N R. 1 F E B R U A R DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N R. 1 F E B R U A R 2 013 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN"

Transkript

1 N R. 1 F E B R U A R DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN NTM og justeringer i Racens tyre Top-100 besætninger Interbull december Sydafrika Landbrug og kvægavl i Canada AGRO NORD Landet rundt

2 Dansk Holstein-Aftenmøde Mandag 25. februar 2013 kl i Teatersalen, Herning Kongrescenter Stordrift og avl, nye bioteknologier i fremtidens avl og forskelle på avlsmål Gårdejer Jørn Kjær Madsen, Rønhave, Bramming Stordrift kombineret med avl på Rønhave Rønhave, udvidelse over årene til malkekøer og en kvote på 14 millioner kg, styring i dagligdagen med en vinkel over til avlsarbejde, hvordan avlsarbejdet udnyttes i bredden i besætningen og på de interessante og bedste køer, anvendelse af genomiske test/screening, og økonomien i avlsarbejdet på Rønhave, herunder også produktion af tyre og embryoner til avlsselskaber. ET-dyrlæge Søren Ernst Madsen, TransEmbryo og Tirsvad Holsteins, Brædstrup Bioteknologi i relation til den fremtidige genomiske verden Hvor står vi nu? Status for konventionel ET og nye teknikker samt avanceret DNA-teknologi. En kort historisk gennemgang af teknologier til forbedring af intensivt avlsarbejde til fremtidig kommerciel anvendelse af Ovum Pick-up, IVF og fortsat ET-udvikling. Landskonsulent Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein Er der forskelle i avlsmålene i de Holstein-populationer vi sammenlignes med? Er der forskelle mellem de mest aktive Holsteinlande på avlsmål og totalindekser? Hvordan er Dansk Holstein placeret i denne familie? Opdatering på NTM efter beslutning blandt Holstein i Finland, Sverige og Danmark. Kl Natmad i koncertsalen, Dansk Kvæg er vært Kvægkongres februar 2013 i Herning Kongrescenter Et lille udpluk af de mange emner, du kan shoppe rundt til på Kvægkongres 2013: Kvægkongres 2013 indledes med beretninger ved formand Peder Philipp samt direktør Gitte Grønbæk, VFL, Kvæg Sådan skaber vi vækst med indlæg og paneldiskussion med Annette Vilhelmsen, SF, Torben Hansen, S, Steen Gade, SF, Søren Gade, L&F samt Peder Philipp, VFL, Kvæg, ledet af Henrik Lisberg, Landbrugsmedierne. Kål, Klid og Kærlighed Bitz på kant med Danmark. Chr. Bitz løfter stemningen før middagen om danskernes madvaner Fremtidens mælkeproduktion, Independant Dairy Consultant, Mark Voorbergen, Holland (engelsk) Store kvægbedrifter tag ved lære af USA Terry R. Smith, USA (engelsk) Forandringsparathed Den holdbare ko Tjen penge på krydsningskalve Leder sæt dig ved bordenden, samt Styr på produktionen i det daglige Multifaktorielle besætningsproblemer facts og faldgruber Et par dage med mange vigtige og givtige informationer for en mælkeproduktion under store forandringer og udefra kommende pres. Bliv opdateret på den nyeste viden. Se det fuldstændige program, når du får det med tankbilen eller på forskellige hjemmesider.

3 DC Forandringernes Dansk Holstein Udgiver: Avlsforeningen Dansk Holstein Agro Food Park 15, Skejby 8200 Aarhus N. Tlf Fax Homepage: Redaktion: Jørgen Schelde Pedersen Flemming Petersen Landskonsulent Keld Christensen Henning E. Andersen (ansvarsh. og tekn. red.), Tryk og teknisk redaktion: Kannike Holding A/S Henning E. Andersen Digevænget Beder Tlf Indhold: NTM og justeringer i Racens tyre Bredden er styrken Større andel med besætningskåring Top-100 besætninger Interbull december Sydafrika Landbrug og kvægavl i Canada HHH Show i Zwolle, Holland HHH Show og Tulip-Sale i Holland AGRO NORD Hvordan De-Su farm i USA blev the king of genomics Kort nyt Ungdom Landet rundt Fotografer: Elly Geverink, Han Hopman, Olav Vibild, Jens Tønnesen samt med - arbejdere i Viking og Dansk Holstein Forsidebillede: Mon foråret er på vej? D Rødding-datter fra Jan Nygaard Larsen, Frederikshavn (foto Elly Geverink) vinde. Håber alle er kommet godt ind i 2013, men vi må jo nok indse, at tavlen ikke er visket ren for de genvordigheder, som de seneste år har budt på. Økonomien er ikke voldsomt forbedret endnu, men de vise mænd med krystalkuglerne indleder dog året med udsagn om lidt mildere vinde. De skal være over os nogen tid for at forbedre den økonomiske situation for mælkeproducenterne. Avlen har samlet sammen til lidt forandring i I NAV har vi sammen med racekolleger fra Sverige og Finland over den seneste tid drøftet de forandringer, som bl.a. Avlsforum har diskuteret og opfordret til at få på plads. Der er blandt brugerne god samling om forandringerne på NTM og underliggende avlsværdital. Der skal lidt mere vægt på malkeorganer i NTM, og der er små justeringer i malkeorganer med primært lidt bedre tilhæftning og styrke i yverbånd. For krop er der også ønske om ændringer, og det hele skulle gerne munde ud i en fortsat økonomisk mælkeproduktion på Hol - stein og herunder også nogle eksteriørmæssige forbedringer. Sammenligninger landene imellem ud fra Interbull NTM viser en stærk position af tyre fra de nordiske Holstein-populationer, og her nok stærkest udtrykt for Dansk Holstein. Det er vigtigt at vi har tyre med i toppen, for det er første blikfang. At vi så stadig skal kæmpe for at forklare vores økonomiske avlsstrategi baseret på højt økonomisk udbytte ved at vælge ud fra højeste NTM, ja det må vi tage med. Men flere og flere lande erkender korrektheden i denne filosofi og de bagvedliggende fakta om bedste økonomi og holdbarhed. Nok er pollethed ikke et særligt udbredt selektionskriterium, men for nogle en spændende niche endnu. Det kan dog blive ramme alvor i nærmeste fremtid, idet vi fra udland mærker intensiv søgning efter avlsdyr med pollethed. En enkelt mangeårig specialist samt yderligere et par nybegyndere gør en indsats for flere pollede dyr i besætningerne. Især fra Tyskland forlyder det, at afhorning vil blive forbudt for økologer og sikkert også ret hurtigt derefter alle andre. Det samme billede tegner sig for en del købere af kvier, og eksporten af danske kælvekvier samt en del køer har i 2012 toppet listen over mange år. Køberne kender godt til avlsstrategien og vælger den gerne til, men vi har i eksporten også været begunstiget af nogle sygdomme og små fluer, der har givet os en fortrinsstilling. Og den vil vi bevare. I den nærmeste tid ser vi frem til at møde Holstein-brugere ved flere lejligheder. Kvægkongressen har et righoldigt udbud af informationer til kvægbrugerne, og Dansk Holstein har aftenmøde med indlæg om stordrift kombineret med avl, teknologier til forbedring af intensivt avlsarbejde og forskelle i avlsmålene i samarbejdende Holstein-populationer. Lokalt i avlsforeningerne er vinteren typisk mødesæson og i år med valg til Dansk Holsteins avlsforum på ca. 100 personer. Inden vi når så meget længere ind i forår og forsommer, så begynder dyrskuesæson, startende med Agro Nord og avlsdyrauktion. Keld Christensen Nr Dansk Holstein 3

4 4 Dansk Holstein Nr At left: Dam of Bookem: Clear-Echo 822 Ramo 1199-ET VG-86 At right: Dam of Offie: Clear-Echo Offroad 1607-ET VG-87 Product of the U.S.A.

5 NTM og justeringer i 2013 Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein Sammen med kolleger i Hol - stein-foreningerne i Finland og Sverige har vi over de seneste møder haft forskellige ønsker til justeringer. Disse er samlet og afleveret til NAV, og ved yderligere beregninger kan imødeses justeringer, så vi får de balancer, som vi gerne ønsker i Holstein-avlsmålet på nordisk plan. Der er fokus på malkeorganer, krop og Y-indeks. I vinteren havde vi sammen med Holstein-repræsentanter fra Sverige og Finland indledende drøftelser, som vi efterfølgende præsenterede for eget avlsforum. Senest den 10. januar 2013 var der møde for at aflevere de forslag til ændringer, som raceledelserne ønsker vurderet og inddraget i NTM i løbet af Da detaljerne ikke er færdige, vil det ikke være formålstjenligt at gå i detaljer, men der var enighed om følgende forslag: Større vægt på malkeorganer i NTM, 50 % tillæg i forhold til vægten i dag List større opmærksomhed på yverbånd og yverbalance, dog uden at afstand mellem bagpatter rykkes væsentligt tættere Bedre redskab til at tilgodese ønsket om mere ensartet kropseksteriør og derfor forslag om et nyt indeks: Rammer (eng. Frame) bestående af størrelse, krops- D Onside med NTM +30 har naturligvis mange gode egenskaber, men krops - ka rakteren er lav, og her formoder vi et avlsværdital Rammer kan hjælpe på bedre insemineringsforslag. Her en D Onside-datter fra Tronsmark Holsteins dybde, brystbrede og krydsbredde Bedre illustration af optimum på lineære grafer Ønske om lidt øget vægt på fedt over for protein i Y-indeks Der var blandt de nordiske Hol - stein-kolleger stor enighed om de første punkter, kun ved vægtning i Y-indeks er der ret store forskelle på afregningsmodel fra Danmark-Sverige over for Finland, men vi tror på vi kan nå et fornuftigt kompromis. Kun til det nye indeks Rammer skal knyttes en kommentar, idet de andre stort set taler for sig selv. Kropskarakteren påvirkes i forskellig grad af de bedømte krops - egenskaber, og således kan en tyr, der avler pænt harmoniske og pas sende store køer sagtens ende med en karakter på 90-95, hvis der er for dårligt malkepræg (den runde type) og opsvejet kryds. Som et ekstra avlsværdital ønskes beregnet et avlsværdital Ram mer/frame, der kun omfatter så at sige koens rammer: størrelse, dybde og bredde (bryst og kryds). Derved vil den førnævnte tyr i eksemplet givetvis godt kunne bruges til de mindre køer for at træffe den ønskede størrelse på fremtidigt afkom. Emnet er kort drøftet med avlsfor - eningssekretærerne/avlsrådgivere, og der var her støtte til denne mulighed, der kunne forbedre insemineringsplanens resultater. Nr Dansk Holstein 5

6 Racens tyre februar 2013 Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein Ny og gammel. Nyt er, at VH Basil har fået NTM på basis af døtre afprøvning, og her er han i forhold til seneste genomiske NTM steget med +11 til NTM +37. Der indgår 30 døtre i bedømmelsen, og de har ændret på malkeorganer og krop, ligesom ydelsen er steget 12 Y-indeks enheder. En ændring, og her positiv, der kan forventes ud fra sikkerheder på genomiske test, men dog yderst sjældent. Derudover er der 3-4 nye tyre med genomisk NTM minimum +29. Her er spændende emner med forskellige afstamninger, og hvor hos især et par stykker VH Gregor og VH Blume både eksteriør og sundhed/reproduktion er godt. Der er således nye gode emner til en varieret brugsplan hjemme i staldene. Afstamningsmæssigt er det en sær- Det er besluttet, at vi fra 2013 medtager tyrene i beregning OG publicering af avlsværdital fra de er 17 måneder gamle og ikke som hidtil 20 måneder. Der laves lidt andre bedømmelsesplaner på tværs af racer for at tilgodese afkomsinspektørernes arbejdsdag og for alle en lidt mere effektiv dag med færre minutter og timer i bilen undervejs. Ny toptyr er denne gang VH Basil, en RGK Bob tillagt på Tirsvad Oman Jennifer. Der er 19 gode tyre i toppen med minimum NTM +30, heraf de 16 fra VikingGenetics. Tirsvad Oman Jennifer er moder til nye toptyr VH Basil deles bred gruppe af fædre til de bedste tyre med NTM +25. Naturligvis kan ikke alle tyre passe ind i alle besætninger eller til alle grupper af køer, og der er også tyre, der grundet for dårlige egenskaber VH Miracle har NTM +34, og han er en meget eftertragtet tyrefader. Opdrætter er Anderstrup Holstein 6 Dansk Holstein Nr

7 Tilpasning af bemanding i kåringsarbejdet Af Anders Fogh og Villy Nicolajsen Fokus på omkostninger I de mere kvægtynde område bliver der stadig længere mellem bedrifterne. Vi vil derfor fremover effektivisere bedømmelsen af malkekvæg i disse områder ved at bedømme RDM, Holstein og Jersey køer på de samme bedømmelsesrunder. Vi opnår derved, at der bruges færre dage og færre kilometer på at bedømme køerne. Kåring på tværs af racer på øerne Vi begynder med, pr. 1. april, at bedømme på tværs af alle racer på øerne (Sjælland, Fyn, Bornholm, mm.). På øerne er RDM og Jersey hidtil bedømt ved samme bedømmelsesrunder og med egne inspek- tører, mens Holstein er bedømt på selvstændige ture. I Jylland vil der kun være mindre ændringer. Holstein køerne i Jylland vil fortsat blive bedømt i separate kåringsrunder, hvor der udelukkende bedømmes Holstein køer. Ligeledes vil besætninger med RDM og Jersey stadig få besøg af bedømmere, som primært bedømmer RDM og Jersey. Delvis ny bemanding Pr. 1. april går afkomsinspektør Poul Vestergaard på pension, og derfor ændres bemandingen. Fremover bedømmer Mogens Madsen, Villy Nicolajsen og Torben Andersen alt malkekvæg på øerne. I Jylland vil Mogens, Villy og Torben både bedømme RDM og Jersey, og i fleksible skift indgå i teamet, hvor der kun bedømmes Holstein. Det nye består i at Mogens Madsen nu også optræder som Holstein inspektør, at Torben Andersen nu også vil virke hos RDM/ Jersey og at Villy Nicolajsen vil bedømme flere Jersey og koordinere i forhold til Dansk Jersey, efter Poul Vestergaard. Tag godt imod de nye inspektører. Fortsat fra side 6 i sundhed, reproduktion eller eksteriør måske helt fravælges, men så er der også mange gode valgmuligheder til avlsarbejdet i den enkelte besætning. Find dem og brug dem, du har mange muligheder for at få gode resultater generelt. Ændringer Siden genomiske resultater er blevet beregnet for første gang er de blevet publiceret, når stambogsførte tyre har nået en alder af 20 måneder. Dette er nu rykket frem til 17 måneder, idet det forventes, at de fleste tyre nok er igangsat. Derfor publicering på et tidligere tidspunkt. I forbindelse med afkomsinspektør Poul Vestergaards fratræden i foråret vil der ske nogle tilpasninger. Disse er beskrevet i den korte information om emnet. Afkomsinspektørerne vil i ko-tynde områder køre mere på tværs af racer, når racerne også er jævnt fordelt. Derved bliver der lidt færre kilometer at køre og en mere effektiv arbejdsdag. Vi har i vores arbejde for racerne altid haft en raceansvarlig, og dette fortsætter fremover. Læs artiklen andetsteds. Afkomsinspektørernes arbejde følges tæt af mange interesserede. Med lemmerne kan være meget interesserede i kåringen og dennes resultater. Afkomsinspektørerne sammen med deres ledelse laver jævnlige bedømmelsescheck i samme besætning og studerer rutinelister med deres anvendelse af karakterer og skala. På WHFF-plan er der workshops hver andet år, og her laves landesammenligninger. Og altid er de nordiske afkomsinspektører godt placeret grundet deres grundighed og store viden. Fortsættes 0 Nr Dansk Holstein 7

8 Racens tyre februar 2013 Stgb. Nr Navn Arvl. GS NTM P- Y- Sh Y- Føds.- Kælvn.- Døtre- Masti- Øvr. Klov- Holdsygd. info ind. ind. ind. ind. ind. fbh tisres. sygd. sundh. barh VH Basil (TY Maximum (TV G G-Force (TV G Freddie (TY Interbull VH Miracle (TY G VH Osmus (TY G VH Mando VH Lincoln (TY G VH Gejser (TY G VH Bostrup (TY G VH Mandel (TY G Picanto G VH Lyrik (TY G VH Jewel G VH Lund (TY G VH Grafit (TY G VH Salomon (TY G VH Opell G VH Orlando (TY G VH Gregor (TY G D Onside (TY VH Lumb (TY G VH Meno (TY G VH Blume (TY G VH Rubak (TY G Guarini (TV Interbull VH Loop (TY G Uno (TY G VH Okse (TY G VH Mota (TY G VH BlinkBY (BY G VH Rudolf (TY G Bookem (TY G VH Clark (TY G EarnhardtP (TY G Shotglass G D Mason (TY D Oscar (TY VH Manson (TY G Levi (TV Interbull VH Gavin (TY G Maserati (TV G VH Motto (TY G VH Leo (TY G VH Suarez (TY G VH Oboy BY (BY G Manpower G D Etoto (TY D Grove (TY Denim (TV G VH Omega G VH Eager G VH Bynke (TY G VH Mito (TY G VH Oppidan (TY G VH Sabin (TY G VH Ozzano (TY G VH Maine G Oman Justi (TY Offie G Dansk Holstein Nr

9 Krop Lem- Malke- Mal- Tempe- Eff Far Morfar Opdrætter mer org. ketid rament døtre RGK Bob CV Oman Justi Tirsvad Holstein, Brædstrup Man-O-Man Laudan Sædimport Tyskland Man-O-Man S Jordan 3 Sædimport Holland Oman Justi Die-Hard Sædimport USA Massey Roumare Anderstrup Holstein I/S, Skørping D Onside V Exces I/S Asmussen & Kaczmarek, Rødekro Mascol D Novalis Suntetorps Säteri AB, Sverige VH Lima Mascol Per Agergaard, Nørlem, Lemvig VH Gotfred RGK Flak I/S Hahlgaard, Hahl, Skive VH Bismark V Exces I/S Asmussen & Kaczmarek, Rødekro Man-O-Man RGK Didrik Anderstrup Holstein I/S, Skørping Snowman Mac Sædimport Holland Legend P Shottle Vognsild Østergård I/S, Aars Juwel Oman Justi Lappala, Finland Legend Jet Stream Anderstrup Holstein I/S, Skørping B Goldwyn Oman Justi Tirsvad Holstein, Brædstrup D Sammy Oman Justi Over Tolstrupgaard I/S, Viborg D Onside Mascol Nötcenter Viken AB, Sverige D Onsild V Exces I/S Skelsgaard, Thisted VH Grafit V Exces Erling Kildal, Åstrup, Grenaa T Officer Ha Manfred Tirsvad Anderstrup, Skørping Legend Ränneslöv Roland Oosterink, Borris, Skjern Massey Oman Justi Jørgen Vindum Sand, Herning Bowser B Goldwyn Anderstrup Holstein I/S, Skørping S Ross Jancker I/S Anders og Verner Pedersen, Kjellerup B Goldwyn Oman Justi Sædimport Tyskland D Limbo Stol Joc Tirsvad Holstein, Brædstrup Man-O-Man P Shottle Sædimport Italien D Onside V GroovyBL Jens Knudsen, Hågerup, Faaborg Man-O-Man Ramos Erik H. W. F. Wiltink, Outrup VH Bismark Ramos Finn og Johan Haugaard Høyer, Viborg Rakuuna Ramos Arvola,, Planet Ramos Sædimport USA D Cole T Lambada Hans Thysen, Åved, Skærbæk Man-O-Man Lawn Boy P Sædimport USA Snowman P Shottle Sædimport USA Mascol Oman Justi Gudmund Kristensen, Janderup Vestj Oman Justi Juote I/S Aslundgård, Bevtoft Man-O-Man B Goldwyn Anton Hammershøj, Stenild, Hobro Buckeye Oman Justi Sædimport USA VH Grafit D Onside Tronsmark Holstein, Bindslev Man-O-Man Pronto Sædimport Tyskland Massey RGK Bob CV Jørgen Pedersen, Vildbjerg VH Lima V Exces Fjordgården v/anders Olsen, Svinninge Super Toystory Anderstrup Holstein I/S, Skørping D Ole Nästgård Heiding Thomas, Sverige Man-O-Man B Goldwyn Sædimport Tyskland V Exces VAR Calano Preben Gundersen, Vognsild, Aars V GroovyBL D Novalis I/S Jan og Bjarne Gravesen, Thisted Freddie N Wizard Sædimport USA D Onside Slättaröd BR Moberg Lantbruk, Sverige D Expo Oman Justi Björn Cedergren, Sverige VH Bismark Ramos Finn og Johan Haugaard Høyer, Viborg McCormick Ramos Kallio, Finland D Onsild V Exces Gammelbygaard, V Gammelby, Højer VH Single D Banker Søren Jørgensen, Torp, Karby D Oscar Rakuuna Bente Tang og Jens Tylvad, Skjern Man-O-Man B Goldwyn Sammatti, Finland Ha Manfred Emp Elton Sædimport USA Observer Offroad Sædimport USA Nr Dansk Holstein 9

10 Toptyre fra Viking Vikings mål er at avle køer med bedst mulig totaløkonomi udtrykt i NTM. * Uafhængige undersøgelser i USA viser, at Vikings Holstein tyre er førende for ydelse, frugtbarhed, sundhed og holdbarhed. Se resultaterne her* dynamic/sortnew/current/ PHOnm.html Sunde og økonomiske køer 10 Dansk Holstein Nr

11 Bredden er styrken Af racekoordinator Claus Langdahl, VikingGenetics VikingGenetics har det sjette - stør ste Holstein-program i verden med 185 (175 Holstein og 10 DRH) igangsatte og afprøvede tyre om året. Avlsmålet har fokus på den ko der giver bedst økonomi for kvægbrugeren. Vikings Holstein-program har som sin fornemste opgave at fremskaffe de bedste tyre ud fra avlsmålet. Avlsmålet, som besluttes af kvæg - bru gere igennem Dansk Holstein, er på væsentlige områder anderledes end avlsmålene i Holstein-programmer i andre dele af verden. Holstein-avlen er international, og Viking skal agere i den. Det forudsætter at udnytte spændende genetik fra omverdenen og samtidig have anderledes fokus end andre lande. Derfor bliver samtlige tyrefædre genomisk testet på NTMskalaen inden de benyttes. Faktisk tester Viking ca. 200 udenlandske tyre om året med det formål at finde og benytte de bedste udenlandske tyre som tyrefædre. Den udenlandske genetik kan bidrage til Vikings program, men nogle gange fravælges en international tyrefar, fordi hans NTM er for lavt. Det er altså ikke en kvalifikation i sig selv at tyren bliver brugt i flere andre lande. Det erklærede mål for den avlsmæssige udvikling er tre NTMenheders fremgang pr. år, hvilket er en ambitiøs målsætning. Figur 1 viser tyrenes gennemsnitlige NTM Figur 1 Gennemsnitligt NTM på tyrene fordelt på fødselsår. pr. fødselsårgang. De tre enheders årlige fremgang kan nås med hjælp af genomisk selektion årgangen når knap op herpå, men i denne gruppe af tyre er den endelige selektion til ungtyre endnu ikke foretaget. Derfor vil gennemsnittet stige, så vi forhåbentlig når målet på tre enheders fremgang også fra 2011 til Tyrene kommer fra alle tre Viking-lande I det daglige selektionsarbejde i Viking er det en stor fordel, at der er fælles indekser i de tre Vikinglande. NAV (Nordisk Avlsværdi Vurdering) har eksisteret i mere end 10 år og leverer indekser, som er 100 % sammenlignelige mellem landene. Det betyder, at det er muligt at sætte fælles niveauer for, hvad der genomisk testes i landene. Tyrens nationalitet er ikke en faktor, når tyrekalvene selekteres. Her er der udelukkede tale om avlsmæssige overvejelser. På trods af dette er det positivt, at det er muligt at finde gode tyre i alle tre lande. Tabel 1 viser fordelingen pr. land ved de indkøbte tyre i Som tabel 1 viser, købes langt de Tabel1. Fordelingen pr. fødselsland for indkøbte tyre i 2012 Danmark Sverige Finland Total Antal tyre Andel i % Antal besætninger Nr Dansk Holstein 11

12 flest kalve i Danmark. Ud af de i alt 247 indkøbte kommer 178 fra Danmark. Fordelingen mellem landene svarer dog næsten til fordelingen af Holstein-køerne mellem landene, og derfor er det fair at sige, at kvægbrugerne i Danmark, Sverige og Finland har lige muligheder for at lave næste generations topgenetik til Viking. Ramos-koen fra Finn og Johan Høyer I/S ved Viborg er mor til VH Bynke, som er den mest anvendte GenVikPLUS tyr i 2012 med godt insemineringer Tyre fra 195 forskellige besætninger Ikke færre end 195 forskellige besætninger har leveret de 247 tyrekalve Viking har købt i Det viser, at vi har stor bredde i avlsarbejdet, og at et stort antal kvæg - bru gere er involveret i at fremskaffe den kommende genetik til kollegerne i Viking-området. En kæm - pe styrke for en landmandsejet forening som Viking. Besætningen, der i 2012 solgte flest tyre til Viking har solgt i alt ni tyre, tre besætninger har solgt fem og to besætninger har solgt fire. De resterende 189 besætninger har solgt fra 1-3 tyre. Vognsild Østergård I/S er en af de besætninger der har leveret flest tyre til Viking i Denne D Banker-ko har leveret en Sterngold-tyr til VikingGenetics Intet andet sted i verden er der så koncentreret brug af de bedste tyre i besætningerne, hvilket selvfølgelig i første omgang er til gavn for kvægbrugerne, da det avlsmæssige niveau i besætningen hæves. Samtidig giver det gode muligheder i selektionen af næste generation af toptyre i Viking. Lavere pris for test af hundyr Selv om genomisk selektion har været en del af avlsarbejdet i fem år, sker der løbende forbedringer og tilpasninger. Det er glædeligt, at det har været muligt at sænke prisen for test af hundyr fra 740 kr. til 595 kr. en prisreduktion på omkring 20 %. Det er fortsat 54Ktesten, vi anvender, men der arbejdes intenst med en test på færre markører, som vil blive endnu billigere. Vi ved ikke, hvornår den nye test er klar, men der er udsigt til, at det bliver muligt at genomisk teste hundyrene til væsentlig færre penge formentlig endda så 12 Dansk Holstein Nr

13 billigt at man kan anvende de ge - no miske testresultater til avlsmæssige beslutninger på besætningsniveau. Når det bliver billigere at genomisk teste hundyrene, vil der med stor sandsynlighed dukke spæn - den de kvier op i flere besætninger. Det bliver en fantastik mulighed til at øge avlsinteressen og få flere besætninger i gang med skyllearbejdet. Skyllebidraget på kr. til de mest interessante kvier, som Viking har introduceret i slutningen af 2012, er blevet taget rigtig godt imod, og forhåbentlig betyder det, at flere at de allerbedste kvier bliver skyllet. En positiv nyhed er også, at NAV begynder at beregne genomiske avlsværdier hver måned. Der er fortsat de fire officielle indeksberegninger i februar, maj, august og november. Derimellem beregnes genomiske værdier på de hundyr og tyrekalve, der ønskes testet. Det betyder hurtigere svartid. Poul & Margit Henningsen ved Nibe har 2012 leveret den første kalv (en D Estrup-kalv) til Viking på denne D Ole-ko. Drægtighedsaftaler I det sidste år har vi for alvor fået sat gang i drægtighedsaftaler med tilkendegivelse fra Viking til kvæg - bru geren om, at hvis der fødes en tyrekalv på det givne hundyr, er vi interesseret i at genomisk teste den. Fordelen ved dette er, at vi dermed undgår at kalven bliver flyttet til en slagtekalveproducent eller sendes til Holland, og at kalven kommer med i genomisk test hurtigere. Det er faktisk mere end 90 % af de kalve, der genomisk testes, hvor kvægbrugeren på forhånd ved, at hvis det bliver en tyrekalv, er Viking interesseret i at genomisk teste den. En ulempe ved dette system er, at vi nogle gange tester en tyrekalv på en ko, som ikke har tyremorniveau, da vi tester mange kalve født på kvier. I det øjeblik vi skal indkø - be tyrene, har vi dog mere information i form af ydelse og kåring (besigtigelse af rådgiver) som indgår i vores beslutning. 2,8 mio. kr. i vilkårspenge til opdrætterne Vikings indkøbsmodeller indeholder vilkårsbetaling. På baggrund af sædforbruget i 2012 er der betalt 2,8 mio. kr. i vilkårspenge (royalty) til opdrættere af tyre i Viking. I tabel 2 ses de mest anvendte tyre i 2012 opdelt på døtreafprøvede og GenVikPLUS-tyre. Tallene er det totale forbrug i Danmark, Sverige og Finland + eksporterede doser. Tabel 2. Mest benyttede tyre i 2012 fordelt på døtreafprøvede og GenVikPLUS-tyre Døtreafprøvede tyre Antal doser GenVikPLUS-tyre Antal doser D Etoto VH Bynke D Mason VH Pop D Sol VH Bostrup S Ross VH Mota D Jul VH Op D Onside VH Mandel Nr Dansk Holstein 13

14 SUPERB VAL-BISSON DOORMAN Førende Genetik VAL-BISSON DOORMAN BOOKEM X SHOTTLE X GOLDWYN X FINLEY X RUDOLPH - Meget interessant afstamning - Super sundhedsegenskaber (celletal, holdbarhed) - Ekstremt gode malkeorganer GTPI 2439 PTAT 4.59 Malkeorganer 3.7 Lemmer og Klove 2.65 Celletal 2.51 Grøngårdvej 24, 6270 Tønder Tlf: Dansk Holstein Nr

15 Større andel med besætningskåring Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein Afkomsinspektørerne besøgte det seneste år 2049 besætninger for at bedømme en eller flere køer. 58 procent af disse får besætningskåret, d.v.s. bedømt mindst alle 1. kalvs-køerne. Og i alt kalvs-køer er ifølge opgørelsen kåret samt yderligere knap køer i 2. og 3. laktation. Afkomsinspektørernes arbejde er blevet mere omfattende over en årrække med mere besætnings kå - ring selv om besætningsantallet falder. Der er dog i 2012 bedømt godt køer færre i 1. lakta - tion, men omtrent tilsvarende forholdsmæssig tilbagegang for kalvskøerne. Men samlet er der bedømt køer, hvilket bringer os tilbage til niveau i Der er bedømt besætningskåring i 58 % af alle Holstein-besætninger, en stadig høj og uændret andel af besætningerne. Udviklingen skal nok tolkes i den retning, at en række besætninger er ophørt med kå - rings arbejdet af forskellige grunde, herunder nok især den økonomiske situation. For år tilbage blev opgørelsen lavet på avlsforeningsniveau, men da avls rådgiverne ikke følger disse grænser, er det umuligt at lave klare grænser på avlsforeningsniveau, og der køres nu på rådgiverområder. I en række store og komæssigt Antal besøgte besætninger med bedømmelse af mindst en Dansk Holstein-ko og heraf antal besætninger bedømt som besætningskåring Avlsrådgiver Antal besætninger med bed. Heraf besætningskåringer 1. lakt lakt Antal % I alt antal køer Thomas Lind Mads Fjordside Henrik Schøler Jens Erik Nielsen Jørgen Buur Palle Larsen Klaus Elmelund Jan Andresen Bjarke Kudahl Kristensen Torben Nørremark Bo Juul Troelsen Sara Jessen Peter Weinkouff Pedersen Erik Haahr Pallesen Steen Thalund Søren Kjær Johannesen Andre rådgivere/sælgere I alt I alt Holstein-køer I alt Holstein-køer I alt Holstein-køer I alt Holstein-køer I alt Holstein-køer Nr Dansk Holstein 15

16 Top-100 besætninger 2012 Af afkomsinspektørerne, Mette Bech og Keld Christensen I Top100-listen er der ny fløj, nemlig besætningen hos Christen Christensen, Tjele. Besætningen hos Christen Christensen har de senere år trykket på i toppen, nu tog de den. Der er stor stabilitet i toppen af listen. B Goldwyn har den bedste gruppe af kårede døtre, ligesom de seneste 3 år, og en række danske tyre med meget store grupper af kårede døtre leverer også tilfredsstillende resultater. Der er i køer kåret med 94 points hos Stortoft Holstein, Anne Lise & Leif Sørensen samt på Gjorslev Gods. Tilslutningen til kåring og døtregruppebedømmelse har over årene vist et stigende niveau, hvilket fremgår af anden artikel. Det seneste år er dog lidt anderledes, idet antal kårede køer er faldet. Der er en tilslutning på 58 procent af alle Fortsat fra side 15 tætte områder er der deltagelse på op til procent, ja endda enkelte områder med endnu større tilslutning til besætningskåring. Registreringerne ved kåring og døtregruppebedømmelse er vigtige for sikkerhed i avlsarbejdet og forbedring af næste generation. Derfor fortjener både arbejdet og resultaterne opmærksomhed og forståelse for deres tilblivelse. Stortoft Stormatic Maja er højest kåret og Landsskue- og Agromek-vinder besætninger til kåringsarbejdet med mindst alle førstekalvs-køer. Med en stor interesse blandt mange besætningsejere er der også god grund til at rangere besætningerne efter kvalitet, her opgjort med LT-points. For at deltage i denne Nu er levering af tyremateriale jo indskrænket i antal, men nok bredt ud på flere potentielle emner med genomisk test. Derfor er det stadig vigtigt at kunne få oplysninger om eksteriør på tyremødre Derfor kan kun opfordres til, at der fortsat er opbakning til bedømmelsesarbejdet med en stigningstakt som set over de senere år. rangering gælder følgende, og det skal her bemærkes, at minimums - græn sen på 80 points for krop, lemmer og malkeorganer er fjernet: Renracet besætning, hvor min. 90 % af køerne er Holstein (incl. Rød Holstein) Regelmæssig kåring i 1., 2. og 3. laktation Kåring af alle dyr i besætningen på kåringsdagen (undtagen syge el. lign.) Ydelse i kontrolåret minimum racegennemsnit i år 712 kg fedt + protein LT-points beregnes som: Besætningens gns. NTM + (besætningens gns. Helhed 80) I alt besætninger har delta- 16 Dansk Holstein Nr

17 Revision, regnskab og økonomisk rådgivning Hvordan ser din landbrugsbedrifts økonomi ud? Dansk Revision Randers hjælper dit landbrug med at være på forkant med nye krav og ændrede forhold. Vi er klar til at hjælpe med en bred vifte af ydelser. Ud over vores basisydelser revision og regnskabsmæssige assistancer yder vi rådgivning til landbrugsvirksomheder inden for: Regnskabsudarbejdelse Drifts -og finansierings rådgivning Skat og moms Erhvervsservice Dansk Revision Randers er med i udviklingen fra traditionelt til moderne landbrug. Dansk Revision, Randers Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ Nr Dansk Holstein 17

18 TOP-LT besætninger rangeret efter LT points Bes nr Ejer By Årskøer Antal i % Gns Antal Gns Gns Antal Krop bes ungtyr f+p ind. NTM Y-ind. bed Christen Christensen Tjele 57, , ,7 111, , I/S Risbak Kjellerup 138, , , Hans Kristian Hjerrild Hansen Årre 49, ,1 107, , Lisbeth Klinge Knebel 76, , ,3 107, , Tronsmark Holstein Bindslev 174, , ,8 108, Helmuth Carstensen Tinglev 83, , ,5 104, , Ole Østergård Tim 38, , ,4 106, , Hedeagergaard I/S Ansager 134, , ,8 107, , Jens Oluf Madsen Rødkærsbro 39, , ,1 108, , Aslundgård v/svend Nørgaard Bevtoft 110, , ,7 111, , Flemming Petersen Ribe , , Kaj Nielsen & Poul Erik Nielsen I/S Nibe 46, , ,8 104, , Anders Ove Vestergaard Løgstrup 59, , ,8 104, , Erik Andersen Kjellerup 102, , , , Jens Jørgen Mariussen Hobro 66, , ,2 107, Jens Pedersen Tjele 46, ,7 107, , Gunnar V Mouridsen Skjern 56, , ,7 106, , Birger Kristensen Egtved 60, , ,7 107, , Lars Hansen Ribe 141, , , , I/S Højgaard Thyholm 95, , ,1 109, , Højager Holstein Rødding 212, , ,4 107, , Søren Brogaard Christensen Stoholm Jyll 120, , ,1 106, , Anders Hvid Pedersen Them 48, ,2 108, , Knud Christensen Roslev 12, , ,1 106, , I/S Anders og Verner Pedersen Kjellerup 143, , ,5 106, , Verner Villadsen Ribe 66, , ,8 105, , Harry Lynggård Katholm Ryomgård 26, , , , Claus Nissen Ribe 152, , , , Preben Urup Tistrup 103, , ,7 104, , Niels Jørgen Kristensen Aalestrup 81, , ,4 107, , Erik Rasmussen Hjørring , , , Torben Andersen Skals 130, , , , Erik Andersen Tarm 75, , , , Peter Jørgensen Lunderskov 54, , ,4 105, , Kristian Sloth Lemvig 91, , , , Karsten Holm Kolind 36, ,3 105, , Thyge Kroer Johnsen Ørum Djurs 60, , ,6 105, , Egon Brasholt Vrå 67, , ,7 106, , Vagn Reppien Thomsen Bramming 153, , ,2 109, " ""Raunlund"" v/per Rasmussen " Randers SØ 69, , ,5 106, , Brian Nyrup Christensen Tjele 107, , ,1 106, Steen Birger Bækgård Herning 42, , ,1 104, , Søren Frantsen Nykøbing M , ,9 104, , Niels Henrik Nørgaard Fårup 197, , ,6 105, , Holger P Olesen Brande 40, , ,7 102, , Erling Gert Nielsen Mørke 110, , ,4 100, , Tech College Aalborg Aalborg 43, , ,3 105, , Jan Duchwaider/Heduig Boserup Skibby 166, , ,4 105, ,4 18 Dansk Holstein Nr

19 Lem- Malke- Hel- LT mer org. hed point 82,7 84,4 83,8 14,5 84,5 84,5 84,9 14, ,3 83,1 14,2 85,8 81, ,3 81, , ,8 81,3 83,4 11,9 81, ,5 11,9 81, ,4 11,2 87,8 85,2 86, , , ,7 81,5 10,5 82,5 83,6 84,4 10,2 81,8 85,4 84,4 10,2 83,9 82,2 83,6 9,6 81,2 80,8 81,3 9,5 84,3 85,5 85,4 9,1 81,5 81,8 82, ,1 81,3 9 80,4 78,3 79,8 9 81,1 79,3 80,8 8,9 83,2 83,2 83,3 8,7 79,9 81,3 80,6 8,7 78,8 81,1 80,5 8,7 85,3 78,5 82,5 8,6 80,7 81,2 81,9 8, ,6 81,6 8, ,1 81,1 8,1 79,2 79, ,3 83,4 82,2 7,9 79,2 79,1 79,5 7,9 80,6 81,2 81,7 7, ,1 81,7 7,7 84,3 81,9 83,6 7,6 82,7 82,6 83,2 7,6 83,8 81,9 83,1 7,6 79,1 80,1 80,3 7,6 78,9 79,4 80 7,6 78,7 81,2 80,8 7,5 80,3 79,6 80,3 7,5 81,3 78,9 80,9 7,4 80,9 79,1 80,3 7,4 82, ,2 7,3 79,2 83,4 81,4 7,3 84,6 82,8 84,6 7,2 83,8 85,6 86,4 7,1 84, ,7 7,1 82,6 78,8 80,8 7,1 80,4 80,1 80,7 7,1 D Zac-datteren fra Jens Oluf Madsen er kåret højt og påvirker også positivt NTM get i kåringsarbejdet, men for at være på Top-100 skal ovenstående krav opfyldes. I alt står opført med besætningskåring, men herefter tjekkes for deltagelse i kå - rin gen af køerne i de tre første laktationer. Top-100 Christen Christensen, Velds, Tjele, har i flere år luret på fløjen, i 2012 tog han den. Gennem mange år er der lavet et godt arbejde i besætningen på de 60 køer, og der ses en god kåring. I/S Risbak, Kjelle - rup, Hans Kristian H. Hansen, Årre, og Lisbeth Klinge, Knebel. Et kig længere ned ad listen fortæller om besætninger, der år efter år holder et konstant højt niveau på LT-listen, men heldigvis kan nye da bryde igennem og være med. Lidt forandringer i NTM på de enkelte besætninger kan hurtigt flytte rundt på besætninger, selv om det kun er marginale ændrin- ger, men det er hvad der ses i år hos de seneste års NTM-topscorer, Lis beth Klinge, Knebel. Eksteriørmæssigt er de to bedste besætninger på LT-listen fortsat i staldene hos Jens Oluf Madsen, Rødkærsbro, med 86,9 i Helhed og Holger P. Olesen, Brande, med 85,4 i helhed. Bedst for krop og malkeorganer er Holger P. Olesen, medens besætningen hos Jens Oluf Madsen har klart de bedste ben (opstaldet i bindestald). Jens Pedersen, Tjele, følger lige efter de to nævnte med samlet 85,4 i helhed. Vedrørende NTM ligger LT-topbesætningerne ganske højt, men da der her er krav til ydelseshøjde, kåringsniveau og kåring i alle tre laktationer, vil der være besætninger med høje NTM udover dem i Top-100. Fortsættes 0 Nr Dansk Holstein 19

20 TOP-LT besætninger rangeret efter LT points Bes nr Ejer By Årskøer Antal i % Gns Antal Gns Gns Antal Krop bes ungtyr f+p ind. NTM Y-ind. bed Mogens Juul Nielsen Vemb 124, , ,4 104, , (kvæg) v/erik Bjerregaard Hobro 39, , ,8 104, , Michael Mikkelsen Grenaa 131, , ,3 106, , I/S Bækgård Ribe 147, , ,8 106, , Poul Nielsen Møldrup , ,3 103, , I/S Hedelund Aalestrup 218, , ,5 106, Markus Brun Gredstedbro 117, , ,3 103, I/S Lille Djernæs Thisted 191, , ,2 102, , I/S Engkjærgaard Roslev 232, , , , Klaus Poulsen Iversen Erslev 160, , , Tommy Nielsen Karup J 163, , , Jens Peter Jørgensen Toftlund 59, , ,3 102, , Bjarne Terkelsen Løkken 133, , ,7 103, , Per Øris Høgh Møldrup 217, , ,5 104, , Tove & Torben Ellegaard Varde 117, , ,2 103, , Kristian Bro Jensen Skive 76, , ,1 106, , I/S Jan og Bjarne Gravesen Thisted 185, , ,1 105, , Bjarne Vestergård Hansen Spjald 176, , , , Bente Vestergård & Ole Kristensen Spøttrup 149, , , , Niels Hansen Brovst 158, , ,5 106, , Lars Kristian Søndergård Hobro , ,2 105, Henry Jensen Bøvlingbjerg 120, ,5 106, , Hedebo I/S Ribe 153, , ,8 107, , Anna Lise & Leif Sørensen Ringe 109, , ,2 104, , Torben Poulsen Stride Løkken 46, , ,5 102, , Erik Klostergaard Rasmussen Sorring 87, , ,1 103, , Carsten Port Toftlund 186, , , , Per Thomasen Kirke Hyllinge210, , ,9 103, , Allan Bendtsen Bedsted Thy 122, , , , Kristian Nielsen Snedsted 151, , ,7 104, , Bjarne Moustsen Viborg 139, , ,9 104, , Skovgård Them 340, , ,9 105, , Brian Hansen Havndal , ,4 104, , Lønagergård v/lars M. Pedersen Gjerlev J , ,7 103, Jens Frode Iversen Viborg 115, , ,1 104, Niels Skov Jensen Teglladen Aabybro 38, , , , Torben Jessen Varde 145, , ,4 104, , Niels Erik Christensen Hobro 143, , ,4 105, , Vagn Fredholm Erslev 39, , ,7 104, , Frøholm v/lone F. Bertelsen Ørsted 212, , ,2 103, , Kr, O, Dahlgård Snedsted , ,8 105, , Vivi Poulsen Nykøbing M 128, , ,3 104, , Kurt Østergaard Vamdrup 157, ,4 107, , Sten Simonsen Brønderslev , ,7 101, , Søfælde I/S Ringe 215, , , , Erik Albrechtsen Hjørring 58, , ,7 102, , Lykkegården I/S Ørsted 246, , ,4 103, , Oluf Bøgh Hobro , ,1 101, , Bo Skovbjerg Nielsen Vrå 229, , ,9 103, , Thomas Møller Thisted 126, , Mogens Nissen Kjær Ribe 257, ,1 104, Martin Christensen Sunds 221, , ,8 99, , I/S Bjørholm Holstein Glejbjerg 141, , ,7 103, , I/S Sørensen Varde 212, , ,9 102, ,7 20 Dansk Holstein Nr

21 Lem- Malke- Hel- LT mer org. hed point 83,1 83,7 83,5 6,9 81, ,1 6,9 79,7 78,1 79,4 6,7 78,5 79,1 78,9 6,7 81,3 80,8 81,2 6,5 83,2 83,2 83,9 6, ,3 82,1 6,4 82,2 81,8 82,1 6,3 81,3 79,9 81,3 6,3 79,7 80,1 80,3 6,3 78,8 78,2 78,9 6,3 80,7 81,7 81,9 6,2 80,9 81,1 81,5 6,2 82,6 81,5 82,6 6,1 81,3 79,7 80,9 6,1 78,4 81,1 80 6,1 80,3 81,6 81,9 6 81,1 79,3 80,2 6 79,8 79,7 80,7 5,9 78,9 80,6 80,4 5,9 78,4 79,8 79,7 5,9 80,3 81,3 81,3 5,8 77,9 78,5 78 5,8 83,1 80,8 82,5 5,7 80,6 80,9 81,2 5, ,9 80,6 5,7 83,5 81,2 82,7 5,6 80, ,7 5,6 80, ,5 5,5 79,8 80,8 80,6 5,3 80,3 78,1 79,4 5, ,1 79,3 5, ,5 81,7 5,1 79,9 79,3 80,4 5,1 77,9 79,4 79 5,1 81,1 80,4 80,8 5 79,2 78,6 79,6 5 80,8 78,6 80,5 4,9 78,4 80,7 80,2 4,9 83,5 80,8 82,6 4,8 81,3 82,8 82,8 4,6 77,5 79,6 79,3 4,6 79,4 80,2 80,1 4,5 81,3 80,9 81,7 4,4 80,3 79,6 80,7 4,4 80, ,6 4,3 81,4 77,4 79,6 4 84,2 80,8 82,8 3,9 80,5 80,9 81 3,9 79,1 79,7 79,9 3,9 79,9 79,4 79,8 3,9 83,7 83,9 84,6 3,8 82,4 79,9 82,1 3,8 79,7 79,4 79,9 3,8 Besætningsgruppen fra Gjorslev Gods bestod af en række gode køer, der selvfølgelig er med i det høje kåringsresultat Højt NTM De besætninger der kun får kåret 1. kalvs-køerne, fremgår ikke af LT-listen. Der er derfor lavet en Top-liste med NTM-toppen efterfølgende, og her tager som ny besætning Hans Kristian H. Hansen, Årre, fløjen sammen med Ben te Tang & Jens Tylvad, Skjern, begge besætninger med 11,1 i NTM. På tredjepladsen følger Christen Christensen tæt efter med NTM 10,7. Højestkårede køer Oversigten over højestkårede køer i 2012 omfatter 194 køer, der har opnået en karakter for Helhed på 90 points eller højere mod 176 året før. Det skal endda hertil bemærkes, at fra april 2011 har det efter nordisk aftale ikke været muligt at kåre 1. laktations-køer højere end 89 points, og at de således må vente til 2. og senere laktationer med at blive kåret 90 i helhed. Derfor omfatter listen ingen 1. kalvs køer. I alt 100 køer er kåret 90 points eller mere i 2. laktation, 88 køer i 3. laktation og 6 køer i 4. og senere laktation. Der er på listen over de 194 køer i alt 17 døtre efter D Banker og 8 døtre efter hver af tyrene V Haslund, V GroovyBL samt B Goldwyn. Gjorslev Gods, Store Heddinge, har i alt fået 11 køer kåret 90 points eller højere i 2012, efterfulgt af Høj - ager Holstein, Rødding, med 8 køer og Raunhøj Dairy, Hjortshøj, med 7 køer. Højest kårede køer blev rangeret efter antal laktationer 3. kalvs-kø - er ne efter C Stormatic x Bo Charles hos Stortoft Holstein, Henne, A Fortune x S Sinatra-datteren hos Anne Lise & Leif Sørensen, Ringe, samt S Bolton x Samuelodatteren på Gjorslev Gods. Højestkårede nulevende køer omfatter også køer kåret tidligere, og herved bliver toppen udvidet, bl.a. med to køer med 94 points fra Stortoft Holstein samt Torben Nr Dansk Holstein 21

22 Højeste NTM Chr nr Navn By Års- Antal % Kg Antal Gns. Gns. Antal Krop Lem- Malke- Hel- LTkøer i bes. ungtyr F + P ind. NTM Y-ind. bed. mer org. hed point Hans Kristian Hjerrild Hansen Årre 49, , ,1 107, ,8 82,0 83,3 83,1 14, Bente Tang og Jens Tylvad Skjern 130, , ,1 109, ,3 81,5 79,4 80,8 11, Christen Christensen Tjele 57, , ,7 111, ,7 82,7 84,4 83,8 14, I/S Risbak Kjellerup 138, , ,5 110, ,0 84,5 84,5 84,9 14, Ole Østergård Tim 38, , ,4 106, ,5 81,6 82,0 82,5 11, Lisbeth Klinge Knebel 76, , ,3 107, ,9 85,8 81,6 84,0 13, Martha Lund Jensen Haderup 299, , ,3 108, ,0 79,0 78,6 79,0 8, Lars Hansen Ribe 141, , ,2 109, ,1 80,4 78,3 79,8 9, Svend Sørensen Haderup 25, , ,1 107, ,6 80,3 80,2 80,8 9, Flemming Petersen Ribe 146, , ,0 107, ,0 80,0 80,7 81,5 10, Tronsmark Holstein Bindslev 174, , ,8 108, ,0 81,7 83,0 83,2 12, Hedeagergaard I/S Ansager 134, , ,8 107, ,5 81,2 82,0 82,4 11, Christian Rasmussen Brædstrup 209, , ,7 107, ,3 77,3 79,2 78,4 7, Paul Martin Larsen Glamsbjerg 111, , ,7 105, ,6 78,3 76,5 78,0 6, Helmuth Carstensen Tinglev 83, , ,5 104, ,7 84,8 81,3 83,4 11, Niels Jørgen Kristensen Aalestrup 81, , ,4 107, ,5 79,2 79,1 79,5 7, Ole Christensen Hjørring 128, , ,4 108, ,3 77,4 80,4 79,4 7, Per Dahlgaard Thisted 30, , ,3 110, ,9 80,6 83,5 83,0 11, Hans Fyrstenborg Christensen Skjern 93, , ,3 106, ,2 76,1 77,1 77,0 5, Jens Jørgen Mariussen Hobro 66, , ,2 107, ,0 81,2 80,8 81,3 9, Anders Hvid Pedersen Them 48, , ,2 108, ,8 78,8 81,1 80,5 8,7 Højstkårede køer 2012 Ejer By Dyr nr Far Morfar Lakt. NTM Y- Krop Lem- Malke- Hel- Bedømt ind. mer org. hed Stortoft Holstein Henne C Stormati Bo Charles JUL12 Anna Lise & Leif Sørensen Ringe A Fortune S Sinatra JUN12 Gjorslev Gods V/Tesdorpf Store Heddinge S Bolton Samuelo MAR12 Stortoft Holstein Henne S Gibson S Sinatra JUL12 Jens Oluf Madsen Rødkærsbro P Shottle C Champion JAN12 I/S Bjørholm Holstein Glejbjerg C Stormati S Sinatra FEB12 Jens Oluf Madsen Rødkærsbro Frosty V Carry OCT12 Gjorslev Gods V/Tesdorpf Store Heddinge Dundee Com Lee MAR12 Hans Peder Hornbjerg Aars C Stormati B Freelanc MAR12 Aslundgård v/svend Nørgaard Bevtoft B Goldwyn Juote SEP12 Raunhøj Dairy I/S Hjortshøj V Hamsun T Ofalia JUN12 Torsten Nørgaard Sæby Ränneslöv T APR12 Finn Bartholomæussen Hobro Virzil P Shottle APR12 Holger P Olesen Brande S Bolton R Modest FEB12 Gjorslev Gods V/Tesdorpf Store Heddinge Damion T Lambada MAR12 Raunhøj Dairy I/S Hjortshøj R Mr Sam T JUN12 Anna Lise & Leif Sørensen Ringe D Mandy VAR Calano JUN12 Stortoft Holstein Henne Final Cut S Morty MAR12 Stortoft Holstein Henne Mr Burns L Talent MAR12 Levende højestkårede køer Ejer By Dyr nr Far Morfar Bedømt NTM Y- Krop Lem- Malke- Hel- Bedømt i lakt. ind. mer org. hed Stortoft Holstein Henne C Stormati Bo Charles JUL12 Stortoft Holstein Henne R Modest T Eberhard JUN11 Anna Lise & Leif Sørensen Ringe A Fortune S Sinatra JUN12 Torben Brødbæk Aulum Ramos Merdrignac DEC09 Gjorslev Gods V/Tesdorpf Store Heddinge S Bolton Samuelo MAR12 Stortoft Holstein Henne S Gibson S Sinatra JUL12 Lars Nissen Grindsted DH-131A Tarzan MAY11 Jens Oluf Madsen Rødkærsbro P Shottle C Champion JAN12 I/S Bjørholm Holstein Glejbjerg C Stormati S Sinatra FEB12 Bakkegården Grenaa D Michael D Webster FEB10 I/S Lieuwes Hirtshals P Shottle Com Lee JAN10 Jens Oluf Madsen Rødkærsbro Frosty V Carry OCT12 Andries Johannes Nijsink Årre C Allen VAR Worm JAN10 Erling Kildal Grenaa D Skotte T JUN10 22 Dansk Holstein Nr

{ nr 01 februar 2013 } Magasinet for kvægavl og reproduktion LEVERER TOPTYRE OG 16,6 MIO KG MÆLK! Side 4. februar 2013 avlsnyt

{ nr 01 februar 2013 } Magasinet for kvægavl og reproduktion LEVERER TOPTYRE OG 16,6 MIO KG MÆLK! Side 4. februar 2013 avlsnyt { nr 01 februar 2013 } Magasinet for kvægavl og reproduktion LEVERER TOPTYRE OG 16,6 MIO KG MÆLK! Side 4 35 47 57 februar 2013 avlsnyt 1 af formand Lars-inge gunnarsson Hovedkontor ebeltoftvej 16, 8960

Læs mere

N R. 1 F E B R U A R 2 011

N R. 1 F E B R U A R 2 011 N R. 1 F E B R U A R 2 011 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN Tjen flere penge........................... 4 Det hele drejer sig om konumre........ 7 Klovregistreringerne......................

Læs mere

Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN

Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN ISSN 0105-7294 SDM i en ny tid....................................... side 4 Avlsmatadorernes indflydelse................... side 16 Erfaringer med danske tyre......................

Læs mere

N R. 2 J U N I 2 012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN

N R. 2 J U N I 2 012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN N R. 2 J U N I 2 012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN Nyt fra bestyrelsen........................ 5 Peder V. Laustsen trækker ikke stikket ud endnu....................... 8 Hvad koster dårlige

Læs mere

Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN

Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN ISSN 0105-7294 SDM i forandringens tid............................ side 4 CVM genet fundet.................................. side 20 T Najade køerne med de rigtige yvere.......

Læs mere

DANSK. Racens tyre... 7 Interbull... 15 Tyremødre i Danmark... 30 Avlsmadam'er... 44 Årsmøde 2008... 50 Agro Nord... 57. Nr.

DANSK. Racens tyre... 7 Interbull... 15 Tyremødre i Danmark... 30 Avlsmadam'er... 44 Årsmøde 2008... 50 Agro Nord... 57. Nr. Nr. 2 MAJ 2008 DANSK avlsforeningen for dansk holstein i danmark Racens tyre... 7 Interbull... 15 Tyremødre i Danmark... 30 Avlsmadam'er... 44 Årsmøde 2008... 50 Agro Nord... 57 Hal Q er fremragende rammer

Læs mere

MAJ KVÆGAVLEREN 3 2005. Premiere på NAV Kønssorteret sæd Fremgang i sædeksporten

MAJ KVÆGAVLEREN 3 2005. Premiere på NAV Kønssorteret sæd Fremgang i sædeksporten MAJ KVÆGAVLEREN 3 2005 Premiere på NAV Kønssorteret sæd Fremgang i sædeksporten Kvægavleren, nr. 3, maj 2005, 3. årgang Hovedkontor: Ebeltoftvej 16, Assentoft 8900 Randers Tlf.: 8795 9400 Fax: 8795 9401

Læs mere

september 2010 D Oscar - Holstein-toptyr med NTM + 36 VR Super aktuel rød GenVikPLUS-tyr DJ Broiler - ny jersey-brugstyr NTM +21

september 2010 D Oscar - Holstein-toptyr med NTM + 36 VR Super aktuel rød GenVikPLUS-tyr DJ Broiler - ny jersey-brugstyr NTM +21 4 september 2010 D Oscar - Holstein-toptyr med NTM + 36 VR Super aktuel rød GenVikPLUS-tyr DJ Broiler - ny jersey-brugstyr NTM +21 Prästgård ny rød brugstyr NTM +26 Avlsnyt 0410 1 Avlsnyt, nr. 4, 2010,

Læs mere

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 2 Juni 2015

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 2 Juni 2015 DANSK HOLSTEIN Avlsforeningen Dansk Holstein Nr. 2 Juni 2015 2 Dansk Holstein Nr. 1-2015 Hvad er rammerne? Hvad skal I måle? Efter 31 år med kvoter på mælkeproduktionen er der nu frihed til at producere

Læs mere

Landbrug & Fødevarer, Kvæg. Viden Vækst Balance. KvægKongres. Program. Messecenter Herning Kongrescenter 25. - 26. februar 2013. Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer, Kvæg. Viden Vækst Balance. KvægKongres. Program. Messecenter Herning Kongrescenter 25. - 26. februar 2013. Landbrug & Fødevarer Landbrug & Fødevarer, Kvæg Viden Vækst Balance KvægKongres 2013 Program Messecenter Herning Kongrescenter 25. - 26. februar 2013 Landbrug & Fødevarer Side 1 af 1 Smartphone brug QR-koden Find indlæggene,

Læs mere

Forbedrede sikkerheden 4 repromestre 5 den optimale kødracetyr 6. nyt fra. VR Balfa-datter fra Niels Holger Nielsen, Nykøbing Mors

Forbedrede sikkerheden 4 repromestre 5 den optimale kødracetyr 6. nyt fra. VR Balfa-datter fra Niels Holger Nielsen, Nykøbing Mors nyt fra { nr 04 DeCember 2013 } Magasinet for kvægavl og reproduktion Foto: elly Geverink Forbedrede sikkerheden 4 repromestre 5 den optimale kødracetyr 6 VR Balfa-datter fra Niels Holger Nielsen, Nykøbing

Læs mere

GLADE FOR NY SMS-SERVICE

GLADE FOR NY SMS-SERVICE Nyt fra { NR 02 MAJ 2014 } Magasinet for kvægavl og reproduktion GLADE FOR NY SMS-SERVICE SIDE 5 Avlsrådgivere VikingDanmark ledelse Hovedkontor Asmildklostervej 11 8800 Viborg T: 8728 2000 F: 8728 2020

Læs mere

SDM Dansk Holstein 1949-1999

SDM Dansk Holstein 1949-1999 SDM Dansk Holstein 1949-1999 Forside: SDM-køer på græs hos Niels Møller Nicolajsen, Enner, Horsens. Bagside: Danmarks Smukkeste Malkeko 1998: Ko nr. 1200 (Blackstar Gold) fra Inger og Tage Aagaard Winther,

Læs mere

TILFREDSE BRUGERE AF BOVISOFT

TILFREDSE BRUGERE AF BOVISOFT Nyt fra { NR 01 FEBRUAR 2013 } Magasinet for kvægavl og reproduktion TILFREDSE BRUGERE AF BOVISOFT Side 6 februar 2013 avlsnyt 1 VikingDanmark ledelse Hovedkontor Asmildklostervej 11 8800 Viborg T: 8728

Læs mere

Landbrug & Fødevarer, Kvæg. Viden Vækst Balance. KvægKongres. Program. Messecenter Herning Kongrescenter 23. - 24. februar 2015. Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer, Kvæg. Viden Vækst Balance. KvægKongres. Program. Messecenter Herning Kongrescenter 23. - 24. februar 2015. Landbrug & Fødevarer Landbrug & Fødevarer, Kvæg Viden Vækst Balance KvægKongres 2015 Program Messecenter Herning Kongrescenter 23. - 24. februar 2015 Landbrug & Fødevarer MCH Herning Kongrescenter Østergade 37 Herning KON

Læs mere

Juni 2014. Juni 2014. Midsommer 2014. Nyhedsbrev. Årsmøde og generalforsamling. maj 2015 i Vestjylland. kalender og sæt et blåt

Juni 2014. Juni 2014. Midsommer 2014. Nyhedsbrev. Årsmøde og generalforsamling. maj 2015 i Vestjylland. kalender og sæt et blåt Juni 2014 Juni 2014 Blå krydsninger med stænk af Jersey hos Ulla & Holger Bolvig Nielsen Nyhedsbrev Midsommer 2014 Nu hvor næsten halvdelen af 2014 er forbi, kan man godt tænke over, hvordan den første

Læs mere

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 # 38 SUCCES MED DANAVL GENNEM 25 ÅR Samme polteleverandør i alle årene - samt tillidsfuldt samarbejde mellem opformeringsejer, smågrise-

Læs mere

RYK Årsberetning 2012

RYK Årsberetning 2012 RYK Årsberetning 2012 9. Årgang RYK Registrering og YdelsesKontrol er en erhvervsdrivende fond under Dansk Kvæg med kontorer i Holstebro, Sorø RYK 9. og ÅRSBERETNING Skejby 1 Overvejer du robot, malkestald

Læs mere

Dansk Blåkvæg. Dansk Blåkvæg Danish Blues. Forår i Blåkvægs tegn. Nyhedsbrev 28. Tag nyhedsbrevet med til

Dansk Blåkvæg. Dansk Blåkvæg Danish Blues. Forår i Blåkvægs tegn. Nyhedsbrev 28. Tag nyhedsbrevet med til Dansk Blåkvæg Nyhedsbrev 28 Tag nyhedsbrevet med til årsmødet. I AVLERTIMEN ser vi på nogle af tabellerne I dette nummer: BLÅs ledelse 2 Status kejsersnit 2 Krydsningsindeks 3 Vej dine kalve 4 Årsmøde

Læs mere

MAGASINET. DanAvl. De nye genafgifter vil reducere produktionsafgifterne. maj 2009 #33

MAGASINET. DanAvl. De nye genafgifter vil reducere produktionsafgifterne. maj 2009 #33 DanAvl MAGASINET maj 2009 #33 De nye genafgifter vil reducere produktionsafgifterne DANAVL: OMSÆTNINGEN AF AVLSDYR SPILLER EN VIGTIG ROLLE FOR UDNYTTELSEN AF INVESTERINGERNE i AVLSARBEJDET magasinet for

Læs mere

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // maj 2010

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // maj 2010 DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // maj 2010 # 37 DEN BEDSTE INVESTERING Sådan betegner formanden for Tican, Jens Jørgen Henriksen, dansk svineproduktions investering i DanAvl...

Læs mere

MAGASINET MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER // FEBRUAR 2011

MAGASINET MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER // FEBRUAR 2011 INDHOLD DANAVL MAGASINET MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER // FEBRUAR 2011 # 40 VI SKAL BLIVE BEDRE TIL AT UDNYTTE EKSPORTMULIGHEDERNE DanAvl fungerer optimalt i Danmark, men kan gøre det bedre i udlandet.

Læs mere

Dansk Pelsdyravl. #6 september 2011. Nr. 6. SEPTEMBER 2011 1

Dansk Pelsdyravl. #6 september 2011. Nr. 6. SEPTEMBER 2011 1 Dansk Pelsdyravl Medlemsblad for dansk pelsdyravlerforening #6 september 2011 FORSKNING OG RÅDGIVNING STYRKES / AVLSDYRBANK MED FLERE MULIGHEDER / ARKITEKTER I DEN GYLDNE PELSNÅL / KONTROLRAPPORTER BLIVER

Læs mere

Problemer bør løses på en måned

Problemer bør løses på en måned Nr. 05 08. marts 2013 Problemer bør løses på en måned Særnummer KvægKongres 2013 Dette nummer af Kvæg Nyt indeholder udelukkende artikler relateret til KvægKongres 2013. Foto: Merete Martin Jensen Der

Læs mere

Den positive ånd er tilbage

Den positive ånd er tilbage Nr. 05 07. marts 2014 Den positive ånd er tilbage Særnummer KvægKongres 2014 Dette nummer af Kvæg Nyt indeholder udelukkende artikler relateret til KvægKongres 2014. Ambitiøse kvægbrugere og mange unge

Læs mere

AKTUELT 15 MARK OG STALD 18 MAD OG MARKED. TEMA: MÆLK Mælk i fremgang

AKTUELT 15 MARK OG STALD 18 MAD OG MARKED. TEMA: MÆLK Mælk i fremgang De kalder mig Øko-Dan Økologiske lucernefrø Nu rykker kyllingerne Fødevareminister Dan Jørgensen følte sig blandt venner, da han talte til økologerne på generalforsamlingen i Økologisk Landsforening. DLF

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 1 Lad os få det valg! Side 5 Benchmark - en øjenåbner. Side 12 Tilskud til miljøteknologi i 2015. Side 14 Vandområdeplaner

NYT. fra LandboThy. Side 1 Lad os få det valg! Side 5 Benchmark - en øjenåbner. Side 12 Tilskud til miljøteknologi i 2015. Side 14 Vandområdeplaner #1 FEBRUAR 2015 NYT fra LandboThy Side 1 Lad os få det valg! Side 5 Benchmark - en øjenåbner Side 12 Tilskud til miljøteknologi i 2015 Side 14 Vandområdeplaner NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Lad

Læs mere

AVL MED KØDKVÆG. Avl med kødkvæg 1

AVL MED KØDKVÆG. Avl med kødkvæg 1 AVL MED KØDKVÆG LandbrugsRådgivning Østjylland I/S Konsulent Jørgen Skov Nielsen, Ålevej 50, 7160 Tørring Tlf. 76 90 25 77. Fax. 75 80 17 31. Mobil. 20 12 07 96. www.lro.dk. E-mail: jos@lro.dk Avl med

Læs mere

Nyt fra LandboThy.» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8

Nyt fra LandboThy.» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8 Nyt fra LandboThy» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8 LandboThy Tro på fremtiden! Af Niels Jørgen Pedersen, formand LandboThy Vi står midt i store udfordringer, hvor blandt andet økonomi

Læs mere

Dansk Pelsdyravl. Medlemsblad for dansk pelsdyravlerforening #1 januar 2012

Dansk Pelsdyravl. Medlemsblad for dansk pelsdyravlerforening #1 januar 2012 Dansk Pelsdyravl Medlemsblad for dansk pelsdyravlerforening #1 januar 2012 velvetprocenten eksploderer / NYE FORRETNINGSOMRÅDER FOR KOPENHAGEN FUR / KREATIV KLYNGE SKAL SKABE VÆKST I KØBENHAVN / rørrendegård-chefen

Læs mere