VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November 2013. For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse"

Transkript

1 VÆKST BAROMETER November 3 Optimismen bider sig fast For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse melder de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark nu om stigende optimisme. Virksomhederne tror på stigende omsætning og flere ansættelser frem mod årets slutning. Optimismen findes i næsten alle brancher og er båret frem af en tro på flere ordrer og en bedre adgang til finansiering.

2 November 3 OPTIMISMEN BIDER SIG FAST For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse melder de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark nu om stigende optimisme. Virksomhederne tror på stigende omsætning og flere ansættelser frem mod årets slutning. Optimismen findes i næsten alle brancher og er båret frem af en tro på flere ordrer og en bedre adgang til finansiering. EN BØLGE AF VÆKSTOPTIMISME Virksomhederne i Region Syddanmark ser lysere på fremtiden end de seneste par år. Hvor optimismen for et halvt år siden var på et lavt punkt, har den nu vendt sig til en stærkere tro på fremtiden. På næsten alle punkter er der optimisme. Virksomhederne tror på stigende omsætning i fjerde kvartal og holder det, så tegner arbejdspladserne til at følge med. Der er fortsat vækst, som skyldes stigende produktivitet, og som derfor ikke i første omgang har trukket nye arbejdspladser med sig. Men frem imod årets slutning forventer virksomhederne at skulle ansætte flere medarbejdere. ORDREBØGERNE VOKSER Bag optimismen om større omsætning og nye job gemmer der sig en forventning om markant flere ordrer og en lettere adgang til lån, kredit og finansiering hos flere virksomheder end for et halvt år siden. Eksportvirksomhederne forventer et stort set uændret niveau for eksporten. OPTIMISMEN GÆLDER I NÆSTEN ALLE BRAN- CHER Optimismen om fremgang for omsætning og job gælder i næsten alle brancher. I industrien tror man samlet set på flere ordrer, større omsætning og flere ansatte end for et halvt år siden. Ændringen må komme fra en større aktivitet i Danmark for industriens forventninger til eksporten lidt mindre optimistiske end ved årets begyndelse. Ved årets begyndelse var der en lille overvægt af bygge-anlægsvirksomheder, der forventede en tilbagegang i omsætningen. Pessimismen er nu markant ændret til stor overvægt af virksomheder, der forventer større omsætning og flere ansatte. Detailhandlen er siden årets begyndelse blevet væsentligt mere optimistisk, hvilket sandsynligvis skyldes et øget forbrug blandt de danske forbrugere. Detailhandlen er optimistisk og der er overvejende er en tro på, at omsætningen vil gå lidt i vejret. Der er dog lige så mange, der tror på færre ansættelser som på flere ansættelser. Videnservice er samlet set den mest optimistiske branche. Her er der tro på flere ordrer, flere ansatte og stigende omsætning. Og blandt de eksporterende er der også ganske god tro på fremtiden, selvom lige præcis eksportforventningerne er skrumpet lidt. Engroshandelsvirksomhederne ser særdeles lyst på det kommende kvartal, og i industrien, som er den største arbejdsgiver i panelet, er der også udsigt til en positiv udvikling, om end udsigten til ansættelser ikke er helt så optimistisk som i andre brancher. Automobilforhandlerne er de mindst optimistiske af alle brancherne. Her bliver det til stigende omsætning og måske lidt flere ansatte. Men modsat alle andre brancher er forhandlerne pessimistiske i forhold til investeringer i det kommende halve år. Side 2 Vækstbarometer

3 Barometertal for. kvartal 3 Indekset går fra -00 til 00. Er indekset fx 00, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra september 3, 902 besvarelser. Ny bølge af optimisme på vej mod årets slutning Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til omsætningen og antal ansatte i samme kvartal sidste år? Forventninger til omsætning Forventninger til antal ansatte Indekset går fra -00 til 00. Er indekset fx 00, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra august-september 3, 900 besvarelser. Vækstbarometer Side 3

4 Stærkere ordrebeholdning og bedre adgang til finansiering styrker optimismen i. kvartal Hvad er Deres forventninger til virksomhedens investering og mulighed for finansiering samt ordrebeholdning, eksport og afbestillinger i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Investering og finansiering Ordrer, eksport og afbestillinger maj- jul- sep- nov- jan-2 mar-2 maj-2 Finansiering jul-2 sep-2 nov-2 mar-3 Investering maj-3 jul-3-0 maj- jul- sep- nov- jan-2 mar-2 maj-2 jul-2 sep-2 nov-2 mar-3 maj-3 jul-3 Ordrebeholdning Eksport Afbestilling Indekset går fra -00 til 00. Er indekset fx 00, betyder det, at alle virksomheder tror, at økonomi eller marked bliver dårligere. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra september 3, besvarelser. Optimismen stiger i. kvartal 3 00% Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? 0% 3% % 3% 6% 27% 6% 26% 2% 3% % % % 6% 33% 2% 3% 32% 36% 3% 60% 36% 0% 3% 36% 27% 0% 7% 7% 39% 26% % 36% 37% 37% 3% 6% 2% 2% 6% 2% 2% % 2% 9% 9% 7% 7% % % % sep-0 jan-09 apr-09 sep-09 jan-0 apr-0 aug-0 nov-0 feb- maj- sep- nov- feb-2 maj-2 sep-2 maj-3 Mindre Uændret Større Ved ikke Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra september 3, 902 besvarelser. Side Vækstbarometer

5 Der følger job med i. kvartal 3 Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år? 00% 0% 27% % 0% 0% % 23% 29% 26% 2% 23% % 60% % 36% 7% 3% 6% 2% 3% 0% 3% 2% % 2% % 7% 3% 2% 7% 0% % 9% 32% 9% % 2% 26% % 2% 7% 0% sep-0 jan-09 apr-09 sep-09 jan-0 apr-0 aug-0 nov-0 feb- maj- sep- nov- feb-2 maj-2 sep-2 maj-3 Færre Uændret Flere Ved ikke Region Syddanmarks Vækstbarometer. Seneste tal er fra september 3, 902 besvarelser. Vækstoptimismen stiger i de fleste brancher Omsætning. Forventer virksomheden, at omsætningen bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Lavere Højere Region Syddanmarks Vækstbarometer, januar og september og 902 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Ikke signifikant forskel mellem brancher. Vækstbarometer Side

6 Vækstoptimisme er tilbage hos forbrugerrettede virksomheder Omsætning. Forventer virksomheden, at omsætningen bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Lavere Højere Frontløbere Vækstparate Underskoven Ingen eksport Eksportvirksomhed 27 Andre virksomheder (b2b) Forbrugere (b2c) Offentlige organisationer og institutioner (b2g) Region Syddanmarks Vækstbarometer, januar og september og 902 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Frontløbervirksomheder er både ambitiøse og innovative. Vækstparate virksomheder er enten ambitiøse eller innovative. Underskoven er hverken ambitiøs eller innovativ. Markant joboptimisme i næsten alle brancher Job. Forventer virksomheden, at antallet af ansatte bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Færre Flere Region Syddanmarks Vækstbarometer, januar og september ril og 902 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Signifikant forksel mellem brancherne Side 6 Vækstbarometer

7 Underleverandører og ambitiøse, innovative virksomheder skaber de nye job Job. Forventer virksomheden, at antallet af ansatte bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Færre Flere Frontløbere 3 Vækstparate -6 Underskoven - Ingen eksport - Eksportvirksomhed Andre virksomheder (b2b) - 23 Forbrugere (b2c) - -2 Offentlige organisationer og institutioner (b2g) 9 2 Region Syddanmarks Vækstbarometer, januar og september og 902 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Frontløbervirksomheder er både ambitiøse og innovative. Vækstparate virksomheder er enten ambitiøse eller innovative. Underskoven er hverken ambitiøs eller innovativ. Adgangen til lån, kredit og anden finansiering forbedres Finansiering. Forventer virksomheden, at adgang til lån, kredit og anden finansiering bliver bedre eller ringere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Ringere Bedre Region Syddanmarks Vækstbarometer, januar og september og 902 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Ikke signifikant forskel mellem brancherne. Vækstbarometer Side 7

8 Større investeringslyst i flere brancher Investeringer. Vil virksomheden investere mere eller mindre i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Mindre Mere Region Syddanmarks Vækstbarometer januar og september og 90 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. ISignifikant forskel mellem brancherne. Store forventninger til ordrebogen i alle brancher Ordrer. Bliver virksomhedens ordrebeholdning større eller mindre i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Mindre Større Region Syddanmarks Vækstbarometer, januar og april og 03 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Signifikant forskel mellem brancherne. Side Vækstbarometer

9 Eksporten ændres i mindre grad Eksport. Bliver det lettere eller vanskeligere at eksportere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Vanskeligere Lettere Region Syddanmarks Vækstbarometer, januar 3, 367 svar. September 3, 3 svar. Brancher med færre end 2 eksporterende virksomheder er ikke vist. 2 svar indgår i totalen. Ikke signifikant forskel mellem brancherne. En anelse færre afbestillinger i årets sidste kvartal Afbestillinger. Forventer De flere eller færre afbestillinger i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Flere Færre Region Syddanmarks Vækstbarometer, januar og september og 73 svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Signifikant forskel mellem brancherne. Vækstbarometer Side 9

10 Region Syddanmarks Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne har mellem 0 og ansatte. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i september 0, januar, april og september 09 samt i januar, april og august/september 0 samt februar, maj, august/september og december. Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger. Regional Udvikling Damhaven Vejle

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013 VÆKST BAROMETER Februar 3 Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt Det tegner til et køligt forår, hvor overtallet af virksomheder, som tror på stigende omsætning generelt svinder ind. Der er

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker. september 2011

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker. september 2011 VÆKST BAROMETER september Økonomiske pejlemærker Pejlemærker. Forventningerne hos de små og mellemstore virksomheder til det kommende kvartal er nu mere afdæmpede i forhold til forårets positive stemning.

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Indhold BILBRANCHEN JUNI 2012

Indhold BILBRANCHEN JUNI 2012 Indhold Det hurtige brancheoverblik... 2 Udviklingen i prisindekset... 2 Omsætningen i branchen... 2 Forbrugerne afventer... 3 Bilhandlen... 3 Vurderinger og forventninger... 3 Nybilsalget... 4 Brugtvognssalget

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

TAL NO.10 SYDDANMARK I. State of the region BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.10 SYDDANMARK I. State of the region BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.10 State of the region Der er bedring at spore, når man ser på, hvordan det går i regionen. Det viser det overvågningsnotat, som Region Syddanmark

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv Væksten de kommende år bliver for lav til for alvor at kaste arbejdspladser af sig i de tre private hovederhverv. Kun privat service kan se frem til en beskæftigelsesfremgang, som dog tegner til at blive

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2013

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2013 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Stigende omsætning og beskæftigelse (side 2) Den første halvdel af bød på en pæn omsætningsfremgang

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER...

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER... 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER... 6 4.2 AFLEDTE FORRETNINGSOMRÅDER... 6 5. ØKONOMIEN I SELSKABERNE...

Læs mere

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen Rapport Februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010 Den 21. januar Branchefordelt konjunkturanalyse Januar Af: Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Nedgangen i verdensøkonomien og i det indenlandske forbrug har for alvor sat sine spor blandt danske

Læs mere

BORGER- PANEL. At blive selvstændig lokker økonomien skræmmer. Maj 2015

BORGER- PANEL. At blive selvstændig lokker økonomien skræmmer. Maj 2015 BORGER- PANEL Maj 2015 At blive selvstændig lokker økonomien skræmmer Iværksætterkultur. Interesse, livsstil og frihed er de største motivationsfaktorer for at blive selvstændig kun få starter egen virksomhed

Læs mere