Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin"

Transkript

1 Skolens Sociale Liv Øvelser 1 Alle klassetrin Indhold: Spilleregler - behov og rettigheder... 2 Spilleregler - rettigheder og ansvar... 4 Læringsmiljø... 6 Seks-hjørne øvelse... 8 Opvarmningsøvelser... 9 Anerkendelse - begynderniveau Anerkendelse - mellemniveau Anerkendelse - højniveau Kommunikation - begynderniveau Kommunikation - mellemniveau Kommunikation - højniveau Røde flag Kommunikation - flere niveauer Samarbejde - mellem/højniveau Kopiark til øvelse side Samarbejde - højniveau Samarbejde - venner og uvenner Samarbejde - fred og ufred Samarbejde - hvem bestemmer?

2 SPILLEREGLER BEHOV OG RETTIGHEDER Rettigheder bygger på behov, og netop i anerkendelsen af egne og andres behov ligger en vigtig nøgle til konfliktløsning og samarbejde. Øvelsen kan anvendes som en forøvelse til arbejdet med at lave fælles samværsrammer og spilleregler. I denne form er den mest velegnet til mellem- og højniveau. Kan tilpasses mindre børn. Mål At udforske vore rettigheder som mennesker. At udtrykke behov. At anerkende eget og andres værd og værdigrundlag. At erkende, hvornår vi krænker egne behov og rettigheder. At skabe grundlag for at kunne stå fast på sin holdning og stå op for sig selv. Og siden at anerkende andre menneskers behov for at blive respekteret. Organisering Smågrupper og plenum Udføres 1. Øvelsen introduceres med eksempler på personlige rettigheder, f.eks. retten til at blive lyttet til, eller retten til mit eget rum / mine grænser. 2. Forklar formålet med øvelsen: At lave en fælles plakat med de rettigheder, børnene oplever, de har, og som de gerne vil have bliver respekteret af dem selv og andre. Børnene sidder i smågrupper og kan samtale om temaet: Opgaven er, at hver enkelt skriver for sig selv det, han/hun betragter som sin vigtigste rettighed. 3. Alle fortæller i plenum om deres forslag, som læreren skriver på plakaten/tavlen med børnenes egne ord. (Der kan også skrives en seddel for hver, som senere sættes på en plakat). Påpeg forslag, der ligner hinanden, eller som der er enighed om. Men det er vigtigt, at ingen påtvinges et samlebegreb, som de ikke føler sig dækket ind af; hver formulering skal tjekkes med ejeren. Det kan være bedre at opretholde 3-4 formuleringer af det samme, fremfor at ejerskabet forsvinder. Giv derefter eksempler på, hvordan vi overtræder vore egne rettigheder / undertrykker egne behov; hvis vi f.eks. tror, ingen gider lytte til os, og vi så bare holder mund. Det er en overtrædelse af vores ret til at blive lyttet til, som vi selv laver. 2

3 4. I den fælles drøftelse kan flg. spørgsmål rejses: Hvilken virkning har det på os, hvis vi overtræder vore egne rettigheder eller tillader andre at gøre det? Hvordan kan vi holde fast i vore behov og rettigheder? Hvilken virkning har det på andre, at vi gør det? Træner At udtrykke behov, at anerkende andres behov. Kilde: Nic Fine og Fiona Macbeth, Playing with Fire 3

4 SPILLEREGLER RETTIGHEDER OG ANSVAR Forhandling om fælles spilleregler. Mål At fremme respekten for det fælles læringsrum. At gøre sammenhængen mellem rettigheder og ansvar tydelig. At fastlægge hvilken adfærd, som er acceptabel og uacceptabel i gruppen / klassen. At nå frem til enighed om spilleregler for gruppen. Organisering Plenum i halvcirkel Udføres 1. Introduktion: Et kort oplæg om, hvordan man lærer; både individuelt og med og af hinanden. Om hvad tryghed, trivsel, udfordringer og udfoldelsesmuligheder betyder for læringen. Vigtigt, at alle får de bedste betingelser for at lære så meget som muligt o.s.v. Dette er vi sammen om her, og derfor skal vi have nogle fælles regler, som vi er enige om. Hvilken opførsel hjælper med til det? Hvordan vil du behandle andre? Hvordan vil du gerne behandles af dem? Hvad indebærer dét konkret, at du selv / andre skal gøre? Det er en fælles brainstorm med forslag til regler, som skrives på tavlen / flipover-papir. Dine egne forslag kan også noteres. Det er vigtigt, at bibeholde børnenes eget ordvalg. 2. Børnene opfordres til at sætte streg under forslag, som de er uenige i. De skal forklare, hvorfor. 3. Med en ny farve tegnes cirkler om de forslag, som ikke er understreget. Start med at diskutere de mindst omstridte punkter først, f.eks. dem med én eller to understregninger. Gå igennem alle reglerne og bekræft eller slet reglerne efterhånden, som der skabes enighed om dem, indtil et brugbart sæt regler fremstår. Arbejdet vil afspejle gruppens situation og relationer her og nu, så det kan være fint at nøjes med få markante regler, som er tydelige og anvendelige i den kommende periode. Senere kan andre regler blive vigtige. 4. I den fælles drøftelse stilles spørgsmål som: Hvordan skal reglerne håndhæves? Skal der være konsekvenser af at bryde dem? Hvilke? Hvor svært eller let vil det blive at overholde dem? Hvad vil du få ud af, at vi har de regler? Og hvad vil andre få ud af det? 4

5 Hvordan vil de begrænse dig? Og begrænse andre? Hvem har ansvar for at dine egne og andres rettigheder respekteres? (Ved mobning er det f.eks. ikke nok at undlade at gøre noget forkert selv, et vidne til mobning har ansvar for at fortælle om det til en voksen). Træner At lytte, at bygge på andres ideer, at være fleksibel, at finde fælles grund. Kilde: Nic Fine og Fiona Macbeth, Playing with Fire Andre muligheder: Reglerne kan underskrives; evt. som individuelle kontrakter, som også underskrives af forældrene, der herved lover at støtte barnet i at holde dem. Kreativiteten kan også tages i brug, når de underskrevne regler udformes: Små skilte som blade på et klimatræ, plakater i klassen o.s.v. 5

6 SPILLEREGLER Mål At skabe et læringsmiljø med både tryghed og udfordring for den enkelte. At tage medansvar for skabelsen af et trygt læringsmiljø. Færdigheder Aktiv lytning: At kunne gengive partnerens udsagn og holdninger klart og respektfuldt. At være en opmærksom samtalepartner: Hjælpe den anden til klarhed ved at stille støttende spørgsmål. Udføres 1. Kort introduktion om temaet et godt læringsmiljø. Sammenhængen mellem tryghed, anerkendelse, oplevelse af succes, sociale relationer og faglig indlæring. 2. Spørgsmål til refleksion (5 minutter): Hvad har jeg brug for fra mine kammerater og lærere for at have lyst til at lære og for at lære mest muligt? ( Hvordan skal der være i klassen, for at jeg har det godt og lærer noget? ) 3. Parsamtale helst med én man kender mindre godt: 2 x 7min. efter interviewregler: Lyt den anden er hovedperson. Stil spørgsmål, hvis du ikke forstår.. Forbudt at sige: Det kender jeg godt, det minder mig om... Lyt så opmærksomt, at du senere kan gengive den andens udsagn uden at tage notater! 4. I grupper på 4 (2 par fra punkt 3) gengives den andens synspunkter og holdninger. 5. Derefter drøfter gruppen de forslag til regler, der er kommet frem i gruppen. Ens regler kan evt. samles, men det er vigtigt at alle er enige i ordlyden. Ellers bibeholdes den enkeltes ordvalg. Der skrives én regel pr. A-4 ark. 6. Plenum: Arkene samles i klumper på gulvet eller hænges op. En gruppe ad gangen uddyber. Grundig proces for at nå helt ned bag udsagnene. Drøftelse af modstridende udsagn og ønsker samt det at respektere regelgrundlaget frem for at stemme om det / vedtage det. 6

7 Dette er langt den vigtigste del af processen, idet der herigennem skal skabes forståelse for, at vi kan have det forskelligt og have forskellige behov, samtidig med at vi kan anerkende andres ret til det samme. Drøftelse af forskellen disse regler og de traditionelle ordensregler, som er fastsat fra oven. 7. Sammenskrives senere til en planche med bevarelse af det originale ordvalg. 8. Gøres levende og dynamiske ved at blive konkretiseret, både når de respekteres, og når de overtrædes. Revideres jævnligt. Evt. kan klassen vælge nogle regler ud, som sættes i centrum for en periode. Derefter et par andre med anerkendelse af, hvor gode vi er blevet til at respektere de første. Lotte Christy 7

8 SPILLEREGLER SEKS-HJØRNE ØVELSE Mål At skabe et læringsmiljø med både tryghed og udfordring for den enkelte. At tage medansvar for skabelsen af et trygt læringsmiljø. En anden øvelse til at skabe fælles samværsrammer, er sekshjørne-øvelsen (også velegnet til forældremøder). Denne øvelse er knap så tidskrævende som den første øvelse i 8 punkter med aktiv lytning, og den giver mulighed for kropslig bevægelse. Den giver til gengæld ikke de samme lyttekompetencer og gruppesamarbejde, som er sidegevinst ved den første øvelse. Forarbejde Skriv de 5-6 vigtigste (for dig) regler ned på hvert sit A-4 ark (f.eks. respekt for andre, lytte opmærksomt, når andre taler ). Udføres Læg reglerne ud på gulvet sammen med en blank side. Instruer deltagerne (forældre eller elever) om at stille sig ved den regel, de synes er vigtigst. Den blanke er til en regel, som ikke er formuleret, men vigtig for en eller flere personer. Når de står dér, skal de i par eller tre sammen tale om, hvorfor de står netop dér. Dette fortælles i plenum. Det er også i denne øvelse samtalen og respekten for andres opfattelser og værdier, som er det væsentligste. Det er vigtigt at tilpasse reglerne til deltagerne, og at nye regler formuleres i det originale ordvalg. Derefter kan man gentage øvelsen, ved at alle stiller sig ved den regel, de finder næstvigtigst; taler sammen og fortæller til alle. De evt. nye regler skrives på de blanke sedler og sedlerne udgør nu tilsammen derefter gruppens fælles samværsgrundlag. Det er vigtigt ved opgavens start at formulere et klart udgangspunkt for, hvad reglerne skal bruges til. Lotte Christy 8

9 OPVARMNINGSØVELSER REDDET! 1. En elev vælges til at stå i midten. De øvrige sidder på stole i rundkreds udenom. Læreren hvisker navnet på en af de siddende til den, der står i midten. 2. Han / hun begynder at gå imod den navngivne person og skal røre ved begge fødder på den siddende for at komme til at skifte plads med vedkommende. 3. Når den siddende opdager, at han / hun er i farezonen, råber han / hun: Hjælp (eller et andet kodeord). 4. Resten af gruppen kan redde personen ved at råbe deres eget navn, inden midterpersonen når at berøre fødderne på den siddende. 5. Hvis det lykkes, må midterpersonen prøve med en ny blandt de navne, de hørte blive råbt. 6. Hvis midterpersonen når at røre fødderne først, byttes der plads, så den siddende kommer i midten. Kilde: Mollie Curry & Caroline Bromfield DRACULA Ligner øvelsen REDDET!, men i stedet for at gruppen redder deres klassekammerat, råber det udvalgte offer navnet på en af de andre siddende for at jage Dracula væk fra sig. I stedet for at røre ved fødderne, skal Dracula røre ved begge skuldre på den, der er blevet nævnt ved navn af det første offer. Kilde: Mollie Curry & Caroline Bromfield BYT PLADSER HVIS.. Læreren eller en elev beder alle rejse sig og bytte pladser, hvis. du har spist yoghurt til morgenmad du har brune sko på du kan lide appelsin sodavand du har en søster du går til sport 9

10 Kan varieres på flere måder: den kan bruges til ren opvarmning eller udvides med det formål at lære mere om hinanden: F.eks. med kategorier om hvad man kan lide og ikke lide, hvor man er født, hvilke festdage / religiøse højtider, man fejrer, hvilke sprog man taler, kæledyr, om noget er en god idé eller ej Kilde: Stacey og Robinson: Lets Mediate SKRUBBELEG En hurtig kropsøvelse skaber fysisk bevægelse og kontakt mellem børnene. Lederen af øvelsen råber SKRUB og alle finder en partner og vælger en del af den andens krop, de vil skrubbe : Skulder, knæ, hofte Det kan være nødvendigt at fastlægge mulighederne inden legen. Mens de skrubber råber børnene: Skrubbe skuldre, skrubbe skuldre Lederen råber: Skift, og børnene finder en ny partner og en anden kropsdel at skrubbe. Kilde: Nic Fine og Fiona Macbeth: Playing with Fire SPEJL DIN PARTNER Børnene står over for hinanden to og to. Den ene laver bevægelser, som den anden spejler. Øvelsen kan laves med eller uden kropskontakt mellem parrene (en finger på den andens skulder f.eks.). Hvis den er med fysisk kontakt, kan den ene lede den anden rundt i rummet. Der byttes roller. NOAHS ARK Mål At få energi i gruppen og bringe dem sammen. At få børnene blandet i cirklen, så de ikke hele tiden sidder i de sædvanlige venskabsgrupper. Udføres Børnene sidder i en cirkel og får alle et kort med navnet på eller et billede af et 10

11 dyr. Der skal være to af hver. De skal se på kortet, men må ikke vise det til andre. Opgaven er at gå ind i midten af cirklen og finde det samme dyr ved at mime dyret samtidig med, at de kigger efter en anden, som mimer det samme. Når de har fundet hinanden i par sætter de sig i cirklen ved siden af partneren, mens den voksne går rundt og checker løsningerne. Kan varieres ved at lave dyrenes lyde i stedet for at mime. Dyrenavnene kan være på engelsk, hvis de er indlært Kilde: Stacey og Robinson: Lets Mediate 11

12 ANERKENDELSE BEGYNDERNIVEAU OP OG NED Mål At sætte pris på mangfoldighed og acceptere forskelligheder. At få mere at vide om hinanden. At udtrykke anerkendelse offentligt. Organisering Cirkel Udføres Starter med, at alle sidder ned. Når der nævnes en kategori, som passer, rejser den enkelte sig op: Hvis du er den yngste i din familie skal du rejse dig op.. De der bliver siddende klapper ( eller anden populær form for applaus). Efter applausen sætter alle sig igen, og en ny kategori nævnes. Det skal veksle i et hurtigt tempo. Brug forskellige kategorier, som kan hjælpe børnene til at få øje på og anerkende hinanden. Det er vigtigt at sikre, at der er kategorier, som dækker alle. Kilde: Stacey og Robinson: Lets Mediate 12

13 ANERKENDELSE - BEGYNDERNIVEAU POSITIVE EGENSKABER OG KVALITETER En begynderøvelse, som kan tilpasses og udvides på flg. udviklingstrin. Mål At forøge og nuancere ordforrådet til anerkendelse Organisering Par eller små grupper fælles brainstorm og opsamling Materialer Flip over / tavle Instruktion Bed eleverne om at brainstorme i par / små grupper over positive kvaliteter og færdigheder, som de beundrer og sætter pris på hos andre. Giv eksempler f.eks. fra flg. kategorier: praktiske evner fysiske / kropslige evner kunstneriske evner boglige evner sociale styrker følelsesmæssige styrker Grupperne giver tilbagemelding til hele gruppen / klassen, og ideerne skrives op. Lav en mere permanent planche, der kan hænge i klassen til inspiration og uddybning i arbejdet med anerkendelse i det daglige. Kilde: Stacey og Robinson: Lets Mediate 13

14 ANERKENDELSE MELLEMNIVEAU TAKKEKORT Mål At opmuntre børnene til at sætte pris på, hvad andre gør for dem, og på de kvaliteter andre har. Organisation Samlet gruppe Udføres Samtale om folk, der hjælper en: Hvem kan det være, hvad hjælper de med, hvordan hjælper de? Hvad er det, der gør de pågældende gode til det, de gør? Hvert barn laver et takkekort til en eller anden, som hjælper dem enten hjemme eller i skolen. På kortet formuleres, hvad de takker for. Kortene læses op i klassen og gives derefter til de pågældende. Måske kan man invitere nogle af dem, der har modtaget et takkekort, ind i klassen og fortælle, hvad de følte, da de modtog det. Kilde: Stacey og Robinson: Lets Mediate 14

15 ANERKENDELSE HØJNIVEAU RYGSKJOLD Mål At hver elev får - på skrift nogle positive kommentarer fra kammeraterne. Organiseres Under instruktionen siddende i cirkel. Under udførelsen stående. Materialer Et ark gerne farvet karton til hver elev. Et notatark til hver. En tushpen til hver. Tape (malertape er bedst). Udføres Læreren gennemgår gangen i hele øvelsen og nævner evt. eksempler på, hvad der kan / skal skrives, f.eks. giver gode ideer i gruppearbejde eller holder altid aftaler. Der må ikke gives negative kommentarer i denne øvelse. En stille refleksionspause, hvor hver enkelt noterer, hvad de vil skrive til de andre. Dette er vigtigt for at sikre nuancerede kommentarer og for at sikre, at alle skriver noget til alle og at ingen stopper for længe op for at tænke bagved enkelte elever. Hver elev får et ark på ryggen. Alle rejser sig og går rundt og skriver, indtil alle har fået samme antal kommentarer (lærerstyring!). Tilbage i cirklen tager de arket af og læser for sig selv. Kan udvides med, at de evt. læser det højt og / eller nævner den kommentar, de bedst kunne lide. 15

16 KOMMUNIKATION BEGYNDERNIVEAU FIND DIN LYD Mål Øge koncentrationen og lytteevne samtidig med, at der skabes et positivt tilhørsforhold. Udføres Børnene går sammen to og to og beslutter sig for en fælles lyd, som begge kan lave, og som de kan genkende. Den ene halvdel af parrene står i den ene side af rummet den anden halvdel i den anden side. Alle lukker øjnene og begynder at sige deres lyd, indtil de har fundet partneren. Kilde: Nic Fine og Fiona Macbeth: Playing with Fire 16

17 KOMMUNIKATION BEGYNDERNIVEAU SLANGELEG Mål Øge koncentration og lytteevne. Udføres Et barn udnævnes (frivilligt) til at være slangen, får bind for øjnene og anbringes midt i rummet. Det aftales med de øvrige børn, at de lukker øjnene under legen. Både slange og de øvrige kan bevæge sig, hvor de vil i lokalet. Slangen skal hvisle hele tiden og prøve at fange så mange som muligt. Når slangen rører ved en person dør vedkommende så højt og dramatisk, som de har lyst til. Når de er døde, må de åbne øjnene og kan så hjælpe læreren med at sørge for, at ingen støder ind i noget. Legen kan evt. laves i mindre hold, hvor nogle kigger på først, for at ingen kommer til skade. Kilde: Nic Fine og Fiona Macbeth: Playing with Fire 17

18 KOMMUNIKATION - MELLEMNIVEAU OM AT FØRE EN SAMTALE: Mål At praktisere åbne spørgsmål. At udvikle tættere forbindelser mellem børnene. Organisering Arbejde i par rollespil. Udføres 1. Halvdelen af børnene beslutter sig for en karakter, en person eller type, de har lyst til at spille. Emnet skal indeholde noget, som er sket for den pågældende, og som de føler stærkt for: En fodboldtræner, som netop er blevet fyret. En danser, som lige har brækket benet før premieren. En gammel person, som lige har vundet i LOTTO. En kvinde, som lige har fået sit første barn. 2. Den anden halvdel er spørgerne: De sætter sig sammen (eller evt. individuelt / par) og beslutter en række spørgsmål, som de kan stille en person, de møder for allerførste gang. 3. En karakter og en spørger parres. Spørgeren går i gang med at finde ud af, hvem personen er, og hvad der er sket for den pågældende. 4. Feed back til hele gruppen med hvad der lykkedes godt i forhold til at indhente information. 5. I fællesskab opstilles en liste over gode spørgsmålstyper: Hvad tænker du på lige nu, Fortæl mig lidt mere om 6. Der skiftes roller; I det nye rollespil kan opgaven f.eks. være at Underholde en person fra Mars. Møde en ny nabo. Få en time med en berømt person. 7. Opsamling i cirklen: Positiv feed back og idémylder i fællesskab: Hvordan får man folk til at føle sig godt tilpas? Hvad hjælper med til at holde en samtale i gang? Kilde: Lets Mediate.Stacey &Robinson DKR/Lotte Christy marts

19 KOMMUNIKATION MELLEMNIVEAU LYTTECHECK Mål At demonstrere, at bestemte måder at lytte på er aktive og ikke passive. At udvikle selvværd hos børnene ved, at de oplever at blive lyttet til af resten af gruppen. Organisering Cirkel En ting til at sende rundt - talepind eller maskot Udføres 1. Først gennemføres en runde med et bestemt tema (f.eks. hvad syntes du bedst om ved skolefesten?). 2. Dernæst sendes talepinden rundt igen. En person har lukkede øjne imens og siger på ét tidspunkt STOP! Den person, som holder talepinden i det øjeblik, rejser sig op. 3. Den voksne spørger, hvem der kan huske, hvad den pågældende sagde i første runde? 4. Husk feedback med anerkendelse af eksemplerne på god aktiv lytning. Kilde: Lets Mediate.Stacey &Robinson DKR/Lotte Christy marts 2003 Note: Formålet med at anvende en talegenstand (som f.eks. brugt hos mange indianerstammer) er at hjælpe børnene til at styre opmærksomhed og koncentration samt sikre respekt for den talende. Pinden kan sendes rundt eller gives videre på kryds og tværs. den kan også placeres i midten af cirklen. Den, der har noget at sige, rejser sig og henter pinden; når vedkommende er færdig med at tale, lægges pinden tilbage i midten. Herved kan der opstå en rolig rytme med pauser til eftertænksomhed. 19

20 KOMMUNIKATION HØJNIVEAU LYTTEØVELSE HVORFOR HEDDER DU DET, DU GØR? Mål At træne aktiv lytning: kunne gengive det, en anden har sagt. At lære hinanden bedre at kende. Organisering Parvis i cirklen Udføres Samtale om det at have et navn, hvad det betyder, hvor navne kan stamme fra osv. Det skal respekteres, at der kan siges lidt eller meget, og at nogle måske må sige, at de ikke aner, hvorfor de har netop det navn. Eleverne vender sig mod hinanden to og to og fortæller på skift hinanden, det de ved, om hvorfor de lige netop hedder sådan. Det er en god idé, at læreren sætter tid på og fortæller, når der skal skiftes. Tilbage i cirklen gengiver den anden, hvad kammeraten har fortalt. Kan udvides med, om man er glad for sit navn, om det har givet én særlige oplevelser at hedde netop sådan, om hvad man selv har lyst til at kalde et kommende barn. Lotte Christy 20

21 KOMMUNIKATION - HØJNIVEAU RØDE FLAG Mål En øvelse i at skelne mellem følelse og handling. Materialer Et ark (se dette) med seks spørgsmål - seks røde flag. Udføres Arket med de seks spørgsmål udfyldes individuelt af hver elev. To og to fortæller de hinanden så meget, de har lyst til fra deres ark. De vælger én følelse hver, som de arbejder med at kunne cise. Parrene viser deres eksempler for de andre (i små grupper eller hele gruppen). De øvrige gætter på, hvilket rødt flag, der illustreres. Opfølgning Hvad lærte du om dig selv? Hvordan kan det hjælpe dig at kunne forudse dine reaktioner? Hvordan kan det hjælpe at kunne se andres røde flag? Kilde: Fine & Macbeth (1990) Playing with Fire. Training for the creative use of conflict. DKR / Lotte Christy marts

22 RØDE FLAG Kilde: Fine & Macbeth (1990) Hvilke personer/ting/situationer gør mig vred? Hvilke personer/ting/situationer gør mig bange eller ryster mig? Hvilken adfærd/opførsel/mimik/ord/handlinger får mig til at lukke af? Hvilke personer/ting/situationer irriterer mig? Hvad gør mig urolig? Hvilke personer/ting/situationer gør mig frustreret? 22

23 KOMMUNIKATION - flere niveauer TÅRER Lad eleverne på kort tid ( max. 15 min ) skrive en historie, som slutter med ".. og så begyndte han / hun at græde". I små grupper læser eleverne historierne for hinanden. Lærerne beder derefter om markeringer af: - om det var børn eller voksne, der græd? (Hvorfor græder voksne ikke så tit?) - om det var drenge eller piger, der græd? (Er der forskel?) Endelig ser eleverne på deres årsager til gråd og prøver at rubricere i f.eks. sorg, fysisk / psykisk smerte, glæde, uoverskuelighed, afmagt, vrede, behov for opmærksomhed. Eleverne skal nu i forhold til deres egen historie overveje, hvordan de øvrige personer reagerede på tårerne. Fælles sluttes af med samtale om forskellige reaktioner på tårer (fra behov for trøst til vrede). Naturligvis kan man også diskutere, om det er acceptabelt at græde i klassen. Kilde: Undervisning mod vold - et idékatalog. Undervisningsministeriet 1995 / Statens Pædagogiske Forsøgscenter v.annette Aagaard Andersen, Torben Ulrik Nissen, Marianne Munis, Carsten Skjoldborg, Jørgen Reeckmann, Susanne Vad. 23

24 KOMMUNIKATION - flere niveauer ANGST De fleste mennesker har steder, hvor de ikke bryder sig om at være, fordi de føler angst eller utryghed. Der er ofte i kvarterer områder, som anses for at være usikre - f.eks. boligområder, tunneler og cykelkældre. Gå gennem angsten Lad eleverne tænke på et sted i lokalområdet, hvor de ikke så godt kan lide at komme. Tegn en tegning af stedet og fornemmelsen og en anden tegning af en person, som man ikke gerne ville møde der. Planlæg en fælles gåtur, hvor eleverne så "on location" fortæller, hvad de ikke kan lide. Der kan måske endda spilles små situationer, som har givet konkret basis for angsten. Der kan også laves en transparent af et kort over lokalområdet, og så kan de usikre steder tegnes ind. Kortet kan afsløre, at mange børn kan finde et område utrygt - uegnet for børn. Kortet kan bruges til forældremøde, men også til et arbejde med at skabe en tryg omverden - hvordan skal stedet se ud, for at vi kan lide at være der? Samtale: Hvorfor virker angsten anderledes, når man kommer en hel klasse i dagslys, end når man kommer alene, og det er ved at blive mørkt? Kan man komme af med en angst - reel og irreel? Hvilke personer er vi bange for? Læg tegningerne på skift midt i en samtalerundkreds og lad eleverne fortælle om deres personer. Hvordan kan man undgå at blive bange? Hvad signalerer vi med vores kropssprog? Kilde: Undervisning mod vold - et idékatalog. Undervisningsministeriet 1995 / Statens Pædagogiske Forsøgscenter v.annette Aagaard Andersen, Torben Ulrik Nissen, Marianne Munis, Carsten Skjoldborg, Jørgen Reeckmann, Susanne Vad. 24

25 KOMMUNIKATION - flere niveauer VREDE Når vi bliver vrede, har vi ofte hørt, at det er en god idé at tælle til ti det gør vi nu på en anden måde. Klassen stiller sig i en kreds. En får besked på at sende vrede mod højre, når den næste i rækken kan mærke vrede, sender man videre til den næste, således kredsen rundt. Der skal være god plads i lokalet, eleverne sidder eller står efter eget valg. Tænk på en situation, hvor du blev vred på forældre / søskende / lærer / kammerater. Træk vejret og hold vejret, samtidig spænder du i alle muskler og pust ud, sid / stå helt afslappet og tænk på, hvordan du kan ryste vreden af dig - kropsligt - ved fysisk at ryste sig psykisk ved at tænke på positive sider ved den person, du var vred på. Samtale: Hvad sker der med kroppen, når man er vred? Var det muligt at ryste vreden af sig? Kunne nogen se positive sider ved personen? Kan man forestille sig situationer, hvor man kan undgå konflikt ved at slappe af i kroppen?. Er der forskel på, hvordan vi viser vores vrede - forskellige steder, sammen med forskellige personer. Er der måder, hvorpå man ikke kan vise vrede? Kilde: Undervisning mod vold - et idékatalog. Undervisningsministeriet 1995 / Statens Pædagogiske Forsøgscenter v.annette Aagaard Andersen, Torben Ulrik Nissen, Marianne Munis, Carsten Skjoldborg, Jørgen Reeckmann, Susanne Vad. 25

26 KOMMUNIKATION - flere niveauer 4 - HJØRNE ØVELSE I 4-hjørne-øvelsen repræsenterer hver af rummets fire hjørner en stillingtagen til et spørgsmål. Det kan være en god idé at lade et hjørne stå åbent for deltagernes egne forslag. Lederen stiller et spørgsmål til gruppen: "Hvorfor bliver nogle mennesker voldelige?" 1. Det skyldes manglende kærlighed i hjemmet. 2. På grund af indtagelse af alkohol. 3. Fordi der er så meget vold i medierne. 4. Åbent hjørne. Efter en kort betænkningstid stiller deltagerne sig i det hjørne, som svarer bedst til deres synspunkt. Hver hjørnegruppe skal have mulighed for at drøfte holdninger, inden de fremlægger det i plenum. I det åbne hjørne skal hver deltager have mulighed for at fremlægge sine synspunkter. Efter fremlæggelse og diskussion er det muligt at skifte hjørne. Kilde: Undervisning mod vold - et idékatalog. Undervisningsministeriet 1995 / Statens Pædagogiske Forsøgscenter v.annette Aagaard Andersen, Torben Ulrik Nissen, Marianne Munis, Carsten Skjoldborg, Jørgen Reeckmann, Susanne Vad. 26

27 KOMMUNIKATION - flere niveauer ENGEL OG DJÆVEL Lad eleverne fortælle om en situation, hvor de var henholdsvis engel og djævel. Det kan gøres i ord eller billeder efter behag. Start med som lærer selv at fortælle om en gang, hvor du var rigtig flink, omsorgsfuld, næstekærlig etc. Fortæl dernæst en grum historie, hvor du beskriver en af de situationer, hvor du var rigtig slem ved andre. Lad eleverne selv bestemme, om de vil fortælle om relationer til mennesker eller dyr. Det vigtigste er at få frem, at alle mennesker rummer forskellige egenskaber og følelser, og vi igennem vores opdragelse og udvikling lærer at håndtere dem på forskellig vis. Kilde: Undervisning mod vold - et idékatalog. Undervisningsministeriet 1995 / Statens Pædagogiske Forsøgscenter v.annette Aagaard Andersen, Torben Ulrik Nissen, Marianne Munis, Carsten Skjoldborg, Jørgen Reeckmann, Susanne Vad. 27

28 KOMMUNIKATION - FLERE NIVEAUER Lytteøvelser, som kan tilpasses flere niveauer: Hvad er en aktiv lytter? Kort refleksion: Tænk på en gang, hvor du virkelig har følt, at et andet menneske lyttede til dig. Hvad bidrog hos dig og hos den anden til at du følte dig hørt? Fælles oplistning i plenum. Drøftelse af væsentlige elementer. Øvelsen kan også laves som parsamtaler og derefter i grupper, som fabrikerer plancher. Det vigtigste er at bygge på, hvordan den enkelte oplever det at blive lyttet til, og at den voksne i opsamlingen sørger for nuancering og fælles læring. At gå i den andens sko - øvelse i par: Tænk på en historie, du har lyst til at fortælle den anden: Det kan være en oplevelse, et dilemma, et problem eller en udfordring, du står over for. A starter med at fortælle til B. A skal blive ved med at tale i 5 minutter og B skal lytte uden at sige noget (og uden at tage notater, hvilket er svært for mange voksne!). B holder tiden og stopper A. B fortæller nu tilbage, hvad A har sagt. A godkender, hvorefter de bytter roller. (Gengivelsen vil altid tage kortere tid end oplægget). En variant af øvelsen kan være, at den, der lytter, må stille forståelses eller uddybende spørgsmål undervejs. Øvelsen kan udvides: A fortæller til B; B fortæller til A, hvorefter de går sammen med et andet par og gengiver den andens i gruppen. Opsamling i plenum: Hvordan opleves det at blive lyttet til på denne måde? Hvor kan det være af betydning at kunne gengive den andens udsagn? (f.eks. ved mægling, eller når man er en god samtalepartner; det er også en øvelse i at skille sine egne vurderinger og holdninger ud fra det, den anden har sagt.) Lotte Christy 28

29 SAMARBEJDE - MELLEM / HØJNIVEAU PUSLESPIL Til øvelsen hører 6 tegninger, som er stillet til rådighed for fri kopiering i Lets Mediate af Stacey og Robinson, Lucky Duck Publishing 2000 Mål at opmuntre til gruppesamarbejde at vise værdien af at få noget uden at bede om det at vise værdien ved at bidrage til processen at give og modtage anerkendelse for sin indsats Organisering Grupper på 4, 5 eller 6 (6 er bedst) Materialer Et antal billeder (kan downloades herfra eller findes andre steder) på stift papir / karton (evt. klippet i brikker). Antallet af billeder skal svare til antallet af elever i gruppen, mellem 4 og 6. Konvolutter. Udføres På mellemtrinnet kan øvelsen starte med fordeling af billeder i gruppen; hver elev klipper sit billede i brikker i samme antal som deltagerne i gruppen. Hver elev fordeler sine brikker i konvolutter én brik i hver konvolut. Derefter starter øvelsen med, at hver elev har en konvolut med én brik fra hvert billede. På højere trin kendes billederne ikke på forhånd og der er forskelligt antal brikker i hver konvolut, evt. én helt uden brikker eller én med alle brikker til ét færdigt billede. Instruktion og regler, som skal følges nøje: Opgaven går ud på, at puslespillene skal samles, så hver elev har et færdigt billede foran sig. Det skal foregå i tavshed! Giv brikker væk for at hjælpe andre. Du må ikke selv bede om brikker fra andre, eller gøre tegn til andre, at du mangler brikker. Du må ikke tage brikker fra andre Du må ikke lave det billede, du selv har klippet. ( tilføjes på mellemtrinnet) Opgaven er løst, når alle i gruppen har et færdigt billede foran sig. 29

Skolens Sociale Liv. Konflikthåndtering. Øvelser 2. Alle klassetrin

Skolens Sociale Liv. Konflikthåndtering. Øvelser 2. Alle klassetrin Skolens Sociale Liv Konflikthåndtering Øvelser 2 Alle klassetrin Indhold: Konflikter under gulvtæppet... 2 Er det rimeligt?... 4 Hvad ser vi?... 5 Nu skal vi slås med hinanden - og stoppe igen... 6 Det

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK GRÆNSER OG NETVÆRK MODUL

Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK GRÆNSER OG NETVÆRK MODUL Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK 83 GRÆNSER OG NETVÆRK 4 MODUL 84 Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK 85 GRÆNSER OG NETVÆRK MODULET BERØRER SÆRLIGT FØLGENDE RETTIGHEDER FRA BØRNEKONVENTIONEN:

Læs mere

Undervisningsmateriale til mellemtrinnet

Undervisningsmateriale til mellemtrinnet PTSD Undervisningsmateriale til mellemtrinnet Flere af øvelserne knytter sig til tegnefilmen om PTSD. Vi anbefaler derfor, at klassen sammen ser tegnefilmen og supplerer med de interviewfilm, som du finder

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Snak om det Undervisningsmateriale til mellemtrinnet

Snak om det Undervisningsmateriale til mellemtrinnet Snak om det Undervisningsmateriale til mellemtrinnet Øvelse 1: Snak om tegnefilmen Formålet med denne øvelse er at styrke elevernes evne til at sætte sig ind i hvordan andre har det. Øvelsen skal hjælpe

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 3 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge3_minkrop.indd 1 06/07/10 11.21 Uge 3 l Min krop Det er begyndt at regne, og Hipp og

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

Forberedelse - Husk inden:

Forberedelse - Husk inden: Kære Underviser Nærværende undervisningsmateriale kan bruges som efterbearbejdelse af alle Superreals forestillinger. Det overordnede formål er at guide eleverne til at åbne op for selve teateroplevelsen

Læs mere

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL Kærester Lærermanual Sexualundervisning 1 Kompetenceområde og færdigheds- og vidensmål Dette undervisningsmateriale, der er velegnet til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab for 7. -9. klassetrin,

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Kursus peer-education. Mobbehandleplan. Af Birthe Jason, Sabro-Korsvejskolen

Kursus peer-education. Mobbehandleplan. Af Birthe Jason, Sabro-Korsvejskolen Mobbehandleplan Af Birthe Jason, Sabro-Korsvejskolen Definition af mobning Mobning er, når en person gentagne gange i et længere tidsrum bliver udsat for negative handlinger fra en enkelt eller flere personer.

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: omsorg for andre. at lyve. forskellen på at sladre og hjælpe. Formål Når man er sammen hver dag, er det naturligt, at der indimellem opstår konflikter og uenigheder. Heldigvis

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst?

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Side 1 Vi bruger alle læringsstilene, men mest 2 eller 3. Så find dine stærkeste stile, og

Læs mere

Husk alle bevægelserne

Husk alle bevægelserne Husk alle bevægelserne Dette er en huskeleg, hvor hver elev introducerer en bevægelse. Eleverne skal stå i en cirkel, så alle kan se hinanden. Den voksne markerer cirklens start- og slutpunkt. Klassetrin:

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Undervisningsvejledning til indskolingen

Undervisningsvejledning til indskolingen Undervisningsvejledning til indskolingen INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Min skole Min ven Målgruppe Tidsforbrug Kort om undervisningen Forberedelse Drejebog for undervisningen Fælles Mål 3 4 4 5

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole.

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole. Antimobbestrategi for Christiansø Skole Gældende fra den Januar 2017 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med vores antimobbestrategi er at sikre, at alle børnene er glade for at komme

Læs mere

Snik og Snak Hulahop rundkreds

Snik og Snak Hulahop rundkreds Snik og Snak Eleverne går sammen i par. Hvert par bliver derefter enige om hvem der er Snik, og hvem der er Snak. Det er nu lærerens opgave at give forskellige kommandoer, der bestemmer hvad Snik og Snakskal

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning:

Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning: Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning: Barnet vil ikke i skole/sfo Barnet er bange for skolevejen Barnet får blå mærker, skrammer og skader Barnets tøj, bøger og andre ting bliver ødelagt,

Læs mere

Forældreguide til Zippys Venner

Forældreguide til Zippys Venner Forældreguide til Indledning Selvom undervisningsmaterialet bruges i skolerne af særligt uddannede lærere, er forældrestøtte og -opbakning yderst vigtig. Denne forældreguide til forklarer principperne

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Forumspil om konflikter O M

Forumspil om konflikter O M Forumspil om konflikter T D A O M K E R I Indhold En øvelse, hvor eleverne via forumspil skal bearbejde forskellige konflikter. Forumspil er en velegnet metode til at lære i fællesskab. Som optakt til

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø.

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø. Modul 1: Klassekontrakt Kilde: bidrag fra lektor Solvejg Andersen og lektor Anne Dalgas Bjerre, Taarnby Gymnasium og HF: Demokrati i skolen del 1 i 19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne,dcum,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE

INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der siden 1977 har arbejdet for alle børn i Danmark med særlig fokus for de børn, som har det svært. Organisationen arbejder

Læs mere

Lærings- & trivselsbarometer

Lærings- & trivselsbarometer Lærings- & trivselsbarometer - hvordan du styrker din formidling og undervisning ved hjælp af elevernes feedback En vejledning til underviseren. Indhold Materialer Barometret Som man spørger, får man svar

Læs mere

Undervisningsmateriale til indskolingen

Undervisningsmateriale til indskolingen Undervisningsmateriale til indskolingen Øvelse 1: Snak i fællesskab Du kan starte med at (gen)fortælle, at tegnefilmen bl.a. viser, at børn og voksne tit tænker forskelligt. Malthes forældre tror slet

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Stræk og bøj et eventyr

Stræk og bøj et eventyr Stræk og bøj et eventyr Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 90 min. Vi varmer kroppen let op og skifter så mellem dans, bevægelse og refleksion, således at eleverne udforsker

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Konflikter skal klares

Konflikter skal klares Konflikter skal klares På besøg hos elever fra mellemtrinnet, der er samlet for at demonstrere, hvordan de gennem forumspil har arbejdet med at løse konflikter under featureugen. Slap af i jeres ben, så

Læs mere

Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret O M

Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret O M o o Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, der kan involvere alle i klassen og kan udføres med både store og små grupper. Eleverne får mulighed for aktivt

Læs mere

Bordet rundt. Dobbeltcirkler. Sikrer at alle bidrager, og tilskynder eleverne til at tænke hurtigt. Læreren stiller en opgave, som har mange svar.

Bordet rundt. Dobbeltcirkler. Sikrer at alle bidrager, og tilskynder eleverne til at tænke hurtigt. Læreren stiller en opgave, som har mange svar. Bordet rundt Sikrer at alle bidrager, og tilskynder eleverne til at tænke hurtigt. Læreren stiller en opgave, som har mange svar. Efter tur giver eleverne deres svar på arket, og giver pen og papir videre

Læs mere

Pædagogisk værktøjskasse

Pædagogisk værktøjskasse Pædagogisk værktøjskasse Vi har lavet denne pædagogiske værktøjskasse for at styrke den alsidige historieundervisning, hvor du kan finde forskellige arbejdsformer og øvelser, som kan gøre historieundervisningen

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal se tre film o o o Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal lære o o o o o At tale på dansk om ting og dyr i naturen. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmene.

Læs mere

Vi læser og fortæller gode historier - Gennemførelse

Vi læser og fortæller gode historier - Gennemførelse Vi læser og fortæller gode historier - Gennemførelse Lektion 1-2 Lytte til historie Hvad gør læreren? a. Læreren indretter et hjørne af klassen til læsehjørne. Eleverne skal sidde (hvis muligt) i kreds,

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Bilag 4 Børn og unge i trivsel

Bilag 4 Børn og unge i trivsel Bilag 4 Børn og unge i trivsel Det tætte samarbejde vil give både elever, forældre, lærere og pædagoger en oplevelse af, at indskolingen fungerer som en helhed. Det vil signalere et fælles værdigrundlag,

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Stræk og bøj et eventyr

Stræk og bøj et eventyr Stræk og bøj et eventyr Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 90 min. Vi varmer kroppen let op og skifter så mellem dans, bevægelse og refleksion, således at eleverne udforsker

Læs mere

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Sæt dit aftryk session 1 Sådan gør du 1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Start med at fortælle kursisterne, at de i dag og i den kommende tid skal arbejde med at udtænke et projekt,

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11. Uge 21 Emne: Dyr Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1 HIPPY HippHopp Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.39 Uge 21 l Dyr Det er tidligt om morgenen og stadig mørkt. Hipp

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Hej Mette. workshopprogrammet vedhæftet med her. Jeg håber du vil tage det med videre. Venlig Hilsen FLÆS Mette S. Nielsen

Hej Mette. workshopprogrammet vedhæftet med her. Jeg håber du vil tage det med videre. Venlig Hilsen FLÆS Mette S. Nielsen From: Mette Søndergaard Nielsen Sent: 27. oktober 2016 11:50 To: Mette Josephsen Subject: Re: Beder om svar på spørgsmål Attachments: Awareness workshop.pdf Hej Mette

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt).

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt). Lektion 5: Om Koncentration 10 min Tanker om tanker, ro og koncentration Eleverne deles i 3 grupper, hvor der sidder en Skulk/lærer med i hver gruppe. Læreren har evalueringsspørgsmål og skal få bragt

Læs mere

Sådan leder du et forumspil!

Sådan leder du et forumspil! Sådan leder du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til 9. eller 10. klasses elever skrevet af Peter Frandsen, Forumkonsulent p@frandsen.mail.dk

Læs mere

Mobbeberedskabsplan på Katrinedals skole - ved mobning eller mistanke om mobning

Mobbeberedskabsplan på Katrinedals skole - ved mobning eller mistanke om mobning Mobbeberedskabsplan på Katrinedals skole - ved mobning eller mistanke om mobning INDHOLDSFORTEGNELSE Definition Indledende forløb 1. Orientering til skolens ledelse 2. Orientering af forældre til offer

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

DEPRESSION Undervisningsmateriale til mellemtrinnet

DEPRESSION Undervisningsmateriale til mellemtrinnet DEPRESSION Undervisningsmateriale til mellemtrinnet Flere af øvelserne knytter sig til tegnefilmen om depression. Vi anbefaler derfor, at klassen sammen ser tegnefilmen og supplerer med de interviewfilm,

Læs mere

Indskoling et legende og lærende univers

Indskoling et legende og lærende univers Indskoling et legende og lærende univers Litteraturundervisning Digtning Produktion af bøger Læsning - dialogisk læsning Det første projektarbejde Helle Frost 1.sep.10 CFU Aalborg Litteraturundervisning

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab Intro Nære sociale relationer og følelsen af at være forbundet med ligesindede og jævnaldrende spiller en vigtig rolle for børn og unges udvikling af en selvstændig identitet og sociale kompetencer. Hvor

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 17 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge17_sund og stµrk.indd 1 06/07/10 12.06 Uge 17 l Sund og stærk Det er en

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

MELLEMTRIN TRIVSEL TIL ALLE

MELLEMTRIN TRIVSEL TIL ALLE MELLEMTRIN TRIVSEL TIL ALLE Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der siden 1977 har arbejdet for alle børn i Danmark med særlig fokus for de børn, som har det svært. Organisationen arbejder

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: god tone blandt børn og voksne giver mindre mobning. forskel på, hvad børn og voksne synes er ok rent sprogligt. Formål Nogen vil måske mene, at sproget i kampagnen er

Læs mere

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter.

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter. Didaktikopgave 7. semester 2011 Vi har valgt at bruge Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel 1 som baggrund for vores planlægning af et to- dages inspirationskursus for ledere og medarbejdere. Kursets

Læs mere

Snak om det. Psykiatrifonden. Undervisningsmateriale til indskolingen

Snak om det. Psykiatrifonden. Undervisningsmateriale til indskolingen Psykiatrifonden Snak om det Undervisningsmateriale til indskolingen Materiale udviklet af Psykiatrifonden i Danmark og tilpasset grønlandske forhold med vejleding fra psykologfaglig konsulent cand.psych.

Læs mere

LEKTIONSPLAN DIG OG DIN MOBIL 2. klasse

LEKTIONSPLAN DIG OG DIN MOBIL 2. klasse LEKTIONSPLAN DIG OG DIN MOBIL 2. klasse Formål: Formålet med forløbet for 2. klasse er at give eleverne en guide til, hvad der er god etik omkring brugen af spil som apps og mobilen/tablet som både kommunikationsform,

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Indhold og mål i undervisningen 1. observation: Klassen arbejder i dansk med gysergenren og forberedende skriveøvelser med henblik på at kunne skrive egne

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

PROJEKT REFLECT UU-VEJLE VELKOMMEN TIL UU-VEJLE-SEMINAR, HER PÅ SKARRILDHUS. MIT NAVN ER LAURA OG JEG ER OPKALDT EFTER MIN SKABER, SOM ER PÅ DATARIET.

PROJEKT REFLECT UU-VEJLE VELKOMMEN TIL UU-VEJLE-SEMINAR, HER PÅ SKARRILDHUS. MIT NAVN ER LAURA OG JEG ER OPKALDT EFTER MIN SKABER, SOM ER PÅ DATARIET. PROJEKT REFLECT UU-VEJLE VELKOMMEN TIL UU-VEJLE-SEMINAR, HER PÅ SKARRILDHUS. MIT NAVN ER LAURA OG JEG ER OPKALDT EFTER MIN SKABER, SOM ER PÅ DATARIET. 1 REDEGØRELSE AF REFLECT-METODE-FORLØBET: 1) OPSTART

Læs mere

Konflikter kan klares: -om at løse hverdagskonflikter. (af Ingegred Edman Ståhl)

Konflikter kan klares: -om at løse hverdagskonflikter. (af Ingegred Edman Ståhl) Konflikter kan klares: -om at løse hverdagskonflikter. (af Ingegred Edman Ståhl) Indledning: Konflikthåndteringsmodellen fjerner ikke konflikter, men den giver børnene en model for, hvordan man selv konstruktivt

Læs mere

Ansvar. Arbejdet med ansvar betyder, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at: Efter 2. klassetrin

Ansvar. Arbejdet med ansvar betyder, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at: Efter 2. klassetrin INDSKOLINGEN På Toftevangskolen skal det være rart at gå i skole Vi ønsker, at eleverne udvikler kompetencer indenfor følgende områder: Ansvar Empati personlig integritet Selvkontrol Ansvar Arbejdet med

Læs mere

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold 1 Brevet Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø Indhold Dette materiale indeholder tre korte og nært beslægtede aktiviteter, der kredser om mobning, skældsord og om, hvordan man fremmer et positivt

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

TEMA: VENSKAB. Elevmateriale TEMA: VENSKAB ELEVMATERIALE

TEMA: VENSKAB. Elevmateriale TEMA: VENSKAB ELEVMATERIALE TEMA: VENSKAB Elevmateriale HOLD NU KÆFT OG LYT! Om lidt kommer en af dine klassekammerater og fortæller dig noget fra sit liv. Hvad skal jeg gøre? DU SKAL NU PRØVE AT VÆRE EN GOD LYTTER. DET GØR DU VED

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen Mobbehandlingsplan for Langebjergskolen Indledning: På Langebjergskolen arbejder vi kontinuerligt på at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø og det bedst mulige sociale miljø. Dette er efter vores

Læs mere

SÆRIMNER. Historien om Hen

SÆRIMNER. Historien om Hen SÆRIMNER Historien om Hen Et novellescenarie af Oliver Nøglebæk - Særimner 2014 KOLOFON Skrevet af: Oliver Nøglebæk Varighed: 2 timer Antal Spillere: 4 Spilleder: 1 HISTORIEN OM HEN Scenariet er en roadmovie

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere