dra g ti l B i t avl ø S t a tu l over Samlet, udarbejdet og udgivet a f L. Ch. Th. Frøhtnd ' Kordegn i Holstebro. GItONERNE.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dra g ti l B i t avl ø S t a tu l over Samlet, udarbejdet og udgivet a f L. Ch. Th. Frøhtnd ' Kordegn i Holstebro. GItONERNE."

Transkript

1 B i dra g ti l J, S t a over t avl ø Samlet, udarbejdet og udgivet a f L. Ch. Th. Frøhtnd ' Kordegn i Holstebro. GItONERNE. e) (100 Personer, ) Udgiverens Forlag. Trykt i A. 1) a in g a a r d s Bogtrykkeri i Ribe. tu l 1

2 1. Peter G ØQa o 2. 3.A. 1. Inger C r ø n f. 1656, d. "/" 1736 i Skive, g. 5 /1a Ingen Børn. 4. Povl Fabricius f. 1654, j. '/s 1735 i Skive. By- og Herredsfoged i Skive o g Salling. Se Tillæg I. 5. A. 2. L a v r i t s Grøn f.. d i N. Felding. Præst i N. Felding ( ), Ii&ilcnns f, 7. U. 1. G o t f r e d K a le n u s Grøn f, 1683 i Felding, d i hestebro Peter Grøn f. d. 1732, g. z4 /,o Købmand og Handelsmand. lian var e n stor Mand, og kaldtes store Peter Grøn tog han og en Winther og en Nybo e Arv efter en Winther. 9. Johanne Sørensen, Morten Kabes Enke, cl. ' 8/I C. 1. Lavrits Grøn lul. "/r 1718, d. ' s/3 1778? Hans og Moderens Formue gik tab t i den store Ildebrand 1733 ; siden førte han personlig Handel på Molland fo r sanunenslcudte Lån. Om det er denne eller Nå 84 der døde 13/s 1778 kan ikke afgøres. 11.B. 3. Andreas Grøn f. d. 1751, g. 1 G. 1709, 2 G, Bedemand. 12. Margrete Itejnicke Pind. d. 9/3 1723, D. af Kristen Pind og Karen Knuds - datter, en Datter af Borgermester Kroid (Solgård?) og Else Jensen d. som Enke Ane Katrine Hurtigkarl f. 1716, d. "/ C. 1. Et Barn dødfødt 38/ C. 2. Lavrits Grøn kd. 9 )s 1719, d C. 3. Ane Katrine Grøn '"/" 1720.

3 4 s Lav 17,18. C. 4,5. Lavrits Grøn og Jens Hurtigkarl Grøn f. 1737, d C. 6.r i t Ah 1 s G r o n hd. 10/e Student, senere Rebslår. 20. C. 7. Gabriel Grøn hd. 9/s 1739, j. " / , 22. C. 8,9. Margrete Rejnicke og Else Sofie Grøn f. 1740, d C. 10. Margrete Rejnicke Grøn f. 1741, d C. 11. Inger Grøn kd. 5/111741, levede i Sagtens opn. efter Fru Fabricius (1.). 25. C. 12. Knud Gro n kd. 25 /s 1743, d. "/, Hos denne levede Moderen til sin Død. 26. C. 13. Peter Grøn kd. 11/e 1745, levede B. 4. Dorthea Linde Grøn f. 1688, d. "/8 1764, g. 28. Anders Hansen f. d. 18/s Farver, Brygger, Kirkeværge og de Fattige s Forsørger. 29. C. 1. Hans Grøn kd. '/a C. 2. Ane Margrete Grøn kd. "/ , d. 1782, g. "/s Tog ligesom Brødren e Navnet Grøn efter Moderen. 31. Jens Henrik Brasch f. "/s 1707 på Graballegård, d. 5/ på Lindtorp, hvortil han var Herre. Se Tillæg II. 32. C. 3. Gotfred Grøn kd. 1720, d. 5,4 1766, Farver og Brygger, Kirkeværge. 33. Ane Lang f. 1728, d. 's/ I Enkestanden drev hun Farveriet og for - handlede det stemplede Papir. Se Tillæg III. 34, D. 1. Andreas Grøn kd, 10/9 1756, d. 9/ Kammerråd, By- og Herredsskriver, Landsoverretsprokurator og Landvæsenskommissær. 35. D. 2. Jørgen Grøn kd. 5/4 1758, d. "/ D. 3. Niels Lang Grøn kd. 19/ , d. J0/s 1768.

4 5 37. I). 4. Sofie Dorthea Grøn kd. 26 /s 1761, d. 8 /4 1841, g. " /s Simon Groth f. 1750, d. 6 / Præst i Holstebro ( _ Se II. Simon Groths og S. Dorthea Grøns Afkom. Se Mærk XV. 39. D. 5. Gjertrud Kirstine Grøn kd. 8,2 1763, d. g. 16 / Jørgen Tranberg f. d.. By- og Herredsfoged i Holstebro og Hjerm - Ginding Herred. Begge døde på Bækmark. Se III. Jørgen Tranbergs o g G. Kristine Grøns Afkom. Se Mærk XV. 41. D. 6. En dødfødt Pige f. 1766, født efter Faderens Død. 42. C. 4. Rudolf Henrik Grøn l:d. "I S 1723, d i København. Justitsråd, Råd = mand og Brygger i København. 43. Ane Elisabet Sch nheider f. 1740, d D. 1. Jens Andreas Grøn f. 1759, d. 1832, g. Kapteju. 45. Else Marie Nordberg f. 1775, d. 26/ Datter af Regeringsr. Nordberg. 46. E. 1. Andreas Nikolaj Grøn f. 19; i København, d i 47. E. 2. P e.t e r A v g u s t Grøn f. 21,/ i København, d. 71 / i 48. E. 3. Jørgen T r a n b e r g Grøn f. "; i København, d i Rindom. 49. E. 4. Marinus Emanuel Grøn f. "bo d. 21/u 1799, d. g. 20/ Grossere r i København. Rd. af Dbg. Firma : M. E. Grøn & Søn. 50. Karoline Lovise Mikkelsen f. 13 /s 1700 i København, d. i København. 51. F. 1. Emma Susanne Marie Grøn f. 2 /5 1826, d. 3/ F. 2. Ludvig Jens Tønnes Grøn f. 14 /6 1827, d. g. 14/ Grosserer i København, Firma : M. E. Grøn & Søn. Medlem af Sø- og Handelsretten.

5 G i København. Rd. af den franske Æreslegionsorden og den portugisisk e Undfangelsesorden. 52. Ada Curtois f. "/8 1830, d. Datter af Perogryn Curtois, Esquire ti l Witham House, Lincholn Shire G. 1. Marinus C u r t o i s Grøn f. ' /7 1853, d. ", ' G. 2. Marinus Oscar Curtois Grøn f. 19/ , 56,. G. 3. Ada Louisa Grøn f. 3/ G. 4. Qustin Nordberg Grøn f. 27 /7 1857, 58. G. 5. Harry Rowland Howard Grøn f. 76 /2 1861, 59.. G. 6. Ludvig George Curt ois Grøn f. 26 /u 1864, 60. G. 7. Harald Curtois Grøn f. 9 /7, d. 79/ C. 5. Martinus Grøn kd. 2/ C. 6. Niels Ibsen Grøn kd. 25/ C. 7. Gjertrud Kirstine Grøn kd , d. 1762, g. 9, Mads Opitius f. d. 26/ Ejer af Lergrav og Holstebro-Bisgård. Se Tillæg IV. 65. C. 8. Gotfred Grøn. 66. B. 5. Eleonora Katrine Grøn f. d. 3 /7 1763, g. 1 G.. 12/7 1726, 2 G. '/s Peter Andersen. Berg f. j. 19 / Søn af Anders Petersen Berg, begge Købmænd og Markjordsejere i Holstebro. 68. Oluf Nielsen Steensgård f. d. 29/ (En Søster, Karen, var gif t med Baltzer de Notler i Holstebro. 69. [C. 1. Ane Berg kd. "/n 1726

6 70. C. 2. Johanne IC ir stille 13 erg f. 1727, kd. 1728, d. g, 6/ Peter Jensen af Lemvig kd. "/6 1732? 72. C. 3. Anders Berg kd. '/, C. 4. Ane Berg f. 1729, kd. "in 1730, d. g. 21/ Se A. 3. B. 1 C C, 5. Pernelle Berg f. "/s A. 3. Peter Grøn d Han er mig ubekjendt. Måske Herre til Holstebro-Bispegård. 76. B. 1. Peter Petersen Grøn f. j. 9/s 1749, g. "in Postmester i Holstebro. 77. Hed evig Lægard f. 1696, d. 0/8 1763, Datter af Niels Lægård. 78. C. 1. Peter Grøn kd. 1727, d. " , g. "/ Postmester og Kommissæ r for Tobaksoplag samt Forhandler af stemplet Papir. Solgte Medicin og var lægekyndig. 79. Maren H a n s e n Busch f. 1752, d. "/s 1788, en Datter af Købmand Hans Busc h af god og gammel Familie i Holstebro. 80. C. 2. N i e l s Grøn kd. 6 /8 1729, levede 1780, deriksborg Skole, Præst i Ramme. g. 0/ Student 1750 fra Fre C. Ane Berg kd. '0/I2 1750, d. Levede 1795 i Enkestiftelsen Stokbro i Dybe. Som Næstsødskendebørn måtte de søge Dispens. 82. D. 1. Peter Grøn f. i Ramme. Boede en Tid i Husted i Ulfborg. For ham, de r ikke var rigtig klog, legerede hans Farbroder, Postmester Grøn, Renten af 200 Rdl., hvilken efter hans Død skulde uddeles mellem Trængende o g Skoleholderen i Holstebro. Den sidste nyder ikke sin Part, som f. T. mått e tilfalde Udgiveren af denne Stamtavle. 83. C. 3. Jakob Grøn kd, '

7 8 84. B. 2. Lav r i t s Grøn f. d. g. 1 G. "/s 1736, 2 G. 6 / Skomager i Holstebro. Se ved Ara B i r g i t h e Dahl f. 1699, d. '0/ Datter af Kristen Dahl. 86. Ane Johanne Koabe kd. 8 /6 1720, d. 6/ Datter af Morten Knabe o g Johanne Sørensdatter, Se A. 2. B C. 1. P e r n e l l e Grøn kd. 18/1 1739, j. '/s C. 2. Peter Grøn kd. V A. 4. Jørgen C r ø n f. d. g.. Brygger i Li beck, senere Tolder. 90. S e c i l i e lilor llenhoff f. d B. 1. Karen Grøn f. d. g. 92. Niels Ibsen f. j. "/e Købmand i Holstebro. Ejer af Tviskloster o g Lergrav. Familiebegravelse i Holstebro Kirke. Se Tilneg V. -., 93. B. 2. nl i c i1 e 1 Grøn f. 1685, d. 1742, g.. Borgermester i København. 94. Elsabe Dorthe Krug f. d C. 1. Elisabet Dorthea Grøn f. 1723, d C. 2. Engelke Grøn f. 1724, d C. 3. Margrete Elisabet Grøn f. 1727, d. 14 / , g. 1 G. ' /3 1750, 2 G 11,/ Joakim Gustav v. Klinggraff f i, d i København. Konferentsrlvl. 99. Henrik de Stampe f. 19,/1 1713, d. 10/, 1780 Statsminister Gabriel Grøn f. d Bedemand. Opkaldt efter en Gabriel Linde.

8 fl Tillæg I. Povl Fabricius g. 1 G. med Ellen Sørensen Maj f. 1663, j. ",12:1694. Børn : 1. Peter F. kd. "/" 169 ; 2. Søren F. f. "/ 1792 ; 3. Albrekt F. f. " /e 1793 ; 4 f. "/n 1794 og 2 G. med Margrethe Petersen f. 166G, d Børn : 5. Ellen Mette F. f. "/a 1639, g. "/ 1i35 me d Peter Dorscheus, Byfoged i Skive. Tillæg II. Jens IIenrik Brasch, Søn af Kristen Brasch og Hustru Ida Marie Borberg af Iiolmsland, g. 1 G. med Bodil Kirstine 13orberg. Barn : Kristine Ida Marie B. g. med Matias Bering, Præst i S. Omui c ( ). Børn : 1. Bodil Kirstine Bering f ; 2. Karen Humble B. f ; 3. Ane Margrete B. f. 1765, der ifl. Testament af 5 /i arvede Lindtorp Gård og Gods samt Asp Kirke, medens hende s Sødskende fik til Deling : 4. Vilhelmine B. f ; 5. Jens Henrik B. f ; 6. Elisabe t B. f : 7. Johanne Henrikke B. f ; S. Elisabet B. f Tillæg III. An e Lang g. 2 G. "/ 1767 med Farver Soren Hansen Møller fra Fyn. Ingen Børn. Søren Hanse n Møller giftede sig igen med Sidsel Borgen, en Præstedatter fra Møborg, med hvem ban avlede 6 Børn. Se S H. Møllers Stamtavle. Tillæg IIII, Mads 0 pi ti us, en Søn af Andreas Opitius (Opitz) til Lergrav, g. 2 G. med Ane Kirstine Sejdelin. Børn : 1. Grethe 0. f. 1775, d ; 2. Kristian 0. f ; 3. Gjertrud Kristine 0., der ifl. Testamet af "/i 1778 arvede 100 Rd. Tillæg V. Karen Grøn (91.) havde med sin første Mand Morten (Skalstrup?) en Datter Dorethea Marie Mortensen, g med Mikkel Find af gammel Slægt i Iolstebro. Deres Børn : 1, Ane Katrine F. (f. 1704), 2. Johan F. (f ; 3. Johan Kristian F. (f. 1713), Morten Skalstrup F. (f. 16), Ib Jørgen F. (f. 151, Kristen F, (f. 19) findes ikke senere omtalte, Karen Grøns Børn med Niels Ibsen : 1. Ane 1. (f og 2. Kristen I. (f. 1699) omtales ikke senere ; men 3. Elenora Katrine I. (f. 169S) blev g. 1 G med Kobmand i Holstebro Movrits Graah (f d, 1730), ved hvem hun havde fir e Børn, der døde som små, 2 G med Lars Fradzen, som fraflyttede Byen, hvorhen vides ikke. Mærk I. Det er et Familiesagn, at Familien var af adelig Byr d. Et Bevis for Sandheden heraf er den Omstændighed, atandreas Hansens Børn, skønt deres Fader var en ualmindelig agtet Mand, alle optog Moderens Navn. Som adelig kan Slægten kun stamme fraulfsund i Nes, Sædet for Iver og Børge Gram ved 13110, Kri-

9 1 0 stian Grøn , Jens Grøn Vel hedder det om Jens Grøns og Johanne Schrams Søn, Iver, som døde 1591, at han var sidste Mand af Slægten ; men deraf følger ikke, at Slægten ud - døde med ham ; thi enten kan en Mand være gået over i borgerlig stand hvad der var Tilfælde t med denne Tavles første Mand, eller en Kvinde kan have fortsat den, hvilket ligesom indrømme s med ovenstående Ord. GkØNernes Våben er i blåt Felt en af tre hvide Floder (Bølger) halft op - springende grå Ul. med blodig Tunge, og i Hjælmen ligeledes en hall' Ulv. Våbenet er aftegnet i Leksikon over adelige Familer Tab. XXXIV, 153 (154). Mærk II. Peter Grøn (1.), hvem jeg, på Grund af at ethvert af hans Børn havde en Søn af dette Navn, har kaldt Peter, kan jeg for Tiden ikke sige noget Sikkert om ; men kan det ved Undersøgelse lykkes mig at få Vished om, at min Antagelse om ham er sikker, vil det vist tillige blive mig muligt at nævn e ' også hans Forældre, både Fader og Moder, som jeg tror at kjende. Hans Kone hed måske Eleonora. Mærk III. Lavrits Grøn (5.) har ført sis Kirkebog meget ordenlig ; men sig selv, Kone og Børn omtaler ha n ikke. Man kunde deraf ledes til at antage, at han ikke var gift ; men herimod taler den Omstændighed, at Familien erkendte ham for en af Fædrene, og desuden haves følgende Bevis for, at han havd e Børn fødte i Felding : 1697 d. 9. April jordedes Hr. Lavrits i Felding hans Søn Gotfred Kalenus æt. 1 4 Ar? Måned och 6 Dage.. Han har været en for akkurat Mand til at han ikke skulde have notere t sine Børn i Kirkebogen, hvis han ikke havde fundet det endnu rigtigere at have Optegnelserne dero m privat. Hans Død i Felding omtales ikke i Kirkebogen ; men hans Eftermand har deri sat ham følgende Minde : Cursu confecto dormitum Grønius ivit, Klangor adury tubas reqvieta vocat o : Efte r fuldendt Løb gik Grøn til Hvile, indtil Basunens Klang kalder ham af Søvne. Hans Kone var e n Datter af Gotfred Kalenus (over Løjtnant Kalenus var der i Holstebro Kirke ophængt en Inskription og nogle Faner), og hun var sandsynlig en Søster til Evfrosyne Kalenus, der var gift med Pete r von Ahlen (,,Mester, Badskær og Broksnider"). Mærk I1II. Dorte Linde Grøn (27.). Dorte Lauritsen Grøn nævnes af Felding Præst Dorte Linde som Fadder i Tvis 1702, hvor hun vist havde Ophold hos sin Familie på Tvistkloster. Hun var opkaldt efter den ældre Kristen Lindes Kone, Dorte Nielsdatter Solgård og at hun stod i Slægtskabsforhol d til SOLGARD'ene synes at fremgå af flere Omstændigheder.Hendes Mand A.ndreasHansen (28.Solgård? var en ualmindelig anset Mand (Idom Præst siger :,,Hansen, Farver i Holstebro, den brave Mand, stod

10 1 1 og Fadder til mit Barn"1 og drev et storartet Farveri. Sine Ingridiensen hentede han i Li beck, hvo r han tillige besøgte Familie på Konens Side, og var eneberettiget Farver for Ringkøbing, Lemvig o g Skive. lian fik Gården og Bedriften efter Peter Kægeben, Karen Solgårds anden Mand. Mærk V Go t fr e d Gr øn (32.) var ligesom Faderen en anset og æret Mand ; ved sin Faders Død arvede ha n dennes Bedrift, og gik over i dennes Tillidsposter. Om Ane Langs (33.) Nedstammelse har jeg in - tet kunnet finde. En Søster Maren var gift med Buskriver Sonius. Mærk VI. Rudo l f Henrik Grøn (42.), opkaldt efter Rudolf Henrik Linde til Møltrup, og båren for Dåbe n af Evfrosyne Gotfredsdatter Kalenus. Han er konfirmeret 1738 og har forladt Holstebro ved Han blev taget under Armene af den bekendte Karen Jeppesdatter Solgård, Baronesse af Gersdorf, og af nogen anden Familie i København, som jeg antager ikke kan have været af nogen anden en d Michael Grøn (93.) Andreas Hansen og Gotfred Grøn boede i det nuværende Hotel Norden i Holstebro og der ere deres Børn fødte. Mærk VII. Jens Andreas G r ø n (44.) kom i Slutningen af forrige Århundrede til Holstebro som Regimentskvartermester, men blev snart forfremmet til Kaptejn. Han kaldede Kapellan Klavs Bertelsen i Holstebr o til Præst i Ulfborg og ejede et Par Gårde i Holstebro ; men levede siden af sin Pension og privat e Formue, først i Holstebro og senere i København. Kaptejnen var af en godmodig og munter Karakter og var godt lidt af sine Omgivelser. Mærk VIII. Mari nu s Emanuel Gr øn (49-) har gjo rt sig bekjendt ved af sin Rigdom at meddele til Trængende : Han har oprettet Grøns M. E., Hustrues Friboliger i København ( ) og betænkte sin Føde - by Holstebro, som han et Par Gange har besøgt, ved Oprettelsen af M. E. Grøn og Frue Lovis e Mikkelsens Legat for Husarme på 5000 Rdl." samt 1859 et på 20,000 Rdl. tildels Familielegat. Mærk IK. Ludvig Jens Tø n n e t Grøn (52.) kan man takke for, at denne Stamtavle og dens Fortsættelse ere komme for Lyset, et Vidnesbyrd om, at han elsker Fædrenes Minde, hvilket være velsignet! Mærk K. Ane M argreta Grøn (30.) testamenterede d. 28. Januar 1778 (foruden hvad der er omtalt i Tillæ g II,) til sine Brødre : Rudolf Henriks (42.) Børn 1000 Rdl. og Niels Ibsen Grøn (62.) 1000 Rdl. ; ti l gudeligt Brug" (årlig Rentelegat for Ølby Pastorat) 500 Rdl, samt til Forskellige 1700, ial t 9,200 foruden Lindtorp Gård og Gods samt Asp Kirke.

11 1 2 Mærk'.Xl. Hverken Martinus Grøn (61.), som må være død før 1778 uden Afkom, eller Niels Ibsen Grø n. (62.), der må være død før 1778, efterladende sig Afkom, har været, at opspore. Mærke XII. At Jørgen Grøn (89.) var en Broder til Lavrits Grøn (5.), Peter Grøn (75.), og Gabriel Grøn ' (100.), kan jeg ikke bevise ; men da det er vist, at der fandtes Familie i Lisbeck, og da Niel s Ibsen (92.), der regnedes til Familien, var gift med Karen Jørgensen og havde en Datter ve d Navn Eleonore ligesom Lavrits Grøns Datter, og det som antaget var Jørgen Grøns Søn Michael, der havde taget sig af Rudolf Henrik Grøn, så har jeg ikke taget i Betænkning at meltåge :ham ' og hans Afkom. Det samme er forresten Tilfældet med Gabriel Grøn (100.), for hvis Vedkommend e Familieskabet dog kan påvises Forresten gør det heller ikke videre til Sagen, da Gabriel inge n Børn efterlod sig og Jørgens efter de Oplysninger, der har været tilgængelige for mig, ikke helle r efterlod sig Afkom. Det er ellers mærkeligt, at hvad der ikke er bevisligt om denne Slægt, det ha r ingen Betydning for de Øgere Grene.. n,.liærk XIII. Foruden de allerede anførte Grøn'er vil jeg endnu tilføje følgende, som jeg ikke har kunnet indordne '!1 -i denne Tavl : Lars Grøn til Rask (Væber 1492), Peter Grøn (Ribe Domkapitels sidste Lensmand Ryberg 1536, Mikkel Grøn (Rektor i Viborg ved 1580), Gunde Kristensen Grøn (Borgermester o på g v Landstingsskriver i Viborg 1573, 75 og 90), Iver Grøn (til Hvidberggård på Mors d. 1591), Terkild Grøn (Herredsfoged i Sønderjylland 1592), Niels Grøn (Slotsskriver på Silkeborg d. 1612), Niel s :Grøn (i Kongens Fiskerhus ved København 1683), Jens Grøn i Hover -og hans Søn Niels Grøn i Boru p,(1696), Jens.Grøn (Præst i Rudkøbing ), Peter Grøn '..(af Felding 1711),Peter Grø n.(af- Nevling 1718), [de to sidste hørte til Slægten, måske er den :ene af dem navnlig den sidst e '' den samme.som A. 3. B..'1. (76.)]. Hans Grøn 1728), Mads Krejdal. :Grøn (Præst i. Engom 1750), Margrete Grøn (i København ),. Karl Kr. Avg. Grøn (Distriikslæge i København d. 1869). A. A. Grøn (Skibsfører i Middelfart 1869), J. M. Grøn (Dyrlæge i Holsted 1869) og Grøn i Varde (1869). Mærk XIV. Den adelige Familie 'Grøn forekommer meget i det 15de og 16de Århundrede i Ribe Stift, især -i'-bi - skoppernes og Domkapitlets Tjeneste-..Mærk XV. Fortsættelsen af denne Stamtavle vil indeholdes Il Simon Groths. og'sofiedorteagrøns Afkom, 200 Personer indtil 1869, og Ill. Jørgen T r_a n b e rg s " 'ag Gj e r tr u d Grøn s Afkom, 60 Per - soner indtil 1869.

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup 1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup Hans Henrik Wittenkamp Rich, død 1941 C 528-G 011C, Ringkøbing, Hind Herred, Ringkøbing Amt, døde mandkøn 1941 Nr. 32. Død 1941, 1. november, Ringkøbing,

Læs mere

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN 1 CLAUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1 1.1.1.9 Claus Jensen 3 1.1.1.9.1 Rasmus Jensen 7 1.1.1.9.1.1 Klaus August

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

IV. 1. Maren Schou, f. 24. Juli 1792 i Holstebro, d. 1792. IV. 2. Maren Schou, f. 22. December 1793 i Holstebro, d. w 6.

IV. 1. Maren Schou, f. 24. Juli 1792 i Holstebro, d. 1792. IV. 2. Maren Schou, f. 22. December 1793 i Holstebro, d. w 6. .,"- ' 9 1. Morten, Skovfoged (1). oo II. Frederik Christian Mortensen, f. 1722, d., Skovfoged, boede i Aale Skovhus, hvorefter Sønnen tog Navnet Schou. cc Edel Margrete Christoffersen. '1: 1. 1 111. 1.

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Ernst Månson Født i København Kom til Thyregod og blev plejesøn ved sin mor søster. Kom op på ejendommen Kollemorten vej 91 som dreng og blev karl og senere bestyrer

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Villy Lymann Pedersen #1, * 09.01.1948 i Middelfart. Gift 20.05.1978 i Sunds kirke, Anne Mette Lund Pedersen #77, * 04.02.1951 i Torup, Sunds sogn. Forældre 2. Peter Johannes Knud Pedersen #2, * 04.12.1923

Læs mere

Fattighuset, Hospitalet, Kommunehus, telefoncentral Vandborg Kirkeby

Fattighuset, Hospitalet, Kommunehus, telefoncentral Vandborg Kirkeby Fattighuset,, Kommunehus, telefoncentral Vandborg Kirkeby Fattighuset, Fattighuset matr. 3b syd for Vandborg kirkegård, (der ved lågen ind til den sidste anlagte kirkegård er). FT.1834 Johanne Jensdatter,

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter Kristen Kirsten 64 år, Kristen Andersen, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer. 77 år, Kirsten Knudsdatter, gift, hans kone 31 år,

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som:

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som: Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Køn: K Også kendt som: Født dato: Dåbsdato: 13. juni 1865 Sted: Roerslev Mark, Roerslev Sogn, Odense Amt 23. juli 1865 Sted: Roerslev

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

No. 26 Søren Dahl Knudsen

No. 26 Søren Dahl Knudsen Søren Dahl Knudsen Forældre: nr. 52 Niels Hansen Knudsen og nr. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen,

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Forfædre til Martin Lavrits Hansen

Forfædre til Martin Lavrits Hansen Forfædre til Martin Lavrits Hansen Generation nr. 1 1. Martin Lavrits Hansen, født 20 juni 1887 i Matr. 51a, Stettinstræde 4, Dragør. Han er søn af 2. Martin Nielsen og 3. Ane Cathrine Hansen. Mere om

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl, Emmerlev sogn, og hans eventuelle tilhørsforhold til TW-efterslægten.

Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl, Emmerlev sogn, og hans eventuelle tilhørsforhold til TW-efterslægten. Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl, Emmerlev sogn, og hans eventuelle tilhørsforhold til TW-efterslægten. Fedder Andersen, forpagter på Kogsbøl, var født ca. 1641 og døde 1698, begr. 17/3.

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg).

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg). Side 1 Niels Peder Pedersen. Han blev gift med Else Maria Christensen. I. Jens Peder Pedersen, * 02.12.1867. Gift 27.11.1888, Mette Lund Christensen, * 22.01.1867 i Dueholmhuus Vildbjerg (datter af Christen

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Anetavle for Lisbeth Nørgaard Side 1

Anetavle for Lisbeth Nørgaard Side 1 Anetavle for Lisbeth Nørgaard Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 2 Anton Nørgaard --3 1 Lisbeth Nørgaard -- Horsens æ Flemming Bach 3 Nina Møller --2 Ejnar Nørgaard

Læs mere

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen 1. generation 1. Johanne Christine Rasmine Jacobsen, datter af Husmand og Snedker Peder Christian Jacobsen og Lisbeth Jørgensen, blev født den 30 Nov. 1871 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Maren Kirstine Sophie Mathiasen

Maren Kirstine Sophie Mathiasen 1. Maren Kirstine Sophie Mathiasen, * 21 Jul 1883 i Dyrvig, Hoven sogn, 27 Maj 1960 i Esbjerg, begravet i Hoven Kirkegård, Hoven Sogn. Var i huset hos IC Christensen i Stadil, OBM-billeder Var husbestyrinde

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867.

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867. Ane 10. Hans Chr. Johansen Skrædder. Født 26. maj 1867 Død 1. januar 1930, 62 år gammel Ane 11. Abeline Dorthea Andersen Jordemoder Født 19. okt. 1864 Død 12. maj 1946, 81 år gammel Hans Chr. Johansen

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I 1 Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I Karen Rasmusdatter, Hundstrup, I-1, 08-10-1733 ~ Hans Rasmussen arving er hendes søster Mette Rasmusdatter ~ Niels Marqvardsen i Hundstrup. Mette Rasmusdatter

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Forord Dette dokument er udarbejdet af Georg Brandt Christensen, Ørnebakken 47, 2840 Holte. Hjemmeside: www.igbc.dk. På denne web kan man også se en stamtavle

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Ahnentafel-rapport for Damsbo, Mogens

Ahnentafel-rapport for Damsbo, Mogens Ahnentafel-rapport for Damsbo, Mogens Generation 1 1. Damsbo, Mogens. Mogens blev født d. 1958-02-24 i Greve Kommune, Region Sjælland, Danmark. Han er søn af Andersen, Poul og Andersen, Marie Lund. Han

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter vi 17-9-1747 Anders Christensen Maren S frensdatter

Læs mere

Oure Kirkebog 1835 1851 1 Side 2- Nr. - Aar og Fødsels Dato - Navn (Mandkjøn) - Daabens Dato Forældre Faddere Fol: - Anmærkninger 1835, 1 januar. Hans Hansen, Døbt i Kirken 2 marts. Husmand og Hjulmand

Læs mere

Cecilie og Carl fra Carlsberg Bryggeri 15. januar 2015

Cecilie og Carl fra Carlsberg Bryggeri 15. januar 2015 Cecilie og Carl fra Carlsberg Bryggeri 15. januar 2015 Dette er historien om mine tipoldeforældre Cecilie Cathrine Sørensen og Carl Lorentz Holm på min mormors side. Familieforholdet ser således ud: Tipoldeforældre:

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845.

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Side 2-3 1. 1813, 4. marts. Hans Christoffersen, Hjemmedøbt 7. marts, Døbt i Kirken 4. april. Christoffer Hansen og

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen

Jensine Cathrine Christensen Jensine Cathrine Christensen Jensine Cathrine Christensen bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel og Hustru Maren Larsen. Jensine

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Digegård. Digevej Nr.14. Matr.65b. Digegård. (LU-M)

Digegård. Digevej Nr.14. Matr.65b. Digegård. (LU-M) Digegård. Digevej Nr.14. Matr.65b. Digegård. (LU-M) Peder Markersen født 7-10-1817, døbt 26-12-1817 i Errindlev Kirke. Forældre: Gårdmand Marker Madsen og Anna Hansdatter af Skovby. B.b. Rasmus Husmands

Læs mere