HEDENSTED, JUELSMINDE & TØRRING-ULDUM HEDENSTED LÆRERKREDS 116. JUNI årgang. En formand krydser sit spor. Nr. 28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HEDENSTED, JUELSMINDE & TØRRING-ULDUM HEDENSTED LÆRERKREDS 116. JUNI 2010 10. årgang. En formand krydser sit spor. Nr. 28"

Transkript

1 HEDENSTED, JUELSMINDE & TØRRING-ULDUM HEDENSTED LÆRERKREDS 116 JUNI årgang Nr. 28 En formand krydser sit spor

2 INDHOLD Alle billeder i denne udgave er fra generalforsamlingen på Hedensted Sognegård, hvor Edvin trådte tilbage som formand - og Kenneth frem. OK Er piger lyserøde er drenge lyseblå?...7 Kursusudvalget... 9 Arbejdsmiljø Akutberedska, ja tak Kontingentopkrævning Sygdom i sommerferien Får jeg feriepenge? Nyt fra kredskassereren Næste nummer udkommer uge

3 Undervisningen forringes, når hver 10 ende lærerstilling nedlægges Af Kenneth Reinholt Kredsformand 32 lærerstillinger nedlægges fra skoleåret 2010/11, dette sammenholdt med de stillinger der er skåret væk i indeværende skoleår, betyder at skolerne i Hedensted har mistet hver 10 ende lærer på blot et år. Politikkerne har sagt, at det overflødige skal skæres væk, så der bliver mere tid til kerneområdet undervisning. Dette vil lærerne også gerne, men resultatet giver ikke eleverne mere undervisning, men at lærere spares væk. Ligeledes har politikkerne påpeget, at KAN opgaver skal skæres væk frem for SKAL opgaver. Blandt de mange forslag om besparelser, der er kommet fra borgere og ansatte i Hedensted kommune, kan det imidlertid konstateres, at KAN opgaver på undervisningsområdet er fravalgt frem for andre spareforslag. Det kan ikke undgås, at dette vil medføre forringelser af elevernes undervisning. De tilbageværende lærere får større klasser, hvilket giver dem mindre tid til den enkelte elev. Der er indført en timetildelingsmodel, som især rammer de små skoler med små klasser, idet de får tildelt en undervisningstime mindre pr. elev i klasser under 16 elever, det betyder, at en klasse med 12 elever får tildelt 4 lektioner mindre. Det gør, at klassen kommer under minimumstimetallet, medmindre man sammenlæser klasser, som igen tager tid fra den enkelte elev. Vikarbudgetterne er beskåret så kraftigt, at eleverne ofte sendes hjem uden undervisning eller må sidde alene uden lærer, alternativt tages der vikarer ind,

4 som ikke er læreruddannede. Lærerne skal undervise mere, hvilket betyder mindre tid til at lave en mere spændende og varieret undervisning. Lejrskolerne er mange steder sparet væk for at få dagligdagen til at hænge sammen. Et fleksibelt ansættelsesstop gør, at lederne skal vente 3 måneder med at ansætte en ny lærer, hver gang en stilling skal genbesættes. Denne lærers timer skal så dækkes af andre lærere, der f.eks. har specialundervisning eller bibliotekstid. Dette vil ramme de svage elever, som ifølge lovgivningen har ret til specialundervisningen. Skolelederne har givet udtryk for deres bekymringer ved denne ordning og afd. for undervisning forudser mange dispensationer fra denne ordning. Der savnes politisk ansvar. Vores børn er en investering i fremtiden. Jeg er alvorlig bange for langtidskonsekvenserne af alle disse besparelser, som rammer eleverne i folkeskolen i en sådan grad at minimunstimetallet mange steder ikke vil blive nået i praksis. Hvad vil politikkerne i Hedensted kommune med folkeskolen? Dette bør man overveje, når kommunerne igen næste år skal finde besparelser som følge af regeringens konvergens plan, som netop er fremlagt.

5 OK11 Af Ole Martinussen Næstformand Til efterårets kongres skal Danmarks Lærerforening beslutte hvilke krav vi medbringer til de kommende overenskomstforhandlinger, OK11, hvor vi som tidligere er en del af forhandlingsfællesskabet KTO (de Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte), som repræsenterer ca ansatte i kommuner og regioner. Der er ingen tvivl om, at den økonomiske krise vil komme til påvirke udgangspunktet for disse forhandlinger ganske betragteligt og i skrivende stund arbejdes der da også stadigvæk med at undersøge, hvorvidt den nuværende overenskomstperiode kan forlænges med et år. Uanset om dette lykkes vil de enkelte kredse herunder Hedensted Lærerkreds inden sommerferien skulle indsende forslag til krav, som grundlag for det videre arbejde i foreningen. Derfor er tillidsrepræsentanterne også opfordret til på de enkelte skoler at tage en medlemsdebat om kravene, så vores forudsætning for at indsende ønsker, der er i tråd med medlemmernes, bliver bedre. Reguleringsordningen I OK08 blev en del af vores resultat, som det har været kutyme siden 1987, bundet op på den såkaldte reguleringsordning, der sikrer at lønudviklingen på det offentlige område følger den tilsvarende på det private område. Traditionelt har denne ordning kastet en gevinst af sig til de offentligt ansatte, men i den indeværende periode betyder den økonomiske krise, at lønudviklingen på det private område har været lavere end den vi har ople-

6 vet i det offentlige. Reelt betyder dette, at vi skulle have været justeret ned i løn til oktober 2010, men for at undgå denne situation, er der i stedet aftalt mellem KL og KTO hvor Anders Bondo jo er formand at vi skylder penge, når forhandlingerne om OK11 starter. Som tallene ser ud lige nu tegner det til, at reguleringsordningen pr. 1.april 2011 hvor den nye overenskomstperiode træder i kraft bliver på -1,4 %. Til sammenligning er der for det private arbejdsmarked netop indgået overenskomstaftaler med en lønstigning på ca. 1,5 % om året, hvilket altså stort set svarer til det vi skylder på forhånd. Hvad så? Selvom OK11 tegner til at blive fattig på lønstigninger, er der stadig grund til at få en debat om hvad DLF skal gå efter til forhandlingerne. Overenskomsten drejer sig udover løn om alle øvrige forhold, som omhandler ansættelsesvilkårene, hvilket eksempelvis kan være arbejdstidens udmøntning, ferieregler, pensionsvilkår, krav om efteruddannelse samt seniorpolitik. Hovedstyrelsen har opstillet nogle foreløbige krav, som bl.a. omhandler krav til forbedring af reallønnen trods de dystre udsigter og samtidigt også omhandler en fortsættelse af føromtalte reguleringsordning, da det vurderes, at den på sigt vil blive gunstig for os igen. Et af de udspil, som umiddelbart lægger op til debat, er kravet om individuel ret til efteruddannelse. En nærmere præsentation af de foreløbige krav til overenskomstforløbet kan findes på foreningens hjemmeside, Gennem hele det fortsatte forløb omkring OK11 vil DLF, Hedensted Lærerkreds samt de respektive tillidsrepræsentanter holde medlemmerne orienteret og derudover vil der garanteret være rig mulighed for at følge processen på folkeskolen.dk samt i øvrige medier.

7 Er piger lyserøde er drenge lyseblå? Af Lillian Bech Jensen Kredsstyrelsesmedlem Dette var overskriften på en ligestillingskonference afholdt af DLF i starten af maj. Herunder lå en ide om at belyse, hvorfor 37 % af danske drenge ikke får en videregående uddannelse, og at pigerne underpræsterer i forhold til det, de faktisk kan. Dette blev der fremlagt mange interessante og også forskelligartede perspektiver på. Der var oplæg af blandt andre Ann E. Knudsen, som har skrevet bøgerne Pæne piger og dumme drenge (05) og Seje drenge og superseje piger (07). Hendes tilgang til at behandle problematikken var fortrinsvis en biologisk, hjerneforskningsbaseret tilgang med en pointe om, at hjerner ud- vikler sig, som de bliver påvirket til. Hendes anbefalinger til folkeskolen var bl.a. en fast lav klassekvotient på elever, en fast to-lærerordning i indskolingen og i 7. klasse. Hun anbefalede, at vi indfører intervaller med kønsadskilte aktiviteter, og at motivationen for drengene ofte skal hentes i konkurrencer og belønninger. Måske nogle anbefalinger, som i hverdagen er værd at medtænke, men ikke så lette at gennemføre. Gideon Zlotnik, som for mange år siden blev kendt for bogen De stakkels drenge kom med et indlæg, som også handlede om de biologiske kønsforskelle i barndommen. Hans påstand var, at vores kultur er feminin, og at der foregår en kulturkamp mellem kvindelige lærere og drengeeleverne. Den kvindelige lærer er fysisk svag derfor er hun bange for at miste kontrol. Hun har en lav tolerance overfor støj, og hendes konfliktløsning foregår på et verbalt niveau, som de stakkels drenge ikke forstår. Der er psykologiske kønsforskelle, påstår

8 han, som har de konsekvenser, at nuancer bliver til defekter, at variationer bliver til afvigelser, at livsfaser bliver til problemer og at udviklingskriser bliver til diagnoser ak ja! Vi ender i et diagnosehul. At vi i Danmark ikke er så ligestillede, som vi går og tror, kunne både Britta Thomsen (S), medlem af EU parlamentet og Drude Dahlerup (nu professor i afdeling for politisk videnskab i Stockholm kendt af os gamle som en rigtig rødstrømpe ) fortælle om. Vi har en forestilling om og en barnetro på, at ligestilling kommer med tiden, og at det stadig går fremad, og at vi i de nordiske lande er bedst i verden, når det gælder ligestilling. Begge dele er forkert. Top 15 målt på antallet af kvindelige ledere, kvindelige politikere, kvindelige bestyrelsesmedlemmer i private firmaer osv. er Danmark nu bl.a. overhalet af Rwanda, som ligger som nr. 1 Sydafrika som nr. 3 og Danmark nr. 10. Kvinder gør i dette land karriere i modvind Som de sidste af flere oplægsholdere, som jeg ikke har omtalt her, var de to forfattere Bonnie Vittrup og Cecilie Nørgaard, som i sidste nummer af bladet Undervisere (maj) har en artikel i, som siger, at skolen er kønsblind. Dette belyste de på konferencen med mange konkrete (desværre genkendelige) eksempler. Hvordan kan vi undre os over, at drengene ikke uddanner sig, når vi, fra de er helt små, forventer, at de ikke kan sidde stille og ikke er interesseret i at læse?. Hvorfor er en drengepige et positivt ladet ord, men en tøsedreng negativt? Dette og meget mere skriver de om i artiklen, som jeg vil opfordre jer til at læse. Den er værd at bruge tid på. Det var en meget interessant og tankevækkende konference, men hvad så mere? Vi var 3 fra pædagogisk udvalg i KSØ-samarbejdet, der deltog, og problematikken er på som et dagsordenspunkt til vores næste møde i KSØ- PÆU i juni. Forhåbentlig kan vi her inspirere hinanden med forslag til, hvordan vi får ligestilling sat på dagsordenen både i andre fora og i folkeskolens udfordrende hverdag. 8

9 Kursusudvalget Af Margit Mejdahl Kredsstyrelsesmedlem Foråret har været præget af besparelsessnak, ikke blot i Hedensted kommune, men i hele landet. Ved indgåelsen af lokalaftalen for det kommende skoleår, får besparelserne konsekvens for lærernes muligheder for at deltage i kurser.den pulje, der tidligere hart været til korte kurser ACU, er blevet beskåret,og da alle skoler er trængte på resursen, kan man forudse, at færre kan får tildelt tid til disse kurser. Rigtig mange lærere/børnehaveklasseledere har været glade for de korte kurser, som har været med til at give et lille pift til den daglige undervisning. I det kommende skoleår opretter kursusudvalget sammen med UCL Odense/Vejle 7 kurser med et forbrug på 1030 kursustimer fordelt på 127 medarbejdere. Disse kursers indhold er hovedsageligt koncentreret omkring LUS, didaktik og anvendelse af testresultater. Kurserne i Den gode Undervisning fortsætter endnu et år, både for nye hold men også som fortsættelse af de hold, der har arbejdet i det forløbne år. Holdene arbejder ud fra den aftale, der er indgået mellem Forvaltningen og Lærerkredsen. Det er op til skolen at aftale den tid, der skal bruges fra puljen til skoleudvikling, og er der ikke tid her, løser man opgaven inden for den tildelte kursustid. Implementering i undervisningen hører hjemme i forberedelsen. I det nye skoleår vil udvalget indhente kursusønsker fra skolerne for ud fra dem planlægge det næste års kurser I august igangsætter DLF sammen med KSØ en afdækning af tillidsrepræsentanternes kompe-

10 tencer for bedre at kunne målrette de kursusudbud, der er brug for. I efteråret vil der blive afholdt regionale kurser om specialundervisning. Der vil blive sat fokus på bl.a. Folkeskolelovens bestemmelser, herunder bekendtgørelsen og vejledningen. Hvad ved vi om effekten af specialundervisning, og hvorfor et nyt specialundervisningsbegreb? 10

11 Arbejdsmiljø Af Christian Steffensen Kredsstyrelsesmedlem Nye regler om sikkerhedsorganisationen på vej De nye regler som er blevet første behandlet i folketinget i februar måned forventes at træde i kraft pr. 1. oktober Samtidig vil der blive udsendt nye bekendtgørelser om virksomhedernes skolernes arbejdsmiljøorganisation og arbejdsmiljøuddannelse. SIO bliver til AMO De nye regler skulle gerne blive tidssvarende og afspejle vores nuværende arbejdsmarked. Derfor har man også valgt at skifte navn, således at sikkerhedsorganisationen (SIO) bliver til arbejdsmiljøorganisationen (AMO). Sikkerhedsrepræsentanten vil således også skifte navn til at være arbejdsmiljørepræsentant (AR). Desuden er der lagt vægt på at fremme samarbejdsprocessen og øge den ledelsesmæssige prioritering i fremtidens arbejdsmiljøorganisation. Opbygningen af sikkerhedsorganisationen Der er i skrivende stund detaljerede krav om hvordan sikkerhedsorganisationen skal opbygges. Med de nye regler får den enkelte skole, mulighed for at tilpasse arbejdsmiljøorganisationens struktur inden for nogle enklere rammer. Organiseringen på den enkelte arbejdsplads skal ske i samarbejde med lederne, medarbejderne eller deres repræsentanter. Det betyder at arbejdspladsen selv skal tage stilling til, hvordan arbejdsmiljøorganisationen skal bygges op, og hvor mange medlemmer den skal have. 11

12 Beslutningen skal tages ud fra de behov der er på skolen, og som indebærer, at arbejdsmiljøorganisationen skal have medlemmer nok til at varetage de arbejdsmiljømæssige opgaver tilfredsstillende, når der tages hensyn til skolens ledelsesstruktur og øvrige forhold som f.eks. geografi, antal medarbejdere og arbejdsmiljøopgaver. Forventningen er, at der på den måde vil ske en øget ledelsesmæssig prioritering af arbejdsmiljøet. Fremadrettet samarbejde De nye regler indebærer også, at der sker en væsentlig forenkling af kravene til, hvordan samarbejdet skal foregå. Det er dog et krav til alle virksomheder, at samarbejdet i det kommende år f.eks. samarbejdsformer og mødeintervaller skal drøftes mindst en gang om året. Det betyder, at den enkelte skole også her får mulighed for at tilpasse samarbejdet i arbejdsmiljøorganisationen til de konkrete behov. Derfor er det også nu, at samarbejdsformer og mødehyppighed bør fastlægges med den forhåbentlig kommende lov i mente. Kravet om en årlig drøftelse af samarbejdet kommer også til at omfatte små skoler. Dvs. arbejdspladser med mindre end ti ansatte, så det forventes, at der her også vil komme øget fokus på arbejdsmiljøet. Styrkelse af arbejdsmiljøkompetencerne Et væsentligt element i de nye regler er en opbygning af arbejdsmiljøuddannelserne. Formålet er at understøtte en løbende og målrettet udvikling af arbejdsmiljøkompetencerne i virksomhederne. Fremover skal nye arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i arbejdsmiljøorganisationen deltage i en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse på 3 dage. Arbejdsgiveren skal herefter tilbyde dem en supplerende arbejdsmiljøuddannelse det første år svarende til 2 dage og herefter svarende til halvanden dag om året, mens de sidder i arbejdsmiljøorganisationen. Netop muligheden for kompetenceudvikling skal gøre det attraktivt at være arbejdsmiljørepræsentant, så flere får lyst til hvervet i en årrække. 12

13 Akutberedskaber, ja tak Af Niels Chr. Sauer medlem af Hovedstyrelsen Folkeskolen er en politisk slagmark. Få steder kommer det tydeligere til udtryk end i debatten om disciplin, der til enhver tid har det med at splitte skolepolitikerne i venstre- og højrefløj. Og det er rigtigt ærgerligt. Hver gang folkeskolens behov for et frede- ligere og dermed mere effektivt læringsmiljø gøres til et højrefløjsanliggende, ender det i krav om mere brug af straf til de formastelige, der splitter undervisningen ad med forstyrrelser og konflikter: Udenfor døren, eftersidninger, bortvisninger, hjemsendelser og skældud i lange baner. Det virker ikke, tværtimod; det føjer spot til skade. Kanske det for en kort stund kan give klassen lidt mere ro, men fred får den ikke. Under overfladen brænder vreden og frustrationen. Ældre medborgere husker denne uheldssvangre stilhed fra barndommens skole, hvor man kunne høre en knappenål falde på gulvet, mens vi sad på rad og række og rystede af skræk for lærerens vrede. Denne form for ro kunne kun opretholdes, fordi lærerne måtte slå og gjorde det. Det var en ro, der byggede på total nedbrydning af de positive lærer/elev-relationer, som ifølge en enig forskerverden 13

14 i dag anses for en af de absolut vigtigste forudsætninger for vellykket undervisning. Akutberedskaber skal altså ses som et bud på, hvordan skolen kan sikre klassens arbejdsro uden brug af relationsødelæggende straf. Midlertidig henvisning til akutberedskab indebærer, at der omgående bliver taget hånd om den forstyrrende elev, samtidig med at klassen får ro. Det må ikke have karakter af disciplinær indskriden. Der er ret beset tale om en specialpædagogisk indsats af kategorien inkluderende støtteforanstaltninger. At tale om inklusion her kan umiddelbart lyde underligt, al den stund vi her taler om en fysisk adskillelse fra klassen. Men når henvisning til akutberedskab kommer på tale, er denne adskillelse allerede sket - på det mentale plan. Formålet med den midlertidige, fysiske adskillelse er den vellykkede tilbagevenden til den intakte klasse hurtigst muligt. Alternativet er at tillade fællesskabet at gå i opløsning. Sker det, kan man glemme alt om inklusion. Det giver ingen mening at tale om inklusion i et fællesskab, der ikke længere findes. Så er alle ensomme, til trods for at de befinder sig det samme fysiske rum. Så hersker den stærkes ret. Så er enhver sin egen lykkes smed og Fanden tager den sidste. Det igangværende, dybdeborende forskningsprojekt om mobning, EXBUS, peger netop på, at den sociale angst, der griber børnene i sådan en klasse, er selve den kilde, hvoraf mobningen udspringer. Det er angsten for selv at blive offer, der får børn til at agere bødler eller medløbere, der tager bødlens parti. Derfor skal læreren kunne standse en elev på vej ud ad tangenten, inden han eller hun når det punkt, hvor hans eller hendes uoverlagte handlinger får fællesskabet.til at kollapse. Megen mobning i folkeskolens klasser vokser ud af det kaos, der vokser ud af uro. Akutberedskabets indsats skal iværksættes, straks når der er behov for den, dvs. i det øjeblik læreren ser, at en stærkt forstyrrende elev er udenfor rækkevidde med de pædagogiske redskaber, læreren har til sin rådighed indenfor rammerne af klassens almindelige undervisning. Det 14

15 skal med fasthed, men frem for alt venligt, roligt og værdigt, inden magtesløsheden har sendt læreren op i det røde felt, hvor relationen til eleven og klassen er gået i stykker og god undervisning dermed reelt er udelukket. Det centrale er, at de i øvrigt forsvindende få elever, vi her taler om, er i krise. De har ikke brug for at blive formanet i alles påhør, blive råbt ad, stå alene ude på gangen, blive sendt på kontoret til skideballe hos skolelederen eller få en klage med hjem til forældrene, som alligevel ikke fjernstyre barnet. Disse børn har brug for opmærksomhed, hjælp og omsorg. En rolig voksen, der ikke er part i konflikten, men har tid og overskud til at samle dem op og tage den dybe samtale, som er umulig indenfor rammerne af den magtkamp, der har udspillet for øjnene af alle i den opkogte klasses heksekedel og stadig sidder i kroppen på barnet. Hidtil har Bekendtgørelse om god orden i folkeskolen ikke været specielt hjælpsom på dette punkt. 9, frit citeret: I de tilfælde, hvor der er grund til at antage, at en elevs uhensigtsmæssige opførsel skyldes sociale og emotionelle vanskeligheder, skal skolen i stedet for iværksættelse af sanktioner rette henvendelse til pædagogisk-psykologisk rådgivning med henblik på specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og/eller til de sociale myndigheder. For så vidt et fornemt, men desværre komplet urealistisk ambitionsniveau, som vi nu får mulighed for at skrue ned til et punkt, hvorfra problemet faktisk kan håndteres. Den sidste lovændring vedrørende styrkelse af skolelederens kompetence indebærer, at henvendelse til PPR ikke længere er obligatorisk. Desuden er bestemmelsen om, at sanktioner ikke kan tages i anvendelse i disse situationer, blevet fjernet i den reviderede bekendtgørelse, der netop nu er på vej ud. Hermed er vejen for alvor banet for etablering af specialpædagogiske akutberedskaber, som er skruet sammen på den enkelte skoles egne præmisser. Alle skoler har gennem flere år været i gang med at etablere a.k.t.-funktioner, der har til formål at sætte arbejdet med denne elevgruppes særlige behov 15

16 for opmærksomhed på skinner. Men det kniber med at få skabt den nødvendige infrastruktur omkring arbejdet. Det er her, akutberedskaberne kommer ind. En del skoler er allerede godt i vej med endog særdeles vellykkede ordninger, der går under navne som fx Pusterummet, Rastepladsen eller Oasen. Meningen hermed er ikke at antyde, at de langsigtede, forebyggende indsatser, der i dag finder sted under overskrifter som fx LP og PALS, ikke er noget værd eller skal afvikles. Her er tale om udmærkede redskaber, som rigtigt anvendt givetvis kan spare skolens børn for megen gråd og tænders gnidsel. Men når det først brænder på, er disse redskaber ikke nok. Akutberedskabet er ikke noget mirakelmiddel, men det kan skabe en ny og anderledes situation, som eleven, klassen og læreren kan komme videre fra. Og så vil det for øvrigt som sidegevinst give skolen et sted, hvor elever, der ikke nødvendigvis forstyrrer, men bare er forfærdeligt kede af det eller simpelthen er akut syge, har et godt sted at gå hen. De er i dag på de fleste skoler henvist til at sidde i klassen og kigge fortabt ned i bordet med hætten trukket op om ørerne, mens de venter på at kunne komme hjem. 16

17 KASSERERENS HJØRNE Af Jann Besenbacher Kasserer Kontingentopkrævning Den 1. januar 2010 gik Danmarks Lærerforening over til et nyt opkrævningssystem. Dette betød, som du sikkert har opdaget, at vi også måtte opsige vores aftale med Hedensted kommune om at trække kontingentet via lønnen. Dette skete fordi DLF systemet og det kommunale løntræk ville give os store problemer administrativt. Der er nu gået et halvt år, og vi kan se, at det nye system fra DLF og PBS opkrævningen fungerer perfekt. MEN og der er et men! Vi har ved flere lejligheder skrevet ud, at vi gerne ønsker, at alle tilmelder sig den automatiske PBS betaling, så kontingentet automatisk trækkes via en Betalingsserviceaftale. Vi kan her 1. juni 2010 konstatere, at ca. 630 medlemmer har en automatisk PBS betaling, mens ca. 120 stadig får et FI kort. Disse FI kort er en øget udgift for Lærerkredsen, så vi skal gerne have minimeret antallet af udsendte kort. Modtager du et FI kort? Har du ca. 1. maj 2010 modtaget et FI kort, bedes du gå ind på kredsens hjemmeside og tilmelde dig automatisk PBS betaling. Kredsens hjemmeside finder du på 17

18 Du vil her kunne finde vejledning til, hvordan du bliver tilmeldt den automatiske opkrævning. Er du i tvivl om noget vedr. indbetalingen af kontingent, tilmelding til automatisk betaling eller andet, så kontakt Kredskontoret og tal med Birgitte Vind eller kassereren. 18

19 Sygdom i sommerferien 2010 eller andre ferieuger Af Jann Besenbacher Konsulent Feriereglerne siger, at hvis du er syg før ferien påbegyndes, er der mulighed for at få tildelt erstatningsferie. Dette betyder, at hvis du er syg den 12. juli ved normal arbejdstids begyndelse og dermed ikke er i stand til at afvikle din ferie på normale vilkår, skal du sygemelde dig til din skole efter de normale regler. Kan du ikke få fat i din skoleleder eller viceskoleleder, skal du ringe til Afdeling for undervisning i Klakring og sygemelde dig her og samtidig sørge for, at der sendes en mail til din skole. Du er også pligtig til at raskmelde dig den dag, hvor du er blevet rask, og ville kunne have genoptaget arbejdet, hvis der ikke var ferielukket. Når skolen starter i august måned, skal du aftale med din skoleleder, hvordan du holder din erstatningsferie. Bliver du syg, når ferien er begyndt, tilråder kredsen, at du sygemelder/raskmelder dig som ovenfor anført, og efterfølgende kan der blive tale om en vurdering fra kommunens side, om der kan bevilges en erstatningsferie. Bliver du syg i uge 27 eller 30 er du ikke omfattet af ovenstående regler, da dette ikke er ferieuger. Det er dit ansvar, at du bliver sygemeldt, det kan ikke gøres med tilbagevirkende kraft. Det kan anbefales, at du søger læge, hvis du bliver sygemeldt i ferien. 19

20 Får jeg feriepenge i skoleåret i ? Af Jann Besenbacher Konsulent I Hedensted kommune er skolerne kollektiv ferielukket i ugerne 28, 29 og 30, i uge 42 og i uge Dette gælder for øvrigt også for lærerne på Kildebjerget. For de fleste er det uinteressant, hvornår ferien holdes, idet der udbetales fuld løn i ferierne, men for de, der i 2009 ikke har haft fuld beskæftigelse eller er kommet til Hedensted fra en anden kommune, er det vigtigt at få styr på, hvordan man er stillet i ferierne, for Lønkontoret holder styr på ens ferie, og har man ikke feriedækning, bliver man trukket i løn. For de bagudlønnede sker dette løntræk ofte, når ferien er afviklet og så er det for sent. Derfor skal det undersøges: Får man løn under ferien? Får man feriedagpenge fra A- kassen? Skal man møde på Jobcenteret og melde sig ledig? Nyudannede og ledige Alle der i 2009 er nyuddannede eller har fået dagpenge, fordi de har været ledige eller været på børnepasningsorlov, har i april/ maj 2010 fået brev fra A-kassen. Det er vigtigt, at du får svaret på dette brev, for ellers fraskriver du dig muligheden for at få feriedagpenge, hvis du er berettiget til dette. For lærere der har været på barselsorlov og som før og efter orloven har været ansat i Hedensted kommune. For lærere der har været på barselsorlov gælder det, at disse lærere har optjent feriedækning under barselsorloven også i de uger, hvor de har været på dagpenge. Derfor skulle papirerne fra DLF-A være overflødige for denne gruppe. 20

21 Ansat i anden kommune i en del af 2009 Er du i 2009 blevet ansat i Hedensted kommune og kommer fra en anden stilling i en anden kommune, skal du være opmærksom på, at du både har et feriekort fra din tidligere arbejdsgiver og får feriepenge fra Hedensted kommune. Vi oplever desværre nogle der ringer og siger, at de ikke har feriepenge, når vi når til uge 42 eller uge 7. Det viser sig så, at de pågældende lærere har haft et feriekort fra en tidligere arbejdsgiver, som de har udfyldt og fået udbetalt i sommerferien. Man undrer sig så over, at der ikke er penge til de øvrige uger. Man skal derfor være opmærksom på, at har man et feriekort, skal man ikke indløse alle dagene i sommerferien men sørge for at gemme 10 dage på feriekortet. De 5 dage skal så bruges i uge 42 og de sidste 5 dage i uge 7. Har du spørgsmål om din ferieafvikling så kontakt mig. 21

22 Nyt fra kredskassereren Af Jann Besenbacher Kredskasserer DLF kalender Pensionister og andre medlemmer, der ikke har modtaget lærerkalenderen for kan ved henvendelse til kredskontoret afhente eller få tilsendt denne. Nedsat kontingent? Er du ledig, på barsel eller holder en anden type orlov, kan du søge om nedsat kontingent. Man kan få nedsat sit kontingent med 50% i de uger, hvor man er på dagpenge, er du på orlov uden løn, kan du få 100% kontingentfrihed. Man kan få et ansøgningsskema ved at ringe til kredskontoret eller man kan finde det på kredsens hjemmeside eller på Danmarks Lærerforenings hjemmeside HUSK!!! Det er op til dig selv at sørge for at søge om det nedsatte kontingent. Det er kun ansøgninger der er indkommet før orlovens start, der bliver imødekommet. Er du i tvivl om noget vedr. nedsættelse af kontingent, så kontakt kredskontoret. Lån penge i Danmarks Lærerforenings lånefadeling Som medlem af Danmarks Lærerforening kan du søge lån 2 forskellige steder enten i Danmarks Lærerforenings lånekasse eller i Statstjenstemændenes lånekasse. Du kan finde oplysninger om lånemulighederne på eller ved at kontakte kredskontoret. Gruppelivsforsikringen den frivillige Du kan som medlem blive tilmeldt Danmarks Lærerforenings 22

23 frivillige gruppelivsforsikring. Det koster p.t. 597,00 kr. pr. år, som betales direkte til Danmarks Lærerforening. Gruppelivsdækningen gælder dødsfald, men hvis man er ledig også ved Kritisk sygdom. Man kan tegne forsikring både for sig selv, men også for sin ægtefælle eller samlever.der er en god dækning i denne Gruppelivsordning, Du kan finde oplysninger om ordningen på under Medlem og tilbud eller ved at kontakte kredskontoret. Ferielukning på kredskontoret 2010 Kredskontoret er lukket i ugerne 27, 28, 29 og 30 Hvis du i ferielukningperioden skal have fat i en person fra Hedensted Lærerekreds skal du ringe til kredsens telefon på Du vil via telefonsvarer få oplyst, hvordan du skal forholde dig. God sommerferie til alle! 23

24 POSTBEFORDRET BLAD: Kredsstyrelsen: Formand Kenneth Reinholt, Kokborgvej 4, 7323 Give Mail: Næstformand Ole Bjerre Martinussen, Koldingvej 176, 7100 Vejle Mail: Kredsstyrelsesmedlemmer: HEDENSTED, JUELSMINDE & TØRRING-ULDUM LÆRERKREDS 116 Margit Mejdahl, Birkeallé 14, 8722 Hedensted Mail: Lillian Bech Jensen, Bredalvej 83, 8722 Hedensted Mail: Christian Steffensen, præstevænget 14, 8732 Hovedgaard Mail: Træffetider Kredskontor: Niels Espesvej Hedensted fax Mail: Telefontider: Mandag - fredag kl. 8:30-13:30 Kredsformand Kenneth Reinholt træffes efter aftale Sagsbehandler Jann Besenbacher træffes mandag til fredag fra 8:30 13:30 - eller efter aftale. H e d e n s t e d L æ r e r k r e d s H EDENSTED, J UELSMINDE & T ØRRING-U LDUM Bladudgiver: Hedensted Lærerkreds REDAKTION & LAYOUT: Ling Døssing Mail: TRYK: Microforma Postbox Odense C Fotografier: Sikkerhedsrepræsentantmøde i Hedensted. Nr. 29 [Dead-line ] uge Nørre Snede Brædstrup Gedved Tørring - Uldum Horsens Kreds 114 Give Jelling Vejle Kreds 113 Hedensted Juelsminde Egtved Børkop Fredericia Kreds 112 Lunderskov Kolding Kreds 111 Vamdrup

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

NYT fra Hedensted Lærerkreds

NYT fra Hedensted Lærerkreds Nyhedsbrev Juni 2015 Årgang 5, nummer 6 NYT fra Hedensted Lærerkreds Et anderledes skoleår går på hæld Af Ole Bjerre Martinussen, kredsformand Hvordan forholder du dig, hvis du bliver syg i ferien? Din

Læs mere

HEDENSTED. Om agurker og vikarmidler! LÆRERKREDS 116. Nr. 22. JUNI 2008 8. årgang HEDENSTED, JUELSMINDE & TØRRING-ULDUM

HEDENSTED. Om agurker og vikarmidler! LÆRERKREDS 116. Nr. 22. JUNI 2008 8. årgang HEDENSTED, JUELSMINDE & TØRRING-ULDUM HEDENSTED, JUELSMINDE & TØRRING-ULDUM HEDENSTED LÆRERKREDS 116 Om agurker og vikarmidler! Af Edvin Gustafsson Kredsformand JUNI 2008 8. årgang Nr. 22 Nogen kan måske mene, at det er tidlig agurketid og

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

1 Rødovre Lærerforening

1 Rødovre Lærerforening 2010- MEDLEMSWEEKENDEN RESULTATET AF ET OVERORDENTLIGT ROST ARRANGEMENT FORELIGGER NU Rosen fra deltagerne i dette års medlemsweekend har næsten ingen ende villet tage. Temaet for weekenden var skoleudvikling.

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

DLF for alle medlemmer

DLF for alle medlemmer DLF for alle medlemmer Øget fokus på de mindre medlemsgrupper Mit navn er Erik Cloyd Ebsen og jeg er kandidat til Hovedstyrelsen. Jeg er medlem af Aarhus Lærerforenings styrelse samt formand for Foreningen

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

BLF-tema Barsel. I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven,

BLF-tema Barsel. I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven, Bornholms Lærerforening BLF-tema Barsel I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven, samt om hvordan man skal forholde sig i forhold til sin arbejdsplads, når

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

HEDENSTED. LÆRERKREDS 116 En stille undren. Nr. 26. NOV. 2009 9. årgang

HEDENSTED. LÆRERKREDS 116 En stille undren. Nr. 26. NOV. 2009 9. årgang HEDENSTED, JUELSMINDE & TØRRING-ULDUM HEDENSTED LÆRERKREDS 116 En stille undren Af Edvin Gustafsson Kredsformand NOV. 2009 9. årgang Nr. 26 Ifølge den store danske ordbog stammer ordet diskrepans fra diskrepant

Læs mere

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 14. oktober 2010 Nyuddannet og ferie! Hvad så? Feriepenge m.v.: Timenede: af sagsbehandler Svend Hviid Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE TLF. 58 52 82 88 email 054@dlf.org www.slagelselærerkreds.dk Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Gode grunde til at være organiseret

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget.

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk 8. oktober 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Specialundervisning, inklusion og fællesskab

Specialundervisning, inklusion og fællesskab Specialundervisning, inklusion og fællesskab Dette notat er blevet til på baggrund af KLFs arbejde med afdækning af rammer og vilkår i den københavnske folkeskole i forhold til specialundervisning, inklusion

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen.

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen. E.1 Kvaliteten af specialundervisningen efter kommunalreformen Den 17. september 2009 Emne: Kvalitet i specialundervisningen Notatet Kvalitet i specialundervisningen er et baggrundspapir til hovedstyrelsens

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

VALLENSBÆK LÆRERKREDS

VALLENSBÆK LÆRERKREDS Blækklatten november 2015 VALLENSBÆK LÆRERKREDS Hovedstyrelsesvalget 2015 Hvert 4. år afholdes der valg til DLF s hovedstyrelse. Præsentation af kandidater: Præsentation af kandidaterne bliver bragt i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING SENIORINFORMATION

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING SENIORINFORMATION ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING SENIORINFORMATION Marts 2017 Tanker om ophør i jobbet? På efterløn? En lang række spørgsmål kan melde sig, når man når denne alder Denne pjece forsøger at give svar på

Læs mere

Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss og Signe Holm-Larsen

Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss og Signe Holm-Larsen Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss og Signe Holm-Larsen 3. udgave 3. udgave, 2. oplag, 2008 2008 Dafolo Forlag og redaktionen Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss, Signe Holm-Larsen Forlagsredaktør:

Læs mere

SKOLEUDVIKLING. 2011-2012 16. årgang nr. 2

SKOLEUDVIKLING. 2011-2012 16. årgang nr. 2 2011-2012 16. årgang nr. 2 SKOLEUDVIKLING HVAD ER OP, HVAD ER NED OG HVOR SKAL VI HEN? Der bliver talt meget om skoleudvikling i Rødovre Kommune. Det kan være svært at danne sig et overblik over de mange

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Overblik over den nye trepartsaftale

Overblik over den nye trepartsaftale Page 1 of 8 Overblik over den nye trepartsaftale Mangler du et samlet overbllik over den nye aftale som blev underskrevet i slutningen af april 2009. Så kan du her danne dig et solidt overblik over de

Læs mere

KREDSNYT 2016 SOLRØD LÆRERFORENING

KREDSNYT 2016 SOLRØD LÆRERFORENING DLF kreds 45 Solrød Lærerforening Egeparken 31 B, 3.tv 2680 Solrød Strand Tlf. 56 14 43 30 E-mail: 045@dlf.org www.srlf.dk www.solrødlærerforening.dk Kredskontorets åbningstider: Mandag kl. 8.30 14.00

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

Fornyelse af samarbejdsgrundlaget

Fornyelse af samarbejdsgrundlaget DLF kreds 45 Solrød Lærerforening Egeparken 31 B, 3.tv 2680 Solrød Strand Tlf. 56 14 43 30 E-mail: 045@dlf.org www.srlf.dk www.solrødlærerforening.dk Kredskontorets åbningstider: Mandag kl. 09 16 Tirsdag

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING 2015 Side 2 Som indledning vil jeg tillade

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Opgørelse af dette skoleårs arbejdstid Ovenstående er gældende frem til 31.7.2014. Fra 1.8.2014 er arbejdstiden fastlagt ved lov og Samarbejdsgrundlag mellem Lejre

Læs mere

Oplæg på KTO konferencen den 28. april 2003

Oplæg på KTO konferencen den 28. april 2003 Kirsten Nissen, Socialpædagogernes Landsforbund Oplæg på KTO konferencen den 28. april 2003 Som udgangspunkt for mit oplæg har jeg valgt arbejdspladsen. Hvordan sikres arbejdspladserne størst mulig indflydelse

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

Kære kolleger, forældre og elever på NBL

Kære kolleger, forældre og elever på NBL Kære kolleger, forældre og elever på NBL 16. december 2015 Juleferien står for døren og det er tid til ferie og samvær med familie og venner. Det er en tid som vi har ventet utålmodigt på, ikke mindst

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN LÆRERNES A-KASSE ER FOR ALLE UNDERVISERE. Lærernes a-kasse arbejder for dem, der åbner verden. De studerende, de nyuddannede, folkeskolelærerne, voksen- og ungdomsunderviserne,

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Undervisningsmiljø i elevhøjde

Undervisningsmiljø i elevhøjde Undervisningsmiljø i elevhøjde Samlet gennemgang og perspektivering af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i skoleåret 2007/08 fra 4.-9. klassetrin - Aalborg Kommunale Skolevæsen 1 Forord Rapporten

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 1. juni 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. januar 2014 kl. 12.00-13.00 Sted: Mødelokale 1443-413 (videolink) Ekstraordinært LSU-møde i AU Kommunikation (2014-1) Dagsorden Deltagere: LSU, AU Kommunikation Fra HR deltager: HR-partner

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 19. februar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Nr. 8 December 2013 26. årgang

Nr. 8 December 2013 26. årgang Nr. 8 December 2013 26. årgang Ny kredsformand På kredsstyrelsesmødet den 20. november orienterede jeg kredsstyrelsen om, at jeg ikke genopstiller som kredsformand på generalforsamlingen i marts måned.

Læs mere

Kvalitet i specialundervisningen

Kvalitet i specialundervisningen Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening Kvalitet i specialundervisningen Denne artikel handler om, hvordan man i den danske folkeskole definerer og afgrænser specialpædagogik/specialundervisning.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering på Margrethe Reedtz Skolen 2014 Afviklet på Margrethe Reedtz Skolen i marts 2014 Spørgsmål af Anette Næsted Nielsen og Morten Mosgaard Tekst og grafik af Morten Mosgaard Ryde

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev 1. november 2011 2011 Hovedstyrelsesvalg 2011 Kredsformand Inge Haaber Pedersen Fra 24. november til 6. december afholdes der hovedstyrelsesvalg for perioden 1. januar

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer på ÅLF s ordinære generalforsamling den 20. marts 2015

Forslag til vedtægtsændringer på ÅLF s ordinære generalforsamling den 20. marts 2015 Forslag til vedtægtsændringer på ÅLF s ordinære generalforsamling den 20. marts 2015 Aarhus, den 12. marts 2015 J.nr. 5771/903U/MHL/lhm Styrelsen fremsætter forslag til ændring af vedtægterne. Den understregede

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Kreds60-nyt. Nu håber jeg bare, at I får tid til at slappe af og bruge jeres energi på jer selv, familie og venner.

Kreds60-nyt. Nu håber jeg bare, at I får tid til at slappe af og bruge jeres energi på jer selv, familie og venner. Kære medlemmer! Jeg sidder her på kontoret mandag d. 18. juni, og sommeren står for døren. I morges skinnede solen, og der var lidt god varme i luften. Lige nu styrter regnen ned. Vi trænger til vand,

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Notat om kommunikation med forældre.

Notat om kommunikation med forældre. Notat om kommunikation med forældre. På mange skoler arbejdes der i disse år med formen for kommunikation mellem lærere og forældre. Det er vigtigt her at være opmærksom på arbejdsfordelingen. Kredsen

Læs mere