Biomedicin - er fremtiden sikret for dyrlæger?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biomedicin - er fremtiden sikret for dyrlæger?"

Transkript

1 VETERINÆRUDDANNELSE Biomedicin - er fremtiden sikret for dyrlæger? Den nye veterinæruddannelse byder på fem forskellige faglige differentieringer. En af disse differentieringer er inden for biomedicin. Denne artikel handler om en dyrlægestuderendes, flere dyrlægers og medicinalbranchens opfattelse af en gammel medicinsk uddannelse på vej ind i en højteknologisk fremtid [ Kristian Viekilde 1 og Anders Permin 2 ] 1 Stud.med.vet. og freelancejournalist 2 Dyrlæge, ph.d. og freelancejournalist selvstændig dyreforsøgs-tilladelse, giver en bred introduktion til arbejdet med levende forsøgsdyr. Mikrobiel-, parasitærog klinisk patologisk diagnostik giver både praktisk håndelag og teoretisk forståelse for moderne diagnostiske metoder. Viden om forsøgsplanlægning og ri- sikovurdering skal give en baggrund for korrekt udførelse af forsøg og afprøvninger. På det sidste modul forsøges det hele sat ind i en sammenhæng omkring udvikling af lægemidler og vacciner, induktion af eksperimental-patologiske dyre- og cellemodeller, ligesom kursus i (fortsættes side 8) Den 1. februar 2006 startede det første hold studerende på en den nye differentiering i biomedicin på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL). Der er afsat 35 pladser til de i alt 180 studerende svarende til knap 20 %. Dimensioneringen er sat ud fra et samfundsmæssigt skøn for veterinære kandidater med en biomedicinsk specialisering blandt andet bygget på prognoser fra Den Danske Dyrlægeforening, KVL og amtsrådsforeningen. Det er det nyoprettede Implementeringsudvalg, der har stået fadder til den nye studieordning med de fem omtalte differentieringer. For at få et så korrekt indblik i denne nye form for veterinærmedicinsk specialisering har vi talt med den veterinære studieleder på KVL, professor Asger Lundorff Jensen. På hvilke punkter adskiller denne differentiering sig fra den gamle studieplan fra 1998? - Den studerende får bl.a. et bredere og bedre kendskab til emner såsom genomkundskab og bioimaging, der giver et avanceret kendskab til molekylærbiologien og anvendelige metoder til at visualisere normalbiologiske og patobiologiske funktioner på cellulært niveau. Det store forsøgsdyrskursus, der opfylder Justitsministeriets krav til ansøgere om Grundvidenskabelige kompetencer Modul 1 (obligatorisk) Viden om pro- og eukaryotgenomer, samt metoder til at analysere genomer. Viden om bioimaging. Modul 2 a Forståelse af moderne metoder og principper inden for mikrobiel, parasitær og klinisk patologisk diagnostik. Modul 2 b. Forståelse af grundlæggende principper i den biomedicinske forskning og af anvendelse af såvel dyr, som in vitro metoder til forskning og produktudvikling. Kendskab til generelle statistiske love, principper, metoder, begreber og udtryk til planlægning af eksperimentelt arbejde. Kendskab til inferensmetoder. Kendskab til risikoanalyse. Kompetencer rettet mod teknologi og produktion. Modul 1 (obligatorisk) Kendskab til genomanalyse og bioimaging. Modul 2 a. Forståelse af moderne metoder og principper inden for mikrobiel, parasitær og klinisk patologisk diagnostik. Modul 2 b. Forståelse af principper og metoder i den biomedicinske forskning og af anvendelse af dyr og in vitro metoder. Anvendelse af statistiske beregnings- og inferensmetoder, herunder planlægning af eksperimentelt arbejde. Kompetencer inden for etik og værdier. Modul 1 (obligatorisk) Reflektere over anvendelsesmulighederne ved molekylær genetiske metoder og bioimaging analyse. Modul 2 a. Kan diskutere resultater af ovenstående metoder og principper. Kan diskutere krav til kvalitetssikring af metoder med sigte på senere Modul 2 b. anvendelse i diagnostiske laboratorier. Kan diskutere anvendelsen af såvel dyr som in vitro metoder til forskning og produktudvikling. De tre tabeller viser, hvad man skal uddannes inden for i relation til differentieringen i biomedicin. Læring målene er opdelt i tre moduler fordelt over tre hovedgrupper hhv. grundvidenskab, teknologi og produktion samt etik og værdier. Kilde: Studiehåndbog Udgiver: Studieforvaltningen, KVL, Modul 1 ligger på 4. år blok 3-4 (svarende til det gamle 8. semester) og Modul 2 ligger på 5. år blok 3-4 (svarende til det gamle 10. semester) 6 Dansk Veterinærtidsskrift marts Nummer 5 Årgang 89

2 Jeg håber at blive klædt godt på til en fremtid i biotekindustrien eller et job i klinisk praksis, siger stud.med.vet. Louise F.S. Lauritsen, som har valgt den helt nye differentiering i biomedicin på veterinærstudies overbygning. (Foto: Kristian Viekilde). Forskervinklen tiltrækker Veterinærstuderende Louise F.S. Lauritsen har valgt den biomedicinske differentiering. Vi mødte hende, før det hele gik løs til en snak om ambitioner, muligheder og udfordringer. Hvorfor vælger du den biomedicinske profil? - Jeg vælger først og fremmest biomedicin, fordi man her får det Det store forsøgsdyrskursus, hvilket er en nødvendighed, hvis man vil lave selv simple forsøg eller eksperimentere med dyr, eksempelvis i sit speciale. - Da jeg påbegyndte veterinærstudiet, ville jeg egentlig være smådyrsdyrlæge. Det kan da godt være, at jeg stadig vil det på et tidspunkt; men det er jo således, at alle får den samme autorisation, og man er ikke nødvendigvis ringere stillet end andre med en mere målrettet differentiering. Arbejdstiderne taler helt klart for en fremtid i medicinalbranchen, men det er også den spændende og udfordrende udvikling, man bliver en del af, der tiltaler mig. Men som sagt har jeg ikke helt bestemt mig. Har du indtryk af, om det er for specialiseret? Man kan altid skrive speciale i noget andet - det er man i sin gode ret til. Så er man tvangsflyttet over på en anden differentiering end det, man havde valgt som første prioritet, har man en mulighed for at trække sin uddannelse i sin oprindelige retning. Jeg kan måske godt frygte, at det bliver lidt for teoretisk, men omvendt ved jeg det jo ikke endnu, og jeg regner da med at blive glædelig overrasket; om det bliver for specialiseret det tror jeg ikke! Det er forskervinkelen, der især tiltrækker Louise. Håbet om at få en dagligdag, der er mere udviklingsorienteret end almindelige dyrlægers arbejde. Men hvordan ser hun på konkurrencen fra en anden af KVL s mange uddannelser, nemlig bioteknologiuddannelsen? - Jeg går og tror, at de er mere procesorienteret, biotekkerne. Og der er nok også en tendens til, at de er mere målrettet ned i den enkelte detalje. Jeg tror, at vi kommende biomedicinere er langt bredere, og at vi har et større biologisk overblik. Forstået på den måde, at vi har lært alle de grundlæggende discipliner fra cellebiologi til anatomi og fysiologi samtidig med, at vi så får en patologisk og farmakologisk overbygning krydret med en biomedicinsk profil. Det, tror jeg, kommer til at hjælpe os i konkurrencen med biotekkerne, farmaceuterne og medicinerne. Hvad skal veterinæruddannelsen suppleres med? - Kommunikation er meget vigtigt. Man kommer hurtigt til at gå i sin egen drømmeverden - både i praksis og i andre job. Jeg tror, de fleste er enige om, at er det vigtigt at få nogle redskaber til at komme ud med sine erfaringer og opdagelser. Det gælder både i relation til sine klienter, men også når vi i store virksomheder skal præsentere forskningsarbejder og kommende projekter. Jeg håber også KVL begynder at indgå flere samarbejdsaftaler med privatvirksomheder. - Det vil være en optimal mulighed, hvis undervisning og projektarbejde kunne ske i medicinal- og biotekindustrier. Altså en bredplatform, hvor virksomheder med kommercielle interesser arbejdede tættere sammen med videnskabende institutioner til gavn for samfundet, virksomhederne, universitetet og os. En ekstra fjer i hatten? - Vi får alle den samme danske autorisation, og det er godt. Når jeg har valgt en biomedicinsk differentiering, får jeg ikke mindre kliniktid, end dyrlæger har fået før mig. Tværtimod får jeg lidt mere. Derfor mener jeg, at jeg står med en ekstra fjer i hatten, den dag jeg skal ud på arbejdsmarkedet! Måske jeg er lidt dårligere stillet i en smådyrspraksis, men jeg har andre kvaliteter at trække på, som nemt kan supplere dagligdagen i fremtidens dyrlægepraksis. > Dansk Veterinærtidsskrift marts Nummer 5 Årgang 89 7

3 VETERINÆRUDDANNELSE eksperimentel kirurgi giver den studerende mulighed for at videreudvikle sine kirurgiske færdigheder i en både mikroog makrokirurgisk eksperimentel sammenhæng. - Differentieringen adskiller sig ved at målrette de studerende mod bioteknologiske, farmaceutiske eller diagnostiske laboratorier i både Danmark og resten af verden. Alt i alt skulle de studerende få et gevaldigt bioteknologisk kompetenceløft, relativt til den gamle studieordning. Det betyder samtidig også, at det vil være mere nærliggende at uddanne flere erhvervs-ph.d er inden for denne gren frem for de mere traditionelle veterinærmedicinske områder. Hvad kræver det at komme ind på biomedicinlinjen? - Det kræver først og fremmest, at man har lyst og evner til at starte på veterinærstudiet. Dernæst kræver det, at man har lyst til en kombination af klassisk veterinærmedicin og højteknologiske udfordringer. Med denne differentiering skulle det gerne blive nemmere at få arbejde inden for det private erhvervsliv og specielt i farmakologiske virksomheder. - Når vi laver en differentiering eller specialisering, om man vil, betyder det, at man inden for et relativt område bliver rigtig dygtig. Omvendt vil der også være ting, som man ikke får i samme omfang som andre studerende med andre specialiseringer - det giver næsten sig selv. Men man får ikke mindre klinik ved at tage en biomedicinsk specialisering end ved eksempelvis at tage mindre husdyrs sygdomme eller produktionsdyr. Alle nuværende specialiseringer på veterinærstudiet resulterer i den samme kendte autorisation. Hvor mange startede på biomedicin den 1. februar 2006? - Der var 10 studerende, der havde søgt ind på biomedicin som første prioritet. Det var kun knap en tredjedel af det, der er dimensioneret med, som jo var 35 pladser. Til gengæld har der været en ekstraordinær stor søgning på differentieringer inden for Hestesygdomme og I sin stilling som Medical Writer er dyrlæge Jan Harry Petersen med til at sikre en korrekt præsentation og fremstilling af data. (Foto: Genmab). Medical writer i Genmab Genmab A/S er et biotekfirma, som producerer og udvikler fuldt humane monoklonale antistoffer til behandling af invaliderende og livstruende sygdomme. Firmaet har en række produkter i udvikling til mulig behandling af primært kræft og inflammatoriske sygdomme. Genmab er et internationalt firma med afdelinger i Europa og USA. Vi talte med Jan Harry Petersen, som blev uddannet som dyrlæge i Jan blev ansat i Genmab i 2001 efter at have arbejdet både i smådyrspraksis, offentlig administration, samt i farmaindustrien hos Novo Nordisk i en årrække. Hvad er din stilling hos Genmab? - Jeg er medical writer og leder af vores afdeling for klinisk dokumentation, hvor vi er to ansatte. Hvad består dit arbejde i detaljer i? - Mit arbejde består i at få afsluttet og rapporteret de kliniske forsøg, Genmab kører. Det gør jeg i tæt samarbejde med statistikerne, de studieansvarlige og de medicinsk ansvarlige personer i firmaet. Endvidere udarbejder jeg præsentationer af data og resultater fra vores kliniske forsøg til brug ved møder med de ansvarlige myndigheder i forbindelse med planlægning af vore udviklingsprogrammer. Så i generelle vendinger kan man sige, at jeg sikrer en korrekt præsentation og fremstilling af data. Synes du, dyrlægeuddannelsen har været kompetencegivende i forhold til det, du laver? - I store træk synes jeg, dyrlægeuddannelsen har dækket de kompetencer, jeg har haft brug for, men dog mangelfuld i relation til videnskabelige arbejdsmetoder. Det vil sige, at det for mit vedkommende har været et spørgsmål om specielt statistik og forsøgsplanlægning. Hvad med faget etik? - Etik er helt klart et fag, som er vigtigt i relation til udvikling af lægemidler. Her oplever jeg ikke, at jeg har 8 Dansk Veterinærtidsskrift marts Nummer 5 Årgang 89

4 fået alverden med fra KVL, men det har ikke været noget problem, da der i de firmaer, jeg har min erfaring fra, har været en løbende diskussion af etiske regler og problemstillinger. Hvad med faget toksikologi? - Igen et vigtigt fag for mange dyrlæger i farmaindustrien, men ikke for mig, da jeg ikke har været beskæftiget med de non-kliniske områder, der traditionelt ansætter dyrlæger. Er det svært for en dyrlæge at gøre sig i den kliniske verden (red.: i modsætning til det non-kliniske område, som traditionelt er besat med dyrlæger), når vi ikke har den samme uddannelsesmæssige baggrund? - Fagligt bestemt ikke, men dem vi er oppe imod i farmaindustrien er i vid udstrækning farmaceuter og humanmedicinere, som i ansættelsessammenhænge ofte leder efter personer, som uddannelsesmæssigt ligner dem selv. Kan fagene i den nye biomedicinske verden være med til at ændre det forhold? - Ja, hvis vi bliver stærkere i det biomedicinske område samt på statistik og forsøgsplanlægning og formår at markedsføre de styrkede kompetencer rigtigt, så de, der fremover skal ansætte folk i industrien, ved, hvad dyrlæger kan. Måske kunne det ligefrem være en fordel, hvis dyrlægestuderende fremover har enkelte kurser sammen med for eksempel farmaceuter og læger. Jeg kender ikke medicinernes og farmaceuternes uddannelsesplan i detaljer, men jeg har set, at Danmarks Farmaceutiske Universitet udbyder kurser i f.eks. farmakokinetik, som retter sig meget mod ansættelse i den farmaceutiske industri. Det kunne dyrlæger også drage nytte af. I industrien er der også andre forhold, som gør sig gældende, og som i min tid ikke var prioriteret på KVL. Nemlig at arbejdet i meget høj grad er organiseret i en projektstruktur, det vil sige at kendskab til projektarbejdsformen og projektstyring er vigtige redskaber, for at kunne begå sig i industrien. Er projektstyring et fag, som du synes, mangler i dyrlægeuddannelsen? - Vi brugte meget tid på klinikhold i sin tid, hvilket dog bar mere præg af gruppearbejde end projektarbejde. Så om det bør være et obligatorisk fag eller evner, som man selv må tilegne sig, er svært at sige. Men relevant er det i høj grad. Hvor mange dyrlæger vil du tro, industrien kan bruge? - Det er svært at sige noget generelt om, men med den rigtige markedsføring lyder de 35, der lægges op til i den nye uddannelse umiddelbart meget rimeligt. Vil I ansætte flere dyrlæger på Genmab? - Vi ansætter generelt ikke folk efter deres uddannelse, men efter deres kvalifikationer. Det vil sige, at det kan være biologer, læger, farmaceuter eller dyrlæger. Jeg mener ikke, at folk i dag primært er definerede i kraft af deres uddannelse, men i kraft af deres kvalifikationer og erfaringer. Afslutningsvis, mener du så, at din uddannelse som dyrlæge har været kompetencegivende til at arbejde i det farmaceutiske område? - Jeg synes, at dyrlægeuddannelsen ud over de nævnte mangler har været fuldt ud kompetencegivende bl.a. i kraft af en grundig indføring i anatomi, fysiologi og sygdomslære, hvilket jeg anser som en stor fordel i mit nuværende arbejde. Asger Lundorff Jensen: Den nye differentiering i biomedicin er en blanding af klassisk veterinærmedicin og højteknologiske udfordringer. (Foto: Kristian Viekilde). Mindre Husdyrs Sygdomme. Af den grund var vi tvunget til at lave nogle omstruktureringer, som betyder, at der nu er 20 studerende på biomedicin. I denne forbindelse bør man huske på, at dimensioneringen på 35 stk. er taget ud fra et optag på 180 studerende. Af den årgang, der lige har søgt, var der kun et optag på 140. Hvad vil der ske i fremtiden? - Der vil løbende komme justeringer, ikke bare på denne differentiering, men på alle retningerne. Vi ønsker ikke en stagnering, og vi bliver klogere for hvert år. Børstingudvalgets rapport, som blev offentliggjort 1. december sidste år, ser på en stor universitetssammenlægning, hvori KVL indgår. Her er et af forslagene, at Danmarks Farmaceutiske Universitet bl.a. skal fusioneres sammen med KVL. Den tanke kan jeg kun støtte, og det vil især kunne støtte vores biomedicinske platform. - Vi glæder os til at komme i gang. Indtil nu har det været skrivebordsplaner - nu får vi praktiske erfaringer. Veterinære kandidater får en stærk profil og vil nemt kunne konkurrere med andre universitetsuddannelser inden for samme område. Vi skal blive gode til at sælge vores nye kandidater, men kandidaterne skal jo også selv være med - som en slags symbiose. > Dansk Veterinærtidsskrift marts Nummer 5 Årgang 89 9

5 VETERINÆRUDDANNELSE Dyrlæge Dorte Bang Knudsen arbejder i Coloplasts forskningscenter og er leder for en gruppe, som forsker i hudbiologi. (Foto: Coloplast). Et plus at være bred i sin viden Coloplast blev grundlagt i 1957 og noteret på Københavns Fondsbørs i Selskabet udvikler, producerer og markedsfører medicinsk udstyr og service, der forbedrer brugernes livskvalitet. Der er omkring medarbejdere, heraf 3 dyrlæger. Selskabet opererer globalt og har følgende 5 produktområder: Stomiprodukter til mennesker, der har fået tarmen ført ud på maven Kontinenshjælpemidler til mennesker med vandladnings- eller afføringsproblemer Bandager til behandling af kroniske sår Hudplejemidler til forebyggelse og behandling Proteser og specialtekstiler til brystopererede Vi talte med Dorte Bang Knudsen, som har arbejdet i Coloplasts forskningscenter siden 2001 og som er leder for en gruppe, som forsker i hudbiologi. Dorte blev dyrlæge i 1992 og var først ansat som kødkontrollør på et svineslagteri, før hun fik en stilling ved Alabama State Laboratory i USA. Efter et år i USA blev Dorte Bang Knudsen ansat i Danske Slagterier. En ansættelse som førte til en ansættelse på KVL, hvor hun var indtil I denne periode lavede Dorte Bang Knudsen sin ph.d. Hvordan ser du dig selv som dyrlæge i Coloplast? - I Coloplast sammenhænge har jeg som dyrlæge i modsætning til nogle af mine kollegaer en bred baggrund, fordi jeg ved en del om en række forskellige områder. Det er en fordel at være bred i sin viden for at kunne binde vores projekter sammen på tværs i virksomheden. Et godt eksempel er vores modeludviklinger, hvor vi ofte har brug for at være praktisk anlagte. Derfor har jeg indført, at vi tester de nye materialer, der endnu ikke er toksikologisk testet, på forskelligt dele fra svin såsom hud eller slimhinder. Det har vist sig at være en rigtig god idé, fordi vi sparer en masse tid på udviklingsprocessen - og sådan en idé er nok mere nærliggende for mig som dyrlæge end for f.eks. en farmaceut eller humanbiolog. Har du savnet dele i dyrlægeuddannelsen, som kunne gøre dig endnu bedre i dit arbejde? - Ja, molekylær biologi og toksikologi ville jeg gerne have haft noget mere viden om - og så det at kunne skrive en rapport. Jeg vidste tidligt på uddannelsen, at jeg ville være forsker og gik derfor udelukkende efter de tilvalgsfag, som jeg mente kunne kvalificere mig til det. Der var dengang ikke så mange muligheder, men jeg fik en stor mikrobiologisk ballast og dyreforsøgsuddannelsen. Derimod var tilvalgsfag som f.eks. molekylær biologi og toksikologi kun på timer, så det var meget begrænset, hvad jeg fik ud disse fag, så det har jeg måttet læse mig til sidenhen. Og jeg synes det er et plus for den nye biomedicinuddannelse, at der lægges mere vægt på toksikologien. Som nyuddannet dyrlæge søgte jeg en masse stillinger i industrien, men jeg kom som regel ikke til samtale. Derfor satsede jeg tidligt på, at jeg ville tage en ph.d.-grad, som var relevant i forhold til industrien. I mit tilfælde arbejdede jeg med proteiner og antistoffer. Mener du, det var nødvendigt for dig at tage en ph.d.-grad for at kvalificere dig til en ansættelse i industrien? - Ja, i høj grad. Jeg var ikke tilstrækkeligt specialiseret. De tilvalgsfag, jeg i sin tid kunne tage, var ikke nok til gøre mig interessant for industrien. Er der nogle specifikke fag, du tænker på? - Ja, for eksempel molekylærbiologi, toksikologi, kendskab til statistik (men ikke i detaljer, da de fleste større firmaer har statistikere ansat) samt forsøgsplanlægning er vigtige fag, for at kunne få ansættelse i industrien. For eksempel lærte jeg en masse om forsøgsplanlægning og at skrive videnskabelige artikler af projektlederen for det projekt på KVL, hvor jeg tog min ph.d. For de nye biomedicindyrlæger ville det være en god ide at blive involveret i relevante projekter med industrien. Det ser jeg ikke i den nye uddannelse. Det giver større forståelse, når de forskellige fag bliver brugt i sammenhæng i et rigtig projekt og ikke kun på et teoretisk grundlag. Det kunne være forsøgsplanlægning, udførelse af et projekt og sammenskrivning/tolkning af resultater fra præ-kliniske (red.: toksikologiske forsøg på dyr) og kliniske forsøg (red.: humanforsøg). I Coloplast, som er en meget ingeniørtung virksomhed, har vi ofte ingeniørstuderende i projektforløb til stor gavn for dem og os. Der er en del nuværende medarbejdere, der er blevet ansat umiddelbart i forlængelse af deres afgangsprojekt, så for nogen har det også vist sig at blive en jobmulighed. Ser du den nye biomedicinuddannelse som et plus for fremtidige dyrlæger? - Det vil, hvis dyrlægestuderende viste interesse for uddannelsen, helt klart føre til at flere dyrlæger ville kunne blive ansat i industrien. 10 Dansk Veterinærtidsskrift marts Nummer 5 Årgang 89

6 Jeg ikke er en typisk dyrlæge, siger Per Spindler, som har suppleret dyrlægeuddannelse med bl.a. en MSc i anvendt toksikologi fra England og en MBA. Skaber dialog på tværs BioLogue er et biomedicinsk vidensnetværk med bopæl på Københavns Universitet, etableret i Det overordnede formål er at øge samarbejdet mellem universiteterne og erhvervet. Networking er en vigtig del af dette mål, som også har til formål at skabe bedre vilkår for en regional forskning og udvikling inden for det biomedicinske område til gavn for patienter, industri og samfund. Vi talte med Per Spindler, som siden han blev færdig som dyrlæge i 1992, har været ansat på BioImage A/S, H. Lundbeck A/S, Novo Nordisk A/S samt i Lægemiddelstyrelsen. Ud over dyrlægeuddannelsen har Per Spindler taget en MBA. Hvad laver du i dit daglige arbejde? - Networking! BioLogues overordnede formål er at øge samarbejdet mellem universiteter, hospitaler og erhvervsvirksomhederne. Dette gør vi blandt andet gennem networking, hvor jeg er i konstant dialog med de universiteter, hospitaler og virksomheder, som er medlemmer af BioLogue. Det kræver ofte megen mødevirksomhed at få brikkerne til at falde på plads. For eksempel har vi arrangeret Science dating på KVL. Her prøver vi at matche de rigtige parter til hinanden. Udkommet har været støtte til erhvervsphd er samt præsentation af den offentlige forskning til erhvervet. Endvidere har vi arrangeret temabaserede matchmaking møder. BioLogue lægger sig op ad EU s forskningsstategier og forsøger endvidere at danne konsortier med konkrete aktiviter som støtter erhvervet og universiteterne. Hvordan oplever du at arbejde som dyrlæge i pharma-biotekområdet? - Jeg synes, at min baggrund har været fornuftig baggrund på mange måder. Det er en biologisk uddannelse med specialisering i sygdomslære, og dyrlægeuddannelsen har givet en nyttefuld, tværfaglig tilgang til forskningsmæssige problemstillinger. Indsigten i anatomi og patologi, fysiologi, farmakologi og toksikologi og "hands-on" erfaring med håndtering, diagnosticering og behandling af dyr har været kvalificerende kompetencer for mig. - Jeg tror, at en af mine spidskompetencer som dyrlæge er evnen til både at dykke i dybden med en forskningsmæssig problemstilling og samtidig kunne bevare et overblik over området og sætte problemstillingen i sammenhæng med tilstødende områder. Den etiske "skoling" under uddannelsen har også været vigtig, da bioetiske overvejelser går hånd i hånd med præklinisk og klinisk eksperimentelt arbejde. I mit tilfælde, og for andre dyrlæger i sektoren, tror jeg det gælder, at dyrlægebaggrunden har været af betydning for, at vi kan yde et godt bidrag til de forsknings- og udviklingsmæssige processer, der bringer nye lægemidler og behandlinger ud i klinisk praktisk til gavn for patienter og samfund. Jeg har endvidere et solidt uformelt netværk med andre dyrlæger i sektoren, som jo langsomt er blevet bygget op, ligesom et netværk bliver bygget op med mange andre faggrupper, fx farmaceuter, ingeniører, molekylærbiologer og læger, som jeg har mødt på min vej. Jeg har suppleret min dyrlægeuddannelse med bl.a. en MSc i anvendt toksikologi fra England og en MBA, hvilket illustrerer, at der er mulighed for at udvikle sig bredere inden for området, og som nok også illustrerer, at jeg ikke er en typisk dyrlæge. Nu om dage bliver mine gummistøvler mest anvendt til jagtture. Vil den nye biomedicinspecialisering sikre, at flere dyrlæger kan få ansættelse i pharma- og biotekindustrien? - Den nye biomedicinspecialisering vil helt sikkert skærpe de studerendes nysgerrighed for, hvad der foregår inden for det biomedicinske og bioteknologiske område. Og med god grund fordi området er inde i en spændende og rivende udvikling med masser af muligheder for engagement. Der er mange muligheder for afsætning af dyrlægekandidater i Medicon Valley regionen. Medicon Valley er en af de stærkeste farmaceutiske og bioteknologiske regioner i Europa med et tæt netværk af universiteter, hospitaler, og mere end 300 "life science" virksomheder, hvoraf flere end 200 er involveret i forskning og udvikling. Med den nye biomedicinske specialisering vil dyrlægekandidaterne være endnu bedre rustet til de følgende erhvervsmæssige udfordringer, og omvendt, sektoren i regionen vil stå endnu bedre i den hårde internationale konkurrence på gode hjerner og kreative hænder. Kunne biomedicin-retningen gøres bedre i dyrlægeuddannelsen? - I mine øjne, er det væsentligt, at uddannelsen løbende vurderes i forhold til afsætningsmulighederne for kandidaterne, og dette gøres som nu med den strategiske retningsgivning fra KVL's bestyrelsen, samt en løbende og nødvendig dialog med erhvervsliv og øvrige relevante forsknings- og/eller uddannelsesinstitutioner. Læs mere: Afsluttende Der er bred enighed om, at der er mange muligheder for dyrlæger for at få et job og en karriere inden for biotek- og pharmaindustrien. Med muligheden for at vælge en specialisering inden for biomedicin står dyrlæger godt rustet til i fremtiden at søge jobs. Dansk Veterinærtidsskrift marts Nummer 5 Årgang 89 11

Medarbejderen. Til din Life Science virksomhed:

Medarbejderen. Til din Life Science virksomhed: Til din Life Science virksomhed: Medarbejderen med de kompetencer Kort og godt om din næste, potentielle medarbejder, der gennem hele sin uddannelse har haft skarp fokus på det bioteknologiske arbejdsmarked:

Læs mere

Tak for invitationen

Tak for invitationen Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 265 Offentligt Tak for invitationen uden KØBENHAVNS UNIVERSITET Kravene til fremtidens dyrlægeuddannelse edens 3. februar, 2016 Professor Ulla Wewer,

Læs mere

Den sikre vej til job. Ph.d.:

Den sikre vej til job. Ph.d.: Ph.d.: Den sikre vej til job En ny undersøgelse viser, at ph.d.er fra FARMA kun har sølle en procents arbejdsløshed, og 82 procent har den første ansættelse i hus inden en måned. er et godt eksempel på

Læs mere

Medicin og Teknologi. Bacheloruddannelse (3 år)

Medicin og Teknologi. Bacheloruddannelse (3 år) Medicin og Teknologi Bacheloruddannelse (3 år) Medicin og Teknologi Forestil dig en læge, der forsker i hjertekarsygdomme, men som mangler ingeniørens viden om de fysiske love der bestemmer, hvordan blodet

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Tema: studiestart Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Udvikling af nye lægemiddelstoffer, godkendelse og produktion af lægemidler, apotek,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Medarbejderen. Animal Science:

Medarbejderen. Animal Science: Animal Science: Medarbejderen med de kompetencer Kort og godt om din næste potentielle medarbejder, der gennem hele sin uddannelse har haft målrettet fokus på den del af arbejdsmarkedet, der har sit afsæt

Læs mere

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025 Bioanalytikeruddannelsen Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling og samfundets behov, kvalificere den studerende inden for ydelser i det biomedicinske

Læs mere

MATCHMAKING School of Medicine and Health

MATCHMAKING School of Medicine and Health MATCHMAKING 2015 School of Medicine and Health Velkommen Vi er glade for at byde dig velkommen til SUND Matchmaking 2015. Vi håber, at du får et godt indblik i, hvad de studerende på de sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Medicin og Teknologi. Civilingeniør

Medicin og Teknologi. Civilingeniør Medicin og Teknologi Civilingeniør Medicin og Teknologi Forestil dig en læge, der forsker i hjerte-karsygdomme, men som mangler ingeniørens viden om de fysiske love, der bestemmer, hvordan blodet flyder

Læs mere

Overgangsordninger for veterinæruddannelserne 2005 til juli 2011

Overgangsordninger for veterinæruddannelserne 2005 til juli 2011 Overgangsordninger for veterinæruddannelserne 2005 til 2009 28. juli 2011 Retningslinier for overgangsordning: Studerende der er startet i 2004 på 5,5 års kandidatuddannelse afslutter efter 2005 studieordningeren

Læs mere

Headhuntet til job i udlandet:

Headhuntet til job i udlandet: Headhuntet til job i udlandet: Sundt at miste fodfæstet et øjeblik Danskeren Lene Rose Arfelt er Global Head of Regulatory Affairs i den fremadstormende belgiske biotekvirksomhed ThromboGenics. Hun er

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik Syddansk Sdu@sdu.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk s ansøgning

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Uddannelsesstrategier, -planer og -udbud inden for lægemiddelområdet? Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

SUNDHEDSFAGLIGE DIPLOMMODULER FOR BIOANALYTIKERE

SUNDHEDSFAGLIGE DIPLOMMODULER FOR BIOANALYTIKERE SUNDHEDSFAGLIGE DIPLOMMODULER FOR BIOANALYTIKERE BLIV KLAR TIL NYE OPGAVER I FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN Et samarbejde mellem University College Syddanmark, University College Lillebælt og University College

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

Færdigheder den studerende kan under vejledning og med en vis grad af selvstændighed planlægge, udføre, dokumentere og begrunde biokemiske

Færdigheder den studerende kan under vejledning og med en vis grad af selvstændighed planlægge, udføre, dokumentere og begrunde biokemiske Modulbeskrivelse Modul 7: Udvidet biokemi og bioanalyse Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Udvidet biokemi og bioanalyse 2. Beskrivelse I modulets teoretiske og kliniske undervisning skal

Læs mere

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med?

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med? Udkast til referat af fokusgruppeinterview angående temaet det gode specialeforløb. Tirsdag d 24.03.09, Det biovidenskabelige fakultet. Deltagere: Interviewer/ordfører: Jakob Lundgren Willesen Medinterviewer/logbogsholder:

Læs mere

Vidensoverførsel - fra lab til landmand

Vidensoverførsel - fra lab til landmand Vidensoverførsel - fra lab til landmand Christian Fink Hansen Institut for Produktionsdyr og Heste Produktion og Sundhed cfh@life.ku.dk Dias 1 Disposition Hvem er jeg? Baggrund, barrierer og problemer

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Medicin og Teknologi. Bacheloruddannelse (3 år)

Medicin og Teknologi. Bacheloruddannelse (3 år) Medicin og Teknologi Bacheloruddannelse (3 år) Medicin og Teknologi Forestil dig en læge, der forsker i hjertekarsygdomme, men som mangler ingeniørens viden om de fysiske love der bestemmer, hvordan blodet

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Spørgsmål ved afslutning af projekterne om anvendelsesorientering

Spørgsmål ved afslutning af projekterne om anvendelsesorientering Spørgsmål ved afslutning af projekterne om anvendelsesorientering Netværksprojekterne om anvendelsesorientering som afsluttes juni 2012 Navn og institution SDU, Det Naturvidenskabelige Fakultet. Projektleder

Læs mere

Kvinde 6 75,0% Mand 2 25,0% I alt 8 100,0% 18-21 0 0,0% 22-25 4 50,0% 26-30 4 50,0% 31-35 0 0,0% 36-40 0 0,0% 41-45 0 0,0% 46-50 0 0,0% 51-0 0,0%

Kvinde 6 75,0% Mand 2 25,0% I alt 8 100,0% 18-21 0 0,0% 22-25 4 50,0% 26-30 4 50,0% 31-35 0 0,0% 36-40 0 0,0% 41-45 0 0,0% 46-50 0 0,0% 51-0 0,0% Er du kvinde eller mand? Kvinde 6 75,0% Mand 2 25,0% Din alder 18-21 0 0,0% 22-25 4 50,0% 26-30 4 50,0% 31-35 0 0,0% 36-40 0 0,0% 41-45 0 0,0% 46-50 0 0,0% 51-0 0,0% Hvor bor du på nuværende tidspunkt?

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet Biokemi 1 kemi bioteknologi bioinformatik laboratoriearbejde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi

Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi københavns universitet science - det natur- og biovidenskabelige fakultet Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi Læs kemi på Københavns Universitet Kemi 1 2 SCIENCE

Læs mere

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur. søgedatabaser.

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur. søgedatabaser. Natur- og Ved modulets afslutning kan den Litteratursøgning i udvalgte sundhedsvidenskab samt studerende: søgedatabaser. Samfundsvidenskab: selvstændigt udvælge, diskutere og Håndtering af i Videnskabsteori,

Læs mere

Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde

Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde PH.D.ER I INDUSTRIEN BEHOV, UDFORDRINGER OG SAMARBEJDE DEKAN ESKILD HOLM NIELSEN DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET - AAU ATV-MØDE DEN 12. AUGUST 2015 1 Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde Universitetets

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Sikkerhed og risikostyring

Sikkerhed og risikostyring Ny, international uddannelse Sikkerhed og risikostyring 2-årig Cand.scient.techn. uddannelse ESBJERG Bliv ekspert i sikkerhed og risikostyring Drømmer du om at blive ekspert i at rådgive virksomheder om

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Middelscore = relativt lavt faglig niveau i starten af uddannelsen på visse områder,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Videnskabsminister Helge Sander Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade København K. Kære Helge Sander

Videnskabsminister Helge Sander Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade København K. Kære Helge Sander Videnskabsminister Helge Sander Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K 1. april 2006 Kære Helge Sander Tak for din henvendelse til bestyrelsen på Danmarks Farmaceutiske

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING

MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING FOKUS PÅ UDVIKLING AF MEDICIN, BEDRE BEHANDLINGSMETODER OG SUNDHEDSØKONOMI 1 VELKOMMEN TIL MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING PÅ UDVIKLING AF MEDICIN OG BEDRE BEHANDLINGSMETODER

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet

Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet Husdyrvidenskab 1 2 PRODUKTIONSDYR

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

københavns universitet VÆKSTHUS FOR STUDERENDE

københavns universitet VÆKSTHUS FOR STUDERENDE københavns universitet VÆKSTHUS FOR STUDERENDE HVAD ER KATAPULT? Væksthuset Katapult er et tilbud til studerende på de naturvidenskabelige og sundhedsfaglige uddannelser på Københavns Universitet. Vi er

Læs mere

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet KarriereCentret Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet Hjælpe med information og vejledning i overgangen fra studieliv til arbejdsliv

Læs mere

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Vælg virksomhedskommunikation Når du starter på en BA-uddannelse i International Virksomhedskommunikation,

Læs mere

Modul 11 Klinisk modul

Modul 11 Klinisk modul Valgfrit modul I modul 11 vælger den studerende ét af følgende kliniske specialer: - Klinisk biokemi - Klinisk fysiologi og nuklearmedicin - Klinisk immunologi - Klinisk mikrobiologi - Klinisk neurofysiologi

Læs mere

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Nej nej Nej Jeg synes generelt, at måden vi lærte på, ikke var særlig god. Det

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI Den 2-årige kandidatuddannelse (MSc) i Softwareudvikling og teknologi er en moderne

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Studieguide. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Lægemiddeludvikling og regulatorisk farmaci Farmaceutuddannelsen, SDU.

Studieguide. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Lægemiddeludvikling og regulatorisk farmaci Farmaceutuddannelsen, SDU. 1. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studieguide Lægemiddeludvikling og regulatorisk farmaci Farmaceutuddannelsen, SDU Karina Søby Titel Studieguide Farmaceutuddannelsen Kursus:Lægemiddeludvikling og

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser Branche Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser 10 pharma november 2013 pharma november 2013 11 Branche Foto Liselotte Plenov 12 pharma november 2013 Af Kenneth Grothe Toustrup Danmark har høje lønninger,

Læs mere

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen:

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: Som designer med en arkitektbaggrund har jeg en god og bred forståelse for den kreative arbejdsproces i mange forskellige sammenhænge.

Læs mere

FARMACEUT 2020 IDEER TIL EN NY BACHELORUDDANNELSE

FARMACEUT 2020 IDEER TIL EN NY BACHELORUDDANNELSE Gruppe nr. 1 Angiv navne på gruppedeltagerne: Uffe Kristiansen, Stefan Stürup, Harrie Boonen, Kristian Borgholm, Claus Hansen Identificere nødvendige grundlæggende kompetencer. Bedre integration ml. fagene.

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011 Optag på uddannelserne 2007-2011 September 2011 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 157 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 157 Offentligt Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 157 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 27. marts 2015 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER. med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr. bacheloruddannelser på sund

BACHELOR- UDDANNELSER. med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr. bacheloruddannelser på sund københavns universitet det sundhedsvidenskabelige fakultet BACHELOR- UDDANNELSER med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN TIL SUND Det Sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

MPRA FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS

MPRA FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS Studieordning for Master of Pharmaceutical Affairs Studieordningen er fastsat i

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse Forskningslandskab i DIA Forskning på højt internationalt niveau er vejen til Diagnostik i Verdensklasse CLK oktober 2015 Bettina Lundgren og Lene Ørnstrup, Københavns Universitet Hospitalsplan 2020 er

Læs mere

Universitetshospitalet Slesvig-Holsten

Universitetshospitalet Slesvig-Holsten UNIVERSITÄTSKLINIKUM Schleswig-Holstein Universitetshospitalet Slesvig-Holsten Medicin Kompetence I Nordtyskland Kolofon Udgivet af: Direktionen for Universitetshospitalet Slesvig-Holsten International

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering Studieordningen er delt op i

Læs mere

Diplomingeniør Elektroteknologi. med speciale i trådløs kommunikation

Diplomingeniør Elektroteknologi. med speciale i trådløs kommunikation Diplomingeniør Elektroteknologi med speciale i trådløs kommunikation Trådløst udstyr fremtidens vinder ipads, android telefoner og satellittelefoner med GPS, Wi-Fi og Bluetooth har ændret verden. Vi tager

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET CAND.TECH. I 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE KØBENHAVN FÅ KOMPETENCER TIL AT LEDE FREMTIDENS BYGGERI Har du mod på at udvikle dine ledelseskompetencer, og brænder du samtidigt

Læs mere

1. Formål, fag og læringsmål

1. Formål, fag og læringsmål Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i BIOKEMI ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 31/8 2009) 1. Formål, fag og læringsmål Bacheloruddannelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

Det er jo både til min egen og til arbejdspladsens fordel!

Det er jo både til min egen og til arbejdspladsens fordel! Det er jo både til min egen og til arbejdspladsens fordel! En velgennemført diplomuddannelse har gjort socialrådgiver Jytte Lind bedre rustet til at træffe de rigtige afgørelser i børnesager. Hun oplever

Læs mere

Kursus i teknologi samarbejde

Kursus i teknologi samarbejde 1 Kursus i teknologi samarbejde Hvorfor er sådan et en god idé Cremans kurser i teknologisamarbejde fokuserer på samarbejdet mellem erhvervslivet og et teknisk universitet. Det er et velkendt problem,

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere