dra g ti l B i t avl ø S t a tu l over Samlet, udarbejdet og udgivet a f L. Ch. Th. Frøhtnd ' Kordegn i Holstebro. GItONERNE.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dra g ti l B i t avl ø S t a tu l over Samlet, udarbejdet og udgivet a f L. Ch. Th. Frøhtnd ' Kordegn i Holstebro. GItONERNE."

Transkript

1 B i dra g ti l J, S t a over t avl ø Samlet, udarbejdet og udgivet a f L. Ch. Th. Frøhtnd ' Kordegn i Holstebro. GItONERNE. e) (100 Personer, ) Udgiverens Forlag. Trykt i A. 1) a in g a a r d s Bogtrykkeri i Ribe. tu l 1

2 1. Peter G ØQa o 2. 3.A. 1. Inger C r ø n f. 1656, d. "/" 1736 i Skive, g. 5 /1a Ingen Børn. 4. Povl Fabricius f. 1654, j. '/s 1735 i Skive. By- og Herredsfoged i Skive o g Salling. Se Tillæg I. 5. A. 2. L a v r i t s Grøn f.. d i N. Felding. Præst i N. Felding ( ), Ii&ilcnns f, 7. U. 1. G o t f r e d K a le n u s Grøn f, 1683 i Felding, d i hestebro Peter Grøn f. d. 1732, g. z4 /,o Købmand og Handelsmand. lian var e n stor Mand, og kaldtes store Peter Grøn tog han og en Winther og en Nybo e Arv efter en Winther. 9. Johanne Sørensen, Morten Kabes Enke, cl. ' 8/I C. 1. Lavrits Grøn lul. "/r 1718, d. ' s/3 1778? Hans og Moderens Formue gik tab t i den store Ildebrand 1733 ; siden førte han personlig Handel på Molland fo r sanunenslcudte Lån. Om det er denne eller Nå 84 der døde 13/s 1778 kan ikke afgøres. 11.B. 3. Andreas Grøn f. d. 1751, g. 1 G. 1709, 2 G, Bedemand. 12. Margrete Itejnicke Pind. d. 9/3 1723, D. af Kristen Pind og Karen Knuds - datter, en Datter af Borgermester Kroid (Solgård?) og Else Jensen d. som Enke Ane Katrine Hurtigkarl f. 1716, d. "/ C. 1. Et Barn dødfødt 38/ C. 2. Lavrits Grøn kd. 9 )s 1719, d C. 3. Ane Katrine Grøn '"/" 1720.

3 4 s Lav 17,18. C. 4,5. Lavrits Grøn og Jens Hurtigkarl Grøn f. 1737, d C. 6.r i t Ah 1 s G r o n hd. 10/e Student, senere Rebslår. 20. C. 7. Gabriel Grøn hd. 9/s 1739, j. " / , 22. C. 8,9. Margrete Rejnicke og Else Sofie Grøn f. 1740, d C. 10. Margrete Rejnicke Grøn f. 1741, d C. 11. Inger Grøn kd. 5/111741, levede i Sagtens opn. efter Fru Fabricius (1.). 25. C. 12. Knud Gro n kd. 25 /s 1743, d. "/, Hos denne levede Moderen til sin Død. 26. C. 13. Peter Grøn kd. 11/e 1745, levede B. 4. Dorthea Linde Grøn f. 1688, d. "/8 1764, g. 28. Anders Hansen f. d. 18/s Farver, Brygger, Kirkeværge og de Fattige s Forsørger. 29. C. 1. Hans Grøn kd. '/a C. 2. Ane Margrete Grøn kd. "/ , d. 1782, g. "/s Tog ligesom Brødren e Navnet Grøn efter Moderen. 31. Jens Henrik Brasch f. "/s 1707 på Graballegård, d. 5/ på Lindtorp, hvortil han var Herre. Se Tillæg II. 32. C. 3. Gotfred Grøn kd. 1720, d. 5,4 1766, Farver og Brygger, Kirkeværge. 33. Ane Lang f. 1728, d. 's/ I Enkestanden drev hun Farveriet og for - handlede det stemplede Papir. Se Tillæg III. 34, D. 1. Andreas Grøn kd, 10/9 1756, d. 9/ Kammerråd, By- og Herredsskriver, Landsoverretsprokurator og Landvæsenskommissær. 35. D. 2. Jørgen Grøn kd. 5/4 1758, d. "/ D. 3. Niels Lang Grøn kd. 19/ , d. J0/s 1768.

4 5 37. I). 4. Sofie Dorthea Grøn kd. 26 /s 1761, d. 8 /4 1841, g. " /s Simon Groth f. 1750, d. 6 / Præst i Holstebro ( _ Se II. Simon Groths og S. Dorthea Grøns Afkom. Se Mærk XV. 39. D. 5. Gjertrud Kirstine Grøn kd. 8,2 1763, d. g. 16 / Jørgen Tranberg f. d.. By- og Herredsfoged i Holstebro og Hjerm - Ginding Herred. Begge døde på Bækmark. Se III. Jørgen Tranbergs o g G. Kristine Grøns Afkom. Se Mærk XV. 41. D. 6. En dødfødt Pige f. 1766, født efter Faderens Død. 42. C. 4. Rudolf Henrik Grøn l:d. "I S 1723, d i København. Justitsråd, Råd = mand og Brygger i København. 43. Ane Elisabet Sch nheider f. 1740, d D. 1. Jens Andreas Grøn f. 1759, d. 1832, g. Kapteju. 45. Else Marie Nordberg f. 1775, d. 26/ Datter af Regeringsr. Nordberg. 46. E. 1. Andreas Nikolaj Grøn f. 19; i København, d i 47. E. 2. P e.t e r A v g u s t Grøn f. 21,/ i København, d. 71 / i 48. E. 3. Jørgen T r a n b e r g Grøn f. "; i København, d i Rindom. 49. E. 4. Marinus Emanuel Grøn f. "bo d. 21/u 1799, d. g. 20/ Grossere r i København. Rd. af Dbg. Firma : M. E. Grøn & Søn. 50. Karoline Lovise Mikkelsen f. 13 /s 1700 i København, d. i København. 51. F. 1. Emma Susanne Marie Grøn f. 2 /5 1826, d. 3/ F. 2. Ludvig Jens Tønnes Grøn f. 14 /6 1827, d. g. 14/ Grosserer i København, Firma : M. E. Grøn & Søn. Medlem af Sø- og Handelsretten.

5 G i København. Rd. af den franske Æreslegionsorden og den portugisisk e Undfangelsesorden. 52. Ada Curtois f. "/8 1830, d. Datter af Perogryn Curtois, Esquire ti l Witham House, Lincholn Shire G. 1. Marinus C u r t o i s Grøn f. ' /7 1853, d. ", ' G. 2. Marinus Oscar Curtois Grøn f. 19/ , 56,. G. 3. Ada Louisa Grøn f. 3/ G. 4. Qustin Nordberg Grøn f. 27 /7 1857, 58. G. 5. Harry Rowland Howard Grøn f. 76 /2 1861, 59.. G. 6. Ludvig George Curt ois Grøn f. 26 /u 1864, 60. G. 7. Harald Curtois Grøn f. 9 /7, d. 79/ C. 5. Martinus Grøn kd. 2/ C. 6. Niels Ibsen Grøn kd. 25/ C. 7. Gjertrud Kirstine Grøn kd , d. 1762, g. 9, Mads Opitius f. d. 26/ Ejer af Lergrav og Holstebro-Bisgård. Se Tillæg IV. 65. C. 8. Gotfred Grøn. 66. B. 5. Eleonora Katrine Grøn f. d. 3 /7 1763, g. 1 G.. 12/7 1726, 2 G. '/s Peter Andersen. Berg f. j. 19 / Søn af Anders Petersen Berg, begge Købmænd og Markjordsejere i Holstebro. 68. Oluf Nielsen Steensgård f. d. 29/ (En Søster, Karen, var gif t med Baltzer de Notler i Holstebro. 69. [C. 1. Ane Berg kd. "/n 1726

6 70. C. 2. Johanne IC ir stille 13 erg f. 1727, kd. 1728, d. g, 6/ Peter Jensen af Lemvig kd. "/6 1732? 72. C. 3. Anders Berg kd. '/, C. 4. Ane Berg f. 1729, kd. "in 1730, d. g. 21/ Se A. 3. B. 1 C C, 5. Pernelle Berg f. "/s A. 3. Peter Grøn d Han er mig ubekjendt. Måske Herre til Holstebro-Bispegård. 76. B. 1. Peter Petersen Grøn f. j. 9/s 1749, g. "in Postmester i Holstebro. 77. Hed evig Lægard f. 1696, d. 0/8 1763, Datter af Niels Lægård. 78. C. 1. Peter Grøn kd. 1727, d. " , g. "/ Postmester og Kommissæ r for Tobaksoplag samt Forhandler af stemplet Papir. Solgte Medicin og var lægekyndig. 79. Maren H a n s e n Busch f. 1752, d. "/s 1788, en Datter af Købmand Hans Busc h af god og gammel Familie i Holstebro. 80. C. 2. N i e l s Grøn kd. 6 /8 1729, levede 1780, deriksborg Skole, Præst i Ramme. g. 0/ Student 1750 fra Fre C. Ane Berg kd. '0/I2 1750, d. Levede 1795 i Enkestiftelsen Stokbro i Dybe. Som Næstsødskendebørn måtte de søge Dispens. 82. D. 1. Peter Grøn f. i Ramme. Boede en Tid i Husted i Ulfborg. For ham, de r ikke var rigtig klog, legerede hans Farbroder, Postmester Grøn, Renten af 200 Rdl., hvilken efter hans Død skulde uddeles mellem Trængende o g Skoleholderen i Holstebro. Den sidste nyder ikke sin Part, som f. T. mått e tilfalde Udgiveren af denne Stamtavle. 83. C. 3. Jakob Grøn kd, '

7 8 84. B. 2. Lav r i t s Grøn f. d. g. 1 G. "/s 1736, 2 G. 6 / Skomager i Holstebro. Se ved Ara B i r g i t h e Dahl f. 1699, d. '0/ Datter af Kristen Dahl. 86. Ane Johanne Koabe kd. 8 /6 1720, d. 6/ Datter af Morten Knabe o g Johanne Sørensdatter, Se A. 2. B C. 1. P e r n e l l e Grøn kd. 18/1 1739, j. '/s C. 2. Peter Grøn kd. V A. 4. Jørgen C r ø n f. d. g.. Brygger i Li beck, senere Tolder. 90. S e c i l i e lilor llenhoff f. d B. 1. Karen Grøn f. d. g. 92. Niels Ibsen f. j. "/e Købmand i Holstebro. Ejer af Tviskloster o g Lergrav. Familiebegravelse i Holstebro Kirke. Se Tilneg V. -., 93. B. 2. nl i c i1 e 1 Grøn f. 1685, d. 1742, g.. Borgermester i København. 94. Elsabe Dorthe Krug f. d C. 1. Elisabet Dorthea Grøn f. 1723, d C. 2. Engelke Grøn f. 1724, d C. 3. Margrete Elisabet Grøn f. 1727, d. 14 / , g. 1 G. ' /3 1750, 2 G 11,/ Joakim Gustav v. Klinggraff f i, d i København. Konferentsrlvl. 99. Henrik de Stampe f. 19,/1 1713, d. 10/, 1780 Statsminister Gabriel Grøn f. d Bedemand. Opkaldt efter en Gabriel Linde.

8 fl Tillæg I. Povl Fabricius g. 1 G. med Ellen Sørensen Maj f. 1663, j. ",12:1694. Børn : 1. Peter F. kd. "/" 169 ; 2. Søren F. f. "/ 1792 ; 3. Albrekt F. f. " /e 1793 ; 4 f. "/n 1794 og 2 G. med Margrethe Petersen f. 166G, d Børn : 5. Ellen Mette F. f. "/a 1639, g. "/ 1i35 me d Peter Dorscheus, Byfoged i Skive. Tillæg II. Jens IIenrik Brasch, Søn af Kristen Brasch og Hustru Ida Marie Borberg af Iiolmsland, g. 1 G. med Bodil Kirstine 13orberg. Barn : Kristine Ida Marie B. g. med Matias Bering, Præst i S. Omui c ( ). Børn : 1. Bodil Kirstine Bering f ; 2. Karen Humble B. f ; 3. Ane Margrete B. f. 1765, der ifl. Testament af 5 /i arvede Lindtorp Gård og Gods samt Asp Kirke, medens hende s Sødskende fik til Deling : 4. Vilhelmine B. f ; 5. Jens Henrik B. f ; 6. Elisabe t B. f : 7. Johanne Henrikke B. f ; S. Elisabet B. f Tillæg III. An e Lang g. 2 G. "/ 1767 med Farver Soren Hansen Møller fra Fyn. Ingen Børn. Søren Hanse n Møller giftede sig igen med Sidsel Borgen, en Præstedatter fra Møborg, med hvem ban avlede 6 Børn. Se S H. Møllers Stamtavle. Tillæg IIII, Mads 0 pi ti us, en Søn af Andreas Opitius (Opitz) til Lergrav, g. 2 G. med Ane Kirstine Sejdelin. Børn : 1. Grethe 0. f. 1775, d ; 2. Kristian 0. f ; 3. Gjertrud Kristine 0., der ifl. Testamet af "/i 1778 arvede 100 Rd. Tillæg V. Karen Grøn (91.) havde med sin første Mand Morten (Skalstrup?) en Datter Dorethea Marie Mortensen, g med Mikkel Find af gammel Slægt i Iolstebro. Deres Børn : 1, Ane Katrine F. (f. 1704), 2. Johan F. (f ; 3. Johan Kristian F. (f. 1713), Morten Skalstrup F. (f. 16), Ib Jørgen F. (f. 151, Kristen F, (f. 19) findes ikke senere omtalte, Karen Grøns Børn med Niels Ibsen : 1. Ane 1. (f og 2. Kristen I. (f. 1699) omtales ikke senere ; men 3. Elenora Katrine I. (f. 169S) blev g. 1 G med Kobmand i Holstebro Movrits Graah (f d, 1730), ved hvem hun havde fir e Børn, der døde som små, 2 G med Lars Fradzen, som fraflyttede Byen, hvorhen vides ikke. Mærk I. Det er et Familiesagn, at Familien var af adelig Byr d. Et Bevis for Sandheden heraf er den Omstændighed, atandreas Hansens Børn, skønt deres Fader var en ualmindelig agtet Mand, alle optog Moderens Navn. Som adelig kan Slægten kun stamme fraulfsund i Nes, Sædet for Iver og Børge Gram ved 13110, Kri-

9 1 0 stian Grøn , Jens Grøn Vel hedder det om Jens Grøns og Johanne Schrams Søn, Iver, som døde 1591, at han var sidste Mand af Slægten ; men deraf følger ikke, at Slægten ud - døde med ham ; thi enten kan en Mand være gået over i borgerlig stand hvad der var Tilfælde t med denne Tavles første Mand, eller en Kvinde kan have fortsat den, hvilket ligesom indrømme s med ovenstående Ord. GkØNernes Våben er i blåt Felt en af tre hvide Floder (Bølger) halft op - springende grå Ul. med blodig Tunge, og i Hjælmen ligeledes en hall' Ulv. Våbenet er aftegnet i Leksikon over adelige Familer Tab. XXXIV, 153 (154). Mærk II. Peter Grøn (1.), hvem jeg, på Grund af at ethvert af hans Børn havde en Søn af dette Navn, har kaldt Peter, kan jeg for Tiden ikke sige noget Sikkert om ; men kan det ved Undersøgelse lykkes mig at få Vished om, at min Antagelse om ham er sikker, vil det vist tillige blive mig muligt at nævn e ' også hans Forældre, både Fader og Moder, som jeg tror at kjende. Hans Kone hed måske Eleonora. Mærk III. Lavrits Grøn (5.) har ført sis Kirkebog meget ordenlig ; men sig selv, Kone og Børn omtaler ha n ikke. Man kunde deraf ledes til at antage, at han ikke var gift ; men herimod taler den Omstændighed, at Familien erkendte ham for en af Fædrene, og desuden haves følgende Bevis for, at han havd e Børn fødte i Felding : 1697 d. 9. April jordedes Hr. Lavrits i Felding hans Søn Gotfred Kalenus æt. 1 4 Ar? Måned och 6 Dage.. Han har været en for akkurat Mand til at han ikke skulde have notere t sine Børn i Kirkebogen, hvis han ikke havde fundet det endnu rigtigere at have Optegnelserne dero m privat. Hans Død i Felding omtales ikke i Kirkebogen ; men hans Eftermand har deri sat ham følgende Minde : Cursu confecto dormitum Grønius ivit, Klangor adury tubas reqvieta vocat o : Efte r fuldendt Løb gik Grøn til Hvile, indtil Basunens Klang kalder ham af Søvne. Hans Kone var e n Datter af Gotfred Kalenus (over Løjtnant Kalenus var der i Holstebro Kirke ophængt en Inskription og nogle Faner), og hun var sandsynlig en Søster til Evfrosyne Kalenus, der var gift med Pete r von Ahlen (,,Mester, Badskær og Broksnider"). Mærk I1II. Dorte Linde Grøn (27.). Dorte Lauritsen Grøn nævnes af Felding Præst Dorte Linde som Fadder i Tvis 1702, hvor hun vist havde Ophold hos sin Familie på Tvistkloster. Hun var opkaldt efter den ældre Kristen Lindes Kone, Dorte Nielsdatter Solgård og at hun stod i Slægtskabsforhol d til SOLGARD'ene synes at fremgå af flere Omstændigheder.Hendes Mand A.ndreasHansen (28.Solgård? var en ualmindelig anset Mand (Idom Præst siger :,,Hansen, Farver i Holstebro, den brave Mand, stod

10 1 1 og Fadder til mit Barn"1 og drev et storartet Farveri. Sine Ingridiensen hentede han i Li beck, hvo r han tillige besøgte Familie på Konens Side, og var eneberettiget Farver for Ringkøbing, Lemvig o g Skive. lian fik Gården og Bedriften efter Peter Kægeben, Karen Solgårds anden Mand. Mærk V Go t fr e d Gr øn (32.) var ligesom Faderen en anset og æret Mand ; ved sin Faders Død arvede ha n dennes Bedrift, og gik over i dennes Tillidsposter. Om Ane Langs (33.) Nedstammelse har jeg in - tet kunnet finde. En Søster Maren var gift med Buskriver Sonius. Mærk VI. Rudo l f Henrik Grøn (42.), opkaldt efter Rudolf Henrik Linde til Møltrup, og båren for Dåbe n af Evfrosyne Gotfredsdatter Kalenus. Han er konfirmeret 1738 og har forladt Holstebro ved Han blev taget under Armene af den bekendte Karen Jeppesdatter Solgård, Baronesse af Gersdorf, og af nogen anden Familie i København, som jeg antager ikke kan have været af nogen anden en d Michael Grøn (93.) Andreas Hansen og Gotfred Grøn boede i det nuværende Hotel Norden i Holstebro og der ere deres Børn fødte. Mærk VII. Jens Andreas G r ø n (44.) kom i Slutningen af forrige Århundrede til Holstebro som Regimentskvartermester, men blev snart forfremmet til Kaptejn. Han kaldede Kapellan Klavs Bertelsen i Holstebr o til Præst i Ulfborg og ejede et Par Gårde i Holstebro ; men levede siden af sin Pension og privat e Formue, først i Holstebro og senere i København. Kaptejnen var af en godmodig og munter Karakter og var godt lidt af sine Omgivelser. Mærk VIII. Mari nu s Emanuel Gr øn (49-) har gjo rt sig bekjendt ved af sin Rigdom at meddele til Trængende : Han har oprettet Grøns M. E., Hustrues Friboliger i København ( ) og betænkte sin Føde - by Holstebro, som han et Par Gange har besøgt, ved Oprettelsen af M. E. Grøn og Frue Lovis e Mikkelsens Legat for Husarme på 5000 Rdl." samt 1859 et på 20,000 Rdl. tildels Familielegat. Mærk IK. Ludvig Jens Tø n n e t Grøn (52.) kan man takke for, at denne Stamtavle og dens Fortsættelse ere komme for Lyset, et Vidnesbyrd om, at han elsker Fædrenes Minde, hvilket være velsignet! Mærk K. Ane M argreta Grøn (30.) testamenterede d. 28. Januar 1778 (foruden hvad der er omtalt i Tillæ g II,) til sine Brødre : Rudolf Henriks (42.) Børn 1000 Rdl. og Niels Ibsen Grøn (62.) 1000 Rdl. ; ti l gudeligt Brug" (årlig Rentelegat for Ølby Pastorat) 500 Rdl, samt til Forskellige 1700, ial t 9,200 foruden Lindtorp Gård og Gods samt Asp Kirke.

11 1 2 Mærk'.Xl. Hverken Martinus Grøn (61.), som må være død før 1778 uden Afkom, eller Niels Ibsen Grø n. (62.), der må være død før 1778, efterladende sig Afkom, har været, at opspore. Mærke XII. At Jørgen Grøn (89.) var en Broder til Lavrits Grøn (5.), Peter Grøn (75.), og Gabriel Grøn ' (100.), kan jeg ikke bevise ; men da det er vist, at der fandtes Familie i Lisbeck, og da Niel s Ibsen (92.), der regnedes til Familien, var gift med Karen Jørgensen og havde en Datter ve d Navn Eleonore ligesom Lavrits Grøns Datter, og det som antaget var Jørgen Grøns Søn Michael, der havde taget sig af Rudolf Henrik Grøn, så har jeg ikke taget i Betænkning at meltåge :ham ' og hans Afkom. Det samme er forresten Tilfældet med Gabriel Grøn (100.), for hvis Vedkommend e Familieskabet dog kan påvises Forresten gør det heller ikke videre til Sagen, da Gabriel inge n Børn efterlod sig og Jørgens efter de Oplysninger, der har været tilgængelige for mig, ikke helle r efterlod sig Afkom. Det er ellers mærkeligt, at hvad der ikke er bevisligt om denne Slægt, det ha r ingen Betydning for de Øgere Grene.. n,.liærk XIII. Foruden de allerede anførte Grøn'er vil jeg endnu tilføje følgende, som jeg ikke har kunnet indordne '!1 -i denne Tavl : Lars Grøn til Rask (Væber 1492), Peter Grøn (Ribe Domkapitels sidste Lensmand Ryberg 1536, Mikkel Grøn (Rektor i Viborg ved 1580), Gunde Kristensen Grøn (Borgermester o på g v Landstingsskriver i Viborg 1573, 75 og 90), Iver Grøn (til Hvidberggård på Mors d. 1591), Terkild Grøn (Herredsfoged i Sønderjylland 1592), Niels Grøn (Slotsskriver på Silkeborg d. 1612), Niel s :Grøn (i Kongens Fiskerhus ved København 1683), Jens Grøn i Hover -og hans Søn Niels Grøn i Boru p,(1696), Jens.Grøn (Præst i Rudkøbing ), Peter Grøn '..(af Felding 1711),Peter Grø n.(af- Nevling 1718), [de to sidste hørte til Slægten, måske er den :ene af dem navnlig den sidst e '' den samme.som A. 3. B..'1. (76.)]. Hans Grøn 1728), Mads Krejdal. :Grøn (Præst i. Engom 1750), Margrete Grøn (i København ),. Karl Kr. Avg. Grøn (Distriikslæge i København d. 1869). A. A. Grøn (Skibsfører i Middelfart 1869), J. M. Grøn (Dyrlæge i Holsted 1869) og Grøn i Varde (1869). Mærk XIV. Den adelige Familie 'Grøn forekommer meget i det 15de og 16de Århundrede i Ribe Stift, især -i'-bi - skoppernes og Domkapitlets Tjeneste-..Mærk XV. Fortsættelsen af denne Stamtavle vil indeholdes Il Simon Groths. og'sofiedorteagrøns Afkom, 200 Personer indtil 1869, og Ill. Jørgen T r_a n b e rg s " 'ag Gj e r tr u d Grøn s Afkom, 60 Per - soner indtil 1869.

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til:

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til: Forord Denne slægtsbog Min Slægt fik Rasmus Anton Rasmussen udgivet i 1981. Det har været et virkeligt stort stykke arbejde, ikke kun at skrive bogen, men også at gennemgå alle de gamle kirkebøger, så

Læs mere

ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE

ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE En af foregangsmændene i vort historiske samfund, redaktør M. Aaberg, skrev til årbog 1910 en god artikel om Anne Søe. Siden er hun omtalt af andre, f.eks. af

Læs mere

Anedokument dato: 06.09.2013 Brødsgård og Jordrupgård side : 1

Anedokument dato: 06.09.2013 Brødsgård og Jordrupgård side : 1 Brødsgård og Jordrupgård side : 1 Dette anedokument indeholder en afskrift af et dokument, som jeg har fået i fotokopi fra Slægtsgårdsarkivet, Landbrugsmuseet Gl. Estrup. Afskriften er dannet ved en scanning

Læs mere

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 1 Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 Camilla Luise Dahl Fig. 1 Epitafiet i Vordingborg over Eiler Jacobsen med familie. Epitafiet i Vor Frue Kirke i Vordingborg over

Læs mere

Hovedgården Råstrup og dens ejere VED H. STØVRING-NIELSEN (Fortsat fra årbog 1962)

Hovedgården Råstrup og dens ejere VED H. STØVRING-NIELSEN (Fortsat fra årbog 1962) Hovedgården Råstrup og dens ejere VED H. STØVRING-NIELSEN (Fortsat fra årbog 1962) PALLE RODSTEEN OG INGEBORG SKEEL efterlod en betydelig arv til deres børn. I 1638 var deres samlede gods ansat til 837

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 2 Nollund Jens Madsen 1994 1 2 3 4 1 10e, 10f Nollund...25 10u Nollund...26 11a m. fl. Nollund...26 12a Nollund...27 12b Nollund...27 1a

Læs mere

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber Revideret marts 2015 OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 2 af 261 14. juli 2015 Forord, af Thomas Elkjær Slægtsforskning, af Anton Blaabjerg Proband: Ane 1: 1. generation: Forældre: Ane 2-3: 2. generation:

Læs mere

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg fra Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg UDARBEJDET 1985 T R O L O V E L S E. Trolovelsen kendtes allerede middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige

Læs mere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere Himmerlandske herredsfogeder by- og birkefogeder samt -skrivere Ole Færch 2011 Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere. Ole Færch. Forlag: Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreningers

Læs mere

Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev)

Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev) Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev) Afskrift og bearbejdelse foretaget af Magne Juhl efteråret 2013. Se Magne Juhls medlemsside her. Opdateret

Læs mere

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år.

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år. 1700 d. 31 dec. døde David Thomsen som havde været kirkeværge her til Ølgod kirke og blev begravet d. 5 jan. 1701 54 år. 1701 d. 23 jan. døde Iver Jespersen Hungerbjerg og blev begravet d. 30 jan. 60 år

Læs mere

Efterkommere af Philip Dominicussen Lauritzen

Efterkommere af Philip Dominicussen Lauritzen Efterkommere af Philip Dominicussen Lauritzen Indholdsfortegnelse Efterkommere............. af.. Philip...... Dominicussen............ Lauritzen.................................................... 1...

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 3 Modvig. Loft. Jerrig. Eg. Jens Madsen 1995. Stikordsregister på vejnavne, gårdnavne og matrikelnumre 1 1 Eg...18 1 Jerrig...11 1a Loft...7

Læs mere

Efterkommere efter Christen Pedersen

Efterkommere efter Christen Pedersen Efterkommere efter Christen Pedersen Generation nr. 1 1. CHRISTEN 2 PEDERSEN (PEDER 1 CHRISTENSEN) blev født 1764 i "Madum Kjærgaard", Madum Sogn, og døde 17 april 1837 i "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg

Læs mere

Sulsbrück En slægtshistorie

Sulsbrück En slægtshistorie Sulsbrück En slægtshistorie 1 Indholdsfortegnelse Johan Mortensen Sulsbrück, født 25. juli 1825 i Gl. Haderslev... 2 Maren Nielsdatter, født 28. januar 1827 i Svanninge... 4 Johan og Marens 4 børn:...

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Peder Munk i Torstensgaard, Vesterris og Staby Kærgaard, et blad af Vinranke- Munkernes saga.

Peder Munk i Torstensgaard, Vesterris og Staby Kærgaard, et blad af Vinranke- Munkernes saga. Peder Munk i Torstensgaard, Vesterris og Staby Kærgaard, et blad af Vinranke- Munkernes saga. Af Ole Færch, Aalborg. Der har levet en række adelsslægter af navnet Munk i Danmark. Mest udbredt var tre slægter,

Læs mere

FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL. Farfar C. M. C. Kjær. døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959.

FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL. Farfar C. M. C. Kjær. døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959. FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL Farfar C. M. C. Kjær døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959. søn af Jens Christensen, 1845-1927 kaldet Kjær. Af oldebarn og barnebarn Bodil Laurentzi

Læs mere

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg.

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om Degnen Michel Lauridtzøn af Skjoldborg hedder det i en gammel Indberetning til Biskoppen

Læs mere

SAMLINGER B O R N H' O L M S K E BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND. Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942. www.vang-hansen.dk

SAMLINGER B O R N H' O L M S K E BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND. Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942. www.vang-hansen.dk B O R N H' O L M S K E SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND COLBERGS BOGHANDELS FORLAG.'. RØNNE EDM. ANDERSEN 1942 INDHOLD: Side Fuldmægtig V. SVENDSEN: 0sterlarsker Slægter... VII Fælleslinien....

Læs mere

Fandens Slot. Udarbejdet og redigeret af Mogens Ballegaard

Fandens Slot. Udarbejdet og redigeret af Mogens Ballegaard Fandens Slot Udarbejdet og redigeret af Mogens Ballegaard Forord: I 1999 oprettede vi en primitiv teltplads på vor grund som vi kaldte Fandens Slot teltplads. Vi omtalte det i lokalbladet Runestenen, hvilket

Læs mere

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme Indholdsfortegnelse: Personliste... 3 Forord... 4 Tvislund... 5 Far Laurits Jensen, kaldet Laust Vestergaard... 7 Gæster i Vestergård... 8 Lauralyst... 9 Far, Laurits Vestergaard, sognefoged... 10 Mor,

Læs mere

Efterkommere til Søren Sørensen (Aamand) af Trelde

Efterkommere til Søren Sørensen (Aamand) af Trelde Efterkommere til Søren Sørensen (Aamand) af Trelde Indholdsfortegnelse..............af..Søren Efterkommere..... Sørensen......................................................1.. 1... generation.......................................................................1..

Læs mere

HALGÅRD. Nørre Halgård

HALGÅRD. Nørre Halgård HALGÅRD Selv om gården i det meste af den tid, vi kan følge den, har haft to fæstere, har navnet ikke noget at gøre med halve gårde. Det kommer af det gammeldanske ord hali) som betød 'langstrakte terrænformer,

Læs mere

EN UFULDSTÆNDIG EFTERSLÆGT FOR JOHAN CHRISTOPHER GROSKREUTZ OG APELONE BARBARA CLAUSDATTER.

EN UFULDSTÆNDIG EFTERSLÆGT FOR JOHAN CHRISTOPHER GROSKREUTZ OG APELONE BARBARA CLAUSDATTER. EN UFULDSTÆNDIG EFTERSLÆGT FOR JOHAN CHRISTOPHER GROSKREUTZ OG APELONE BARBARA CLAUSDATTER. Johan er født ca. 1840, ifølge Fredericia borgerbog er han født i Hargardt men hvor er det? Er det Stargard i

Læs mere

Thisgaard. En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie

Thisgaard. En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie 1 Thisgaard En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie Gårdens beboere gennem tiderne: Fæstere: Frands Jacobsen og Bertel Madsen omk. 1660 1680 Fæstere: Jacob Frandsen

Læs mere

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Esper Sørensen Vinde Historier 1793-1998 Privat udgivelse Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Copyright Denne bog er skrevet af: Esper Sørensen Alle rettigheder forbeholdes. Første oplag 1998, privat udgivelse.

Læs mere

Slægtsbog om: Slægten Breinholt

Slægtsbog om: Slægten Breinholt Slægtsbog om: Slægten Breinholt 1 SLÆGTEN BREINHOLT I det foreliggende arbejde fremlægges for familien, på hvis foranstaltning det er udført, må det oplyses, at arbejdet i væsentlig grad støtter sig til

Læs mere

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Aunsbjerg Søren Christensen. Aunsbjerg 1766 F.S. Thyrie Sørensen. Død ca. 1804 1800 Mikkel Nielsen, hans egen fæstegård. 1804 Mikkel Nielsen, Thyrie Sørensens fæstegård

Læs mere