BYMIDTEN. Afdelingsmødet 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYMIDTEN. Afdelingsmødet 2013"

Transkript

1 Afdelingsmødet Kort Præsentation Lars Juhl - ejendomsmester med ansvar for Bymidten; Claus Olsson Formand hele Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund; Kurt Jørgensen Kundechef i Domea; Finn Korgård formand for Bymidten. 2 Valg af Dirigent, referent og stemmeudvalg Som dirigent foreslås Claus Olsson (hermed valgt!); som referent Finn Korgård (og diktafonen); som stemmeudvalg foreslås nogen, som ikke kan stemme, nemlig Kurt og Lars (Valgt!). Dirigenten konstaterer at mødet er lovligt indkaldt og gennemgår Dagsordnen er der nogen, der ikke kan godkende Dagsordnen? (Beboer fra Solvænget, Nr. Alslev siger man ikke har modtaget indkaldelsen rettidigt men først d Claus beklager og lover at stramme op på det!) Lejer fra Brogade protesterer over for korte frister for indsendelse af forslag i forhold til hvornår indkaldelsen udsendes; det er fastlagt i Lejeloven og derfor ikke noget, vi kan ændre ved. 3 Bestyrelsens Beretning Lokalet her [Selskabslokalet, BALTIC] Jeg begynder hvert år med at fortælle om lokalet, vi holder mødet i for to år siden var på Engboulevarden, sidste år i Frisegade 33 og nu i år er vi så i det tidligere Hotel Baltic har nogen af jer boet i Nykøbing i mange år, kender I det nok fra den gang, det var et hotel. NU er det lejligheder både EJERlejligheder og LEJElejligheder og to af ejerne er diskoteker. Mange ting i og omkring huset er jo fælles for alle ejerne, så derfor er der en Ejerforening. Vort boligselskab er så en af ejerne det virker måske lidt mærkeligt at vore leje-lejligheder er en del af en EJERforening, men sådan er det! Det betyder også, at nogle af de regler, der gælder i resten af Bymidten desværre er anderledes her fx tillader Ejerforeningen ikke husdyr. Selve lokalet her er vort største selskabslokale og heldigvs ret populært at holde selskab i udlejningen sker naturligvis gennem Sekretariatet på Stubbekøbingvej. Mere om selskabslokaler: Fælleshuset Frisegade 33, hvor vi holdt vort Afdelingsmøde sidste år det giver hvert år et underskud i størrelsesordnen kr , hvoraf vi skal betale 40%. Vi forhandler med Nykøbing F. Boligselskab, som ejer de andre 60% for at slippe for den udgift. Bestyrelsen mener ikke selskabslokaler skal give underskud, som skal betales gennem huslejen. Det ser ud til, vore forhandlinger vil resultere i, vi slipper for at betale men til gengæld ikke kan gøre brug af lokalet dvs. at lejere i Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund ikke kan leje det hus til fester men dét giver så et plus i vort regnskab næste år! Jeg synes, det er en god handel, vi har lavet der! På mødet her fortæller jeg om alle de store ting, vi har fået lavet siden sidst der er ikke rigtig så meget at fortælle i år Dog én ting: Jeg sagde sidste år, at vi ville fjerne et trin på trapperne på Engboulevarden det har vist ikke at være sandt: Hele den udendørs trappe ved hver eneste opgang er fjernet og der er kommet en hel ny trappe. Forhåbentligt er alle ca. 80 lejere i de to blokke tilfredse med deres nye trapper! Afdelingsmøde

2 Bortset fra det har vi ikke fået lavet store ting det er jo sådan, at vi har haft underskud på regnskabet de seneste 3-4 år og det kan jo ikke blive ved år efter år, så vor Driftschef, Kurt, har sammen med ejendomsfunktionærerne forsøgt at spare på stort set ALT; desværre har det ind imellem betydet at nogle af jer har fået en fornemmelse af, ejendomsfunktionærerne aldrig kommer, når man be r dem om det! De siger til mig, at alt AKUT og alt NØDVENDIGT bliver lavet og Kurt og Lars har forsikret mig om, man ikke udsætter ting på en sådan måde, at det pludselig koster meget mere. Nogle af jer har måske oplevet at møde en mand, der går rundt og lyser med en lommelygte midt om natten rundt om jeres boliger vi har haft en overordentligt UØNSKET gæst i flere ejendomme: En person, der går og tænder bål indendørs! Desværre har jeg ikke hørt, at personen er blevet fanget endnu. For vores allesammens sikkerheds skyld har vi bedt det vagtfirma, vi samarbejder med, om at gå en runde i og omkring vore ejendomme skulle der være lagt et bål til rette el. måske allerede antændt, når vagten forhåbentligt at opdage det, før hele huset står i flammer! Det er selvfølgeligt dyrt at have en sådan nattevagt, men alligevel billigere end at reparere en hel opgang og genhuse alle beboerne efter en brand! Skal vi gøre det NEMT at være pyroman eller skal vi gøre det SVÆRT? I mange opgange ligger der en stak reklamer ved siden af postkasserne på gulvet så er det dejligt nemt at sætte ild på! Hvis der ikke ligger en masse papir, er det meget sværere at få gang i et bål sørg venligst for at få reklamerne smidt i containeren, hvis I ikke gider læse dem! Vi har skiftet rengøringsfirma i år ikke alle var tilfredse med firmaet vi hidtil har haft til at vaske trapper mm. Nu har vi skiftet til Delta Rengøring. Først fik Delta en lille bid af Vendersbo, hvor de skulle gøre rent. Der var ikke noget at klage over, og derfor fik de mulighed for at give et tilbud på hele Vendersbo. Resultatet er, at vi nu får gjort mere rent for færre penge end hidtil, og det er vi jo ikke utilfredse med Vi er også siden sidste Afdelingsmøde begyndt at lave et lille Nyhedsbrev. Vi håber, I er glade for det (hvis I overhovedet har opdaget det og det ikke bare er røget ud med reklamerne). Planen er at fortsætte med 2 el. 3 Nyhedsbreve om året [lejer fra Solvænget spørger, hvornår det kommer der er udkommet TO indenfor det seneste år og Afdelingsformanden har personligt lagt det i postkasserne] det betyder at nogle af nyhederne bliver lidt gamle, men et Nyhedsbrev hver el. hver anden måned, synes vi i Bestyrelsen ikke vi har nyheder nok til (og det koster jo også en del TID og lidt penge at lave et Nyhedsbrev og dele det ud til ca. 220 lejere). Vort administrationsselskab Domea har gang i en større omstilling Domea Det skulle medføre at det, vi betaler til Domea, kaldet Administrationsbidraget, skulle blive lidt mindre og de skal lave noget mere for de samme penge! Det værste ved der er næsten, at Domea er flyttet ud af Frisegade 26 og helt ud på Stubbekøbingvej. Hvis I kender nogen, der står og mangler kontorlokaler midt i Nykøbing, så må de vist gerne ringe til Domea Ellers er planen at ombygge til 5 lejligheder. Her i aften har vi en masse vi skal kikke på og stemme om, så jeg skal til at tie stille, hvis vi ikke skal sidde her hele natten! Tak for den tillid, I viser mig og resten af Bestyrelsen ved at vælge os vi håber, I føler, vi gør det godt nok (vi forsøger selvfølgeligt at gøre vort bedste!) og at vi fortsat må nyde jeres tillid. Kommentarer/Spørgsmål? Rengøringen er bestemt ikke blevet bedre! Afdelingsmøde

3 BYMIDTEN Det er de unge, der smider papir i opgangen ikke os, der kommer her til møderne! Vindueskarme bliver ikke rengjort; balustre ved trapper bliver ikke rengjort. Forslag om at spærre postkasser, når boligen står tom Jernbanegade 45 ordning om at fjerne låger og naboerne fjerner evt. reklamer Forslag om at nedtage postkasser i Nr. Alslev og stille i skur indtil boligen genudlejes Formanden be r om, man afspærrer postkasser i forb. med Fraflytningssyn og noterer dette i Synsmanualen. Frisegade 4B vedr. pyroman. Ønsker stor port til gaden låst, da der lige indenfor står 5 store skraldespande fyldt med papir. [Har været drøftet i Driften og med Bestyrelsen flere gange inde i porten er indgangsdør med dørtelefoner. Låses yderporten skal dørtelefon-anlægget også flyttes og det er meget dyrt. Der er opsat røgalarmer både i opgangen og inde i lejlighederne]. Også problem i Brogade, hvor dørtelefoner ikke virker Tilsyneladende har pyromanen nøgle til Brogade Bestyrelsen træffer beslutninger om økonomiske dispositioner herunder lås af porte mv. efter rådgivning fra Administrator; alle udgifter betales af lejerne! Løfte om opsætning af kameraer (udlånes fra Sundtoften) i Brogade. 4 Årsregnskab for for Afd. 928 Bymidten til orientering Kurt Jørgensen gennemgår regnskabet for Regnskabsåret, der sluttede 30. juni (Kopi af regnskabet kan, om ønsket, rekvireres fra Domea på Stubbekøbingvej el. findes på Afdelings hjemmeside). Enkelte tal, vi gerne vil fremhæve: Årets resultat: Overskud på Planlagt vedligeholdelse har vi brugt mindre end budgetteret ejd.funktionærerne har fået besked på at SPARE, da vi ikke har nogen penge at gøre godt med Vand- og kloakafgift større end budgetteret det skyldes to store vandspild, ikke at I bruger en masse! Tab på fraflytninger når folk har ødelagt for en formue og løber fra regningen! Tab ved lejeledighed når lejligheder står tomme en hel million! (refunderes af Dispositionsfonden, men den er vi også selv med til at putte penge i ) Kommentarer: Intet vaskeri på Solvænget er disse lejere med til at betale øvrige vaskerier? Svar JA, men vi har overskud på drift af Selskabslokaler og det får de også glæde af (alle deler udgifterne; alle deler indtægterne!) 5 Budget Kurt Jørgensen gennemgår budgettet for perioden 1. juli juni 2015: (Kopi af regnskabet kan, om ønsket, rekvireres fra Domea på Stubbekøbingvej el. findes på Afdelings hjemmeside). Afdelingsmøde

4 Enkelte ting, vi gerne vil fremhæve: Renholdelse det er alle udgifter til ejendomsfunktionærer, pasning af grønne områder, snerydning om vinteren en del af dette er beregnet udfra, hvor mange ejd.funkt. timer, vi brugte sidste år; i den udstrækning det er muligt lader vi vore egne folk lave ting frem for at bruge håndværkere der er dog ting, vi ikke må lave selv (bl.a. elarbejde), så derfor forbliver dette tal lidt højt. Til gengæld forventer vi at udgifterne til Planlagt Vedligeholdelse og Almindelig vedligeholdelse falder. Det samlede resultat siger, vi skal hæve huslejerne med i alt næste år. Det svarer til en huslejestigning på én procent det er mange år siden, vi har prøvet at have en så lille huslejestigning! Kommentar fra Afd.Formand: Skulle vi følge regnedrengenes anbefalinger, skulle vi lægge en masse penge til side det, der kaldes Hensættelser. Vi lægger ikke nær så meget til side, som de anbefaler; skulle vi følge deres anbefaling, vil huslejen ikke stige med én procent, men nok nærmere 7-8% - hvis vi hæver huslejerne med fx 8% sker der det, at Tab på lejeledighed eksploderer fordi ingen har råd til at bo her! SPØRGSMÅL: Hvorfor er huslejen større her end ovre i Sundtoften? SVAR Vides ikke, men indtægter og udgifter skal balancere i hver enkelt afdeling, så hvis fx Bymidten har dyrere lån (Ønske om husleje-nedsættelse SVAR ikke noget problem, bare fortæl os, hvad vi ikke skal betale afdrag på lån, skatter, vand og el - faktisk er vi i gang med at søge om tilskud fra Landsbyggefonden bl.a. til at nedsætte huslejer! Vi har fået et forhåndstilsagn om at vi får noget men vi ved ikke hvor meget måske bliver det kun et symbolsk beløb, der er lille, at vi næsten ikke mærker det! De arbejder desværre ikke så hurtigt foreløbigt har vi ventet tre år ). Kan budgettet vedtages eller ønskes der en større huslejestigning? BUDGETTET ER VEDTAGET! ANTENNE Bymidten har betalt kr. 148/md. For Grundpakken. Den stiger desværre til kr. 180/md. pr. 1. juli I Nørre Alslev er der kludder i sagerne, idet man ikke som resten af Bymidten benytter YouSee, men har en privat antenneforening, der har entreret med Stofa; tilsyneladende har de betalt dobbelt, men det vil selvfølgeligt blive reguleret, når vi har fået kikket på det! I denne antenneforening er man tvunget til at betale; i resten af Bymidten har Vendersbo forhandlet med YouSee, så man KAN melde sig ud. (Har man valgt Mellem- el. Fuldpakken, betaler man differencen direkte til YouSee). Stigningen skyldes at TV2 er steget meget. Afdelingsmøde

5 6 Indkomne Forslag BYMIDTEN Bestyrelsens foreslår nyt Vedligeholdelses-reglement; nyt Råderetskatalog og ny Husorden. Dokumenterne kunne rekvireres fra kontoret på Stubbekøbingvej el. findes på internet; når de er endelig vedtaget, vil de blive husstands-omdelt! Vi har ikke hidtil haft et vedligeholdelses reglement, men det er lovbestemt at vi skal have det, så nu har vi udarbejdet et for hele Vendersbo og tilpasset til de enkelte afdelinger. Det fylder 10 sider, så vi vil ikke gennemgå det her Er der nogen, der IKKE kan godkende dette? [Ingen protesterer VEDTAGET!] Råderetskatalog fortæller hvad man må lave og hvad man ikke må lave i boligen. Råderet er delt op i tre former for Råderet: Kollektiv Råderet, hvor Boligselskabet hejmtager lån til at betale og man så stiger i husleje indtil lånet er indfriet; Individuel Råderet, hvor man selv financierer, men får refunderet forholdsmæssigt, hvis man flytter inden 10 år (det man laver afskrives over 10 år, men værdien af det eksisterende skal modregnes før man kan få penge tilbage); endelig er der den mulighed at man selv afholder udgifterne, men ikke får noget refunderet. Der er lavet et skema for, hvad man må det siger loven, der skal være! ( Må man renovere badeværelse, må man tapetsere lofter, må man sætte hessian på væggen, må man lægge fliser over et trægulv osv.) Tilladt, Tilladt efter ansøgning, Tilladt uden ansøgning, men kan kræves retableret, Ikke Tilladt, Godtgørelse mulig. Kataloget fylder ca. 20 sider er der nogen der IKKE kan godkende Råderetskataloget? [Det ses ikke at være tilfældet VEDTAGET!]. HUSORDEN her står, hvordan man skal opføre sig hvornår må man støje, hvornår må man benytte vaskemaskiner osv. nødvendigt, hvis nogen gør noget forkert, så skal man kunne henvise til, hvor det står! Er der nogen, der ikke kan godkende Husordnen (Spørgsmål Der står, det ikke er tilladt at have blandingshund. SVAR Der står, blandinger, hvori forbudte racer indgår er ikke tilladt. CITAT Det er ikke tilladt at holde husdyr, men Afdelingsbestyrelsen kan give dispensation. Der gives ikke tilladelse til racer, der er forbudt iflg. Hundeloven el. blandinger, hvori disse indgår ). AFD.FORMAND: I loven står, at hvis man har en sådan hund, må man beholde den indtil den dør man må ikke købe en ny, sælge den, forære den væk. I BYMIDTEN er reglen, at hunden må være højst 40 cm høj og den må ikke indeholde dele af de 13 racer, der er forbudt efter Hundeloven. Hvornår er det besluttet? SVAR Afdelingsmødet 2012 gav Bestyrelsen tilladelse til at give dispensation, og Bestyrelsen har så lavet nogle retningslinier. Opdager vi, nogen har anskaffet en hund, og glemt at søge, får de en skriftlig Påtale; så kan de skynde sig at søge; gør de ingenting, får de efter få uger endnu en Påtale; gør de stadig ingenting, får de en tredje Påtale og sagen ryger i Beboerklagenævnet så skal hunden flytte og ejeren må selv om, han vil flytte med! Afdelingsmøde

6 Efter denne diskussion ingen yderlige protester; HUSORDEN således vedtaget. Afdelingsformanden har modtaget to breve med Forslag, men det er nogle forslag, vi ikke vil behandle her, men lige hurtigt gennemgå: Brev fra en lejer i Brogade lejeren har tre punkter 1. Utilfreds med måleraflæsninger og foreslår vi bruger et professionelt firma såsom Clorius el. Brunata. Det danske firma Clorius er overtaget af et stort internationalt firma, der hedder Ista, og det er dem, vi bruger 2. Utilfreds med nogle af Domeas medarbejdere og mener Domea skulle tænke over, hvem de ansætter. Hvem Domea ansætter, kan Vendersbo ikke rigtigt gøre noget ved det er et helt andet selskab! 3. Foreslår bedre sortering af kommende lejere. Spørgsmålet er så bare, hvilke kriterier, vi skal sortere efter måske, hvem, der har arbejde og hvem, der er på Overførselsindkomst, men hvem kan vi spørge om det? Spørger vi Kommunen får vi næppe noget svar og den kommende lejer vil sikkert heller ikke selv svare på det, så det kan vi ikke sortere efter. Så kunne man forestille sig at sortere efter, om det er folk af anden etnisk herkomst end dansk [også kaldet Nydanskere ] det er racediskrimination og dybt kriminelt! Så er der en tredje mulighed, som jeg rigtigt godt kunne tænke mig: Hvis man er smidt ud fra ét Boligselskab fordi man har smadret det hele el. ikke betalt husleje, kunne det være rigtig praktisk, om Selskaberne lige ringer sammen og fortælle, at vi har lige en, I ikke skal leje ud til! Den slags registre er så vidt jeg ved ulovlige! Så ved jeg ikke rigtigt, hvad vi kan sortere efter Det andet brev er fra en lejer her i Jernbanegade. Lejeren ønsker et skilt på porten at uvedkommende forbydes adgang og at hundeluftning er forbudt. Som jeg nævnte tidligere, tillader Ejerforeningen ikke husdyr, så vi taler om folk udefra, der har opdaget, her er et godt sted at lufte hund de glemmer bare at samle det op, hunden afleverer og det er jo ikke så rart for andre, der færdes her; samt folk, der sidder i haven og drikker, men glemmer at tage affaldet med, når de går. Forslaget er sendt til Formanden for Ejerforeningen, så det kommer med på næste møde i Ejerforeningens bestyrelse, og jeg tør næsten love, der kommer sådan et skilt op! (Diskussion om port stor el-port er altid lukket, den lille port er åben i dagtimerne). 7 Valg til Afdelingsbestyrelsen for 2 år og to suppleanter for 1 år På valg er Hans Bent Hansen, Annette Tychsen og Enid Jørgensen. Alle villige til genvalg. Ingen andre kandidater genvalgt! Rikke Olson og Linda Juul foreslået som suppleanter. Ingen andre forslag. Valgt! Bestyrelsen ser herefter således ud Formand Finn Korgård (Valgt 2012 på valg igen 2014) Næstformand Hans Bent Hansen (Valgt 2013 på valg igen 2015) Afdelingsmøde

7 Medlem Ruth Korgård (Valgt 2012 på valg igen 2014) Medlem Annette Tychsen (Valgt 2013 på valg igen 2015) Medlem Enid Jørgensen (Valgt 2013 på valg igen 2015) Suppleant Rikke Olson (Valgt 2013 på valg igen 2014) Suppleant Linda Juul (Valgt 2013 på valg igen 2014) 8 Evt. (Under dette punkt kan alt diskuteres, men intet vedtages!) Spørgsmål fra lejer Engboulevarden 51, Glasgangen når Gildesalen er lejet ud, er der en masse larm og ballade og smækken med døre. Hvilke regler gælder for udlejning? (Under den tidl. Formand var der en kontrakt, de skal skrive under på den er der stadigvæk!). Forslag om montering af dørpumpe. Forslag om spuling af affaldscontainere de lugter meget grimt! (Lars og Kurt noterer det ). Rensning af tagrender over indgangsdør, Vendersgade? Vandet løber lige ned i hovedet på folk! (Noteret ) Problemer med gadedøre, der ikke lukker ordentligt, Vendersgade! Nr. Alslev spørgsmål om Mangelliste, der ikke er gjort noget ved længe! Diskussion om luft-luft varmepumper på boligerne i Solvænget (der er el-varme, hvilket er meget dyrt!). Inden sneen var af jorden, kom en mand og sprøjtede mod myrer [kender vi ikke noget til og har vi så vidt vides, ikke betalt for! Sprøjtning mod myrer skal gøres når temperaturen er over 20 grader]. (På grund af en teknisk fejl med diktafonen, er referat af resten af mødet desværre forsvundet ; da der jo ikke kan vedtages noget under Eventuelt og alle har fået svar på deres spørgsmål [el. løfte om at Ejd.mester vil se på det og vende tilbage], anses skaden ikke at være særlig stor). 22 lejemål var repræsenteret på mødet. Afdelingsmøde

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret 1. Valg af dirigent Kurt Hou Jensen fra Hovedbestyrelsen Han takkede for valget det var første gang han var med til et afdelingsmøde i afdeling 40. Stemmeudvalg Erik Olesen, Bent Iversen, Ruth Sørensen

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle.

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle. At bo i en almen bolig Velkommen Til lykke med jeres nye bolig. Vi håber I bliver glade for den og for at bo i vores boligorganisation. Denne pjece indeholder oplysninger om jeres bolig og om boligorganisationen,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Kildevænget er en afdeling af GAA (Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening), som består af 7 afdelinger.

Kildevænget er en afdeling af GAA (Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening), som består af 7 afdelinger. AFDELINGSBESTYRELSENS BERETNING 2014/15. Beretningen indeholder i år mange punkter, men bestyrelsen syntes det er vigtigt, at beboerne får al information om, hvad der er sker, og der er sket rigtig meget

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Stemmer til rådighed: 56 Deltagere: 31 (fordelt på 28 husstande), samt 4 medarbejdere fra SAB Der skal gøres opmærksom på, at alle de 56 til rådighedsværende stemmer

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande.

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Side 1/11 Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Fra afdelingsbestyrelsen: Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2010

Bestyrelsens beretning for 2010 Bestyrelsens beretning for 2010 Andelskronen Der kom ny ejendomsvurdering pr. 1/10-2010 på 95 mio.kr., hvor det nye tag og det udvidede lejlighedsareal er med. En stigning på 18 mio. kr. Bestyrelsen indstiller

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom.

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom. Nr. 2 oktober 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i denne omgang fokus på beboerne i byggesager. Hvordan oplever de for løbet, og hvilken betydning har de for bygge sagens udvikling. 14 Vedligeholdelseskonto

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete).

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete). Rypen Årgang 31 Nummer 124 Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Efterår Side 2 Lederen Side 3 14 Referat fra afdelingsmødet Side 15 Dit skrald Side 16 Opslagstavlen Side 17-18 Informationer Er der nogen smukkere

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 september 2011

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 september 2011 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 september 2011 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Rådsmedlemmer til stede Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere