N R. 1 F E B R U A R DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N R. 1 F E B R U A R 2 013 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN"

Transkript

1 N R. 1 F E B R U A R DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN NTM og justeringer i Racens tyre Top-100 besætninger Interbull december Sydafrika Landbrug og kvægavl i Canada AGRO NORD Landet rundt

2 Dansk Holstein-Aftenmøde Mandag 25. februar 2013 kl i Teatersalen, Herning Kongrescenter Stordrift og avl, nye bioteknologier i fremtidens avl og forskelle på avlsmål Gårdejer Jørn Kjær Madsen, Rønhave, Bramming Stordrift kombineret med avl på Rønhave Rønhave, udvidelse over årene til malkekøer og en kvote på 14 millioner kg, styring i dagligdagen med en vinkel over til avlsarbejde, hvordan avlsarbejdet udnyttes i bredden i besætningen og på de interessante og bedste køer, anvendelse af genomiske test/screening, og økonomien i avlsarbejdet på Rønhave, herunder også produktion af tyre og embryoner til avlsselskaber. ET-dyrlæge Søren Ernst Madsen, TransEmbryo og Tirsvad Holsteins, Brædstrup Bioteknologi i relation til den fremtidige genomiske verden Hvor står vi nu? Status for konventionel ET og nye teknikker samt avanceret DNA-teknologi. En kort historisk gennemgang af teknologier til forbedring af intensivt avlsarbejde til fremtidig kommerciel anvendelse af Ovum Pick-up, IVF og fortsat ET-udvikling. Landskonsulent Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein Er der forskelle i avlsmålene i de Holstein-populationer vi sammenlignes med? Er der forskelle mellem de mest aktive Holsteinlande på avlsmål og totalindekser? Hvordan er Dansk Holstein placeret i denne familie? Opdatering på NTM efter beslutning blandt Holstein i Finland, Sverige og Danmark. Kl Natmad i koncertsalen, Dansk Kvæg er vært Kvægkongres februar 2013 i Herning Kongrescenter Et lille udpluk af de mange emner, du kan shoppe rundt til på Kvægkongres 2013: Kvægkongres 2013 indledes med beretninger ved formand Peder Philipp samt direktør Gitte Grønbæk, VFL, Kvæg Sådan skaber vi vækst med indlæg og paneldiskussion med Annette Vilhelmsen, SF, Torben Hansen, S, Steen Gade, SF, Søren Gade, L&F samt Peder Philipp, VFL, Kvæg, ledet af Henrik Lisberg, Landbrugsmedierne. Kål, Klid og Kærlighed Bitz på kant med Danmark. Chr. Bitz løfter stemningen før middagen om danskernes madvaner Fremtidens mælkeproduktion, Independant Dairy Consultant, Mark Voorbergen, Holland (engelsk) Store kvægbedrifter tag ved lære af USA Terry R. Smith, USA (engelsk) Forandringsparathed Den holdbare ko Tjen penge på krydsningskalve Leder sæt dig ved bordenden, samt Styr på produktionen i det daglige Multifaktorielle besætningsproblemer facts og faldgruber Et par dage med mange vigtige og givtige informationer for en mælkeproduktion under store forandringer og udefra kommende pres. Bliv opdateret på den nyeste viden. Se det fuldstændige program, når du får det med tankbilen eller på forskellige hjemmesider.

3 DC Forandringernes Dansk Holstein Udgiver: Avlsforeningen Dansk Holstein Agro Food Park 15, Skejby 8200 Aarhus N. Tlf Fax Homepage: Redaktion: Jørgen Schelde Pedersen Flemming Petersen Landskonsulent Keld Christensen Henning E. Andersen (ansvarsh. og tekn. red.), Tryk og teknisk redaktion: Kannike Holding A/S Henning E. Andersen Digevænget Beder Tlf Indhold: NTM og justeringer i Racens tyre Bredden er styrken Større andel med besætningskåring Top-100 besætninger Interbull december Sydafrika Landbrug og kvægavl i Canada HHH Show i Zwolle, Holland HHH Show og Tulip-Sale i Holland AGRO NORD Hvordan De-Su farm i USA blev the king of genomics Kort nyt Ungdom Landet rundt Fotografer: Elly Geverink, Han Hopman, Olav Vibild, Jens Tønnesen samt med - arbejdere i Viking og Dansk Holstein Forsidebillede: Mon foråret er på vej? D Rødding-datter fra Jan Nygaard Larsen, Frederikshavn (foto Elly Geverink) vinde. Håber alle er kommet godt ind i 2013, men vi må jo nok indse, at tavlen ikke er visket ren for de genvordigheder, som de seneste år har budt på. Økonomien er ikke voldsomt forbedret endnu, men de vise mænd med krystalkuglerne indleder dog året med udsagn om lidt mildere vinde. De skal være over os nogen tid for at forbedre den økonomiske situation for mælkeproducenterne. Avlen har samlet sammen til lidt forandring i I NAV har vi sammen med racekolleger fra Sverige og Finland over den seneste tid drøftet de forandringer, som bl.a. Avlsforum har diskuteret og opfordret til at få på plads. Der er blandt brugerne god samling om forandringerne på NTM og underliggende avlsværdital. Der skal lidt mere vægt på malkeorganer i NTM, og der er små justeringer i malkeorganer med primært lidt bedre tilhæftning og styrke i yverbånd. For krop er der også ønske om ændringer, og det hele skulle gerne munde ud i en fortsat økonomisk mælkeproduktion på Hol - stein og herunder også nogle eksteriørmæssige forbedringer. Sammenligninger landene imellem ud fra Interbull NTM viser en stærk position af tyre fra de nordiske Holstein-populationer, og her nok stærkest udtrykt for Dansk Holstein. Det er vigtigt at vi har tyre med i toppen, for det er første blikfang. At vi så stadig skal kæmpe for at forklare vores økonomiske avlsstrategi baseret på højt økonomisk udbytte ved at vælge ud fra højeste NTM, ja det må vi tage med. Men flere og flere lande erkender korrektheden i denne filosofi og de bagvedliggende fakta om bedste økonomi og holdbarhed. Nok er pollethed ikke et særligt udbredt selektionskriterium, men for nogle en spændende niche endnu. Det kan dog blive ramme alvor i nærmeste fremtid, idet vi fra udland mærker intensiv søgning efter avlsdyr med pollethed. En enkelt mangeårig specialist samt yderligere et par nybegyndere gør en indsats for flere pollede dyr i besætningerne. Især fra Tyskland forlyder det, at afhorning vil blive forbudt for økologer og sikkert også ret hurtigt derefter alle andre. Det samme billede tegner sig for en del købere af kvier, og eksporten af danske kælvekvier samt en del køer har i 2012 toppet listen over mange år. Køberne kender godt til avlsstrategien og vælger den gerne til, men vi har i eksporten også været begunstiget af nogle sygdomme og små fluer, der har givet os en fortrinsstilling. Og den vil vi bevare. I den nærmeste tid ser vi frem til at møde Holstein-brugere ved flere lejligheder. Kvægkongressen har et righoldigt udbud af informationer til kvægbrugerne, og Dansk Holstein har aftenmøde med indlæg om stordrift kombineret med avl, teknologier til forbedring af intensivt avlsarbejde og forskelle i avlsmålene i samarbejdende Holstein-populationer. Lokalt i avlsforeningerne er vinteren typisk mødesæson og i år med valg til Dansk Holsteins avlsforum på ca. 100 personer. Inden vi når så meget længere ind i forår og forsommer, så begynder dyrskuesæson, startende med Agro Nord og avlsdyrauktion. Keld Christensen Nr Dansk Holstein 3

4 4 Dansk Holstein Nr At left: Dam of Bookem: Clear-Echo 822 Ramo 1199-ET VG-86 At right: Dam of Offie: Clear-Echo Offroad 1607-ET VG-87 Product of the U.S.A.

5 NTM og justeringer i 2013 Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein Sammen med kolleger i Hol - stein-foreningerne i Finland og Sverige har vi over de seneste møder haft forskellige ønsker til justeringer. Disse er samlet og afleveret til NAV, og ved yderligere beregninger kan imødeses justeringer, så vi får de balancer, som vi gerne ønsker i Holstein-avlsmålet på nordisk plan. Der er fokus på malkeorganer, krop og Y-indeks. I vinteren havde vi sammen med Holstein-repræsentanter fra Sverige og Finland indledende drøftelser, som vi efterfølgende præsenterede for eget avlsforum. Senest den 10. januar 2013 var der møde for at aflevere de forslag til ændringer, som raceledelserne ønsker vurderet og inddraget i NTM i løbet af Da detaljerne ikke er færdige, vil det ikke være formålstjenligt at gå i detaljer, men der var enighed om følgende forslag: Større vægt på malkeorganer i NTM, 50 % tillæg i forhold til vægten i dag List større opmærksomhed på yverbånd og yverbalance, dog uden at afstand mellem bagpatter rykkes væsentligt tættere Bedre redskab til at tilgodese ønsket om mere ensartet kropseksteriør og derfor forslag om et nyt indeks: Rammer (eng. Frame) bestående af størrelse, krops- D Onside med NTM +30 har naturligvis mange gode egenskaber, men krops - ka rakteren er lav, og her formoder vi et avlsværdital Rammer kan hjælpe på bedre insemineringsforslag. Her en D Onside-datter fra Tronsmark Holsteins dybde, brystbrede og krydsbredde Bedre illustration af optimum på lineære grafer Ønske om lidt øget vægt på fedt over for protein i Y-indeks Der var blandt de nordiske Hol - stein-kolleger stor enighed om de første punkter, kun ved vægtning i Y-indeks er der ret store forskelle på afregningsmodel fra Danmark-Sverige over for Finland, men vi tror på vi kan nå et fornuftigt kompromis. Kun til det nye indeks Rammer skal knyttes en kommentar, idet de andre stort set taler for sig selv. Kropskarakteren påvirkes i forskellig grad af de bedømte krops - egenskaber, og således kan en tyr, der avler pænt harmoniske og pas sende store køer sagtens ende med en karakter på 90-95, hvis der er for dårligt malkepræg (den runde type) og opsvejet kryds. Som et ekstra avlsværdital ønskes beregnet et avlsværdital Ram mer/frame, der kun omfatter så at sige koens rammer: størrelse, dybde og bredde (bryst og kryds). Derved vil den førnævnte tyr i eksemplet givetvis godt kunne bruges til de mindre køer for at træffe den ønskede størrelse på fremtidigt afkom. Emnet er kort drøftet med avlsfor - eningssekretærerne/avlsrådgivere, og der var her støtte til denne mulighed, der kunne forbedre insemineringsplanens resultater. Nr Dansk Holstein 5

6 Racens tyre februar 2013 Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein Ny og gammel. Nyt er, at VH Basil har fået NTM på basis af døtre afprøvning, og her er han i forhold til seneste genomiske NTM steget med +11 til NTM +37. Der indgår 30 døtre i bedømmelsen, og de har ændret på malkeorganer og krop, ligesom ydelsen er steget 12 Y-indeks enheder. En ændring, og her positiv, der kan forventes ud fra sikkerheder på genomiske test, men dog yderst sjældent. Derudover er der 3-4 nye tyre med genomisk NTM minimum +29. Her er spændende emner med forskellige afstamninger, og hvor hos især et par stykker VH Gregor og VH Blume både eksteriør og sundhed/reproduktion er godt. Der er således nye gode emner til en varieret brugsplan hjemme i staldene. Afstamningsmæssigt er det en sær- Det er besluttet, at vi fra 2013 medtager tyrene i beregning OG publicering af avlsværdital fra de er 17 måneder gamle og ikke som hidtil 20 måneder. Der laves lidt andre bedømmelsesplaner på tværs af racer for at tilgodese afkomsinspektørernes arbejdsdag og for alle en lidt mere effektiv dag med færre minutter og timer i bilen undervejs. Ny toptyr er denne gang VH Basil, en RGK Bob tillagt på Tirsvad Oman Jennifer. Der er 19 gode tyre i toppen med minimum NTM +30, heraf de 16 fra VikingGenetics. Tirsvad Oman Jennifer er moder til nye toptyr VH Basil deles bred gruppe af fædre til de bedste tyre med NTM +25. Naturligvis kan ikke alle tyre passe ind i alle besætninger eller til alle grupper af køer, og der er også tyre, der grundet for dårlige egenskaber VH Miracle har NTM +34, og han er en meget eftertragtet tyrefader. Opdrætter er Anderstrup Holstein 6 Dansk Holstein Nr

7 Tilpasning af bemanding i kåringsarbejdet Af Anders Fogh og Villy Nicolajsen Fokus på omkostninger I de mere kvægtynde område bliver der stadig længere mellem bedrifterne. Vi vil derfor fremover effektivisere bedømmelsen af malkekvæg i disse områder ved at bedømme RDM, Holstein og Jersey køer på de samme bedømmelsesrunder. Vi opnår derved, at der bruges færre dage og færre kilometer på at bedømme køerne. Kåring på tværs af racer på øerne Vi begynder med, pr. 1. april, at bedømme på tværs af alle racer på øerne (Sjælland, Fyn, Bornholm, mm.). På øerne er RDM og Jersey hidtil bedømt ved samme bedømmelsesrunder og med egne inspek- tører, mens Holstein er bedømt på selvstændige ture. I Jylland vil der kun være mindre ændringer. Holstein køerne i Jylland vil fortsat blive bedømt i separate kåringsrunder, hvor der udelukkende bedømmes Holstein køer. Ligeledes vil besætninger med RDM og Jersey stadig få besøg af bedømmere, som primært bedømmer RDM og Jersey. Delvis ny bemanding Pr. 1. april går afkomsinspektør Poul Vestergaard på pension, og derfor ændres bemandingen. Fremover bedømmer Mogens Madsen, Villy Nicolajsen og Torben Andersen alt malkekvæg på øerne. I Jylland vil Mogens, Villy og Torben både bedømme RDM og Jersey, og i fleksible skift indgå i teamet, hvor der kun bedømmes Holstein. Det nye består i at Mogens Madsen nu også optræder som Holstein inspektør, at Torben Andersen nu også vil virke hos RDM/ Jersey og at Villy Nicolajsen vil bedømme flere Jersey og koordinere i forhold til Dansk Jersey, efter Poul Vestergaard. Tag godt imod de nye inspektører. Fortsat fra side 6 i sundhed, reproduktion eller eksteriør måske helt fravælges, men så er der også mange gode valgmuligheder til avlsarbejdet i den enkelte besætning. Find dem og brug dem, du har mange muligheder for at få gode resultater generelt. Ændringer Siden genomiske resultater er blevet beregnet for første gang er de blevet publiceret, når stambogsførte tyre har nået en alder af 20 måneder. Dette er nu rykket frem til 17 måneder, idet det forventes, at de fleste tyre nok er igangsat. Derfor publicering på et tidligere tidspunkt. I forbindelse med afkomsinspektør Poul Vestergaards fratræden i foråret vil der ske nogle tilpasninger. Disse er beskrevet i den korte information om emnet. Afkomsinspektørerne vil i ko-tynde områder køre mere på tværs af racer, når racerne også er jævnt fordelt. Derved bliver der lidt færre kilometer at køre og en mere effektiv arbejdsdag. Vi har i vores arbejde for racerne altid haft en raceansvarlig, og dette fortsætter fremover. Læs artiklen andetsteds. Afkomsinspektørernes arbejde følges tæt af mange interesserede. Med lemmerne kan være meget interesserede i kåringen og dennes resultater. Afkomsinspektørerne sammen med deres ledelse laver jævnlige bedømmelsescheck i samme besætning og studerer rutinelister med deres anvendelse af karakterer og skala. På WHFF-plan er der workshops hver andet år, og her laves landesammenligninger. Og altid er de nordiske afkomsinspektører godt placeret grundet deres grundighed og store viden. Fortsættes 0 Nr Dansk Holstein 7

8 Racens tyre februar 2013 Stgb. Nr Navn Arvl. GS NTM P- Y- Sh Y- Føds.- Kælvn.- Døtre- Masti- Øvr. Klov- Holdsygd. info ind. ind. ind. ind. ind. fbh tisres. sygd. sundh. barh VH Basil (TY Maximum (TV G G-Force (TV G Freddie (TY Interbull VH Miracle (TY G VH Osmus (TY G VH Mando VH Lincoln (TY G VH Gejser (TY G VH Bostrup (TY G VH Mandel (TY G Picanto G VH Lyrik (TY G VH Jewel G VH Lund (TY G VH Grafit (TY G VH Salomon (TY G VH Opell G VH Orlando (TY G VH Gregor (TY G D Onside (TY VH Lumb (TY G VH Meno (TY G VH Blume (TY G VH Rubak (TY G Guarini (TV Interbull VH Loop (TY G Uno (TY G VH Okse (TY G VH Mota (TY G VH BlinkBY (BY G VH Rudolf (TY G Bookem (TY G VH Clark (TY G EarnhardtP (TY G Shotglass G D Mason (TY D Oscar (TY VH Manson (TY G Levi (TV Interbull VH Gavin (TY G Maserati (TV G VH Motto (TY G VH Leo (TY G VH Suarez (TY G VH Oboy BY (BY G Manpower G D Etoto (TY D Grove (TY Denim (TV G VH Omega G VH Eager G VH Bynke (TY G VH Mito (TY G VH Oppidan (TY G VH Sabin (TY G VH Ozzano (TY G VH Maine G Oman Justi (TY Offie G Dansk Holstein Nr

9 Krop Lem- Malke- Mal- Tempe- Eff Far Morfar Opdrætter mer org. ketid rament døtre RGK Bob CV Oman Justi Tirsvad Holstein, Brædstrup Man-O-Man Laudan Sædimport Tyskland Man-O-Man S Jordan 3 Sædimport Holland Oman Justi Die-Hard Sædimport USA Massey Roumare Anderstrup Holstein I/S, Skørping D Onside V Exces I/S Asmussen & Kaczmarek, Rødekro Mascol D Novalis Suntetorps Säteri AB, Sverige VH Lima Mascol Per Agergaard, Nørlem, Lemvig VH Gotfred RGK Flak I/S Hahlgaard, Hahl, Skive VH Bismark V Exces I/S Asmussen & Kaczmarek, Rødekro Man-O-Man RGK Didrik Anderstrup Holstein I/S, Skørping Snowman Mac Sædimport Holland Legend P Shottle Vognsild Østergård I/S, Aars Juwel Oman Justi Lappala, Finland Legend Jet Stream Anderstrup Holstein I/S, Skørping B Goldwyn Oman Justi Tirsvad Holstein, Brædstrup D Sammy Oman Justi Over Tolstrupgaard I/S, Viborg D Onside Mascol Nötcenter Viken AB, Sverige D Onsild V Exces I/S Skelsgaard, Thisted VH Grafit V Exces Erling Kildal, Åstrup, Grenaa T Officer Ha Manfred Tirsvad Anderstrup, Skørping Legend Ränneslöv Roland Oosterink, Borris, Skjern Massey Oman Justi Jørgen Vindum Sand, Herning Bowser B Goldwyn Anderstrup Holstein I/S, Skørping S Ross Jancker I/S Anders og Verner Pedersen, Kjellerup B Goldwyn Oman Justi Sædimport Tyskland D Limbo Stol Joc Tirsvad Holstein, Brædstrup Man-O-Man P Shottle Sædimport Italien D Onside V GroovyBL Jens Knudsen, Hågerup, Faaborg Man-O-Man Ramos Erik H. W. F. Wiltink, Outrup VH Bismark Ramos Finn og Johan Haugaard Høyer, Viborg Rakuuna Ramos Arvola,, Planet Ramos Sædimport USA D Cole T Lambada Hans Thysen, Åved, Skærbæk Man-O-Man Lawn Boy P Sædimport USA Snowman P Shottle Sædimport USA Mascol Oman Justi Gudmund Kristensen, Janderup Vestj Oman Justi Juote I/S Aslundgård, Bevtoft Man-O-Man B Goldwyn Anton Hammershøj, Stenild, Hobro Buckeye Oman Justi Sædimport USA VH Grafit D Onside Tronsmark Holstein, Bindslev Man-O-Man Pronto Sædimport Tyskland Massey RGK Bob CV Jørgen Pedersen, Vildbjerg VH Lima V Exces Fjordgården v/anders Olsen, Svinninge Super Toystory Anderstrup Holstein I/S, Skørping D Ole Nästgård Heiding Thomas, Sverige Man-O-Man B Goldwyn Sædimport Tyskland V Exces VAR Calano Preben Gundersen, Vognsild, Aars V GroovyBL D Novalis I/S Jan og Bjarne Gravesen, Thisted Freddie N Wizard Sædimport USA D Onside Slättaröd BR Moberg Lantbruk, Sverige D Expo Oman Justi Björn Cedergren, Sverige VH Bismark Ramos Finn og Johan Haugaard Høyer, Viborg McCormick Ramos Kallio, Finland D Onsild V Exces Gammelbygaard, V Gammelby, Højer VH Single D Banker Søren Jørgensen, Torp, Karby D Oscar Rakuuna Bente Tang og Jens Tylvad, Skjern Man-O-Man B Goldwyn Sammatti, Finland Ha Manfred Emp Elton Sædimport USA Observer Offroad Sædimport USA Nr Dansk Holstein 9

10 Toptyre fra Viking Vikings mål er at avle køer med bedst mulig totaløkonomi udtrykt i NTM. * Uafhængige undersøgelser i USA viser, at Vikings Holstein tyre er førende for ydelse, frugtbarhed, sundhed og holdbarhed. Se resultaterne her* dynamic/sortnew/current/ PHOnm.html Sunde og økonomiske køer 10 Dansk Holstein Nr

11 Bredden er styrken Af racekoordinator Claus Langdahl, VikingGenetics VikingGenetics har det sjette - stør ste Holstein-program i verden med 185 (175 Holstein og 10 DRH) igangsatte og afprøvede tyre om året. Avlsmålet har fokus på den ko der giver bedst økonomi for kvægbrugeren. Vikings Holstein-program har som sin fornemste opgave at fremskaffe de bedste tyre ud fra avlsmålet. Avlsmålet, som besluttes af kvæg - bru gere igennem Dansk Holstein, er på væsentlige områder anderledes end avlsmålene i Holstein-programmer i andre dele af verden. Holstein-avlen er international, og Viking skal agere i den. Det forudsætter at udnytte spændende genetik fra omverdenen og samtidig have anderledes fokus end andre lande. Derfor bliver samtlige tyrefædre genomisk testet på NTMskalaen inden de benyttes. Faktisk tester Viking ca. 200 udenlandske tyre om året med det formål at finde og benytte de bedste udenlandske tyre som tyrefædre. Den udenlandske genetik kan bidrage til Vikings program, men nogle gange fravælges en international tyrefar, fordi hans NTM er for lavt. Det er altså ikke en kvalifikation i sig selv at tyren bliver brugt i flere andre lande. Det erklærede mål for den avlsmæssige udvikling er tre NTMenheders fremgang pr. år, hvilket er en ambitiøs målsætning. Figur 1 viser tyrenes gennemsnitlige NTM Figur 1 Gennemsnitligt NTM på tyrene fordelt på fødselsår. pr. fødselsårgang. De tre enheders årlige fremgang kan nås med hjælp af genomisk selektion årgangen når knap op herpå, men i denne gruppe af tyre er den endelige selektion til ungtyre endnu ikke foretaget. Derfor vil gennemsnittet stige, så vi forhåbentlig når målet på tre enheders fremgang også fra 2011 til Tyrene kommer fra alle tre Viking-lande I det daglige selektionsarbejde i Viking er det en stor fordel, at der er fælles indekser i de tre Vikinglande. NAV (Nordisk Avlsværdi Vurdering) har eksisteret i mere end 10 år og leverer indekser, som er 100 % sammenlignelige mellem landene. Det betyder, at det er muligt at sætte fælles niveauer for, hvad der genomisk testes i landene. Tyrens nationalitet er ikke en faktor, når tyrekalvene selekteres. Her er der udelukkede tale om avlsmæssige overvejelser. På trods af dette er det positivt, at det er muligt at finde gode tyre i alle tre lande. Tabel 1 viser fordelingen pr. land ved de indkøbte tyre i Som tabel 1 viser, købes langt de Tabel1. Fordelingen pr. fødselsland for indkøbte tyre i 2012 Danmark Sverige Finland Total Antal tyre Andel i % Antal besætninger Nr Dansk Holstein 11

12 flest kalve i Danmark. Ud af de i alt 247 indkøbte kommer 178 fra Danmark. Fordelingen mellem landene svarer dog næsten til fordelingen af Holstein-køerne mellem landene, og derfor er det fair at sige, at kvægbrugerne i Danmark, Sverige og Finland har lige muligheder for at lave næste generations topgenetik til Viking. Ramos-koen fra Finn og Johan Høyer I/S ved Viborg er mor til VH Bynke, som er den mest anvendte GenVikPLUS tyr i 2012 med godt insemineringer Tyre fra 195 forskellige besætninger Ikke færre end 195 forskellige besætninger har leveret de 247 tyrekalve Viking har købt i Det viser, at vi har stor bredde i avlsarbejdet, og at et stort antal kvæg - bru gere er involveret i at fremskaffe den kommende genetik til kollegerne i Viking-området. En kæm - pe styrke for en landmandsejet forening som Viking. Besætningen, der i 2012 solgte flest tyre til Viking har solgt i alt ni tyre, tre besætninger har solgt fem og to besætninger har solgt fire. De resterende 189 besætninger har solgt fra 1-3 tyre. Vognsild Østergård I/S er en af de besætninger der har leveret flest tyre til Viking i Denne D Banker-ko har leveret en Sterngold-tyr til VikingGenetics Intet andet sted i verden er der så koncentreret brug af de bedste tyre i besætningerne, hvilket selvfølgelig i første omgang er til gavn for kvægbrugerne, da det avlsmæssige niveau i besætningen hæves. Samtidig giver det gode muligheder i selektionen af næste generation af toptyre i Viking. Lavere pris for test af hundyr Selv om genomisk selektion har været en del af avlsarbejdet i fem år, sker der løbende forbedringer og tilpasninger. Det er glædeligt, at det har været muligt at sænke prisen for test af hundyr fra 740 kr. til 595 kr. en prisreduktion på omkring 20 %. Det er fortsat 54Ktesten, vi anvender, men der arbejdes intenst med en test på færre markører, som vil blive endnu billigere. Vi ved ikke, hvornår den nye test er klar, men der er udsigt til, at det bliver muligt at genomisk teste hundyrene til væsentlig færre penge formentlig endda så 12 Dansk Holstein Nr

13 billigt at man kan anvende de ge - no miske testresultater til avlsmæssige beslutninger på besætningsniveau. Når det bliver billigere at genomisk teste hundyrene, vil der med stor sandsynlighed dukke spæn - den de kvier op i flere besætninger. Det bliver en fantastik mulighed til at øge avlsinteressen og få flere besætninger i gang med skyllearbejdet. Skyllebidraget på kr. til de mest interessante kvier, som Viking har introduceret i slutningen af 2012, er blevet taget rigtig godt imod, og forhåbentlig betyder det, at flere at de allerbedste kvier bliver skyllet. En positiv nyhed er også, at NAV begynder at beregne genomiske avlsværdier hver måned. Der er fortsat de fire officielle indeksberegninger i februar, maj, august og november. Derimellem beregnes genomiske værdier på de hundyr og tyrekalve, der ønskes testet. Det betyder hurtigere svartid. Poul & Margit Henningsen ved Nibe har 2012 leveret den første kalv (en D Estrup-kalv) til Viking på denne D Ole-ko. Drægtighedsaftaler I det sidste år har vi for alvor fået sat gang i drægtighedsaftaler med tilkendegivelse fra Viking til kvæg - bru geren om, at hvis der fødes en tyrekalv på det givne hundyr, er vi interesseret i at genomisk teste den. Fordelen ved dette er, at vi dermed undgår at kalven bliver flyttet til en slagtekalveproducent eller sendes til Holland, og at kalven kommer med i genomisk test hurtigere. Det er faktisk mere end 90 % af de kalve, der genomisk testes, hvor kvægbrugeren på forhånd ved, at hvis det bliver en tyrekalv, er Viking interesseret i at genomisk teste den. En ulempe ved dette system er, at vi nogle gange tester en tyrekalv på en ko, som ikke har tyremorniveau, da vi tester mange kalve født på kvier. I det øjeblik vi skal indkø - be tyrene, har vi dog mere information i form af ydelse og kåring (besigtigelse af rådgiver) som indgår i vores beslutning. 2,8 mio. kr. i vilkårspenge til opdrætterne Vikings indkøbsmodeller indeholder vilkårsbetaling. På baggrund af sædforbruget i 2012 er der betalt 2,8 mio. kr. i vilkårspenge (royalty) til opdrættere af tyre i Viking. I tabel 2 ses de mest anvendte tyre i 2012 opdelt på døtreafprøvede og GenVikPLUS-tyre. Tallene er det totale forbrug i Danmark, Sverige og Finland + eksporterede doser. Tabel 2. Mest benyttede tyre i 2012 fordelt på døtreafprøvede og GenVikPLUS-tyre Døtreafprøvede tyre Antal doser GenVikPLUS-tyre Antal doser D Etoto VH Bynke D Mason VH Pop D Sol VH Bostrup S Ross VH Mota D Jul VH Op D Onside VH Mandel Nr Dansk Holstein 13

14 SUPERB VAL-BISSON DOORMAN Førende Genetik VAL-BISSON DOORMAN BOOKEM X SHOTTLE X GOLDWYN X FINLEY X RUDOLPH - Meget interessant afstamning - Super sundhedsegenskaber (celletal, holdbarhed) - Ekstremt gode malkeorganer GTPI 2439 PTAT 4.59 Malkeorganer 3.7 Lemmer og Klove 2.65 Celletal 2.51 Grøngårdvej 24, 6270 Tønder Tlf: Dansk Holstein Nr

15 Større andel med besætningskåring Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein Afkomsinspektørerne besøgte det seneste år 2049 besætninger for at bedømme en eller flere køer. 58 procent af disse får besætningskåret, d.v.s. bedømt mindst alle 1. kalvs-køerne. Og i alt kalvs-køer er ifølge opgørelsen kåret samt yderligere knap køer i 2. og 3. laktation. Afkomsinspektørernes arbejde er blevet mere omfattende over en årrække med mere besætnings kå - ring selv om besætningsantallet falder. Der er dog i 2012 bedømt godt køer færre i 1. lakta - tion, men omtrent tilsvarende forholdsmæssig tilbagegang for kalvskøerne. Men samlet er der bedømt køer, hvilket bringer os tilbage til niveau i Der er bedømt besætningskåring i 58 % af alle Holstein-besætninger, en stadig høj og uændret andel af besætningerne. Udviklingen skal nok tolkes i den retning, at en række besætninger er ophørt med kå - rings arbejdet af forskellige grunde, herunder nok især den økonomiske situation. For år tilbage blev opgørelsen lavet på avlsforeningsniveau, men da avls rådgiverne ikke følger disse grænser, er det umuligt at lave klare grænser på avlsforeningsniveau, og der køres nu på rådgiverområder. I en række store og komæssigt Antal besøgte besætninger med bedømmelse af mindst en Dansk Holstein-ko og heraf antal besætninger bedømt som besætningskåring Avlsrådgiver Antal besætninger med bed. Heraf besætningskåringer 1. lakt lakt Antal % I alt antal køer Thomas Lind Mads Fjordside Henrik Schøler Jens Erik Nielsen Jørgen Buur Palle Larsen Klaus Elmelund Jan Andresen Bjarke Kudahl Kristensen Torben Nørremark Bo Juul Troelsen Sara Jessen Peter Weinkouff Pedersen Erik Haahr Pallesen Steen Thalund Søren Kjær Johannesen Andre rådgivere/sælgere I alt I alt Holstein-køer I alt Holstein-køer I alt Holstein-køer I alt Holstein-køer I alt Holstein-køer Nr Dansk Holstein 15

16 Top-100 besætninger 2012 Af afkomsinspektørerne, Mette Bech og Keld Christensen I Top100-listen er der ny fløj, nemlig besætningen hos Christen Christensen, Tjele. Besætningen hos Christen Christensen har de senere år trykket på i toppen, nu tog de den. Der er stor stabilitet i toppen af listen. B Goldwyn har den bedste gruppe af kårede døtre, ligesom de seneste 3 år, og en række danske tyre med meget store grupper af kårede døtre leverer også tilfredsstillende resultater. Der er i køer kåret med 94 points hos Stortoft Holstein, Anne Lise & Leif Sørensen samt på Gjorslev Gods. Tilslutningen til kåring og døtregruppebedømmelse har over årene vist et stigende niveau, hvilket fremgår af anden artikel. Det seneste år er dog lidt anderledes, idet antal kårede køer er faldet. Der er en tilslutning på 58 procent af alle Fortsat fra side 15 tætte områder er der deltagelse på op til procent, ja endda enkelte områder med endnu større tilslutning til besætningskåring. Registreringerne ved kåring og døtregruppebedømmelse er vigtige for sikkerhed i avlsarbejdet og forbedring af næste generation. Derfor fortjener både arbejdet og resultaterne opmærksomhed og forståelse for deres tilblivelse. Stortoft Stormatic Maja er højest kåret og Landsskue- og Agromek-vinder besætninger til kåringsarbejdet med mindst alle førstekalvs-køer. Med en stor interesse blandt mange besætningsejere er der også god grund til at rangere besætningerne efter kvalitet, her opgjort med LT-points. For at deltage i denne Nu er levering af tyremateriale jo indskrænket i antal, men nok bredt ud på flere potentielle emner med genomisk test. Derfor er det stadig vigtigt at kunne få oplysninger om eksteriør på tyremødre Derfor kan kun opfordres til, at der fortsat er opbakning til bedømmelsesarbejdet med en stigningstakt som set over de senere år. rangering gælder følgende, og det skal her bemærkes, at minimums - græn sen på 80 points for krop, lemmer og malkeorganer er fjernet: Renracet besætning, hvor min. 90 % af køerne er Holstein (incl. Rød Holstein) Regelmæssig kåring i 1., 2. og 3. laktation Kåring af alle dyr i besætningen på kåringsdagen (undtagen syge el. lign.) Ydelse i kontrolåret minimum racegennemsnit i år 712 kg fedt + protein LT-points beregnes som: Besætningens gns. NTM + (besætningens gns. Helhed 80) I alt besætninger har delta- 16 Dansk Holstein Nr

17 Revision, regnskab og økonomisk rådgivning Hvordan ser din landbrugsbedrifts økonomi ud? Dansk Revision Randers hjælper dit landbrug med at være på forkant med nye krav og ændrede forhold. Vi er klar til at hjælpe med en bred vifte af ydelser. Ud over vores basisydelser revision og regnskabsmæssige assistancer yder vi rådgivning til landbrugsvirksomheder inden for: Regnskabsudarbejdelse Drifts -og finansierings rådgivning Skat og moms Erhvervsservice Dansk Revision Randers er med i udviklingen fra traditionelt til moderne landbrug. Dansk Revision, Randers Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ Nr Dansk Holstein 17

18 TOP-LT besætninger rangeret efter LT points Bes nr Ejer By Årskøer Antal i % Gns Antal Gns Gns Antal Krop bes ungtyr f+p ind. NTM Y-ind. bed Christen Christensen Tjele 57, , ,7 111, , I/S Risbak Kjellerup 138, , , Hans Kristian Hjerrild Hansen Årre 49, ,1 107, , Lisbeth Klinge Knebel 76, , ,3 107, , Tronsmark Holstein Bindslev 174, , ,8 108, Helmuth Carstensen Tinglev 83, , ,5 104, , Ole Østergård Tim 38, , ,4 106, , Hedeagergaard I/S Ansager 134, , ,8 107, , Jens Oluf Madsen Rødkærsbro 39, , ,1 108, , Aslundgård v/svend Nørgaard Bevtoft 110, , ,7 111, , Flemming Petersen Ribe , , Kaj Nielsen & Poul Erik Nielsen I/S Nibe 46, , ,8 104, , Anders Ove Vestergaard Løgstrup 59, , ,8 104, , Erik Andersen Kjellerup 102, , , , Jens Jørgen Mariussen Hobro 66, , ,2 107, Jens Pedersen Tjele 46, ,7 107, , Gunnar V Mouridsen Skjern 56, , ,7 106, , Birger Kristensen Egtved 60, , ,7 107, , Lars Hansen Ribe 141, , , , I/S Højgaard Thyholm 95, , ,1 109, , Højager Holstein Rødding 212, , ,4 107, , Søren Brogaard Christensen Stoholm Jyll 120, , ,1 106, , Anders Hvid Pedersen Them 48, ,2 108, , Knud Christensen Roslev 12, , ,1 106, , I/S Anders og Verner Pedersen Kjellerup 143, , ,5 106, , Verner Villadsen Ribe 66, , ,8 105, , Harry Lynggård Katholm Ryomgård 26, , , , Claus Nissen Ribe 152, , , , Preben Urup Tistrup 103, , ,7 104, , Niels Jørgen Kristensen Aalestrup 81, , ,4 107, , Erik Rasmussen Hjørring , , , Torben Andersen Skals 130, , , , Erik Andersen Tarm 75, , , , Peter Jørgensen Lunderskov 54, , ,4 105, , Kristian Sloth Lemvig 91, , , , Karsten Holm Kolind 36, ,3 105, , Thyge Kroer Johnsen Ørum Djurs 60, , ,6 105, , Egon Brasholt Vrå 67, , ,7 106, , Vagn Reppien Thomsen Bramming 153, , ,2 109, " ""Raunlund"" v/per Rasmussen " Randers SØ 69, , ,5 106, , Brian Nyrup Christensen Tjele 107, , ,1 106, Steen Birger Bækgård Herning 42, , ,1 104, , Søren Frantsen Nykøbing M , ,9 104, , Niels Henrik Nørgaard Fårup 197, , ,6 105, , Holger P Olesen Brande 40, , ,7 102, , Erling Gert Nielsen Mørke 110, , ,4 100, , Tech College Aalborg Aalborg 43, , ,3 105, , Jan Duchwaider/Heduig Boserup Skibby 166, , ,4 105, ,4 18 Dansk Holstein Nr

19 Lem- Malke- Hel- LT mer org. hed point 82,7 84,4 83,8 14,5 84,5 84,5 84,9 14, ,3 83,1 14,2 85,8 81, ,3 81, , ,8 81,3 83,4 11,9 81, ,5 11,9 81, ,4 11,2 87,8 85,2 86, , , ,7 81,5 10,5 82,5 83,6 84,4 10,2 81,8 85,4 84,4 10,2 83,9 82,2 83,6 9,6 81,2 80,8 81,3 9,5 84,3 85,5 85,4 9,1 81,5 81,8 82, ,1 81,3 9 80,4 78,3 79,8 9 81,1 79,3 80,8 8,9 83,2 83,2 83,3 8,7 79,9 81,3 80,6 8,7 78,8 81,1 80,5 8,7 85,3 78,5 82,5 8,6 80,7 81,2 81,9 8, ,6 81,6 8, ,1 81,1 8,1 79,2 79, ,3 83,4 82,2 7,9 79,2 79,1 79,5 7,9 80,6 81,2 81,7 7, ,1 81,7 7,7 84,3 81,9 83,6 7,6 82,7 82,6 83,2 7,6 83,8 81,9 83,1 7,6 79,1 80,1 80,3 7,6 78,9 79,4 80 7,6 78,7 81,2 80,8 7,5 80,3 79,6 80,3 7,5 81,3 78,9 80,9 7,4 80,9 79,1 80,3 7,4 82, ,2 7,3 79,2 83,4 81,4 7,3 84,6 82,8 84,6 7,2 83,8 85,6 86,4 7,1 84, ,7 7,1 82,6 78,8 80,8 7,1 80,4 80,1 80,7 7,1 D Zac-datteren fra Jens Oluf Madsen er kåret højt og påvirker også positivt NTM get i kåringsarbejdet, men for at være på Top-100 skal ovenstående krav opfyldes. I alt står opført med besætningskåring, men herefter tjekkes for deltagelse i kå - rin gen af køerne i de tre første laktationer. Top-100 Christen Christensen, Velds, Tjele, har i flere år luret på fløjen, i 2012 tog han den. Gennem mange år er der lavet et godt arbejde i besætningen på de 60 køer, og der ses en god kåring. I/S Risbak, Kjelle - rup, Hans Kristian H. Hansen, Årre, og Lisbeth Klinge, Knebel. Et kig længere ned ad listen fortæller om besætninger, der år efter år holder et konstant højt niveau på LT-listen, men heldigvis kan nye da bryde igennem og være med. Lidt forandringer i NTM på de enkelte besætninger kan hurtigt flytte rundt på besætninger, selv om det kun er marginale ændrin- ger, men det er hvad der ses i år hos de seneste års NTM-topscorer, Lis beth Klinge, Knebel. Eksteriørmæssigt er de to bedste besætninger på LT-listen fortsat i staldene hos Jens Oluf Madsen, Rødkærsbro, med 86,9 i Helhed og Holger P. Olesen, Brande, med 85,4 i helhed. Bedst for krop og malkeorganer er Holger P. Olesen, medens besætningen hos Jens Oluf Madsen har klart de bedste ben (opstaldet i bindestald). Jens Pedersen, Tjele, følger lige efter de to nævnte med samlet 85,4 i helhed. Vedrørende NTM ligger LT-topbesætningerne ganske højt, men da der her er krav til ydelseshøjde, kåringsniveau og kåring i alle tre laktationer, vil der være besætninger med høje NTM udover dem i Top-100. Fortsættes 0 Nr Dansk Holstein 19

20 TOP-LT besætninger rangeret efter LT points Bes nr Ejer By Årskøer Antal i % Gns Antal Gns Gns Antal Krop bes ungtyr f+p ind. NTM Y-ind. bed Mogens Juul Nielsen Vemb 124, , ,4 104, , (kvæg) v/erik Bjerregaard Hobro 39, , ,8 104, , Michael Mikkelsen Grenaa 131, , ,3 106, , I/S Bækgård Ribe 147, , ,8 106, , Poul Nielsen Møldrup , ,3 103, , I/S Hedelund Aalestrup 218, , ,5 106, Markus Brun Gredstedbro 117, , ,3 103, I/S Lille Djernæs Thisted 191, , ,2 102, , I/S Engkjærgaard Roslev 232, , , , Klaus Poulsen Iversen Erslev 160, , , Tommy Nielsen Karup J 163, , , Jens Peter Jørgensen Toftlund 59, , ,3 102, , Bjarne Terkelsen Løkken 133, , ,7 103, , Per Øris Høgh Møldrup 217, , ,5 104, , Tove & Torben Ellegaard Varde 117, , ,2 103, , Kristian Bro Jensen Skive 76, , ,1 106, , I/S Jan og Bjarne Gravesen Thisted 185, , ,1 105, , Bjarne Vestergård Hansen Spjald 176, , , , Bente Vestergård & Ole Kristensen Spøttrup 149, , , , Niels Hansen Brovst 158, , ,5 106, , Lars Kristian Søndergård Hobro , ,2 105, Henry Jensen Bøvlingbjerg 120, ,5 106, , Hedebo I/S Ribe 153, , ,8 107, , Anna Lise & Leif Sørensen Ringe 109, , ,2 104, , Torben Poulsen Stride Løkken 46, , ,5 102, , Erik Klostergaard Rasmussen Sorring 87, , ,1 103, , Carsten Port Toftlund 186, , , , Per Thomasen Kirke Hyllinge210, , ,9 103, , Allan Bendtsen Bedsted Thy 122, , , , Kristian Nielsen Snedsted 151, , ,7 104, , Bjarne Moustsen Viborg 139, , ,9 104, , Skovgård Them 340, , ,9 105, , Brian Hansen Havndal , ,4 104, , Lønagergård v/lars M. Pedersen Gjerlev J , ,7 103, Jens Frode Iversen Viborg 115, , ,1 104, Niels Skov Jensen Teglladen Aabybro 38, , , , Torben Jessen Varde 145, , ,4 104, , Niels Erik Christensen Hobro 143, , ,4 105, , Vagn Fredholm Erslev 39, , ,7 104, , Frøholm v/lone F. Bertelsen Ørsted 212, , ,2 103, , Kr, O, Dahlgård Snedsted , ,8 105, , Vivi Poulsen Nykøbing M 128, , ,3 104, , Kurt Østergaard Vamdrup 157, ,4 107, , Sten Simonsen Brønderslev , ,7 101, , Søfælde I/S Ringe 215, , , , Erik Albrechtsen Hjørring 58, , ,7 102, , Lykkegården I/S Ørsted 246, , ,4 103, , Oluf Bøgh Hobro , ,1 101, , Bo Skovbjerg Nielsen Vrå 229, , ,9 103, , Thomas Møller Thisted 126, , Mogens Nissen Kjær Ribe 257, ,1 104, Martin Christensen Sunds 221, , ,8 99, , I/S Bjørholm Holstein Glejbjerg 141, , ,7 103, , I/S Sørensen Varde 212, , ,9 102, ,7 20 Dansk Holstein Nr

21 Lem- Malke- Hel- LT mer org. hed point 83,1 83,7 83,5 6,9 81, ,1 6,9 79,7 78,1 79,4 6,7 78,5 79,1 78,9 6,7 81,3 80,8 81,2 6,5 83,2 83,2 83,9 6, ,3 82,1 6,4 82,2 81,8 82,1 6,3 81,3 79,9 81,3 6,3 79,7 80,1 80,3 6,3 78,8 78,2 78,9 6,3 80,7 81,7 81,9 6,2 80,9 81,1 81,5 6,2 82,6 81,5 82,6 6,1 81,3 79,7 80,9 6,1 78,4 81,1 80 6,1 80,3 81,6 81,9 6 81,1 79,3 80,2 6 79,8 79,7 80,7 5,9 78,9 80,6 80,4 5,9 78,4 79,8 79,7 5,9 80,3 81,3 81,3 5,8 77,9 78,5 78 5,8 83,1 80,8 82,5 5,7 80,6 80,9 81,2 5, ,9 80,6 5,7 83,5 81,2 82,7 5,6 80, ,7 5,6 80, ,5 5,5 79,8 80,8 80,6 5,3 80,3 78,1 79,4 5, ,1 79,3 5, ,5 81,7 5,1 79,9 79,3 80,4 5,1 77,9 79,4 79 5,1 81,1 80,4 80,8 5 79,2 78,6 79,6 5 80,8 78,6 80,5 4,9 78,4 80,7 80,2 4,9 83,5 80,8 82,6 4,8 81,3 82,8 82,8 4,6 77,5 79,6 79,3 4,6 79,4 80,2 80,1 4,5 81,3 80,9 81,7 4,4 80,3 79,6 80,7 4,4 80, ,6 4,3 81,4 77,4 79,6 4 84,2 80,8 82,8 3,9 80,5 80,9 81 3,9 79,1 79,7 79,9 3,9 79,9 79,4 79,8 3,9 83,7 83,9 84,6 3,8 82,4 79,9 82,1 3,8 79,7 79,4 79,9 3,8 Besætningsgruppen fra Gjorslev Gods bestod af en række gode køer, der selvfølgelig er med i det høje kåringsresultat Højt NTM De besætninger der kun får kåret 1. kalvs-køerne, fremgår ikke af LT-listen. Der er derfor lavet en Top-liste med NTM-toppen efterfølgende, og her tager som ny besætning Hans Kristian H. Hansen, Årre, fløjen sammen med Ben te Tang & Jens Tylvad, Skjern, begge besætninger med 11,1 i NTM. På tredjepladsen følger Christen Christensen tæt efter med NTM 10,7. Højestkårede køer Oversigten over højestkårede køer i 2012 omfatter 194 køer, der har opnået en karakter for Helhed på 90 points eller højere mod 176 året før. Det skal endda hertil bemærkes, at fra april 2011 har det efter nordisk aftale ikke været muligt at kåre 1. laktations-køer højere end 89 points, og at de således må vente til 2. og senere laktationer med at blive kåret 90 i helhed. Derfor omfatter listen ingen 1. kalvs køer. I alt 100 køer er kåret 90 points eller mere i 2. laktation, 88 køer i 3. laktation og 6 køer i 4. og senere laktation. Der er på listen over de 194 køer i alt 17 døtre efter D Banker og 8 døtre efter hver af tyrene V Haslund, V GroovyBL samt B Goldwyn. Gjorslev Gods, Store Heddinge, har i alt fået 11 køer kåret 90 points eller højere i 2012, efterfulgt af Høj - ager Holstein, Rødding, med 8 køer og Raunhøj Dairy, Hjortshøj, med 7 køer. Højest kårede køer blev rangeret efter antal laktationer 3. kalvs-kø - er ne efter C Stormatic x Bo Charles hos Stortoft Holstein, Henne, A Fortune x S Sinatra-datteren hos Anne Lise & Leif Sørensen, Ringe, samt S Bolton x Samuelodatteren på Gjorslev Gods. Højestkårede nulevende køer omfatter også køer kåret tidligere, og herved bliver toppen udvidet, bl.a. med to køer med 94 points fra Stortoft Holstein samt Torben Nr Dansk Holstein 21

22 Højeste NTM Chr nr Navn By Års- Antal % Kg Antal Gns. Gns. Antal Krop Lem- Malke- Hel- LTkøer i bes. ungtyr F + P ind. NTM Y-ind. bed. mer org. hed point Hans Kristian Hjerrild Hansen Årre 49, , ,1 107, ,8 82,0 83,3 83,1 14, Bente Tang og Jens Tylvad Skjern 130, , ,1 109, ,3 81,5 79,4 80,8 11, Christen Christensen Tjele 57, , ,7 111, ,7 82,7 84,4 83,8 14, I/S Risbak Kjellerup 138, , ,5 110, ,0 84,5 84,5 84,9 14, Ole Østergård Tim 38, , ,4 106, ,5 81,6 82,0 82,5 11, Lisbeth Klinge Knebel 76, , ,3 107, ,9 85,8 81,6 84,0 13, Martha Lund Jensen Haderup 299, , ,3 108, ,0 79,0 78,6 79,0 8, Lars Hansen Ribe 141, , ,2 109, ,1 80,4 78,3 79,8 9, Svend Sørensen Haderup 25, , ,1 107, ,6 80,3 80,2 80,8 9, Flemming Petersen Ribe 146, , ,0 107, ,0 80,0 80,7 81,5 10, Tronsmark Holstein Bindslev 174, , ,8 108, ,0 81,7 83,0 83,2 12, Hedeagergaard I/S Ansager 134, , ,8 107, ,5 81,2 82,0 82,4 11, Christian Rasmussen Brædstrup 209, , ,7 107, ,3 77,3 79,2 78,4 7, Paul Martin Larsen Glamsbjerg 111, , ,7 105, ,6 78,3 76,5 78,0 6, Helmuth Carstensen Tinglev 83, , ,5 104, ,7 84,8 81,3 83,4 11, Niels Jørgen Kristensen Aalestrup 81, , ,4 107, ,5 79,2 79,1 79,5 7, Ole Christensen Hjørring 128, , ,4 108, ,3 77,4 80,4 79,4 7, Per Dahlgaard Thisted 30, , ,3 110, ,9 80,6 83,5 83,0 11, Hans Fyrstenborg Christensen Skjern 93, , ,3 106, ,2 76,1 77,1 77,0 5, Jens Jørgen Mariussen Hobro 66, , ,2 107, ,0 81,2 80,8 81,3 9, Anders Hvid Pedersen Them 48, , ,2 108, ,8 78,8 81,1 80,5 8,7 Højstkårede køer 2012 Ejer By Dyr nr Far Morfar Lakt. NTM Y- Krop Lem- Malke- Hel- Bedømt ind. mer org. hed Stortoft Holstein Henne C Stormati Bo Charles JUL12 Anna Lise & Leif Sørensen Ringe A Fortune S Sinatra JUN12 Gjorslev Gods V/Tesdorpf Store Heddinge S Bolton Samuelo MAR12 Stortoft Holstein Henne S Gibson S Sinatra JUL12 Jens Oluf Madsen Rødkærsbro P Shottle C Champion JAN12 I/S Bjørholm Holstein Glejbjerg C Stormati S Sinatra FEB12 Jens Oluf Madsen Rødkærsbro Frosty V Carry OCT12 Gjorslev Gods V/Tesdorpf Store Heddinge Dundee Com Lee MAR12 Hans Peder Hornbjerg Aars C Stormati B Freelanc MAR12 Aslundgård v/svend Nørgaard Bevtoft B Goldwyn Juote SEP12 Raunhøj Dairy I/S Hjortshøj V Hamsun T Ofalia JUN12 Torsten Nørgaard Sæby Ränneslöv T APR12 Finn Bartholomæussen Hobro Virzil P Shottle APR12 Holger P Olesen Brande S Bolton R Modest FEB12 Gjorslev Gods V/Tesdorpf Store Heddinge Damion T Lambada MAR12 Raunhøj Dairy I/S Hjortshøj R Mr Sam T JUN12 Anna Lise & Leif Sørensen Ringe D Mandy VAR Calano JUN12 Stortoft Holstein Henne Final Cut S Morty MAR12 Stortoft Holstein Henne Mr Burns L Talent MAR12 Levende højestkårede køer Ejer By Dyr nr Far Morfar Bedømt NTM Y- Krop Lem- Malke- Hel- Bedømt i lakt. ind. mer org. hed Stortoft Holstein Henne C Stormati Bo Charles JUL12 Stortoft Holstein Henne R Modest T Eberhard JUN11 Anna Lise & Leif Sørensen Ringe A Fortune S Sinatra JUN12 Torben Brødbæk Aulum Ramos Merdrignac DEC09 Gjorslev Gods V/Tesdorpf Store Heddinge S Bolton Samuelo MAR12 Stortoft Holstein Henne S Gibson S Sinatra JUL12 Lars Nissen Grindsted DH-131A Tarzan MAY11 Jens Oluf Madsen Rødkærsbro P Shottle C Champion JAN12 I/S Bjørholm Holstein Glejbjerg C Stormati S Sinatra FEB12 Bakkegården Grenaa D Michael D Webster FEB10 I/S Lieuwes Hirtshals P Shottle Com Lee JAN10 Jens Oluf Madsen Rødkærsbro Frosty V Carry OCT12 Andries Johannes Nijsink Årre C Allen VAR Worm JAN10 Erling Kildal Grenaa D Skotte T JUN10 22 Dansk Holstein Nr

Avl til gavn for DIN bundlinje

Avl til gavn for DIN bundlinje Avl til gavn for DIN bundlinje Optimal udnyttelse af vores avlsredskaber Indsatser i avlsplanen Øget sikkerhed = LD projektet Generationinterval Tyre & kvier Tilpasning af tyrehold Igangsætning Ventetyre

Læs mere

Bedømmelsesplan Dansk Holstein

Bedømmelsesplan Dansk Holstein Bedømmelsesplan Dansk Holstein TORSDAG Katalog Bogstav Chr. nr. Farnavn Point Rangering Ærespræmie Køer 2.-3. laktation Hold 1 kl. 9.00-9.25 Dommer Mogens Madsen Bane 1 Gjorslev Gods Store Heddinge 394

Læs mere

Bathau Holsteins I/S Tjele

Bathau Holsteins I/S Tjele Katalog Chr. Nr. Rang Points Indstilling Køer 1. laktation Hold 1 kl. 9.40-10.00 Dommer John Gribbon Bane 2 til æresp. Højager-Holsteins Rødding 322 051814-03332 1 23 Stortoft holstein Henne 301 033723-04463

Læs mere

N R. 1 F E B RUA R 2 014 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN

N R. 1 F E B RUA R 2 014 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN N R. 1 F E B RUA R 2 014 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN Top-100 besætninger 2013.............. 4 Racens tyre................................ 18 Tyreholdet i Viking Genetics............. 23

Læs mere

VikingGenetics har kurs mod bedre frugtbarhed. Avlsleder Peter G. Larson, VikingGenetics

VikingGenetics har kurs mod bedre frugtbarhed. Avlsleder Peter G. Larson, VikingGenetics VikingGenetics har kurs mod bedre frugtbarhed Avlsleder Peter G. Larson, VikingGenetics Disposition Sædens befrugtningsevne Sædkvalitet Frugtbarheden med kønssorteret sæd Hunlig frugtbarhed Danske avlsværdital

Læs mere

Velkommen til områdemøde Viking Holstein

Velkommen til områdemøde Viking Holstein Velkommen til områdemøde Viking Holstein RGK Bob-datter MissDanmark fra Tirsvad 2013 Holstein - D Cresten datter fra Margit og Jørgen Døssing, Højslev Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Valg

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Holdbarhed er godt NTM er bedre Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen

Holdbarhed er godt NTM er bedre Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen Holdbarhed er godt NTM er bedre Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen En ung ko producerer oftest mindre mælk end køer i senere laktationer. Der er derfor penge i at have køer, som er længelevende, hvis

Læs mere

N R. 1 F E B R U A R 2 012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN

N R. 1 F E B R U A R 2 012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN N R. 1 F E B R U A R 2 012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN Avlsmålet for Holstein.................... 5 Racens tyre................................ 8 Top 100 besætninger 2011..............

Læs mere

NTM Nordic total Merit eller var det merværdi eller mareridt

NTM Nordic total Merit eller var det merværdi eller mareridt NTM Nordic total Merit eller var det merværdi eller mareridt Diskussionsmøde om avlsmål indenfor HF 21. januar 2010, Agerskov Kro Morten Kargo Sørensen 1 NTM et fælles nordisk avlsmål foar alle pr. race

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Præmieliste - Malkevæg - Gl. Estrup - 2014

Præmieliste - Malkevæg - Gl. Estrup - 2014 Præmieliste - Malkevæg - Gl. Estrup - 2014 Hold nr. Placering Ærepræmie Modeldyr Point Kat.nr. Udstiller CKR-nr. Team Future Breeders Kalve 23 210 Terese Gudumlund, Søparken 12, 8550 Ryomgård 028568-02833

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Der er beregnet internationale avlsværdital for de egenskaber og racer som er angivet i tabel 1.

Der er beregnet internationale avlsværdital for de egenskaber og racer som er angivet i tabel 1. Januar 2008 Til avlsledere og avlsrådgivere INTERBULL avlsværdital beregnet januar 2009 Der er beregnet internationale avlsværdital for de egenskaber og racer som er angivet i tabel 1. Tabel 1. Egenskaber

Læs mere

Referat af møde i Jersey Avlsforum

Referat af møde i Jersey Avlsforum Referat af møde i Jersey Avlsforum Tid: Torsdag d. 5. maj 2011 Sted: Mødeleder: Referent: Til stede: Bygholm Landbrugsskole, Horsens Anders Levring Regitze Reinhold Jersey Avlsforum, Svenske repræsentanter,

Læs mere

Godt i gang med nordisk total indeks (NTM) Hvordan beregnes økonomiske vægte

Godt i gang med nordisk total indeks (NTM) Hvordan beregnes økonomiske vægte Godt i gang med nordisk total indeks (NTM) Hvordan beregnes økonomiske vægte Om projektet og om økonomiske værdier generelt Den valgte model principperne Kort om forudsætninger og resultater Økonomisk

Læs mere

Holstein-aftenmøde 29. februar Sidste nyt om Holstein Af landskonsulent Keld Christensen

Holstein-aftenmøde 29. februar Sidste nyt om Holstein Af landskonsulent Keld Christensen Holstein-aftenmøde 29. februar 2016 Sidste nyt om Holstein Af landskonsulent Keld Christensen Udvikling de seneste 20-25 år De gode historier om Holstein Udvikling frem til Effektive køer Sunde køer Holdbare

Læs mere

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 1 Februar 2015

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 1 Februar 2015 DANSK HOLSTEIN Avlsforeningen Dansk Holstein Nr. 1 Februar 2015 Dansk Holstein aftenmøde 23. februar 2015 18,45-19,30 Anvendelse af kødkvægssæd sammen med KSS til Holstein Karsten Willumsen, Ikast: Forudsætninger

Læs mere

RDM. Hold 22 RDM Livsydelse. Hold 23A RDM Køer over 4 år. Hold 23B RDM Køer over 4 år. Hold 24A RDM Køer under 4 år. Hold 24B RDM Køer under 4 år

RDM. Hold 22 RDM Livsydelse. Hold 23A RDM Køer over 4 år. Hold 23B RDM Køer over 4 år. Hold 24A RDM Køer under 4 år. Hold 24B RDM Køer under 4 år RDM Hold 22 RDM Livsydelse 100 Lene og Palle Jensen Bindslev 23 101 Lene og Palle Jensen Bindslev 23 102 Per Mr Jensen Hjørring 23 Hold 23A RDM Køer over 4 år 105 Lene og Palle Jensen Bindslev 23 104 I/S

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Nyheder - NAV rutine evaluering 2. maj 2014

Nyheder - NAV rutine evaluering 2. maj 2014 Nyheder - NAV rutine evaluering 2. maj 2014 Den seneste NAV evaluering af ydelse, frugtbarhed, eksteriør, yversundhed, øvrige sygdomme, kælvningsevne, malketid, temperament, vækst, holdbarhed, klovsundhed

Læs mere

Nyheder - NAV rutine evaluering 2. november 2013

Nyheder - NAV rutine evaluering 2. november 2013 Nyheder - NAV rutine evaluering 2. november 13 Den seneste NAV evaluering af ydelse, frugtbarhed, eksteriør, yversundhed, øvrige sygdomme, kælvningsevne, malketid, temperament, vækst, holdbarhed, klovsundhed

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Endnu et år med masser af Service-tjek

Endnu et år med masser af Service-tjek Endnu et år med masser af Service-tjek Under indlægget sætter vi fokus på: Kvægbrugets økonomiske situation og udvikling Krydsningskalveprojekt Eksport Genomisk selektion Avlsplanen i dag og i fremtiden

Læs mere

Præmieliste Malkekvæg

Præmieliste Malkekvæg Præmieliste Malkekvæg - 2010 RDM 2,11 Kvier 146 Lars Thuesen Ebeltoft 23 147 Anders Rasmussen Hornslet 22 2,21 Livsydelseskøer, min. 3.600 kg fedt + protein 148 Gert Aude Ebeltoft 23 RYK-Fonden 149 Lars

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Tyrevalget påvirker ydelse, sundhed og frugtbarhed, så det kan mærkes!

Tyrevalget påvirker ydelse, sundhed og frugtbarhed, så det kan mærkes! Tyrevalget påvirker ydelse, sundhed og frugtbarhed, så det kan mærkes! Dansk Kvægs Kongres 2007 Mandag den 26. februar i Herning Kongrescenter V/ landskonsulent Ulrik Sander Nielsen Dansk Kvæg, Afdeling

Læs mere

NTM. Udarbejdet af: Nanna Hammershøj Mette Sandholm Anders Fogh. Se European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

NTM. Udarbejdet af: Nanna Hammershøj Mette Sandholm Anders Fogh. Se European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Udarbejdet af: Nanna Hammershøj Mette Sandholm Anders Fogh NTM Se European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) STØTTET AF Dansk Holsteins fonde STØTTET AF mælkeafgiftsfonden Indledning EN KO

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Præmielister - Kødkvægsskuet 2014

Præmielister - Kødkvægsskuet 2014 Præmielister - Kødkvægsskuet 2014 Aberdeen Angus Holdnr: 1,11 Tyre under 1 år 3 Johan Knudsen Tranbjerg J 23 2 Johan Knudsen Tranbjerg J 23 1 Hans Jørgen Møller Jensen Hovedgård 22 Holdnr: 1,12 Tyre 2-3

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 1 Februar 2016

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 1 Februar 2016 DANSK HOLSTEIN Avlsforeningen Dansk Holstein Nr. 1 Februar 2016 Godt nytår Året 2016 begynder med nogle nye værktøjer, som Avlsforeningen Dansk Holstein har støttet. Det er bedre avlsstamtavler for fuld

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Kvæg. Rød Dansk Malkerace. Peter Leth Henriksen, Læborgvej 19, 6622 Bække. Bent Pedersen, Stenderupvej 12, 8700 Horsens

Kvæg. Rød Dansk Malkerace. Peter Leth Henriksen, Læborgvej 19, 6622 Bække. Bent Pedersen, Stenderupvej 12, 8700 Horsens 33 Kvæg Rød Dansk Malkerace Peter Leth Henriksen, Læborgvej 19, 6622 Bække Dommer Bent Pedersen, Stenderupvej 12, 8700 Horsens Racerepræsentant Dommeren fungerer også som ærespræmiedommer, dommer ved udvælgelse

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Malketid ud fra automatiske mælkemålere

Malketid ud fra automatiske mælkemålere Malketid ud fra automatiske mælkemålere Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen Tidsplan Forventet 2008 Tidspunkt Resten af 2008 Forår 2009 April 2009 April 2009 Aktivitet Færdig udvikling af system til avlsværdivurdering

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 2 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening 36 42 3 9 Conni Elmholt 1051p Sogns Jagtforening 34 41 4 173 Inge-Lise Jensen 1052 Sevel

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Præmieliste Malkekvæg Hjørring Dyrskue 2015

Præmieliste Malkekvæg Hjørring Dyrskue 2015 Præmieliste Malkekvæg Hjørring Dyrskue 2015 Hold 22 RDM Livsydelses køer 110 Lene og Palle Bæk Jensen Bindslev 23 Hold 23A RDM køer over 4 år 111 Lene og Palle Bæk Jensen Bindslev 24 113 I/S Kokkenborg

Læs mere

11. februar 2013 Side 1 af 16

11. februar 2013 Side 1 af 16 Holstein Hi-dyr - med genomisk information Info C: Dyrets Y-indeks er blendet information. Info G: Alle dyrets indeks er baseret på genomisk information. Ejer ChrNr FarNavn MFNavn NTM Info YInd PInd KælvNr

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Nordisk Avlsværdivurdering status og planer

Nordisk Avlsværdivurdering status og planer Nordisk Avlsværdivurdering status og planer Direktør Gert Pedersen Aamand Nordisk Avlsværdivurdering Nordisk Avlsværdivurdering 1 Nordisk Avlsværdivurdering Stå for avlsværdivurdering af kvæg i Finland,

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - Februar 2015 Bedømmelser Klasse: 1 114 115-12-0310 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 5,00 95,00 0,75 95,75 130 190-13-0156 190/Ikast Mark &

Læs mere

Betragtninger omkring hvordan Simmental opnår avlsmæssig fremgang for racen

Betragtninger omkring hvordan Simmental opnår avlsmæssig fremgang for racen Betragtninger omkring hvordan Simmental opnår avlsmæssig fremgang for racen Avlsseminar for Simmental Pejsegården, Brædstrup Anders Fogh November 2010 Avlsmaskinen Input: - Racen - Biologiske omstændigheder

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse By Telefon Email Mobil Andersen Keld Ansgarvej 10 7950 Nykøbing ansgarvej10@mvb.net 26742251 Boll, Alex Lindevej 16 7900 Nykøbing a-boll@hotmail.com 40534146 Boll, Dan

Læs mere

Fordele ved Nordisk Avlsværdivurdering

Fordele ved Nordisk Avlsværdivurdering Fordele ved Nordisk Avlsværdivurdering Direktør Gert Pedersen Aamand Nordisk Avlsværdivurdering Nordisk Avlsværdivurdering 1 Nordisk Avlsværdivurdering Stå for avlsværdivurdering af kvæg i Finland, Sverige

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Det bliver på mødet ikke diskuteret den enkelte ejendoms status, resultatet af TVinspektionen.

Det bliver på mødet ikke diskuteret den enkelte ejendoms status, resultatet af TVinspektionen. Børge Rødkjær Andersen Fjordvej 2 Vedr. ejendommen Fjordvej 2 Svend Ingvard Søndergaard Porsevej 2 Vedr. ejendommen Porsevej 2 Wendy Nørgaard Porsevej 4 Vedr. ejendommen Porsevej 4 Karsten Iversen Rubyvej

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager NR. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 4 Søren Astrup Senior Sevel 40 40 39 40 79 80 40 40

Læs mere

N R. 2 J U N I 2 013 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN

N R. 2 J U N I 2 013 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN N R. 2 J U N I 2 013 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN Bestyrelsen i Dansk Holstein............. 5 Racens tyre maj 2013................. 7 Interbull april 2013..................... 13 All-European

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Hædring af køer og opdrættere Årsmøde 2015

Hædring af køer og opdrættere Årsmøde 2015 Hædring af køer og opdrættere Årsmøde 2015 Side 1 af 8 Ved aftenfesten blev kort omtalt fantastiske årsresultater på ydelsen: 233 køer har rundet 100.000 kg mælk de seneste 12 mdr Heraf er 48 efter V Bojer,

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 2010 Gns Senior Klub 1 Ole Kristensen Viborg 582 116,4 116 117 120 115 114 2 Jacob Jensen Viborg 565 113,0 112 113 114 119 107 3 Peter Hertz Viborg 564

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Holstein Hi-dyr - uden genomisk information

Holstein Hi-dyr - uden genomisk information Holstein Hi-dyr - uden genomisk information Ejer ChrNr FarNavn MFNavn NTM YInd PInd KælvNr Krop Lem M.org Hel InsTyr Rådg. Vagn Kristensen 6880303533 Balisto VH Grafit 33 128 126 Henrik Hedegaard 4141502606

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Strategier for anvendelse af genomiske test på besætningsniveau

Strategier for anvendelse af genomiske test på besætningsniveau Strategier for anvendelse af genomiske test på besætningsniveau Line Hjortø Jehan Ettema Morten Kargo Christian Sørensen Torben Nørremark Anders Fogh Baggrund Brugen af KSS er nu en integreret del af dansk

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Skydning Total Old Boy Hold

Skydning Total Old Boy Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Old Boy Hold Træf Skud Træf Skud G 7 Krogager 1 115 120 48 Peter Terkelsen 4106 Krogager Jagtforening 40 40 45 Hans J. Nissen 4106 Krogager Jagtforening

Læs mere

Præmieliste - 2010 - Kødkvægskue - Agromek, Herning

Præmieliste - 2010 - Kødkvægskue - Agromek, Herning Præmieliste - 2010 - Kødkvægskue - Agromek, Herning Aberdeen Angus Holdnr: 1,11 Tyre 1-1½ år Kat.nr. Vægt Ejer 1 735 Venture Angus v/simon Johansen By Bredsten 24 Dansk Aberdeen-Angus Forening Bedste yngre

Læs mere

NR. 1 FEBRUAR 2010 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN FOR DANSK HOLSTEIN

NR. 1 FEBRUAR 2010 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN FOR DANSK HOLSTEIN NR. 1 FEBRUAR 2010 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN FOR DANSK HOLSTEIN Racens tyre................................ 5 Top-100 besætninger..................... 13 Interbull januar 2010.....................

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

AGRO NORD Kødkvæg - 2014 Præmieliste Aberdeen Angus

AGRO NORD Kødkvæg - 2014 Præmieliste Aberdeen Angus AGRO NORD Kødkvæg - 2014 Præmieliste Aberdeen Angus 10,11 Tyre under 1 år 1 Berit og Henrik Ahrenholt Madsen Skørping 23 10,12 Tyre 3-4 år 2 Berit og Henrik Ahrenholt Madsen Skørping 22 Bedste Handyr -

Læs mere

AGRO NORD Kødkvæg Præmieliste Aberdeen Angus Holdnr: 1,11 Tyre 1½ - 2 år

AGRO NORD Kødkvæg Præmieliste Aberdeen Angus Holdnr: 1,11 Tyre 1½ - 2 år AGRO NORD Kødkvæg - 2016 Præmieliste Aberdeen Angus 1,11 Tyre 1½ - 2 år 1 Ølands Angus Storvorde 23 1,21 Køer 2. og 3. kalvs med kalv 3 Ølands Angus Storvorde 23 Dansk Blåkvæg 2,11 Tyre 4 Thomas Glerup

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

SKJERN GF FODBOLD - TRÆNERUDVALGET

SKJERN GF FODBOLD - TRÆNERUDVALGET Opd. 22/10 SP TRÆNERLISTE 1/14 Indledning I nedenstående kan du finde navn, adresse, telefonnummer og evt. e-mailadresse på Skjern GF FOD- BOLDs trænere, holdledere og kontaktpersoner. Desuden kan du på

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab m 2012

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab m 2012 26-08-2012 15:54:50 - DDS SP v.3.12.6.3 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 25-50-200-300 m 2012 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 28262 Kristian Fabricius 02-004 Boddum-Ydby Skytteforening 200/14 200/17 400/31

Læs mere

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Nr. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 47 Marie-Louise Achton-Lyng Damer KFK 37

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

NR. 1 FEBRUAR 2009 AVLSFORENINGEN FOR DANSK HOLSTEIN

NR. 1 FEBRUAR 2009 AVLSFORENINGEN FOR DANSK HOLSTEIN NR. 1 FEBRUAR 2009 AVLSFORENINGEN FOR DANSK HOLSTEIN Racens toptyre............................ 4 Top-100 besætninger..................... 13 Interbull.................................... 21 Er registreringerne

Læs mere