BYMIDTEN. Afdelingsmødet 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYMIDTEN. Afdelingsmødet 2013"

Transkript

1 Afdelingsmødet Kort Præsentation Lars Juhl - ejendomsmester med ansvar for Bymidten; Claus Olsson Formand hele Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund; Kurt Jørgensen Kundechef i Domea; Finn Korgård formand for Bymidten. 2 Valg af Dirigent, referent og stemmeudvalg Som dirigent foreslås Claus Olsson (hermed valgt!); som referent Finn Korgård (og diktafonen); som stemmeudvalg foreslås nogen, som ikke kan stemme, nemlig Kurt og Lars (Valgt!). Dirigenten konstaterer at mødet er lovligt indkaldt og gennemgår Dagsordnen er der nogen, der ikke kan godkende Dagsordnen? (Beboer fra Solvænget, Nr. Alslev siger man ikke har modtaget indkaldelsen rettidigt men først d Claus beklager og lover at stramme op på det!) Lejer fra Brogade protesterer over for korte frister for indsendelse af forslag i forhold til hvornår indkaldelsen udsendes; det er fastlagt i Lejeloven og derfor ikke noget, vi kan ændre ved. 3 Bestyrelsens Beretning Lokalet her [Selskabslokalet, BALTIC] Jeg begynder hvert år med at fortælle om lokalet, vi holder mødet i for to år siden var på Engboulevarden, sidste år i Frisegade 33 og nu i år er vi så i det tidligere Hotel Baltic har nogen af jer boet i Nykøbing i mange år, kender I det nok fra den gang, det var et hotel. NU er det lejligheder både EJERlejligheder og LEJElejligheder og to af ejerne er diskoteker. Mange ting i og omkring huset er jo fælles for alle ejerne, så derfor er der en Ejerforening. Vort boligselskab er så en af ejerne det virker måske lidt mærkeligt at vore leje-lejligheder er en del af en EJERforening, men sådan er det! Det betyder også, at nogle af de regler, der gælder i resten af Bymidten desværre er anderledes her fx tillader Ejerforeningen ikke husdyr. Selve lokalet her er vort største selskabslokale og heldigvs ret populært at holde selskab i udlejningen sker naturligvis gennem Sekretariatet på Stubbekøbingvej. Mere om selskabslokaler: Fælleshuset Frisegade 33, hvor vi holdt vort Afdelingsmøde sidste år det giver hvert år et underskud i størrelsesordnen kr , hvoraf vi skal betale 40%. Vi forhandler med Nykøbing F. Boligselskab, som ejer de andre 60% for at slippe for den udgift. Bestyrelsen mener ikke selskabslokaler skal give underskud, som skal betales gennem huslejen. Det ser ud til, vore forhandlinger vil resultere i, vi slipper for at betale men til gengæld ikke kan gøre brug af lokalet dvs. at lejere i Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund ikke kan leje det hus til fester men dét giver så et plus i vort regnskab næste år! Jeg synes, det er en god handel, vi har lavet der! På mødet her fortæller jeg om alle de store ting, vi har fået lavet siden sidst der er ikke rigtig så meget at fortælle i år Dog én ting: Jeg sagde sidste år, at vi ville fjerne et trin på trapperne på Engboulevarden det har vist ikke at være sandt: Hele den udendørs trappe ved hver eneste opgang er fjernet og der er kommet en hel ny trappe. Forhåbentligt er alle ca. 80 lejere i de to blokke tilfredse med deres nye trapper! Afdelingsmøde

2 Bortset fra det har vi ikke fået lavet store ting det er jo sådan, at vi har haft underskud på regnskabet de seneste 3-4 år og det kan jo ikke blive ved år efter år, så vor Driftschef, Kurt, har sammen med ejendomsfunktionærerne forsøgt at spare på stort set ALT; desværre har det ind imellem betydet at nogle af jer har fået en fornemmelse af, ejendomsfunktionærerne aldrig kommer, når man be r dem om det! De siger til mig, at alt AKUT og alt NØDVENDIGT bliver lavet og Kurt og Lars har forsikret mig om, man ikke udsætter ting på en sådan måde, at det pludselig koster meget mere. Nogle af jer har måske oplevet at møde en mand, der går rundt og lyser med en lommelygte midt om natten rundt om jeres boliger vi har haft en overordentligt UØNSKET gæst i flere ejendomme: En person, der går og tænder bål indendørs! Desværre har jeg ikke hørt, at personen er blevet fanget endnu. For vores allesammens sikkerheds skyld har vi bedt det vagtfirma, vi samarbejder med, om at gå en runde i og omkring vore ejendomme skulle der være lagt et bål til rette el. måske allerede antændt, når vagten forhåbentligt at opdage det, før hele huset står i flammer! Det er selvfølgeligt dyrt at have en sådan nattevagt, men alligevel billigere end at reparere en hel opgang og genhuse alle beboerne efter en brand! Skal vi gøre det NEMT at være pyroman eller skal vi gøre det SVÆRT? I mange opgange ligger der en stak reklamer ved siden af postkasserne på gulvet så er det dejligt nemt at sætte ild på! Hvis der ikke ligger en masse papir, er det meget sværere at få gang i et bål sørg venligst for at få reklamerne smidt i containeren, hvis I ikke gider læse dem! Vi har skiftet rengøringsfirma i år ikke alle var tilfredse med firmaet vi hidtil har haft til at vaske trapper mm. Nu har vi skiftet til Delta Rengøring. Først fik Delta en lille bid af Vendersbo, hvor de skulle gøre rent. Der var ikke noget at klage over, og derfor fik de mulighed for at give et tilbud på hele Vendersbo. Resultatet er, at vi nu får gjort mere rent for færre penge end hidtil, og det er vi jo ikke utilfredse med Vi er også siden sidste Afdelingsmøde begyndt at lave et lille Nyhedsbrev. Vi håber, I er glade for det (hvis I overhovedet har opdaget det og det ikke bare er røget ud med reklamerne). Planen er at fortsætte med 2 el. 3 Nyhedsbreve om året [lejer fra Solvænget spørger, hvornår det kommer der er udkommet TO indenfor det seneste år og Afdelingsformanden har personligt lagt det i postkasserne] det betyder at nogle af nyhederne bliver lidt gamle, men et Nyhedsbrev hver el. hver anden måned, synes vi i Bestyrelsen ikke vi har nyheder nok til (og det koster jo også en del TID og lidt penge at lave et Nyhedsbrev og dele det ud til ca. 220 lejere). Vort administrationsselskab Domea har gang i en større omstilling Domea Det skulle medføre at det, vi betaler til Domea, kaldet Administrationsbidraget, skulle blive lidt mindre og de skal lave noget mere for de samme penge! Det værste ved der er næsten, at Domea er flyttet ud af Frisegade 26 og helt ud på Stubbekøbingvej. Hvis I kender nogen, der står og mangler kontorlokaler midt i Nykøbing, så må de vist gerne ringe til Domea Ellers er planen at ombygge til 5 lejligheder. Her i aften har vi en masse vi skal kikke på og stemme om, så jeg skal til at tie stille, hvis vi ikke skal sidde her hele natten! Tak for den tillid, I viser mig og resten af Bestyrelsen ved at vælge os vi håber, I føler, vi gør det godt nok (vi forsøger selvfølgeligt at gøre vort bedste!) og at vi fortsat må nyde jeres tillid. Kommentarer/Spørgsmål? Rengøringen er bestemt ikke blevet bedre! Afdelingsmøde

3 BYMIDTEN Det er de unge, der smider papir i opgangen ikke os, der kommer her til møderne! Vindueskarme bliver ikke rengjort; balustre ved trapper bliver ikke rengjort. Forslag om at spærre postkasser, når boligen står tom Jernbanegade 45 ordning om at fjerne låger og naboerne fjerner evt. reklamer Forslag om at nedtage postkasser i Nr. Alslev og stille i skur indtil boligen genudlejes Formanden be r om, man afspærrer postkasser i forb. med Fraflytningssyn og noterer dette i Synsmanualen. Frisegade 4B vedr. pyroman. Ønsker stor port til gaden låst, da der lige indenfor står 5 store skraldespande fyldt med papir. [Har været drøftet i Driften og med Bestyrelsen flere gange inde i porten er indgangsdør med dørtelefoner. Låses yderporten skal dørtelefon-anlægget også flyttes og det er meget dyrt. Der er opsat røgalarmer både i opgangen og inde i lejlighederne]. Også problem i Brogade, hvor dørtelefoner ikke virker Tilsyneladende har pyromanen nøgle til Brogade Bestyrelsen træffer beslutninger om økonomiske dispositioner herunder lås af porte mv. efter rådgivning fra Administrator; alle udgifter betales af lejerne! Løfte om opsætning af kameraer (udlånes fra Sundtoften) i Brogade. 4 Årsregnskab for for Afd. 928 Bymidten til orientering Kurt Jørgensen gennemgår regnskabet for Regnskabsåret, der sluttede 30. juni (Kopi af regnskabet kan, om ønsket, rekvireres fra Domea på Stubbekøbingvej el. findes på Afdelings hjemmeside). Enkelte tal, vi gerne vil fremhæve: Årets resultat: Overskud på Planlagt vedligeholdelse har vi brugt mindre end budgetteret ejd.funktionærerne har fået besked på at SPARE, da vi ikke har nogen penge at gøre godt med Vand- og kloakafgift større end budgetteret det skyldes to store vandspild, ikke at I bruger en masse! Tab på fraflytninger når folk har ødelagt for en formue og løber fra regningen! Tab ved lejeledighed når lejligheder står tomme en hel million! (refunderes af Dispositionsfonden, men den er vi også selv med til at putte penge i ) Kommentarer: Intet vaskeri på Solvænget er disse lejere med til at betale øvrige vaskerier? Svar JA, men vi har overskud på drift af Selskabslokaler og det får de også glæde af (alle deler udgifterne; alle deler indtægterne!) 5 Budget Kurt Jørgensen gennemgår budgettet for perioden 1. juli juni 2015: (Kopi af regnskabet kan, om ønsket, rekvireres fra Domea på Stubbekøbingvej el. findes på Afdelings hjemmeside). Afdelingsmøde

4 Enkelte ting, vi gerne vil fremhæve: Renholdelse det er alle udgifter til ejendomsfunktionærer, pasning af grønne områder, snerydning om vinteren en del af dette er beregnet udfra, hvor mange ejd.funkt. timer, vi brugte sidste år; i den udstrækning det er muligt lader vi vore egne folk lave ting frem for at bruge håndværkere der er dog ting, vi ikke må lave selv (bl.a. elarbejde), så derfor forbliver dette tal lidt højt. Til gengæld forventer vi at udgifterne til Planlagt Vedligeholdelse og Almindelig vedligeholdelse falder. Det samlede resultat siger, vi skal hæve huslejerne med i alt næste år. Det svarer til en huslejestigning på én procent det er mange år siden, vi har prøvet at have en så lille huslejestigning! Kommentar fra Afd.Formand: Skulle vi følge regnedrengenes anbefalinger, skulle vi lægge en masse penge til side det, der kaldes Hensættelser. Vi lægger ikke nær så meget til side, som de anbefaler; skulle vi følge deres anbefaling, vil huslejen ikke stige med én procent, men nok nærmere 7-8% - hvis vi hæver huslejerne med fx 8% sker der det, at Tab på lejeledighed eksploderer fordi ingen har råd til at bo her! SPØRGSMÅL: Hvorfor er huslejen større her end ovre i Sundtoften? SVAR Vides ikke, men indtægter og udgifter skal balancere i hver enkelt afdeling, så hvis fx Bymidten har dyrere lån (Ønske om husleje-nedsættelse SVAR ikke noget problem, bare fortæl os, hvad vi ikke skal betale afdrag på lån, skatter, vand og el - faktisk er vi i gang med at søge om tilskud fra Landsbyggefonden bl.a. til at nedsætte huslejer! Vi har fået et forhåndstilsagn om at vi får noget men vi ved ikke hvor meget måske bliver det kun et symbolsk beløb, der er lille, at vi næsten ikke mærker det! De arbejder desværre ikke så hurtigt foreløbigt har vi ventet tre år ). Kan budgettet vedtages eller ønskes der en større huslejestigning? BUDGETTET ER VEDTAGET! ANTENNE Bymidten har betalt kr. 148/md. For Grundpakken. Den stiger desværre til kr. 180/md. pr. 1. juli I Nørre Alslev er der kludder i sagerne, idet man ikke som resten af Bymidten benytter YouSee, men har en privat antenneforening, der har entreret med Stofa; tilsyneladende har de betalt dobbelt, men det vil selvfølgeligt blive reguleret, når vi har fået kikket på det! I denne antenneforening er man tvunget til at betale; i resten af Bymidten har Vendersbo forhandlet med YouSee, så man KAN melde sig ud. (Har man valgt Mellem- el. Fuldpakken, betaler man differencen direkte til YouSee). Stigningen skyldes at TV2 er steget meget. Afdelingsmøde

5 6 Indkomne Forslag BYMIDTEN Bestyrelsens foreslår nyt Vedligeholdelses-reglement; nyt Råderetskatalog og ny Husorden. Dokumenterne kunne rekvireres fra kontoret på Stubbekøbingvej el. findes på internet; når de er endelig vedtaget, vil de blive husstands-omdelt! Vi har ikke hidtil haft et vedligeholdelses reglement, men det er lovbestemt at vi skal have det, så nu har vi udarbejdet et for hele Vendersbo og tilpasset til de enkelte afdelinger. Det fylder 10 sider, så vi vil ikke gennemgå det her Er der nogen, der IKKE kan godkende dette? [Ingen protesterer VEDTAGET!] Råderetskatalog fortæller hvad man må lave og hvad man ikke må lave i boligen. Råderet er delt op i tre former for Råderet: Kollektiv Råderet, hvor Boligselskabet hejmtager lån til at betale og man så stiger i husleje indtil lånet er indfriet; Individuel Råderet, hvor man selv financierer, men får refunderet forholdsmæssigt, hvis man flytter inden 10 år (det man laver afskrives over 10 år, men værdien af det eksisterende skal modregnes før man kan få penge tilbage); endelig er der den mulighed at man selv afholder udgifterne, men ikke får noget refunderet. Der er lavet et skema for, hvad man må det siger loven, der skal være! ( Må man renovere badeværelse, må man tapetsere lofter, må man sætte hessian på væggen, må man lægge fliser over et trægulv osv.) Tilladt, Tilladt efter ansøgning, Tilladt uden ansøgning, men kan kræves retableret, Ikke Tilladt, Godtgørelse mulig. Kataloget fylder ca. 20 sider er der nogen der IKKE kan godkende Råderetskataloget? [Det ses ikke at være tilfældet VEDTAGET!]. HUSORDEN her står, hvordan man skal opføre sig hvornår må man støje, hvornår må man benytte vaskemaskiner osv. nødvendigt, hvis nogen gør noget forkert, så skal man kunne henvise til, hvor det står! Er der nogen, der ikke kan godkende Husordnen (Spørgsmål Der står, det ikke er tilladt at have blandingshund. SVAR Der står, blandinger, hvori forbudte racer indgår er ikke tilladt. CITAT Det er ikke tilladt at holde husdyr, men Afdelingsbestyrelsen kan give dispensation. Der gives ikke tilladelse til racer, der er forbudt iflg. Hundeloven el. blandinger, hvori disse indgår ). AFD.FORMAND: I loven står, at hvis man har en sådan hund, må man beholde den indtil den dør man må ikke købe en ny, sælge den, forære den væk. I BYMIDTEN er reglen, at hunden må være højst 40 cm høj og den må ikke indeholde dele af de 13 racer, der er forbudt efter Hundeloven. Hvornår er det besluttet? SVAR Afdelingsmødet 2012 gav Bestyrelsen tilladelse til at give dispensation, og Bestyrelsen har så lavet nogle retningslinier. Opdager vi, nogen har anskaffet en hund, og glemt at søge, får de en skriftlig Påtale; så kan de skynde sig at søge; gør de ingenting, får de efter få uger endnu en Påtale; gør de stadig ingenting, får de en tredje Påtale og sagen ryger i Beboerklagenævnet så skal hunden flytte og ejeren må selv om, han vil flytte med! Afdelingsmøde

6 Efter denne diskussion ingen yderlige protester; HUSORDEN således vedtaget. Afdelingsformanden har modtaget to breve med Forslag, men det er nogle forslag, vi ikke vil behandle her, men lige hurtigt gennemgå: Brev fra en lejer i Brogade lejeren har tre punkter 1. Utilfreds med måleraflæsninger og foreslår vi bruger et professionelt firma såsom Clorius el. Brunata. Det danske firma Clorius er overtaget af et stort internationalt firma, der hedder Ista, og det er dem, vi bruger 2. Utilfreds med nogle af Domeas medarbejdere og mener Domea skulle tænke over, hvem de ansætter. Hvem Domea ansætter, kan Vendersbo ikke rigtigt gøre noget ved det er et helt andet selskab! 3. Foreslår bedre sortering af kommende lejere. Spørgsmålet er så bare, hvilke kriterier, vi skal sortere efter måske, hvem, der har arbejde og hvem, der er på Overførselsindkomst, men hvem kan vi spørge om det? Spørger vi Kommunen får vi næppe noget svar og den kommende lejer vil sikkert heller ikke selv svare på det, så det kan vi ikke sortere efter. Så kunne man forestille sig at sortere efter, om det er folk af anden etnisk herkomst end dansk [også kaldet Nydanskere ] det er racediskrimination og dybt kriminelt! Så er der en tredje mulighed, som jeg rigtigt godt kunne tænke mig: Hvis man er smidt ud fra ét Boligselskab fordi man har smadret det hele el. ikke betalt husleje, kunne det være rigtig praktisk, om Selskaberne lige ringer sammen og fortælle, at vi har lige en, I ikke skal leje ud til! Den slags registre er så vidt jeg ved ulovlige! Så ved jeg ikke rigtigt, hvad vi kan sortere efter Det andet brev er fra en lejer her i Jernbanegade. Lejeren ønsker et skilt på porten at uvedkommende forbydes adgang og at hundeluftning er forbudt. Som jeg nævnte tidligere, tillader Ejerforeningen ikke husdyr, så vi taler om folk udefra, der har opdaget, her er et godt sted at lufte hund de glemmer bare at samle det op, hunden afleverer og det er jo ikke så rart for andre, der færdes her; samt folk, der sidder i haven og drikker, men glemmer at tage affaldet med, når de går. Forslaget er sendt til Formanden for Ejerforeningen, så det kommer med på næste møde i Ejerforeningens bestyrelse, og jeg tør næsten love, der kommer sådan et skilt op! (Diskussion om port stor el-port er altid lukket, den lille port er åben i dagtimerne). 7 Valg til Afdelingsbestyrelsen for 2 år og to suppleanter for 1 år På valg er Hans Bent Hansen, Annette Tychsen og Enid Jørgensen. Alle villige til genvalg. Ingen andre kandidater genvalgt! Rikke Olson og Linda Juul foreslået som suppleanter. Ingen andre forslag. Valgt! Bestyrelsen ser herefter således ud Formand Finn Korgård (Valgt 2012 på valg igen 2014) Næstformand Hans Bent Hansen (Valgt 2013 på valg igen 2015) Afdelingsmøde

7 Medlem Ruth Korgård (Valgt 2012 på valg igen 2014) Medlem Annette Tychsen (Valgt 2013 på valg igen 2015) Medlem Enid Jørgensen (Valgt 2013 på valg igen 2015) Suppleant Rikke Olson (Valgt 2013 på valg igen 2014) Suppleant Linda Juul (Valgt 2013 på valg igen 2014) 8 Evt. (Under dette punkt kan alt diskuteres, men intet vedtages!) Spørgsmål fra lejer Engboulevarden 51, Glasgangen når Gildesalen er lejet ud, er der en masse larm og ballade og smækken med døre. Hvilke regler gælder for udlejning? (Under den tidl. Formand var der en kontrakt, de skal skrive under på den er der stadigvæk!). Forslag om montering af dørpumpe. Forslag om spuling af affaldscontainere de lugter meget grimt! (Lars og Kurt noterer det ). Rensning af tagrender over indgangsdør, Vendersgade? Vandet løber lige ned i hovedet på folk! (Noteret ) Problemer med gadedøre, der ikke lukker ordentligt, Vendersgade! Nr. Alslev spørgsmål om Mangelliste, der ikke er gjort noget ved længe! Diskussion om luft-luft varmepumper på boligerne i Solvænget (der er el-varme, hvilket er meget dyrt!). Inden sneen var af jorden, kom en mand og sprøjtede mod myrer [kender vi ikke noget til og har vi så vidt vides, ikke betalt for! Sprøjtning mod myrer skal gøres når temperaturen er over 20 grader]. (På grund af en teknisk fejl med diktafonen, er referat af resten af mødet desværre forsvundet ; da der jo ikke kan vedtages noget under Eventuelt og alle har fået svar på deres spørgsmål [el. løfte om at Ejd.mester vil se på det og vende tilbage], anses skaden ikke at være særlig stor). 22 lejemål var repræsenteret på mødet. Afdelingsmøde

BYMIDTEN. Formand Finn Korgård, Frisegade 21B, 4800 Nykøbing F., Tel. 61 73 43 10, E-mail korgard@aim.com Afdelingsmødet 2011

BYMIDTEN. Formand Finn Korgård, Frisegade 21B, 4800 Nykøbing F., Tel. 61 73 43 10, E-mail korgard@aim.com Afdelingsmødet 2011 Afdelingsmødet 2011 1 Præsentation af gæster Lars Juhl, ejendomsmester i Driftsfællesskabet har fået overdraget Afd. 928 Bymidten står for regnskab og konteringer. Michael Lundby nystartet Driftschef for

Læs mere

BYMIDTEN. Afdelingsmødet 2012

BYMIDTEN. Afdelingsmødet 2012 Afdelingsmødet 2012 1 Kort Præsentation Claus Olsson Formand i Sundtoften og Næstformand i Organisationsbestyrelsen er her i aften i stedet for H. K. Nielsen. Lars Juhl - ejendomsmester med ansvar for

Læs mere

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej Referat ordinært afdelingsmøde afholdt torsdag den 18. oktober 2012 kl. 16:30 i fælleslokalet beliggende Bragesvej, Væggerløse.

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia

Boligselskabet Futura Fredericia Boligselskabet Futura Fredericia Referat af afdelingsmøde afd. 4506 den 24. april 2013 i fælleshuset, Thygesmindevej 81 Tilstede 14 beboer, Driftschef fra Domea Carsten Nielsen, Næstformand i afd. 4501

Læs mere

Beboermøde Afdeling 2

Beboermøde Afdeling 2 Beboermøde Afdeling 2 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Inden den officielle velkomst, bad formand Inge Haüser forsamlingen om at holde 1 minuts stilhed for afdøde bestyrelsesmedlem

Læs mere

Onsdag den 3. september 2014 kl. 19.00.

Onsdag den 3. september 2014 kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 0205 Stenhøjgårdsvej 1-81 og 2-48 7. september 2014 Vedr.: referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 3. september 2014 kl. 19.00. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Brøndby 2007 v/ Formand: Freddy Rasmussen 1 Opsigelsen - 3 måneders

Læs mere

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Vedbæk, den 01. september 2013 Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03

Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03 Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03 Referat af afdelingsmøde afholdt den 10. oktober 2017 Så mange beboere deltog: 67 beboere fordelt på 41 husstande Fra administrationen deltog: Kundechef Lars

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 8

Beboermøde. Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering fra teamleder 7. Orientering om regnskabet 2014 8. Afdelingens

Læs mere

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Tilstede: Fra KAB Thomas Blaabjerg Lund TBL Henning Jacobsen HJ Fra Roskilde Nord Boligselskab Leif Tingvad LT Fra afdelingsbestyrelse Grete Andersen GA Connie

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Referat af beboermøde mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00 15. marts 2016 Deltagere: 57 husstande, 114 stemmer. Formand Lena Toftlund bød velkommen til mødet

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

BYMIDTEN. Formand Finn Korgård, Frisegade 21B, 4800 Nykøbing F., Tel. 61 73 43 10, E-mail korgard@aim.com Budgetmødet 27.

BYMIDTEN. Formand Finn Korgård, Frisegade 21B, 4800 Nykøbing F., Tel. 61 73 43 10, E-mail korgard@aim.com Budgetmødet 27. Budgetmødet 27. september 2012 1 Beskeder til/fra ejendomsfunktionærer (Har nogen noget at brokke sig over, har vi en Ejendomsmester med til mødet ) Flere har gjort opmærksom på en fejl i indkaldelsen

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Velkommen til Beboermøde afd. 3

Velkommen til Beboermøde afd. 3 Velkommen til Beboermøde afd. 3 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning ved formand Pia Hornbæk 6. Orientering fra aktivitetsudvalget

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund Afdeling 18 og 25 Gundorfslund 1 Dagsorden beboermøde afdeling 18 og 25 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet

Læs mere

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling.

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling. April 2013 Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling BRØNDBYPARKEN Afdeling. 3 I Danmark bor hver 5. familie i en almen bolig, hus, lejlighed

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde tirsdag 8.september 2015.

Referat fra afdelingsmøde tirsdag 8.september 2015. Stenløse d. 21-09-2015 Afd. 3 Halkær Referat fra afdelingsmøde tirsdag 8.september 2015. 1. Velkomst og valg af dirigent Til stede: 9 boliger, 18 stemmeberettiget, samt Driftschef Bo Mølgaard Steffen Bargholz

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 47

Referat Afdelingsmøde afdeling 47 Referat Afdelingsmøde afdeling 47 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 47 Sted: Grejsdalens Hotel, Grejsdalsvej 384 Dato: Den 29. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 18 beboere

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI).

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI). Side 1/8 Afdeling 21. Referat fra afdelingsmøde den 8. september 2016, kl. 18,30. I mødet deltog: Beboere: 22 incl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Dorthe Kirch Michael Jensen Niels Nielsen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 Der var mødt 15 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Ingen. Fra administrationen: Kurt Olsen, Claus

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Nyhedsbrev. Beboermøde. 20. september kl. 19:00 I fælleshuset No 106

Nyhedsbrev. Beboermøde. 20. september kl. 19:00 I fælleshuset No 106 Når man griller i sin have, bør man tage det fornødne hensyn til sine naboer, det er jo ikke alle der bryder sig om at få røgen lige ind i enten soveværelse eller stue. Derfor vær venlig at tage hensyn

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Til beboere i Afdeling Dalgasparken Dalgas Allé 2-6 7400 Herning Herning, den 2/9 2016 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Til brug ved det ordinære afdelingsmøde tirsdag den 13/9 2016, klokken

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde afd Bavndysseparken, 2016

Referat fra ordinært afdelingsmøde afd Bavndysseparken, 2016 Referat fra ordinært afdelingsmøde afd. 2004-6 Bavndysseparken, 2016 Mødet blev afholdt den 8. september 2016 kl. 14.00 i fælleshuset, Bavnager 3. Der deltog i alt 9 hustande. 40,9 % af lejemålene deltog.

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat. 05-07-2015 13:30 Søborg Hovedgade 143, st. th 2860 Søborg. Højebo. Møde indkaldt af: Rikke Mønster

Bestyrelsesmøde. Referat. 05-07-2015 13:30 Søborg Hovedgade 143, st. th 2860 Søborg. Højebo. Møde indkaldt af: Rikke Mønster Bestyrelsesmøde Højebo 05-07-2015 13:30 Søborg Hovedgade 143, st. th 2860 Søborg Møde indkaldt af: Mødetype: Bestyrelsesmøde Referent: Deltagere: Ditte Hansen, Laila Lystoft Referat 1. Punkt på Underskrivning

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. maj 2015 kl. 15.00 samtidig med dette møde er der møde vedr. Ejerforeningen, på Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted,

Læs mere

Afdelingsmøde 14. september 2016

Afdelingsmøde 14. september 2016 Afd. 139-3 Boholteparken Afdelingsmøde 14. september 2016 Referat 1: Valg af dirigent Jeanet Strømmen valgt som dirigent Gitte Vagner valgt som referent Kirsten Enevoldsen & Ole Jensen valgt som stemmetællere

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 10

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 10 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 10 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 10. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her.

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 24. april 2012 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 24. april 2012 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 24. april 2012 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og administrators) beretning for

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Afd. 1006 Karré 6. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Til beboerne I afd. 29 Fregatten, Jagten, Galeasen INDGÅET

Til beboerne I afd. 29 Fregatten, Jagten, Galeasen INDGÅET Til beboerne I afd. 29 Fregatten, Jagten, Galeasen INDGÅET ) 9 P Y1 L Sønderborg, den 19. september2011 BOLtGFORENlNGE S0t30 Referat fra det årlige afdelingsmøde, torsdag den 15. september 2011, kl. 19.30

Læs mere

Opgangene er blevet malet ligesom gelænder er blevet malet. Det blev dog lavet om efter det blev kasseret ved afleveringsforretningen.

Opgangene er blevet malet ligesom gelænder er blevet malet. Det blev dog lavet om efter det blev kasseret ved afleveringsforretningen. 1. Valg af dirigent Anders Nielsen, formand for afdeling 25 og medlem af hovedbestyrelsen er blevet valgt som dirigent. Dagsorden er udsendt rettigdigt og derved er mødet gyldigt. 21 beboere og der er

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Afdelingsmøde - Afdeling 1. mandag d. 25. april 2016

Afdelingsmøde - Afdeling 1. mandag d. 25. april 2016 Afdelingsmøde - Afdeling 1 mandag d. 25. april 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af Stemmeudvalg 4. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning 5. Orientering fra afdelingens

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Aaparken

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Aaparken Til beboere i Afdeling Aaparken Aaparken 6-14 7400 Herning Herning, den 29/8 2016 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Aaparken Til brug ved det ordinære afdelingsmøde torsdag den 8/9 2016, klokken 17.00

Læs mere

Sydkystens Boligselskab Afdelingsbestyrelsen Snebærhegnet

Sydkystens Boligselskab Afdelingsbestyrelsen Snebærhegnet Sydkystens Boligselskab Afdelingsbestyrelsen Snebærhegnet Referat af Afdelingsmøde d. 26. september 2016 i Snebærhegnet. Deltager: Driftschef Michael Christensen, økonomimedarbejder Anne Brønnum KAB. Henrik

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23. DIRIGENT: ERIK AD. 1 Fremmødte / Fraværende: Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Torben, Pia, Gert, Erik, Aase. Afbud, Roberto. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 11. Godkendt,

Læs mere

Boligselskabet VIBORG byder dig velkommen i vores selskab. Vi håber, at du vil befinde dig godt hos os.

Boligselskabet VIBORG byder dig velkommen i vores selskab. Vi håber, at du vil befinde dig godt hos os. Kære nye beboer Boligselskabet VIBORG byder dig velkommen i vores selskab. Vi håber, at du vil befinde dig godt hos os. Vi giver dig trygge og private rammer midt i det fælleskab, som er Boligselskabet

Læs mere

Beboermøde Afdeling 11

Beboermøde Afdeling 11 Beboermøde Afdeling 11 Dagsorden beboermøde afdeling 11 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Status helhedsplanen 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Beboermøde Afdeling 22

Beboermøde Afdeling 22 Beboermøde Afdeling 22 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 13. Vi håber du vil føle dig hjemme, og blive glade for at bo her.

Læs mere

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 21. oktober 2014 Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 17-03 Kirstinelund torsdag den 25. september 2014 kl. 18.30 i Glassalen på Rugvængets Skole

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 38

TIL BEBOERNE I AFDELING 38 TIL BEBOERNE I AFDELING 38 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget Skema planlagt vedligeholdelse Årsregnskab Indkomne forslag

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 6 fremmødte beboere velkommen.

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 6 fremmødte beboere velkommen. Afdelingsmøde for Sdr. Onsild, Døstrup og Hvornum, afd. 25 Onsdag, den 23. september 2015 kl. 18.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TJP), vicevært

Læs mere

6340 Kruså. B) - Preben Hansen, Parkvej 8, foreslår at der foretages varmetjek med termisk kamera på boligerne (bilag vedlagt)

6340 Kruså. B) - Preben Hansen, Parkvej 8, foreslår at der foretages varmetjek med termisk kamera på boligerne (bilag vedlagt) AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AFDELING 2, Kruså og Smedeby 6340 Kruså den 18. marts 2012 Beboerne i afdeling 2, Kruså og Smedeby Beboermøde i multisalen, Grænsehallerne, Harkærvej 3a, 6340 Kruså, den 27.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde mandag d 14. januar 2013

Referat af afdelingsmøde mandag d 14. januar 2013 Referat af afdelingsmøde mandag d 14. januar 2013 Tilstede: 71 lejemål, svarende til 142 stemmer. Derudover deltog ejendomsmester Michael Vegeberg og Rikke Stisager fra DAB. 1) Valg af dirigent Rikke Stisager

Læs mere

Beboerinformation Måløv Park marts 2011

Beboerinformation Måløv Park marts 2011 Beboerinformation Måløv Park marts 2011 Indhold: Vinterparkering Parkeringsudvalg Postkasser Brug af grill, udendørs pejs eller bålfad Nye carporte Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Vinterparkering

Læs mere