Generalforsamlingsreferat 2013 Ulstrup Forsamlingshus 8. juni klokken 13.00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamlingsreferat 2013 Ulstrup Forsamlingshus 8. juni klokken 13.00"

Transkript

1 Generalforsamlingsreferat 2013 Ulstrup Forsamlingshus 8. juni klokken Valg af dirigent og 2 stemmetællere. a. Bestyrelsen foreslog John Westhausen som blev valgt b. Stemmetællere: Kenn Espersen og Vibeke Preisler Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen ifølge 8 i vedtægterne, var indkaldt i rette tid, og ingen protesterede her i mod. Dirigenten fastslog herefter at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. 2. Formandsberetning: Af Bent Lundgren Som det er en tradition ved vores generalforsamling, starter jeg beretningen med en gennemgang af årets aktiviteter. I løbet af året har der været afholdt 7 bestyrelsesmøder, og i den nye EDB verden med computere, mailer vi rigtig meget til hinanden. Det betyder, vi alle i bestyrelsen ved, hvad der foregår hele tiden. Jeg talte mine mails i postkassen bestyrelsesarbejde juni 2012 til juni 2013: Jeg havde sendt 143 mails, modtaget 327 mails. Opgaverne i Røsnæs Strandpark har været delt ud på flere personer, som ansvarsfuldt har udført deres arbejde. TAK I Strandparken at der er adskillige huse til salg. Vi ved alle, at salget går meget langsomt, men dog fremad. Bestyrelsen opfordrer til, at alle gør en indsats for at vedligeholde deres huse, grunde, rabatter mv. Det vil medvirke til, at Strandparken fremtræder så flot som muligt. Hvilket jo er til vores alle fælles interesse. EDC ejendomsmægleren fortalte fornylig, at de anser Røsnæs Strandpark, som et af de mest attraktive sommerhusområder i Vestsjælland, grundet vore store friarealer, sø, havn, badebro og ikke mindst, at det hele bliver vedligeholdt så godt. Dejligt at høre, og endnu en grund til at passe godt på Røsnæs Strandpark. Badebroen Efter beslutningen på sidste års generalforsamling, skulle der indkøbes og sættes rækværk op, det fik vi købt og monteret, i løbet af en uge og det fungerer efter hensigten til alles tilfredshed. Vinteren har ikke gjort skade på bropillerne så i år har vi sluppet uden en ekstra regning. Kostien Sidste år blev et Kostilauget oprettet, og så blev der indkaldt til renovering af stien. Det første stykke fra havet og halvt oppe ad stien blev ordnet med ganske få medlemmer, de knoklede alt hvad de kunne. Det blev også rigtigt pænt. Der blev indkaldt til en renovering mere, men der kom desværre kun ganske få. Så bestyrelsen bevilgede at Søndergaard kunne ordne det sidste stykke. Men Kostilauget fortsætter og planlægger for den løbende vedligeholdelse med lugning af ukrudt mellem stenene. Stien er blevet renoveret og er blevet rigtigt flot. Tak til alle der har knoklet med stien. Side 1

2 Indklipningerne Bestyrelsen syntes at tingene bliver udført uden de store problemer når vi kontakter beboerne. Men der er desværre stadig nogen vi ikke kan få til at gøre som vores ordensreglement beskriver. Bemærk også Kommunens krav om beskæring og frihøjder, kommunens krav kan findes på vores hjemmeside. Adresser og Hvis der er nogle i Røsnæs Strandpark der har fået ny adresse eller tlf. nr. ny mail, så kontakt Flemming. Sct. Hans Sct. Hansfest/bål bliver afholdt den 23. juni, og det er en søndag, Bestyrelsen sørger for lidt hygge på havnen, der mener jeg lidt vand, vin og øl. Søen Det bliver nok nødvendigt at oprense søen i Vi følger den tæt. Selvfølgelig vil bestyrelsen sørge for de nødvendige tilladelser. Søen er bosted for en fredet grøn salamander og siden sidste år også for klokkefrøer, som mange af jer sikkert har hørt. Der er også en lille Lappedykker der ruger i søen. Men det vi alle nok glæder os mest over, er vores svanepar og særligt når ællingerne kommer. Så ingen tvivl om, at vi her har en naturperle der er værd at passe godt på. Veje Vores veje er i god stand, asfaltvejen er uden skader efter vinteren, vi glæder os stadig over, at vi fik lagt asfalt i rette tid. Grusvejene er overordnet er også i god stand, men det er naturligvis nødvendigt løbende at vedligeholde grusvejene, Samsøvej er blevet renoveret ligesom der også andre steder, er foretaget reparationer, alt for at sikre at vejene fortsat er i god stand, til glæde for os alle i mange år. Bådelauget Jeg vil også rose Henning Danielsen for hans store engagement som Formand for bådelauget i vores havn, tingene bliver bare gjort og han, opvarter os med pølser, ål og andet godt til festerne, sørger for indkaldelse til havne oprydning. O.S.V. Det vil bestyrelsen godt rose. Henning fik også lige arrangeret en sommerfest for alle i Strandparken,(mod betaling). De der tilmeldte sig fik for små penge en rigtig god veltilrettelagt grillet oksesteak med en masse tilbehør som Vores 2 dygtige kokke Jens Andersen og Jens Backer hyggede sig med at lave. Der kunne købes vin og øl samt vand til billige penge. Vejret var rigtigt godt så vi sad ude under teltene. Jeg ved at Henning og kokkene har planer om en gentagelse i år. Røsnæs Strandparks toilet for damerne blev brugt flittigt, Tak til Roger og Flemming samt Henning for dette tiltag. Dræn Bestyrelsen fik etableret at, Hvedebjerggård gravede nye dræn ned i hans egen mark, beboerne på Romsøvej betalte for rørene. Så behøver markdrænet ikke at lede vand ind i Røsnæs Strandpark, men udenom, Det virker efter det voldsomme regnvejr den 22 maj hvor der faldt 48 mm regn, var der ingen oversvømmelser på grund af for små dræn. Drænene i Røsnæs Strandpark bliver løbende friholdt for skidt og møg så de kan trække, dette bliver udført efter behov. Side 2

3 Sten i rabat På sidste generalforsamling blev et forslag fra Torben Engqvist nedstemt, men generalforsamlingen pålagde samtidig bestyrelsen at undersøge lovligheder af sten i rabatter. Bestyrelsen har haft telefonisk kontakt med Kommunen og senere en brevveksling hvoraf det klart fremgår, at der ingen regler findes for udlægning af sten i rabatter. 13 august 2012 modtager bestyrelsen mail fra Anne Marie Pedersen Kalundborg Kommune med følgende indhold: Bent Lundgren Formand for Røsnæs Strandpark Tak for dit svar om at stenene er blevet fjernet. Kalundborg kommune vil ikke foretage sig yderligere i sagen. Med henvisning til din meddelelse om at vejene i Røsnæs Strandpark er beliggende i landzone, og at I forbeholder jer ret til at opsætte sten senere, er det korrekt at vejene i Røsnæs Strandpark er beliggende i landzone. Som oplyst telefonisk har Lov om private fællesveje afsnit II Private fællesveje på landet ingen specifikke bestemmelserne om tilladelse til forskellig råden over eller ændring af en vejs indretning, men kun bestemmelser om at en privat fællesvej skal holdes i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang, jfr. 13. Hvis en vejberettiget gør gældende, at en vej ikke er i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang, og at eksisterende bestemmelser om vejens vedligeholdelse er utilstrækkelige til at sikre dette, skal kommunalbestyrelsen, vejmyndigheden, tage stilling til, om der skal fastsættes bestemmelser om istandsættelse og vedligeholdelse af vejen, jfr. 14. Før kommunalbestyrelsen, vejmyndigheden, træffer afgørelse om, at en privat fællesvej skal istandsættes eller vedligeholdes, skal kommunen enten afholde vejsyn eller møde, jf. stk. 2-4, eller gennemføre en skriftlig procedure. Hvis en vejberettiget har fremsat anmodning om et vejsyn skal kommunen holde vejsyn, jfr. 17. Dette vil betyde, at hvis vejmyndigheden, Kalundborg kommune, får klager over placering af sten i rabatten, skal vi tage stilling til stenenes placering i relation til, om vejen er i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang og evt. indkalde til vejsyn. Med venlig hilsen Anne Marie Pedersen Sagsbehandler Direkte: Vej, Park og Færger Højvangen Svebølle Kalundborg Kommune Klosterparkvej Kalundborg Tlf.: Side 3

4 Baggrunden for Torben Engqvists forslag om fjernelse af stenene, er at 14 dage før sidste generalforsamling kørte Torben Engqvist ind i en sten på hjørnet Kyholmvej og Strandparkvej og totalskadede sin bil. (Torben kræver ,-kr af grundejerforeningen.) Hændelsesforløbet: 10/ Beslutter bestyrelsen at udlægge sten på hjørnerne ved Kyholmvej og Læsøvej, da skraldebilen ødelægger rabatterne. De bliver ud lagt af vores entreprenør som vi har betalt for dette arbejde. 28/ Torben Engqvist påkører sten på hjørnet ved Kyholmvej. 29/ Torben Engqvist fremsender forslag om fjernelse af sten på hjørnerne. 9/ Generalforsamlingen forkaster forslaget. Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at undersøge lovligheden af at udlægge sten. 17/ Torben Engqvist kræver ,-kr af grundejerforeningen. udover den forsikringssum TE s forsikringsselskab allerede har udbetalt 18/ Bestyrelsen afviser i brev erstatningsansvar, og meddeler samtidig at sagen er videregivet til grundejerforeningens forsikringsselskab. Alm. Brand. 18/ Alm. Brand afviser erstatning med begrundelser og meddeler Torben Engqvist han er velkommen til at kontakte Alm. Brand. Blandt andet skriver Alm. Brand til Torben Engqvist: Begrundelsen er, at G/F Røsnæs Strandpark ikke er ansvarlig for skaden, fordi de ikke har begået fejl eller forsømmelser, der er årsag til skaden. 23/ Torben Engqvist fremsender ny mail og sænker samtidig sit krav til ,-kr. 13/ Bestyrelsen får brev fra Kalundborg Kommune om der er ingen specifikke bestemmelser om en vejs indretning i landzone. Herunder sten. 8/ Alm. Brand svarer Torben Engqvist på brev 23/ med fortsat afvisning. Bestyrelsens holdning til denne sag er. 1. Stenene er ikke ulovlige 2. TE mister herredømmet over sin bil og kører ud i rabatten og påkører stenen. 3. Alm. Brand afviser erstatningsansvar. 4. TE fremsætter et udokumenteret krav 5. Og endelig har bestyrelsen iht. vedtægterne ikke noget mandat overhovedet til at udbetale foreningens penge. Bestyrelsen har brugt utrolig megen tid på Torben Engqvist manglende forståelse for det danske retssystem, så vi vil ikke besvare yderligere breve fra Torben Engqvist. Torben Engqvist s krav til Røsnæs Strandparks grundejerforening er efter dette afsluttet fra bestyrelsens side. Side 4

5 Kloak/dræn Dræn problemet angående E-Coli bakterier i Røsnæs Strandpark er ikke udbedret som vi havde håbet på. Bestyrelsen løb først ind i, vi ikke måtte komme og undersøge enkelte grunde uden at have fået lov. Så blev der skrevet mails ud om tilladelse til at få lov at undersøge grundene, tak til alle der svarede tilbage på dette. så langt så godt. Vi undersøgte ca. 25 grunde og holdte et møde angående de foreløbige resultater, vi skulle finde ud af, hvad vi kunne gøre mod udledning af spildevand i drænsystemet som vi havde konstateret. Vi kontaktede Kalundborg Kommunes kloak/spildevand, hvor svaret var vi intet kunne gøre, da vi bor i landområde og der ingen problemer er i havet ud for Strandparken med hensyn til spildevandsprøverne. På det kort de havde over området kunne de se en å/bæk der løb igennem, og der måtte man godt udlede spildevand. Dengang var der ingen regler. Jeg fortalte ham den var rørlagt nu, men det gjorde ingen forskel. Så i princippet hvis ikke det er ny tilsluttet, er det lovligt. Sikken en besked at få, vi havde altså ingen muligheder til at udbedre vores viden. Vi valgte at stoppe arbejdet da vi ikke kunne komme videre. Vintervedligeholdelse Offentlig høring d udsendte kommunen et forslag til vinterveligeholdelse i sommerhusområder. Hver sommerhusejer skulle i henhold til forslaget være pligtig til at rense for sne og udføre glatførebekæmpelse, som i indre byområder. Bestyrelsen udsendte forslaget til alle i Strandparken, som vi har adresse til. Og her var det jo vigtigt at vi har adresser til de allerfleste, og der var travl aktivitet ved tastaturerne. Medlemmerne var stærkt imod 88,3 % ønskede ikke snerydning. Bestyrelsen skrev en alvorlig og velbegrundet protest til kommunen. Kommunen meddelte i november at forslaget var trukket tilbage idet flere hundrede sommerhusejere havde protesteret. Det var selvfølgelig en stor tilfredsstillelse at opleve at det er muligt at trænge igennem til kommunen, og samtidig glædede bestyrelsen sig over at vi via hurtigt og nemt kan få kontakt til de fleste i Strandparken. Tak det var så lidt rapport om det vigtigste der skete i 2012 Efter forespørgsel fra Torben Engqvist om hans forslag skulle behandles her eller særskilt, blev det besluttet at det blev ordnet under hans indsendte forslag. Derefter blev formandens beretning vedtaget med 1 imod. 3. Forelæggelse af regnskab 2012: Flemming Christensen fremlage regnskabet og dette blev enstemmigt vedtaget. 4. Forelæggelse af budget 2013: Flemming Christensen fremlage budget og dette blev vedtaget med 1 stemme imod. Side 5

6 5. Indkomne forslag: Forslagstiller Torben Engqvist: a) Bestyrelsen nedlægges. Dens hidtidige funktioner overdrages til et professionelt firma subsidiært Kalundborg kommune. Begrundelse: Udgifter til møder, bestyrelseshonorar og kontorartikler beløber sig til kr svarende til 19,19 pct af kontingentet. b) Generalforsamlingen erkender sit ansvarspådragende for ved de af formanden ulovligt udlagte sten. Skadelidte Torben Engqvist betales erstatning. Afstemning skal være skriftlig. Det blev fastlagt at forslaget behandles som almindeligt forslag. c) Forsikringspolicen for bestyrelsesansvar fremlægges (medl. Ejendom). Forslagsstiller trak sit forslag, da policen kan læses på Røsnæs Strandparks hjemmeside d) Generalforsamlingen fastsætter de årlige antal ordinære bestyrelsesmøder. e) Generalforsamlingen fastsætter honorar for afholdte bestyrelsesmøder f) Dagsorden for bestyrelsesmøde bekendtgøres på foreningens hjemmeside samt i foreningens udhængsskabe senest 14 dage før afholdelse. Tid og sted for mødet oplyses. g) Referat af bestyrelsesmøde bekendtgøres på foreningens hjemmeside samt i foreningens samt i foreningens udhængsskabe senest 14 dage efter mødeafholdelse. h) Generalforsamlingen anviser kørselstakst for bestyrelsesmøder. Forslagsstiller trak sit forslag, da der ikke udbetales kørselsgodtgørelse. Herefter betragtes Torben Engqvists sag som afsluttet. Side 6

7

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 1. VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog Klaus Børch, som blev valgt uden modkandidater. Klaus Børch takkede for valget og tilliden og konstaterede, at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Lund, som blev valgt. Hans Lund konstaterede, at

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006.

FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006. WILLIAM LERCHE 01 MARTS 2006 Formand G/F Pilegården FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006. 01. VELKOMST. Allerførst vil jeg gerne have lov til

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde

REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde Grundejerforeningen Stoense Havn REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde 1. Velkomst og Valg af dirigent Formand Flemming

Læs mere

Grundejerforeningen Strandgårdsparken PROTOKOL

Grundejerforeningen Strandgårdsparken PROTOKOL PROTOKOL Generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken 27.februar 2010 1. Valg af dirigent Finn Madsen (nr. 31) blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus Referat af ordinær generalforsamling Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30 i Karleby Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2011/2012 3. Forelæggelse af regnskab for 2011

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere