TeMA! TIDSSKrIFT For DANSK AUTomATIoNSSELSKAB. Automation og it set i et globalt perspektiv side marts

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TeMA! TIDSSKrIFT For DANSK AUTomATIoNSSELSKAB. Automation og it set i et globalt perspektiv side 10. 01 2011 marts"

Transkript

1 marts TeMA! Automation og it set i et globalt perspektiv side 10 2 Automation ind i di 3 dau s fremtidige struktur og invitation til informationsmøde 29. marts 4 dau s nye sekretariat 5 dau rapport 2010 og regnskab 8 Automation som sammenhængende koncepter kan sikre en konkurrencedygtig dansk industri 10 Automation og it set i et globalt perspektiv 12 Automation som ledelsesværktøj 14 Status på maskinsikkerhed et år efter det nye direktiv 15 dau på linkedin 15 invitation til koncerence: har du styr på din maskinsikkerhed? 15 indkaldelse til repræsentantskabsmøde TIDSSKrIFT For DANSK AUTomATIoNSSELSKAB

2 side 2 tidsskrift for dansk automationsselskab marts Automation ind i di Af formand for dau leif tångberg og BrAnChedirektør tom togsverd, di itek leif tångberg tom togsverd Dansk Automationsselskab, DAu, er pr. 1. januar 2011 meldt ind i DI som medlemsforening. Branchefællesskabet DI ITEK vil varetage sekretariatsopgaverne for foreningen. Dette DAu blad er det første blad i det nye regi og i nyt design. Vi vil dermed gerne benytte lejligheden til at præsentere en mere uddybende information om, hvordan DAu fremover vil fungere og hvilke nye, spændende muligheder medlemskabet giver for både DAu og DI ITEK. på de samfundsmæssige udfordringer, som danmark står overfor. det gælder lige fra at indrette den offentlige sektor mere smart, over klimaudfordringer og til virksomhedernes lave produktivitetsvækst. med dau s indmeldelse får di nu et 5. ben med automation, der går hånd i hånd med digitalisering som redskaber til at øge konkurrencedygtigheden i danske virksomheder. medlemskab af di giver virksomhederne og dau adgang til markedsinformation og medindflydelse. det gælder rådgivning og events med opdateret viden om ny lovgivning, udenlandske og nationale markeder og brancher. gennem deltagelse i udvalg, netværk og konferencer opnår medlemmer af di medindflydelse på de erhvervspolitiske rammevilkår i danmark. som medlem får du mulighed for at sætte en dagsorden og for at øge din virksomheds konkurrencekraft. danske virksomheder oplever høje lønomkostninger, øget konkurrence fra asien og Østeuropa samt fortsat lav produktivitet. automation og intelligens i produkter og processer kan øge virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og globalt. for en lille, men højteknologisk forening som dau er di et godt match. di s organisation rummer et stort antal højtkvalificerede medarbejdere, som medlemmer af dau nu får adgang til. di s medlemskreds omfatter ligeledes mange af dau medlemmernes nuværende og potentielle kunder og samarbejdspartnere. gennem fælles aktiviteter med de mange andre medlemsforeninger i di har dau mulighed for at markedsføre sig selv som foreningen for automation. medlemmer af dau får således en ny verden af muligheder for indflydelse på politiske rammevilkår og netværksmuligheder i di. di itek er et branchefællesskab i di med egen bestyrelse og egen medlemskreds. di itek har i forvejen sat en dagsorden om, at it, tele, elektronik og kommunikation er løsningerne Vi glæder os til det nye samarbejde og til at byde medlemmer af dau velkommen i di. det nye fællesskab betyder, at medlemmer af dau også skal være tilknyttet di. dau medlemmer, som ikke er tilknyttet di, har derfor i januar måned modtaget et brev om, at de inden 1. oktober 2011 skal have afklaret deres tilknytning til di. di holder et informationsmøde den 29. marts for alle dau medlemmer, der ønsker mere information om tilknytning til di. di står også løbende til rådighed med information om, hvad det betyder for den enkelte virksomhed. dau s bestyrelse opfordrer alle medlemmer til at tage en konkret dialog med di om medlemskab. dau s bestyrelse vil samtidig sikre, at medlemmer, der ikke kan tilknyttes di, har mulighed for at deltage i konferencer, bladaktiviteter og andre faglige aktiviteter. Vi er overbevist om, at dau i de nye rammer vil stå endnu stærkere og give medlemmerne endnu flere konkrete fordele. god læselyst og velkommen til det nye dau. issn Udgiver: dansk Automationselskab sekretariat: di itek hannemanns Allé københavn S telefon Layout: fru nielsens tegnestue Tryk: kailow graphic A/S dau s bestyrelse: leif tångberg (formand Chairman) tångberg Pro-Consult mogens Aagaard (næstformand) abb a/s torsten olsen (kasserer) Haldor topsøe ernst madsen novo nordisk a/s Allan P. kjær CoWi a/s john Brorup festo a/s leif Poulsen nne Pharmaplan a/s frank faurholt (ansv. redektør) siemens a/s kasper Agerbæk emerson Process management Claus r. olsen di Per thyme rockwell automation a/s flemming Schou rockwool international a/s john Ammentorp rambøll hassan yazdi flsmidth automation Vagn kudsk kommune kemi

3 marts Tidsskrift for dansk automationsselskab side 3 DAu s fremtidige struktur Af Frank Faurholt, Salgsdirektør Siemens A/S DAu er nu optaget i DI, hvad betyder det for dig? I dette DAu blad kan du læse om det nye sekretariat for DAu, om DI og DI ITEK. Du får et indtryk af DI ITEK s visioner og målsætninger i artiklen skrevet af DI ITEK s næstformand. Fordele for DAu i at være en medlemsforening i DI kan du læse om i artiklen om det nye sekretariat. Ændring for dig som medlem af DAu? Det fremgår af DAu s nye vedtægter, at DAu er en medlemsforening under DI, og at alle foreningens medlemmer enten skal være medlem eller associeret til DI. Det betyder, at du fortsat kan deltage i DAu s aktiviteter i form af konferencer, blade og erfagrupper. Men det betyder også, at hvis din virksomhed endnu ikke er tilknyttet DI, skal du inden 1. oktober 2011 sørge for at få afklaret, hvordan din tilknytning til DI kan finde sted. DAu bladet fortsætter Vi vil ligeledes i DAu bladet opretholde et højt ambitionsniveau omkring indhold og form. DAu bladet er ikke et reklamefinansieret blad men et forum, hvor vi alle har mulighed for at komme til orde med artikler om interessante emner. Endnu engang en opfordring herfra til, at du skriver og indsender artikler til redaktionen. Der skal også lyde en opfordring til, at din virksomhed støtter udgivelse af DAu bladet med virksomhedens logo, som vises på bagsiden af de fire årlige blade. Videndeling og netværk Viden og ikke mindst formidling og dialog om teknologi og automation er centrale fokusområder for DAu. Vi vil derfor også arbejde på en relancering af så en mere moderne platform kan give os alle mulighed for at søge og udveksle informationer. DAu afholder i samarbejde med DI et informationsmøde den 29. marts kl i DI, hvor du har mulighed for at få konkret information om, hvordan din virksomhed tilknyttes DI. DAu s optagelse i DI og at sekretariatsfunktionen nu varetages af DI ITEK, vil give DAu det nødvendige fundament for vækst og udvikling. Nu tager vi fat på fremtiden og de mange muligheder den giver. Alle medlemmer af DAu, der ønsker information om fordele og muligheder ved at blive tilknyttet DI inviteres til informationsmødet. På mødet vil de nye vedtægter for DAu og de forskellige typer af medlemskaber i DI vil blive gennemgået. Hvis din virksomhed ikke er tilknyttet DI før 1. oktober 2011 vil du ikke længere kunne være medlem af DAu. Om din virksomhed er medlem af DI, afgør om du har stemmeret på DAu repræsentantskab og ved valg til DAu s bestyrelse. De faglige konferencer fortsætter DAu s bestyrelse vil fortsat have fokus på afholdelse af DAu konferencer, der giver deltagerne en relevant inspiration og viden, således at du efterfølgende er endnu bedre i stand til at vurdere, om og hvordan temaet kan anvendes i din virksomhed. DAu konferencerne er stedet, hvor vi mødes for at udveksle erfaringer og holdninger og i det hele taget blive tanket op i forhold til automation. DAu s bestyrelse vil fokusere på teknologitemaer, der er hotte og konferencerne vil også fremover indeholde indlæg om f.eks. business drivers (altså hvorfor temaet er interessant og relevant), teoretiske vinkler fra f.eks. forsknings- og uddannelsessystemet, generelle teknologipræsentationer og ikke mindst en masse spændende cases fra den virkelige verden. Vi vil også fortsætte med at kombinere minimesser med konferencer. Her kan deltagerne få en konkret dialog med produktleverandørerne inden for det relevante område. Informationsmøde for medlemmer af DAu: Fordele ved medlemskab af DI Tid: Tirsdag 29. marts 2011 kl Sted: DI, Ørestaden, Hannemanns Allé 25, 2300 København S Tilmelding: eller til Mette Bjørn-Andersen, det er gratis at deltage. Program DAu i nye rammer hvad betyder det for medlemmer af DAu, som ikke er tilknyttet DI? Formand for DAu, Leif Tångberg, adm. dir. Tångberg Pro-Consult Forskellige typer af medlemskaber i DI hvilke konkrete medlemsfordele giver det at være medlem, hvordan bliver jeg medlem og hvad koster det? Konsulent Babak Djarahi, DI Kaffe og kage Derfor er vi medlem af DI hvilke fordele får vi ud af det? Medlem af bestyrelsen for DAu, salgsdirektør Frank Faurholt, Siemens A/S Netværksmuligheder og lobbyisme om digitalisering og automation hvordan løfter DI den digitale dagsorden? Branchedirektør, Tom Togsverd, DI ITEK Dialog om fordele og muligheder ved medlemskab Branchedirektør, Tom Togsverd, DI ITEK Afslutning

4 side 4 Tidsskrift for dansk automationsselskab marts DAu s nye sekretariat Af konsulent Mette Bjørn-Andersen, DI ITEK Sekretariatet for DAu er per 1. januar 2011 forankret i DI s branchefællesskab for it, tele, elektronik og kommunikation: DI ITEK. Sekretariatet er til for medlemmerne af DAu. Sekretariatet håndterer opgaver om foreningens drift, f.eks. kontingentopkrævning, opkrævning af deltagerafgift på konferencer, besvarelse af henvendelser til foreningen og integration af foreningen i DI. Sekretariatet betjener også bestyrelsen i form af bestyrelsesmøder og koordinering af aktiviteterne, som planlægges i tæt samarbejde med bestyrelsen og de ad hoc arbejdsgrupper, der nedsættes i forbindelse med aktiviteterne. Det gælder f.eks. aktiviteter som konferencer og bladet. Hvem er DI? DI er en erhvervsorganisation og en arbejdsgiverforening. Som erhvervsorganisation sikrer DI, at erhvervslivet får de bedste vilkår for at konkurrere, udvikle og producere i og uden for Danmark. DI er hjemsted for flere end 100 medlemsforeninger, branchefællesskaber og brancheservicecentre. Det gælder f.eks. DI ITEK, DI Fødevarer, DI Byggematerialer, DI Energibranchen, DI Service, DI Videnrådgiverne, DI Transport, DI Handel, Bilbranchen, Metal- og Maskinindustrien, Træets Arbejdsgiverforening, Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Servicebranchens Arbejdsgiverforening. Fordele for din virksomhed ved medlemskab af DI: 1. Fuld service og rådgivning inden for alle personale- og ansættelsesforhold som f.eks. overenskomster, personalejura, rekruttering, udstationering og uddannelse. 2. Rådgivning om skat, erhvervsjura, arbejdsmiljø, miljø, energi, innovation, outsourcing og udvikling af produktion og serviceydelser. 3. DI giver adgang til nationale og internationale forretningsnetværk, politisk indflydelse og kontante økonomiske fordele i form af særpriser på kurser, netværk, udgivelser og konferencer. Når du som medlem af DAu har brug for at kontakte sekretariatet er der flere personer, som du kan trække på. Vi løser nemlig opgaverne i fællesskab i sekretariatet i DI ITEK. Vi glæder os til at hjælpe dig med din henvendelse. Du kan finde mere information om DAu og DI ITEK på de to websites: og Du er altid velkommen til at kontakte os via mail adressen: eller Du kan også kontakte os direkte på følgende mailadresser eller telefon: Formanden for DAu Leif Tångberg Tlf Konsulent Mette Bjørn-Andersen Tlf Chefkonsulent Henrik Valentin Jensen Tlf Sekretær Lone Kristoffersen Tlf

5 marts Tidsskrift for dansk automationsselskab side 5 DAu rapport for 2010 Af formanden for DAu, Leif Tångberg, Tångberg Pro-Consult KONFERENCER Af vores primære aktiviteter blev der i 2010 afholdt fire konferencer og en minikonference kombineret med repræsentantskabsmødet. Den første konference havde titlen: Gør din virksomhed konkurrencedygtig med optimeret produktion. Den blev afholdt hos Rambøll i Virum i marts. Den handlede primært om, hvordan man kan forbedre sin virksomhed og produktion med OEE. Der var en tilknyttet udstilling med otte udstillere. I alt 73 deltagere deltog på denne konference, som fik mange positive tilbagemeldinger. Næste konference blev en minikonference i forbindelse med repræsentantskabsmødet i april på Hotel Frederiksdal i Lyngby. Hovedtemaet var, hvad man kan opnå af øget konkurrenceevne ved anvendelse af it og automation. Det blev en god lille konference med mange gode budskaber fra både en automationsleverandører: direktør Ralf Thomsen, Omron, en IT-leverandør til procesindustrien ved Karsten Fogh Ho- Laang, NNIT og indlæg fra direktør Lars B. Goldschmidt, DI. Konferencen: Energibesparelser hvad er it og automation s rolle? blev afholdt hos Solar i Vejen i maj måned. Der var mange gode indlæg om energioptimering og besparelser i praksis. Hertil også en gennemgang af Solars egne nybygninger med den nye besparende teknologi. Ud over teknik var der også input fra SKAT, hvordan man får mest ud af sine investeringer. Konferencen: Procesoptimering hvorfor og hvordan? der blev afholdt på DTU i september måned blev også en succes. Der var 60 deltagere. Der var indlæg om investeringsfokus og om at retfærdiggøre investeringer. Herefter cases fra industrien. Forskningen på området kom med via indlæg fra DTU og om eftermiddagen Power Dating, hvor leverandørerne ABB, Siemens, Emerson og Invensys viste, hvad de havde at byde på af systemer til optimering. Den sidste konference i 2010 blev afholdt hos Rambøll i deres nye firmadomicil i Ørestaden. Titlen var: OMAC Make2Pack, og trods kun 42 deltagere, må den med det smalle emne betegnes som velbesøgt. Ulrich Arlt fra Rockwell Automation, Tyskland, gav deltagerne en grundig indføring i både OMAC og S88. I forbindelse med konferencen viste syv leverandører på en miniudstilling, hvad de kunne levere inden for dette specifikke område. Det afsluttende indlæg ved Lars Gabe fra ICE var en respons og en opsamling på de indtryk, han havde samlet sig. Repræsentantskabsmødet / ekstraordinært repræsentantskabsmøde: Efter repræsentantskabsmødet på Hotel Frederiksdal, Kgs. Lyngby 2010 var bestyrelsen for DAu sammensat som følger: Leif Tångberg, Tångberg Pro-Consult, Formand Mogens Aagaard, ABB A/S, Næstformand Torsten Olsen, Haldor Topsøe, Kasserer Kasper Agerbæk, Emerson Process Management John Ammentorp, Rambøll John Brorup, Festo A/S Frank Faurholt, Siemens A/S Vagn Kudsk, Kommune Kemi A/S Ernst Madsen, Novo Nordisk A/S Claus Olsen, Dansk Industri Allan P. Kjær, COWI A/S Leif Poulsen, NNE Pharmaplan A/S Flemming Schou, Rockwool International A/S Per Thyme, Rockwell Automation Hassan Yazdi, FLSmidth Automation Mødet startede med formandens beretning for 2009 samt begrundelse for DAU s optagelse i DI. Herefter gav branchedirektør Tom Togsverd, DI ITEK, en gennemgang af de fordele, som medlemskabet af DI ville kunne bringe. Efterfølgende var der afstemning om de forslåede vedtægtsændringer, der er nødvendige for, at DAu kan optages i DI. Der blev afholdt et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 29. juni 2010 i Vallensbæk, hvor vedtægtsændringen blev besluttet med 12 stemmer ud af 13 mulige. Herefter var DAu klar til at påbegynde integrationen med DI. DAu Bladet & DAu bladet læses af mange og er en vigtig del af medlemskabet. I 2010 er der som sædvanligt produceret 4 blade med det gennemgående tema Nå målet, som handler om optimering og forbedring af konkurrenceevnen for vores virksomheder. Vores hjemmeside bliver til stadighed opdateret med indslag fra konferencerne og nyheder om kommende aktiviteter. Vedligeholdelse og opdatering af hjemmesiden foretages af bestyrelsen, som vil arbejde for at finde et nyt format, hvor alle kan være med til at vedligeholde hjemmesiden. Sekretariatet Sekretariatet i DAu blev i 2010 varetaget af ReLian Consult ved Lillian Reesen, som således havde sit sidste år med DAu i Der blev afholdt en reception for Lillian i december, hvor vi alle havde mulighed for at sige tak til Lillian for hendes indsats.

6 side 6 Tidsskrift for dansk automationsselskab marts Årsregnskab 2010 Resultatopgørelse for året 2010 Note 2010 kr kr. INDTÆGTER 1 Kontingent Støtte til DAu blad Indtægter i alt UDGIFTER administration ( ) ( ) Øvrige sekretariatsomkostninger (92.868) ( ) (39.346) (61.038) revision 0 (10.000) udsendelser ( ) ( ) ifac (18.680) (18.652) møder og rejser (51.428) (38.816) udgifter i alt ( ) ( ) Balance pr. 31. december 2010 Note 2010 kr kr. AKTIVER FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 4 Værdipapirer anlægsaktiver i alt TILGODEHAVENDER Moms Andre udlæg og tilgodehavender tilgodehavender i alt LIKVIDE BEHOLDNINGER Bankbeholdning AKTIVER I ALT RESULTAT FØR RENTER ( ) ( ) 2 Renter resultat før aktiviteter ( ) ( ) 3 Aktiviteter Note 2010 kr kr. PASSIVER EGENKAPITAL Saldo 1. januar Årets resultat (30.395) egenkapital i alt ÅRETS RESULTAT (30.395) Der foreslås disponeret således: Overført til egenkapitalen (30.395) KORTFRISTET GÆLD anden gæld PASSIVER I ALT Noter Note 2010 kr kr. 1 Kontingent Firmaer Personer Kontingent i alt Renter Rente obligationer Rente bank Renter i alt Note 2010 kr kr. 3 Aktiviteter Aktivitet Aktivitet (7.864) Aktivitet 3 (1.309) Aktivitet Aktivitet 5 0 (15.000) Aktiviteter i alt Obligationer kostpris Kursværdi Forstædernes Bank

7 marts Tidsskrift for dansk automationsselskab side 7 Budget kr Budget Kr. Realiseret Kr. Foreløbigt budget Kr. Indtægter Kontingenter i alt Støtte til DAu blad Indtægter i alt Udgifter Administration 3 ( ) ( ) ( ) ( ) Øvrige sekretariatsomkostninger 3 ( ) ( ) (92.868) (61.038) (80.000) (39.346) Revision 3 (10.000) (15.000) 0 Udsendelser 3 ( ) ( ) ( ) IFAC (18.652) 3 (20.000) (18.680) Møder og rejser 3 (38.816) (35.000) (51.428) Tab vedr. integration 1 (50.000) Udgifter i alt ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat før renter ( ) ( ) ( ) ( ) Renter Resultat før aktiviteter ( ) (95.000) ( ) ( ) Aktiviteter Årets resultat (30.395) Resultat der overføres til kapitalkonto (30.395) Note 1: Tab vedr. integration indeholder udgifter til udarbejdelse af regnskab for 2010, revision af regnskabet for 2010 samt opretholdelse af telefon, web og hjemmeside uden for DI-regi. Desuden indeholder posten støtte til DTU RoboCup event på kr ,-. Note 2: Den forholdsmæssige store stigning i konferenceindtægter er baseret på en ændret udgiftsstruktur for afholdelse af konferencer med den nye sekretariatsaftale mellem DAu og DI ITEK. Note 3: Udgifter til øvrig sekretariatsomkostninger, revision for 2011, udsendelser, IFAC og møder indgår i administration på kr

8 side 8 Tidsskrift for dansk automationsselskab marts Automation som sammenhængende koncepter kan sikre en konkurrencedygtig dansk industri Af Jukka Pertola, næstformand for DI ITEK og CEO for Siemens i Danmark Dansk Automationsselskab udgør et naturligt supplement til aktiviteterne i DI ITEK. Som næstformand for DI ITEK er det en stor glæde at kunne byde Dansk Automationsselskab (DAu) og dets medlemmer velkommen i vores branchefællesskab. Automation af processerne i industrien er en væsentlig del af de danske virksomheders strategi for at genskabe væksten, så udvidelsen af vores kreds med medlemmer fra netop den side er rigtig godt i tråd med vores øvrige aktiviteter. DI ITEK er et branchefællesskab i DI for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation. Vores formål er at styrke den faglige udvikling og det tværgående sammenhold blandt DI ITEK s medlemsvirksomheder at sikre en stærk profilering i offentligheden af DI ITEK og DI ITEK s synspunkter samt at varetage branchens interesser såvel udadtil over for regering, Folketing og offentlige myndigheder som indadtil over for DIs øvrige medlemmer. For DI ITEK er det vigtigt at understøtte alle muligheder, der sikrer produktion og dermed arbejdspladser i Danmark. Danske virksomheder er i hård international konkurrence, og vi har et højt omkostningsniveau. Automation er et middel til at reducere omkostningerne og dermed skabe den helt nødvendige produktivitetsforbedring. Ligeledes er automation et middel til at øge f.eks. kvalitet og fleksibilitet. Korrekt anvendt automation har altså en positiv indvirkning på virksomhedernes toplinje samt omkostningsniveau og dermed i sidste ende på bundlinjen. Automation skal derfor være en del af virksomhedernes strategiproces og er et område der er vigtigt for DI ITEK. Vi er i DI ITEK 265 medlemsvirksomheder fordelt inden for vores brancheområder over hele Danmark. På vores hjemmeside finder du yderligere information om vores fokusområder, aktiviteter, medlemmer, sekretariat og vores mange netværk og udvalg, samt ikke mindst de mange økonomiske fordele et medlemskab i DI ITEK giver for dig og din virksomhed. I vores årsberetning for 2010, som også kan findes via vores hjemmeside, har vi med udgangspunkt i it, tele, elektronik og kommunikation beskrevet, hvordan disse erhverv kan bidrage til samfundets vækst og velfærd og ikke mindst hvilke rammebetingelser, der er forudsætningerne. Vi skal genskabe væksten i virksomhederne gennem innovation og øget produktivitet og vi skal selvfølgelig gøre det på en for miljøet bæredygtig måde. Netop i denne sammenhæng ser jeg samarbejdet med DAu som en unik mulighed for at inddrage automation som en del af virksomhedernes overordnede strategi. Kun via en veldefineret automationsstrategi kan virksomhederne opnå en reel innovation og øget produktivitet gennem alle deres processer. Med udgangspunkt i virksomhedens nuværende kunder og det potentielle globale marked skal virksomheden hurtigt kunne identificere nye forretningsmuligheder i form af nye produkter eller serviceydelser. Disse informationer danner grundlaget for udviklingen af selve produktet og det tilhørende produktionsapparat. Disse tre faser kaldes typisk Product Lifecycle Management (PLM), og vi ser her et voksende fokus på integrerede softwarekoncepter med stort samspil med virksomhedens ERP-systemer og de mere klassiske automationsdiscipliner. Tiden, hvor automation blot var et spørgsmål om f.eks. at regulere niveauet i en tank, er endegyldigt forbi. I dag skal automation være en sammenhængende proces, der med udgangspunkt i PLM-faserne understøtter engineering, idriftsættelse og drift af et givent produktionsapparat. Automation skal understøtte virksomhedernes forretning og give et reelt value-add.

9 marts Tidsskrift for dansk automationsselskab Automation skal sikre, at danske virksomheder kan producere fleksibelt og hurtigt kan producere med høj kvalitet kan producere med lave omkostninger. Netop derfor ser vi i DI ITEK samarbejdet med DAu som både naturligt og til gensidigt gavn. DI ITEK har brug for DAu s kompetencer for at kunne udnytte automation som middel til at opnå vores mål, både hos vores medlemsvirksomheders ledelser og på regeringsniveau. DAu vil omvendt kunne bruge DI ITEK som et stærkt fundament for videreudvikling af sine aktiviteter. Jeg ser som næstformand for DI ITEK frem til det kommende samarbejde med DAu, netop fordi dette samarbejde vil give DAu de optimale muligheder for både at kunne dyrke sine egne faglige aktiviteter og samtidig drage fælles nytte af de større politiske rammer, som vores organisation giver. I mit daglige arbejde kender jeg alt til de udfordringer, som danske virksomheder står overfor. Tillad mig at bruge os selv som eksempel: Vi er cirka medarbejdere i Siemens gruppen herhjemme, og vi skal som en del af en international virksomhed dagligt forholde os til den globale virkelighed. Siemens i Danmark er aktiv inden for vores tre fokusområder; nemlig Industry, Energy og Healthcare. Vi har både forskning & udvikling, produktion, projektforretning, salg og service i Danmark. I denne sammenhæng er produktionen interessant, for Siemens står for ca. 3 % af den danske industrieksport og vi regner med at skulle ansætte ca. 500 nye medarbejdere i løbet af det kommende år. Vores virksomhed er altså et eksempel på, at det faktisk godt kan lade sig gøre at have en stor produktion i Danmark. Men som alle internationale virksomheder skal vi også være til stede på de forskellige vækstmarkeder, og vi skal være konkurrencedygtige. Derfor er det selvfølgelig også en løbende proces at evaluere det optimale globale footprint, herunder hvor de forskellige produktionsfaciliteter skal placeres. For enhver produktionsvirksomhed i Danmark er det en betingelse, at det nødvendige antal medarbejdere med de rigtige kompetencer er til stede og at der kan produceres med høj effektivitet. Hos Siemens har vi derfor selvfølgelig også fokus på automation, både i forhold til de produkter vi producerer og på vores fabrikker. Vi foretager en løbende effektivisering via f.eks. lean-processer og målrettet brug af automation. Vi evaluerer løbende mulighederne for en endnu mere integreret benyttelse af ERP, PLM og MES i vores produktionsfaciliteter. Det er ikke noget man implementerer fra den ene dag til den anden, men det er en del af en løbende forbedrings- og optimeringsproces. Vi ikke alene bruger automation, men vi hører også til den branche, som sælger automation til industrien og energisektoren. Vores kunder er ofte eksportvirksomheder, der skal være konkurrencedygtige på det globale marked. I denne sammenhæng mærker vi også en stigende fokus på automation som et middel til at forøge konkurrenceevnen. Men danske virksomheder skal også være klare over, at automation ikke gør det alene. Automationsprodukter er jo tilgængelige i hele verden, også for dansk industris konkurrenter. Så anvendelsen af automation er ikke en garanti for, at en given virksomhed er konkurrencedygtig over for andre udenlandske OEM er, som anvender automation. Dansk industri skal altså ikke blot fokusere på automation som enkeltstående produkter men efterspørge sammenhængende koncepter og ydelser. Derfor er DAu s arbejde med at formidle viden og erfaring med automation så vigtig. Jeg påskønner også DAu s arbejde med at promovere automation i uddannelsessystemet for at motivere unge mennesker til at tage en teknisk uddannelse. Fremtiden for automation og dermed produktion i Danmark bygger jo i den sidste ende på tilstedeværelsen af kvalificeret arbejdskraft.

10 side 10 Tidsskrift for dansk automationsselskab marts Automation og it set i et globalt perspektiv Af Senior Specialist, PhD, Leif Poulsen, Automation & IT, NNE Pharmaplan A/S Industriens mulighed for at klare sig i den globale konkurrence er blevet mere og mere afhængig af automation og it. For at være i front må alle led i værdikæden fra forskning, udvikling, produktion til salg og distribution understøttes af effektive og driftsikre automationsog it-løsninger. På en række områder er evnen til at bygge automation og it ind i selve produktet også af afgørende betydning. Denne artikel belyser, hvordan vi i den farmaceutiske industri anvender automation og it til at give konkurrencemæssige fordele ved at levere hurtigere, mere effektivt til lavere omkostninger uden at sætte fleksibilitet og kvalitet over styr. Hurtig leverance er stadig alfa-omega En af de vigtigste konkurrenceparametre, som leverandør til den farmaceutiske industri, er hurtig levering. Når man efter at have investeret milliardbeløb i udvikling af et nyt produkt, endelig får sit produkt godkendt af myndighederne, gælder det om at komme på markedet i en fart. Derfor har vi, som leverandør, satset hårdt på at nedbringe leveringstiden for et nøglefærdigt produktionsanlæg, og det er over en årrække lykkedes os at reducere den fra godt 3 år til under 1 år. Et af midlerne har været modulært design og standardisering af vores engineering processer. På automationsområdet har vi således opbygget biblioteker af konfigurérbare moduler, som hurtigt og nemt kan tilpasses og valideres til forskellige anvendelsessituationer. Men effektiviteten skal sættes op Farmaceutiske produktionsanlæg er normalt dyre og ineffektive sammenlignet med anlæg i andre brancher. Hele lean tankegangen har ramt den farmaceutiske branche år senere end andre brancher. Men branchen er nu kommet under pres fra myndighederne og det er nødvendigt at kunne producere langt billigere end før. Her bruges automation & it systemer i stigende omfang til at monitorere performance, så man kan se om diverse lean tiltag har en effekt (OEE måling) og til at optimere de enkelte procesanlæg bl.a. ved hjælp af avancerede sensorer (f.eks. NIR instrumenter). Udbyttet på det enkelte anlæg kan fordobles. Anlæggene skal være mere fleksible Den farmaceutiske industri har også lidt forsinket mødt større krav om fleksibilitet i form af kundetilpassede produkter. Men nu snakkes der i branchen seriøst om personalised drugs, som er tilpasset den enkelte patient. Det vil stille nye krav til omstillingsevne og produktionsanlæggene, der skal kunne producere i meget små serier. En ny trend, der støtter dette, er anvendelse af engangsteknologi, hvor man f.eks. anvender en plastikpose frem for en rustfri ståltank til fermentering af et produkt. Fordelene er indlysende: lave etableringsomkostninger, hurtigt skift til næste batch og ingen tidskrævende rensnings- og steriliseringsprocesser. MES systemer vil her få et helt nyt anvendelsesområde til at holde styr på de mange engangskomponenter (poser, slanger, filtre mm). Produktkvaliteten skal bygges ind i processen Høje krav til kvalitetssikring og dokumentation har altid været kendetegnet for den farmaceutiske industri. Men myndighederne har igennem de seneste 5 år helt ændret syn på, hvordan det skal gøres. Validering af procesanlæg skal nu baseres på en systematisk risikovurdering og ikke nødvendigvis gennemføres for alle delsystemer. Der lægges vægt på større forståelse af processen og fokuseres på det, som er en reel risiko for patienten. Samtidig har man erkendt, også her med nogen forsinkelse i forhold til andre brancher, at kvalitet er noget, der skal designes og bygges ind i processen fra starten. Total Operation Time A B C D E F Net Operation Time Running Time Target Output Actual Output Actual Outpute Speed Losses Down-time Losses Not Scheduled Availability Performance Quality Defect Good Output Losses OEE = B/A x D/C x F/E x 100 CMC/R&D process: Clinic I Clinic II Clinic III Approval Production: Pilot Plant Design Launch Plant Construction Time squeeze PQ/ PV Commercial production Overall Equiment Efficiency (OEE) bliver brugt til at måle effektiviteten Leveringstid er den primære konkurrenceparameter i den farmaceutiske industri

11 marts tidsskrift for dansk automationsselskab side 11 engangsteknologi bliver i stigende omfang anvendt som produktionsudstyr til f.eks. fermentering Og så skal de samlede omkostninger reduceres i jagten på lavere omkostninger anvender den farmaceutiske industri nu alle de lean værktøjer, som i årevis har været anvendt i andre brancher. samtidig reorganiseres fremstillingsvirksomheden, så man producerer, hvor det er mest fordelagtigt. typisk etableres centrale bulk sites for produktion af det aktive stof og lokale færdigvare sites til fyldning, montage og pakning af produktet. Herved opnår man at komme tæt på markedet og kan samtidig producere rimeligt kosteffektivt. et godt eksempel på dette er kina, hvor de fleste større farmaceutiske virksomheder er ved at etablere færdigvareproduktion. mange tror, at disse nye fabrikker drives manuelt, men det er langt fra tilfældet. automation og it anvendes i stort omfang her, ikke kun for at være effektiv, men også for at sikre at myndighedernes procedurer overholdes. Ægtheden af produkterne skal kunne verificeres forfalskning af produkter og dokumentation er et stigende problem i branchen. for at undgå, at piratkopier bliver sendt på markedet med katastrofale følger for patienterne, er myndighederne i færd med at stramme op på reglerne vedr. sporbarhed. i løbet af kort tid (læs få år) forventes det, at alle produktpakninger skal have en unik mærkning (serialisation) og at man via denne mærkning skal kunne spore produktet tilbage til den originale producent. automation og it kommer til at spille en central rolle i denne løsning med anvendelse af stregkoder eller rfid tags til mærkning af produktet og med håndholdte devices (f.eks. mobiltelefoner) til sporing af produktet via en central database under myndighedernes kontrol. Og så skal det bare være smart mange farmaceutiske præparater skal doseres i ganske bestemte mængder for at give en optimal effekt. doseringssystemer spiller f.eks. en meget central rolle i et behandlingsprogram for diabetes. også her er konkurrencen benhård. dem, der kan komme op med de mest smarte og innovative doseringssystemer, har en klar konkurrencefordel. derfor forsynes doseringssystemer, som insulin penne efterhånden med avanceret elektronik. en pen til dosering af insulin kan indeholde sensorer for måling af sukkerindhold i blodet, beregningsrutiner for dosering af insulinmængden, monitorering af behandlingsprogrammet, alarmering ved manglende dosering (f.eks. via sms på mobil telefon) og automatisk dataopsamling til behandlingssystemet (læge eller hospital). eksemplerne viser, hvordan automation og it får en stadig mere central rolle i den globale konkurrence. Pharma Manufacturer Unique Serialization Product Flow 2D Data Matrix on 2 pack Data Transfer Wholesaler Verification Product Serialization Database Pharmacist/ Wholesaler Hospital Patient Verification Dispensing Autenticiteten af farmaceutiske produkter kan spores, som vist i denne figur fra et pilotforsøg, der har været gennemført i Sverige Smart Phone med Apps om automation og it

12 side 12 Tidsskrift for dansk automationsselskab marts Automation som ledelsesværktøj Af Director, Production Management Technology, Stefan Jensen, Danisco Vores automationssystemer er typisk blevet opfattet som en integreret del af det fysiske produktionsudstyr og har derfor ikke haft den store opmærksomhed fra top ledelsen. Det bør vi ændre således, at automationssystemer direkte understøtter virksomheden forretningsstrategier på lige fod med vores ERP systemer. Vores automationssystemer skal naturligvis stadig opfylde basiskrav til styring og regulering af vores produktionsprocesser, og vi er godt i gang med at håndterer produktions-kpi er i vores produktionsstyringssystemer, men nu er tiden kommet til forretnings-kpi er. I store træk kan man sige, at produktions-kpi er måles i ingeniørenheder (f.eks. kwh/kg), mens forretnings-kpi er måles i penge (f.eks. kr/kg). Man kan naturligvis spørge, om det ikke er i ERP systemet, at der skal vises forretnings- KPI er? Svaret er: Jo, det er det. Men ERPsystemerne er designet til at se i bakspejlet (års-, kvartals- og månedsrapporter), men vi har en unik chance for at lade vores automationssystemer vise forretnings-kpi er i realtid, så vi kan trimme produktionen, inden løbet er kørt og pengene er brugt. Vi er oven i købet så heldige, at vores automationssystemer er designet til at give værdi på toplinjen i virksomhedens regnskab, hvilket giver ekstra effekt på bundlinjen. Lad os tage et eksempel: Hvis vi, som vist i figur 1, kunne reducere cost of sales med 1%, ville det alt andet lige give en forøgelse af operation profit på 4,5%. Hvordan gør vi det så i praksis? Først, lad os se, hvordan det kunne se ud, hvis vi indførte det i en bil: De fleste moderne biler har indbygget en produktions- KPI, der viser brændstof forbruget i km/l, men hvad kan man lige bruge den til? Lad os i stedet forstille os, at vi kunne registrere udgiften til chaufføren, udgiften til brændstof, samt hvor langt man skulle køre. Figur 1: Cost of sales Note: Uddrag af Danisco Annual Report 2009/10, se for fuld rapport. Som det ses af figur 1 og definitionen af cost of sales, fremgår det tydeligt, at det er her, vi har indflydelse med vores automationssystemer. Når vi går ind i forretnings KPI verdenen, kræves det naturligvis, at vi som automations folk udvider vores kontaktflade til også at indbefatte vores kollegaer fra finance!

13 marts Tidsskrift for dansk automationsselskab side 13 Driver Cost DKK/h 150 Gasolin Cost DKK/l 9,25 Distance Km 175 Figur 2: KPI i en bil Figur 3: Instrumentbræt med forretnings-kpi Og vi har et instrumentbræt, hvor vi erstatter omdrejning tælleren (som heller ikke er meget bevendt) med et performance meter = forretnings-kpi (kr./km). Nu kan chaufføren så hele tiden trimme sin kørsel til at opnå optimal økonomisk performance i kr./km, som nu bliver en kombination af chaufførens timepris og det aktuelle brændstof forbrug x brændstof prisen, hvilket ikke nødvendigvis er det samme som et ensidigt fokus på det optimale brændstof forbrug. Ikke alene skal chaufføren trimme sin kørsel i henhold til op-/ned af bakker, med-/mod vinden osv., hvilket har direkte indflydelse på brændstofforbruget. Der skal også trimmes i henhold til den aktuelle brændstofpris og chaufførens egenomkostning. Det vil være særdeles vanskeligt uden en realtidsmåling af økonomien. Naturligvis må chaufføren kun trimme sin kørsel inden for gældende færdselsregler. eller Overall Equipment Efficiency. Man kan endda finde de to begreber brugt i flæng i de samme artikler. Man kan vælge at opfatte dette som en sproglig petitesse, men jeg vil påstå, at der er en forskel i mindset, om man bruger det ene eller det andet ord. (Prøv at Google Effectiveness vs Efficiency og se hvad jeg mener). Men før man begynder at superoptimere de enkelte faktorer i OEE-KPI en, er det vigtigt, at man kan se, hvad det betyder økonomisk. Typisk producerer man et produkt, der har en værdi og de primære direkte produktionsomkostninger går til råvarer, energi og mandetimer. Disse kan relativt nemt vises i realtid, hvis man har integration til ERPsystemet, hvor man kan finde oplysninger om priser. I praksisk kunne man forestille sig, at man har trimmet sit udstyr op i hastighed (performance) uden at vide, at hele gevinsten blev spist op i øgede energiomkostninger. Er vi sikre på, at udstyret skal køre efter samme parametre dag og nat, hvor der måske er temperaturforskel på råvarerne? Skal udstyret køre efter samme parametre i perioder, hvor råvareprisen er høj og energiprisen er lav og vice versa? Danisco består af en række divisioner og fabrikker fordelt over det meste af jorden. En del af disse fabrikker er opkøbt gennem tiden, hvilket gør, at vi har alle mulige automationssystemer installeret, og vi har ikke samme chance for at indfører én samlet teknisk automationsstrategi, som vi f. eks. har gjort på vores ERP-system. I dag er det noget nemmere for ledelsen at tage stilling til en ERP-strategi, da de har en ret god fornemmelse af, hvad SAP er. Men det samme brand finder vi ikke inden for f.eks. MES, så her er det ret meget op ad bakke, når vi skal forklare om MES lyksaligheder. Men det er blevet noget nemmere efter, at vi er begyndt at tale samme sprog: nemlig penge. Hvordan kan det så se ud i produktionen? Her gælder det om at oprette den rette balance mellem produktions-kpi er og forretnings-kpi er. OEE som produktions-kpi er udmærket beskrevet af Christian E. Mortensen i DAubladet fra november OEE = Availability x Performance x Quality Profit = Value - Cost Så det begreb vil jeg ikke komme yderligere ind på, dog med en enkelt undtagelse. I artiklen er der ingen oversættelser af akronymet OEE dette kan være bevidst eller ubevidst, men hvis man browser omkring i diverse artikler, kan man finde to oversættelser: Overall Equipment Effectiveness Figur 4: OEE Equipment (function)

14 side 14 tidsskrift for dansk automationsselskab marts BjArke SCheller PeterSen jesper thomsen Status på maskinsikkerhed et år efter det nye direktiv det står i dag ganske klart i arbejdstilsynets bekendtgørelse 612 af 25. juni 2008, at der skal foretages en risikovurdering for at fastlægge en maskines sikkerheds- og sundhedskrav. denne tilpasning af teksten har fjernet enhver tvivl om udformning og metode. ligeledes indeholder bekendtgørelsen en specifikation af dokumentationskrav til maskiner og delmaskiner. Funktionel sikkerhed iec : definerer functional safety som: en del af den overordnede sikkerhedsløsning, hvis korrekte funktion er afhængig af dens evaluering af input. På iec s hjemmeside gives følgende eksempel til at hjælpe med at afklare betydningen af funktionel sikkerhed: for eksempel kan beskyttelse af overtem peratur ved hjælp af en termisk sensor i viklinger af en elmotor sikre at afbryde for motoren, før den overopheder, dette er et eksempel på funktionel sikkerhed. men speciel isolering til at modstå høje temperaturer er ikke et eksempel på funktionel sikkerhed (selv om det stadig er et eksempel på sikkerhed og kunne beskytte mod nøjagtig samme risiko). som et andet eksempel er sammenligningen med et hegn til bevogtning af et område. Hegnet kan ikke betragtes som funktionel sikkerhed, selvom det kan beskytte mod adgang til de samme farer som en overvåget kontakt forbundet på døren. kontakten på døren er et tilfælde af funktionel sikkerhed. når døren i hegnet åbnes, afbrydes sikkerhedskredsens input til et system, der opnår en sikker tilstand. tilsvarende personlige værnemidler (PV) anvendes som en beskyttende foranstaltning til at øge personalets sikkerhed. Personel Protective equipment (PPe) anses ikke for funktionel sikkerhed. Af CommerCiAl engineer ia & SAfety SyStemS, BjArke SCheller PeterSen, rockwell AutomAtion A/S og ProduktChef, jesper thomsen, SimAtiC dp & failsafe, SiemenS 1 SRP/CS i ab i bc a SRP/CS b SRP/CS c 2 Key I Input L Logic O Output I L O 1 initiation event (e.g. manual actuation of a push button, opening of guard, interruption of beam af AOPD) 2 machine actuator (e.g. motor brakes) Programmerbare sikkerhedssystemer, som fejlsikre PlC er, sikkerhedsrelæer etc. har gennem tiden fejlagtigt været betragtet som funktionel sikkerhed. dette er en misforståelse. funktionel sikkerhed omfatter en meget bred vifte af udstyr, der bruges til at skabe sikkerhedssystemer. enheder som f.eks. lågeswitche, lysgitter, sikkerhedsrelæer, sikkerheds PlC er, sikkerhedskontaktorer og sikkerhedsdrev er sammenkoblet for at danne et sikkerhedssystem, der udfører en specifikt sikkerhedsrelateret funktion (se figur 1). anvendelsen af den funktionelle sikkerhed i et elektrisk kontrolsystem er særdeles relevant for bekæmpelse af farer i forbindelse med bevægelige dele i maskinen. alle aspekter af funktionel sikkerhed kan godtgøres med argumentering i pålidelig og opdateret diagnose på sensor (input) processor (logic) og aktuator (output) delen af et sikkert styresystem. denne diagnose må anses for at være af afgørende betydning, når snakken falder på operatørens tillid til oplysninger, som genereres af maskinens styring. gentagne gange kan man konstatere, at en maskines sikkerhedssystem bliver sat ud af funktion, så snart operatøren ikke har mulighed for at finde eller forstå årsagen til fejl på sikkerhedssystemet. dernæst må figur 1: 1 iso generisk opbygning af sikkerhedssystem der gribes til yderligheder som forbikobling af lågeswitche eller lignende indgreb, som påvirker sikkerhedssystemet og sætter det ud af spil. dette scenario kan undgås ved anvendelse af funktionel sikkerhed og øget diagnose på sikkerhedssystemet. det giver derfor mulighed for både at få maskiner, der er sikre at betjene og dermed opfylder maskindirektivets krav og som samtidig har en bedre performance fordi evt. fejl, kan findes hurtigt og korrekt første gang. dette kræver dog, at man helt grundlæggende har designet systemet og vælger system og komponenter med dette for øje således, at såvel sikkerhedsniveauet som diagnosen er tilpasset de aktuelle krav defineret i risikovurderingen. funktionel sikkerhed har skabt en masse forvirring, da valg af standard har stor indflydelse på, hvorledes dokumentation og validering foretages. skal jeg vælge en eller iec62061 og hvilken indflydelse har det? På et teoretisk niveau er det overskueligt at sætte sig ind i bevæggrundene for funktionel sikkerhed. det store arbejde ligger i når man konkret skal beslutte sig for, hvorledes, man lever op til både de tekniske og dokumentationskrav samtidigt med, at processen ikke må fordyre produktet unødigt og resultere i tunge arbejdsgange.

15 marts side 15 DAu har oprettet en gruppe via LinkedIn der hedder DAu Dansk Automationsselskab Herfra skal lyde en opfordring til, at tilmelde dig denne gruppe og i øvrigt invitere alle andre i dit professionelle netværk til også, at blive medlem af denne åbne gruppe. Gruppen er åben for alle med interesse for automation. Via gruppen på LinkedIn har vi bl.a. mulighed for at have diskussioner omkring automation, udveksle erfaringer og informationer, finde kollegaer i branchen og gøre opmærksom på diverse DAu aktiviteter. Invitation til konference: Har du styr på din maskinsikkerhed? Status efter første år med det nye Maskindirektiv. Det nye maskindirektiv, eksport af maskiner og etablering af produktion i udlandet og styring af din virksomheds maskinpark. Få overblik over maskindirektivet og hvad det betyder i relation til eksport af maskiner, etablering af produktion i udlandet, og hvorledes du styrer din virksomheds maskinpark. DAU inviterer til en spændende konference, hvor det nye maskindirektivs betydning vil blive belyst gennem indlæg fra fagfolk og virksomheder, der allerede har gjort sig erfaringer på området. Funktionel sikkerhed er en afgørende vinkel på Maskindirektivet. Det handler om, at virksomheden kan dokumentere, at den opfylder kravene i maskindirektivet vedrørende sikre maskiner. Ved brug af de relevante standarder til såvel risikovurdering, krav til udformning af sikkerhedssystemet samt validering opfyldes kravene til maskindirektivet. Udfordringerne for virksomheden opstår i fortolkningen af standardernes krav og her vil konferencen via eksempler og dialog fra fagfolk samt brugervirksomheder give mulighed for en udbytterig dag, hvor der vil være rig mulighed for dialog om, hvorledes kravene i det nye maskindirektiv bør tolkes. På minimessen vil der være lejlighed til at drøfte konkrete problemstillinger med og få rådgivning fra udstillerne. Konference med Mini-messe: har du styr på din maskinsikkerhed? Tid og sted: Torsdag 28. april 2011 kl , Solar, Gammelager 14, 2605 Brøndby Tilmelding: eller eller til Mette Bjørn-Andersen, Tilmeldingsfrist: Seneste frist for tilmelding er mandag den 26. april 2011 Deltager pris: 2.900,- kr. ex. moms. Udstilling på mini-messen kan opnås ved min. 2 tilmeldinger 9.00 Godmorgen Solar 9.10 Velkommen dansk Automationsselskab 9.20 Det nye maskindirektiv hvad betyder det for min Senior projektleder virksomhed? lars Welling og Implementeret i dansk lov og standard Projektleder Risikovurderinger Peter Jeberg, Rambøll Overensstemmelseserklæringer Nye betegnelser i direktiverne Komponenter versus delmaskiner Virksomhedscase: Strategi og design af maskinparken Control & Instrument med henblik på at skabe optimal safety: Erfaringer og Engineer, Safety Clive Lee, udfordringer med de nye krav i maskindirektivet FLSmidth Automation Kaffe Eksport af maskiner i EU og erfaringer med brug Chefkonsulent, Anders af det nye maskindirektiv mortensen, Arbejdstilsynet Frokost og udstilling Eksport af maskinsikkerhed i og uden for EU dansk Standard Erfaringer med eksport til Kina Chef for DI s kontor i Erfaringer og udfordringer ved eksport af maskiner Shanghai, Anders Kjøller, DI og etablering af produktion i Kina Kaffe Virksomhedscase: Strategi og design af maskinpark Følger med fokus på safety: Erfaringer og udfordringer ved at opfylde de nye krav i maskindirektivet Fremtidens standarder for maskinbyggeri og eksport Dansk Standard af maskiner Opsamling dansk Automationsselskab METAL- OG MASKININDUSTRIEN En del af DI Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde i Dansk Automationsselskab (DAu). Til repræsentantskabsmødet er alle medlemmer af DAu velkomne. Tid og sted: 28. april 2011 kl , Solar, Gammelager 14, 2605 Brøndby Tilmelding: Senest 26. april 2011 på eller til Mette Bjørn-Andersen, Gældende vedtægter for DAu kan findes på Hvis der ønskes punkter behandlet på repræsentantskabsmødet bedes de fremsendes på mail senest den 26. april Dagsorden METAL- OG 1. Valg af dirigent MASKININDUSTRIEN En del af DI 2. Formandens beretning for Fremlæggelse af regnskab til godkendelse og meddelelse af descharge METAL- OG MASKININDUSTRIEN En del af DI 4. Valg af formand 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisorer 7. Eventuelt

16 AFSENDER: DI ITEK / Dansk Automationsselskab - Hannemanns Alle Københanvn S dau bladet støttes af følgende sponsorer: Har i lyst til at være med til at sponsorere dau Bladet? Så send logo i en høj opløselig fil til det koster kr. + moms for de kommende 3 numre af dau bladet. TIDSSKrIFT For DANSK AUTomATIoNSSELSKAB

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse < > DI Energibranchen Din platform til indflydelse Velkommen til DI Energibranchen Dansk industri og dansk teknologi har alle dage stået stærkt og stået for kvalitet, når det kommer til udviklingen af

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Indkøb af maskiner og automationsløsninger

Indkøb af maskiner og automationsløsninger Indkøb af maskiner og automationsløsninger SESAM nr. 109 seminar 22. april 2014 Seminaret afholdes hos: Arla Foods Sønderhøj 14 8260 Viby J Seminaret er udarbejdet i samarbejde med foredragsholderne Indkøb

Læs mere

Smartere HMI kan forbedre din virksomheds KPI er. Konference hos Marketenderiet 4. december 2012

Smartere HMI kan forbedre din virksomheds KPI er. Konference hos Marketenderiet 4. december 2012 Smartere HMI kan forbedre din virksomheds KPI er Konference hos Marketenderiet 4. december 2012 Velkommen Konferenceudvalg: - Leif Poulsen, NNE Pharmaplan - Frank Faurholt, Siemens - Per Larsen, ABB -

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund » Invitation vækst og velfærd I et højhastigheds samfund » Mød Foto: Stig Stasig Tid Mandag den 26. april 2010 kl. 13 17.30 Hans Skov Christensen DI Jens Klarskov Dansk Erhverv Claus Hjort Frederiksen

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Generel fremstillingsindustri - MES

Generel fremstillingsindustri - MES Generel fremstillingsindustri - MES Automation af industrielle produktioner Der er store muligheder i automation af industrielle produktioner med industrisoftware. Vores erfaring er, at der både er store

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

Samarbejde mellem FRI og DI

Samarbejde mellem FRI og DI DANSK INDUSTRI Den 6. december 2007 PFo Samarbejde mellem FRI og DI 1. DI som erhvervslivets interessevaretager Kort om DI DI er Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation. DI samler internationalt

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Deltag i de tre workshops: 1) Hvad er fremtidens platforme? 2) Hvad er fremtidens standarder? 3) Hvem er fremtidens automationstekniker?

Deltag i de tre workshops: 1) Hvad er fremtidens platforme? 2) Hvad er fremtidens standarder? 3) Hvem er fremtidens automationstekniker? Fremtidens platform? Fremtidens automations og produktionsplatforme: ERP, MES, DCS, SCADA og PLC er under forandring. Deltag i de tre workshops: 1) Hvad er fremtidens platforme? 2) Hvad er fremtidens standarder?

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking Energi & forsyning Energi & forsyning Opstartsmøde Velkomst Hvem og hvad er SESAM? Program 09:30-10:15 Velkomst og introduktion Carsten Nøkleby, SESAM-World 10:15-10:30 Rammerne for dagen - Mål og formål

Læs mere

Produktivitet Automation og produktivitet

Produktivitet Automation og produktivitet Produktivitet PRODUKTIVITET Automation og produktivitet SESAM møde nr. 102 Produktivitet Automation og produktivitet 1 Program SESAM møde nr. 102 09:00-09:15 Velkomst og introduktion Carsten Nøkleby Kort

Læs mere

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Netværksmøde 9. april 2013 Carsten Riis Fredriksen Dansk Standard Agenda Hvem er Dansk Standard? Hvorfor benytte standarder? Hvad tilbyder vi? Eksempler

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 Deloitte/Weidekampsgade 6 Dagsorden for generalforsamling 2010 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

Niels Christian Nielsen. Maskindirektiv og CE 07. nov. 16

Niels Christian Nielsen. Maskindirektiv og CE 07. nov. 16 & 1 Sikkerhed & Industrirobotter DI BSC Metal- og maskinindustrien Fagretslige jura med overenskomst, arbejdstid etc. Arbejdsmiljø Uddannelse Interessevaretagelse MMI arbejdsmiljø udvalg Arbejdsmiljø vejledninger

Læs mere

Automation og industrielle it projekter - Hvordan planlægger og gennemfører du dit projekt optimalt? Konference hos COWI A/S 28.

Automation og industrielle it projekter - Hvordan planlægger og gennemfører du dit projekt optimalt? Konference hos COWI A/S 28. Automation og industrielle it projekter - Hvordan planlægger og gennemfører du dit projekt optimalt? Konference hos COWI A/S 28. august 2012 Velkommen Johnny Krogh Søren, Implementation manager Chr. Hansen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Foreningen network danmark

VEDTÆGTER. for. Foreningen network danmark VEDTÆGTER for Foreningen network danmark Indholdsfortegnelse: 1. Navn, stiftelse og hjemsted... 2. Formål og virksomhed 3. Medlemskab... 4. Bestyrelse 5. Direktionen 6. Økonomi og regnskab 7. Generalforsamling

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking SESAM møde 106 Opbygning af produktionsanlæg HMI, proces kontrol, standardisering SESAM møde 106 Hvad kræver det at kommer man fra Proces & Instrumenterings diagram til kørende anlæg? Hvad er fordele og

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE Innovation og vækst starter på NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE 3. - 6. september 2013 h i 1 3. d k 5 0 Å R S J U B I L Æ U M Hele den danske industri mødes på Nordens største industrimesse I år fejrer

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker Netværk for optimering af drift og vedligehold Strategi 2016-2018 fordi vedligehold er mennesker Strategi 2016-2018 DDV strategien for 2016-2018 er en opdatering af strategien fra 2015. Den endelige udgave

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK 1 Performance Management: Udvælg dine KPI er med omtanke, keep it simple Danfoss Kolding Cheminova 2 Indhold 1. Introduktion til PJD Production Performance 2. Optimering hvem taler vi om 3. Lean manuel

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Industri & Design Forum 2015

Industri & Design Forum 2015 Velkommen Agenda for dagen Mød eksperterne The Future of Making Things Udstillere Industri & Design Forum 2015 Den 22. september 2015 i Roskilde Den 23. september 2015 i Horsens Tilmelding Industri & Design

Læs mere

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder:

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder: TEMADAG Tirsdag den 16.november 2010 på Hotel Scandic Kolding Facility management Mød følgende virksomheder: Sponsorer: Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S

Læs mere

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Hvad kan DI give dig? Som iværksætter kan du få et år gratis i DI. Vi vil gerne give dig en mulighed for at lære os at kende og opleve, hvad DI som erhvervs-

Læs mere

DU FÅR: MÅLRETTEDE TILBUD STØRRE FLEKSIBILITET STØRRE INDFLYDELSE

DU FÅR: MÅLRETTEDE TILBUD STØRRE FLEKSIBILITET STØRRE INDFLYDELSE MEDLEMSKAB RA 2018 DU FÅR: MÅLRETTEDE TILBUD STØRRE FLEKSIBILITET STØRRE INDFLYDELSE NY KONTINGENTSTRUKTUR FRA 2018 Fra 1. januar 2018 Vindmølleindustrien du får tilbud, der er bedre tilpasset din virksomheds

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking Energi & forsyning Energi & Forsyning SRO standardisering i forsyningsvirksomheder Økonomisystem Kundecentersystem Dokument & projektstyringssystem Portal og kommunikation Ledelsesrapporteringssystem Asset

Læs mere

Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser

Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser 2 historier fra det virkelige liv: Dansk virksomhed med produktion i Polen Polsk virksomhed med salg i Danmark og Skandinavien Jens-Chr. Møller BIC

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking SESAM møde 104 Produktions it & Automation Strategisk, taktisk og operationelt SESAM møde 104 Hvorledes udarbejdes en produktions it strategi? Hvorledes implementeres en produktions it strategi? Hvad er

Læs mere

2013-09-04 SESAM Seminar Erfaring med opbygning af produktionslinjer og fordelene ved standardisering af grænseflader til maskiner og udstyr

2013-09-04 SESAM Seminar Erfaring med opbygning af produktionslinjer og fordelene ved standardisering af grænseflader til maskiner og udstyr 2013-09-04 SESAM Seminar Erfaring med opbygning af produktionslinjer og fordelene ved standardisering af grænseflader til maskiner og udstyr PJD A/S har 23 års erfaring med Automation og Industriel IT

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Den datadrevne fabrik sådan høster du potentialet ved digitalisering og automation

Den datadrevne fabrik sådan høster du potentialet ved digitalisering og automation Den datadrevne fabrik sådan høster du potentialet ved digitalisering og automation Hvordan kommer du i gang med dit automationsprojekt? Hvad er dine værktøjer, når du skal gennemføre investeringer i produktionen?

Læs mere

Supply Chain september, København. Capability building

Supply Chain september, København. Capability building Supply Chain 2017 12. september, København Supply Chain 2017 På konferencen Supply Chain 2017 får du som deltager en unik mulighed for at høre inspirerende præsentationer og deltage i et professionelt

Læs mere

Industrialisering Hvad betyder det for din virksomhed?

Industrialisering Hvad betyder det for din virksomhed? Business & Technology Innovation Industrialisering 4.0 - Hvad betyder det for din virksomhed? Tom Togsverd, Ph.D., partner Indesmatech ApS Hvem er Tom Togsverd? Civilingeniør og Ph.D. fra DTU Compute 18

Læs mere

Få dit robotprojekt op af skuffen - Nye teknologier kan redde din business case 3. DECEMBER 2013

Få dit robotprojekt op af skuffen - Nye teknologier kan redde din business case 3. DECEMBER 2013 Få dit robotprojekt op af skuffen - Nye teknologier kan redde din business case 3. DECEMBER 2013 Velkommen Peter Vangsø Jeberg, - Project Manager, Ramboll Automation and Electro - Konferenceansvarlig for

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

SESAM Generalforsamling

SESAM Generalforsamling SESAM Generalforsamling Den 16. september 2015 Afholdes hos Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV kl. 18:00 20:30 27. ordinære generalforsamling vil blive afholdt ifølge vedtægter for SESAM. Dagsorden

Læs mere

Deleøkonomi, digitalisering og on-demand skaber nye forsikringsbehov

Deleøkonomi, digitalisering og on-demand skaber nye forsikringsbehov FORSIKRING Børsen Forsikringskonference 2017 Deleøkonomi, digitalisering og on-demand skaber nye forsikringsbehov Børsen Forsikringskonference, 1. juni 2017 i København Forsikringsbranchen står over for

Læs mere

VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT

VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT DECEMBER 2014 VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT Velkommen til det inspirerende ConnectSport Netværk. Opgaven for mange ledere i dag er at være inspirerende. Men hvor skal man lade sig inspirere

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst DI s produktivitetsundersøgelse 2011 Produktivitet for vækst DI, Produktivitet April 2011 DI s undersøgelse 288 respondenter blandt DI s medlemmer har deltaget i denne undersøgelse om produktivitet og

Læs mere

DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015

DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015 DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015 Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter aftale med Direktør Klaus Bonde Ørskov kbo@damrc.com Hvis du er interesseret i at høre mere

Læs mere

STÆRKE MEDLEMSFORDELE, DER GAVNER FORRETNINGEN

STÆRKE MEDLEMSFORDELE, DER GAVNER FORRETNINGEN KEMI & LIFE SCIENCE + DANSK ERHVERV STÆRKE MEDLEMSFORDELE, DER GAVNER FORRETNINGEN en del af løsningen! INDHOLD ET VÆRDIFULDT PARTNERSKAB 3 MEDLEMSFORDELE MED FOKUS PÅ FORRETNINGEN 4 UNIKT BRANCHEFÆLLESSKAB

Læs mere

KONCERNREGNSKAB. MÅLGRUPPE Revisorer med ingen eller begrænset viden om koncernregnskab og koncernlignende forhold.

KONCERNREGNSKAB. MÅLGRUPPE Revisorer med ingen eller begrænset viden om koncernregnskab og koncernlignende forhold. KURSER EFTERÅR 2013 Koncernregnskab Regnskab og rapportsystemet Budget Arbejdsplan og kvalitetsstyring Afslutningsark, posteringsanalyse og import/eksport Revisors egen administration Administratorkursus

Læs mere

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG,

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, EM@RAMBOLL.COM 19.06.2017 INTRODUKTION TIL RAMBØLL Rambøll Uafhængigt ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed Rambøll

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil

BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil FOAM MAKES THE WORLD A SOFTER PLACE TO BE 2 Velkommen til BPI Bramming Plast-Industri A/S er den førende leverandør af avancerede kundetilpassede løsninger i skum. Vi

Læs mere

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Vi har i dag en stærk organisation. Vores virksomhed er AAA-rated, og vi er kendte på en høj CSR-profil.

Vi har i dag en stærk organisation. Vores virksomhed er AAA-rated, og vi er kendte på en høj CSR-profil. Vi har i dag en stærk organisation. Vores virksomhed er AAA-rated, og vi er kendte på en høj CSR-profil. Dalby Mølle A/S er i dag en privatejet mølle, der ligger i naturskønne omgivelser ved Kolding og

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Netværksdag for automationsuddannelser Kl. 09:30 15:00 DTU Ballerup Bliv bedre til at rekruttere nyuddannede medarbejdere

Netværksdag for automationsuddannelser Kl. 09:30 15:00 DTU Ballerup Bliv bedre til at rekruttere nyuddannede medarbejdere Netværksdag for automationsuddannelser 27-10-2016 Kl. 09:30 15:00 DTU Ballerup Bliv bedre til at rekruttere nyuddannede medarbejdere 1 Velkomst: Mangel på teknisk arbejdskraft er en udfordring Ved Global

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Fremtiden for Danish Subsea Network

Fremtiden for Danish Subsea Network Fremtiden for Danish Subsea Network Ved Johannes Bie, Director Oil & Gas, Offshoreenergy.dk Allan Christensen, Project Manager, Offshoreenergy.dk Indhold Offshoreenergy.dk s faglige netværk Offshoreenergy.dk's

Læs mere

Metalbranchen i Bevægelse. Finn Visgaard Formand for MbiB

Metalbranchen i Bevægelse. Finn Visgaard Formand for MbiB Metalbranchen i Bevægelse Finn Visgaard Formand for MbiB Stålcentrum, Vejle, April 2011 Metalbranchen taber højde og forsikringen dækker ikke ved havari. Hvad gør vi...? - nogle tanker om hvad vi kan gøre

Læs mere

Lean i administration og salg

Lean i administration og salg Christina Villefrance Møller DI's Leanmodel 5. sep. 13 Lean i administration og salg Hvorfor er lean interessant for salg? Lean er: At reducere tiden i den samlede proces, der skal føre frem til at opfylde

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Virksomheder øger den ansvarlige indsats

Virksomheder øger den ansvarlige indsats Organisation for erhvervslivet. maj 2 Virksomheder øger den ansvarlige indsats AF CSR KONSULENT DORTE GRAM NYBROE, DGNY@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Den økonomiske krise rammer

Læs mere