Hærværk i naturen Foto: Ilse Lausten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hærværk i naturen Foto: Ilse Lausten"

Transkript

1 HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD Hærværk i naturen Foto: Ilse Lausten

2 Så blev det endelig sommer, sådan en slags, men vi fik da holdt sommerafslutningen i Kyndby Huse under helt reglementerede og sågar meget dekorative vejrforhold stor tak til Lissi & Laurits for godt vejr og gæstfrihed. Også aftenturen til havnen i Helsingør var en succes med hensyn til såvel vejr som lys. Det bliver dejligt at møde billeder fra de to ture i forskellige af efterårets konkurrencer. Her fra tønden vil vi skynde os at sende nogle fromme ønsker ud for vejret på de ture, der er planlagt i den kommende sæson, både til Roskilde, til Den Indre By og til Söderåsen i Sverige. Det er altså mere festligt at fotografere, når regnen ikke siler ned ad nakken imens. Ud over udflugterne har vi også i foråret sejlet igennem flere inspirerende besøg af gæstefotografer, som har vist os hvordan man også kan udtrykke sig i billeder. Det er der udsigt til kommer til at fortsætte. På temmelig klos hold efter at sæsonen starter igen kan vi se hele to gæster, først Harald, der netop har afsluttet sit kursus på fotoskolen Fatamorgana, og kort efter ugebladsfotografen Søren. Senere på sæsonen får vi besøg af Mariann fra Næstved, og de vil alle sammen dele deres billeder og billedsyn med os. Men der er mange flere billeder i vente, for der er også udsigt til hele to besøg på kunstmuseer. Vi skal en tur på Udkigstønden Gammelgaard og se dullespjæt, og lidt henne på året skal vi til Lousiana og se noget mere fest og farver, efter at de har fået båret alle Eliassons rullesten ud. Det store centrum for efterårets aktiviteter bliver SDF s landsmøde i starten af oktober. Det foregår i år i Næstved, så det er stort set lige om hjørnet. Det var et kaotisk, nervepirrende og irriterende forløb at få registreret og mærket de billeder, man ville have med til lands-konkurrencen, og i det lys er det imponerende at hele 16 af os har indsendt billeder i mellem 1 og 7 kategorier. Det er oplyst til udkigstønden, at bedømmelsen af de mange billeder er godt overstået, men resultatet er ikke kendt det ligger sikkert et hemmeligt sted på SDF s hjemmeside. Så derfor bliver det endnu mere spændende at komme til landsmødet og se den flotte udstilling Den Nationale, og finde ud af hvem der har fået hvor mange af medaljerne. Der går også rygter om, at der i år bliver særligt mange workshops eller hvad den slags hedder i vore dage. Det var ikke så mange fra klubben, der fik sendt billeder ind til Mellem Sund & Bælt, og kun én af os fik billeder antaget. Til gengæld blev det for René til hele 9 antagelser, herunder en sølvmedalje i monokromatisk papir. Et skyhøjt tillykke her fra tønden.

3 Efter diskussionerne på generalforsamlingen, hvor der var et udbredt ønske om flere konkurrencer for digitale billeder, har bestyrelsen ændret på vores glaskonkurrencer. Som et forsøg bliver monochrome (Sort/hvid) og farver i resten af sæsonen bedømt under ét, og der afholdes hver gang konkurrencer i papirbilleder og digitale billeder uden bundet emne eller tema. Ud over glaskonkurrencerne holder vi fortsat et antal konkurrencer med emne, og de bliver for enten digitaler eller papirbilleder. Der vil blive sømmet nogle nye konkurrenceregler op på masten, men indtil videre er det bare at tage fat og få lavet nogle gode billeder. Held og lykke med det, og god sommer her fra tønden! Referat af ordinær generalforsamling den 26. maj 2015 Dagsorden Valg af dirigent. Formandens beretning Billedsekretærens beretning Fremlæggelse af regnskab og budget samt vedtagelse af kommende års kontingent. Behandling af indkomne forslag. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer m.v. Eventuelt. Der var i henhold til målfoto 19 medlemmer tilstede. Ad 1. Jesper blev foreslået som dirigent, og han blev valgt med akklamation. Han kunne hurtigt konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel. Jesper mente, at der skulle udpeges en referent, og her meldte Jørgen sig. Herefter blev ordet givet til formanden. Ad 2. Formanden, Uwe, tog udgangspunkt i at klubbens medlemstal har holdt sig stabilt efter stigningen for nogle år siden. Så der er stadig plads til os i lokalet. Vi kan glæde os over, at der ikke har været vandskader eller andre uheld i lokalet i denne sæson. Vi kan også glæde os over, at klubben stadig er med i top-20 i SDF s landskonkurrence; i år fik vi en delt 16-plads mod en delt15-plads sidste år. Det var hele 12 af medlemmerne, som fik antaget 1 3 billeder, heraf et diplom til Lise i Natur. Uden for Danmarksmesterskabet fik Jørgen antaget tre værker i kategorien Det Helt Fri Billede, heraf en guldmedalje. Tillykke til alle de dygtige. Vi håber det bedste for

4 alle de billeder, der netop er sendt ind til bedømmelse på trods af alskens besværligheder med SDF s hjemmeside. Hvis vi skal klare os i konkurrencen, skal der både mange og gode billeder til - kvantiteten spiller også ind. Vi har stadig ikke været specielt aktive i Region Nord s konkurrencer, men vi har dog placeret os pænt med mellemrum. Husk, at klubben også her betaler for deltagelse. En stor tak til Carsten for driften af klubbens hjemmeside, og ligeledes stor tak til Tage, der redigerer klubbladet, der nu som forsøg er blevet helt digitalt og kun lever på hjemmesiden. Også en stor tak til Jesper for hans indsats med workshops om Lightroom. Klubbens program har som sædvanligt været en blanding af teknikaftener, gæster som viser os deres billeder, bedømmelser og udflugter. Teknikaftenerne har handlet om klubbens flashanlæg, om print og papir (fra Jesper Iversen), HDR-billeder og lyd-billeder med Proshow. Af vores gæster kan nævnes Henning Lüthcke, som er fotograf på bl.a. Herlevbladet, Lars Bo Iversen fra Downstairs, Anne -Mette Iversen, Jesper Iversen, Malgorzato Zabawa, Tina Strømann, Theo Lyngby, Per Valentin, Ursula Bach og senest fotojournalisten Nikolaj Linares, der besøgte os på et afbud. Vores udflugter er gået til den indre by, i form af sommerafslutningen sidste år hvor vi prøvede at finde Copenhagen Photofestival, en tur på Bakken, en tur på toppen af Herlev Hospital som vi dog ikke skal tage ret meget af æren for, en tur til Louisiana og senest en bytur til Helsingør. Den blev flyttet med temmelig kort varsel, på grund af bøvlet med SDF s hjemmeside; vi nok prøve at formidle den slags ændringer lidt tydeligere, hvis de optræder frem over. Endelig har vi været mere eller mindre på rejse, idet Jørgen havde os med på arbejde og Jesper på en tur til Hawaii. Vores traditionelle duel imod Frederikssund Fotoklub gik denne gang rigtig godt, Nu er det deres tur til at udfordre os, hvis de vil have revanche. Den nyere tradition med at kommentere 10 af hinandens billeder på et fælles møde med Ølstykke Fotoklub gik rigtig godt, vi havde en god og åben diskussion af billeder på mødet hos os. Alt i alt har det været en god sæson, og formanden sluttede med at takke alle medlemmerne og bestyrelsen for deres opbakning og bestyrelsen for dens arbejde. Der var et enkelt spørgsmål til beretningen, idet Alf ville vide hvem

5 der lægger program. Formanden oplyste, at det gør bestyrelsen, og man er meget åben over for ideer og forslag. Da der ikke var flere kommentarer, klappede forsamlingen af beretningen. Ad 3. Billedsekretæren (Laurits) var bortrejst, men havde efterladt sine noter til Uwe. Dommerne i de fire glaskonkurrencer var Jørgen Christensen (Køge FK), Kirsten Degn (tidl. KFAK), Pattrick Kauffmann (KFAK), og Finn Regil (Frederikssund FK). Igen i år har hele 18 autorer har bidraget til konkurrencerne, og der er indkommet i alt 199 farvebilleder og 145 monokrome. Det er en flot, fortsat fremgang. De samlede vindere, Årets Fotografer, blev René i farvepapir og Søren i monokrom. Årets billede blev bedømt af Niels Hastrup, Ove Lyngsie og Hasse Hjort fra KFAK. Det endte med, at Lisbeth vandt i med et billede i hver af kategorierne. Den digitale konkurrence med emnet Byen blev bedømt af Henrik Beering, og det blev på generalforsamlingen oplyst, at konkurrencen blev vundet af Peter Strøiman. De to digitale kategorier Fotojournalisme og Kreativ blev bedømt af Willian Gaarde-Nissen (Torstorp FK). Konkurrencerne blev vundet af henholdsvis Laurits og Tage. Mogens Kallesø fra Fotoakrobaterne bedømte de to digitale kategorier Natur og Portræt, og de blev vundet af henholdsvis Søren og af Jesper. Der blev uddelt store præmieglas til René og Søren og to glas til Lisbeth, og det vakte et vældigt bifald. Vandrepræmierne blev uddelt til Søren og til Jesper (portræt), og det blev der også klappet af. I forbindelse med billedsekretærens beretning bemærkede Carsten, at han gerne ville have oplyst navnene på autorerne til de tre bedst placerede billeder, så han kunne rykke dem hvis de ikke frivilligt afleverede billeder til brug på hjemmesiden. Det mente Uwe, at billedsekretæren nemt kunne klare. Der var ikke yderligere spørgsmål eller bemærkninger, og så klappede forsamlingen også af den beretning. Ad 4. Kassereren (Jørgen) havde omdelt årsregnskabet, som var underskrevet af to revisorer heraf den ene fungerende, idet Ilse havde forfald. Han forklarede, at regnskabet endte med at ligge meget tæt op ad budgettet. De største indtægter (kontingent) og udgifter (til SDF) svarede temmelig nøje til budgettet, og her ud over var der kun mindre udsving. Udgifterne til SDF s Den Nationale var noget større, end vi havde regnet med, men vi havde brugt mindre på dommere og gæster, end budgetteret. Vi havde også

6 brugt flere penge end budgetteret til diverse anskaffelser; de var enkeltvis specificeret i regnskabet. Når der optræder 0 kr. ud for 60 -års jubilæet, skyldes det, at vores jubilæumsudstilling efterfølgende blev vist på Herlev Rådhus. De købte tre af billederne af klubben, og pengene er efterfølgende udredet til de to autorer, Tommy og Jørgen. Det blev oplyst, at der ikke var indkøbt flere ledninger til klubben i år. Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til budgettet, og dermed heller ikke til at fortsætte med uændret kontingent nok en sæson. Herefter blev regnskab og budget godkendt med heftig klappen. Ad 5. Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling ved generalforsamlingen. Ad 6. Der skulle i år vælges formand og to bestyrelsesmedlemmer. Uwe erklærede sig villig til at genopstille som formand, og da der ikke var yderligere kandidater, blev han blev straks valgt med akklamation. Laurits havde inden sin bortrejse givet besked om, at han var villig til at genopstille, og desuden meldte René sig som interesseret kandidat. Der var ikke yderligere kandidater til bestyrelsen, og så blev de to valgt med højlydt klappen. Som suppleanter til bestyrelsen blev Ninna Kiel Nielsen genvalgt og Ilse Lausten nyvalgt, begge med klapsalver. Lise Aagaard og Poul Mørk blev valgt til revisorer og Alf Aagaard til revisorsuppleant, og også dem blev der klappet af. Ad 7. Herefter var vi nået til punktet eventuelt. Jesper foreslog, at glaskonkurrencerne skulle ændres, så man kunne blande digitale og papirbilleder. Det var der en del synspunkter til, og det blev bl.a. foreslået at to af de 4 glaskonkurrencer skulle afvikles som rene digitale konkurrencer, at der i alle fire konkurrencer skulle indgå både papir- og digitale billeder, således at vi får bedømt fire kategorier pr. gang, eller at der ud over de to traditionelle kategorier pr. glaskonkurrence indføres en tredje, digital i lighed med den tidligere dias-kategori. Der fremkom desuden synspunkter på, om vores kategori Serie kunne afvikles digitalt. Som opsummerende bemærkninger blev det nævnt, at klubbens kategorier skulle rette sig mod SDF s tilsvarende, og at de digitale kategorier skal supplere, ikke erstatte, papirbillederne. Jørgen spurgte til status for klubbens billedarkiv, som man havde indkøbt en harddisk til sidste år. Jesper svarede, at han havde reg-

7 net med, at hver autor ville aflevere en USB-pind til ham med de billeder, som man afleverede til klubbens diverse konkurrencer, men at det ikke var sket. Ilse spurgte, om klubbens Dropbox kunne bruges til formålet, men det var vist ikke så enkelt for Jesper. Alf spurgte til, hvad formålet med klubarkivet er, og det blev oplyst, at ideen var opstået efter 60-års jubilæet, hvor vi igen havde haft brug for både at vise klubbens billedmæssige status og forhistorie. Jesper opfordrede til, at man nu ville prøve at huske ideen om at tage en USB-pind med til ham med billederne fra de enkelte glaskonkurrencer. Så spurgte Jørgen, om der var kommet indlæg eller nye billeder på det forum, som var oprettet til formålet på klubbens hjemmeside. Det viste sig ikke at være tilfældet. Alf opfordrede til, at der blev lavet en hjemmeopgave i lyd-billede, hvor der udleveres to stykker musik, som man kan illustrere. Ideen blev straks grebet. Uwe rejste det sidste emne ved at spørge, om der var interesse for udflugter og ture. Der havde ikke været en vinterudflugt i år. Jesper nævnte en morgentur, han afholder for en aftenskole, hvor de tager i Dyrehaven kl. 05 en dag i september. Ilse fortalte om en tur i Dyrehaven med hestevogn. Andre udflugtsmål kunne være Hallands Väderö, Hansted Naturreservat, Vestamager og Dragør. For ikke at nævne de europæiske storbyer, som andre fotoklubber rejser til (Amsterdam, Berlin mv.) Da debatten ebbede ud, kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen og takke for god ro og orden. referat: Jørgen Nye konkurrenceregler Bestyrelsen arbejder ben hårdt på at få skrevet de nye konkurrenceregler, de vil blive lagt på hjemmesiden, så snart det sidste punktum er sat, så følg med på Hjemmeopgave I ly af det rådende sommervejr har Carsten lagt tre forskellige digitale billeder i klubbens dropbox, og så er det meningen at vi hver især kan kopiere billederne ind på vores egen computer og bearbejde dem i Photoshop (eller hvilket program vi synes), sådan at de bliver flottere / mere spændende / anderledes. Der er god tid til hjemmearbejdet, for det er først den 6. oktober, vi skal have vores forslag til forbedring af Carstens billeder med i klubben og viser dem til hinanden.

8 SDF s definitioner af nogle af de nye kategorier: Generelt krav til digitale billeder: Formatet på digitale billeder er 1920 pixel på længste led, filen må max fylde 5 Mb. Portræt: Fotografisk fremstilling af et eller flere individer, som er genkendelige gennem de skildrede personlige træk. Der må gerne redigeres og anvendes forskellige effekter, som forstærker tolkningen af de personlige træk. Serier (Papirkategori) Kategorien serier defineres som: En sammenhængende serie af billeder, der beskriver et emne efter eget valg. Antallet af billeder i serierne er fastsat fra 3 til 6 billeder. Der kan deltages med serier bestående af såvel sort/hvid billeder som farvebilleder. De enkelte billeder i en serie skal tydeligt markeres med A, B, C osv. på bagsiden i læseretningen for at markere rækkefølgen. Natur Regler for Natur fotografi gældende for Den Nationale samt SDF anerkendte saloner/ udstillinger. Reglerne for kategorien Natur tager udgangspunkt i FIAP s regler. I nationale konkurrencer er det den danske definition, som er gældende. Definition: Naturfotografi beskriver vilde dyr og vilde ukultiverede planter i naturlige omgivelser, Ligeledes beskrives den brede variation af naturlige fænomener lige fra geologiske fænomener over insekter og andet levende til vand i alle dets former. Fotografi af dyr mv., som regnes for husdyr, eller af dyr som holdes i bur eller indhegning, samt af kultiverede planter, må ikke deltage. Minimale spor af menneskelig tilstedeværelse i fotografiet kan accepteres, specielt ved skildring af dyr/fugle, som lever i omgivelser ændret af mennesker, (f.eks. storke ved rede). Spor af menneskelig tilstedeværelse er ligeledes acceptabelt ved skildring af naturfænomener som orkaner, tsunamier, vulkanudbrud og lign. - hvor naturen tager områder præget af menneskelig aktivitet tilbage igen. Krav: Det originale billede skal være taget af fotografen, uanset hvilket medie, der benyttes. Enhver efterfølgende ændring af billedet i form af begrænset retouche til fjernelse af pletter og støv må kun ske, med det formål at opnå en korrekt og naturlig gengivelse af motivet. Brug af lang lukketid for at illustrere f.eks. vands bevægelse og/eller dyr og fugle mv. i aktivitet er tilladt. Denne uskarphed skal fremstå i

9 kontrast til skarpe elementer andre steder i billedet. Brug af kloning ud over den tilladte retouche og brug af billedinformationer fra andre billeder er ulovligt. (Bemærk, at FIAP i januar 15 har indført en lang, mere præcis og på nogle punkter mere tolerant definition på Natur. Måske bliver den en gang indført i SDF også) Photojournalism Reglerne for kategorien Photojournalism tager udgangspunkt i PSA s regler, som også FIAP følger. I nationale konkurrencer er det den danske definition, som er gældende. Fotojournalistiske billeder er billeder med informativt indhold og følelsesmæssig påvirkning, herunder menneskelig interesse, dokumentation og spot nyheder. Det journalistiske indhold i billedet skal vægtes højere end billedlig og teknisk kvalitet. Af hensyn til troværdigheden kan billeder, som fordrejer eller manipulerer sandheden, såsom manipulation for at ændre emnet, eller situationer, som er oprettet eller opstillet med henblik på fotografering, ikke deltage i kategorien Photojournalism. Teknikker, der muliggør at flytte, udskifte eller fjerne hvilket som helst element af det originale billede, undtagen ved beskæring, er ikke tilladt. Alle justeringer skal vises naturligt. Konvertering til fuld monokrom er acceptabel. Afledninger, herunder infrarød, er uacceptable. Krav - som for Natur Phototravel Et billede i kategorien Photo Travel skal udtrykke en følelse af en tid og et sted, og skildre et land, dets særpræg eller kultur i sin naturlige tilstand. Der er ingen geografiske begrænsninger. Closeup billeder af personer eller genstande skal omfatte det skildredes genkendelige miljø og omgivelser. Teknikker, der muliggør at flytte, udskifte eller fjerne hvilket som helst element af det originale billede, undtagen ved beskæring, er ikke tilladt. Alle justeringer skal vises naturligt. Konvertering til fuld monokrom er acceptabel. Afledninger, herunder infrarød, er uacceptable. Krav - som for Natur Landskab ingen definition tilgængelig, heller ikke i FIAP. Eksperimental heller ingen definitioner.

10 Resultat efter 1. konkurrence Resultat, FP. 60 point Jørgen Jakobsen 42 point Lise Aagaard 37 point Tage Christiansen 34 point Søren Andersen 32 point Rene Wedel 27 point Henning Gustafsson 19 point Ilse Lausten 19 point Carl C Lauridsen 17 point Laurits A Hansen 14 point Alf Aagaard 11 point Jesper Plambech 11 point Orla Hermansen 06 point Susanne Sørensen 06 point Carsten Langkjær 04 point Lisbeth Frank 02 point Uwe Hess Farve papir, glas 1 01 Tage Christiansen 02 Henning Gustafsson 03 Jørgen Jakobsen 04 Lise Aagaard 05 Jørgen Jakobsen Resultat, MC. 65 point Søren Andersen 55 point Laurits A Hansen 52 point Jesper Plambech 44 point Tage Christiansen 39 point Orla Hermansen 36 point Rene Wedel 30 point Jørgen Jakobsen 23 point Carl C Lauridsen 13 point Lisbeth Frank 02 point Susanne Sørensen 02 point Henning Gustafsson Herlev Fotoklub et godt sted at være. Monochrome, glas 1 01 Søren Andersen 02 Orla Hermansen 03 Jørgen Jakobsen 04 Jesper Plambech 05 Laurits A Hansen Resultatet fra SDF, Den Nationale 2015 Igen i år har klubben indsendt billeder til SDF, Den Nationale. Resultatet blev ikke så dårligt endda, selv om de fleste nok syntes at det var for få billeder man hver især havde fået antaget. Ifølge pålidelig kilde opnåede klubben flere points i år end sidste år, nemlig i 2014, 95 points og i år hele 105 points. Et stort tillykke til de dygtige fotografer, som er nævnt herunder. Hurra!! Hurra!! Jesper 4 stk. Jørgen 3 stk. Tage 3 stk. Lisbeth 2 stk. Søren 2 stk. Henning 2 stk. Uwe 1 stk. Rene 1 stk. Carsten 1 stk. Carl 1 stk. Orla 1 stk.

11 Årets resultater Årets resultat, FP. 97 Rene Wedel 89 Laurits A Hansen 87 Lisbeth Frank 81 Carsten Langkjær 77 Søren Andersen 73 Jesper Plambech 70 Niels M Nielsen 69 Jørgen Jakobsen 66 Carl C. Lauridsen 63 Tage Christiansen 38 Claus Bech 37 Peter Strøiman 34 Ilse Lausten 19 Lise Aagaard 11 Uwe Hess 08 Finn Andersen 04 Susanne Sørensen Årets billede, FP. 01 Lisbeth Frank 02 Niels M Nielsen 03 Uwe Hess 04 Søren Andersen 05 Rene Wedel 06 Carsten Langkjær 07 Søren Andersen 08 Niels M Nielsen 09 Niels M Nielsen 10 Jørgen Jakobsen Fotojournalisme (digital) vundet af Laurits A Hansen Dommer: William Garde -Nissen, Torstorp Fk. G O D T G Å E T Årets resultat, MC. 97 Søren Andersen 90 Rene Wedel 86 Lisbeth Frank 84 Tage Christiansen 84 Carl C. Lauridsen 82 Laurits A Hansen 74 Jørgen Jakobsen 63 Niels M Nielsen 60 Jesper Plambech 43 Carsten Langkjær 12 Ilse Lausten 06 Finn Andersen 04 Peter Strøiman 02 Susanne Sørensen Årets billede, MC. 01 Lisbeth Frank 02 Lisbeth Frank 03 Laurits A Hansen 03 Niels M Nielsen 05 Lisbeth Frank 06 Søren Andersen 07 Jørgen Jakobsen 08 Carl C. Lauridsen 09 Søren Andersen 10 Tage Christiansen Kreativ (digital), vundet af Tage Christiansen Dommer: William Garde -Nissen, Torstorp Fk. Portræt, (digital) vundet af Jesper Plambech Dommer: Mogens Kalle- Natur (digital), vundet af Søren Andersen Dommer: Mogens Kallesø.

12 Konkurrencer Tilbagelevering af billederne sker normalt samme dag som bedømmelsen, dog bliver ofte de 10 bedste i Region Nord udstillet ca. 1 måned efter bedømmelsen. Type Indlevering Bedømmelse Sted Herlev FK. Glas august 22. september Herlev Portræt og Landskab Digi 08. september 20. oktober Herlev Region Nord, 1. papir 22. september 28. oktober Torstorp Fotoklub SDF, alle 10. maj oktober Næstved Digital hjemmeopgave 06. oktober 06. oktober Herlev Region Nord, digital 19. oktober 24. november Fk. Kronborg Herlev FK. Glas oktober 01. december Herlev Region Nord, serie 10. marts 27. april Køge Fotoklub Herlev FK. Glas december 02. februar Herlev Region Nord, 2. papir 19. januar 29. februar?????? Ølstykke-mappen 26. januar???????????? Galleri Herlev Fotoklub (atter et genoptryk) Klubbens velfungerende hjemmeside har en lidt forsømt afdeling for gallerier. Hvis man kigger efter, er det kun få af klubbens nuværende medlemmer, der viser billeder i galleriet, og det er en vældig skam - for det er så let at komme med. Man tager simpelthen en håndfuld (eller to) af sine gode billeder, og laver størrelsen om til 1024 pixels i bredden og omkring 682 pixels, og så sender man billederne i en til Carsten. Det er præcis samme fremgangsmåde, hvis man er en af de heldige, som får en 1., 2. eller 3. plads i en glaskonkurrence: skrump billedet og mail det til Carsten. Lad tusinde billeder blomstre på hjemmesiden!

13 Program efterår 15: 11. august: Vi mødes i Roskilde (NB i Roskilde) Efter sommerferien tager vi i byen, denne gang i Roskilde. Når vi er færdige med at hilse hinanden velkommen, finder vi ud af, om turen går ned til fjorden, ind til bymidten, eller noget helt andet. Det er nok smart at have stativ og friske batterier med og tøj efter vejret. Vi mødes på P-pladsen Sortebrødre Plads kl. 19:30. lørdag 15. august: Photomeetup Copenhagen 2015 (NB anden dag og på Frederiksberg) Arrangementet Photomeetup afholdes på Radisson Blu Falkoner, som ligger på Falkoner Allé 9 i kanten af Frederiksberg. Det er et gratis arrangement uden tilmelding hvor man kan se nyt grej (fra især Olympus) og få mulighed for at fotografere på fotomodeller. Der er også workshops, bl.a. med Adam Sund. Se nærmere på 18. august: Vi ser på feriebilleder (NB program ændret i forhold til tidligere) Vi genoptager en gammel tradition med at se feriebilleder i starten af sæsonen. Tag gerne en 5 10 (og aller-aller højest 20) billeder med fra en eller anden ferie (fx på en USB-pind), og fortæl lidt om ferien og billederne. Det behøver ikke lige at være sommerferien i år vi er ikke alle samme så hurtige til at få lavet billeder! Husk aflevere billeder til Glas 2 (max. 4 papir-billeder med eller uden farve, og op til 4 digitale billeder med eller uden farve de skal loades op til klubbens Dropbox, ikke afleveres) 25. august: Portrætaften (NB program ændret i forhold til tidligere) I denne sæson skal vi forberede os særligt til SDF s nye portrætkategori. Vi ser på, hvordan lyslægningen kan ændre udtrykket i et portræt, og måske kommer vi også ind på, hvordan man kan få modellen til at virke helt naturlig. Vi prøver klubbens flashanlæg, men der bliver også rig mulighed for at fotografere i det forhåndenværende lys. 1. september: En gæst i klubben Harald Holst Sæsonens første gæst har lige sluttet på Fatamorgana og er i fuld gang med sine nye billedprojekter. Han vil fortælle om kurset på Fata og de emner, han har arbejdet med, herunder sit spændende afgangsprojekt I m doing fucking fine, OK?!. Desuden vil han nok også fortælle om de bøger, han er lige ved at være færdig med.

14 8. september: Carsten viser billeder og Capture One I aften vil vores egen Carsten vise os, hvordan han arbejder med sine billeder. Og i særdeleshed vil han vise, hvordan han arbejder med programmet Capture One. Det er først og fremmest et RAWfremkalderprogram, men ligesom Lightroom har det en bunke af de muligheder, som man ellers skal i Photoshop for at få adgang til men bare anderledes. Husk senest i aften oploades billeder til de digitale konkurrencer landskab og portræt 15. september: Nok en gæst i klubben Søren Jansby Søren Jansby kalder sig selv for ugebladsfotograf, og i aften vil han fortælle om sit arbejde og sine billeder. Med udgangspunkt i nogle typiske Hjemmet artikler vil han fortælle lidt om tilgangen til den enkelte artikel, herunder fotojournalistiske betragtninger og om den fototekniske udførelse, herunder en del flash/lys kombinationer. Som en festlig afslutning viser Søren et diashow fra Indien, Pakistan, Mali og Etiopien. 22. september: Bedømmelse af Glas 2 Så kommer efterårets første, nervepirrende bedømmelse i klubben! Det er sæsonens anden klubkonkurrence, glas 2, der ruller over tavlen, og vi får dommeren til at fortælle, hvordan hun har oplevet vores billeder. Det bliver spændende at høre kommentarerne og diskutere dommerens billedsyn, og ikke mindst bliver det spændende, hvem der ender med at blive aftenens dygtige vindere. Husk aflevere billeder til Region Nord papir 1. (Og at de skal være oploadet til regionen inden aflevering og forsynet med den rigtige label.) torsdag 1. oktober: Vi skal på Gammelgaard (NB ændret tid, dato og sted) Vi mødes ved Gammelgaard (Gammel Klausdalsbrovej 436) kl. 19 for at se udstillingen Kunst i Dullespjæt. Udstillingen omfatter vældig interessante billeder af bl.a. Troels Trier, Lars Fick, Flemming Quist Møller og Erik Clausen, og vi får garanteret nogle nye og grænseoverskridende ideer med hjem. Gammelgaard lukker kl. 21, så derfor mødes vi tidligere end ellers oktober: SDF Landsmøde i Næstved SDF s landsmøde er en af årets fotografiske højtider, og vi kan opleve åbningen af den nyeste Nationale Fotoudstilling, møde fotovenner fra hele landet og se og høre spændende foredrag af internationale fotografer. Og der er visning af Den Kreative, det helt fri billede og lyddias. Denne gang foregår det endda på vores egen ø, om end et godt stykke vej fra Herlev.

15 6. oktober: Digital hjemmeopgave I aften ser vi, hvad hver enkelt har fået ud af den digitale hjemmeopgave, som Carsten lagde op til en gang tilbage i august. Vi skal både se, hvor forskellige billeder man kan få ud af den samme billed-file, og høre hvordan vi hver især er kommet frem til resultaterne. 13. oktober: Smagsdommerne vender tilbage Vi følger op på forårets succes med smagsdommeri af hinandens billeder. Vi ser på de billeder, der ikke blev antaget af dommeren i Glas 2-konkurrencen, og også på udkast til billeder til de næste konkurrencer. Tag dine billeder med ned i klubben og få forslag og fiduser med hjem. NB aftal mødested og tid samt fælles kørsel på lørdag NB husk at oploade billeder til Region Nord digital inden 19. oktober lørdag d. 17. oktober: Udflugt til Söderåsen Nationalpark (NB ændret dag og sted) Vi tager på fototur til Söderåsens Nationalpark (den med Kopperhatten) for at få et par billeder mere med det smukke land- og vandskab. Vi satser på, at der er arrangeret efterårsfarver og strålende fotovejr. 20. oktober: Bedømmelse af de digitale konkurrencer Landskab og Portræt Så får vi afgørelsen i to af årets konkurrencer med lukket tema. Dommeren har levet sammen med vores billeder i over en måned, og nu får vi at vide, hvordan hun har oplevet dem. Måske kommer vi ind på forskellen mellem et billede af et flot landskab og et flot landskabsbillede? Og på, om portrætter altid skal have øjenkontakt, og om det altid skal være billeder af modne mennesker med brugt ansigt. Find selv på flere spørgsmål og få svarene i aften! NB husk aflevering af billeder til Glas 3 NB aftal eventuelt ændret mødested næste tirsdag 27. oktober: Bytur til Indre København billeder med bevægelse (NB ændret sted) Vi mødes på vores sædvanlige værtshus Shamrock Twin Irish på Jernbanegade 7 (næsten over for Cirkusbygningen), med mindre det er revet ned siden sidst. Efter at vi er blevet færdige med at mødes kl. 19:30 og måske nydt en enkelt håndskænket, trasker vi ud i den mørke by og prøver at fange billeder med bevægelse i. Måske bliver der også tid til at fange lidt af de skumle skygger og det dystre lys i Den Indre By.

16 onsdag 28. oktober: Region Nord bedømmelse papir 1 (NB anden dag, ændret sted) Sæsonens første Region Nord-bedømmelse løber af stablen i Vestegnen og er arrangeret af Torstorp Fotoklub. Det er den ene af de to årlige konkurrencer i papirbilleder, som kan være med eller uden farver efter eget valg, der skal afgøres. Vi mødes med vennerne fra de mange fotoklubber i regionen og hører dommerens kommentarer og gode råd. Måske er der også præmier eller udmærkelser at slæbe med hjem? 3. november: Besøg af Mariann Jensen Düring Mariann er til daglig medlem af Næstved Fotoklub, men hun er også ASDF og AFIAP, og hun har gjort sig meget bemærket i bl.a. Den Nationale og Mellem Sund & Bælt. I aften kommer hun på besøg med nogle af sine spændende, kreative og meget personlige billeder. Se nogle af Mariann s billeder på mjd. 10. november: Billeder fra Australien Jørgen var et smut i Australien i foråret, og nu har han efterhånden fået set sine mange billeder fra turen igennem. I aften viser han et udvalg af billeder fra Down Under, og så får vi set den røde ørken, den Berømte store sten og et par stykker mere, og en hel del regnskov. NB aftal eventuelt fælles kørsel til næste tirsdag 17. november: Udflugt til Louisiana Yayoi Kusima og mange flere (NB: ændret sted) Vi tager til Louisiana i Humlebæk, hvor der netop i aften åbner en udstilling med den japanske kunstner som står bag installationen med de mange hundrede blinkende pærer og spejle. Udstillingen kommer til at vise andre installationer og flere af hendes billeder. Ud over Kusima viser Louisiana for den samme entre billeder af en masse andre kunstnere, som man kan fordybe sig i, hvis de passer bedre til ens eget billedsyn. Vi mødes foran indgangen kl. 19: november: Region Nord bedømmelse digital (NB ændret sted) Den anden bedømmelse i Region Nord er arrangeret af Fotoklubben Kronborg, så det foregår i Helsingør. Det drejer sig om digitale billeder, der bliver vist direkte på det store lærred uden først at skulle printes. Vi får at høre, hvad dommeren kan tilføje til de flotte billeder, og ind imellem får vi nok en snak med fotovennerne fra de andre klubber.

17 1. december: Bedømmelse af Glas 3 I aften skal vi overvære bedømmelse af sæsonens tredje klubkonkurrence, glas 3. Vi beundrer de nye, flotte billeder, og hører hvad dommeren synes om dem. Hvordan har dommeren oplevet vores kreationer, hvilke elementer lægger han vægt på, og hvem er de dygtige billedkreatører, der scorer aftenens præmieglas? Kan vi allerede nu gætte på, hvem der bliver årets fotograf? 8. december: Juleafslutning Sidste klubaften i 2015 fejrer vi med julehygge, snolder og sjov. Tag en lille og pænt indpakket gave med (til ca. 20 kr.) til gavelotteriet. Husk at aflevere til Glas 4 konkurrencen. Husk også en lille gave til lotteriet. Nytår: januar: Smagsdommerne slår til igen Årets første klubaften bliver et glædeligt gensyn med smagsdommerne. Vi ser konstruktivt og kritisk på dine billeder, som ikke har fået fortjent ros i løbet af sæsonen, men især på dine udkast / kladder til billeder, som til sin tid skal ind til SDF og høste medaljer. 12. januar: Billeder fra byturen I aften ser vi, hvad der kom ud af vores bytur i oktober, hvor vi fotograferede bevægelse. I fællesskab finder vi frem til de billeder, der bevæger sig (eller os?) mest. Måske bliver der også tid til at kigge på nogle enkelte billeder fra de andre byture (Helsingør i maj og Roskilde i august). NB husk at medtage en USB-pind med bevægelsesbilleder og evt. enkelte andre billeder fra de seneste byture 19. januar: Hemmelig gæst Aftenens gæst kan ikke afsløres endnu. Men det bliver rigtig spændende!! NB - Husk at aflevere billeder til Region Nords konkurrence Papir 2, og at billederne først skal oploades til Regionens hjemmeside, så man kan sætte den rigtige mærkat bagpå. Husk at deltage i klubbens konkurrencer, samt øvrige arrangementer, det gør Herlev Fotoklub til et godt sted at være.

18 26. januar: Billeder til Ølstykke-mappen Vi følger op på traditionen med at udveksle en billedmappe med folkene i Ølstykke. I aften skal vi udvælge 10 billeder til den mappe, som Ølstykke Fotoklub skal kommentere, og hvor vi skal høre deres kommentarer på et fælles møde. Du skal tage en lille samling af dine billeder med, som du lige for tiden synes er bedst. NB - Husk at tage nogle gode, monterede billeder med til at vælge imellem. 2. februar: Bedømmelse af klubkonkurrence Glas 4 Det er i aften, afgørelsen falder! Sæsonens fjerde og sidste glaskonkurrence bliver bedømt, og så kan man afgøre, hvem der vinder titlen som Årets Fotograf i de to discipliner: papir og digital. Ud over kapløbet er der også udsigt til nogen af klubbens flotteste billeder, og vi får garanteret nogle konstruktive og kløgtige kommentarer med på vejen fra dommeren. - der er ikke lagt detaljeret program længere, men allerede nu kan du sætte # i kalenderen ved 29. februar: Region Nord bedømmelse papir 2 Klubbens sommerafslutning hos Lissi og Laurits, Jesper hilser på en ko, samtidig er flere køer interesseret i hans stativ.

19 Formand: Uwe Hess Søvej Vallensbæk Str Kasserer: Jørgen Jakobsen Glaciset 43 B 2800 Lyngby Næstformand: Rene Wedel Dalbyvej Brønshøj Billedsekretær: Laurits A. Hansen Grønhøj 13, Kyndby Huse 3630 Jægerspris Webmaster: Carsten Langkjær Hejrebakken Værløse Suppleant: Nina Kiel Nielsen Sandbyvej 48,4.th 2730 Herlev Suppleant: Ilse Lausten Stadagervej Herlev Postgiro: (reg. nr. 1551) ALLE FOTOINTERESSEREDE ER VELKOMNE I FOTOKLUBBEN.. ØNSKER DU AT VIDE MERE OM HERLEV FOTOKLUB - så kontakt et medlem af bestyrelsen, eller mød op på en klubaften-tirsdage HERLEV FOTOKLUB: PERSILLEHAVEN PARTERRE Indlæg til bladet m.v. sendes til redaktøren Tage Christiansen Vingeager Glostrup

20 Bagsiden Balance Foto: Ilse Lausten

Dæmonernes port Foto: Finn Bang Andersen

Dæmonernes port Foto: Finn Bang Andersen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 14-15 Dæmonernes port Foto: Finn Bang Andersen Udkigstønden Efter et godt overstået årsskifte står vi nu midt i en af de mindst fotoegnede vintre i mange år. Men der er god

Læs mere

Spring in Umbrien Foto: Alf Aagaard

Spring in Umbrien Foto: Alf Aagaard HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 15-16 Spring in Umbrien Foto: Alf Aagaard Ohøj og godt nytår! Der er udsigt til en helt forrygende sæson fremme i sejlretningen, men først skal vi lige kigge bagud og se

Læs mere

Foto: Jørgen Jakobsen

Foto: Jørgen Jakobsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 14-15 Pil ved Elterwater Foto: Jørgen Jakobsen Udkigstønden Nu er vi midt i jubilæumsåret, og man må sige at det fik en flot start med først vores jubilæumsudstilling i Hjortespring

Læs mere

Skygger og leg i Monument Valley Foto: Lisbeth Frank. Herlev Fotoklub. 60 år

Skygger og leg i Monument Valley Foto: Lisbeth Frank. Herlev Fotoklub. 60 år HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 13-14 Skygger og leg i Monument Valley Foto: Lisbeth Frank Herlev Fotoklub 1954 2014 60 år Udkigstønden Godt nytår. Lige nu er det umuligt at kigge nogen steder hen fra Herlev

Læs mere

Når opvasken tager sig selv Foto: Philip Oest Møller

Når opvasken tager sig selv Foto: Philip Oest Møller HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 11-12 Når opvasken tager sig selv Foto: Philip Oest Møller Udkigstønden Her midt i sommeren ligger fotoklubben stille, og der er frit syn til alle sider. Vi har haft en god

Læs mere

Foto: Søren Andersen

Foto: Søren Andersen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 11-12 Sko børste holdet Foto: Søren Andersen Udkigstønden Lige nu, hvor vi har skiftet et brugt kalenderår ud med et nyt, og hvor vi er halvvejs igennem fotoklubbens sæson,

Læs mere

www.lyngbyfotoklub.dk

www.lyngbyfotoklub.dk Lyngby Fotoklub Virum skole, Parcelvej 169, indgang C, Lokale K 19, 2830 Virum - Giro 1 38 22 92 Postadresse: Formand: Lars Bundesen, 45 85 14 18 e-mail: lars.bundesen@vip.cybercity.dk September 2011 6.,

Læs mere

Cafe-Provence Foto: Lise Aagaard

Cafe-Provence Foto: Lise Aagaard HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 07-08 Cafe-Provence Foto: Lise Aagaard Siden sidst Så er det igen ved at være eftersommer, fotosæsonen starter og du står med et duftende frisk blad i hånden. Bagerst i bladet

Læs mere

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Program Foråret 2016 for Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Tel. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand

Læs mere

Bro Foto: Niels M. Nielsen

Bro Foto: Niels M. Nielsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 13-14 Bro Foto: Niels M. Nielsen Udkigstønden Nu tager vi hul på en ny, spændende fotosæson med et mylder af aktiviteter. Først og fremmest er der her fra udsigt til klubbens

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

august - december 2014

august - december 2014 Program august - december 2014 18 August. Feriebilleder + præsentation af programmet og tilmeldinger til Foto Emne konkurrence til borges@rafael.dk. (se den 1. Sep.) Indlevering af billeder til udstilling

Læs mere

Livet ved Seinen Foto: Laurits A. Hansen

Livet ved Seinen Foto: Laurits A. Hansen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 03-04 Livet ved Seinen Foto: Laurits A. Hansen Siden sidst Så går starten på klubbens sæson nr. 50. Jubilæet, som løber af stabelen til januar, kommer efterhånden til at

Læs mere

Blad i sol Foto: Carsten Langkjær

Blad i sol Foto: Carsten Langkjær HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 10-11 Blad i sol Foto: Carsten Langkjær Udkigstønden Så er der gået nok et kalenderår og en halv fotosæson, og her midt i snevinteren tager vi hul på forårssæsonen. Hvis

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Viften by night Foto: René Wedel

Viften by night Foto: René Wedel HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 12-13 Viften by night Foto: René Wedel Udkigstønden Så skal vi i gang igen efter julepausen, og her midtvejs igennem sæsonen er det tid til at se lidt bagud og en hel masse

Læs mere

Tank 01 Foto: Jørgen Jakobsen

Tank 01 Foto: Jørgen Jakobsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 04-05 Tank 01 Foto: Jørgen Jakobsen Siden sidst Godt nytår. Så fik vi afsluttet klubbens 51. år, som jo begyndte med et brag af en jubilæumsudstilling på Gammelgaard, og

Læs mere

SDF. Natur. Farve papir Monocrome papir. Monocrome digital Farve digital. Serier, 3-6 billeder

SDF. Natur. Farve papir Monocrome papir. Monocrome digital Farve digital. Serier, 3-6 billeder Vi tager nu hul på et nyt fotoår i Esbjerg Fotoklub 0 En gennemgang af hvad der forventes vil ske i løbet af året. Birthe Diget Der vil kunne forekomme rettelser til programmet. Der kan jo komme ideer

Læs mere

Stonefaces Foto: Per Valentin

Stonefaces Foto: Per Valentin HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 06-07 Stonefaces Foto: Per Valentin Workshop om naturfoto Klubben afholder en naturworkshop for alle interesserede, herunder medlemmerne, på Vangegaard i weekenden 2. 3.

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Foto: Susanne Sørensen

Foto: Susanne Sørensen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 09-10 Blade Foto: Susanne Sørensen Udkigstønden Hvad er der nu sket med Siden sidst som plejer at stå her på den første side? Ja, der står jo stadig væk noget det du læser,

Læs mere

Generalforsamlingen afholdtes onsdag den 27 april 2016 kl 19 i klubbens lokaler med følgende dagsorden:

Generalforsamlingen afholdtes onsdag den 27 april 2016 kl 19 i klubbens lokaler med følgende dagsorden: www.afa-foto.dk Århus den 11/4/2016 Referat af ordinær generalforsamling i AFA 2016. Generalforsamlingen afholdtes onsdag den 27 april 2016 kl 19 i klubbens lokaler med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Tristan the cat Foto: Michael Rønsdorf

Tristan the cat Foto: Michael Rønsdorf HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 06-07 Tristan the cat Foto: Michael Rønsdorf Siden sidst Glædelig sommer og vel mødt efter en forhåbentlig god ferie, hvor der er kommet mange gode billeder på chicp en (eller

Læs mere

G Foto: Tage Christiansen

G Foto: Tage Christiansen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 05-06 G Foto: Tage Christiansen Siden sidst Godt nytår til alle. Vi er nu kommet over juleferien og halvvejs igennem sæsonen 2005/06. Vi har haft nogle gode arrangementer

Læs mere

Foto: Jesper Plambech

Foto: Jesper Plambech HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 02-03 Foto: Jesper Plambech Siden sidst Godt nytår. Vi er efterhånden kommet os ovenpå julens og nytårets udskejelser, og er kommet i gang med fotoarbejdet. Der var lige

Læs mere

november december januar

november december januar november december januar 2007 februar marts 2008 http://home2.inet.tele.dk/peterpe/ Foto: Birte Saxtorph Velkommen til vintersæsonen 2007-2008 Hermed Fotoklubben Negativs program for denne vinters aktiviteter.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Referat af RNFoto Årsmøde 2017

Referat af RNFoto Årsmøde 2017 Referat af RNFoto Årsmøde 2017 Torsdag den 18. maj 2017 Afholdt hos Ølstykke Fotoklub. Fremmødte: Albertslund Fotoklub Brøndby Strand Fotoklub & RNF Brøndby Strand Fotoklub fotoakrobaterne & RNF Frederikssund

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Program for foråret 2017

Program for foråret 2017 Program for foråret 2017 Titel: Ko i Sølsted mose Dorte Lorenzen Johnsen 1 Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Mob. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand Heine Dransfeldt

Læs mere

Foto: Tage Christiansen

Foto: Tage Christiansen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 01-02 Foto: Tage Christiansen Siden sidst Nu er vi igennem efterårssæsonen og den mørke årstid, og det bliver lysere igen. Klubbladet du nu holder i hånden har fået ny redaktør,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold Indhold Velkommen... 2 Klubbens historie... 2 Vedtægter... 2 Bestyrelsen:... 2 Hus regler... 3 Din rolle som medlem... 3 Årshjulet... 3 Månedskonkurrencer:... 4 Foto ture:... 4 Foredrag:... 4 Arrangementer:...

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

2015 januar februar marts april maj juni

2015 januar februar marts april maj juni 2015 januar februar marts april maj juni www.fotoklubnegativ.dk Foto: Henrik Nielsen Billed størrelse 114mm x 148 Onsdag 7.januar Præsentation af resultaterne af besøget på Skoleslagteriet Nu har I været

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Senere på aften mødes omkring kl. 20.00 på Cafe Isbjørnen, Reykjaviksgade 1 (Kan ændres til andet sted, hvis nogen

Senere på aften mødes omkring kl. 20.00 på Cafe Isbjørnen, Reykjaviksgade 1 (Kan ændres til andet sted, hvis nogen Lyngby Fotoklub program sæsonen 2012/2013 4. september, kl. 18.30 (Ansvar Lars) Sæson start Vi starter med en fototur til Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kgs. Lyngby. Mødested ved indgangen fra Nybrovej.

Læs mere

Foto: Jørgen Jakobsen

Foto: Jørgen Jakobsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 10-11 Gilleleje Havn Foto: Jørgen Jakobsen Udkigstønden Så tager vi igen hul på en spændende fotosæson med mange forskellige aktiviteter. Men først og fremmest et SDF-landsmøde,

Læs mere

Titel: Siv i modlys Foto: Dorte Lorenzen Johnsen. Program 2. halvår 2012

Titel: Siv i modlys Foto: Dorte Lorenzen Johnsen. Program 2. halvår 2012 Titel: Siv i modlys Foto: Dorte Lorenzen Johnsen Program 2. halvår 2012 Kontakt Formand: Børge K. Lund Egemosen 3 7462 8272 6200 Aabenraa bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand: Dorte Lorenzen Johnsen Vester

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse SDF's ordinære generalforsamling Lørdag d. 3. oktober 2015 Dagsorden a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) b. Valg af referent c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Thailand 2007 Foto: Ove Jørgensen

Thailand 2007 Foto: Ove Jørgensen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 07-08 Thailand 2007 Foto: Ove Jørgensen Siden sidst Nu er det snart forår, og så træerne får grønne blade og himlen tunge skyer på gråblå baggrund. Så bliver det igen svært

Læs mere

Titel: Skyggen Foto: Børge K. Lund. Program 1. halvår 2015

Titel: Skyggen Foto: Børge K. Lund. Program 1. halvår 2015 Titel: Skyggen Foto: Børge K. Lund Program 1. halvår 2015 Kontakt Formand: Børge K. Lund Egemosen 3 3162 8272 6200 Aabenraa bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand: Dorte Lorenzen Johnsen Vester Terpvej 5

Læs mere

Titel: Gule blomster Dorte Lorenzen Johnsen. Program for efteråret 2016

Titel: Gule blomster Dorte Lorenzen Johnsen. Program for efteråret 2016 Titel: Gule blomster Dorte Lorenzen Johnsen Program for efteråret 2016 Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Mob. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand Heine Dransfeldt

Læs mere

PROGRAM FORÅR 2018 Senest revideret 1. januar 2018

PROGRAM FORÅR 2018 Senest revideret 1. januar 2018 PROGRAM FORÅR 2018 Senest revideret 1. januar 2018 I løbet af forårs-sæsonen skal vi på adskillige ekskursioner, men de er ikke indsat i programmet, da vi satser på at planlægge dem ad hoc i forhold til

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Program Januar - juni 2015

Program Januar - juni 2015 Program Januar - juni 2015 6. januar kl. 19:00 5 min tutorial. For meget eller for lidt. For meget eller for lidt på billeder. Hvert medllem medtager 2 billeder, gerne også billeder der er blevet set før

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 09-10 Foto: Joan Olsen

HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 09-10 Foto: Joan Olsen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 09-10 Foto: Joan Olsen Udkigstønden Godt nytår til alle og velkommen til det nye klubblad. Her fra mastetoppen er der udsigt til et rigtig spændende og afvekslende foto-forår.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

GODKENDTE FÆLLES FYNSKE REGLER GÆLDENDE FRA 2007

GODKENDTE FÆLLES FYNSKE REGLER GÆLDENDE FRA 2007 GODKENDTE FÆLLES FYNSKE REGLER GÆLDENDE FRA 2007 Dette regelsæt bygger på tidligere regelsæt for Fælles Fynske, men er udformet, så det overholder de krav, der følger med en SDF-godkendelse. SDF har givet

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Foto: Tage Christiansen

Foto: Tage Christiansen HERLEV FOTOKLUB Nr. 1 KLUBBLAD 02-03 Foto: Tage Christiansen Siden sidst Glædelig sommer - eller sensommerer er det nok blevet inden bladet udkommer. Vi har lagt klubbens 48.ende sæson bag os og nærmer

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

AFAs konkurrencebetingelser

AFAs konkurrencebetingelser AFAs konkurrencebetingelser Generelt: 1) Billeder, som deltager i konkurrencer, skal være optaget af den der indleverer billederne. Billeder kan afleveres som enkeltstående billeder eller indgå i en serie.

Læs mere

Blad med dråber Foto: Tommy Martens

Blad med dråber Foto: Tommy Martens HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 03-04 Blad med dråber Foto: Tommy Martens Siden sidst Det blev et brag af en åbning af klubbens 50 års jubilæumsudstilling, der fandt sted på Gammel gaard den 10. januar.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

marts april maj juni www.fotoklubnegativ.dk Hanne Andresen

marts april maj juni www.fotoklubnegativ.dk Hanne Andresen marts april maj juni 2010 www.fotoklubnegativ.dk Hanne Andresen Velkommen til forårssæsonen 2010 Endnu en gang har vi haft et kreativt programudvalg, og bredden i programmet, Negativt Oplysnings Forbunds

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen

30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen 30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen 5. november 2015, kl. 19.00 på Folkestedet, Carl Blochs gade 28, 8000 Aarhus C Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Huset på molen af Jes Jessen

Huset på molen af Jes Jessen HERLEV FOTOKLUB Nr. 2 KLUBBLAD 16-17 Huset på molen af Jes Jessen Udkigstønden Så blev det nok et nytår, og vi tager hul på den anden halvdel af klubsæsonen. Den kaldes forår, men kalenderen siger vinter,

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt.

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt. Dato: 9. marts 2016 Vedr.: Generalforsamling Jyllinge Løbeklub 2016. Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Dagsorden: a. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen,

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

HERLEV FOTOKLUB nr. 1 KLUBBLAD 01-02 Foto : Uwe Hess

HERLEV FOTOKLUB nr. 1 KLUBBLAD 01-02 Foto : Uwe Hess HERLEV FOTOKLUB nr. 1 KLUBBLAD 01-02 Foto : Uwe Hess Siden sidst... Der er løbet meget vand ud af ørerne siden sidste blad udkom, og lidt er der da også løbet ud siden sæsonen startede igen efter sommerferien

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar 2017. Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent Folmer Christiansen er valgt. 2. Formandens beretning.

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 6 OKT 2008 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Titel: Forfald Foto: Finn Olesen. Program 2. halvår 2015

Titel: Forfald Foto: Finn Olesen. Program 2. halvår 2015 Titel: Forfald Foto: Finn Olesen Program 2. halvår 2015 Kontakt Formand: Børge K. Lund Egemosen 3 3162 8272 6200 Aabenraa bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand: Dorte Lorenzen Johnsen Vester Terpvej 5 Løgumbjerge

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

august september oktober november

august september oktober november august september oktober november 2012 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Peter Johansen Velkommen til efterårsprogrammet for sæsonen 2012-2013, som er Fotoklubben Negativs 35 års jubilæumssæson. Kære alle Jeps

Læs mere