mangler tilbagemeldinger vedr. ændringer i den enkeltes status i forhold til foreningen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mangler tilbagemeldinger vedr. ændringer i den enkeltes status i forhold til foreningen."

Transkript

1 Marts 03 ÅRGANG 2 NUMMER 15 Exnersgade Esbjerg - Tlf Formanden har ordet: Passiv engagement i en aktiv krævende tid... Generalforsamlingen kan I læse om andetsteds. Men jeg vil blot lige tilføje, at vi modtog mails fra medlemmer i arbejde, hvori de beklagede det tidlige tidspunkt for afholdelsen - et såkaldt dårligt valg - idet de så ikke havde mulighed for at kunne deltage grundet deres arbejde. Dette er egentlig en yderst positiv tilbagemelding. Men hvad med alle de andre, der ikke kunne deltage - vi var kun 16 fremmødte seniorer ud af ca. 70 mulige ikke-jobramte. Vi havde meget optimistisk bestilt wienerbrød og kaffe til forventede 35 personer??? En generalforsamling er vel godt nok ikke den største oplevelse her i livet, men det er dog i dette forum, man har mulighed for at give sine meninger til kende og vælge noget nyt/nogle andre på tinge. Men ved Gud vi fik lov til at fortsætte men hvor længe gider vi det? Vi opfordrer hermed seniorer kom dog op af stolene vis I vil noget med foreningen og jer selv!!! Hvordan er status så for vore medlemmer? Er I i arbejde eller er det noget andet, der hindrer et fremmøde i ESE s regi? Kontorvagten og herunder Arly støder ofte på - selv om der sammen med vagtplanerne er udsendt vejledning for vagtafløsning - at folk ringer ned, og siger de er forhindret i at tage vagten. Jamen, jamen vejledningen fortæller jo, I selv skal finde en afløser, og de forskellige vagter står jo på medsendte liste med såvel tlf.nr. som evt. -adr. Så hvorfor give aben videre til Arly? Der bøvles også tit med mangelfuld medlemsinfo. Specielt når der rettes henvendelse til ESE omkring arbejde, er det svært at overskue, hvad vi har at gøre godt med, idet vi mangler tilbagemeldinger vedr. ændringer i den enkeltes status i forhold til foreningen. Hvor er I reelt henne? Endnu engang - er I i arbejde, i et uddannelsesforløb eller andet? Meld venligst tilbage! Giv dog kontoret besked når jeres status ændres. Det er en god og brugbar hjælp - ikke kun for kontoret men så sandelig også for jeres selv rent anvisningsmæssigt. Hvad er det så lykkes at få i arbejde i år? Jo efter en vis stilstand i efteråret kom der så småt gang i den, og fra november er 16 seniorer kommet i beskæftigelse. Siden årsskiftet lyder tallet på 14, og desuden er et ganske nyt medlem jobramt fra 1. maj Vor næstformand Carsten Slebsager er også blevet jobramt - omkring medio marts starter han i bilbranchen - ikke for at sælge men for at kvalitetssikre. Noget han jo har beskæftiget sig med før. Hvordan fik han så jobbet? Jo han var i ESE, hvor han som vanligt smøgede den og tyllede kaffe i sig. Ind kom en arbejdsgiver, som gennem vor tidligere kasserer Søren Nielsen havde hørt om os. Denne spurgte, om vi kunne finde en person til et deltidsjob med et specifikt arbejdsområde - oven i købet godt lønnet - lige noget for Carsten - og der kunne efter aftale tages hensyn til hans almene helbredstilstand. Dette siger noget om, at er man på det rette sted i rette tid, så er der job også til seniorer. Og hvad kan vi så ellers kan lære af det? Jo ambassadørrollerne virker derude, og det nytter at være til stede her i ESE. Ove C. Jensen ESE: eller brug mail-adressen. BESTYRELSEN: Ove C. Jensen, tlf , adr. Carsten Slebsager, tlf , Mariann Lund, tlf , Bente Ahlgreen Møller, tlf , Redaktionelt ved Arly R. Rask må det gå..! Vi er jobsøgere med erfaring og rutine, klar til nye udfordringer. INDHOLD: Formanden side 1 Referat generalforsamlingen side 2 Bosch annonce side 3 Projektideer side 4 Opfordring side 5 Nyhedsbrev 15 marts 2003 Side 1

2 Referandum: Den årlige generalforsamling sætter fokus på fortidens aktiviteter Mødet afholdt den 26. februar 2003 kl i mødelokale A hos Arbejdsformidlingen i Esbjerg. Der var mødt et beskedent antal medlemmer op 16 i alt muligvis skyldes dette det valgte tidspunkt, idet medlemmer i aktiveringsforløb m.v. ikke havde så store muligheder for at kunne deltage, eller at den generelle interesse alligevel ikke er så stor, som vi dagligt går og forventer. Tidspunktet kan vi gøre noget ved, men ikke en evt. manglende interesse. Dagsorden ifølge vedtægterne. ad. 1: ad. 2: Som dirigent foresloges og valgtes Carsten Slebsager Som referent foresloges og valgtes Arly Runge Indkaldelsen oplæst og konstatering af rettidig varsling. Formand Ove C. Jensen fik ordet til beretningen der i store træk var en gennemgang af årets forløb, med vore mange aktiviteter og tiltag til at profilere foreningen og dens medlemsskare. Året startede med, at vi ikke vidste hvornår - og om - vi fik penge fra AMS til den videre drift af ESE. Vi havde kun 5,75 kr. i kassen. Og det samme gik for øvrigt også januar 2003 med. Dette betød, at vi i januar 2002 lå lidt vel kraftigt underdrejet, men det stoppede dog ikke salgsgruppen i at arbejde videre. Niels Nikolajsen stod for dette salg, og dette ved siden af at han også var næstformand. Vi var også på banen med et projekt Senior Match desværre viste det sig, at vi det var en lidt for smart kursuskrejler, vi var gået i samarbejde med. Så det var egentlig godt, det ikke blev til noget konkret. Viborg netværket havde den udsøgte fornøjelse, og det med store kvaler til følge. Der var flere henvendelser fra samarbejdspartneren men nej tak. Norma trådte i januar ud af bestyrelsen, idet hun blev jobramt. Den 3. februar var vi så igen på banen pengene var bevilget og vi fik vore regninger betalt. PR virksomhed Vi fik stor og god respons på vor TV-spot i TV Esbjerg, bl.a. en hel del nye medlemmer, men også direkte kontakt fra firmaer, som lige stod og manglede en ny medarbejder. Så altså herved en stor synliggørelse af foreningen ESE. Vi havde kontakt med Torben Ølholm fra Radio Syd, hvor vi også fik en god times reklame. Vi var med som deltager i JydskeVestkystens uddannelseskonference Viden mennesker vækst og her med en god avisomtale som tak. I denne periode arbejdede Grete Rolschau og Bente A. Møller også med at få en reel kontorvagt op at stå. Vor webmaster Joan Buur søgte at oplære andre til at styre web-sitet. Hun forlader desværre selv foreningen, men skal dog have ros for hendes store arbejde med hjemmesiden. Vi var også ude at promovere ESE f.eks. 3 gange hos WingConsult og hos Projekt Energi 4 gange samt 2 gange på Daghøjskolen. Det er i bestyrelsen blevet vedtaget at formanden tager sig af PR virksomhed. Vi udvikler også løbende vort brochuremateriale, så de har samme layout, og derved bliver genkendelige og identificerbare med ESE. Vi sender desuden brochuremateriale ud til virksomhederne sammen med et eksemplar af nyhedsbrevet. Vort materiale ligger desuden hos Esbjerg Erhvervscenter, hos AF, samt hos en del fagforeninger. Så bl.a. nyledige og andre har gode muligheder for at erfare, hvem vi er. Vi var til reception hos Af i forbindelse med indvielsen af deres nye lokaler. Vi har haft besøg af en repr. fra JobTeam Danmark, hvor jo en del af vore medlemmer også er registrerede. Niels Nikolajsen bliver jobramt, og nye må tage over på kontoret. FORMIDLING contra SALG I maj er vi ude at sælge seniorer. Dette får mig til her lige at indskyde bemærkningen om, at der i netværk DK er en ubredt uvilje hos nogle mod at bruge ordet SÆL- GE. For set fra firmaernes sider lyder det som om de skal købe noget. Og set fra seniorernes side: Du er sat til salg! for højestbydende??? Efterhånden er vi også ved at vænne os til ordet jobformidlere i stedet for. Dette skal også ses i lyset af, at når Nyhedsbrev 15 marts 2003 Side 2

3 vi henvender os til firmaerne, så er det mindst lige så meget for at fortælle dem om hvem vi er som forening, og ikke nødvendigvis virke som anmassende sælgere, der vil prakke dem noget på, de egentlig p.t. ikke har brug for. Nej effekten må være, at de bliver klar over vor eksistens, og her får indstillingen til, at vi er en troværdig partner, når de står og mangler arbejdskraft. Dette vil alt andet lige give en bedre og mere positiv respons end dette blot at sælge. Pågåenhed og tro Vi var til landsmøde, hvor Benedicte Strøm på udmærket måde gav os et kraftigt los bagi, i retning mod at være mere pågående, og ikke så beskedne og pæne. Der skulle være mere græsrod over det! Men hun var alligevel imponeret over, hvad netværkene kan. Sommermatte seniorer Sommerperioden var lidt tam selv den forberedte grillfest måtte aflyses grundet for få tilmeldinger. Foreningen ruller atter på bølgerne September er vi så igen på banen med fuld skrue. Der laves et nyt TV-spot, også denne gang med fokus på vor tilstedeværelse, vi er de jobparate seniorer, og ikke som nogle tror sløve og uengagerede, med kun et ønske tilbage om at trække os ud af arbejdsmarkedet og derfor ikke være fremtidsorienterede mod ny læring etc. Og det værste er, at vi beskyldes for ikke at ville tage job - de ikke-eksisterende - også AF er enige med os om den reelle mangel på virkelige job. Men der er desværre nogle i samfundet (alt for mange), der lever i deres egen lille utopia (en virtuel virkelighed), og de tror på, at blot dagpengene sættes ned og efterlønsalderen op, så løser det hele sig selv, for så tvinges de ledige til at tage job de ikke-eksisterende job nej skaf nu først de reelle arbejdspladser så står vi straks klar i kulissen. For alt andet lige så er lønniveauet på dagpenge absolut ikke nogen guldgrube med et max. loft omkring de kr. brutto pr. år. sparebestræbelser, idet de her tænker kortsigtet og ikke økonomisk langsigtet. Folk i job er driftsmæssigt billigere end ledige ditto. - Beklageligt men det giver os en masse reklame i radio og TV, at også her er seniorer aktive og arbejdsivrige. Forandringer i foreningen her sidst på året Carsten Slebsager vendte her i efteråret tilbage efter jobperiode, og blev næstformand igen, idet Flemming M. nu var jobramt. Hans første handling var en kop kaffe, og så ellers få lavet en kontorbemandingsliste, der vil noget. Dette kører også godt nu men ellers skal Carsten nok få den trimmet til igen. Selv sagt er der en del rokeringer og udskiftninger i foreningen. Vi mærker også afmatningen på arbejdsmarkedet, men trods dette har vi da her i januar 2003 oplevet at 7-8 af vore medlemmer er kommet i job. Ja selv i dag den hvor jeg sidder og skriver dette indlæg. Har vi lige besøg af en arbejdsgiver, som godt kan bruge vor hjælp til at finde en ny medarbejder gerne en arbejdsduelig senior. I slutningen af oktober takkede vor brave kasserer Søren Nielsen desværre af, men heldigvis fik vi overtalt Bente A. Møller til at påtage sig denne store post. Det er altid sin sag at få det økonomiske aspekt til at gå op i en højere enhed, når midlerne er begrænsede og bevillingskravene strikse. Tak til Søren, og i den forbindelse kan vi fortælle, at han heldigvis blev jobramt omkring årsskiftet. Et større engagement ønskelig Godt nok bør ingen roses specielt. Men en tak skal lyde til Arly for hans virke i kontorsammenhæng, med vedligeholdelse af hjemmeside, infomateriale etc. Han er ofte på kontoret tidligt og silde. Det er egentligt prisværdigt, men gør os samtidigt også sårbare, idet vi jo skal være klar i kulissen til at tage over for hinanden. Desuden fik den stedse nærværende formand muligvis på opfordring stablet en række arrangementer på benene, som alle skal afholdes i forbindelse med vores cafédage. I alt 9 arrangementsfredage bød efteråret på, og de var alle af faglig/social art, så vi kan her kun kort beklage at ikke endnu flere af vore medlemmer deltog. Fremmøde på ca stykker i gennemsnit pr. gang. Projekt integration Vi prøver også at komme med i et projekt i Kvaglund med Byfornyelse Danmark et integrationsprojekt med en mentorrolle. Dette strander nok pga. kommunens Nyhedsbrev 15 marts 2003 Side 3

4 Vi er netop i gang med i samarbejde med AF - at skrive et projekt hjem, som kunne være en beskæftigelsesmulighed for nogle seniorer. Herunder også Arly, så det siger sig selv, at der vil blive endnu mere brug for jer, der ikke er så meget på banen. ad. 5: Under indkomne forslag lå nogle nødvendige rettelser af vore vedtægter: 5 afsnit 2 - tidstermin for generalforsamlingsafholdelse ændres fra februar/marts til kun at være februar godkendt! Skylden for det manglende brede engagement er nok til dels vor egen, vi skal hele tiden være gode nok til at engagere og fastholde såvel nye som gamle medlemmer i arbejdet med at drive foreningen. Dette er jo til fælles bedste! Men under alle omstændigheder kunne den enkelte jo møde noget oftere frem i ESE, tilbyde sin assistance og/eller komme med forslag til aktiviteter. Som nu på vore café-dage hvor snakken godt nok går, men hvor fremmødet ikke altid er lige imponerende. 5 punkt 6 antallet af bestyrelsesmedlemmer ændres fra 7 til 5, erfaringen har vist at man reelt er mere beslutningsdygtige ved færre til at diskutere. Godkendt. 7 afsnit 2 her ændres tallet 7 også til 5 dvs. tilpasning til ovennævnte. Godkendt. Disse rettelser indføjes herefter i vedtægterne og påtegnes af dirigenten. ad. 6: Kontingentet blev foreslået uændret på 100 kr. pr. år - og dette godkendtes uden debat. ad. 3: ad. 4: Nå lad dette være min slutbemærkning MØD OP og vær med til at gøre ESE endnu bedre. TAK Formanden Efter en kortfattet debat, hvor bl.a. aktiviteten i foreningens regi blev drøftet, og vort engagement til andre aktører - herunder medlemskab af Vestjysk Erhvervsklub var oppe at vende, godkendtes beretningen. Idet kassereren var arbejdsramt, havde bestyrelsen allieret sig med en substitut, da denne så også fik forfald (sygdom) måtte der i hast skaffes en ny, som skulle sættes ind i de mange talkolonner. Heldigvis var medlem Carsten Skjøth villig til hurtigt at træde til, og vi fik på fornuftig vis fremlagt regnskabet med revisorpåtegning m.v. Vi har atter i år magtet at administrere bevilgede midler fornuftigt. Også i år oplevede vi dog et vist økonomisk pres, idet ansøgningsproceduren er rimelig omfattende og kravene til dokumentation stor. Godt nok - men vi må nok have udarbejdet en slags vejledning til næste gang, for at sikre os at vi søger i rimelig tid og ikke står uden midler til betaling af div. regninger ved årets slutning. Vi har i øvrigt på udgiftssiden en stor fordel i forhold til flere andre af netværkene, idet vi jo - som det kan ses ud af regnskabet - har en rimelig husleje. Dette betyder alt andet lige, at der er flere midler til det almene netværksarbejde med at skaffe kontakt for seniorer til det reelle arbejdsmarked. Og som vi kan læse ud af balancen, kan vi sagtens bruge pengene. Formand Ove C. Jensen påtog sig opgaven med at fremlægge budgettet for det kommende år (2003) dette viste en fin balance mellem indtægter og udgifter, således at året sandsynligt ville slutte omkring 0 kr. ad. 7: ad. 8: ad. 9: Hele bestyrelsen stillede sit mandat til rådighed der var generel tilfredshed med dem, så det lød på genvalg til/af alle: formand Ove C. Jensen næstformand Carsten Slebsager kasserer Bente A. Møller medlem Mariann Lund medlem Egil Stage supp. Nills Mortensen supp. Jean Eriksen supp. Hanne Eriksen På kortere eller længere sigt kan det dog komme på tale at inddrage andre, idet et par stykker af ovennævnte er delvis arbejdsramte. (Richard og Jytte interesserede!) I modsætning til sidste års debat omkring evt. skift af revisor blev dette gjort meget kort, idet dommen lød på genvalg. Før punktet Eventuelt indføjede vi et punkt omkring projektorientering dvs. vedr. et par projekter, som vi i ESE har gang i. Medlem Jan Christensen får ordet: P.t. er vi i gang med udarbejdelsen af en afsluttende rapport over en holdningsmæssig spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte virksomheder i området. Der blev sat fokus på virksomhedernes holdning til ansættelse og beskæftigelse af seniorer. Ud af 433 udvalgte respondenter modtog vi tilbagemelding fra ca. 100, dvs. en svarprocent på knapt 25 pct. Via krydscheck af de forskellige svargrupper er det muligt for os at tegne et rimeligt billede af nogle holdninger til seniorer. Der gøres bl.a. op med nogle myter, og samtidigt ser vi en reel positiv tendens til en bred aldersspredning på arbejdsmarkedet, så dette begrunder ikke, hvorfor seniorer har så svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet igen. Nyhedsbrev 15 marts 2003 Side 4

5 Ca pct. mente i deres besvarelse, at der var udviklingsmuligheder på deres område, som også kunne involvere seniorer. Dette lyder meget interessant, og bør derfor af vor forening undersøges meget nærmere, og dette gerne inden den endelige rapport færdige udformning. Et andet projekt i vort regi er p.t. i støbeskeen og skulle gerne foregå i et formelt samarbejde med AF. Vi har et ønske om at få gang i andre indfaldsvinkler til beskæftigelse af seniorer, og i den forbindelse er det vigtigt at få det grundlæggende afklaret, vi må i den forbindelse have nogle kompetente seniorer på banen. Men et krav til dette projekt er at få det mere beskæftigelsesorienteret, at få os ind på banen som en slags aktive aktører i forbindelsen med at skaffe ledige seniorer i job. Men som nævnt basis skal være i orden, og ingen af de rapporter - vi indtil nu har set - peger på konstruktive løsninger til afklaring af beskæftigelsessituationen for seniorer. Men mere om dette på længere sigt. Et tredje projekt som lige her skal nævnes er et, som Jan Christensen er projektleder for altså ikke et ESE projekt men det har også seniorer som en af målgrupperne. Det er et projekt, der er støttet via EU-midler og foregår i FOF regi. Temaet er Den internationale bikube : Er du ledig senior eller herboende udlænding og vil du gerne arbejde med international handel. Så er dette måske noget for dig. Den internationale bikube er et intensivt erhvervsrettet projekt, under EU s socialfond, der har som mål at give deltagerne personlige og faglige kvalifikationer til at arbejde med internationale opgaver. Der vil blive afholdt informationsmøde onsdag d. 5. marts kl hos FOF, Kongensgade 34. Kontakt FOF for at få tilsendt yderligere materialer. Som projektdeltagere inddrages såvel herboende udlændinge som seniorer, som har belæg og interesse for international handel. Dvs. et tiltag der indeholder integration og beskæftigelsesfremmende muligheder i et hug mere herom hos FOF Esbjerg. Ad. 9a: I forlængelse heraf fulgte øvrige indslag til punktet Eventuelt. I forbindelse med projekter og beskæftigelsesmuligheder m.v. efterlyses nye og andre brugbare ideer til, hvad vi evt. kunne sætte gang i. Fx som Jean Eriksen siger, hvad med at få noget op at stå, der også sætter gang i noget mere manuelt arbejde? Vi er for IT-fikserede, der vil jo også altid være behov for håndens arbejde, så her burde også være muligheder. Det primære mål for os er profilering! Det lokale netværk hele netværket samarbejdsviljen og hermed sluttelig skabelsen af reelle jobkontakter for vore ledige medlemmer. Vi er som sagt åbne over for alle muligheder, intet må være uforsøgt, men det kræver alt sammen opbakning og engagement fra medlemmerne, ellers er det jo en uriaspost, vi påtager os. Vi har modtaget en forespørgsel vedr. interessen for at komme i et jobtræningsforløb. Har vi nogle medlemmer, der kunne være interesserede i dette så kan vi formidle kontakten. Om dette på sigt kan medføre fast arbejde er muligvis tvivlsomt, men det giver jo en vis værdi i dagligdagen fx noget at stå op til, vedligeholdelse af ens erfaringsgrundlag og muligt nye indfaldsvinkler i den videre jobsøgning. Netværkene er nu mere generelt begyndt at tage lidt yngre medlemmer (ned til midten af 40 erne) ind som B-medlemmer. Disse er jo netværkenes fremtidige bestyrere, men tilskuddet til netværket er stadig baseret på antallet af ledige over 50 år. I den sidste ende drejer det sig jo om at styrke netværkene, indtil man har fået skabt en tilfredsstillende flow i beskæftigelsen, og det har jo nok lange udsigter. For på trods af prognoser og retorik ligger det absolut ikke lige for, at de ledige seniorer kommer i fast beskæftigelse - snarere tværtimod. Dette er den reelle virkelighed for ledige seniorer! Slutteligt opfordres til større engagement hos vor medlemmer når vi i foreningsregi afholder diverse arrangementer. Mød frem og vis, at I vil noget med denne forening og jeres medlemskab heraf. Jo flere der er til at varetage de daglige pligter, jo mindre krav lægges der også på den enkelte, og samtidig styrkes foreningen, idet man ikke bliver afhængig af Tordenskjolds soldater og deres udholdenhed. Med dette punkt som sidste relevante indslag kunne dirigenten afslutte debatten. bare helt OK. Referent Arly Runge BAK OP..! VÆR AKTIV..! MØD FREM..! KOM MED BUD? Mon de er ved at vågne nu??? Husk tilbagemeldinger..! TAK Nyhedsbrev 15 marts 2003 Side 5

ESE: www.esbjergseniorerhverv.dk eller brug mail-adressen. Vise mænd og deres julehilsen til de svage DECEMBER 02 ÅRGANG 2 NUMMER 13

ESE: www.esbjergseniorerhverv.dk eller brug mail-adressen. Vise mænd og deres julehilsen til de svage DECEMBER 02 ÅRGANG 2 NUMMER 13 DECEMBER 02 ÅRGANG 2 NUMMER 13 Exnersgade 18-6700 Esbjerg - Tlf. 75 13 08 36 - Email: esbjerg-senior-erhverv@tdcadsl.dk Formanden har ordet: Vise mænd og deres julehilsen til de svage I en travl juletid

Læs mere

Nu har de så haft chancen for netop at få nogle svar på såvel dit som dat. Det må I da kunne gøre bedre seniorer!

Nu har de så haft chancen for netop at få nogle svar på såvel dit som dat. Det må I da kunne gøre bedre seniorer! OKTOBER 02 ÅRGANG 2 NUMMER 11 Exnersgade 18-6700 Esbjerg - Tlf. 75 13 08 36 - e-mail: esbjerg-senior-erhverv@tdcadsl.dk Formanden har ordet: Friske nye gamle kræfter igen på banen Det hjælper med nye gamle

Læs mere

Gormsgade 102-6700 Esbjerg - Tlf. 75 13 08 36 Åben dagligt 9.00-13.00 Email: ese@nypost.dk

Gormsgade 102-6700 Esbjerg - Tlf. 75 13 08 36 Åben dagligt 9.00-13.00 Email: ese@nypost.dk Februar/juni 07 ÅRGANG 6 NUMMER 33 Gormsgade 102-6700 Esbjerg - Tlf. 75 13 08 36 Åben dagligt 9.00-13.00 Email: ese@nypost.dk Foreningsorientering: Mange forskellige tiltag og diverse ændringer er foretaget

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Evaluering af Ledige med Drive #2

Evaluering af Ledige med Drive #2 Evaluering af Ledige med Drive #2 1. Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde bevilgede den 21. oktober 2013 200.000 kr. til at videreudvikle initiativet Ledige med Drive som pilotprojekt fra 1.

Læs mere

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004 Dato: 14/02-2004 Klokken: 14.00-18.15 Sted: KVL, København Referent: Merete Hansen Dirigent: Allan Høiberg Bestyrelsen bestod før generalforsamlingen af: Niki Gade, formand André Stæhr, næstformand Dyveke

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015 Du indkaldes hermed til TRoA s Ordinære Generalforsamling Søndag d. 15. marts 2015 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

SE magasinet. Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4. Lukket på grund af succes? Læs side 7. Udgivet af Senior Erhverv maj 2013

SE magasinet. Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4. Lukket på grund af succes? Læs side 7. Udgivet af Senior Erhverv maj 2013 SE magasinet Udgivet af Senior Erhverv maj 2013 Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4 Lukket på grund af succes? Læs side 7 SE Magasinet - maj 2013 Side 3 Leder Side 5 Danmark skal

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave

Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave 2. delrapport September 2003 Henning Hansen CASA Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave 2. delrapport September 2003 Henning Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding Referat Dagsordenen for generalforsamlingen jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Oldermandens beretning.

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere