Vor banes konstruktør Frederik Dreyer: Ebeltoft golfbane, før og nu... Læs midtersiderne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vor banes konstruktør Frederik Dreyer: Ebeltoft golfbane, før og nu... Læs midtersiderne."

Transkript

1 Vor banes konstruktør Frederik Dreyer: Ebeltoft golfbane, før og nu.... Læs midtersiderne.

2 GOLF l EBELTOFT EBELTOFT GOLFCLUB BESTYRELSE: Formand Kr. Nygaard Rasmussen Sekretær Erik Nielsen Kasserer Jan Mølgaard Ove Elle Svend Simonsen Birgit Rasmussen UDVALG: Matchudvalg: Ove Elle K.N. Rasmussen Tirsdags-damerne: Birgit Rasmussen Jytte Elle Torsdags-herrerne: Henning S. Jensen Handicapudvalg: Jan Mølgaard Juniorudvalg: Kr. Nygaard Rasmussen Bladudvalg: BørgeVange Poul Erik Krøll Harry Schultz Palle Rasmussen Erik Nielsen Pressekontakt: Harry Schultz BørgeVange Sponsorudvalg: Birgit Rasmussen Green-keeper: Sv. E. Hansen ~ ~ KLUBHUS: KONTINGENTER: Jan Mølgaard Grønhøj 33. Egsm. S tr Ebeltoft Tlf Giro: kvadrat Kvadrat Boligtextiler AS 8400 Ebeltoft Danmark Telefon Showroom : B Bella Center København MODERNE TØJDESIGN LUCIA BLEYLE LECOMTE LODENFREY PIERRE CARDIN Begynder-udvalg: Poul Erik Krøll Ove Elle Birgit Rasmussen Bane- og klubhusudvalg : Svend Simonsen FORSIDE: Tegning af afdøde bladtegner Herluf Jensenius, bragt som forside i Dansk Golf Union' s Golfblad nr. 8, december1963 WJret'~ EBELTOFT

3 Formanden har ordet 1986 blev en god sæson for Ebeltoft Golf Cl u b. Et tilbageblik efterlader indtrykket af en sæson med stor aktivitet i udvalgene og på banen. Der har været stor fremgang i medlemstallet, en større fremgang end den procentvise tilgang på landsbasis. Klubbens aktiviteter har fungeret godt på grund af stor indsats og hjælpsomhed fra medlemmernes side. En ny sæson forestår. l skrivende stund er hele banen dækket af sne, og den er stort set kun anvendelig til skiløb. Banen bliver forhåbentlig snart grøn igen, så den kan benyttes til sit oprindelige formål. Imidlertid har bestyrelse og udvalg benyttet den kolde tid til at forberede den nye sæson. Vort nye EDB system vil i 1987 blive benyttet til bl. a. regnskab, herunder budget og budgetopfølgning med udskrifter til de enkelte udvalg. Videre vil medlemsregistrering kontingentforhold samt handi- capregistrering blive kørt over anlægget. Programmer og systemer er indkørt. Efter at dette tidskrævende arbejde nu er overstået, ser vi frem til de lettelser, som systemet skal resultere i. Et omfattende matchprogram er udarbejdet. Der er flere matcher end i Bl. a. er en ny venskabsmatch kommet til tegner således til at blive en travl sæson med mange tilbud. Det vil fremgå af matchprogrammet, at flere nye sponsorer er kommet til, og sponsorudvalget kan meddele, at der kun er mødt vel vilje, når sponsoraftaler skulle bringes i hus. Et glædeligt forhold og en god støtte til vor økonomi. Vi har desværre ikke fået tilsagn fra en eller flere, der vil påtage sig ledelsen af juniorarbejdet. Det er nødvendigt med en ledelse til at koordinere juniorarbejdet. Vi har dygtige juniorer, men kunne have behov for større bredde. Gennem dette indlæg kan vi kun håbe på tilbagemelding fra interesserede, der har lyst til at gå ind i dette arbejde. De øvrige udvalg er på plads hvad angår formænd, men der er stadig plads til hjælpere i de enkelte udvalg. Bestyrelsen har gennem klubhusudvalgets formand Sv. Simonsen truffet aftale med fr. Vibeke Caspersen, Øer, der i sæson 1987 vil forestå og va retage servering m.v. i klubhuset. Vi glæder os til dette arbejde. Som også nævnt i formandsberetningen, skiftede banen ejer i Banens nye ejer er Brdr. Vamberg Andersen A / S, der administreres af Bolex, Arhus. l henhold til den lejeaftale, der udløb , skulle ejer og lejer søge ny aftale tilvejebragt inden udgangen af 1986, nærmere betegnet i løbet af november og / eller december. Vi har i bestyrelsen gennem gentagne henvendelser søgt at holde vor del af denne aftale, men manglende respons på adskillige henvendelser fra vor side, har endnu ikke resulteret i nogen ny aftale. Det er imidlertid vort håb, at en ny aftale snart tilvejebringes uden de større ændringer. Tiden der er gået fra 1986-aftalens udløb bør indikere dette. For til en vis grad at følge den prisudvikling, der er i samfundet, har bestyrelsen besluttet at hæve 1987 kontingentet med ca. 6%. Green-fee vil stige fra kr. 60, til kr. 70,- pr. dag for seniorer. Uændret kr. 30,- for juniorer. Vi har valgt at lade green-fee for juniorer være uændret, da vi ellers vil få veksleproblemer ved betaling i klubhuset, der jo for det meste er ubemandet. l december 1986 modtog klubben en check på kr ,- fra Den danske Bank, Ebeltoft. Pengene skal gå til klubbens juniorarbejde. Pengene skal nok finde god anvendelse, og vi takker for bidraget. Når nu sneen forsvinder og golferne myldrer frem på banen, ved vi, at specielt greens er meget sarte og sårbare for slid, skader m.v.. Det er vort håb, at alle vil være så skånsomme over for banen som overhovedet muligt. God sæson. Kr. Nygaard Rasmussen.

4 [$9\11i 1 iiigz HOLMENS KRO c TLF DRAABYVEJ - EBELTOFT Kirsten & Anton Nielsen (}(eslauranl delskabs- Øf} mø~e~kaler Øiner 7Dranspørlable KRÆMMERHUSET's hjemmebagte isvafler på gågaden i Ebeltoft - Et besøg værd - Gitte & John Jensen Adelgade 35. Tlf FRUGTBODEN Bech Pedersen Adelgade Ebeltoft Telefon Elna og Oli strandkroen Egsmark strand Ebeltoft, tlf Stedet med det gode køkken - og de udsøgte vine

5 EGC generalforsamling 1986 Lørdag den 6. december 1986 afholdtes klubbens ordinære generalforsamling på Hotel Ebeltoft Strand. Der mødste 60 medlemmer op. Steffen Holm valgtes til dirigent og konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling, hvorefter formanden fik ordet og aflagde følgende beretning, der dog er beskåret væsentligt af redaktionen. Golf på landsbasis På Dansk Golf Unions årsmøde her i Ebeltoft den 22. november blev oplyst, at der på landsbasis er tale om en medlemsfremgang på 7,1%. Golf i Ebeltoft l Ebeltoft Golf Cl u b kan vi også mærke den større interesse for golfen, idet vi har haft en stigning fra sidste års medlemstal på 253 medlemmer til nu 307. Det er en meget stor stigning i en klub af vor størrelse - godt 21 % Begynderudvalget Det store antal nye medlemmer har stillet store krav til begynderudvalget. Begynderudvalgets formand, Poul Erik Krøll : Det har været en spændende opgave at sluse så mange nye medlemmer ind i klubben. Der har været en meget stor opbakning fra øvede medlemmer til at give en hånd med, og det er virkelig positivt. Kaninmatcher For at de mange nye medlemmer rimeligt hurtigt kan opnå handicap, ønsker begynderudvalget flere kanin- og fællesmatcher. Der foreslås 2 kaninmatcher og 2 fællesmatcher. Udvalget anbefaler også, at der udfærdiges en begynderbog, hvori begyndere kan læse sig til de mest elementære ting omkring golf og klubforhold. Træning Træning for de øvede spillere har ikke været præget af den store interesse, ligesom tavlen om, at Svend Erik stod til rådighed for spillere, der ville købe tid, heller ikke har været den store succes. Juniorudvalget Når jeg har omtalt den store stigning i antal medlemmer, er der tale om seniorer. Desværre kan vi ikke sige det samme om juniorsiden. Til trods for en god, ihærdig og motiveret indsats fra juniorudvalgets side, er det ikke lykkedes at tiltrække juniorer i nævneværdig grad. Vore juniormedlemmers fremmøde til de aftalte træningstidspunkter har også været præget af en vis flygtig hed, hvilket heller ikke har virket inspirerende for juniorudvalget. Vi må nok erkende, at konkurrencen med øvrige sportsgrene er så stor, at der skal noget helt andet til for at få en øget juniortilgang. l konsekvens af den ringe respons på den store indsats fra juniorudvalgets side, har Poul Skadhede, Henning Skriver og Børge Poulsen meddelt, at de ser deres arbejde i udvalget for afsluttet pr. 1. november Bestyrelsen kan kun beklage dette! Svend Erik -træning l træningsarbejdet med nye medlemmer samt i juniortræning har Svend Erik hjulpet og assisteret i aftalt omfang, hvil-

6 Dirigenten Steffen Holm konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indvarslet. ketsåvel begynder- som juniorudvalget har følt sig godt hjulpet ved. Matchprogrammet Klubbens matcher, incl. tirsdags- og torsdagsmatcherne har hah ialt ca deltagere. De almindelige matcher har hah gennemsnitligt 50 deltagere, tirsdagsmatcherne 19 og torsdagsmatcherne 23. Det er her på sin plads at rette en tak til alle de matchledere, der har ydet en stor indsats ved planlægning og afvikling af vore matcher. Onsdagsgolf Onsdagsgolf er tilsyneladende kommet for at blive. Der har været stor deltagelse, idet der over 28 onsdage har været ialt 430 deltagere. Det har for mange udviklet sig til at være en hyggelig dag, hvor deltagerne går det antal huller som tid og kræher tillader. Dereher tid til en snak over medbragt mad i klubhuset. En uforpligtende og god golfdag. Handicapudvalg Handicapudvalget v. Jan Mølgaard og Jytte Elle har hah et godt check på alles handicap. Også et tidskrævende arbejde. Opdatering og justering er foretaget bl.a. ved hjælp af EDB, hvilket er medvirkende til at give en god oversigt over de enkelte medlemmers op- og nedture udi golfspillet. Klubben har netop erhvervet det EDB-udstyr som hidtil er benyttet og det agtes fremover benyttet til andet og mere end handicapregistrering. Green fee Igen i år har der været mange green-fee gæster på banen. Green-fee indtægten ligger lidt over det budgetterede. Der skal rettes en tak til Svend Brøchner Petersen for arbejdet med at holde styr på green-fee siden ligesom vor nu uundværlige telefon også har sorteret under Svend Brøchner. Sponsorudvalget Sponsorudvalget v. Birgit Rasmussen har også ydet en stor indsats. Vi har ikke manglet sponsorer, og sponsorernes præmier er en betydelig støtte for klubbens økonomi. Gave Klubben har i år modtaget en donation på kr ,- fra ægteparret Ebba og Ulrich Pochert. Fra Den Danske Bank modtaget kr ,- til juniorarbejde. Matcher med andre klubber l forbindelse med Odsherred matchen gik turen i år til Odsherred. Vi er i år blevet kontaktet af Grenå Golf Club, der har spurgt, om der kunne arrangeres en bymatch med Ebeltoh i Reklameskilte Vort projekt med reklameskiltene på teestederne er nu på nær enkelte skilte afsluttet. Indtægterne fra reklamerne bidrager pænt til klubbens økonomi. Desværre har vi i det forløbne år kunnet konstatere, at enkelte skilte har været udsat for en noget hårdhændet behandling. Et par steder er der skudt med hagl mod skiltene, enkelte andre skilte har været udsat for slag. Det er naturligvis ikke golfere, der giver skiltene den behandling.

7 Afskedsgaver til de afgående medlemmer kasserer Poul Andersen og revisor Steffen Holm. Banens ejerforhold Pr. 1/ har Cevo lnvest A / S solgt golfbanen til firmaet Vamberg Andersen A / S Firmaet tegnes helt eller delvis af A. Poulsen, der som de fleste bekendt ejede Hotel Hvide Hus samt golfbanen. Straks kontaktede vi firmaet Vamberg Andersen A / S med anmodning om at få et orienterende møde for at høre om planer og fremtid for banen, ligesom vi anmodede om at få forhandlet ny lejeaftale for kommende sæson eller helst sæsoner. Klubbens relation til kommunen Bestyrelsen har haft et orienteringsmøde med borgmester Jørgen Nielsen og kommunaldirektør Bent Christiansen. Fra bestyrelsen deltog Erik Nielsen, Ove Elle og undertegnede. Mødet fandt sted den 13. november og fandt sted på vor foranledning. På mødet orienterede vi om aktiviteten på banen og i klubben. Vi mødte 2 meget velforberedte personer, der var særdeles godt inde i banens ejerforhold. Der blev givet udtryk for, at kommunen ønskede golfbanen bevaret - ja, endda gerne med en endnu højere standard hvis muligt. Der var absolut ingen planer om at sætte sig på selv det mindste hjørne af banen til andre formål. Det var et godt møde med en god og bred orientering. Poul Andersen Som det ses af dagsordenen har klubbens kasserer Poul Andersen meddelt, at han ikke ønsker genvalg. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne sige tak for et godt samarbejde og en stor indsats. Ligeledes har vor udmærkede dirigent Steffen Holm meddelt, at han ikke ønsker genvalg som revisor. Tak til Steffen Holm for god og omhyggelig revision gennem adskillige år. Afslutning Udvalgene har gjort et stort arbejde, hvilket også har kunnet måles på resultaterne. Jeg vil slutte med at sige tak for et godt arbejde / samarbejde i det år der er gået - og håber, at vi i den nye sæson kan opnå nye, gode resultater. Kristian Nygaard Rasmussen formand

8 SKWliiE til allt? 6tJtiHål!Kaj Thorhauøa H. PONTOPPIDANSGADE AR HUS C. TELEFON Preben Mørch Guld Sølv Ure Optik Adelgade Ebeltoft Telefon HOLM's BP SERVICE!:)!S$013 E1 JERNBANEGA DE 22!!400 EBELTOFT TELE; FON (lin) J ~ IJ 27 EFTER MATCHEN Døgnkiosken Nørre Alle Ebeltoft TI f ABEN A LLE DAGE 7-22 ubj - STATSANSTALTEN FOR LIVSFORSIKRING POUL ANDERSEN DRÅBY EBELTOFT TLF. (06) Sekvensa as. Gunnar Clausensvej 9 DK-8260 VIby.J l1f Telex SEKVA DK SALON INGRID Skovhegnet 2, 8400 Ebeltoft MODERNE TØJ DESIGN. LENE SAND. MARIMEKKO. VUOKKO. SAN ANTONIO, ifarvergaarbens f-: unstbaan bucrrf Adelgade 1 3, 8400 Ebeltoft Tlf G Grafik/Design Studio Enk N1elsen Grafiker IOD Oversøhus 8420 Knebel Corporate design Industriel grafik Emballage Grafisk planlægning c (smf.!lsnedkelj Stenhøj 4. DK-8520 Lystrup Telefon

9 Dansk Golf Union' s årsmøde 1986 Delegerede spillede golf 146 delegerede fra golfklubber i hele Danmark afholdte i week-enden årsmøde i kongresbyen Ebeltoft. 76 at disse klubledere afsluttede møderne med en frisk golfmatch, hvor bornholmere, sønderjyder, morsingboer, københavnere o.s.v. i skøn blanding blev matchet parvis mod hinanden. Det var naturligvis ikke det sportslige, der var vigtigt, men Ebeltoft kom dog på lystavlen med Mie Bugtrup, som sammen med Kirsten Schiøtz fra Kokkedal (ved Kbh.) besatte 1. pladsen i damematchen. Vejrgudernes gunst og Ebeltoft golfernes forarbejde på vor skønne, særprægede bane bevirkede, at alle disse golfklubledere fik et ualmindeligt godt minde med hjem. Dansk Golf Union har planer om fremtidigt at lægge disse årlige møder fast i Ebeltoft begrundet med byens centrale beliggenhed og med en bynær tillokkende golfbane. Ingen anden dansk købstad har en 18-hullers golfbane liggende i en så bekvem gåatstand fra bymidten som Ebeltoft. OE Øverst: Formanden for DGU Helge Ejernæs Vort lokale islæt: Erik Nielsen, Svend Simonsen og Ove Elle

10 ALT l GOLFU ~E~YNDERTILBUD DSTYR HAVES a vsæt til da. Jernene ~er og herrer! Lyle and Sco~. Kølle nr. 3, putter Caravan d sweaters og bærebag k Penf Id ~nveste r. 1950, o Prmce rø d e golfb o Id e- pr. dus 450 kr. kr :-.- Abningstider Lørdag fra 10~ 13 Efter 12. april fra 9-12 og BENDIX GO LF 8400 EB~~;~ØJ 10A STRANDGA TLF ~

11 Orientering om ændringer i handicapsystemet Der er vedtaget følgende ændringer til det nuværende handicapsystem, som træder i kraft fra sæsonen Adgang til at spille listescores indføres for spillere med handicap 21 til 36 efter samme retningslinier som spillere med handicap 5til20 2. Adgang til handicapregulering på baggrund af private scores for spillere med handicap 21 til 36 bortfalder. Begrundelsen for disse ændringer er den ringe mulighed, disse spillere har haft for at indlevere mindst 3 tællende scorekort pr. sæson, for at undgå at få frataget handicap ved årsrevisionen. Dette har dog ikke givet de store problemer i Ebeltoft i 1986 (se handicapstatistikomtalen i dette blad). Rent praktisk betyder det, at alle spillere med handicap 21 til 36, som ønsker at gå en tællende runde nu også skal skrive sig på listen som er ophængt i klubhuset og efter runden indleveres et korrekt udfyldt scorekort. 3. Der indføres en neutral zone på indtil 2 slag over handicap for spillere med handicap op til 36. Dette betyder, at spillere skal gå 3 slag over handicap før der bliver foretaget opadgående regulering af handicap. Indførelsen af en neutral zone sker efter opfordring fra European Golf Association, således at de danske regler kommer til at ligge så tæt på de internationale som muligt. Handicapstatistik for 1986 Som det fremgår af følgende skema er der i 1986 blevet sat 31 nye golfere i handicap. Mange af disse har allerede i første sæson spillet sig ned i gruppe B, hvilket er meget flot. Der er ikke i denne sæson nogen som har fået frataget handicap p.g.r. for få indleverede score kort. Totalt er der 164 spillere med et registreret handicap i forhold ti1138 for et år siden. Jan Mølgaard handicapudvalget ***************************************************************** ** H A N D I C A P O V E R S I G T ** ** STATISTIK FOR 1986 ** ** ** ***************************************************************** I GRUPPE:- >' GRUPPE A ' GRUPPE B! GRUPPE C 1 IALT I HANDl CAP:! ! I ! STATUS PR 1/ 1/ 1986! 32! 46! 60! 138 så i-. i. HÅNoi cåf>... å.; ;... å.;... 3i ~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I UDMELDT 1 O O! 5 I,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I STATUS PR 1/ 1/ 1987! 44! 66! 54 ' 164 I =================================================================

12 Ebeltoft Golfbane dengang og nu l istidens allersidste afsnit kom den såkaldte baltiske is fra Østersøen og blev presset op langs Jyllands østkyst. Den skød to gietchertunger op i de to inderlavninger, der i dag hedder Kalø og Ebeltoft Vige og dannede de to randmoræner, der i smukke halvbuer kranser vigene mod nord. Når jeg kaster mig ud i geologiske beskrivelser, som jeg ingen indsigt har i, er det for at gøre mig selv den fornøjelse at citere Horst Meesen burg, der om den randmoræne, der løber fra Fuglsø nord om Ebeltoft Vig og ned mod Ebeltoft by skriver:»ved denne Lillekøbing opløses regelmæssigheden i et regelløst virvar af småbakker«. Denne sætning vil jeg gerne være medunderskriver på, det var i dette terræn, jeg i 1962 fik til opgave at planlægge en 18 hullers golfbane, der skulle høre til Hotel Hvide Hus. Aage V. Jensen var dengang begyndt at opføre hotelbygningen. Han var i Sydfrankrig blevet begejstret for golfspillet og mente, at en golfbane ville være et aktiv for hotellet. Han handlede hurtigt og købte, dels af kommunen, dels af private, de arealer, hvor golfbanen nu ligger. Han havde i Københavns Golf Klub, hvor han spillede, fået at vide, at jeg vidste alt om golfbaner og golfbanearkitektur. Det skal siges, at det var stærkt overdrevet. Jeg havde nok skrevet om emnet i golfbladet, men jeg havde aldrig været med til en golfbanes anlæg, højst til at ændre bunkerplaceringer på et enkelt hul på banen i Dyrehaven. Men jeg gik trøstigt i gang med opgaven, skaffede kortmateriale og vandrede igennem terrænet på kryds og tværs,

13 / mange gange endda. Det var langtfra let at få atten huller til at lægge sig til rette som perler på en snor. Korte huller kunne der være mange af, gode korte huller, og det var nød7 vendigt at anlægge fem, for at kabalen skulle gå op. De ligger der i dag, bortset fra tredie hul, som jeg ikke er stolt af, er de både varierede og byder på ikke helt lette opgaver. Efter at hulforløbet nu er ændret på banen, har de alle ulige numre. Oprindelig var det ene - det tiende - placeret som et lige nummer. Det var med vilje, for at man ikke i toursamematcher skulle komme ud for, at den samme spiller på hvert hold skulle slå fra teestedet alle fem gange. Anlægningen måtte ikke koste for meget og blev da også ret primitivt udført, hvilket kan mærkes den dag i dag. Der blev dog skabt vanding til alle greens, noget enestående dengang H.H. Hansen projekterede dette anlæg ganske gratis. Man kan i DANSK GOLF følge arbejdets gang. Banen dukker inddirekte op første gang i bladet i julenummeret 1963, hvor Jensenius havde tegnet en farveforside formet som et»glædelig jul«til Ebeltoft. l første nummer i 1964 skrives der:»alle fairways er slået til, de fleste greens er formet, og greens vil blive slået til i dette forår«. l bladets ottende nummer samme år omtales indretningen af klubhus i Zoo' s primitive bygning, i majnummeret 1965 putter Svend Tinning på forsiden på en af banens greens og i julinummeret bringes en lang omtale af banens indvielse. Her blev alle sejl sat til. Borgmesteren slog indvielsesslaget, der var stor middag - påklædning smoking - og åbningsmatch næste dag, en toursamematch med fine præmier. Der var blevet fremstillet et fint scorekort til åbningen med en tegning af banen. Opslaget med banetegningen er glimrende grafisk udformet, hvad klubbens nye scorekort også er. Dengang havde man ikke ensartede regler for farver på banemarkeringer, således hedder det under lokale regler: The boundaries of the course a re indicated by black posts. Nu skal vi vist til at ændre farverne på teestederne. På scorekortet - hvadenten det er gammelt eller nyt - ses det tydeligt, at der er golfhuller på banen, der løber mod alle verdenshjørner. Det er en af de gode sider ved banen. Hvad man derimod ikke kan se er, at man befinder sig i et såre bakket landskab, der findes ingen sletter på banen, man bevæger sig over grønklædte bakker, i grønne dale ned. Og i banens første år var disse bakker og dale ganske uden bevoksning, når der ses bort fra de to nåletræsbevoksninger, den ene langs med nu - værende tiende hul og den anden på bakkekammen, der skiller nuværende femte og tolvte fairway ad. Og der blev ikke plantet, det var en åben golfbane, der blev indviet i Det var også, var der mange der syntes, en anstrengende bane at spille. Der var især vandringen op til anden fairway, der tog pusten fra en del spillere. Jeg husker, at Dansk Golf Unions daværende formand, Mogens Bredfeldt, der havde slået et af åbningsslagene, ville orientere sig lidt på banen og begyndte at spadsere adstadigt op til første green, der oprindelig lå lidt højere. Halwejs oppe at fairway opgav han stønnende idet han udbrød:»den bane får jeg aldrig at se«, hvorefter han vendte om og gik ned i hotellets bar. Det er nu også et ekstremt tilfælde. Der blev året efter banens åbning stiftet en klub, hvis navn blev Djurslands Golf Klub. Datoen var den 16. april, og der var 35 medlemmer. Den 13. december blev klubben optaget som medlem af Dansk Golf Union. Jeg har ikke været nogen flittig gæst på banen gennem de godt tyve år, den har eksisteret. Jeg kan derfor ret klart se forskellene på dengang og nu, noget, der ikke er let for den, der daglig spiller på den og ikke lægger mærke til den gradvise og langsomme forandring, der sker på banen og dens omgivelser. Der er bygget meget omkring golfbanen, men heldigvis sløres byggeriet i nogen grad af bevoksning, det er bedst at føle sig isoleret, når man beskæftiger sig med golfspillets mysterier. Om selve baneanlægget vil jeg sige, at jeg ikke har noget at indvende mod den nuværende

14 hul rækkefølge, men at jeg nok kunne ønske, at teesteder, deres overflader og omgivelser var bedre og bedre holdt, men jeg er ganske klar over, at det ikke kan lade sig gøre med den nuværende økonomi. Det samme gælder greens og deres omgivelser, en vel gennemtænkt anderledes modellering af flere greens og greenomgivelser ville hæve banens standard. Kommer tid kommer råd, må man ønske. Den mest slående forskel i banens udseende dengang og nu hænger sammen med den bevoksning, der i dag er etableret. Oprindelig var, som nævnt, banens areal fuldstændig fri for bevoksning - bortset fra de to nåletræsbeplantninger- man så kun græs, klippet i forskellig højde og derfor af forskellig farve. Den tilkomne bevoksning er vistnok kommet til dels ved plantning, dels ved selvsåning. Derer - efter min mening -for mange fyrretræer imellem, hvad skal man med dette u danske træ? De kan anvendes i klitterræn, hvor intet andet kan gro. Jeg ville ønske, at billedet i stedet blev domineret af ene, hybenroser, slåen og tjørn, isprængt enkelte birke og røn. Måske også lidt gyvel. Men for meget bør der ikke gro op, heller ikke af de her nævnte gode vækster. Til slut: er nåletræerne på højderyggen mellem femte og tolvte hul naturlige? Fjern dem og erstat dem med spredt bevoksning af de arter, jeg lige har nævnt. Det kunne blive enestående smukt. Og burde der ikke tyndes alvorligt ud i»plantagen«langs tiende hul? Der bør og skal arbejdes med et så dejligt landskab. Frederik Dreyer Vellykket julematch Vinderholdet fra julematchen Fra v. Peter B. Larsen, Palle Rasmussen, Michael Nielsen, Peter Rasmussen, Mario Sforzini, Svend Brøchner Petersen Ronald Voight. frue. Det: Km t'kke,bl/ve før /mor~ har 18 /7(/1/&; aer s/c<! rt.ildef> her/ el'rerm/dc/89 '

15 Der er ikke mange kaniner fremme i øjeblikket Heller ikke dem, der er medlemmer af Ebeltoft Golf Club; men vi glæder os til at se dem, når foråret igen dukker frem. Vi har fået mange nye medlemmer i 1986, ialt 54. Kun få af disse medlemmer har spillet golf før; derfor var det en ikke lille opgave for begynderudvalget, med diverse hjælpere, at tilrettelægge træningen således, at vi hurtigt kunne få begynderne sat i handicap. Der var mange begyndere, der kom i handicap i 1986 flere end vi havde forventet; men all.e gik utrolig seriøst til opgaven. De fleste blev optaget i C-rækken (fra 37 til 54) så nu kan de deltage i de fleste matcher. Nogle af begynderne masede på og kom ned fra C rækken til B-rækken (fra 25 til 36), det var virkelig en fornem præstation. Til dem, der ikke nåede at komme i handicap vil vi sige, tab ikke modet, nåede l det ikke i 1986, så vil det bestemt ske i 1987, særlig hvis l seriøst deltager i træningsafterne om tirsdagen, og ligeledes deltager i diverse matcher for begyndere. Vi har søgt om at få 2 kaninmatcher og 2 fællesmatcher i Hvornår starter træningen 7 Vi håber på at starte med træningen all.erede tirsdag den 7. april. Denne dag bliver mere en orientering i klubhuset fra kl ; men nærmere herom. Vi vil gerne kraftigt opfordre Jer til at komme denne aften, idet den vil få betydning for jeres arbejde med træningen fremover. l skrivende stund er begynderudvalget ikke sammensat; men vi stiler efter at gøre udvalget endnu større til gavn for begynderne. Vi vil slutte med at ønske alle kaninerne et godt og lykkebringende nytår. Begynderudvalget. Matcher/.sponsorer 1987 Det samlende moment i klublivet i EGC, golfmatcherne, er nu fastlagt for Matchprogrammet følger med dette blad. Sponsorernes udprægede beredvill.ighed, og en positiv indstiuing hos de medlemmer, der påtager sig at lede de enkelte matcher, har animeret til en lill.e udvidelse af programmet, sammenlignet med Bl.a. bliver der en åbningsmatch den 11. april, en ny venskabsmatch med Grenå, en ny 2- dages match i påsken og en udvidelse af diciplinkonkurrencen til også at omfatte seniorer. Vel mødt til mange, hyggelige matcher i det nye år. p. u. v. Ove EUe

16 For såvel pri\ atc som erhverysdrivenck. erdet væsentligt. at have orde n og O\'l:Thlik i forbindelse med forsikringerne. Det kan man sikre sig ved at samle sine forsikringer i Balticas Systemforsikring. Har De system i forsikringerne? BAL T ICA Nørrebakke 5 EBELTOFT Ebeltoft KJ ELD GRØNFELDT OLAF T. PEDERSEN Rønde IB MOGE NSEN P. A. E LIASSEN Stedet hvor man hygger sig TLF FØRST MED DET SIDSTE.. l~ t 1 1:t: 81~1 ;J~I#i l J. Carl Jensen' s Eftf. Jernbanegade 14. Ebeltoft Tlf ~"J 1-.o;., ebeltoft :JrrlC e ~ holmrus EBELTOFT EL-INSTALLATION AIS Nørreport 1 Tlf. (08) Ebeltoft Vibæk Strandvej 4, 8400 Ebeltoft. Tlf *

17 Klubmestre 1986 HERRER : Brian Sforzini DAMER : Helle S. Jørgensen DAMER: Fra højre Helle S. Jørgensen Runner up: Charlotte Mølgaard 3. Mucke Ranum 4. Benthe Albeck J OLD GIRLS : Vinder Benthe Albeck, Runner up Jytte Elle JUNIOR: Lars N. Rasmussen Runner up: Henrik Mølgaard OLDBOYS: Vinder Ove Elle Runner up Erik Hogrefe lykønskes af Birgit Rasmussen.

18 Halkidiki l Sterling Skyliner, på vej til ferietur i Grækenland, hørte vi, sammen med golfvenner fra Odsherred Golfklub, den indsmigrende græske Zorbas / Bouzouki musik, og uden vi vidste det, blev denne musik klangen i ørerne under hele vor dejlige rejse til Halkidiki-halvøen i det nordlige Grækenland. Der var Zarbas i golfbanen og samværet i og uden for vort flotte store hotel M eliton Beach ved Porto Carras. Fra vor balkon på hotellet med de ca. 400 værelser nød vi den skønne udsigt i.jd over det azurblå hav til den lille græske by Mamaras, ca. 12 minutter sejllads fra hotellets lobby. l Mamaras nød vi også musikken efter dejlige måltider i»akropolis/ Posidon«med de græske specialiteter til billige penge bl.a. Calarnares (blæksprutter) og hvor dagene sluttede med en festlig kædedans»sirtaki«ført an af både tjener, vært og andre ældre festlige grækere med musik i. Alle morede sig i den lune aften under åben himmel, godt hjulpet af den lokale rødvin og en enkelt Ouze... MUSIK. MUSIK. MUSIK!!! Arsagen til vor deltagelse i denne rejse opstod spontant under venskabsmatchen: Ebeltoft/ Odsherred. Vore venner Anki og Ejner Sabransky spurgte om de kunne få revanche på Halkidiki i Grækenland - der var en afbudsrejse til rådighed. Vor rejseleder, klubbens PRO Svend Jensen ordnede fikst turen og Øverst: Rejselederen vor pro Svend Jensen i spil på banen Nederst: De lykkelige vindere bagest fra venstre Svend, Børge, Lars, Henning og Carl. Forrest fra venstre: Karen Faursby og Margit Jensen

19 Ejnar Sabransky på 5. teested med hotellerne i baggrunden vi fortrød ikke, at vi accepterede. Det betød 14 dages dejligt samvær blandt golfvenner. Fra Kastrup fløj vi ned gennem Østeuropa - over Berlin, Prag, Wien forbi Budapest, Beograd og landede kl. ca i det nordlige Grækenland. Her fra lufthavnen i Thessaloniki havde vi et par timers kørsel sydover, en køretur man sent vil glemme - det var blot om at holde fast, vi følte, at chaufføren havde stjålet bilen - der var masser af hårnålesving i det klippefyldte område. Endelig nåede vi cirka midnat vort dejlige hotel Meliton, der sammen med det nærmest liggende Sithonia hotel var basis for adskillige turister fra nær og fjern, nogle for at hygge sig ved stranden i solen, andre for at spille bridge, men de fleste for at spille tennis eller golf. Vi fik starttid kl næste morgen, så der var fart på, men ingen fortrød indsatsen. Ægteparret Margit og Svend Jensen havde tilrettelagt flere sideløbende turneringer - løbende hulspil samt stabletord med forskellige makkere, alt var bare skønt - banen var overraskende god, den var blevet vandet hele natten, og da vi gik ud som første hold, sjoppede vi nok lidt rundt i vand på fairways, men da først solen kom på himlen tørrede det hurtigt banen ud, og som Ejner sagde:»greens vil kaldes for Browns«Vandingsanlægget havde ved en fejltagelse taget salt med i vandingen, og det havde ødelagt det grønne græstæppe, hvilket faktisk var en katastrofe for spillere med lavt handicap, for de måtte, som alle andre sætte slag til ved putningen. En lokal regel gav tilladelse til at flytte bolden straffrit til græs, men der var tilsidst intet græs, der var grønt. Men trods alt kunne denne lille skavank ikke ødelægge spillet og det hyggelige samvær med mange fremmede venner. På grund af vor tidlige start var vi alle færdigspillede før frokost. Frokosten blev spist under det meget flotte Pinjetræ, i hvis skygge var opstillet 12 lange borde. Her kunne man spise enten varmt eller koldt fra en nærliggende bar. Her kunne sidde et par hundrede gæster, den friske brise fra havet ca. 50 meter væk føltes som velvære. ' Efter frokost lejlighed til siesta, enten ved havet eller på balkonen udenfor vort dejlige værelse. Om aftenen mødtes vi alle i flok til en dejlig middag i hotellets store spisesal. Dejlig mad og prima betjening. Vinen leveredes af Mr. Carras himself. Han ejede hele området og var lige så rig som den græske skibsreder millionæren Onassis. Ved et besøg på vinfabrikken med de mange store tanke fyldt med ædle vine, behøvede vi ikke at tørste de første par dage. Den 80årige Mr. John Carras elskede at spille golf, vi mødte ham ved en præmieuddeling efter afslutningen af en stor tennisturnering, hvor der havde været spillet på alle 10 baner på området ved det lille klubhus, der var samlingsstedet efter vort golfspil Han virkede vital og inspirerende glad ved uddelingen af de forgyldte pokaler. Hele sportscentret blev styret af en sportscoordinator Manolis Stratigatis, der afgjort ikke havde et særligt eftertragtet job. De mange mennesker der ofte var ved at løbe ham over ende. Han virkede meget nervøs, spurtede rundt på sin scooter, gav direktiver til banen. Hurtigt døbtes han blandt vi danskere - til en»severiano Ballehysteros«. Men han savnede nok lidt bedre hjælp til det store arbejde. Vor turnering forløb godt - i gode hænder hos Margit og Svend - der forestod det store

20 arbejde med scorekort og udregning. Afslutningsfesten på Posidon i Marmaras foregik i løftet stemninq. Uddeling af medbragte præmier fra Danmark - porcelænsting med malede golfsymboler - gjorde lykke. Konklusionen blev, at vi alle havde haft en vidunderlig golfuge sammen. Nogle skulle desværre rejse hjem, andre fortsatte samværet endnu 8 dage. Aftenen sluttede med kædedans til Bouzouki-musik. Hjemturen til hotellet var med sidste båd eller bus, efter en dejlig græsk aften. Golfbanen Porto Carras er en pragtfuld bane mellem vinbjerg, olivenlunde og ligger smukt i landskabet. Ser man den liggende fra toppen af Sithonia hotellet får man et kig der dækker næsten hele banen. l forgrunden løber en ridesti langs hullerne 2 og 9 - out of bounds. De første huller føles længere end de sidste 9. På hullerne 5 og 6 kommer man lidt op i højderne, og som fotograf får man herfra nogle gode kig, hvor man kan se hotellerne i baggrunden. Der er 2 par 5 huller og 2 par 3 huller på udturen, resten er par 4 huller og der findes ikke mange forhindringer. På hjemturen, de sidste 9 huller, kan man nemt komme i vanskeligheder med nogle søer og hullerne 13, 14og 15kan koste øl, hvis man slår i vandet. Fra et kort hul17 har man et pragtfuldt vue over store dele af banen mod bjergene, et godt kig for fotografim, og man slutter med et rimeligt let par 5 hul som nr. 18. Varmen kom faktisk først efter vi var færdige med vore 18 huller på grund af vor tidlige starttidspunkt. En enkelt dag spillede vi først ud over middag, det føltes meget varmt og man måtte sætte sig i skyggen for at føre scorekort, men alligevel en dejlig fornemmelse, at gå og tænke på årstiden og påklædningen og iøvrigt på dem hjemme i Danmark med regn og kulde. Af mine scorekort fremgik det, at jeg havde spillet 12 gange 18 huller på 14 dage, 12 dejlige runder med mange gode venner, god hjælp af vor rejseleder Svend, hyggelige timer efter spillet. Vi følte os hjemme og kan ikke takke nok fordi vi måtte være med på denne dejlige sensommertur. Uforståeligt at tænke på, at sommeren gik på hæld og at hele dette Eldorado lukkede for vinteren 8 dage efter at vi var rejst hjem.... Regntiden og kulden satte ind og hotellerne åbner først i maj måned igen. Af mine fotos fra turen genleves mange oplevelser, dejlige golfdage på Halkidiki med Bouzouki musikken. Tak til alle der deltog. Oda og Børge V enge OBS-87 Præmie nærmest et par 3 hul l forbindelse med den kommende sæsons matcher, kan du nu frivilligt deltage om præmie nærmest hul på et par 3 hul Ekstra match-fee kr. 10,- Matchudvalget Juniorkruset Henrik Mølgaard fik juniorkruset for godt kammeratskab i 1986

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

GOLF l EBELlOFT E BELlOFT GOLFCLUB. Bladudvalg: BørgeVenge 06343503 Poul Erik Krøll Harry Schultz Palle Rasmussen Erik Nielsen

GOLF l EBELlOFT E BELlOFT GOLFCLUB. Bladudvalg: BørgeVenge 06343503 Poul Erik Krøll Harry Schultz Palle Rasmussen Erik Nielsen GOLF l EBELlOFT E BELlOFT GOLFCLUB BESTYRELSE: Formand Kr. Nygaard Rasmussen 06341498 Sekretær Erik Nielsen 06351300 Kasserer Jan Mølgaard 06342958 Ove Elle 06343355 Svend Simonsen 06342264 Birgit Rasmussen

Læs mere

GOLF l EBELTOFT. nr.2. 3.årg. MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF CLUB

GOLF l EBELTOFT. nr.2. 3.årg. MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF CLUB GOLF l EBELTOFT 3.årg. 1984 nr.2 Vore blinde huller gav sportsjgurnalisterne besværligheder her viser tegneren FRANTZ FUCHSELsin oplevelse på banen med en venlig hilsen - MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF

Læs mere

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub.

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Program sæson 2015 Velkommen til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Men s Section byder tidligere og ikke mindst nye medlemmer velkommen til en ny spændende sæson torsdag 2. april 2015, hvor

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Velkommen til Sydjysk Open 2015

Velkommen til Sydjysk Open 2015 Sydjysk Open 2015 Program og praktiske oplysninger Torsdag den 25. juni Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Arrangører: Vejen Golklub Vejen Golklub Hovedsponsor: Hovedsponsor: Velkommen til Sydjysk

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk Nordborg d. 12. marts 2008 Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der på smukkeste vis

Læs mere

GOLF l EBELTOFT EBELTOFT GOLFCLUB. Juniorudvalg. Jørn Christensen... 06342641. Kr. Nygaard. Rasmussen... 06341498. Træning- og begynderudvalg

GOLF l EBELTOFT EBELTOFT GOLFCLUB. Juniorudvalg. Jørn Christensen... 06342641. Kr. Nygaard. Rasmussen... 06341498. Træning- og begynderudvalg GOLF l EBELTOFT EBELTOFT GOLFCLUB c l BESTYRELSE: Formand Kr. Nygaard Rasmussen....... 06341498 Sekretær Jørn Christensen... 06342641 Kasserer Jan Mølgaard..... 06342958 Erik Nielsen....... 06351300 Ove

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

GOLF l EBELlOFT E BELlOFT GOLFCLUB. Juniorudvalg. Jørn Christensen... 06342641. Kr. Nygaard. Rasmussen... 06341498

GOLF l EBELlOFT E BELlOFT GOLFCLUB. Juniorudvalg. Jørn Christensen... 06342641. Kr. Nygaard. Rasmussen... 06341498 BESTYRELSE: Formand Kr. Nygaard Rasmussen....... 0634 1498 Sekretær Jørn Christensen... 06342641 Kasserer Jan Mølgaard..... 06342958 Erik Nielsen....... 06351300 Ove Elle.......... 06343355 Bjarne Olsen......

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B MEDLEMSBETINGELSER Alle kvindelige medlemmer af Trehøje Golfklub, der er over 18 år, og har hcp 40 eller derunder kan være medlem af Trehøje-Pigerne. Vi spiller

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der

Læs mere

Velkommen til Sydjysk Open 2014

Velkommen til Sydjysk Open 2014 Sydjysk Open 2014 Program og praktiske oplysninger Torsdag den 26. juni Fredag den 27. juni Lørdag den 28. juni Arrangører: Vejen Golklub Vejen Golklub Vejen Golklub Hovedsponsor: Hovedsponsor: Hovedsponsor:

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner Club 25 på vulkaner Golf på Island? Ikke alle ved at der er mange golfbaner på sagaøen. 9 herrer fra Club 25 tog chancen fra mandag til fredag i første uge af juli. Arni mødte os i Keflavik og vi entrede

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Generalforsamling 21. januar 2013

Generalforsamling 21. januar 2013 Generalforsamling 21. januar 2013 Klubsponsorer AG Service Bosch Service Ebeltoft Autocenter Bygholm Carlsberg Danske Bank dansommer Dansk Tidskontrol Deres Frisør / v. Hanne Albæk Djurslands Bank Ebeltoft

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014 Indbydelse Danske Politimesterskaber i golf 2014 Sct. Knuds Golfklub Slipshavnsvej 16 5800 Nyborg 65 31 12 12 Nyborg Politi Idrætsforening har hermed fornøjelsen i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund,

Læs mere

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR.

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. december 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

40 års Jubilæum. + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015

40 års Jubilæum. + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015 40 års Jubilæum + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015 3 dage med masser af golf, puttekonkurrencer, short games, fest samt muligheden for at prøve helt nye træningsforside: 40 år + indvielse

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

?j~? f/?!. clftf #!f Ø/f SifWEll PI! c# pc:

?j~? f/?!. clftf #!f Ø/f SifWEll PI! c# pc: ?j~? f/?!. clftf #!f Ø/f SifWEll PI! c# pc: ElV ~Uq,-9710# e#c?t?f.cøø ~ t(:f cai ~d,fp#i?e P/l Ø~MN.Ctf!.P \ l l\\\' :/tf" ~{/ rpæ' ~n'>.jetf,fr F;f'!SI(/V'ff.. / BESTYRELSE: Formand Kr. Nygaard Rasmussen.......

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul DANSK GOLF UNION Golfkørekortet Nu er der ikke langt til 1. hul TEORI prøver spil Golfkørekortet Golf er den mest populære voksensport i Danmark, og det er der mange grunde til. Og en ting er sikkert:

Læs mere

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget REGELPRØVE arhus Golf lub Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget Den store blå regelprøve Prøven (PDF) består af 17 spørgsmål med et separat svarark (Word) og et scorekort med et fiktivt handicap.

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

GOLF l EBELTOFT. 3.Arg. MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF CLUB. nr. 3

GOLF l EBELTOFT. 3.Arg. MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF CLUB. nr. 3 GOLF l EBELTOFT 3.Arg. 1984 nr. 3 Banerekord! Henrik Nørbæk lykønskes af Runner-up Lars N. Rasmussen efter drømmerunden i finalen. MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF CLUB BESTYRELSE: Formand: Svend Brøchner

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil Junior drenge: Mester Christian Næsgaard Runner up Jesper Leolnar Damer: Mester Jette Pedersen Runner up Betina Johannesen Herrer Senior: Mester Mogens Gregersen

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Klubbens formand Børge Munksgaard bød de ca. 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Juniorafdelingen Sæson 2012

Juniorafdelingen Sæson 2012 Juniorafdelingen Sæson 2012 Velkommen til endnu en golf sæson Så er det tid til at planlægge sæsonens golfaktiviteter og denne folder er et godt redskab for dig og din familie så sørg for at I har den

Læs mere

GOLF l EBELTOFT. 4.årg. 1985/86 Nr. 2 MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF CLUB. Klubbens nye logo, læs inde i bladet.

GOLF l EBELTOFT. 4.årg. 1985/86 Nr. 2 MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF CLUB. Klubbens nye logo, læs inde i bladet. GOLF l EBELTOFT 4.årg. 1985/86 Nr. 2 Klubbens nye logo, læs inde i bladet. MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF CLUB EBELTOFT GOLF CLUB BESTYRELSE: Svend Brøchner Petersen (formand) 343328 Kaj Thorhauge (sekretær)

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia Turnerings Program 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia 16. August 2015 SHIO TOUREN 16. August Nordea Championship Lillebælt 20. Sep. Design Rengøring Open

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts

Medlemsmøde 15. marts MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Medlemsmøde 15. marts på Fladså Skolen i Mogenstrup Ny formand i Bane/Husudvalget Info fra Juniorudvalget Info fra Herreklubben Info fra Formiddagsdamerne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

GOLF. l EBELTOFT. 2.årg. 1984 nr.4 MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF CLUB

GOLF. l EBELTOFT. 2.årg. 1984 nr.4 MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF CLUB GOLF l EBELTOFT 2.årg. 1984 nr.4 MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF CLUB EBELTOFT GOLF CLUB BESTYRELSEN : S.A. Brøchner Petersen - formand Kaj Thorhauge - sekretær Poul Andersen - kasserer Poul Byriel Palle

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Idrætsinformation 18/2012

Idrætsinformation 18/2012 JYDSKE DRAGONREGIMENTS IDRÆTSFORENING Kasernevej 5 7500 Holstebro Telefon til idrætskontoret: +45 96 130 268 E-post: jdri@mil.dk www.jdri.dk Idrætsinformation 18/2012 Til JDRI medlemmer. 07-05-2012 Emne:

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

- meget mere end golf

- meget mere end golf Mollerup Golf Club - meget mere end golf graphichouse.dk Møder, kurser, firmafester og events (Company day & Golf for sjov) MGC_Brochure.indd 2 25/11/13 14.15 Skal du eller din virksomhed holde firmafest,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

LAD DIG FORFØRE Giv dig hen til idyllen lad dine sanser tage over

LAD DIG FORFØRE Giv dig hen til idyllen lad dine sanser tage over LAD DIG FORFØRE Giv dig hen til idyllen lad dine sanser tage over Panoramaudsigt over vandet uanset om du er på værelset, i restauranten eller i konferenceafdelingen. Himmel og vand så langt øjet rækker.

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Klubbens beretning for 2009

Klubbens beretning for 2009 Klubbens beretning for 2009 www.nordborg-golfklub.dk 1 af 7 Indledning v/ Ib Johannesen 2009 har været en økonomisk meget god sæson. Trods en tilbagegang i greenfee besøg fra vores naboklubber, har vores

Læs mere

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K Baneguide 2012 4 7 3 5 8 2 6 DRIVING RANGE 9 1 1 KLUB HUS 6 7 5 4 2 9 18 10 P 3 8 17 12 11 14 16 13 15 A R T - W O R K Velkommen til Køge Golf Klub Banens første 9 huller er anlagt i 1970 og de sidste

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 6-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH)

Bestyrelsesmøde. Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 6-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH) Bestyrelsesmøde Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr. 6-2011 Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen (AL) Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Nr 1. Indspil November 2014

Nr 1. Indspil November 2014 Nr 1. Indspil November 2014 TURNERINGER Klubbens Alvidende blæksprutte når det gælder turneringer, afvikling af turneringer og indtastninger af resultater i GOLFBOX. Kjeld Hansen k.hansen45@hotmail.com

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre.

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Juniorpolitik: Indledning: Velkommen til Søllerød Golfklub. Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Som junior golfspiller kan der opstå mange spørgsmål

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

GOLF l EBELTOFT. l. årg. Juh 1982 nr. 2 MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF CLUB

GOLF l EBELTOFT. l. årg. Juh 1982 nr. 2 MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF CLUB GOLF l EBELTOFT l. årg. Juh 1982 nr. 2 MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF CLUB EBELTOFT GOLF CLUB BESTYRELSEN: S.A. Brøchner Petersen - formand Kaj Thorhauge - sekretær Poul Anderser~ - kasserer Poul Byriel

Læs mere

Referat. Generalforsamlingen i STK

Referat. Generalforsamlingen i STK Referat Generalforsamlingen i STK onsdag den 24. marts 2010 Referat af generalforsamling i Svendborg Tennisklub 24. marts 2010 1. Valg af dirigent - Gert Henningsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

GOLF l EBELlOFT E BELlOFT GOLFCLUB. Bladudvalg: BørgeVenge Poul Erik Krøll Harry Schultz Palle Rasmussen Erik Nielsen

GOLF l EBELlOFT E BELlOFT GOLFCLUB. Bladudvalg: BørgeVenge Poul Erik Krøll Harry Schultz Palle Rasmussen Erik Nielsen GOLF l EBELlOFT E BELlOFT GOLFCLUB BESTYRELSE: Formand Kr. Nygaard Rasmussen 06341498 Sekretær Erik Nielsen 06351300 Kasserer Jan Mølgaard 06342958 Ove Elle 06343355 Svend Simonsen 06342264 Birgit Rasmussen

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere