BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2014) 674 final ANNEX 1 BILAG Endelig rapport om gennemførelse af afgørelse nr. 1080/2011/EU af 25. oktober 2011, der dækker EIB-finansieringstransaktioner undertegnet i perioden 2007 til juni 2014 til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om EIB's eksterne virksomhed i 2013 med EU's budgetgraranti og om gennemførelsee af afgørelse nr. 1080/2011/EU af 25. oktober 2011, der dækker finansieringstransaktioner undertegnet af EIB i perioden 2007 til juni 2014 {SWD(2014) 333 final} DA DA

2 I henhold til afgørelse nr. 1080/2011/EU af 25. oktober 2011 skal Kommissionen forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en endelig rapport om gennemførelsen af denne afgørelse. Den dækker EIB-finansieringstransaktioner, der er undertegnet i den periode, som afgørelsen 1 dækker fra 2007 til 30. juni 2014 efter forlængelsen af afgørelsen med seks måneder. Denne rapport supplerer den analyse af den årlige rapport for 2013 om EIB's eksterne aktiviteter med EU's budgetgaranti og tager hensyn til hele den faktiske periode, herunder de seks måneders forlængelse i I afgørelsen er det maksimale loft over EIB's finansieringstransaktioner under EU-garantien (29,5 mia. EUR) blevet fordelt på et generelt mandat på 27,5 mia. EUR og et klimaforandringsmandat på 2 mia. EUR. Det generelle mandat er opdelt i regionale lofter og underlofter. 1. Udnyttelse af det eksterne mandat Den endelige udnyttelsesgrad for mandatet pr. 30. juni 2014 er samlet set 99 % (98 % for klimaforandringsmandatet) med små regionale forskelle som vist i tabellen nedenfor (beløb i mio. EUR). Politiske begivenheder tvang EIB til at udsætte tre transaktioner i Ukraine og Rusland, som ellers ville være blevet aftalt inden udgangen af juni. På grund af de uforudsete omstændigheder kunne det beløb, der blev omfordelt i de seneste seks måneder til de østlige nabolande kun udnyttes delvist (82 mio. EUR ud af 200 mio. EUR). Begivenheder i Thailand havde tilsvarende indvirkning på en transaktion. 1 Gennemførelsen af mandatet blev indledt den 1. august 2007 (efter undertegnelsen af EU's garantiaftale) og blev forlænget indtil den 30. juni

3 Eksternt udlånsmandat Tabel 1: Udnyttelse af det eksterne mandat (til og med 30/6/2014) Oprindelige lofter Undertegnede aftaler i første halvår 2014 Undertegnede aftaler brutto Annullerede Undertegnelser i alt Lofter efter omfordeling (ekskl. annull.) Restsaldo Udnyttelsesprocent Førtiltrædelseslande ,7% Tyrkiet Vestbalkan Middelhavslande ,5% Østlige nabolande, Rusland ,1% Rusland Ukraine Øvrige østlige nabolande Asien og Latinamerika ,2% Asien (inkl. Centralasien) Latinamerika Sydafrika ,0% Generelt mandat i alt ,6% Klimaforandringsmandat ,6% Førtiltrædelseslande Middelhavslande Østlige nabolande, Rusland Asien og Latinamerika Asien (inkl. Centralasien) Latinamerika - - Sydafrika Mandat i alt ,5% 2. Lokale/regionale transaktioner under mandatet Det lokale/regionale vindue har vist sig at være det mest nyttige og har tjent EU's eksterne politikmålsætninger, da det har gjort det muligt for EIB at støtte en række yderst relevante projekter, navnlig støtte til små og mellemstore virksomheder, udvikling af kommunale infrastrukturer, sociale boliger og klimaindsats. Loftet på 2,6 mia. EUR for lokale/regionale transaktioner under EU's samlede garanti blev opbrugt i slutningen af juni Der blev undertegnet 27 transaktioner i ni lande. 3. Låneudbetalinger til projekter, der støttes af mandatet Ved udgangen af juni 2014 var 14,4 mia. EUR, svarende til 50 % af nettoundertegnelserne, blevet udnyttet af låntagere til investeringsprojekter, der støttes af mandatet. Med tanke på, at en del af låneaftalerne først blev indgået for nylig og den ofte lange gennemførelsestid for projekter, forventes udbetalingsprocenten at stige gradvist i de kommende år. 3

4 Tabel 2: Kumulative undertegnede nettolån og udbetalinger under mandatet ved udgangen af juni 2014 mio. EUR Loft (efter omfordeling) Undertegnelser netto (mio. EUR) Undertegnelser netto i % af mandatets loft Udbetalt i alt (mio. EUR) Udbetalt i % undertegnelser netto Førtiltrædelseslande % % Middelhavslande % % Østlige nabolande, Rusland % % Asien og Latinamerika % % Sydafrika % % Generelt mandat i alt % % Klimaforandringsmandat ( ) % % Samlet mandat (generelt og klimaforandring) % % 4. EIB's samlede finansiering under mandatet og helt på EIB's egen risiko Samlet set i perioden 2007 til juni 2014 undertegnede EIB finansieringstransaktioner for 47,2 mia. EUR i de regioner, der er omfattet af mandatet, heraf 64 % (30,4 mia. undertegnet brutto) med EU-garanti, og resten under lånefaciliteter på EIB's helt egen risiko. EU samlede garanti dækker 22,7 mia. EUR i lån til stater eller lokale/regionale modparter, mens garantien for politiske risici dækker 7,7 mia. EUR i lån til den private sektor. Tabel 3: EIB's finansieringstransaktioner i mandatets geografiske områder pr. type garanti Samlede EIB's faciliteter for Mandat med EU-garanti undertegnelser udlån på egen mio. EUR brutto, hvoraf Totalgaranti Politisk risiko (privat risiko (ingen EUgaranti) (stater) sektor) Førtiltrædelseslande Middelhavslande Østlige nabolande, Rusland Asien og Latinamerika Sydafrika I alt i regioner omfattet af mandatet I % alle undertegnelser 100% 48% 16% 36% I løbet af mandatperioden undertegnede EIB lån i 46 lande, der er omfattet af afgørelsen. I 40 lande blev finansieringen ydet under mandatet med EU-garantien, mens den i 26 lande blev ydet under EIB's faciliteter på egen risiko. Alle undtagen tre modtagerlande (Kroatien, Israel og Rusland 2 ) er udviklingslande i henhold til OECD's liste over modtagere af offentlig udviklingsbistand. 25 % af EIB's finansiering gik til lavere mellemindkomstlande (17 modtagerlande), lavindkomstlande (Tadsjikistan) eller mindst udviklede lande (Bangladesh og Nepal). Støtte til udvikling af infrastrukturer udgør det største virksomhed, især inden for energi- og transportsektoren, som tilsammen står for omtrent halvdelen (52 %) af transaktionerne under mandatet. Private virksomheders udvikling, primært via kreditlinjer til formidlende banker, kommer på andenpladsen med 47 % af långivningen på EIB's egen risiko og 20 % af lånene 2 Undertegnelse af yderligere potentielle transaktioner i Rusland vil være omfattet af de relevante EU-sanktioner. 4

5 under mandatet. Finansiering for at forbedre vand- og afløbssystemer samt investeringer i sundhed og uddannelse blev finansieret næsten udelukkende under mandatet. 5. Den samlede långivnings bidrag til EU's politikmålsætninger Siden 2007 har EIB undertegnet 437 transaktioner, heraf 271 under mandatet, 132 under faciliteter på egen risiko og 34 transaktioner med risikovillig kapital fra tredjepartsressourcer. Følgende diagram viser, hvordan alle disse transaktioner har bidraget til mandatets målsætninger med hensyn til mængde og andel af transaktioner undertegnet i 2007 til juni Figur 1: Samlet bidrag til mandatets målsætninger 3 0, , % af undertegnede beløb 0,5 0,4 0, % af undertegnede beløb Bidragsbeløb (mio. EUR) Bidragsbeløb (mio. EUR) 0, ,1 Antal projekter Udvikling af den lokale private sektor Økon. og social infrastruktur Klimaindsats Regional integration 0 I løbet af mandatet blev der finansieret 108 projekter med betydelige klimakomponenter. Klimafinansiering beløb sig til 12 mia. euro, hvilket svarer til 25 % af det samlede beløb, der blev indgået aftale om på basis af EIB's egne ressourcer (ekskl. transaktioner fra tredjepartsressourcer). Andelen for mandatet alene er 26 %. Tabel 4: Klimaforanstaltninger i 2007 til juni 2014 i de regioner, der er omfattet af afgørelsen 3 Et enkelt projekt kan bidrage til flere af mandatets målsætninger. 5

6 Klimaforanstaltninger under Klimaforanstaltninger i alt undertegnelser I % af alle Klimaforandringsmandat egen risiko EIB-faciliteter på Generelt mandat mio. EUR Asien % Centralasien % Latinamerika % Middelhavslande % Førtiltrædelseslande % Østlige nabolande, Rusland % Sydafrika % I alt i regioner omfattet af mandatet % I % af alle undertegnelser 26% 25% 25% 6. Samfinansiering med andre internationale finansieringsinstitutter og kombinationer af lån og gavebistand I hele mandatperioden blev 58 % af EIB's finansiering under mandatet samfinansieret med andre internationale finansieringsinstitutter. Tabel 5: EIB's finansieringstransaktioner kombineret med EU's gavebistandsmidler eller samfinansieret med andre internationale finansieringsinstitutter mio. EUR Jun-14 Mandat i alt EIB-finansiering i alt mandat (netto) samfinansieret med IFI'er samfinansieret/undertegnet i alt (%) 52% 59% 65% 69% 56% 51% 48% 58% 58% - kombineret med EU-gavebistand kombineret/undertegnet i alt (%) 4% 6% 37% 35% 28% 38% 28% 12% 27% 27 % af lånene under mandatet var kombineret med gavebistand, hovedsagelig i form af investeringstilskud eller teknisk bistand. For så vidt angår tildelinger fra EU-budgettet modtog WBIF og NIF de største bidrag i perioden , nemlig henholdsvis 229 mio. EUR og 223 mio. EUR. I denne periode modtog LAIF modtaget 25 mio. EUR, AIF 5,7 mio. EUR og IFCA 4,3 mio. EUR. Kombinationer af lån og gavebistand blev anvendt i mere end halvdelen (22) af de 40 lande, hvor EIB ydede finansiering under mandatet. 6

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2013

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2014 COM(2014) 529 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2013 DA DA Indholdsfortegnelse

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 327 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014 DA DA Indholdsfortegnelse

Læs mere

1999 Årsberetning. Den Europæiske Investeringsbank

1999 Årsberetning. Den Europæiske Investeringsbank 1999 Årsberetning Den Europæiske Investeringsbank Nøgletal I millioner euroer 1999 1998 Indgåede låneaftaler 31 800 29 526 I Unionen 27 765 25 116 Uden for Unionen 4 035 4 410 Ansøgerlandene 2 373 2 375

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

STØTTEPAKKE TIL UKRAINE

STØTTEPAKKE TIL UKRAINE STØTTEPAKKE TIL UKRAINE STØTTEPAKKE TIL UKRAINE Dette dokument viser de vigtigste konkrete foranstaltninger, som Kommissionen foreslår på kort og mellemlang sigt for at hjælpe med at stabilisere den økonomiske

Læs mere

2014 Aktivitetsberetning 2014

2014 Aktivitetsberetning 2014 2014 Aktivitetsberetning 2 Meddelelse fra formanden 4 Højdepunkter i 2014 Indhold 6 En fast reaktion på den økonomiske krise 12 18 Nye veje til intelligent vækst i Europa Støtte til små og mellemstore

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.4.2011 KOM(2011) 218 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Styrkelse af

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE

AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE Det Europæiske Råd 14-15/3-13 Bilag 10 Offentligt AKT AF U OPD EUR 14.- AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE DEN 14.-15. MARTS

Læs mere

11/06. Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ

11/06. Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ 11/06 Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ Beretning fra rigsrevisor fremsendt til Folketinget i henhold til 18, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. KØBENHAVN

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015 Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3370 - Økofin Bilag 3 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med Sagsnr. 2015-707 Doknr. 203570 Dato 04-02-2015 Samlenotat til ECOFIN 17. februar

Læs mere

Aktivitetsberetning 2013

Aktivitetsberetning 2013 Aktivitetsberetning 2013 EU s bank en loyal innovator: Innovative projekter skaber nye arbejdspladser Innovative finansieringsløsninger Innovative partnerskaber giver maksimale resultater Indhold 2 EIB

Læs mere

Nøgletal. (I millioner euroer) 2000 1999. Indgåede aftaler 36 033 31 800. I Unionen 30 644 27 765

Nøgletal. (I millioner euroer) 2000 1999. Indgåede aftaler 36 033 31 800. I Unionen 30 644 27 765 EIB-Gruppen i 2000 Nøgletal (I millioner euroer) 2000 1999 Indgåede aftaler 36 033 31 800 I Unionen 30 644 27 765 Ansøgerlandene 2 948 2 373 (heraf bistanden inden tiltrædelsen) (1 618) (1 467) Partnerlandene

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2006 KOM(2006) 833 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Evalueringsrapport om direktivet om aftaler om finansiel

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt 27. maj 2010 Samlenotat dagsorden vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 8. juni 2010 1. (evt.) EIB s eksterne lånemandat 2007-2013 midtvejsevaluering

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Økonomi- og Erhvervsministeriets engagement i de internationale investeringsbanker. August 2007

Beretning til Statsrevisorerne om Økonomi- og Erhvervsministeriets engagement i de internationale investeringsbanker. August 2007 Beretning til Statsrevisorerne om Økonomi- og Erhvervsministeriets engagement i de internationale investeringsbanker August 2007 BERETNING OM ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIETS ENGAGEMENT I DE INTERNATIONALE

Læs mere

IMF S UDLÅN TIL PROGRAMLANDE OG DANMARKS TILSAGN TIL IMF

IMF S UDLÅN TIL PROGRAMLANDE OG DANMARKS TILSAGN TIL IMF IMF S UDLÅN TIL PROGRAMLANDE OG DANMARKS TILSAGN TIL IMF Thomas Pihl Gade, Sune Malthe-Thagaard og Louise Funch Sørensen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den Internationale Valutafond, IMF,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 4. juni 2002

Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 4. juni 2002 Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 4. juni 2002 Mine damer og herrer styrelsesrådsmedlemmer Velkommen til styrelsesrådet for Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.6.2002 KOM(2002) 333 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester

Læs mere

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors for the 2008 financial year Den 9. juni 2009 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om undersøgelse af erhvervsfremmeordningernes. områder. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om undersøgelse af erhvervsfremmeordningernes. områder. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om undersøgelse af erhvervsfremmeordningernes fordeling på udvalgte områder Oktober 2009 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Undersøgelse af erhvervsfremmeordningernes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.8. 2006 KOM(2006) 3424 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet 15.12.2005 Notat 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

Aktivitetsberetning. Årsberetning 2006. Del 1. D e n E u r o p æ i s k e I n v e s t e r i n g s b a n k - G r u p p e

Aktivitetsberetning. Årsberetning 2006. Del 1. D e n E u r o p æ i s k e I n v e s t e r i n g s b a n k - G r u p p e Årsberetning 2006 Del 1 Aktivitetsberetning EIB-Gruppens årsberetning 2006 består af tre separate dele: Ativitetsberetningen, der præsenterer EIB-Gruppens aktivitet i det forløbne år og udsigterne for

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om anvendelse af direktiv 2006/48/EF på mikrokreditfinansiering

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om anvendelse af direktiv 2006/48/EF på mikrokreditfinansiering EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2012 COM(2012) 769 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelse af direktiv 2006/48/EF på mikrokreditfinansiering DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsberetning 2004. Del I. Aktivitetsberetning. D e n E u r o p æ i s k e I n v e s t e r i n g s b a n k - G r u p p e

Årsberetning 2004. Del I. Aktivitetsberetning. D e n E u r o p æ i s k e I n v e s t e r i n g s b a n k - G r u p p e Årsberetning 2004 Del I Aktivitetsberetning D e n E u r o p æ i s k e I n v e s t e r i n g s b a n k - G r u p p e Årsberetning 2004 DelI Aktivitetsberetning EIB-Gruppens årsberetning 2004 består af tre

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde August 2014 BERETNING OM DANMARKS UDNYTTELSE AF TILSKUD FRA EU S FONDE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere