DET GODE MØDE Mike Hohnen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET GODE MØDE. 2010 Mike Hohnen"

Transkript

1 DET GODE MØDE 2010 Mike Hohnen

2 Det gode møde 2010 Mike Hohnen Der bruges mange ressourcer på møder 1 i ordets bredeste fortand. Fra daglige driftsmøder til kæmpestore kongresser med op til flere hundrede delegerede. Spørger man rundt, er der ikke en udelt begejstring for alle møder. Der er ikke mange arme over hovedet og Yes, jeg skal til møde. Vi kender alle oplevelsen af at gå hjem fra et møde drænet for energi og ofte med en følelse af, at det har været spild af tid. Alligevel går vi alle til møde igen og igen. Mange gange fordi vi skal, og andre gange fordi vi (igen) bliver fristet af det indhold, der annonceres. Men der skal mere end indhold til et godt møde. Et godt møde skal ses fra flere perspektiver Det, der på overfladen blot ser ud som et møde, er faktisk mere komplekst, når vi kigger nærmere på det. Hver gang to eller flere mennesker er samlet, er der samtidig også fire særskilte perspektiver, man kan vælge at betragte situationen ud fra 2. De fire perspektiver kan sættes op på to akser. En lodret akse med det indviduelle perspektiv i den ene ende og det kollektive perspektiv i den anden ende. Den vandrette akse handler om det udvendige og synlige i den ene ende, og om det usynlige og indvendige i den anden ende. Sætter vi de to akser sammen, får vi en matriks med fire felter. Vi har nu fire vinduer, kaldet kvadranter, at kigge igennem, når vi gennemtænker et møde og ikke mindst i forbindelse med planlægningen af et godt møde. Øverste Venstre Individuel Indvendig usynlig Nederste Venstre Kollektiv Indvendig usynlig Øverste Højre Individuel Udvendig synlig Nederste Højre Kollektiv Udvendig synlig Den Øverste Venstre kvadrant (ØV) er den enkeltes subjektive oplevelse af det, der sker på mødet. Der er mange elementer og dybere lag, men meget forenklet kan vi sige, at det handler om den enkeltes motivation. Det, der får os til at gøre det, vi gør. Den Øverste Højre kvadrant (ØH) repræsenterer den adfærd og de aktiviteter, som den enkelte udfører under mødet. F.eks. om man er aktiv/passiv eller engageret/ligegyldig. Man kan også koge det ned til at sige, at ØV handler om sind og ØH handler om krop. Den Nederste Venstre kvadrant (NV) er den kultur vi har, eller skaber sammen, på mødet. Ken Wilber kalder det også for we space. Hvis vi sidder to personer, A og B, sammen og taler, har vi en bestemt måde at være på. Når C så træder ind ad døren, ændrer det we space sig lidt eller meget. Går A nu ud af døren, ændrer samværet sig igen til noget helt tredje mellem B og C og et nyt we space opstår. Den Nederste Højre kvadrant (NH) er de synlige systemer, strukturer og fysiske rammer, der er sat for mødet. Det kan handle om bordopstillingen (f.eks. påvirker en biograf opstilling helheden på én måde og en 1 I denne artikel er ordet møde brugt til at dække alle de situationer hvor 2, 3 eller flere mennesker sætter sig sammen i kortere eller længere tid. 2 Artiklen er hovedsageligt inspireret af Ken Wilber (forfatter til flere bøger om Integral Theory) samt af Arthur M. Young.

3 cirkelopstilling gør det på en anden måde). På samme måde er en MUS samtale, der føres hen over chefens skrivebord, en anden samtale, end den der føres ved at gå en tur i parken, mens man snakker. Det ene er ikke bedre end det andet. Men det fremkalder forskellige reaktioner i de 3 andre kvadranter, og det skal man være opmærksom på. En sådan fire-kvadrant kombination kaldes også en Holon 3, og der gælder nogen grundprincipper for, hvordan den fungerer: Det, der sker i én kvadrant, må nødvendigvis også være reflekteret i de andre kvadranter. Når vi ændrer på noget i én kvadrant påvirker det automatisk de andre tre også. Hvis der opstår ubalance forstået på den måde at én af kvadranterne eller én side dominerer opstår der ubalance, og dermed fungerer helheden mindre godt. Det handler om balance og overensstemmelse. Når vi planlægger et møde, skal vi derfor forsøge at skabe balance i helheden, hvis vi vil have det optimale ud af det. Men det er mere end balance, der skal til. Der skal også være overensstemmelse mellem intention og handling. Er det f.eks. vigtigt, at der etableres gode relationer mellem deltagerne, får det betydning for en helt praktisk betydning for, hvordan vi laver vores bord/stole opstilling. Som eksempler på de fire kvadranter kunne man spørge: Er det vigtigt, at alle deltagere føler sig involveret? (ØV) Hvis ja, hvad betyder det for den måde, vi strukturerer og kommunikerer mødets formål på? (NH). Er der den fornødne tillid mellem deltagerne (NV) til, at den enkelte kan se sin egen rolle, finde motivation (ØV) og handle på den efterfølgende? (ØH) Alle de beslutninger og forberedelser vi træffer i forbindelse med planlægning og afvikling af møder, spiller sammen, og påvirker hinanden i de fire kvadranter. Når deltagerne oplever, at det har været et frugtbart møde, er det fordi, det er gået op i en højere enhed for dem. Går de frustrerede hjem, er det fordi, der på den ene eller den anden måde har været ubalance eller manglende overensstemmelse. Hvad giver mening for den enkelte? Går man et spadestik dybere i denne integrale model, finder man også ud af, at vi alle har en tendens til primært at orientere os ud fra især én af disse kvadranter. Den måde vi får verden til at give mening på, tager typisk udgangspunkt i en af de fire kvadranter. De fleste af os har på den måde lidt slagside til én, eller måske to, af de fire kvadranter og dermed en tendens til at forstå verden udfra lige præcis det vindue. Det bliver meget tydeligt, hvis man tager en gruppe på stykker og beder dem brainstorme over, hvad de selv mener er et godt møde. Har man fire flip charts eller et stor whiteboard, som man inddeler i fire kolonner, vil man kunne gruppere svarene i følgende fire grupper: 3 Holon begrebet optrådte første gang hos Arthur Koestler i The Ghost in the Machine. Koestler er ophavsmand til begrebet. At noget er en holon beskriver, at det på én gang er både en enkeltdel og en helhed (Holos og One).

4 Subjektivt Intentioner Dybde Objektivt Overflade Action ØVERST VENSTRE Oplevelse (individuelt/internt) (individuelt/externt) ØVERST HØJRE Adfærd mening håb ønsker drømme tro personlige værdier mål planer færdigheder adfærd motivation NEDERST VENSTRE Kultur (kollektivt/internt) (kollektivt/externt) NEDERST HØJRE Systemer Mission / purpose Kultur Fælles værdier Virksomhedsmindset Vision Virksomheds mål Strategi Adfærdsnormer Regler Beløningssystemer Management systemer 1. En gruppe vil sige ting som: Det er et møde, hvor jeg især føler, at jeg er blevet hørt, og at vi har talt om ting, som jeg finder væsentlige (ØV). 2. En anden gruppe siger: Det er et møde, hvor vi hurtigt får truffet nogle beslutninger, der er handlingsorienterede, så vi gør noget (ØH). 3. En tredje gruppe siger: For mig er et godt møde, når jeg føler, at alle er blevet hørt, og at alle har det godt og føler sig som en del af fællesskabet (NV). 4. Den sidste gruppe siger: Et godt møde er et møde, hvor vi har og holder en struktureret dagsorden, der fører til handling og resultater, som jeg kan se hænger logisk sammen med vores overordnede måde at tænke på (NH). Bed derefter deltagerne indikere, hvilken af de fire udsagnsgrupper, de føler sig mest tiltrukket af.

5 Hvert møde skal ses i en helhed Og hvad betyder det så i praksis? Det betyder, at hver gang vi planlægger og afvikler et møde, løber vi en risiko for, at en stor del af deltagerne slår fra, fordi vi ikke har sikret os, at mødet er opbygget på en sådan måde, at alle kan finde mening fra netop deres perspektiv. Er vi en lille gruppe deltagere, der mødes ofte, kan det betale sig at bruge lidt tid på at afdække, hvordan vi hver især orienterer os og dermed tage hensyn til, at alle føler, at de får noget ud af mødet. Arbejder vi med større grupper ofte i større organisationer bliver vi nødt til at forudsætte, at alle fire perspektiver er repræsenteret hos de mennesker, der er til stede. Tager vi alle fire perspektiver i betragtning, kan alle gå fra mødet med en følelse af, at det har været tiden og umagen værd. Mike udvikler og udbyder uddannelsesseminarer for servicebranchen over hele verden og er hovedleverandør af kurser til GROW Aps. Mike har en MBA og er en certificeret Pathfinder, Belbin-instruktør, HOTS facilitator og Team Managemant Instructor. I mere end 25 år har Mike arbejdet som leder og rådgiver inden for de fleste ansvarsområder i servicebranchen. Se Mikes blog på Linked in profil: Det er en stor og spændende udfording at afholde og organisere alle former for møder, og jo mere man prioriterer at planlægge og anskue møderne ud fra et helhedsperspektiv, jo større udbytte vil møderne også få i den anden ende. Deltagerne vil gå derfra med en klarere følelse af, hvad mødet har bidraget med for netop dem. Litteratur: Ken Wilber (2007), The Integral Vision: A Very Short Introduction to the Revolutionary Integral Approach to Life, God, the Universe, and Everything, Shambala Arthur Young (1976), The Reflexive Universe: Evolution of Consciousness, Delacorte Press

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

At sætte bevægelse i en organisation. - 3 vektorer, der gør en forskel

At sætte bevægelse i en organisation. - 3 vektorer, der gør en forskel At sætte bevægelse i en organisation - 3 vektorer, der gør en forskel Af Christoffer Rude, Arbejdstilsynet juni 2009 Kan systemteori levere praktiske og konstruktive værktøjer til det komplekse kommunikationsarbejde?

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Hvordan har du fået den indsigt? Jeg har en baggrund som civilingeniør, en MBA og en HD. Jeg har en operationel uddannelse med speciale i matema-

Hvordan har du fået den indsigt? Jeg har en baggrund som civilingeniør, en MBA og en HD. Jeg har en operationel uddannelse med speciale i matema- Interview med michael møllmann. Tekst: tina monberg Tro flytter bjerge intro Interviewet med Michael Møllmann, corporate vice president i Novo Nordisk A/S viser, hvad der sker, når de tre elementer servant

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Den halve leder. Teamkoordinator, projektleder, tovholder og teamleder

Den halve leder. Teamkoordinator, projektleder, tovholder og teamleder Den halve leder Teamkoordinator, projektleder, tovholder og teamleder Er jeg nu rigtig leder? Skal jeg også holde udviklingssamtaler? Hvad er min rolle? Hvilke opgaver har jeg ansvaret for? Hvor stor indflydelse

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Kerneopgaven for og med borgerne

Kerneopgaven for og med borgerne Kerneopgaven for og med borgerne Udarbejdet af TeamArbejdsliv og Center for Industriel Produktion, AAU KBH for Fremfærd Forfattere: Eva Thoft, Ole Henning Sørensen, Peter Hasle, Hans Hvenegaard Indledning

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

Komplekse projekter - erkendelses- og læringsproces

Komplekse projekter - erkendelses- og læringsproces Komplekse projekter - erkendelses- og læringsproces Af cand.merc. Ph.d. Pernille Kræmmergård og civilingeniør Hans Mikkelsen I den foregående artikel i denne serie diskuterede vi begrebet kompleksitet

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Den Motiverende Samtale og børn

Den Motiverende Samtale og børn Den Motiverende Samtale og børn At arbejde med Den Motiverende Samtale og Stages of Change modellen med børn Af Gregers Rosdahl Implement Consulting Group Maj 2010 Om arbejdet med Den Motiverende Samtale

Læs mere

Figur 15.0. Procesark til teamets fundament 254 SKOLE LEDELSE I FORANDRING

Figur 15.0. Procesark til teamets fundament 254 SKOLE LEDELSE I FORANDRING Fundamentet for teamet. Procesark til teamudvikling Fælles i teamet 1. Hvert enkelt teammedlem forholder sig til spørgsmålene (A-D). Det kan være en god idé, at man har forberedt sig enkeltvis til processen

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET 1 Velkommen til dette minikursus i Coaching. Kurset består af 18 små lektioner. Lektionerne er letlæste, og nemme at gå til. Du vil ret hurtigt kunne gennemgå kurset og begynde at bruge dine ny færdigheder.

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. Nyt website

Nyhedsbrev. Velkommen. Nyt website MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 5 M a j 2 0 1 2 Velkommen I d e t

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde den 3. september 2003

Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde den 3. september 2003 Kvalitet i MUS Titel: Opsamling på 2. netværksmøde Til: Deltagerne i Kvalitet i MUS Frederiksberggade 24, 2. DK-1459 København K Tel.: +45 33 18 69 69 Fax: +45 33 18 69 79 E-mail: sckk@sckk.dk Fra: Vedrørende:

Læs mere

Et skridt videre. Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD

Et skridt videre. Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD Et skridt videre Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD 1 Indhold Indledning... 3 ADHD og grupper... 4 Koordinatorens opgaver og rolle... 7 Gruppelederens opgaver og roller... 13 Mestringsgruppeforløbets

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere