Kulturpolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturpolitik 2013-2016"

Transkript

1 Kultur- og Fritidsafdelingen 19. juni 2012 Kulturpolitik Idéer til handlekatalog fra Kulturworkshop Den 30. maj 2012 afholdt Silkeborg Kulturråd sammen med Silkeborg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg en workshop med det formål at få input til et handlekatalog for kulturpolitikken i Silkeborg Kommune Workshoppen var åben for alle, og fremmødet var da også overvældende med stor aldersspredning. Knap 100 deltagere bidrog aktivt fra start til slut, og resultatet er mere end 500 idéer herunder 28 udvalgte idéer, der blev yderligere uddybet og viderebearbejdet på selve workshoppen. Idéerne afspejler et bredt spekter af forslag spændende fra de lette til de mere avancerede, ligesom idé-feltet omfatter både billige og dyre forslag samt både hurtige og mere langsigtede idéer. Idèerne fordelt på kulturpolitikkens indsatsområder: Indsatsområde: Formidling og synlighed Overordnet Tænk nyt - tænk stort. Motorvejen til Silkeborg - (og ikke forbi Silkeborg). Flere synlige sponsorer der ikke siger nej til en ide. Administration Ansæt kunstnerisk skæv ca. på alle større kommunalpolitiske beslutninger. Kulturkoordinator der formidler og bygger Bro er mellem de forskellige kulturgrene. Unge - Heyjobber - ledige - osv. skal hjælpe med formidling og synlighed til omverdenen af projekter i Silkeborg. Mere fokus på puljer med penge. Find/ansæt nogen i kultur der kan undersøge EU-puljer, fonde m.v. til kunstnere/kultur. der er faktisk masser af penge at søge om - HJÆLP kunstnerne med det! Markedsføring Målrettede kampagner. Fokus på slutbruger. Ønskes: PR/formidling fra foreninger m.fl. til borgerne. Større fokus i diverse medier som aviser, radio, internet. Inddrage de lokale og nationale medier til formidling af kulturtilbud. Gratis magasin/avis om kulturtilbud husstandsomdelt måske hvert halve år. En kæmpe fed Silkeborg kommune det sker kalender på torvet ved det nye Turistbureau. Brug bibliotekerne. En Kulturavis for Silkeborg (både papir og på net). Udgive fedt magasin hvert halve år om ALLE kulturtilbud. Lad kommunalsiden i Ekstraposten og MJA genopstå for bedre orientering af de ikkedigitale borgere. 1

2 Digitalt Ønskes Fælles formidlingsportal. Kulturportal. Drop en kulturportal. for dyrt./. effekt. Fælles strategi for brugen af sociale medier. Brug de digitale platforme som findes i forvejen/i stedet for at lave en selv. Sociale medier. Brug visuelle virkemidler! Markedsføring gennem sociale medier som Facebook, twitter, men også helt ud på gadeplan. Brug facebook - eller apps! Internetside med samtlige kulturelle foreninger. Omfattende hjemmeside lign. AOK.dk hvor alle arrangementer og tiltag samles - kunne skabe bedre overblik. Rigtig god ide med en AOK - f.eks. AOS - Alt om Silkeborg. Det er svært at få et fuldstændigt overblik på hvad der sker i byen (også gerne som app.). Kultur - GPS - APPS - evt. på kulturen i Silkeborg. Synlighed Elektroniske By-standere om hvad der sker i kommunen. Bruge parkeringsskiltene til reklame for kunst/kunstner/festivaler. Storskærme i distribueret system i midtbyen og lokalområderne vedligeholdes centralt og lokalt. Samarbejde Udveksling med andre byer. Inddrage kunstnere med international baggrund i kulturliv. Institutioner Biblioteket rammer flest og er kreativ - giv det ressourcer til at nå flere. Brug biblioteket som platform. Bibliotekerne gøres mere synlig. Fri entre på kunstmuseum onsdag. Fri entre 2gange årligt på alle museer og lign. Kulturspinderiet i nye finansieringstiltag/samarbejdsparter. Tænk nyt og stort i stedet for at lukke. Ansæt en der kan skabe nye muligheder. Mere synlighed og fokus på Performers House - fortæl de gode historier hvem står bag, hvad vil de (profiler, mission, værdier). Erhverv Synlighed gennem erhverv. Konkrete projekter mellem erhverv/virksomhed og kulturaktører f.eks. tilbud om små/korte koncerter på virksomhed i frokostpause eller firmafest. Synlighed kulturinstitutionerne imellem. Linke til hinandens kulturtilbud. Uddannelse Hvis vi skal rekruttere udøvende og nydende til kunsten skal grundstenen lægges i børnehaven og skolen. Levende musik tilbage på skoleskemaet. Billigt og godt med internationalt niveau. Unge og ældre Tilbud om koncert for børn/skolebørn, så de opdrages til levende musik/teater (brug kommunens egne orkestre/grupper). Hvordan undgår vi, at ældre bliver hægtet af fællesskabet og udviklingen - også kulturen - pga den digitale kommunikation fra Mange ældre er meget nervøse og vrede. 2

3 Kulturbus Kulturinstitutionernes indhold bør synliggøres/formidles målrettet ift mobile ordninger og via kulturbussen. Kulturbussen ud og gi alle børn i hele kommunen det samme kunsttilbud - evt. i samarbejde med Jorn Museet - samle hele kommunens børn/unge. Kunstbussen tilbage i arbejde til gavn, glæde og nytte som kulturformidler i hele Silkeborg Kommune. Events Lysets By (regatta + årlig lysfest). Kunstbiennale af internationalt format. Events der inddrager hele byen - skoler - institutioner - biblioteker - spillesteder osv. et kæmpe egnsteater Der skal spilles musik - laves teater, måske er ideen mest udsprunget af middelalderfestivalen i Horsens. Kunne vi finde noget karakteristisk for os? Indsatsområde: Samspil og partnerskab Overordnet Vi må have nogle samarbejdspartnere der bidrager med kapital og gode ideer så kulturtiltagende ikke går hen og bliver en fiasko. Forsøg at finde en sponsor til Kulturspinderiet det skulle vi helst bevare! Hvad gør de andre? Hente inspiration til store events i byen Horsens og Herning kommuner. Kan vi? Skal vi? Administration Ansæt en kommunal kunstkonsulent for børne/unge området. Ansæt en kommunal kunstkonsulent. Katalog over lokale kunstnere/ildsjæle til brug for erhvervslivet og andre. Et forum på tværs af kulturen i kommunen kunne skabe/invitere til to årlige møder, hvor der kunne netværkes. Mere kommunikation mellem kunstinstitutionerne med en fælles kulturpolitisk strategi/udbud. Samarbejde Find samarbejdspartner(e) i Europa (1) og resten af verden (2) udveksling/besøg hos hinanden. Samarbejde mellem det sure og det søde. Samarbejde med kunstakademier, arkitektskoler og designskoler med Silkeborg som testkommune for nye eksperimenter - med politisk opbakning. Tværgående samarbejde og koordination mellem lokale festivaler og events. Hvis man virkelig vil samspil og partnerskab skal man være klar til at slippe/dele magten - så sker der noget! Bredere samspil. Kan der laves partnerskaber mellem kulturudbydere med henblik på øget opmærksomhed omkring hvad de vil stå for? Kulturinstitutioner mødes på tværs og skaber samspil. Flere netværk og samarbejdende miljøer f.eks. Campus Bindslevs Plads. Samspil mellem eksisterende kulturaktiviteter kan skabe grundlag for profilerende omtale. Institutioner Et fysisk eller visuelt mødested/forum. Her kunne ideer på tværs af kunstgenre blive delt, og på denne måde blive debatteret. Få gang i nogle kultur-saloner med temaer. Bibliotekerne i Kjellerup og Silkeborg kunne inddrages som aktivitetssteder for udøvende kunstnere i flere genrer: maling, musik, sang og fysisk optræden. 3

4 Debatcafè på biblioteket - samspil mellem læringsinstitutionerne + private + erhverv. Kulturspinderiet tiltrækker mange turister (især kvinder der gerne vil flytte til byen). Erhverv Inddrage virksomhed unge/ledige/udsatte unge/kommunen i et større netværks hjælpe/cafe. God ide at erhvervsliv og kunstnere skal arbejde sammen: - kunstnere har ideer, - erhvervsvirksomheden kan måske bruge/udføre dem. Tilbyde specialopgaver for uddannelsessøgende om/i Silkeborg. Kommunen/virksomhed= sponsorer. Lave en pulje af kunstnere og deres projekter, som de erhvervsdrivende selv kan gå ind og vælge fra eller omvendt - en pulje af erhvervsdrivende der gerne vil støtte kunsten, så kunstnerne kan se hvem de kan henvende sig til. Virksomheder støtter kunstnere og får til gengæld kunst på væggene og musik til virksomhedens arrangementer. Kunstfaglig bistand til erhvervslivet ved udsmykning m.v. Få erhvervslivets øjne op for kunstnernes ressourcer. Styrke samarbejde mellem erhvervsliv og kunstnere. Høste fordel af hinandens viden. Mere samarbejde mellem SIF og kulturinstitutionerne i forbindelse med bl.a. fodboldkampe. Samspil mellem erhverv og kultur. Husk Bygningskulturen. Erhverv Silkeborg bruger byens kunstnere. Benyt det kreative potentiale til medarbejderpleje - anderledes fyraftensmøder - sang, tegning m.v. Unge og ældre Efterlyses: Samspil og partnerskab på tværs af aldersgrænserne. Mange aktiviteter kan praktiseres uanset alder - f.eks. musik. Kulturhus Byde på den gamle bowlinghal til et ungdomskulturhus m/kant. Inspiration fra Godsbanegården i Århus. Opret en digtcafe, hvor alle kan komme og oplæse egne værker, evt. til musikledsagelse - også en filosoficafè. Lav et mødested for alle kulturinteresserede. Store som små kreative osv. Så kan vi bruge hinanden og netværke. Kulturbus Kunstbussen i samarbejde med Jorn museet evt. også. synlighed og focus på Jorn Kunst børn Kreativitet. Events Silkeborg som første danske by med fællessang på torvet en dag om ugen? Evt. morgensang! Samspil. Ja, glem ikke musikken. Start alle møder og andre sammenkomster med fællessang. Hvorfor har vi ikke sunget her i dag? Der står et fint klaver tildækket! Ærgeligt! Indsatsområde: Kultur til alle Markedsføring Kulturidéerne skal markedsføres, så de er tilgængelige for alle. 4

5 Synlighed Synlighed - præsentation af f.eks. performers House elever, Den Kreative skoles elever - ungdomsskolens elever - ved byarrangementer. At kunst elever er synlige! Samarbejde Frontløberne fra Århus - samme idé til Silkeborg. Alt sammen noget, som kobles sammen med udefrakommende inspiratorer. Institutioner Flere penge til kulturhuset Rampelys. Indretning af lydstudiet. Musikkoordinator på Rampelys elevator på Rampelys. Gør huset handicapvenlig. Gør Rampelys billigere = flere event. Gør rummet foran/omkring Rampelys mere spændende og attraktivt. Jorn Museum ved motorvejen. Kulturspinderiet - det manglende led med den kreative skole og de etablerede store kunstmuseer - Hvis det lukker. Kulturspinderi - udstillingssale for den eksperimenterende & opkommende kunst værksteder. ½ mill. besøgende om året tager ikke fejl - styrk folkebiblioteket. Brug folkebiblioteket - det bygger på kultur til alle. Kulturspinderiets betydning for alle indsatsområder bør undersøges nærmere. Kultur til alle? Det findes på Biblioteket. Bevar kulturspinderiet. Her findes etablerede værksteder + udstillingssale. Papirfabrikken = Silkeborgs hjerte. Styrke de unikke ting vi har - f.eks. Papirmuseet - det eneste i DK - og i øvrigt Silkeborgs vugge. Styrke for H. de kulturinstitutioner, som findes i forvejen. Kulturspinderiet som mangfoldigt og nuanceret kulturhus - også for unge. Flere gratis udendørs koncerter evt. på Silkeborg Bad. Styrke - evt. gendanne de gl. biblioteker i alle lokaleområder. flest ressourcer til de kulturinstitutioner, der når flest og alle aldersgrupper (+ socialt) biblioteker. Den kreative bør have satellit-afdelinger i de forskellige boligområder. Uddannelse De musiske/kreative fag skal styrkes meget i folkeskolen. Deltagerbetalingen på Den Kreative skole sættes ned så langt flere har råd til at deltage. Benyt billedkunstnere på folkeskolerne - til udsmykning/projekter med børnene. Unge og ældre Børn skal opdrages med kultur. Oplevelse og deltagelse. Virksomheder/kommunen skal i fællesskab støtte kulturprojekter med unge udsatte/fleksjobber. Flere kunstnere (musik/billede o.s.v.) ud i kommunens institutioner - i samarbejde med pædagoger og lærere. Ældre- og Plejecentre vil også gerne have kulturelle oplevelser og udfordringer. Hvor er ældrekulturen i jeres 6-punkts indsatsområde? Ungekultur, men ingen ældrekultur. Gode vilkår, understøttelse og talentudvikling skal fortsættes for maleri, grafik, keramik m.v. også når de unge vokser ud af den kreative skole. Infrastruktur Styrke kollektiv trafik så man kan deltage i hvad der er? Kultur for ALLE kræver en god transport infrastruktur. Fri transport for børneinstitutionerne. 5

6 Kulturhus Levende medborgerhus med plads til ALLE - et sted hvor man kigger forbi - et cafe/aktivitetsmiljø der også har weekend åbent. Aktiv kulturhus for børn/unge/voksne med værksteder & cafe. Udstillingsbygning - der også er kulturmødested m. café - musik m.m. - evt. - elværket. Udvikle og støtte lokale kulturcentre/mødecentre. Kulturbus Bogbusser i landsbyerne. Hvad blev der af kunstbussen. Kulturbussen - kommer ud i alle kroge af kommunen - kreativitet/kunst til alle børn. Byens rum Styrk Campus Bindslevs Plads-ideen og bibliotekets rolle her, som bred kulturformidler. Husk P-pladser! Skaterpark/Multipark. Lovlige graffitivægge. Kunstværker på motorvejen, på beton eller ved siderne. Udsmykning af dele af Silkeborg midtby. Speakers Corner på Campus Bindslevs plads. Passe godt på bygningerne og fortælle historien. Vi mangler et sted vi alle kan være med. Campus er til alle. Bedre plads til udøvende kultur/folkelige aktiviteter i bybilledet. Lys Årlig lysfest. Regatta: bevar den op..? - skab et helt nyt indhold med et højere niveau og en klarere profil (i første omgang) - ingen gøgl - mere hygge. Mere borgerindflydelse på regatta. Der er for meget tivoli i regattaen. Events Udendørs dansegulv (evt. mobilt). Familiebørnekoncerter og - teater (f.eks. kæmelonkoncerter). Børn og forældre billedkunst. Musikkoncerter i Multipark. Mejlgade-idéen til Silkeborg. Silkeborg som festivalernes by - både store og små: swing-musikfestival, keramikfestival, patchworkfestival, bigband festival, billedkunstfestival, Jazzfestival osv. Flere gratis/billige kreative workshops for børn og unge - i sommerferie og andre tider. Flere foredrag på biblioteket om andet end bøger - ligesom det om Mad Men! Kreative festivaler hvor folk kan prøve diverse udtryksformer. Gadefestival med flere stile (musik). Skulpturer rundt omkring i byen. Genopliv kunst af alle - åben censureret kunstudstilling. Transformative begivenheder (praksisudviklet af Odin Teatret). Idéer Mad og drikke elsker de fleste: Lav arrangementer der passer sammen: Musik, kunst, mad og drikke fra Italien, USA, Brasilien, Grønland, Indien osv. Mixe kunstarterne: musik og billedkunst, musik og dans, musik og film, eller endnu flere kombinationer. En her+nu kulturpuljen - kan søges af alle til igangsætning af kulturaktiviteter. Nem procedure. Åbenhed for nye om andre kulturformer. Motion med historisk indhold i byerne og i naturen. 6

7 Tema-måneder/kvartaler/halvår/helår - en måned eller et kvartal osv. med eksempelvis billedkunst eller måske endda en defineret genre indenfor billedkunst. en måned eller et kvartal osv. med eksp. ny dansk musik eller en anden genre. En måned eller et kvartal osv. med eks. balletdans eller anden genre. Tematiske events og performances med deltagere på tværs af udtryk, genrer, prof./amatører: - opførelser på mange lokaliteter i byrummet - overordnet planlægning og instruktion af professionelle - gerne deltagelse af gæstekunstnere fra ind- og udland. Indsatsområde: Kulturel byudvikling Overordnet Tænk i det unikke. Stil krav til arkitekturen på centrale placeringer. Mere fokus på arkitektur i byen, både skønhed, funktionalitet og sammenhæng. Være mere kritisk med hvordan arkitekturen ser ud. Kreativ byudvikling: inviter kunst mere som medskabere i byplanlægning og arkitektur. Gavl-udsmykning (a la Brande) m. censureret udvælgelse + teknisk skoles elever. Generelt flere bænke. Kunstbænke. Kunst - skraldespande/nedløbsrør/lygtepæle osv. Gavl, vej, fortov, - udsmykning. Silkeborg fane - mange forskellige. Omdannelse af parkeringsskilte til kunstudstilling. Levende informationsskilte ved indfaldsvejene og i byrummet (hvad sker m.m.). Kreativ lyspolitik (offentlig + privat lyssætning). Større bilfri bycentrum. Bilerne ud af byen. Administration Brug af huskunstnerordning (Statens Kunstråd). Samarbejde Åbne samarbejde mellem de kulturelle institutioner, dans på museer m.m. Inddrage unge-udsatteunge - ledige med opgaver i det offentlige byrum i netværk mellem kommune og virksomheder eks. mødested/cafe for netværk mellem byens unge. Flere kvindelig kunstnere. Institutioner Slå museum Jorn og Silkeborg Bad sammen = spar penge brug dem fornuftigt. Museum Jorn skal ikke flyttes - brug i stedet pengene til at bringe folk til museet. Rickshaws f.eks. fra banegården og busterminal - evt. med stop undervejs de steder. Byg elværket om - inddrag det i kulturtorvet (campus BP) - værksted og koncertsted. Akustisk musik. Overdækning af friluftsscenen evt. noget som kan skydes fra/til. Byg nyt Museum Jorn på Bullent? Et stort kunstcenter Jorn. Ikke et museum Utopia på Søtorvet. Find en kommunal bygning der kan erstatte kulturspinderiet og tænk stort og bredt (i silkeborg C). Ungdomshus. Silkeborg Universitet. Hvis det kan lykkes gymnasiet at få så mange elever at det er Nordens største, hvorfor så ikke tage skridtet videre. Vi kan gå i Århus s fodspor. 7

8 Jysk Musik og Teater bør under mere professionel ledelse (uddannede og erfarne folk) Vi har nemlig et hus som ikke bliver brugt nok som samlet hus. Vi mangler et sted vi kan være og udvikle ideer. Vi mangler scener, teknik osv. der skal bruges til udvikling. Ønskes værksteder i Midtbyen, hvor man kan udfolde sig med billedkunst og kunsthåndværk. Det skal være billigt, der skal være god plads til alle ens ting og man skal have lov at være der permanent i lang tid. Unge og ældre Central børne- og voksen legeplads. Legeplads for børn/voksne - parkour område. Legeplads - hvis byrummet er sjovt at bruge, bliver et selvforstærkende og skaber liv. Infrastruktur Lad en kulturbus køre en gang i timen til de forskellige museer, gallerier m.v. Byens rum Lad campus Bindslev plads være overskrift for alle indsatsområder. Lav byhaver på Campus, Bindslev Plads. Et område med fast boder der kan lånes/lejes til salg af kunst og formidling af kulturtilbud evt. campus Bindslev. Brande de forskellige pladser: en plads fortrinsvis til gadeteater en plads til musik for unge en plads for swingmusik en plads for dans en plads for skulptur osv. Skatervenlige torve/pladser. Skaterpark/multipark. Liv i byen Plads til optræden i det offentlige rum for alle byens kor og musikgrupper/bands. Dansescene/-plads i den nye Campuspark. udendørs danseplads v. Gudenåen. En plads hvor man må lave happenings uden at skulle skaffe tilladelse først. Mobile musikscener. Hemmelige scener. Gårdsarrangementer som f.eks. skaber turisme og fokus på kulturen i Silkeborg. Dette har givet pote i Flensborg og Hamborg, som eks. Stadepladser/torvehal på kvicklys grund, det vil skabe masser af kultur. Bygge torve/markedshaller, hvor de lokale producenter kan sælge deres produktioner i den gamle biograf på Tværgade. Street Museum også i landsbyerne. Gadeperformance festival. Gadeteater som sommerunderholdning. Lovlige streetart og graffiti vægge. 24 timers tegnemarathon i byen m. billedkunstner. Mere lempelig ordens håndhævelse. Vand Vende byen mod Silkeborg Langsø og ikke ryggen til! Mere musik og vand i bybilledet - også på Bindslevs Plads. Forbedret Havnepromenade v. Roklubben. Udnytte vores Å og sø max. flere ting placeret ved Å og Sø. Flere sønære pladser i centrum (ikke p-pladser). Vi skal bruge den natur vi har - noget mere. Bedre brug af: Almindsø - De små fisk - den kunstige sø - skovene/græsarealer. Grønne områder i midtbyen. Inddrage og gøre meget mere brug af den skønne natur i Silkeborg. Fjern P-Pladsen ved søen/jyske bank - lav caféer - musik park. 8

9 Vand som element i byrum omkring torvene. Havne caféer og barer v. roklubben og Rib Houses P-pl Historie Kulturrute. Guidede byture m. Kunstvinkel (af fagfolk). Guidet tegne-tur gennem byen, forskellige temaer - m. billedkunstner. Historiske spor i byen - vandrerruter på egen hånd - ala geocatching. Plancher der fortæller byens historie. Genopbyg borgen Silkeborg i miniudgave (a la Astrid Lindgrens miniature by). Motion Aktivitets-stationer i træ på løberuterne rundt om søerne. Café e med kaffe/the: evt. internet/hæveautomater på butikscenter - også i mindre byer. Møde/sportspunkter i stil med Ålborg havn. Motionsruter i byen med enkle redskaber rundt omkring - gerne i naturskønne omgivelser. Brugbart for alle, også voksne. Idéer Borgerne skal kunne sætte deres autograf på byen - byen tilbage. Indsatsområde: Internationalt samarbejde Økonomi Pulje eller fond, der muliggør at kunne invitere internationale kunstnere eller musikere til Silkeborg for afholdelse af workshop og masterclasses på uddannelsesstederne og når de er her alligevel, kan billig koncert eller udstilling lettere finansieres. Lav en fond, der betaler løn til udenlandske kunstnere, der involverer sig i lokale projekter. Fokus på EU-puljer og fonde (hvem ved noget om det hos Kultur?). Hjælp til kunstnere med at søge. Søg EU-midler, og ha en eller flere til ikke at lave andet. På den måde tjenes deres egen løn ind + hvad der bidrages med mangedobles. I EU regi tilbydes gratis kurser for alle interesserede. (F.eks. kan man komme på kursus i Tyrkiet og lære en tyrkisk form for marmorering) teknik til billedkunst. Værd at undersøge mulighederne med EU-midler. Markedsføring apps Samarbejde Venskabsbyer - udveksle kunstnere, begivenheder og erfaringer. Genoptage/aktivere samarbejde med venskabsbyer i Norden, Europa og andre steder. Genoptagelse/udvikling af venskabsbyer. Kunstnerisk udveksling udstilling/workshops. Brug venskabsbyer f.eks. kulturudveksling, foredragsholder, udveksling (ikke kun skoler). International udveksling, så man kan stjæle gode idéer fra andre succesrige byer, som har en god kultur. Opsøg og inviter samarbejdsparter fra andre byer og lad dem arbejde med på lokale projekter. Workshops med international kunstnere på tværs af brancher (få kendte til at fortælle om deres erfaringer). Institutioner Hvis der fortsat fandtes en udstillingsbygning af format som Kulturspinderiet, ville udveksling af kunst være lettere at gå til. 9

10 Bevar Kulturspinderiet. Stedet er allerede internationalt kendt, så dette bør udnyttes. Lav en international kunstnerbolig på Campus Bindslevs Plads eller på Silkeborg Bad. Kunstakademi konservatorium. Events Tilbagevendende internat-kunstfestival med tema a la Burning man i USA (Nevada). Lad projektet på Silkeborg Bad være til inspiration. Danske/kinesiske kunstnere. Malerier af motiver fra det andet land. Mere af det. Festival af professionelle kunstnere med international baggrund som er bosiddende i Danmark. Inddragelse af flere spillere ved internationale besøg. Herved større oplevelse som medfører mere omtale. Idéer Politisk kunst. Demoer/opvisning af internationale sportsfolk i skate/multipark. Udveksling Udveksle fokus på Norden. Kulturel udveksling a la Expat med andet indhold end mad. For at udvide kendskab til kulturer i byen. Hente inspiration ved andre skandinaviske lande. Udveksling med fagkolleger i Norden og andre steder for fagligt udbytte og forståelse (idé-generering). Silkeborg Kommune har én gang årligt á 3 måneder JOBSWOP med en by i udlandet Få friske øjne på byen udefra. Samarbejde med kulturuddannelser om opgaveløsning i og om Silkeborg Kommune = sponsor. Sende flere kunstnere ud i verden og optræde. BUM! Jon Stage (og andre af byens unikke talenter) ud i verden med støtte fra byen (Historien skal selvfølgelig dækkes og fortælles herhjemme). Få lavet evt. workshops eller aftaler om udveksling i hus med andre lande. Give støtte til udenlands kultur-rejser. Så det ikke kun er SU-støttet at læse f.eks. skuespil i udlandet. Giv mulighed for langt mere udveksling skoleklasser imellem i Norden og i Europa. Hvis vi giver noget ud til verden, får vi noget igen = samarbejde. Internationale events Internationale aftener med musik og mad. Internationale teaterstykker til byen. Internationale ungdomslejre i Silkeborg. International kursus for papirkunstnere. Lav international Summer-camps Recidency på Performers House. International Kur-by Silkeborg, hvor blev det af? Er også at kultur/natur fremmer sundheden, skab bevægelse for krop og ånd Indsatsområde: Ungekultur Overordnet Flere talentjægere. Uddannelse Større sammenspil imellem ungdomsinstitutioner. Betragt unge som studerende og lad det være grundlaget. 10

11 Mangfoldighed på tværs af uddannelsesinstitutioner. Mødested for studerende på tværs af uddannelsesinstitutioner. Den hedder CAMPUS. Studiecafé på tværs af uddannelserne. Uddannelse. Flere uddannelsesmuligheder for unge. Udvikle særlig være ung i Silkeborg brand. Bliv inspireret af Silkeborg IF som elsker unge og studie-tilbud. Lave netværk mellem virksomheder og unge i Silkeborg med at sætte projekter i gang, eks. Kulturcafé. Udveksling mellem unge og ældre kunstner samarbejde. Nedsæt en flok unge og giv dem penge til at arrangere koncerter i det offentlige/frie byrum. Fint med ungekultur. Men hvor er ældrekulturen i jeres projekt? Eller endnu bedre: Fælleskulturen. Silkeborg forkæler de ældre, og giver ikke de unge nogen grund til at blive efter skolen! Infrastruktur Råt kulturhus på Sønderport eller gl. el-central. Ungdomshus/Kulturhus kan blive centrum for frivillige eftermiddag/aften-klubber bygget på interesser, f.eks. litteratur, musik, film, etc. Lav aftaler om at låne lokaler. Ansøge om regionalt spillested. Mellemstort FEDT rock-spillested (med atmosfære). Ungdomskulturhus alt under et tag synergi liv. Et kulturelt mødested. Inspiration fra Frontløberne i Århus midtby. Hvor unge, som gamle kan mødes og udveksle idéer m.m. Vi skal pleje det professionelle miljø for scenekunst/musik/idræt etc. i byen, både så de unge talenter har noget at se op til i byen, men også så de ikke forsvinder fra byen, når de bliver for dygtige. Få lavet et sted, hvor unge kan mødes og veksle og udvikle idéer. Kulturfabrik fx gl. fabrikshal til kulturinnovation/nystartende virksomheder. Elværket! Byens rum Lav Campus Bindslevs Plads skateboard/bmx venligt. Lad de unge indtage Campus Bindslevs Plads. Skatepark/Multipark. Skatepark/Multipark. Lovlige streetart vægge. Lovlige graffiti vægge. Multimotionsrum udendørs. Events Gør Hede Rytmer ungdomsvenligt. Flere rytmiske koncerter for unge i Silkeborg på byens eksisterende scener. Alkoholfri spændende arrangementer. Mere udendørs musik og kunst. Gøre Hede Rytmer mere ungdomsvenlig, fx. med fri bar. Der er næsten ingen kulturelle tiltag for de årige! Silkeborg er en soveby! Ny musikfestival som alternativ til Hede Rytmer evt. i Lunden. Unge event til Hede Rytmer. Gratis camping ved Stadion. Upcoming scene til unge kunstnere. Ungdomsfestival. Generelt unge events. Koncerter for unge under 18 år. Idéer En CD med unge udsatte i Silkeborg, evt. ende ud med en koncert. Ungdomsteater til og for unge. Mere reggae. 11

12 På tværs af indsatsområder Overordnet Lav en kulturpolitik som prioriterer skidt fra kanel. Find det unikke og prioriter så. Tænk stort. Herning har Boxen og har bl.a. fokus på den. Måske burde man finde det som Silkeborg kunne excellere indenfor. Omtænke/nytænke eksisterende kulturelle tilbud, eks. Kunstbussen samarbejde med Jorn Museet. Lad de eksisterende kulturinstitutioner være dynamoen i kulturlivet. Skabe større sammenhængskraft mellem kultur og turisme. At få land- og byområder i spil med hinanden store begivenheder som trækker alle til også ud af byen. Inkluder de unge fra de kreative uddannelser. Frirum til performens. Markedsføring Kreativ Branding af Silkeborg Kommune med andet, men også i kombi med turisme. Stærk fælles kulturbranding. Samlet aktivitetskalender for alle kulturaktiviteter. Også aktiviteter for turister om sommeren. Kulturhus Aktivitetshus for alle. Nytænke Kulturspinderiet for ALLE offentligt. Netværkssted skabe kontakt mellem ung, virksomheder og omverdenen til Silkeborg og brud de egenskaber, de unge har til at løfte i flok. Fysisk sammenbygning af Bibliotek Den Kreative Skole Medborgerhuset. Nygade for nytænkning a la Mejlgade for mangfoldighed. Brug Indelukket mere her har vi en dejlig bypark. Nyt stadion + Jorn Museum på Søtorvet. Ala Aros gå igennem eller gå under. Byg en svømmehal. Byens rum Undervisning i skate/multipark. Konkurrencer i skate/multipark. Ombygning: trehold fodbold stadion på nuværende stadion! Events Musikarrangementer der er til at betale (Hede Rytmer er blevet alt for dyrt). Silkeborg bands spiller på døren i hele byen en hel uge. Ny cirkus by festival. Flere gøglere i byen. Kombiner et professionelt egnsteater med talentudvikling, multipark og kunstneriske tiltag for folkeskolerne (Mungopark og Teátre du solei bare med talentudvikling). Idéer Støt Countryfestivalen den eneste i Danmark. Pensionistdag på Torvet en gang årligt. Billedkunstner som talerør samfunds barometer. 12

Silkeborg Kommune Kulturpolitik 2013-2016

Silkeborg Kommune Kulturpolitik 2013-2016 1. Kultur til alle A. KULTURBUSSEN ER PÅ VEJ Kulturbussen er forankret i den Kreative Skole i samarbejde med Kulturforvaltningen Kulturbussen for kunst og kultur. Ud til alle brugere i alle hjørner af

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Opsamling på indkomne forslag til drøftelse i Byrådet. 1 Indhold Læsevejledning s. 3 Hvad kan Helsingør få ud af Værftshallerne? s. 5 Hvad kan Værftshallerne

Læs mere

Kommentar til Driftige Designkommune

Kommentar til Driftige Designkommune Kommentar til Driftige Designkommune B For at skabe vækst skal vi have en fysisk planlægning med bredere rammer, højere til loftet og en længere tidshorisont. B Den dejlige designkommune B Lad være med

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

Udvikling af den kommunale velfærd. Hvad er det vigtigste at værne om, hvis vi ikke har råd til det hele?

Udvikling af den kommunale velfærd. Hvad er det vigtigste at værne om, hvis vi ikke har råd til det hele? Udvikling af den kommunale velfærd Hvad er det vigtigste at værne om, hvis vi ikke har råd til det hele? Faxe Kommunes borgerdialog August 2011 Udvikling af den kommunale velfærd - Borgerdialog i Faxe

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Kommentar til Den Frivillige Designkommune

Kommentar til Den Frivillige Designkommune Kommentar til Den Frivillige Designkommune A Glem design. Det er for abstrakt A Benytte den succés, kommunens "ny" ombudsmand har bragt med sig og videreføre konceptet til design idéen. Uden at føle man

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser 2010 12. 21. maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Det sker derude - samarbejde i praksis

Det sker derude - samarbejde i praksis 7 Foto: Eva Kylland Det sker derude samarbejde i praksis 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER KOMPETENTE BØRN

Læs mere

Ny erhvervsstrategi for Viborg Kommune. Referat af forslag til handlinger, samt kommentarer fra fyraftensmøde 27.11.2013

Ny erhvervsstrategi for Viborg Kommune. Referat af forslag til handlinger, samt kommentarer fra fyraftensmøde 27.11.2013 Ny erhvervsstrategi for Viborg Kommune Referat af forslag til handlinger, samt kommentarer fra fyraftensmøde 27.11.2013 2 Generelle kommentarer Prioriter målsætningerne. Vigtigt at sikre finansiering til

Læs mere

1. INDLEDNING Foreningslivet Året 2013

1. INDLEDNING Foreningslivet Året 2013 STATUSRAPPORT FRITIDS- OG KULTUROMRÅDET 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING. 4 2. IDRÆT OG BEVÆGELSE.. 6 2.1 IDRÆTSANLÆG OG FACILITETER 6 2.2 DIF-FRIKOMMUNE 7 2.3 IDRÆT OG BEVÆGELSE I SKOLE OG INSTITUTION

Læs mere

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1 INDHOLD INDHOLD...1 Kapitel 1. Kulturpolitik og kulturaftaler...2 1.1. Formål med kulturaftaler...2 Kapitel 2. Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturring Østjylland...2 2.1. Kulturregion Kulturring Østjylland...2

Læs mere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere BILAG 3: Projektbeskrivelser Bilaget indeholder beskrivelser af de projekter, som Kulturministeriet og Kulturregion Nordjylland støtter i fællesskab ved indgåelsen af Kulturaftale Nordjylland 2009-2012.

Læs mere

Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 7 - Ansøgninger

Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 7 - Ansøgninger Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 7 - Ansøgninger Ansøgningsskema

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst Vi vil meget gerne høre dine kommentarer til Planstrategi 2015 Planstrategi 2015 Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed Sammenhængskraft Vi sætter overliggeren højt og bryder grænser for at

Læs mere

Indhold. _Toc190673117

Indhold. _Toc190673117 Virksomhedsplan 2014 _Toc190673117 Indhold 1. Målsætning... 2 2. Børnekulturhusets fire dimensioner:... 3 3. Børnekulturhusets støtteordninger... 4 4. Børnekulturaarhus - Aarhus Kommunes hjemmeside for

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 25-02-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER Miniguide SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER i samarbejde med lokale aktører og gæster Baseret på testprojekt af: Indhold #2 Sådan skaber du bedre eventoplevelser INDHOLD Kapitel 1 9 Før du går i gang.

Læs mere

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Forestil dig et moderne dansk Toscana... FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Indhold 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32 Indledning Vision Kommunens

Læs mere

Oplevelsesbaseret forretningsudvikling

Oplevelsesbaseret forretningsudvikling plevelse Hvidbog om ApEx Hvidbog i-magination om Oplevelsesbaseret ApEx i-magination Hvidbog forretningsudvikling om Oplevelsesbaseret inden for kultur-, ApEx i-magination forretningsudvikling detailhandels-

Læs mere

SPOTLIGHTS MISSION: At udfordre børn og unges kreativitet

SPOTLIGHTS MISSION: At udfordre børn og unges kreativitet SPOTLIGHTS MISSION: At udfordre børn og unges kreativitet EN D I T REM F L I T JEN VE HUSKUNSTNERKATALOG 2014 INTRODUKTION I uge 38 løber Spotlight igen af stablen med festivaler i Børkop og Jelling onsdag

Læs mere

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

Til kommuner og embedsværk,

Til kommuner og embedsværk, Til kommuner og embedsværk, Ønsker I at starte et samarbejde med de unge i jeres kommune, men ved I samtidig ikke, hvad I skal gøre for at inddrage dem? Netværket af Ungdomsråd har udarbejdet denne hjælpepakke,

Læs mere