Vor banes konstruktør Frederik Dreyer: Ebeltoft golfbane, før og nu... Læs midtersiderne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vor banes konstruktør Frederik Dreyer: Ebeltoft golfbane, før og nu... Læs midtersiderne."

Transkript

1 Vor banes konstruktør Frederik Dreyer: Ebeltoft golfbane, før og nu.... Læs midtersiderne.

2 GOLF l EBELTOFT EBELTOFT GOLFCLUB BESTYRELSE: Formand Kr. Nygaard Rasmussen Sekretær Erik Nielsen Kasserer Jan Mølgaard Ove Elle Svend Simonsen Birgit Rasmussen UDVALG: Matchudvalg: Ove Elle K.N. Rasmussen Tirsdags-damerne: Birgit Rasmussen Jytte Elle Torsdags-herrerne: Henning S. Jensen Handicapudvalg: Jan Mølgaard Juniorudvalg: Kr. Nygaard Rasmussen Bladudvalg: BørgeVange Poul Erik Krøll Harry Schultz Palle Rasmussen Erik Nielsen Pressekontakt: Harry Schultz BørgeVange Sponsorudvalg: Birgit Rasmussen Green-keeper: Sv. E. Hansen ~ ~ KLUBHUS: KONTINGENTER: Jan Mølgaard Grønhøj 33. Egsm. S tr Ebeltoft Tlf Giro: kvadrat Kvadrat Boligtextiler AS 8400 Ebeltoft Danmark Telefon Showroom : B Bella Center København MODERNE TØJDESIGN LUCIA BLEYLE LECOMTE LODENFREY PIERRE CARDIN Begynder-udvalg: Poul Erik Krøll Ove Elle Birgit Rasmussen Bane- og klubhusudvalg : Svend Simonsen FORSIDE: Tegning af afdøde bladtegner Herluf Jensenius, bragt som forside i Dansk Golf Union' s Golfblad nr. 8, december1963 WJret'~ EBELTOFT

3 Formanden har ordet 1986 blev en god sæson for Ebeltoft Golf Cl u b. Et tilbageblik efterlader indtrykket af en sæson med stor aktivitet i udvalgene og på banen. Der har været stor fremgang i medlemstallet, en større fremgang end den procentvise tilgang på landsbasis. Klubbens aktiviteter har fungeret godt på grund af stor indsats og hjælpsomhed fra medlemmernes side. En ny sæson forestår. l skrivende stund er hele banen dækket af sne, og den er stort set kun anvendelig til skiløb. Banen bliver forhåbentlig snart grøn igen, så den kan benyttes til sit oprindelige formål. Imidlertid har bestyrelse og udvalg benyttet den kolde tid til at forberede den nye sæson. Vort nye EDB system vil i 1987 blive benyttet til bl. a. regnskab, herunder budget og budgetopfølgning med udskrifter til de enkelte udvalg. Videre vil medlemsregistrering kontingentforhold samt handi- capregistrering blive kørt over anlægget. Programmer og systemer er indkørt. Efter at dette tidskrævende arbejde nu er overstået, ser vi frem til de lettelser, som systemet skal resultere i. Et omfattende matchprogram er udarbejdet. Der er flere matcher end i Bl. a. er en ny venskabsmatch kommet til tegner således til at blive en travl sæson med mange tilbud. Det vil fremgå af matchprogrammet, at flere nye sponsorer er kommet til, og sponsorudvalget kan meddele, at der kun er mødt vel vilje, når sponsoraftaler skulle bringes i hus. Et glædeligt forhold og en god støtte til vor økonomi. Vi har desværre ikke fået tilsagn fra en eller flere, der vil påtage sig ledelsen af juniorarbejdet. Det er nødvendigt med en ledelse til at koordinere juniorarbejdet. Vi har dygtige juniorer, men kunne have behov for større bredde. Gennem dette indlæg kan vi kun håbe på tilbagemelding fra interesserede, der har lyst til at gå ind i dette arbejde. De øvrige udvalg er på plads hvad angår formænd, men der er stadig plads til hjælpere i de enkelte udvalg. Bestyrelsen har gennem klubhusudvalgets formand Sv. Simonsen truffet aftale med fr. Vibeke Caspersen, Øer, der i sæson 1987 vil forestå og va retage servering m.v. i klubhuset. Vi glæder os til dette arbejde. Som også nævnt i formandsberetningen, skiftede banen ejer i Banens nye ejer er Brdr. Vamberg Andersen A / S, der administreres af Bolex, Arhus. l henhold til den lejeaftale, der udløb , skulle ejer og lejer søge ny aftale tilvejebragt inden udgangen af 1986, nærmere betegnet i løbet af november og / eller december. Vi har i bestyrelsen gennem gentagne henvendelser søgt at holde vor del af denne aftale, men manglende respons på adskillige henvendelser fra vor side, har endnu ikke resulteret i nogen ny aftale. Det er imidlertid vort håb, at en ny aftale snart tilvejebringes uden de større ændringer. Tiden der er gået fra 1986-aftalens udløb bør indikere dette. For til en vis grad at følge den prisudvikling, der er i samfundet, har bestyrelsen besluttet at hæve 1987 kontingentet med ca. 6%. Green-fee vil stige fra kr. 60, til kr. 70,- pr. dag for seniorer. Uændret kr. 30,- for juniorer. Vi har valgt at lade green-fee for juniorer være uændret, da vi ellers vil få veksleproblemer ved betaling i klubhuset, der jo for det meste er ubemandet. l december 1986 modtog klubben en check på kr ,- fra Den danske Bank, Ebeltoft. Pengene skal gå til klubbens juniorarbejde. Pengene skal nok finde god anvendelse, og vi takker for bidraget. Når nu sneen forsvinder og golferne myldrer frem på banen, ved vi, at specielt greens er meget sarte og sårbare for slid, skader m.v.. Det er vort håb, at alle vil være så skånsomme over for banen som overhovedet muligt. God sæson. Kr. Nygaard Rasmussen.

4 [$9\11i 1 iiigz HOLMENS KRO c TLF DRAABYVEJ - EBELTOFT Kirsten & Anton Nielsen (}(eslauranl delskabs- Øf} mø~e~kaler Øiner 7Dranspørlable KRÆMMERHUSET's hjemmebagte isvafler på gågaden i Ebeltoft - Et besøg værd - Gitte & John Jensen Adelgade 35. Tlf FRUGTBODEN Bech Pedersen Adelgade Ebeltoft Telefon Elna og Oli strandkroen Egsmark strand Ebeltoft, tlf Stedet med det gode køkken - og de udsøgte vine

5 EGC generalforsamling 1986 Lørdag den 6. december 1986 afholdtes klubbens ordinære generalforsamling på Hotel Ebeltoft Strand. Der mødste 60 medlemmer op. Steffen Holm valgtes til dirigent og konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling, hvorefter formanden fik ordet og aflagde følgende beretning, der dog er beskåret væsentligt af redaktionen. Golf på landsbasis På Dansk Golf Unions årsmøde her i Ebeltoft den 22. november blev oplyst, at der på landsbasis er tale om en medlemsfremgang på 7,1%. Golf i Ebeltoft l Ebeltoft Golf Cl u b kan vi også mærke den større interesse for golfen, idet vi har haft en stigning fra sidste års medlemstal på 253 medlemmer til nu 307. Det er en meget stor stigning i en klub af vor størrelse - godt 21 % Begynderudvalget Det store antal nye medlemmer har stillet store krav til begynderudvalget. Begynderudvalgets formand, Poul Erik Krøll : Det har været en spændende opgave at sluse så mange nye medlemmer ind i klubben. Der har været en meget stor opbakning fra øvede medlemmer til at give en hånd med, og det er virkelig positivt. Kaninmatcher For at de mange nye medlemmer rimeligt hurtigt kan opnå handicap, ønsker begynderudvalget flere kanin- og fællesmatcher. Der foreslås 2 kaninmatcher og 2 fællesmatcher. Udvalget anbefaler også, at der udfærdiges en begynderbog, hvori begyndere kan læse sig til de mest elementære ting omkring golf og klubforhold. Træning Træning for de øvede spillere har ikke været præget af den store interesse, ligesom tavlen om, at Svend Erik stod til rådighed for spillere, der ville købe tid, heller ikke har været den store succes. Juniorudvalget Når jeg har omtalt den store stigning i antal medlemmer, er der tale om seniorer. Desværre kan vi ikke sige det samme om juniorsiden. Til trods for en god, ihærdig og motiveret indsats fra juniorudvalgets side, er det ikke lykkedes at tiltrække juniorer i nævneværdig grad. Vore juniormedlemmers fremmøde til de aftalte træningstidspunkter har også været præget af en vis flygtig hed, hvilket heller ikke har virket inspirerende for juniorudvalget. Vi må nok erkende, at konkurrencen med øvrige sportsgrene er så stor, at der skal noget helt andet til for at få en øget juniortilgang. l konsekvens af den ringe respons på den store indsats fra juniorudvalgets side, har Poul Skadhede, Henning Skriver og Børge Poulsen meddelt, at de ser deres arbejde i udvalget for afsluttet pr. 1. november Bestyrelsen kan kun beklage dette! Svend Erik -træning l træningsarbejdet med nye medlemmer samt i juniortræning har Svend Erik hjulpet og assisteret i aftalt omfang, hvil-

6 Dirigenten Steffen Holm konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indvarslet. ketsåvel begynder- som juniorudvalget har følt sig godt hjulpet ved. Matchprogrammet Klubbens matcher, incl. tirsdags- og torsdagsmatcherne har hah ialt ca deltagere. De almindelige matcher har hah gennemsnitligt 50 deltagere, tirsdagsmatcherne 19 og torsdagsmatcherne 23. Det er her på sin plads at rette en tak til alle de matchledere, der har ydet en stor indsats ved planlægning og afvikling af vore matcher. Onsdagsgolf Onsdagsgolf er tilsyneladende kommet for at blive. Der har været stor deltagelse, idet der over 28 onsdage har været ialt 430 deltagere. Det har for mange udviklet sig til at være en hyggelig dag, hvor deltagerne går det antal huller som tid og kræher tillader. Dereher tid til en snak over medbragt mad i klubhuset. En uforpligtende og god golfdag. Handicapudvalg Handicapudvalget v. Jan Mølgaard og Jytte Elle har hah et godt check på alles handicap. Også et tidskrævende arbejde. Opdatering og justering er foretaget bl.a. ved hjælp af EDB, hvilket er medvirkende til at give en god oversigt over de enkelte medlemmers op- og nedture udi golfspillet. Klubben har netop erhvervet det EDB-udstyr som hidtil er benyttet og det agtes fremover benyttet til andet og mere end handicapregistrering. Green fee Igen i år har der været mange green-fee gæster på banen. Green-fee indtægten ligger lidt over det budgetterede. Der skal rettes en tak til Svend Brøchner Petersen for arbejdet med at holde styr på green-fee siden ligesom vor nu uundværlige telefon også har sorteret under Svend Brøchner. Sponsorudvalget Sponsorudvalget v. Birgit Rasmussen har også ydet en stor indsats. Vi har ikke manglet sponsorer, og sponsorernes præmier er en betydelig støtte for klubbens økonomi. Gave Klubben har i år modtaget en donation på kr ,- fra ægteparret Ebba og Ulrich Pochert. Fra Den Danske Bank modtaget kr ,- til juniorarbejde. Matcher med andre klubber l forbindelse med Odsherred matchen gik turen i år til Odsherred. Vi er i år blevet kontaktet af Grenå Golf Club, der har spurgt, om der kunne arrangeres en bymatch med Ebeltoh i Reklameskilte Vort projekt med reklameskiltene på teestederne er nu på nær enkelte skilte afsluttet. Indtægterne fra reklamerne bidrager pænt til klubbens økonomi. Desværre har vi i det forløbne år kunnet konstatere, at enkelte skilte har været udsat for en noget hårdhændet behandling. Et par steder er der skudt med hagl mod skiltene, enkelte andre skilte har været udsat for slag. Det er naturligvis ikke golfere, der giver skiltene den behandling.

7 Afskedsgaver til de afgående medlemmer kasserer Poul Andersen og revisor Steffen Holm. Banens ejerforhold Pr. 1/ har Cevo lnvest A / S solgt golfbanen til firmaet Vamberg Andersen A / S Firmaet tegnes helt eller delvis af A. Poulsen, der som de fleste bekendt ejede Hotel Hvide Hus samt golfbanen. Straks kontaktede vi firmaet Vamberg Andersen A / S med anmodning om at få et orienterende møde for at høre om planer og fremtid for banen, ligesom vi anmodede om at få forhandlet ny lejeaftale for kommende sæson eller helst sæsoner. Klubbens relation til kommunen Bestyrelsen har haft et orienteringsmøde med borgmester Jørgen Nielsen og kommunaldirektør Bent Christiansen. Fra bestyrelsen deltog Erik Nielsen, Ove Elle og undertegnede. Mødet fandt sted den 13. november og fandt sted på vor foranledning. På mødet orienterede vi om aktiviteten på banen og i klubben. Vi mødte 2 meget velforberedte personer, der var særdeles godt inde i banens ejerforhold. Der blev givet udtryk for, at kommunen ønskede golfbanen bevaret - ja, endda gerne med en endnu højere standard hvis muligt. Der var absolut ingen planer om at sætte sig på selv det mindste hjørne af banen til andre formål. Det var et godt møde med en god og bred orientering. Poul Andersen Som det ses af dagsordenen har klubbens kasserer Poul Andersen meddelt, at han ikke ønsker genvalg. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne sige tak for et godt samarbejde og en stor indsats. Ligeledes har vor udmærkede dirigent Steffen Holm meddelt, at han ikke ønsker genvalg som revisor. Tak til Steffen Holm for god og omhyggelig revision gennem adskillige år. Afslutning Udvalgene har gjort et stort arbejde, hvilket også har kunnet måles på resultaterne. Jeg vil slutte med at sige tak for et godt arbejde / samarbejde i det år der er gået - og håber, at vi i den nye sæson kan opnå nye, gode resultater. Kristian Nygaard Rasmussen formand

8 SKWliiE til allt? 6tJtiHål!Kaj Thorhauøa H. PONTOPPIDANSGADE AR HUS C. TELEFON Preben Mørch Guld Sølv Ure Optik Adelgade Ebeltoft Telefon HOLM's BP SERVICE!:)!S$013 E1 JERNBANEGA DE 22!!400 EBELTOFT TELE; FON (lin) J ~ IJ 27 EFTER MATCHEN Døgnkiosken Nørre Alle Ebeltoft TI f ABEN A LLE DAGE 7-22 ubj - STATSANSTALTEN FOR LIVSFORSIKRING POUL ANDERSEN DRÅBY EBELTOFT TLF. (06) Sekvensa as. Gunnar Clausensvej 9 DK-8260 VIby.J l1f Telex SEKVA DK SALON INGRID Skovhegnet 2, 8400 Ebeltoft MODERNE TØJ DESIGN. LENE SAND. MARIMEKKO. VUOKKO. SAN ANTONIO, ifarvergaarbens f-: unstbaan bucrrf Adelgade 1 3, 8400 Ebeltoft Tlf G Grafik/Design Studio Enk N1elsen Grafiker IOD Oversøhus 8420 Knebel Corporate design Industriel grafik Emballage Grafisk planlægning c (smf.!lsnedkelj Stenhøj 4. DK-8520 Lystrup Telefon

9 Dansk Golf Union' s årsmøde 1986 Delegerede spillede golf 146 delegerede fra golfklubber i hele Danmark afholdte i week-enden årsmøde i kongresbyen Ebeltoft. 76 at disse klubledere afsluttede møderne med en frisk golfmatch, hvor bornholmere, sønderjyder, morsingboer, københavnere o.s.v. i skøn blanding blev matchet parvis mod hinanden. Det var naturligvis ikke det sportslige, der var vigtigt, men Ebeltoft kom dog på lystavlen med Mie Bugtrup, som sammen med Kirsten Schiøtz fra Kokkedal (ved Kbh.) besatte 1. pladsen i damematchen. Vejrgudernes gunst og Ebeltoft golfernes forarbejde på vor skønne, særprægede bane bevirkede, at alle disse golfklubledere fik et ualmindeligt godt minde med hjem. Dansk Golf Union har planer om fremtidigt at lægge disse årlige møder fast i Ebeltoft begrundet med byens centrale beliggenhed og med en bynær tillokkende golfbane. Ingen anden dansk købstad har en 18-hullers golfbane liggende i en så bekvem gåatstand fra bymidten som Ebeltoft. OE Øverst: Formanden for DGU Helge Ejernæs Vort lokale islæt: Erik Nielsen, Svend Simonsen og Ove Elle

10 ALT l GOLFU ~E~YNDERTILBUD DSTYR HAVES a vsæt til da. Jernene ~er og herrer! Lyle and Sco~. Kølle nr. 3, putter Caravan d sweaters og bærebag k Penf Id ~nveste r. 1950, o Prmce rø d e golfb o Id e- pr. dus 450 kr. kr :-.- Abningstider Lørdag fra 10~ 13 Efter 12. april fra 9-12 og BENDIX GO LF 8400 EB~~;~ØJ 10A STRANDGA TLF ~

11 Orientering om ændringer i handicapsystemet Der er vedtaget følgende ændringer til det nuværende handicapsystem, som træder i kraft fra sæsonen Adgang til at spille listescores indføres for spillere med handicap 21 til 36 efter samme retningslinier som spillere med handicap 5til20 2. Adgang til handicapregulering på baggrund af private scores for spillere med handicap 21 til 36 bortfalder. Begrundelsen for disse ændringer er den ringe mulighed, disse spillere har haft for at indlevere mindst 3 tællende scorekort pr. sæson, for at undgå at få frataget handicap ved årsrevisionen. Dette har dog ikke givet de store problemer i Ebeltoft i 1986 (se handicapstatistikomtalen i dette blad). Rent praktisk betyder det, at alle spillere med handicap 21 til 36, som ønsker at gå en tællende runde nu også skal skrive sig på listen som er ophængt i klubhuset og efter runden indleveres et korrekt udfyldt scorekort. 3. Der indføres en neutral zone på indtil 2 slag over handicap for spillere med handicap op til 36. Dette betyder, at spillere skal gå 3 slag over handicap før der bliver foretaget opadgående regulering af handicap. Indførelsen af en neutral zone sker efter opfordring fra European Golf Association, således at de danske regler kommer til at ligge så tæt på de internationale som muligt. Handicapstatistik for 1986 Som det fremgår af følgende skema er der i 1986 blevet sat 31 nye golfere i handicap. Mange af disse har allerede i første sæson spillet sig ned i gruppe B, hvilket er meget flot. Der er ikke i denne sæson nogen som har fået frataget handicap p.g.r. for få indleverede score kort. Totalt er der 164 spillere med et registreret handicap i forhold ti1138 for et år siden. Jan Mølgaard handicapudvalget ***************************************************************** ** H A N D I C A P O V E R S I G T ** ** STATISTIK FOR 1986 ** ** ** ***************************************************************** I GRUPPE:- >' GRUPPE A ' GRUPPE B! GRUPPE C 1 IALT I HANDl CAP:! ! I ! STATUS PR 1/ 1/ 1986! 32! 46! 60! 138 så i-. i. HÅNoi cåf>... å.; ;... å.;... 3i ~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I UDMELDT 1 O O! 5 I,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I STATUS PR 1/ 1/ 1987! 44! 66! 54 ' 164 I =================================================================

12 Ebeltoft Golfbane dengang og nu l istidens allersidste afsnit kom den såkaldte baltiske is fra Østersøen og blev presset op langs Jyllands østkyst. Den skød to gietchertunger op i de to inderlavninger, der i dag hedder Kalø og Ebeltoft Vige og dannede de to randmoræner, der i smukke halvbuer kranser vigene mod nord. Når jeg kaster mig ud i geologiske beskrivelser, som jeg ingen indsigt har i, er det for at gøre mig selv den fornøjelse at citere Horst Meesen burg, der om den randmoræne, der løber fra Fuglsø nord om Ebeltoft Vig og ned mod Ebeltoft by skriver:»ved denne Lillekøbing opløses regelmæssigheden i et regelløst virvar af småbakker«. Denne sætning vil jeg gerne være medunderskriver på, det var i dette terræn, jeg i 1962 fik til opgave at planlægge en 18 hullers golfbane, der skulle høre til Hotel Hvide Hus. Aage V. Jensen var dengang begyndt at opføre hotelbygningen. Han var i Sydfrankrig blevet begejstret for golfspillet og mente, at en golfbane ville være et aktiv for hotellet. Han handlede hurtigt og købte, dels af kommunen, dels af private, de arealer, hvor golfbanen nu ligger. Han havde i Københavns Golf Klub, hvor han spillede, fået at vide, at jeg vidste alt om golfbaner og golfbanearkitektur. Det skal siges, at det var stærkt overdrevet. Jeg havde nok skrevet om emnet i golfbladet, men jeg havde aldrig været med til en golfbanes anlæg, højst til at ændre bunkerplaceringer på et enkelt hul på banen i Dyrehaven. Men jeg gik trøstigt i gang med opgaven, skaffede kortmateriale og vandrede igennem terrænet på kryds og tværs,

13 / mange gange endda. Det var langtfra let at få atten huller til at lægge sig til rette som perler på en snor. Korte huller kunne der være mange af, gode korte huller, og det var nød7 vendigt at anlægge fem, for at kabalen skulle gå op. De ligger der i dag, bortset fra tredie hul, som jeg ikke er stolt af, er de både varierede og byder på ikke helt lette opgaver. Efter at hulforløbet nu er ændret på banen, har de alle ulige numre. Oprindelig var det ene - det tiende - placeret som et lige nummer. Det var med vilje, for at man ikke i toursamematcher skulle komme ud for, at den samme spiller på hvert hold skulle slå fra teestedet alle fem gange. Anlægningen måtte ikke koste for meget og blev da også ret primitivt udført, hvilket kan mærkes den dag i dag. Der blev dog skabt vanding til alle greens, noget enestående dengang H.H. Hansen projekterede dette anlæg ganske gratis. Man kan i DANSK GOLF følge arbejdets gang. Banen dukker inddirekte op første gang i bladet i julenummeret 1963, hvor Jensenius havde tegnet en farveforside formet som et»glædelig jul«til Ebeltoft. l første nummer i 1964 skrives der:»alle fairways er slået til, de fleste greens er formet, og greens vil blive slået til i dette forår«. l bladets ottende nummer samme år omtales indretningen af klubhus i Zoo' s primitive bygning, i majnummeret 1965 putter Svend Tinning på forsiden på en af banens greens og i julinummeret bringes en lang omtale af banens indvielse. Her blev alle sejl sat til. Borgmesteren slog indvielsesslaget, der var stor middag - påklædning smoking - og åbningsmatch næste dag, en toursamematch med fine præmier. Der var blevet fremstillet et fint scorekort til åbningen med en tegning af banen. Opslaget med banetegningen er glimrende grafisk udformet, hvad klubbens nye scorekort også er. Dengang havde man ikke ensartede regler for farver på banemarkeringer, således hedder det under lokale regler: The boundaries of the course a re indicated by black posts. Nu skal vi vist til at ændre farverne på teestederne. På scorekortet - hvadenten det er gammelt eller nyt - ses det tydeligt, at der er golfhuller på banen, der løber mod alle verdenshjørner. Det er en af de gode sider ved banen. Hvad man derimod ikke kan se er, at man befinder sig i et såre bakket landskab, der findes ingen sletter på banen, man bevæger sig over grønklædte bakker, i grønne dale ned. Og i banens første år var disse bakker og dale ganske uden bevoksning, når der ses bort fra de to nåletræsbevoksninger, den ene langs med nu - værende tiende hul og den anden på bakkekammen, der skiller nuværende femte og tolvte fairway ad. Og der blev ikke plantet, det var en åben golfbane, der blev indviet i Det var også, var der mange der syntes, en anstrengende bane at spille. Der var især vandringen op til anden fairway, der tog pusten fra en del spillere. Jeg husker, at Dansk Golf Unions daværende formand, Mogens Bredfeldt, der havde slået et af åbningsslagene, ville orientere sig lidt på banen og begyndte at spadsere adstadigt op til første green, der oprindelig lå lidt højere. Halwejs oppe at fairway opgav han stønnende idet han udbrød:»den bane får jeg aldrig at se«, hvorefter han vendte om og gik ned i hotellets bar. Det er nu også et ekstremt tilfælde. Der blev året efter banens åbning stiftet en klub, hvis navn blev Djurslands Golf Klub. Datoen var den 16. april, og der var 35 medlemmer. Den 13. december blev klubben optaget som medlem af Dansk Golf Union. Jeg har ikke været nogen flittig gæst på banen gennem de godt tyve år, den har eksisteret. Jeg kan derfor ret klart se forskellene på dengang og nu, noget, der ikke er let for den, der daglig spiller på den og ikke lægger mærke til den gradvise og langsomme forandring, der sker på banen og dens omgivelser. Der er bygget meget omkring golfbanen, men heldigvis sløres byggeriet i nogen grad af bevoksning, det er bedst at føle sig isoleret, når man beskæftiger sig med golfspillets mysterier. Om selve baneanlægget vil jeg sige, at jeg ikke har noget at indvende mod den nuværende

14 hul rækkefølge, men at jeg nok kunne ønske, at teesteder, deres overflader og omgivelser var bedre og bedre holdt, men jeg er ganske klar over, at det ikke kan lade sig gøre med den nuværende økonomi. Det samme gælder greens og deres omgivelser, en vel gennemtænkt anderledes modellering af flere greens og greenomgivelser ville hæve banens standard. Kommer tid kommer råd, må man ønske. Den mest slående forskel i banens udseende dengang og nu hænger sammen med den bevoksning, der i dag er etableret. Oprindelig var, som nævnt, banens areal fuldstændig fri for bevoksning - bortset fra de to nåletræsbeplantninger- man så kun græs, klippet i forskellig højde og derfor af forskellig farve. Den tilkomne bevoksning er vistnok kommet til dels ved plantning, dels ved selvsåning. Derer - efter min mening -for mange fyrretræer imellem, hvad skal man med dette u danske træ? De kan anvendes i klitterræn, hvor intet andet kan gro. Jeg ville ønske, at billedet i stedet blev domineret af ene, hybenroser, slåen og tjørn, isprængt enkelte birke og røn. Måske også lidt gyvel. Men for meget bør der ikke gro op, heller ikke af de her nævnte gode vækster. Til slut: er nåletræerne på højderyggen mellem femte og tolvte hul naturlige? Fjern dem og erstat dem med spredt bevoksning af de arter, jeg lige har nævnt. Det kunne blive enestående smukt. Og burde der ikke tyndes alvorligt ud i»plantagen«langs tiende hul? Der bør og skal arbejdes med et så dejligt landskab. Frederik Dreyer Vellykket julematch Vinderholdet fra julematchen Fra v. Peter B. Larsen, Palle Rasmussen, Michael Nielsen, Peter Rasmussen, Mario Sforzini, Svend Brøchner Petersen Ronald Voight. frue. Det: Km t'kke,bl/ve før /mor~ har 18 /7(/1/&; aer s/c<! rt.ildef> her/ el'rerm/dc/89 '

15 Der er ikke mange kaniner fremme i øjeblikket Heller ikke dem, der er medlemmer af Ebeltoft Golf Club; men vi glæder os til at se dem, når foråret igen dukker frem. Vi har fået mange nye medlemmer i 1986, ialt 54. Kun få af disse medlemmer har spillet golf før; derfor var det en ikke lille opgave for begynderudvalget, med diverse hjælpere, at tilrettelægge træningen således, at vi hurtigt kunne få begynderne sat i handicap. Der var mange begyndere, der kom i handicap i 1986 flere end vi havde forventet; men all.e gik utrolig seriøst til opgaven. De fleste blev optaget i C-rækken (fra 37 til 54) så nu kan de deltage i de fleste matcher. Nogle af begynderne masede på og kom ned fra C rækken til B-rækken (fra 25 til 36), det var virkelig en fornem præstation. Til dem, der ikke nåede at komme i handicap vil vi sige, tab ikke modet, nåede l det ikke i 1986, så vil det bestemt ske i 1987, særlig hvis l seriøst deltager i træningsafterne om tirsdagen, og ligeledes deltager i diverse matcher for begyndere. Vi har søgt om at få 2 kaninmatcher og 2 fællesmatcher i Hvornår starter træningen 7 Vi håber på at starte med træningen all.erede tirsdag den 7. april. Denne dag bliver mere en orientering i klubhuset fra kl ; men nærmere herom. Vi vil gerne kraftigt opfordre Jer til at komme denne aften, idet den vil få betydning for jeres arbejde med træningen fremover. l skrivende stund er begynderudvalget ikke sammensat; men vi stiler efter at gøre udvalget endnu større til gavn for begynderne. Vi vil slutte med at ønske alle kaninerne et godt og lykkebringende nytår. Begynderudvalget. Matcher/.sponsorer 1987 Det samlende moment i klublivet i EGC, golfmatcherne, er nu fastlagt for Matchprogrammet følger med dette blad. Sponsorernes udprægede beredvill.ighed, og en positiv indstiuing hos de medlemmer, der påtager sig at lede de enkelte matcher, har animeret til en lill.e udvidelse af programmet, sammenlignet med Bl.a. bliver der en åbningsmatch den 11. april, en ny venskabsmatch med Grenå, en ny 2- dages match i påsken og en udvidelse af diciplinkonkurrencen til også at omfatte seniorer. Vel mødt til mange, hyggelige matcher i det nye år. p. u. v. Ove EUe

16 For såvel pri\ atc som erhverysdrivenck. erdet væsentligt. at have orde n og O\'l:Thlik i forbindelse med forsikringerne. Det kan man sikre sig ved at samle sine forsikringer i Balticas Systemforsikring. Har De system i forsikringerne? BAL T ICA Nørrebakke 5 EBELTOFT Ebeltoft KJ ELD GRØNFELDT OLAF T. PEDERSEN Rønde IB MOGE NSEN P. A. E LIASSEN Stedet hvor man hygger sig TLF FØRST MED DET SIDSTE.. l~ t 1 1:t: 81~1 ;J~I#i l J. Carl Jensen' s Eftf. Jernbanegade 14. Ebeltoft Tlf ~"J 1-.o;., ebeltoft :JrrlC e ~ holmrus EBELTOFT EL-INSTALLATION AIS Nørreport 1 Tlf. (08) Ebeltoft Vibæk Strandvej 4, 8400 Ebeltoft. Tlf *

17 Klubmestre 1986 HERRER : Brian Sforzini DAMER : Helle S. Jørgensen DAMER: Fra højre Helle S. Jørgensen Runner up: Charlotte Mølgaard 3. Mucke Ranum 4. Benthe Albeck J OLD GIRLS : Vinder Benthe Albeck, Runner up Jytte Elle JUNIOR: Lars N. Rasmussen Runner up: Henrik Mølgaard OLDBOYS: Vinder Ove Elle Runner up Erik Hogrefe lykønskes af Birgit Rasmussen.

18 Halkidiki l Sterling Skyliner, på vej til ferietur i Grækenland, hørte vi, sammen med golfvenner fra Odsherred Golfklub, den indsmigrende græske Zorbas / Bouzouki musik, og uden vi vidste det, blev denne musik klangen i ørerne under hele vor dejlige rejse til Halkidiki-halvøen i det nordlige Grækenland. Der var Zarbas i golfbanen og samværet i og uden for vort flotte store hotel M eliton Beach ved Porto Carras. Fra vor balkon på hotellet med de ca. 400 værelser nød vi den skønne udsigt i.jd over det azurblå hav til den lille græske by Mamaras, ca. 12 minutter sejllads fra hotellets lobby. l Mamaras nød vi også musikken efter dejlige måltider i»akropolis/ Posidon«med de græske specialiteter til billige penge bl.a. Calarnares (blæksprutter) og hvor dagene sluttede med en festlig kædedans»sirtaki«ført an af både tjener, vært og andre ældre festlige grækere med musik i. Alle morede sig i den lune aften under åben himmel, godt hjulpet af den lokale rødvin og en enkelt Ouze... MUSIK. MUSIK. MUSIK!!! Arsagen til vor deltagelse i denne rejse opstod spontant under venskabsmatchen: Ebeltoft/ Odsherred. Vore venner Anki og Ejner Sabransky spurgte om de kunne få revanche på Halkidiki i Grækenland - der var en afbudsrejse til rådighed. Vor rejseleder, klubbens PRO Svend Jensen ordnede fikst turen og Øverst: Rejselederen vor pro Svend Jensen i spil på banen Nederst: De lykkelige vindere bagest fra venstre Svend, Børge, Lars, Henning og Carl. Forrest fra venstre: Karen Faursby og Margit Jensen

19 Ejnar Sabransky på 5. teested med hotellerne i baggrunden vi fortrød ikke, at vi accepterede. Det betød 14 dages dejligt samvær blandt golfvenner. Fra Kastrup fløj vi ned gennem Østeuropa - over Berlin, Prag, Wien forbi Budapest, Beograd og landede kl. ca i det nordlige Grækenland. Her fra lufthavnen i Thessaloniki havde vi et par timers kørsel sydover, en køretur man sent vil glemme - det var blot om at holde fast, vi følte, at chaufføren havde stjålet bilen - der var masser af hårnålesving i det klippefyldte område. Endelig nåede vi cirka midnat vort dejlige hotel Meliton, der sammen med det nærmest liggende Sithonia hotel var basis for adskillige turister fra nær og fjern, nogle for at hygge sig ved stranden i solen, andre for at spille bridge, men de fleste for at spille tennis eller golf. Vi fik starttid kl næste morgen, så der var fart på, men ingen fortrød indsatsen. Ægteparret Margit og Svend Jensen havde tilrettelagt flere sideløbende turneringer - løbende hulspil samt stabletord med forskellige makkere, alt var bare skønt - banen var overraskende god, den var blevet vandet hele natten, og da vi gik ud som første hold, sjoppede vi nok lidt rundt i vand på fairways, men da først solen kom på himlen tørrede det hurtigt banen ud, og som Ejner sagde:»greens vil kaldes for Browns«Vandingsanlægget havde ved en fejltagelse taget salt med i vandingen, og det havde ødelagt det grønne græstæppe, hvilket faktisk var en katastrofe for spillere med lavt handicap, for de måtte, som alle andre sætte slag til ved putningen. En lokal regel gav tilladelse til at flytte bolden straffrit til græs, men der var tilsidst intet græs, der var grønt. Men trods alt kunne denne lille skavank ikke ødelægge spillet og det hyggelige samvær med mange fremmede venner. På grund af vor tidlige start var vi alle færdigspillede før frokost. Frokosten blev spist under det meget flotte Pinjetræ, i hvis skygge var opstillet 12 lange borde. Her kunne man spise enten varmt eller koldt fra en nærliggende bar. Her kunne sidde et par hundrede gæster, den friske brise fra havet ca. 50 meter væk føltes som velvære. ' Efter frokost lejlighed til siesta, enten ved havet eller på balkonen udenfor vort dejlige værelse. Om aftenen mødtes vi alle i flok til en dejlig middag i hotellets store spisesal. Dejlig mad og prima betjening. Vinen leveredes af Mr. Carras himself. Han ejede hele området og var lige så rig som den græske skibsreder millionæren Onassis. Ved et besøg på vinfabrikken med de mange store tanke fyldt med ædle vine, behøvede vi ikke at tørste de første par dage. Den 80årige Mr. John Carras elskede at spille golf, vi mødte ham ved en præmieuddeling efter afslutningen af en stor tennisturnering, hvor der havde været spillet på alle 10 baner på området ved det lille klubhus, der var samlingsstedet efter vort golfspil Han virkede vital og inspirerende glad ved uddelingen af de forgyldte pokaler. Hele sportscentret blev styret af en sportscoordinator Manolis Stratigatis, der afgjort ikke havde et særligt eftertragtet job. De mange mennesker der ofte var ved at løbe ham over ende. Han virkede meget nervøs, spurtede rundt på sin scooter, gav direktiver til banen. Hurtigt døbtes han blandt vi danskere - til en»severiano Ballehysteros«. Men han savnede nok lidt bedre hjælp til det store arbejde. Vor turnering forløb godt - i gode hænder hos Margit og Svend - der forestod det store

20 arbejde med scorekort og udregning. Afslutningsfesten på Posidon i Marmaras foregik i løftet stemninq. Uddeling af medbragte præmier fra Danmark - porcelænsting med malede golfsymboler - gjorde lykke. Konklusionen blev, at vi alle havde haft en vidunderlig golfuge sammen. Nogle skulle desværre rejse hjem, andre fortsatte samværet endnu 8 dage. Aftenen sluttede med kædedans til Bouzouki-musik. Hjemturen til hotellet var med sidste båd eller bus, efter en dejlig græsk aften. Golfbanen Porto Carras er en pragtfuld bane mellem vinbjerg, olivenlunde og ligger smukt i landskabet. Ser man den liggende fra toppen af Sithonia hotellet får man et kig der dækker næsten hele banen. l forgrunden løber en ridesti langs hullerne 2 og 9 - out of bounds. De første huller føles længere end de sidste 9. På hullerne 5 og 6 kommer man lidt op i højderne, og som fotograf får man herfra nogle gode kig, hvor man kan se hotellerne i baggrunden. Der er 2 par 5 huller og 2 par 3 huller på udturen, resten er par 4 huller og der findes ikke mange forhindringer. På hjemturen, de sidste 9 huller, kan man nemt komme i vanskeligheder med nogle søer og hullerne 13, 14og 15kan koste øl, hvis man slår i vandet. Fra et kort hul17 har man et pragtfuldt vue over store dele af banen mod bjergene, et godt kig for fotografim, og man slutter med et rimeligt let par 5 hul som nr. 18. Varmen kom faktisk først efter vi var færdige med vore 18 huller på grund af vor tidlige starttidspunkt. En enkelt dag spillede vi først ud over middag, det føltes meget varmt og man måtte sætte sig i skyggen for at føre scorekort, men alligevel en dejlig fornemmelse, at gå og tænke på årstiden og påklædningen og iøvrigt på dem hjemme i Danmark med regn og kulde. Af mine scorekort fremgik det, at jeg havde spillet 12 gange 18 huller på 14 dage, 12 dejlige runder med mange gode venner, god hjælp af vor rejseleder Svend, hyggelige timer efter spillet. Vi følte os hjemme og kan ikke takke nok fordi vi måtte være med på denne dejlige sensommertur. Uforståeligt at tænke på, at sommeren gik på hæld og at hele dette Eldorado lukkede for vinteren 8 dage efter at vi var rejst hjem.... Regntiden og kulden satte ind og hotellerne åbner først i maj måned igen. Af mine fotos fra turen genleves mange oplevelser, dejlige golfdage på Halkidiki med Bouzouki musikken. Tak til alle der deltog. Oda og Børge V enge OBS-87 Præmie nærmest et par 3 hul l forbindelse med den kommende sæsons matcher, kan du nu frivilligt deltage om præmie nærmest hul på et par 3 hul Ekstra match-fee kr. 10,- Matchudvalget Juniorkruset Henrik Mølgaard fik juniorkruset for godt kammeratskab i 1986

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Marts 2015 23. årgang Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 40 41 23 12 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616 20 70 61 65 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet!

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet! Entreprenør & Aut. kloakmester Jesper Schroll Jensen Hornslet Jord- og kloakarbejde samt betonboring Kloak-TV med sonde til søgning af rør tlf: 40783880 www.jsjkloak.dk Giv din støtte til HIF Ring til

Læs mere

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk Hald Vind Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk NR. 4 32. ÅRGANG DECEMBER 2014 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7

ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7 JANUAR / FEBRUAR 2013 NR. 1. 72. årgang ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7 LÆS OGSÅ OM: FORENINGNEN GAMLE AALBORG

Læs mere

INDHOLDS- FORTEGNELSE

INDHOLDS- FORTEGNELSE Askov/Malt Jagtforening Jagtmagasinet 2015 www.askovmalt-jagt.dk INDHOLDS- FORTEGNELSE 2 BESTYRELSEN (nov. 2014) Ole P. Johnsen, formand...48 46 13 08/60 89 85 17 E-mail:...ole-amj@hotmail.dk Bent Knudsen,

Læs mere

30. årgang September 2013 Nr. 3

30. årgang September 2013 Nr. 3 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang September 2013 Nr. 3 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/13 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Positivdagen... 3 Landsindsamlingen 2013... 4-5

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tolvte årgang Nr. 2 April Maj 2007 2 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Redaktionen.....................3 Havbakken......................4 Vidstrup

Læs mere

Da oldefar var ung og ØSF blev født

Da oldefar var ung og ØSF blev født Ø s t S j æ l l a n d s F l y v e k l u b 1 9 6 9 Da oldefar var ung og ØSF blev født Da oldefar var ung og ØSF blev født Opgavegiver Beton Henning (Henning Pedersen) Bidragsydere Morten Mede (Morten Voss)

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

C I FOR BEDRE FORSTÅELSE. Cochlear Implant Foreningen

C I FOR BEDRE FORSTÅELSE. Cochlear Implant Foreningen C I FOR BEDRE FORSTÅELSE N Y H E D S B R E V - D E C E M B E R 2 0 0 8-7. Å R G A N G - N R. 2 Cochlear Implant Foreningen 250 faldende blade 142 fuglestemmer 25 kvækkende frøer Vi hjælper dig med at høre

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer FÆLLESBLADET Fællesbladet Faellesblad@gmail.com Udgives af: AIF, Skads Kirke, SAGU og Skads Andrup Lokalråd. Links til hjemmesider: www.skadsandrup.dk Bladudvalg: AIF Thomas Herter herter@esenet.dk 76121287

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2014-15 INNER WHEEL

ÅRSSKRIFT 2014-15 INNER WHEEL ÅRSSKRIFT 2014-15 INNER WHEEL Indholdsfortegnelse 1 VELKOMST 2 FORORD 2 HISTORIEN OM INNER WHEEL ROSEN 3 CV VERDENSPRÆSIDENTEN 3 VERDENSPRÆSIDENTENS TEMA 3 IIW EXECUTIVE KOMITEEN 4 DISTRIKTSBESTYRELSER

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5.

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 35 december 2008 Foto: Simon Fønsbo > Se mere på side 3 til 5 Kunstværker mod kræft > Se side 9 Få penge! > Se side 15 FRA LOKALFORENINGSAFDELINGEN BJARNE

Læs mere

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus.

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus. L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøj-festival Payamino Byfest i Ø.B. Borgerforeninger Bjesk Samlingshus Dagpleje Spejderhus Skolejubilæum ØB-kolonien Nummer 49 Juni-august

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker MINDSPOT Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker ISBN 978-87-89860-32-9 Mindspot er støttet af Styrelsen

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 VESTBYAVISEN Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 Vestergade renoveres - 1. etape er i gang KVARTERLØFT 2001-2007 Bliv gaderepræsentant Hvis I vil gøre noget for jeres kvarter, så bliv gaderepræsentant

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f.

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Stiftedes 1894. Den første bestyrelse var P. Ahlers, Binderup, Jens Bach, Udbyneder, Anton Jensen (Hjulmann), Bjerre, Søren J Juncher, Dalbyneder, Anton Christeiasen,

Læs mere

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 1 Tekst og fotos: Søren Dyck-Madsen Denne bog er skrevet i 1980 - i månederne efter kampen om Byggeren. Den er imidlertid først udgivet elektronisk nu den 17. august

Læs mere

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008 November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI LANDSINDSAMLING 2008 KATTENS JUL MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle, der er interesseret i Kattehjemmets

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere