Referat fra møde i Sportskommissionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i Sportskommissionen"

Transkript

1 Referat fra møde i Sportskommissionen SK Møde: Mødedato: Sammenskrivning af møder fra 24. september og 6.oktober 2014 Til stede: Stefan Kristjansson(SKR), Ole Nørskov-Nielsen(ONN), Hanne og Jonas Thomsen(HT), Brian Berthelsen og Søren Andersen Ikke til stede: Ingen Referent: Søren Andersen Dato: 15. oktober 2014 Ansv. 1. Velkomst SK bød velkommen til mødet og derefter gik man over til dagsorden 2. Godkendelse af referat fra seneste møde og dagsorden. Begge blev godkendt 3. Fritte Cup 2015 SK havde indbudt Henrik Frimodt og Erik Gundersen til mundtlig dialog omkring Fritte Cup 2015 og fremadrettet. Der er ingen tvivl om, at Fritte Cuppen opfylder en mission i dansk speedway, både hvad angår talentudvikling, men også i et breddeperspektiv, idet Fritte Cup er med til at tiltrække og fastholde speedwaykørere. SK ønsker forsat at støtte Fritte-Cup, rent økonomisk, men pengene vil være målrettet til talentudviklingsdelen. Nedenstående krav til Fritte Cup for SK ønsker forsat at støtte Fritte Cup med kr ,-. Pengene skal dog øremærkes, som også omtalt på vores møde, A-gruppe kørerne i 85cc samt nyoprykkede 500cc U17/U19 kørere. Redegørelse for hvad pengene er brugt til, fremsendes senest den 31.december i løbsåret. - Løbsafviklingen skal spredes ud på flere klubber - Der betales normal løbsafgift af den arrangerende klub - Dommerpåsætningen skal ske via SK og Hanne Thomsen Planlægningen løbsdatoerne skal ske via SK s Kalenderudvalg, således vi sikrer, at løb ikke kolliderer i løbet af sæsonen Status Sportsudvalg - Rundbaneudvalget(SKR); Har afleveret deres anbefaling omkring næste års turnering. Udvalget opfordres til at kigge på 2016 og fremadrettet. - TA(SKR); herunder besøg af Thorkild Vestergaard SKR har holdt telefonmøde med Ib Christiansen, Vojens, som har indvilliget i at tage DSL delen i TA fra IB Christiansen vil også overtage ansvaret for DSL kalenderen. Side 1 af 5

2 Præcisering at følgende 8 klubber deltager i 85 cc 1. division i 2015: MSM HSK FSK VBMK SMK VSK SSK(FMK) SMO SK har modtaget en henvendelse gående på, at der ikke er tilstrækkeligt med kvalificerede kørere til 1.division. En stor del af Esbjergs kørere, kommer til at køre for Glumsø i Til 2016 kommer der en reglementsrettelse om holdbytte. 2. og 3. division, 500 cc består af 8 hold. 500 cc, 1. division, består af 8 hold. Fjelsted rykker ned fordi holdet endte sidst i 1.division i sidste sæson. MSM har ansøgt om en plads, men SK afviser den med henvisning til reglementsafsnit Både Fjelsted og Glumsø ønsker at køre 1.division i Outrup har trukket sig fra 1.division og FSK overtager Outrups plads. Skulle der komme et afbud mere, vil MSM blive tilbudt denne plads. Overordnet er det SKs beslutning, at der fremadrettet er kontinuitet i antallet af hold i de forskellige divisioner, så det ikke ændres fra år til år. DSL, Heatsnit. Oplæg fra Lars Munkedal omkring heatsnit ser fint ud. Forventet vedtaget tirsdag den 30.september af Ligabestyrelsen. 50 cc Klubber har forespurgt til mulighed for at have flere hold i samme division. Som udgangspunkt kan der kun være et hold fra hver klub i samme division. Alle klubber har meldt positivt tilbage vedrørende weekendstævner. Ellers er der ikke kommet nogle kommetarer til SKs udmeldinger. SK diskuterede muligheden for at minimere antallet af udenlandske kørere. Reglementsudvalg bliver bedt om at tilrette reglementet, så maksimalt to udenlandske kørere kan deltage på et hold. Kørerne går ind med 2,5 i snit. Holdtilmelding Alle hold skal være anmeldt senest den 1.november Reglementsudvalg(ONN) Reglementet er rettet igennem for henvisningsfejl. SK ønsker en ændring i Alment Reglement omkring træning i højere maskinklasse. SK ønsker, at det først skal være muligt at træne i den højere maskinklasse efter sidste turneringsrunde(som det har været tidligere) - Teknisk udvalg(bb) - Der blev foretaget maskinkontrol ved DM 85cc og DM 50cc. Der blev ved kontrollerne ikke fundet noget ulovligt, alle maskinerne blev derfor godkendt. - Motorkontroller vil også fremover blive prioriteret højt. - Teknisk udvalg har diskuteret de seneste protester og håndtering af disse. - Teknisk udvalg har på baggrund af de seneste maskinprotester i 50cc diskuteret Side 2 af 5

3 flg. For 50cc bolte til at samle motoren, uld i lydpotten samt holderen som holder ulden i Potten, Teknisk udvalg er kommet frem til flg. - En lydpotte må ikke skæres op, bearbejdes eller svejses. Ulden i potten må ikke bevidst fjernes, Teknisk udvalg er bevist med at det forsvinder med tiden, men potten skal stadig overholde lydtryksgrænserne. - Bolte til at samle motoren, Det er tilladt at skifte bolte, som holder motoren sammen. - Det er ikke tilladt at fjerne holderen som holder ulden i lydpotten - Taksterne for protest mod motorcykler tydeliggøres i reglement. - Møde med teknisk udvalg den 15. oktober - Superliga - Nedsat hurtigt arbejdende arbejdsgruppe omkring kategorisering contra snit for kørerne. Forslaget med snit udsendes til APS erne med en indsigelsesfrist på en 1 uge.(skr) Danske U21 køreres snit er nedsat med 25%, dog maksimalt 1. - Heatskemaet fortsætter. - SKR har udfordret ligaforeningen på organisation, turneringsstruktur, antal hold mv. -APS erne bliver bedt om at indsende regnskaber Kalender Hanne opdaterer listen med mesterskabsløb og datoerne for turneringen forespørges Thorkild om. - Næste års individuelle DM A, 500 cc afgøres efter en finale. I foråret køres der en kvalifikation til EM og VM. Den køres med 2 Kvalrunder og 1 semifinale. Efter semifinalen skal kørerne oplyse om de ønsker VM og/eller EM/kvalifikationen. Semifinalen, EM/VM kvalifikationsløbet og DM finalen køres som publikumsløb. ONN opdaterer diagrammer fra sommermødet. - Systemet for det individuelle U21 vurderes ligeledes. Konditionerne for ovennævnte stævner skal reglementføres. NM i 85 cc skal køres i Danmark i 2015.(weekend i juli) - Klublederseminar Der holdes planlægningsmøde med formændene for sportsudvalgene den 22.okober: Program Fredag, kl ) Velkomst og gennemgang af dagsorden ved Stefan Kristjansson 2) Status SK og sportsudvalgene 3) Diverse Information(SK) Program Lørdag, kl ) Opsamling fra i aftes 2) Status fra DMU trænere, Erik Gundersen og Anders Secher 3) TEMA: Hvordan kan vi fastholde kørerne i sporten/i klubberne? 3.1) Status, hvordan ser medlemsudviklingen ud? 3.2) Hvilke tanker har SK, SU Rekruttering og Udvikling? 3.3) Hvordan har vi gjort i vores klub? (Klub(ber) med medlemssucces fortæller om hvad de har gjort) 3.4) Hvordan kan vi andre bruge disse erfaringer? 3.5) Handlingsplan og tidsplan, hvad gør vi hinanden ansvarlige for og hvornår? 4) Eventuelt Side 3 af 5

4 5) Tak for denne gang 7. -Disciplinærsager og håndtering af disse Det ligger SK meget på sinde, at kørere, forældre og officials optræder sportsligt korrekt/ og er gode forbilleder. Desværre har der været en del disciplinærsager i 2014, hvilket SK finder meget alvorligt. Kørere eller officials, der udviser usportslig optræden eller farlig kørsel, og idømmes bøde eller bortvisning på dagen af dommeren, modtager en skrivelse fra SK. 5 kørere vil snarest muligt modtage et brev fra SK(kopi sendes til Stamklub) Dommerne skal roses for at være blevet bedre til at beskrive situationerne i dommerrapporterne. 8. Siden sidst - Individuel U21 EM finale 2015 Er søgt til SSC - Alvorlige skader Vi har desværre oplevet en hel del alvorlige skader i denne sæson, specielt hjernerystelser. Hvordan kan vi håndtere disse skader? Tages op på næste møde. - Talent og Elitemøder Der har været afholdt et par strategi- og statusmøder med deltagelse af Jørgen Bitsch, Erik Gundersen, Anders Secher, SKR og SA, primært med henblik på at prioritere talent- og eliteaktiviteterne, også forhold til den forestående Team Danmark ansøgning. Resultatmæssig har DMU levet op til målsætningerne i Team Danmark. I ansøgningen for 2015, vil et forøget antal træningssamlinger for U17 og U19 blive prioriteret, ligesom landskampssamarbejde med Sverige og Polen har prioritet. Det er desuden et ønske at 250 cc klassen implementeres i Danmark. Det vil ikke ske på bekostning af 85 cc, men som et supplement. I første omgang udarbejdes der en projektplan, hvor de foreløbige erfaringer med klassen, fremtidige mål og strategier beskrives. Planen skal være færdig til januar Det er et mål, at DMU er repræsenteret ved det kommende VM i klassen cc Skrivelse fra SMG omkring 125 cc klassen. SKR forespørger Svend Jacobsen om baggrunden for at klassen blev fjernet i sin tid. SK er af den holdning, at man ikke ønsker udelukke denne klasse. Klassen kan være en god start på sporten, så SK overvejer at lade kørerne deltage i 3. og 4. division, 85 cc. - Dragter 2015 For 50 cc, 85 cc og 500 cc, 1.division og 2.division, vil det være tilladt at benytte de gamle dragter. - Præcisering af: Alm. Reglement Træning i større maskinklasse. SK ønsker at indstille til Jura- og reglementsudvalget, at ovenstående paragraf korrigeres. En kører med gyldigt licens, som vil løse licens til en større maskinklasse året efter, kan tillades at træne i denne maskinklasse. Dette gælder efter 1. august på kørerens stamklubs hjemmebane. En kører fra en klub, som ikke selv har en bane til en sådan træning, kan få tilladelse til at deltage i almindelig træning på en bane, som tilhører en anden dansk klub, såfremt de to klubber har indgået en skriftlig aftale herom. Denne aftale skal Side 4 af 5

5 være godkendt af DMU/ Sportsudvalg og fremvises for træningslederen. Microkørere, som vil træne i anden klasse, skal aflægge baneprøve. Præcisering: For kørere som har deltaget i danmarksturneringen i den pågældende sæson, eller som er en del af en klubs bruttotrup i Danmarksturneringen, kan først tillades træning til den højere maskinklasse efter afslutning af Danmarksturneringen. Ved deltagelse i samlet træning og samlet start, skal der indløses licens til den højere maskinklasse. 9. Internationale repræsentanter - Bjarne Fjord Thomsen er indvalgt i FIMEs Trackracing kommission - Jan Stæchmann er på valg som member til FIMs CCP Økonomi: Intet at referere Eventuelt Kommende møde holdes den 22. oktober 2014 Overliggende emner: Rekruttering og kvalitetssikring af dommere, lydpotter. Side 5 af 5

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 05-14 Mødedato: 18.09.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JW),

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 06-14 Mødedato: 29.11.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Asger Pedersen (AP), Lene Skovsgaard (LS), Hans Jørn

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 04-14 Mødedato: 12.06.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (KMM), Hans Storm (HS), Johnny Winther

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens

Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens 1) Konstatering af møderet og stemmetal Repræsentantskabsmødet er beslutningdygtigt uanset fremmødte.

Læs mere

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 HB 04-10 Til Stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Henrik Berendt (HBE), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul

Læs mere

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 HB 03-10 Til Stede: Jørgen Bitsch, Ole Hansen, Henrik Berendt, Pia Buth Rasmussen, Anders Johansen, Poul Hjorth, Jesper Holm, Bent Andersen, Svend

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 03-13 Mødedato: 02.04.2013, kl. 17:00, Fjelsted Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen

Læs mere

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet.

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet. Referat fra BMX Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: 1. marts 2014 Til stede: Billum, Bjerringbro, Dragon, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, København, Køge, Roskilde,

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter.

1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter. Referat fra HB-møde 7 / 07 d. 3. oktober i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret.

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret. Referat fra SK BMX-Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde - BMX Mødedato: den 7. marts 2015 Til stede: 18 klubber (Bjerringbro, Dragon, Ellum, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, Københavns,

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 14. april 2013, kl. 12.00 14.30. Møde 02-13 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid. Kasper Darfelt

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 02-14 Mødedato: 28.02.2014, Hotel Bygholm Park, Horsens Til stede: Inviterede: Afbud: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth

Læs mere

Indledning. Årsrapport2012

Indledning. Årsrapport2012 Årsrapport 2012 Indledning Danmarks Motor Union er i en fortsat god og positiv udvikling, men har dog i 2012 mærket finanskrisen og konsekvenserne heraf i modsat til de tidligere år, som har medført et

Læs mere

1. Velkomst Hans Storm byder velkommen og især til Amanda Sørensen, som fortsætter som kørerepræsentant i BMX.

1. Velkomst Hans Storm byder velkommen og især til Amanda Sørensen, som fortsætter som kørerepræsentant i BMX. Referat fra SK-møde BMX Møde: Nr. 04-13 Mødedato: 16.04-2013 Til stede: Hans Storm (HS), Johnny Winther (JOW), Amanda Sørensen (AS), Per Varming (PV), Lars Ostenfeldt (LO) og Martin Gunnar Thenning (MGT)

Læs mere

Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013

Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013 De sportslige resultater 2013 har været en succes i alle grene, hvor specielt det er lykkedes i Speedway at holde det høje niveau fra

Læs mere

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Poul Tirsgaard

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Skolebillardturnering. Nyt fra DDBU KORT UDDRAG FRA TURNERINGSUDVALGSMØDET DEN 21. FEBRUAR 2015

Nyhedsbrev fra DDBU. Skolebillardturnering. Nyt fra DDBU KORT UDDRAG FRA TURNERINGSUDVALGSMØDET DEN 21. FEBRUAR 2015 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 2 Marts 2014 KORT UDDRAG FRA TURNERINGSUDVALGSMØDET DEN 21. FEBRUAR 2015 Totalseedning til fremtidige DM. For at undgå diverse diskussioner omkring regional

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Noter fra RR/DR grenmøde ved Klublederseminar 31. oktober 1. november 2014 Sted: Scandic Bygholm Park Deltagere: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid,

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

DBU FYN DELEGERETMØDET 2014

DBU FYN DELEGERETMØDET 2014 DBU FYN DELEGERETMØDET 2014 1 DELEGERETMØDE 2014 Søndag, den 19.01.14 kl. 09.30 i Langskov Hallen, Langeskov. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. DBU Fyns formand eller hans stedfortræder aflægger

Læs mere

Tommerup Motocross- & Speedwayklub

Tommerup Motocross- & Speedwayklub Referat fra den ordinære generalforsamling i Støtteforeningen for afholdt mandag d. 19. januar 2014 Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent Henrik Brorson blev valgt til ordstyrer og Peer Bjørnskov Madsen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2011 Dato: 07.03.2011 Sted: Lene Sørensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA

Læs mere