Vestlige ledere er følelsesforskrækkede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vestlige ledere er følelsesforskrækkede"

Transkript

1 Ledelseidag.dk Nr. 3 marts 2007 Indholdsfortegnelse Vestlige ledere er følelsesforskrækkede Af journalist Louise Sandager, Paris Alle ledere burde udstyres med et sæt følelsesmæssige nødprocedurer, ligesom personalet på et fly. Det mener INSEADprofessor Quy Nguyen Huy, som forsker i det, han kalder "Emotional management". Ifølge professoren er det fatalt, at organisationer er designet som et følelsesmæssigt vakuum. Nye strategier og store forandringer går nemlig langt bedre igennem, hvis ledere lærer at spille på de kollektive følelser. Han har set det gang på gang. Når han underviser på den ansete businesskole INSEAD, eller når han coacher topledere rundt omkring i verden. Hver gang han begynder at tale om følelser, så kikker de ned i gulvet. Bliver generte, rødmer, ja nogle bliver ligefrem aggressive og begynder at forsvare sig. - Det er næsten som om, jeg havde spurgt dem om deres sexliv. For i vores vestlige del af verden er det stadig den almindelige opfattelse, at forretningslivet bør være renset for følelser, og at følelser forurener beslutningerne. Uagtet at vi alle sammen er mennesker, og at der er tonsvis af sindsstemninger gemt i alle organisationer. Ledere er dårlige til at håndtere følelser Canadieren Quy Nguyen Huy er professor i strategi på INSEAD, og han forsker primært i dét, han kalder "Emotional Management", altså hvordan ledere kan inddrage følelser i deres strategier og endda lede ved hjælp af følelser. - Når jeg spørger erhvervsledere, om de tager højde for følelser i deres arbejde, så siger de alle sammen, at det gør de. Men når jeg så beder dem om at give sig selv en karakter for, hvor dygtige de er til at deale med følelser blandt deres medarbejdere, så giver de fleste sig selv ret dårlige karakterer. Rationalisme og følelsesdistance i den vestlige

2 virksomhedskultur I følge Quy Nguyen Huy er den vestlige virksomhedskultur gennemsyret af protestantisk moral og følelsesdistance. Ligesom vi er præget af rationalisme og forestillingen om, at sandheden skal findes via fornuft og analyse. - De fleste organisationer er designet som et følelsesmæssigt vakuum, og hvis en leder åbenlyst lader sig påvirke af følelser, regnes det for negativt, siger Nguyen Huy. Han ironiserer lidt over det groteske i, at for eksempel franskmænd råber og skriger i trafikken, mens de på arbejde forventes at gå rundt som glatte og hjernestyrede embedsmænd. Følelser kan udnyttes positivt Når en strategiprofessor som Nguyen Huy overhovedet gider beskæftige sig med følelser, er det selvfølgelig, fordi han mener, at der ligger stærke resurser gemt i følelserne. At en dygtig håndtering af sindsstemninger kan få hele organisationer til at blomstre. - Uanset hvor fornuftsbetonet vi prøver at opføre os, så er vores tænkning begrænset af vores følelser. Derfor bør enhver leder lære at tackle de følelser, som uvilkårligt florerer i hans virksomhed, og hvis han er bevidst om dem, kan han ligefrem udnytte dem positivt, mener professoren. - Når der i en virksomhed sker store forandringer, for eksempel nedskæringer eller gennemførelse af en ny strategi, så udløses der automatisk en masse følelser blandt medarbejderne. Alle tænker uvilkårligt "Hvad betyder det her for mig?". Hvis begivenheden er positiv, bliver folk glade og fulde af energi, men er begivenheden negativ, er der stor risiko for, at medarbejderne føler sig truet, og at frygten paralyserer deres arbejde. Følelser smitter Samtidig smitter følelserne, fordi folk fra den samme virksomhedskultur føler sig i samme båd, og de individuelle følelser udvikler sig nemt til en kollektiv sindstilstand, forklarer Nguyen Huy. Hvis en stor gruppe mennesker er belastet af negative følelser, fører det til en alvorlig "underperformance" i hele virksomheden, og derfor er det,

3 i følge professoren, så vigtigt, at lederne forstår at håndtere stemningen. Indfør en følelsesmanual - Jeg mener, at alle ledere burde udstyres med et sæt følelsesmæssige nødprocedurer, ligesom personalet på et fly. Sådan, at de præcis ved, hvad de skal gøre, når der indtræder en krise eller en unormal begivenhed, siger Nguyen Huy. - Ledere bør simpelthen være ultra-bevidste om deres virksomhed og om de mennesker, der arbejder i den. De skal i princippet kende hver enkelt medarbejders personlige forhold, sådan at de nogenlunde ved, hvordan den enkelte vil reagere, og hvordan en eventuel krise vil påvirke hans eller hendes liv. Dermed har de en god chance for at bruge emotional management korrekt. At indføre nogle rutiner som gør, at de fleste medarbejdere kan få luft for deres angst, for eksempel så følelserne ikke blokerer for velværet og arbejdsindsatsen. Provokerende forskning Quy Nguyen Huys forskning bliver af mange, også mange af hans kolleger, betragtet som dybt kontroversiel og provokerende. "For handler det ikke bare om at manipulere med medarbejderne"?, siger de. Sådan et smart psykolgisk kneb for at få de ansatte til at producere mest muligt? Nej, siger den canadiske professor. Emotional management er til alles bedste, en win-win wituation. For hvorfor lade de ansatte svømme rundt i en boble af usikkerhed, hvis man i stedet kan skabe en atmosfære af gennemsigtighed og tillid. Fem følelser ledere bør fremelske Nguyen Huy er via sin forskning nået frem til fem følelser, eller sindsstemninger, som han mener, bør fremelskes på alle arbejdspladser. Fem følelser, som til sammen skaber optimisme og arbejdsglæde. Også når organisationen er i krise. Følelse 1: Ægthed - Først og fremmest handler det om at vise ægthed. For hvis man som leder formår at vise ægthed og oprigtighed, så hjælper det til at skabe tillid i organisationen. Og hvis man modsat ikke har medarbejdernes tillid, så vil de mistro én, uanset hvad man foreslår dem, siger Nguyen Huy.

4 Men kan man bare sådan lære at være ægte? - Ja, jeg vil hævde, at langt størstedelen af alle ledere kan lære sig emotional management. Selvfølgelig er der altid nogle få patologiske tilfælde, som overhovedet ikke kan udvise følelser, men 90 procent af alle normale ledere og mellemledere kan blive dygtige til at orkestrere følelser. Ægthed udviser man for eksempel ved altid at have sammenhæng mellem dét, man siger, og dét man gør. - Det kan eksempelvis ikke nytte noget at skrive en masse i årsrapporten om, hvor socialt ansvarlig virksomheden er, hvis man samtidig fyrer til højre og venstre. Dermed vil man blive opfattet som kynisk og manipulerende af de mennesker, der kender organisationen indefra. Og så kan alle de pæne ord faktisk gøre mere skade end gavn, forklarer professoren. Med til ægtheden hører også, at medarbejderne får lov til at udtrykke tanker og følelser. Også de negative. - Imidlertid er det ofte sådan, siger Nguyen Huy, at virksomheder ubevidst undertrykker de ansattes udtryksmuligheder. Der bliver en slags formel for, hvad man kan tillade sig at sige, og hvad man hellere skal holde for sig selv. Fordi ledelsen er bange for, at følelserne ryger ud af kontrol. - Men under betydelige forandringer viser det sig faktisk at have stor positiv effekt, hvis ledere lader medarbejderne udtrykke deres tanker. På den måde skabes der en sammenhæng mellem de ansattes indre følelser og dét, de siger på arbejdet. Ægthed skabte større sympati I en virksomhed, vi undersøgte, skulle der for eksempel forflyttes rigtig mange mennesker. De ansatte i kunderserviceafdelingen kæmpede med næb og kløer imod disse forflytninger, fordi de hævdede, at det ville gå udover firmaets strategi. I virkeligheden handlede det om, at de var nervøse for, hvad flytningen ville betyde for dem selv og deres familier. Men det turde de ikke sige, og derfor pakkede de deres usikkerhed ind i strategiske argumenter. Ledelsen inviterede herefter de ansatte til at udtrykke deres tanker i mindre grupper. Hver gruppe blev bedt om at tegne en tegning af, hvordan de følte de organisatoriske forandringer, og der kom tegninger af bange mennesker i en redningsbåd og af nomader, som var gået vild i ørkenen. Da grupperne så hinandens tegninger, blev de klar over, hvor ens de faktisk tænkte, og de begyndte ligefrem at joke med deres angst. Senere sagde flertallet, at de var blevet mere fortrøstningsfulde efter gruppearbejdet. De havde fået større

5 tiltro til fremtiden og til sig selv. Og de følte endda større sympati for deres overordnede, fordi de havde mødt en ægthed. På det konkrete plan steg arbejdsmoralen, og sygefraværet blev mindre. I følge Quy Nguyen Huy er der en klar sammenhæng mellem ægthed og folks kreativitet og indlæringsevne. - Vores resultater viser, at jo mere frihed de ansatte har til at udtrykke deres følelser, jo nemmere er det at gennemføre en forandring. Og med større succes. Omvendt risikerer man alvorlige bivirkninger, hvis man i en organisation prøver at kue folks reelle følelser. Folk bliver simpelthen mindre motiverede for at lære nyt, og de kommer ikke længere med gode ideer. Følelse 2: Sympati Ægthed gør det imidlertid ikke alene. For som Quy Nguyen Huy siger, så var både Hitler og Mao sådan set oprigtige nok. De sagde begge, hvad de ville og gjorde det. Alligevel er der næppe mange, der bruger de to som rollemodeller. Ægtheden må følges med sympati. Altså, at ledelsen formår at vise indlevelse og forståelse for deres medarbejdere i en krisesituation. - Mange ledere gør den fejl, at de haster forandringerne igennem. At de ikke respekterer medarbejdernes følelser og glemmer, at folk skal have tid til at vænne sig til nye tider, siger Nguyen Huy. Forsømt sympati førte til depression og vrede Quy Nguyen Huy bruger i sin forskning det amerikanske AT&T som et skræk-eksempel på, hvor galt det kan gå, når ledelsen forsømmer sympatien. AT&T var i sin tid verdens største telefonselskab, men blev i 1984 på grund af sin monopolstatus tvunget til at splitte op i mindre divisioner. Een million mennesker, som var stolte af deres virksomhed og dens historie, skulle pludselig omfordeles i nye virksomheder og organisationer. Det gik ikke godt. For ledelsen insistererde på at presse forandringerne igennem så hurtigt så muligt, og derfor fik medarbejderne slet ikke følelserne med. De blev psykisk stressede og reagerede med stor fjendtlighed og frustration over for deres arbejdsgiver. En psykolog diagnosticerede senere ekstraordinært mange depressioner og meget hengemt vrede blandt AT&Ts medarbejdere, siger Nguyen Huy. Hvis ledelsen i stedet havde vist sympati og ladet medarbejderne få den nødvendige tid til at acceptere transformationen, var det uden tvivl gået bedre, mener han. Nguyen Huy forlanger ikke, at lederne ligefrem skal vise empati. For det ville jo i yderste konsekvens betyde, at de skulle føle det samme som deres medarbejdere. Men de skal i det mindste respektere folks følelser, og det gør de ikke ved at tromle reformerne igennem. For hvem kan

6 investere sig 100 procent i fremtiden, hvis man slet ikke er færdig med fortiden? Forandringens tre faser - Ved store forandringer er der tre faser, som bør efterleves. Først en sorgfase, hvor medarbejderne skal sige farvel til dét de kendte, så en neutral fase, hvor de har givet slip på det gammelkendte, men stadig ikke har knyttet sig til det nye, og endelig en nyorienteringsfase, hvor de helst skulle begejstres over alle de nye muligheder. I alle tre faser har ledelsen en meget stor opgave. I sorgfasen er det for eksempel vigtigt, at ledelsen giver medarbejderne lov til at sørge. Som i et IT-firma hvor en stribe arbejdspladser skulle lukkes ned og folk flyttes andre steder hen. Her lod ledelsen de ansatte gennemføre en hel masse overdragelsesritualer, og man holdt "last diners" i lokalerne, hvor lederne serverede. Alt sammen var det med til at vise, at lederne havde sympati for folks følelser. Mellemlederen er afgørende for en vellykket forandringsproces Under interviewet fremhæver INSEAD-professoren flere gange, hvor vigtigt det er, at lederen kender den enkelte medarbejder og hans privatliv. For hvordan ellers, siger han, skulle man som leder kunne hjælpe i en svær overgang. Men en øverste direktør i et stort firma har jo ingen mulighed for at kende alle sine medarbejdere og deres personlige liv? - Nej, men det har mellemlederne, og derfor er de så enormt vigtige for, at forandringsprocessen lykkes. Mellemledere bliver ofte fremstillet som et overflødigt led i virksomheden. Men det er jeg dybt uenig i. For mig er gode, stabile mellemledere altafgørende for en organisation. De kender deres medarbejdere og kan med sund sans og forståelse guide folk igennem en hård tid, siger Quy Nguyen Huy. Følelse 3, 4 og 5: Håb, Sjov og Hengivenhed Foruden ægthed og sympati har han håb, sjov og hengivenhed som følelser enhver god ledelse bør forstå at jonglere med. Håb, fordi medarbejderne i håbet finder næring for fremtiden, og hengivenhed, fordi medarbejdere, som føler sig følelsesmæssigt knyttet til deres arbejdsplads, nemmere gennemlever forandringer og tilpasser sig nye vilkår.

7 Nguyen Huy peger i sin forskning på flere facetter, som kan få medarbejdere til at knytte sig følelsesmæssigt til deres arbejdsplads. Først og fremmest skal de være stolte af deres organisation, og det bliver de for eksempel, hvis virksomheden har et godt image. Hvis den opfører sig etisk ansvarligt og gør noget godt og synligt for samfundet og miljøet. Dernæst skal de føle, at virksomheden tager sig af dem. Muligheder for efteruddannelse, gode pensionsordninger, sportsfaciliteter og ekstra sygeforsikringer er alt sammen med til at knytte medarbejderne til organisationen. Men sjov? Hvordan kan en leder bevidst arbejde med sjov i sin ledelsesstrategi? - Jamen fun er faktisk en afgørende faktor. Vi ved fra forskningen, at hvis folk har det skægt på arbejde, så bliver de langt mere kreative og innovative. Ikke sådan at forstå, at lederne skal gå rundt og fortælle vittigheder hele tiden og holde sjove personalefester. Det er selvfølgelig udmærket, men det handler om at skabe nogle arbejdsvilkår, hvor folk oplever "deep fun". Altså den dér glæde ved at arbejde, som nogle forskere, kunstnere og kreative mennesker oplever, når de sidder og nørkler med deres arbejde. At de glemmer tiden og til dels også sig selv. At de næsten føler, at de leger, når de er på arbejde. I følge Nguyen-Huy kan ledelsen gøre det sjovere at være på arbejde, hvis medarbejderne får kontinuerlig feedback, og hvis opgaverne bliver afbalanceret efter den enkelte medarbejder. Så alle har den "optimale udfordring", ikke for svær og ikke for kedelig. Arbejdet skal simpelthen være meningsfuldt og udfordrende. - Unge mennesker er ikke længere kun interesseret i en god løn. De vil også have det skægt på arbejdet, og hvis de gennem længere tid ikke har det sjovt, så søger de nye græsgange. Det er fatalt for en organisation, som jo hele tiden bør have de bedste talenter. Derfor bliver dét at skabe et sjovt og kreativt milø pludselig en ledelsesopgave. Det ser vi for eksempel i Skandinavien, hvor arbejdsløsheden er i bund, og hvor virksomhederne slås om talenterne. Her handler det om at kunne tilbyde nogle "emotional benefits" udover lønnen og frynsegoderne.

8 Ledere har brug for hjælp til at håndtere følelser Når man spørger Quy Nguyen Huy om, hvilken virksomhed der er virkelig god til "emotional management", så kommer svaret prompte: None. - Det er på babystadiet det hér, og det kommer til at tage lang tid at implementere. Fordi vi alle sammen er så vant til at holde følelser væk fra arbejdspladsen og især ude af strategiske beslutninger. For nylig holdt jeg en tale om følelsesledelse for 15 fremtrædende skandinaviske erhvervsledere i København. En af dem sagde: "Det vil vi gerne indføre, men det kommer til at tage 100 år". Og jeg tror, han har ret. For det kræver en ændring af hele vores vestlige tankegang. - Vi er så vant til at lede ting og ikke mennesker. Selv MBA ere trænes stadig mest i finans, statistik og processer, selv om alle undersøgelser viser, at fremtidens største ledelsesopgave bliver at motivere videnarbejderne. Quy Nguyen Huy har talt sig varm. Han nærmest falder over ordene, har helt glemt tiden. - Bare tag en hvilken som helst topleder. Hvor mange timers matematik og økonomi har han ikke terpet, for hver gang han har haft bare én times uddannelse i psykologi og følelser? Jeg vil tro, at det er i størrelsesforholdet 100:1, siger Nguyen Huy. - Men det hele er jo et spørgsmål om øvelse, og jeg tror, at vi i fremtiden vil se ledere, som åbent erkender, at de har brug for hjælp til at håndtere følelser i deres arbejde. Ghosns intuitive held Professoren nævner Renault-bossen Carlos Ghosn som eksempel på en mand, der ved sin turn-around af det fallerede japanske bilmærke Nissan dygtigt mestrede følelser og opererede med kollektive stemninger. - Jeg har skrevet en lang case om den sag, og Ghosn gjorde det virkelig godt. Men det er værd at lægge mærke til, at han brugte følelserne ret intuitivt og tilsyneladende ikke altid selv var klar over, hvorfor han brugte de forskellige virkemidler. Dermed var det øjensynligt mere held og fornemmelse, end det var egentlig professionel "emotional management", siger Nguyen Huy.

9 Alligevel bruger han gerne Ghosn som model. For Ghosn er en af den slags ledere, han godt kan lide. Han er nemlig ikke specielt karismatisk, og dermed er han sammenlignelig med den store brede midte af ledere. De fleste ledere kan lære at orkestrere følelser - Jeg er ikke nogen tilhænger af karismatiske ledere. For det bliver alt for nemt til et oneman-show, hvor hele organisationen er afhængig af én person. Nej, mine teorier er kollektive, og det er min påstand, at stort set alle ledere kan lære at orkestrere følelserne. Akkurat som vi gør det, når vi er mor og far hjemme i familien. Det er dén side af os selv, vi skal have med på arbejde. Kort om Quy Nguyen Huy Professor i strategi på INSEAD. Quy Nguyen Huy forsker primært i dét, han kalder "Emotional Management", altså hvordan ledere kan inddrage følelser i deres strategier og endda lede ved hjælp af følelser. Læs mere om Nguyen Huy på INSEADs hjemmeside Læsernes kommentarer Læs retningslinier for debat på siden Ledelse og følelser - bring Kierkegaard på banen! Af Preben Vive, teologisk Master i Kierkegaard studier

10 Ledelse og følelser bring Kierkegaard på banen! Ledelse i dag har i februar og marts 2007 bl.a. sat fokus ledere og følelser eller det forskere kalder Emotional Management alts (...) Læs hele kommentaren Skjul kommentar

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

HJERTET SKAL BANKE FOR HVER ENESTE EN

HJERTET SKAL BANKE FOR HVER ENESTE EN Page 1 of 5 HJERTET SKAL BANKE FOR HVER ENESTE EN Af Anne Mette Ehlers Ægte interesse, empati og især engagement. Det er den bedste opskrift på en vejledningssamtale, der motiverer unge mennesker. Er man

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Arbejdsglæde. Afdelingen for uddannelse og studerende DTU Cat Hindberg

Arbejdsglæde. Afdelingen for uddannelse og studerende DTU Cat Hindberg Arbejdsglæde Afdelingen for uddannelse og studerende DTU Cat Hindberg Hvad er arbejdsglæde? Hvorfor er det vigtigt? Hvordan gør vi? (Masser af konkrete tips!) Praktiske bemærkninger Evidens Psykologi Management

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Drop sikkerhedsnettet og find ro

Drop sikkerhedsnettet og find ro Drop sikkerhedsnettet og find ro Af Gitte Jørgensen Alt For Damerne, nr. 48, 25. november 2004 I dag vil vi have indhold og mening i vores liv også i vores arbejdsliv. Og har vi ikke det, kan vi blive

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning.

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning. INDLEDNING Den gode skilsmisse De fleste mennesker vil nok påstå, at der ikke findes gode skilsmisser. For hvad er en god skilsmisse egentlig? Når den kærlighed, som vi engang nød godt af, pludselig bliver

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Motivation, værdier og optimisme

Motivation, værdier og optimisme Motivation, værdier og optimisme AS3 2 Man kan definere ordet motivation som den mentale proces, der aktiverer vores handlinger, og som derfor har direkte indflydelse på vores resultater. Med andre ord

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Arbejdet skal lede frem mod, at børnene efter 3. klasse har tilegnet sig kompetencer, der sætter i stand til at

Arbejdet skal lede frem mod, at børnene efter 3. klasse har tilegnet sig kompetencer, der sætter i stand til at Ansvar Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse og ved at tage konsekvenserne heraf.

Læs mere

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND T A L E N T B E S K R I V E L S E HVORDAN OPFØRER TALENTET SIG? 1. Strategisk Du har strategisk overblik, kan forudse forhindringer og finder

Læs mere

Interview med butikschef i Companys Original

Interview med butikschef i Companys Original Interview med butikschef i Companys Original Interviewer 1: Amanda Interviewer 2: Regitze Butikschef: Lene Interviewer 1: Ja, det er bare, som sagt, til os selv, så vi selv kan analysere på det, men vi

Læs mere

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN LEKTIE-GUIDEN S ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN - når lektiesituationen er kørt af sporet BOOKLET TIL FORÆLDRE Af Susanne Gudmandsen Autoriseret psykolog 1 S iden du har downloadet denne lille booklet,

Læs mere

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer.

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Målgruppe: Primært elever, men også undervisere og vejledere. Baggrund: Vejledningen er tænkt som et brugbart materiale for eleverne på SOSU- og PA-

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Når mor eller far har piskesmæld. når mor eller far har piskesmæld

Når mor eller far har piskesmæld. når mor eller far har piskesmæld Når mor eller far har piskesmæld når mor eller far har piskesmæld 2 når mor eller far har piskesmæld Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med piskesmæld. Kan

Læs mere

Interview med kommunaldirektøren om professionalisme i ledelse og ledelsesudfordringer 1

Interview med kommunaldirektøren om professionalisme i ledelse og ledelsesudfordringer 1 1 Indledning Har du lyst til at læse lidt om dine øverste lederes tanker om ledelse og professionalisme? Så har du her 7 dugfriske sider, baseret på et interview den 8. december 2014. Interviewet var en

Læs mere

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod For nogle år siden læste jeg i en avis om en ung kvinde, der var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Hun blev det tilfældige offer for en overfaldsmand, og blev nedværdiget og ydmyget i al offentlighed.

Læs mere

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Forandringer Forandringer Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Rutiner og stabilitet bliver løbende udfordret gennem løbende forandringsprocesser på alle niveauer i virksomhederne

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på.

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på. Få mere viden og inspiration på Tænk højt Du har også mulighed for at komme med dine input og erfaringer, som andre kan få glæde af. - send en e-mail til awf@odense.dk Her kan du finde materiale både til

Læs mere

Nr. 3 September 2013 25. årgang

Nr. 3 September 2013 25. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 3 September 2013 25. årgang I dette nummer bl.a.: Portræt af en frivillig samtale med Sven Aage Knudsen Formidling af følelser uden ord Videnskabelig skabt legeplads til børn

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER?

HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER? HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER? Få 3 tips til at overvinde de dumme vaner Martine Eskildsen Denne e-bog er lavet til dig, der gang på gang har forsøgt at ændre på dine vaner. Du siger ofte til

Læs mere

Indre mand / Indre kvinde

Indre mand / Indre kvinde Indre mand / Indre kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Forældreguide til Zippys Venner

Forældreguide til Zippys Venner Forældreguide til Indledning Selvom undervisningsmaterialet bruges i skolerne af særligt uddannede lærere, er forældrestøtte og -opbakning yderst vigtig. Denne forældreguide til forklarer principperne

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

At turde følge dit hjerte

At turde følge dit hjerte At turde følge dit hjerte Opregn i din personlige udviklingsdagbog alle de tidspunkter i dit liv, hvor du har ladet vigtige muligheder for vækst og udfordring gå dig forbi. Hvorfor besluttede du dig for

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden.

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Derfor rummer du som særligt sensitiv et meget stort potentiale for at udvikle dig. Men potentialet

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke)

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 I: Hvilke nogle lektioner har I haft i dag? L: Hvilke nogle lektioner vi har haft i dag, vi har haft engelsk og samfundsfag.

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT GRATIS EBOG KAN JEG KALDE DIG EGOISTISK? (UDEN AT DU BLIVER SUR) 3 TRIN TIL AT ELSKE HELE DIG (OG IKKE KUN DINE PÆNE SIDER!) IDA BLOM Indhold Intro Trin 1 D I S C O V E R Trin 2 A C C E P T Trin 3 F I

Læs mere

Kort om mig. Hvad er det der gør, at nogen og noget lykkes i fællesskab? Faglige baggrund Psykolog fra Københavns Universitet

Kort om mig. Hvad er det der gør, at nogen og noget lykkes i fællesskab? Faglige baggrund Psykolog fra Københavns Universitet Kort om mig Faglige baggrund Psykolog fra Københavns Universitet Arbejder med Strategisk og brugercentreret innovation Teori U Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og trivsel Hvad er det der gør, at nogen

Læs mere

Evaluering af børnesamtalen

Evaluering af børnesamtalen Evaluering af børnesamtalen 15. august - 14. oktober 2011 Statsforvaltningernes evaluering af børnesamtalen 1. Indledning I resultatkontrakt 2011 er der fastsat et krav om, at statsforvaltningerne i 2011

Læs mere

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant?

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? HH, d.. november 2013 Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? 3F har gennem de sidste 3 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever det er at fungere i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

tegn på humor Skriv 3 ting ned som du kommer i tanke om nå du hører ordet humor Skriv 3 ting ned du kommer i tanke om når du hører ordet lidelse

tegn på humor Skriv 3 ting ned som du kommer i tanke om nå du hører ordet humor Skriv 3 ting ned du kommer i tanke om når du hører ordet lidelse 1 tegn på humor Tænk på 3 situationer fra din praksis, hvor du oplevede humor sammen med andre, som du kommer til at tænke på, skriv ned - og del dem med din sidekammerat de næste 5 min. Hanne Sønder 25.

Læs mere

Leder i en sammenlægningsproces

Leder i en sammenlægningsproces Sendes ufrankeret Modtageren betaler portoen Leder i en sammenlægningsproces Ledernes Hovedorganisation Att.: Lederudvikling Vermlandsgade 65 +++ 1048 +++ 2300 København S 11 gode råd til, hvordan kommunale

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Svarprocent og fordeling

Svarprocent og fordeling 1 Svarprocent og fordeling 80% 60% 40% 20% 0% 64 % Svar 82,6 % 36 % Ikke svar 17,4 % 70 60 50 Serie1 Svar Serie2 Ikke svar 40 30 20 10 0 6. årgang 7. årgang 8. årgang 9. årgang 2 Spørgsmål til eleverne:

Læs mere

Forandringsledelse. Erhvervskonference

Forandringsledelse. Erhvervskonference Forandringsledelse. Erhvervskonference Lindø Industripark den 21. august 2014 Agenda Præsentation af ego Kort præsentation af Training Gallery ApS Management/leadership Forandringsprocessens mål og indhold

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014 Sunde tanker Det værste er ikke, når det sker, men tanken om det, der skal ske. Når det bygger sig op... 7. maj 2014 Når det er sket, så bliver jeg lettet. Niels Baden, psykolog Citat fra klient i fobibehandling,

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED omstrukturering, udlicitering og nedskæringer Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

En kur mod sygefravær

En kur mod sygefravær En kur mod sygefravær - Er en kur mod usunde relationer på en arbejdsplads Pernille Steen Pedersen Institut for Ledelse, Politik og filosofi & PPclinic Lån & Spar & Alectia Det gode liv Indsatser: Sundhedstjek

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Nu har Anna imidlertid kontaktet dig. Hun har lige fundet ud af, at hun er gravid.

Nu har Anna imidlertid kontaktet dig. Hun har lige fundet ud af, at hun er gravid. Karriere Du står for at skulle igangsætte et stort 3-5-årigt projekt. Blandt dine medarbejdere er Anna, og det er hende, du vil have som projektleder. Anna har alle de kompetencer til opgaven, du efterspørger.

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc.

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc. EQ EVNEN EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Rapport for John Doe ID UH555936 Dato 06 Juli 2016 2013 Hogan Assessment Systems Inc. Introduktion Hogan EQ vurderer

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Sådan får du som skilsmisseramt den bedste jul med eller uden dine børn. Denne guide er lavet i samarbejde med www.skilsmisseraad.dk Danmarks største online samling

Læs mere

Jeg har ønsket at skrive en lille letlæst bog om

Jeg har ønsket at skrive en lille letlæst bog om INDLEDNING Jeg har ønsket at skrive en lille letlæst bog om selvværd med håb om, at så mange som muligt kan få indblik i selvværdets grundlæggende betydning for vores velbefindende og for at give nogle

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION 1 og kan bedres helt op til et halvt år efter, og der kan være attakfrie perioder på uger, måneder eller år. Attakkerne efterlader sig spor i hjernen i form af såkaldte plak, som er betændelseslignende

Læs mere