Vestlige ledere er følelsesforskrækkede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vestlige ledere er følelsesforskrækkede"

Transkript

1 Ledelseidag.dk Nr. 3 marts 2007 Indholdsfortegnelse Vestlige ledere er følelsesforskrækkede Af journalist Louise Sandager, Paris Alle ledere burde udstyres med et sæt følelsesmæssige nødprocedurer, ligesom personalet på et fly. Det mener INSEADprofessor Quy Nguyen Huy, som forsker i det, han kalder "Emotional management". Ifølge professoren er det fatalt, at organisationer er designet som et følelsesmæssigt vakuum. Nye strategier og store forandringer går nemlig langt bedre igennem, hvis ledere lærer at spille på de kollektive følelser. Han har set det gang på gang. Når han underviser på den ansete businesskole INSEAD, eller når han coacher topledere rundt omkring i verden. Hver gang han begynder at tale om følelser, så kikker de ned i gulvet. Bliver generte, rødmer, ja nogle bliver ligefrem aggressive og begynder at forsvare sig. - Det er næsten som om, jeg havde spurgt dem om deres sexliv. For i vores vestlige del af verden er det stadig den almindelige opfattelse, at forretningslivet bør være renset for følelser, og at følelser forurener beslutningerne. Uagtet at vi alle sammen er mennesker, og at der er tonsvis af sindsstemninger gemt i alle organisationer. Ledere er dårlige til at håndtere følelser Canadieren Quy Nguyen Huy er professor i strategi på INSEAD, og han forsker primært i dét, han kalder "Emotional Management", altså hvordan ledere kan inddrage følelser i deres strategier og endda lede ved hjælp af følelser. - Når jeg spørger erhvervsledere, om de tager højde for følelser i deres arbejde, så siger de alle sammen, at det gør de. Men når jeg så beder dem om at give sig selv en karakter for, hvor dygtige de er til at deale med følelser blandt deres medarbejdere, så giver de fleste sig selv ret dårlige karakterer. Rationalisme og følelsesdistance i den vestlige

2 virksomhedskultur I følge Quy Nguyen Huy er den vestlige virksomhedskultur gennemsyret af protestantisk moral og følelsesdistance. Ligesom vi er præget af rationalisme og forestillingen om, at sandheden skal findes via fornuft og analyse. - De fleste organisationer er designet som et følelsesmæssigt vakuum, og hvis en leder åbenlyst lader sig påvirke af følelser, regnes det for negativt, siger Nguyen Huy. Han ironiserer lidt over det groteske i, at for eksempel franskmænd råber og skriger i trafikken, mens de på arbejde forventes at gå rundt som glatte og hjernestyrede embedsmænd. Følelser kan udnyttes positivt Når en strategiprofessor som Nguyen Huy overhovedet gider beskæftige sig med følelser, er det selvfølgelig, fordi han mener, at der ligger stærke resurser gemt i følelserne. At en dygtig håndtering af sindsstemninger kan få hele organisationer til at blomstre. - Uanset hvor fornuftsbetonet vi prøver at opføre os, så er vores tænkning begrænset af vores følelser. Derfor bør enhver leder lære at tackle de følelser, som uvilkårligt florerer i hans virksomhed, og hvis han er bevidst om dem, kan han ligefrem udnytte dem positivt, mener professoren. - Når der i en virksomhed sker store forandringer, for eksempel nedskæringer eller gennemførelse af en ny strategi, så udløses der automatisk en masse følelser blandt medarbejderne. Alle tænker uvilkårligt "Hvad betyder det her for mig?". Hvis begivenheden er positiv, bliver folk glade og fulde af energi, men er begivenheden negativ, er der stor risiko for, at medarbejderne føler sig truet, og at frygten paralyserer deres arbejde. Følelser smitter Samtidig smitter følelserne, fordi folk fra den samme virksomhedskultur føler sig i samme båd, og de individuelle følelser udvikler sig nemt til en kollektiv sindstilstand, forklarer Nguyen Huy. Hvis en stor gruppe mennesker er belastet af negative følelser, fører det til en alvorlig "underperformance" i hele virksomheden, og derfor er det,

3 i følge professoren, så vigtigt, at lederne forstår at håndtere stemningen. Indfør en følelsesmanual - Jeg mener, at alle ledere burde udstyres med et sæt følelsesmæssige nødprocedurer, ligesom personalet på et fly. Sådan, at de præcis ved, hvad de skal gøre, når der indtræder en krise eller en unormal begivenhed, siger Nguyen Huy. - Ledere bør simpelthen være ultra-bevidste om deres virksomhed og om de mennesker, der arbejder i den. De skal i princippet kende hver enkelt medarbejders personlige forhold, sådan at de nogenlunde ved, hvordan den enkelte vil reagere, og hvordan en eventuel krise vil påvirke hans eller hendes liv. Dermed har de en god chance for at bruge emotional management korrekt. At indføre nogle rutiner som gør, at de fleste medarbejdere kan få luft for deres angst, for eksempel så følelserne ikke blokerer for velværet og arbejdsindsatsen. Provokerende forskning Quy Nguyen Huys forskning bliver af mange, også mange af hans kolleger, betragtet som dybt kontroversiel og provokerende. "For handler det ikke bare om at manipulere med medarbejderne"?, siger de. Sådan et smart psykolgisk kneb for at få de ansatte til at producere mest muligt? Nej, siger den canadiske professor. Emotional management er til alles bedste, en win-win wituation. For hvorfor lade de ansatte svømme rundt i en boble af usikkerhed, hvis man i stedet kan skabe en atmosfære af gennemsigtighed og tillid. Fem følelser ledere bør fremelske Nguyen Huy er via sin forskning nået frem til fem følelser, eller sindsstemninger, som han mener, bør fremelskes på alle arbejdspladser. Fem følelser, som til sammen skaber optimisme og arbejdsglæde. Også når organisationen er i krise. Følelse 1: Ægthed - Først og fremmest handler det om at vise ægthed. For hvis man som leder formår at vise ægthed og oprigtighed, så hjælper det til at skabe tillid i organisationen. Og hvis man modsat ikke har medarbejdernes tillid, så vil de mistro én, uanset hvad man foreslår dem, siger Nguyen Huy.

4 Men kan man bare sådan lære at være ægte? - Ja, jeg vil hævde, at langt størstedelen af alle ledere kan lære sig emotional management. Selvfølgelig er der altid nogle få patologiske tilfælde, som overhovedet ikke kan udvise følelser, men 90 procent af alle normale ledere og mellemledere kan blive dygtige til at orkestrere følelser. Ægthed udviser man for eksempel ved altid at have sammenhæng mellem dét, man siger, og dét man gør. - Det kan eksempelvis ikke nytte noget at skrive en masse i årsrapporten om, hvor socialt ansvarlig virksomheden er, hvis man samtidig fyrer til højre og venstre. Dermed vil man blive opfattet som kynisk og manipulerende af de mennesker, der kender organisationen indefra. Og så kan alle de pæne ord faktisk gøre mere skade end gavn, forklarer professoren. Med til ægtheden hører også, at medarbejderne får lov til at udtrykke tanker og følelser. Også de negative. - Imidlertid er det ofte sådan, siger Nguyen Huy, at virksomheder ubevidst undertrykker de ansattes udtryksmuligheder. Der bliver en slags formel for, hvad man kan tillade sig at sige, og hvad man hellere skal holde for sig selv. Fordi ledelsen er bange for, at følelserne ryger ud af kontrol. - Men under betydelige forandringer viser det sig faktisk at have stor positiv effekt, hvis ledere lader medarbejderne udtrykke deres tanker. På den måde skabes der en sammenhæng mellem de ansattes indre følelser og dét, de siger på arbejdet. Ægthed skabte større sympati I en virksomhed, vi undersøgte, skulle der for eksempel forflyttes rigtig mange mennesker. De ansatte i kunderserviceafdelingen kæmpede med næb og kløer imod disse forflytninger, fordi de hævdede, at det ville gå udover firmaets strategi. I virkeligheden handlede det om, at de var nervøse for, hvad flytningen ville betyde for dem selv og deres familier. Men det turde de ikke sige, og derfor pakkede de deres usikkerhed ind i strategiske argumenter. Ledelsen inviterede herefter de ansatte til at udtrykke deres tanker i mindre grupper. Hver gruppe blev bedt om at tegne en tegning af, hvordan de følte de organisatoriske forandringer, og der kom tegninger af bange mennesker i en redningsbåd og af nomader, som var gået vild i ørkenen. Da grupperne så hinandens tegninger, blev de klar over, hvor ens de faktisk tænkte, og de begyndte ligefrem at joke med deres angst. Senere sagde flertallet, at de var blevet mere fortrøstningsfulde efter gruppearbejdet. De havde fået større

5 tiltro til fremtiden og til sig selv. Og de følte endda større sympati for deres overordnede, fordi de havde mødt en ægthed. På det konkrete plan steg arbejdsmoralen, og sygefraværet blev mindre. I følge Quy Nguyen Huy er der en klar sammenhæng mellem ægthed og folks kreativitet og indlæringsevne. - Vores resultater viser, at jo mere frihed de ansatte har til at udtrykke deres følelser, jo nemmere er det at gennemføre en forandring. Og med større succes. Omvendt risikerer man alvorlige bivirkninger, hvis man i en organisation prøver at kue folks reelle følelser. Folk bliver simpelthen mindre motiverede for at lære nyt, og de kommer ikke længere med gode ideer. Følelse 2: Sympati Ægthed gør det imidlertid ikke alene. For som Quy Nguyen Huy siger, så var både Hitler og Mao sådan set oprigtige nok. De sagde begge, hvad de ville og gjorde det. Alligevel er der næppe mange, der bruger de to som rollemodeller. Ægtheden må følges med sympati. Altså, at ledelsen formår at vise indlevelse og forståelse for deres medarbejdere i en krisesituation. - Mange ledere gør den fejl, at de haster forandringerne igennem. At de ikke respekterer medarbejdernes følelser og glemmer, at folk skal have tid til at vænne sig til nye tider, siger Nguyen Huy. Forsømt sympati førte til depression og vrede Quy Nguyen Huy bruger i sin forskning det amerikanske AT&T som et skræk-eksempel på, hvor galt det kan gå, når ledelsen forsømmer sympatien. AT&T var i sin tid verdens største telefonselskab, men blev i 1984 på grund af sin monopolstatus tvunget til at splitte op i mindre divisioner. Een million mennesker, som var stolte af deres virksomhed og dens historie, skulle pludselig omfordeles i nye virksomheder og organisationer. Det gik ikke godt. For ledelsen insistererde på at presse forandringerne igennem så hurtigt så muligt, og derfor fik medarbejderne slet ikke følelserne med. De blev psykisk stressede og reagerede med stor fjendtlighed og frustration over for deres arbejdsgiver. En psykolog diagnosticerede senere ekstraordinært mange depressioner og meget hengemt vrede blandt AT&Ts medarbejdere, siger Nguyen Huy. Hvis ledelsen i stedet havde vist sympati og ladet medarbejderne få den nødvendige tid til at acceptere transformationen, var det uden tvivl gået bedre, mener han. Nguyen Huy forlanger ikke, at lederne ligefrem skal vise empati. For det ville jo i yderste konsekvens betyde, at de skulle føle det samme som deres medarbejdere. Men de skal i det mindste respektere folks følelser, og det gør de ikke ved at tromle reformerne igennem. For hvem kan

6 investere sig 100 procent i fremtiden, hvis man slet ikke er færdig med fortiden? Forandringens tre faser - Ved store forandringer er der tre faser, som bør efterleves. Først en sorgfase, hvor medarbejderne skal sige farvel til dét de kendte, så en neutral fase, hvor de har givet slip på det gammelkendte, men stadig ikke har knyttet sig til det nye, og endelig en nyorienteringsfase, hvor de helst skulle begejstres over alle de nye muligheder. I alle tre faser har ledelsen en meget stor opgave. I sorgfasen er det for eksempel vigtigt, at ledelsen giver medarbejderne lov til at sørge. Som i et IT-firma hvor en stribe arbejdspladser skulle lukkes ned og folk flyttes andre steder hen. Her lod ledelsen de ansatte gennemføre en hel masse overdragelsesritualer, og man holdt "last diners" i lokalerne, hvor lederne serverede. Alt sammen var det med til at vise, at lederne havde sympati for folks følelser. Mellemlederen er afgørende for en vellykket forandringsproces Under interviewet fremhæver INSEAD-professoren flere gange, hvor vigtigt det er, at lederen kender den enkelte medarbejder og hans privatliv. For hvordan ellers, siger han, skulle man som leder kunne hjælpe i en svær overgang. Men en øverste direktør i et stort firma har jo ingen mulighed for at kende alle sine medarbejdere og deres personlige liv? - Nej, men det har mellemlederne, og derfor er de så enormt vigtige for, at forandringsprocessen lykkes. Mellemledere bliver ofte fremstillet som et overflødigt led i virksomheden. Men det er jeg dybt uenig i. For mig er gode, stabile mellemledere altafgørende for en organisation. De kender deres medarbejdere og kan med sund sans og forståelse guide folk igennem en hård tid, siger Quy Nguyen Huy. Følelse 3, 4 og 5: Håb, Sjov og Hengivenhed Foruden ægthed og sympati har han håb, sjov og hengivenhed som følelser enhver god ledelse bør forstå at jonglere med. Håb, fordi medarbejderne i håbet finder næring for fremtiden, og hengivenhed, fordi medarbejdere, som føler sig følelsesmæssigt knyttet til deres arbejdsplads, nemmere gennemlever forandringer og tilpasser sig nye vilkår.

7 Nguyen Huy peger i sin forskning på flere facetter, som kan få medarbejdere til at knytte sig følelsesmæssigt til deres arbejdsplads. Først og fremmest skal de være stolte af deres organisation, og det bliver de for eksempel, hvis virksomheden har et godt image. Hvis den opfører sig etisk ansvarligt og gør noget godt og synligt for samfundet og miljøet. Dernæst skal de føle, at virksomheden tager sig af dem. Muligheder for efteruddannelse, gode pensionsordninger, sportsfaciliteter og ekstra sygeforsikringer er alt sammen med til at knytte medarbejderne til organisationen. Men sjov? Hvordan kan en leder bevidst arbejde med sjov i sin ledelsesstrategi? - Jamen fun er faktisk en afgørende faktor. Vi ved fra forskningen, at hvis folk har det skægt på arbejde, så bliver de langt mere kreative og innovative. Ikke sådan at forstå, at lederne skal gå rundt og fortælle vittigheder hele tiden og holde sjove personalefester. Det er selvfølgelig udmærket, men det handler om at skabe nogle arbejdsvilkår, hvor folk oplever "deep fun". Altså den dér glæde ved at arbejde, som nogle forskere, kunstnere og kreative mennesker oplever, når de sidder og nørkler med deres arbejde. At de glemmer tiden og til dels også sig selv. At de næsten føler, at de leger, når de er på arbejde. I følge Nguyen-Huy kan ledelsen gøre det sjovere at være på arbejde, hvis medarbejderne får kontinuerlig feedback, og hvis opgaverne bliver afbalanceret efter den enkelte medarbejder. Så alle har den "optimale udfordring", ikke for svær og ikke for kedelig. Arbejdet skal simpelthen være meningsfuldt og udfordrende. - Unge mennesker er ikke længere kun interesseret i en god løn. De vil også have det skægt på arbejdet, og hvis de gennem længere tid ikke har det sjovt, så søger de nye græsgange. Det er fatalt for en organisation, som jo hele tiden bør have de bedste talenter. Derfor bliver dét at skabe et sjovt og kreativt milø pludselig en ledelsesopgave. Det ser vi for eksempel i Skandinavien, hvor arbejdsløsheden er i bund, og hvor virksomhederne slås om talenterne. Her handler det om at kunne tilbyde nogle "emotional benefits" udover lønnen og frynsegoderne.

8 Ledere har brug for hjælp til at håndtere følelser Når man spørger Quy Nguyen Huy om, hvilken virksomhed der er virkelig god til "emotional management", så kommer svaret prompte: None. - Det er på babystadiet det hér, og det kommer til at tage lang tid at implementere. Fordi vi alle sammen er så vant til at holde følelser væk fra arbejdspladsen og især ude af strategiske beslutninger. For nylig holdt jeg en tale om følelsesledelse for 15 fremtrædende skandinaviske erhvervsledere i København. En af dem sagde: "Det vil vi gerne indføre, men det kommer til at tage 100 år". Og jeg tror, han har ret. For det kræver en ændring af hele vores vestlige tankegang. - Vi er så vant til at lede ting og ikke mennesker. Selv MBA ere trænes stadig mest i finans, statistik og processer, selv om alle undersøgelser viser, at fremtidens største ledelsesopgave bliver at motivere videnarbejderne. Quy Nguyen Huy har talt sig varm. Han nærmest falder over ordene, har helt glemt tiden. - Bare tag en hvilken som helst topleder. Hvor mange timers matematik og økonomi har han ikke terpet, for hver gang han har haft bare én times uddannelse i psykologi og følelser? Jeg vil tro, at det er i størrelsesforholdet 100:1, siger Nguyen Huy. - Men det hele er jo et spørgsmål om øvelse, og jeg tror, at vi i fremtiden vil se ledere, som åbent erkender, at de har brug for hjælp til at håndtere følelser i deres arbejde. Ghosns intuitive held Professoren nævner Renault-bossen Carlos Ghosn som eksempel på en mand, der ved sin turn-around af det fallerede japanske bilmærke Nissan dygtigt mestrede følelser og opererede med kollektive stemninger. - Jeg har skrevet en lang case om den sag, og Ghosn gjorde det virkelig godt. Men det er værd at lægge mærke til, at han brugte følelserne ret intuitivt og tilsyneladende ikke altid selv var klar over, hvorfor han brugte de forskellige virkemidler. Dermed var det øjensynligt mere held og fornemmelse, end det var egentlig professionel "emotional management", siger Nguyen Huy.

9 Alligevel bruger han gerne Ghosn som model. For Ghosn er en af den slags ledere, han godt kan lide. Han er nemlig ikke specielt karismatisk, og dermed er han sammenlignelig med den store brede midte af ledere. De fleste ledere kan lære at orkestrere følelser - Jeg er ikke nogen tilhænger af karismatiske ledere. For det bliver alt for nemt til et oneman-show, hvor hele organisationen er afhængig af én person. Nej, mine teorier er kollektive, og det er min påstand, at stort set alle ledere kan lære at orkestrere følelserne. Akkurat som vi gør det, når vi er mor og far hjemme i familien. Det er dén side af os selv, vi skal have med på arbejde. Kort om Quy Nguyen Huy Professor i strategi på INSEAD. Quy Nguyen Huy forsker primært i dét, han kalder "Emotional Management", altså hvordan ledere kan inddrage følelser i deres strategier og endda lede ved hjælp af følelser. Læs mere om Nguyen Huy på INSEADs hjemmeside Læsernes kommentarer Læs retningslinier for debat på siden Ledelse og følelser - bring Kierkegaard på banen! Af Preben Vive, teologisk Master i Kierkegaard studier

10 Ledelse og følelser bring Kierkegaard på banen! Ledelse i dag har i februar og marts 2007 bl.a. sat fokus ledere og følelser eller det forskere kalder Emotional Management alts (...) Læs hele kommentaren Skjul kommentar

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET 1 Velkommen til dette minikursus i Coaching. Kurset består af 18 små lektioner. Lektionerne er letlæste, og nemme at gå til. Du vil ret hurtigt kunne gennemgå kurset og begynde at bruge dine ny færdigheder.

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Management eller lederskab?

Management eller lederskab? Management eller lederskab? Version 0,1(foreløbig version) Af Mikael Hoffmann, ingeniør Hvad er godt lederskab? Hvorfor har ingeniører en fordel som ledere frem for alle andre ledere? Hvornår er man manager,

Læs mere

medarbejdere midt i en forandring

medarbejdere midt i en forandring MEDLEMSBLAD FOR nykreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / Januar 2015 medarbejdere midt i en forandring Den store transformation til et mere kundefokuseret Nykredit er i fuld gang. Men indtil koncernchef

Læs mere

Redaktørernes introduktion

Redaktørernes introduktion Redaktørernes introduktion På dette site kan du læse 16 historier fortalt af kvinder, der sent i livet vælger at leve lesbisk. De fleste har levet i et mangeårigt ægteskab med mand og børn. For nogle kvinder

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Management eller lederskab? Af Mikael Hoffmann, Mentor-coach

Management eller lederskab? Af Mikael Hoffmann, Mentor-coach Management eller lederskab? Af Mikael Hoffmann, Mentor-coach Hvad er godt lederskab? Hvornår er man manager, og hvornår er man leder? I min barndoms spejdertid kaldte vi lederen for patruljefører, men

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse Mobning og Konflikt 2006 en undersøgelse i 9. klasse 2 M O B N I N G O G K O N F L I K T E R 2 0 0 6 Indhold Forord 3 Resultater og Konklusioner 4 Fakta om mobning i 9. klasse 6 SMS mobning en myte? 12

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning Kap. 1 Noget er anderledes Kap. 2 Livet forandres Kap. 3 Nye valg og udfordringer

Indholdsfortegnelse Indledning Kap. 1 Noget er anderledes Kap. 2 Livet forandres Kap. 3 Nye valg og udfordringer 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kap. 1 Noget er anderledes... 4 De første små tegn... 4 Omkring diagnosen... 5 Dagen jeg aldrig glemmer... 6 Nedtur...... 8 Kap. 2 Livet forandres..... 11 Den svære

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Historier er strategi

Historier er strategi Historier er strategi Historien eller eksemplet knytter faktuelle oplysninger, abstrakte, komplekse sammenhænge og det følelsesmæssige sammen på en naturlig måde. Den rigtige historie skaber på én gang

Læs mere

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time 1 Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time Vil du starte med at introducere hvad du hedder og hvilket studium du går på? Jeg hedder Erik og jeg læser Jura, er lige blevet færdig med 3. Semester

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart

Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart Interviewer (I): Milica Interviewperson (IP): Kristina Suppleant (S): Jannie I: Ja, altså. Du har altså hørt om hvad vores projekt handler lidt om. Vi er lidt inspireret

Læs mere

Formanden præsenterede bestyrelsen der var til stede på konferencen:

Formanden præsenterede bestyrelsen der var til stede på konferencen: Notatreferat fra konference 2014 for social- og sundhedsassistentklubbens medlemmer mandag den 31. marts tirsdag den 1. april på Pejsegården i Brædstrup Tema: Livsfarlig ledelse Der var ca. 75 fremmødte

Læs mere

Anja Vintov FLYT DIG LIDT. Små skridt til store forandringer. Gads Forlag

Anja Vintov FLYT DIG LIDT. Små skridt til store forandringer. Gads Forlag Anja Vintov FLYT DIG LIDT Små skridt til store forandringer Gads Forlag ANJA VINTOV FLYT DIG LIDT Gads Forlag Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Hverdagsmod er vejen frem... 10 Kapitel 2 Smerten er dit vækkeur...

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Indhold Forord... 1 Konklusion... 1 Spørgsmål 1: Er du glad for skolen og måden vi gerne vil være på?... 2 Uddybende svar til spørgsmål 1... 2 Spørgsmål 2:

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Noget om forandringsprocesser

Noget om forandringsprocesser 130 Noget om forandringsprocesser Det er med meditation som med motion. Det virker med sikkerhed, hvis du praktiserer regelmæssigt. Men som med motion, kan det være svært at få meditation kørt ind i sin

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse

Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse Modul 1 Lederkurset Den indre leder Introduktion Portræt af en leder I en alder af syv blev drengen og hans familie smidt ud af deres hus. Drengen skulle arbejde

Læs mere

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business Illustreret af Anders Morgenthaler Jens Moberg Rettidig omsorg Gyldendal Business Indhold Forord 5 Tak 10 1. Selvbevidsthed om at kende sig selv som leder 13 Succesfuld ledelse starter med selvbevidsthed

Læs mere

EN SNAK OM GLÆDEN MED METTE JACOBSEN

EN SNAK OM GLÆDEN MED METTE JACOBSEN EN SNAK OM GLÆDEN MED METTE JACOBSEN BIRKERØD SVØMMEHAL, APRIL 2007 Vi bruger meget tid på at få vores interview på plads. Først forgæves opkald og SMS til mobilen, hvor jeg til sidst får et venligt og

Læs mere