Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl i Kulturstyrelsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen."

Transkript

1 Referat 11. februar 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 28. januar 2015, kl i Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen, Bodil Have, Erik Barfoed, Flemming Munch, Jakob Heide Petersen, Jytte Bræmer, Helle Kolind Mikkelsen, Nicolai Dupont Heidemann, Niels-Henrik Gylstorff, Tine Vind, Vibeke Steen, Glenn Leervad- Bjørn, Sofie Federspiel. Afbud: Nicolaj Malkov 1. Velkommen. Formanden bød velkommen. Koordinationsgruppen besluttede, at referatet forsat skal være et beslutningsreferat. Dog skal referaterne også afspejle drøftelser og beslutningsgrundlag, hvor det er relevant. 2. Godkendelse af dagsorden. Koordinationsgruppen godkendte dagsordenen uden ændringer. 3. Orientering om kulturpolitiske emner. Københavns Biblioteker orienterede om en igangværende udvikling af en midlertidig løsning på online-indmeldelse, målrettet lån af ebøger på ereolen. EReolen informerer bibliotekerne, når løsningen er en realitet. 4. Status fra sekretariatet. Under punktet deltog Jeppe Bjerregaard Jessen (projektleder fra Kulturstyrelsen). Sekretariatschefen supplerede den fremsendte skriftlige status med enkelte opdateringer. Blandt andet orienterede han om udfordringerne med at få besat de ledige indstationeringer. Dette førte til en drøftelse af mulige årsager til dette. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

2 Dernæst orienterede Jeppe Bjerregaard Jessen om projekt vedr. modning af digitalisering af bagkataloget. Dette førte til en drøftelse af snitfladerne til lignende projekter samt af afsøgningen af de økonomiske rammer for et digitaliseret bagkatalog. 5. Status på erfaringer med brug af DDB CMS. Under punktet deltog Rolf Madsen (specialkonsulent i DDB). Rolf Madsen uddybede kort status på erfaringerne med DDB CMS, herunder de primære organisatoriske udfordringer samt mulige løsninger på disse. Desuden orienterede han om DDB-sekretariatets, Kulturstyrelsens og Centralbibliotekernes aktuelle samarbejde for at styrke supporten vedr. DDB CMS. Oplægget førte til en drøftelse af behovet for at balancere DDB s ressourcer på CMS-området mellem behov for konsolidering og behov for videreudvikling af DDB CMS. I relation hertil blev det understreget, at der er vigtigt med præcis og detaljeret kommunikation om udviklingsplanerne for de enkelte funktionaliteter i CMS et. Desuden blev det fremhævet, at der er behov for at sikre, at man lokalt kan få tilstrækkelig og kvalificeret support, som også dækker grænselandet mellem teknisk og funktionel support. 6. DDB økonomi. Sekretariatschefen orienterede om budgetopfølgning for 2014 samt budget for Dette affødte enkelte spørgsmål, bl.a. vedrørende priserne for DDB basispakke og DDB CMS tilvalgspakke. 7. Evaluering af DDB 2014: Årsberetning og evaluering af koordinationsgruppens virke. Først behandlede koordinationsgruppen sekretariatets oplæg til DDB årsberetning Dette affødte en drøftelse af formålet med årsberetningen, hvem årsberetningen skal henvende sig til, og hvilken form den skal antage. Dernæst evaluerede koordinationsgruppen sit virke i 2014 samt gruppens forventninger til egne aktiviteter i

3 Det blev besluttet, at årsberetningen skal tydeliggøre de økonomiske og ITmæssige gevinster ved DDB s resultater og skal være målrettet bibliotekschefer og den politiske ledelse i kommunerne. 8. Håndtering af musikområdet i DDB. Under punktet deltog Maja Vestbirk (konsulent i DDB). På baggrund af koordinationsgruppens tidligere beslutning om nedsættelse af en arbejdsgruppe på musikområdet lagde formanden for koordinationsgruppen op til en drøftelse af håndtering af musikområdet i DDB. Dette førte til en dialog om musikområdets udfordringer og muligheder, ligesom det blev fremhævet, at områdets dilemmaer har mange lighedstræk med bibliotekernes generelle udfordringer i relation til digitaliseringsprocessen. Der var enighed om, at koordinationsgruppen har behov for internt at drøfte musikområdet yderligere, førend det er muligt at udstikke retningslinjer for en arbejdsgruppe. Koordinationsgruppen besluttede, at der på gruppens næstkommende møde skal være en grundig drøftelse af retningen for musikområdet. Dette skal ske blandt andet på baggrund af oplæg fra Københavns Biblioteker og Statsbiblioteket. Først efter denne drøftelse vil koordinationsgruppen træffe beslutning om det videre arbejde med området. Desuden besluttede koordinationsgruppen at anbefale styregruppen, at musikområdet bliver et centralt tema på den kommende DDB strategidag. 9. Strategioverblik og oplæg til videre proces for strategiarbejdet. Formanden introducerede et overblik over eksisterende strategier og strategiudkast for DDB samt et oplæg til videre proces for udarbejdelse af en sammenhængende strategi for DDB. Koordinationsgruppen drøftede behovet for en mere tydelig strategisk ramme for DDB, blandt andet i forhold til det strategiske landskab, DDB befinder sig i og i relation til organisationens praktiske handleplaner. Koordinationsgruppen tiltrådte oplægget om den videre proces for strategiarbejde. Sekretariatet skal dermed på det næstkommende fællesmøde mellem styregruppen og koordinationsgruppen lægge op til en drøftelse af retningen for en kommende forretningsstrategi for DDB. 10. Forslag til mulige strategiske indsatsområder Under punktet deltog Maja Vestbirk (konsulent i DDB). 3

4 Sekretariatschefen orienterede om den forestående opgave med at udvælge DDB s strategiske indsatsområder 2016, og præsenterede sekretariatets og faggruppernes indledende forslag til indsatsområder. Han udbad sig koordinationsgruppens indledende forslag til indsatsområder, som bidrag til en mere dybdegående drøftelse på fællesmøde med styregruppen d. 24. februar Koordinationsgruppen drøftede på den baggrund forskellige mulige indsatsområder for Koordinationsgruppen besluttede at foreslå følgende overordnede temaer til den indledende diskussion af strategiske indsatsområder 2015: Læring/børneområdet, herunder skoleområdet (fx single sign-on og licensområdet) Musikområdet Sociale medier Smidige brugeroplevelser, herunder sømløs adgang og understøtte sammenhæng mellem det fysiske og det digitale 11. Oplæg til fokusområder og proces for releaseplan for den nationale biblioteksinfrastruktur Sekretariatschefen orienterede om det igangværende forløb med at udarbejde releaseplan for den nationale biblioteksinfrastruktur Dette førte til dialog om proces for og indhold af den kommende releaseplan. Koordinationsgruppen havde ingen tilføjelser eller ændringsforslag til oplægget vedr. releaseplan for den nationale biblioteksinfrastruktur Emner til de næste møder DDB Strategidag 2015 Strategi for formidling på børneområdet Metadata mellem folkebiblioteket og skolebiblioteket Koordinationsgruppen besluttede, at gruppens kommende møde, d. 24. februar, skal fokusere på en drøftelse af musikområdet samt omhandle planlægning af strategidagen. 13. Evt. Koordinationsgruppen besluttede, at DDB strategidag 2015 afholdes vest for Storebælt. Af hensyn til de tilrejsende medlemmer besluttede koordinationsgruppen, at 4

5 årets møder i gruppen så vidt muligt skal ændres til at starte kl Næste møde for koordinationsgruppen: 24. februar 2015 Kl : Fællesmøde med styregruppen om udvælgelse af strategiske indsatsområder Mødet indledes med fælles frokost. Kl : Møde i koordinationsgruppen om planlægning af strategidag samt drøftelse af musikområdet. 5

Grundet transportproblemer ankom Annette Brøchner Lindgaard, Jytte Bræmer og Flemming Munch ca. midtvejs i dagsordenens punkt 5.

Grundet transportproblemer ankom Annette Brøchner Lindgaard, Jytte Bræmer og Flemming Munch ca. midtvejs i dagsordenens punkt 5. Referat 17. december 2014 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 2. december 2014, kl. 11.30-16.30 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Rolf Hapel, Annette Brøchner Lindgaard, Bente Nielsen,

Læs mere

Borgerne har som følge af arbejdet fået:

Borgerne har som følge af arbejdet fået: Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) blev i 2012 initieret som et forpligtende samarbejde mellem KL og Kulturministeriet med det formål at styrke, effektivisere og synliggøre det samlede offentlige bibliotekstilbud

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek Møde 18 Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek Deltagere: Arne Sørensen (AS), Anders Christensen (AC), Tonny Laursen (TL), Ingelise

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Dagsorden 1. Referat til underskrift 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2013 2.2 Retningslinjer for refusion

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

REFERAT. ADD bestyrelsesmøde nr. 1/2014 23. januar 2014, kl. 17-20.30. Afholdt hos Anti Doping Danmark i Brøndby

REFERAT. ADD bestyrelsesmøde nr. 1/2014 23. januar 2014, kl. 17-20.30. Afholdt hos Anti Doping Danmark i Brøndby REFERAT ADD bestyrelsesmøde nr. 1/2014 23. januar 2014, kl. 17-20.30 Afholdt hos Anti Doping Danmark i Brøndby Til stede: Mette Hartlev (MH), Lene Volke Roesen (LVR), Camilla Andersen (CA), Thomas Bagge

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat.

Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat. Notat Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk Til: DDB Kopi til: Bo Fristed, Martin Vellerup, Anne-Marie Schmidt Aarhus Kommune

Læs mere

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Baggrunden for ledelsesmanualen er hovedbestyrelsens handlingsplan for 2020

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011

Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011 Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011 Deltagere Marianne Karstensen, Morten Kerrn-Jespersen, Thomas Brøgger, Karen Vejby, Jørgen Svenstrup, Louise Lennon, Erik Aabjerg Friis, David Hansen, Mia

Læs mere

1. Velkomst v /ESH ESH bød velkommen til mødet der er desværre nogle afbud pga. presserende opgaver på skolerne.

1. Velkomst v /ESH ESH bød velkommen til mødet der er desværre nogle afbud pga. presserende opgaver på skolerne. Deltagere: ESB-netværkets styregruppe o Heidi B. Nielsen, CELF (HBN) o Mia Rasmussen, Aarhus Tech (MR) o Yvonne Andersen, Syddansk Erhvervsskole (YA) o Signe Gylling, HF & VUC Nordsjælland (SGY) o Sanne

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 24. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 05-2014 Dato: Mandag den 28. april 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, Brøndby Hans Natorp, Line Markert, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen,

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

Bestyrelsens medlemmer orienterede om diverse arbejdsgrupper, de har deltaget i.

Bestyrelsens medlemmer orienterede om diverse arbejdsgrupper, de har deltaget i. Referat Referat for møde: Dato for møde: Bestyrelsesmøde i DSF - Skype 25. marts 2014 15-19.30 For referat: Mette Østergaard Sted: IT-møde Deltagere: Martin B. Josefsen Bente Andersen Bjarne Rittig-Rasmussen

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat Møde: Bestyrelsesmøde 07-2013 Dato: Mandag den 26. august 2013, kl. 10.00 tirsdag den 27. august kl. 16.00 Sted: Deltagere: Roselina og Ebeltoft Strandhotel Hans Natorp Jens Erik Hansen Erik Schulz

Læs mere

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 Referat Referat for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 For referat: Regionsbestyrelsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Dato 11. maj 2010 SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Dagsorden til mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 1. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll Vibeke

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere