EUROPAS NYE VALUTA EURO EUROOMRÅDET EU-RÅDET EUROORDLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPAS NYE VALUTA EURO EUROOMRÅDET EU-RÅDET EUROORDLISTE"

Transkript

1 SEPTEMBER 2002/DA

2 EURO Navnet på den europæiske valuta blev vedtaget af Det Europæiske Råd på et møde i Madrid 15. og 16. december EUROOMRÅDET Euroområdet består af de medlemslande i Den Europæiske Union, som har indført euroen som fælles valuta, og som fører en fælles pengepolitik under Den Europæiske Centralbanks besluttende organers ansvar. Euroområdet består af Belgien, Tyskland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Østrig, Portugal og Finland. EUROPAS NYE VALUTA Den 1. januar 2002 blev eurosedler og mønter med succes indført som lovligt betalingsmiddel i de 12 eurolande. Det var sidste skridt i en proces, som formelt blev påbegyndt i 1991, og som førte til underskrivelsen af Maastrichttraktaten i Den endelige indførelse af eurosedler og mønter var en enestående begivenhed, som direkte har haft indflydelse på over 300 millioner menneskers dagligdag i euroområdet. Denne brochure om euroen indeholder nyttige oplysninger om de syv eurosedlers og otte euromønters design og sikkerhedselementer. Eurosedlerne er ens i alle 12 lande, mens euromønterne både har en fælles side og en national side. Europa drager allerede fordel af, at eurosedlerne og mønterne kan anvendes overalt i euroområdet. EU-RÅDET EU-Rådet er en af Det Europæiske Fællesskabs institutioner og består af repræsentanter for regeringerne i medlemslandene i Den Europæiske Union.

3 EUROTEGNET K Det grafiske tegn for euroen er inspireret af det græske bogstav epsilon og henviser til det første bogstav i "Europa". De parallelle linjer symboliserer euroens stabilitet. "EUR" er den officielle forkortelse for euroen. Forkortelsen er registreret i Den Internationale Organisation for Standarder (ISO) og anvendes til finansielle og kommercielle formål. DEN EUROPÆISKE RALBANK Den Europæiske Centralbank (ECB) blev oprettet 1. juni Den har sæde i Frankfurt am Main, Tyskland. ECB sikrer, at de opgaver, som er overdraget Eurosystemet og Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), bliver udført, enten af ECB selv eller af de nationale centralbanker i henhold til ESCB-statuttens bestemmelser. EUROSEDLER FRA DESIGN TIL TRYKNING Det Europæiske Monetære Institut (forløberen for ECB) lancerede i februar 1996 en designkonkurrence. Seddeldesignere udpeget af de nationale centralbanker i Den Europæiske Union blev bedt om at lave et udkast til en serie bestående af syv eurosedler med en værdi af 5, 10, 20, 50, 100, 200 og 500 euro. Udkastet skulle være inspireret af et af eller begge disse temaer: Europas tidsaldre og stilarter og et abstrakt eller moderne design. Rådet for Det Europæiske Monetære Institut udvalgte i december 1996 det vindende design på grundlag af resultatet af en offentlig rundspørge og anbefalinger fra et ekspertpanel. Vinderforslaget var udarbejdet af Robert Kalina fra den østrigske nationalbank, som havde ladet sig inspirere af temaet Europas tidsaldre og stilarter. En euroseddel skal selvfølgelig være mere end blot pæn at se på. Der blev indarbejdet sikkerhedselementer i designene for at sikre, at offentligheden, bankkasserere og seddelautomater nemt kan genkende en ægte euroseddel. Prøveserier blev trykt og analyseret, før en masseproduktion kunne iværksættes. Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank godkendte i foråret 1999 de endelige tekniske specifikationer. Den første forsyning på omkring 15 milliarder eurosedler blev trykt på 15 seddeltrykkerier i Den Europæiske Union. Den nationale centralbank i hvert enkelt medlemsland skulle selv bestemme, hvor den ville trykke sin del af den første forsyning af eurosedler. Veldefinerede procedurer for inspektion og kvalitetskontrol sikrer, at alle eurosedler er identiske og opfylder de tekniske specifikationer. Det betyder, at de kan anvendes i alle seddel- og kontantautomater i hele euroområdet.

4 GLIMT AF EUROPÆISK KULTUR Eurosedlerne illustrerer den arkitektoniske stilart i syv forskellige perioder af Europas kulturhistorie klassisk, romansk, gotisk, renæssance, barok og rokoko, jern- og glasarkitektur samt moderne arkitektur fra det 20. århundrede og viser tre væsentlige arkitektoniske elementer: vinduer, portaler og broer. Vinduerne og portalerne på forsiden af sedlerne symboliserer den åbenhed og samarbejdsånd, der kendetegner Europa. Den Europæiske Unions 12 stjerner er også afbildet som tegn på dynamik og harmoni i nutidens Europa. Som supplement til disse designelementer er der på bagsiden af sedlerne afbildet en bro, som er typisk for den pågældende periode i Europas kulturhistorie. Broerne spænder fra tidlige brokonstruktioner til nutidens moderne hængebroer og symboliserer kommunikationen mellem de europæiske folk og mellem Europa og resten af verden. ANDRE VÆSENTLIGE DESIGNELEMENTER PÅ SEDLERNE ER: valutaens navn euro skrevet med både latinske bogstaver (EURO) og græske (EYPø) forkortelsen for Den Europæiske Centralbank i de fem sproglige varianter BCE, ECB, EZB, EKT og EKP som dækker de 11 officielle sprog i Det Europæiske Fællesskab formanden for Den Europæiske Centralbanks underskrift. DEN EUROPÆISKE RALBANKS BESLUTTENDE ORGANER DIREKTIONEN Direktionen består af formanden, næstformanden og fire andre medlemmer, som alle udnævnes af statsog regeringscheferne i de medlemslande i Den Europæiske Union, som har indført euroen. STYRELSESRÅDET Styrelsesrådet omfatter samtlige medlemmer af Direktionen og centralbankcheferne i de medlemslande i Den Europæiske Union, som har indført euroen. DET GENERELLE RÅD Det Generelle Råd består af formanden, næstformanden og centralbankcheferne i de 15 medlemslande i Den Europæiske Union.

5 DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab fastlægger processen hen imod skabelsen af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) i Den Europæiske Union i tre faser. Første fase af ØMUen blev indledt 1. juli 1990 og sluttede 31. december Denne fase var især karakteriseret ved, at alle interne hindringer for kapitalens fri bevægelighed i Den Europæiske Union blev fjernet. Anden fase af ØMUen begyndte 1. januar I denne fase blev bl.a. Det Europæiske Monetære Institut (forløberen for ECB) oprettet, forbuddet mod monetær finansiering af den offentlige sektor trådte i kraft, og landene skulle tilstræbe at undgå uforholdsmæssigt store budgetunderskud. Tredje fase begyndte 1. januar 1999 med, at det pengepolitiske ansvar blev overdraget til Eurosystemet, og euroen blev indført. 5 euro: 120 x 62 mm, grå 50 euro: 140 x 77 mm, orange 100 euro: 147 x 82 mm, grøn 10 euro: 127 x 67 mm, rød 20 euro: 133 x 72 mm, blå EUROSEDLER I OMLØB De nationale centralbanker i euroområdet anvender hurtige sorteringsmaskiner til at kontrollere, at de eurosedler, som pengeinstitutterne sender tilbage til dem, er ægte og i god stand. Brugbare sedler genudstedes, mens ubrugbare* sedler tilintetgøres. Det forventes, at eurosedler med lav værdi i gennemsnit er i omløb i et år, mens eurosedler med høj værdi er i omløb i adskillige år. Ændringer i efterspørgslen efter bestemte seddelstørrelser og udskiftning af ubrugbare eurosedler betyder, at der løbende er behov for nye sedler. For at gøre trykningen mere effektiv og for at gøre det nemmere at kontrollere kvaliteten er trykningen af disse forholdsvis små mængder (sammenlignet med den første forsyning) nu blevet opdelt mellem de enkelte nationale centralbanker i euroområdet. Således skal de seddeltrykkerier, som de nationale centralbanker benytter, kun trykke én eller to af de syv seddelstørrelser. Hermed kan Den Europæiske Centralbank bedre gennemføre en effektiv kvalitetskontrol. Efterfølgende udveksles seddelstørrelserne mellem de udstedende centralbanker. Den Europæiske Centralbank overvåger mængden og strømmen af eurosedler og mønter ud fra data indsamlet af de nationale centralbanker. En eventuel mangel på eurosedler i et land kan let afhjælpes ved at overflytte sedler fra overskydende beholdninger i en national centralbank i et andet land. Større ændringer i efterspørgslen efter sedler kan udlignes ved hjælp af et fælles strategisk lager. * De nationale centralbanker i euroområdet ombytter ødelagte og beskadigede eurosedler mod fremvisning af: mere end 50 pct. af sedlen, eller 50 pct. eller mindre af sedlen, hvis man kan bevise, at den manglende del er tilintetgjort. Sedler, som med vilje er ødelagt eller beskadiget, ombyttes ikke. 200 euro: 153 x 82 mm, gulbrun 500 euro: 160 x 82 mm, lilla

6 FØL PÅ SEDLEN SE PÅ SEDLEN VIP SEDLEN Der er indarbejdet forskellige sikkerhedselementer i eurosedlerne, som gør det nemt umiddelbart at genkende en ægte seddel. Eurosedlerne er trykt på rent bomuldspapir, som føles helt specielt. Adskillige steder på forsiden af sedlerne er der trykt i relief, så sedlerne også kan genkendes ved berøring. Andre sikkerhedselementer kan ses ved at holde sedlerne op mod lyset eller ved at vippe dem. For at sikre 50-, 100-, 200- og 500-eurosedlerne yderligere adskiller to af deres sikkerhedselementer sig fra sikkerhedselementerne i eurosedlerne med lav værdi. HJÆLP TIL BLINDE OG SVAGSYNEDE VANDMÆRKE Når sedlen holdes op mod lyset, kommer det arkitektoniske motiv og sedlens værdi til syne. STRIBE MED PERLEMORSEFFEKT Når sedlen vippes under lyset, skinner striben, samtidig med at den svagt skifter farve. SIKKERHEDSELEMENTER: 5, 10 OG 20 EURO SIKKERHEDSTRÅD Når sedlen holdes op mod lyset, kommer en mørk streg til syne. FOLIESTRIBE MED HOLOGRAM Når sedlen vippes, ses eurotegnet og sedlens værdi i hologrammet. EUROSYSTEMET Eurosystemet består af Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale centralbanker i de medlemslande i Den Europæiske Union, som har indført euroen. Eurosystemet er underlagt ECBs Styrelsesråd og Direktion og har siden 1. januar 1999 haft ansvaret for at føre den fælles pengepolitik for euroområdet. Eurosystemets hovedmål er at fastholde prisstabilitet. Omkring 2 pct. af euroområdets befolkning har et betydeligt synshandicap. Derfor skete arbejdet med at udforme eurosedlerne i tæt samarbejde med Den Europæiske Blindeunion for at sikre, at der blev taget tilstrækkeligt hensyn til blinde og svagsynedes behov. Desuden er designelementer, der er nyttige for svagsynede, ofte også til støtte for folk med normalt syn. De syv eurosedlers forskellige størrelse hjælper blinde med at skelne mellem sedlerne. Flere designelementer på sedlernes forside er trykt i relief ved hjælp af dyb gravure og kobbertryk, som er en speciel trykkemetode. Desuden er der langs kanterne på 200- og 500-eurosedlerne trykt særlige følbare mærker. De enkelte seddelstørrelsers stærke farver og store tal i fed skrift gør det lettere for svagsynede at skelne mellem sedlerne. VANDMÆRKE Når sedlen holdes op mod lyset, kommer det arkitektoniske motiv og sedlens værdi til syne. SIKKERHEDSELEMENTER: 50, 100, 200 OG 500 EURO SIKKERHEDSTRÅD Når sedlen holdes op mod lyset, kommer en mørk streg til syne. FOLIEFELT MED HOLOGRAM Når sedlen vippes, ses det arkitektoniske motiv og sedlens værdi i hologrammet. DET EUROPÆISKE SYSTEM AF RALBANKER Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) består af Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale centralbanker i alle 15 medlemslande i Den Europæiske Union. Det vil sige, at ESCB ud over medlemmerne af Eurosystemet omfatter de nationale centralbanker i de medlemslande, der ikke har indført euroen. ESCB er underlagt ECBs Direktion, Styrelsesråd og Generelle Råd. TRYK MED FARVESKIFT Når sedlen vippes, skifter det violette tal i nederste højre hjørne farve til olivengrøn eller brun.

7 EUROMØNTERNES NATIONALE SIDE 2 EURO 1 EURO 50 EUROMØNTERNES FÆLLES SIDE EURO BELGIEN TYSKLAND De otte euromønter er forskellige med hensyn til design, størrelse og farve og kan derfor nemt skelnes fra hinanden. Mønterne har en værdi af 1, 2, 5, 10, 20 og 50 cent samt 1 og 2 euro. Der går 100 cent på 1 euro. 1 EURO Mønterne med høj værdi, dvs. 1- og 2-euro-mønterne, er tofarvede (sølv- og guldfarvede). De mellemste værdier - 10, 20 og 50 cent er guldfarvede, og de laveste værdier - 1, 2 og 5 cent - er kobberfarvede. På euromønternes fælles side er der afbildet tre forskellige europakort omgivet af Den Europæiske Unions 12 stjerner. GRÆKENLAND 50 SPANIEN FRANKRIG IRLAND ITALIEN LUXEMBOURG PORTUGAL FINLAND Mens de otte euromønters fælles side er ens, er der på den nationale side afbildet forskellige motiver fra de 12 lande i euroområdet. Uanset deres nationale side kan alle euromønter anvendes i alle 12 lande i euroområdet. Der er gjor t særlig meget ud af sikkerhedselementerne på 1- og 2euro-mønterne. Bl.a. er der indarbejdet særlige magnetiske egenskaber. I fremstillingsprocessen anvendes den nyeste teknologi, så mønterne er vanskelige at forfalske. Randskriften på 2-euro-mønten, som er forskellig fra land til land, bidrager også her til. Der er indarbejdet adskillige nyskabende elementer for at hjælpe især blinde og svagsynede med at genkende de forskellige mønter. Fx er der ikke to på hinanden følgende møntstørrelser, som har samme rand. Designet for de otte euromønter blev i 1997 udvalgt blandt en række forslag fra alle landene i Den Europæiske Union. Mønternes fælles side er designet af Luc Luycx fra Belgiens kongelige mønt og afspejler Den Europæiske Unions enhed. Prægningen af den første forsyning på 52 milliarder mønter blev iværksat i maj Mønterne præges på 16 møntfabrikker rundt omkring i Den Europæiske Union. Et omfattende kvalitetsstyringssystem, hvori Den Europæiske Centralbank indgår som uafhængig kontrollør, sikrer, at euromønterne kan anvendes overalt i euroområdet og opfylder standarderne, så de kan anvendes i salgsautomater. NEDERLANDENE ØSTRIG DE OTTE EUROMØNTER

8 BELGIEN TYSKLAND GRÆKENLAND SPANIEN FRANKRIG IRLAND ITALIEN LUXEMBOURG NEDERLANDENE ØSTRIG PORTUGAL BESKRIVELSE AF EUROMØNTERNES NATIONALE SIDE BELGIEN På alle de belgiske euromønter ses kong Albert II og hans monogram et stort A under en krone omgivet af de 12 stjerner, som symboliserer Den Europæiske Union. TYSKLAND Den tyske ørn, som traditionelt har været symbolet på tysk suverænitet, er afbildet på 1- og 2-euro-mønterne. Brandenburger Tor, et symbol på Tysklands deling og genforening, er afbildet på 10-, 20- og 50-cent-mønterne. På 1-, 2- og 5-cent-mønterne er motivet en egekvist, som minder om den, der var afbildet på de gamle tyske pfennigmønter. GRÆKENLAND 2-euro-mønten viser et udsnit af en mosaik fra Sparta, hvor Europa som har givet navn til vores kontinent bliver bortført af Zeus i skikkelse af en tyr. 1-euro-mønten viser en ugle kopieret efter en 4-drakmemønt fra oldtidens Athen (5. århundrede f.kr.). Eleftherios Venizelos ( ), en af Grækenlands mest fremtrædende politiske skikkelser, optræder på 50-centmønten. På 20-cent-mønten fejres mindet om Ioannis Kapodistrias ( ), en fremtrædende politiker, der var med til at grundlægge det moderne Grækenland. Rigas Fereos-Velestinlis ( ), en ledende skikkelse i den græske oplysningstid, er afbildet på 10-cent-mønten. 5-cent-mønten viser et moderne tankskib, som afspejler den innovative ånd i græsk søfart. På 2-cent-mønten ses en korvet, en skibstype som blev brugt under den græske uafhængighedskrig ( ). En athensk triere (5. århundrede f.kr.), der i over 200 år var det største søgående krigsskib, pryder 1-cent-mønten. SPANIEN På 1- og 2-euro-mønterne findes et portræt af kong Juan Carlos I. På 10-, 20- og 50-cent-mønterne ses spansk litteraturs fader, Miguel de Cervantes. Katedralen i Santiago de Compostela, en juvel i spansk romansk kunst og et af verdens mest berømte valfartssteder, er afbildet på 1-, 2- og 5-cent-mønterne. FRANKRIG På 1- og 2-euro-mønterne ses et træ, som symboliserer livet, kontinuitet og vækst. Det er omgivet af den franske republiks motto liberté, égalité, fraternité. På 10-, 20- og 50-cent-mønterne er den sående kvinde afbildet. Hun har været et tilbagevendende motiv i den franske francs historie. 1-, 2- og 5-cent-mønterne prydes af en ung, feminin Marianne med beslutsomme træk som en legemliggørelse af ønsket om et stærkt og varigt Europa. IRLAND På alle de irske mønter ses en harpe, som er et traditionelt symbol for Irland, samt det irske ord for Irland (Éire). ITALIEN På 2-euro-mønten ses Rafaels portræt af Dante. På 1-euro-mønten ses Leonardo da Vincis berømte tegning af den menneskelige krops ideelle proportioner. En rytterstatue af kejser Marcus Aurelius Antonius er afbildet på 50-cent-mønten. På 20-cent-mønten ses en skulptur af Umberto Boccioni, leder af den italienske futuristiske skole. På 10-cent-mønten ses Sandro Botticellis berømte værk Venus' fødsel. På 5-cent-mønten vises Det Flaviske Amfiteater (Colosseum), som blev påbegyndt af kejser Vespasian omkring år 75 e.kr. Mole Antonelliana ses på 2-cent-mønten.Tårnet, som står i Torino, blev tegnet af Alessandro Antonelli i Castel del Monte-slottet i Andria er afbildet på 1-centmønten. LUXEMBOURG På alle de luxembourgske mønter findes et portræt af storhertug Henri. På mønterne står der Lëtzebuerg, som er storhertugdømmets navn skrevet på luxembourgsk. NEDERLANDENE Dronning Beatrix er vist i profil på alle de nederlandske euromønter. ØSTRIG På 2-euro-mønten findes et portræt af fredsaktivisten Bertha von Suttner som symbol på Østrigs fredsbestræbelser gennem mange årtier. Den berømte østrigske komponist, Wolfgang Amadeus Mozart, er afbildet på 1-euro-mønten. Museet for Wiener Secessionen på 50-cent-mønten illustrerer, at jugendstil opstod i Østrig. Belvedere-slottet, som er afbildet på 20-cent-mønten, er et af de fornemste barokslotte i Østrig. På 10-cent-mønten ses Stephansdom, en af Wiens arkitektoniske perler i gotisk stil. På 1-, 2- og 5-euro-mønterne ses henholdsvis en ensian, en edelweiss og en primula. PORTUGAL På alle de portugisiske euromønter ses Portugals første konge, Dom Afonso Henriques segl. I midten af 1- og 2-euro-mønterne ses det kongelige segl fra 1144 omgivet af nogle af landets slotte og våbenskjolde. Seglet på 10-, 20- og 50-cent-mønterne er fra I midten af 1-, 2- og 5-cent-mønterne er det første kongelige segl fra 1134 afbildet sammen med ordet Portugal. FINLAND På 2-euro-mønten ses multebær og multebærblomster. På 1-euro-mønten ses to flyvende svaner. Den heraldiske løve er afbildet på 1-, 2-, 5-, 10-, 20- og 50- cent-mønterne. De selvstændige stater Monaco, San Marino og Vatikanstaten har efter formel aftale med Det Europæiske Fællesskab lov til at præge deres egne euromønter. Disse mønter er ligeledes lovligt betalingsmiddel i hele euroområdet. MONACO Fyrst Rainier III er afbildet på 2-euro-mønten. På 1-euro-mønten er der et dobbeltportræt af fyrst Rainier III og arveprins Albert. På 10-, 20- og 50-cent-mønterne er fyrstens segl afbildet. På 1-, 2- og 5-cent-mønterne er fyrstefamiliens våbenskjold afbildet. SAN MARINO På 2-euro-mønten ses regeringsbygningen (Palazzo Pubblico). Republikkens officielle våbenskjold er gengivet på 1-euromønten. På 50-cent-mønten ses de tre tårne: Guaita, Cesta og Montale. Sankt Marinus er afbildet på 20-cent-mønten. Inspirationen er hentet i et billede fra Guercino-skolen. Basilikaen i San Marino er afbildet på 10-cent-mønten. På 1-, 2- og 5-cent-mønterne er henholdsvis det tredje tårn, frihedsstatuen og det første tårn afbildet. VATIKANSTATEN På euromønterne ses et portræt af pave Johannes Paul II, Vatikanstatens overhoved. EUROPA- KOMMISSIONEN Europa-Kommissionen er den institution i Det Europæiske Fællesskab, som skal sikre, at bestemmelserne i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab gennemføres. Kommissionen udarbejder fællesskabspolitikker, fremsætter forslag til fællesskabslovgivning og har magtbeføjelser inden for specifikke områder. Kommissionen foreslår på det økonomipolitiske område de overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker i Fællesskabet og aflægger beretning til EU-Rådet om den økonomiske udvikling og politik. Den overvåger de offentlige finanser inden for rammerne af multilateral overvågning og fremlægger rapporter for EU-Rådet. Kommissionen består for tiden af 20 medlemmer: to statsborgere fra henholdsvis Det Forenede Kongerige, Frankrig, Italien, Spanien og Tyskland samt én fra de øvrige medlemslande. MONACO SAN MARINO VATIKANSTATEN FINLAND

9 OVERGANGEN TIL EUROSEDLER OG -MØNTER Banksektoren, pengetransportfirmaerne, detailhandlen og kontantautomatindustrien blev tidligt i forløbet involveret i forberedelserne til overgangen til eurosedler og mønter. Borgerne i euroområdet har hurtigt og med stor interesse taget imod deres nye penge. Overgangen til eurosedler og mønter er blevet en større succes end forventet, bl.a. fordi følgende foranstaltninger blev truffet: Offentligheden blev opfordret til at indlevere møntbeholdninger til pengeinstitutterne inden overgangen. Det bidrog til at lette pengeinstitutternes arbejde i perioden med dobbelt cirkulation. Den 1. september 2001 indledtes forhåndsdistributionen af eurosedler og mønter til banksektoren og den videre distribution til erhvervskunder for at sikre, at der var tilstrækkelige mængder eurosedler og mønter at sætte i omløb fra begyndelsen af Fra midten af december 2001 blev begyndersæt med mønter gjort tilgængelige for borgerne, hvilket betød, at detailhandlen ikke skulle ligge inde med så mange byttepenge i begyndelsen af Arbejdet med at omstille over kontantautomater, så de kunne distribuere eurosedler, blev udført på under én uge. Den 1. marts 2002 blev eurosedler og mønter det eneste lovlige betalingsmiddel i euroområdet. De nationale sedler og mønter kan dog fortsat omveksles i de nationale centralbanker. Yderligere oplysninger om indførelsen af eurosedler og mønter findes på det officielle eurowebsted (www.euro.ecb.int). Den nationale centralbank i Omveksling af sedler Omveksling af mønter Belgien tidsubegrænset indtil 31. december 2004 Tyskland tidsubegrænset tidsubegrænset EUROPA- PARLAMENTET Europa-Parlamentet består af 626 medlemmer, som er direkte valgt af borgerne i medlemslandene i Den Europæiske Union. Parlamentet deltager i den europæiske lovgivningsproces, men med forskellige rettigheder afhængigt af, under hvilken procedure lovgivningen vedtages. Inden for rammerne af Den Økonomiske og Monetære Union har Parlamentet primært høringsmæssige beføjelser. Desuden fastlægger traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab en række procedurer for at sikre Den Europæiske Centralbanks ansvar over for Europa-Parlamentet (forelæggelse af årsberetning, generelle drøftelser af pengepolitikken, høringer af formanden i de kompetente parlamentsudvalg). Grækenland indtil 1. marts 2012 indtil 1. marts 2004 Spanien tidsubegrænset tidsubegrænset Frankrig indtil 17. februar 2012 indtil 17. februar 2005 Irland tidsubegrænset tidsubegrænset Italien indtil 29. februar 2012 indtil 29. februar 2012 Luxembourg tidsubegrænset indtil 31. december 2004 Nederlandene indtil 1. januar 2032 indtil 1. januar 2007 Østrig tidsubegrænset tidsubegrænset Portugal indtil 28. februar 2022 indtil 31. december 2002 Finland indtil 29. februar 2012 indtil 29. februar 2012 UDGIVER: Den Europæiske Centralbank Frankfurt am Main, 2002 IDÉ OG DESIGN: wolf.d.sign, Frankfurt am Main Konzept Verlagsgesellschaft Frankfurt am Main LITOGRAFI: Konzept Verlagsgesellschaft Frankfurt am Main TRYKNING: De Bussy Ellerman Harms BV, Amsterdam ISBN (DA)

10

EUROSEDLER OG EUROMØNTER

EUROSEDLER OG EUROMØNTER EUROSEDLER OG EUROMØNTER Den 1. januar 2002 blev eurosedler og -mønter en del af hverdagen for over 300 millioner mennesker i euroområdet. Denne folder indeholder en beskrivelse af de syv eurosedlers og

Læs mere

EUROSEDLER OG -MØNTER

EUROSEDLER OG -MØNTER EUROSEDLER OG -MØNTER Eurosedler og -mønter er en del af hverdagen for over 329 millioner mennesker i euroområdet. I denne præsentation vises de syv eurosedler og otte euromønter. Sedlerne, hvis design

Læs mere

Pressemappe i anledning af 10-års-jubilæet for eurosedler og -mønter

Pressemappe i anledning af 10-års-jubilæet for eurosedler og -mønter Pressemappe i anledning af 10-års-jubilæet for eurosedler og -mønter XXX Indhold Forord 3 Indledning 4 Forberedelsen af overgangen til eurosedler og -mønter i 2002 5 Overgangen i de forskellige lande 6

Læs mere

Indførelsen af eurosedler og -mønter

Indførelsen af eurosedler og -mønter 1 Indførelsen af eurosedler og -mønter INDLEDNING Den 1. januar 00 indføres eurosedler og -mønter i de 1 eurolande. 1 Mens sedlerne er ens i alle landene, har mønterne både en national side og en fælles

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. april 2013 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. april 2013 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler 30.4.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 118/37 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. april 2013 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler (omarbejdning)

Læs mere

Ny mønt til gamle riger

Ny mønt til gamle riger Ny mønt til gamle riger Tolv valutaer bliver til én side 03 Vi vil se mere til euroen side 04-05 02 PROFILAVIS NR 02 Euroen kommer EUROEN EN HISTORISK BEGIVENHED Den 1. januar 2002 blev eurosedler og mønter

Læs mere

Anvendelsen af euro i tilknyttede lande og områder uden for EU

Anvendelsen af euro i tilknyttede lande og områder uden for EU 79 Anvendelsen af euro i tilknyttede lande og områder uden for EU Niels C. Andersen, Juridisk Sektion, og Niels Bartholdy, Internationalt Kontor INDLEDNING I tilfælde af, at det ved folkeafstemningen 28.

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

EUROENS NYE ANSIGT. Gå på opdagelse i den nye 10-euroseddel. www.nye-eurosedler.eu www.euro.ecb.europa.eu

EUROENS NYE ANSIGT. Gå på opdagelse i den nye 10-euroseddel. www.nye-eurosedler.eu www.euro.ecb.europa.eu EUROENS NYE ANSIGT Gå på opdagelse i den nye 10-euroseddel www.nye-eurosedler.eu www.euro.ecb.europa.eu EUROPA-SERIEN: SIKKERHEDSELEMENTER Let at tjekke og svær at forfalske De nye og forbedrede sikkerhedselementer

Læs mere

Hvad er Den Europæiske Union?

Hvad er Den Europæiske Union? Hvad er Den Europæiske Union? Den er europæisk fordi den ligger i Europa Den er en union fordi den forener lande og folk Lad os se nærmere på: Hvad har europæerne tilfælles? Hvordan opstod EU? Hvad laver

Læs mere

GÅ PÅ OPDAGELSE I DEN NYE 10-EUROSEDDEL. www.newfaceoftheeuro.eu. www.nye-eurosedler.eu www.euro.ecb.europa.eu

GÅ PÅ OPDAGELSE I DEN NYE 10-EUROSEDDEL. www.newfaceoftheeuro.eu. www.nye-eurosedler.eu www.euro.ecb.europa.eu GÅ PÅ OPDAGELSE I DEN NYE -EUROSEDDEL www.newfaceoftheeuro.eu www.nye-eurosedler.eu www.euro.ecb.europa.eu INDLEDNING Den nye -euroseddel sættes i omløb i euroområdet den 23. september 2014. -eurosedlen

Læs mere

Informationsmateriale til pressen. Velkommen til Euro-skolen

Informationsmateriale til pressen. Velkommen til Euro-skolen Informationsmateriale til pressen Velkommen til Euro-skolen Den Europæiske Centralbank (ECB) øger fortsat sine bestræbelser på uddannelsesområdet og har i den forbindelse udviklet "Euroskolen", et nyt

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 25.11.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 284/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 5. november

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

KVIKGUIDE. til eurosedlernes sikkerhedselementer. www.euro.ecb.eu. Den Europæiske Centralbank, 2010 ISBN 978-92-899-0144-4 ECB-DA

KVIKGUIDE. til eurosedlernes sikkerhedselementer. www.euro.ecb.eu. Den Europæiske Centralbank, 2010 ISBN 978-92-899-0144-4 ECB-DA KVIKGUIDE til eurosedlernes sikkerhedselementer ECB-DA Den Europæiske Centralbank, 2010 ISBN 978-92-899-0144-4 www.euro.ecb.eu INDLEDNING Kender du eurosedlernes sikker hedselementer? I denne guide kan

Læs mere

Falske uro hvad skal man gøre?

Falske uro hvad skal man gøre? DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK EUROSYSTEM Falske uro hvad skal man gøre? Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2008 ISBN 978-92-79-06300-8 De Europæiske Fællesskaber/OLAF,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 273/2 Den Europæiske Unions Tidende 16.9.2011 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 23. august 2011 om et forslag

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK (ECB)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK (ECB) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK (ECB) Den Europæiske Centralbank (ECB) er Den Økonomiske og Monetære Unions centrale institution, der siden den 1. januar 1999 har været ansvarlig for pengepolitikken i euroområdet.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (ECB/2010/29) (2011/67/EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (ECB/2010/29) (2011/67/EU) L 35/26 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2011 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (omarbejdning) (ECB/2010/29) (2011/67/EU) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til RÅDETS FORORDNING Bruxelles, 13.8.2008 KOM(2008) 514 endelig VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) om ændring af forordning (EF) nr. 2182/2004 om

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 213/16 Den Europæiske Unions Tidende 20.7.2011 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. marts 2011 om en henstilling

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

Kort vejledning om euroen

Kort vejledning om euroen Kort vejledning om euroen Økonomiske og finansielle anliggender Om euroen Euroen kom til verden i 1999. Den optrådte først på lønsedler og regninger. Den 1. januar 2002 fandt eurosedler og euromønter vej

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 2 Nationalbankloven Formålsparagraf, 1: "Danmarks Nationalbank, der ved denne Lovs Ikrafttræden overtager

Læs mere

(EFT L 337 af , s. 52) nr. side dato M1 Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2003/23 af 18. december L

(EFT L 337 af , s. 52) nr. side dato M1 Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2003/23 af 18. december L 2001D0913 DA 01.01.2009 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 6. december 2001 om udstedelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 12.5.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 137/7 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2. marts 2012 om et forslag til

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2007 KOM(2007) 260 endelig 2007/0093 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse

Læs mere

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.11.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 16. november 2009 om forslag til Rådets forordning om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter,

Læs mere

Maria Carlsen og Johanne Dinesen Riishøj, Sekretariatet

Maria Carlsen og Johanne Dinesen Riishøj, Sekretariatet 25 Falske pengesedler Maria Carlsen og Johanne Dinesen Riishøj, Sekretariatet INDLEDNING Siden foråret 2004 er der fundet en del vellignende falske 00- kronesedler, der også har efterligninger af de nyeste

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.5.2000 KOM(2000) 346 endelig 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 13.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 73/5 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. oktober 2012 om et forslag til Kommissionens forordning

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2182/2004 af 6. december 2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8)

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) Indledning og retsgrundlag Den 10. februar 2017 modtog

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt Europaudvalget - Økofin Offentligt Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. - Økofin - Spørgsmål af. januar. 7. februar J.nr. 5-9 Spørgsmål:

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 16,

RETNINGSLINJER. under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 16, L 173/102 30.6.2016 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1061 af 26. maj 2016 om ændring af retningslinje ECB/2008/8 om indsamling af data om euro og driften af Currency Information

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 31.1.2008 C 27/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 17. december 2007 efter anmodning fra Rådet

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.6.2011 KOM(2011) 360 endelig 2011/0157 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og indgåelse af en monetær aftale mellem Den Europæiske Union og Den Franske

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION

DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION om indførelse af en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union Amsterdam, den 16. juni 1997 (97/C 236/03) På grundlag af den enighed, der blev

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 334/24 DA 11.12.2002 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 21. november 2002 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE L 330/14 Den Europæiske Unions Tidende 15.12.2010 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 25. november 2010 om proceduren for kvalitetsgodkendelse af producenter af eurosedler (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Læs mere

1.1 BAGGRUND FOR INDFØRELSEN AF EN FÆLLES REFERENCERAMME FOR RECIRKULERING AF EUROSEDLER

1.1 BAGGRUND FOR INDFØRELSEN AF EN FÆLLES REFERENCERAMME FOR RECIRKULERING AF EUROSEDLER RECIRKULERING AF EUROSEDLER: REFERENCERAMME FOR DETEKTERING AF FALSKE EUROSEDLER OG SORTERING EFTER KVALITET I KREDITINSTITUTTER OG AF ANDRE, DER HÅNDTERER KONTANTER SOM LED I DERES VIRKSOMHED 1 INDLEDNING

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.7.2003 KOM(2003) 426 endelig 2003/0158 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter (forelagt af

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

Forord af formanden for Den Europæiske Centralbank 3

Forord af formanden for Den Europæiske Centralbank 3 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK EUROSYSTEMET DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER INDHOLD Forord af formanden for Den Europæiske Centralbank 3 1. Vejen til økonomisk og monetær union 1.1 Europæisk integration

Læs mere

L 91. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 54. årgang 6. april 2011. Dansk udgave. Indhold AFGØRELSER

L 91. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 54. årgang 6. april 2011. Dansk udgave. Indhold AFGØRELSER 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 04 dänischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1725-2520 L 91 Dansk udgave Retsforskrifter 54. årgang

Læs mere

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 25.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 179/9 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 28. maj 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit, Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/96/0496 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende nr.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ARBEJDSDOKUMENT. om Kommissionens beretning: Konvergensberetning Sverige

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ARBEJDSDOKUMENT. om Kommissionens beretning: Konvergensberetning Sverige EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 24. juli 2002 ARBEJDSDOKUMENT om Kommissionens beretning: Konvergensberetning 2002 - Sverige Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål Ordfører:

Læs mere

PROCES DOKUMENT FUTURISME

PROCES DOKUMENT FUTURISME PROCES DOKUMENT FUTURISME JUNAD ASHRAF GRUPPE 5 1 1 Inholdsfortegnelse 1.Forside 2.Inholdsfortegnelse 3.Perioden & Stilarten 4.Tidstypiske Kunstrere 5.Karakteristisk Træk 6.Typografi 7.Reference til Nutiden

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 6. juni 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til Udvalget om Kultur,

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering

Læs mere

ANNA OG ALEX OG FALSKMØNTNERNE

ANNA OG ALEX OG FALSKMØNTNERNE EURO RUN- SPILLET www.nye-eurosedler.eu ANNA OG ALEX OG FALSKMØNTNERNE - 2 - Anna og Alex er klassekammerater og bedste venner. De har det med at rode sig ud i hårrejsende eventyr. I dag er ingen undtagelse.

Læs mere

ANNA OG ALEX OG FALSKMØNTNERNE

ANNA OG ALEX OG FALSKMØNTNERNE EURO RUN- SPILLET www.nye-eurosedler.eu ANNA OG ALEX OG FALSKMØNTNERNE Anna og Alex er klassekammerater og bedste venner. De har det med at rode sig ud i hårrejsende eventyr. I dag er ingen undtagelse.

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. oktober 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 14949/14 FISC 181 ECOFIN 1001 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14576/14

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.11.2007 KOM(2007) 756 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713 BELGIENS HISTORIE 1482-1830 Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558 2. Den spanske periode 1558-1713 3. Den 2. østrigske periode 1714-1794 4.

Læs mere

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB ANMODNING OM BINDENDE TARIFERINGSOPLYSNING (BTO) 1. Ansøger (fulde navn og adresse) Forbeholdt administrationen Registreringsnr.: Modtagelsessted: Modtagelsesdato: År Måned Dag

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere