Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 6. oktober 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 6. oktober 2009"

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 6. oktober 2009 Sag nr. 2 Emne: Udkast til redegørelse i forbindelse med underudvalget vedr. regional udviklings tillægskommissorium vedr. uddannelses- /praktikpladser Bilag: 2

2

3 Til: Underudvalget for Regional Udvikling Koncern Plan og Udvikling Enhed for Udvikling og Kvalitet Kongens Vænge Hillerød Opgang Blok B Telefon Direkte Web Dato: 1. oktober 2009 Redegørelse i forbindelse med Underudvalget for Regional Udviklings tillægskommissorium vedr. uddannelses-/praktikpladser UDKAST 2 1. Baggrund Regionsrådet har i august 2009 besluttet, at underudvalget for regional udvikling skal arbejde med følgende delkommissorium: Underudvalget skal drøfte og give input til, hvorledes regionen som arbejdsgiver i virksomhederne og stabene kan bidrage til at etablere flere elevpladser og få flere gennem erhvervsuddannelserne såvel inden for det sundhedsfaglige som kontorfaglige område. Der skal tages udgangspunkt i både regionens nuværende arbejdskraftbehov og det fremtidige. Udgangspunktet er, at mange unge i regionen ikke har en elev-/praktikplads eller har svært ved at få en som følge af afmatning i økonomien. Nedgangen i antallet af elev- /praktikpladser i regionen kan derfor medføre, at en stor gruppe unge ikke får en erhvervsuddannelse. Redegørelsen indeholder: opridsning af beskæftigelsessituationen i regionen, herunder prognose for fremtidens beskæftigelse i regionen. en afdækning af den samlede uddannelsesforpligtigelse i regionen, d.v.s. et overblik over, hvilke og hvor mange elever/studerende vi har på de mellemlange videregående uddannelser samt på erhvervsuddannelsesområdet uddannelsesopgavens omfang med udgangspunkt i 3 konkrete eksempler fra hospitalsafdelinger m.h.p. at synliggøre forholdet mellem uuddannet og uddannet personale rammer og vilkår for optag samt fastsættelse af dimensionering på uddannelserne En række anbefalinger på, hvordan regionen kan bidrage til at etablere flere elevpladser og få flere gennem erhvervsuddannelserne

4 2. Regionens nuværende beskæftigelsessituation Flere af regionens virksomheder oplever i øjeblikket, at det med finanskrisens indtog er blevet lettere at rekruttere. I 2009 er antallet af ledige stillinger i regionen faldet til fra stillinger i De ledige stillinger udgør 3,2 % af det samlede antal fuldtidsstillinger i regionen. Der er pt. flest ledige stillinger blandt sygeplejersker, radiografer og lægesekretærer. Der i regionen i henhold til den seneste personalepolitiske redegørelse 1,3 % ubesatte SoSu-stillinger. Prognoser: Stigende beskæftigelse og stigende mangel Ifølge analyser fra Bekæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland skal sundhedssektoren forvente en stigende beskæftigelse i de kommende år, men udbuddet af sundhedsuddannede forventes imidlertid ikke at blive større. Dette gælder både for de korte og mellemlange videregående uddannelser og de lange videregående uddannelser. Udbuddet af social- og sundhedsassistenter forventes at falde yderligere i de kommende år. Faggruppe Udbud og efterspørgsel Balance Læger Uændret udbud og stigende efterspørgsel Stigende mangel Sygeplejersker Uændret udbud og stigende efterspørgsel Stigende mangel Social og sundhedspersonale efterspørgsel Faldende udbud og stigende Stigende mangel Kilde: Line/Sam-K, Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, FTF, LO og FM Prognoserne for arbejdskraftbalancen er ikke så dystre som tidligere antaget, men er dog stadig alvorlige. I 2019 forventes en ubalance i arbejdskraften for de mellemlange videregående uddannelser på 6 %. Manglen på social- og sundhedsassistenter ser ud til at stige markant frem mod 2019 med en forventet ubalance på ca. 40 %. Årsagen til den stigende mangel på arbejdskraft er, at arbejdsstyrken bliver mindre på sundhedsområdet pga. små ungdomsårgange kombineret med et forholdsvist stort antal ældre, som forventes at gå på pension i de kommende år. Specielt i forhold til So- Su-området vil arbejdsgivernes efterspørgsel efter SoSu uddannede stige i takt med, at der i regionen bliver flere ældre, der kræver pleje og omsorg af SoSu uddannet arbejdskraft. Samtidig er der i disse år et udviklingsforløb i form af øget afgang fra arbejdsstyrken af SoSu uddannede på grund af, at flere går på pension. Arbejdsmarkedsservice Storkøbenhavn har skønnet over det fremtidige behov for SoSu uddannede. I bilag 1 opstilles to scenarier for den fremtidige efterspørgsel efter SoSu uddannet personale. 3. Den samlede uddannelsesforpligtelse på regionens virksomheder Regionen har pt. ikke en samlet opgørelse af antallet af elever og studerende på regionens virksomheder. For at skabe et her og nu-billede har administrationen valgt at udarbejde en samlet opgørelse af antallet af elever og studerende og derfor bedt regionens virksomheder om en tilbagemelding vedr.: Side 2

5 hvilke og hvor mange studerende regionen har på de korte, mellemlange og videregående uddannelser samt hvilke og hvor mange elever/praktikanter (SoSu, erhvervsuddannelser) regionen har I Bilag 2 er tilbagemeldingerne samlet og er opgjort som et tværsnit pr. 1. september Heraf fremgår, at det samlede antal elever/studerende på regionens virksomheder er 2453 pr. 1. september Andelen af studerende på de mellemlange videregående uddannelser (MVU) området udgør 57 % og Erhvervsuddannelsesområdet (EUD) (inkl. SoSu) udgør 40 %. EUD eksklusiv SoSu udgør således kun ca. 14 %. I koncernstabene er antallet af elever opgjort til 3 pr. 1. september Et forhold stabsdirektørerne har besluttet at gøre noget ved og taget initiativ til at få flere kontorelever til koncernstabene. Tallene i skemaet viser forholdet mellem de enkelte grupper/områder af elever og studerende EUD, SoSu og MVU områder og kan på den baggrund benyttes som grundlag for de efterfølgende anbefalinger. For at illustrere uddannelsesopgavens omfang på en klinisk afdeling på et hospital, er 3 scenarier fra vores virksomheder beskrevet d.v.s. uddannelsesopgaven på en medicinsk afdeling, en kirurgisk afdeling og i psykiatrien. Formålet er at synliggøre forholdet mellem uuddannet og uddannet personale gennem Det gennemsnitlige daglige fremmøde i afdelingen. Eksemplerne illustrerer en typisk dag i afdelingen med det fremmøde af elever og studerende, som kan forventes den pågældende dag. Når man taler om, at elever og studerende indgår med en arbejdsværdi, skal det medtænkes, at det færdiguddannede personales arbejdsværdi i forbindelse med introduktion, vejledning og undervisning tilsvarende nedsættes. Også vanskelige forløb kræver ekstra ressourcer og stor fleksibilitet af de kliniske vejledere og praktikvejlederne. Uddannelsessøgende, som er i praktik/klinik i korte og indledende perioder, kræver tæt vejledning og opfølgning. Side 3

6 Beskrivelse af uddannelsesopgaven på det sygeplejemæssige område Eksempel fra en neuromedicinsk afdeling, Glostrup Hospital Det faktiske gennemsnitlige daglige fremmøde på en typisk dag i afdelingen. 1 afdelingssygeplejerske 2 sygeplejersker 3 social- og sundhedsassistenter Heri indgår de kliniske vejledere og praktikvejlederne Sygeplejepersonalet varetager også koordinerings- og vejledningsopgaver ift. medicinstuderende, fysioterapeut- og ergoterapeutstuderende samt diætiststuderende. Med i uddannelsesopgaven skal medtænkes, at der til stadighed foregår en vigtig og målrettet oplæring nyt fast personale. 1 Ambulanceassistentelever fokus på grundlæggende pleje og kommunikation 2 Sygeplejestuderende, modul 4 fokus på grundlæggende sygepleje 1 neuroassistentelev med fokus på grundlæggende sygepleje og kommunikation 20 patienter med akutte og kroniske neuromedicinske sygdomme og ofte konkurrerende sygdomme som diabetes, hypertension mv: Apopleksi Parkinson Demens Sclerose Epilepsi 1 Radiografstuderende fokus på grundlæggende sygepleje 2 Sygeplejestuderende, modul fokus på kompleks sygepleje og ledelse af sygepleje 2 sygeplejestuderende på modul 2 fokus på grundlæggende kliniske sygeplejefærdigheder 3 social- og sundhedsassistentelever fokus på grundlæggende sygepleje Side 4

7 Beskrivelse af uddannelsesopgaven på det sygeplejemæssige område Eksempel fra en akut ortopædkirurgisk afdeling, Hvidovre Hospital Det faktiske gennemsnitlige daglige fremmøde på en typisk dag i afdelingen. 1 afdelingssygeplejerske 2 sygeplejersker 4 social- og sundhedsassistenter Heri indgår de kliniske vejledere og praktikvejlederne Sygeplejepersonalet varetager også koordinerings- og vejledningsopgaver ift. medicinstuderende, fysioterapeut- og ergoterapeutstuderende Med i uddannelsesopgaven skal medtænkes, at der til stadighed foregår en vigtig og målrettet oplæring nyt fast personale. 2 Sygeplejestuderende, modul 4 fokus på grundlæggende sygepleje 1 Ambulanceassistentelever fokus på grundlæggende pleje og kommunikation 1 Radiografstuderende fokus på grundlæggende sygepleje 2 sygeplejestuderende på modul 2 fokus på grundlæggende kliniske sygeplejefærdigheder 21 patienter i ortopædkirurgisk behandling Hofte-og andre frakturer Indsætning af kunstige knæ og hofter amputationer 2 Sygeplejestuderende, modul fokus på kompleks sygepleje og ledelse af sygepleje 3 social- og sundhedsassistentelever fokus på grundlæggende sygepleje Side 5

8 Beskrivelse af uddannelsesopgaven på det sygeplejemæssige område Eksempel fra gerontopsykiatrisk afdeling, Glostrup Hospital Det faktiske gennemsnitlige daglige fremmøde på en typisk dag i afdelingen: 1 afdelingssygeplejerske 1 Sygeplejerske 1 Social- og sundhedsassistent Den kliniske vejleder er ud over afdelingens normering og varetager vejlederfunktion ift. flere afdelinger. Sygeplejepersonalet varetager også koordinerings- og vejledningsopgaver ift. medicinstuderende, vikarer og faste vagter. Med i uddannelsesopgaven skal medtænkes, at der til stadighed foregår en vigtig og målrettet oplæring nyt fast personale 3 Sygeplejestuderende, modul 8 fokus på psykiatrisk sygepleje 1 Ambulanceassistentelev fokus på kommunikation ift. psykiatriske patienter kommunikation 3 social- og sundhedsassistentelever fokus på sygepleje og kommunikation 14 patienter med komplekse og kroniske 14 psykiatriske patienter med lidelser: komplekse og kroniske psykiatriske Demens lidelser: Demens Psykoser Psykoser Skizofreni Skizofreni Depression Depression 1 studerende i specialpsykiatri fokus på kompleks psykiatrisk behandling 1 Sygeplejestuderende, modul med fokus på den komplekse sygepleje og ledelse af sygeplejen Side 6

9 4. Rammer og vilkår Erhvervsuddannelserne (eksklusiv social- og sundhedsuddannelserne) Erhvervsuddannelserne er opdelt i 12 indgange. Der findes 109 uddannelser med 326 trin eller specialer. Hensigten med de 12 indgange er at gøre erhvervsuddannelsessystemet mere overskueligt. Hver indgang består af et antal uddannelser. Alle der har opfyldt undervisningspligten efter folkeskoleloven har adgang til en erhvervsuddannelse dvs at blive optaget i et grundforløb (en af de 12 indgange). Uddannelsen gennemføres på baggrund af en uddannelsesaftale. Der findes fem forskellige varianter: Ny mesterlære Den almindelige uddannelsesaftale Den almindelige kombinationsaftale Flex-kombinationsaftalen Den korte uddannelsesaftale. Alle som har indgået en uddannelsesaftale, har krav på at blive optaget på skole. Praktikpladser formidles af skoler m.v., som udbyder erhvervsuddannelsernes grundforløb. Det påhviler skolerne m.v. at udføre opsøgende virksomhed med henblik på fremskaffelse af praktikpladser. De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal ved kontakt med virksomheder og eventuelt ved opfordringer til virksomheder virke for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra elevernes uddannelsesønsker, men også de forventede fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Dimensionering af social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse Det er Undervisningsministeriet 1, der over for skolerne udmelder dimensioneringen, det vil sige antallet af skolepladser, som den enkelte skole skal reservere til optag. Antallet af pladser er siden blevet justeret ved tildeling af ekstra pladser i 2008 og 2009 med specifik adresse til de enkelte SoSu skoler. I tilknytning til de oprettede skolepladser skal der oprettes et tilsvarende antal praktikpladser i regionen og kommunerne, således, at der for hver SoSu elev, der påbegynder uddannelsen, er sikret et sammenhængende forløb. For SoSu hjælperuddannelsen fo- 1 Undervisningsministeriet, der udmelder dimensioneringen, tager udgangspunkt i tre parts aftalen imellem stat, region/kommuner og LO/DA. i Dimensioneringen er en grunddimensionering og der er indfaset tillæg i 2008 og 2009, da arbejdet med dimensioneringen var forsinket. Fra 2010 til 2015 ligger dimensioneringen fast som en grund/minimums dimensionering. Arbejdsgivere kan, i tilfælde ved oprettelse af flere praktikpladser, argumentere for en ændret dimensionering. 2 I uddannelsen til social- og sundhedsassistent var dimensioneringen i elever, mens der planlægges med en dimensionering i 2011 på 1219 elever jf. administrationens redegørelse til forretningsudvalget den 16. juni Side 7

10 regår praktikken udelukkende i kommunerne. For SoSu-assistent uddannelsen foregår 1/3-del af praktikken somatikken, 1/3 i psykiatrien og 1/3 i kommunerne. I 2007 og 2008 var det faktiske optag væsentligt mindre end dimensioneringen. I indeværende år har alle SoSu skoler oplevet en markant vækst i optaget. For SoSu assistent uddannelsen er der i 2009 tale om et optag, der ligger på ca. 90 % af dimensioneringen. Optag, Dimensionering SoSu assistent uddannelsen i Region Hovedstaden Optag og DimensioneringSoSu assistenter Uddannelsessted Optag Dimensionering Humanica Social- og sundhedssk.kbh SoSu C Social- og udd.centret Diakonissestiftelsen Bornholms Sundheds- og Sygeplejesk I alt Krav og indhold til Erhvervsuddannelserne er beskrevet i Bekendtgørelse om erhvervs-uddannelser nr af 13/ og beskriver bl.a. formål til de forventede indholds- og kvalitetskrav i uddannelsen, herunder kvalitetssikring af uddannelsens praktikdel. Adgang til videregående uddannelser - professionsbachelorer Den koordinerede tilmelding har siden 1977 koordineret optagelsen af studerende til landets videregående uddannelser. Adgangskrav til en videregående uddannelse forudsætter, at ansøgeren opfylder kravene fastsat af Undervisningsministeriet. Dimensionering af de videregående uddannelser udmeldes af ministeriet og dækker optag af studerende, der er taxameterudløsende. "Økonomistyring efter taxametersystemet vil sige, at bevillingerne til en institution gives pr. elev, pr. bestået eksamen eller lignende. Og ikke - som tidligere - i form af en bevilling, der enten var rent skønsmæssigt fastsat eller baseret på antal undervisningshold eller lignende. Den centrale fastlagte dimensionering er et forsøg på at afspejle de landsdækkende og regionale behov for uddannede indenfor de enkelte professioner. Side 8

11 5. Muligheder for etablering af flere elev/praktikpladser i regionen Eksemplerne fra hospitalsafdelingerne viser, at de enkelte afdelinger allerede håndterer en omfattende uddannelsesforpligtigelse, både hvad angår MVU- området og So- Su. Forholdet mellem uddannet og uuddannet personale er mellem 1:2 og 1:3 og samme gruppe af uddannet personale varetager herudover vejledningsopgaver. Derfor vil en yderligere belastning af uddannelsesopgaven kræve nye måder at tilrettelægge uddannelsesforløbene på for at sikre og udvikle kvaliteten i den kliniske uddannelse. Sygeplejerskeuddannelsen/MVU Med udgangspunkt i prognosen for det fremtidige udbud og efterspørgsel efter sygeplejersker, som viser en ubalance på grund af stigende efterspørgsel, bør det undersøges, hvordan det er muligt at øge optaget på sygeplejerskeuddannelsen samt øvrige mellemlange MVU er hvor der forventes ledige stillinger, eksempelvis radiografuddannelsen. Et øget optag vil gøre det nødvendigt at arbejde med alternativ organisering og planlægning af den kliniske del af uddannelsen, f.eks. for sygeplejerskeuddannelsen Etablering af delestillinger mellem skole (undervisere på skoler) og praktiksted (praktikvejleder/uddannelsesansvarlig) hvilket også er med til at sikre sammenhæng mellem teori og praksis Nye måder at tilrettelægge praktikken på, så det hele ikke klumper i dagtimerne. Det er nødvendigt at se på, om en større del af praktikken kan placeres i f.eks. weekend/aftenvagter samt muligheden for at inddrage august måned til uddannelse. For radiografuddannelsen bør bl.a. inddrages erfaringer og ideer med nye uddannelsestyper på området, f.eks. beskrivende radiograf og røntgenassistentuddannelsen SOSU-området Prognosen for det fremtidige udbud og efterspørgsel efter social- og sundhedspersonale viser en ubalance på grund af faldende udbud og stigende efterspørgsel. Med udgangspunkt heri er det vigtigt at fokusere på at minimere frafald på uddannelsen og samtidig sikre kapaciteten af praktikpladser med tilstrækkeligt kvalitativt indhold som følge af øget optag. Et dilemma i den forbindelse er på den ene side kravet om individuelle og flexible forløb og på den anden siden øget om effektivisering. Det anbefales: At imødekomme kravet om øget optag ved i højere grad at udvikle og implementere uddannelsespakker, der skal sikre at praktikstedet lever op til de formelle krav til klinisk undervisning, som eksempel kan nævnes projektet: Uddannelsesrejsen på Hvidovre Hospital At fokusere på frafaldsproblematikker, herunder styrket overgang mellem teori og praksis, vejledning og støtte samt særlige tiltag for to-sprogede elever. I regi af Koncern Regional Udvikling er udarbejdet projektramme herfor (forventes forelagt FU ultimo 2009). Side 9

12 EUD-området På baggrund af det indsamlede talmateriale må vi konstatere, at antallet af praktikpladser på erhvervsuddannelsesområdet inden for de tekniske områder er begrænset. Det kan bl.a. skyldes, at der er mindre fokus på disse uddannelsestyper, da de ikke umiddelbart vedrører vores kerneydelser. Ligeledes har der været en udvikling mod at outsource disse funktioner. For de øvrige områder burde kapaciteten kunne øges. En rundspørge til hospitalerne viser, at virksomhederne påtænker at ansætte ca. 120 lægesekretærelever i 2010, hvilket svarer til optaget i Det anbefales At undersøge muligheden for at stille krav til leverandører om at ansættelse af et vist antal elever ved indgåelse af kontrakter At de administrative enheder på såvel virksomhedsplan og i koncernstabe opretter et øget antal elevpladser på kontorområdet At der ses nærmere på kapaciteten på lægesekretæruddannelsen, og at der i den forbindelse inddrages erfaringer med nye uddannelsestyper, f.eks. sundhedssekretæruddannelsen Side 10

13 Bilag 1: Fremtidigt behov for nyt personale med en SoSu uddannelse Arbejdsgivernes efterspørgsel 3 efter SoSu uddannede vil stige i takt med, at der i regionen, - demografisk set bliver flere ældre, der kræver pleje og omsorg af SoSu uddannet arbejdskraft. Samtidig er der øget afgang fra arbejdsstyrken af SoSu uddannede på grund af, at flere går på pension. Arbejdsmarkedsservice Storkøbenhavn 4 har skønnet over det fremtidige behov for SoSu uddannede. To scenarier beskrives. Scenarie 1: Antallet af nyuddannede skal modsvare afgang fra arbejdsstyrken på grund af pensionering. I det scenarie, skal der fra 2010 og frem til 2018, uddannes SoSu hjælpere og SoSu assistenter. Scenarie 2: Antallet af nyuddannede skal modsvare afgang fra arbejdsstyrken p.g.a. pensionering, men også opretholdelse af nuværende serviceniveau, (flere ældre i samfundet giver flere borgere, der skal have omsorg og pleje). I Scenarie 2, skal der uddannes SoSu hjælpere og SoSu assistenter i perioden. Efterspørgsel efter SoSu uddannede Scenarie 1 Scenarie 2 Erstatning af personale p.g.a afgang til pension Erstatning af personale p.g.a afgang til pension+flere ældre plejekrævende borgere SoSu hjælper SoSu hjælper SoSu assistent SoSu assistent Konsekvenser for det fremtidige optag Med udgangspunkt i ovenstående, skal findes svar på, hvor stort er det årlige gennemsnitlige behov for optag på SoSu uddannelserne skal være for at efterspørgselen er fuldt dækket ind. Derfor skitseres behovet for optagelse for SoSu assistenter fra 2010 og frem til 2016 i scenarie 1 og 2. Beregningerne tager højde for et frafald på 20 % for hjælperuddannelsen og et frafald på 25 % for assistentuddannelsen og udgør derfor et bruttooptag pr. år, der tager højde for dette frafald. 3 Med arbejdsgiverne menes der Region Hovedstadens virksomheder og kommunerne i regionen. 4 Jf. rapporten:analyse af Social- og Sundhedsområdet i Øresundsregionen 2009, udgivet af Arbejdsmarkedsservice. Arbejdsmarkedsservice Storkøbenhavn er et samarbejde mellem en række fagforeninger i Storkøbenhavn vedr. jobservice, Fagforeningerne er FOA, HK Service, 3F, Blik og Rør og Metal. Side 11

14 Scenarie 1: Dimensioneringen/kapaciteten i 2009 er fuldt ud tilstrækkelig i forhold til det ønskede/efterspurgte bruttooptag. Efterspørgsel af personale, der erstatter personale, der går på pension scenarie 1 Efterspørgsel efter elever til SoSu uddannelserne samt dimensionering Behov Behov Årligt 2009 Uddannelse i alt 7 år Gns. Pr. år Bruttooptag Dimension. SoSu assistent udd Behov Behov Årligt 2009 Uddannelse i alt 8 år Gns. Pr. år Bruttooptag Dimension. SoSu medhjælper Scenarie 2: Det ønskede bruttooptag for SoSu hjælpere vil være større end dimensioneringen. 5 For SoSu assistent uddannelsen er det ønskede bruttooptag i niveau med dimensioneringen. Efterspørgsel af personale erstatter personale, der går på pension samt flere plejekrævende borgere, kræver flere SoSu uddannede scenarie 2 Efterspørgsel efter elever til SoSu uddannelserne samt dimensionering Behov Behov Årligt 2009 Uddannelse i alt 7 år Gns. Pr. år Bruttooptag Dimension. SoSu assistent udd Behov Behov Årligt 2009 Uddannelse i alt 8 år Gns. Pr. år Bruttooptag Dimensio. SoSu medhjælper Scenarierne tager ikke højde for SoSu uddannede, som senere finder andre erhverv at beskæftige sig i. 5 Kilder: Antallet af stillinger er baseret på KPU (opgørelse juni 2009 i Regionens virksomheder) samt Danmarks Statistik Statistikbanken: Personale 2008 i ældreomsorg, fuldtidsbeskæftigede efter funktion og kommune, social og sundhedspersonale (hjælpere og assistenter). De fuldtidsbeskæftigede er omregnet til stillinger ved at gange med Der er i beregningerne ikke tage højde for, at en del SoSu uddannede får beskæftigelse i den private sektor, og andre bruger ikke uddannelsen, men finder andre erhverv at beskæftige sig i. Side 12

15 Bilag 2 Antal studerende og elever pr. 1. september 2009 Uddannelse Regionsapotepitalebjerg Gentofte Amager Hvidovre Rigshos- Glostrup Hillerød Fr.berg Bispe- Herlev Bornholm Psykiatri Andet TOTAL Helsingør Handicap mv. Fr.sund MVU (studerende) Sygeplejestuderende Radiografstuderende Bioanalytiker Ergoterapeutstuderende Fysioterapeutstuderende Jordemoderstuderende Socialrådgiverstuderende Ernæring og Sundhed Pædagogstuderende Maskinmestre I alt MVU 1412 EUD Social- og sundhedsassistentelever Hospitalsteknisk assistentudd. - Audiologiassistentelever

16 Uddannelse EUD fortsat Regionsapotek Gentofte Amager Hvidovre Rigshospitalebjerholm Glostrup Hillerød Fr.berg Bispe- Herlev Born- Psykiatri Andet TOTAL Helsingør Handicap mv. Fr.sund Hospitalsteknisk assistentudd. 5 Neurofysiologi- assistentelever Lægesekretærelever Ernæringsassistent/ caterelever Serviceassistentelever Fodplejere Redderelever 2-2 ** * 19 Pædagogiske assistentelever Kontorelever Anlægsgartnerelever Smedeelever Elektrikerelever Data- og kommunikationselever Vvs-elever I alt EUD 993 Side 14

17 Uddannelse Andre kategorier Regionsapotek Gentofte Amager Hvidovre Rigshospitalebjerholm Glostrup Hillerød Fr.berg Bispe- Herlev Born- Psykiatri Andet TOTAL Helsingør Handicap mv. Fr.sund Portøraspiranter Sundhedsservicesekretærelever Farmakonomer Paramediciner Sanitetselever 2 2 I alt andre kategorier 48 Total elever/ studerende 2453 *Alle redderelever er i praktik i psykiatrien! ** Ingen pr. 1. september 09 Side 15

18

19 Til: Underudvalget vedr. Regional Udvikling Koncern Plan og Udvikling Enhed for Udvikling og Kvalitet Kongens Vænge Hillerød Opgang Blok B Telefon Web Dato: 19. august 2009 Disposition for redegørelse i forbindelse med Underudvalget for Regional Udviklings tillægskommissorium vedr. uddannelses-/praktikpladser 1. Baggrund Regionsrådet har besluttet, at underudvalget for regional udvikling skal arbejde videre med problemstilliner vedr. kapacitet mv. på ungdomsuddannelsesområdet. Regionsrådet har på baggrund heraf tiltrådt følgende kommissorium: Underudvalget skal drøfte og give input til, hvorledes regionen som arbejdsgiver i virksomhederne og stabene kan bidrage til at etablere flere elevpladser og få flere gennem erhvervsuddannelserne såvel inden for det sundhedsfaglige som kontorfaglige område. Der skal tages udgangspunkt i både regionens nuværende arbejdskraftbehov og det fremtidige. Udgangspunktet er, at beskæftigelsessituationen i Danmark som resultat af afmatning i økonomien har medført, at mange unge i regionen ikke har en elev-/praktikplads eller har svært ved at få en. Nedgangen i antallet af elev-/praktikpladser i regionen kan derfor medføre, at en stor gruppe unge ikke får en erhvervsuddannelse. På den baggrund har Underudvalget vedr. regional udvikling efterspurgt en redegørelse om, hvorledes regionen som én af Danmarks største arbejdsgivere kan bidrage til at etablere flere elevpladser og få flere gennem erhvervsuddannelserne såvel indenfor det sundhedsfaglige som kontorfaglige område. Behovsafdækningen skal bl.a. tage udgangspunkt i Handlingsplanen for den regionale udviklingsplan med fokus på: tilstrækkelig kvalitet og fleksibilitet i uddannelsesforløbene sammenhæng i uddannelsesforløbene, herunder vejledning og støtte Ligeledes vil de afledte økonomiske konsekvenser af nye initiativer på området indgå. Redegørelsen vil også indeholde af afdækning af den samlede uddannelsesforpligtigelse i regionen, og vil give et overblik over, hvilke og hvor mange elever/studerende

20 vi har på de korte, mellemlange og videregående uddannelser samt hvilke og hvor mange elever vi har på erhvervsuddannelsesområdet. En afsøgning af muligheder for oprettelse af ekstra elev-/praktikpladser vil være målrettet erhvervsuddannelsesområdet, idet det vurderes, at det er den målgruppe, som primært er i klemme på grund af den økonomiske afmatning, og hvor der er mest at hente i forhold til frafaldsproblematikken. Redegørelsen afgrænser sig i forhold til de regionale initiativer, der vedrører etablering af nye typer af elev-/praktikpladser indenfor plejeomsorgsområdet. Det igangværende arbejde i den administrative Task-force vedr. udvikling af nye uddannelse indgår således ikke i redegørelsen. 2. Regionens nuværende beskæftigelsessituation En kort opridsning af beskæftigelsessituationen på regionens virksomhed inkl. koncernstabene med udgangspunkt in-put og prognoser fra Årsberetning for personaleområdet. Heraf fremgår bl.a. at det fortsat forventes, at sundhedssektoren vil have en stigende efterspørgsel efter sundhedspersonale på i de kommende år, men udbuddet af sundhedsuddannede forventes imidlertid ikke at stige tilsvarende. En del af forklaringen er bl.a. den demografiske udvikling, hvor der bliver flere og flere ældre og færre unge at rekruttere fra til sundhedsuddannelserne. 3. Den samlede uddannelsesforpligtelse på regionens virksomheder Heri forventes at indgå hvilke og hvor mange studerende har vi på de korte, mellemlange og videregående uddannelser hvilke og hvor mange elever/praktikanter (SOSU, erhvervsuddannelser) har vi udgifter til elevløn (erhvervsuddannelser, SOSU) og udgifter til vejledning Denne afdækning baseres på forespørgsel til samtlige af regionens virksomheder, idet disse oplysninger ikke er til stede centralt i regionen. 4. Rammer og vilkår Her beskrives rammerne og vilkår for dimensionering og optag på uddannelserne. Regulering/dimensionering fra ministeriel side Kapacitet (muligt antal elever/studerende) Side 2

21 Krav til indhold og kvalitet i praktik-/uddannelsesforløb Evt. inddragelse af Arbejdsmarkedskommissionens anbefalinger på elev/praktik området 5. Muligheder for etablering af flere elev/praktikpladser i regionen Konkrete forslag til uddannelsesområder, hvor antallet af elevpladser kan udvides Afledte økonomiske konsekvenser heraf Udvikling og sikring af høj kvalitet af uddannelserne, samt forudsætningerne herfor. Side 3

UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING. Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00. Mødelokale anvises ved receptionen

UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING. Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00. Mødelokale anvises ved receptionen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 1. december 2009 Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00 Sted: Rungstedgaard Rungsted Strandvej 107 2960 Rungsted Mødelokale: Mødelokale anvises

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 1. december 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 1. december 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 1. december 2009 Sag nr. 1 Emne: Redegørelse i forbindelse med underudvalget vedr. regional udviklings tillægskommissorium vedr. uddannelses-/praktikpladser

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 352 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål AF: Der er i dag stort set mangel på alle

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Den reviderende sygeplejerskeuddannelse - og estimeret behov for kliniske vejlederressourcer.

NOTAT. Allerød Kommune. Den reviderende sygeplejerskeuddannelse - og estimeret behov for kliniske vejlederressourcer. NOTAT Den reviderende sygeplejerskeuddannelse - og estimeret behov for kliniske vejlederressourcer. Allerød Kommune Ældre og Sundhed Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 30. november 2009 Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Siden efteråret 2008 har ledigheden været stigende inden for næsten alle

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: Oktober 2017 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014

Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014 Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014 Social- og Sundhedsskolerne i Region Syddanmark samt Region Syddanmark og kommuner i Region Syddanmark har med interesse modtaget

Læs mere

Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser

Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser Uddannelsespolitisk oplæg Strategiens afsæt Strategien tager afsæt i regionernes rolle: Aftager og arbejdsgiver Medansvarlig for de praktiske dele af uddannelserne

Læs mere

Notat vedr. dimensionering af elever til SOSU-uddannelsen fra 1. januar 2016.

Notat vedr. dimensionering af elever til SOSU-uddannelsen fra 1. januar 2016. Notat vedr. dimensionering af elever til SOSU-uddannelsen fra 1. januar 2016. Holdning I Nyborg kommune er der behov for at uddanne færre hjælpere (SSH) men stigende behov for assistenter (SSA). Udover

Læs mere

Udannelseskonference den 26. marts Hotel Frederik d. II Slagelse

Udannelseskonference den 26. marts Hotel Frederik d. II Slagelse Talepapir Ingelise Hansen Udannelseskonference den 26. marts Hotel Frederik d. II Slagelse Social- og sundheds - området i et regionalt perspektiv Indledning Jeg vil indledningsvis sige tak fordi, at jeg

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om Status for implementeringen af større elementer i trepartsaftalerne vedrørende de korte og mellemlange sundhedsuddannelser Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov Formål At revidere tidligere estimat (november 2005) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2017

Udviklingsredegørelser for 2017 Udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse 2017 for Handelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET NOVEMBER 213 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Overordnede konklusioner 2 3 De

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND JANUAR 213 KKR MIDTJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND OG BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND 3 INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret.

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Introduktion I dette dokument beskrives rammerne, pædagogiske overvejelser, struktur, formelle krav og fremtidige perspektiver

Læs mere

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 MARTS 2015 REGION SYDDANMARK UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS

Læs mere

Model for fordeling af uddannelsespladser på OUH

Model for fordeling af uddannelsespladser på OUH Model for fordeling af uddannelsespladser på OUH indenfor grunduddannelserne til sygeplejerske og social og sundhedsassistent Vælg farve September 2014 Uddannelsesafdelingen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND

Læs mere

4. Det fremadrettede arbejde.

4. Det fremadrettede arbejde. Til: Den Administrative Koordinationsgruppe vedrørende rammeaftaler på det sociale område Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20

Læs mere

Aktuelt ser man, at regionerne har øget deres uddannelsesbidrag på erhvervsuddannelses (EUD)-området markant de senere år set i forhold til antallet

Aktuelt ser man, at regionerne har øget deres uddannelsesbidrag på erhvervsuddannelses (EUD)-området markant de senere år set i forhold til antallet N O T A T 13-05-2013 Analyse Regionernes uddannelsesindsats på EUD-området Regionerne følger udviklingen i egen uddannelsesindsats tæt, idet uddannelse udgør en kerneopgave på sundhedsområdet sammen med

Læs mere

I ligestillingsredegørelsen for 2013, redegøres der udelukkende for ligestilling af kvinder og mænd i regionen.

I ligestillingsredegørelsen for 2013, redegøres der udelukkende for ligestilling af kvinder og mænd i regionen. Til: Koncerndirektionen Koncern Organisation og Personale Enhed for personalepolitik og arbejdsmiljø Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 3866 5000 Ref.: Mette Rye Dato: 16. september 2013 Ligestillingsredegørelsen

Læs mere

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE BRUG FOR FLERE Beskæftigelsesregion Nordjylland, juni 2008 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I STORE OG SMÅ SUNDHEDS- FAG Rekrutteringssituationen for bioanalytikere, ergoterapeuter,

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Det faglige udvalgs navn: Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS) Dato: 21. sept. 2015 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Kvalitet i praktik - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Udarbejdet af det Lokale UddannelsesUdvalg (LUU) for social og sundhedsuddannelsen og pædagogisk

Læs mere

SU28 Ekstra praktikpladser i 2015

SU28 Ekstra praktikpladser i 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT SU28 Ekstra praktikpladser i 2015 Baggrund Manglen på praktikpladser er fortsat en af de største udfordringer på erhvervsuddannelsesområdet.

Læs mere

Analyse af rekrutteringsproblematikken på social- og sundhedsområdet i Sønderjyllands Amt indtil 2017

Analyse af rekrutteringsproblematikken på social- og sundhedsområdet i Sønderjyllands Amt indtil 2017 Sønderjyllands Amt Dato: 21. september 2006 Uddannelses- og socialforvaltningen J.nr.: 06/2059 Uddannelsesafdelingen John Hyrup Jensen Analyse af rekrutteringsproblematikken på social- og sundhedsområdet

Læs mere

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Social- og sundhedsuddannelser og mellemlange videregående uddannelser Side 1 af 9 På baggrund af arbejdet i gruppen omkring uddannelser i Ældreafdelingen i

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer.

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

UNDERBILAG 3D TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS UDDANNELSE

UNDERBILAG 3D TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS UDDANNELSE UNDERBILAG 3D TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS UDDANNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Kvalitet i uddannelsesopgaven... 1 1.2. Uddannelsesfordeling... 1 1.3. Elever og praktikpladser... 2 1.4. Formel efter- og videreuddannelse...

Læs mere

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Social- og Sundhedsskolens øverste organ er bestyrelsen, som er ansvarlig for skolens drift, økonomi og organisation. Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

Fremtidens medarbejdere. - Hvilke krav til faglige og personlige kompetencer stiller vi?

Fremtidens medarbejdere. - Hvilke krav til faglige og personlige kompetencer stiller vi? Fremtidens medarbejdere - Hvilke krav til faglige og personlige kompetencer stiller vi? Ledetrådene og Aarhusfortællingen - den fælles kerneopgave Ny leder- og medarbejderroller Hvad siger vores strategi?

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

KKR NOTAT. Dagsorden til møde i politisk praktikpladsforum den 20. maj

KKR NOTAT. Dagsorden til møde i politisk praktikpladsforum den 20. maj NOTAT KKR HOVEDSTADEN Dagsorden til møde i politisk praktikpladsforum den 20. maj Mødetidspunkt: Onsdag den 20. maj 2015, kl. 14-16 Mødested: Lyngby-Taarbæk, mødested følger senere. Deltagere: Byrådsmedlem

Læs mere

Udviklingsplan (UP) for sundhedsuddannelserne Periode: 2010-2013.

Udviklingsplan (UP) for sundhedsuddannelserne Periode: 2010-2013. Udviklingsplan (UP) for sundhedsuddannelserne Periode: 2010-2013. Faktaboks: Område: Type af institution eller afdeling Kapacitet (evt): Institutionens/ afdelingens navn: Adresse: Leder: De grundlæggende

Læs mere

Kommissorium for frafaldsanalysen

Kommissorium for frafaldsanalysen Kommissorium for frafaldsanalysen Baggrund for undersøgelsen Region Nordjylland (RN), University College Nordjylland (UCN) og SOSU Nord har en fælles interesse i at sikre uddannelse af kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Referat for møde i LUU - PA

Referat for møde i LUU - PA Referat for møde i LUU - PA Dato: Fredag den 24. februar 2017 Kl. 9.00 12.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Formand; Kim Henriksen, FOA Herning (KH) Jens Ole Koch,

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 23.2.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

Kontraktbilag med social klausul vedrørende elever/praktik

Kontraktbilag med social klausul vedrørende elever/praktik Kontraktbilag med social klausul vedrørende elever/praktik Social klausul vedr. private udbyderes elevforpligtelser I forbindelse med udbud af praktisk og personlig hjælp i Københavns Kommune har Grunduddannelse

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017

Udviklingsredegørelse for 2017 Udviklingsredegørelse for 2017 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

En ny PGU uddannelse skal godkendes både i akademierhvervsrådet og i undervisningsministeriet.

En ny PGU uddannelse skal godkendes både i akademierhvervsrådet og i undervisningsministeriet. Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 339 Offentligt BUPL notat 2½ år PGU - hvad kan en forlængelse betyde? I forbindelse med kvalitetsreformen og trepartsforhandlingerne har både KL og FOA valgt at

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Indholdsfortegnelse Organisering af det kliniske i Nyborg Kommune s. 3 Formål s. 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud 01.10.2008 FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud En holdbar løsning på arbejdskraftudfordringen kræver langsigtede investeringer i arbejdsmiljø, forebyggelse og uddannelse. Der er imidlertid

Læs mere

Elevuddannelser og voksenelevløn

Elevuddannelser og voksenelevløn Elevuddannelser og voksenelevløn Ældre og Sundhed har udarbejdet følgende notat vedrørende uddannelserne af social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistentelever. Baggrunden er udfordringer

Læs mere

SKABELON TIL AFTALESTYRING AFTALE MELLEM SOCIALUDVALG/DIREKTØR OG AFDELINGSCHEF FOR 2008

SKABELON TIL AFTALESTYRING AFTALE MELLEM SOCIALUDVALG/DIREKTØR OG AFDELINGSCHEF FOR 2008 Indledning Aftalestyring består af en række forpligtende aftalebeskrivelser på udvalgte områder mellem udvalg/direktion og de enkelte afdelingschefer. Aftalerne fastlægger, hvilke mål og forbedringstiltag,

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Pixi-udgave Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Der bliver rift om de velfærdsuddannede 4 2 Social- og sundhedsområdet 7 3 Det pædagogiske område 15 Udarbejdet af

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 20.11.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Socialog sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Lære sammen Arbejde med mennesker LÆRE SAMMEN SOCIAL- OG SUNDHEDS- UDDANNELSEN UDDANNELSE

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Bilag 321 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål AK: Hvilke initiativer vil ministrene

Læs mere

Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg

Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannel Overordnede retningslinjer for kommunikation og samarbejde vedrørende Sygeplejerskeuddannelserne i Odense og Svendborg: Det overordnede samarbejde

Læs mere

Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 2016

Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 2016 Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 06 Bilag til HandlingsPlan for Øget Gennemførelse 07 Tal ajourført primo januar 07 Den 0. januar 07 Denne informationsindsamling beskriver skolens egne

Læs mere

Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne

Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne Som angivet i Kontrakt for Aftalestyring 2008 Sundhedsuddannelserne af november 2007, skal der udarbejdes en årlig evalueringsrapport på de

Læs mere

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til Social- og sundhedsuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder Udarbejdet af uddannelsesansvarlige

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Det fælleskommunale samarbejde om at efterleve aftalerne sker i to spor.

Det fælleskommunale samarbejde om at efterleve aftalerne sker i to spor. N O TAT Udmøntning af praktikpladsaftale Aftalen om ekstraordinært at oprette 1.320 praktikpladser i 2010 har sa m- menhæng til trepartsaftalen fra 2007, som indebærer, at kommunerne skal oprette flere

Læs mere

Revision af Social- og sundhedsuddannelsen. Nanna Højlund Temadag FOA Sønderborg 10. September 2012

Revision af Social- og sundhedsuddannelsen. Nanna Højlund Temadag FOA Sønderborg 10. September 2012 Revision af Social- og sundhedsuddannelsen Nanna Højlund Temadag FOA Sønderborg 10. September 2012 Mit oplæg Hvad er en erhvervsuddannelse og hvordan er den styret? Generelt om revision af social- og sundhedsuddannelsens

Læs mere

Indstilling. Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2013/2014 i Region Midtjylland. KKR Midtjylland samt regionsrådet

Indstilling. Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2013/2014 i Region Midtjylland. KKR Midtjylland samt regionsrådet Indstilling Emne Til Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2013/2014 i Region Midtjylland KKR Midtjylland samt regionsrådet Den 8. marts 2013 Aarhus Kommune Resume Undervisningsministeriet

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Vejledningsopgaven for uddannelse til ambulanceassistent, ambulancebehandler og paramediciner ved Hospitalsenheden Vest

Vejledningsopgaven for uddannelse til ambulanceassistent, ambulancebehandler og paramediciner ved Hospitalsenheden Vest Vejledningsopgaven for uddannelse til ambulanceassistent, ambulancebehandler og paramediciner ved Beskrivelsen omhandler vejledningsopgaven i (HEV) i forhold til erhvervsuddannelsen Redder med speciale

Læs mere

FOA Overenskomst 11. april Lockout på skoleområdet - spørgsmål og svar om elevers forhold

FOA Overenskomst 11. april Lockout på skoleområdet - spørgsmål og svar om elevers forhold FOA Overenskomst 11. april 2013 Lockout på skoleområdet - spørgsmål og svar om elevers forhold Indledning FOA får en del spørgsmål til elevernes rettigheder og forpligtelser under lockouten af lærerne

Læs mere

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling.

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling. Undervisningsministeriet Vester Voldgade 123 1552 København V. 1) Uddannelsens formål og hvilken erhvervsfaglig fællesindgang eller fællesindgange uddannelsen agtes tilknyttet. 2) De beskæftigelsesområder,

Læs mere

Operationstekniker Ny uddannelse nye muligheder

Operationstekniker Ny uddannelse nye muligheder Operationstekniker Ny uddannelse nye muligheder Vil du være en del af teamet på en operationsstue på et af Region Hovedstadens hospitaler Så kan du nu tage en individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) ønsker igennem Kvalitet i praktikken at sætte fokus på tre områder:

Det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) ønsker igennem Kvalitet i praktikken at sætte fokus på tre områder: Kvalitet i praktik Kvalitet i praktikuddannelsen for social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse - gældende for Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Nye SOSU-uddannelser og ny dimensioneringsaftale

Nye SOSU-uddannelser og ny dimensioneringsaftale Nye SOSU-uddannelser og ny dimensioneringsaftale Udviklingen af SOSU-uddannelserne og antallet af elevpladser Udfordringer og muligheder Søgning til uddannelserne og rekruttering som uddannelsessted sudvalget

Læs mere

Hvem er jeg Varde Kommune Organisering efter BUM-model

Hvem er jeg Varde Kommune Organisering efter BUM-model PRÆSENTATION Hvem er jeg Mette Lykke, uddannelseskoordinator og sygeplejefaglig konsulent i Staben Social & Sundhed, Varde Kommune. Har arbejdet som uddannelseskoordinator i 13 år. Varde Kommune 50.422

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005.

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005. Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 14 Offentligt Undervisningsministeriet Udkast Forslag til 7. oktober 2005 Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (Praktiske indgange

Læs mere

Lærerkursus Sønderborg 16-9-15. DEN PRAKTISKE VEJ TIL JOB og en mellemlang videregående uddannelse

Lærerkursus Sønderborg 16-9-15. DEN PRAKTISKE VEJ TIL JOB og en mellemlang videregående uddannelse Lærerkursus Sønderborg 16-9-15 DEN PRAKTISKE VEJ TIL JOB og en mellemlang videregående uddannelse DEN PRAKTISKE VEJ TIL JOB og en mellemlang videregående uddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENT 2 år 1 1/2 mdr.

Læs mere

OK / OK for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter samt arbejdstid og koloni KL

OK / OK for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter samt arbejdstid og koloni KL Afdeling: PMF Fyn, 906 OK 13 61.01-60.11-63.11/1264 - OK for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter samt arbejdstid og koloni KL Krav til den enkelte overenskomst som afdelingen ønsker rejst. Løn

Læs mere

PRAKTIKPLADS - SOSU SJÆLLAND PRAKTIKPLADS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT PÆDAGOGISK ASSISTENT

PRAKTIKPLADS - SOSU SJÆLLAND PRAKTIKPLADS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT PÆDAGOGISK ASSISTENT PRAKTIKPLADS - SOSU SJÆLLAND PRAKTIKPLADS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT PÆDAGOGISK ASSISTENT Social- og sundhedsuddannelserne - opbygning og muligheder for videreuddannelse Kære

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB

TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB 1 Indhold Ny EUD-reform og talentudvikling... 2 Det lovmæssige... 2 Talentfag på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse... 3 Talentspor er fag på

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker Redegørelsens omfang

Læs mere

Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning

Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning Referat Møde: Sted: Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning Mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen,

Læs mere

Revision af Social- og sundhedsuddannelsen. Nanna Højlund Temadag FOA Nordsjælland og FOA Frederikssund April 2012

Revision af Social- og sundhedsuddannelsen. Nanna Højlund Temadag FOA Nordsjælland og FOA Frederikssund April 2012 Revision af Social- og sundhedsuddannelsen Nanna Højlund Temadag FOA Nordsjælland og FOA Frederikssund April 2012 Mit oplæg (ca. 1½ t) Hvad er en erhvervsuddannelse og hvordan er den styret? Generelt om

Læs mere

Øvrige med sundhedsfaglige lange videregående uddannelser

Øvrige med sundhedsfaglige lange videregående uddannelser Beskrivelse stillingsgruppering I denne tekst beskrives, hvorledes Kommunernes og Regionernes Løndatakontors (KRL) stillingsbetegnelser er kategoriseret i forhold til nedenstående stillingsgruppering.

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Forslag til EUD-reform fra Danske SOSU-skoler

Forslag til EUD-reform fra Danske SOSU-skoler (for elever med praktikplads) (for elever med praktikplads) (for elever med praktikplads) Forslag til EUD-reform fra Danske SOSU-skoler Meriteres inden for indgangen. Meriteres inden for indgangen. Meriteres

Læs mere

Bliv SOSU og gør en forskel

Bliv SOSU og gør en forskel Bliv SOSU og gør en forskel For mig findes der ikke noget mere bekræftende end at se den glæde jeg frembringer hos den enkelte borger. Og jeg gør jo bare mit arbejde. Og nogle gange lidt mere Hver eneste

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser Uddannelsespolitisk oplæg

Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser Uddannelsespolitisk oplæg Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser Uddannelsespolitisk oplæg DANSKE REGIONER 2012 1 Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser Uddannelsespolitisk oplæg Indhold Forord: Uddannelse til det sammenhængende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET

FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENTKONCEPTET Værd at vide om serviceassistentuddannelsen for eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder 7. Sygeplejerske 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder En sygeplejerske i ældreservicesektoren er en person, der varetager kliniske opgaver f.eks. i relation til medicinering, sårpleje, dræn og sonder. En

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Dagsorden til møde i temagruppen for uddannelse den 30. september 2009.

Dagsorden til møde i temagruppen for uddannelse den 30. september 2009. N O T A T Dagsorden til møde i temagruppen for uddannelse den 30. september 2009. 10-09-2009 Sag nr. 09/205 Dokumentnr. 45355/09 Anne Thesbjerg Christensen Tel. 35298245 E-mail: atc@regioner.dk Mødet afholdes

Læs mere