Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising"

Transkript

1 Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

2 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Efterskrift vejen frem mod Strategi 2015 Læs side 5 Læs side 7 Læs side 9 Læs side 11 Læs side 13 Læs side 15 Læs side 17

3 3 Gør mere gør det bedre nå længere! 4 Ungdommens Røde Kors har været i en rivende udvikling i de seneste år. Antallet af frivillige og medlemmer er steget, vi er til stede flere steder end nogensinde før til gavn for tusindvis af udsatte børn og unge. Og det er netop formålet med denne strategi at vi som organisation fortsætter denne positive udvikling: Gør mere, gør det bedre og når længere frem mod 2015! Strategien bygger på et stærkt fundament: vores fremtidsdrøm og DNA. Vores fremtidsdrøm er det, vi i Ungdommens Røde Kors stræber mod og bidrager med, mens vores DNA er det, der kendetegner og forener os i arbejdet mod vores fremtidsdrøm. Vores fremtidsdrøm Vi vil et samfund, hvor ingen børn og unge savner anerkendelse og deltagelse i positive fællesskaber. Derfor gør vi hver dag en forskel gennem konkrete aktiviteter for udsatte børn og unge og arbejder gennem vores fortalerarbejde for at fremme, at endnu flere deler vores drøm og arbejder i samme retning som os. Vores DNA Medmenneskelighed Vores engagement bunder i et humanitært ønske om en bedre verden. Vores fokus og drivkraft er altid viljen til at gøre en positiv forskel for andre. Vi arbejder ikke abstrakt, men sætter altid det konkrete nærvær og møde mellem mennesker i centrum. Kvalitet Vi er en ambitiøs organisation, hvor professionalisme, ansvarlighed og innovation er kerneværdier. Vi arbejder hele tiden for at udvikle vores organisation og aktiviteter - kvantitativt såvel som kvalitativt. Frivillighed Vi er en frivilligbaseret organisation, der ved, at det frivillige sociale arbejde kan styrke og udvikle mennesker. Vores arbejde og aktiviteter finder sted i lighed, respekt og øjenhøjde mellem frivillige og brugere. Vi tilbyder sociale og mangfoldige rammer for, at unge mennesker kan indfri det almenmenneskelige behov for mening og for at gøre en forskel for andre uden økonomisk vinding. Røde Kors Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global organisation, der leverer lokale løsninger og lokalt engagement. Vi varetager Dansk Røde Kors børne- og ungdomsarbejde, og vi bidrager aktivt til at inspirere og udvikle Røde Kors-bevægelsen i praksis. Vores strategi Mens vores fremtidsdrøm og DNA skal ses som vores overordnede formål, arbejdsmetode og værdigrundlag, er Strategi 2015 mere konkret og rettet mod områder i organisationen, som kræver særligt fokus frem mod Strategien er bygget op om seks fokusområder: Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising De seks fokusområder handler om at realisere organisationens fremtidsdrøm og DNA i praksis. For hvert område er der opstillet en række underpunkter formuleret som gensidige forpligtelser. Strategien uddybes på de følgende sider.

4 5 Rammer for frivilligheden 6 Frivilligheden er helt central i Ungdommens Røde Kors. Vi hjælper udsatte børn og unge gennem frivilligt arbejde i øjenhøjde og fremmer medmenneskeligt ansvar og stillingtagen. For at styrke vores frivillige og frivilligstrukturer yderligere frem mod 2015 har vi følgende prioriteter: Vi vil tiltrække engagerede og dygtige frivillige! Frivillige bidrager med både engagement og kompetencer og er en helt afgørende ressource i Ungdommens Røde Kors. På nogle aktiviteter er engagementet dog ikke nok, idet der kan være behov for særlige kompetencer af hensyn til de udsatte børn og unge. Derfor er det vigtigt, at vi i vores hvervning af nye frivillige understreger, hvilke kompetencer, der efterspørges. Vi vil sikre en god modtagelse af alle nye frivillige! Vi har en anerkendende tilgang til potentielle frivillige. Nye frivillige skal have let adgang til al relevant information og skal hurtigt kunne få et overblik over de muligheder, man har som frivillig i Ungdommens Røde Kors. Nye frivillige skal sikres en grundig introduktion til organisationen, og det skal være lettilgængeligt samt håndgribeligt at gå i gang med konkrete arbejdsopgaver. Vi skal styrke en aktiv Røde Kors-identitet blandt URK s frivillige! Med udgangspunkt i vores fælles værdier og principper skal vi binde hele organisationen sammen på tværs af aktiviteter, samt sikre tilhørsforhold og udsyn til resten af bevægelsen. Vi vil skabe rum for et længere liv i Ungdommens Røde Kors! At være frivillig i Ungdommens Røde Kors skal være en livsstil, og vi skal arbejde aktivt for, at Ungdommens Røde Kors er et fantastisk sted at være frivillig, så de frivillige bliver i længere tid. Det kan vi gøre ved at sætte fokus på de frivilliges trivsel og sikre, at alle frivillige konstant kan se nye muligheder og udfordringer i organisationen. Vi vil anerkende den frivillige indsats! Alle frivillige skal vide, at deres indsat er værdsat. Derfor har vi en anerkendende tilgang til alle frivilliges arbejde i måden, vi kommunikerer og mødes på. Det er vigtigt at have større fokus på succeser og den gode intention frem for det, der ikke fungerer. Det giver de bedste resultater og samtidig er det vigtigt, at alle ved, de gør en forskel. Vi vil styrke det sociale blandt de frivillige! Vi er grundlæggende frivillige i Ungdommens Røde Kors, fordi der er behov for vores arbejde, og dermed er vi til for de udsatte børn og unge. Men vi er også til for hinanden, og et godt sammenhold mellem de frivillige kommer også vores børn og unge til gode. Derfor vil vi styrke det sociale sammenhold mellem de frivillige endnu mere frem mod 2015 ved at skabe rum for møder og interaktion mellem frivillige på tværs af aktiviteter og landsdele. Vi vil tage kompetenceudvikling alvorligt! Alle frivillige skal have mulighed for at indgå i et uddannelsesforløb med høj kvalitet og mulighed for konstant udvikling. Frem mod 2015 vil vi derfor opbygge et fremragende uddannelsesprogram, der skal sikre, at de frivillige til hver en tid er klædt på til at løfte deres aktivitetsbestemte opgaver og udfordringer i organisationen til glæde for de udsatte børn og unge. Kompetenceudvikling er tæt knyttet til fastholdelse af de frivillige, idet vi tror på, at konstante udfordringer og læring er vigtige elementer i de frivilliges trivsel. Vi vil kendes for vores kompetencer! Unge med erfaring fra frivillige organisationer er efterspurgte på arbejdsmarkedet, og Ungdommens Røde Kors vil gerne være med til at fremhæve værdien af det frivillige arbejde. Det kan ske ved at tilbyde de frivillige brugbare redskaber til at dokumentere de realkompetencer, man som frivillig erhverver sig i Ungdommens Røde Kors. Vi vil have en mangfoldig frivilliggruppe! Mangfoldighed bidrager med nye perspektiver, tanker samt ideer og sætter os i stand til at nå nye grupper af udsatte børn og unge. Derfor vil vi omfavne mangfoldigheden i Ungdommens Røde Kors og gøre en aktiv indsats for at tiltrække nye typer af frivillige. Vi skal samtidig sørge for at skabe plads i Ungdommens Røde Kors, så man som frivillig oplever en glæde ved at være frivillig uanset social, religiøs, uddannelsesmæssig og anden baggrund. Vi vil styrke demokratiet i organisationen! Et centralt element i frivilligheden er foreningsdemokratiet, og vi skal frem mod 2015 sikre en større deltagelse i de demokratiske beslutningsprocesser i Ungdommens Røde Kors. Det gælder både deltagelse i landsmødet samt deltagelse på andre demokratiske niveauer.

5 7 Målrettet udvikling 8 Arbejdet i Ungdommens Røde Kors tager udgangspunkt i de frivilliges lyst til at gøre en forskel. At arbejdet i Ungdommens Røde Kors bygger på et frivilligt fundament, betyder derfor, at børn og unges behov er i centrum. Med udgangspunkt i vores frivillige fundament skal vi efterstræbe en klar målrettet udvikling i alle vores aktiviteter for udsatte børn og unge. Derfor har vi følgende prioriteter frem mod 2015: Vi skal være bevidste om vores valg! Vi skal kende formålet med alle aktiviteter, og alle aktiviteter i Ungdommens Røde Kors skal med udgangspunkt i Ungdommens Røde Kors drøm og DNA løbende frem mod 2015 udarbejde en beskrivelse af, hvorfor og hvordan aktiviteten modsvarer behovene hos de udsatte børn og unge, som aktiviteten er rettet mod. At kende baggrunden og præmisserne for, hvorfor vi laver de aktiviteter, vi gør, er med til at skabe en dybere forståelse for vores arbejde hos både frivillige og personer uden for organisationen. Vi vil skabe en læringskultur! Vi bliver kun bedre til vores arbejde, hvis vi løbende evaluerer vores indsats. Kun ved at lære af vores succeser og fejl kan vi blive bedre. Det skal derfor være en naturlig del af det frivillige arbejde løbende at evaluere indsatsen, og målet er, at alle aktiviteter bruger løbende evaluering som en naturlig del af deres målrettede planlægning og kvalitetsforbedring i Vi vil årligt sætte nye mål! For at Strategi 2015 skal have en værdi, er det vigtigt, at alle aktiviteter med udgangspunkt i Strategi 2015 drøfter og tager stilling til, i hvilken retning aktiviteten skal udvikle sig i det kommende år. Ved at vurdere, hvad der er udfordringer, mål og succeskriterier i løbet af året, sikres det, at samtlige aktiviteter konstant er i positiv udvikling og sætter nye mål for at nå endnu flere udsatte børn og unge og gøre det endnu bedre. Vi vil turde træffe de svære valg! Udvikling i organisationen skal faciliteres aktivt så det er håndgribeligt at være implementerende frivillig i URK. Vi skal fokusere på udviklingsprocesser for at sikre læring undervejs. En målrettet udvikling kræver, at vi indimellem afvikler aktiviteter, som ikke længere er relevante eller ikke skaber resultater. Aktiviteter kan vise sig at have opfyldt sine formål eller grundlaget og vilkårene for aktiviteten kan have ændret sig. Det kan for eksempel være i tilfælde, hvor andre organisationer har opstartet lignende aktiviteter, eller hvor der ikke længere er et behov. I de tilfælde skal vi turde træffe de svære valg og søge mod nye aktiviteter i stedet. Vi vil styrke vores faglighed! For i endnu højere grad at kunne tilbyde de bedst mulige aktiviteter for udsatte børn og unge er det vigtigt at styrke vores faglighed. Vi skal med andre ord vide endnu mere om de børn og unge, vi beskæftiger os med. Styrkelse af fagligheden skal ske hos de frivillige, men også i høj grad ved at fortsætte udbygningen af sekretariatet, så sekretariatet i endnu højere grad kan fungere som faglig sparringspartner for de frivillige. Vi vil desuden styrke fagligheden ved at inddrage eksterne parter, som besidder den viden, vi har brug for. Vi vil være til stede overalt, hvor der er brug for os! Målrettet udvikling betyder, at vi skal være til stede i hele landet og endnu flere steder i udlandet. Vi skal ikke kun dygtiggøre os i forhold til de aktiviteter, vi allerede laver, og de brugere, vi allerede når, men også ved at nå endnu flere, både når det kommer til lokal forankring og nye målgrupper. Vækst er et mål i sig selv, hvis vi skal leve op til vores drøm om, at ingen børn og unge må savne anerkendelse og deltagelse i positive fællesskaber, men væksten må aldrig ske på bekostning af kvaliteten. Vi vil favne bredere! Der er desværre i dag grupper af udsatte børn og unge, som ikke modtager tilbud, der kan hjælpe dem ud af deres aktuelle udfordringer. Vi skal fokusere på disse børn og unge gennem nye aktiviteter og klæde vores frivillige på til at blive i stand til at håndtere endnu tungere målgrupper frem mod 2015.

6 9 Social innovation 10 Mens de øvrige fokusområder i Strategi 2015 formentlig er kendte begreber, er social innovation et relativt nyt begreb, men med et enormt potentiale. Med social innovation som fokusområde ønsker vi at omfavne og fremme de kreative ideer og tanker og gå nye veje. Vi vil fokusere på, at vi som ungdomsorganisation har en unik mulighed og forpligtelse til at udfordre etablerede praksisser og tankegange. Vi møder børnene og de unge i øjenhøjde, og det skal der kunne komme skæve og fantastiske nye projekter ud af. Som sådan er social innovation ikke noget nyt i Ungdommens Røde Kors vi har længe været dygtige til at opfinde nye aktiviteter, men for første gang sætter vi nu strategisk fokus på det! Det vil vi gøre med følgende prioriteter frem mod 2015: Vi vil skabe rum for de innovative ideer! Der skal være plads til at tænke stort og nyt i Ungdommens Røde Kors. Derfor skal vi arbejde aktivt for at skabe og omfavne de nye, innovative ideer. Vi ved, at ideer oftest fødes af én, men udvikles af mange, og derfor vil vi skabe rum for, at frivillige mødes på tværs af akti-viteter i Ungdommens Røde Kors med det formål at idéudvikle på tværs af gængs vanetænkning. Vi vil mikse vores evner og gode ideer! De bedste ideer og sociale opfindelser er oftest ikke nye, men sammensætninger af noget eksisterende. Derfor handler det om at mikse det, vi i forvejen er dygtige til, på nye måder. Ved at kombinere allerede eksisterende aktiviteter på nye måder opstår der pludseligt helt nye aktiviteter. Det er sjovt og værdiskabende for vores brugere, for os og for omverdenen. Vi vil skabe plads til leg! Vi er dygtige til at skabe leg for børn og unge, men ikke i lige så høj grad for os selv. Ved i højere grad at lege, når vi er sammen ikke mindst tankemæssigt styrker vi kreativiteten og med styrket kreativitet kommer også de skæve og spændende ideer! Vi vil derfor arbejde aktivt for at bringe legen ind som et centralt element i vores daglige arbejde. Vi vil indgå i kreative samarbejder! Vi kan selvfølgelig skabe kreative ideer selv, men mange ideer bliver endnu bedre, når andre spiller bold med os. Derfor skal vi styrke samarbejdet med andre organisationer, samarbejdspartnere og institutioner også de, som vi normalt ikke ville tænke, at det var naturligt at samarbejde med. Vi har både meget at lære og meget at tilbyde, og kombinerer vi vores evner med andres, bliver vi endnu bedre til at lave spændende aktiviteter for de udsatte børn og unge. Vi vil dele vores idéer med hinanden! At få en idé er sjældent nok til at føre den ud i livet, men i stedet for at lade idéen dø, skal den gives videre, så andre kan løbe med den. Jo flere, der griber en idé, udvikler den og sender den videre, jo mere gennemtænkt og spændende bliver den. Derfor vil vi skabe rum og netværk for at dele idéerne med hinanden! Vi vil turde udfordre vanetænkningen! Vi skal turde være socialt innovative overalt i organisationen. Man behøver ikke at lave en bestemt aktivitet, fordi det er normen. Hvorfor ikke gå i en helt anden retning og lave lige præcist dét, som de udsatte børn og unge har brug for i lokalområdet? I 2015 skal Ungdommens Røde Kors ikke være kendt for bestemte aktiviteter, men for måden vi laver aktiviteter på, og det innovative skal kendetegne alle aktiviteter. Dermed ikke sagt, at aktiviteter, der har eksisteret i mange år, ikke har deres berettigelse. Udfordringen består i konstant at nytænke og genopfinde sig selv med udgangspunkt i aktuelle behov.

7 11 Kommunikation 12 I en voksende organisation med stigende ambitioner bliver behovet for effektiv og tidssvarende kommunikation kun større og større. Det stiller krav om, at vi hele tiden forbedrer os inden for følgende prioriteter: Mange flere skal kende Ungdommens Røde Kors! Vores arbejde berettiger til et langt større kendskab i den brede befolkning og særligt blandt de unge. Udsatte børn og unge skal kende til vores tilbud, mens flere skal vide, at der hos os er mulighed for at gøre en forskel. En høj kendskabsgrad er en forudsætning for, at både potentielle brugere og frivillige ved, at de altid kan henvende sig til os. Samtidig er en høj kendskabsgrad blandt eksempelvis politikere, embedsmænd og socialrådgivere med til at gøre vores arbejde lettere og mere effektivt. Vi vil være dygtige til at fortælle om vores arbejde! Ungdommens Røde Kors vrimler med gode historier, men det er for sjældent, de ser dagens lys. Vi skal derfor være langt bedre til at fortælle, dele og kommunikere de gode historier og fortælle, hvad vi som organisation opnår med meget få ressourcer. Både medier og politikere er optagede af den personlige historie, og selvom vi aldrig må kaste vores børn og unge for medierne, kan vi blive langt bedre til at fortælle de mange gode historier, som oftest strander hos de frivillige. Historierne er nemlig vigtige både internt og eksternt. Vi vil bringe vores ideologi videre! Ungdommens Røde Kors bygger på et stærkt fundament af værdier og ideologi, og det skal skinne igennem, når vi kommunikerer. Andre skal mærke den passion, vi frivillige føler for arbejdet, for passionen er både inspirerende for andre og styrkende for vores troværdighed. Vi skal lade vores værdier skinne igennem, når vi kommunikerer, og vi må aldrig nøjes med at fortælle, hvad vi gør, men også hvorfor vi gør det. Vi vil engagere de unge! Vores eksterne kommunikation skal være engagerende. Vi skal derfor altid i vores eksterne kommunikation fokusere på, hvordan man kan være med til at gøre en forskel enten ved at engagere sig frivilligt eller ved at støtte os økonomisk. Vores kommunikation skal være så spændende og opsigtsvækkende, at man som modtager simpelthen ikke kan lade være med at tage del i vores fantastiske arbejde. Det er ikke en let opgave, men ved altid at fokusere på mulighederne for at deltage, er vi kommet et langt stykke af vejen. Vi skal styrke vores interne vidensdeling! En grundlæggende nødvendighed er, at vi styrker vores interne kommunikation. Kun ved at snakke bedre sammen kan vi sikre, at de bedste idéer og løsninger udvikles og prioriteres. Igen skal den gode historie fortælles. Hvis én aktivitet har haft succes med en idé, skal denne best practice deles med andre, så de får samme mulighed for at udvikle sig positivt. Vi skal med andre ord blive bedre til at fortælle hinanden, når noget har fungeret godt, så andre kan følge i samme spor! Vi vil sprede vores budskaber gennem flere kanaler! For at opnå et større kendskab er det nødvendigt, at vi tænker ud over de traditionelle kommunikationskanaler. Det kan særligt ske ved i endnu højere grad at engagere de lokale frivillige i kommunikationsarbejdet og målrettet fokusere på lokale aviser, radiostationer og lignende. Vi skal udnytte nye IT-muligheder! Både den interne og eksterne kommunikation kræver, at vi har de rette redskaber, og en stor del af disse redskaber skal findes i IT. Vi skal løbende udvikle vores hjemmeside som den væsentligste eksterne kommunikationskilde, og vi skal samtidig opbygge et funktionsdygtigt internt kommunikationssite. Endeligt skal vi fokusere på mulighederne i de sociale medier, der vinder mere og mere frem.

8 13 Fortalerarbejde 14 I de senere år har vi i Ungdommens Røde Kors taget vores fortalerarbejde mere og mere alvorligt, og det er der en god grund til. Vores aktiviteter gør hver dag en forskel for mange udsatte børn og unge, men vi har også en forpligtelse til at tale de udsatte børn og unges sag i Danmark og i verden og arbejde for at forbedre deres generelle vilkår. Det betyder, at vi aktivt arbejder for at ændre de problemer, der gør, at børn og unge havner eller fastholdes i deres udsatte situation. Vi gør dette med udgangspunkt i vores erfaringer fra aktiviteterne, vores DNA og vores Røde Kors-principper om neutralitet og upartiskhed. Frem mod 2015 har vi følgende prioriteter: Vi vil sætte en dagsorden! Vores arbejde frem mod 2015 skal i højere grad tage udgangspunkt i, at vi vil være dagsordenssættende. Vi skal naturligvis kunne reagere på en aktuel sag, men vi skal oftere være med til at bestemme, hvilke sager, der får opmærksomhed. Det kan vi kun gøre gennem veltilrettelagt fortalerarbejde, og vi skal i højere grad være engagerede i at påvirke hvilke sager, der får mediernes, politikernes og befolkningens opmærksomhed. Vi vil lave længerevarende kampagner! Hvis vi vil være dagsordenssættende, må vi i højere grad planlægge vores fortalerarbejde. Vi skal sætte konkrete mål for, hvad vi vil have ændret og gå efter det. Oftest kræver reel indflydelse, at vi over en længere periode fastholder fokus på et bestemt spørgsmål, og det kan længerevarende kampagner med klare mål bidrage til. Det kræver, at kampagnerne integreres i hele organisationen - også på lokalt niveau - og fortalerarbejdet er derfor noget, som alle frivillige gerne skal forholde sig til. Vi vil være en vidensbank! Hvis vi skal tages alvorligt i offentligheden, er det nødvendigt, at vi ved, hvad vi taler om! Det kræver en øget faglighed, men også, at vi bliver bedre til at opsamle den enorme mængde af viden, som vores frivillige tilegner sig på aktiviteterne. Vi vil frem mod 2015 blive bedre til at indsamle og opsamle denne latente viden og omsætte den til slagkraftige holdninger. Vi vil kende og påvirke det politiske system! Hvis vi ikke kun vil opnå synlighed, men også faktiske forandringer, kræver det ikke blot, at vi har de gode argumenter vi skal også kende til det politiske system, hvor beslutningerne træffes. Derfor skal vi opbygge en højere grad af politisk kompetence både på nationalt og lokalt niveau. Det lokale fortalerarbejde skal styrkes gennem faglig sparring og erfaringsudveksling mellem centrale og lokale enheder i forhold til fortalerarbejdet. Vi vil gennem direkte dialog med politikere og embedsmænd forbedre forholdene for udsatte børn og unge samt rammerne for vores arbejde. Vi vil bidrage aktivt til at inspirere og udvikle Røde Kors-bevægelsen! Fortalerarbejdet gælder ikke kun eksternt - også internt i Røde Kors-bevægelsen er der god mulighed for at få en vigtig og positiv indflydelse. Ved at spille en aktiv rolle internt i bevægelsen, herunder sammen med Dansk Røde Kors, kan vi sætte en dagsorden og arbejde for, at en voksende del af bevægelsen engagerer sig i resultatorienteret arbejde for udsatte børn og unge. Vi vil skabe en kultur, hvor flere frivillige tager aktiv stilling! At vi er neutrale og upartiske betyder ikke, at vi ikke må tage stilling! Frem mod 2015 vil vi arbejde for, at endnu flere frivillige tager stilling til de børn, unge og sociale problemer, som de møder gennem aktiviteterne. Det vigtige er, at man tager stilling, og dermed er der stadig plads til alle uanset politisk ståsted! Frivillige i Ungdommens Røde Kors engagerer sig også gerne holdningsmæssigt. Vi vil samarbejde på tværs! Vi vil ikke stå alene i vores fortalerarbejde. Ved at samarbejde med eksterne aktører, herunder andre organisationer, eksperter og specialister, kan vi skabe et bredt fagligt fundament, styrke vores viden og tale med en endnu stærkere stemme.

9 15 Fundraising 16 Det koster penge at hjælpe udsatte børn og unge. Heldigvis er vi i Ungdommens Røde Kors dygtige til at gøre det mere omkostningseffektivt end mange andre. Men der skal penge i kassen, og de kommer desværre ikke af sig selv. Derfor vil vi arbejde aktivt for at sikre et sundt og bæredygtigt økonomisk fundament for vores fortsatte udvikling og vækst. Frem mod 2015 har vi følgende prioriteter: Vi vil tidoble antallet af medlemmer! Tallet er ikke vigtigt men det er signalet. Ungdommens Røde Kors har potentialet til at mangedoble antallet af medlemmer frem mod 2015, og vi vil med målrettede tiltag tage medlemshvervningen alvorligt. Et stort antal medlemmer sikrer et bæredygtigt økonomisk fundament, en højere kendskabsgrad og større tyngde i vores fortalerarbejde. Vi vil have flere private bidrag! Ungdommens Røde Kors har i dag ikke mange direkte private bidragsydere, men det vil vi ændre på frem mod Et centralt element i denne indsats bliver at konvertere medlemmer til bidragsydere. Når man forlader ungdommen, betyder det alt for ofte et farvel til Ungdommens Røde Kors, men vi skal formå at fastholde vores tidligere medlemmer som bidragsydere. Vi skal ligeledes have fat i mange andre private bidragsydere i de kommende år. Vi vil have større og længerevarende bevillinger! Ungdommens Røde Kors modtager mange relativt små og kortvarige bevillinger fra offentlige puljer og private fonde. Det sætter vi naturligvis stor pris på, men frem mod 2015 vil vi arbejde aktivt for at organisere vores fundraisingarbejde, så det i voksende grad sigter mod store og længerevarende bevillinger og partnerskaber. Det vil give ro til vores arbejde og samtidig sikre et solidt økonomisk fundament. Vi vil tjene vores egne penge! Ungdommens Røde Kors har i de seneste år satset på indkomstgenererende aktiviteter med det formål at genere frie midler til vores organisation og aktiviteter. Denne indsats vil vi fortsætte og øge frem mod 2015, for det er vigtigt, at vi gør os mere uafhængige af eksterne bidragsydere. Best practices fra eksisterende indkomstgenererende aktiviteter skal bruges til at opstarte nye, og vores udsatte børn og unges kompetencer kan bruges til nye, banebrydende indkomstgenererende aktiviteter. Vi vil styrke vores samarbejde med den private sektor! Den private sektor er en medspiller, som vi i endnu højere grad vil samarbejde med. Den private sektor ønsker i højere og højere grad at tage et socialt ansvar, og Ungdommens Røde Kors kan med stor fordel drage nytte af de økonomiske midler og den viden, som virksomhederne tilbyder. Det giver dog sig selv, at Ungdommens Røde Kors skal fastholde en fornuftig og konstruktiv kritisk tilgang til samarbejdet med den private sektor. Vi vil fortsat sætte stor pris på Dansk Røde Kors! Selvom Ungdommens Røde Kors i voksende grad formår at finansiere aktiviteter med eksterne midler, er vores slægtskab og samarbejde med Dansk Røde Kors fortsat meget vigtigt på flere fronter, herunder økonomisk. Både lokalt, nationalt og internationalt kan vi drage stor nytte af et fortsat godt, tillidsfuldt og tæt forhold til Dansk Røde Kors. Vi vil ikke være bange for at tænke nyt! Generelt gælder det, at vi skal turde smide livrem og seler kun ved at gå nye veje kan vi sikre, at fremtidens økonomiske fundament bliver endnu bedre. Vi skal acceptere, at økonomiske midler er en nødvendighed for at nå endnu flere udsatte børn og unge, og en væsentligt større professionalisering af vores fundraisingarbejde er derfor en absolut nødvendighed. Kun ved at skaffe flere midler kan vi opfylde vores drøm, men vores fundraising må dog aldrig gå på kompromis med vores DNA og vores integritet.

10 17 Efterskrift vejen frem mod Strategi Strategi 2015 er en strategi for hele Ungdommens Røde Kors. Strategien er vedtaget af organisationens landsmøde og leverer derfor ambitioner og pejlemærker for landsstyrelse, frivillige ledere, frivillige og ansatte i Ungdommens Røde Kors i de kommende år. Vi kan ikke realisere alle prioriteter og ambitioner i Strategi 2015 med det samme. Nogle planer må vente, andre vil skulle implementeres over hele perioden. Derfor er det vigtigt, at alle aktiviteter i Ungdommens Røde Kors i de kommende år arbejder ud fra etårige handlingsplaner, der mere konkret viser, hvordan strategien implementeres og prioriteres i det kommende år. På baggrund af Strategi 2015 vil landsstyrelsen således inden udgangen af hvert år udarbejde en etårig handlingsplan for arbejdet i landsstyrelsen i det kommende år. Denne handlingsplan vil blive godkendt inden behandlingen af budgettet for det kommende år. Det samme vil gælde organisationens styregrupper og temaudvalg: I løbet af efteråret vil de udarbejde en etårig handlingsplan for prioriteter og udviklinger på aktivitetsområdet i det kommende år. Disse handlingsplaner vil skulle godkendes af landsstyrelsen inden behandlingen af budgettet på landsstyrelsesmødet i december. Organisationens lokale udviklingsråd opfordres ligeledes til at udarbejde handlingsplaner for deres arbejde i lyset af Strategi Handlingsplanerne skal være korte, konkrete og præcise. Halvvejs i perioden frem mod 2015 vil landsstyrelsen facilitere en midtvejsevalu-ering af Strategi 2015: Er vi godt på vej? Hvor har vi implementeret ambitionerne i Strategi 2015 og hvor halter vi lidt bagud? Denne evaluering vil formentlig blive præsenteret på landsmødet i Desuden vil Strategi 2015 være et naturligt fokuspunkt for andre brede URK-møder i de kommende år, herunder LS+ møder, forårsmøder og sommerhøjskole. Strategien 2015 vil ligeledes være udgangspunkt for landsformandens årsberetning i de kommende år. Endelig vil landsstyrelsen, i dialog med resten af organisationen, udarbejde en slutevaluering af strategiens resultater forud for landsmødet i Denne evaluering vil danne udgangspunkt for vedtagelsen af den næste strategi. Når Strategi 2015 er formuleret gennem gensidige forpligtelser er det fordi, vi alle har et ansvar for at udvikle vores organisation i en positiv retning. Ikke for vores egen skyld, men for at nå endnu flere udsatte børn og unge i Danmark og udlandet. Lad os derfor frem mod 2015 hjælpe hinanden med at gøre mere, gøre det bedre og nå længere!

11 Ungdommens Røde Kors H. C. Ørstedsvej 47, Frederiksberg C Tlf

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for de vigtigste

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for overordnede

Læs mere

Læringsstrategi for frivillige i Ungdommens Røde Kors

Læringsstrategi for frivillige i Ungdommens Røde Kors Læringsstrategi for frivillige i Ungdommens Røde Kors Side 1 af 10 1. Indledning Udviklingen af læringsstrategien sker som led i arbejdet med at implementere Strategi 2015, hvor fællesnævneren er at skabe

Læs mere

Udvikling: A) Intern kvalitet 1. Social innovation 2. Brugeren i fokus 3. Organisationsstruktur

Udvikling: A) Intern kvalitet 1. Social innovation 2. Brugeren i fokus 3. Organisationsstruktur Handlingsplan 2014 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Landsstyrelsens prioriteter i 2014 Udvikling: A) Intern kvalitet 1. Social innovation 2. Brugeren i fokus 3. Organisationsstruktur B) Ekstern

Læs mere

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationschef. Juni 2016 - uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationsilkeborg Indledning og baggrund Initiativet med at etablere innovationsilkeborg udspringer både af den velfærdsudfordring

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 3 Indledning Dette er en præsentation af Dansk Flygtningehjælps vision og organisationens samlede sæt af værdier og normer. Modellen arbejder

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Det er lysten, der driver værket Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Ungdommens Røde Kors har kickstartet en række initiativer, der giver børn og unge alle steder i landet mulighed

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

GOD ENERGI TIL FRIVILLIGT ARBEJDE 2014 ET PARTNERSKAB MELLEM ENERGI DANMARK OG UNGDOMMENS RØDE KORS

GOD ENERGI TIL FRIVILLIGT ARBEJDE 2014 ET PARTNERSKAB MELLEM ENERGI DANMARK OG UNGDOMMENS RØDE KORS GOD ENERGI TIL FRIVILLIGT ARBEJDE 2014 ET PARTNERSKAB MELLEM ENERGI DANMARK OG UNGDOMMENS RØDE KORS VI TAGER ANSVAR SAMMEN Da Michael fik en mentor gennem Ungdommens Røde Kors, mødte han for første gang

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN?

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? STRATEGI 20132015 2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? PTU har de seneste år været gennem en stor udvikling. Vi har fået foretaget en om- og udbygning af vores faciliteter i Køben havn, og vores afdeling i Århus

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne - En netværksstyringsstrategi 2 3 Hvorfor netværksstyringsstrategi Vi lever i dag i et meget mere komplekst samfund end nogensinde før. Dette skyldes

Læs mere

Råmateriale fra workshops Odense, d. 16. januar Kommuneperspektiv

Råmateriale fra workshops Odense, d. 16. januar Kommuneperspektiv Kommuneperspektiv Inddragelse skal være konkret og tage udgangspunkt i borgeres særlige kompetencer Kommunen skal ikke inddrage på politik og strateginiveau, men være gode til at dele inddragelsen op i

Læs mere

Vores mission. Vores kernekompetencer. Vores strategi

Vores mission. Vores kernekompetencer. Vores strategi Strategi 2012 2012 Hvor skal vi hen? PTU har gennem de seneste år været gennem en rivende udvikling. Vi har afholdt en række større internationale konferencer, som har været med til at synliggøre os over

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

DFUNK Strategi

DFUNK Strategi DFUNK Strategi 2014-16 DFUNK strategi 2014-16 Med strategien 2014-16 ønsker vi at sikre kontinuitet, gennemsigtighed og ansvarlighed i DFUNKs arbejde de næste tre år. Samtidig ønsker vi at sikre, at hele

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune Det gode skoleliv Glostrup Kommune Forord Børne- og Skoleudvalget har fokus på børn og unges trivsel, læring og uddannelse. Vi ønsker, at børn og unge i Glostrup Kommune udvikler sig og uddanner sig til

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik Indhold Forord... 2 Vision... 2 Værdier... 2 Livsmod... 2 Rodfæstethed... 3 Respekt for forskellighed... 3 Handlekraft... 4 Fælles grundlag for arbejdet med børn... 5 779-2016-10861

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Rummelig. Mangfoldighed. Innovation. novation. Professionalisme. ssionalisme. Dialog. Empowerment. på Vollsmose Bibliotek

Rummelig. Mangfoldighed. Innovation. novation. Professionalisme. ssionalisme. Dialog. Empowerment. på Vollsmose Bibliotek Rummelig Rummelighed Mangfoldighed novation Innovation ssionalisme Professionalisme Dialog Empowerment Vollsmose Medborgercenter på Vollsmose Bibliotek Vollsmose Medborgercenter er et tilbud til borgerne

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Et samfund rigere på muligheder

Et samfund rigere på muligheder Et samfund rigere på muligheder Et samfund rigere på muligheder. August 2017 Finans Danmark og Mensch. Et samfund rigere på muligheder Fælles interesser. Når finanssektoren går sammen i Finans Danmark,

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse Mål for Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 Indledning Formålet med at udarbejde mål for Handicap og Psykiatri er, at målene angiver retning for vores arbejde og giver mening til

Læs mere

Den røde tråd Strategiplan (senest rev )

Den røde tråd Strategiplan (senest rev ) Den røde tråd Strategiplan 2016-2019 (senest rev. 10.01.2017) Indledning... 2 Grundlag... 2 Strategiplanens tilblivelse... 3 Strategiplanen opererer med følgende hovedelementer:... 3 Fra vision til virkelighed...

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere