REFERAT GENERALFORSAMLING I HUGF D. 27 OKTOBER 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT GENERALFORSAMLING I HUGF D. 27 OKTOBER 2009"

Transkript

1 REFERAT GENERALFORSAMLING I HUGF D. 27 OKTOBER 2009 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Formændenes beretninger samt godkendelse af disse. 3. Fremlæggelse af regnskaber og budget for det kommende år samt godkendelse af disse. 4. Indkomne forslag Vedtægtsændringer (se vedhæftede udkast) 4.2 Forslag om opstilling af pavillioner på sportspladsen. 5. Valg til Forretningsudvalg og afdelingsbestyrelser samt suppleanter. 6. Valg af revisorer samt revisorsuppleanter. 7. Eventuelt. Ad1: Stemmetæller: Peter Thomsen Dirigent: Anitta Sikret at generalforsamlingen er rettidig indkaldt. Ad 2: Forrretningsudvalget ved Brian Kjær Første og sidste formandsberetning. Konstallationen i forretningsudvalger har været en delt formandspost godt hjulpet af suppleant Anitta. En stor tak til Anitta for den store hjælp. Tak til Ann Greve for at tage jobbet som redaktør for HUGIN. Sommerfesten forløb fint. Desværre er alle mastepengene tabt for HUGF. Der vil være mulighed for at søge pengei en puljen i kommunen på lige fod med andre foreninger i kommunen. God vind i afdelingerne mange medlemmer. Taget stilling til økonomiske ansøgninger henover året bla til rideklubben. Grundet tab af mastepenge vil der fremover ikke være kunne tilgodeses så mange ansøgninger om tilskud. Billedskærm kommer snarligt op i Letkøb med billeder af byens borgere. Beretningen er godkendt. Fodbold ved Peter Thomsen

2 Lavet turnering om så turneringen forløber efterår/forår. Indskrivning i uge 26 Succes med fodboldskole. Flere instruktører end sidste år. Bedre folk fra DGI. Sagt ja til fodboldskole næste år. Lidt kaotisk mad tilmelding. Samme trænere. Ib Hansen taget er ekstra hold. 5 børnehold. Fælles afslutning i Herning. Rydder op til Sølund Festival hvilket giver penge til afslutning for ungdomsholdene. HSV ved Henning Strand HSV har tjent penge ved indsamling af aviser og pap og ved aviscontainer ved sportspladsen. Undersøgt om det kan betale sig med indsamling af dåser. Indtil videre kan det ikke betale sig. For meget arbejde for lidt penge. Fortsætter med avisindsamling i fremtiden. Møde midt i nov RENO syd. Regner med at det fortsætter. Opstilling til sommerfesten. Hjulpet til nytårsløbet. Udlejet materialer fra skurene. Bevilget penge til ungdomsklubben til trøjer til tur til Gammel Ry. Ansøgning fra dagpleje til bus og indgang fra Aqua. Besøg fra Sild første gang siden Himmelbjerget og lidt sport på sportspladsen. Stor succes. Tak til afdelingerne for en stor indsats især forretningsudvalget. Træningscenteret ved Lotte Christensen: Stabilt medlemmer. Løbende instruktion. Michael Fast uddannet instruktør. Optager nu fra15 år, disse skal dog træne sammen med en voksen. Indkøbt nyt løbebånd, da det gamle var helt slidt ned. Træningscenterets størrelse på ca 45 m2 er meget småt. Meget fugtplaget. Nye redskaber bliver større, det betyder at der bliver endnu mindre plads. Fremsætter senere forslag til en løsning på problemet. Tak til formanden som vælger at fratræde pga flytning. Gymnastikafdelingen ved Helene Andersen Udarbejdet retningslinjer for hvem der skal have hvad: Træningsdragter, blomster gaver ect. Vendt tanker ang hjemmeside. Gymnastik vil selv lave hjemmeside så det er nemmere at komme med meddelelser omkring trænere, træningstider og træningssteder. Problemer i år med at HUGIN ikke kom ud så holdene kunne annonceres. Træn lokalt har hjemmeside med facilitet til egen hjemmeside tilknyttet. Tilmelding over hjemmesiden og meddelelser over hjemmesiden. Vil gerne afstå sommerløbet. Aftale med Helle Hansen om at gymnastikafdelingen ikke står for dette længere. Fortsætter med nytårsløb. Laver opvisning i weekenden i stedet for hverdag. 14. Marts 2010 gymnastikopvisning. 120 medlemmer.i år etableret et rigtigt Mor/barn hold. Badutspring en lille nedgang pga børnene tabes omkring 5. Klasse. Der overvejes om der skal laves flere hold. AD 3.

3 Regnskaber og buget: Gymnastikafdelingen: Kasser Lis Edenhofer Budgetteret for 2 års kontingent, men udgifter kun regnet 1 gang. Derfor ser budgettet lidt anderledes ud end sædvanligt. Tennis/fodbold dækker over et tilskud, som fejlagtigt var landet hos gymnastikafdelingen. Dette skulle derfor trækkes ud igen. Regnskab og budget godkendt HSV:Henning Strand. Udlejning steget 1500kr Salg af T-shirt halveret. Bonus for Hylkevin. Renteindtægter steget med 700 kr. I budgettet mangler udgift til besøg på Sild. Regnskab og budget godkendt HUGIN: Ann Greve har lavet regnskabet for HUGIN. Regnskabet godkendt. Flere rykkere. Forslag om at de, der ønsker HUGIN tilsendt skal sende en frankeret kuvert. Hugins fremtid kommer på HB- møde næste gang. HB ved Søren Clausen Regnskab og budget godkendt Fodboldafdelingen ved Dorthe Busk Underskud skyldes ryk af indskrivning, som gjorde at første halvdel var betalingsfri. Godkendt Regnskab og budget. Sølund-kontoen blev fremsat til orientering. Træningscenteret: Lotte Christensen. Årets overskud skal gå til det nye løbebånd. Godkendt regnskab og budget. Generel bemærkning fra revisor Susanne Jeppesen: Følgdende indskærpes til afdelingerne 1. Medlemslister med navne skal med i regnskabet 31/12.

4 2. Blå sedler til udgifter. Den der modtager pengene skal skrive under. 3. Udgifter i forbindelse med møde: Skriv hvem der var med i mødet. Ad 4.1: Indkomne forslag: Vedtægtsændringer: Kommentarer til vedtægtsændringer: Det gamle navn bibeholdes resten af ændringsforslagene gennemføres. Forslaget kan ses på Ad 4.2 Forslaget fremlagt af Lotte på vegne af træningscenteret og gymanstikafdelingen. Træningscenteret og gymnastikafdeling vil gerne høre generalforsamlingens holdning til et forslag om opstilling af pavillioner på sportspladsen. Der skal først spørges i kommunen ang placering på sportspladsen Muligt af søge tilskud ved Folkeoplysningsudvalget. Ingen faste retningslinjer for bevilling af tilskud. MHT Drift kan kommunen ansøges om lokaletilskud. DGI Foreningsfitness kan man søge tilskud til tablering eller forbedringer af eksisterende forhold. Rentefrit lån tilbagebetales over 10. Gymnastik ikke helt tilbageholdende. Brugte pavillioner mange prislag tusinde m2 pris kr kr til opstilling. Tilkendegivelse om Der skal arbejdes videre på projektet. Det er generalforsamlingens indstilling, at der arbejdes videre med sagen. Ad 5: Valg til forretningsudvalg og valg af suppleanter. Fodboldafdelingen: Simon Stouby på valg. Modtager genvalg Allan Bach på valg. Modtager genvalg Morten Thomsen modtager ikke genvalg Torben Gade Andersen er valgt. Johan Hansen modtager genvalg Chris Strand Olesen modtager genvalg

5 HSV Keld modtager genvalg Henning modtager genvalg Peter Nielsen modtager genvalg Jens Arne Thomsen modtager genvalg Træningscenter Pia på valg modtager ikke genvalg Michael Fast på valg modtager genvalg Eigil Karin Mailand HUGIN Som kasserer for HUGIN er udpeget Søren Clausen Gymnastikafdelingen Lis Edenhofer på valg modtager genvalg Rikke Jeznach på valg modtager genvalg Katin Kobberø på valg modtager genvalg Britt Palmgren på valg modtager genvalg Mette Kirstine Gade på valg modtager genvalg Forretningsudvalget Brian Kjær på valg modtager ikke genvalg. Suppleant : Anitta Jensen på valg modtager ikke genvalg. Der er ikke fundet kandidater til posterne i Forretningsudvalget. Alle der kunne tænke sig at opstille er velkomne sig at kontakte forretningsudvalget om informationer.

6 Ad 6: Valg af revisorer og revisorsuppleanter Fodbold: Dorte Busk Hansen på valg Susanne Jeppesen valgt HSV: Susanne Jeppesen på valg modtager genvalg. Inge Nielsen suppleant Træningccenteret: Pia Riisberg på valg modtager genvalg Gymnastikafd: Susanne Jeppesen på valg Dorte Busk Hansen Valgt Inge Nielsen suppleant. Forretningsudvalget: Susanne Jeppesen modtager genvalg. HUGIN : Pia Riisberg på valg modtager genvalg Tidligere besluttet, at der ligger en adresseliste på Hylkeinfo. Afdelingerne opfordres til at de sender oplysninger til Arne om telefonnummer, valgår, mobilnummer, mailadresse. Det vil gøre det lettere for andre i foreningen at kontakte andre. Oplysningerne sender naturligvis kun efter forhåndsgodkendelse fra de enkelte medlemmer. Ad 7. Evt Indbydelse til kursus i Skb kommune om rekrutering og fastholdelse af frivillige trænere og ledere.

7 Der skal samles min 10 max 40 for at det bliver til noget. 21 januar + efterfølgende kursus. Meld tilbage til Helene, hvis man er interesseret i at deltage i arrangementet. Der indkaldes til HB møde i starten af december, hvis ikke der er fundet en kandidat til forretningsudvalget ellers indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling i 2. Halvdel af januar, hvor forslaget til ændringer af vedtægterne skal til 2. Høring. Umiddelbart herefter afholdes ordinær generalforsamling, da denne efter de nye vedtægter skal afholdes i 2. Halvdel af januar. Der skal fremlægges regnskab for perioden 31/ / og budget for regnskabsåret Hylke UGF

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Det tager vi som udtryk af, at Ringkøbing Idrætsforening er et godt sted at være, og vi har det rigtige koncept.

Det tager vi som udtryk af, at Ringkøbing Idrætsforening er et godt sted at være, og vi har det rigtige koncept. Referat generalforsamling den 23. februar 2015 Årets generalforsamling blev afholdt i RIF s klubhus kl. 19.30. Der var 14 fremmødte medlemmer. Mødet blev afholdt i henhold til vedtægterne og dagsordenen.

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Lars Koch blev valgt som dirigent og konstaterede

Læs mere

HUGin. HSV var i september på Sild med 10 friske drenge og piger fra Hylke

HUGin. HSV var i september på Sild med 10 friske drenge og piger fra Hylke HUGin HSV var i september på Sild med 10 friske drenge og piger fra Hylke 23. ÅRG. NR. 3 november 2006 Indhold: Redaktørens klumme... 3 Nyt fra HUGF... 4 Nyt fra Seniorklubben... 7 Nyt fra Hylke Ungdomsklub...

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt 2. 2. 2009

Referat fra generalforsamlingen afholdt 2. 2. 2009 VAT 9. 2. 2009 Referat fra generalforsamlingen afholdt 2. 2. 2009 8 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4.

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Elevforeningen Den frie Lærerskole indkalder hermed til generalforsamling lørdag d. 1. oktober 2011 kl. 09.30

Elevforeningen Den frie Lærerskole indkalder hermed til generalforsamling lørdag d. 1. oktober 2011 kl. 09.30 Elevforeningen Den frie Lærerskole indkalder hermed til generalforsamling lørdag d. 1. oktober 2011 kl. 09.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent, to stemmetællere og to protokolførere 2. Formandens beretning

Læs mere

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF mandag d. 17.1. 2011 Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser:

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2005 Skanderborg Roklub Fortællinger fra 75 år på søen og ved byen Jubilæum og standerhejsning den 19. marts SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI Ordinær foreningsgeneralforsamling holdtes mandag den 23. marts 2009 kl. 19.30 i klubhuset på Hillerød Stadion med følgende D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand. På

Læs mere

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 Tune IF Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 1. Indledning: Vor forening Tune IF er blevet en stor idrætsforening med mange aktiviteter. Vi er blevet store, ikke fordi vi ønsker at blive store, men fordi

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.00 i Vig Bio Cafe. Ravnsbjergvej 2. 4560 Vig.

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.00 i Vig Bio Cafe. Ravnsbjergvej 2. 4560 Vig. F K Odsherred Generalforsamling Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.00 i Vig Bio Cafe. Ravnsbjergvej 2. 4560 Vig. Tilstede var 28 stemmeberettigede. Formand Torben Møller

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Referat fra stormøde fredag d. 23. september 2011 kl. 18 i KFUM og KFUK i Haderslevs foreningshus Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev

Referat fra stormøde fredag d. 23. september 2011 kl. 18 i KFUM og KFUK i Haderslevs foreningshus Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev Referat fra stormøde fredag d. 23. september 2011 kl. 18 i KFUM og KFUK i Haderslevs foreningshus Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev 1. Stormødet åbnes af formanden, der leder valg af dirigent, referenter

Læs mere