erik Jensen Kristian Hansen Ib Petersen Heraf er valgt et Forretningsudvalg bestående af syv personer: Søren Dalmark Ole Matthesen Sanne Lauridsen Lars Bo Ammitzbøll Bjarne Dueholm Jens Præstegård Jan Krogså Der er følgende interne udvalg: 1 Tinnitusudvalget 1 Menièreudvalget 1 CI-udvalget 1 Døvblevneudvalget 1 Høreudvalget 1 Hørehæmmede børns forældreudvalg 1 Ungdomsudvalget 1 Hjælpemiddel- og Tilgængelighedsudvalget 1 Brugerkontaktudvalget 1 Arbejdsmarkedsudvalget 1 Støj- og Forebyggelsesudvalget 1 Kursus- og Uddannelsesudvalget Bestyrelsen for Castberggårds Feriecenter: Ole Matthesen Brugerpanel vedr. Cityringen (Metroen rundt om København): Carsten Hussing Castberggårds repræsentantskab: Ole Matthesen, Svend P. Kristensen Center for Døve: Søren Dalmark Center for Høretab (tidligere Nyborgskolen) - bestyrelsen: Jens Præstegård Danske Handicaporganisationers (DHs) repræsentantskab: Søren Dalmark og Ole Matthesen Danske Handicaporganisationers (DHs) socialpolitiske udvalg: Formand Søren Dalmark DSBs handicappanel: Carsten Hussing Døve og Hørehæmmedes Oplysningsforbund: Malene Brandt, Karl Dirksen (formanden for Kursusudvalget er født suppleant) European Federation of Hard of Hearing (EFHOH): Søren Dalmark Følgegruppe for projekt Bevar Dit Arbejde (Castberggård): Merete Birk Nielsen Følgegruppe for Teknisk Audiologisk Laboratorium (TAL): Søren Dalmark International Federation of Hard of Hearing (IFHOH): Søren Dalmark Nordisk Audiologisk Selskab (NAS): Søren Dalmark, Judith Hansen Nordisk Høreskadedes Samarbejdskomité (NHS): Søren Dalmark, Ole Matthesen, Pia Mikkelsen Nyborgskolen Uddannelsesudvalg: Jens Præstegård samt en repræsentant fra Ungdomsudvalget Pengeinstitutternes Handicap-kontaktudvalg: Søren Dalmark Projekt Tegnkom: Følgegruppe: Pia Mikkelsen Udviklingsgrupper: Ulla Monrad, Peter Lundh, Lonneke Nørrung Referencegruppen vedr. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC): Overordnet Søren Dalmark Projektgruppe: Rosana Schleusener, Lisbeth Lüdemann Projektgruppe CI-børn: Flemming Wang Jensen Det Sociale Tolkeprojekt: Søren Dalmark og Ulla Monrad Videnscenter for hørehandicap: Formand for bestyrelsen Søren Dalmark og Sanne Lauridsen 12 årsberetning 2008 høreforeningen 13

8 Fonde og legater Fællesfonden: Forretningsudvalget Forskningsfondet til studier vedr. tunghørhed og døvhed: Landsformand Søren Dalmark (fonden er ekstern) Ingeborg og Emanuel Jensens Mindelegat: Landsformand Søren Dalmark (ekstern - Høreforeningen får tildelt legatportion) (FU tager stilling til ansøgninger) Ellen og Ebba Andreasens fond: (kan ikke søges) Høreforeningens landsformand Høreforeningens næstformand Repræsentant fra Forretningsudvalget Jens Peter Jørgensen og hustrus Mindelegat (HBF-fonden): Høreforeningens landsformand (Søren Dalmark) Høreforeningens næstformand (Ole Matthesen) Hørehæmmede børns forældreudvalgets formand (Helle Larsen) FU-medlem tilknyttet HBF-udvalget (Jens Præstegård) Ménière- og Tinnitusfonden: Forretningsudvalget Betty Margrethe Pedersen, Nørre Nebels Fond til støtte af døvblevne patienter: Landsformand Søren Dalmark En repræsentant fra Varde Lokalafdeling Høreforeningen Årsberetning 2008 Udgivet maj 2009 af: Høreforeningen Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre Landsformand: Søren Dalmark Tlf Grafisk design: Jane Hjo Møller Tryk: Formula A/S Trykt i 200 eksemplarer 14 årsberetning 2008 høreforeningen 15

9 høreforeningen kløverprisvej 10 b, 1.s 2650 hvidovre

Årsberetning Høreforeningen

Årsberetning Høreforeningen Årsberetning Høreforeningen Indhold Indledning 2 Kort nyt 3 Det politiske arbejde 5 En stor frivillig indsats 8 Medlemstilbud 10 Samarbejde 13 Kommunikation 13 Sekretariatet 14 Høreforeningens Tolkeformidling

Læs mere

årsberetning 2007 Høreforeningen Årsberetning 2007 Udgivet april 2008 af: Høreforeningen Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Landsformand: Søren Dalmark

årsberetning 2007 Høreforeningen Årsberetning 2007 Udgivet april 2008 af: Høreforeningen Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Landsformand: Søren Dalmark Årsberetning 2007 årsberetning 2007 Høreforeningen Årsberetning 2007 Udgivet april 2008 af: Høreforeningen Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Landsformand: Søren Dalmark Tlf. 36 75 42 00 www.hoereforeningen.dk

Læs mere

TERAPI tøjlede tinnitussen

TERAPI tøjlede tinnitussen TERAPI tøjlede tinnitussen Brug teleslyngerne Menière: Mød ukuelige Inger Hørelsen svigter 1 ud af 2 over 50 år! Hvornår og hvor ofte kan variere, og det er ikke altid man ved, om man selv er den ene.

Læs mere

nr. 09 nov 2010 udgivet Af HØreforeningen Thomas: Dit høretab kan blive din styrke Find vej i høreomsorgen Audiologi før og nu

nr. 09 nov 2010 udgivet Af HØreforeningen Thomas: Dit høretab kan blive din styrke Find vej i høreomsorgen Audiologi før og nu nr. 09 nov 2010 udgivet Af HØreforeningen Thomas: Dit høretab kan blive din styrke Find vej i høreomsorgen Audiologi før og nu Lider du af TinniTus? At have høretab kan være temmelig ressourcekrævende.

Læs mere

NR. 09 NOV 2011 UDGIVET AF HØREFORENINGEN. Tema. HØreSAgeNS frivillige. fart På. Menière-træf Mønsterbryder på efterskole

NR. 09 NOV 2011 UDGIVET AF HØREFORENINGEN. Tema. HØreSAgeNS frivillige. fart På. Menière-træf Mønsterbryder på efterskole NR. 09 NOV 2011 UDGIVET AF HØREFORENINGEN Menière-træf Mønsterbryder på efterskole Tema fart På HØreSAgeNS frivillige Som en fisk i vand! 2011 All Rights Reserved Phonak Danmark A/S Bibow Design Dyk ned

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011-12

Bestyrelsens beretning 2011-12 Beretning 2011 2012 Bestyrelsens beretning 2011-12 Krisen koster på mange planer, men først og fremmest er det jo vores brugere der bliver ramt. De får ikke den hjælp, de skal have ifølge loven og må betale

Læs mere

nr. 05 maj 2010 udgivet af HØrefOreningen Netværk gør os stærke Læs om hjælpemidler Se hørelsen i ny indpakning

nr. 05 maj 2010 udgivet af HØrefOreningen Netværk gør os stærke Læs om hjælpemidler Se hørelsen i ny indpakning nr. 05 maj 2010 udgivet af HØrefOreningen Netværk gør os stærke Læs om hjælpemidler Se hørelsen i ny indpakning Hvad har Morten Olsen og Per Arnoldi til fælles? Morten Olsen og Per Arnoldi er to ud af

Læs mere

ET GODT LIV. med Usher. 100 år for høresagen høreinstituttet

ET GODT LIV. med Usher. 100 år for høresagen høreinstituttet ET GODT LIV med Usher 100 år for høresagen høreinstituttet Der er en Phonak til alle! Idag har Ida gjort det!... hun har fået foretaget en høreprøve hos sin lokale Phonak forhandler, og er nu blevet meget

Læs mere

nr. 01 jan 2011 udgivet af HØrefOreningen Skal høreproblemer med i jobsamtalen? Læs om den nye ørestol Benforankrede høreapparater

nr. 01 jan 2011 udgivet af HØrefOreningen Skal høreproblemer med i jobsamtalen? Læs om den nye ørestol Benforankrede høreapparater nr. 01 jan 2011 udgivet af HØrefOreningen Skal høreproblemer med i jobsamtalen? Læs om den nye ørestol Benforankrede høreapparater Bedre forståelse, mere energi Oticon Agil er designet til at understøtte

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

STRATEGI 2020 RÅDGIVNING, version 2

STRATEGI 2020 RÅDGIVNING, version 2 STRATEGI 2020 RÅDGIVNING, version 2 Revideret oktober 2014 1. GENERELT OM UDVIKLINGEN... 4 1.1 Eksterne faktorer... 4 1.1.1 CI-udviklingen... 4 1.1.2 Kommunerne og den økonomiske recession... 6 1.1.3 Stigende

Læs mere

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter?

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA NYT Prostatacancer Patientforeningen Juni 2008 Nr. 2-2008 Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA havde ministerbesøg på sit årsmøde, som refereres her

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

STRATEGI 2020 RÅDGIVNING

STRATEGI 2020 RÅDGIVNING STRATEGI 2020 RÅDGIVNING Indhold 1. KOLOFON...2 2. GENERELT OM UDVIKLINGEN...3 2.1 Eksterne faktorer...3 2.1.1 CI-udviklingen...3 2.1.2 Kommunerne og den økonomiske recession...3 2.1.3 Stigende konkurrence...4

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Beretning 2012-2013. Foto: Maj Skibstrup

Beretning 2012-2013. Foto: Maj Skibstrup Beretning 2012-2013 Foto: Maj Skibstrup Bestyrelsens beretning 2013 fra maj 2012 til april 2013 Indledning. 2 Aktuelle strømninger på ældreområdet. 3 Ældre og kommunernes socialpolitik.... 4 Ældre og kommunernes

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

KF 2012-2014 Beretning

KF 2012-2014 Beretning KF 2012-2014 Beretning Konstruktørforeningens beretning 2012-2014 Indhold 03 Forord 05 Det fag- og byggepolitiske område 13 Det internationale arbejde 17 Konstruktørernes arbejdsliv 27 Uddannelsesområdet

Læs mere

Mange forsøg på besparelser Krav til lyd i offentlige rum

Mange forsøg på besparelser Krav til lyd i offentlige rum Mange forsøg på besparelser Krav til lyd i offentlige rum Der er en Phonak til alle! Idag har Gert gjort det!... han har fået foretaget en høreprøve hos sin lokale Phonak forhandler, og er nu blevet meget

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

DET CENTRALE HANDICAPRÅD ÅRSBERETNING 2000

DET CENTRALE HANDICAPRÅD ÅRSBERETNING 2000 DET CENTRALE HANDICAPRÅD ÅRSBERETNING 2000 Årsberetning 2000 Det Centrale Handicapråd Årsberetning 2000 Det Centrale Handicapråd Bredgade 25 Sankt Annæ Passage, opg. F, 4. sal 1260 København K Telefon:

Læs mere

Indledning...3 Den økonomiske situation...5 Fundraisingaktiviteter...6 Run for Charity...6

Indledning...3 Den økonomiske situation...5 Fundraisingaktiviteter...6 Run for Charity...6 Indhold Indledning...3 Den økonomiske situation...5 Fundraisingaktiviteter...6 Run for Charity...6 døgnnetto omtankevand...6 Medlemmer...6 Hjernesagen som organisation...7 Øverste ledelse og hovedbestyrelse...7

Læs mere

bel bel Formandens beretning ved generalforsamlingen den 7. april 2001 Indhold: Formandens beretning ved generalforsamlingen 1

bel bel Formandens beretning ved generalforsamlingen den 7. april 2001 Indhold: Formandens beretning ved generalforsamlingen 1 bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Maj 2001 4. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning ved generalforsamlingen 1 Legoland 2001 4 Referat fra generalforsamling i

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Danske handicaporganisationer

ÅRSBERETNING 2012. Danske handicaporganisationer ÅRSBERETNING 2012 Danske handicaporganisationer 02 udsnit af atriet på åbningsdagen, hvor publikum står på balkonerne. Balkonerne er beklædt med et cirkelmønster, der både virker som udsmykning, men som

Læs mere

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004 Dato: 14/02-2004 Klokken: 14.00-18.15 Sted: KVL, København Referent: Merete Hansen Dirigent: Allan Høiberg Bestyrelsen bestod før generalforsamlingen af: Niki Gade, formand André Stæhr, næstformand Dyveke

Læs mere

2011 20 Beretning 2011

2011 20 Beretning 2011 011 Beretning 2011 Indhold Forord 4 Repræsentantskabsmøde 2011 6 Diabetes i Danmark og verden 8 Strategi for fremtiden 10 Faglig sammenhæng 12 Støtte til et liv i balance 14 Diabetes på dagsordenen 16

Læs mere

INDHOLD FORENINGENS MÅLSÆTNING OG ORGANISATION KIRKELIGE ANLIGGENDER PERSONALE MEDLEMSSERVICE STYRELSE OG STRUKTUR ÅRSMØDE

INDHOLD FORENINGENS MÅLSÆTNING OG ORGANISATION KIRKELIGE ANLIGGENDER PERSONALE MEDLEMSSERVICE STYRELSE OG STRUKTUR ÅRSMØDE ÅRS RAPPORT 2015 INDHOLD KIRKELIGE ANLIGGENDER Dåbsprocenten falder, og derfor sætter vi nu fokus på, hvad vi som menighedsråd kan gøre. side 4 PERSONALE Det var ikke nogen nem opgave, som vores forhandlere

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013 Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus Repræsentantskabsmøde mandag d. 18. marts 2013 kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,1.,

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere