Afrapportering pr i forhold til projektansøgningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen"

Transkript

1 Afrapportering pr i forhold til projektansøgningen Projekttitel: Mænds kønsutraditionelle valg af professionsuddannelse på Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse. Uddannelsessted: UCSJ, Campus Slagelse, Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Uddannelsesleder: Birgit Monnerup, Intern tovholder: Anne Wibe Poulsen, Forskningskoordinatorer: Randi Andersen, Marianne Brodersen, Jimmy Krab, Øvrige deltagere i projektet: Lisbeth Henriksen, Lone Lykke Klausen, Oluf Falkenberg Nielsen, Mette Grønhøj Sørensen, Anne Sievert, Merete Tøllner, Gro Winnem, Grethe Falk, Merete Bachmann, Jette Lindhardt, Malene Elrond, 1

2 Afrapportering i forhold til projektansøgning: Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse deltager med et delprojekt med titlen: Mænds kønsutraditionelle valg af professionsuddannelse på Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse. I løbet af foråret 2013 er der løbende afholdt møder med de involverede lokale projektdeltagere, med forskningskoordinatorer samt projektledelse. Forskningskoordinatorerne har deltaget i projektmøder, har faciliteret arbejdet med projektet og har løbende kommet med input og ideer. Vi har deltaget i Imodus projektets planlagte midtvejskonference i marts 2013 på Campus Roskilde. I løbet af 2013 har vi arbejdet videre med de allerede igangværende delprojekter, som beskrevet i afrapportering pr Derudover er der i foråret 2013 iværksat nye aktiviteter, som p.t. er under planlægning og afvikling. Status og opsamling pr. oktober 2013 Følgende nye aktiviteter er iværksat fra foråret 2013: Udvikling af en blog vedr. mænd i sygeplejen. Bloggen er etableret, men kun enkelte indlæg er lagt ind af studerende. Bloggen er formidlet ud via fronter til alle studerende. Studiesamtaler med alle mandlige studerende i løbet af deres klinik på modul 4 uge Pga frafald af mandlige studerende, var der kun 1 mandlig studerende, som er blevet interviewet. Indsamling af patientdata i klinikken i forbindelse med teoriundervisningen i sygepleje på modul 10. Udvikling/omlægning af undervisningen i sygepleje på modul 1 og modul 2 aktiviteten er fortsat under planlægning. Udvikling/omlægning af farmakologiundervisning med fokus på lægemiddelregning. Udvikling/omlægning af pædiatri undervisningen på modul 6 aktiviteten er fortsat under planlægning. Blog vedr. mænd i sygeplejen etableret forår 2013: Bloggen Sygeplejersker med hår på brystet, blev etableret i foråret 2013 og adgangen til denne er formidlet ud via fronter til alle studerende på sygeplejerskeuddannelsen. Desuden er bloggen blevet formidlet ud i forbindelse med rekruttering af elever fra 9. og 10. klasse til særpraktik. Det har vist sig at være meget vanskeligt at få gjort bloggen aktiv og levende trods personlig henvendelse til studerende om at læse og skrive indlæg til bloggen. 2

3 Studiesamtaler med mandlige studerende i klinisk uddannelse på modul 4 forår 2013: Formålet med studiesamtalen er at give den studerende mulighed for at få en dialog om faglige udfordringer i uddannelsen generelt og med fokus på det at være mand i sygeplejen. Herunder at drøfte om de mandlige studerende har specielle behov, som kan have betydning for fastholdelse i uddannelsen. Pga. frafald på holdet blev samtalen gennemført med kun 1 mandlig sygeplejerskestuderende, som var i klinisk uddannelse på modul 4. Indsamling af patientdata i klinikken i forbindelse med teoriundervisningen i sygepleje på modul 10: I forbindelse med teoriundervisningen i sygepleje på modul 10 udarbejdes en obligatorisk gruppeopgave, hvor man hidtil har taget udgangspunkt i en case. For at udvikle de studerendes forståelse for teoripraksis forholdet har man i stedet i samarbejde med klinikken, givet de studerende mulighed for at komme ud i klinikken i 2 dage og deltage i plejen af udvalgte patienter og indsamle data med henblik på at udarbejde gruppeopgaven. Udvikling af undervisningen i sygepleje på modul 1 og modul 2: Denne aktivitet med omlægning af undervisningen i sygepleje er under planlægning fra foråret 2013 og afvikles fra efteråret 2013 og forår Udvikling af undervisningen i farmakologi på modul 7 med fokus på lægemiddelregning: På modul 7 stifter de studerende for første gang på studiet bekendtskab med farmakologi, herunder lægemiddelregning. Erfaringsmæssigt opfatter mange studerende lægemiddelregning, som en vanskelig disciplin. Aktiviteten bestod i at gøre beregning af lægemiddeldoser mindre teoretisk ved at lave praktiske øvelser, hvor begreber som eksempelvis enheder og koncentrationer blev anskueliggjort ved at veje, måle, tælle dråber og blande vand og stof. Udvikling af undervisningen i pædiatri på modul 6: Pædiatri er et lille fagområde i sygeplejerskeuddannelsen, hvorfor en omlægning af undervisningen skal medvirke til at brede fagområdet ud og dermed sikre de studerende et bredere kendskab til specialet. Som forberedelse til omlægningen af undervisningen har indgået studiebesøg på relevante afdelinger. Undervisningen tager udgangspunkt i gruppearbejde med fokus på forskellige områder indenfor pædiatrien og efterfølgende fremlæggelse for hele holdet. Undervisningen er planlagt hen over sommeren og efteråret 2013 og afvikles fra efteråret

4 Opsamling af erfaringer fra aktiviteterne: Det antages, at der er behov for en særlig fokuseret indsats, når mænd foretager et kønsutraditionelt uddannelsesvalg. En bagvedliggende forståelse har været en antagelse om nogle mænds mere fysiske arbejdsmåde og læring end kvinders tilgang til læring. Dermed vil en fokusering på praktisk undervisning kunne virke engagerende og motiverende og understøtte mændenes læring. Sygeplejerskeuddannelsens Imodus aktiviteter var i starten tænkt som en fokuseret indsats i forhold til mænd, men har udviklet sig til også at omfatte almene tiltag, som ifølge evalueringerne og undervisernes erfaringer er noget, som både mænd og kvinder kan profitere af. Fokus for aktiviteterne har bevæget sig i retning af en didaktisk planlægning og forandring af didaktik med fokus på alle studerende, hvor der ikke nødvendigvis er forskel på, hvad mænd og kvinder har behov for. Dette betyder, at aktiviteterne primært beskæftiger sig med faglige problemstillinger i forhold til en lang række fag og moduler i sygeplejerskeuddannelsen, samt udvikling og afprøvning af forskellige initiativer, som kan medvirke til, at de studerende får bedre mulighed for at tilegne sig de kompetencer, som de skal i løbet af uddannelsen. De almene tiltag kan derfor ikke siges at være særlige for mænd, men har som pointe, at de er iværksat på baggrund af behov for nye undervisningsformer på tværs af køn. Flere almene tiltag er på baggrund af de gode erfaringer gået fra at være pilotforsøg til nu at være blevet implementeret i uddannelsen. De almene tiltag er blevet iværksat på baggrund af analyser af, hvad de studerende oplever vanskeligt i undervisningen, og som kan skyldes, at studentergruppen er mere heterogen end tidligere og der derfor er en del studerende, som ikke har de samme boglige forudsætninger, særligt har mange dårligere matematik/fysik kundskaber end tidligere. Rekrutteringsgrundlaget har ændret sig de senere år og det betyder, at undervisningen skal differentieres mere end tidligere, og at det skaber behov for andre lærings og undervisningsformer i teoriundervisningen med henblik på at motivere og kvalificere de studerende. Andre begrundelser for omlagt undervisning udspringer af bekendtgørelsesændringer, som har medført nedprioritering af fagområder, eksempelvis pædiatri. Ved hjælp af omlagt undervisning er det muligt at brede fagområdet ud og integrere det i den eksisterende undervisning. En udfordring for uddannelsen er, at nogle studerende især blandt elæringsstuderende har fuldtidsarbejde samtidig med, at de er studerende. De mangler indsigt i, hvad det kræver at tage en uddannelse, og dette har den konsekvens for nogle, at de stopper uddannelsen, uanset hvilken undervisningsform de præsenteres for i uddannelsen. Uddannelsen har også haft aktiviteter med fokus på rekruttering af mænd til uddannelsen ved at have forsøgt at skabe opmærksomhed på særpraktik for drenge i 9. og 10. klasse med udvikling af særligt studievejledningsmateriale rettet mod drenge. Et kønsutraditionelt uddannelsesvalg for drenge i 9. og 10. klasse kræver en kønsbevidst vejledning af UU vejlederne, som formentlig har nok at se til og ikke har dette øverst på prioriteringslisten. Et andet initiativ har været etablering af en blog vedr. mænd i sygeplejen. Denne blog var tænkt som både et redskab i forhold til rekruttering, et forsøg på at påvirke opfattelsen af, at sygepleje også for mænd er et 4

5 kulturelt legitimt valg og som et frirum for såvel mandlige som kvindelige studerende, hvor de kan udtrykke deres meninger og holdninger omkring mænd i sygeplejen. Imodus projektet har medvirket til en kvalificering af undervisningen med igangsættelse af en række udviklingsarbejder på adskillige moduler. Underviserne har fået mulighed for at mødes og udvikle nye tanker og efterfølgende kunnet omsætte disse i deres undervisningspraksis. De varige spor i uddannelsen er implementering af nye elementer i uddannelsen samt erkendelse af nye muligheder for det enkelte fagområde. Eksempler på forskellige tiltag: Organdissektion er et eksempel på undervisning, hvor en praktisk tilgang er valgt. Ved organdissektion lærer de studerende gennem hænderne og med alle deres sanser, hvilket ser ud til at skabe en sammenhæng og forståelse for kroppens anatomi og fysiologi. Undervisningen er blevet mere og mere struktureret og opgaveorienteret igennem forløbet, og en organdissektionsvejledning er blevet udviklet. Organdissektionsundervisningen på modul 1 efterspørges af ældre studerende, og et varigt spor i uddannelsen er en implementering af organdissektion på modul 10. Den omlagte farmakologiundervisning er et eksempel på at gøre lægemiddelregning mindre teoretisk og mere forståelig med udgangspunkt i praktiske øvelser, hvor de studerende fik konkrete og visuelle erfaringer med måleenheder og forskelle på enheder. Det viste sig, at de studerende var fokuseret på matematik og regning, hvorimod de praktiske øvelser ikke blev opfattet som en hjælp til forståelse af medicinregningen. Dette tiltag bliver der ikke arbejdet videre med, selvom læringsformen og undervisningstilrettelæggelsen med fokus på det konkrete og visuelle ellers kunne have nogle potentialer. Dataindsamling i klinikken med rigtige patienter er et tiltag, som øger de studerendes forståelse for teori- praksis forholdet. Det har ydermere været motiverende og befordrende for læreprocessen. For underviserne har det understreget værdien i at kende til problemstillinger i klinikken, når man er underviser, og behovet for fortløbende at få mulighed for at være ude i klinikken med henblik på at kunne målrette sin undervisning. 5

Afrapportering pr. 081012 i forhold til projektansøgningen

Afrapportering pr. 081012 i forhold til projektansøgningen Afrapportering pr. 081012 i forhold til projektansøgningen Udarbejdet af: Anne Wibe Poulsen og Peter Vråsinge Projekttitel: Mænds kønsutraditionelle valg af professionsuddannelse på Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Delrapport for pilotprojekt Roskilde Katedralskole

Delrapport for pilotprojekt Roskilde Katedralskole Delrapport for pilotprojekt Roskilde Katedralskole Projekttitel: Klasserumsnære undervisnings- og arbejdsformer med særligt fokus på at motivere og fastholde drenge i uddannelse. Pilotprojekttitel: Bedre

Læs mere

Inklusion af mænd og drenge gennem uddannelsesudvikling på Sjælland

Inklusion af mænd og drenge gennem uddannelsesudvikling på Sjælland Inklusion af mænd og drenge gennem uddannelsesudvikling på Sjælland IMODUS, Inklusion af mænd og drenge gennem uddannelsesudvikling på Sjælland Randi Andersen, Marianne Brodersen og Michelle Vestbo (red.)

Læs mere

Juni 2010. Midtvejsevaluering af projekt Flere i uddannelse erfaringer fra det første projektår. 1. CEPRA Afd. for Udvikling og innovation, UCN

Juni 2010. Midtvejsevaluering af projekt Flere i uddannelse erfaringer fra det første projektår. 1. CEPRA Afd. for Udvikling og innovation, UCN Juni 2010 Midtvejsevaluering af projekt Flere i uddannelse erfaringer fra det første projektår. 1 CEPRA Afd. for Udvikling og innovation, UCN Udarbejdelse af Evalueringsrapporten Trine Lolk Haslam, Udviklingskonsulent

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Uddannelseseksperimenter under indsatsen: Talent og motivation

Uddannelseseksperimenter under indsatsen: Talent og motivation Uddannelseseksperimenter under indsatsen: Program 1: Kompetencer i verdensklasse Pædagogisk og didaktisk praksis Oktober 2014 2 Uddannelseseksperimenter under indsatsen Program: Kompetencer i Verdensklasse

Læs mere

Rapportering af delprojekter Roskilde Handelsskole

Rapportering af delprojekter Roskilde Handelsskole Rapportering af delprojekter Roskilde Handelsskole Projekttitel: Drenge i det almene gymnasium Uddannelsessted: Roskilde Handelsskole Uddannelsesleder (navn og mailadresse): Per Jensen, pj@rhs.dk Intern

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Udviklingsgruppen Fællesskaber, Fastholdelse og Personlig Udvikling, afsluttende afrapportering, DUR

Udviklingsgruppen Fællesskaber, Fastholdelse og Personlig Udvikling, afsluttende afrapportering, DUR Udviklingsgruppen Fællesskaber, Fastholdelse og Personlig Udvikling, afsluttende afrapportering, DUR Udarbejdet af Lektor Jo Krøjer Phd., Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC Evalueringens

Læs mere

Den praksis styrede KVU Status rapport pr november 2012

Den praksis styrede KVU Status rapport pr november 2012 Den praksis styrede KVU Status rapport pr november 2012 Projekttitel: Uddannelsessted: Uddannelser: Den praksis styrede KVU Erhvervsakademi Sjælland med Campus Slagelse og Campus Nykøbing Multimediedesigner

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af... teori i praksis. 10 eksempler på et styrket samspil mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... teori i praksis. 10 eksempler på et styrket samspil mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... teori i praksis PRAKSIS I TEORIEN 10 eksempler på et styrket samspil mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne Indhold 1. At flytte uddannelsen ud til

Læs mere

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen Projektets organisering og baggrund Projektet er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Psykomotoriske Terapeuter, a-kassen FTF-a samt VIA Psykomotorikuddannelsen herunder uddannelsesleder

Læs mere

Fælles Mål i folkeskolen. En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål

Fælles Mål i folkeskolen. En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål Fælles Mål i folkeskolen En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål Fælles Mål En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fælles Mål 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Afrapportering af delprojekter

Afrapportering af delprojekter Afrapportering af delprojekter Projekttitel: Uddannelsessted: Uddannelsesleder: Intern tovholder: Forskningskoordinator: Overgangen fra EUD til KVU og MVU et brobygningsforløb IHK Ballerup, Erhvervsakademi

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: SOSU C Social- og SundhedsuddannelsesCentret Institutionsnummer: 153408 Journalnr.: 087.91K.391 http://www.sosuc.dk/media{233971/hp-2015-gaeldende-.pdf

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER

EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER Social- og Sundhedsskolen Syd EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER Social- og Sundhedsskolen Fyn Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Social- og Sundhedsskolen Syd Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens

Læs mere

Erfaringspædagogik & Professionslæring

Erfaringspædagogik & Professionslæring Pædagogisk Forsøgsklasse 09 II E VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Erfaringspædagogik & Professionslæring Delrapport Modul 7 September 2011 Udarbejdet af: Lene Lerbech Sørensen, sygeplejerske,

Læs mere

VEJE TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VIL SKABE BEDRE BROBYGNING OG VEJLEDNING

VEJE TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VIL SKABE BEDRE BROBYGNING OG VEJLEDNING VEJE TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VIL SKABE BEDRE BROBYGNING OG VEJLEDNING Veje til videregående uddannelser tager udgangspunkt i den del af DUR-programmet, der beskæftiger sig med de senere etaper i drengenes

Læs mere

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Evalueringsnotat Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Med det her kursus har jeg kunnet forstå og rumme mig selv jeg har i tusindfold meget større selvværd, det er helt vildt. Jeg har aldrig kunnet

Læs mere

Evaluering af uddannelseskampagnen i Haraldsgadekvarteret i København samt Korskærparken og Sønderparken i Fredericia

Evaluering af uddannelseskampagnen i Haraldsgadekvarteret i København samt Korskærparken og Sønderparken i Fredericia Evaluering af uddannelseskampagnen i Haraldsgadekvarteret i København samt Korskærparken og Sønderparken i Fredericia Brug for alle unge, Ministeriet for børn og undervisning Underoverskrift Januar 2013

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere