Kursusoversigt, pris og tilmelding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusoversigt, pris og tilmelding"

Transkript

1 Netværksmøder, efterår 2004

2 Kursusoversigt, pris og tilmelding Intro-seminar side 4 Søndag den 22. august kl til mandag den 23. august kl Mentorskab side 5 Onsdag den 22. september kl Gennemslagskraft side 6 Onsdag den 6. oktober kl Stress side 7 Onsdag den 20. oktober kl Værdsættende samtale side 8 Onsdag den 3. november kl Arbejdsorganisering side 9 Onsdag den 17. november klokken Køn og kultur i organsiationer side 10 Onsdag den 24. november, klokken Coaching side 11 Torsdag den 9. december og fredag den 10. december Prisen for alle 8 mødegange er: kr ,-. Pris for 7 mødegange er: kr ,-. Pris for 6 mødegange er: kr ,-. Pris for 5 mødegange er: kr ,-. Pris for 4 mødegange er: kr ,- Pris for 3 mødegange er: kr ,-. Pris for 2 mødegange er: kr ,-. Du bestemmer selv, om du ønsker at tilmelde dig alle møderne, dog er det nødvendigt for at kunne deltage i netværksmøderne, at du tilmelder dig til mindst 2 netværksmøder. I prisen er der inkluderet bøger, fortæring, undervisning og kulturelle oplevelser. Ønsker du yderligere oplysninger kontakt da venligst Susanne Fast Jensen på telefon eller Tilmeldingsfrist: snarest muligt via fiu-sys på kursusnr. 2

3 FL Efteråret 2004 en FIU-netværksuddannelse for kvinder FL et netværk for organisationsudvikling, personlig udvikling og livslang læring. Nu er programmet for efterårets netværksmøder klar. I dette halvår er der arrangeret 8 netværksmøder primært i Københavnsområdet, hvor det første møde og det sidste møde inkluderer en overnatning. Det overordnede tema for FL er selvfølgelig køn og mainstreaming, men i efteråret er der en ekstra dimension på dette tema nemlig menneskelige ressourcer eller nærmere bestemt HRM. Målet med netværksmøderne er, at det daglige konkrete arbejde bliver kvalificeret i et ligestillingsperspektiv med henblik på at finde nye veje for fagbevægelsen til en ligestillet organisation. Deltagerne i netværket forventes således at lade sig inspirere til at give deres bidrag til fagbevægelsen med nye vinkler til de traditionelle opfattelser af ledelse, fagbevægelse, ligestilling og organisationsudvikling. Ligeledes er målet, at deltagerne udnytter den dynamik, der er på møderne og i dialogen til at producere viden. refleksion og kobling til egen hverdag. De reflekterende spørgsmål som er interessant at stille sig selv er eksempelvis: Hvordan ser jeg oplæggets pointer og idéer komme til udtryk i min egen organisation? Hvilke forandringer kan jeg eventuelt selv igangsætte? Hvad gav oplægget i øvrigt anledning til af refleksion? I forbindelse med udarbejdelsen af dette program er flere af de personaleansvarlige blevet interviewet mange tak til dem for deres inspiration og for deres tid. AOF er den tekniske arrangør for programmet. Grundideen er at få eksperter og/eller forskere til at præsentere deres undersøgelser, forskning og tanker, og derefter på møderne få denne nye viden sat i forhold til egen organisation og hverdag. På dette halvårs netværksmøder er der også inviteret nogle forskere, som ikke decideret har en kønsvinkel på deres forskningsområde, men hver oplægsholder har fået til opgave at tænke køn ind i deres oplæg, og ligeledes kan det jo være en udfordring for deltagerne at tænke køn i det givne perspektiv. Netværksmøderne vil altså foregå i et spændingsfelt mellem teori og praksis, hvor de centrale omdrejningspunkter vil være ny viden, 3

4 Intro-seminar Efterårets række af netværksmøder starter med en tur til Villa Fjordhøj i Skælskør, hvor søndag den 22/8 og mandag den 23/8 vil blive tilbragt. Villa Fjordhøj er et kur og kursushotel med et meget personligt præg, da hvert værelse er indrettet af forskellige personer. Om søndagen er der mulighed for at benytte nogle af hotellet mange muligheder. Hvad med at tage et tyrkisk bad, eller blive masseret, eller hvad med at komme på en trommerejse? Om mandagen vil der efter morgenmaden være et oplæg med professor Mette Mønsted, hun vil holde et oplæg om netværksdannelse. Ligeledes vil kommunikationsforsker Pernille Steensbech Lemée holde et oplæg om organisation og kommunikation hvordan organisationer kan kommunikere tillidsfuldt og troværdigt. 1 Et af formålene med FL er at danne netværk imellem deltagerne, men der skabes også mulighed for, at der dannes netværk udadtil. Der skabes formelle og uformelle kontakter til politikere, organisationsfolk, forskere, centrale ligestillingsbevidste kvinder m.m. Efterårets første oplæg vil derfor være et oplæg om netværksdannelse. Mette Mønsted vil holde et oplæg, hvor vi vil høre om, hvordan netværker opstår, hvad de kan bruges til, og hvad man skal være opmærksom på, når man indgår i et netværk med andre. Professor Mette Mønsted, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Handelshøjskolen i København. Hun beskæftiger sig med netværksstrategi, netværksdannelse og knowledge 4 management. Mette Mønsted har skrevet et utal af bøger og artikler i såvel danske som udenlandske tidsskrifter. 2 I det andet oplæg denne dag vil omdrejningspunktet være organisation og kommunikation. I dette oplæg vil vi høre om, hvordan organisationer kan kommunikere overbevisende og troværdigt. Hvordan sikres det, at det der bliver sagt, også er det, der bliver gjort? Der vil blive sat fokus på, hvordan man får fortalt sit budskab på den rigtige måde, så det bliver formuleret klart, levende og overbevisende. Cand.mag. i retorik og medievidenskab Pernille Steensbech Lemée. Hun forsker i kommunikation, og har blandt andet skrevet bøgerne Troværdighed tal godt for dig, Skrivgodt.dk og De 12 bud. Starter søndag den 22. august kl og slutter mandag den 23. august kl Kursusnr.: Villa Fjordhøj, Rådmandsvej 23 B, 4230 Skælskør.

5 Mentorskab Det andet netværksmøde starter med en rundvisning på Lille Mølle på Christianshavn. Lille Mølle består af en hollandsk vindmølle og et tilhørende hus, der begge er opført i 1783, ligeledes er der en dampmøllebygning i 4 etager, der blev opført i På rundvisningen vil vi se et hjem fra 1916, der gennem 50 år dannede rammen for et spændende hjem og liv, indtil det i 1973 blev overdraget til Nationalmuseet. Dagens oplæg vil Kirsten M. Poulsen stå for, og det vil handle om mentorskab. Onsdag den 22. september kl Kursusnr.: Lille Mølle, Christianshavns Voldgade 54, 1424 København K. Mentorskabets grundlæggende udgangspunkt er troen på, at det er af værdi at udvikle mennesker. Virksomheden udvikles indefra på grundlag af et forpligtende samarbejde på tomandshånd mellem erfarne og mindre erfarne medarbejdere gennem samtaler og møder. På oplægget vil vi blive præsenteret for definitioner af mentorbegrebet. Ligeledes vil oplægget sætte fokus på fordelene og mulighederne i mentorskab både for lederen og medarbejderen. Kirsten M. Poulsen er uddannet HD(U) og MBA. Hun er grundlæggeren af firmaet KMP og partners APS, som på nuværende tidspunkt er i gang med en undersøgelse om mentorskab og brugen af mentorprogrammer i Skandinavien. Undersøgelserne vil senere blive offentliggjort i bogform. 5

6 Gennemslagskraft Forbundet Træ-Industri-Byg, Mimersgade i København vil danne den fysiske ramme om det tredje netværksmøde. På dette møde vil oplægsholderen være forfatter Lis Vibeke Kristensen, som vil holde et oplæg om gennemslagskraft. Temaet for dette netværksmøde vil være gennemslagskraft og svære samtaler. rne der vil blive sat fokus på er ligeværdig dialog og kommunikation. Der vil også blive sat fokus på, hvilke kommunikative faldgrupper der kan være for kvinder. Ligeledes vil der i oplægget blive inddraget et par cases, som vi vil analysere. Onsdag den 6. oktober kl Kursusnr.: TIB, Mimersgade 41, 2200 København N Forfatter og tidligere teaterchef Lis Vibeke Kristensen. Som hun udtrykker det, så har hun fejret sølvbryllup med teateret både som chef og som sceneinstruktør. Hun har nu helliget sig forfattergerningen. 6

7 Stress Dette netværksmøde vil blive holdt på Christiansborg, hvor vi vil få lejlighed til at få en rundvisning. Efter rundvisningen skal vi høre et oplæg om stress, Lis Lyngbjerg Steffensen er inviteret til at holde dette oplæg. Omdrejningspunktet for dette møde vil være stress. En tese er, at når lederen bliver stresset, træffer hun dårligere beslutninger og resultatet bliver feberredninger og brandslukningsøvelser både for lederen selv og for medarbejderen. Dagens oplæg startes med at fortælle, hvad stress er, og hvordan det kan forebygges. ens arbejdsmetode er at forøge ressourcerne og nedsætte kravene. Der vil også blive diskuteret, om der er forskel på den måde, hvorpå mænd og kvinder bliver stresset. Onsdag den 20. oktober kl Kursusnr Folketinget, Christiansborg, 1240 København K Forfatter, freelancejournalist og stressekspert Lis Lyngbjerg Steffensen. Hendes speciale områder er arbejdsmiljø, stress og ledelse. Hun har blandt andet skrevet 2 bøger om stress: Effektiv uden stress og Ledelse uden stress, ligeledes har hun skrevet en del artikler i diverse tidsskrifter om emnet. 7

8 Værdsættende samtale Dagens netværksmøde vil blive holdt hos Blikog Rørarbejderforbundet i Hvidovre. t der vil blive belyst er værdsættende samtale og køn, til at holde oplægget er Charlotte Dalsgaard blevet inviteret. På dette femte netværksmøde er emnet Appreciative Inquiry metoden (AI metoden). Denne metode ændrer sprogbrugen fra at være neutral og problemorienteret til at være værdsættende og ressourceorienteret. Den værdsættende samtale er en metode til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Ligeledes er det et opgør med den traditionelle måde at løse problemer og konflikter på, da fokusset bliver rettet mod løsningerne i stedet for som traditionelt på problemerne. I oplægget vil vi blive introduceret for begrebet den værdsættende samtale såvel teoretisk som i praksis. Ligeledes vil der komme input om værdsættende samtale om køn og kønsrefleksivitet. Onsdag den 3. november kl Kursusnr Blik- og Rørarbejderforbundet, Immerkær 42, 2650 Hvidovre Cand.techn.soc. og forfatter Charlotte Dalsgaard. Hendes fokusområder er på kønsperspektivet og på værdsættende samtaler. Hun er medforfatter til 2 bøger om værdsættende samtale: Værdsat værdsættende samtale i praksis og Forvandling værdsættende samtale i teori og praksis. Ligeledes har hun blandt andet skrevet et af indlæggene i bogen Hvor går grænsen? 8

9 Arbejdsorganisering et for dette netværksmøde vil være Zoologisk Have i København, hvor dagen startes med et lille teambuildingsforløb, der vil skabe rammen for samarbejde, kommunikation og håndtering af nye udfordringer. Det bærende element i dette forløb er samarbejdet omkring de levende dyr og den gode historie. Efterfølgende vil Ph.d. Jo Krøjer holde et oplæg om arbejdsorganisering og menneskelige relationer. t denne gang vil tage udgangspunkt i et kropsligt perspektiv på kønnede relationer. Jo Krøjer vil holde oplæg om, hvordan arbejdsorganisering og fordeling af arbejdsfunktioner har betydning for, hvordan vi oplever os selv som mænd og kvinder. Oplægget vil fokusere på relationerne mellem mandlige og kvindelige kollegaer som en magtrelation. Den måde kvinder og mænd indgår i magtrelationer på, er forbundet med deres kropslige oplevelser af tilknytning og længsel på arbejdspladsen. Onsdag den 17. november kl Kursusnr Københavns Zoologisk Have, Sdr. Fasanvej 79, 2000 Frederiksberg Cand.techn.soc., Ph.d. Jo Krøjer, Institut for uddannelsesforskning, RUC. Jo Krøjers Ph.d. Det mærkede sted køn, krop og arbejdspladsrelationer, har LO/FIU deltaget i. 9

10 Køn og kultur i organsiationer De fysiske rammer denne gang vil være hos LO i København. Temaet vil være køn og kultur i organisationer, og oplægsholderen er professor Silvia Gherardi, fra Italien, hvilket betyder, at oplægget vil være på engelsk. t vil være relationen mellem køn, magt og kultur i organisationer. Der vil blive sat fokus på, hvordan kønsrelationer kulturelt og diskursivt bliver produceret og reproduceret i organisationer, og hvordan de måske kan gøres anderledes. Onsdag den 24. november kl Kursusnr.: LO, Islands Brygge 32 D, 2300 København S Professor Silvia Gherardi, Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale, Università degli Studi di Trento, Italien. Silvia Gherardi har skrevet en del bøger om køn, blandt andet har hun skrevet teksten Køn noget vi tænker, noget vi gør i vores daglige liv i organisationer, som deltagerne af det kompetencegivende modul på FL har læst. 10

11 Coaching Efterårets sidste netværksmøde inkluderer en overnatning på Esbjerg Højskole. Netværksmødet starter om middagen med et oplæg om coaching, og om aftenen vil der være noget god underholdning for os. Dagen efter om fredagen afholdes den årlige julekonference. Begrebet coaching stammer oprindeligt fra USA og fra sportens verden, men er for længst blevet indlemmet i ledelsesterminologien i Danmark. Som ledelsesværktøj er coaching relevant for alle, der ønsker at lære at åbne for et andet menneskes potentiale. Oplægget vil præsentere nogle grundbegreber i coaching og kommunikationsteori, hvor der sættes fokus på, hvor vigtigt det er, at der skabes et tillidsfuldt felt. Ligeledes sættes coaching i forhold til kønsperspektivet, og til sidst i oplægget bliver der mulighed for at reflektere over det lærte. Starter torsdag den 9. december kl og slutter fredag den 10. december kl Kursusnr Esbjerg Højskole, Stormgade 200, 6700 Esbjerg. Organisations- og proceskonsulent Natasha Swerdloff. Hendes speciale er at hjælpe organisationer med at samarbejde ved at lære dem at forstå sig selv og hinanden bedre. 11

12 FL en FIU-netværksuddannelse for kvinder Tryk: KLS Digital. Varenr.: LO, marts 2004

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

FLUK. Baggrund. Hvad kan du bruge FLUK til? Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder.

FLUK. Baggrund. Hvad kan du bruge FLUK til? Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder. 1.7.04 FLUK Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder. - er en uddannelse for kvinder i fagbevægelsen, der er, eller gerne vil være ledere, og som er parate til at lade sig forstyrre, som er parate til

Læs mere

NATURLIGVIS 2013. Kursuskatalog

NATURLIGVIS 2013. Kursuskatalog NATURLIGVIS 2013 Kursuskatalog NATURLIGVIS 2013 Kursuskatalog Kursuskatalog 2 Naturligvis 2013 Forord Naturligvis 2013 indeholder som sædvanlig en bred vifte af FIU-kurser, der alle har mangfoldighed og

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

KURSUSKATALOG. naturligvis 2016

KURSUSKATALOG. naturligvis 2016 KURSUSKATALOG naturligvis 2016 INDHOLD 8. marts 2016 5 Arbejdsmiljø 6 Det strategiske lederskab 8 Diskrimination er et fælles fagligt anliggende 10 Farvel til flinkeskolen 12 Farvel til flinkeskolen -

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner

Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner Denne rapport er skrevet til fremtidige rekvirenter, beslutningstagere, undervisere samt konsulenter i fagforeninger og kommuner,

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

NYHEDSBREV. Team Consult Development. Team Consult Development og The Leadership Company har indgået et associeret partnerskab

NYHEDSBREV. Team Consult Development. Team Consult Development og The Leadership Company har indgået et associeret partnerskab og The Leadership Company har indgået et associeret partnerskab The Leadership Company er ét af de førende konsulentfirmaer inden for forretningsudvikling og ledelses coaching. TLC har stor succes nationalt

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. Nyt website

Nyhedsbrev. Velkommen. Nyt website MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 5 M a j 2 0 1 2 Velkommen I d e t

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! I dette nummer har vi 2 forskellige indslag omkring pauser på arbejdet. Det ene er en artikel inspireret af den debat

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Til dig, der arbejder professionelt med HR

Til dig, der arbejder professionelt med HR Uddannelseskatalog 2011/2012 IBC Kurser 01 Om HR-uddannelser 02 Om IBC 03 Mød instruktørerne 04 Diplomuddannelsen 05 Akademiuddannelse 09 Grunduddannelsen 10 Transfer 11 Testimonials 13 3 kurser om stress

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

I SKAL IKKE VÆRE VENNER

I SKAL IKKE VÆRE VENNER 14 af Mette Engell Friis magisterbladet@dm.dk foto: Henrik Petit I SKAL IKKE VÆRE VENNER Diskussionen går livligt på Københavns Universitet, da mentorer fra erhvervslivet og deres KU-mentees mødes for

Læs mere

15. 1. 2011 2011 2 6 8 11 VIKING

15. 1. 2011 2011 2 6 8 11 VIKING Årgang 15. Nr. 1. September 2011 GarudaNyt Danmark mangler iværksættere! Prototypen på den gode forretningschef KompetenceProfil til kvindelige forskere Garudas kurser i efteråret 2011 Læs mere side 2

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere