dra g ti l B i t avl ø S t a tu l over Samlet, udarbejdet og udgivet a f L. Ch. Th. Frøhtnd ' Kordegn i Holstebro. GItONERNE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dra g ti l B i t avl ø S t a tu l over Samlet, udarbejdet og udgivet a f L. Ch. Th. Frøhtnd ' Kordegn i Holstebro. GItONERNE."

Transkript

1 B i dra g ti l J, S t a over t avl ø Samlet, udarbejdet og udgivet a f L. Ch. Th. Frøhtnd ' Kordegn i Holstebro. GItONERNE. e) (100 Personer, ) Udgiverens Forlag. Trykt i A. 1) a in g a a r d s Bogtrykkeri i Ribe. tu l 1

2 1. Peter G ØQa o 2. 3.A. 1. Inger C r ø n f. 1656, d. "/" 1736 i Skive, g. 5 /1a Ingen Børn. 4. Povl Fabricius f. 1654, j. '/s 1735 i Skive. By- og Herredsfoged i Skive o g Salling. Se Tillæg I. 5. A. 2. L a v r i t s Grøn f.. d i N. Felding. Præst i N. Felding ( ), Ii&ilcnns f, 7. U. 1. G o t f r e d K a le n u s Grøn f, 1683 i Felding, d i hestebro Peter Grøn f. d. 1732, g. z4 /,o Købmand og Handelsmand. lian var e n stor Mand, og kaldtes store Peter Grøn tog han og en Winther og en Nybo e Arv efter en Winther. 9. Johanne Sørensen, Morten Kabes Enke, cl. ' 8/I C. 1. Lavrits Grøn lul. "/r 1718, d. ' s/3 1778? Hans og Moderens Formue gik tab t i den store Ildebrand 1733 ; siden førte han personlig Handel på Molland fo r sanunenslcudte Lån. Om det er denne eller Nå 84 der døde 13/s 1778 kan ikke afgøres. 11.B. 3. Andreas Grøn f. d. 1751, g. 1 G. 1709, 2 G, Bedemand. 12. Margrete Itejnicke Pind. d. 9/3 1723, D. af Kristen Pind og Karen Knuds - datter, en Datter af Borgermester Kroid (Solgård?) og Else Jensen d. som Enke Ane Katrine Hurtigkarl f. 1716, d. "/ C. 1. Et Barn dødfødt 38/ C. 2. Lavrits Grøn kd. 9 )s 1719, d C. 3. Ane Katrine Grøn '"/" 1720.

3 4 s Lav 17,18. C. 4,5. Lavrits Grøn og Jens Hurtigkarl Grøn f. 1737, d C. 6.r i t Ah 1 s G r o n hd. 10/e Student, senere Rebslår. 20. C. 7. Gabriel Grøn hd. 9/s 1739, j. " / , 22. C. 8,9. Margrete Rejnicke og Else Sofie Grøn f. 1740, d C. 10. Margrete Rejnicke Grøn f. 1741, d C. 11. Inger Grøn kd. 5/111741, levede i Sagtens opn. efter Fru Fabricius (1.). 25. C. 12. Knud Gro n kd. 25 /s 1743, d. "/, Hos denne levede Moderen til sin Død. 26. C. 13. Peter Grøn kd. 11/e 1745, levede B. 4. Dorthea Linde Grøn f. 1688, d. "/8 1764, g. 28. Anders Hansen f. d. 18/s Farver, Brygger, Kirkeværge og de Fattige s Forsørger. 29. C. 1. Hans Grøn kd. '/a C. 2. Ane Margrete Grøn kd. "/ , d. 1782, g. "/s Tog ligesom Brødren e Navnet Grøn efter Moderen. 31. Jens Henrik Brasch f. "/s 1707 på Graballegård, d. 5/ på Lindtorp, hvortil han var Herre. Se Tillæg II. 32. C. 3. Gotfred Grøn kd. 1720, d. 5,4 1766, Farver og Brygger, Kirkeværge. 33. Ane Lang f. 1728, d. 's/ I Enkestanden drev hun Farveriet og for - handlede det stemplede Papir. Se Tillæg III. 34, D. 1. Andreas Grøn kd, 10/9 1756, d. 9/ Kammerråd, By- og Herredsskriver, Landsoverretsprokurator og Landvæsenskommissær. 35. D. 2. Jørgen Grøn kd. 5/4 1758, d. "/ D. 3. Niels Lang Grøn kd. 19/ , d. J0/s 1768.

4 5 37. I). 4. Sofie Dorthea Grøn kd. 26 /s 1761, d. 8 /4 1841, g. " /s Simon Groth f. 1750, d. 6 / Præst i Holstebro ( _ Se II. Simon Groths og S. Dorthea Grøns Afkom. Se Mærk XV. 39. D. 5. Gjertrud Kirstine Grøn kd. 8,2 1763, d. g. 16 / Jørgen Tranberg f. d.. By- og Herredsfoged i Holstebro og Hjerm - Ginding Herred. Begge døde på Bækmark. Se III. Jørgen Tranbergs o g G. Kristine Grøns Afkom. Se Mærk XV. 41. D. 6. En dødfødt Pige f. 1766, født efter Faderens Død. 42. C. 4. Rudolf Henrik Grøn l:d. "I S 1723, d i København. Justitsråd, Råd = mand og Brygger i København. 43. Ane Elisabet Sch nheider f. 1740, d D. 1. Jens Andreas Grøn f. 1759, d. 1832, g. Kapteju. 45. Else Marie Nordberg f. 1775, d. 26/ Datter af Regeringsr. Nordberg. 46. E. 1. Andreas Nikolaj Grøn f. 19; i København, d i 47. E. 2. P e.t e r A v g u s t Grøn f. 21,/ i København, d. 71 / i 48. E. 3. Jørgen T r a n b e r g Grøn f. "; i København, d i Rindom. 49. E. 4. Marinus Emanuel Grøn f. "bo d. 21/u 1799, d. g. 20/ Grossere r i København. Rd. af Dbg. Firma : M. E. Grøn & Søn. 50. Karoline Lovise Mikkelsen f. 13 /s 1700 i København, d. i København. 51. F. 1. Emma Susanne Marie Grøn f. 2 /5 1826, d. 3/ F. 2. Ludvig Jens Tønnes Grøn f. 14 /6 1827, d. g. 14/ Grosserer i København, Firma : M. E. Grøn & Søn. Medlem af Sø- og Handelsretten.

5 G i København. Rd. af den franske Æreslegionsorden og den portugisisk e Undfangelsesorden. 52. Ada Curtois f. "/8 1830, d. Datter af Perogryn Curtois, Esquire ti l Witham House, Lincholn Shire G. 1. Marinus C u r t o i s Grøn f. ' /7 1853, d. ", ' G. 2. Marinus Oscar Curtois Grøn f. 19/ , 56,. G. 3. Ada Louisa Grøn f. 3/ G. 4. Qustin Nordberg Grøn f. 27 /7 1857, 58. G. 5. Harry Rowland Howard Grøn f. 76 /2 1861, 59.. G. 6. Ludvig George Curt ois Grøn f. 26 /u 1864, 60. G. 7. Harald Curtois Grøn f. 9 /7, d. 79/ C. 5. Martinus Grøn kd. 2/ C. 6. Niels Ibsen Grøn kd. 25/ C. 7. Gjertrud Kirstine Grøn kd , d. 1762, g. 9, Mads Opitius f. d. 26/ Ejer af Lergrav og Holstebro-Bisgård. Se Tillæg IV. 65. C. 8. Gotfred Grøn. 66. B. 5. Eleonora Katrine Grøn f. d. 3 /7 1763, g. 1 G.. 12/7 1726, 2 G. '/s Peter Andersen. Berg f. j. 19 / Søn af Anders Petersen Berg, begge Købmænd og Markjordsejere i Holstebro. 68. Oluf Nielsen Steensgård f. d. 29/ (En Søster, Karen, var gif t med Baltzer de Notler i Holstebro. 69. [C. 1. Ane Berg kd. "/n 1726

6 70. C. 2. Johanne IC ir stille 13 erg f. 1727, kd. 1728, d. g, 6/ Peter Jensen af Lemvig kd. "/6 1732? 72. C. 3. Anders Berg kd. '/, C. 4. Ane Berg f. 1729, kd. "in 1730, d. g. 21/ Se A. 3. B. 1 C C, 5. Pernelle Berg f. "/s A. 3. Peter Grøn d Han er mig ubekjendt. Måske Herre til Holstebro-Bispegård. 76. B. 1. Peter Petersen Grøn f. j. 9/s 1749, g. "in Postmester i Holstebro. 77. Hed evig Lægard f. 1696, d. 0/8 1763, Datter af Niels Lægård. 78. C. 1. Peter Grøn kd. 1727, d. " , g. "/ Postmester og Kommissæ r for Tobaksoplag samt Forhandler af stemplet Papir. Solgte Medicin og var lægekyndig. 79. Maren H a n s e n Busch f. 1752, d. "/s 1788, en Datter af Købmand Hans Busc h af god og gammel Familie i Holstebro. 80. C. 2. N i e l s Grøn kd. 6 /8 1729, levede 1780, deriksborg Skole, Præst i Ramme. g. 0/ Student 1750 fra Fre C. Ane Berg kd. '0/I2 1750, d. Levede 1795 i Enkestiftelsen Stokbro i Dybe. Som Næstsødskendebørn måtte de søge Dispens. 82. D. 1. Peter Grøn f. i Ramme. Boede en Tid i Husted i Ulfborg. For ham, de r ikke var rigtig klog, legerede hans Farbroder, Postmester Grøn, Renten af 200 Rdl., hvilken efter hans Død skulde uddeles mellem Trængende o g Skoleholderen i Holstebro. Den sidste nyder ikke sin Part, som f. T. mått e tilfalde Udgiveren af denne Stamtavle. 83. C. 3. Jakob Grøn kd, '

7 8 84. B. 2. Lav r i t s Grøn f. d. g. 1 G. "/s 1736, 2 G. 6 / Skomager i Holstebro. Se ved Ara B i r g i t h e Dahl f. 1699, d. '0/ Datter af Kristen Dahl. 86. Ane Johanne Koabe kd. 8 /6 1720, d. 6/ Datter af Morten Knabe o g Johanne Sørensdatter, Se A. 2. B C. 1. P e r n e l l e Grøn kd. 18/1 1739, j. '/s C. 2. Peter Grøn kd. V A. 4. Jørgen C r ø n f. d. g.. Brygger i Li beck, senere Tolder. 90. S e c i l i e lilor llenhoff f. d B. 1. Karen Grøn f. d. g. 92. Niels Ibsen f. j. "/e Købmand i Holstebro. Ejer af Tviskloster o g Lergrav. Familiebegravelse i Holstebro Kirke. Se Tilneg V. -., 93. B. 2. nl i c i1 e 1 Grøn f. 1685, d. 1742, g.. Borgermester i København. 94. Elsabe Dorthe Krug f. d C. 1. Elisabet Dorthea Grøn f. 1723, d C. 2. Engelke Grøn f. 1724, d C. 3. Margrete Elisabet Grøn f. 1727, d. 14 / , g. 1 G. ' /3 1750, 2 G 11,/ Joakim Gustav v. Klinggraff f i, d i København. Konferentsrlvl. 99. Henrik de Stampe f. 19,/1 1713, d. 10/, 1780 Statsminister Gabriel Grøn f. d Bedemand. Opkaldt efter en Gabriel Linde.

8 fl Tillæg I. Povl Fabricius g. 1 G. med Ellen Sørensen Maj f. 1663, j. ",12:1694. Børn : 1. Peter F. kd. "/" 169 ; 2. Søren F. f. "/ 1792 ; 3. Albrekt F. f. " /e 1793 ; 4 f. "/n 1794 og 2 G. med Margrethe Petersen f. 166G, d Børn : 5. Ellen Mette F. f. "/a 1639, g. "/ 1i35 me d Peter Dorscheus, Byfoged i Skive. Tillæg II. Jens IIenrik Brasch, Søn af Kristen Brasch og Hustru Ida Marie Borberg af Iiolmsland, g. 1 G. med Bodil Kirstine 13orberg. Barn : Kristine Ida Marie B. g. med Matias Bering, Præst i S. Omui c ( ). Børn : 1. Bodil Kirstine Bering f ; 2. Karen Humble B. f ; 3. Ane Margrete B. f. 1765, der ifl. Testament af 5 /i arvede Lindtorp Gård og Gods samt Asp Kirke, medens hende s Sødskende fik til Deling : 4. Vilhelmine B. f ; 5. Jens Henrik B. f ; 6. Elisabe t B. f : 7. Johanne Henrikke B. f ; S. Elisabet B. f Tillæg III. An e Lang g. 2 G. "/ 1767 med Farver Soren Hansen Møller fra Fyn. Ingen Børn. Søren Hanse n Møller giftede sig igen med Sidsel Borgen, en Præstedatter fra Møborg, med hvem ban avlede 6 Børn. Se S H. Møllers Stamtavle. Tillæg IIII, Mads 0 pi ti us, en Søn af Andreas Opitius (Opitz) til Lergrav, g. 2 G. med Ane Kirstine Sejdelin. Børn : 1. Grethe 0. f. 1775, d ; 2. Kristian 0. f ; 3. Gjertrud Kristine 0., der ifl. Testamet af "/i 1778 arvede 100 Rd. Tillæg V. Karen Grøn (91.) havde med sin første Mand Morten (Skalstrup?) en Datter Dorethea Marie Mortensen, g med Mikkel Find af gammel Slægt i Iolstebro. Deres Børn : 1, Ane Katrine F. (f. 1704), 2. Johan F. (f ; 3. Johan Kristian F. (f. 1713), Morten Skalstrup F. (f. 16), Ib Jørgen F. (f. 151, Kristen F, (f. 19) findes ikke senere omtalte, Karen Grøns Børn med Niels Ibsen : 1. Ane 1. (f og 2. Kristen I. (f. 1699) omtales ikke senere ; men 3. Elenora Katrine I. (f. 169S) blev g. 1 G med Kobmand i Holstebro Movrits Graah (f d, 1730), ved hvem hun havde fir e Børn, der døde som små, 2 G med Lars Fradzen, som fraflyttede Byen, hvorhen vides ikke. Mærk I. Det er et Familiesagn, at Familien var af adelig Byr d. Et Bevis for Sandheden heraf er den Omstændighed, atandreas Hansens Børn, skønt deres Fader var en ualmindelig agtet Mand, alle optog Moderens Navn. Som adelig kan Slægten kun stamme fraulfsund i Nes, Sædet for Iver og Børge Gram ved 13110, Kri-

9 1 0 stian Grøn , Jens Grøn Vel hedder det om Jens Grøns og Johanne Schrams Søn, Iver, som døde 1591, at han var sidste Mand af Slægten ; men deraf følger ikke, at Slægten ud - døde med ham ; thi enten kan en Mand være gået over i borgerlig stand hvad der var Tilfælde t med denne Tavles første Mand, eller en Kvinde kan have fortsat den, hvilket ligesom indrømme s med ovenstående Ord. GkØNernes Våben er i blåt Felt en af tre hvide Floder (Bølger) halft op - springende grå Ul. med blodig Tunge, og i Hjælmen ligeledes en hall' Ulv. Våbenet er aftegnet i Leksikon over adelige Familer Tab. XXXIV, 153 (154). Mærk II. Peter Grøn (1.), hvem jeg, på Grund af at ethvert af hans Børn havde en Søn af dette Navn, har kaldt Peter, kan jeg for Tiden ikke sige noget Sikkert om ; men kan det ved Undersøgelse lykkes mig at få Vished om, at min Antagelse om ham er sikker, vil det vist tillige blive mig muligt at nævn e ' også hans Forældre, både Fader og Moder, som jeg tror at kjende. Hans Kone hed måske Eleonora. Mærk III. Lavrits Grøn (5.) har ført sis Kirkebog meget ordenlig ; men sig selv, Kone og Børn omtaler ha n ikke. Man kunde deraf ledes til at antage, at han ikke var gift ; men herimod taler den Omstændighed, at Familien erkendte ham for en af Fædrene, og desuden haves følgende Bevis for, at han havd e Børn fødte i Felding : 1697 d. 9. April jordedes Hr. Lavrits i Felding hans Søn Gotfred Kalenus æt. 1 4 Ar? Måned och 6 Dage.. Han har været en for akkurat Mand til at han ikke skulde have notere t sine Børn i Kirkebogen, hvis han ikke havde fundet det endnu rigtigere at have Optegnelserne dero m privat. Hans Død i Felding omtales ikke i Kirkebogen ; men hans Eftermand har deri sat ham følgende Minde : Cursu confecto dormitum Grønius ivit, Klangor adury tubas reqvieta vocat o : Efte r fuldendt Løb gik Grøn til Hvile, indtil Basunens Klang kalder ham af Søvne. Hans Kone var e n Datter af Gotfred Kalenus (over Løjtnant Kalenus var der i Holstebro Kirke ophængt en Inskription og nogle Faner), og hun var sandsynlig en Søster til Evfrosyne Kalenus, der var gift med Pete r von Ahlen (,,Mester, Badskær og Broksnider"). Mærk I1II. Dorte Linde Grøn (27.). Dorte Lauritsen Grøn nævnes af Felding Præst Dorte Linde som Fadder i Tvis 1702, hvor hun vist havde Ophold hos sin Familie på Tvistkloster. Hun var opkaldt efter den ældre Kristen Lindes Kone, Dorte Nielsdatter Solgård og at hun stod i Slægtskabsforhol d til SOLGARD'ene synes at fremgå af flere Omstændigheder.Hendes Mand A.ndreasHansen (28.Solgård? var en ualmindelig anset Mand (Idom Præst siger :,,Hansen, Farver i Holstebro, den brave Mand, stod

10 1 1 og Fadder til mit Barn"1 og drev et storartet Farveri. Sine Ingridiensen hentede han i Li beck, hvo r han tillige besøgte Familie på Konens Side, og var eneberettiget Farver for Ringkøbing, Lemvig o g Skive. lian fik Gården og Bedriften efter Peter Kægeben, Karen Solgårds anden Mand. Mærk V Go t fr e d Gr øn (32.) var ligesom Faderen en anset og æret Mand ; ved sin Faders Død arvede ha n dennes Bedrift, og gik over i dennes Tillidsposter. Om Ane Langs (33.) Nedstammelse har jeg in - tet kunnet finde. En Søster Maren var gift med Buskriver Sonius. Mærk VI. Rudo l f Henrik Grøn (42.), opkaldt efter Rudolf Henrik Linde til Møltrup, og båren for Dåbe n af Evfrosyne Gotfredsdatter Kalenus. Han er konfirmeret 1738 og har forladt Holstebro ved Han blev taget under Armene af den bekendte Karen Jeppesdatter Solgård, Baronesse af Gersdorf, og af nogen anden Familie i København, som jeg antager ikke kan have været af nogen anden en d Michael Grøn (93.) Andreas Hansen og Gotfred Grøn boede i det nuværende Hotel Norden i Holstebro og der ere deres Børn fødte. Mærk VII. Jens Andreas G r ø n (44.) kom i Slutningen af forrige Århundrede til Holstebro som Regimentskvartermester, men blev snart forfremmet til Kaptejn. Han kaldede Kapellan Klavs Bertelsen i Holstebr o til Præst i Ulfborg og ejede et Par Gårde i Holstebro ; men levede siden af sin Pension og privat e Formue, først i Holstebro og senere i København. Kaptejnen var af en godmodig og munter Karakter og var godt lidt af sine Omgivelser. Mærk VIII. Mari nu s Emanuel Gr øn (49-) har gjo rt sig bekjendt ved af sin Rigdom at meddele til Trængende : Han har oprettet Grøns M. E., Hustrues Friboliger i København ( ) og betænkte sin Føde - by Holstebro, som han et Par Gange har besøgt, ved Oprettelsen af M. E. Grøn og Frue Lovis e Mikkelsens Legat for Husarme på 5000 Rdl." samt 1859 et på 20,000 Rdl. tildels Familielegat. Mærk IK. Ludvig Jens Tø n n e t Grøn (52.) kan man takke for, at denne Stamtavle og dens Fortsættelse ere komme for Lyset, et Vidnesbyrd om, at han elsker Fædrenes Minde, hvilket være velsignet! Mærk K. Ane M argreta Grøn (30.) testamenterede d. 28. Januar 1778 (foruden hvad der er omtalt i Tillæ g II,) til sine Brødre : Rudolf Henriks (42.) Børn 1000 Rdl. og Niels Ibsen Grøn (62.) 1000 Rdl. ; ti l gudeligt Brug" (årlig Rentelegat for Ølby Pastorat) 500 Rdl, samt til Forskellige 1700, ial t 9,200 foruden Lindtorp Gård og Gods samt Asp Kirke.

11 1 2 Mærk'.Xl. Hverken Martinus Grøn (61.), som må være død før 1778 uden Afkom, eller Niels Ibsen Grø n. (62.), der må være død før 1778, efterladende sig Afkom, har været, at opspore. Mærke XII. At Jørgen Grøn (89.) var en Broder til Lavrits Grøn (5.), Peter Grøn (75.), og Gabriel Grøn ' (100.), kan jeg ikke bevise ; men da det er vist, at der fandtes Familie i Lisbeck, og da Niel s Ibsen (92.), der regnedes til Familien, var gift med Karen Jørgensen og havde en Datter ve d Navn Eleonore ligesom Lavrits Grøns Datter, og det som antaget var Jørgen Grøns Søn Michael, der havde taget sig af Rudolf Henrik Grøn, så har jeg ikke taget i Betænkning at meltåge :ham ' og hans Afkom. Det samme er forresten Tilfældet med Gabriel Grøn (100.), for hvis Vedkommend e Familieskabet dog kan påvises Forresten gør det heller ikke videre til Sagen, da Gabriel inge n Børn efterlod sig og Jørgens efter de Oplysninger, der har været tilgængelige for mig, ikke helle r efterlod sig Afkom. Det er ellers mærkeligt, at hvad der ikke er bevisligt om denne Slægt, det ha r ingen Betydning for de Øgere Grene.. n,.liærk XIII. Foruden de allerede anførte Grøn'er vil jeg endnu tilføje følgende, som jeg ikke har kunnet indordne '!1 -i denne Tavl : Lars Grøn til Rask (Væber 1492), Peter Grøn (Ribe Domkapitels sidste Lensmand Ryberg 1536, Mikkel Grøn (Rektor i Viborg ved 1580), Gunde Kristensen Grøn (Borgermester o på g v Landstingsskriver i Viborg 1573, 75 og 90), Iver Grøn (til Hvidberggård på Mors d. 1591), Terkild Grøn (Herredsfoged i Sønderjylland 1592), Niels Grøn (Slotsskriver på Silkeborg d. 1612), Niel s :Grøn (i Kongens Fiskerhus ved København 1683), Jens Grøn i Hover -og hans Søn Niels Grøn i Boru p,(1696), Jens.Grøn (Præst i Rudkøbing ), Peter Grøn '..(af Felding 1711),Peter Grø n.(af- Nevling 1718), [de to sidste hørte til Slægten, måske er den :ene af dem navnlig den sidst e '' den samme.som A. 3. B..'1. (76.)]. Hans Grøn 1728), Mads Krejdal. :Grøn (Præst i. Engom 1750), Margrete Grøn (i København ),. Karl Kr. Avg. Grøn (Distriikslæge i København d. 1869). A. A. Grøn (Skibsfører i Middelfart 1869), J. M. Grøn (Dyrlæge i Holsted 1869) og Grøn i Varde (1869). Mærk XIV. Den adelige Familie 'Grøn forekommer meget i det 15de og 16de Århundrede i Ribe Stift, især -i'-bi - skoppernes og Domkapitlets Tjeneste-..Mærk XV. Fortsættelsen af denne Stamtavle vil indeholdes Il Simon Groths. og'sofiedorteagrøns Afkom, 200 Personer indtil 1869, og Ill. Jørgen T r_a n b e rg s " 'ag Gj e r tr u d Grøn s Afkom, 60 Per - soner indtil 1869.

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1 Mand Hans Poulsen 1 Født 1 Apr. 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 27 Maj 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 13 Apr. 1947 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Far Ole Poulsen (1834-1875)

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN 1 CLAUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1 1.1.1.9 Claus Jensen 3 1.1.1.9.1 Rasmus Jensen 7 1.1.1.9.1.1 Klaus August

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Vandborg Skole, matr. 3a

Vandborg Skole, matr. 3a FT.1787 Hans Fr. Braae, 42 år, gift, madfader, sogne degn. Johanne Jensdatter, 40 år, gift, madmoder. Johann Fr. Braae, 6 år, søn. Jens Peter Braae, 3 år, søn. Karen Marie, 10 år, datter. Nicoline, 8 år,

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1 Mand Jørgen Mortensen 1 Født 26 Mar. 1806 Kærum, Båg, Odense 2 Dåb 18 Maj 1806 Kærum, Båg, Odense 3 Død 20 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk, Vejle 4 Begravet 23 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk,

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup 1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup Hans Henrik Wittenkamp Rich, død 1941 C 528-G 011C, Ringkøbing, Hind Herred, Ringkøbing Amt, døde mandkøn 1941 Nr. 32. Død 1941, 1. november, Ringkøbing,

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Generation IX Ane nr. 630/631

Generation IX Ane nr. 630/631 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder A. Hjerm og Kirsten Enevoldsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Enevold G. Hemmeth

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Villy Lymann Pedersen #1, * 09.01.1948 i Middelfart. Gift 20.05.1978 i Sunds kirke, Anne Mette Lund Pedersen #77, * 04.02.1951 i Torup, Sunds sogn. Forældre 2. Peter Johannes Knud Pedersen #2, * 04.12.1923

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1 Mand Peder Bendtsen 1 Født 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 21 Nov. 1867 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Begravet 29 Nov. 1867

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk BK 516, BK 1136 og BK 1464-1577 Lars Madsen, Lille Rørbæk Fra dokument 1577 Lars Madsen er hentet følgende: Lars Madsen #1405 født omkr. 1577, (søn af Mads #75570) boede Lille Rørbæk, stilling Frydendalgård,

Læs mere

IV. 1. Maren Schou, f. 24. Juli 1792 i Holstebro, d. 1792. IV. 2. Maren Schou, f. 22. December 1793 i Holstebro, d. w 6.

IV. 1. Maren Schou, f. 24. Juli 1792 i Holstebro, d. 1792. IV. 2. Maren Schou, f. 22. December 1793 i Holstebro, d. w 6. .,"- ' 9 1. Morten, Skovfoged (1). oo II. Frederik Christian Mortensen, f. 1722, d., Skovfoged, boede i Aale Skovhus, hvorefter Sønnen tog Navnet Schou. cc Edel Margrete Christoffersen. '1: 1. 1 111. 1.

Læs mere

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet Anne Margrethe Andersdatter Husmoder i 1800-tallet Forældre Børn : nr. 66 Anders og nr. 67 Else Jensdatter. : Ane Magrethe, Else Marie, Niels, Jens (16) og Christen Navn Født Døbt Faddere Gift Stilling

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Ernst Månson Født i København Kom til Thyregod og blev plejesøn ved sin mor søster. Kom op på ejendommen Kollemorten vej 91 som dreng og blev karl og senere bestyrer

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter Kristen Kirsten 64 år, Kristen Andersen, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer. 77 år, Kirsten Knudsdatter, gift, hans kone 31 år,

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

CHRISTIAN RASMUSSENs børn

CHRISTIAN RASMUSSENs børn CHRISTIAN RASMUSSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Rasmus Olesen - Christian Rasmussen -børn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CHRISTIAN RASMUSSENS BØRN "1 Christian Rasmussens børn 1.2.2.1 Mette Kirstine

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som:

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som: Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Køn: K Også kendt som: Født dato: Dåbsdato: 13. juni 1865 Sted: Roerslev Mark, Roerslev Sogn, Odense Amt 23. juli 1865 Sted: Roerslev

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Efterslægt Poul Steffensen

Efterslægt Poul Steffensen Efterslægt Poul Steffensen 1. generation 1. Poul Steffensen, søn af Steffen Steffensen og Ane Poulsdatter, blev født den 23 Dec. 1826 i Bederslev, Skam, Odense, døde den 27 Okt. 1892 i Bederslev, Skam,

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Fattighuset, Hospitalet, Kommunehus, telefoncentral Vandborg Kirkeby

Fattighuset, Hospitalet, Kommunehus, telefoncentral Vandborg Kirkeby Fattighuset,, Kommunehus, telefoncentral Vandborg Kirkeby Fattighuset, Fattighuset matr. 3b syd for Vandborg kirkegård, (der ved lågen ind til den sidste anlagte kirkegård er). FT.1834 Johanne Jensdatter,

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Efterkommere af Søren Jepsen

Efterkommere af Søren Jepsen Efterkommere af Søren Jepsen Indholdsfortegnelse. Efterkommere........... af.. Søren..... Jepsen........................................ 1.. 1... generation.......................................................

Læs mere

Forfædre til Martin Lavrits Hansen

Forfædre til Martin Lavrits Hansen Forfædre til Martin Lavrits Hansen Generation nr. 1 1. Martin Lavrits Hansen, født 20 juni 1887 i Matr. 51a, Stettinstræde 4, Dragør. Han er søn af 2. Martin Nielsen og 3. Ane Cathrine Hansen. Mere om

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Foeltoft, Feldhus, matr.nr. 71a, 71b, Knakkervej 10, folketællinger

Foeltoft, Feldhus, matr.nr. 71a, 71b, Knakkervej 10, folketællinger ,, matr.nr. 71a, 71b, Knakkervej 10, folketællinger Ft. 1834 Jens Andersen, 63 år, gift, almisselem. Ane Marie Mikkelsdatter, 67 år, gift, hans kone. almisselem Christen Christensen, 42 år, almisselem.

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Kongevejen 100. Davrehøjshuus, arvefæste. Matrikelnummer. matr.nr. 46a Lønholt, Grønholt på m2. Fotos af ejendommen

Kongevejen 100. Davrehøjshuus, arvefæste. Matrikelnummer. matr.nr. 46a Lønholt, Grønholt på m2. Fotos af ejendommen Kongevejen 100 Davrehøjshuus, arvefæste Matrikelnummer matr.nr. 46a Lønholt, Grønholt på 12.792 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde af 4.6.2012 til Agnete Devantier Vedsted-Jacobsen. 2.

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere