Vor ref.: DK Nordtronic Holding ApS Aalborgvej Sæby. Indbygningslampe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vor ref.: DK11573. Nordtronic Holding ApS Aalborgvej 86 9300 Sæby. Indbygningslampe"

Transkript

1 Vor ref.: DK1173 Ansøger: Nordtronic Holding ApS Aalborgvej Sæby Indbygningslampe

2 1 Indbygningslampe. Frembringelsen angår en indbygningslampe til montering i bygningselementer såsom lofter, hvor indbygningslampen omfatter en lyskilde, som er monteret i et inddækningshus, hvor lyskilden er monteret til en frontpart og udsender lys gennem en frontplade, og hvor der mellem frontparten og frontpladen er en luftspalte, og hvor inddækningshuset er forbundet til en kabeltilslutnings- og/eller transformatorenhed. Det er kendt at fremstille indbygningslamper som typisk monteres i lofter, hvilket betyder at indbygningshøjden ønskes minimeret. 1 Af den årsag er indbygningslamper ofte to-delte, således at lyskilden er placeret i et inddækningshus, der er adskilt fra en kabeltilslutnings- og/eller transformatorenhed, som anvendes når lyskildens driftsspænding er lavere lysnettets spænding, hvilket eksempelvis er tilfældet for halogen eller LED baserede lyskilder. I de hidtil kendte typer indbygningslamper er inddækningshuset og kabeltilslutnings- og/eller transformatorenheden normalt forbundet med et mekanisk beslag. 2 Det har imidlertid vist sig at der er nogle ulemper ved den kendte teknik, herunder at nye typer lyskilder såsom halogen eller LED baserede ikke kan anvendes i de hidtil kendte indbygningslamper, idet de udvikler så megen varme, at inddækningshuset opvarmes til en temperatur, der er højere end den, der maksimalt kan tillades for eksempelvis at opnå den nødvendige CE godkendelse af indbygningslamper, der skal sælges i EU. Desuden er det en ulempe, at det er relativt bekosteligt at fremstille og montere de mekaniske beslag, som anvendes til at forbinde

3 2 inddækningshus og kabeltilslutnings- og/eller transformatorenheden. Desuden er de hidtil anvendte mekaniske beslag ikke fleksible nok til mange montage situationer. Det er derfor et formål med frembringelsen at forbedre teknikken til fremstilling af indbygningslamper. Frembringelsens formål tilgodeses ved en fremgangsmåde af den i indledningen til krav 1 angivne type, som er karakteristisk ved, at der mellem lyskilden og inddækningshuset er placeret et varmeskjold. 1 På denne måde bliver det således muligt at anvende eksempelvis LED baserede lyskilder, idet varmeskjoldet reducerer opvarmningen af inddækningshuset til et niveau, der kan CE godkendes. Som angivet i krav er det endvidere et særkende ved frembringelsen at inddækningshuset er forbundet til en kabeltilslutnings- og/eller transformatorenhed via et fleksibelt bælte. Hermed opnås at de relativt bekostelige og ufleksible mekaniske beslag kan erstattes af et enkelt, billigt og eftergiveligt bælte eksempelvis fremstillet i gummi. 2 Øvrige hensigtsmæssige udførelsesformer for indbygningslampen er angivet i kravene 2 til 4 samt 6 til. Frembringelsen skal herefter nærmere forklares under henvisning til tegningerne, på hvilke: Fig. 1 viser en foretrukket udførelsesform af indbygningslampen.

4 3 Fig. 2 viser en delvist adskilt indbygningslampe. Fig. 3 viser et snitbillede af en foretrukket udførelsesform af indbygningslampen. Fig. 4 viser et forstørret udsnit af fig. 3 Fig. viser et forstørret udsnit af fig. 3. På fig. 1 er med 1 betegnet vist en indbygningslampe som er fremstillet i henhold til frembringelsen. 1 Indbygningslampen 1 indeholder en lyskilde 2 som er monteret til en frontpart 16 og som afgiver lys fra en frontplade 3, hvor der er en luftspalte 1 mellem frontparten 16 og frontpladen 3. 2 Lyskilden 2 er placeret i et inddækningshus 4, som via et fleksibelt bælte er forbundet til en transformatorenhed 6, som anvendes til transformering af lysnettets spænding til den driftsspændingen for lyskilden 2. Luftspalten 1 anvendes til luftcirkulation således at varmen fra lyskilden 2 kan ledes væk fra indbygningslampen 1, idet indbygningshuset 4, der omslutter lyskilden 2 bag frontpladen 3, er lufttæt, således at varm luft ikke kan penetrere indbygningshuset og derved opvarme bagvedliggende bygningsdele. På fig. 1 ses endvidere at transformatorenden 6 i den viste foretrukne udførelsesform er forbundet med en kabelmonteringsenhed 8 der anvendes til tilkobling til lysnettet. Transformatorenheden 6 og kabelmonteringsenheden 8 er forbundet med

5 4 et fleksibelt bælte 7. Det fleksible bælte såvel som det fleksible bælte 7 kan være fremstillet i et polymert materiale såsom i et gummi-materiale. Ved at anvende et fleksibelt polymert bælte,7 til at forbinde de forskellige enheder som indgår i indbygningslampen 1 opnås at den mekaniske kobling er billig at fremstille, let at montere og minimalt pladskrævende. I fig1 ses desuden at inddækningshuset er forsynet med et antal fortrinsvis to befæstigelsesorganer 17, som består af vinklede pladestykker, som kan drejes og bevæges med en skrue, hvorved befæstigelsesorganerne 17 kan anvendes til at fastgøre indbygningslampen 4 til loftet hvori den placeres. 1 Fig. 2 viser en delvist adskilt indbygningslampe 1 hvor det ses at frontpladen 3 med tilhørende lyskilde 2 og omsluttende varmeskjold 9 befæstes til inddækningshuset 4 ved anvendelse af et antal fortrinsvis 4 friktionselementer som i den viste foretrukket udførelsesform består af bladfjedre 18. I fig. 3 er vist et snitbillede af den foretrukne udførelsesform af indbygningslampen som er vist i fig Af fig. 3 ses at der mellem lyskilden 2 og indbygningshuset 4 er placeret et varmeskjold 9. Varmeskjoldet 9 er lufttæt og omslutter lyskilden 2 i retning mod indbygningshuset 4 hvorved opvarmningen af indbygningshuset fra lyskilden 2 reduceres markant i forhold til de hidtil kendte indbygningslamper, som ikke er forsynet med et varmeskjold 9.

6 Varmeskjoldet 9 omslutter lyskilden 2 således at luftspalten 1 kan skabe luftcirkulation omkring lyskilden 2, og dermed afgive varme til omgivelserne i samme retning som den, hvor lyskilden afgiver lys. Desuden fordeler varmeskjoldet 4 den bagudstrålende varme hvilket reducerer lokale punktopvarmninger af inddækningshuset 4, som kan være kritisk i forbindelse med produktgodkendelse. Forsøg har vist at den ønskede varmespredning optimeres ved anvendelse af aluminium til fremstilling af varmeskjoldet 4. 1 I en foretrukket udførelsesform kan varmeskjoldet 9, foruden at fungere som termisk isolator mellem lyskilden 2 og indbygningshuset 4, anvendes til at fastholde lyskilden 2. Fig. 4 viser et forstørret udsnit A af fig. 3, hvoraf det ses, at toppen af inddækningshuset 4 er forsynet med et varmefordelingslag 13 som fortrinsvis er fremstillet i aluminium samt et termoisolationslag 14, hvilket kan være hensigtsmæssigt for reduktion og fordeling af varmeafgivelsen af opgivelserne. 2 Det fremgår endvidere af fig. 4, at inddækningshuset 4 befæstiges til det fleksible bælte ved anvendelse af monteringsstag 19, som ved opvarmning kan deformeres i toppen og derved sammenholde enhederne. I en foretrukket udførelsesform kan varmeskjoldet 4 være udformet, så det indeholder en ventilator, som kan monteres i volumet anført ved 12. En ventilator kan forbedre luftcirkulationen mellem varmeskjoldet 4 og lyskilden 2 og dermed reducere den indre opvarmning af indbygningslampen 1.

7 6 I fig. er vist et forstørret udsnit B fra fig. 3 med en foretrukket udførelsesform af indbygningslampen 1, hvor lyskilden og det delvist omsluttende varmeskjold 9 via aksler er forbundet til forpladen 3 og derved drejes et antal grader for justering af lysretningen. Akslerne er påvirket af fjedre 11 således at fjederkraften giver en vis friktion, hvilket sikrer, at lyskilden 2 forbliver i den position hvortil den drejes. 1

8 7 B R U G S M O D E L K R A V 1. Indbygningslampe (1) til montering i bygningselementer såsom lofter, hvor indbygningslampen omfatter en lyskilde (2), som er monteret i et inddækingshus (4), hvor lyskilden (2) er monteret til en frontpart (16) og udsender lys gennem en frontplade (3), og hvor der mellem frontparten (16) og frontpladen (3) er en luftspalte (1), og hvor inddækningshuset (4) er forbundet til en kabeltilslutningsog/eller transformatorenhed (6) som er ny ved at der mellem lyskilden (2) og inddækningshuset (4) er placeret et varmeskjold (9) Indbygningslampe (1) ifølge krav 1 som er ny ved at inddækningshuset (4) er forsynet med et eller flere varmefordelingslag (13) og/eller termoisolationslag (14) Indbygningslampe (1) ifølge krav 1 eller 2 som er ny ved at varmeskjoldet (9) kan være forsynet med en ventilator. 4. Indbygningslampe (1) ifølge et eller flere af kravene 1 til 3 som er ny ved at lyskilden (2) og varmeskjoldet (9) er ophængt i drejelige aksler () og kan bevæges i disse med en friktionsmodstand som er bestemt af trykfjedre (11) der påvirker akslerne ().. Indbygningslampe (1) ifølge et eller flere af kravene 1 til 4 som er ny ved at inddækningshuset (4) er forbundet til en kabeltilslutningsog/eller transformatorenhed (6) via et fleksibelt bælte (). 6. Indbygningslampe (1) ifølge krav som er ny ved at det fleksible bælte () er fremstillet i et polymert materiale herunder fortrinsvis

9 8 gummi. 7. Indbygningslampe (1) ifølge et eller flere af kravene 1 til 6 som er ny ved at en transformatorenhed (6) er forbundet til en kabelmonteringsenhed (8) med et fleksibelt bælte (7) som fortrinsvis er fremstillet i et polymert materiale herunder fortrinsvis i et gummimateriale. 8. Indbygningslampe (1) ifølge et eller flere af kravene 1 til 7 som er ny ved at lyskilden (2), frontpladen (3) samt varmeskjoldet (9) er befæstiget til inddækningshuset (4) med friktionselementer fortrinsvis bladfjedre (18) Indbygningslampe (1) ifølge et eller flere af kravene 1 til 8 som er ny ved at inddækningshuset (4) er forsynet med et antal fortrinsvis to befæstigelsesorganer (17).. Indbygningslampe (1) ifølge et eller flere af kravene 1 til 9 som er ny ved at varmeskjoldet (9) er fremstillet af aluminium. 2

10 9 S A M M E N D R A G Frembringelsen omfatter en indbygningslampe (1) til montering i bygningselementer, såsom lofter, hvor indbygningslampen omfatter en lyskilde (2), som er monteret i et inddækingshus (4), hvor lyskilden (2) udsender lys gennem en frontplade (3), og hvor der mellem lyskilden (2) og frontpladen (3) er en luftspalte (1), og hvor inddækningshuset (4) er forbundet til en kabeltilslutnings- og/eller transformatorenhed (6), hvor der mellem lyskilden (2) og inddækningshuset (4) er placeret et varmeskjold (9), og hvor inddækningshuset (4) er forbundet til en kabeltilslutningsog/eller transformatorenhed (6) via et fleksibelt bælte (). 1 Med frembringelsen reduceres opvarmningen af inddækningshuset (4) fra lyskilden (2) således at nye typer lyskilder (2) med stor varmeafgivelse såsom halogen eller LED baserede kan anvendes i indbygningslamper (4) der eksempelvis skal CE godkendes. Desuden sikrer det fleksible bælte () at indbygningslampens (1) separate enheder (4,6) simpelt og billigt kan sammenkobles mekanisk. 2 (Fig. 2 foreslås offentliggjort).

11 Brugsmodelansøgning Uden prøvning 2. Ansøgers fuldmægtiges referencenummer: DK Ansøger(e): Nordtronic Holding ApS u.s. Aalborgvej Sæby 4a.: I I Jeg/vi erklærer hermed, at jeg/vi har ret til opfindelsen, og at jeg/vi har informeret opfinder(ne) om at der indgives brugsmodelansøgning og at opfinder(ne) er indforstået med dette.. Fuldmægtig: Hans Harding ApS Julius Posselts Vej 12 3th 9400 Nørresundby Telefon: Opfinder(e): Mads Andersen Aalborgvej Sæby 7. Opfindelsens benævnelse: Indbygningslampe 8: Prioritetspåstande(e) Dato: Land: Nr.: 11. Ansøgningen er fremkommet ved deling eller udskillelse. Stamansøgningsnummer: Ansøgt løbedag: 12. Bilag: - dansk beskrivelse - sammendrag - tegninger Fig. nr. 2 ønskes publiceret sammen med sammendraget. 13: Indleveret pr Dato og underskrift: Nørresundby d. 14. september 11 Hans Harding, Ph.D. Hans Harding ApS idévurdering - nyhedsundersøgelse - licenser - patentering til fast pris! Julius Posselts Vej 12-3th Tel : (+4) Spar Nord reg. nr CVR: DK-9400 Nørresundby Konto nr

12 Fig Fig. 2 1/2

13 13 14 A Fig. 3 2 B A Fig. 4 9 B Fig /2

vejledning til ansøgning om patent

vejledning til ansøgning om patent vejledning til ansøgning om patent In d h o l d Hvad kan patenteres - hvornår og hvordan?... 1 Sådan søger du patent i Danmark... 3 6 praktiske eksempler... 6 Hvordan behandles ansøgningen?... 49 Patentbeskyttelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 21.4.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 109/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 347/2012 af 16. april 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Guide til nyt lys. Det rigtige lys til boligen

Guide til nyt lys. Det rigtige lys til boligen Guide til nyt lys Det rigtige lys til boligen Klar besked om godt lys og Go Energi Da EU valgte at udfase glødepæren, kom der for alvor fart i udviklingen af mere energieffektive lyskilder både til at

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER DE STØRRE BYGNINGERS BIDRAG TIL FREMTIDENS ENERGIPRODUKTION OG EN MERE BÆREDYGTIG BYGNINGSMASSE Forundersøgelse Maj 2014 Bygherreforeningen Teknologisk

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning Elforprojekt nr. 335-48 Journal nr. 464-01 Projektrapport August 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Indledning... 5 1.1 Eksperimentel undersøgelse... 5 1.2 Konceptudvikling... 6 2. Sammenfatning...

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

Historie og fremtid. LED ens historie fra indikator til illuminator

Historie og fremtid. LED ens historie fra indikator til illuminator Historie og fremtid Forventningerne til LED er er store, fordi udviklingen siden 1996 nærmest er eksploderet, men anskaffelsesprisen er stadig meget høj i forhold til lysdiodernes begrænsede lysmængde.

Læs mere

blå Den lille om industriel Procesventilation

blå Den lille om industriel Procesventilation Glimrende lille opslagsbog hurtig adgang til nyttig viden Af Jan Ove Jensen, Energichef, Haldor Topsøe A/S Den lille blå om industriel Procesventilation fra Dansk Energi giver generelt en nyttig viden

Læs mere

Passivhuse i dansk kontekst

Passivhuse i dansk kontekst Energiforskningsprogrammet EFP Programområde EFP07-II - Energieffektivisering vejledning, hjælpeværktøj og eksempler Journalnr.: 33033-0182 November 2008 Energiforsknings-programmet EFP Programområde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2009 GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: Kim Lykke

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

EMC Skabe. Baseret på MultiFlex og MultiMount skabe. Galvaniseret ramme og skab, kun lakeret på ydersiden.

EMC Skabe. Baseret på MultiFlex og MultiMount skabe. Galvaniseret ramme og skab, kun lakeret på ydersiden. 262 EMC SKABE MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 MCSE 268 IP 54, NEMA 12, IK10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Sidepaneler Døre Adskillelse plade Pakning Bund og topplader

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere

Bilfærgernes Rederiforening. Grønnere Færgefart i Danmark

Bilfærgernes Rederiforening. Grønnere Færgefart i Danmark Bilfærgernes Rederiforening Grønnere Færgefart i Danmark (OSK-ShipTech 131060.3083.05) Date: 12.12.2014 Sign: ssk/khm Kunde: Kunde Navn: Kontakt person: Bilfærgernes Rederiforening Peter Wallbohm Olsen

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere