Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag."

Transkript

1 Slotsholmsgade DK-1216 København K T F M W Folketingets Kommunaludvalg Dato: 2. december 2010 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: DEPPHO Sags nr.: Dok nr.: Vedr. L 65 Som opfølgning på den tekniske gennemgang af L 65 i dag oversender jeg hermed mit talepapir samt de plancher mit ministerium brugte i forbindelse med den tekniske gennemgang. Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag. Med venlig hilsen Bertel Haarder

2 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaløkonomisk center Sagsbeh.: sht Sags nr.: Dok. Nr.: Dato: 2. december 2010 Stikord til teknisk gennemgang af L 65 Indledning (Ministeren) Det talte ord gælder Det er jo et ganske kompliceret lovforslag, som vi har til behandling. Og som 1. behandlingen viste rejser det mange spørgsmål. Jeg har derfor vurderet, at nok kan være nyttigt, at vi prøver teknisk at gennemgå forslaget. Så vi alle kan have rimelig forståelse af, hvad det er for et problem, som forslaget skal rette op på. Men allerførst vil jeg gerne oplyse, at jeg i dag har drøftet spørgsmålet om forældelse med Kammeradvokaten. Og jeg har forstået, at vi fra årsskiftet begynder at løbe ind i, at der er tilbagebetalingskrav, der begynder at forældes. Det mener regeringen ikke er acceptabelt i denne sag. Jeg vil derfor stille ændringsforslag, der fastslår, at kommunerne skal tilbagebetale alle ulovligt opkrævede ejendomsskatter, når det er teknisk muligt. Vi har ikke formuleret teksten endnu, men forslaget vil lægge op til, at forældelsesfristen for disse sager kommer til at løbe fra lovens ikrafttræden og tre år frem. De almindelige regler for genoptagelse af ejendomsvurderinger gælder fortsat. Kammeradvokaten har samtidigt oplyst, at borgernes rettigheder i forhold til tilbagebetaling ikke er afhængig af, at borgerne klager til kommunen. Det følger af de almindelige forvaltningsregler, at myndighederne skal søge at finde de grundejere, som har fået opkrævet en forkert skat. Så det behøver vi ikke lovgive om, men jeg vil gøre en bemærkning herom i forbindelse med ændringsforslaget om fristforlængelsen. Jeg vil herefter gerne bede nogle af tilstedeværende embedsmænd om i øvrigt at gennemgå lovforslaget.

3 Teknisk gennemgang af L 65 Kommunaludvalgsmøde den 2. december 2010

4 Grundskatteloftet Udjævning af stigninger i i grundskylden, når grundværdien di stiger hurtigt t Den afgiftspligtige grundværdi må højst stige med den skønnede stigning id det tkommunale udskrivningsgrundlag ki i dl + 3 pct. dog max 7 pct. L 65 ændrer ikke herpå

5 Tidslinje Juni 2009 Marts 2010 Juli 2010 Grundskatte- loft træder i kraft Ændring af IT-system Kammer- advokatens responsum til SKAT Afgørelse i vurderingsankenævn ISM udsender d pressemeddelelse og orientering til kommunerne

6 Forskellen mellem L 65 og gældende ret Skatteår inden 2006 efter 2006 hvis genoptagelse af fradraget forhøjelse af fradrag (L 65) fradraget tilbageføres (de gældende regler) Grundværdi Fradrag for grundforbedring d er Grundværdi fratrukket fradrag Grundskatteloft/ det der betales skat af tillagt pct.-regulering g

7 Hvad indebærer L 65? Lovliggør fremadrettet den kommunale praksis Fastholder grundskatteloftet begrænsning på stigningstakten Afskaffer den bagudrettede ændring af loftet ved nye / forhøjede fradrag Nuværende formulering af 1, stk. 5: For afgiftspligtige grunde som nævnt i stk. 2, hvor der er sket ændring af fradraget for forbedringer, anvendes grundværdien med det ændrede fradrag for forbedringer som udgangspunkt for beregningen af det afgiftspligtige grundlag efter stk. 2, nr. 2. Ved beregningen fremskrives ansættelsen for det seneste år, hvor grundværdien efter fradrag for forbedringer og reduktion for fritagelser for grundskyld, jf. stk. 2, nr. 1, udgjorde den afgiftspligtige grundværdi til skatteårets niveau, med reguleringsprocenten for de mellemliggende år, jf. stk. 3. Foreslået formulering af 1, stk. 5: For afgiftspligtige g g grunde som nævnt i stk. 2, hvor fradrag for forbedringer bortfalder, anvendes grundværdien uden det tidligere fradrag for forbedringer som udgangspunkt for beregningen af det afgiftspligtige grundlag efter stk. 2, nr. 2.

8 Overgangsbestemmelsen Stk. 2. Ved beregningen af den afgiftspligtige grundværdi efter 1, stk. 2, nr. 2, anvendes i 2011 den afgiftspligtige grundværdi, der i 2010 dannede grundlag for påligningen af grundskyld, uden hensyntagen til eventuelle nye eller forhøjede fradrag for forbedringer i perioden i medfør af 1, stk. 5 i den hidtil gældende lov. Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 finder ikke anvendelse, såfremt de for 2011 udsendte ejendomsskatteopkrævninger er baseret på en beregning efter 1, stk. 2, nr. 2, hvor der er taget hensyn til nye eller forhøjede fradrag for forbedringer i perioden i medfør af 1, stk. 5, i den hidtil gældende lov. I så fald medtages i 2011 ved beregningen g af den afgiftspligtige g g grundværdi efter 1, stk. 2, nr. 2, de nye eller forhøjede fradrag for forbedringer i medfør af 1, stk. 5, som indgik i den afgiftspligtige grundværdi, som i 2010 dannede grundlag for påligningen af grundskyld. Stk. 4. I de i stk. 3 omhandlede tilfælde anvendes ved beregningen g af den afgiftspligtige g g grundværdi efter 1, stk. 2, nr. 2, i 2012 den afgiftspligtige grundværdi, der i 2011 dannede grundlag for påligningen af grundskyld, uden hensyntagen til eventuelle nye eller forhøjede fradrag for forbedringer i perioden i medfør af 1, stk. 5 i den hidtil gældende lov.

9 Tilbagebetaling Hovedproblemstillinger: Skal borgerne selv rette henvendelse til kommunerne? Kan der i nogle tilfælde ld være indtrådt forældelse l? Betyder en vedtagelse af L 65 noget for mulighederne for tilbagebetaling?

10 Grundejere får for meget betalt skat tilbage Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder har i dag haft møde med kammeradvokaten. Regeringen har på den baggrund besluttet, at alle grundejere, der har betalt for meget i ejendomsskat, vil få pengene tilbage. Samtidig udsætter regeringen forældelsesfristen, så ingen kommer i klemme på grund af forældelsesfrist, og det forsøges at finde en løsning så alle, der har krav på penge tilbage bliver identificeret via it og automatisk får pengene tilbage. Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger: Det vigtige er, at ingen kommer i klemme. Jeg er meget glad for, at kammeradvokaten i dag har sagt god for, at vi finder en ordning, så ingen rammes af en uklar lovgivning og administration. Det betyder, at kommunerne skal tilbagebetale alle ulovligt opkrævede ejendomsskatter, når det er teknisk muligt, idet forældelsesreglerne udsættes til udgangen af 2013, og at tilbagebetaling, som kan identificeres via IT-systemerne, ikke er afhængig af, at borgerne selv rejser krav om tilbagebetaling, siger Bertel Haarder. Han vil på den baggrund fremsætte ændringsforslag til L 65, som indebærer: At kommunerne tilbagebetaler alle ulovligt opkrævede ejendomsskatter, når det er teknisk muligt, idet der indsættes en bestemmelse i L 65 om, at forældelsesfristen løber fra tidspunktet fra lovens ikrafttræden. De almindelige regler for genoptagelse af ejendomsvurderinger gælder fortsat. At tilbagebetaling, som kan identificeres via IT-systemerne, ikke er afhængig af, at borgerne selv rejser krav om tilbagebetaling Baggrund Grundskatteloftet blev indført i Formålet er at sikre at grundejere ikke oplever store stigninger i grundskylden fra det ene år til det andet, når vurderingerne stiger. Desværre har det vist sig, at den udformning, som loven fik tilbage i 2003, har en konsekvens, som slet ikke svarer til det enkle formål om at sætte loft over den mulige årlige stigning i ejendomsskatten. Problemet er, at får en grundejer eksempelvis forhøjet et fradrag for grundforbedringer i 2005 eller senere, så skal det typisk trækkes fra i grundværdien helt tilbage i Man tager altså et fradrag, der er beregnet med udgangspunkt i de senere langt højere vurderinger i f.eks og trækker det fra i det tidligere år 2001, hvor grundværdien var lavere. Det fører til en lavere skat - ja i nogle tilfælde et rundt nul. Det har aldrig været meningen at skabe særligt favorable fradragsmuligheder. Meningen var som sagt at sætte loft over de årlige stigninger. Lovforslaget L 65 skal sikre, at grundskatteloftet fremover får den virkning, der oprindeligt var meningen.

11 2 Sådan har kommunerne også administreret siden I overensstemmelse med lovens hensigt, men - har det vist sig - ikke i overensstemmelse med lovteksten. Det betyder, at der er nogle borgere, som skal have penge tilbage. Det har endnu ikke været muligt at opklare det økonomiske omfang af tilbagebetalinger, men det vurderes at dreje sig om et betydeligt beløb. Det kan dreje sig om 1 mia.kr. eller mere. Den nedsatte arbejdsgruppe mellem KL, Skatteministeriet, Finansministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet fortsætter arbejdet med den praktiske håndtering af tilbagebetalingsspørgsmålet. Yderligere oplysninger Line Aarsland

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.)

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.) [1] Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0079 Udkast Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.) 1 I lov om vurdering af landets

Læs mere

Februar 2014. Notat til Statsrevisorerne om ministerforelæggelser og orienteringer til Folketinget om den offentlige ejendomsvurdering

Februar 2014. Notat til Statsrevisorerne om ministerforelæggelser og orienteringer til Folketinget om den offentlige ejendomsvurdering Notat til Statsrevisorerne om ministerforelæggelser og orienteringer til Folketinget om den offentlige ejendomsvurdering i perioden 2004-2012 (beretning nr. 13/2012) Februar 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Page 1 of 38 Tilbage Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 04/07/11 Udkast (3) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love samt ophævelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 7. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0355008 - RSL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 13. februar 2015 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Ole Græsbøll Olesen, Kåre Mønsted og Bo Bjerregaard (kst.)). 5. afd. nr.

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl.

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. /VRPIUHPVDW)RUVODJWLOORYRP QGULQJDIORYRPVLNULQJPRGI OJHUDI DUEHMGVVNDGHRJORYRPHUVWDWQLQJWLOVNDGHOLGWHY UQHSOLJWLJHPIO1HGV WWHOVHDI VDJVEHKDQGOLQJVWLGHQXGYLGHOVHDIGHQVLNUHGHSHUVRQNUHGVRJXGYLGHWDGJDQJWLODWEHWDOH

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg

Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg Indenrigsministeriet Dato: 29. april 2002 Kontor: 2.ø.kt. J.nr.: 1999/1425-10 Afgørelse af 00-12-04 - Realdanmark (1999/1425-10) Undladelse af at orientere de andelsberettigede kommuner når der skiftes

Læs mere

Hvis du/i ikke endnu har besluttet, om du/i vil benytte tilbuddet fra Rafn og Søn

Hvis du/i ikke endnu har besluttet, om du/i vil benytte tilbuddet fra Rafn og Søn Hvis du/i ikke endnu har besluttet, om du/i vil benytte tilbuddet fra Rafn og Søn Vi vil gerne have undersøgt vores muligheder for at spare ejendomsskat Vi har kontakt til et konsulentbureau, der har specialiseret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Skat 2013. Ejendomsvurdering Øget fokus lønner sig

Skat 2013. Ejendomsvurdering Øget fokus lønner sig Skat 2013 Ejendomsvurdering Øget fokus lønner sig Hold øje med ejendomsvurderingen og ejendomsskatterne det lønner sig. Vi har i de senere år oplevet fald i ejendomspriserne, hvilket også bliver afspejlet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2012-511-0089 Dato:25. april 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer.

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring Til lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 78 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv. UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 68 Bilag 2 Offentligt J.nr. 12-0219990 Dato: 22. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

20. oktober 2012. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Kbh. K

20. oktober 2012. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Kbh. K Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Kbh. K Bemærkninger til forslag til ændring af VE-loven jf. Energistyrelsens høringsbrev af 24. september 2012. 20. oktober 2012 Danmarks Vindmølleforening er enig i

Læs mere