!"#2. Hvad er. en god far?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#2. Hvad er. en god far?"

Transkript

1 !"#2 MARTS 2013 Hvad er en god far?

2 !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE TEENAGERE HOVEDARTIKEL Hvad er en god far? SIDE 4-7 r UNGE SPØRGER HVORDAN KAN JEG HOLDE OP MED AT UDSKYDE TINGENE? Er du træt af altid at være bagud med dine pligter og lektier? Saer du nødt til at lade være med at udskyde tingene. Denne artikel vil hjælpe dig til at lade være med det, ogsa selvom opgaven synes overvældende, du bare ikke har lyst til det eller du allerede har nok at se til. (Se under BIBELENS LÆRE/TEENAGERE) 3 VI BETRAGTER VERDEN 8 DYRELIV Elgen skovens særegne kæmpe 10 HVAD SIGER BIBELEN? Pornografi 12 HJÆLP TIL FAMILIEN Hvordan man opstiller regler for sin teenager 14 GLIMT FRA GAMMEL TID Robert Boyle 16 STAR DER EN DESIGNER BAG? Springedderkoppens slørede syn BØRN r Læs bibelske tegneserier. Lærdinebørnmereom Bibelens personer og moralnormer ved hjælp af aktivitetssiderne. (Se under BIBELENS LÆRE/BØRN) Vol. 94, No. 3 / Monthly / DANISH Bladets oplag: Udkommer p a98sprog Denne publikation ma ikke sælges. Den er udgivet i forbindelse med et verdensomspændende bibelundervisningsarbejde som finansieres af frivillige bidrag. Nar intet andet er angivet, er bibelcitaterne fra Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter Studieudgave med noter og henvisninger. Forkortelsen da. aut. hentyder til Bibelen i autoriseret oversættelse af Det Danske Bibelselskab Awake! (ISSN X) is published monthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY , and in England by Watch Tower Bible and Tract Society of Britain, The Ridgeway, London NW7 1RN (Registered in England as a Charity). Vagn op! (ISSN ) er udgivet i Danmark af Vagttarnets Bibel- og Traktatselskab, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk. Ansvarshavende: Erik Jørgensen. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Awake! 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Alle rettigheder forbeholdt. Printed in Britain. Vil du gerne vide mere, ellerønskerduetgratisbibelkursus? Besøg eller skriv til JEHOVAS VIDNER, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk, Danmark. (For DANMARK, FÆRØERNE, GRØNLAND, ISLAND, NORGE og SVERIGE). En komplet liste over adresser i hele verden findes pa

3 VI BETRAGTER VERDEN VERDEN For at komme sult til livs skal der mere til end at producere flere fødevarer. Det anslas at landmænd nu producerer nok til at kunne brødføde 12 milliarder mennesker, altsa 5 milliarder flere end den nuværende verdensbefolkning. Problemerne der er arsag til sult, drejer sig hovedsagelig mere om økonomi, fordeling og spild. STORBRITANNIEN OG USA Ifølge en spørgeundersøgelse blandt nogle som arbejder i finansverdenen, mente næsten en fjerdedel (24 procent) af de adspurgte at det kunne blive nødvendigt for dem at gøre noget uetisk eller ulovligt for at fa succes. Seksten procent indrømmede at de ville bega en kriminel handling hvis de kunne slippe godt fra det. ARGENTINA IArgentinabedertreud af fem lærere om orlov pa grund af stress eller vold pa deres arbejdsplads. SYDKOREA Detatboalene er snart den mest almindelige husstandsform i Sydkorea. Øverst: Fernando Moleres/Panos Pictures; nederst: Natalie Behring/Panos Pictures KINA Man regner med at to tredjedele af byerne i Kina ikke vil kunne opfylde de nye krav myndighederne har opstillet for luftkvalitet som træder i kraft i Desuden bliver vandkvaliteten af det vand der hentes op fra undergrunden, betegnet som darligt eller ekstremt darligt. 3

4 HOVEDARTIKEL Hvad er en god far? Hvad gjorde jeg forkert? Det var et spørgsmal som plagede Michael fra Sydafrika. Han havde virkelig forsøgt at være en god far, men hver gang han tænkte pa sin oprørske 19-arige søn, spekulerede han over om han kunne have gjort det bedre. Terry, som bor i Spanien, ser derimod ud til at have klaret sin opgave som far godt. Hans søn, Andrew, siger: Mange af de første minder jeg har om min far, er at han læste højt for mig, legede med mig og tog mig med pa ture hvor han og jeg kunne være alenesammen.hangjordedetsjovtatlærenoget. Detskalindrømmesatdetikkeerletatværeengodfar. Men der er nogle grundlæggende principper som kan gøre det lettere. Mange fædre har opdaget at det gavner dem selv og deres familie at følge de vise rad der findes i Bibelen. Lad os se panogle af Bibelens praktiske rad som kan være en hjælp for fædre. Nogle af navnene i denne artikel er ændret.

5 1.Tagdigtidtildin familie Hvordan kan du som far vise dine børn at de betyder meget for dig? Du gør sikkert allerede mange ting for dine børn. Tag for eksempel de ofre du bringer for at sørge for mad og et godt hjem til dem. Det ville du jo ikke gøre hvis dine børn ikke betød sa meget for dig. Men hvis du undlader at bruge tilstrækkelig tid sammen med dem, kan de fa fornemmelsen af at du er mere interesseret i for eksempel dit job, dine vennerellerdinehobbyerenddueri dem. Hvornar skal en far gaigangmedat bruge tid pasinebørn?enmorbegynder at knytte sig til sit barn allerede nar det er i livmoderen. Et ufødt barn kan høre visse lyde cirka 16 uger efter undfangelsen. Det er pa dette stadium at faderen ogsa kan begynde at knytte et særligt band til sit ufødte barn. Han kan lytte til den lilles hjerteslag, føle den sparke, tale til den og synge for den. Princip fra Bibelen: Pa Bibelens tid engagerede mænd sig i oplæringen af deres børn. Fædre blev tilskyndet til at bruge tid sammen med dem. Det fremgar af Femte Mosebog 6:6, 7, hvor der star: Disse ord som jeg palægger dig i dag skal du have i dit hjerte, og du skal indprente din søn demogtaleomdemn ar du sidder i dit hus og nar du vandrer pa vejen og nar du læggerdigogn ar du star op. 2. En god far er god til at tale med sine børn For at kommunikere effektivt med dine børn ma du lytte opmærksomt til det de siger. Maske er du nødt til at blive bedre til at høre efter uden at overreagere. Hvis dine børn tror at du hurtigt bliver vred og fordømmende, har de nok ikke sa stor lyst til at give udtryk for deres inderste følelser. Men ved at lytte stille og roligt viser du at du er interesseret i dem. Og sa vil de til gengæld være mere tilbøjelige til at fortælle hvad der rører sig i dem af tanker og følelser. Princip fra Bibelen: Den praktiske visdom der findes i Bibelen, har vist sig at være gavnlig pa mange af livets omrader. For eksempel læser vi i Bibelen: Ethvert menneske bør være hurtig til at høre, langsom til at tale, langsom til vrede. (Jakob 1:19) Fædre som lader sig lede af det princip, vil bedre kunne kommunikere med deres børn. Lyt stille og roligt uden at være fordømmende V agn op! Marts

6 3. Irettesæt børnene p a en kærlig m ade, og ros dem Nar du ønsker at dit barn skal mærke en konsekvens af dets handlinger, madu gøre det paenm ade der udtrykker kærlig omsorg samt interesse for at det skal ga barnet godt palangsigt,ogs aselvomdu føler dig frustreret og vred. En sadan konsekvens kan indbefatte rad, vejledning og irettesættelse. Desuden er denne strategi mere effektiv nar en far jævnlig roser sine børn. Et gammelt ordsprog siger: Som guldæbler i ornamenter af sølv er et ord som er talt i rette tid. (Ordsprogene 25:11) Ros medvirker til at et barn udvikler gode egenskaber. Børn trives nar de føler at der bliver lagt mærke til dem, og at de far anerkendelse. En far vil være paudkigefterlejlig- heder til at rose sine børn, og det vil give dem selvtillid og motivere dem til ikke at holde op med at gøre det der er rigtigt. Princip fra Bibelen: I fædre, I maikke opirre jeres børn, for at de ikke skal blive mismodige. Kolossenserne 3: Vis din hustru kærlighed og respekt Den made en far behandler sin kone pa, har stor indvirkning pa børnene. En gruppe eksperter i børns udvikling forklarer: Noget af det bedste en far kan gøre for sine børn, er at respektere deres mor.... En far og mor der respekterer hinanden og viser det over for børnene, skaber trygge rammer for dem. The ImportanceofFathersintheHealthyDevelopment of Children. Princip fra Bibelen: I mænd, elsk fortsatjereshustruer...ladogs ahverenkelt af jer elske sin hustru som sig selv. Efeserne 5:25, 33. Selv hvis en far ikke længere er gift med sine børns mor, er det godt for børnenes forhold til deres mor at han behandler hende respektfuldt og værdigt. En god far har ikke for travlt Sylvan, der oprindelig kommer fra Barbados, er buschauffør i New York og er gift og har tre teenagesønner. Han har nogle skæve arbejdstider der betyder at han maarbejdeframidtp aeftermiddagen til klokken tre eller fire om morgenen. Om torsdagen og fredagen har han fri. Men lørdag og søndag aften og nat skal han arbejde. Han har dog ikke sa travlt at han forsømmer sine børn. Det er hardt, men jeg gør mit bedste, forklarer Sylvan. Hver af mine drenge har brug for at jeg er sammen med dem patomands- hand. Torsdag eftermiddag er reserveret den ældste nar han kom- mer hjem fra skole. Om fredagen har jeg sat tid til side til at være sammen med den næstældste. Og jeg har reserveret søndag morgen til den yngste.

7 5. Anvend den praktiske visdom der findes i Guds ord Fædre der har dyb kærlighed til Gud, kan givenogetdyrebartiarvtilderesbørn etnærtforholdtilderesfarihimmelen. Antonio, der er et af Jehovas Vidner, har i mange ar gjort sit yderste for at opdragesineseksbørn.endagfikhanfølgende brev fra en af sine døtre: Kære far, jeg vil bare gerne sige dig tak fordi du har lært mig at elske Jehova Gud, min næste og mig selv det har gjort mig til et harmonisk menneske. Du viste mig at du elsker Jehova, og at du har omsorg for mig. Tak far, fordi du prioriterede Jehova først i dit liv, og fordi du behandlede dine børn som gaver fra Gud! Princip fra Bibelen: Du skal elske Jehova din Gud af hele dit hjerte og hele dinsjælogheledinvirkekraft.ogdisse ord som jeg palægger dig i dag skal du have i dit hjerte. 5Mosebog6:5,6. Det kræver naturligvis mere at være farendatfølgedissefempunkter,ogselv nar du gør dit bedste for at være en god far, bliver du alligevel ikke perfekt af den grund. Men i den udstrækning du følger disse principper paenkærligogligevæg- tig made, kan du virkelig blive en god far. Man kan finde flere rad til familien i bogen Hemmeligheden ved et lykkeligt familieliv, som er tilgængelig pa hjemmesiden Hvad børn godt kan lide ved deres far Han leger med mig og læser højt for mig om aftenen. Sierra,5ar. Vi kan lege og have det rigtig sjovt, og sasigerhan: Nuerdet tid til at rydde op. Andre gange nar vi ordner noget sammen, stopper han og siger: Sa er det tid til at lave noget sjovt. Michael,10ar. Min far lader aldrig sit arbejde eller sine hobbyer hindre ham i at gamortilh ande derhjemme. Selv nu, efter samange ar, laver han mindst lige sa ofte mad som mor, vasker op og hjælper med at gøre rent i huset. Og sa behandler han hende kærligt og omsorgsfuldt. Andrew, 32 ar. V agn op! Marts

8 ELGEN SKOVENS SÆREGNE KÆMPE HURTIGE FAKTA Type: Pattedyr Kost: Kviste,blade,vandplanter Løbehastighed: Op til 55 kilometer i timen Højde: En skulderhøjde pa1,5 til 2 meter Vægt: Omkring 800 kilo Elgtyr: Alaska Stock/age fotostock E LGENharetsjældentklodsetogbesynderligt udseende. Hvorfor er skuldrene anbragt sa højt oppe? Hvorfor har den sa langt et hoved? Henry David Thoreau, der skrev disse ord i det 19. arhundrede, har næppe været den eneste der har haft dette syn pa elgen. Dens pudsige udseende og det faktum at man ser den sa sjældent i naturen, har faet mange til at tro at dette ensomme dyr er kluntet og langsomt til at opfatte. Forholder det sig sadan? Forskere i Nordamerika og Eurasien er blevet opmærksomme paflere særtræk ved dette usædvanlige dyr. Ingen vil benægte at elgen er en kæmpe. Selvom denne skovens konge kan se noget klodset ud med sine lange ben, kan den faktisk holde et kobbel ulve stangen. Elge lærer at svømme fadageef- ter fødselen, og man har set elge svømme flere kilometer og dykke ned paseksme- ters dybde for at æde vandplanter. Elgen kan bevæge sine øjne og opfatte bevægelse næsten lige bag sig uden at vende hovedet. Dens næse er ogsa et effektivt redskab. Ifølge forskere er det at elgens næsebor sidder salangt fra hinanden, maske en medvirkende arsag til elgens usædvanlige evne til at loka- lisere genstandes placering helt nøjagtigt. Endnu en sans elgen gør brug af, er hørelsen. Ørerne kan bevæge sig i alle retninger og opfange lyde fra andre elge der befinder sig helt op til tre kilometer væk.

9 Elgens kalve, som en skribent har beskrevet som kluntede pa den nuttede made,eroftenysgerrigeogsorgløse. Deres mødre beskytter dem ved at vise dem ømhed og utrættelig omsorg. Elgkøer angriber alle der jager deres kalve, deriblandt ulve, bjørne og endda mennesker. Nar kalven er cirka et ar gammel, og dens mor er blevet drægtig igen, driver moderen den aggressivt væk saden argamle kalv kan begynde at klare sig selv. OVERLEVELSE I DET KOLDE NORD Hvordan overlever elgen de kolde vintre nar den udelukkende lever af planter? Det gør den blandt andet ved at æde sig stopmæt nar det er varmt. Den æder op til 25 kilo dagligt, hvad enten det drejer sig om tre meter høj vegetation eller planter som vokser pa tre meter dybt vand. Elgen udnytter føden fuldt ud ved at den fordøjes i fire maver, hvorved der udvindes næringsstoffer og opbygges fedt. Den ma dog ogsa trodse andre farer om vinteren. Bidende kulde og dyb sne tærer pa elgens kræfter. Den foretrækker et stille liv om vinteren, og derfor bevæger den sig sa lidt som muligt og holder derved pavar- men under pelsen. At undslippe ulve i et snedækket landskab er særlig vanskeligt, men ofte udgør mennesker, især jægere og bilister, en endnu større fare. Elge holder af de næringsstoffer der findes i koncentreret form i den salt som spredes pa mange veje under nordlige himmelstrøg for at fa sneen til at smelte. Men da elge har en mørk pels og nogle gange krydser vejene efter solnedgang, har bilister svært ved i tide at faøjep a dem sadekanundg a at kollidere med dem. Bade mennesker og elge har i flere tilfælde mistet livet af den grund. I Sverige bliver der hvert ar anmeldt cirka 6000 bilulykker som følge af elge. DEN ER LEGESYG Man har set elge der i leg er gaet til angreb pahavbølger,ogsommedstorny- delse har badet i varme kilder. Køer og tyre har en vis ømhed for hinanden nar de er i brunst, og koens hengivenhed for kalven er virkelig rørende. Der er endda opstaet moderlige band mellem kalve og de mennesker der har taget sig af dem. Ph.d. Valerius Geist siger: Dette besynderlige dyr med det særprægede hoved kan være snarradigt, hengivent og trofast ud over alle grænser. Et advarende ord er dog pasinplads: Elgen er et stærkt og vildt dyr. Hvis du skulle faøjep a den i naturen, maduvise hensyn og holde god afstand. Det er især vigtigt nar der er spæde kalve i nærheden. Men vær sikker paatselvn ar du star i passende afstand fra elgen, vil du blive betaget af denne skovens kæmpe. Elgkalve er nysgerrige og sorgløse V agn op! Marts

10 HVAD SIGER BIBELEN? PORNOGRAFI PORNOGRAFI Fordømmer Bibelen pornografi? Enhver der bliver ved med at se paenkvinde for at begære hende, har allerede begaet ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Mattæus 5:28. HVORFOR DET HAR BETYDNING Pornografi har aldrig været sa populær og sa tilgængelig som nu. Hvis du gerne vil glæde Gud og leve et lykkeligt liv, bør du vide hvad han mener om pornografi. HVAD BIBELEN SIGER Pornografi bliver ikke specifikt omtalt i Bibelen. Alligevel er det at se pornografi i direkte modstrid med mange af Bibelens principper. For eksempel siger Bibelen klart og tydeligt at hvis en gift mand bliver ved med at se paenkvinde hanikkeergiftmed,ogud- vikler et begær efter at have sex med hende, kan det føre til ægte- skabsbrud. Princippet der ligger til grund for denne udtalelse i Bibelen, gælder alle der bliver ved med at se papornografiske billeder og opelsker et stærkt ønske om at bega seksuel umoralitet, uanset om de er gift eller ej. Det er tydeligt at Gud finder en sadan adfærd anstødelig. r Find flere svar p a bibelske spørgsm al p a

11 Er det forkert at se papornografiselvn ar det ikke fører til umoralske seksuelle handlinger? HVAD NOGLE SIGER Nogleforskeresætterspørgsm alstegn ved om der er en decideret forbindelse mellem pornografi og en seksuelt krænkende adfærd. Men er brugen af pornografi i sig selv uacceptabel i Guds øjne? HVAD BIBELEN SIGER Bibelen beskriver sjofel skæmten som noget der er uacceptabelt og umoralsk. (Efeserne 5:3, 4) Hvordan kan pornografi saværemindreforkastelig?pornografinuom dage indbefatter ofte visuelle skildringer af virkelige handlinger af utroskab, homoseksualitet og andre former for utugt. At se pas a- danne umoralske handlinger for at blive seksuelt pirret er bestemt noget Gud finder mere anstødeligt end sjofel tale. Der er en fortsat debat blandt forskere om hvor stor sandsynlighed der er for at de der nærer fantasien med pornografi, vil udleve deres fantasier. Bibelen understøtter dog klart den tanke at det at se pornografi i sig selv er andeligt nedbrydende og dybt anstødeligt for Gud. Vi finder denne formaning i Bibelen: I skal derfor gøre jereslemmer...dødemedhensyntilutugt,urenhed[og]seksuel lidenskab. (Kolossenserne 3:5) De der ser pornografi, gør det stik modsatte i stedet for at dræbe et sadant begær, altsafuldstæn- dig udslukke det, nærer de det og lader det flamme op. Iskal...gørejeres lemmer som er pajorden, døde med hensyn til utugt, urenhed, seksuel lidenskab, skadeligt begær, og havesygen. Kolossenserne 3:5. Hvad kan du gøre for at undg aatsep a pornografi? HVAD BIBELEN SIGER Bibelen taler om at nogle der har haft flere skiftende og tilfældige seksuelle partnere, eller har været drankere og tyve, alligevel har været i stand til at ændre deres destruktive adfærd. (1 Korinther 6:9-11) Hvordan? Ved at anvende den visdom der findes i Guds ord, har de lært at hade det der er ondt. Determuligtatlæreathadepornografivednøjeattænkeoverde frygtelige konsekvenser en sadan skadelig vane kan føre med sig. Ifølge en undersøgelse der for nylig er blevet offentliggjort af Utah State University, bliver nogle der ser pornografi, ramt af depression og socialt isoleret; det medfører ogsa ødelagte forhold og andre sørgelige konsekvenser. Og fordi Gud finder det anstødeligt at man ser pa pornografi, som det er blevet forklaret tidligere, udvirker det ogsanoget dererendnumereskadeligt. Det forhindrer folk i at blive venner med deres Skaber. Bibelen kan lære os at elske det der er godt. Jo mere vi læser i Bibelen, jo mere kommer vi til at holde af dens moralnormer. Den kærlighed vil hjælpe os til at være afgjorte i vores holdning til pornografi og være opfyldt af den samme følelse som salmisten der skrev: Jeg sætter ikke noget nedrigt frem for mine øjne. Salme 101:3. Søg det gode og ikke detonde...haddet onde og elsk det gode. Amos5:14,15. V agn op! Marts

12 HJÆLP TIL FAMILIEN FORÆLDREROLLEN Hvordan man opstiller regler for sin teenager UDFORDRINGEN Din teenager siger du er for streng. Men det mener du bestemt ikke. Hvis jeg slækker pa reglerne, siger du til dig selv, vil han løbe ind i problemer. Det er rigtigt af dig at opstille rimelige regler for dit halvvoksne barn. Men du maførstforst ahvad der kan være arsagen til at han er irriteret over reglerne. I denne artikel omtaler vi hovedsagelig teenagere i hankøn, men de omtalte principper gælder begge køn. HVORFOR DET SKER Myte: Alle teenagere protesterer mod regler; det er en uundgaelig del af pubertetsalderen. Faktum: En teenager er mindre tilbøjelig til at protestere nar forældrene fastlægger nogle rimelige regler i en god dialog med deres barn. Der kan være mange arsager til at teenagere slar sig i tøjret,menudenatvideafdetkanforældreselvhaveendel af skylden hvis reglerne er ubøjelige eller ikke længere svarer til barnets alder. Tænk over følgende: Ubøjelige. Nar forældre opstiller stive regler der ikke er til diskussion, bliver reglerne mere som en spændetrøje der nærmest kvæler deres teenager, frem for en sikkerhedssele der beskytter ham. Det kan føre til at han gar bag ryggen af sine forældre og netop gør det som de har forbudt ham. Ikke længere svarer til barnets alder. Fordi jeg siger det, kan være forklaring nok for mindre børn, men børn i pubertetenharbrugformere deskalhaveenforklaring. Tænk pa at i nærmeste fremtid flytter dit barn maske hjemmefra og skal selv til at træffe vigtige beslutninger. Det er derfor langt bedre at han lærer at tænke sig godt om og øver sig i at træffe fornuftige beslutninger nu mens han stadig bor hjemme. Hvad kan du gøre hvis din teenager konstant bliver irriteret over reglerne? r Find mere hjælp til familien p a

13 HVAD DU KAN GØRE Først og fremmest ma du gøre dig klart at teenagere har brug for grænser og inderst inde endda ønsker grænser. Sa opstil regler, og vær sikker paatditbarnforst ar dem. Nar der sættes klare grænser for teenagere, forventer de at forældrene i rimelig grad holder øje med dem, og sa er der mindre sandsynlighed for at de roder sig ud i noget darligt, siger bogen Letting Go With Love and Confidence. Som en kontrast hertil kan man sige at forældre der ikke involverer sig i deres teenagebørns liv, og lader dem fa frie tøjler, giver børnene det indtryk at de er ligeglade med dem; og det er vejen til oprør. Bibelsk princip: Ordsprogene 29:15. Hvordan kan forældre vise ligevægt? Lad din teenager give udtryk for hvad han mener om husreglerne. Hvis han for eksempel beder om at fajusteretdettidspunkt han skal være hjemme pa, sa lyt til ham mens han kommer med sin begrundelse. Nar en teenager har faet lov til at sige sin mening, er der større sandsynlighed for at han vil respektere og rette sig efter den beslutning du tager ogs aselvn ar han er uenig med dig. Bibelsk princip: Jakob 1:19. Inden du træffer en beslutning, sa husk dette: Teenagere har en tendens til at kræve mere frihed end de kan hand- tere, men forældre har en tendens til at holde dem i stram- mere tøjler end nødvendigt. Sa overvej sagen alvorligt nar dit barn beder dig om noget. Har han vist at han er ansvarlig? Giver omstændighederne dig mulighed for at være fleksibel? Vær villig til at opfylde hans ønske nar du finder det forsvarligt. Bibelsk princip: 1 Mosebog 19: Ud over at lytte til dit barns følelser sa fortæl din teenager hvad du er bekymret for. Vedatgøredetkandulæreham ikkekunattagehensyntilsineegneønsker,menogs aandres følelser. Bibelsk princip: 1 Korinther 10:24. Til sidst tag en beslutning, og forklar hvad der ligger til grund for den. Det kan godt være at han ikke er glad for beslutningen, men han er sikkert glad for at have forældre der lytter til ham og gerne vil vide hvad han mener. Husk at et barn der er i puberteten, er ved at lære at blive voksen. Ved at opstille rimelige regler og drøfte dem med dit teenagebarn, kan du hjælpe ham til med tiden at blive en ansvarlig voksen. Bibelsk princip: Ordsprogene 22:6. VIGTIGE SKRIFTSTEDER Lad jeres rimelighed blive kendt. Filipperne 4:5. I ma ikke opirre jeres børn, foratdeikkeskalblivemismodige. Kolossenserne 3:21. TIL TEENAGERE Forestil dig en mand der skylder penge i en bank. Hvis han regelmæssigt betaler sine afdrag, vil han opna bankens tillid, og ma- ske vil banken endda give ham et større lan senere hen. Det er det samme derhjemme. Du skylder dine forældre din lydighed. Hvis du beviser at du er til at stole pa selvism ating vil dine forældre være mere tilbøjelige til at vise dig større tillid i fremtiden. Hvis du derimod gang pagangskufferdineforæl- dre, skal du ikke blive overras- ket hvis de palægger dig nogle begrænsninger eller føler at de slet ikke kan stole padig. FraUnge spørger Svar der duer, bind 2, udgivet af Jehovas Vidner. V agn op! Marts

14 GLIMT FRA GAMMEL TID ROBERT BOYLE ROBERT BOYLE De der interesserer sig for historie, husker maske at Robert Boyle var den videnskabsmand der lagde navn til Boyles lov en naturlov der forklarer sammenhængen mellem rumfanget af og trykket i gasser. Hans afgørende opdagelse dannede grundlag for en videnskabelig udvikling pa mange felter. Men Robert Boyle var andet og mere end en dygtig forsker. Han regnes ogsaforat være en mand der havde en stærk tro pagudog hans inspirerede ord, Bibelen. KORTE FAKTA: ( Født i Irland i ( Kaldt kemiens fader. ( Den første betydningsfulde videnskabsmand der publicerede detaljerede beskrivelser af de metoder han benyttede til at foretage kontrollerede eksperimenter. ( Hans udgivelser øvede stor indflydelse pa sir Isaac Newton, der var yngre end Boyle. ( Gav økonomisk støtte til at Bibelen kunne blive oversat til mange sprog. ( Døde i England i 1691 i en alder af 64 ar. Portræt: Pictorial Press Ltd/Alamy B OYLE voksede op i en velhavende familie pa Lismore Castle i Irland i Det var fa artier før den periode begyndte som historikere kalder oplysningstiden, en periode hvor tænksomme personer søgte at frigøre folk fra de fanatiske forestillinger der havde holdt mennesker i trældom i arhundreder. Det var det samme Boyle stræbte efter. I en selvbiografi om sin opvækst kalder han sig Philaretus, der betyder elsker af dyden. Boyles stærke ønske om at finde frem til sandheden gik hand i hand med et lige sa brændende ønske om at give andre del i alt hvad han lærte. Han blev en meget produktiv skribent, og hans udgivelser fik stor indvirkning pa mange af hans samtidige, deriblandt den berømte videnskabsmand sir Isaac Newton. I 1660 var Boyle en af dem der grundlagde Royal Society, et videnskabeligt selskab der stadig eksisterer i London. EN VIDENSKABENS MAND Boyle er blevet kaldt kemiens fader. Han benyttede en helt anden fremgangsmade end alkymisterne der levede pa hans tid. De holdt deres opdagelser hemmelige eller nedfældede dem i et kryptisk sprog som kun de færreste uden for deres lukkede kreds kunne forsta. I modsætning hertil publicerede Boyle alle detaljer der vedrørte hans forskning. I stedet for blot at godtage sejlivede hypoteser mente han at det var mere korrekt at benytte kontrollerede eksperimenter for at finde frem til de faktiske kendsgerninger.

15 Boyle holdt p aatdederhavdestærkemeningerom noget, burde være omhyggelige med at skelne mellem de ting de vidste var sande, og de ting de troede var sande Boyles eksperimenter støttede tanken om at materie bestod af hvad han kaldte korpuskler, en slags partikler der kan indga i forskellige forbindelser og danne forskellige stoffer. Boyles tilgang til videnskabelig forskning blev meget fint opsummeret i hans berømte bog The Sceptical Chymist (Den skeptiske kemiker), hvori han anbefalede at videnskabsmænd skulle undga at blive arrogante eller dogmatiske og være villige til at indrømme fejl. Boyle holdt paatde der havde stærke meninger om noget, burde være omhyggelige med at skelne mellem de ting de vidste var sande, og de ting de troede var sande. EN TROENS MAND Nar det gjaldt troen pa Gud, brugte Boyle samme fremgangsmade. De opdagelser han gjorde om universet og den forunderlige made levende skabninger er udformet pa, overbeviste ham om at der matte findes en Designer, eller Skaber. Derfor afviste han den voksende ateistiske indstilling der var blandt de intellektuelle dengang. Boyle konkluderede at ingen der ærligt bruger sin sunde fornuft, kan undgaattrop agud. Boyle mente dog ikke at menneskers fornuft alene var vejen til sand oplysning. Han indsa at der var behov for en eller anden abenbaring fra Gud. Og den abenbaring, sagde han, var Guds ord, Bibelen. Det bekymrede Boyle at mange ikke vidste hvad Bibelen lærer, og at deres religiøse forestillinger tilsyneladende ikke hvilede pa noget solidt grundlag. Han spurgte om det kunne være rigtigt at et menneskes religiøse forestillinger kun skal bygge pa hvad hans forældre tror, eller er afhængig af hvor han tilfældigvis er født. Boyle fik lyst til at hjælpe andre til at fa et endnu dybere kendskab til Bibelen. Til det formal donerede Boyle penge for at finansiere udgivelsen af Bibelen pa mange sprog. Det drejede sig for eksempel om nogle af de indianske sprog i Nordamerika, sa- vel som arabisk, irsk, malajisk og tyrkisk. Ja, Robert Boyle var en meget begavet, men ydmyg mand med et umætteligt ønske om at finde frem til sandheden, uanset hvad det drejede sig om, og at hjælpe andre til at gøre det samme. Med tilladelse fra Yale University Library BIBELEN P AIRSK Robert Boyle var klar over at en gruppe lærde helt tilbage i 1573 havde pabegyndt en oversættelse af dele af Bibelen til irsk. I 1602 udgav de pairskdendelsomal- mindeligviskaldesdetnytesta- mente. Senere, i 1640, blev den irskeoversættelseafdehebraiske Skrifter, almindeligvis kaldet Det Gamle Testamente, fuldført. Dennesærligeudgaveblevdog først trykt i 1685, efter at Boyle havde støttet projektet økonomisk. Interessant nok var de apokryfe bøger ogsa blevet oversat til irsk. Det er en samling ikkebibelskebøgerderofteerindbundet sammen med Bibelen, og som bliver udgivet som et samlet værk. Men Boyle, der elskede sandheden, nægtede at publicere disse uægte bøger. V agn op! Marts

16 ST AR DER EN DESIGNER BAG? Springedderkoppens slørede syn Med tilladelse af Rundstedt Rovillos SPRINGEDDERKOPPEN har en særlig synsevne der sætter den i stand til at beregne den præcise afstand den skal tilbagelægge i et spring. Hvordan gør edderkoppen det? Tænk over dette: For at male afstanden til en genstand udnytter springedderkoppen et unikt træk ved dens to mest fremtrædende øjne, der hver har en trappelignende nethinde som bestar af flere lag. To af disse lag er følsomme over for grønt lys. Billedet der dannes i det ene lag, er altid skarpt, mens det billede der dannes i det andet lag, altid er sløret. Jo mere ude af fokus billedet forekommer i det lag, jo tættere er genstanden pa edderkoppens øje. Denne enkle omstændighed gør at edderkoppen kan beregne den præcise afstand den skal tilbagelægge i et spring for at fange sit bytte. Forskere vil gerne efterligne springedderkoppens teknik for at kunne fremstille 3D-kameraer og ogsa robotter som kan male afstanden til en genstand. Ifølge online-nyhedstjenesten ScienceNOW er springedderkoppens syn et spændende eksempel pahvordan et halvt centimeter langt dyr med en hjerne der er mindre end en stueflues, kan indsamle komplekse visuelle informationer og reagere padem. Hvad mener du? Er springedderkoppens brug af et sløret syn et resultat af en evolution, eller star der en designer bag? s Gratis n o downloads af dette blad og tidligere numre m q Artikler og aktiviteter for forældre, teenagere og børn p Bibelen findes online p a omkring 50 sprog g13 03-D

!"#2. Beskyt dig mod kriminalitet!

!#2. Beskyt dig mod kriminalitet! !"#2 MAJ 2013 Beskyt dig mod kriminalitet! !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE www.jw.org TEENAGERE HOVEDARTIKEL Beskyt dig mod kriminalitet! SIDE 6-9 r UNGE SPØRGER HVAD NU HVIS JEG HAR ET HELBREDSPROBLEM?

Læs mere

!"#2. Vold i hjemmet kan stoppes

!#2. Vold i hjemmet kan stoppes !"#2 APRIL 2013 Vold i hjemmet kan stoppes !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE www.jw.org TEENAGERE HOVEDARTIKEL Vold i hjemmet kan stoppes SIDE 8-11 r UNGE SPØRGER HVAD KAN JEG GØRE HVIS JEG BLIVER

Læs mere

!"#2 EN UNIK HJEMMESIDE

!#2 EN UNIK HJEMMESIDE !"#2 JANUAR 2014 EN UNIK HJEMMESIDE HOVEDARTIKEL EN UNIK HJEMMESIDE!"#2 I DETTE NUMMER 7 VI BETRAGTER VERDEN 8 INTERVIEW En mikrobiolog fortæller hvorfor hun tror pa Gud 10 HJÆLP TIL FAMILIEN Hvordan du

Læs mere

!"#2. Hvor længe kan vi leve?

!#2. Hvor længe kan vi leve? !"#2 AUGUST 2013 Hvor længe kan vi leve? !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE www.jw.org TEENAGERE HOVEDARTIKEL Hvor længe kan vi leve? SIDE 6-9 r UNGE SPØRGER HVORFORSKÆRERJEGIMIGSELV? Hver gang jeg

Læs mere

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17 1 5. JANUAR 201 3 34567 STUDIEARTIKLER 25. FEBRUAR 3. MARTS Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7 SANGE: 60, 23 4.-10. MARTS Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12 SANGE: 106, 51 11.-17. MARTS Hold dig

Læs mere

!"#2. Køber vi for meget?

!#2. Køber vi for meget? !"#2 JUNI 2013 Køber vi for meget? !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE www.jw.org TEENAGERE HOVEDARTIKEL Køber vi for meget? SIDE 8-11 r UNGE SPØRGER ER JEG BESAT AF MIT UDSEENDE? Hver gang jeg ser i

Læs mere

Forældre og børn kommuniker i kærlighed

Forældre og børn kommuniker i kærlighed 15. MAJ 2013 34567 15.-21. juli Styrk dit ægteskab gennem god kommunikation SIDE 3 SANGE: 36, 87 22.-28. juli Forældre og børn kommuniker i kærlighed SIDE 13 SANGE: 88, 3 29. juli 4. august Værn om din

Læs mere

Skaberværket vidner om den levende Gud. Lev i harmoni med Jesu kærlige bøn. Træl for Jehova. Hvad vi kan lære af levitternes bøn STUDIEARTIKLER

Skaberværket vidner om den levende Gud. Lev i harmoni med Jesu kærlige bøn. Træl for Jehova. Hvad vi kan lære af levitternes bøn STUDIEARTIKLER 15. OKTOBER 2013 34567 STUDIEARTIKLER 2.-8. DECEMBER Skaberværket vidner om den levende Gud SIDE 7 SANGE: 110, 15 9.-15. DECEMBER Træl for Jehova SIDE 12 SANGE: 62, 84 16.-22. DECEMBER Hvad vi kan lære

Læs mere

Efterlign Moses tro SIDE 3 SANGE: 33, 133. Ser du den usynlige? SIDE 8 SANGE: 81, 132. Ingen kan tjene to herrer SIDE 17 SANGE: 62, 106

Efterlign Moses tro SIDE 3 SANGE: 33, 133. Ser du den usynlige? SIDE 8 SANGE: 81, 132. Ingen kan tjene to herrer SIDE 17 SANGE: 62, 106 15. APRIL 2014 34567 STUDIEARTIKLER 2.-8. JUNI Efterlign Moses tro SIDE 3 SANGE: 33, 133 9.-15. JUNI Ser du den usynlige? SIDE 8 SANGE: 81, 132 16.-22. JUNI Ingen kan tjene to herrer SIDE 17 SANGE: 62,

Læs mere

1. DECEMBER 2013. Har vi brug for Gud?

1. DECEMBER 2013. Har vi brug for Gud? 1. DECEMBER 2013 34567 Har vi brug for Gud? 34567 Vol. 134, No. 23 Semimonthly DANISH DETTE BLAD, Vagttarnet, ærer Jehova Gud, universets Hersker. Det trøster folk med den gode nyhedomatgudshimmelskerige

Læs mere

29. april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten. 6.-12. maj Har du hjerte til at kende Jehova?

29. april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten. 6.-12. maj Har du hjerte til at kende Jehova? 15. MARTS 2013 34567 29. april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten SIDE 3 SANGE: 45, 32 6.-12. maj Har du hjerte til at kende Jehova? SIDE 13 SANGE: 62, 60 13.-19. maj Vi har lært Gud

Læs mere

Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn?

Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn? Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn? Søren Bo Rødgaard Henriksen 4. udgave Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn? 1997, 1998, 2000, 2007, 2013 Søren Bo Rødgaard

Læs mere

13.-19. januar Syv hyrder, otte stammehøvdinger deres betydning for os i dag. 20.-26. januar Adlyd Jehovas hyrder

13.-19. januar Syv hyrder, otte stammehøvdinger deres betydning for os i dag. 20.-26. januar Adlyd Jehovas hyrder 15. NOVEMBER 2013 34567 13.-19. januar Syv hyrder, otte stammehøvdinger deres betydning for os i dag SIDE 3 SANGE: 43, 123 20.-26. januar Adlyd Jehovas hyrder SIDE 13 SANGE: 125, 122 27. januar 2. februar

Læs mere

28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige. 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde

28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige. 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde 15. SEPTEMBER 2013 34567 28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige SIDE 3 SANGE: 64, 114 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde SIDE 18 SANGE: 116, 52 Udgaveistorskrift

Læs mere

andelige arv SIDE 3 andelige arv? SIDE 8 Bliv i dalen med Jehovas beskyttelse SIDE 17 at opna ære SIDE 25 STUDIEARTIKLER 1 5.

andelige arv SIDE 3 andelige arv? SIDE 8 Bliv i dalen med Jehovas beskyttelse SIDE 17 at opna ære SIDE 25 STUDIEARTIKLER 1 5. 1 5. FE B RUAR 201 3 34567 STUDIEARTIKLER 1.-7. APRIL Dette er vores andelige arv SIDE 3 SANGE: 69, 28 8.-14. APRIL Værdsætter du vores andelige arv? SIDE 8 SANGE: 22, 75 15.-21. APRIL Bliv i dalen med

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101. Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109

Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101. Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109 15.JULI2013 34567 STUDIEARTIKLER 2.-8. SEPTEMBER Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101 9.-15. SEPTEMBER Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109 16.-22. SEPTEMBER Der sørges

Læs mere

TIL SØRGENDE MENNESKER

TIL SØRGENDE MENNESKER 1 TIL SØRGENDE MENNESKER C.W. Leadbeater Oversættelse: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Sorgen Et menneske, du holdt meget af, er afgået ved døden. Et menneske, der måske var hele din verden. Og nu

Læs mere

En forældrevejledning

En forældrevejledning En forældrevejledning Indledning 1. Intimitet og de jordiske familiers formål 2. Principper for undervisning af børn 3. Undervisning af babyer og småbørn: Fra fødslen og til omkring 3 år 4. Undervisning

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Anja Nielsen og Anita Christensen Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Hjertevarm, inspirerende og lærerig bog fra Cert. konsulent i ernæring og sundhed Anja Nielsen og tidligere tredobbelt verdensmester

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Spørgsmål og svar. til dig, der er ny i fællesskabet. Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier.

Spørgsmål og svar. til dig, der er ny i fællesskabet. Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier. Spørgsmål og svar Adult Children of Alcoholics Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier til dig, der er ny i fællesskabet Genoptryk må kun foretages med henblik på uddeling inden for

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz Mental forberedelse til Døden En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz 2 MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN En buddhistisk tilgang til Livet, Døden &

Læs mere