Kulturpolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturpolitik 2013-2016"

Transkript

1 Kultur- og Fritidsafdelingen 19. juni 2012 Kulturpolitik Idéer til handlekatalog fra Kulturworkshop Den 30. maj 2012 afholdt Silkeborg Kulturråd sammen med Silkeborg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg en workshop med det formål at få input til et handlekatalog for kulturpolitikken i Silkeborg Kommune Workshoppen var åben for alle, og fremmødet var da også overvældende med stor aldersspredning. Knap 100 deltagere bidrog aktivt fra start til slut, og resultatet er mere end 500 idéer herunder 28 udvalgte idéer, der blev yderligere uddybet og viderebearbejdet på selve workshoppen. Idéerne afspejler et bredt spekter af forslag spændende fra de lette til de mere avancerede, ligesom idé-feltet omfatter både billige og dyre forslag samt både hurtige og mere langsigtede idéer. Idèerne fordelt på kulturpolitikkens indsatsområder: Indsatsområde: Formidling og synlighed Overordnet Tænk nyt - tænk stort. Motorvejen til Silkeborg - (og ikke forbi Silkeborg). Flere synlige sponsorer der ikke siger nej til en ide. Administration Ansæt kunstnerisk skæv ca. på alle større kommunalpolitiske beslutninger. Kulturkoordinator der formidler og bygger Bro er mellem de forskellige kulturgrene. Unge - Heyjobber - ledige - osv. skal hjælpe med formidling og synlighed til omverdenen af projekter i Silkeborg. Mere fokus på puljer med penge. Find/ansæt nogen i kultur der kan undersøge EU-puljer, fonde m.v. til kunstnere/kultur. der er faktisk masser af penge at søge om - HJÆLP kunstnerne med det! Markedsføring Målrettede kampagner. Fokus på slutbruger. Ønskes: PR/formidling fra foreninger m.fl. til borgerne. Større fokus i diverse medier som aviser, radio, internet. Inddrage de lokale og nationale medier til formidling af kulturtilbud. Gratis magasin/avis om kulturtilbud husstandsomdelt måske hvert halve år. En kæmpe fed Silkeborg kommune det sker kalender på torvet ved det nye Turistbureau. Brug bibliotekerne. En Kulturavis for Silkeborg (både papir og på net). Udgive fedt magasin hvert halve år om ALLE kulturtilbud. Lad kommunalsiden i Ekstraposten og MJA genopstå for bedre orientering af de ikkedigitale borgere. 1

2 Digitalt Ønskes Fælles formidlingsportal. Kulturportal. Drop en kulturportal. for dyrt./. effekt. Fælles strategi for brugen af sociale medier. Brug de digitale platforme som findes i forvejen/i stedet for at lave en selv. Sociale medier. Brug visuelle virkemidler! Markedsføring gennem sociale medier som Facebook, twitter, men også helt ud på gadeplan. Brug facebook - eller apps! Internetside med samtlige kulturelle foreninger. Omfattende hjemmeside lign. AOK.dk hvor alle arrangementer og tiltag samles - kunne skabe bedre overblik. Rigtig god ide med en AOK - f.eks. AOS - Alt om Silkeborg. Det er svært at få et fuldstændigt overblik på hvad der sker i byen (også gerne som app.). Kultur - GPS - APPS - evt. på kulturen i Silkeborg. Synlighed Elektroniske By-standere om hvad der sker i kommunen. Bruge parkeringsskiltene til reklame for kunst/kunstner/festivaler. Storskærme i distribueret system i midtbyen og lokalområderne vedligeholdes centralt og lokalt. Samarbejde Udveksling med andre byer. Inddrage kunstnere med international baggrund i kulturliv. Institutioner Biblioteket rammer flest og er kreativ - giv det ressourcer til at nå flere. Brug biblioteket som platform. Bibliotekerne gøres mere synlig. Fri entre på kunstmuseum onsdag. Fri entre 2gange årligt på alle museer og lign. Kulturspinderiet i nye finansieringstiltag/samarbejdsparter. Tænk nyt og stort i stedet for at lukke. Ansæt en der kan skabe nye muligheder. Mere synlighed og fokus på Performers House - fortæl de gode historier hvem står bag, hvad vil de (profiler, mission, værdier). Erhverv Synlighed gennem erhverv. Konkrete projekter mellem erhverv/virksomhed og kulturaktører f.eks. tilbud om små/korte koncerter på virksomhed i frokostpause eller firmafest. Synlighed kulturinstitutionerne imellem. Linke til hinandens kulturtilbud. Uddannelse Hvis vi skal rekruttere udøvende og nydende til kunsten skal grundstenen lægges i børnehaven og skolen. Levende musik tilbage på skoleskemaet. Billigt og godt med internationalt niveau. Unge og ældre Tilbud om koncert for børn/skolebørn, så de opdrages til levende musik/teater (brug kommunens egne orkestre/grupper). Hvordan undgår vi, at ældre bliver hægtet af fællesskabet og udviklingen - også kulturen - pga den digitale kommunikation fra Mange ældre er meget nervøse og vrede. 2

3 Kulturbus Kulturinstitutionernes indhold bør synliggøres/formidles målrettet ift mobile ordninger og via kulturbussen. Kulturbussen ud og gi alle børn i hele kommunen det samme kunsttilbud - evt. i samarbejde med Jorn Museet - samle hele kommunens børn/unge. Kunstbussen tilbage i arbejde til gavn, glæde og nytte som kulturformidler i hele Silkeborg Kommune. Events Lysets By (regatta + årlig lysfest). Kunstbiennale af internationalt format. Events der inddrager hele byen - skoler - institutioner - biblioteker - spillesteder osv. et kæmpe egnsteater Der skal spilles musik - laves teater, måske er ideen mest udsprunget af middelalderfestivalen i Horsens. Kunne vi finde noget karakteristisk for os? Indsatsområde: Samspil og partnerskab Overordnet Vi må have nogle samarbejdspartnere der bidrager med kapital og gode ideer så kulturtiltagende ikke går hen og bliver en fiasko. Forsøg at finde en sponsor til Kulturspinderiet det skulle vi helst bevare! Hvad gør de andre? Hente inspiration til store events i byen Horsens og Herning kommuner. Kan vi? Skal vi? Administration Ansæt en kommunal kunstkonsulent for børne/unge området. Ansæt en kommunal kunstkonsulent. Katalog over lokale kunstnere/ildsjæle til brug for erhvervslivet og andre. Et forum på tværs af kulturen i kommunen kunne skabe/invitere til to årlige møder, hvor der kunne netværkes. Mere kommunikation mellem kunstinstitutionerne med en fælles kulturpolitisk strategi/udbud. Samarbejde Find samarbejdspartner(e) i Europa (1) og resten af verden (2) udveksling/besøg hos hinanden. Samarbejde mellem det sure og det søde. Samarbejde med kunstakademier, arkitektskoler og designskoler med Silkeborg som testkommune for nye eksperimenter - med politisk opbakning. Tværgående samarbejde og koordination mellem lokale festivaler og events. Hvis man virkelig vil samspil og partnerskab skal man være klar til at slippe/dele magten - så sker der noget! Bredere samspil. Kan der laves partnerskaber mellem kulturudbydere med henblik på øget opmærksomhed omkring hvad de vil stå for? Kulturinstitutioner mødes på tværs og skaber samspil. Flere netværk og samarbejdende miljøer f.eks. Campus Bindslevs Plads. Samspil mellem eksisterende kulturaktiviteter kan skabe grundlag for profilerende omtale. Institutioner Et fysisk eller visuelt mødested/forum. Her kunne ideer på tværs af kunstgenre blive delt, og på denne måde blive debatteret. Få gang i nogle kultur-saloner med temaer. Bibliotekerne i Kjellerup og Silkeborg kunne inddrages som aktivitetssteder for udøvende kunstnere i flere genrer: maling, musik, sang og fysisk optræden. 3

4 Debatcafè på biblioteket - samspil mellem læringsinstitutionerne + private + erhverv. Kulturspinderiet tiltrækker mange turister (især kvinder der gerne vil flytte til byen). Erhverv Inddrage virksomhed unge/ledige/udsatte unge/kommunen i et større netværks hjælpe/cafe. God ide at erhvervsliv og kunstnere skal arbejde sammen: - kunstnere har ideer, - erhvervsvirksomheden kan måske bruge/udføre dem. Tilbyde specialopgaver for uddannelsessøgende om/i Silkeborg. Kommunen/virksomhed= sponsorer. Lave en pulje af kunstnere og deres projekter, som de erhvervsdrivende selv kan gå ind og vælge fra eller omvendt - en pulje af erhvervsdrivende der gerne vil støtte kunsten, så kunstnerne kan se hvem de kan henvende sig til. Virksomheder støtter kunstnere og får til gengæld kunst på væggene og musik til virksomhedens arrangementer. Kunstfaglig bistand til erhvervslivet ved udsmykning m.v. Få erhvervslivets øjne op for kunstnernes ressourcer. Styrke samarbejde mellem erhvervsliv og kunstnere. Høste fordel af hinandens viden. Mere samarbejde mellem SIF og kulturinstitutionerne i forbindelse med bl.a. fodboldkampe. Samspil mellem erhverv og kultur. Husk Bygningskulturen. Erhverv Silkeborg bruger byens kunstnere. Benyt det kreative potentiale til medarbejderpleje - anderledes fyraftensmøder - sang, tegning m.v. Unge og ældre Efterlyses: Samspil og partnerskab på tværs af aldersgrænserne. Mange aktiviteter kan praktiseres uanset alder - f.eks. musik. Kulturhus Byde på den gamle bowlinghal til et ungdomskulturhus m/kant. Inspiration fra Godsbanegården i Århus. Opret en digtcafe, hvor alle kan komme og oplæse egne værker, evt. til musikledsagelse - også en filosoficafè. Lav et mødested for alle kulturinteresserede. Store som små kreative osv. Så kan vi bruge hinanden og netværke. Kulturbus Kunstbussen i samarbejde med Jorn museet evt. også. synlighed og focus på Jorn Kunst børn Kreativitet. Events Silkeborg som første danske by med fællessang på torvet en dag om ugen? Evt. morgensang! Samspil. Ja, glem ikke musikken. Start alle møder og andre sammenkomster med fællessang. Hvorfor har vi ikke sunget her i dag? Der står et fint klaver tildækket! Ærgeligt! Indsatsområde: Kultur til alle Markedsføring Kulturidéerne skal markedsføres, så de er tilgængelige for alle. 4

5 Synlighed Synlighed - præsentation af f.eks. performers House elever, Den Kreative skoles elever - ungdomsskolens elever - ved byarrangementer. At kunst elever er synlige! Samarbejde Frontløberne fra Århus - samme idé til Silkeborg. Alt sammen noget, som kobles sammen med udefrakommende inspiratorer. Institutioner Flere penge til kulturhuset Rampelys. Indretning af lydstudiet. Musikkoordinator på Rampelys elevator på Rampelys. Gør huset handicapvenlig. Gør Rampelys billigere = flere event. Gør rummet foran/omkring Rampelys mere spændende og attraktivt. Jorn Museum ved motorvejen. Kulturspinderiet - det manglende led med den kreative skole og de etablerede store kunstmuseer - Hvis det lukker. Kulturspinderi - udstillingssale for den eksperimenterende & opkommende kunst værksteder. ½ mill. besøgende om året tager ikke fejl - styrk folkebiblioteket. Brug folkebiblioteket - det bygger på kultur til alle. Kulturspinderiets betydning for alle indsatsområder bør undersøges nærmere. Kultur til alle? Det findes på Biblioteket. Bevar kulturspinderiet. Her findes etablerede værksteder + udstillingssale. Papirfabrikken = Silkeborgs hjerte. Styrke de unikke ting vi har - f.eks. Papirmuseet - det eneste i DK - og i øvrigt Silkeborgs vugge. Styrke for H. de kulturinstitutioner, som findes i forvejen. Kulturspinderiet som mangfoldigt og nuanceret kulturhus - også for unge. Flere gratis udendørs koncerter evt. på Silkeborg Bad. Styrke - evt. gendanne de gl. biblioteker i alle lokaleområder. flest ressourcer til de kulturinstitutioner, der når flest og alle aldersgrupper (+ socialt) biblioteker. Den kreative bør have satellit-afdelinger i de forskellige boligområder. Uddannelse De musiske/kreative fag skal styrkes meget i folkeskolen. Deltagerbetalingen på Den Kreative skole sættes ned så langt flere har råd til at deltage. Benyt billedkunstnere på folkeskolerne - til udsmykning/projekter med børnene. Unge og ældre Børn skal opdrages med kultur. Oplevelse og deltagelse. Virksomheder/kommunen skal i fællesskab støtte kulturprojekter med unge udsatte/fleksjobber. Flere kunstnere (musik/billede o.s.v.) ud i kommunens institutioner - i samarbejde med pædagoger og lærere. Ældre- og Plejecentre vil også gerne have kulturelle oplevelser og udfordringer. Hvor er ældrekulturen i jeres 6-punkts indsatsområde? Ungekultur, men ingen ældrekultur. Gode vilkår, understøttelse og talentudvikling skal fortsættes for maleri, grafik, keramik m.v. også når de unge vokser ud af den kreative skole. Infrastruktur Styrke kollektiv trafik så man kan deltage i hvad der er? Kultur for ALLE kræver en god transport infrastruktur. Fri transport for børneinstitutionerne. 5

6 Kulturhus Levende medborgerhus med plads til ALLE - et sted hvor man kigger forbi - et cafe/aktivitetsmiljø der også har weekend åbent. Aktiv kulturhus for børn/unge/voksne med værksteder & cafe. Udstillingsbygning - der også er kulturmødested m. café - musik m.m. - evt. - elværket. Udvikle og støtte lokale kulturcentre/mødecentre. Kulturbus Bogbusser i landsbyerne. Hvad blev der af kunstbussen. Kulturbussen - kommer ud i alle kroge af kommunen - kreativitet/kunst til alle børn. Byens rum Styrk Campus Bindslevs Plads-ideen og bibliotekets rolle her, som bred kulturformidler. Husk P-pladser! Skaterpark/Multipark. Lovlige graffitivægge. Kunstværker på motorvejen, på beton eller ved siderne. Udsmykning af dele af Silkeborg midtby. Speakers Corner på Campus Bindslevs plads. Passe godt på bygningerne og fortælle historien. Vi mangler et sted vi alle kan være med. Campus er til alle. Bedre plads til udøvende kultur/folkelige aktiviteter i bybilledet. Lys Årlig lysfest. Regatta: bevar den op..? - skab et helt nyt indhold med et højere niveau og en klarere profil (i første omgang) - ingen gøgl - mere hygge. Mere borgerindflydelse på regatta. Der er for meget tivoli i regattaen. Events Udendørs dansegulv (evt. mobilt). Familiebørnekoncerter og - teater (f.eks. kæmelonkoncerter). Børn og forældre billedkunst. Musikkoncerter i Multipark. Mejlgade-idéen til Silkeborg. Silkeborg som festivalernes by - både store og små: swing-musikfestival, keramikfestival, patchworkfestival, bigband festival, billedkunstfestival, Jazzfestival osv. Flere gratis/billige kreative workshops for børn og unge - i sommerferie og andre tider. Flere foredrag på biblioteket om andet end bøger - ligesom det om Mad Men! Kreative festivaler hvor folk kan prøve diverse udtryksformer. Gadefestival med flere stile (musik). Skulpturer rundt omkring i byen. Genopliv kunst af alle - åben censureret kunstudstilling. Transformative begivenheder (praksisudviklet af Odin Teatret). Idéer Mad og drikke elsker de fleste: Lav arrangementer der passer sammen: Musik, kunst, mad og drikke fra Italien, USA, Brasilien, Grønland, Indien osv. Mixe kunstarterne: musik og billedkunst, musik og dans, musik og film, eller endnu flere kombinationer. En her+nu kulturpuljen - kan søges af alle til igangsætning af kulturaktiviteter. Nem procedure. Åbenhed for nye om andre kulturformer. Motion med historisk indhold i byerne og i naturen. 6

7 Tema-måneder/kvartaler/halvår/helår - en måned eller et kvartal osv. med eksempelvis billedkunst eller måske endda en defineret genre indenfor billedkunst. en måned eller et kvartal osv. med eksp. ny dansk musik eller en anden genre. En måned eller et kvartal osv. med eks. balletdans eller anden genre. Tematiske events og performances med deltagere på tværs af udtryk, genrer, prof./amatører: - opførelser på mange lokaliteter i byrummet - overordnet planlægning og instruktion af professionelle - gerne deltagelse af gæstekunstnere fra ind- og udland. Indsatsområde: Kulturel byudvikling Overordnet Tænk i det unikke. Stil krav til arkitekturen på centrale placeringer. Mere fokus på arkitektur i byen, både skønhed, funktionalitet og sammenhæng. Være mere kritisk med hvordan arkitekturen ser ud. Kreativ byudvikling: inviter kunst mere som medskabere i byplanlægning og arkitektur. Gavl-udsmykning (a la Brande) m. censureret udvælgelse + teknisk skoles elever. Generelt flere bænke. Kunstbænke. Kunst - skraldespande/nedløbsrør/lygtepæle osv. Gavl, vej, fortov, - udsmykning. Silkeborg fane - mange forskellige. Omdannelse af parkeringsskilte til kunstudstilling. Levende informationsskilte ved indfaldsvejene og i byrummet (hvad sker m.m.). Kreativ lyspolitik (offentlig + privat lyssætning). Større bilfri bycentrum. Bilerne ud af byen. Administration Brug af huskunstnerordning (Statens Kunstråd). Samarbejde Åbne samarbejde mellem de kulturelle institutioner, dans på museer m.m. Inddrage unge-udsatteunge - ledige med opgaver i det offentlige byrum i netværk mellem kommune og virksomheder eks. mødested/cafe for netværk mellem byens unge. Flere kvindelig kunstnere. Institutioner Slå museum Jorn og Silkeborg Bad sammen = spar penge brug dem fornuftigt. Museum Jorn skal ikke flyttes - brug i stedet pengene til at bringe folk til museet. Rickshaws f.eks. fra banegården og busterminal - evt. med stop undervejs de steder. Byg elværket om - inddrag det i kulturtorvet (campus BP) - værksted og koncertsted. Akustisk musik. Overdækning af friluftsscenen evt. noget som kan skydes fra/til. Byg nyt Museum Jorn på Bullent? Et stort kunstcenter Jorn. Ikke et museum Utopia på Søtorvet. Find en kommunal bygning der kan erstatte kulturspinderiet og tænk stort og bredt (i silkeborg C). Ungdomshus. Silkeborg Universitet. Hvis det kan lykkes gymnasiet at få så mange elever at det er Nordens største, hvorfor så ikke tage skridtet videre. Vi kan gå i Århus s fodspor. 7

8 Jysk Musik og Teater bør under mere professionel ledelse (uddannede og erfarne folk) Vi har nemlig et hus som ikke bliver brugt nok som samlet hus. Vi mangler et sted vi kan være og udvikle ideer. Vi mangler scener, teknik osv. der skal bruges til udvikling. Ønskes værksteder i Midtbyen, hvor man kan udfolde sig med billedkunst og kunsthåndværk. Det skal være billigt, der skal være god plads til alle ens ting og man skal have lov at være der permanent i lang tid. Unge og ældre Central børne- og voksen legeplads. Legeplads for børn/voksne - parkour område. Legeplads - hvis byrummet er sjovt at bruge, bliver et selvforstærkende og skaber liv. Infrastruktur Lad en kulturbus køre en gang i timen til de forskellige museer, gallerier m.v. Byens rum Lad campus Bindslev plads være overskrift for alle indsatsområder. Lav byhaver på Campus, Bindslev Plads. Et område med fast boder der kan lånes/lejes til salg af kunst og formidling af kulturtilbud evt. campus Bindslev. Brande de forskellige pladser: en plads fortrinsvis til gadeteater en plads til musik for unge en plads for swingmusik en plads for dans en plads for skulptur osv. Skatervenlige torve/pladser. Skaterpark/multipark. Liv i byen Plads til optræden i det offentlige rum for alle byens kor og musikgrupper/bands. Dansescene/-plads i den nye Campuspark. udendørs danseplads v. Gudenåen. En plads hvor man må lave happenings uden at skulle skaffe tilladelse først. Mobile musikscener. Hemmelige scener. Gårdsarrangementer som f.eks. skaber turisme og fokus på kulturen i Silkeborg. Dette har givet pote i Flensborg og Hamborg, som eks. Stadepladser/torvehal på kvicklys grund, det vil skabe masser af kultur. Bygge torve/markedshaller, hvor de lokale producenter kan sælge deres produktioner i den gamle biograf på Tværgade. Street Museum også i landsbyerne. Gadeperformance festival. Gadeteater som sommerunderholdning. Lovlige streetart og graffiti vægge. 24 timers tegnemarathon i byen m. billedkunstner. Mere lempelig ordens håndhævelse. Vand Vende byen mod Silkeborg Langsø og ikke ryggen til! Mere musik og vand i bybilledet - også på Bindslevs Plads. Forbedret Havnepromenade v. Roklubben. Udnytte vores Å og sø max. flere ting placeret ved Å og Sø. Flere sønære pladser i centrum (ikke p-pladser). Vi skal bruge den natur vi har - noget mere. Bedre brug af: Almindsø - De små fisk - den kunstige sø - skovene/græsarealer. Grønne områder i midtbyen. Inddrage og gøre meget mere brug af den skønne natur i Silkeborg. Fjern P-Pladsen ved søen/jyske bank - lav caféer - musik park. 8

9 Vand som element i byrum omkring torvene. Havne caféer og barer v. roklubben og Rib Houses P-pl Historie Kulturrute. Guidede byture m. Kunstvinkel (af fagfolk). Guidet tegne-tur gennem byen, forskellige temaer - m. billedkunstner. Historiske spor i byen - vandrerruter på egen hånd - ala geocatching. Plancher der fortæller byens historie. Genopbyg borgen Silkeborg i miniudgave (a la Astrid Lindgrens miniature by). Motion Aktivitets-stationer i træ på løberuterne rundt om søerne. Café e med kaffe/the: evt. internet/hæveautomater på butikscenter - også i mindre byer. Møde/sportspunkter i stil med Ålborg havn. Motionsruter i byen med enkle redskaber rundt omkring - gerne i naturskønne omgivelser. Brugbart for alle, også voksne. Idéer Borgerne skal kunne sætte deres autograf på byen - byen tilbage. Indsatsområde: Internationalt samarbejde Økonomi Pulje eller fond, der muliggør at kunne invitere internationale kunstnere eller musikere til Silkeborg for afholdelse af workshop og masterclasses på uddannelsesstederne og når de er her alligevel, kan billig koncert eller udstilling lettere finansieres. Lav en fond, der betaler løn til udenlandske kunstnere, der involverer sig i lokale projekter. Fokus på EU-puljer og fonde (hvem ved noget om det hos Kultur?). Hjælp til kunstnere med at søge. Søg EU-midler, og ha en eller flere til ikke at lave andet. På den måde tjenes deres egen løn ind + hvad der bidrages med mangedobles. I EU regi tilbydes gratis kurser for alle interesserede. (F.eks. kan man komme på kursus i Tyrkiet og lære en tyrkisk form for marmorering) teknik til billedkunst. Værd at undersøge mulighederne med EU-midler. Markedsføring apps Samarbejde Venskabsbyer - udveksle kunstnere, begivenheder og erfaringer. Genoptage/aktivere samarbejde med venskabsbyer i Norden, Europa og andre steder. Genoptagelse/udvikling af venskabsbyer. Kunstnerisk udveksling udstilling/workshops. Brug venskabsbyer f.eks. kulturudveksling, foredragsholder, udveksling (ikke kun skoler). International udveksling, så man kan stjæle gode idéer fra andre succesrige byer, som har en god kultur. Opsøg og inviter samarbejdsparter fra andre byer og lad dem arbejde med på lokale projekter. Workshops med international kunstnere på tværs af brancher (få kendte til at fortælle om deres erfaringer). Institutioner Hvis der fortsat fandtes en udstillingsbygning af format som Kulturspinderiet, ville udveksling af kunst være lettere at gå til. 9

10 Bevar Kulturspinderiet. Stedet er allerede internationalt kendt, så dette bør udnyttes. Lav en international kunstnerbolig på Campus Bindslevs Plads eller på Silkeborg Bad. Kunstakademi konservatorium. Events Tilbagevendende internat-kunstfestival med tema a la Burning man i USA (Nevada). Lad projektet på Silkeborg Bad være til inspiration. Danske/kinesiske kunstnere. Malerier af motiver fra det andet land. Mere af det. Festival af professionelle kunstnere med international baggrund som er bosiddende i Danmark. Inddragelse af flere spillere ved internationale besøg. Herved større oplevelse som medfører mere omtale. Idéer Politisk kunst. Demoer/opvisning af internationale sportsfolk i skate/multipark. Udveksling Udveksle fokus på Norden. Kulturel udveksling a la Expat med andet indhold end mad. For at udvide kendskab til kulturer i byen. Hente inspiration ved andre skandinaviske lande. Udveksling med fagkolleger i Norden og andre steder for fagligt udbytte og forståelse (idé-generering). Silkeborg Kommune har én gang årligt á 3 måneder JOBSWOP med en by i udlandet Få friske øjne på byen udefra. Samarbejde med kulturuddannelser om opgaveløsning i og om Silkeborg Kommune = sponsor. Sende flere kunstnere ud i verden og optræde. BUM! Jon Stage (og andre af byens unikke talenter) ud i verden med støtte fra byen (Historien skal selvfølgelig dækkes og fortælles herhjemme). Få lavet evt. workshops eller aftaler om udveksling i hus med andre lande. Give støtte til udenlands kultur-rejser. Så det ikke kun er SU-støttet at læse f.eks. skuespil i udlandet. Giv mulighed for langt mere udveksling skoleklasser imellem i Norden og i Europa. Hvis vi giver noget ud til verden, får vi noget igen = samarbejde. Internationale events Internationale aftener med musik og mad. Internationale teaterstykker til byen. Internationale ungdomslejre i Silkeborg. International kursus for papirkunstnere. Lav international Summer-camps Recidency på Performers House. International Kur-by Silkeborg, hvor blev det af? Er også at kultur/natur fremmer sundheden, skab bevægelse for krop og ånd Indsatsområde: Ungekultur Overordnet Flere talentjægere. Uddannelse Større sammenspil imellem ungdomsinstitutioner. Betragt unge som studerende og lad det være grundlaget. 10

11 Mangfoldighed på tværs af uddannelsesinstitutioner. Mødested for studerende på tværs af uddannelsesinstitutioner. Den hedder CAMPUS. Studiecafé på tværs af uddannelserne. Uddannelse. Flere uddannelsesmuligheder for unge. Udvikle særlig være ung i Silkeborg brand. Bliv inspireret af Silkeborg IF som elsker unge og studie-tilbud. Lave netværk mellem virksomheder og unge i Silkeborg med at sætte projekter i gang, eks. Kulturcafé. Udveksling mellem unge og ældre kunstner samarbejde. Nedsæt en flok unge og giv dem penge til at arrangere koncerter i det offentlige/frie byrum. Fint med ungekultur. Men hvor er ældrekulturen i jeres projekt? Eller endnu bedre: Fælleskulturen. Silkeborg forkæler de ældre, og giver ikke de unge nogen grund til at blive efter skolen! Infrastruktur Råt kulturhus på Sønderport eller gl. el-central. Ungdomshus/Kulturhus kan blive centrum for frivillige eftermiddag/aften-klubber bygget på interesser, f.eks. litteratur, musik, film, etc. Lav aftaler om at låne lokaler. Ansøge om regionalt spillested. Mellemstort FEDT rock-spillested (med atmosfære). Ungdomskulturhus alt under et tag synergi liv. Et kulturelt mødested. Inspiration fra Frontløberne i Århus midtby. Hvor unge, som gamle kan mødes og udveksle idéer m.m. Vi skal pleje det professionelle miljø for scenekunst/musik/idræt etc. i byen, både så de unge talenter har noget at se op til i byen, men også så de ikke forsvinder fra byen, når de bliver for dygtige. Få lavet et sted, hvor unge kan mødes og veksle og udvikle idéer. Kulturfabrik fx gl. fabrikshal til kulturinnovation/nystartende virksomheder. Elværket! Byens rum Lav Campus Bindslevs Plads skateboard/bmx venligt. Lad de unge indtage Campus Bindslevs Plads. Skatepark/Multipark. Skatepark/Multipark. Lovlige streetart vægge. Lovlige graffiti vægge. Multimotionsrum udendørs. Events Gør Hede Rytmer ungdomsvenligt. Flere rytmiske koncerter for unge i Silkeborg på byens eksisterende scener. Alkoholfri spændende arrangementer. Mere udendørs musik og kunst. Gøre Hede Rytmer mere ungdomsvenlig, fx. med fri bar. Der er næsten ingen kulturelle tiltag for de årige! Silkeborg er en soveby! Ny musikfestival som alternativ til Hede Rytmer evt. i Lunden. Unge event til Hede Rytmer. Gratis camping ved Stadion. Upcoming scene til unge kunstnere. Ungdomsfestival. Generelt unge events. Koncerter for unge under 18 år. Idéer En CD med unge udsatte i Silkeborg, evt. ende ud med en koncert. Ungdomsteater til og for unge. Mere reggae. 11

12 På tværs af indsatsområder Overordnet Lav en kulturpolitik som prioriterer skidt fra kanel. Find det unikke og prioriter så. Tænk stort. Herning har Boxen og har bl.a. fokus på den. Måske burde man finde det som Silkeborg kunne excellere indenfor. Omtænke/nytænke eksisterende kulturelle tilbud, eks. Kunstbussen samarbejde med Jorn Museet. Lad de eksisterende kulturinstitutioner være dynamoen i kulturlivet. Skabe større sammenhængskraft mellem kultur og turisme. At få land- og byområder i spil med hinanden store begivenheder som trækker alle til også ud af byen. Inkluder de unge fra de kreative uddannelser. Frirum til performens. Markedsføring Kreativ Branding af Silkeborg Kommune med andet, men også i kombi med turisme. Stærk fælles kulturbranding. Samlet aktivitetskalender for alle kulturaktiviteter. Også aktiviteter for turister om sommeren. Kulturhus Aktivitetshus for alle. Nytænke Kulturspinderiet for ALLE offentligt. Netværkssted skabe kontakt mellem ung, virksomheder og omverdenen til Silkeborg og brud de egenskaber, de unge har til at løfte i flok. Fysisk sammenbygning af Bibliotek Den Kreative Skole Medborgerhuset. Nygade for nytænkning a la Mejlgade for mangfoldighed. Brug Indelukket mere her har vi en dejlig bypark. Nyt stadion + Jorn Museum på Søtorvet. Ala Aros gå igennem eller gå under. Byg en svømmehal. Byens rum Undervisning i skate/multipark. Konkurrencer i skate/multipark. Ombygning: trehold fodbold stadion på nuværende stadion! Events Musikarrangementer der er til at betale (Hede Rytmer er blevet alt for dyrt). Silkeborg bands spiller på døren i hele byen en hel uge. Ny cirkus by festival. Flere gøglere i byen. Kombiner et professionelt egnsteater med talentudvikling, multipark og kunstneriske tiltag for folkeskolerne (Mungopark og Teátre du solei bare med talentudvikling). Idéer Støt Countryfestivalen den eneste i Danmark. Pensionistdag på Torvet en gang årligt. Billedkunstner som talerør samfunds barometer. 12

Silkeborg Kommune Kulturpolitik 2013-2016

Silkeborg Kommune Kulturpolitik 2013-2016 1. Kultur til alle A. KULTURBUSSEN ER PÅ VEJ Kulturbussen er forankret i den Kreative Skole i samarbejde med Kulturforvaltningen Kulturbussen for kunst og kultur. Ud til alle brugere i alle hjørner af

Læs mere

Idékatalog. til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-16

Idékatalog. til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-16 Kultur- og Fritidsafdelingen 28. september 2012, 19. oktober 2012 Forslag Idékatalog til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-16 Kataloget har baggrund i: Silkeborg Kommunes Udviklingsstrategi

Læs mere

IDÉKATALOG. til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016

IDÉKATALOG. til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 IDÉKATALOG til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 Kultur- og Fritidsafdelingen Silkeborg Kommune Udgave # 01 Januar 2013 1 Foto: Lars Bay Preben Stentoft Paw Friis Peter

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016. Kultur- og Fritidsafdelingen, Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016. Kultur- og Fritidsafdelingen, Silkeborg Kommune Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 2016 Kultur- og Fritidsafdelingen, Silkeborg Kommune 1 Indhold Forord..........................4 Målsætninger for Handleplan 2016.........6 Kulturlivets aktører..................

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Handleplan 2013

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Handleplan 2013 Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 Handleplan 2013 Kultur- og Fritidsafdelingen Silkeborg Kommune 1 Indhold En attraktiv kommune... 3 Idékatalog med handlemuligheder... 3 Årlige handleplaner for

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens.

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens. ASSENS KOMMUNE Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens Dato 24.02.2017 Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler Aktivitet Overskrift Sted for afholdelse Dato for afholdelse

Læs mere

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK EN FASTHOLDELSE AF ALT DET DER GÅR GODT OG EN HURTIG SCANNING

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

Vil du være en del af international ArtWeek?

Vil du være en del af international ArtWeek? Vil du være en del af international ArtWeek? Picture this Det er sommer lune vinde lokker folket frem turisterne har indtaget byen og havnen er fuld af liv. Mennesker mødes omkring kulinariske oplevelser,

Læs mere

MED PÅ EN LYTTER. En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017.

MED PÅ EN LYTTER. En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017. MED PÅ EN LYTTER En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017. Formål Undersøgelsen har til formål at styrke KulturCosmos både internt og eksternt. Det er ønsket at invitere foreningens medlemmer og kulturhusets

Læs mere

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016. Handleplan 2014. Kultur og Fritid, Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016. Handleplan 2014. Kultur og Fritid, Silkeborg Kommune Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 Handleplan 2014 Kultur og Fritid, Silkeborg Kommune Indhold Kultur giver puls, liv og indhold... 4 Om Handleplan 2014... 6 1. Udvikling af kulturlivet KulturWorkshop...

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

MED SKOLEN I BIOGRAFEN

MED SKOLEN I BIOGRAFEN MED SKOLEN I BIOGRAFEN - hold fast i "Skolen i Biografen" - Med Skolen i Biografen ordningen skal bevares " Odder Kommune 1 Kulturpakker i skolen En kulturpakke til hver skole indeholdende: 3 forestillinger

Læs mere

BØRNEKULTUR NYT juni 2013

BØRNEKULTUR NYT juni 2013 BØRNEKULTUR NYT juni 2013 UNGE BØRN FAMILIER Kultur- og Fritidsafdelingen Levende Ungekultur - Levende Byrum Silkeborg Street Festival Lørdag den 24. august bliver en dag fyldt med overraskelser og anderledes

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

Kulturpolitik i Kolding

Kulturpolitik i Kolding Kolding Kommunes Kulturpolitik 2016-2017 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpolitik i Kolding 2016-2017 - kulturdynamik og fællesskab Forord...2 Kultur i Kolding...3 Kulturpolitiske

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

FOR FEST, FOLKELIGHED & FÆLLESSKAB! PARTNERSKABSPROGRAM

FOR FEST, FOLKELIGHED & FÆLLESSKAB! PARTNERSKABSPROGRAM FOR FEST, FOLKELIGHED & FÆLLESSKAB! PARTNERSKABSPROGRAM VÆRDIER INDHOLD Fest Musik Folkelighed Mad Fællesskab Kunst Lokal forankring i hele Holbæk Kommune Sport Gratis for alle Leg Teater PARTNERE Som

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Kultur og erhvervsseminar

Kultur og erhvervsseminar KULTURRÅDET INVITERER 16.APRIL 2013 Kultur og erhvervsseminar Udarbejdet af Sarah Kloster 2013 Med kulturen i centrum KAPITEL 1 Forord Ved Marianne Folkersen, Odder bibliotek Kulturrådet er et af de fire

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts 26-28 May Ansøgning om støtte til international kunst- og kultur konference i København Ansøgere: Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK ) v. kurator Rikke

Læs mere

International Performance Art Festival Aug. 2016

International Performance Art Festival Aug. 2016 International Performance Art Festival 24-28 Aug. 2016 UR-NAT er en international festival for scenekunst i og om naturen. UR-NAT præsenterer uventede kunstneriske møder i naturen, i byens åbne rum og

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38 Bevillingsområde 40.38 Kulturel virksomhed 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Musik (musikundervisning m.m.). (Musikteater Baltoppen, Skovlunde Kulturhus/Kulturhus Måløv, Ungdomshuset Vognporten

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Slagelse Kommune. En dynamisk og visionær kulturpolitik

Slagelse Kommune. En dynamisk og visionær kulturpolitik Slagelse Kommune En dynamisk og visionær kulturpolitik Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 Indledning... s. 5 Fem ledende principper for kulturpolitikken... s. 5 Kulturpolitiske visioner... s. 6 En dynamisk

Læs mere

Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål

Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Forord Kulturlivet

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Indhold 3 4 5 6 8 9 Indledning Kulturelle udtryksformer og værdier i Fremtidens Dagtilbud Fokusområder Pædagogiske

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Formålet med projektet var at gøre museet til en attraktiv fritidsressource for unge borgere mellem

Formålet med projektet var at gøre museet til en attraktiv fritidsressource for unge borgere mellem 12011 modtog J.F. Willumsen midler fra Formidlingspulje 1 til projekt Vision Ung på Willumsens. Afrapportering: Projekt Vision Ung på Willumsens Periode: september 2011 til september 2013. Baggrund og

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Info om projektet A Technicolor Dream Part 4 En festival hvor computer og kreativitet møder mennesker til spændende samvær og udfoldelse. Vi sigter mod at det kommende Campus

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Find gerne selv på flere!

Find gerne selv på flere! D. 31. marts 2012 kl. 20:30 går Earth Hour kloden rundt. Fra Sidney til Seoul og Brazil til Bangkok sætter kommuner, byer og virksomheder sammen fokus på klimakampen med én times mørke. Vi har samlet en

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

Mission Vision Strategier

Mission Vision Strategier Mission Vision Strategier Op på tå Det Kongelige Teaters Balletskole Odense er en friskole og kulturinstitution der tilbyder en unik grunduddannelse inden for moderne dans og klassisk ballet i et innovativt

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

KULTUR POLITIK

KULTUR POLITIK Foto: Uggi Kaldan KULTUR POLITIK 2015-17 2 Foto: Randers Kunstmuseum, Henrik Espensen Karoline H. Larsen /copydanbilleder.dk I Randers har vi et mangfoldigt udbud af kulturaktiviteter. Vi ved, at dét vi

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE

INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE KVANTITATIV OG KVALITATIV UNDERSØGELSE, FORÅR 2014 1 ER DER INFORMATION NOK? Nej Ja 60 40 Savner du generelt mere information om kulturelle tilbud i Viborg

Læs mere

Kulturplan 2009-2010

Kulturplan 2009-2010 Kulturplan 2009-2010 Kulturplan Vision: Vi ønsker et bredt, rigt, varieret og kvalitetspræget kulturliv, dels baseret på de faste kulturelle institutioner, dels på det folkelige engagement både som aktører

Læs mere

Resultatberetning for 2014

Resultatberetning for 2014 beretning for KOMEDIEHUSET Indhold Brand...3 Mission...3 Vision...3 beretning for...4 Opgørelse over implementeringsgraden af Strategiske for...6 Nøgletal...8 2 Dramatisk begravelse til Middelalderfestival

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltning Kultur- og Fritidsafdelingen Sagsbehandler: Martin Jensen 31.08.2011/yer Alternativer til egnsteateraftalen i Hvidovre Kommune Baggrund I forbindelse

Læs mere

UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014

UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014 UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014 NIKOLAJ KOPPEL Kanalredaktør & vært, DR Der er festivaler, og så er der TV Festival. En begivenhed, der står meget højt

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen Frem mod 2020 med det mål, at der i 2020 er opnået en tydelig

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15 Kultur- og fritidspolitikken 2013-2016 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august 2012. Politikken skal revideres i 2016,

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE 1 Talentudviklingsholdet i AARHUS BILLED- OG MEDIESKOLE er for unge fra 15-19 år. Holdet er et 2-årigt forløb med undervisning 1 gang om ugen. Vi samarbejder med ARoS,

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Att.: Lis Rom Andersen Ansøgning om økonomisk støtte til by-kunst projektet WE AArt. Vedlagt: Bilag 1 Et udvalg af potentielle kunstnere

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes. Børnekulturpolitik

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes. Børnekulturpolitik KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN Horsens Kommunes Børnekulturpolitik December 2006 Indholdsfortegnelse A Indledning... 3 B. Udviklingsarbejdet... 4 1. Missionen og visionen... 4 2. Politik og strategi... 5

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Kulturpolitikken kulturpolitikken2016.theplatform.dk

Kulturpolitikken kulturpolitikken2016.theplatform.dk Kulturpolitikken 2017-2020 kulturpolitikken2016.theplatform.dk kulturpolitikken2016@theplatform.dk Gennemgang af den kulturpolitiske proces i datoer Gennemgang af den kulturpolitiske proces i temaer Hvad

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for den brede Københavnske befolkning. Vi har hidtil haft

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE KULTURPOLITIK 2 0 1 3-2 0 1 6

SILKEBORG KOMMUNE KULTURPOLITIK 2 0 1 3-2 0 1 6 SILKEBORG KOMMUNE KULTURPOLITIK 2 0 1 3-2 0 1 6 Indhold Hvorfor en kulturpolitik?...05 En attraktiv kommune...06 Udviklingsstrategi 2024 særligt fokus på det vi lever for...10 Kulturpolitisk vision for

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Orientering om Aalborg Festivals

Orientering om Aalborg Festivals Punkt 9. Orientering om Aalborg Festivals 2015-062178 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringen om rapport om Aalborg Festivals 2015 samt planer for

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Resultatberetning for 2015

Resultatberetning for 2015 beretning for KOMEDIEHUSET Indhold Brand...3 Mission...3 Vision...3 beretning for...4 Opgørelse over implementeringsgraden af Strategiske mål for...6 Nøgletal...7 Forsidefoto: Levende billeder på Fængslet

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

27. - 29. MAJ 2016 HAVNEKULTURFESTIVAL.DK

27. - 29. MAJ 2016 HAVNEKULTURFESTIVAL.DK 27. - 29. MAJ 2016 HAVNEKULTURFESTIVAL.DK. PA ODENSE HAVN SEKRETARIAT FOR ODENSE HAVNEKULTURFESTIVAL Ungdomshuset Nørregade 60 5000 Odense C Tlf.: 63756820 Projektkoordinator Maria Friis telefon: 26127832

Læs mere

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder Notat Emne: Kulturpolitik 2013-2016 Til: Kulturudvalget. Temamøde om Kulturpolitik 23.04.2013 Kopi til: Kopi til Den 15. april 2013 Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder,

Læs mere

Kultur. Politik for Herning Kommune

Kultur. Politik for Herning Kommune Kultur Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Johs. Poulsen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget 5 Kulturpolitik - vision 7 1 - Børne- og ungekultur 9 2 - Kulturelle fyrtårne 11 3 - Kultur nedefra

Læs mere

SVEND13. Danmarks Film- og kulturdage

SVEND13. Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 - Danmark s Kultur- & Filmdage er en ny begivenhed, der finder sted i Svendborg i uge 35, 2013. Foreningen bag SVEND13

Læs mere

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Kultur- og Fritidsafdelingen, Silkeborg Kommune1

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Kultur- og Fritidsafdelingen, Silkeborg Kommune1 Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 2016 Kultur- og Fritidsafdelingen, Silkeborg Kommune1 Indhold Målsætninger for Handleplan 2016.........6 Fokus i 2015...................... 8 Den Kreative Skole.................

Læs mere

Resultataftale 2012 WEBUDGAVE HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2012 WEBUDGAVE HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2012 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2012 Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen vil arbejde med at øge sin synlighed bl.a. ved at lave flere arrangementer

Læs mere

STATUS 2014 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM

STATUS 2014 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM STATUS 2014 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM Kulturregionen står midt i en overgangsfase på tærsklen til det afsluttende aftaleår for kulturaftalen 2012-2015, og med de første

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni 2012 for Esbjerg Kommune Forord Esbjerg Kommune er begunstiget med et stærkt kulturliv, der rummer en mangfoldighed af engagerede kulturaktører.

Læs mere