NEWS. Teknisk Afdeling fremtidssikret. Nye miljøkrav kan forvride konkurrencen. Atlanten fortsat godt sted for Tørlast

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NEWS. Teknisk Afdeling fremtidssikret. Nye miljøkrav kan forvride konkurrencen. Atlanten fortsat godt sted for Tørlast"

Transkript

1 NEWS sommer 2014 Teknisk Afdeling fremtidssikret Nyt set-up tager højde for, at NORDENs flåde af egne skibe vokser markant Side 4-8 Nye miljøkrav kan forvride konkurrencen Side Carsten Mortensen forlader NORDEN Side Atlanten fortsat godt sted for Tørlast Side 16-17

2 2 NORDEN news sommer 2014 Fremtidssikring Efter 17 år i NORDEN heraf knap 10 år som administrerende direktør sagde Carsten Mortensen i juni sin stilling op. Vi modtog hans opsigelse med beklagelse, for Carsten Mortensen har været en drivende kraft bag den udvikling, NORDEN har været igennem det seneste årti. I den periode er NORDEN blevet en af verdens største operatører inden for tørlast, ligesom Rederiet gennem poolsamarbejdet Norient Product Pool også hører til i verdenseliten inden for produkttank. Carsten Mortensen fik et tilbud fra den globale maritime koncern BW Group, som han ikke kunne sige nej til. Han forlader dog et NORDEN, der med en 4-mands direktion og en toptunet organisation herunder en fremtidssikret Teknisk Afdeling er godt rustet til fremtiden. For NORDENs forretning er gennem årene vokset markant. Det har stillet store krav til ikke mindst Teknisk Afdeling, som ikke blot har skullet løse stadig flere opgaver, men også mere komplekse opgaver. Væksten er samtidig sket i en tid, hvor raterne de senere år har været under pres, og fokus har været på hele tiden at få det optimale ud af hvert enkelt skib og hver enkel besætning. Det er også lykkedes, men til gengæld har der ikke været ordentlig tid til at sætte sig ned og spørge: Hvis vi nu skulle begynde helt forfra og indrette Teknisk Afdeling på ny, så den afspejlede både nutidens og fremtidens udfordringer, hvordan skulle den så se ud? Løsningen blev, at vi hyrede eksterne konsulenter med mangeårigt branchekendskab til at komme og hjælpe os med at få stillet og ikke mindst besvaret dette vigtige spørgsmål. 4 Teknisk Afdeling fremtidssikret 10 Nye miljøkrav kan føre til konkurrenceforvridning Resultat blev en intensiv gennemgang af hele organisationen i Teknisk Afdeling og det væld af opgaver, den løser. Og resultatet blev en helt ny og fremtidssikret afdeling, der kan løfte opgaverne endnu mere effektivt. For vi har taget os den tid, der skulle til. Vi har fået sammensat en organisation, der ikke afspejler NORDEN af i går, men NORDEN af i morgen. Og det er et NOR- DEN, der stræber efter at tilbyde sine kunder stadig bedre service og opererer en stadig større flåde af ejede skibe. På siderne 4-8 kan man læse mere om indsatsen og møde Asger Lauritsen, der er sat til at stå i spidsen for Teknisk Afdeling version 2.0. Han vil lige som alle andre medarbejdere få en ny administrerende direktør. Bestyrelsen har indledt en proces for at finde den bedst egnede, så NORDEN med udgangspunkt i de stærke værdier Fleksibilitet, Troværdihed, Empati og Ambition fortsat kan udvikle sig til gavn for aktionærer, kunder og øvrige interessenter. Jeg ønsker god fornøjelse med læsningen og god sommer. MOGENS HUGO, bestyrelsesformand Forsidefoto: Med et nyt set-up er Teknisk Afdeling blevet fremtidssikret. 4 skibsgrupper med udgangspunkt i de skibstyper, som NORDEN har i sin flåde, kommer til at spille en central rolle. De får ansvaret for den tekniske operation af skibene eventuelt hjulpet af de mange supportfunktioner i Teknisk Afdeling. For skibene betyder de 4 skibsgrupper, at de fremover kun skal henvende sig ét sted, når de har problemer, som kræver assistance fra Teknisk Afdeling. Dampskibsselskabet NORDEN A/S: Strandvejen 52, 2900 Hellerup, Danmark, Telefon: , Ansvarshavende redaktør: Nicolai Bro Jöhncke, Head of Corporate Communications Layout og grafisk produktion: meyer & bukdahl as

3 NORDEN news sommer Skibe nes n æse e spare r blev brænd et kor stof tere f or at 16 Indhold 12 tort presserykind på S NORDEN Atlanterhavet fortsat et godt sted at lave tørlastforretning 16 2 NORDEN-skibe redder 567 bådflygtninge DEN 22 NOR s so NEw rt t ko fra, e r o ap g Rio n i g S o ai h g n Sha mmer 2014 Pos ejde edarb nge m inees er u a r tra rt f ostko shipping u mere g e e3p dn t diss uddanned ig i et en ORDEN e g a t od in dig re s har m riets fær dygtiggø arrieren EWS de rk at EN N dre af Re 2 år for fortsætte r ude. D R i e NO lle an versøisk inden de ntoret ell o om a, o der s ationeret ingsmiljø å hovedk t p n s t ud forre 12 Carsten Mortensen forlader NORDEN fik en skidt start 20 iver rede one ere skr i t a dst ejd ge u darb 3 un EN-me D NOR ort hjem k t s po

4 4 NORDEN news sommer 2014 Teknisk Afdeling fremtidssikret Omdrejningspunktet i det nye set-up er etableringen af 4 skibsgrupper på hovedkontoret i Hellerup. De får hver især ansvaret for den tekniske operation af skibene.

5 NORDEN news sommer Med et nyt set-up er Teknisk Afdeling blevet fremtidssikret. Det betyder, at de cirka 50 medarbejdere på hovedkontoret i Hellerup og de omkring 20 medarbejdere på tilsynskontorerne på værfterne i Kina og Sydkorea, hvor NORDEN får bygget skibe, og på besætningskontorerne i Filippinerne og i Indien nu er endnu bedre klædt på til sammen med de godt 800 søfolk at drive NORDENs egne skibe optimalt. Formålet er at øge værdiskabelsen i NORDEN. Teknisk Afdeling skal i højere grad bruges som sparringspartner i kommercielle og operationelle spørgsmål. Vi vil gerne i tættere dialog med vore kunder for at finde ud af, hvordan vi bedre kan servicere dem her og nu og i fremtiden. Vi etablerer f.eks. en funktion, som alene skal varetage dialogen med vore tankskibskunder. Det skal sikre, at vi er konsistente i vores budskaber til alle kunder, siger finansdirektør Michael Tønnes Jørgensen, der har stået i spid- Læs mere på de følgende sider

6 6 NORDEN news sommer 2014 sen for styregruppen under arbejdet med at lave et nyt set-up til Teknisk Afdeling. Til at føre det nye set-up ud i livet har NORDEN ansat en ny teknisk direktør, Asger Lauritsen. Han er cand.polit. fra Københavns Universitet, E-MBA fra IMD i Schweiz og shipping-uddannet hos Maersk, hvor han gennem mere end 20 år har arbejdet med komplekse, globale opgaver og fået både teknisk og kommerciel erfaring. 4 skibsgrupper får ansvaret Omdrejningspunktet i det nye set-up er etableringen af 4 skibsgrupper på hovedkontoret i Hellerup. på at sikre, at NORDEN også fremover har en værdiskabende Teknisk Afdeling. Vi må konstatere, at det gamle set-up var presset af øget aktivitet i kraft af mange flere egne skibe, øget kompleksitet fra lovkrav samt øgede krav fra kunderne m.v. Kort sagt kan man sige, at Teknisk Afdeling var vokset ud af sin eksisterende ramme og havde brug for at redefinere sig selv, sådan at den også kan opfylde fremtidens behov. Det er vigtigt at understrege, at undersøgelsen viste, at kompetencerne er til stede, men at de kan bruges mere effektivt, samtidig med at afdelingen skal tilføres lidt flere ressourcer. Det ser vi som en positiv historie, siger Michael Tønnes Jørgensen. Skibsgrupperne har udgangspunkt i de forskellige skibstyper, som NORDEN har i sin flåde af egne skibe, og hver af grupperne får ansvaret for den tekniske operation af skibene. Når der opstår et behov på et skib, skal besætningen nu kun kontakte én instans på hovedkontoret i Hellerup, nemlig deres egen skibsgruppe og så er det ligegyldigt, hvilket emne der er tale om. Skibsgruppen vil sørge for, at problemet bliver behandlet enten af gruppen selv eller med assistance fra en af de mange støttefunktioner i Teknisk Afdeling. Tørlastskibene er alle placeret i den samme skibsgruppe, tankskibene er fordelt på 2 grupper, mens skibene i ekstern teknisk drift er placeret i den 4. gruppe. Hver en sten er vendt Beslutningen om at give Teknisk Afdeling det helt store serviceeftersyn blev truffet af NORDENs bestyrelse i slutningen af 2013, og i de første måneder af 2014 har konsulentfirmaet A.T. Kearney med sin store erfaring på området vendt hver en relevant sten for at stille en diagnose og bagefter ordinere den behandling, der skal til for at fremtidssikre Teknisk Afdeling, som har ansvaret for driften af NORDENs egne skibe ved udgangen af 1. kvartal: 44 egne skibe, hvoraf de 14 er i ekstern teknisk management. 79 indsatsområder På baggrund af over 60 interviews med besætningsmedlemmer, ansatte i Teknisk Afdeling og NORDEN i øvrigt, kunder og de selskaber, som har den eksterne tekniske drift af NORDEN-skibe, nåede konsulenterne frem til en liste med 79 indsatsområder, små såvel som store. Disse indsatsområder blev kogt ned til 16, der blev grupperet i 5 hovedområder: 1. Tæt samarbejde omkring skibene derfor de 4 skibsgrupper 2. Succesfuld personalehåndering af de søfarende 3. Tætte relationer til de kommercielle afdelinger 4. Bedre udnyttelse af viden 5. Effektiv og holdbar implementering af løsninger Alt dette skal bruges som pejlepunkter for at sikre, at NORDEN er på rette kurs Finansdirektør Michael Tønnes Jørgensen Defineret ramme for kapacitet Med det nye set-up og den definerede ramme for kapacitet hvilke skibe vil Teknisk Afdeling selv operere, og hvilke skal i ekstern management? har NORDEN defineret nogle tekniske, kommercielle og økonomiske mål. De tekniske mål gælder skibenes performance, de kommercielle mål handler om, hvordan skibene passer ind i NORDENs forretningsmønster, og de økonomiske mål relaterer sig til omkostningseffektivitet. Alt dette skal bruges som pejlepunkter for at sikre, at NORDEN er på rette kurs, siger finansdirektør Michael Tønnes Jørgensen. Stor værdi af egen teknisk afdeling Han siger, at NORDEN har valgt at have en teknisk afdeling, som kan håndtere ca. 30 skibe, fordi afdelingen dermed er stor nok til at kunne nyde godt af stordriftsfordele. Man kan selvfølgelig spørge, hvorfor vi ikke bare outsourcer den tekniske drift af alle vore egne skibe, ligesom vi gør for omkring en tredjedels vedkommende. Men vi har besluttet fortsat at have egne tekniske kompetencer in house. Disse kompetencer er særligt vigtige at have i forbindelse med køb og salg af skibe, opgraderinger af egne skibe samt kontrahering af nye skibe, siger finansdirektøren. Dertil kommer, at NORDEN ser stor værdi i at have sin egen tekniske afdeling, der kan servicere Tørlast og Tank i relation til såvel kommercielle som operationelle spørgsmål. NORDENs forretningsmodel er baseret på en fleksibel flåde, og vores strategi siger, at vi skal have flere egne skibe. Vi forventer, at antallet af skibe i ekstern teknisk drift vil stige i de kommende år, når leveringerne af skibene i ordrebogen begynder. En vigtig pointe er også, at med skibe i ekstern teknisk drift har vi et grundlag for benchmarking af skibenes tekniske drift og ikke mindst driftsomkostninger, således at vi kan gøre det endnu bedre i vores egen tekniske afdeling, siger finansdirektør Michael Tønnes Jørgensen. Uvildigt serviceeftersyn Finansdirektør Michael Tønnes Jørgensen siger, at NORDENs direktion bakket op af bestyrelsen har fået præcist hvad, hvad de ønskede nemlig et uvildigt serviceeftersyn af Teknisk Afdeling med henblik Nemt at oprette ny skibsgruppe Han tilføjer, at når behovet opstår, kan det nye set-up nemt og hurtigt udvides med endnu en skibsgruppe eller flere, uden at det har indflydelse på de øvrige funktioner i Teknisk Afdeling.

7 NORDEN news sommer spørgsmål til den nye tekniske direktør Hvorfor valgte du netop NORDEN som næste arbejdsplads? NORDEN er et stærkt brand og en bundsolid virksomhed med et stort potentiale, der bygger på en gennemprøvet forretningsmodel og en skarp strategi. Det er tydeligt at mærke, at NORDEN er gennemsyret af stor erfaring, kontinuitet og tætte kunderelationer. Som ny mærker jeg også, at NORDEN har nogle sjældent stærke værdier, som ikke bare er ord og nogle tekniske måleenheder. NORDENs værdier tages alvorligt og er integreret i vores måde at drive forretning på. Hvordan kommer kunder og forretningspartnere til at mærke, at NORDEN har fået en ny teknisk direktør Det bliver en hovedopgave for mig at implementere Teknisk Afdelings nye set-up med stærke skibsgrupper, der har udgangspunkt i de forskellige skibstyper, og som er tæt forbundet med den kommercielle organisation og skibene. Målet er, at NORDENs og Norient Product Pools kunder kommer til at opleve en mere ensartet kvalitet og en bedre dokumentation, fordi den tekniske support til vores kommercielle kolleger bliver hurtigere, bedre og mere ensartet. Hvad er dine ambitioner for Teknisk Afdeling i henseende til NORDENs kommercielle interesser? NORDEN har tradition for at drive godt købmandsskab og have gode kunderelationer. Rettidighed med en god og stabil drift med lave omkostninger er en nødvendighed for at kunne fortsætte med at vokse. Vi har en stor flåde og et attraktivt nybygningsprogram med eco-skibe. Det giver muligheden for at øge kvaliteten, pålideligheden og samtidig være det mest omkostningsbevidste rederi. Hvordan kan Teknisk Afdeling i det hele taget bidrage til værdiskabelsen i NORDEN? Vi vil være de bedste til at drive skibe. Den erfaring og knowhow, vi opbygger i forbindelse med optimering af driften med høj kvalitet og ikke mindst lave omkostninger især på brændstofforbruget kan vi så også bruge til at få vores indbefragtede skibe til at levere flere brændstofbesparelser. En bedre vedligeholdelse af skibene og den optimale kombination af besætningernes kompetencer og erfaring på det pågældende skib vil medføre færre fejl i inspektionerne og bedre feedback fra havnene. NORDEN har en tradition for at drive godt købmandskab NORDENs tekniske direktør, Asger Lauritsen

8 8 NORDEN news sommer spørgsmål... Hvilke opgaver i dit nye job prioriterer du højest? Nu har vi lavet et nyt set-up for Teknisk Afdeling, og her og nu bliver det en vigtig opgave for mig at få alle kolleger med på alt det nye både dem på hovedkontoret her i Hellerup, dem på tilsynskontorerne på værfterne og alle dem ude på skibene. Hvem er dit ledelsesmæssige forbillede? Jeg lader mig inspirere af mange ting. Det kan være Apples måde at ændre vores måde at tænke IT og funktionalitet på det skal være nemt og ligetil. Og det kan være Toyotas enkle måde at levere høj kvalitet på det skal man gøre hele tiden og til stadig lavere omkostninger. I øvrigt har jeg lagt mærke til, at det ikke kun er enkeltpersoner, der leverer store succeser, men i lige så høj grad hold, hvor man sætter ambitiøse mål og inspirerer hinanden. Dit motto? Hver eneste dag er en milepæl. Vi spiller for at vinde og vi vinder! Hvad glæder du dig mest til i dit nye job? Jeg glæder mig til at opleve dynamikken i jobbet. Jeg har allerede oplevet mange dygtige mennesker, som det bliver sjovt at skabe noget sammen med. Jeg glæder mig til at besøge alle vores skibe og til at høre besætningernes bud på, hvordan vi kan forbedre tingene yderligere. Hvad glæder du dig mindst til i dit nye job? Jeg frygter, at jobbet betyder, at jeg ikke får motioneret nok. Det er der ellers behov for, da jeg har opdaget, at NORDENs hovedkontor har en god kantine. Andet at sige om dig? Jeg elsker skisport og er fascineret af sejlsport. Det er dejligt at opleve naturen og opleve intensiteten på fjeldet og på vandet. Jeg løber også og spiller skak. Du skal sige det, du mener, og mene det, du siger Da jeg var ung løjtnant i Den Kongelige Livgarde, lærte jeg at sige det, jeg mener og mene det, jeg siger kort og klart og med de relevante data. Det hjælper til at fokusere og skære alt det unødvendige fra. Sådan skal kommunikation være, siger NORDENs nye tekniske direktør Asger Lauritsen. Han er overbevist om, at talent kan udvikle sig, når bare man arbejder med de bedste og mest motiverede mennesker. Her kommer jeg til at tænke på, hvad skipperen på USA s hold i America s Cup sagde, da holdet vandt i det sidste og 19. race og efter at have været bagud med 1-8. Vi kom bagfra. Drengene viste så megen lidenskab. Alene er du ingenting, men et hold, som det her, får dig til at se fantastisk ud. Da det stod 8-1 til de andre, stod vi med ansigtet direkte rettet mod et geværløb. Men drengene veg ikke så meget som en tomme, lød det fra skipperen Jimmy Spithill. Det skulle også gerne være et billede af Teknisk Afdelings måde at agere på, siger Asger Lauritsen. Samtidig mener han, at man lærer af sine fejl. Med så mange skibe i drift vil der ske ting, som ikke var planlagt. Så kombinationen af at have en åben og fagligt konstruktiv dialog og samtidig have høje ambitioner om at levere den teknisk og sikkerhedsmæssigt bedste performance gør, at vi bliver bedre og bedre, siger den tekniske direktør.

9 NORDEN news sommer Hjemvendende Jesper Rask (til venstre) og kommende mand i USA, Søren Tolbøll Nielsen, udvekslede inden vagtskiftet i USA flag på toppen af hovedkontoret i Hellerup Vagtskifte hos NPP i USA Søren Tolbøll Nielsen fra hovedkontoret i Hellerup tager over efter Jesper Rask, der vender hjem efter 3 år i USA. Det er igen tid til vagtskifte på Norient Product Pools (NPP) kontor i Annapolis i USA, som har ansvaret for produkttankpoolens nord- og sydamerikanske aktiviteter. Skiftet sker som led i NPP s almindelige rotationsordning. Efter 3 år som USA-chef og efter at have fordoblet aktiviteterne vender Jesper Rask hjem til en befragterstilling på hovedkontoret i Hellerup. Ny mand på den vigtige post i USA bliver befragter Søren Tolbøll Nielsen, der er shipping-uddannet i NORDEN og har været udstationeret på NPP s kontorer i såvel Singapore som Annapolis, inden han for 3 år siden blev befragter på hovedkontoret. Kender forholdene i USA NPP s administrerende direktør Søren Huscher glæder sig over, at det netop er Søren Tolbøll Nielsen, der afløser Jesper Rask for at følge op på hans succes. Søren har med stor dygtighed været med til at etablere NPP på verdenskortet som en markant fuelolie-transportør i Europa. Fordi han tidligere har været udstationeret i Annapolis, kender han forholdene i USA og de omkringliggende markeder ganske godt. Jeg forventer, at han forsætter NPP s positive udvikling på disse vigtige markeder både gennem mere projektorienterede tiltag og ved at udnytte nogle meget stærke kompetencer på spotmarkederne, siger Søren Huscher. Han forventer også, at Søren Tolbøll Nielsen fra første dag i jobbet i USA vil indgå i det stærke netværk af kunder og andre forretningsforbindelser, det er lykkedes at opbygge i USA, siden NPP åbnede sit USA-kontor i Som chef for NPP-kontoret i USA kommer Søren Tolbøll Nielsen til at stå i spidsen for 2 befragtere, hvoraf den ene er placeret i Rio de Janeiro, 4 operatører og 2 administrative medarbejdere.

10 10 NORDEN news sommer 2014 Nye miljøkrav kan føre til konkurrenceforvridning Fra 1. januar 2015 gælder FN s nye, skærpede regler for udledning af svovl under sejlads i udvalgte kystnære farvande, de såkaldte ECA-områder Emission Control Areas. For at undgå konkurrenceforvridning skal myndighederne sikre, at de omkostningstunge miljøregler overholdes af alle rederier, siger NORDENs finansdirektør, Michael Tønnes Jørgensen. NORDEN er sammen med andre danske rederier alvorligt bekymret for, at FN s nye, skærpede regler for udledning af svovl under sejlads i de såkaldte Emission Control Areas eller ECA-områder dvs. Østersøen, Kattegat, Nordsøen og Den Engelske Kanal og det 200 sømil brede bælte langs USA og Canadas kyster vil medføre alvorlig konkurrenceforvridning. Det vil ske, hvis rederier for at spare penge og øge deres konkurrenceevne undlader at overholde de nye regler, der træder i kraft 1. januar 2015 og betyder, at det tilladte svovlindhold i brændstoffet skal ned fra 1,0% til 0,1%. Myndighederne, herunder de danske, har haft 6 år til at forberede en effektiv kontrol med overholdelsen af de skærpede regler. Men der foreligger stadigvæk ikke en global plan for, hvordan de internationale myndigheder vil kontrollere, at ingen rederier kan sejle ind i ECA-områderne uden at skifte fra det gamle og langt billigere fuelolie til den dyre gasolie, der lever op til de skærpede krav. Danmarks Rederiforening ser en stor udfordring i at få alle verdens rederier til i ECA-områderne at skifte fra fuelolie med et svovlindhold på 3,5% til gasolie med 0,1% svovl eller til at installere scrubbers eller skifte til naturgas. Det kunne også være, at nogle rederier under sejlads i ECA-områder vil

11 NORDEN news sommer sikre sig en besparelse ved at fortsætte med at bruge det brændstof, som er tilladt i dag, nemlig fuelolie med 1,0% svovl. i promiller. Derfor er der i den grad brug for skærpet håndhævelse, hvis de lovlydige reddere ikke skal tabe markedsandele. Handlingsplan med 4 punkter De danske myndigheder Søfartsstyrelsen og Miljøstyrelsen har i samarbejde med Danmarks Rederiforening lavet en handlingsplan, hvor det blandt andet hedder, at da såvel lavsvovlbrændstof som renseteknologi er væsentligt dyrere end konventionelt brændstof, vil der være et ikke ubetydeligt økonomisk incitament til ikke at efterleve reglerne. De danske myndigheder er med andre ord fuldt ud klar over, at der er en stor økonomisk gevinst ved at snyde og sætter derfor ind på 4 områder: Internationalt samarbejde, udvikling og anvendelse af ny teknologi, styrket statistik og dokumentation for overtrædelser og sanktioner ved overtrædelser. For at få effekt er det dog nødvendigt, at de danske myndigheder kan få overtalt øvrige lande til at bakke op om bedre håndhævelse, så indtil videre er det uvist, om handlingsplanen bliver ført ud i livet. Foreløbig har de danske myndigheder inviteret lande som Tyskland og Holland til et uformelt møde i København i håb om at få dem til at bakke op om planen. En markant prisforskel Der er en markant prisforskel på de forskellige brændstoftyper. En ton fuelolie med 3,5% svovl koster cirka USD 575. Det er den type brændstof, som skibene sejler på ude på de store have uden svovlrestriktioner m.v. endnu i hvert fald. En ton fuelolie med 1,0% svovl koster USD 625, mens en ton gasolie med 0,1% svovl løber op i hele USD 875 altså hele USD 300 mere end den billigste og mest anvendte brændstoftype. Så meget koster det ekstra at følge reglerne Her er et eksempel på, hvad det på en konkret rejse kommer til at koste at følge de nye svovlregler: Dansk skibsfart støtter ambitiøs miljølovgivning, og man er også indstillet på, at det koster penge Finansdirektør Michael Tønnes Jørgensen Danske rederier støtter svovlkravene Det er FN s søfartsorganisation IMO, der står bag de nye krav, som blev vedtaget i I 2012 besluttede EU at indføre tilsvarende regler. Danmarks Rederiforening inklusive NORDEN støtter den internationale IMO-beslutning om langt strengere udledningskrav for svovl, men rederiforeningen frygter, at håndhævelsen ikke følger trop med de skrappe og omkostningstunge regler. Ethvert land har ret til at kontrollere et skib, når det anløber en havn det kaldes Port State Control. Men kun ganske få skibe bliver kontrolleret, og kontrollen omfatter stort set aldrig skibenes brændstof. Forudser kæmpe konkurrenceproblem Dansk skibsfart støtter ambitiøs miljølovgivning, og man er også indstillet på, at det koster penge. Men det er klart, at vi til gengæld også forventer, at reglerne vil blive håndhævet, og at straffen kommer til at stå mål med den potentielle store besparelse overtrædelser kan medføre. Ellers kan man risikere, at visse rederier vil have svært ved at stå for fristelsen, hvilket vil give danske rederier et kæmpe konkurrenceproblem mens miljøgevinsten, der jo er hele formålet med lovgivningen, forsvinder, siger Michael Tønnes Jørgensen, finansdirektør i NORDEN. Danmarks Rederiforening oplever allerede i dag, at danske rederier blive fravalgt af kunder, som på langtidskontrakter vælger billigere løsninger, der bevidst ikke tager højde for de kommende svovlkrav. Andre løsninger for kostbare Det afgørende for IMO er, at udledningen af svovl til miljøet formindskes fra 1,0% til 0,1%, hvormed udledningsniveauet i øvrigt kommer ned på det, som i flere år har været gældende i alle havne i EU. Et NORDEN Supramax-skib sejler i ballast ind i ECA-området Den Engelske Kanal, Nordsøen, Kattegat og Østersøen. Skibet rammer ECA-området ved Falmouth i England, og destinationen er Kotka i Finland, hvor der skal lastes tons gødning til Brasilien. På rejsen frem og tilbage gennem ECA-området en strækning på sømil eller km bruger skibet cirka 265 tons brændstof. Med de nuværende svovlregler 1,0% svovl bliver merudgiften til brændstof USD Med de nye regler 0,1% svovl løber merudgiften op i USD , siger General Manager Klaus Stamp, der er ansvarlig for indkøb af brændstof til NORDENs og NPP s flåde af tørlast- og produkttankskibe. Men hvordan rederierne vil opfylde de nye svovlkrav, er op til dem selv. Rederierne kan også reducere udledningen ved at installere et røgrensningsanlæg på skibene en såkaldt scrubber eller skifte det traditionelle brændstof ud med flydende naturgas, LNG, som hverken indeholder svovl eller kvælstof og kun meget lidt CO 2. NORDEN har fravalgt begge disse løsningsmuligheder, fordi de ikke anses for økonomisk holdbare. Installationen af en scrubber koster i omegnen af USD 6 mio. pr. skib, mens omstillingen af et skib til naturgas løber op i omkring USD 7,5 mio. De udgifter skal sættes i relation til, at et NORDEN/NPP-skib kun har et begrænset antal rejsedage om året i ECA-områderne. En simpel bøde på USD vil ikke skræmme de brodne kar, for de vil fortsat have tjent USD på en rejse som her skitseret. Dertil kommer, at risikoen for i dag at blive opdaget skal måles

12 12 NORDEN news sommer 2014 Stort presserykind i NORDEN NORDENs hovedkontor i Hellerup lagde torsdag 24. april hus til et stort presserykind, da 2014 Danish Maritime Press Tour kom forbi med 11 udenlandske og 2 danske journalister. Pressekorpset repræsenterede markante og globalt opererende shippingmedier. I løbet af de 4 dage, presseturen i Danmark varede, besøgte journalisterne en række virksomheder i Det blå Danmark, ligesom de blev modtaget i Danmarks Rederiforening. Det var 4 medlemmer af koncernledelsen, der opdaterede journalisterne om, hvad NORDEN fokuserer på netop nu. Koncerndirektør Martin Badsted gav et overordnet billede af NORDENs aktuelle situation, herunder skiftet fra den gamle strategi til den nye, som handler om at skabe værdi på tørlast- og tankmarkederne, når de bliver bedre. Carsten Mortensen forlader NORDEN NORDENs øverste chef siden 2005 skal være Group CEO i BW Group, der er et norsk/singaporeansk selskab med globale aktiviteter inden for tank, gas og offshore-segmenter. Koncerndirektør og tørlastchef Ejner Bonderup fortalte om NORDENs strategiske skift fra flere langvarige lastekontrakter til langt flere åbne skibsdage med henblik på at få mest muligt ud af spotmarkedet (dag til dag-markedet), hvor de forventede bedre rater først ventes at slå igennem. Koncerndirektør og tankchef Lars Bagge Christensen gav en gennemgang af, hvordan nedlukningen af raffinaderier i Europa og åbningen af raffinaderier i først og fremmest Mellemøsten vil være positivt for rederier, der som NORDEN sejler med raffinerede olieprodukter som fuelolie, benzin, nafta, flybrændstof etc. Til slut fortalte finansdirektør Michael Tønnes Jørgensen om NORDENs stærke fokus på at skabe cash flow, ligesom han nævnte, hvordan værdien af NORDENs egne skibe er steget betydeligt. Som øverst ansvarlig for NORDENs arbejde med samfundsansvar fortalte han også om indsatsen for at sikre, at NORDENs leverandører lever op til FN-principperne om menneskerettigheder, arbejdsvilkår, miljø og anti-korruption. Efter næsten 10 år som administrerende direktør for NORDEN forlader Carsten Mortensen sin stilling for at blive Group CEO for det norsk/singaporeanske maritime selskab BW Group, der har 4500 ansatte og globale aktiviteter inden for tank, gas og offshoresegmenter. Fratrædelsen blev annonceret tirsdag 17. juni med en selskabsmeddelelse, hvori NORDENs formand, Mogens Hugo, oplyste, at bestyrelsen nu indleder en proces for at finde en efterfølger for Carsten Mortensen, og at Carsten Mortensen vil stå til rådighed for Rederiet et stykke tid. Carsten Mortensen har været i spidsen for NORDEN i en periode, hvor NORDEN har udviklet sig til en af de største og mest veldrevne tørlast- og produkttankrederier i verden. Det er med beklagelse, vi har modtaget Carsten Mortensens opsigelse, siger Mogens Hugo i selskabsmeddelelsen. En virksomhed i topform På et orienteringsmøde for medarbejderne umiddelbart bagefter fortalte Mogens Hugo, at Carsten Mortensen fra BW Group havde fået et tilbud, han ikke kunne afslå. Heldigvis efterlader han en virksomhed i topform selv om markedet er noget udfordrende. Men NORDEN har en stærk organisation og er finansielt meget sund, sagde bestyrelsesformanden. Kom til NORDEN i 1997 Carsten Mortensen kom til NORDEN i 1997 efter 11 år hos Maersk, hvor han også fik sin shippinguddannelse. Hos NORDEN fik Carsten Mortensen ansvaret for Tørlastafdelingen, hvor flåden bestod af bare 4 egne skibe. Da NORDENs daværende administrerende direktør, Steen R. Krabbe, døde i 2005, blev Carsten Mortensen hans efterfølger 38 år, med 19 års shippingerfaring som baggrund, teoretisk suppleret med en HD i udenrigshandel fra CBS og med beviser på gennemførelse af INSEADs Young Managers Programme og Wharton Business Schools Advanced Management Program. Hvortil kan føjes, at under hans 7 år lange tid som leder af Tørlastafdelingen var antallet af skibe vokset fra 4 til 107. Da Carsten Mortensen blev administrerende direktør, boomede markederne. Men i efteråret 2008 kom finanskrisen, og markederne

13 NORDEN news sommer NORDENs formand: 2014 et brydningsår På årets generalforsamling onsdag 23. april i Dampskibsselskabet NORDEN A/S var der opbakning til strategien og de opnåede resultater i 2013, som NOR- DEN kalder et investeringsår og ikke et indtjeningsår. Da vi mødtes for 1 år siden, sagde jeg, at når vi mødes igen, vil NORDEN være endnu stærkere. Det blev sagt i et halvår, der skulle vise sig at være det værste inden for tørlast siden Og det blev sagt velvidende, at 2013 ville blive et indtjeningsmæssigt vanskeligt år. Alligevel står jeg ved mine ord, for NORDEN står i dag stærkere end for 1 år siden, sagde formanden, Mogens Hugo. Han henviste til, at NORDEN ikke har ladet stå til i Tværtimod har Rederiet udnyttet de muligheder, der altid er i en cyklisk branche som shipping, idet NORDEN gjorde 2013 til det største netto-investeringsår nogensinde. Det betyder, at ordrebogen nu tæller 37 topmoderne skibe en investering til mere end USD 1 mia. faldt mere eller mindre sammen. Her 5 år senere lader opsvinget endnu vente på sig. Gode år for aktionærerne Ved udgangen af 1. kvartal i år var der 280 skibe i NORDENs flåde 234 tørlastskibe og 46 produkttankskibe. Carsten Mortensen har været administrerende direktør i NORDEN i en periode, som trods krise og lave fragtrater alligevel har været gode for aktionærerne. Siden 2005 har NORDEN gennemsnitlig tjent 932 mio. kr. efter skat om året (inklusiv den store nedskrivning af flådens værdi i 2012). Der er uddelt mio. kr. i udbytter. Markedsværdien af NORDEN er vokset fra cirka mio. kr. til cirka (18. juni 2014) mio. kr. Svær beslutning at træffe Om sit jobskifte fra NORDEN til BW Group siger Carsten Mortensen: Jeg har truffet en af de sværeste beslutninger i mit liv. Efter min familie har NORDEN været det vigtigste for mig. Men jeg tager nu skridtet og siger farvel, fordi jeg ikke kan lade være med at sige ja til BW Group, som er udtryk for et tilvalg og ikke et fravalg. Og jeg gør det med god samvittighed, fordi jeg ved, at NORDEN befinder sig i en stærk position med de bedste muligheder for at få mest muligt ud af markedsforholdene nu da de er udfordrende, og endnu mere når markederne bliver bedre. Og så ved jeg, at NORDENs medarbejdere vil kunne udvikle virksomheden yderligere også under min efterfølgers lederskab. Formand for rederiforeningen Carsten Mortensen kom i 2005 ind i bestyrelsen for Danmarks Rederiforening. I 2009 blev han næstformand, og siden 2011 har han været formand for Danmarks Rederiforening, der i maj genvalgte ham for endnu en 1-årig periode som formand. Men på grund af jobskiftet forlader han nu denne tillidspost, hvor han har varetaget alle medlemsrederiers interesse. Som udpeget af regeringen ledede han i 2012 arbejdet i regeringens vækstteam til styrkelse af Det Blå Danmark, og det arbejde endte med 38 konkrete anbefalinger, hvoraf de 37 allerede er ved at blive omsat til virkelighed. I efteråret 2013 udnævnte dronning Margrethe ham til ridder af Dannebrog. Formanden forventer, at 2014 bliver et brydningsår, hvor balancen mellem udbud og efterspørgsel bliver forbedret, hvor raterne derfor kommer opad, og hvor NORDEN med en opdateret strategi, mange åbne skibsdage og en trimmet organisation skal arbejde for at sikre aktionærerne et godt afkast. Vi indleder nu en kontrolleret offensiv. Men ligesom i fodbold er vi altså afhængige af, at banen er god. Vi har startet året på det, der nærmest kan sidestilles med en pløjemark. Der er mange bump og buler, men vores færdigheder skal såmænd nok få bolden i mål. Om det så bliver et af de mål, der kan skrives skønsange om, er en helt anden sag det kræver nemlig det helt rette underlag, bemærkede Mogens Hugo.

14 14 NORDEN news sommer 2014 Skibenes næse er blevet kortere Næsen bulben skaber et ekstra bølgesystem, der skal udligne det bølgesystem, som skibets skrog danner, og som har en bremsende effekt på skibets fremdrift. Bulben sparer dermed brændstof. Med den lavere fart, som skibene typisk sejler med i dag, skal bulben være kortere for at have den samme udlignende og brændstofbesparende effekt. Havets bølger belaster skibenes brændstofforbrug markant og er derfor en af skibsdesignernes store udfordringer. Når et skib sejler, dannes der bølger omkring skibet på grund af skibets fart. Det koster på brændstofforbruget, fordi skibet bruger energi på at danne bølgerne, og fordi bølgerne øger modstanden mod skibets fremdrift. Bølgedannelsen kan selv de dygtigste skibsdesignere ikke forhindre. Men ved at ændre på skibets design og optimere det yderligere er det muligt at minimere den bremsende effekt af bølgedannelsen mod skibet. De 2 ny Handysize-produkttankskibe i NORDEN-flåden, NORD GERANIUM og NORD GARDENIA fra Guangzhou Shipyard International (GSI) i Kina, har begge fået et moderne design, som også er optimeret med hensyn til modvirkning af effekten af bølgedannelsen.

15 NORDEN news sommer Vi ser nu frem til at kunne måle effekten af den forkortede bulb på skibenes brændstofforbrug Senior Newbuilding Manager Alex Hjortnæs NORD PRINCESS med bulb-design årgang foran på skroget, vil bulbens bølgesystem med dets bølgetop og bølgedal være i modfase med skrogets bølgesystem. Det betyder, at bølge dalen i bulbens bølgesystem kommer der, hvor bølgetoppen i skrogets bølgesystem dannes. Dermed udligner de 2 bølgesystemer hinanden mere eller mindre. I hvert fald formindsker bulbens bølge system den bremsende effekt af skrogets bølgesystem betydeligt. I hvor stort omfang bulbens bølgesystem gør det, afhænger af, hvor godt bulbens design passer til skibets aktuelle fart og dybgang, fortæller Senior Newbuilding Manager Alex Hjortnæs. Right steaming I de senere år har skibene både tørlastskibe, tankskibe og containerskibe af kommercielle grunde sat farten ned. Det kalder NORDEN rigth steaming, og det betyder, at bulben skal være kortere end før for at kunne danne et bølgesystem, der er i modfase med det bølgesystem, som skroget danner. Med en bulb af samme længde som tidligere vil bølgedalen i bulbens bølgesystem ved right steaming komme for langt fremme til at falde sammen med bølgetoppen i skibets bølgesystem. Dengang Guangzhou Shipyard International i Kina byggede de 8 Handysize-produkttankskibe med H.C. Andersen-navne til NORDEN, var det meget almindeligt, at man optimerede bulbens længde og udformning i øvrigt til det, man kalder servicefarten og designdybgangen dvs. den fart og den dybgang, som værftets designere anså for mest sandsynlige. Men et er, hvad værftsdesignere anser for en sandsynlig fart og dybgang, når skibene kommer i drift. Noget andet er, hvilken fart og dybgang skibene reelt kommer til at sejle med. NORD GERANIUM med bulb-design årgang Sammenlignet med de 8 Handysize-produkttankskibe med H.C. Andersen-navne, som det sydkinesiske værft leverede til NORDEN i årene , er NORD GERANIUM og NORD GARDENIA begge blevet udstyret med en 3-4 meter kortere næse eller bulb. Ikke fordi der var noget galt med designet, da eventyr-skibene blev konstrueret, men skibsdesignere bliver hele tiden bedre til at optimere skibenes udformning. Bulben spiller nemlig en central rolle, når det handler om at modvirke effekten af skibets bølgedannelse, idet bulben danner sit eget bølgesystem omkring skibet. Bølgesystemer udligner hinanden Nu tænker den opmærksomme læser måske, at hvis 1 bølgesystem giver modstand, så må 2 bølgesystemer give dobbelt så meget modstand. Men fordi bulbens bølgesystem dannes tilpas langt Virkelighedens verden I erkendelse af, at mange skibe kun sjældent sejler med netop den fart og netop den dybgang, som værfternes designere har lagt sig fast på typisk sejles der langsommere og med mindre dybgang er værfterne begyndt at optimere bulben og skibsskroget i øvrigt til en såkaldt operationsprofil. Det er en kombination af de farter og de dybgange m.v., som er repræsentative for det marked, skibet skal sejle i, og som i modsætning til den gamle servicefart og designdybgang afspejler praksis og dermed virkelighedens verden, siger Alex Hjortnæs. Begge nybygninger snart i drift Denne anderledes måde at optimere designet på kommer nu de 2 nybygninger til NORDEN til gode. NORD GERANIUM er sat i drift, og om kort tid følger NORD GARDE- NIA efter. Vi ser nu frem til at kunne måle effekten af den forkortede bulb på skibenes brændstofforbrug, siger Senior Newbuilding Manager Alex Hjortnæs.

16 16 NORDEN news sommer 2014 Atlanterhavet 2 NOrdeN-skibe redder 569 bådflygtninge Produkttankskibene NORD FARER og NORD GUARDIAN har begge under passage af Middelhavet reddet store antal bådflygtninge på vej fra Afrika til Italien. Natten til 9. april kom NORD FARER lastet med benzin 300 flygtninge til undsætning. De befandt sig i 3 gummibåde, da de kom i havsnød syd for Sicilien. Nogle af dem havde mindre skader, som de blev behandlet for af NORD FARERs besætning, inden de blev sat i land i Catania på Sicilien. Natten til 31. maj reddede NORD GUARDIAN i ballastsejlads 269 flygtninge, som alle befandt sig om bord på samme fartøj, da de kom i nød også syd for Sicilien. Ingen af dem havde skader. Disse flygtninge blev senere landsat i Pozallo på Sicilien. Begge redningsaktioner forløb effektivt og uden dramatik, og besætningerne på de 2 NORDEN-produkttankskibe sørgede for, at de nødstedte bådflygtninge fik vand at drikke og mulighed for at hvile sig på dækket, inden de nåede frem til Sicilien. Her blev de overladt til de italienske myndigheder. fortsat et godt sted at lave tørlastforretning Det går op, og det går ned i shipping, og i 1. kvartal gik det virkelig ned for tørlastmarkedet i Atlanterhavet, og nedturen fortsatte ind i 2. kvartal. Men NORDEN satser fortsat på Atlanterhavet, hvor Rederiet historisk har haft en stærk position og lavet gode forretninger. Selv om tørlastmarkedet i Atlanterhavet kollapsede i 1. kvartal vi har kun 1 gang tidligere set så lave rater her de seneste 10 år og selv om nedgangen fortsatte ind i 2. kvartal, ændrer det ikke på Atlanterhavets status som et godt sted for NORDEN at lave tørlastforretning. Når tørlastmarkedet i Atlanterhavet fungerer normalt når der er en rimelig balance mellem efterspørgslen og udbuddet af skibe er det et attraktivt marked for specielt skibstyperne Supramax og Handysize, hvor NORDEN er stærkt eksponeret. Ser vi hen over årene, tegner der sig et helt tydeligt billede: For netop Supramax og Handysize er raterne i Atlanterhavet højere end i Stillehavet. Mangfoldigheden af lastetyper og trades er stor, og derfor kan man på basis af god disponering minimere ballastsejlads mellem havnene. Efterspørgslen fejler bestemt ikke noget i Atlanterhavet. Der skal stadigvæk transporteres store mængder korn, kul, gødning, soyabønner Markedet kommer altid i balance igen Koncerndirektør og tørlastchef Ejner Bonderup m.m. efterspørgselshistorien er intakt. Derfor har NORDEN trods de lave rater de første måneder af 2014 en usvækket tillid til tørlastmarkedet i Atlanterhavet, siger koncerndirektør og tørlastchef Ejner Bonderup. Ekstraordinært stort rykind af skibe I 1. kvartal var der en ekstraordinær stor ophobning af skibe i Atlanterhavet. Det var det indonesiske forbud mod eksport af uforarbejdet nikkel og bauxit (vigtigste råvare ved fremstillingen af aluminium), der i midten af januar i år gjorde en masse skibe arbejdsløse anslået omkring 300 skibe over en kort periode. Forventningen om gode kornvolumener fra sydamerikanske lande fik i den forbindelse mange rederier til at sende deres ledige skibe i ballast til Atlanterhavet i håb om her at finde beskæftigelse til dem. Det var en af hovedårsagerne til, at der i Atlanterhavet blev opbygget et stort overudbud

17 NORDEN news sommer Så rykker kvinderne frem i NOrdeN Når årets shipping trainees 1. august begynder deres 2-årige uddannelse i NORDEN, vil hovedparten af dem være kvinder. Alle tidligere år har mændene domineret, men ud af de 13 trainees, der er ansat på hovedkontoret i Hellerup og på kontorerne i Singapore, Shanghai og Annapolis, er de 7 kvinder. Dertil kommer en kvindelig finance trainee på hovedkontoret. Det øgede antal kvinder til den eftertragtede trainee-uddannelse flugter med NORDENs ønske om en mere ligelig fordeling mellem kønnene. Traditionelt har shipping været et mandefag. Men NORDEN går efter at ansætte de bedst kvalificerede unge som trainees, og derfor er vi glade for, at stadig flere kvinder ser mulighederne i shipping, siger HR Partner Lotte Bonde Jensen. kalender af ledig tonnage gennem 1. kvartal med de nærmest historiske ratefald til følge. Kuleksporten til Europa fra USA blev endvidere reduceret vinteren var varm i Europa og kold i USA, og den største kuleksporthavn i Colombia blev lukket i perioden. Ubalancen fortsatte ind i 2. kvartal Den store ubalance mellem antallet af laster og antallet af ledige skibe fortsatte ind i 2. kvartal. Historisk set er det heldigvis sådan i shipping, at markedet over tid kommer i balance igen. Vi har haft mange perioder med overskud af tonnage i visse regioner, men markedet har en skøn evne til at tilpasse sig igen og overskudsskibe finder nye markeder, nye trades, over tid. Sådan vil det sikkert også gå i Atlanterhavet, forudser Ejner Bonderup. Nemmere at få last i Atlanterhavet Tørlastmarkedet i Stillehavet er karakteriseret ved mange såkaldte rundture f.eks. en lang rejse med jernmalm, kul eller korn fra Australien eller Sydafrika til Kina efterfulgt af en lang rejse i ballast tilbage efter en ny last. I Atlanterhavet er tørlastmarkedet mere fragmenteret, idet rejserne med kul, korn, gødning, skrot, soyabønner m.m. går mere på kryds og tværs. Hvis man er dygtig til at disponere sine skibe, behøver der ikke at være langt til næste lastehavn, så man undgår den omkostningstunge ballastsejlads. Atlanterhavet kommer altid igen Historisk set har NORDEN altid været i stand til generelt at opnå højere rater i Atlanterhavet i forhold til Stillehavet. Selv om der har været perioder med et stærkt Stillehav og et svagt Atlanterhav, er Atlanterhavet altid kommet igen, siger tørlastchef, koncerndirektør Ejner Bonderup. Siden begyndelsen af 2011 har Stillehavsmarkedet for Panamax kun været stærkere end Panamax-markedet i Atlanterhavet 9 gange med en gennemsnitsvarighed på 37 dage. Samme tendens gælder for Supramax. Kun 6 gange har Supramax-markedet i Stillehavet været stærkere end Supramaxmarkedet i Atlanterhavet hver gang med en gennemsnitlig varighed på 35 dage. 10. juli 2014 Levering af tdw. Supramax tørlastskib. Oshima, Japan 23. juli august 2014 Silent period frem til offentliggørelsen af delårsrapport 1. halvår juli 2014 Levering af tdw. Supramax tørlastskib. Tamano, Japan 31. juli 2014 Levering af tdw. Panamax tørlastskib. Cebu, Filippinerne 1. august 2014 Levering af tdw. Panamax tørlastskib. Marugame, Japan Levering af tdw. Handysize produkttankskib. GSI, Kina 13. august 2014 Delårsrapport 1. halvår august august 2014 Roadshows i forbindelse med delårsrapport

18 18 NORDEN news sommer 2014 NORDEN kort fortalt 2014 fik en skidt start Tørlast blev i 1. kvartal hårdt ramt af Atlanterhavsmarkedet, som mod slutningen af kvartalet var ukarakteristisk lavt for sæsonen. NORDENs samlede driftsresultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) 1. kvartal blev USD -8 mio. mod USD 10 mio. i samme kvartal i Atlanterhavsmarkedet kollapsede mere eller mindre EBITDA i Tank lå på USD 10 mio. (mod USD 11 mio.), mens EBITDA i Tørlast endte på USD -15 mio. (mod USD 1 mio.). Året begyndte ellers fint Året begyndte ellers fint også for tørlastmarkedet med fortsat stærk eksport af råvarer til verdens største aftager af råvarer, Kina. Det betød generelt væsentlig højere rater end i Men så gik det galt i Atlanterhavet. Det indonesiske forbud mod eksport af uforarbejdet nikkel og bauxit (vigtigste råvare ved fremstillingen af aluminium) gjorde 300 skibe arbejdsløse, og forventningen om rekordstore kornvolumener fra sydamerikanske lande fik mange rederier til at sende deres ledige skibe i ballast til Atlanterhavet i håb om her at finde beskæftigelse til dem. I Atlanterhavet blev der i 1. kvartal opbygget et stort overudbud af ledig tonnage med dramatiske ratefald vi har kun en gang tidligere set så lave rater her de seneste 10 år. Det skyldtes, at kuleksporten til Europa fra USA blev reduceret vinteren var varm i Europa og kold i USA og at den største kuleksporthavn i Colombia blev lukket. Både positivt og negativt For Tank bød 1. kvartal på både positive og negative overraskelser, idet markedet for transport af clean petroleum products skuffede, mens markedet for dirty petroleum products klart oversteg forventningerne. Det todelte marked kunne ses i Tanks indsejling. NORDENs flåde af større MR-skibe havde en indtjening på USD pr. dag, mens de mindre Handysize-skibe i flåden, der i højere grad sejler med dirty-produkter, sejlede USD hjem om dagen. Dybe spor ind i 2. kvartal 1. kvartal har som forventet budt på udfordrende markedsforhold ikke mindst i tørlast, hvor Atlanterhavsmarkedet mere eller mindre kollapsede. Dette kollaps har også trukket dybe spor ind i 2. kvartal, som vi ellers havde forventet skulle bidrage positivt til driften. Vi tager derfor nu konsekvensen og nedjusterer vores forventninger til årets resultat. Det ændrer dog ikke ved, at vi fortsat forventer en bedring af markederne i 2. halvår, ligesom jeg glæder mig over den fortsatte stigning af skibsværdierne, der nu ligger USD 175 mio. over de regnskabsmæssige værdier, sagde daværende administrerende direktør Carsten Mortensen i forbindelse med offentliggørelsen af kvartalsregnskabet. EBITDA for 2014 nedjusteres Forventningerne til EBITDA for 2014 nedjusteres fra USD mio. til USD -40 til 60 mio. Ordrebogen udvidet med 7,5 skibe I begyndelsen af 1. kvartal indgik NORDEN aftale om kontrahering af 2 Panamax-skibe og 4,5 Supramax-skibe. Alle disse skibe er japansk-byggede eco-skibe og forventes at blive leveret i Disse skibe vil indgå i NORDENs egenflåde, men Rederiet har også langtidsindbefragtet 1 Panamax eco-skib med købsoption. De i alt 7,5 skibe alle til Tørlast er omtalt i NORDENs årsrapport NORDENs aktive flåde egne skibe, skibe indbefragtet med købsoption og skibe indbefragtet uden købsoption eller kun til enkelte rejser var ved udgangen af 1. kvartal på 280 skibe mod 285 skibe ved udgangen af Faldet skyldes et lavere antal korttidsindbefragtninger i Tørlast. Tank har efter 1. kvartals afslutning langtidsindbefragtet et skib med købsoption. Det er en 5-årig aftale om indbefragtning af et MR ecoskib, som bliver leveret til NORDEN i 2016.

19 NORDEN news sommer NORDENs aktive kerneflåde: 94 skibe Tørlast: Capesize Antal skibe 4 Egne skibe 3 Indbefragtede skibe med købsoption 1 Byggeår Gennemsnitsalder 9,5 år Længde 289 meter Bredde 45 meter Lastekapacitet (dødvægt) tons Operationsområder Hele verden Laster Jernmalm og kul Kunder Stålværker, mineselskaber og kraftværker Total antal Capesize-skibe i verdensflåden Gennemsnitsalder på Capesize i verdensflåden 8 år Post-Panamax Antal skibe 8 Egne skibe 4 Indbefragtede skibe med købsoption 4 Byggeår Gennemsnitsalder 3,1 år Længde meter Bredde 43 meter Lastekapacitet (dødvægt) tons Operationsområder Hele verden Laster Jernmalm og kul Kunder Stålværker, mineselskaber og kraftværker Total antal Post-Panamax-skibe i verdensflåden 505 Gennemsnitsalder på Post-Panamax i verdensflåden 5 år Panamax Antal skibe 13 Egne skibe 3 Indbefragtede skibe med købsoption 10 Byggeår Gennemsnitsalder Længde Bredde Lastekapacitet (dødvægt) Operationsområder Laster 6,1 år meter 32 meter tons Hele verden Jernmalm, kul, korn, bauxit, cement og slagger Kunder Stålværker, mineselskaber, kraftværker, cementproducenter, kornhandlere og handelshuse Total antal Panamax-skibe i verdensflåden Gennemsnitsalder på Panamax i verdensflåden 9,3 år Supramax Antal skibe 20 Egne skibe 4 Indbefragtede skibe med købsoption 16 Byggeår Gennemsnitsalder Længde Bredde Lastekapacitet (dødvægt) Operationsområder Laster 4,4 år meter 32 meter tons Hele verden Jernmalm, kul, korn, cement, sukker og gødning Kunder Stålværker, mineselskaber, energiselskaber, kornhandlere, handelshuse, cementproducenter, sukkerproducenter og gødningsproducenter Total antal Supramax-skibe i verdensflåden Gennemsnitsalder på Supramax i verdensflåden 8,9 år Handysize Antal skibe 23 Egne skibe 12 Indbefragtede skibe med købsoption 11 Byggeår Gennemsnitsalder Længde Bredde Lastekapacitet (dødvægt) Operationsområder Laster 2,6 år meter meter tons Hele verden Jernmalm, kul, korn, stål, cement, sukker og gødning Kunder Stålværker, mineselskaber, energiselskaber, kornhandlere, handelshuse, cementproducenter, sukkerproducenter og gødningsproducenter Total antal Handysize-skibe i verdensflåden Gennemsnitsalder på Handysize i verdensflåden 12,3 år NORDENs aktive flåde: 280 skibe (234 tørlastskibe og 46 tankskibe) Tank: MR Antal skibe 15 Egne skibe 7 Indbefragtede skibe med købsoption 8 Byggeår Gennemsnitsalder Længde Bredde Lastekapacitet (dødvægt) Operationsområder Laster Kunder 3 år meter 32 meter tons Hele verden Raffinerede olieprodukter som fuelolie, gasolie, benzin, nafta, og flybrændstof Store olieselskaber og oliehandlere Total antal MR-skibe i verdensflåden Gennemsnitsalder på MR i verdensflåden 9 år Handysize Antal skibe 11 Egne skibe 11 Indbefragtede skibe med købsoption 0 Byggeår Gennemsnitsalder Længde Bredde Lastekapacitet (dødvægt) Operationsområder Laster Kunder 6,7 år meter meter tons Hele verden Raffinerede olieprodukter som fuelolie, gasolie, benzin, nafta, og flybrændstof Store olieselskaber og oliehandlere Total antal Handysize-skibe i verdensflåden 524 Gennemsnitsalder på Handysize i verdensflåden 12 år NORDENs aktive flåde omfatter NORDENS aktive kerneflåde 44 egne skibe og 50 skibe indbefragtet med købsoption og 186 skibe indbefragtet uden købsoption eller kun til enkelte rejser Noter: Listen over NORDEN flåde er opgjort pr. 31. marts 2014 Verdensflådedata/Tørlast: Clarksons pr. 31. december 2013 Verdensflådedata/Tank: SSY pr. 31. december 2013

4 nye brændstofeffektive tankskibe snart klar til levering

4 nye brændstofeffektive tankskibe snart klar til levering forår 2013 Biomasse fra USA til Europa Side 3 Investering i tørlastskibe Side 10 og 11 Sejlede kun for vind og vejr Side 13 4 nye brændstofeffektive tankskibe snart klar til levering NORDEN imødekommer

Læs mere

NEWS. Tørlast mere fleksibel og effektiv. NPP fylder 10 år. Formanden gennem 20 år afmønstrer. Eco-skibe vinder frem i Tørlast

NEWS. Tørlast mere fleksibel og effektiv. NPP fylder 10 år. Formanden gennem 20 år afmønstrer. Eco-skibe vinder frem i Tørlast NEWS Forår 2015 Tørlast mere fleksibel og effektiv 5 afdelinger bliver til 2 en for skibe med kraner, en for skibe uden kraner Side 4, 5 og 6 NPP fylder 10 år Side 10 og 11 Formanden gennem 20 år afmønstrer

Læs mere

NEWS NORDEN. åbner kontor i Australien. Finanserne styrket med 3 nye lån. 4 nye eco tankskibe til NORDEN NORDEN. til tops for klimaindsats

NEWS NORDEN. åbner kontor i Australien. Finanserne styrket med 3 nye lån. 4 nye eco tankskibe til NORDEN NORDEN. til tops for klimaindsats NEWS vinter 2014 NORDEN åbner kontor i Australien Tørlast har store ambitioner i Australien Side 4-9 Finanserne styrket med 3 nye lån Side 10 NORDEN til tops for klimaindsats Side 12-13 4 nye eco tankskibe

Læs mere

NEWS. NORDEN med i Indonesiens kul-eventyr. Gode udsigter for jernmalm. Prinsessen i dok. Tørlast-team styrket

NEWS. NORDEN med i Indonesiens kul-eventyr. Gode udsigter for jernmalm. Prinsessen i dok. Tørlast-team styrket NEWS EFTERÅR 2013 NORDEN med i Indonesiens kul-eventyr 15-20 gange om måneden lastes der kul primært til verdens største kulforbruger, Kina Side 4 Gode udsigter for jernmalm Side 10 Prinsessen i dok Side

Læs mere

NPP er løftet til verdens 2. største

NPP er løftet til verdens 2. største sommer 2012 NPP er løftet til verdens 2. største produkttankpool Den har levet op til sit formål: At øge indtjeningen relativt til de to partnere Side 4, 5, 6 og 7 NORDEN forbereder rensning af ballastvand

Læs mere

VINTER 2011 TØRLAST- TEAM. nyt team skal skaffe flere kontrakter. Side 3. Side 11. Målet er 65-75% flere slutninger i år end i 2010. Side 4-5.

VINTER 2011 TØRLAST- TEAM. nyt team skal skaffe flere kontrakter. Side 3. Side 11. Målet er 65-75% flere slutninger i år end i 2010. Side 4-5. VINTER 2011 TØRLAST- TEAM I USA STORMER FREM Målet er 65-75% flere slutninger i år end i 2010 Side 4-5 nyt team skal skaffe flere kontrakter Side 3 DELING AF VIDEN SKAL GØRE NORDEN MERE EFFEKTIV Side 11

Læs mere

3 års transport af træflis. Tank reducerer omkostninger i 2011. i kikkerten. Side 3. Side 7

3 års transport af træflis. Tank reducerer omkostninger i 2011. i kikkerten. Side 3. Side 7 Vinter 2010 3 års transport af træflis Side 3 Tørlastholdet er sat Nyslåede Executive Vice President Peter Norborg og hans 100 mand store afdeling er klar til at erobre markedsandele blandt de store industrikunder

Læs mere

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 strategisk opdatering 10

Læs mere

MÅLET ER FORTSAT VÆKST

MÅLET ER FORTSAT VÆKST efterår 2009 MÅLET ER FORTSAT VÆKST NORDEN har solgt skibe og aflyst ordrer for at styrke konkurrenceevnen. Men ordreprogrammet giver stadig gode muligheder for at vokse Side 2 og side 6-7 FRA VERDENS

Læs mere

SOMMER 2011. Skulder ved skulder. Side 3. Dansk hjælp til Japan efter tsunamien. Nye skibe til Tank. Side 4-5. Side 6. 43% flere søfolk.

SOMMER 2011. Skulder ved skulder. Side 3. Dansk hjælp til Japan efter tsunamien. Nye skibe til Tank. Side 4-5. Side 6. 43% flere søfolk. SOMMER 2011 Skulder ved skulder Dansk hjælp til Japan efter tsunamien Side 4-5 100 skibslaster til USA Side 3 Nye skibe til Tank Side 6 43% flere søfolk Side 8 2 NORDEN news sommer 2011 NORDENkalender

Læs mere

TRAVLT LEVERINGSÅR I 2010. Side 4. Side 5 Da krisen vendte op og ned på alt, måtte Operationsafdelingen i Tørlast finde nye veje s. 8-9.

TRAVLT LEVERINGSÅR I 2010. Side 4. Side 5 Da krisen vendte op og ned på alt, måtte Operationsafdelingen i Tørlast finde nye veje s. 8-9. forår 2010 Mere tid til kunder og service TRAVLT LEVERINGSÅR I 2010 Side 4 Mere kul til Filippinerne Side 5 Da krisen vendte op og ned på alt, måtte Operationsafdelingen i Tørlast finde nye veje s. 8-9

Læs mere

Gennembrud i Handysize. Norient Product Pool vil spare op til 26% brændstof og CO 2 og dele gevinsten med kunderne og miljøet Side 3-5.

Gennembrud i Handysize. Norient Product Pool vil spare op til 26% brændstof og CO 2 og dele gevinsten med kunderne og miljøet Side 3-5. FORÅR 2009 VENTETIDER SKAL KORTES Norient Product Pool vil spare op til 26% brændstof og CO 2 og dele gevinsten med kunderne og miljøet Side 3-5 Gennembrud i Handysize Side 6-7 VAGTSKIFTE I BESTYRELSEN

Læs mere

NORDEN styrker Handysize og Post-Panamax. Kold modtagelse. Blåt og grønt. Nedtælling FORÅR 2008

NORDEN styrker Handysize og Post-Panamax. Kold modtagelse. Blåt og grønt. Nedtælling FORÅR 2008 FORÅR 2008 NORDEN styrker Handysize og Post-Panamax Nyt poolsamarbejde vil give kritisk masse og være til fordel for kunderne. Side 4-5 Blåt og grønt Intelligent software skal nedsætte brændstofforbruget

Læs mere

News. 10 år med stærk vækst i Singapore. Inde i bladet. forår 2007. Endnu et solidt årsresultat 2006 blev det 3. bedste resultat i NORDENs historie

News. 10 år med stærk vækst i Singapore. Inde i bladet. forår 2007. Endnu et solidt årsresultat 2006 blev det 3. bedste resultat i NORDENs historie News forår 2007 10 år med stærk vækst i Singapore Da NORDEN i 1997 åbnede sit første kontor uden for Danmark, i Singapore, var det bemandet med blot én medarbejder og fokuseret på tankaktiviteter. Fem

Læs mere

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KONcERNÅRSRAPPORT 2013 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning 2013-14 Overblik 3 Hovedpunkter 2013-14 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2014 6 Strategisk opdatering

Læs mere

NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7

NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7 Vinter 2008 NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7 Godt blik for muligheder Side 4-5 De klarer paragrafferne Side 8-9 Et slag for langvarigt samarbejde Bagsiden 2 NORDEN news vinter 2008 Coming up 7.

Læs mere

Brændstofforbruget. skal ned. 5-årig kontrakt kulsejlads fra Svalbard. afværgede piratangreb. Særlige kompetencer

Brændstofforbruget. skal ned. 5-årig kontrakt kulsejlads fra Svalbard. afværgede piratangreb. Særlige kompetencer forår 2011 Brændstofforbruget skal ned NORDENs arbejder på et design af fremtidens brændstofbesparende skib. Side 11 5-årig kontrakt kulsejlads fra Svalbard Side 3 NORDEN skib afværgede piratangreb Side

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S CVR-nr. 67 75 89 19 DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 År 2011, den 11. april kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i i Radisson Blu Falconer

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Indhold 3 Til aktionærerne 4 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen 5 2003 i hovedtræk 6 Påtegninger Ledelsesberetning 9 Året 2003 12 Tørlast 18 Tank 24

Læs mere

Fokus på effektiv flådeledelse

Fokus på effektiv flådeledelse Sommer 2009 Fokus på effektiv flådeledelse Mindre spild, færre indkøb og lavere omkostninger til f.eks. overtid er de første resultater af indsatsen for at optimere driften af flåden yderligere Side 3-4

Læs mere

På plads i Bryghuset. Grobund for vækst. Næstbedst i verden igen. Skibet er ladet med... mennesker SOMMER 2008

På plads i Bryghuset. Grobund for vækst. Næstbedst i verden igen. Skibet er ladet med... mennesker SOMMER 2008 SOMMER 2008 På plads i Bryghuset Stor reportage fra første arbejdsdag i NORDENs nye hovedkvarter. Side 3-5 Næstbedst i verden igen For fjerde år i træk er NORDEN blandt de bedste til at skabe økonomiske

Læs mere

Økonomisk stormagt i svøb

Økonomisk stormagt i svøb EFTERÅR 2008 Økonomisk stormagt i svøb Tema om tørlastmarkedet i Indien. Side 6-9 Tættere på kunderne Teamsamarbejde i højt gear De sikrer tonnagen Nyt kontor i USA skal styrke Norient Product Pool på

Læs mere

ÅrSrapport 2008 1 Shipping with pride INDHOLDSFORTEGNELSE 6 Forord 8 Fem års hovedtal 9 2008 i hovedtræk 10 Forventninger til 2009 16 Tankdivisionen 20 Tankdivisionen - Udbud og efterspørgsel 22 Tørlastdivisionen

Læs mere

NORDEN og miljøet. Fuld kraft frem på bemandingsområdet. Handysize vokser. NORDEN er klar til OMXC20 VINTER 2007/2008

NORDEN og miljøet. Fuld kraft frem på bemandingsområdet. Handysize vokser. NORDEN er klar til OMXC20 VINTER 2007/2008 VINTER 2007/2008 NORDEN og miljøet Spot på effektiv energiudnyttelse, forbedret forbrænding, forskning og udvikling. Side 4-5 Handysize vokser NORDEN opererer nu 18 skibe i segmentet og har 22 skibe til

Læs mere

NORDIC NYT 7. Et helt nyt rederi har set dagens lys!

NORDIC NYT 7. Et helt nyt rederi har set dagens lys! NORDIC NYT 7 April 2010 1 Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S Et helt nyt rederi har set dagens lys! Hvor svært kan det være? Måske ikke præcist sådan har kampråbet lydt, da Clippers tankskibssektion

Læs mere

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KOncernårsrAPPOrt 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling

Læs mere

C XO. Omsætning Indtjening Investering. Ledelse mellem krise og vækst

C XO. Omsætning Indtjening Investering. Ledelse mellem krise og vækst # 2 2 0 1 4 C XO magasinet Z ZZ Omsætning Indtjening Investering PwC s C20 by Numbers Ledelse mellem krise og vækst Kom helt tæt på CXO erne, deres beslutninger og evne til at skabe resultater og vækst

Læs mere

Et kontinent af muligheder

Et kontinent af muligheder News sommer 2006 Tæt på kunderne Efter to ekstraordinært gode år med supercyklus i shippingbranchen tegner 2006 foreløbig til at blive et mere normalt år, med markant lavere fragtrater og et større udbud

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Amaliegade 49 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2002 1256 København K side 1/94 Telefon: 33 15 04 51 22. marts 2002 Telefax: 33 15 61 99 www.ds-norden.com KONTAKTPERSON: Adm. direktør Steen Krabbe - telefon: 33

Læs mere

News. Nyt hovedkvarter skal sikre plads til vækst. Inde i bladet. vinter 2006

News. Nyt hovedkvarter skal sikre plads til vækst. Inde i bladet. vinter 2006 News vinter 2006 Nyt hovedkvarter skal sikre plads til vækst Inde i bladet Kick-off NORDENs nye vision, mission og værdier er nu på plads og godt på vej ud i hele organisationen 5 Efter 116 år i det historiske

Læs mere