MEDIEBRANCHENS ØKONOMI BILAG: UDVIKLINGEN FOR BRANCHEN REGIONALT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDIEBRANCHENS ØKONOMI BILAG: UDVIKLINGEN FOR BRANCHEN REGIONALT"

Transkript

1 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 BRANCHEANALYSE MEDIEBRANCHENS ØKON NOMI BILAG: UDVIKLINGEN FOR BRANC CHEN REGIONALT H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Tv virksomhed Økonomi Beskæftigelsen i tv branchen Radio virksomhed Økonomi Beskæftigelsen i radio branchen Udgivelse af dagblade Økonomi Beskæftigelsen i avis og dagbladsbranchen Distrikts og annonceblade Økonomi Beskæftigelsen i lokale ugeaviser Magasiner og ugeblade Økonomi Beskæftigelsen for magasiner og ugeblade Pressebureauer Økonomi Beskæftigelsen i Pressebureauer Uafhængig journalistvirksomhed Økonomi Beskæftigelsen i uafhængig journalistvirksomhed Uafhængig fotojournalistiskvirksomhed Økonomi Beskæftigelsen i uafhængig fotojournalistvirksomhed Branchen samlet set Økonomi Beskæftigelsen i branchen samlet set Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/BRANCHEANALYSE BILAG BRANCHER REGIONALT Side 1 af 36

3 Udviklingen for de enkelte brancher regionalt 1 Indledning Brancherne er ligeledes gennemgået på regionalt niveau og beskrives nedenfor med udgangspunkt i samme struktur, som det generelle afsnit. I forbindelse med analysen af mediebranchen på regionalt niveau anvender rapporteringen Danmarks Statistiks firmastatistik, som der er foretaget en særkørsel i på otte udvalgte brancher. Årets analyse skal ses som en første udgave af branchestatistikken, der over tid skal udvides til at inkludere flere medieområder. De otte udvalgte mediegrupper gennemgås i følgende rækkefølge: Tv virksomhed Radio virksomhed Udgivelse af dagblade Distrikts og annonceblade Magasiner og ugeblade Pressebureauer Uafhængig journalistvirksomhed Uafhængig fotojournalistiskvirksomhed Branchen samlet set Analysen er for dette års rapportering baseret på følgende data: Omsætning fordelt på regioner Omsætning per årsværk Lønninger og gager, pensionsudgifter og andre udgifter til social sikring Resultat efter skat fordelt på regioner over tid Egenkapital inden for tv virksomhed fordelt på regioner over tid Værditilvækst inden for tv virksomhed fordelt på regioner over tid Værditilvækst per årsværk over tid Beskæftigede (inkl. ejer) fordelt på regioner Årsværk fordelt på regioner Lønudgift per årsværk Disse data vil blive anvendt for 7 af de 8 brancher, mens uafhængig journalistisk virksomhed alene indeholder omsætnings og beskæftigelsestal. De enkelte brancher vil blive gennemgået individuelt med udgangspunkt i de ovenstående data. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/BRANCHEANALYSE BILAG BRANCHER REGIONALT Side 2 af 36

4 2 Tv virksomhed Vi vil i dette afsnit se på en række økonomiske nøgletal om omsætning, lønudgifter, resultat efter skat, egenkapital, værditilvækst og beskæftigede for derigennem at danne et indledende overblik over branchen. Tv virksomhederne har over årene øget antallet af kanaler hvilket klart afspejles i afsnittet om tv. Denne diversifikation af kanaler har alt andet lige medvirket til øget pres på public service hovedkanalerne DR1 og TV 2, men har samtidig øget udbuddet af kanaler for den enkelte forbruger og den samlede kommercielle share af tv seningen i Danmark. Afsnittet vil vise, at tv branchen har været svækket af de økonomiske konjunkturers påvirkning af annoncemarkederne. 2.1 Økonomi Tv branchen havde i 2011 en omsætning på knap 9,2 mia. kr. en reduktion fra ca. 10 mia. kr. i En del af denne udvikling skyldes det svækkede reklamemarked, som der kan læses mere om i afsnittet Reklameomsætning og pengestrømme. Størstedelen af tv branchens omsætning er i Region Hovedstaden, hvilket for en stor dels vedkommende kan tilskrives at DR ligger i København. Efter region Hovedstaden følger Region Syddanmark, hvor både TV 2/Danmark, TV 2/FYN og TV SYD hører til. I dansk sammenhæng finansieres kommercielt tv typisk via en kombination af annonce og abonnementsindtægter. DR og de regionale TV 2 virksomheder finansieres via licensindtægter men har derudover også indtægter ved anden virksomhed, f.eks. salg af programmer o.lign. Tabel 2.1: Omsætning i kroner inden for tv virksomhed fordelt på regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Ved udregning af omsætningen per årsværk fremstår store regionale forskelle per ansat årsværk, og for branchen samlet set er der tale om et fald fra 2008 til Tabel 2.2: Omsætning per årsværk i kroner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Udgifter til lønninger m.v. har været forholdsvis stabile på lige knap 3 mia. kroner. Beløbet svarer til omkring en tredjedel af omsætningen over perioden inden for branchen. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/BRANCHEANALYSE BILAG BRANCHER REGIONALT Side 3 af 36

5 Tabel 2.3: Udgifter til lønninger og gager, pensionsudgifter og andre udgifter til social sikring i kroner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Vurderes branchen efter dens resultat efter skat fremstår det tydeligt, at perioden fra har været præget af underskud i særligt 2009, men for Region Hovedstaden og Region Sjælland ligeledes i Branchen har dog samlet set haft overskud efter skat i 2008, 2010 og Tabel 2.4: Resultat i kroner efter skat inden for tv virksomhed fordelt på regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Branchens resultat efter skat er ligeledes afspejlet i egenkapitalens udvikling, hvor branchens samlede egenkapital blev reduceret med 0,5 mia. kroner fra 2008 til 2009, for derefter at stige svagt. Tabel 2.5: Egenkapital i kroner inden for tv virksomhed fordelt på regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Tv virksomhedernes biddrag til værditilvæksten i samfundet udregnes som forskellen mellem værdien af produktionen og forbrug i produktionen. Værditilvæksten i tv branchen faldt fra 2008 til 2009, men er steget frem til 2011, dog uden at have nået niveauet fra Branchen bidrog i 2011 med 3,8 mia. kroners værditilvækst til samfundet. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/BRANCHEANALYSE BILAG BRANCHER REGIONALT Side 4 af 36

6 Tabel 2.6: Værditilvækst i kroner inden for tv virksomhed fordelt på regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Udregnes produktiviteten målt ved værditilvækst per årsværk på landsplan fremstår et mål for den værdi der produceres af det enkelte årsværk. Et enkelt årsværk skabte i gennemsnit værdi for kroner i Værditilvæksten blev dog reduceret til lige knap kroner i 2009, et fald på 10 %, der dog næsten målt i løbende priser er indhentet igen i Tabel 2.7: Værditilvækst i kroner og indekseret per årsværk Hele landet ,00 Indekseret Beskæftigelsen i tv branchen Tv virksomhederne beskæftigede i 2011 omkring personer i Danmark i perioden. Størstedelen af de beskæftigede er ansat i Region hovedstaden og næst flest i Region Syddanmark. Tabel 2.8: Beskæftigede (inkl. ejer) inden for tv virksomhed fordelt på regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Omregnes antallet af beskæftigede der både omfatter fuldtids og deltidsansatte til hele årsværk beskæftiger branchen samlet set lidt over årsværk. Størstedelen er ansat i Region Hovedstanden og den næststørste del er i Region Syddanmark. Tabel 2.9: Årsværk inden for tv virksomhed fordelt på regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks statistik Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/BRANCHEANALYSE BILAG BRANCHER REGIONALT Side 5 af 36

7 Lønudgiften per årsværk viser regionale forskelle, men dog varierende mellem kr. til kr., men det samme fremgik i tabel 2.2 som viste regionale forskelle i omsætning per årsværk og tabel 2.7, som viste værditilvæksten per årsværk. Tabel 2.10: Lønudgift per årsværk i kroner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Tv branchen har ligesom andre brancher også været ramt af finanskrisen, hvilket afspejles i tallene. Ikke desto mindre er tallene forholdsvis stabile dog med et tab på omkring 1 mia. fra 2010 til Virksomhederne har samlet set været gennem samme krise som de andre annoncebærende medier, dog i mindre grad end de trykte dagblade. Der har været driftstilpasning inden for branchen, men ikke på niveau med de andre mediegrupper. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/BRANCHEANALYSE BILAG BRANCHER REGIONALT Side 6 af 36

8 3 Radio virksomhed Vi vil i dette afsnit se på en række økonomiske nøgletal om omsætning, lønudgifter, resultat efter skat, egenkapital, værditilvækst og beskæftigede for derigennem at danne et indledende overblik over branchen. Markedet er opdelt i en række stærke lokale/regionale virksomheder og få store nationale virksomheder. Radio virksomhederne særligt national kommerciel radio har over årene haft vanskeligt ved at opretholde en rentabel radiodrift. Introduktion af nationale kommercielle kanaler medførte en række udfordringer, da annoncemarkedet ikke voksede væsentligt med introduktionen af de nationale kanaler. Aktørerne på markedet har således har haft væsentlige investeringer og tab, da rentabiliteten på markedet viste sig vanskeligere end forudsat ved auktionerne/ansøgningerne om de nationale frekvenser. Afsnittet vil vise, at radio branchen har været svækket af de økonomiske konjunkturers påvirkning af annoncemarkederne i lighed med de andre mediegrupper, men også at udfordringerne på det danske radiomarked har haft et strukturelt islæt. 3.1 Økonomi Radio branchen havde i 2011 en omsætning på knap 365,5 mio. kroner en stigning på knap 100 mio. kroner siden Størstedelen af radio branchens omsætning lå i 2008 i Region Midtjylland, men blev fra 2009 overhalet af omsætningen i Region Hovedstaden, hvilket for en stor dels vedkommende kan tilskrives at SBS radio ligger i København. Efter region Hovedstaden følger Region Midtjylland og Region Syddanmark, hvor der er en række stærke regionale/lokale radio virksomheder. I dansk sammenhæng finansieres kommerciel radio via annoncering. Radio branchen har ligesom andre brancher også været ramt af finanskrisen, særligt fra 2008 til Ikke desto mindre har branchen samlet set haft en omsætningsstigning i perioden Tabel 3.1: Omsætning i kroner inden for radio virksomhed fordelt på regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Omsætningen per årsværk er forholdsvis ens over det meste af landet i Herefter opstår der en række regionale forskelle, hvor Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Sjælland oplever et omsætningstab fra 2008 til 2009, alene Nordjylland på mere end kroner per årsværk. Størstedelen af virksomhederne har overvejende genvundet omstætning per årsværk, men Region Hovedstaden har oplevet den største omsætningsvækst per årsværk i perioden ca kroner per årsværk fra 2008 til Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/BRANCHEANALYSE BILAG BRANCHER REGIONALT Side 7 af 36

9 Tabel 3.2: Omsætning per årsværk i kroner Region Nordjylland , , ,78 Region Midtjylland Region Syddanmark , ,81 Region Hovedstaden Region Sjælland ,64 Hele landet Lønudgifterne har været faldene i perioden for særligt Region Nordjylland, men også for Region Midtjylland og Region Syddanmark. Region Hovedstaden har haft en stigning i lønudgifterne, men det skyldes stigningen i Udviklingen over den fireårige periode viser en vis variation i lønudgiftsniveauet. Tabel 3.3: Lønninger og gager, pensionsudgifter og andre udgifter til social sikring i kroner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Virksomhedernes resultat efter skat viser et generelt underskud i branchen i hele perioden. Underskuddet er mindsket siden 2008, hvor det samlede resultat efter skat var et underskud på cirka 319 mio. kroner mod et underskud på lige over 67,3 mio. kroner i Der er væsentlige regionale forskelle, men ens for alle er de negative resultater i perioden. Tabel 3.4: Resultat efter skat i kroner inden for radio virksomhed fordelt på regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Resultatet efter skat afspejles også i udviklingen i branchens egenkapital over tid. Branchen har samlet set i hele perioden i alle regioner haft en negativ egenkapital. I perioden har der været tilført kapital til selskaberne fra deres moderselskaber. Talpa tilbageleverede tilladelsen til programvirksomhed på den sjette FM frekvens i 2008 og TV 2 radio, der sendte på den femte FM kanal, blev solgt til SBS, der relancerede kanalen som Nova FM. Pop FM vandt tilladelsen til anvendelse af den sjette FM kanal efter Talpas tilbagelevering og påbegyndte udsendelse 20. september Den lidt varierende ejerstruktur skyldes vanskelighederne ved at opnå en bæredygtig radiodrift, hvilket ligeledes afspejles i udviklingen i egenkapital siden Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/BRANCHEANALYSE BILAG BRANCHER REGIONALT Side 8 af 36

10 Tabel 3.5: Egenkapital inden for radio virksomhed fordelt på regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Forbruget til radioproduktion har været højere end værdien af produktion i 2008 og til dels i 2009 (Region Hovedstaden og Region Sjælland), hvilket afspejles i den negative værditilvækst for disse år. Værditilvæksten ved radiodriften har siden 2010 og 2011 reelt været stigende. Det betyder ikke nødvendigvis, at driften giver overskud, som vist i tabel 3.4 (resultat efter skat), men det viser, at radio branchen er inde i en positiv udvikling. Tabel 3.6: Værditilvækst i kroner inden for radio virksomhed fordelt på regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Værditilvæksten per årsværk har i lighed med værditilvæksten samlet set været negativ i 2008 og Fra 2010 er udviklingen vendt, så der er opnået en værditilvækst per årsværk på kroner i 2010 og kroner i Stigningen har været på 22 % fra 2010 til 2011, og er en væsentlig forbedring siden Tabel 3.7: Værditilvækst i kroner per årsværk Hele landet ,03 Indekseret Beskæftigelsen i radio branchen Radio virksomhederne beskæftigede i 2011 samlet set 358 personer i Danmark, hvilket er en stigning fra 316 personer i Størstedelen af de beskæftigede er ansat i Region hovedstaden og næstflest i Region Midtjylland. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/BRANCHEANALYSE BILAG BRANCHER REGIONALT Side 9 af 36

11 Tabel 3.8: Beskæftigede (inkl. ejer) inden for radio virksomhed fordelt på regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Omregnes de beskæftigede der både omfatter fuldtids og deltidsansatte til hele årsværk, så er der i årsværk mod 241 i Dog har der været tale om et fald siden 2009, hvor der var 308. Størstedelen er ansat i Region hovedstaden, tæt fulgt af Region Midtjylland. Tabel 3.9: Årsværk inden for tv virksomhed fordelt på regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Undersøges lønudgiften per årsværk kan der ses en del regionale forskelle, Særligt i Region Midtjylland ligger branchen på et lavere niveau end i de andre regioner. Der har på tværs af regionerne ikke været en ensartet udvikling i lønudgiften i perioden fra Tabel 3.10: Lønudgift i kroner per årsværk Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/BRANCHEANALYSE BILAG BRANCHER REGIONALT Side 10 af 36

12 4 Udgivelse af dagblade Dagbladene har været påvirket på driften af såvel finanskrisen som den mere strukturelle forandring af mediemarkedet, der påvirker virksomhedernes indtægtsgrundlag. I dette afsnit vil der blive redegjort for en række økonomiske nøgletal vedrørende omsætning, lønudgifter, resultat efter skat, egenkapital, værditilvækst og beskæftigede for derigennem at danne et indledende overblik over branchen. Finanskrisen har påvirket dagbladenes annonceomsætning negativt. Kombineret med nedgangen i betalende abonnenter på den trykte udgave har det haft en negativ indvirkning på den samlede brancheøkonomi alt andet lige jf. udviklingen i oplag og læsning af dagblade. Afsnittet nedenfor vil medvirke til at belyse udviklingen for branchen siden Økonomi Dagbladene har haft en omsætning på 6.2 mia. kroner i 2011, hvilket er en forringelse af omsætning med 751 mio. kroner siden Det største omsætningsfald kan ses fra 2008 til 2009, hvor omsætningsforringelsen var 608 mio. kroner. Den samlede omsætning er faldet med rundt regnet 11 % fra 2008 til Den regionale opdeling er blevet diskretioneret af anonymitetshensyn for Region Nordjylland og Region Midtjylland i hele perioden, og for Region Syddanmark i Region Syddanmark har oplevet et omsætningstab på 127 mio. kr. fra 2008 til Region Hovedstaden havde et tab på 170 mio. kroner fra 2008 til 2009, men genvinder størstedelen af det tabte i 2010, men oplever et fald igen i Region Sjælland oplevede et omsætningsfald på rundt regnet 127 mio. kroner fra 2008 til Branchen har oplevet et fald i omsætningen, der nødvendigvis må fordre driftstilpasninger, særligt set i lyset af, at omsætningen reelt ikke følger med pris og lønudviklingen. Tabel 4.1: Dagbladenes omsætning i kroner fordelt på regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Omsætningen per årsværk for hele landet faldt fra 2008 til 2009 med omkring kroner, men forblev afrundet set omkring 1,2 mio. kroner. Tallet steg efterfølgende for landet samlet set, men også for de enkelte regioner fra 2009 til Fra 2010 til 2011 var der dog endnu et fald i Region Hovedstaden og Region Sjælland, som er de eneste regioner, der ikke er diskretioneret. Samlet set for landet har der været en stigning i omsætningen per årsværk fra 2009 til Sammenholdes oplysningerne om et omsætningsfald fra tabel 4.1 ovenfor med oplysningerne om stigningen i omsætningen per årsværk i tabel 4.2 nedenfor, kan man konkludere, at der i perioden har været en tilpasning af produktionen på beskæftigelsessiden. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/BRANCHEANALYSE BILAG BRANCHER REGIONALT Side 11 af 36

13 Tabel 4.2: Dagbladenes omsætning i kroner per årsværk per region Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark , Region Hovedstaden Region Sjælland ,98 Hele landet Udgifterne til lønninger m.v. i dagbladsbranchen har samlet set for landet været faldende. Fra 2008 til 2011 er der tale om en reduktion på rundt regnet 240 mio. kroner. Udgiftsreduktionen var på omkring 146 mio. kroner fra 2008 til 2009 og på omkring 155 mio. kroner fra 2009 til Tallene indikerer umiddelbart, at der har været fokus på driftsudgifterne og dermed, at der er foretaget tilpasning af driften. Tabel 4.3: Lønninger og gager, pensionsudgifter og andre udgifter til social sikring Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Samlet set har branchen haft et positivt resultat i 2010 og 2011 på over 200 mio. kr., men i havde branchen samlet set et negativt resultat. Det positive resultat på brancheniveau kan dog dække over enkelte virksomheder med høje positive resultater og andre med negative resultater Samlet set er der over hele perioden fra 2008 til 2011 tale om en forbedring i resultatet efter skat på lidt over 355 mio. kr. Tabel 4.4: Resultat efter skat fordelt på regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Undersøges egenkapitalens udvikling ses, at egenkapitalen samlet set for branchen er lidt højere i 2011 end i Der var et mindre fald i egenkapitalen fra 2008 til Tallet kan dække over enkelte større virksomheder, der hæver landsresultatet. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/BRANCHEANALYSE BILAG BRANCHER REGIONALT Side 12 af 36

14 Tabel 4.5: Egenkapital fordelt på regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Vurderes virksomhedernes værditilvækst, så har denne ligeledes været under pres og har fortsat i 2011 ikke nået niveauet for Landsresultatet er dog stigende efter faldet fra 2008 til Branchen biddrager således med en værditilvækst til samfundet på 2,8 mia. kroner i 2011, det kan ses i forhold til tallet i 2008, der var 2,9 mia. kroner. Tabel 4.6: Værditilvækst i kroner fordelt på regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Udregnes værditilvæksten per årsværk over tid, så tydeliggøres det, at der har været en driftstilpasning, når vi tager omsætningsfaldet med i betragtning. Således er den værdi, den enkelte medarbejder skaber, øget fra kroner i 2008 til kroner i 2011, en stigning på knap 12 %. Tabel 4.7: Værditilvækst per årsværk Hele landet ,99 Indekseret Beskæftigelsen i avis og dagbladsbranchen Branchen har oplevet en reduktion på omkring beskæftigede der både omfatter fuldtids og deltidsansatte fra 2008 til Dette er et fald på 11% af de beskæftigede. Det største fald sker fra 2008 til Der er imidlertid visse regionale forskelle. Eksempelvis oplever region Hovedstaden en stigning i antallet af ansatte fra 2009 til 2011, mens Region Sjælland ser en stigning fra 2010 til Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/BRANCHEANALYSE BILAG BRANCHER REGIONALT Side 13 af 36

15 Tabel 4.8: Beskæftigede (inkl. ejer) fordelt på regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Vurderes udviklingen i forhold til antal ansatte årsværk, ses et fald fra 2008 til 2011 på 796 årsværk inden for branchen, svarende til et fald på 14 % ansatte årsværk i perioden. Der er forskel på, hvordan udviklingen har været i de enkelte regioner. For eksempel har Region Hovedstaden et stigende antal årsværk fra 656 i 2009 til 701 i 2011, mens der på brancheniveau er et fald fra På baggrund af tallene må det konkluderes, at der har været væsentlige driftstilpasninger i branchen, som blandt andet har medført et reduceret antal ansatte årsværk. Tabel 4.9: Årsværk fordelt på regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Vurderes lønudgiften per årsværk på landsniveau, er der stigende lønudgifter fra 2008 til 2011, dog med et fald i Igen identificeres visse regionale forskelle. Der har været tale om et fald fra 2008 til 2011 i såvel Region Hovedstaden som i Region Sjælland. Landsgennemsnittet er således højere end gennemsnittet for lønudgiften per årsværk i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Tabel 4.10: Lønudgift i kroner per årsværk Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/BRANCHEANALYSE BILAG BRANCHER REGIONALT Side 14 af 36

16 5 Distrikts og annonceblade Distriktsbladene (herefter lokale ugeaviser) uddeles gratis i deres lokalområde og fungerer dermed som en lille gratisavis med lokalt indhold. De er finansieret af annoncer og må derfor i lighed med andre dele af de trykte skrevne medier have været påvirket af konjunkturudviklingen. Vi redegør i dette afsnit for en række økonomiske nøgletal vedrørende omsætning, lønudgifter, resultat efter skat, egenkapital, værditilvækst og beskæftigede for derigennem at danne et indledende overblik over branchen. 5.1 Økonomi De lokale ugeaviser har været påvirket af krisen i lighed med de andre trykte medier, men har en omstætning på ca. 2,9 mia. kroner i 2011 mod en omsætning på ca. 3,3 mia. kroner i Branchen har haft et omsætningstab på omkring 439 mio. kroner svarende til en reduktion på 13 % fra 2008 til De enkelte regioner har haft en varierende omsætning, og Region Midtjylland havde eksempelvis en omsætningsstigning fra 2009 til 2010, men ikke tilstrækkeligt til at opveje tabet fra Omsætningen i regionen er i 2011 igen faldet. Tabel 5.1: Omsætning i kroner fordelt på regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Vurderes omsætningen per årsværk har den været forholdsvis stabil i perioden, med enkelte regionale udsving. Samlet set er der dog sket en reduktion på ca kroner per årsværk for landet som helhed, hvilket dog dækker over en række forskelle mellem de enkelte regioner. Eksempelvis har Region Nordjylland og Region Syddanmark haft en stigning i omsætning målt per årsværk. Tabel 5.2: Omsætning i kroner per årsværk i kroner Region Nordjylland , , ,64 Region Midtjylland Region Syddanmark , ,61 Region Hovedstaden Region Sjælland ,66 Hele landet De samlede lønudgifter har været forholdsvis stabile med en samlet reduktion på 6 % fra 2008 til 2011, svarende til omkring 68 mio. kroner. Regionalt er udviklingen i lønudgifterne imidlertid forholdsvis forskellige i de enkelte regioner. For eksempel har de været stigende i Region Nordjylland og Region Syddanmark målt mellem 2008 og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/BRANCHEANALYSE BILAG BRANCHER REGIONALT Side 15 af 36

17 Tabel 5.3: Lønninger og gager, pensionsudgifter og andre udgifter til social sikring i kroner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Undersøges resultatet efter skat er det i 2008 negativt med et underskud på 388 mio. kroner. Det samme er tilfældet i 2009, hvor Region Sjælland dog ligeledes oplevede et tab på 7,4 mio. kr.. Det samlede tab i branchen blev samlet set reduceret med ca. 160 mio. kroner mellem 2008 og Branchen har siden opnået positive resultater i henholdsvis 2010 på 34 mio. kroner og 2011 på 74 mio. kroner. Branchen kan siges at have tilpasset driften til den reducerede omsætning, men der er en vis variation i de enkelte regioner. Tabel 5.4: Resultat efter skat i kroner fordelt på regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Undersøges udviklingen i branchens egenkapital ses en forbedring på omkring 600 mio. kroner mellem 2008 og 2011 for de lokale ugeaviser på brancheniveau. Udviklingen i egenkapitalen forløber dog forskelligt i de enkelte regioner. Tabel 5.5: Egenkapital i kroner fordelt på regioner over tid Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet De lokale ugeaviser har fastholdt en stabil værditilvækst i perioden. Der var dog indledningsvis et tab fra 2008 til 2009, men det blev indhentet i , således at niveauet for 2008 på 1,3 mia. var overhalet i 2011, men dog kun med en stigning på 0,3 %. Der er lidt variation mellem de enkelte regioner, således har Region Sjælland oplevet et omsætningsfald i løbet af hele perioden, men det har været lidt mere varieret for de andre regioner. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/BRANCHEANALYSE BILAG BRANCHER REGIONALT Side 16 af 36

18 Tabel 5.6: Værditilvækst i kroner fordelt på regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Den beregnede værditilvækst per årsværk for landet samlet set er steget fra kroner i 2008 til kroner i Der har været et mindre fald mellem 2008 og 2009 på 2 %, men siden er værditilvæksten per årsværk steget, så forskellen målt mellem 2008 og 2011 er knap 13 %. En stigning på knap kroner per årsværk. Tabel 5.7: Værditilvækst i kroner per årsværk Hele landet ,31 Indekseret Beskæftigelsen i lokale ugeaviser Antallet af beskæftigede hos de lokale ugeaviser var i 2011 på et fald på 575 forhold til Det svarer til et fald på 15 %. Der er væsentlige regionale forskelle, men samlet set har branchen haft en nedgang i antal beskæftigede der både omfatter fuldtids og deltidsansatte. Tabel 5.8: Beskæftigede (inkl. ejer) fordelt på regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Vurderes nedgangen med udgangspunkt i årsværk, så er reduktionen i antal årsværk på 11 %, svarende til 287 årsværk. Regionalt er der visse forskelle. Region Sjælland og Region Syddanmark har således begge oplevet en reduktion på omkring 80 årsværk, og står samlet set for 161 af de tabte årsværk i perioden. Der er imidlertid en vis variation mellem årene i forhold til de enkelte regioner, hvilket kan skyldes konsolideringen på markedet for lokale ugeaviser. Tabel 5.9: Årsværk fordelt på regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/BRANCHEANALYSE BILAG BRANCHER REGIONALT Side 17 af 36

19 Undersøges lønudgiften per årsværk har den været stigende i perioden samlet set, med en vis regional variation. Stigningen har været på knap 6 % mellem 2008 og 2011 for landet samlet set, svarende til en stigning på kroner. Tabel 5.10: Lønudgift i kroner per årsværk Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/BRANCHEANALYSE BILAG BRANCHER REGIONALT Side 18 af 36

20 6 Magasiner og ugeblade Magasiner og ugeblade er i lighed med de andre medier underlagt de økonomiske konjunkturer, og vi vil nedenfor vise, hvordan udviklingen har været for branchen. Magasiner og ugeblade er trykte, skrevne medier og har dermed en udfordring i lighed med de trykte dagblade, hvor der findes rig mulighed for at finde information online som potentielt kan fungere som substitution for et trykt ugeblad eller magasin. I dette afsnit vil der blive redegjort for en række økonomiske nøgletal vedrørende omsætning, lønudgifter, resultat efter skat, egenkapital, værditilvækst og beskæftigede for derigennem at danne et indledende overblik over branchen. 6.1 Økonomi Denne del af mediebranchens har en økonomiske situation, der minder om de andre trykte mediers. Fra har der således været et omsætningsfald på 1 mia. kroner, svarende til en omsætningsnedgang på 23 % i perioden. Der er tale om en forholdsvis høj omsætningsnedgang, hvoraf størstedelen på landsplan skete fra 2008 til Enkelte virksomheder i de respektive regioner har oplevet en stigende omsætning enkelte år, eksempelvis i Region Midtjylland, hvor der er en begrænset stigning fra 2009 til 2010, der det efterfølgende år er erstattet af en nedgang. Tabel 6.1: Omsætning i kroner fordelt på regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Vurderes omsætningen per årsværk er billedet ret stabilt for landet samlet set, når 2008 og 2011 sammenlignes. Der sker dog en væsentlig tilpasning i løbet af perioden, der giver en række forskelle de enkelte regioner imellem. For eksempel ses der en massiv stigning i omsætning per årsværk i Region Syddanmark fra 2009 til 2010, som følge af en reduktion i antal årsværk. Tabel 6.2: Omsætning i kroner per årsværk Region Nordjylland , Region Midtjylland Region Syddanmark , ,36 Region Hovedstaden Region Sjælland ,22 Hele landet Lønudgifterne er reduceret i perioden med rundt regnet 274 mio. kroner for landet samlet set. Reduktionerne er sket i samtlige regioner, men særlig Region hovedstaden har været påvirket. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/BRANCHEANALYSE BILAG BRANCHER REGIONALT Side 19 af 36

21 Tabel 6.3: Lønninger og gager, pensionsudgifter og andre udgifter til social sikring i kroner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Magasiner og ugeblade har med undtagelse af 2009 som branche samlet set haft et positivt resultat efter skat. Region Sjælland har dog haft et mindre negativt resultat i hele perioden, mens de andre de regioner primært har haft underskud i Resultatet efter skat er samlet set steget med 60 mio. kroner siden 2008, men det skyldes i høj grad stigningen i Region hovedstaden med en forbedring af resultatet på knap 82 mio. kroner, mens der eksempelvis har været en reduktion af resultatet i Region Syddanmark på omkring 11 mio. kroner Tabel 6.4: Resultat efter skat i kroner fordelt på regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Egenkapitalen er samlet set reduceret med knap 494. mio. kroner i perioden, men med regionale forskelle. Region Midtjylland, Region Hovedstaden og Region Sjælland har således haft en stigning fra 2010 til 2011, mens Region Syddanmark har haft fald i hele perioden. Branchen kan være på vej ind i en stabil udvikling, men er endnu ikke nået niveauet fra Tabel 6.5: Egenkapital i kroner inden for magasiner og ugeblade fordelt på regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks statistik Værditilvæksten for branchen er samlet set faldet med 374 mio. kroner i periode fra 2008 til 2011, en reduktion på ca. 20 %. Det har været fald i alle regionerne, men der er opretholdt en værditilvækst på knap 1,5 mia. kroner i branchen. Størstedelen af reduktionen målt i kroner kan findes i Region Hovedstaden. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/BRANCHEANALYSE BILAG BRANCHER REGIONALT Side 20 af 36

22 Tabel 6.6: Værditilvækst i kroner inden for magasiner og ugeblade fordelt på regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Vurderes udviklingen i stedet med udgangspunkt i værditilvækst per årsværk, har der været en stigning på 14 % fra 2008 til 2010, men et fald fra 2010 til 2011, dog fortsat 4 % højere end i Værditilvæksten over hele perioden har således været forholdsvis stabil per årsværk til trods for et omsætningstab. Tabel 6.7: Værditilvækst per årsværk i kroner og indekseret Hele landet ,95 Indekseret Beskæftigelsen for magasiner og ugeblade Beskæftigelsessituationen for magasiner og ugeblade er præget af en reduktion på 823 beskæftigede fra 2008 til Særligt Region Hovedstaten har været påvirket, men der er ligeledes sket en væsentlig reduktion i de andre regioner set i forhold til Reduktionen samlet set har været på 24 % af de beskæftigede der både omfatter fuldtids og deltidsansatte. Tabel 6.8: Beskæftigede (inkl. ejer) fordelt på regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Antal ansatte årsværk har samme udvikling som antal beskæftigede, der er således sket en reduktion af antal ansatte årsværk på i alt 694 årsværk, hvilket svarer til en reduktion på 23 % af det samlede antal årsværk. Der er regionale forskelle, men billedet med et reduceret antal årsværk er ens i regionerne. Tabel 6.9: Årsværk fordelt på regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/BRANCHEANALYSE BILAG BRANCHER REGIONALT Side 21 af 36

23 I forhold til lønudgifterne per årsværk er tallet svagt stigende, med en stigning på 5 % mellem 2008 og Dette svarer til ca kroner per årsværk for landet samlet set. Tabel 6.10: Lønudgift i kroner per årsværk Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/BRANCHEANALYSE BILAG BRANCHER REGIONALT Side 22 af 36

24 7 Pressebureauer Pressebureauerne i Danmark er i lighed med den øvrige branche for nyhedsproduktion påvirket af markedsforandringerne. Afsnittet vil tydeliggøre udviklingen for denne del af branchen. I dette afsnit vil der blive redegjort for en række økonomiske nøgletal vedrørende omsætning, lønudgifter, resultat efter skat, egenkapital, værditilvækst og beskæftigede for derigennem at danne et indledende overblik over denne del af mediebranchen. 7.1 Økonomi Pressebureauer har i lighed med resten af nyhedsbranchen haft et omsætningsfald. I perioden 2008 til 2011 har branchen oplevet et fald på 4 % af omsætningen, svarende til 23 mio. kroner, hvoraf knap 16 mio. kroner er realiseret i Region Hovedstaden og 10 mio. kroner i Region Midtjylland. Laveste omsætningsniveau findes i 2010, hvor pressebureauerne samlet set har en omsætning på knap 551 mio. kroner. Tabel 7.1: Omsætning i kroner fordelt på regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Undersøges omsætningen per årsværk kan det ses, at der er en række væsentlige udsving i de enkelte regioner. Samlet set er omsætningen per årsværk dog faldet med lige over kroner per årsværk, hvilket dækker over en stigning i Region Midtjylland og et væsentligt fald i Region Syddanmark på omkring 1,2 mio. kroner i perioden. Tabel 7.2: Omsætning i kroner per årsværk Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark , ,33 Region Hovedstaden Region Sjælland ,00 Hele landet Lønudgifterne er samlet set steget fra knap 159 mio. kroner i 2008 til knap 171 mio. kroner i En stigning på knap 12 mio. kroner, svarende til en stigning på 8 % mellem 2008 og Tallet dækker over regionale forskelle, hvor den væsentligste virksomhed er placeret i Region Hovedstaden. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/BRANCHEANALYSE BILAG BRANCHER REGIONALT Side 23 af 36

25 Tabel 7.3: Lønninger og gager, pensionsudgifter og andre udgifter til social sikring i kroner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Undersøges resultaterne efter skat, kan reduktionen tydeligt ses. Således er resultatet forringet med knap 42 mio. kroner fra 2008 til 2011, svarende til en reduktion på 95 %. Branchen har imidlertid fortsat et positivt resultat med undtagelse af Region Hovedstaden, hvor der er et tab på omkring 3,2 mio. kroner i Region Hovedstaden har oplevet en væsentlig reduktion i resultatet fra 2008 til Det samme har Region Midtjylland. Tabel 7.4: Resultat efter skat i kroner fordelt på regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Pressebureauer har oplevet en reduktion af deres egenkapital fra omkring 74 mio. kroner i 2008 til omkring 57 mio. kroner i Et tab på knap 17 mio. kroner, hvoraf størstedelen (lige over 14 mio. kroner) er tabt i Region Hovedstaden. Tabel 7.5: Egenkapital i kroner for pressebureauer fordelt på regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Værditilvæksten var i 2011 omkring 187 mio. kroner. Værdien af produktionen er faldet omkring 14 mio. kroner fra 2008 til Størstedelen af faldet kan findes i Region Hovedstaden (knap 8 mio. kroner) og Region Midtjylland (knap 6 mio. kr.). Faldet i værditilvæksten fandt sted fra 2008 til Fra 2009 og frem har der været en svagt positiv udvikling. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/BRANCHEANALYSE BILAG BRANCHER REGIONALT Side 24 af 36

1. Introduktion... 2 2. Metode... 2 3. Udviklingen i antal beskæftigede med journalistuddannelse... 3

1. Introduktion... 2 2. Metode... 2 3. Udviklingen i antal beskæftigede med journalistuddannelse... 3 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 BRANCHEANALYSE ANSÆTTELSESSTATISTIK H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Brancheanalyse Introduktion Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Brancheanalyse Introduktion Side 1 af 8 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 BRANCHEANALYSE INTRODUKTION H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Brancheanalyse Reklameforbruget og pengestrømme til udenlandske virksomheder Side 1 af 9

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Brancheanalyse Reklameforbruget og pengestrømme til udenlandske virksomheder Side 1 af 9 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 BRANCHEANALYSE REKL LAMEFORBRUG OG PENGESTRØMME H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

MEDIEBRANCHENS STØRSTE VIRKSOMHEDER

MEDIEBRANCHENS STØRSTE VIRKSOMHEDER MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 BRANCHEANALYSE MEDIEBRANCHENS STØRSTE VIRKSOMHEDER REVIDERET 27.5.2014 H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

BRANCHE OG FORBRUG 2015

BRANCHE OG FORBRUG 2015 BRANCHE OG FORBRUG 2015 Husstandene bruger i dag væsentligt flere penge på medierelaterede forbrugsposter end tidligere både i kroner og i andel af det samlede forbrug særligt efter 2004. Fra at have udgjort

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

2 Hovedresultater. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2016/Branche og forbrug Side 4 af 37. forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed.

2 Hovedresultater. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2016/Branche og forbrug Side 4 af 37. forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed. 2 Hovedresultater Husstandenes forbrug på medierelaterede forbrugsposter 1994 2014 Den andel af det samlede forbrug i husstandene, som går til de medierelaterede forbrugsposter, er steget fra at udgøre

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS Trendanalysen 2010 Agenda 1. Trendanalysen 2010 om undersøgelsen 2. Tilbageblik Trends 2009 3. Forventninger til 2010 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen 2010

Læs mere

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon 63 12 70 00 Den grafiske industri Grakoms branchestatistik OMSÆTNING OG SALG Den samlede omsætning

Læs mere

Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grafisk Arbejdsgiverforening, Helgavej 26, 523 Odense M, telefon 63 12 7 Den grafiske industri GA s branchestatistik OMSÆTNING OG SALG Den

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

ANNONCEOMSÆTNING I DANMARK OG TIL UDLANDET

ANNONCEOMSÆTNING I DANMARK OG TIL UDLANDET 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN ANNONCEOMSÆTNING I DANMARK OG TIL UDLANDET FOTO: COLOURBOX ISSN 2445-852X Annonceomsætning - i Danmark og til udlandet Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN

REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN Juni 2016 VINDMØLLEINDUSTRIEN TEKST OG DATA: Udarbejdet af DAMVAD Analytics for Vindmølleindustrien. Bokse med Vidste du at er urelateret til DAMVAD Analytics.

Læs mere

TNS Gallup Trendanalysen 2009

TNS Gallup Trendanalysen 2009 TNS Gallup Trendanalysen 2009 Morten Kromann-Larsen Direktør, Media I samarbejde med: Media om undersøgelsen En undersøgelse, hvor de 450 største annoncører i Danmark blev inviteret til at deltage i et

Læs mere

BRANCHE OG FORBRUG 2015 BILAG: GRAFER OG TABELLER

BRANCHE OG FORBRUG 2015 BILAG: GRAFER OG TABELLER BRANCHE OG FORBRUG 2015 BILAG: GRAFER OG TABELLER Husstandene bruger i dag væsentligt flere penge på medierelaterede forbrugsposter end tidligere både i kroner og i andel af det samlede forbrug særligt

Læs mere

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Om statistikken Kilder Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra henholdsvis Danmarks Statistik og Experian. Kilden fremgår ved hver figur. Definitioner

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling 2012-2016 MAJ 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Branchens nøgletal De kreative indholdsbrancher dækker en række virksomheder, der udvikler og sælger

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon 63 12 70 00 OMSÆTNING OG SALG Den samlede omsætning inden for grafisk industri, udgiver- og

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Agenda. Giv inspiration til din salgshverdag..

Agenda. Giv inspiration til din salgshverdag.. MEDIASALG 2013 Agenda Giv inspiration til din salgshverdag.. 1. Kort status på mediamarkedet 2. Challenger sales en anden måde at sælge på 3. Kvalificeret salg forstå din kunde & dens udfordringer 4. Få

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL VækstRegnskab 2015 2. kvartal NØGLETAL PR. 3. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar København, januar 2012 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rekordmange

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS Trendanalysen 2011 Agenda 1. Trendanalysen 2011 - om undersøgelsen 2. Tilbageblik - Trends 2010 3. Forventninger til 2011 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Indledning Dansk Byggeris områdebestyrelser skal varetage bygge- og anlægssektorens interesser regionalt. I den forbindelse kan områdebestyrelserne få brug for at

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse,

Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse, N O T A T 30-11-2015 Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse, En ny analyse fra Danske Regioners viser, at de beskæftigede uden for hovedstadsområdet har en kraftig vækst i den

Læs mere

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 2.232 1.707 707 875 1.587 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 2.232 1.707 707 875 1.587 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 13. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 Danske husstandes forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstandenes samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstande med de laveste

Læs mere

Økonomisk barometer for Region Syddanmark, marts 2013

Økonomisk barometer for Region Syddanmark, marts 2013 Økonomisk barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet EØK ANALYSE juni 215 Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet Ifølge DIs medlemsvirksomheder har finansieringssituationen været i klar bedring de seneste par år, og den positive udvikling fortsætter

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 1. kvartal 2009 21. april 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 Sammenfatning 3 Metode Datapunkter 4 en i antal virksomheder 5 Beskæftigelse 6 Omsætning 7 Eksport 8 Omsætning pr årsværk 9 Regional fordeling

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Økonomisk Barometer for Region Midtjylland, marts 2013

Økonomisk Barometer for Region Midtjylland, marts 2013 Økonomisk Barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA., MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652 Gazeller i Nordjylland 6. september 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

2016 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK BRANCHE OG FORBRUG

2016 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK  BRANCHE OG FORBRUG 2016 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN BRANCHE OG FORBRUG BRANCHE OG FORBRUG 2016 Indhold 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater... 4 3 Konklusion... 6 3.1 Husstandenes forbrug...

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 13. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv FREDERIKSSUND Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser -

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018

MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018 MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018 TV-BRANCHEN 10200 Omsætning 10000 9800 9600 9400 9200 9000 8800 8600 Tal opgjort i mio. kr. 2008 2009 2010 2011 Omsætning

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 4. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Af Jonas Dan Petersen, JDPE@kl.dk Formålet med dette analysenotat er belyse den økonomiske vækst og produktivitet på tværs af landet i perioden 1995-2015 med

Læs mere

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten Særligt it-konsulenter og iværksættere skal tilskrives æren for, at hele it-sektorens fuldtidsbeskæftigelse er i fremgang ovenpå

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet ,7 25,0 9,4 10,2 22,

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet ,7 25,0 9,4 10,2 22, Gazeller i Syddanmark September 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 1.1 Sammenfatning Film Reklamefilm TV Computerspil 2 Metode 3 Udviklingen i antal kernevirksomheder

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 1.1 Sammenfatning Film Reklamefilm TV Computerspil 2 Metode 3 Udviklingen i antal kernevirksomheder Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1.1 Sammenfatning film 2 Metode 3 Udviklingen i antal kernevirksomheder 2008-2015 4 Beskæftigelse 5 Omsætning 6 Eksport 7 Gennemsnitlig omsætning per virksomhed 8 Regional

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013 TNS 22. november 2012 Contents 1 Om undersøgelsen 3 2 Tilbageblik - 2012 5 3 Forventninger til 9 4 Mediaplanerne 20 5 Konklusion 29 TNS 22. november 2012 2 1 Om undersøgelsen TNS 22. november 2012 Om undersøgelsen

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland De seks kreative brancher i tal Del 3 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene It-erhvervene 69 7. It-erhvervene Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene. 2-24 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Anta 588 596 576 597 169 177 1641 1639 198 23 232 244 6565 663 6623 6445 584 1515 279 771 2

Læs mere

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 Notat Februar 2016 Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de positive takter med at sænke og afskaffe dækningsafgiften i kommunerne næsten er gået i stå

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

Analyse 28. juni 2013

Analyse 28. juni 2013 28. juni 2013 Praktiserende læger i Nordjylland tjener mest Af Kristian Thor Jakobsen Dette notat kortlægger, hvor meget de praktiserende læger tjener, og om lægerne i yderliggende kommuner har et anderledes

Læs mere

september 2016 Økonomien i det danske erhvervsliv

september 2016 Økonomien i det danske erhvervsliv september 2016 Økonomien i det danske erhvervsliv Analysedata Analysen af økonomien i det danske erhvervsliv er baseret på økonomiske informationer fra regnskabspligtige virksomheder, som har indleveret

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften

Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften DI Danmarks geografiske udfordringer og muligheder Den 29. april 2016 TQCH Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften i Danmark Initiativer der forbedrer de generelle rammevilkår for industrivirksomhederne

Læs mere

Økonomisk barometer for Region Nordjylland, marts 2013

Økonomisk barometer for Region Nordjylland, marts 2013 Økonomisk barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Data for 1. kvartal 2015 RESUMÉ Vikarbranchen har gennem de senere år oplevet en betydelig vækst i vikarbeskæftigelsen. Der er tale om en kraftig vækst, der

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet ,7 25,0 9,4 10,2 22,

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet ,7 25,0 9,4 10,2 22, Gazeller i Sjælland September 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune Maj, 2016 Erhvervsservice i Norddjurs Kommune 1. INDLEDNING Formålet med dette notat er at sætte fokus på brugere af Norddjurs Kommunes erhvervsservice. Notatet beskriver antallet af brugere og tegner

Læs mere

Forskel i hvornår man får barn nummer

Forskel i hvornår man får barn nummer Forskel i hvornår man får barn nummer to Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 10 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvornår kvinder får barn nummer 2 set i forhold til

Læs mere