NEWS. Teknisk Afdeling fremtidssikret. Nye miljøkrav kan forvride konkurrencen. Atlanten fortsat godt sted for Tørlast

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NEWS. Teknisk Afdeling fremtidssikret. Nye miljøkrav kan forvride konkurrencen. Atlanten fortsat godt sted for Tørlast"

Transkript

1 NEWS sommer 2014 Teknisk Afdeling fremtidssikret Nyt set-up tager højde for, at NORDENs flåde af egne skibe vokser markant Side 4-8 Nye miljøkrav kan forvride konkurrencen Side Carsten Mortensen forlader NORDEN Side Atlanten fortsat godt sted for Tørlast Side 16-17

2 2 NORDEN news sommer 2014 Fremtidssikring Efter 17 år i NORDEN heraf knap 10 år som administrerende direktør sagde Carsten Mortensen i juni sin stilling op. Vi modtog hans opsigelse med beklagelse, for Carsten Mortensen har været en drivende kraft bag den udvikling, NORDEN har været igennem det seneste årti. I den periode er NORDEN blevet en af verdens største operatører inden for tørlast, ligesom Rederiet gennem poolsamarbejdet Norient Product Pool også hører til i verdenseliten inden for produkttank. Carsten Mortensen fik et tilbud fra den globale maritime koncern BW Group, som han ikke kunne sige nej til. Han forlader dog et NORDEN, der med en 4-mands direktion og en toptunet organisation herunder en fremtidssikret Teknisk Afdeling er godt rustet til fremtiden. For NORDENs forretning er gennem årene vokset markant. Det har stillet store krav til ikke mindst Teknisk Afdeling, som ikke blot har skullet løse stadig flere opgaver, men også mere komplekse opgaver. Væksten er samtidig sket i en tid, hvor raterne de senere år har været under pres, og fokus har været på hele tiden at få det optimale ud af hvert enkelt skib og hver enkel besætning. Det er også lykkedes, men til gengæld har der ikke været ordentlig tid til at sætte sig ned og spørge: Hvis vi nu skulle begynde helt forfra og indrette Teknisk Afdeling på ny, så den afspejlede både nutidens og fremtidens udfordringer, hvordan skulle den så se ud? Løsningen blev, at vi hyrede eksterne konsulenter med mangeårigt branchekendskab til at komme og hjælpe os med at få stillet og ikke mindst besvaret dette vigtige spørgsmål. 4 Teknisk Afdeling fremtidssikret 10 Nye miljøkrav kan føre til konkurrenceforvridning Resultat blev en intensiv gennemgang af hele organisationen i Teknisk Afdeling og det væld af opgaver, den løser. Og resultatet blev en helt ny og fremtidssikret afdeling, der kan løfte opgaverne endnu mere effektivt. For vi har taget os den tid, der skulle til. Vi har fået sammensat en organisation, der ikke afspejler NORDEN af i går, men NORDEN af i morgen. Og det er et NOR- DEN, der stræber efter at tilbyde sine kunder stadig bedre service og opererer en stadig større flåde af ejede skibe. På siderne 4-8 kan man læse mere om indsatsen og møde Asger Lauritsen, der er sat til at stå i spidsen for Teknisk Afdeling version 2.0. Han vil lige som alle andre medarbejdere få en ny administrerende direktør. Bestyrelsen har indledt en proces for at finde den bedst egnede, så NORDEN med udgangspunkt i de stærke værdier Fleksibilitet, Troværdihed, Empati og Ambition fortsat kan udvikle sig til gavn for aktionærer, kunder og øvrige interessenter. Jeg ønsker god fornøjelse med læsningen og god sommer. MOGENS HUGO, bestyrelsesformand Forsidefoto: Med et nyt set-up er Teknisk Afdeling blevet fremtidssikret. 4 skibsgrupper med udgangspunkt i de skibstyper, som NORDEN har i sin flåde, kommer til at spille en central rolle. De får ansvaret for den tekniske operation af skibene eventuelt hjulpet af de mange supportfunktioner i Teknisk Afdeling. For skibene betyder de 4 skibsgrupper, at de fremover kun skal henvende sig ét sted, når de har problemer, som kræver assistance fra Teknisk Afdeling. Dampskibsselskabet NORDEN A/S: Strandvejen 52, 2900 Hellerup, Danmark, Telefon: , Ansvarshavende redaktør: Nicolai Bro Jöhncke, Head of Corporate Communications Layout og grafisk produktion: meyer & bukdahl as

3 NORDEN news sommer Skibe nes n æse e spare r blev brænd et kor stof tere f or at 16 Indhold 12 tort presserykind på S NORDEN Atlanterhavet fortsat et godt sted at lave tørlastforretning 16 2 NORDEN-skibe redder 567 bådflygtninge DEN 22 NOR s so NEw rt t ko fra, e r o ap g Rio n i g S o ai h g n Sha mmer 2014 Pos ejde edarb nge m inees er u a r tra rt f ostko shipping u mere g e e3p dn t diss uddanned ig i et en ORDEN e g a t od in dig re s har m riets fær dygtiggø arrieren EWS de rk at EN N dre af Re 2 år for fortsætte r ude. D R i e NO lle an versøisk inden de ntoret ell o om a, o der s ationeret ingsmiljø å hovedk t p n s t ud forre 12 Carsten Mortensen forlader NORDEN fik en skidt start 20 iver rede one ere skr i t a dst ejd ge u darb 3 un EN-me D NOR ort hjem k t s po

4 4 NORDEN news sommer 2014 Teknisk Afdeling fremtidssikret Omdrejningspunktet i det nye set-up er etableringen af 4 skibsgrupper på hovedkontoret i Hellerup. De får hver især ansvaret for den tekniske operation af skibene.

5 NORDEN news sommer Med et nyt set-up er Teknisk Afdeling blevet fremtidssikret. Det betyder, at de cirka 50 medarbejdere på hovedkontoret i Hellerup og de omkring 20 medarbejdere på tilsynskontorerne på værfterne i Kina og Sydkorea, hvor NORDEN får bygget skibe, og på besætningskontorerne i Filippinerne og i Indien nu er endnu bedre klædt på til sammen med de godt 800 søfolk at drive NORDENs egne skibe optimalt. Formålet er at øge værdiskabelsen i NORDEN. Teknisk Afdeling skal i højere grad bruges som sparringspartner i kommercielle og operationelle spørgsmål. Vi vil gerne i tættere dialog med vore kunder for at finde ud af, hvordan vi bedre kan servicere dem her og nu og i fremtiden. Vi etablerer f.eks. en funktion, som alene skal varetage dialogen med vore tankskibskunder. Det skal sikre, at vi er konsistente i vores budskaber til alle kunder, siger finansdirektør Michael Tønnes Jørgensen, der har stået i spid- Læs mere på de følgende sider

6 6 NORDEN news sommer 2014 sen for styregruppen under arbejdet med at lave et nyt set-up til Teknisk Afdeling. Til at føre det nye set-up ud i livet har NORDEN ansat en ny teknisk direktør, Asger Lauritsen. Han er cand.polit. fra Københavns Universitet, E-MBA fra IMD i Schweiz og shipping-uddannet hos Maersk, hvor han gennem mere end 20 år har arbejdet med komplekse, globale opgaver og fået både teknisk og kommerciel erfaring. 4 skibsgrupper får ansvaret Omdrejningspunktet i det nye set-up er etableringen af 4 skibsgrupper på hovedkontoret i Hellerup. på at sikre, at NORDEN også fremover har en værdiskabende Teknisk Afdeling. Vi må konstatere, at det gamle set-up var presset af øget aktivitet i kraft af mange flere egne skibe, øget kompleksitet fra lovkrav samt øgede krav fra kunderne m.v. Kort sagt kan man sige, at Teknisk Afdeling var vokset ud af sin eksisterende ramme og havde brug for at redefinere sig selv, sådan at den også kan opfylde fremtidens behov. Det er vigtigt at understrege, at undersøgelsen viste, at kompetencerne er til stede, men at de kan bruges mere effektivt, samtidig med at afdelingen skal tilføres lidt flere ressourcer. Det ser vi som en positiv historie, siger Michael Tønnes Jørgensen. Skibsgrupperne har udgangspunkt i de forskellige skibstyper, som NORDEN har i sin flåde af egne skibe, og hver af grupperne får ansvaret for den tekniske operation af skibene. Når der opstår et behov på et skib, skal besætningen nu kun kontakte én instans på hovedkontoret i Hellerup, nemlig deres egen skibsgruppe og så er det ligegyldigt, hvilket emne der er tale om. Skibsgruppen vil sørge for, at problemet bliver behandlet enten af gruppen selv eller med assistance fra en af de mange støttefunktioner i Teknisk Afdeling. Tørlastskibene er alle placeret i den samme skibsgruppe, tankskibene er fordelt på 2 grupper, mens skibene i ekstern teknisk drift er placeret i den 4. gruppe. Hver en sten er vendt Beslutningen om at give Teknisk Afdeling det helt store serviceeftersyn blev truffet af NORDENs bestyrelse i slutningen af 2013, og i de første måneder af 2014 har konsulentfirmaet A.T. Kearney med sin store erfaring på området vendt hver en relevant sten for at stille en diagnose og bagefter ordinere den behandling, der skal til for at fremtidssikre Teknisk Afdeling, som har ansvaret for driften af NORDENs egne skibe ved udgangen af 1. kvartal: 44 egne skibe, hvoraf de 14 er i ekstern teknisk management. 79 indsatsområder På baggrund af over 60 interviews med besætningsmedlemmer, ansatte i Teknisk Afdeling og NORDEN i øvrigt, kunder og de selskaber, som har den eksterne tekniske drift af NORDEN-skibe, nåede konsulenterne frem til en liste med 79 indsatsområder, små såvel som store. Disse indsatsområder blev kogt ned til 16, der blev grupperet i 5 hovedområder: 1. Tæt samarbejde omkring skibene derfor de 4 skibsgrupper 2. Succesfuld personalehåndering af de søfarende 3. Tætte relationer til de kommercielle afdelinger 4. Bedre udnyttelse af viden 5. Effektiv og holdbar implementering af løsninger Alt dette skal bruges som pejlepunkter for at sikre, at NORDEN er på rette kurs Finansdirektør Michael Tønnes Jørgensen Defineret ramme for kapacitet Med det nye set-up og den definerede ramme for kapacitet hvilke skibe vil Teknisk Afdeling selv operere, og hvilke skal i ekstern management? har NORDEN defineret nogle tekniske, kommercielle og økonomiske mål. De tekniske mål gælder skibenes performance, de kommercielle mål handler om, hvordan skibene passer ind i NORDENs forretningsmønster, og de økonomiske mål relaterer sig til omkostningseffektivitet. Alt dette skal bruges som pejlepunkter for at sikre, at NORDEN er på rette kurs, siger finansdirektør Michael Tønnes Jørgensen. Stor værdi af egen teknisk afdeling Han siger, at NORDEN har valgt at have en teknisk afdeling, som kan håndtere ca. 30 skibe, fordi afdelingen dermed er stor nok til at kunne nyde godt af stordriftsfordele. Man kan selvfølgelig spørge, hvorfor vi ikke bare outsourcer den tekniske drift af alle vore egne skibe, ligesom vi gør for omkring en tredjedels vedkommende. Men vi har besluttet fortsat at have egne tekniske kompetencer in house. Disse kompetencer er særligt vigtige at have i forbindelse med køb og salg af skibe, opgraderinger af egne skibe samt kontrahering af nye skibe, siger finansdirektøren. Dertil kommer, at NORDEN ser stor værdi i at have sin egen tekniske afdeling, der kan servicere Tørlast og Tank i relation til såvel kommercielle som operationelle spørgsmål. NORDENs forretningsmodel er baseret på en fleksibel flåde, og vores strategi siger, at vi skal have flere egne skibe. Vi forventer, at antallet af skibe i ekstern teknisk drift vil stige i de kommende år, når leveringerne af skibene i ordrebogen begynder. En vigtig pointe er også, at med skibe i ekstern teknisk drift har vi et grundlag for benchmarking af skibenes tekniske drift og ikke mindst driftsomkostninger, således at vi kan gøre det endnu bedre i vores egen tekniske afdeling, siger finansdirektør Michael Tønnes Jørgensen. Uvildigt serviceeftersyn Finansdirektør Michael Tønnes Jørgensen siger, at NORDENs direktion bakket op af bestyrelsen har fået præcist hvad, hvad de ønskede nemlig et uvildigt serviceeftersyn af Teknisk Afdeling med henblik Nemt at oprette ny skibsgruppe Han tilføjer, at når behovet opstår, kan det nye set-up nemt og hurtigt udvides med endnu en skibsgruppe eller flere, uden at det har indflydelse på de øvrige funktioner i Teknisk Afdeling.

7 NORDEN news sommer spørgsmål til den nye tekniske direktør Hvorfor valgte du netop NORDEN som næste arbejdsplads? NORDEN er et stærkt brand og en bundsolid virksomhed med et stort potentiale, der bygger på en gennemprøvet forretningsmodel og en skarp strategi. Det er tydeligt at mærke, at NORDEN er gennemsyret af stor erfaring, kontinuitet og tætte kunderelationer. Som ny mærker jeg også, at NORDEN har nogle sjældent stærke værdier, som ikke bare er ord og nogle tekniske måleenheder. NORDENs værdier tages alvorligt og er integreret i vores måde at drive forretning på. Hvordan kommer kunder og forretningspartnere til at mærke, at NORDEN har fået en ny teknisk direktør Det bliver en hovedopgave for mig at implementere Teknisk Afdelings nye set-up med stærke skibsgrupper, der har udgangspunkt i de forskellige skibstyper, og som er tæt forbundet med den kommercielle organisation og skibene. Målet er, at NORDENs og Norient Product Pools kunder kommer til at opleve en mere ensartet kvalitet og en bedre dokumentation, fordi den tekniske support til vores kommercielle kolleger bliver hurtigere, bedre og mere ensartet. Hvad er dine ambitioner for Teknisk Afdeling i henseende til NORDENs kommercielle interesser? NORDEN har tradition for at drive godt købmandsskab og have gode kunderelationer. Rettidighed med en god og stabil drift med lave omkostninger er en nødvendighed for at kunne fortsætte med at vokse. Vi har en stor flåde og et attraktivt nybygningsprogram med eco-skibe. Det giver muligheden for at øge kvaliteten, pålideligheden og samtidig være det mest omkostningsbevidste rederi. Hvordan kan Teknisk Afdeling i det hele taget bidrage til værdiskabelsen i NORDEN? Vi vil være de bedste til at drive skibe. Den erfaring og knowhow, vi opbygger i forbindelse med optimering af driften med høj kvalitet og ikke mindst lave omkostninger især på brændstofforbruget kan vi så også bruge til at få vores indbefragtede skibe til at levere flere brændstofbesparelser. En bedre vedligeholdelse af skibene og den optimale kombination af besætningernes kompetencer og erfaring på det pågældende skib vil medføre færre fejl i inspektionerne og bedre feedback fra havnene. NORDEN har en tradition for at drive godt købmandskab NORDENs tekniske direktør, Asger Lauritsen

8 8 NORDEN news sommer spørgsmål... Hvilke opgaver i dit nye job prioriterer du højest? Nu har vi lavet et nyt set-up for Teknisk Afdeling, og her og nu bliver det en vigtig opgave for mig at få alle kolleger med på alt det nye både dem på hovedkontoret her i Hellerup, dem på tilsynskontorerne på værfterne og alle dem ude på skibene. Hvem er dit ledelsesmæssige forbillede? Jeg lader mig inspirere af mange ting. Det kan være Apples måde at ændre vores måde at tænke IT og funktionalitet på det skal være nemt og ligetil. Og det kan være Toyotas enkle måde at levere høj kvalitet på det skal man gøre hele tiden og til stadig lavere omkostninger. I øvrigt har jeg lagt mærke til, at det ikke kun er enkeltpersoner, der leverer store succeser, men i lige så høj grad hold, hvor man sætter ambitiøse mål og inspirerer hinanden. Dit motto? Hver eneste dag er en milepæl. Vi spiller for at vinde og vi vinder! Hvad glæder du dig mest til i dit nye job? Jeg glæder mig til at opleve dynamikken i jobbet. Jeg har allerede oplevet mange dygtige mennesker, som det bliver sjovt at skabe noget sammen med. Jeg glæder mig til at besøge alle vores skibe og til at høre besætningernes bud på, hvordan vi kan forbedre tingene yderligere. Hvad glæder du dig mindst til i dit nye job? Jeg frygter, at jobbet betyder, at jeg ikke får motioneret nok. Det er der ellers behov for, da jeg har opdaget, at NORDENs hovedkontor har en god kantine. Andet at sige om dig? Jeg elsker skisport og er fascineret af sejlsport. Det er dejligt at opleve naturen og opleve intensiteten på fjeldet og på vandet. Jeg løber også og spiller skak. Du skal sige det, du mener, og mene det, du siger Da jeg var ung løjtnant i Den Kongelige Livgarde, lærte jeg at sige det, jeg mener og mene det, jeg siger kort og klart og med de relevante data. Det hjælper til at fokusere og skære alt det unødvendige fra. Sådan skal kommunikation være, siger NORDENs nye tekniske direktør Asger Lauritsen. Han er overbevist om, at talent kan udvikle sig, når bare man arbejder med de bedste og mest motiverede mennesker. Her kommer jeg til at tænke på, hvad skipperen på USA s hold i America s Cup sagde, da holdet vandt i det sidste og 19. race og efter at have været bagud med 1-8. Vi kom bagfra. Drengene viste så megen lidenskab. Alene er du ingenting, men et hold, som det her, får dig til at se fantastisk ud. Da det stod 8-1 til de andre, stod vi med ansigtet direkte rettet mod et geværløb. Men drengene veg ikke så meget som en tomme, lød det fra skipperen Jimmy Spithill. Det skulle også gerne være et billede af Teknisk Afdelings måde at agere på, siger Asger Lauritsen. Samtidig mener han, at man lærer af sine fejl. Med så mange skibe i drift vil der ske ting, som ikke var planlagt. Så kombinationen af at have en åben og fagligt konstruktiv dialog og samtidig have høje ambitioner om at levere den teknisk og sikkerhedsmæssigt bedste performance gør, at vi bliver bedre og bedre, siger den tekniske direktør.

9 NORDEN news sommer Hjemvendende Jesper Rask (til venstre) og kommende mand i USA, Søren Tolbøll Nielsen, udvekslede inden vagtskiftet i USA flag på toppen af hovedkontoret i Hellerup Vagtskifte hos NPP i USA Søren Tolbøll Nielsen fra hovedkontoret i Hellerup tager over efter Jesper Rask, der vender hjem efter 3 år i USA. Det er igen tid til vagtskifte på Norient Product Pools (NPP) kontor i Annapolis i USA, som har ansvaret for produkttankpoolens nord- og sydamerikanske aktiviteter. Skiftet sker som led i NPP s almindelige rotationsordning. Efter 3 år som USA-chef og efter at have fordoblet aktiviteterne vender Jesper Rask hjem til en befragterstilling på hovedkontoret i Hellerup. Ny mand på den vigtige post i USA bliver befragter Søren Tolbøll Nielsen, der er shipping-uddannet i NORDEN og har været udstationeret på NPP s kontorer i såvel Singapore som Annapolis, inden han for 3 år siden blev befragter på hovedkontoret. Kender forholdene i USA NPP s administrerende direktør Søren Huscher glæder sig over, at det netop er Søren Tolbøll Nielsen, der afløser Jesper Rask for at følge op på hans succes. Søren har med stor dygtighed været med til at etablere NPP på verdenskortet som en markant fuelolie-transportør i Europa. Fordi han tidligere har været udstationeret i Annapolis, kender han forholdene i USA og de omkringliggende markeder ganske godt. Jeg forventer, at han forsætter NPP s positive udvikling på disse vigtige markeder både gennem mere projektorienterede tiltag og ved at udnytte nogle meget stærke kompetencer på spotmarkederne, siger Søren Huscher. Han forventer også, at Søren Tolbøll Nielsen fra første dag i jobbet i USA vil indgå i det stærke netværk af kunder og andre forretningsforbindelser, det er lykkedes at opbygge i USA, siden NPP åbnede sit USA-kontor i Som chef for NPP-kontoret i USA kommer Søren Tolbøll Nielsen til at stå i spidsen for 2 befragtere, hvoraf den ene er placeret i Rio de Janeiro, 4 operatører og 2 administrative medarbejdere.

10 10 NORDEN news sommer 2014 Nye miljøkrav kan føre til konkurrenceforvridning Fra 1. januar 2015 gælder FN s nye, skærpede regler for udledning af svovl under sejlads i udvalgte kystnære farvande, de såkaldte ECA-områder Emission Control Areas. For at undgå konkurrenceforvridning skal myndighederne sikre, at de omkostningstunge miljøregler overholdes af alle rederier, siger NORDENs finansdirektør, Michael Tønnes Jørgensen. NORDEN er sammen med andre danske rederier alvorligt bekymret for, at FN s nye, skærpede regler for udledning af svovl under sejlads i de såkaldte Emission Control Areas eller ECA-områder dvs. Østersøen, Kattegat, Nordsøen og Den Engelske Kanal og det 200 sømil brede bælte langs USA og Canadas kyster vil medføre alvorlig konkurrenceforvridning. Det vil ske, hvis rederier for at spare penge og øge deres konkurrenceevne undlader at overholde de nye regler, der træder i kraft 1. januar 2015 og betyder, at det tilladte svovlindhold i brændstoffet skal ned fra 1,0% til 0,1%. Myndighederne, herunder de danske, har haft 6 år til at forberede en effektiv kontrol med overholdelsen af de skærpede regler. Men der foreligger stadigvæk ikke en global plan for, hvordan de internationale myndigheder vil kontrollere, at ingen rederier kan sejle ind i ECA-områderne uden at skifte fra det gamle og langt billigere fuelolie til den dyre gasolie, der lever op til de skærpede krav. Danmarks Rederiforening ser en stor udfordring i at få alle verdens rederier til i ECA-områderne at skifte fra fuelolie med et svovlindhold på 3,5% til gasolie med 0,1% svovl eller til at installere scrubbers eller skifte til naturgas. Det kunne også være, at nogle rederier under sejlads i ECA-områder vil

11 NORDEN news sommer sikre sig en besparelse ved at fortsætte med at bruge det brændstof, som er tilladt i dag, nemlig fuelolie med 1,0% svovl. i promiller. Derfor er der i den grad brug for skærpet håndhævelse, hvis de lovlydige reddere ikke skal tabe markedsandele. Handlingsplan med 4 punkter De danske myndigheder Søfartsstyrelsen og Miljøstyrelsen har i samarbejde med Danmarks Rederiforening lavet en handlingsplan, hvor det blandt andet hedder, at da såvel lavsvovlbrændstof som renseteknologi er væsentligt dyrere end konventionelt brændstof, vil der være et ikke ubetydeligt økonomisk incitament til ikke at efterleve reglerne. De danske myndigheder er med andre ord fuldt ud klar over, at der er en stor økonomisk gevinst ved at snyde og sætter derfor ind på 4 områder: Internationalt samarbejde, udvikling og anvendelse af ny teknologi, styrket statistik og dokumentation for overtrædelser og sanktioner ved overtrædelser. For at få effekt er det dog nødvendigt, at de danske myndigheder kan få overtalt øvrige lande til at bakke op om bedre håndhævelse, så indtil videre er det uvist, om handlingsplanen bliver ført ud i livet. Foreløbig har de danske myndigheder inviteret lande som Tyskland og Holland til et uformelt møde i København i håb om at få dem til at bakke op om planen. En markant prisforskel Der er en markant prisforskel på de forskellige brændstoftyper. En ton fuelolie med 3,5% svovl koster cirka USD 575. Det er den type brændstof, som skibene sejler på ude på de store have uden svovlrestriktioner m.v. endnu i hvert fald. En ton fuelolie med 1,0% svovl koster USD 625, mens en ton gasolie med 0,1% svovl løber op i hele USD 875 altså hele USD 300 mere end den billigste og mest anvendte brændstoftype. Så meget koster det ekstra at følge reglerne Her er et eksempel på, hvad det på en konkret rejse kommer til at koste at følge de nye svovlregler: Dansk skibsfart støtter ambitiøs miljølovgivning, og man er også indstillet på, at det koster penge Finansdirektør Michael Tønnes Jørgensen Danske rederier støtter svovlkravene Det er FN s søfartsorganisation IMO, der står bag de nye krav, som blev vedtaget i I 2012 besluttede EU at indføre tilsvarende regler. Danmarks Rederiforening inklusive NORDEN støtter den internationale IMO-beslutning om langt strengere udledningskrav for svovl, men rederiforeningen frygter, at håndhævelsen ikke følger trop med de skrappe og omkostningstunge regler. Ethvert land har ret til at kontrollere et skib, når det anløber en havn det kaldes Port State Control. Men kun ganske få skibe bliver kontrolleret, og kontrollen omfatter stort set aldrig skibenes brændstof. Forudser kæmpe konkurrenceproblem Dansk skibsfart støtter ambitiøs miljølovgivning, og man er også indstillet på, at det koster penge. Men det er klart, at vi til gengæld også forventer, at reglerne vil blive håndhævet, og at straffen kommer til at stå mål med den potentielle store besparelse overtrædelser kan medføre. Ellers kan man risikere, at visse rederier vil have svært ved at stå for fristelsen, hvilket vil give danske rederier et kæmpe konkurrenceproblem mens miljøgevinsten, der jo er hele formålet med lovgivningen, forsvinder, siger Michael Tønnes Jørgensen, finansdirektør i NORDEN. Danmarks Rederiforening oplever allerede i dag, at danske rederier blive fravalgt af kunder, som på langtidskontrakter vælger billigere løsninger, der bevidst ikke tager højde for de kommende svovlkrav. Andre løsninger for kostbare Det afgørende for IMO er, at udledningen af svovl til miljøet formindskes fra 1,0% til 0,1%, hvormed udledningsniveauet i øvrigt kommer ned på det, som i flere år har været gældende i alle havne i EU. Et NORDEN Supramax-skib sejler i ballast ind i ECA-området Den Engelske Kanal, Nordsøen, Kattegat og Østersøen. Skibet rammer ECA-området ved Falmouth i England, og destinationen er Kotka i Finland, hvor der skal lastes tons gødning til Brasilien. På rejsen frem og tilbage gennem ECA-området en strækning på sømil eller km bruger skibet cirka 265 tons brændstof. Med de nuværende svovlregler 1,0% svovl bliver merudgiften til brændstof USD Med de nye regler 0,1% svovl løber merudgiften op i USD , siger General Manager Klaus Stamp, der er ansvarlig for indkøb af brændstof til NORDENs og NPP s flåde af tørlast- og produkttankskibe. Men hvordan rederierne vil opfylde de nye svovlkrav, er op til dem selv. Rederierne kan også reducere udledningen ved at installere et røgrensningsanlæg på skibene en såkaldt scrubber eller skifte det traditionelle brændstof ud med flydende naturgas, LNG, som hverken indeholder svovl eller kvælstof og kun meget lidt CO 2. NORDEN har fravalgt begge disse løsningsmuligheder, fordi de ikke anses for økonomisk holdbare. Installationen af en scrubber koster i omegnen af USD 6 mio. pr. skib, mens omstillingen af et skib til naturgas løber op i omkring USD 7,5 mio. De udgifter skal sættes i relation til, at et NORDEN/NPP-skib kun har et begrænset antal rejsedage om året i ECA-områderne. En simpel bøde på USD vil ikke skræmme de brodne kar, for de vil fortsat have tjent USD på en rejse som her skitseret. Dertil kommer, at risikoen for i dag at blive opdaget skal måles

12 12 NORDEN news sommer 2014 Stort presserykind i NORDEN NORDENs hovedkontor i Hellerup lagde torsdag 24. april hus til et stort presserykind, da 2014 Danish Maritime Press Tour kom forbi med 11 udenlandske og 2 danske journalister. Pressekorpset repræsenterede markante og globalt opererende shippingmedier. I løbet af de 4 dage, presseturen i Danmark varede, besøgte journalisterne en række virksomheder i Det blå Danmark, ligesom de blev modtaget i Danmarks Rederiforening. Det var 4 medlemmer af koncernledelsen, der opdaterede journalisterne om, hvad NORDEN fokuserer på netop nu. Koncerndirektør Martin Badsted gav et overordnet billede af NORDENs aktuelle situation, herunder skiftet fra den gamle strategi til den nye, som handler om at skabe værdi på tørlast- og tankmarkederne, når de bliver bedre. Carsten Mortensen forlader NORDEN NORDENs øverste chef siden 2005 skal være Group CEO i BW Group, der er et norsk/singaporeansk selskab med globale aktiviteter inden for tank, gas og offshore-segmenter. Koncerndirektør og tørlastchef Ejner Bonderup fortalte om NORDENs strategiske skift fra flere langvarige lastekontrakter til langt flere åbne skibsdage med henblik på at få mest muligt ud af spotmarkedet (dag til dag-markedet), hvor de forventede bedre rater først ventes at slå igennem. Koncerndirektør og tankchef Lars Bagge Christensen gav en gennemgang af, hvordan nedlukningen af raffinaderier i Europa og åbningen af raffinaderier i først og fremmest Mellemøsten vil være positivt for rederier, der som NORDEN sejler med raffinerede olieprodukter som fuelolie, benzin, nafta, flybrændstof etc. Til slut fortalte finansdirektør Michael Tønnes Jørgensen om NORDENs stærke fokus på at skabe cash flow, ligesom han nævnte, hvordan værdien af NORDENs egne skibe er steget betydeligt. Som øverst ansvarlig for NORDENs arbejde med samfundsansvar fortalte han også om indsatsen for at sikre, at NORDENs leverandører lever op til FN-principperne om menneskerettigheder, arbejdsvilkår, miljø og anti-korruption. Efter næsten 10 år som administrerende direktør for NORDEN forlader Carsten Mortensen sin stilling for at blive Group CEO for det norsk/singaporeanske maritime selskab BW Group, der har 4500 ansatte og globale aktiviteter inden for tank, gas og offshoresegmenter. Fratrædelsen blev annonceret tirsdag 17. juni med en selskabsmeddelelse, hvori NORDENs formand, Mogens Hugo, oplyste, at bestyrelsen nu indleder en proces for at finde en efterfølger for Carsten Mortensen, og at Carsten Mortensen vil stå til rådighed for Rederiet et stykke tid. Carsten Mortensen har været i spidsen for NORDEN i en periode, hvor NORDEN har udviklet sig til en af de største og mest veldrevne tørlast- og produkttankrederier i verden. Det er med beklagelse, vi har modtaget Carsten Mortensens opsigelse, siger Mogens Hugo i selskabsmeddelelsen. En virksomhed i topform På et orienteringsmøde for medarbejderne umiddelbart bagefter fortalte Mogens Hugo, at Carsten Mortensen fra BW Group havde fået et tilbud, han ikke kunne afslå. Heldigvis efterlader han en virksomhed i topform selv om markedet er noget udfordrende. Men NORDEN har en stærk organisation og er finansielt meget sund, sagde bestyrelsesformanden. Kom til NORDEN i 1997 Carsten Mortensen kom til NORDEN i 1997 efter 11 år hos Maersk, hvor han også fik sin shippinguddannelse. Hos NORDEN fik Carsten Mortensen ansvaret for Tørlastafdelingen, hvor flåden bestod af bare 4 egne skibe. Da NORDENs daværende administrerende direktør, Steen R. Krabbe, døde i 2005, blev Carsten Mortensen hans efterfølger 38 år, med 19 års shippingerfaring som baggrund, teoretisk suppleret med en HD i udenrigshandel fra CBS og med beviser på gennemførelse af INSEADs Young Managers Programme og Wharton Business Schools Advanced Management Program. Hvortil kan føjes, at under hans 7 år lange tid som leder af Tørlastafdelingen var antallet af skibe vokset fra 4 til 107. Da Carsten Mortensen blev administrerende direktør, boomede markederne. Men i efteråret 2008 kom finanskrisen, og markederne

13 NORDEN news sommer NORDENs formand: 2014 et brydningsår På årets generalforsamling onsdag 23. april i Dampskibsselskabet NORDEN A/S var der opbakning til strategien og de opnåede resultater i 2013, som NOR- DEN kalder et investeringsår og ikke et indtjeningsår. Da vi mødtes for 1 år siden, sagde jeg, at når vi mødes igen, vil NORDEN være endnu stærkere. Det blev sagt i et halvår, der skulle vise sig at være det værste inden for tørlast siden Og det blev sagt velvidende, at 2013 ville blive et indtjeningsmæssigt vanskeligt år. Alligevel står jeg ved mine ord, for NORDEN står i dag stærkere end for 1 år siden, sagde formanden, Mogens Hugo. Han henviste til, at NORDEN ikke har ladet stå til i Tværtimod har Rederiet udnyttet de muligheder, der altid er i en cyklisk branche som shipping, idet NORDEN gjorde 2013 til det største netto-investeringsår nogensinde. Det betyder, at ordrebogen nu tæller 37 topmoderne skibe en investering til mere end USD 1 mia. faldt mere eller mindre sammen. Her 5 år senere lader opsvinget endnu vente på sig. Gode år for aktionærerne Ved udgangen af 1. kvartal i år var der 280 skibe i NORDENs flåde 234 tørlastskibe og 46 produkttankskibe. Carsten Mortensen har været administrerende direktør i NORDEN i en periode, som trods krise og lave fragtrater alligevel har været gode for aktionærerne. Siden 2005 har NORDEN gennemsnitlig tjent 932 mio. kr. efter skat om året (inklusiv den store nedskrivning af flådens værdi i 2012). Der er uddelt mio. kr. i udbytter. Markedsværdien af NORDEN er vokset fra cirka mio. kr. til cirka (18. juni 2014) mio. kr. Svær beslutning at træffe Om sit jobskifte fra NORDEN til BW Group siger Carsten Mortensen: Jeg har truffet en af de sværeste beslutninger i mit liv. Efter min familie har NORDEN været det vigtigste for mig. Men jeg tager nu skridtet og siger farvel, fordi jeg ikke kan lade være med at sige ja til BW Group, som er udtryk for et tilvalg og ikke et fravalg. Og jeg gør det med god samvittighed, fordi jeg ved, at NORDEN befinder sig i en stærk position med de bedste muligheder for at få mest muligt ud af markedsforholdene nu da de er udfordrende, og endnu mere når markederne bliver bedre. Og så ved jeg, at NORDENs medarbejdere vil kunne udvikle virksomheden yderligere også under min efterfølgers lederskab. Formand for rederiforeningen Carsten Mortensen kom i 2005 ind i bestyrelsen for Danmarks Rederiforening. I 2009 blev han næstformand, og siden 2011 har han været formand for Danmarks Rederiforening, der i maj genvalgte ham for endnu en 1-årig periode som formand. Men på grund af jobskiftet forlader han nu denne tillidspost, hvor han har varetaget alle medlemsrederiers interesse. Som udpeget af regeringen ledede han i 2012 arbejdet i regeringens vækstteam til styrkelse af Det Blå Danmark, og det arbejde endte med 38 konkrete anbefalinger, hvoraf de 37 allerede er ved at blive omsat til virkelighed. I efteråret 2013 udnævnte dronning Margrethe ham til ridder af Dannebrog. Formanden forventer, at 2014 bliver et brydningsår, hvor balancen mellem udbud og efterspørgsel bliver forbedret, hvor raterne derfor kommer opad, og hvor NORDEN med en opdateret strategi, mange åbne skibsdage og en trimmet organisation skal arbejde for at sikre aktionærerne et godt afkast. Vi indleder nu en kontrolleret offensiv. Men ligesom i fodbold er vi altså afhængige af, at banen er god. Vi har startet året på det, der nærmest kan sidestilles med en pløjemark. Der er mange bump og buler, men vores færdigheder skal såmænd nok få bolden i mål. Om det så bliver et af de mål, der kan skrives skønsange om, er en helt anden sag det kræver nemlig det helt rette underlag, bemærkede Mogens Hugo.

14 14 NORDEN news sommer 2014 Skibenes næse er blevet kortere Næsen bulben skaber et ekstra bølgesystem, der skal udligne det bølgesystem, som skibets skrog danner, og som har en bremsende effekt på skibets fremdrift. Bulben sparer dermed brændstof. Med den lavere fart, som skibene typisk sejler med i dag, skal bulben være kortere for at have den samme udlignende og brændstofbesparende effekt. Havets bølger belaster skibenes brændstofforbrug markant og er derfor en af skibsdesignernes store udfordringer. Når et skib sejler, dannes der bølger omkring skibet på grund af skibets fart. Det koster på brændstofforbruget, fordi skibet bruger energi på at danne bølgerne, og fordi bølgerne øger modstanden mod skibets fremdrift. Bølgedannelsen kan selv de dygtigste skibsdesignere ikke forhindre. Men ved at ændre på skibets design og optimere det yderligere er det muligt at minimere den bremsende effekt af bølgedannelsen mod skibet. De 2 ny Handysize-produkttankskibe i NORDEN-flåden, NORD GERANIUM og NORD GARDENIA fra Guangzhou Shipyard International (GSI) i Kina, har begge fået et moderne design, som også er optimeret med hensyn til modvirkning af effekten af bølgedannelsen.

15 NORDEN news sommer Vi ser nu frem til at kunne måle effekten af den forkortede bulb på skibenes brændstofforbrug Senior Newbuilding Manager Alex Hjortnæs NORD PRINCESS med bulb-design årgang foran på skroget, vil bulbens bølgesystem med dets bølgetop og bølgedal være i modfase med skrogets bølgesystem. Det betyder, at bølge dalen i bulbens bølgesystem kommer der, hvor bølgetoppen i skrogets bølgesystem dannes. Dermed udligner de 2 bølgesystemer hinanden mere eller mindre. I hvert fald formindsker bulbens bølge system den bremsende effekt af skrogets bølgesystem betydeligt. I hvor stort omfang bulbens bølgesystem gør det, afhænger af, hvor godt bulbens design passer til skibets aktuelle fart og dybgang, fortæller Senior Newbuilding Manager Alex Hjortnæs. Right steaming I de senere år har skibene både tørlastskibe, tankskibe og containerskibe af kommercielle grunde sat farten ned. Det kalder NORDEN rigth steaming, og det betyder, at bulben skal være kortere end før for at kunne danne et bølgesystem, der er i modfase med det bølgesystem, som skroget danner. Med en bulb af samme længde som tidligere vil bølgedalen i bulbens bølgesystem ved right steaming komme for langt fremme til at falde sammen med bølgetoppen i skibets bølgesystem. Dengang Guangzhou Shipyard International i Kina byggede de 8 Handysize-produkttankskibe med H.C. Andersen-navne til NORDEN, var det meget almindeligt, at man optimerede bulbens længde og udformning i øvrigt til det, man kalder servicefarten og designdybgangen dvs. den fart og den dybgang, som værftets designere anså for mest sandsynlige. Men et er, hvad værftsdesignere anser for en sandsynlig fart og dybgang, når skibene kommer i drift. Noget andet er, hvilken fart og dybgang skibene reelt kommer til at sejle med. NORD GERANIUM med bulb-design årgang Sammenlignet med de 8 Handysize-produkttankskibe med H.C. Andersen-navne, som det sydkinesiske værft leverede til NORDEN i årene , er NORD GERANIUM og NORD GARDENIA begge blevet udstyret med en 3-4 meter kortere næse eller bulb. Ikke fordi der var noget galt med designet, da eventyr-skibene blev konstrueret, men skibsdesignere bliver hele tiden bedre til at optimere skibenes udformning. Bulben spiller nemlig en central rolle, når det handler om at modvirke effekten af skibets bølgedannelse, idet bulben danner sit eget bølgesystem omkring skibet. Bølgesystemer udligner hinanden Nu tænker den opmærksomme læser måske, at hvis 1 bølgesystem giver modstand, så må 2 bølgesystemer give dobbelt så meget modstand. Men fordi bulbens bølgesystem dannes tilpas langt Virkelighedens verden I erkendelse af, at mange skibe kun sjældent sejler med netop den fart og netop den dybgang, som værfternes designere har lagt sig fast på typisk sejles der langsommere og med mindre dybgang er værfterne begyndt at optimere bulben og skibsskroget i øvrigt til en såkaldt operationsprofil. Det er en kombination af de farter og de dybgange m.v., som er repræsentative for det marked, skibet skal sejle i, og som i modsætning til den gamle servicefart og designdybgang afspejler praksis og dermed virkelighedens verden, siger Alex Hjortnæs. Begge nybygninger snart i drift Denne anderledes måde at optimere designet på kommer nu de 2 nybygninger til NORDEN til gode. NORD GERANIUM er sat i drift, og om kort tid følger NORD GARDE- NIA efter. Vi ser nu frem til at kunne måle effekten af den forkortede bulb på skibenes brændstofforbrug, siger Senior Newbuilding Manager Alex Hjortnæs.

16 16 NORDEN news sommer 2014 Atlanterhavet 2 NOrdeN-skibe redder 569 bådflygtninge Produkttankskibene NORD FARER og NORD GUARDIAN har begge under passage af Middelhavet reddet store antal bådflygtninge på vej fra Afrika til Italien. Natten til 9. april kom NORD FARER lastet med benzin 300 flygtninge til undsætning. De befandt sig i 3 gummibåde, da de kom i havsnød syd for Sicilien. Nogle af dem havde mindre skader, som de blev behandlet for af NORD FARERs besætning, inden de blev sat i land i Catania på Sicilien. Natten til 31. maj reddede NORD GUARDIAN i ballastsejlads 269 flygtninge, som alle befandt sig om bord på samme fartøj, da de kom i nød også syd for Sicilien. Ingen af dem havde skader. Disse flygtninge blev senere landsat i Pozallo på Sicilien. Begge redningsaktioner forløb effektivt og uden dramatik, og besætningerne på de 2 NORDEN-produkttankskibe sørgede for, at de nødstedte bådflygtninge fik vand at drikke og mulighed for at hvile sig på dækket, inden de nåede frem til Sicilien. Her blev de overladt til de italienske myndigheder. fortsat et godt sted at lave tørlastforretning Det går op, og det går ned i shipping, og i 1. kvartal gik det virkelig ned for tørlastmarkedet i Atlanterhavet, og nedturen fortsatte ind i 2. kvartal. Men NORDEN satser fortsat på Atlanterhavet, hvor Rederiet historisk har haft en stærk position og lavet gode forretninger. Selv om tørlastmarkedet i Atlanterhavet kollapsede i 1. kvartal vi har kun 1 gang tidligere set så lave rater her de seneste 10 år og selv om nedgangen fortsatte ind i 2. kvartal, ændrer det ikke på Atlanterhavets status som et godt sted for NORDEN at lave tørlastforretning. Når tørlastmarkedet i Atlanterhavet fungerer normalt når der er en rimelig balance mellem efterspørgslen og udbuddet af skibe er det et attraktivt marked for specielt skibstyperne Supramax og Handysize, hvor NORDEN er stærkt eksponeret. Ser vi hen over årene, tegner der sig et helt tydeligt billede: For netop Supramax og Handysize er raterne i Atlanterhavet højere end i Stillehavet. Mangfoldigheden af lastetyper og trades er stor, og derfor kan man på basis af god disponering minimere ballastsejlads mellem havnene. Efterspørgslen fejler bestemt ikke noget i Atlanterhavet. Der skal stadigvæk transporteres store mængder korn, kul, gødning, soyabønner Markedet kommer altid i balance igen Koncerndirektør og tørlastchef Ejner Bonderup m.m. efterspørgselshistorien er intakt. Derfor har NORDEN trods de lave rater de første måneder af 2014 en usvækket tillid til tørlastmarkedet i Atlanterhavet, siger koncerndirektør og tørlastchef Ejner Bonderup. Ekstraordinært stort rykind af skibe I 1. kvartal var der en ekstraordinær stor ophobning af skibe i Atlanterhavet. Det var det indonesiske forbud mod eksport af uforarbejdet nikkel og bauxit (vigtigste råvare ved fremstillingen af aluminium), der i midten af januar i år gjorde en masse skibe arbejdsløse anslået omkring 300 skibe over en kort periode. Forventningen om gode kornvolumener fra sydamerikanske lande fik i den forbindelse mange rederier til at sende deres ledige skibe i ballast til Atlanterhavet i håb om her at finde beskæftigelse til dem. Det var en af hovedårsagerne til, at der i Atlanterhavet blev opbygget et stort overudbud

17 NORDEN news sommer Så rykker kvinderne frem i NOrdeN Når årets shipping trainees 1. august begynder deres 2-årige uddannelse i NORDEN, vil hovedparten af dem være kvinder. Alle tidligere år har mændene domineret, men ud af de 13 trainees, der er ansat på hovedkontoret i Hellerup og på kontorerne i Singapore, Shanghai og Annapolis, er de 7 kvinder. Dertil kommer en kvindelig finance trainee på hovedkontoret. Det øgede antal kvinder til den eftertragtede trainee-uddannelse flugter med NORDENs ønske om en mere ligelig fordeling mellem kønnene. Traditionelt har shipping været et mandefag. Men NORDEN går efter at ansætte de bedst kvalificerede unge som trainees, og derfor er vi glade for, at stadig flere kvinder ser mulighederne i shipping, siger HR Partner Lotte Bonde Jensen. kalender af ledig tonnage gennem 1. kvartal med de nærmest historiske ratefald til følge. Kuleksporten til Europa fra USA blev endvidere reduceret vinteren var varm i Europa og kold i USA, og den største kuleksporthavn i Colombia blev lukket i perioden. Ubalancen fortsatte ind i 2. kvartal Den store ubalance mellem antallet af laster og antallet af ledige skibe fortsatte ind i 2. kvartal. Historisk set er det heldigvis sådan i shipping, at markedet over tid kommer i balance igen. Vi har haft mange perioder med overskud af tonnage i visse regioner, men markedet har en skøn evne til at tilpasse sig igen og overskudsskibe finder nye markeder, nye trades, over tid. Sådan vil det sikkert også gå i Atlanterhavet, forudser Ejner Bonderup. Nemmere at få last i Atlanterhavet Tørlastmarkedet i Stillehavet er karakteriseret ved mange såkaldte rundture f.eks. en lang rejse med jernmalm, kul eller korn fra Australien eller Sydafrika til Kina efterfulgt af en lang rejse i ballast tilbage efter en ny last. I Atlanterhavet er tørlastmarkedet mere fragmenteret, idet rejserne med kul, korn, gødning, skrot, soyabønner m.m. går mere på kryds og tværs. Hvis man er dygtig til at disponere sine skibe, behøver der ikke at være langt til næste lastehavn, så man undgår den omkostningstunge ballastsejlads. Atlanterhavet kommer altid igen Historisk set har NORDEN altid været i stand til generelt at opnå højere rater i Atlanterhavet i forhold til Stillehavet. Selv om der har været perioder med et stærkt Stillehav og et svagt Atlanterhav, er Atlanterhavet altid kommet igen, siger tørlastchef, koncerndirektør Ejner Bonderup. Siden begyndelsen af 2011 har Stillehavsmarkedet for Panamax kun været stærkere end Panamax-markedet i Atlanterhavet 9 gange med en gennemsnitsvarighed på 37 dage. Samme tendens gælder for Supramax. Kun 6 gange har Supramax-markedet i Stillehavet været stærkere end Supramaxmarkedet i Atlanterhavet hver gang med en gennemsnitlig varighed på 35 dage. 10. juli 2014 Levering af tdw. Supramax tørlastskib. Oshima, Japan 23. juli august 2014 Silent period frem til offentliggørelsen af delårsrapport 1. halvår juli 2014 Levering af tdw. Supramax tørlastskib. Tamano, Japan 31. juli 2014 Levering af tdw. Panamax tørlastskib. Cebu, Filippinerne 1. august 2014 Levering af tdw. Panamax tørlastskib. Marugame, Japan Levering af tdw. Handysize produkttankskib. GSI, Kina 13. august 2014 Delårsrapport 1. halvår august august 2014 Roadshows i forbindelse med delårsrapport

18 18 NORDEN news sommer 2014 NORDEN kort fortalt 2014 fik en skidt start Tørlast blev i 1. kvartal hårdt ramt af Atlanterhavsmarkedet, som mod slutningen af kvartalet var ukarakteristisk lavt for sæsonen. NORDENs samlede driftsresultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) 1. kvartal blev USD -8 mio. mod USD 10 mio. i samme kvartal i Atlanterhavsmarkedet kollapsede mere eller mindre EBITDA i Tank lå på USD 10 mio. (mod USD 11 mio.), mens EBITDA i Tørlast endte på USD -15 mio. (mod USD 1 mio.). Året begyndte ellers fint Året begyndte ellers fint også for tørlastmarkedet med fortsat stærk eksport af råvarer til verdens største aftager af råvarer, Kina. Det betød generelt væsentlig højere rater end i Men så gik det galt i Atlanterhavet. Det indonesiske forbud mod eksport af uforarbejdet nikkel og bauxit (vigtigste råvare ved fremstillingen af aluminium) gjorde 300 skibe arbejdsløse, og forventningen om rekordstore kornvolumener fra sydamerikanske lande fik mange rederier til at sende deres ledige skibe i ballast til Atlanterhavet i håb om her at finde beskæftigelse til dem. I Atlanterhavet blev der i 1. kvartal opbygget et stort overudbud af ledig tonnage med dramatiske ratefald vi har kun en gang tidligere set så lave rater her de seneste 10 år. Det skyldtes, at kuleksporten til Europa fra USA blev reduceret vinteren var varm i Europa og kold i USA og at den største kuleksporthavn i Colombia blev lukket. Både positivt og negativt For Tank bød 1. kvartal på både positive og negative overraskelser, idet markedet for transport af clean petroleum products skuffede, mens markedet for dirty petroleum products klart oversteg forventningerne. Det todelte marked kunne ses i Tanks indsejling. NORDENs flåde af større MR-skibe havde en indtjening på USD pr. dag, mens de mindre Handysize-skibe i flåden, der i højere grad sejler med dirty-produkter, sejlede USD hjem om dagen. Dybe spor ind i 2. kvartal 1. kvartal har som forventet budt på udfordrende markedsforhold ikke mindst i tørlast, hvor Atlanterhavsmarkedet mere eller mindre kollapsede. Dette kollaps har også trukket dybe spor ind i 2. kvartal, som vi ellers havde forventet skulle bidrage positivt til driften. Vi tager derfor nu konsekvensen og nedjusterer vores forventninger til årets resultat. Det ændrer dog ikke ved, at vi fortsat forventer en bedring af markederne i 2. halvår, ligesom jeg glæder mig over den fortsatte stigning af skibsværdierne, der nu ligger USD 175 mio. over de regnskabsmæssige værdier, sagde daværende administrerende direktør Carsten Mortensen i forbindelse med offentliggørelsen af kvartalsregnskabet. EBITDA for 2014 nedjusteres Forventningerne til EBITDA for 2014 nedjusteres fra USD mio. til USD -40 til 60 mio. Ordrebogen udvidet med 7,5 skibe I begyndelsen af 1. kvartal indgik NORDEN aftale om kontrahering af 2 Panamax-skibe og 4,5 Supramax-skibe. Alle disse skibe er japansk-byggede eco-skibe og forventes at blive leveret i Disse skibe vil indgå i NORDENs egenflåde, men Rederiet har også langtidsindbefragtet 1 Panamax eco-skib med købsoption. De i alt 7,5 skibe alle til Tørlast er omtalt i NORDENs årsrapport NORDENs aktive flåde egne skibe, skibe indbefragtet med købsoption og skibe indbefragtet uden købsoption eller kun til enkelte rejser var ved udgangen af 1. kvartal på 280 skibe mod 285 skibe ved udgangen af Faldet skyldes et lavere antal korttidsindbefragtninger i Tørlast. Tank har efter 1. kvartals afslutning langtidsindbefragtet et skib med købsoption. Det er en 5-årig aftale om indbefragtning af et MR ecoskib, som bliver leveret til NORDEN i 2016.

19 NORDEN news sommer NORDENs aktive kerneflåde: 94 skibe Tørlast: Capesize Antal skibe 4 Egne skibe 3 Indbefragtede skibe med købsoption 1 Byggeår Gennemsnitsalder 9,5 år Længde 289 meter Bredde 45 meter Lastekapacitet (dødvægt) tons Operationsområder Hele verden Laster Jernmalm og kul Kunder Stålværker, mineselskaber og kraftværker Total antal Capesize-skibe i verdensflåden Gennemsnitsalder på Capesize i verdensflåden 8 år Post-Panamax Antal skibe 8 Egne skibe 4 Indbefragtede skibe med købsoption 4 Byggeår Gennemsnitsalder 3,1 år Længde meter Bredde 43 meter Lastekapacitet (dødvægt) tons Operationsområder Hele verden Laster Jernmalm og kul Kunder Stålværker, mineselskaber og kraftværker Total antal Post-Panamax-skibe i verdensflåden 505 Gennemsnitsalder på Post-Panamax i verdensflåden 5 år Panamax Antal skibe 13 Egne skibe 3 Indbefragtede skibe med købsoption 10 Byggeår Gennemsnitsalder Længde Bredde Lastekapacitet (dødvægt) Operationsområder Laster 6,1 år meter 32 meter tons Hele verden Jernmalm, kul, korn, bauxit, cement og slagger Kunder Stålværker, mineselskaber, kraftværker, cementproducenter, kornhandlere og handelshuse Total antal Panamax-skibe i verdensflåden Gennemsnitsalder på Panamax i verdensflåden 9,3 år Supramax Antal skibe 20 Egne skibe 4 Indbefragtede skibe med købsoption 16 Byggeår Gennemsnitsalder Længde Bredde Lastekapacitet (dødvægt) Operationsområder Laster 4,4 år meter 32 meter tons Hele verden Jernmalm, kul, korn, cement, sukker og gødning Kunder Stålværker, mineselskaber, energiselskaber, kornhandlere, handelshuse, cementproducenter, sukkerproducenter og gødningsproducenter Total antal Supramax-skibe i verdensflåden Gennemsnitsalder på Supramax i verdensflåden 8,9 år Handysize Antal skibe 23 Egne skibe 12 Indbefragtede skibe med købsoption 11 Byggeår Gennemsnitsalder Længde Bredde Lastekapacitet (dødvægt) Operationsområder Laster 2,6 år meter meter tons Hele verden Jernmalm, kul, korn, stål, cement, sukker og gødning Kunder Stålværker, mineselskaber, energiselskaber, kornhandlere, handelshuse, cementproducenter, sukkerproducenter og gødningsproducenter Total antal Handysize-skibe i verdensflåden Gennemsnitsalder på Handysize i verdensflåden 12,3 år NORDENs aktive flåde: 280 skibe (234 tørlastskibe og 46 tankskibe) Tank: MR Antal skibe 15 Egne skibe 7 Indbefragtede skibe med købsoption 8 Byggeår Gennemsnitsalder Længde Bredde Lastekapacitet (dødvægt) Operationsområder Laster Kunder 3 år meter 32 meter tons Hele verden Raffinerede olieprodukter som fuelolie, gasolie, benzin, nafta, og flybrændstof Store olieselskaber og oliehandlere Total antal MR-skibe i verdensflåden Gennemsnitsalder på MR i verdensflåden 9 år Handysize Antal skibe 11 Egne skibe 11 Indbefragtede skibe med købsoption 0 Byggeår Gennemsnitsalder Længde Bredde Lastekapacitet (dødvægt) Operationsområder Laster Kunder 6,7 år meter meter tons Hele verden Raffinerede olieprodukter som fuelolie, gasolie, benzin, nafta, og flybrændstof Store olieselskaber og oliehandlere Total antal Handysize-skibe i verdensflåden 524 Gennemsnitsalder på Handysize i verdensflåden 12 år NORDENs aktive flåde omfatter NORDENS aktive kerneflåde 44 egne skibe og 50 skibe indbefragtet med købsoption og 186 skibe indbefragtet uden købsoption eller kun til enkelte rejser Noter: Listen over NORDEN flåde er opgjort pr. 31. marts 2014 Verdensflådedata/Tørlast: Clarksons pr. 31. december 2013 Verdensflådedata/Tank: SSY pr. 31. december 2013

20 Postkort fra Singapore, Shanghai og Rio NORDEN NEWS har modtaget disse 3 postkort fra unge medarbejdere, der som alle andre af Rederiets færdiguddannede shipping trainees er blevet udstationeret oversøisk i 2 år for at dygtiggøre sig i et endnu mere globalt forretningsmiljø, inden de fortsætter karrieren i NORDEN på hovedkontoret eller ude. Hilsen fr a Singa pore Det er et pr ivilegium ar bejdsmæss 2 år efter st igt såvel so arten på elev m privat alle tiden at blive pore 9.97 rede udstationere 6 kilometer væk fra Danm t i Singafantastisk te ark. Jeg er am, men en kommet ind dnu mere be et nyt marke i et tyder det fo d med nye r mig at arbe kunder og ny at forstå, at jde på e mæglere. jobbet er gl Det hjælper obalt, og at på dem, man mig til det betyder laver forretn noget at væ inger med face to face re tæt herunder at. For nylig va mødes med r jeg også i rigere på ar dem Hong Kong bejdsmæss, og jeg kom ig erfaring, kort. Når je hjem på private op g ikke er på levelser og arbejde, mød og bekendte på visites jeg med, som stam mine nye ve mer fra nær fra alle verd nner og fjern ja ens lande., bogstavelig Det har udvid fart. Singap t talt et mit netvæ ore som land rk med en riv er et herligt vejr og mad en sted, og ku med mere gø ltur, diversite de r det til et go mild begynd t, dt sted at bo else på Asie n. I mit frem og arbejde vil jeg kunn en tidige arbejd e trække på e hos NORD erfaringer og jeg ellers ik EN oplevelser fra ke ville have udlandet, so haft. Assistant Ch m artering Man ager Mads M. Simonsen Fra : Singa pore Til : NORD EN NE WS ai ret på a Shangh evet udford Hilsen fr g na er jeg bl r gen he i Ki gbarrierer, je nogle spro stationerin Gennem ud der. Jeg er løbet ind i t en temmerå g har opleve je om r, af re al ltu ut ku hjemme på et e d ed sa m u m dn fre en e gl jeg arriererne har mødt no arbejdstilgang. Mens gb ro sp at g, s je e lig anderlede i Hellerup, forventede e udfordringer i mit ny st ret være de stør at arbejdstilgangen hovedkonto lle vi ne lle ke e, r og kulturfors. Men jeg må indrømm ciennitet ha ai toritet og an job i Shangh ydelsen af au er selvfølgelig noget af dfl in og n t ge r og betydnin u større udfordring. De rstå og lære dn, lærer at fo e til at været en en ad vejen vænner sig til dr be e iv bl n r at det, man he af ligesom man lære. Min udstationering at g at benytte si bejdsmæssigt som priv gt må give afkald på ar n lertidi omstille sig, t, at jeg mid har ubetinget været de de ty be så i Kina har og emme i Danmark. Det har jeg fået mulighed hj ld mit privatliv mme tættere ig. Til gengæ ked og at ko rdring for m største udfo mig i det kinesiske mar t andet, jeg al og t De e for at fordyb n kinesiske tankegang. bart i mit fremtidige ug de fantastisk br en central placering, på at forstå rer, vil være at få å dg un n lærer og erfa ka art også or Kina ikke ste tørlastmarked og sn arbejde, hv ør st s en rd ve fordi Kina er økonomi. ste strup Olsen verdens stør Andreas Ka g Manager rin te ar Ch t Assistan ghai Fra : Shan WS EN NE Til : NORD Hilsen fr a Rio d e Janeiro Det er spænd ende at kom me tættere Jeg har være på vores forre t på forretn ingsrejser i tningspartn Peru. Her ha ere. Brasilien, Ar r jeg mødte gentina, Ch s med mægl giselskaber, ile og ere, tradere stålværker og, kornhuse, mineselskab vi laster og en erlosser i. Og er. Her har jeg set havn her har jeg også face to talt med ag ene, face. Det gi enterne i ha ver et bedre hænger sam vn en e, indblik i, hv men og fung ordan tinge erer, og hvad lægger vægt ne de forskelli på. Dette ha ge interessen r helt sikke kunne brug ter rt styrket m es til at give ig, og vil bl vores forretn og forbedre.a. ingspartner mig e en bedre sammenligne selv som befragter. Ku se rv ice lturen her i t med Danm Brasilien er ark meget og det er tilbagelæne både på godt t og afslapp og på ondt. tålmodighe et Det kan godt d, for det at tage lidt på få ting ordn get lang tid et kan sagten ens. På den an s tage endo den side ka at folk virke g men man tydelig lig nyder, nå t se i gadebille r de har fri. barer osv. De det, Både på stra t smitter, og nden, restau det samme mer verden ranter, gør det gode smesterska bet i fodbol vejr. Dertil løbe fra, at d ko he mr i juni og ju det er en st or oplevelse li. Jeg kan ik, jeg har se ke Assistant Ch t meget frem artering Man til. ager Morten Vesth Fra : Rio d e Janeiro Til : NORD EN NE WS

EN VERDEN AF MULIGHEDER. Bliv Shipping Trainee i NORDEN

EN VERDEN AF MULIGHEDER. Bliv Shipping Trainee i NORDEN EN VERDEN AF MULIGHEDER Bliv Shipping Trainee i NORDEN SÆT EN STJERNE PÅ DIT CV Som Shipping Trainee i NORDEN får du gennem vores intensive 2-årige uddannelse en grundig introduktion til international

Læs mere

Præsentation af D/S NORDEN

Præsentation af D/S NORDEN Præsentation af D/S NORDEN ved adm. direktør Carsten Mortensen DDF s Virksomhedsdag den 3. maj 26 1 AGENDA Overblik Forretningsmodel Tørlast Tank Forventninger til 26 Q&A session Carsten Mortensen (f.

Læs mere

NEWS. 13 nye effektive tørlastskibe. Kontrakt forlænget. Produkttank i fokus. Kunder til fest

NEWS. 13 nye effektive tørlastskibe. Kontrakt forlænget. Produkttank i fokus. Kunder til fest NEWS sommer 2013 13 nye effektive tørlastskibe Skibene skal være med til at sikre NORDENs vækst Side 4, 5, 6 og 7 Kontrakt forlænget Side 10 og 11 Produkttank i fokus Side 12 Kunder til fest Side 14 og

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

KONcERNåRSRAppORT. DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

KONcERNåRSRAppORT. DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s KONcERNåRSRAppORT 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 Overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 Strategisk opdatering

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 7. APRIL 2016

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 7. APRIL 2016 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 7. APRIL 2016 Tak for ordet. Jeg indledte med at sige, at selv om vi er i nye omgivelser, er der visse ting,

Læs mere

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 strategisk opdatering 10

Læs mere

4 nye brændstofeffektive tankskibe snart klar til levering

4 nye brændstofeffektive tankskibe snart klar til levering forår 2013 Biomasse fra USA til Europa Side 3 Investering i tørlastskibe Side 10 og 11 Sejlede kun for vind og vejr Side 13 4 nye brændstofeffektive tankskibe snart klar til levering NORDEN imødekommer

Læs mere

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe En effektiv og ensartet håndhævelse af internationale miljøregler for skibe er en forudsætning for, at reglerne får den ønskede effekt

Læs mere

NEWS NORDEN. åbner kontor i Australien. Finanserne styrket med 3 nye lån. 4 nye eco tankskibe til NORDEN NORDEN. til tops for klimaindsats

NEWS NORDEN. åbner kontor i Australien. Finanserne styrket med 3 nye lån. 4 nye eco tankskibe til NORDEN NORDEN. til tops for klimaindsats NEWS vinter 2014 NORDEN åbner kontor i Australien Tørlast har store ambitioner i Australien Side 4-9 Finanserne styrket med 3 nye lån Side 10 NORDEN til tops for klimaindsats Side 12-13 4 nye eco tankskibe

Læs mere

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 strategisk opdatering 10

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2010

Dansk Aktiemesse 2010 Dansk Aktiemesse 2010 Billede (Solnedgang?) Martin Badsted Senior Vice President & Chef for IR Hotel Crowne Plaza 30. september 2010 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN

Læs mere

NEWS. Tørlast hyppigst i Panamakanalen. NORDEN bag ny global standard for leverandører. Tørlast satser mere på spotmarkedet. Forår 2014.

NEWS. Tørlast hyppigst i Panamakanalen. NORDEN bag ny global standard for leverandører. Tørlast satser mere på spotmarkedet. Forår 2014. NEWS Forår 2014 Tørlast hyppigst i Panamakanalen Side 9 Tørlast satser mere på spotmarkedet Side 10 og 11 NORDEN bag ny global standard for leverandører Side 12 og 13 2 NORDEN news forår 2014 2014 - et

Læs mere

Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges. Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN

Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges. Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN AGENDA Præsentation af Dampskibsselskabet NORDEN A/S Baggrund Skibstyper/ruter Organisation/Afdelingernes arbejdsområde

Læs mere

NEWS. NORDEN i Amerika. Det lysner for tørlast. Splinterny motortype. Strategi realiseret

NEWS. NORDEN i Amerika. Det lysner for tørlast. Splinterny motortype. Strategi realiseret NEWS Vinter 2013 NORDEN i Amerika Alene fra 2012 til 2013 er tørlastaktiviteterne steget med 30%, og der er mere at komme efter på det modne nordamerikanske marked Side 4 Det lysner for tørlast Side 8

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2014

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2014 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2014 Da vi mødtes for et år siden, sagde jeg, at når vi mødes igen, vil NORDEN være endnu stærkere.

Læs mere

NEWS. Tørlast mere fleksibel og effektiv. NPP fylder 10 år. Formanden gennem 20 år afmønstrer. Eco-skibe vinder frem i Tørlast

NEWS. Tørlast mere fleksibel og effektiv. NPP fylder 10 år. Formanden gennem 20 år afmønstrer. Eco-skibe vinder frem i Tørlast NEWS Forår 2015 Tørlast mere fleksibel og effektiv 5 afdelinger bliver til 2 en for skibe med kraner, en for skibe uden kraner Side 4, 5 og 6 NPP fylder 10 år Side 10 og 11 Formanden gennem 20 år afmønstrer

Læs mere

OPLEV VERDEN I NORDEN

OPLEV VERDEN I NORDEN OPLEV VERDEN I NORDEN Shipping Trainee Uddannelsen 2012 Informationsmøde Hellerup 8. februar 2012 Informationsmøde 8. februar 2012 1 AGENDA Kl. 17.35 Velkommen, v/ Vibeke Schneidermann, SVP, HR Manager

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 5. APRIL 2017

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 5. APRIL 2017 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 5. APRIL 2017 Tak for ordet. Focus & Simplicity er overskriften på NORDENs strategi. Fokus og enkelthed. Og

Læs mere

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal.

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 19 Nikolaj Plads 6 24. maj 2004 1067 København K Side 1 af 10 Delårsrapport 1. kvartal 2004 FØRSTE KVARTAL I HOVEDPUNKTER Første kvartals

Læs mere

NEWS. NORDEN med i Indonesiens kul-eventyr. Gode udsigter for jernmalm. Prinsessen i dok. Tørlast-team styrket

NEWS. NORDEN med i Indonesiens kul-eventyr. Gode udsigter for jernmalm. Prinsessen i dok. Tørlast-team styrket NEWS EFTERÅR 2013 NORDEN med i Indonesiens kul-eventyr 15-20 gange om måneden lastes der kul primært til verdens største kulforbruger, Kina Side 4 Gode udsigter for jernmalm Side 10 Prinsessen i dok Side

Læs mere

NORDEN. Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011

NORDEN. Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011 NORDEN Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011 Dampskibsselskabet Dansk Aktionærforening, NORDEN 10. marts A/S 2011 52 Strandvejen DK-2900 Hellerup www.ds-norden.com 1 SNAPSHOTS FRA 140 ÅRS HISTORIE

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING 2015 Radisson Blu Falconer 23. april 2015 NORDEN Generalforsamling 2015 1 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Mogens Hugo NORDEN Generalforsamling 2015

Læs mere

Internationale regler for emissioner og energiforbrug! Hvad vil det betyde for skibstrafikken i Norsøregionen?!

Internationale regler for emissioner og energiforbrug! Hvad vil det betyde for skibstrafikken i Norsøregionen?! ! Internationale regler for emissioner og energiforbrug! Hvad vil det betyde for skibstrafikken i Norsøregionen?! Lars Dagnæs! Indhold! udviklingen i emissioner fra skibstrafikken! miljø-forhold! internationalt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

ÅRSRAPPORT 2012. Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT 2012 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning Hovedpunkter 2012-13 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk opdatering 5 Forventninger til 2013 8 Flådens udvikling 12

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 79 Offentligt NOTAT 11. december 2014 Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Nedenfor følger en orientering om udviklingen

Læs mere

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V).

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 163 Offentligt TALEPUNKTER TIL FOLKETINGETS ERHVERVSUDVALG Det talte ord gælder Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende

Læs mere

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 738 (MOF alm. del) stillet 15. Maj 2017 efter ønske fra Ida Auken (RV).

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 738 (MOF alm. del) stillet 15. Maj 2017 efter ønske fra Ida Auken (RV). Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 738 (MOF alm. del) stillet 15. Maj 2017 efter ønske fra Ida Spørgsmål nr. 738 Hvordan vil ministeren fremover sikre overholdelse af udledningskravene

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KONcERNÅRSRAPPORT 2013 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning 2013-14 Overblik 3 Hovedpunkter 2013-14 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2014 6 Strategisk opdatering

Læs mere

Chile NEWS. Næste stop: NORDENs nye mand på broen. Tankflåden godt positioneret til opsvinget. Rensning af skibssider sat i system

Chile NEWS. Næste stop: NORDENs nye mand på broen. Tankflåden godt positioneret til opsvinget. Rensning af skibssider sat i system NEWS Sommer 2015 Næste stop: Chile Efter sommerferien åbner NORDEN sit 7. oversøiske tørlastkontor. Det skal øge forretningen på Sydamerikas vestkyst Side 4, 5, 6, 7, 8 og 9 NORDENs nye mand på broen Side

Læs mere

Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011

Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011 Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse Partnerskab for Renere Skibsfart Indledning Miljøstyrelsen og Danmarks Rederiforening Baggrund for partnerskabet Nye IMO regler

Læs mere

Rekordår for D/S NORDEN A/S

Rekordår for D/S NORDEN A/S Dampskibsselskabet NORDEN A/S Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 29. marts 2005 1067 København K Side 1 af 79 Rekordår for D/S NORDEN A/S Bestyrelsen for D/S NORDEN A/S

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0300 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0300 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0300 Bilag 1 Offentligt NOTAT Den 7. juni 2013 GRUND- og NÆRHEDSNOTAT til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Miljøudvalg Kommissionens forslag til rådsbeslutning om

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

K/S Danskib 72 - Årsberetning 2014 Tivoli

K/S Danskib 72 - Årsberetning 2014 Tivoli Til investorerne i K/S Danskib 72 K/S Danskib 72 - Årsberetning 2014 Tivoli Hellerup, marts 2015 Tørlastmarkedet i 2014 og udsigterne for 2015 Året 2014 blev på ingen måde som forventet. Efter en hæderlig

Læs mere

tørlastchef: NORDEN står stærkt Rederiet har en klar strategi, gode værdier og penge i kassen Nyt shippingsystem Side 3 Side 8 og 9 Side 12, 13 og 14

tørlastchef: NORDEN står stærkt Rederiet har en klar strategi, gode værdier og penge i kassen Nyt shippingsystem Side 3 Side 8 og 9 Side 12, 13 og 14 vinter 2012 Nyt shippingsystem Side 3 Trainee-kampagne med et nyt ansigt Side 8 og 9 Destination: Svalbard Side 12, 13 og 14 tørlastchef: NORDEN står stærkt Rederiet har en klar strategi, gode værdier

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING 2013 Radisson Blu Falconer 24. april 2013 NORDEN Generalforsamling 2013 1 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Mogens Hugo NORDEN Generalforsamling 2013

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Formandsskifte Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen genopstiller ikke til bestyrelsen ved Topdanmarks generalforsamling i april. Fra

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S årsrapport 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling 12

Læs mere

18. marts Offshore. Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn. Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations

18. marts Offshore. Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn. Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations Offshore Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations Agenda Om Maersk Drilling Værftsophold Slide no. 2 Lad os hilse på Ben først... Slide no. 3 Olie

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

ÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT 2013 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning 2013-14 Overblik 3 Hovedpunkter 2013-14 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2014 6 Strategisk opdatering 10

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2004

Delårsrapport 3. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 52 29. november 2004 Delårsrapport 3. kvartal 2004 De 3 første kvartaler i hovedpunkter Resultatet efter skat og minoritetsinteresser

Læs mere

Aftale mellem Danmarks Rederiforening, Miljø- og Fødevareministeriet og Erhvervsministeriet om: Partnerskab for Grøn Skibsfart

Aftale mellem Danmarks Rederiforening, Miljø- og Fødevareministeriet og Erhvervsministeriet om: Partnerskab for Grøn Skibsfart Aftale mellem Danmarks Rederiforening, Miljø- og Fødevareministeriet og Erhvervsministeriet om: Partnerskab for Grøn Skibsfart Dato: 14. december 2016 Danmarks Rederiforening Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister, DIS, 2013

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister, DIS, 2013 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 117 Offentligt NOTAT December 2013 Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister, DIS, 2013 Nedenfor følger en orientering om udviklingen

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2007

Delårsrapport 1. halvår 2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 28 23. august 2007 Delårsrapport 1. halvår 2007 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår blev USD 285 mio. Det

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KOncernårsrAPPOrt 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2007 København, den 25. april 2007

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2007 København, den 25. april 2007 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2007 København, den 25. april 2007 DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, AMALIEGADE 49, 1256 København K www.ds-norden.com 1 GENERALFORSAMLING 2007 DAGSORDEN A. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 31 20. august 2008 Delårsrapport 1. halvår 2008 Første halvår i hovedpunkter Periodens resultat for 1. halvår blev USD 598

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Nye færger til nye tider

Nye færger til nye tider Nye færger til nye tider Bedre miljø, høj stabilitet og god komfort Rederiet Færgen sætter i 20 to nye færger i drift på ruten Spodsbjerg Tårs. Skibene er bygget i Tyskland, og den nyeste teknologi er

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

NEWS. Tankchefens førsteprioritet: Sikkerhed. safety first. safety first. Strategien tilpasset de dårlige tider. Sådan sparer NORDEN 2% brændstof

NEWS. Tankchefens førsteprioritet: Sikkerhed. safety first. safety first. Strategien tilpasset de dårlige tider. Sådan sparer NORDEN 2% brændstof NEWS Efterår 2014 safety first Tankchefens førsteprioritet: Sikkerhed NORDENs produkttankskibe er hele tiden til eksamen for at bevise, at skibene er sikre Side 4-8 safety first Strategien tilpasset de

Læs mere

NORDEN. Carsten Mortensen, CEO. Virksomhedsbesøg, Folketingets Erhvervsudvalg, Hellerup, 12. januar 2011

NORDEN. Carsten Mortensen, CEO. Virksomhedsbesøg, Folketingets Erhvervsudvalg, Hellerup, 12. januar 2011 NORDEN Carsten Mortensen, CEO Virksomhedsbesøg, Folketingets Erhvervsudvalg, Hellerup, 12. januar 2011 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN MINDED TEAM SPIRIT. NUMBER ONE.

Læs mere

7 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE FOR NORDEN

7 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE FOR NORDEN 7 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE FOR NORDEN VORES VISION: DET FORETRUKNE REDERI FOR SØFOLK 7 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE FO EN ARB PL LANGVARIGE RELATIONER STÆRKE VÆRDIER GODE KARRIERE- MULIGHEDER DAMPSKIBSSELSKABET

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people

Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people skabet NORDEN A/S Indhold Hovedpunkter 1 Hoved- og nøgletalsoversigt for

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S. Koncernårsrapport 2016

DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S. Koncernårsrapport 2016 DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S Koncernårsrapport 2016 LEDELSENS BERETNING Påtegninger Koncernregnskab Moderselskabsregnskab Indhold Ledelsens beretning Hoved- og nøgletal 3 2016 Overblik 4 Forord ved bestyrelsesformanden

Læs mere

Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning

Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning Vær klar til at leve op til de kommende miljøkrav med landestrøm

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2009

Delårsrapport 1. halvår 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 26 19. august 2009 Delårsrapport 1. halvår 2009 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår af 2009 blev USD 133 mio.

Læs mere

NEWS. NORDENs nye trio. NPP får ny deltager og flere skibe. Havnekaptajn bruger drone til inspektion. Den ene af NORDENs fædre fylder 100

NEWS. NORDENs nye trio. NPP får ny deltager og flere skibe. Havnekaptajn bruger drone til inspektion. Den ene af NORDENs fædre fylder 100 NEWS EFTERÅR 2015 NORDENs nye trio For at effektivisere og forenkle virksomheden har NORDEN sammenlagt en række ledelsesfunktioner og reduceret direktionen fra 5 til 3 medlemmer Side 4, 5 og 6 NPP får

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2015

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2015 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2015 2014 blev på mange måder et usædvanligt år. Udfordringerne stod i den grad i kø, og enkeltfaktorer

Læs mere

MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2006

MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2006 Dampskibsselskabet NORDEN A/S MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2006 INDLEDNING Det er tredje år i træk, at vi mødes til generalforsamling for at behandle en årsrapport,

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S - generalforsamling 28/ Formandens beretning

Dampskibsselskabet NORDEN A/S - generalforsamling 28/ Formandens beretning Dampskibsselskabet NORDEN A/S - generalforsamling 28/4 2003 Formandens beretning INDLEDNING Vi vil i år håndtere bestyrelsens beretning på den måde, at jeg først giver et overblik over de vigtigste begivenheder

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Sydbank, Investorkonference

Sydbank, Investorkonference Sydbank, Investorkonference ence Billede (Solnedgang?) g Carsten Mortensen, adm. direktør (President og CEO) Munkebjerg, 25. marts 2010 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN

Læs mere

MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE EQUIPMENT J.H. TEKNIK

MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE EQUIPMENT J.H. TEKNIK Stærk kompetencepartner Udviklingsstrategi Vi forventer, at det overordnet fokus på miljø, grønne regnskaber og generelle økonomiske besparelser i samfundet medfører et øget fokus på skrogrensning, propelpolering

Læs mere

NYHEDSBREV. Max Drawdown og Duration - Kongetallene

NYHEDSBREV. Max Drawdown og Duration - Kongetallene NYHEDSBREV Max Drawdown og Duration - Kongetallene Kære læser Vi fortsætter i dette nyhedsbrev vores fokus på Risikostyring. I sidste måneds nyhedsbrev beskrev vi hvorfor God risikostyring er afgørende

Læs mere

Dansk handelsflåde vokser fortsat

Dansk handelsflåde vokser fortsat OBS: Kompas bliver digitalt fra 1. september - læs mere på bagsiden. No. 7 Dansk handelsflåde vokser fortsat Nøgletal Antallet af skibe under dansk flag har nået et nyt højdepunkt, viser opgørelse fra

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL Meddelelse nr. 18 11. november Koncern EBIT 3. kvartal : USD 21 mio. på linje med forventningerne (3. kvartal : USD -28 mio.). Rekordresultat i Tank: EBIT 3. kvartal USD 37 mio.

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Velkommen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten

Læs mere

K/S Danskib 72 - Årsberetning 2013 Bering ID

K/S Danskib 72 - Årsberetning 2013 Bering ID Til investorerne i K/S Danskib 72 K/S Danskib 72 - Årsberetning 2013 Bering ID Hellerup, april 2014 Efter restrukturering/bareboat salg af Bering ID har vi måtte slide i det for at få cash flow til at

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2011

Delårsrapport 3. kvartal 2011 Delårsrapport 3. kvartal 20 Meddelelse nr. 35 15. november 20 Hoved-/nøgletal (USD mio.) Hovedpunkter: EBITDA Koncernen 3. kvartal 20 36 1/1-30/9 20 124 NORDEN justerer sine forventninger for helåret takket

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING Lad mig først gennemgå de større initiativer, vi tog for at styrke forretningen langsigtet:

FORRETNINGSUDVIKLING Lad mig først gennemgå de større initiativer, vi tog for at styrke forretningen langsigtet: MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENS GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2007 INDLEDNING 2006 bekræftede, at shipping er en volatil branche. Tørlastmarkedet tog en ordentlig tur i rutschebanen med en nedtur

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004 DFDS 1. kvartal 2004 Analytikermøde, 27. maj 2004 Indhold Kvartalet i overskrifter Markedsudvikling Aktivitetsudvikling Strategisk fokus Resultatudvikling 1. kvartal 2004 Resultatforventning 2004 28-05-2004

Læs mere