Din brugermanual APRILIA SONIC 50

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual APRILIA SONIC 50 http://da.yourpdfguides.com/dref/2931282"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i APRILIA SONIC 50 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning APRILIA SONIC 50 Betjeningsvejledning APRILIA SONIC 50 Brugervejledning APRILIA SONIC 50 Brugermanual APRILIA SONIC 50 Brugsvejledning APRILIA SONIC 50 Din brugermanual APRILIA SONIC 50

2 Manual abstract: p.a. &/23+2)&4%2 '%.%2%,,% /0,93.).'%2 Læs før start af motoren denne instruktionsbog omhyggeligt med særlig opmærksomhed på afsnittet "SIKKER KØRSEL". Din og andres sikkerhed afhænger ikke alene af din hurtighed, reflekser og smidighed, men også af dit kendskab til køretøjet, af dets effektivitet og af dit kendskab til grundlæggende information om SIKKER KØRSEL. Få derfor et grundigt kendskab til køretøjet, således at du bliver i stand til at køre sikkert i trafikken. ( Første udgave: december 2002 Genoptryk: ler i instruktionsbogen, skal du være forsigtig, således at eventuel risiko for kvæstelser undgås. Manglende overholdelse af oplysningerne, der er angivet med dette symbol, kan øve negativ indflydelse på sikkerheden din, andres og køretøjets sikkerhed. c Angivelser som skal tydeliggøre betjening. Teknisk information. Produceret og trykt af: editing division Soave (VERONA) - Italien Tel Fax www. stp.it på vegne af: aprilia s.p.a. via G. Galilei, Noale (VE) - Italien Tel Fax instruktionsbog Sonic 50 Denne instruktionsbog skal betragtes som en del af køretøjet. Instruktionsbogen skal altid overdrages til den nye ejer i tilfælde af videresalg af køretøjet. aprilia har i forbindelse med udformningen af denne instruktionsbog lagt stor vægt på kontrol og opdatering af oplysningerne. aprilia udvikler konstant produkterne, og der kan derfor være mindre forskelle mellem dit køretøj og køretøjet, der beskrives i instruktionsbogen. I tilfælde af uklarhed med hensyn til instruktionsbogens indhold kan du rette henvendelse til din officielle aprilia forhandler. Vedrørende kontroller og reparationer, der ikke er beskrevet i denne instruktionsbog, bestilling af originale aprilia reservedele og tilbehør samt anmodning om specifikke råd må du udelukkende rette henvendelse til de officielle aprilia forhandlere og salgssteder, som garanterer pålidelig og hurtig service. Tak for at du valgte aprilia. Vi ønsker dig god kørsel. Alle rettigheder forbeholdes i alle lande hvad angår elektronisk lagring, reproduktion og total eller delvis anvendelse i alle former. I enkelte lande kræver lovgivningen overholdelse af normer vedrørende forurening og støj samt udførelse af regelmæssige kontroller på køretøjet. a I disse lande påhviler det køretøjets bruger at gøre følgende: Rette henvendelse til en officiel aprilia forhandler for at få udskiftet de pågældende komponenter med komponenter, som er typegodkendte i det pågældende land. Få udført de nødvendige regelmæssige kontroller af køretøjet. Notér identifikationsdataene, der fremgår af IDENTIFIKATIONSMÆRKATEN FOR RESERVEDELE, i nedenstående felt i forbindelse med køb af køretøjet. Mærkaten er placeret på rammens højre stang; fjern inspektionsdækslet for at læse oplysningerne på etiketten, se side 52 (FJERNELSE AF INSPEKTIONSDÆKSEL). cifikt tilbehør til dit køretøj. I denne brugsanvisning er de forskellige versioner mærket med følgende symboler: m ekstra tilbehør q vandkølet version VERSION: a I Italien U Det forenede kongerige S Singapore s Slovenien i Israel Syd-Korea M Malaysia c Chile H Kroatien A Australien u U.S. A. Ä Brasilien R Sydafrika n New Zealand C Canada a Østrig p Portugal F Finland B Belgien d Tyskland f Frankrig E Spanien G Grækenland O Holland Y Schweiz D Danmark J Japan Disse data identificeres ved: YEAR = produktionsår (Y, 1, 2,...); I. M. = kode for ændring (A, B, C,...); BETEGNELSER FOR LANDE = land for typegodkendelse (I, UK, A,...). og skal oplyses til aprilia forhandler i forbindelse med køb af reservedele eller spe- a instruktionsbog Sonic 50 3 ).$(/,$ SIKKER KØRSEL....5 GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSNORMER..6 BEKLÆDNING TILBEHØR.. 10 LAST

3 .10 HOVEDELEMENTERNES PLACERING INSTRUMENTERNES PLACERING INSTRUMENTER OG INDIKATORER TABEL OVER INSTRUMENTER OG INDIKATORER UAFHÆNGIGE HOVEDKONTROLLER KONTROLLER PÅ VENSTRE SIDE AF STYRET..16 KONTROLLER PÅ HØJRE SIDE AF STYRET TÆNDINGSKONTAKT...18 STYRLÅS ANDET UDSTYR OPLUKNING/AFLÅSNING AF SADEL.. 19 HJELMKASSE/HANDSKERUM...19 TYVERISIKRINGSKROG.

4 ...19 VÆRKTØJSSÆT TASKEKROG..20 HANDSKERUM HOVEDKOMPONENTER.21 BENZIN OLIEBLANDINGSTANK BREMSEVÆSKE - anbefalet...22 FORRESTE SKIVEBREMSE BAGESTE TROMLEBREMSE. 24 DÆK

5 KØLEVÆSKE VERSION MED AUTOMATISK TÆNDING AF LYS KATALYTISK LYDDÆMPER...28 PLACERING AF KØRETØJET PÅ STÅFOD FORSLAG TIL FOREBYGGELSE AF TYVERI.34 VEDLIGEHOLDELSE.. 35 SKEMA OVER PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE 36 IDENTIFIKATIONSDATA...38 LUFTFILTER...38 KONTROL AF TRANSMISSIONSOLIENIVEAU SKIFT AF TRANSMISSIONSOLIE 41 FORHJUL

6 ...42 BAGHJUL...44 KONTROL AF BREMSEKLODSERNES NEDSLIDNING KONTROL AF BREMSEBAKKERNES NEDSLIDNING SMØRING AF BAGBREMSENS KAMBOLT 46 KONTROL AF STYRINGEN KONTROL AF MOTORAKSLENS OMDREJNINGSPUNKT FJERNELSE AF UDSTØDNINGSRØR FJERNELSE AF FORRESTE STYRDÆKSEL FJERNELSE AF DET BAGESTE STYRDÆKSEL FJERNELSE AF FORRESTE GENNEMSIGTIGE SKÆRM FJERNELSE AF BAKSPEJL FJERNELSE AF INSPEKTIONSDÆKSEL FJERNELSE AF FRONTDÆKSEL PÅ STRØMLINIEBEKLÆDNING

7 ...52 TOMGANGSJUSTERING...53 OPSTRAMNING AF GASHÅNDTAGETS SPILLERUM TÆNDRØR BATTERI LANG TIDS STILSTAND KONTROL OG RENGØRING AF TERMINALER OG KLEMMER FJERNELSE AF BATTERI..56 KONTROL AF ELEKTROLYTNIVEAUET OPLADNING AF BATTERIET..57 INSTALLATION AF BATTERI UDSKIFTNING AF SIKRINGEN LODRET JUSTERING AF LYSSTRÅLE PÆRER.

8 59 UDSKIFTNING AF PÆRERNE I FORLYGTEN 60 UDSKIFTNING AF DE FORRESTE BLINKLYS 61 UDSKIFTNING AF INSTRUMENTBRÆTTETS PÆRER. 62 UDSKIFTNING AF PÆRERNE I BAGLYGTEN UDUDSKIFTNING AF LYS VED NUMMERPLADEN AC%SK_ TRANSPORT TØMNING AF BENZINTANKEN RENGØRING LANG TIDS STILSTAND EFTER LANG TIDS STILSTAND TEKNISKE DATA..

9 67 SMØRESKEMA KABELFØRING Sonic NØGLE TIL KABELFØRING Sonic BRUGSANVISNING SKEMA OVER INDLEDENDE KONTROL. Din brugermanual APRILIA SONIC 50

10 ..29 START IGANGSÆTNING OG KØRSEL INDKØRING STANDSNING PARKERING instruktionsbog Sonic 50 sikker kørsel '25.$,''%.$% 3)++%2(%$3./2-%2 For at køre køretøjet skal man opfylde alle lovens krav (kørekort, minimumsalder, psykofysiske evner, forsikring, statsafgifter, registrering, nummerplade eller identifikationsmærke, etc.). Få gradvist kendskab til køretøjet ved at køre i områder med mindre trafiktæthed og/eller i private områder. Indtagelse af nogle medicinske stoffer, alkohol og narkotiske eller bevidsthedsudvidende stoffer, forøger i betragtelig grad risikoen for ulykker. Vær sikker på at du befinder dig godt psykofysisk, at du er klar til kørsel, med særlig opmærksomhed på fysisk træthed og døsighed. De fleste trafikulykker kan tilskrives førerens manglende erfaring. Lån ALDRIG køretøjet ud til begyndere og vær under alle omstændigheder sikker på at føreren opfylder alle krav til kørslen. 6 instruktionsbog Sonic 50 Overhold omhyggeligt alle vejskilte og nationale og lokale trafikregler. Undgå enhver form for pludselige bevægelser, hvilke kan være farlige for dig selv og andre personer (for eksempel: at køre på baghjulet, bratte opbremsninger, overskridelse af fartgrænser, etc.) og vær opmærksom på vejbanens tilstand, synsvidde, etc. Lad være med at ramme forhindringer som kan beskadige køretøjet eller få dig til at miste kontrollen. Kør ikke i forankørende køretøjers slipstrøm for at forøge hastigheden. Kør altid med begge hænder på styret og begge fødder på fodhvilerne, i korrekt kørestilling. Undgå altid at stå oprejst eller strække lemmerne under kørslen. instruktionsbog Sonic 50 7 OIL COOLER Føreren bør aldrig være hverken uopmærksom, og ej heller lade sig distrahere eller påvirke af mennesker, ting, bevægelser (lad v&n blive forlænget. Store strømlinieskærme og vindspejle monteret på køretøjet kan skabe aerodynamiske kræfter som kan forringe køretøjets stabilitet under kørslen. Kontrollér at udstyret er fastmonteret til køretøjet og ikke udgør fare under kørslen. Lad være med at montere elektriske anordninger eller at ændre eksisterende anordninger, som overskrider køretøjets kapacitet, idet køretøjet ellers kan stoppe pludseligt eller der kan opstå strømmangel i hornet eller lygterne. aprilia anbefaler brug af originale reservedele (aprilia genuine accessories).,!34 Vær forsigtig og mådeholden ved placering af bagage. Bagagen skal placeres så tæt som muligt ved køretøjets tyngdepunkt og så jævnt fordelt som muligt på begge sider for at nedsætte eventuelle balanceproblemer til et minimum. Sørg ydermere for at lasten er fastgjort sikkert til køretøjet, især under lange ture. 10 instruktionsbog Sonic 50 KG! Lad være med at hænge uhåndterlige, voluminøse, tunge og/eller farlige genstande på styret, stænkskærmeme og gaflerne, idet køretøjet kan reagere langsommere i sving og dets manøvreevne kan forringes uopretteligt. Lad være med at placere uhåndterlige tasker på køretøjets sider, idet disse kan ramme personer eller forhindringer, hvilket kan forårsage at herredømmet over køretøjet mistes. Kør ikke med tasker som ikke er fastgjort sikkert til køretøjet. Kør ikke med tasker som rager for langt ud fra bagagebæreren eller som dækker lygter, hornet eller blinklysene.

11 Kør ikke med dyr eller børn på handskerummet eller på bagagebæreren. Overskrid ikke maksimumsvægten som er tilladt for hver sidetaske. Hvis køretøjet er overbelastet, kan dets stabilitet og manøvreevne forringes. instruktionsbog Sonic (/6%$%,%-%.4%2.%3 0,!#%2).'.',% 1) Taskekrog 2) Benzintank 3) Benzindæksel 4) Sadellås 5) Påfyldningsdæksel til transmissionsolie 6) Kick-start 12 instruktionsbog Sonic 50 7) 8) 9) 10) 11) Aftapningsskrue til transmissionsolie Centralståfod Luftfilter Sideståfod & Horn.',% 1) Olietankens dæksel 2) Olieblandingstank 3) Handskerum 4) Tændingslås/styrlås 5) Bremsevæskebeholder (forbremse) 6) Dæksel til ekspansionstank til kølevæske 1 7) 8) 9) 10) 11) 12) Ekspansionstank Frontdæksel på strømliniebeklædning Inspektionsdæksel Batteri Sikringsholder Tyverisikringskrog (til armeret aprilia "Body-Guard" kabel ) 1 & instruktionsbog Sonic ).3425-%. 4%2.%3 0,!#%2).' ).3425-%.4%2 /' ).$)+!4/2%2.',% 1) Blinklyskontakt (c) 2) Hornknap (f) 3) Choker (e) 4) Bagbremsegreb 5) Venstre sidespejl (ikke monteret på U version) 6) Instrumenter og indikatorer 7) Højre sidespejl (i lande, hvor dette er krævet af lovgivningen) 8) Forbremsegreb 9) Gashåndtag 10) Startknap (r) 11) Tændingslås/styrlås (n - m - s).',% 1) Benzinmåler (g) 2) Speedometer 3) Kilometertæller 4) Temperaturmåler for kølevæske (h) 1 5) Grøn advarselslampe for blinklys (c) 6) Rød advarselslampe for blandingsoliereserve (j) 7) Grøn advarselslampe for nærlys (b) 8) Orange advarselslampe for reservetank (g) 14 instruktionsbog Sonic 50 4!"%, /6%2 ).3425-%.4%2 /' ). $)+!4/2%2 Beskrivelse Advarselslampe for blinklys Funktion (c) Blinker når blinklyset er tændt. Tænder når tændingsnøglen drejes til "n" og der samtidigt trykkes på startknappen "r". Hvis lampen ikke tænder under starten, skal den udskiftes. Advarselslampe for blandingsoliereserve (j) Hvis advarselslampen tændes, og ikke slukkes efter aktivering af startknappen "r", eller hvis den tændes under normal drift, betyder dette, at blandingsoliereserven anvendes; i dette tilfælde fyldes blandingsoliereserven op igen, se side 22 (OLIEBLANDINGSTANK). Angiver det totale antal kørte kilometer. Angiver kørehastigheden. (b) Tændes hver gang tændingskontakten drejes til "2". (g) Tænder når der er cirka 1,5 L tilbage i benzintanken. (g) Benzinindikatoren angiver det omtrentlige benzinniveau i tanken. Din brugermanual APRILIA SONIC 50

12 Den angiver cirkatemperaturen af kølevæsken i motoren. Når viseren begynder at bevæge sig over "min" mærket, er temperaturen høj nok til, at køretøjet kan køre. Det normale interval for køretemperaturen er angivet på skalaens centrale del. Hvis viseren når det røde område, stoppes motoren og kølevæsken kontrolle(h) res, se side 26 (KØLEVÆSKE 1). a Kilometertæller Speedometer Advarselslampe for lavt lys Advarselslampe for reservetank Benzinindikator Temperaturmåler for kølevæske 1 a Hvis temperaturen overstiger det maksimalt tilladte (rødt område "max" på skalaen), kan motoren være alvorligt beskadiget. instruktionsbog Sonic !&(.')'% (/6%$+/.42/,,%2 +/.42/,,%2 0 6%.342% 3)$%!& 3492%4 c c De elektriske dele fungerer kun, når tændingskontakten er i position "n". Lysene fungerer kun, når motoren er startet. 1) HORNKNAP (f) Hornet aktiveres når der trykkes på "f" knappen. 2) CHOKE-GREB (e) Chokeren aktiveres ved at dreje håndtaget nedad. Chokeren afbrydes ved at dreje håndtaget tilbage til startpositionen. 3) AFVISERKONTAKT (c) For at angive venstresving, flyttes kontakten til venstre; for at angive højresving, flyttes kontakten til højre. For at slukke for afviserblinket, trykkes der på kontakten. 16 instruktionsbog Sonic 50 +/.42/,,%2 0 (*2% 3)$%!& 3492%4 c c De elektriske dele fungerer kun, når tændingskontakten er i position "n". Lysene fungerer kun, når motoren er startet. 1) STARTKNAP (r) Når der trykkes på knappen og der samtidig trækkes i bremsegrebet (for eller bag), begynder startmotoren at køre, hvilket starter motoren. Se side 30 (START) for anvisninger om, hvordan man starter. instruktionsbog Sonic Stilling Funktion Nøgleudtagning Styrlås Nøglen kan Styret er låst. Det er tages ud. hverken muligt at starte motoren eller at tænde lygterne. Nøglen kan Der kan tages ud. hverken tændes for motoren eller for lygterne. Motoren og Nøglen kan lygterne kan ikke tages tændes. ud. 4.$).'3+/. 4!+4 Tændingskontakten er anbragt på højre side, nær forgaflen. Tændingsnøglen (1) betjener tændingskontakten/styrlåsen og åbner handskerum og sadellåsen. Der medleveres to nøgler sammen med køretøjet (én reservenøgle). 3492,3 Drej aldrig nøglen til "s" under kørsel, da dette låser styret, så du mister kontrollen over køretøjet. BETJENING Lås styrlåsen: U Drej håndtaget helt mod venstre. U Drej nøglen (1) til stillingen "m" og tryk den ned. U Slip nøglen. c c Drej nøglen og styret på samme tid. U Drej nøglen (1) mod uret (mod venstre) og drej styret, indtil nøglen (1) er anbragt i position "s". U Tag nøglen ud. 18 instruktionsbog Sonic 50!.$%4 5$3492 /0,5+.).'!&,3.).'!& 3!$%, For at låse sadlen op: U Sæt nøglen i sadellåsen (1). U Drej nøglen med uret og løft sadlen (2) op. Sørg, inden du sænker og låser sadlen, for at du ikke har efterladt nøglen i hjelmkassen/handskerummet. U (*%,-+!33%(!.$3+%25Takket være hjelmkassen/handskerummet behøver du ikke længere at tage styrthjelmen eller andre ting med dig, hver gang du parkerer køretøjet. Rummet er placeret under sadlen. For at få adgang til det: U Løft sadlen (2), se ved siden af (OPLUKNING/AFLÅSNING AF SADEL). Anbring hjelmen, således at den åbne del vender opad som vist i figuren. 496%2)3)+2).'3+2/' Tyverisikringskrogen (3) er placeret bag på køretøjet tæt ved baglyset. For at undgå tyveri af køretøjet anbefales det at sikre det med det armerede aprilia "Body-Guard" kabel & (4), der kan bestilles hos din officielle aprilia forhandler. c Sadlen låses ved at man sænker den og trykker den helt ned, (tryk ikke for hårdt), således at den låses med et klik. Før du sætter i gang, skal du sikre dig at sadlen er låst korrekt. c a Brug ikke krogen til løft af køretøjet eller til andre formål end at sikre køretøjet, når det er parkeret. a 2,5 kg. a Den højst tilladte VÆGT i hjelmkassen/handskerummet er instruktionsbog Sonic *334 Værktøjssættet er fastgjort under sadlen. Følg denne fremgangsmåde for at opnå adgang til værktøjssættet: U Løft sadlen (1), se side 19 (OPLUKNING/AFLÅSNING AF SADEL). U Frigør gummiremmen (2) fra krogen. U Fjern værktøjssættet (3). Der er medleveret følgende emner i værktøjskassen (3): 1 stk. værktøjskasse 1 stk. 21 mm tændrørsnøgle 1 stk. topnøglestang 1 stk. 8/10 mm fast nøgle 1 stk. dobbelt skruetrækker til stjerneskruer og almindelige skruer typen PH; størrelse 2 1 stk. skruetrækkergreb 1 stk. 3 mm unbrakonøgle 1 stk. 4 mm unbrakonøgle Maksimal vægt: 1,5 kg 20 instruktionsbog Sonic 50 4!3+%+2/' Lad være med at hænge meget store tasker eller pakker på krogen, idet dette i alvorlig grad kan forringe køretøjets manøvreevne og føddernes bevægelse. Taskekrogen (4) er placeret foran på kåbens inderside. Maksimal vægt: 1,5 kg (!.$3+%25Handskerummet/værktøjskassen er anbragt under styret på den inderste side af kappen. Adgang til rummet: U Sæt nøglen (5) i låsen. U Drej nøglen med uret, træk udad og fjern dækslet (6). a a Kontrollér før du sætter dækslet på plads, at du ikke har glemt nøglen i batterirummet. Løft dækslet (6) og tryk det ned for at låse det. Det er ikke nødvendigt at anvende nøglen. Maksimal vægt: 1,5 kg (/6%$+/-0/.%.4%2 Pas ydermere på at benzinen ikke flyder ud af påfyldningsanordningen, idet den kan bryde i brand når den kommer i kontakt med motorens brandvarme overflader. Hvis noget benzin skulle spildes, skal man sikre sig at det pågældende område bliver tørret fuldstændigt af og før inden køretøjet startes skal man kontrollere at der står benzin i benzintankens hals. Din brugermanual APRILIA SONIC 50

13 Fyld aldrig benzin helt op til halsen, da benzin ekspanderer i varmt vejr, specielt i solskin. Skru dækslet (1) omhyggeligt til efter benzinpåfyldning. Undgå enhver kontakt med benzin på huden samt inhalering af dampe. Slug ikke benzin eller hæld det i en beholder fra en anden ved hjælp af en slange. HOLD DET VÆK FRA BØRN. Anvend udelukkende blyfri benzin, i overensstemmelse med DIN standarden, min. O.N. 95 (N.O.R.M.) og O.N. 85 (N. O.M.M.). BENZINTANKSKAPACITET (inklusiv reservetank): 8 L RESERVETANK: 1,5 L Følg disse anvisninger ved påfyldning af benzin: U Løft sadlen, se side 19 (OPLUKNING/ AFLÅSNING AF SADEL). U Fjern dækslet (1) fra tanken ved at dreje det mod uret. U Påfyld benzin. "%.:). Benzinen som anvendes i forbrændingsmotorer er særdeles brandfarlig og under bestemte forhold kan den blive eksplosionsfarlig. Det er vigtigt at påfylde benzin og udføre vedligeholdelse i et godt udluftet område, med slukket motor. Lad være med at ryge under påfyldning af benzin eller nær benzindampe, og undgå under alle omstændigheder enhver kontakt med åben ild, gnister og enhver anden form for varmekilder for at forhindre at benzinen bryder i brand eller eksploderer. a instruktionsbog Sonic Dette arbejde er absolut påkrævet, idet der kan ske alvorlige skader på motoren hvis denne kører med luft i olieblandingssystemet. Oliepåfyldning af tanken: U Løft sadlen, se side 19 (OPLUKNING/ AFLÅSNING AF SADEL). U Fjern dækslet (1). OLIETANKENS KAPACITET: 1,6 L RESERVETANK: 0,5 L Kontrollér at bremseskiven og friktionsoverfladerne ikke er indsmurte i hverken olie eller fedt, især efter vedligeholdelses- eller kontrolarbejde. Kontrollér at bremsekablet hverken er snoet eller slidt. Sørg for at vand eller støv ikke kan komme ind i kredsløbet. I tilfælde, hvor det er nødvendigt at udføre vedligeholdelsesarbejde i det hydrauliske kredsløb, tilrådes det at bære latex handsker. Hvis bremsevæsken kommer i kontakt med huden eller øjnene, kan det forårsage alvorlig irritation. Vask omhyggeligt de berørte områder af kroppen med rigelige mængder vand. Søg læge eller øjenlæge hvis væsken kommer i kontakt med øjnene. Bortskaf ikke den brugte væske i miljøet. HOLD DET VÆK FRA BØRN. Ved håndtering af bremsevæske, skal man være omhyggelig med ikke at spilde det på plastikdelene eller malede komponenter, idet dette kan beskadige dem. /,)%",!.$).'34!.+ Fyld olieblanderens beholder for hver 500 km. Køretøjet er udstyret med en særskilt blandingsenhed som blander benzinen med olie til smøring af motoren, se side 71 (SMØRESKEMA). Når oliereservetanken anvendes, angives dette ved at advarselslampen for lav blandingsoliereserve "j" tændes. Denne knap er placeret på instrumentbrættet, se side 14 og 15 (INSTRUMENTER OG INDIKATORER). a a Vask omhyggeligt hænderne efter brug af olie. Bortskaf ikke den brugte olie i miljøet. HOLD DET VÆK FRA BØRN. "2%-3%63+% ANBEFALET Pludselige variationer i spillerum eller elastisk modstand på bremsegrebet kan forårsages af fejl i det hydrauliske system. Hvis der opstår nogen som helst tvivl angående perfekt funktion af bremsesystemet og man ikke selv er i stand til at udføre det normale kontrolarbejde, skal man henvende sig til sin officielle APRILIA forhandler. Hvis du løber tør for olie i olietanken eller hvis olierøret afmonteres, er det nødvendigt at kontakte en officiel APRILIA forhandler, som vil sørge for udluftningen. 22 instruktionsbog Sonic 50 a Hvis køretøjet anvendes uden olie, vil motoren tage alvorlig skade. a U U U Skru de to skruer (3) af. Fjern dækslet (4). Fjern dækselbeskyttelsen (5). Br ems evæ ske niv eauet ska l være parallel med kanten af beholderen. U a c a Fjern pakningen (6). For at nå "MAX" mærket påfyldes væske, indtil glasset (2) er helt dækket. Bremsevæsketankens kant skal være parallel med jorden. &/22%34% 3+)6%"2%-3% Bremserne er de komponenter som i største grad sikrer din sikkerhed og af denne grund skal de altid være i perfekt stand. Bremsevæsken skal skiftes en gang om året af en officiel APRILIA forhandler. Dette køretøj er udstyret med hydraulisk skivebremse på forhjulet. Efterhånden som bremseklodserne slides op, falder væskeniveauet automatisk for at kompensere for dette slid. Bremsevæskebeholderen (1) er placeret tæt ved forbremsens koblingsarm. Kontrollér regelmæssigt bremsevæskeniveauet i beholderen (1) og klodsernes nedslidning, se side 45 (KONTROL AF BREMSEKLODSERNES NEDSLIDNING). KONTROL Ved kontrol af bremsevæskeniveauet følges denne fremgangsmåde: U Sæt køretøjet på centralståfoden. U Drej styret mod venstre, således at væsken i beholderen er parallel med "MIN" mærket, der er trykt på ruden (2). U Kontrollér, at væsken overskrider "MIN" mærket på ruden (2). U Hvis dette ikke er tilfældet, fyldes mere væske på. PÅFYLDNING Læs omhyggeligt side 22 (BREMSEVÆSKE - anbefalet) Bremsevæsken kan flyde ud af beholderen. Anvend ikke bremsearmen, hvis skruerne (3) er løse, eller - vigtigst - hvis bremsevæskebeholderens dæksel er blevet fjernet. Påfyldning til "MAX" mærket må kun foretages, når der er monteret nye bremseklodser. Væskeniveauet reduceres gradvist, når bremseklodserne slides. Påfyld ikke til "MAX" niveauet, når bremseklodserne er slidte. Dette kan resultere i spild af væske, når bremseklodserne udskiftes. U a Fyld beholderen op med bremsevæske, se side 71 (SMØRESKEMA) indtil denne dækker ruden helt. U Anbring pakningen (6) korrekt i sædet. U Anbring dækselbeskyttelsen (5) korrekt. U Skru dækslet (4) fast. U Spænd de to skruer (3). Kontrollér bremsens effektivitet. Henvend dig, om nødvendigt, til en officiel APRILIA forhandler. Hvis der er stort spillerum på bremsegrebet, stor elasticitet eller hvis der er luft i systemet, må du henvende dig til en officiel APRILIA forhandler, idet det måske er nødvendigt at udlufte systemet. instruktionsbog Sonic 50 a a 23 "!'%34% 42/-,%"2%-3% Bremserne er de komponenter som i største grad sikrer din sikkerhed og af denne grund skal de altid være i perfekt stand. Din brugermanual APRILIA SONIC 50

14 Hvis der opstår nogen som helst tvivl angående perfekt funktion af bremsesystemet og man ikke selv er i stand til at udføre det normale kontrolarbejde, skal man henvende sig til sin officielle APRILIA forhandler. JUSTERING AF BREMSEN U a Mål den afstand, som grebet bevæger sig før bremsen aktiveres. Spillerummet ved bremsegrebets ende skal være cirka 10 mm. U Justér spillerummet ved hjælp af justeringsskruen (1). U Betjen bremsen gentagne gange og kontrollér at hjulet drejer frit når bremsen er sluppet. U Kontrollér bremsens effektivitet. Hvis justeringsskruen (1) kan spændes helt op, eller hvis indikatoren (2) er anbragt under referencemærket (3), betyder det, at bremsebakkerne er slidte; i dette tilfælde henvises til side 46 (KONTROL AF BREMSEBAKKERNES NEDSLIDNING). 24 instruktionsbog Sonic 50 Hvis dæktrykket modsat er for lavt, vil dæksiderne være under større belastning og dækket kan glide på fælgen eller det kan blive løst, med deraf følgende tab af kontrol over køretøjet. Ved pludselige opbremsninger, kan dækkene endog ryge af fælgene. Ydermere kan køretøjet skride ved sving. Kontrollér dækkenes overflade og nedslidning, idet dæk er i dårlig stand kan forringe både vejgrebet og kontrollen over køretøjet. $+ Dette køretøj er udstyret med dæk med indvendigt luftkammer. Kontrollér dæktrykket med jævne mellemrum ved normal rumtemperatur. Hvis dækkene er varme, bliver målingen af trykket ukorrekt. Dæktrykket skal især kontrolleres efter længere ture. Hvis dæktrykket er for højt, kan der ikke kompenseres for ujævnheder og disse sendes derfor til styret, hvilket nedsætter kørekomforten og vejgrebet ved sving. Skift dækket når det er nedslidt eller ved punktering på slidbanen, hvis punkteringen er større end 5 mm. Anvend udelukkende dæk som anvist af APRILIA, se side 67 (TEKNISKE DATA). Lad være med at montere dæk med slanger på fælge beregnet til slangeløse dæk og omvendt. Kontrollér at dækkene altid har deres ventilhætter, for at modvirke at de pludselig taber luften. Udskiftning, reparation, vedligeholdelse og afbalancering er meget vigtigt arbejde, og dette bør kun udføres af kvalificerede teknikere med passende værktøj. Af denne grund, anbefaler vi at det ovenfor nævnte arbejde udføres af en officiel APRILIA forhandler eller en dækspecialist. Bemærk: Hvis dækkene er nye, kan de stadig være dækket af en glat film, så kør forsigtigt de første kilometer. Smør ikke dækkene med uegnede væsker. DÆKTRYK UDEN PASSAGER for: kpa (1,7 bar) bag: kpa (1,9 bar) PÅ TURE MED PASSAGER (kun i lande, hvor dette er tilladt) for: kpa (1,7 bar) bag: kpa (2,1 bar) MINIMUMSGRÆNSER FOR SLIDBANER PÅ DÆKKENE for:....1,5 mm bag: ,5 mm a a instruktionsbog Sonic ,%63+% 1 a a Benyt ikke køretøjet, hvis kølevæsken er under det foreskrevne minimumsniveau. Kontrollér kølevæskeniveauet hver 2000 km og efter lange ture. Skift kølevæsken hver 2 år. Lad en officiel APRILIA forhandler skifte kølevæsken. Kølevæsken er blandet af 50% vand og 50% antifrostvæske. Blandingen er ideel til de fleste kørselsbetingelser og sikrer god beskyttelse mod korrosion. Det anbefales også at beholde den samme blanding i de varme månederne, da tab ved fordampning på denne måde bliver reduceret, og det er derfor ikke nødvendigt at fylde ny kølevæske så ofte. Saltaflejringerne i køleren efter vandfordampning bliver på denne måde reduceret, og kølesystemets effektivitet forbliver uændret. Hvis udendørstemperaturen er under 0 C, kontrolleres kølekredsløbet ofte, og hvis det er nødvendigt øges antifrostvæskens koncentration (op til et maksimum på 60%). Fjern ikke ekspansionstankens dæksel, når motoren er varm, da kølevæsken er under tryk og dens temperatur er høj. Hvis kølevæsken kommer i kontakt med huden eller med tøjet, kan den forårsage alvorlige forbrændinger eller skader. KØLEVÆSKE ER FARLIGT AT INDTAGE. HOLD DEN VÆK FRA BØRN. a 26 instruktionsbog Sonic 50 KONTROL OG PÅFYLDNING 1 BORTSKAF IKKE DEN BRUGTE OLIE I MILJØET. Gør som følger: U Sæt køretøjet på centralståfoden. U Løsn og fjern påfyldningsdækslet (1). Ekspansionstanken er forsynet med to referencemærker for "MIN" og "MAX" niveau. U Ved at se gennem påfyldningshullet kontrolleres, at kølevæskeniveauet er mellem "MIN" og

15 "MAX" mærkerne. Såfremt dette ikke er tilfældet, gøres som følger: U Fyld op, indtil kølevæsken omtrent når "MAX" mærket. Overskrid ikke dette mærke, idet dette til resultere i spild af væske, når motoren kører. U Fastspænd påfyldningsdækslet (1). I tilfælde af overforbrug af kølevæske og i tilfælde af, at ekspansionstanken forbliver tom, skal du sikre dig, at der ikke er lækager i kredsløbet. Få det repareret hos en officiel APRILIA forhandler. a instruktionsbog Sonic %23)/. -%$!54/-!4)3+ 4.$). '!&,93 Dette køretøj er udstyret med en anordning, som automatisk tænder lygterne, når motoren startes Af denne grund er køretøjet ikke udstyret med lyskontakt. Lysene kan kun slukkes ved afbrydelse af motoren. +!4!,94)3+,9$$-0%2 Undgå at parkere køretøjet med katalytisk lyddæmper nær tørt krat eller hvor børn færdes, idet den katalytiske lyddæmper bliver ekstremt varm under brug. Vær meget forsigtig med at undgå enhver kontakt før den er kølet fuldstændigt af. Køretøjet med katalysator er udstyret med en metallisk katalysator- lyddæmper af "platin-rhodium bivalens"-typen. En sådan anordning skal oxydere CO (kulilte) og HC (kulbrinter) som er tilstede i udstødningsgassen og således omdanne disse til kuldioxid og vanddampe. a I tilgift til dette tillader den høje temperatur, som udstødningsgassen når som resultat af den katalytiske reaktion, afbrænding af oliepartikler, hvilket holder lyddæmperen ren og mærkbart reducerer udstødningsdampene. Din brugermanual APRILIA SONIC 50

16 For sikring af korrekt og vedvarende funktion af katalysatoren samt reducering af mulige problemer med nedsmudsning af den termiske enhed og udstødningen, skal man undgå længere kørsel med motoren kørende ved konstant lave omdrejninger. Det er tilstrækkeligt at skifte til høje omdrejninger, bare nogle få sekunder, forudsat dette sker hyppigt. Ovenstående er især vigtigt hver gang motoren skal startes i kold tilstand. Her vil det være tilstrækkeligt, for at nå et omdrejningsniveau og for at aktivere starten af den katalytiske reaktion, at sikre at kølevæskens temperatur når op på 50 C, hvilket sker indenfor få sekunder efter at motoren er startet. a Lad være med at anvende blyholdig benzin, idet dette ødelægger katalysatoren. 28 instruktionsbog Sonic 50 "25'3!.6)3.). ' Inden afgang skal man altid udføre en indledende kontrol af køretøjet for at sikre at det fungerer korrekt og sikkert, se SKEMA OVER INDLEDENDE KONTROL. Udføres denne kontrol ikke kan der ske alvorlige personkvæstelser eller skader på køretøjet. Tøv ikke med at henvende dig til en officiel APRILIA forhandler hvis der er noget du ikke forstår omkring kontrollers funktion eller hvis du mistænker eller opdager eventuelle fejl. Det tager ikke lang tid at udføre denne kontrol og det forbedrer din sikkerhed i betydelig grad. 3+%-! /6%2 ).$,%$%.$% +/.42/, Komponent Forbremse Kontrol Kontrollér funktion, væskeniveauet og at der ikke er lækager. Kontrollér bremseklodsernes nedslidning. Fyld om nødvendigt væskebeholderen. Kontrollér kontrolgrebets funktion, spillerum og stand. Justér spillerummet hvis dette ikke er korrekt. Kontrollér at håndtaget fungerer jævnt og at det er muligt at åbne og lukke det fuldstændigt, i alle styrpositioner. Justér og/eller smør det om nødvendigt. Kontrollér og fyld om nødvendigt op. Kontrollér dækkenes overflader, dæktryk, slid og eventuelle skader. Kontrollér at de går jævnt. Smør, om nødvendigt, leddene. Kontrollér, at styret kan dreje ensartet, samt at der ikke er spillerum. Kontrollér endvidere, at styret ikke har løsnet sig. Kontrollér at det virker som det skal og at fjederen er stærk nok til at trække ståfoden tilbage til normal position. Smør, om nødvendigt, led og hængsler. Vær sikker på, at låseelementerne er fastgjort ordentligt. Om nødvendigt justeres. Kontrollér benzinmængden og fyld om nødvendigt op. Kontrollér at der ikke er lækager eller tilstopninger i kredsløbet. Side 22, 23, 45 24, 46, , 23, a a Bageste bremsetromle Gashåndtag Blandingsolie Hjul/dæk Bremsegreb Styr Centralståfod, sideståfod & -- Fastgørelseskomponenter Benzintank Kølevæske 1 Kølevæskens niveau i ekspansionstanken skal være mellem "MIN" og "MAX" mærkerne. Fyld efter, om nødvendigt. 26, 27 Lygter, advarselslam- Kontrollér at de virker som de skal. Skift pærerne eller ret per, horn og elektrifejlene om nødvendigt. ske anordninger instruktionsbog Sonic !24 Udstødningsgasser indeholder kulilte, som er meget giftig at inhalere. Undgå at starte køretøjet i lukkede eller dårligt udluftede rum. Overholdes disse advarsler ikke, kan det medføre bevidstløshed eller endog dødsfald. Sæt dig ikke på køretøjet når det skal startes. ELEKTRISK START U Sæt køretøjet på centralståfoden. U Drej tændingsnøglen (1) til "n". U Lås mindst et hjul, ved at trække bremsegrebet (2). Sker dette ikke, kommer der ikke strøm til startrelæet, og derfor kører starteren ikke. U a Tryk på startknappen "r" (3) uden gas, og slip den så snart motoren starter. Når startknappen "r" er aktiveret, tændes advarselslampen for blandingsolien "j". Når motoren er aktiveret, og når startknappen "r" er sluppet, skal advarselslampen for blandingsolien "j" slukkes; hvis dette ikke er tilfældet, fyldes tanken med blandingsolie op, se side 22 (OLIEBLANDINGSTANK). U a a U Tryk ikke på startknappen "r" (3) mens motoren kører for ikke at beskadige starteren. Hold gashåndtaget lukket og bremsegrebene trukket til indtil du sætter i gang. U Varm motoren op før du sætter i gang. U Når motoren er varm, se side 15 (Temperaturmåler til kølevæske 1), drejes chokeren "e" (4) opad. Hvis køretøjet startes med kold motor, drejes chokeren "e" (4) nedad. 30 instruktionsbog Sonic 50 KICK-START Kick-start benyttes på følgende måde: U Sæt køretøjet på centralståfoden. U Stil dig på venstre side af køretøjet. U Drej tændingsnøglen (1) til "n". U For at ikke miste kontrollen over køretøjet, skal begge hjul låses ved at trække i begge bremsegrebene (2). a U Brug ikke kickstarteren, når motoren er tændt Betjen kick-starteren (3) med din højre fod, og slip den med det samme. Om nødvendigt gentages fremgangsmåden, indtil motoren starter START EFTER LANG TIDS STILSTAND Efter lang tids stilstand følges denne fremgangsmåde: U Drej tændingskontakten (1) til position "n". U Lad starteren køre i ca. 10 sekunder, på denne måde sikres en opfyldning af svømmerhuset. Start af motoren: U Drej chokeren "e" (4) nedad. U Drej en smule på gashåndtaget, og udfør den elektriske startprocedure (eller KICKSTART). instruktionsbog Sonic a Undgå at gasse gentagne gange op og ned, så mister du ikke kontrollen over køretøjet. a Vær yderst opmærksom på enhver form for forhindringer eller ændringer i vejbanen. Når du skal bremse, så anvend begge bremser, så opnår du en jævn bremsning af begge hjul og korrekt tryk på bremsekomponenterne. Ved alene at benytte forbremsen eller bagbremsen, nedsætter du bremsevirkningen i betragtelig grad, og der er så risiko for at låse et hjul og dermed miste vejgrebet. )'!.'34.).' /' +23%, Kontrollér at du har sluppet gashåndtaget (Pos. Din brugermanual APRILIA SONIC 50

17 A) og låst bagbremsen. Tag så køretøjet ned af ståfoden. Sæt dig op på køretøjet, men hold den ene fod på jorden for at holde den stabil. Inden du skal dreje, skal du sænke farten eller bremse ned til jævn og konstant hastighed eller let acceleration. Undgå at bremse i sidste øjeblik: så er det meget nemt at skride ud Hvis du alene bremser kontinuerligt på nedadgående bakker, kan friktionsoverfladerne blive overophedet, hvilket nedsætter bremsevirkningen. Kør aldrig med slukket motor. Kør langsomt når vejbanen er våd eller der er ringe vejgreb (sne, is, mudder, etc.), undgå pludselige opbremsninger eller manøvrer, som kan få dig til at miste vejgrebet og vælte. Ujævne veje, spor, kloakdæksler, vejstriber og metalplader ved byggerier bliver meget glatte i regnvejr. Derfor bør alle disse forhindringer omhyggeligt undgås, og man bør køre jævnt og hælde køretøjet så lidt som muligt. Anvend altid korrekt afviserblink i god tid når du vil skifte kørebane eller retning, undgå bratte og farlige bevægelser. Hvis advarselslampen for blandingsoliereserven "j" tændes, når køretøjet fungerer normalt, betyder dette, at reservetanken af blandingsolie anvendes; i dette tilfælde fyldes blandingsolietanken op, se side 22 (OLIEBLANDINGSTANK). nål "h" befinder sig i det røde område, standses motoren og kølevæskeniveauet kontrolleres, se side 26 (KØLEVÆSKE). a a a Justér sidespejlenes vinkel. Sæt i gang ved at slippe bremsegrebet, og drej forsigtigt på gashåndtaget (Pos. B): køretøjet sætter i gang. 1 Hvis kølevæskeindikatorens 32 instruktionsbog Sonic 50 ).$+2).' Udfør, efter de første 500 kilometer, kontrolarbejdet som angives i vedligeholdelsesskemaet gældende for indkøringens slutning, se side 36 (SKEMA OVER PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE) for at undgå at skade dig selv eller andre og/eller at beskadige køretøjet. Indkøring af motoren sker primært for at sikre dens funktionstid og korrekt funktion. Hvis det kan lade sig gøre, bør du køre på bakkede veje og/eller veje med mange sving, så motoren, affjedringen og bremserne får en mere effektiv indkøring. Under de første 500 km bør følgende anvisninger overholdes: km På de første 100 km trækkes forsigtigt i bremserne for at undgå skarpe og forlængede opbremsninger. Dette sikrer et korrekt indgreb af bremseklodserne på bremseskiverne km Hold ikke gashåndtaget mere end halvt åben på lange strækninger km Hold ikke gashåndtaget mere end tre-kvart åben på lange strækninger. 34!. $3.).' Hvis det er muligt bør bratte opbremsninger undgås, samt pludselig formindskelse af farten og nedbremsning i sidste øjeblik. a U Slip gashåndtaget (Pos. A) og begynd nedbremsningen gradvist for at standse køretøjet. U I forbindelse med kortvarige standsninger bør mindst en bremse være aktiveret. 0!2+%2).' Køretøjet parkeres på stabilt og fladt underlag, herved undgås, at køretøjet vælter. Støt ikke køretøjet mod mure, og læg det ikke på jorden. Vær sikker på at køretøjet og specielt dets opvarmede dele ikke udgør nogen fare for personer. Køretøjet skal være under opsyn, når motoren er tændt, eller når nøglen er sat i tændingslåsen. Sæt dig ikke på køretøjet, når støttebenet er slået ud. U Stands køretøjet, se ved siden af (STANDSNING). U Drej tændingskontakten (1) til position "m". U Sæt køretøjet på ståfoden, se side 34 (PLACERING AF KØRETØJET PÅ STÅFOD). Det er ikke nødvendigt at lukke brændstofhanen, når motoren er slukket, idet køretøjet er forsynet med et automatisk lukkesystem. a c U a Efterlad aldrig nøglen i tændingskontakten Lås styrlåsen, se side 18 (STYRLÅS) og fjern nøglen (2). a instruktionsbog Sonic ,!#%2).'!& +2%4*%4 0 34&/$ Læs omhyggeligt side 33 (PARKERING). CENTRALSTÅFOD U Tag fat i det venstre håndtag og det bageste venstre håndtag (1). U Pres mod ståfoden (2). SIDESTÅFOD & U Tag fat i det venstre håndtag og det bageste venstre håndtag (1). U Pres sideståfoden helt ned med din højre fod, således at ståfoden udstrækkes fuldstændigt (3). U Hæld køretøjet, indtil ståfoden hviler på jorden (4). U Drej styret helt til venstre. &/23,!' 4), &/2%"9''%,3%!& 496%2) Efterlad ALDRIG tændingsnøglen i køretøjet og anvend altid styrlåsen. Parkér køretøjet på et sikkert sted, helst i en garage eller et sikret sted. Anvend hvor det er muligt det armerede aprilia "Body-Guard" kabel & eller flere tyveriforebyggende hjælpemidler. Sørg for at alle dokumenter er i orden. Notér dine personlige data og telefonnummer på den dertil beregnede plads i brugsanvisningen, for at lette identifikationen af ejeren hvis køretøjet findes igen efter tyveri. EFTERNAVN:... FORNAVN:... ADRESSE:

18 ... TELEFONNUMMER:... Det sker meget tit at stjålne køretøjer identificeres takket være oplysningerne som skrives i brugsanvisningen/vedligeholdelsesbogen. c c Kontrollér, at køretøjet står stabilt. 34 instruktionsbog Sonic 50 6%$,)'%(/,$%,3% Brandrisiko Benzin og andre brandfarlige væsker må ikke komme i nærheden af de elektriske komponenter. Stop motoren før du påbegynder nogen form for vedligeholdelsesarbejde. Hvis det er muligt, så løft køretøjet ved hjælp af passende udstyr, hold det oprejst på et fast og stabilt underlag. Før du fortsætter, skal du være sikker på, at rummet du arbejder i har tilstrækkelig ventilation. Hold dig væk fra de meget varme komponenter på motoren og udstødningsrøret, for at undgå forbrændinger. a Brug aldrig munden til fastholdelse af mekaniske dele eller andre dele af køretøjet: Køretøjet er fremstillet af ikke-spiselige materialer; enkelte af køretøjets dele er sundhedsskadelige eller giftige. Din brugermanual APRILIA SONIC 50

19 forbindelse med vedligeholdelse anbefales det at bære latex handsker. a a Almindelige vedligeholdelsesarbejder kan normalt udføres af brugeren, men nogle gange er det nødvendigt at have kendskab til mekanik og specialværktøj. Vedrørende periodisk vedligeholdelse, assistance eller tekniske råd kan du henvende dig til en officielle aprilia forhandler, som omgående kan tilbyde god service. Anmod din officielle aprilia forhandler om at testkøre køretøjet efter udførelse af reparationer eller periodisk vedligeholdelse. Under alle omstændigheder skal du selv udføre de "Indledende kontroller" efter ethvert vedligeholdelsesarbejde, se side 29 (SKEMA OVER INDLEDENDE KONTROL). instruktionsbog Sonic %-! /6%2 0%2)/$)3+ 6%$,)'%(/,$%,3% INDGREB, DER BØR UDFØRES AF DEN officielle Concessionario Ufficiale aprilia (INDGREBENE KAN UDFØRES AF BRUGEREN). Nøgle = kontrollér, rengør, justér, smør eller skift om nødvendigt; = rengør; = skift; = justér. Udfør vedligeholdelsesarbejdet hyppigere hvis køretøjet anvendes i regnfulde eller støvede områder eller på ujævne overflader. Komponent Batteri - Tilspænding af klemmer Elektrolytniveau Tændrør Karburator - tomgang omdrejninger pr. minut Luftfilter Funktion i speeder Funktion af bremseblokering Lyssystem Stoplyskontakter Bremsevæske Olie i olieblander Retning af forlygte - funktion Hjul/dæktryk Slid på bagerste bremseklodser Slid på forreste bremseklodser Efter indkø- Hver 4000 km Hver 8000 km ring [500 km (2500 mi) eller (5000 mi) eller (312 mi)] 12 måneder 24 måneder a hver 500 km (312 mi): hver måned: hver 2000 km (1250 mi): 36 instruktionsbog Sonic 50 INDGREB, DER BØR UDFØRES AF DEN officielle Concessionario Ufficiale aprilia. Nøgle = kontrollér, rengør, justér, smør eller skift om nødvendigt; = rengør; = skift; = justér. Udfør vedligeholdelsesarbejdet hyppigere hvis køretøjet anvendes i regnfulde eller støvede områder eller på ujævne overflader. a Hver 4000 km Hver 8000 km Efter indkøring [500 (2500 mi) eller (5000 mi) eller km (312 mi)] 12 måneder 24 måneder Bageste støddæmper Batteri - Tilspænding af klemmer Transmissions- og kontrolkabler Variatorrem hver 6000 km: Lejer i styrerør og styrets spillerum Styrrørets lejer Bremseskiver Bortfjernelse af forkulning på det yderste Fjederstropper hver km (7500 mi): Funktion i speeder - Blander Køretøjets hovedfunktion Bremsesystemer/bremseskiver Kølesystem til cylinder hver km (12500 mi): (udvendig rengøring) Smøring af kamdorn for bagerste bremse Bremsevæske hvert 2. år: hver 2000 km (1250 mi): / hvert 2. år: Kølevæske q Gaffelolie og olieskraberinge hver km (7500 mi): hver 3000 km hver km Transmissionsolie (1875 mi): (7500 mi) eller 2. år: Stifter til bageste remskive hver km (7500 mi): Forreste bevægelige/fastmonterede hver 6000 km (3750 mi): remskive Forreste valser og profiler i variator hver 6000 km (3750 mi): Hjul/dæktryk Efterspænding af møtrikker, bolte og skruer Advarselslampe for reserve i olieblander Benzinslange hver 4000 km (2500 mi): / hvert 4. år: Slange i bremsesystem hvert 4. år: Rørledning for blanderolien hvert 2. år: Slid på kobling Komponent instruktionsbog Sonic )$%.4)&)+!4)/.3$!4! Det er en god idé at notere stel- og motornumrene på pladsen afsat hertil i brugsanvisningen. Stelnummeret skal anvendes i forbindelse med bestilling af reservedele. Lad være med at ændre identifikationsnumrene hvis du vil undgå alvorlige straf- og administrative sanktioner. Ændring af stelnummeret resulterer i øjeblikkeligt bortfald af garantien. MOTORNUMMER Motornummeret er trykt i nærheden af den nederste støtte til den bageste støddæmper. Motornummer,5&4&),4%2 Anvend ikke benzin eller andre brandfarlige opløsninger til at skylle luftfilteret, for at undgå brand eller eksplosioner. Læs omhyggeligt, side 35 (VEDLIGEHOLDELSE). Kontrollér luftfilterets tilstand og rengør det en gang om måneden eller for hver 4000 km, afhængig af de forhold hvor under køretøjet anvendes. Hvis køretøjet anvendes på støvede eller våde veje, bør rengøringen og evt udskiftninger udføres hyppigere. For at rengøre luftfilteret er det nødvendigt at fjerne hele filterelementet fra køretøjet. a c STELNUMMER Stelnummeret er præget på stellets midterrør. For at aflæse det må man åbne dækslet (1). Stelnummer 38 instruktionsbog Sonic 50 FJERNELSE tang til montering af klemmer (2). Ved den efterfølgende montering skal den fjernede clic klemme udskiftes med en ny clic klemme med tilsvarende mål. Skal bestilles ved henvendelse til en officiel APRILIA forhandler. Forsøg ikke at montere den fjernede clic klemme på ny. Den fjernede clic klemme kan ikke genanvendes. Udskift ikke den fjernede clic klemme med en slangeklemme med skrue (3) eller andre former for klemmer. U c U Benyt specialudstyret m (skal bestilles hos APRILIA forhandler: a Fjern frontdækslet på strømliniebeklædningens bageste del, se side 52 (FJERNELSE AF FRONTDÆKSEL PÅ STRØMLINIEBEKLÆDNING). U Afhægt clic klemmen (4). U Frakobl slangen (5). Anbring slangen (5) korrekt i forbindelse med den efterfølgende montering. U c c Skru skruen (6) af, fjern skiven. RENGØRING AF LUFTFILTERET U Skru de tre skruer (10) løse. U Fjern filterdækslet (11) og tag filterelementet ud (12). U Skyl filterelementet med ren, ikkebrændbar opløsning, og lad det tørre grundigt. U Påfør filterolie eller en tyk olie (SAE 80W-90) på hele filterelementets overflade. Tryk det så sammen for at presse overskydende olie ud. I forbindelse med montering anbringes bagbremsens kabelklemme (7) korrekt. U U c Filteret skal være grundigt gennemvædet, men må ikke dryppe. Fjern inspektionsdækslet, se side 52 (FJERNELSE AF INSPEKTIONSDÆKSEL). Din brugermanual APRILIA SONIC 50

20 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Skru skruen (8) og fjern skiven. Løsn skruen (9) på kravens spændebånd. U Tag fat i forgreningsrøret for luft ved båndet og træk i det. Herved fjernes hele filterelementet. instruktionsbog Sonic /.42/,!& 42!.3-)33)/.3/,)%.)6%!5 U a I tilfælde af olielækage eller funktionsforstyrrelser kontaktes en officiel APRILIA forhandler. BORTSKAF IKKE DEN BRUGTE TRANSMISSIONSOLIE I MILJØET. Læs omhyggeligt, side 35 (VEDLIGEHOLDELSE). Til kontrol af transmissionsolieniveauet gøres følgende, hver 3000 km eller hver 6. måned: U Kør nogle kilometer for at nå den normale køretemperatur, se side 15 (Temperaturmåler for kølevæske 1 ), og stop herefter motoren. U Sæt køretøjet på centralståfoden. Sæt en gradinddelt beholder (1) på mindst 110 cm# under aftapningsskruen (2). U Skru påfyldningsdækslet (3) og aftapningsskruen (2) af. U Lad alt olien løbe ud i beholderen. U Mål oliemængden i beholderen, idet den korrekte mængde er 100 cm#. Fyld om nødvendigt olie på, se side 71 (SMØRESKEMA). U Luk aftapningsskruen (2). U Sørg for opfyldning ved anvendelse af olien, der er opsamlet i beholderen med gradueringer (1). U Luk påfyldningsdækslet (3). a Spænd påfyldningsdækslet og aftapningsskruen og kontrollér at der ikke er nogen lækager. Kontrollér jævnligt at der ikke er lækager ved bundkarrets pakning. Anvend ikke køretøjet med utilstrækkeligt smøring eller med forurenede eller uegnede smøremidler, idet dette kan forøge nedslidningen af de bevægelige dele og forårsage uoprettelige fejl. 40 instruktionsbog Sonic 50 3+)&4!& 42!.3-)33)/.3/,)% a Henvend dig til din officielle APRILIA forhandler, hvis der er olielækager eller fejl. BORTSKAF IKKE DEN BRUGTE TRANSMISSIONSOLIE I MILJØET. Anbringes i en forseglet beholder og bringes til tankstationen, hvor du normalt køber olien eller til en oliegenbrugsstation. Læs omhyggeligt, side 35 (VEDLIGEHOLDELSE). For at holde køretøjet i effektiv stand og forlænge dets levetid skal transmissionsolien skiftes efter de første 500 km og derefter for hver km eller hvert 2. år. Fremgangsmåde: U Kør nogle kilometer indtil motoren når normal funktionstemperatur og stands, se side 15 (Temperaturmåler for kølevæske 1), og stop herefter motoren. U Sæt køretøjet på centralståfoden. U Anbring en beholder (1) til mindst 110 cm# med målestreger under aftapningskruen (2). U Skru påfyldningsdækslet (3) og aftapningsskruen (2) af. U Lad olien løbe ud i beholderen. U Luk aftapningsskruen og fyld op med 100 cm# olie, se side 71 (SMØRESKEMA). U Luk påfyldningsdækslet (3). a Spænd påfyldningsdækslet og aftapningsskruen og kontrollér at der ikke er nogen lækager. Kontrollér jævnligt at der ikke er lækager ved bundkarrets pakning. Anvend ikke køretøjet med utilstrækkeligt smøring eller med forurenede eller uegnede smøremidler, idet dette kan forøge nedslidningen af de bevægelige dele og forårsage uoprettelige fejl. instruktionsbog Sonic &/2(*5, AFMONTERING AF FORHJUL Læs omhyggeligt, side 35 (VEDLIGEHOLDELSE). Når du demonterer hjulet, skal du være forsigtig for ikke at beskadige bremserøret, -skiverne og klodserne. Ved afmontering af forhjulet gøres følgende: U Sæt køretøjet på centralståfoden. Forbered en støtte med en højde på 200 mm og en støttebase på 200 x 200 mm. U U a a Kontrollér, at køretøjet står stabilt. Hjulets boltmøtrik tilspændes: 50 Nm (5 kgm). U Løsn og fjern de to skruer (1). Bremsekaliberens monteringsbolte tilspændes (1): 27 Nm (2,7 kgm). Aktivér aldrig den forreste bremsearm efter fjernelse af bremsens kaliber. Hvis dette sker, kan kaliberstemplerne gå ud af deres sæde, og således forårsage et udslip af bremsevæske. Lås hjulakslen (6) ved hjælp af en skruenøgle. afstandsringen (9). Fjern hjulet. Afmontér kilometertælleren (5). Vær forsigtig. Anbring og fastspænd metalringen (3). møtrikken (7). at hjulet centrerer. herefter et lille kartonstykke (3) under håndtaget. Løsn den bageste bremsearm. U Fjern hjulet. 44 instruktionsbog Sonic 50 +/.42/,!& "2%-3%+,/$3%2.%3.%$3,)$.).' Læs omhyggeligt se side 22 (BREMSEVÆSKE - anbefalet), se side 23 (FORRESTE SKIVEBREMSE), side 35 (VEDLIGEHOLDELSE). Kontrollér bremseklodserne efter de første 500 km og derefter for hver 2000 km. Nedslidningen af skivebremsernes klodser afhænger af anvendelsen, køremåden og af vejens beskaffenhed. Nedslidningen vil være større hvis køretøjet køres på snavsede eller våde veje. Gør følgende for at udføre en hurtig kontrol af klodsernes nedslidning: U Sæt køretøjet på centralståfoden. U Fjern dækslet fra bremsen (1). U Se efter friktionsmaterialets tykkelse ved at se mellem de to bremsecylindre og skiverne. Hvis tykkelsen på friktionsmaterialet (selv kun på den ene klods) er reduceret til omkring 1 mm, skal begge klodser udskiftes. c Få klodserne skiftet hos din officielle APRILIA forhandler. instruktionsbog Sonic Indikator på eller under det laveste referencehak (4). Den bageste bremsebakke er slidt og skal udskiftes. +/.42/,!& "2%-3%"!++%2.%3.%$3,)$.).' Læs omhyggeligt side 24 (BAGESTE TROMLEBREMSE) og side 35 (VEDLIGEHOLDELSE). Kontrollér nedslidningen af bremseklodserne efter de første 500 km og derefter for hver 4000 km. Gør som følger for at kontrollere bremsebakkernes nedslidning: U Drej bagbremsegrebet (1) helt i bund og fasthold det i denne position. U Kontrollér positionen for indikatoren for slitage på bremsebakken (2). Position Indikator mellem de to referencehak (3) og (4). Slitage Bageste bremsebakker er inden for den tilladte grænse for slitage. Hvis indikatoren for slitage på de bageste bremsebakker (2) er på eller under det laveste referencehak (4), skal du henvende dig til din officielle aprilia forhandler, som kan udskifte de bageste bremsebakker. 3-2).'!& "!'"2%-3%. Din brugermanual APRILIA SONIC 50

Din brugermanual APRILIA SCARABEO 50 2T http://da.yourpdfguides.com/dref/2931021

Din brugermanual APRILIA SCARABEO 50 2T http://da.yourpdfguides.com/dref/2931021 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual APRILIA ATLANTIC 250 http://da.yourpdfguides.com/dref/2285385

Din brugermanual APRILIA ATLANTIC 250 http://da.yourpdfguides.com/dref/2285385 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: FORHANDLERSTEMPEL/UNDERSKRIFT:

KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: FORHANDLERSTEMPEL/UNDERSKRIFT: 2 Stelnummer Type/farve Registreringsnr. Salgsdato KØBEANMELDELSE Undertegnede erklærer hermed, at scooteren er modtaget i korrekt og fejlfri stand inklusiv instruktionsbog, og at undertegnede har læst

Læs mere

ADVARSEL: LÆS INSTRUKTIONSBOGEN OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU TAGER DENNE MASKINE I BRUG.

ADVARSEL: LÆS INSTRUKTIONSBOGEN OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU TAGER DENNE MASKINE I BRUG. DA ADVARSEL: LÆS INSTRUKTIONSBOGEN OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU TAGER DENNE MASKINE I BRUG. Opbevares til eventuel senere brug. Angående motoren og batteriet henvises til de relaterede brugsanvisninger.

Læs mere

KÆRE KUNDE TIGRA 125EFI PGO

KÆRE KUNDE TIGRA 125EFI PGO KÆRE KUNDE: Tak fordi du købte en TIGRA 125EFI scooter fra PGO. Scooterens ydelse og levetid afhænger af, hvordan du håndterer og plejer den. Denne håndbog giver dig nøjagtige instrukser vedrørende justering

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

Vigtigt: Fører og passager: Kun en fører og én passager er tilladt. Max. last er 150 kg. i alt.

Vigtigt: Fører og passager: Kun en fører og én passager er tilladt. Max. last er 150 kg. i alt. Forord: Tak fordi du har købt en Kingring / JinLun JL150-5 motorcykel hos MC4you. Denne model er produceret ved hjælp af avanceret teknologi. Denne model er designet til såvel bykørsel som langture, og

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK www.sunrisemedical.com Hvis du har nedsat syn, kan dette dokument ses i PDF-format på: www.sunrise Medical.co.uk For yderligere

Læs mere

BRUGER MANUAL. Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk

BRUGER MANUAL. Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk BRUGER MANUAL Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk Indholdsfortegnelse Forord 3 Sikkerhedsforskrifter 3 Indkøring af scooteren 3 Reklamationsbetingelser 3 VIN/stel- & motornummer

Læs mere

50 cc. Notice d utilisation Owner s manual Bedienungsanleitung Libretto d istruzioni Manual de utilización Gebruikershandleiding.

50 cc. Notice d utilisation Owner s manual Bedienungsanleitung Libretto d istruzioni Manual de utilización Gebruikershandleiding. 50 cc FR GB DE IT ES NL GR SE PT FI Notice d utilisation Owner s manual Bedienungsanleitung Libretto d istruzioni Manual de utilización Gebruikershandleiding Instruktionsbok Manual de proprietàrio Käyttöohjekirja

Læs mere

Brugsanvisning. Rider 13 C5. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Rider 13 C5. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Rider 13 C5 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel og

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

Brugermanual til cykler. Det er vigtigt, at ALLE læser Kapitel 1, før der køres på den nye cykel selv de, der har kørt på cykel i årevis.

Brugermanual til cykler. Det er vigtigt, at ALLE læser Kapitel 1, før der køres på den nye cykel selv de, der har kørt på cykel i årevis. Brugermanual til cykler Det er vigtigt, at LLE læser Kapitel 1, før der køres på den nye cykel selv de, der har kørt på cykel i årevis. VIGTIGT: BEHOLD DETTE TIL FREMTIDIG REFERENCE Om denne brugermanual

Læs mere

B R U G E R V E J L E D N I N G

B R U G E R V E J L E D N I N G 1 BRUGERVEJLEDNING 1 Forord Tak, fordi du har valgt en E-TON-scooter. Denne brugervejledning indeholder oplysninger om korrekt brug, sikker kørsel, daglig og regelmæssig vedligeholdelse samt reparation

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

Vigtigt! Bør opbevares til senere brug

Vigtigt! Bør opbevares til senere brug Vigtigt! Bør opbevares til senere brug I denne manual vises vejen til sikker kørsel på cyklen. Selv om man har kørt på cykel i mange år, er det vigtigt for ALLE, at læse Kapitel, før man begynder at køre

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Brugsanvisning SG11 SG13. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning SG11 SG13. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning SG11 SG13 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Stubfræser SG11, SG13 Introduktion... 2 Kære

Læs mere

ATV 150 cc. LO150 Gepard

ATV 150 cc. LO150 Gepard Brugsanvisning Varenr.: 9027281 ATV 150 cc. LO150 Gepard Rødlersvej 9 4733 Tappernøje Tlf + Fax 55 96 96 16 Mobil 30 23 20 90 npmotor@mail.dk ATV Model: Gepard - LO150 Varenummer: 9027281 Beskrivelse:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE)

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE) BETJENINGSVEJLEDNING Zero-turn Rider Simplicity ZT3000 Fabr. nr. Beskrivelse 5900684 ZT3000B2450CE, Simplicity ZT3000 zero-turn rider med 50 klipper (CE) Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE,

Læs mere

50 cc. Notice d utilisation Owner s manual Bedienungsanleitung Libretto d istruzioni Manual de utilización Gebruikershandleiding.

50 cc. Notice d utilisation Owner s manual Bedienungsanleitung Libretto d istruzioni Manual de utilización Gebruikershandleiding. 50 cc Notice d utilisation Owner s manual Bedienungsanleitung Libretto d istruzioni Manual de utilización Gebruikershandleiding ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΧΡΗΣΤΗ Instruktionsbok Manual de proprietàrio Käyttöohjekirja Instruktionsbog

Læs mere

S3 50CC BRUGERMANUAL. www.tmsmotor.dk. TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk

S3 50CC BRUGERMANUAL. www.tmsmotor.dk. TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk Hovedkontor Danmark: Trend-mport.dk - Filial af Trendimport i Stockholm AB, Sverige Lunikvej 30 A 2670 Greve Telefon: 2628 8042 Telefax: 4390 7377 S3 50CC

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG. 22 Serien

INSTRUKTIONSBOG. 22 Serien INSTRUKTIONSBOG 22 Serien Velkommen om bord Vi vil gerne ønske dig tillykke med din nye båd og dit valg af en Volvo Penta Marinemotor. Det er et valg, som vil give dig megen bådglæde i lang tid fremover.

Læs mere

Introduktion. Brug af denne instruktionsbog. Indledning

Introduktion. Brug af denne instruktionsbog. Indledning Indhold Introduktion...1 Kort og godt...3 Nøgler, døre og vinduer...17 Sæder, støtter...45 Opbevaring...77 Instrumenter og udstyr...87 Lygter...125 Infotainmentsystem...135 Klimastyring...229 Kørsel og

Læs mere