Vækst, velstand og velfærd. Flere i arbejde øger væksten. Dagspengesystemet skal moderniseres. Lønsystemet er forældet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækst, velstand og velfærd. Flere i arbejde øger væksten. Dagspengesystemet skal moderniseres. Lønsystemet er forældet"

Transkript

1 Vækst, velstand og velfærd Nu er det tiden til reelle reformer på arbejdsmarkedet s 2 Dagspengesystemet skal moderniseres Fokus på kortere ledighedsperioder og beskæftigelse s 4 Flere i arbejde øger væksten Efterlønnen skal afskaffes; fleksjob og førtidspension skal samtænkes s 3 Lønsystemet er forældet Vestjysk Bank vil hellere belønne kompetencer og præstation s 6 U d g i v els e, T ry k o g eks p ed i d i to n: FA marts 2011 kontak t: ISsN NR.2

2 2 FA MAGASIN marts 2011 Vækst, velstand og velfærd Det er noget, mange taler og har en mening om; og godt det samme. Derimod kniber det desværre med at enes om ting, der for alvor trækker i den rigtige retning. Det er ærgerligt nu, men rigtig slemt i fremtiden for kommende generationer. I stedet for kampen om, hvem der skal sidde i ministerbilerne, burde der arbejdes for en bred enighed om en økonomisk holdbar udvikling og bedre sammenhængende rammebetingelser. Både for den private og offentlige sektor. Det har noget at gøre med nødvendige reformer, men også med at få genskabt et mere frugtbart klima for samarbejde på kryds og tværs. FA har som en arbejdsmarkedsorganisation fokus på det finansielle arbejdsmarked i bred forstand og på løn og arbejdsvilkårene der. Dermed være ikke sagt, at man kan adskille arbejdsmarkedsforholdene fra det overordnede om økonomisk ansvarlighed og gode rammevilkår. Tvært i mod er arbejdsmarkedsforholdene en vigtig del af det samlede billede, og langt hen ad vejen forhold, som vi stadig i Danmark selv har indflydelse på. Steen A. Rasmussen Foto: Lars H. Knudsen I dette FA Magasin giver FA en første penneprøve på ideer og holdninger, som bør indgå i overvejelserne om reformer på arbejdsmarkedet. Det skulle gerne være et bidrag til at komme videre. Mange af tingene har FA tidligere været fremme med. Her er forslagene så samlet. Men FA har også helt nye tanker om, hvordan vi i fællesskab sikrer fremtiden med de rigtige kompetencer. Om tiden ligefrem er inde til en 1987 løsning er måske tvivlsomt. Vi danskere ser jo først skriften på væggen, når vi står med ryggen mod muren(!). Men problemerne forsvinder i hvert fald ikke med politisk polemik, diverse meningsmålinger eller forskellige former for protestaktioner. Steen A. Rasmussen

3 marts 2011 FA M AG A S I N 3 Flere i arbejde øger væksten Af Charlotte Enevoldsen, Den største udfordring på det danske arbejdsmarked er at sikre en større arbejdsstyrke i fremtiden. Derfor anbefaler FA, at: - efterlønnen skal afskaffes - fleksjob og førtidspension skal tænkes sammen Arbejdsstyrken skal øges En større kvalificeret arbejdsstyrke er en forudsætning for øget vækst og velfærd i Danmark, men desværre er der udsigt til, at Danmark kommer til at mangle arbejdskraft. Med store årgange af ældre på vej på pension og efterløn, er det vigtigt, at der sættes ind i tide, så flest mulige fastholdes på arbejdsmarkedet. Ingen skal opmuntres til at forlade deres job tidligere end nødvendigt. Afskaf efterlønnen Jo hurtigere efterlønnen afskaffes, jo bedre. Ingen under 50 år bør have mulighed for at gå på efterløn, og for personer på 50 år eller mere skal efterlønsalderen gradvist hæves. Det vil stadig give tid til, at den enkelte dansker kan planlægge resten af sit arbejdsliv og indstille sig på en senere tilbagetrækningsalder. Det er sund fornuft, at tilbagetrækningsalderen stiger i takt med, at levealderen stiger. Jo længere man lever, jo mere må man arbejde og bidrage til velfærdssamfundet. Mennesker, der er i stand til at arbejde, skal ikke tilskyndes til at trække sig tilbage for tidligt. Der er brug for alle gode erfarne kræfter på arbejdsmarkedet. Fleksjob og førtidspension skal samtænkes Forsørgelsesordninger må ikke blive til permanent parkering af personer, der rent faktisk er i stand til at varetage et job - eller har udsigt til at blive i stand til det igen. Derfor skal ordningerne for fleksjob og førtidspension samtænkes, så de i højere grad tilskynder, at alle arbejder lige så meget, som deres helbred tillader det. Fleksjobordningen skal målrettes personer med nedsat arbejdsevne, der ellers ville ende som førtidspensionister. Fleksjob skal være midlertidige og som hovedregel højst vare i fem år. For heldigvis bliver mange mennesker raske igen, og så er der brug for dem på arbejdsmarkedet. Samtidig skal førtidspensionister have bedre mulighed for at komme tilbage i arbejde, hvis de får det bedre. Ansvarlighed og sund fornuft Der skal tages hensyn til, at nogle jobs er mere opslidende end andre, og nedslidte og syge skal have mulighed for at trække sig tilbage. Det er social ansvarlighed. Men det er også social ansvarlighed at sikre Danmarks vækst og velfærd i fremtiden. Det er sund fornuft, at raske mennesker skal arbejde mere. Derfor giver det god mening at afskaffe efterlønnen og reformere ordningerne for fleksjob og førtidspension.

4 4 FA MAGASIN marts 2011 Dagpengesystemet skal moderniseres Af Claus Ryde, Dagpengesystemet bør målrettes kortvarig ledighed, have fokus på job og afspejle konjunkturer i samfundet I Danmark kan en ledig der er medlem af en a-kasse - få dagpenge i 2 år. Perioden på 2 år er uafhængig af, om der er høj eller lav ledighed, og dermed om udsigterne til hurtigt at finde et job er god. Dagpengenes størrelse er for langt de fleste reelt uafhængig af den indtægt, man har haft. Det giver lavtlønnede en høj dækning, mens fx finanssektorens medarbejdere vil opleve en stor økonomisk nedgang, hvis de skal leve af dagpenge. En person, der har tjent mere end kr. pr. måned, kan højst få kr. pr. måned. FA har tidligere efterlyst et mere fleksibelt dagpengesystem. Dagpengesystemet skal være et sikkerhedsnet under kortvarig ledighed. Nyt job og dagpengemodel hører sammen Erfaringerne viser, at mange ledige kommer i job, kort før dagpengene slipper op. Hvis dagpengesystemet giver en højere ydelse i en kort periode, vil det motivere ledige til hurtigt at finde nyt arbejde. Trækker ledigheden ud, skal dagpengene sættes ned for at øge motivationen til at tage arbejde. FA har derfor støttet Arbejdsmarkedskommissionens anbefaling om et mere konjunkturafhængigt dagpengesystem, hvor dagpengeydelsen gradueres og reduceres, når ledigheden er lav. Arbejdsmarkedskommissionen anbefalede et mere konjunkturafhængigt dagpengesystem Mere fleksibilitet i dagpengesystemet kan nås ved, at dagpengeperioden sættes ned til fx 1 år, når ledigheden igen bliver lav. Det vil afkorte ledighedsperioderne og øge arbejdsudbuddet i tider med lav ledighed. Stiger ledigheden på ny, følger dagpengeperioden med op og ender fx på de 2 år, vi har i dag. Indsats før ledighed virker Erfaringerne fra finanssektoren viser, at en tidlig og målrettet indsats virker. Virksomheder i finanssektoren har brugt mange penge på outplacement og lignende. Disse tiltag har været med til at afbøde virkningen af de afskedigelser, der er gennemført under finanskrisen. Ledigheden blandt finansuddannede er fortsat lav - trods de mange afskedigelser. Den offentlige indsats skal også starte, før ledigheden rammer. Når større afskedigelser varsles til myndighederne i god tid, skal tiden bruges på at hjælpe de nye ledige i arbejde helst før de er blevet ledige. Jobcentrenes indsats skal være målrettet, og der må ikke spekuleres i, om det er den ene eller anden offentlige kasse, der skal betale. Fokus skal være at få de ledige i beskæftigelse igen.

5 marts 2011 FA M AG A S I N 5 Aktiv seniorpolitik Af Hans Jørgen Steffensen, Danmark mangler arbejdskraft, og ældrebyrden er ved at blive for stor. Så selv om der lige nu er arbejdsløshed, bør virksomhederne allerede nu sætte ind. Et af redskaberne til at øge udbuddet af arbejdskraft er aktiv seniorpolitik Seniorer er en vigtig ressource på arbejdsmarkedet. Derfor er det nødvendigt at se på, hvordan seniorer, som er sunde og raske, og som både vil og kan fortsætte på arbejdsmarkedet, kan fastholdes og udvikles. En række kompetencer udvikler sig ofte med alderen. Viden, erfaring, overblik, menneskekundskab og evnen til at kommunikere er typiske seniorkompetencer. Aktiv seniorpolitik skal ikke som efterløn, folkepension og førtidspension bestemmes på Christiansborg. FA mener, at aktiv seniorpolitik skal være en del af virksomhedernes personalepolitik og baseres på aftaler mellem arbejdsmarkedets parter. Dermed bliver indsatsen en del af den fleksibilitet, som er karakteristisk for det danske arbejdsmarked. Med gradvis afskaffelse af efterlønsordningen vil der automatisk blive mere rum til aktiv seniorpolitik. I finanssektoren er der aftalt overenskomstbestemmelser, der giver seniormedarbejdere mulighed for mere tid til sig selv, mens de fortsat er i arbejde. Det er fx bestemmelser om ret til deltidsansættelse, uden at det går ud over pensionsordningen. Overenskomsten giver dermed et fundament, for at virksomhederne kan arbejde videre med at udvikle virksomhedens egen seniorpolitik. Både Folketing og arbejdsmarked må hjælpe til Der er ingen generel opskrift for, hvordan en aktiv seniorpolitik skal udformes. Enhver virksomhed må selv kortlægge alderssammensætningen blandt medarbejderne og bl.a. se på, hvor de kompetencer, som virksomheden har brug for i dag og i fremtiden, skal hentes. En omkostningsberegning kan fx vise, at der er bedre økonomi i at fastholde en medarbejder i endnu et par år frem for at skulle investere i en ny medarbejder. Seniorer har ikke brug for særlige arbejdsmiljø- eller sundhedsfremmetiltag Et højt arbejdsmiljø- og sundhedsniveau er gavnligt for alle. Der er ikke bevist nogen effekt af særlig indsatser over for seniorer. Ældre medarbejdere skal ikke på skånekost. Men det er generelt en fordel at samtænke virksomheders arbejdsmiljøog sundhedsfremmetiltag.

6 6 FA MAGASIN marts 2011 Lønsystemet er forældet Af Anne Mette Skousen, Så klar er udmeldingen, når HR- & kommunikationsdirektør Michael T. Madsen bliver spurgt til sit syn på overenskomstens lønsystem han ønsker mere fleksibilitet Ved de seneste overenskomstforhandlinger er udviklingen ifølge HR- & kommunikationsdirektør Michael T. Madsen, Vestjysk Bank, gået den rigtige vej. I 2008 blev de automatiske anciennitetsstigninger for medarbejdere i lønniveau 2 (medarbejdere med en årsløn inkl. pension over kr.) afskaffet, og det skal fortsætte den vej, mener han. Problemet med de nuværende bestemmelser er, at der er for meget stivhed i lønsystemet. Medarbejdere skal have fastsat lønnen på baggrund af nogle formelle kompetencer, der er fastsat i overenskomsten. Det vil være mere fair at belønne medarbejderen på deres reelle kompetencer og deres præstation. Hvilke udfordringer giver lønsystemet i dagligdagen? Helt konkret, så har jeg oplevet medarbejdere, som i en periode vil koncentrere sig om mindre komplekse arbejdsopgaver. Det ønske kan vi ikke nødvendigvis honorere på en fair måde. For hvis medarbejderen fx har en finansiel videreuddannelse, skal lønnen være på et vist niveau, uanset de arbejdsopgaver medarbejderen har. Så selvom medarbejderen ønsker det, kan vi ikke for en periode aftale en (lavere) løn, der passer til jobbets indhold. For det meste finder vi et kompromis, men det trækker ressourcer ud af den samlede lønpulje, og det begrænser derfor lønpuljen til andre medarbejdere og i yderste konsekvens beskæftigelsen. Hvordan skal fremtidens lønsystem se ud? Vi skal først og fremmest slippe de regler, der er i lønniveau 1. Det vil give færre udfordringer i det daglige. Derudover ser jeg gerne, at lønsystemet i finanssektoren bliver mere markedsbestemt i lighed med det øvrige private arbejdsmarked. Der skal være større frihed til individuel løn, hvor vi i højere grad skeler til reelle kompetencer frem for anciennitet og formelle uddannelser. Større fleksibilitet i lønsystemet vil også gøre det lettere at realisere Finansforbundets tanker omkring livsfaser. Dansk lønstigning skal ned 4 De danske finansansatte fik en lønstigning på 3,7% i Væsentlig mere end i de øvrige europæiske lande. I Danmark er aftalt lønstigning på 1,07% i For de andre europæiske lande kender FA endnu ikke den aftalte stigning, eller forhandlingerne er fortsat i gang. Sveriges forhandlinger er netop overtaget af forligsinstitutionen, da overenskomstparterne efter 5 måneders forhandlinger ikke blev enige om bl.a. lønstigningen for EL LU PT AT NO CH FI SE CY ES DK Kilde: Banking Commitee februar 2011

7 marts 2011 FA M AG A S I N 7 Lad Søren og Nutidsbank aftale timerne selv Af Mariane Dissing, 12 minutter mere om dagen, 37 eller 40 timer om ugen, 48 timer i snit om ugen over 13 uger, 1924 timer om året Der er mange måder at finde ud af, hvor meget den enkelte medarbejder skal arbejde. I Danmark er der tradition for, at arbejdstid er noget, der reguleres på arbejdsmarkedet. Ikke på Christiansborg. I finanssektoren betyder det, at FA og Finansforbundet eller DFL laver rammer for arbejdstiden i overenskomsten. Det er så op til den enkelte arbejdsgiver at løse resten. I virkelighedens verden er det i sidste ende en sag mellem den enkelte medarbejder og leder. Den model ser FA gerne bevaret og styrket. Enkel aftalemodel efterlyses FA har sin del af ansvaret for, at overenskomsterne især på pengeinstitutområdet har alt for mange sider om arbejdstid. Faktisk er der 25 tætskrevne sider om arbejdstid. De finansansatte har i dag et langt højere kompetenceniveau, end dengang arbejdstidsreglerne blev indsat. Det er på høje tid, at overenskomstens regler om arbejdstid afspejler den medarbejdersammensætning, der er i dag. Og samtidig tager højde for den digitalisering og forandring af arbejdets organisering, der også sker hele tiden. Derfor vil FA arbejde for en forenkling af de regler, der kendes i dag. Fx har vi afsnit om frivillig højere arbejdstid. Det burde være enkelt at aftale men nej, det kræver en masse forarbejde, før Søren Hansen kan få lov til at have en normal arbejdstid på 40 timer om ugen i Nutidsbanken. Arbejdstid er ikke partipolitisk issue FA tror ikke på, at det rigtige er, at alle i finanssektoren skal arbejde mere hver eneste dag eller uge. Det vil hverken passe til den enkelte virksomheds eller den enkelte medarbejders behov. Men det bør være en mulighed, den enkelte leder og medarbejder selv aftaler - uden andre skal blande sig. Det er i hvert fald ikke noget, der hører hjemme i drøftelser med regering og Folketing.

8 8 FA MAGASIN marts 2011 Kompetenceudvikling hele livet Af Michael Boas Pedersen, Vækst og velstand kan sikres via en arbejdsstyrke med et højt kompetenceniveau, der matcher arbejdsmarkedets behov i fremtiden Uddannelsespolitik skal anskues i sin helhed fra folkeskole til arbejdsmarked. Udbuddet af uddannelser skal målrettes og ligge i tråd med arbejdsmarkedets behov for kompetencer. For mange unge søger mod uddannelser, der ikke er efterspurgt af arbejdsmarkedet. Derfor skal rådgivningsindsatsen styrkes, og de forskellige uddannelser skal justeres, så de kan matche arbejdsmarkedets kompetencekrav. Frie og gnidningsfrie overgange mellem uddannelser Der skal være gnidningsfrie overgange mellem formelle offentlige uddannelser, og der skal bygges bro mellem offentlige og private uddannelser. Det gavner både de studerende, virksomheder og samfund. Uddannelsespolitik skal kobles direkte op på arbejdsmarkedets efterspørgsel på kompetencer. Det skal ske gennem målrettet rådgivning og mere arbejdsmarkedsrettede uddannelser generelt. Det kræver et fleksibelt meritsystem samt en systematisk anvendelse af real-kompetencevurderinger. Efter fransk forbillede bør Danmark indføre et valideringsråd, der kan foretage uafhængige vurderinger af kompetencer. Farvel til akademiske samlebånd Til trods for mange tiltag er danske universitetsdimittender stadig væsentligt ældre end dimittender i andre lande. Det mindsker den aktive arbejdsstyrke. På de fleste studier er bacheloruddannelserne flettet ind i den tilknyttede kandidatuddannelse. Bacheloruddannelserne bør tilrettelægges, så de både selv opfylder arbejdsmarkedets behov, men også forbereder til studier på kandidatniveau. Det akademiske speciale forlænger stadig mange studier unødigt meget. Derfor skal den studerende kunne vælge mellem en master by thesis med et speciale og en master by course uden et speciale. Kompetenceforsikring kan sikre livslang læring for alle For at styrke efter- og videreuddannelsen af medarbejdere gennem hele livet foreslår FA, at der oprettes en fælles kompetenceforsikring. Forsikringsordningen skal understøtte kompetenceudvikling generelt og dermed også række ud over medarbejderens aktuelle job. Universitetsloven af 2003 lægger op til, at bachelorer skal kunne vælge forskellige kandidatuddannelser på tværs af fag og universiteter. Alligevel vanskeliggør institutionel modstand stadig overgange og merit-muligheder mellem forskellige uddannelser fra bachelorniveau og kandidatniveau. Ordningen skal være en opsparingsmodel, hvor medarbejderen optjener point/midler til efter- og videreuddannelse. Medarbejderen beslutter sammen med arbejdsgiveren, hvornår kontoen hæves, og hvordan den anvendes. Ordningen kan fx finansieres med 1/3 del fra hhv. arbejdsgivere, arbejdstagere og staten.

9 marts 2011 FA M AG A S I N 9 To skridt frem - og et tilbage er ikke nok forenkling Af Hans Jørgen Stffensen, Økonomisk vækst og øget beskæftigelse kræver færre administrative byrder for virksomhederne Regeringen havde en ambitiøs målsætning om, at virksomhedernes lovbestemte administrative byrder skal lettes med op til 25% inden Formålet var at frigive ressourcer i dansk erhvervsliv, så virksomhederne netop kan skabe den vækst og øgede beskæftigelse, som der er stor brug for. Når virksomhederne skal bruge mindre tid og færre ressourcer på at efterleve administrative krav fra myndighederne, har de mere tid til at drive forretning og dermed skabe værdi. Der er langt til regeringens mål Den endelige opgørelse af de administrative lettelser skulle være klar 1. januar men ser ud til først at komme i april Vi ved, at der samlet set var sket en reduktion med 20% i 2009 set i forhold til Der var dog store variationer mellem de enkelte ministerområder. På Beskæftigelsesministeriets område havde man kun nået en reduktion på 16%. Ministeriet skulle dermed indhente et markant "efterslæb", hvis de 25% skulle nås inden udgangen af Blandt de gennemførte ændringer er afskaffelsen af underskrift på feriebeviser og reduktioner i indberetning på grund af eindkomstregistret. Større brug af digitale løsninger mellem virksomheder og det offentlige har dog haft større betydning. FA peger på flere forenklinger FA har mange gange peget på behovet for regelforenklinger på Beskæftigelsesministeriets område. Et af dem er ferieloven, hvor der er store muligheder for at lette de administrative byrder. Ministeren har i stedet valgt at fremsætte et snævert lovforslag i Folketinget. Nye love tjekkes ikke for administrative byrder Økonomi- og erhvervsministeren lovede i juni 2010, at nye regler screenes for administrative byrder. Desværre har flere efterfølgende lovudkast manglet netop en analyse af, hvilke administrative konsekvenser regelændringen har for erhvervslivet. Det giver risiko for, at nye regler medfører nye administrative byrder for virksomhederne, som kunne være undgået ved rettidig omhu. Eller sagt med andre ord: To skridt frem - og et tilbage.

10 10 FA MAGASIN marts 2011 Bedre trivsel og fortsat godt psykisk arbejdsmiljø Af Hans Jørgen Steffensen, Servicevirksomheder og videnstunge virksomheder fylder gradvist mere på arbejdsmarkedet, mens industrien skrumper. Derfor er der brug for mere fokus på psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladserne Undersøgelser viser, at dårligt psykisk arbejdsmiljø kan give stress, hjertekarsygdomme og depressioner. Omvendt kan et godt psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen medvirke til at reducere sygefravær og tidlig tilbagetrækning, ligesom det kan skabe større motivation og arbejdsglæde til gavn for produktivitet og bundlinje. De glade danskere i EU stresser Danskere er de EU-borgere, der er mest tilfredse med deres arbejdsvilkår. Knap 95% af danskerne er tilfredse eller meget tilfredse med arbejdsvilkårene i deres job. Til sammenligning er knap 85% tilfredse eller meget tilfredse med deres arbejdsvilkår i EU. Det viser en undersøgelse for 2010 af det Europæiske Institut til Forbedring af Arbejdsog Levevilkår. Men samtidig er Danmark det land, hvor flest mennesker må forlade arbejdsmarkedet på grund af psykisk nedslidning. Det viser en ny rapport fra OECD. I 1995 havde én ud af fire danskere, der gik på førtidspension, psykiske problemer. I 2007 var andelen steget til hver anden. Trods stor jobtilfredshed er der altså fortsat udfordringer. Trivsel skal skabes lokalt FA mener, at de enkelte virksomheder selv skal sørge for at forebygge og afhjælpe problemer i det arbejdsbetingede psykiske arbejdsmiljø. Det skal ske i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og medarbejderrepræsentanter. Skal Arbejdstilsynet ind, bør det primært ske i form af dialog - og ikke ved påbud eller bøde. Desuden bør der i det psykiske arbejdsmiljø være tilsvarende bagatelgrænser som i det fysiske arbejdsmiljø, før myndigheden griber ind. Finanssektoren kan arbejde positivt med arbejdsmiljø Ledelse og medarbejdere har en fælles interesse i at udvikle trivsel. Det gælder også i finanssektoren, som hverken er udsat for ekstra stress eller klassificeret som særligt nedslidningstruet. For mange finansvirksomheder vil det alligevel være naturligt at prioritere positive arbejdsmiljøfaktorer, som kan fremme trivsel, jobtilfredshed, kvalitet, produktivitet og bundline frem for kun at se på risikofaktorer. Nye undersøgelser viser, at de virksomheder, der arbejder for at opbygge virksomhedens interne sociale kapital ved at prioritere tillid, retfærdighed og samarbejde, får gode resultater, når det gælder om at producere og levere dens kerneydelser.

11 marts 2011 FA M AG A S I N 11 Nyt fra FA Ændringer i medlemskredsen Med virkning fra 1. januar 2011 er NEM Forsikring A/S indmeldt i FA. Pr. 1. marts 2011 har FA 215 medlemmer fordelt på 160 pengeinstitutter, 10 real- og kreditinstitutter og 45 forsikringsvirksomheder. Medlemsvirksomhederne har med opgørelsesdato pr. 1. juni 2010 eller senere optagelsestidspunkt i alt medarbejdere, idet der dog på nuværende tidspunkt ikke er medarbejderantal for det senest optagne medlem. FA s sekretariat Pr. 1. april 2011 er Helle Hjort Christensen ansat som uddannelseskonsulent i FA. Helle kommer fra en stilling i Finanstilsynet og afløser Lars Truelsegaard Andersen, der fratrådte med udgangen af januar. Endvidere er stud.jur. Chelina Christensen ansat pr. 1. april 2011 som studentermedhjælper. Chelina afløser Daniel Wiingaard Bach, der også stoppede med udgangen af januar.

12 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Af Ingerlise Buck Økonom i LO

Af Ingerlise Buck Økonom i LO ANALYSE Smerter og trælse hverdage for seniorer som må blive i job Torsdag den 25. januar 2018 Smerter og skrantende helbred. Det er ifølge ny undersøgelse hverdag for mange af de seniorer, der ikke kan

Læs mere

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform 3. januar 211 Pressebriefing om tilbagetrækningsreform Mål om balance på de offentlige finanser i 22 Pct. af BNP 2 1-1 -2-3 -4-5 Strukturel balance 22 Uden yderligere tiltag Pct. af BNP 21 22 23 24 2 1-1

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Nyorientering Seniorpraksis

Nyorientering Seniorpraksis Nyorientering kom godt i gang! 1. PJVS-modellen 2. Den samfundsmæssige kontekst 3. Den fleksible efterløn 4. Indledende spørgsmål til dialogen i virksomheden 5. Muligheder med paletten af seniorpolitiske

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

JAs arbejdsmarkedspolitik

JAs arbejdsmarkedspolitik JAs arbejdsmarkedspolitik Oktober 2015 Formål JAs arbejdsmarkedspolitik tegner foreningens holdning til arbejdsmarkedsforhold og ansættelsesvilkår. Arbejdsmarkedspolitikken er det fælles grundlag, der

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår EnEn profession levende organisation med høj værdi med et forstærkt samfundet demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger holdninger til til organisationens sygeplejerskers lønlivog ogarbejdsvilkår demokrati

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Pct = Erhvervsfrekvens, pct.

Pct = Erhvervsfrekvens, pct. Danmarks velstand afhænger blandt andet af den samlede arbejdsindsats. Velstanden øges, hvis flere personer deltager på arbejdsmarkedet, eller arbejdstiden øges. I Danmark er erhvervsfrekvensen høj, men

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Udfordring 1 Andel af befolkningen i arbejde, pct. Kilde: Finansministeriet, 2011

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE Et godt og langt arbejdsliv for alle Leif Lahn Jensen Arbejdsmarkedsordfører DE TO UDFORDRINGER Arbejdsstyrken slides ned Løsninger? Økonomiske realiteter Næsten en halv

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 2.juni 216 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 29.juni 16 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at:

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007 JANUAR 2007 FAMAGASINET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS side 3 Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) og FA er blevet enige om en etårig overenskomst

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER 200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER Den økonomiske vækst bremses i de kommende år af mangel på arbejdskraft. Regeringen forventer således, at

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 1 Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 Måske er der et lys for enden af tunnelen. Måske er vi ganske langsomt på vej ud af den økonomiske krise. Den krise, som har gjort så megen skade på

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked

Fremtidens arbejdsmarked Fremtidens arbejdsmarked Lars Djernæs, seniorrådgiver ved Nordisk Ministerråds sekretariat 1 Fremtidens arbejdsmarked Ministerrådet for Arbejdslivs samarbejdsprogram 2013-16 www.norden.org (ANP 2013:754)

Læs mere

Written instructions to interviewers (Danish)

Written instructions to interviewers (Danish) Written instructions to interviewers (Danish) INSTRUKTIONER TIL INTERVIEWERE VEDR. AKU AD HOC MODUL 2. KVARTAL 2006 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet GENEREL INFO: Spørgsmålene til ad hoc modulet befinder

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet 07-0343 17.10.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet Forligspartierne bag førtidspensionsreformen af 2003 drøfter i dette efterår

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

To streger under facit Nyt kapitel

To streger under facit Nyt kapitel To streger under facit Nyt kapitel Udfordringen frem mod 2020 Sund økonomi er fundamentet for holdbar vækst og varig velfærd. Det går igen fremad for dansk økonomi, men de offentlige finanser er presset

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt NR. 9 - September 2008 Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Flemming Andersen Foto: PolFoto Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF 1. oplag 250 eksemplarer

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Strategi Seniorpraksis

Strategi Seniorpraksis Hvorfor en seniorpolitik? Fokusspørgsmål Hvilke personalemæssige udfordringer har virksomheden? Hvorledes kan seniorerne være en del af løsningen? Er en seniorpolitik og -praksis midlet? Værktøjer 1. Mulig

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

Jobcenterchefseminar marts 2011

Jobcenterchefseminar marts 2011 Jobcenterchefseminar 3. - 4. marts 2011 2 PROGRAM 3. marts 2011 - formiddag 9.00-9.30: Ankomst og morgenkaffe 9.30-9.45: Velkomst v. Karl Schmidt, regionsdirektør 9.45-10.30: Nyt i beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Flere medarbejdere til et Danmark i vækst

Flere medarbejdere til et Danmark i vækst Flere medarbejdere til et Danmark i vækst - En andengenerationsreform der skal adressere flaskehalsudfordringer på det danske arbejdsmarked Dansk økonomi er sund, og vi er endelig ude af den største økonomiske

Læs mere

LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010

LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010 LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010 LØNKOMMISSIONENS OPGAVE Kortlægge, analysere og drøfte: Om løn, ansættelsesog ledelsesstrukturer i den offentlige

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle for alle Udfordringen - Udviklingen har ikke været gunstig. Juli 2011 er der 2.000 flere borgere i Vejle på overførselsindkomst end i 2007. Årsagen er dels, flere ledige, primært dagpengemodtagere, og

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID HK MEDLEMMERNES VALGOPLÆG 2015 INDLEDNING I løbet af 2015 skal der være folketingsvalg i Danmark. HK støtter ikke bestemte partier eller politikere. Vi samarbejder

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Den 31. oktober 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 344 af 9. juni 2016 stillet

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Skattereformen i hovedpunkter.

Skattereformen i hovedpunkter. Skattereformen i hovedpunkter. Konsekvenser, beregninger, social balance Indhold Danmark i arbejde... 2 Det socialdemokratiske:... 2 Hvorfor skattereform:... 2 Udfordringen:... 2 Arbejdskraft:... 2 Flere

Læs mere

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: 117 59 Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er

Læs mere

Stor gevinst ved at hindre nedslidning

Stor gevinst ved at hindre nedslidning 21 217 219 221 223 22 227 229 231 233 23 237 239 241 243 24 247 249 21 23 2 27 29 Flere gode år på arbejdsmarkedet 23. december 216 Stor gevinst ved at hindre nedslidning Den kommende stigning i pensionsalderen

Læs mere

LO s målprogram Den 20. november Arbejdsmarked. Arbejdsmarkedspolitik og flexicurity

LO s målprogram Den 20. november Arbejdsmarked. Arbejdsmarkedspolitik og flexicurity LO s målprogram 2016-2019 Den 20. november 2015 Arbejdsmarked Arbejdsmarkedspolitik og flexicurity Hovedudfordringer 2016-2019: Med et Europa med åbne grænser og en stigende konkurrence på arbejdskraft

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelses Det foreslås, at efterlønnen bortfalder for alle under 40 år. Det indebærer, at efterlønnen afvikles i perioden

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

Myndighed/Afsender Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Lovens ikrafttrædelsesdato 1. januar 2013

Myndighed/Afsender Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Lovens ikrafttrædelsesdato 1. januar 2013 Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 1 Offentligt L I G E S T I L L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G 30. oktober 2012 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Ændringer i reglerne for seniorførtidspension

Ændringer i reglerne for seniorførtidspension Sagsnr. 15-1295 Vores ref. csoe Den 6. januar 2016 Ændringer i reglerne for seniorførtidspension Seniorførtidspensionsordningen blev udarbejdet som en del af tilbagetrækningsreformen og blev lanceret som

Læs mere

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere

AM Konferencen Skriv navn, titel Skriv sted, dato

AM Konferencen Skriv navn, titel Skriv sted, dato AM Konferencen 2016 Skriv navn, titel Skriv sted, dato Hanne Holm Andersen Seniorkonsulent sygefravær og fastholdelse 14 års konsulenterfaring indenfor arbejdsmiljø Tværfagligt forskningsprojekt om langtidssyge

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram 2017-2019 Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det arbejdsprogram,

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere